cennik Okres Nazwa badania by niusheng11

VIEWS: 117 PAGES: 8

									                                                  Okres
               Nazwa badania              Cena      uwagi     oczeki
                                                  wania

Hematologia, koagulologia, analityka ogólna
Morfologia (18 parametrów) m.in. WBC, RBC, HGB,HCT,MCV, MCH,
                                    8.50 zł           1
PLT,limfocyty,neutrofile i inne
Rozmaz (wg Schillinga) - manualnie                   5.00 zł            1
Retikulocyty                              4.00 zł            1
OB                                   3.50 zł            1
Eozynofilia bezwzględna                        4.00 zł            1
APTT (czas kaolinowo-kefalinowy)                    7.00 zł            1
PT (czas protrombinowy, wskaźnik INR)                 7.00 zł            1
Fibrynogen                               8.00 zł            1
D-Dimery                               28.00 zł            2
Białko C / PC /                            45.00 zł            4
Antytrombina III ( AT III )                      29.00 zł            4
Mocz - analiza ogólna                         6.50 zł            1
Mocz - liczba Addisa                          7.00 zł            1
Mocz - mikroalbuminuria                        29.00 zł            2
Mocz - badanie kamieni moczowych                   30.00 zł            7
Test ciążowy                              8.00 zł            1
Krew utajona -test immunologiczny bez konieczności stosowania diety  12.50 zł
Krew utajona -test po zastosowaniu odpowiedniej diety         8.00 zł            2
Test na obecność Lamblii w kale (ELISA)                25.00 zł            2
Badanie w kierunku owsików                       3.50 zł  wymaz z odbytu   2
Kał na pasożyty(wszystkie rodzaje) jedno oznaczenie          5.50 zł            2
Kał na resztki pokarmowe - Skrobia,Tłuszcze i włókna.         6.00 zł            2
Kał badanie ogólne( fizyk-chem.+pasożyty+resztki pokarmowe)      11.00 zł            2
Chemia kliniczna
Aminotransferaza alaninowa (ALAT, SGPT)                4.00 zł            1
Aminotransferaza asparaginianowa (ASPAT, SGOT)             4.00 zł            1
a-Amylaza (diastaza) [AMY]                       6.50 zł            1
Cholinoesteraza (CHE)                         10.00 zł            1
Dehydrogenaza mleczanowa (LDH)                     8.00 zł            1
Fosfataza zasadowa (ALP, AP)                      4.50 zł            1
Fosfataza kwaśna (AcP)                         7.00 zł            1
Fosfataza sterczowa (AcP-P.)                      9.00 zł            1
g-Glutamylo-transpeptydaza (gamma-GT, GGTP)              4.50 zł            1
Kinaza kreatynowa (CK-NAC, CPK)                    6.00 zł            1
CK - MB                                15.00 zł            1
Lipaza                                11.00 zł            2
Albumina                                3.50 zł            1
Białko całkowite                            3.50 zł            1
Białko frakcje (elektroforeza, proteinogram)             15.00 zł            3
Bilirubina całkowita (Bil-T)                      4.50 zł            1
Bilirubina bezpośrednia (Bil-D)                    4.50 zł            1
Cholesterol całkowity (CHOL)                      4.50 zł            1
Cholesterol HDL                            6.50 zł            1
Trójglicerydy (TG)                           4.50 zł            1
Lipidogram elektroforetycznie                     40.00 zł            7
Glukoza                                4.50 zł            1
Mocznik                                4.50 zł            1
Kreatynina                               4.50 zł            1
Kwas moczowy                              4.50 zł            1
Sód, Potas                               8.00 zł           1
Chlorki                                 6.00 zł           1
Wapń całkowity                             4.50 zł           1
Magnez                                 4.50 zł           1
Fosfor nieorganiczny                          4.50 zł           1
                                      Okres
                Nazwa badania      Cena    uwagi  oczeki
                                      wania
Żelazo                          5.00 zł       1
TIBC + UIBC                       8.50 zł       1
Lp (a) lipoproteina A                  35.00 zł       7
Lit                           16.00 zł       3
Cynk                          23.00 zł       5
Ołów                          36.00 zł       7
Mieź                          29.00 zł       7
Badania serologiczne
ASO miano                        8.00 zł       1
RF miano                         7.00 zł       1
Odczyn Waaler-Rose                    9.00 zł       1
CRP                           7.50 zł       1
 WR / VDRL                        5.50 zł       2
Odczyn FTA                       20.00 zł       5
Odczyn FTA-AB                      20.00 zł       5
Odczyn TPHA                       20.00 zł       5
Mononukleoza -lateks / IM /               13.00 zł       1
Seromukoid                       27.00 zł       5
Listerioza - test jakościowy              30.00 zł       5
Ceruloplazmina                     32.00 zł       5
Transferyna                       27.00 zł       5
IMMUNODIAGNOSTYKA
Diagnostyka chorób tarczycy
TSH III generacji                    19.00 zł       1
P.ciał przeciw receptorom TSH              80.00 zł       20
FT3 (wolne T3)                      20.00 zł       1
FT4 (wolne T4)                      20.00 zł       1
Anty-TG (p.-ciała przeciw tyreoglobulinie)        35.00 zł       1
Tyreoglobulina                     35.00 zł        1
Anty-TPO (p.-ciała przeciw peroksydazie tarczycowej)   30.00 zł       1
Hormony płciowe
FSH                           23.00 zł       1
LH                           23.00 zł       1
Estradiol                        23.00 zł       1
Progesteron                       23.00 zł       1
Prolaktyna                       23.00 zł       1
HCG-beta ilościowo                   26.00 zł       1
SHBG (globulina wiążąca hormony płciowe)        35.00 zł       1
DHEA-S (siarczan dehydroepiandrostendionu)       35.00 zł       1
Testosteron                       25.00 zł       1
Estriol wolny                      30.00 zł       3
Wolna podjednostka HCG / F-HCG -beta /         45.00 zł       5
17-OH Progesteron                    35.00 zł      14 dni
Pozostałe hormony
ACTH (hormon adenokortykotropowy)            25.00 zł       1
Kortyzol                        25.00 zł       1
kortyzol DZM                      29.00 zł       14
Parathormon                       30.00 zł       1
Hormon wzrostu                     23.00 zł       1
17-Keto Sterydy                     35.00 zł      14 dni
Aldosteron                       35.00 zł       10
Aldosteron - DZM                    35.00 zł       10
Androstendion                      55.00 zł       10
Adrenalina                       49.00 zł       14
Adrenalina DZM                     49.00 zł       14
Noradrenalina                      49.00 zł       14
                                       Okres
                Nazwa badania       Cena    uwagi  oczeki
                                       wania
Noradrenalina DZM                     49.00 zł       14
Inne
Fenol                           25.00 zł       7
Kwas delta -aminolewulinowy DZM              29.00 zł       7
Homocysteina                       39.00 zł       3
Kwas Wanilinomigdałowy VAM DZM              29.00 zł       7
Markery nowotworowe
PSA (specyficzny antygen prostaty)            27.00 zł       1
PSA-wolny                         29.00 zł       2
AFP (alfa-fetoproteina)                  25.00 zł       1
CA-125 (m.in. marker raka jajnika)            29.00 zł       1
CA-15.3 (m.in. marker raka sutka, jajnika i płuc)     29.00 zł       1
CA-19.9 (m.in. marker nowotworów przewodu pokarmowego)  29.00 zł       1
CEA (antygen karcinoembrionalny)             25.00 zł       1
TPS (specyficzny polipeptyd tkankowy)           40.00 zł       3
Marker Scc                        55.00 zł       14
TPA                            40.00 zł       7
Monitorowanie stężenia leków
Teofilina                         25.00 zł       2
Digoksyna                         30.00 zł       2
Karbamazepina                       25.00 zł       2
Kwas walproinowy                     25.00 zł       2
Phenytoina                        25.00 zł       2
Diagnostyka anemii
Ferrytyna                         25.00 zł       2
Witamina B12                        25.00 zł       2
Erytropoetyna                      25.00 zł        2
Kwas foliowy                       25.00 zł        2
Diagnostyka cukrzycy
C-peptyd                         30.00 zł       2
Fruktozamina                       18.00 zł
Insulina                         30.00 zł       2
HbA1c                           25.00 zł       2
Diagnostyka WZW
Anty HAV Total                      35.00 zł       3
Anty HAV IgM                       35.00 zł       3
HBS antygen                        15.00 zł       3
Anty-HBS - test ilościowy                 26.00 zł       3
Hbe-antygen                        35.00 zł       3
Przeciwciała anty- Hbe                  35.00 zł       3
Przeciwciała anty-Hbc całkowite              35.00 zł       3

przeciwciała anty HCV- test screeningowy         20.00 zł
Przeciwciała anty-HCV                   40.00 zł       3

Diagnostyka infekcji

Toksoplazma IgG - test ilościowy             25.00 zł       1
Toksoplazma IgM - test jakościowy             25.00 zł       1
Różyczka IgG - test ilościowy               25.00 zł       2
Różyczka IgM - test jakościowy              25.00 zł       2
CMV IgG - test iloścowy                  35.00 zł       3
CMV - przeciwciała IgM - test ilościowy          45.00 zł       3
Przeciwciała anty-HIV 1/ HIV 2              32.00 zł       3
HIV - test potwierdzenia Western blot          170.00 zł       7
Helicobakter pylori IgG - test ilościowy         23.00 zł       1
                                                Okres
               Nazwa badania                 Cena    uwagi  oczeki
                                                wania
Przeciwciała Chlamydia pneumonia IgG                    45.00 zł       3
Ag Chlamydia trachomatis ( bez pobrania materiału)             29.00 zł  wymaz   3
Borelioza- IgM test ilościowy ELISA                    50.00 zł       7
Borelioza - IgG ilościowo                         45.00 zł       1
EBV IgG -test ilościowo                          35.00 zł       10
EBV IgM -test ilościowo                          35.00 zł       10
Mykoplazma pneum . IgM / ELISA /                      45.00 zł       7
Mykoplazma pneum . IgG / ELISA /                      45.00 zł       7
Listerioza                                 35.00 zł
Bruceloza IgG                               45.00 zł       10

Herpes IgG                                 30.00 zł       3
Herpes IgM                                 33.00 zł       10
Toxocaroza -IgG                              70.00 zł       21
Chlamydia pneumonia IgG -ilościowo                     45.00 zł       10
Bordetella pertussis IgA (ELISA)                      55.00 zł       7
HPV -wirus brodawczaka-PCR                        165.00 zł  wymaz   10
Yersinia-Przeciwciała IgA,IgM,IgG                     160.00 zł       21

Alergia
IgE całkowite                                25.00 zł       1
IgE specyficzne (wg wykazu na końcu cennika)                30.00 zł       7
IgE specyficzne w panelach: pokarmowy, inhalacyjny, mieszany (wg wykazu
                                     148.00 zł       1
na końcu cennika)

Immunoglobuliny

IgA                                     25.00 zł       14
IgM                                     25.00 zł       14
IgG                                     25.00 zł       14
IgG, IgA, IgM (łącznie)                           60.00 zł       14
C 1inhibitor -aktywność                           60.00 zł       14
C1 -inhibitor                                60.00 zł       14
alfa1 - antytrypsyna                            55.00 zł       14
C3c składowa dopełniacza                          45.00 zł       14
C4 składowa dopełniacza                           45.00 zł       14
Autoimmunologia - Kraków, Collegium Medicum UJ
Przeciwciała przeciwjądrowe test przesiewowy ANA 1             35.00 zł       7
Przeciwciała przeciwjądrowe, przeciwjąderkowe i cytoplazmatyczne (ds
DNA, ss DNA, RNP, Sm, Scl-70, La, Ro, Jo-1, histonowe, mitochondrialne,   80.00 zł       21
cytoszkieletowe) ANA 2
P.ciała p-jądrowe do celów naukowych ANA 3                 98.00 zł       30
Przeciwciała mitochondrialne (M2, M4 i M9) AMA               50.00 zł       21
Przeciwciała mitochondrialne /AMA / typu M-2                80.00 zł       21
Przeciwciała przeciw dsDNA                         60.00 zł       21
Przeciwciała przeciw cytoplazmie leukocytów ANCA (pANCA i cANCA)      80.00 zł       21
Przeciwciała przeciw endomysium IgA EmA                   70.00 zł       21
Przeciwciała przeciw endomysium IgG EmA                   70.00 zł       21
Przeciwciała przeciw endomysium IgG i IgA EmA (łącznie)          105.00 zł       21
Przeciwciała przeciw endomysium, i gliadynowe w klasie IgA         80.00 zł       21
Przeciwciała przeciw endomysium, i gliadynowe w klasie IgG         80.00 zł       21
Przeciwciała przeciw endomysium, i gliadynowe w klasie IgA i IgG
                                     160.00 zł       21
(łącznie)
P.ciała przeciw retikulinie w klasie IgA                  75.00 zł       21
P.ciała przeciw retikulinie w klasie IgG                  75.00 zł       21
P.ciała przeciw retikulinie w klasie IgA i IgG              120.00 zł       21
                                             Okres
                Nazwa badania             Cena    uwagi  oczeki
                                             wania
Przeciwciała pemfigus (Pf, Pv) IMF                  95.00 zł      21
Przeciwciała anty GMB (Goodpasturae) IMF               80.00 zł      21
Przeciwciała przeciw komórkom okładzinowym żołądka IMF/Apca/     75.00 zł      21
Przeciwciała przeciw plemnikom IMF                  85.00 zł      21
Przeciwciała przeciw mięśniom gładkim IMF / ASMA /          75.00 zł      21
Przeciwciała przeciw mięśniom poprzecznie prążkowanym i mięśniówce
                                   105.00 zł      21
serca IMF
Przeciwciała przeciw mięśniu sercowemu IMF              95.00 zł      21
Przeciwciała przeciw nadnerczom IMF                 105.00 zł      21
Antykoagulant toczniowy                        85.00 zł       3
Przeciwciała antykardiolipinowe IgG                  50.00 zł      21
Przeciwciała antykardiolipinowe IgM                  50.00 zł      21
Przeciwciała antykardiolipinowe IgG i IgM    B229         75.00 zł      21
P.ciała p.wewnętrznemu cz.Castla i k. okładzinowym żoładka ( IIF)   90.00 zł      21
Pełny panel watrobowy ( ANA ,AMA, ASMA ,LKM, LSP, SLA ) ( IIF )   140.00 zł      21
Panel wątrobowy / LKM ,LSP ,SLA /                   85.00 zł      21
P.ciała przeciw antygenom łożyska                  115.00 zł      21
P.ciała gliadynowe IgA / AGA /                    70.00 zł      21
P.ciała gliadynowe IgG / AGA /                    70.00 zł      21
P.ciała gliadynowe IgG i IgA / AGA łącznie /             120.00 zł      21
P.ciała anty -GBM i pęcherzykom płucnym               115.00 zł      21
P.ciała anty-LKM                           65.00 zł      21
P.ciała p-kanalikom żółciowym                     75.00 zł      21
P.ciała p-wyspom trzustkowym (cukrzyca ), k. międzywyspowym i
                                   115.00 zł      21
k.kupkowatym jelt (ch.Leśniewskiego-Crohna i Colitis Ucerosa )
P.ciała p-antygenom jajnika                     150.00 zł      21
P.ciała p-komórkom Leydiga jąder                   115.00 zł      21
P.ciała p-beta 2-glikoproteinie-1 IgG                 95.00 zł      90
P.ciała p-beta 2-glikoproteinie -1 IgM                95.00 zł      90
P.ciała p-beta 2-glikoproteinie-1 IgA i IgG             170.00 zł      90
P.ciała p - protrombinie IgG                     75.00 zł      90
P.ciała p- protrombinie IgM                      75.00 zł      90
P.ciała p- protrombinie IgG i IgM                  130.00 zł      90
P.ciała p-fosfatydyloserynie IgG                   55.00 zł      90
P.ciała p-fosfatydyloserynie IgM                   55.00 zł      90
P.ciała p-fosfatydyloserynie IgG i IgM                90.00 zł      90
P.ciała p-fosfatydyloinozytolowi IgG                 55.00 zł      90
P.ciała p-fosfatydyloinozytolowi IgM                 55.00 zł      90
P.ciała p-fosfatydyloinozytolowi IgG i IgM              85.00 zł      90
Alergia- IgE specyficzne

Alergeny inhalacyjne

IgE sp.olcha T2                            30.00 zł       7
IgE sp Acarus siro D 70 (składnik kurzu )               30.00 zł       7
IgE sp.Lepidoglyphus destructor D71 (składnik kurzu )         30.00 zł       7
IgE sp.tyrophagus putescentia ( składnik kurzy )           30.00 zł       7
IgE sp. roztocze Dermatophagoides pteronyssinus D1          30.00 zł       7
IgE sp. roztocze Dermatophagoides farinae D2             30.00 zł       7
IgE sp. kurz- panel ( Bencard )                    30.00 zł       7
IgE sp. trawy-panel ( G3,G4,G5,G6,G8 )                30.00 zł       7
IgE sp. kupkówka pospolita G3                     30.00 zł       7
IgE sp. pyłki żyta G12                        30.00 zł       7
IgE sp. kostrzewa łąkowa G4                      30.00 zł       7
IgE sp. tymotka łąkowa G6                       30.00 zł       7
                                    Okres
               Nazwa badania     Cena    uwagi  oczeki
                                    wania
IgE sp. drzewa- panel ( T2,T3,T4,T7,T12 )      30.00 zł       7
IgE sp. brzoza brodawkowata T3           30.00 zł       7
IgE sp. wierzba T12                 30.00 zł       7
IgE sp. leszczyna pospolita T4           30.00 zł       7
IgE sp. chwasty- panel ( W6,W9,W10,W12,W20 )    30.00 zł       7
IgE sp. komosa biała W10              30.00 zł       7
IgE sp. bylica pospolita W6             30.00 zł       7
IgE sp. babka lancetowata W9            30.00 zł       7
IgE sp. grzyby, pleśnie- panel ( M1,M2,M3,M5,M6 )  30.00 zł       7
IgE sp. Aspergillus fumigatus M3          30.00 zł       7
IgE sp. Penicilium notatum M1            30.00 zł       7
IgE sp. pierze (pióra gęsi) E70           30.00 zł       7
IgE sp. sierść kota E1               30.00 zł       7
IgE sp. sierść psa E2                30.00 zł       7
IgE sp. naskórek królika E82            30.00 zł       7
IgE sp. naskórek chomika E84            30.00 zł       7
IgE sp. naskórek świnki morskiej E6         30.00 zł       7
IgE sp.pióra papużki falistej E78          30.00 zł       7
IgE sp. pióra kanarka E201             30.00 zł       7
IgE sp.Chironomus plumosus             30.00 zł       7
igE sp.topola T 14                 30.00 zł       7
IgE sp Cladosporium herbarum M2           30.00 zł       7
IgE sp Alternaria tenuis M6             30.00 zł       7
IgE sp odchody gołębia E7              30.00 zł       7
IgE sp pióra kaczki E86               30.00 zł       7
IgE sp.wełna K 20                  30.00 zł       7
IgE sp.sierść konia E3               30.00 zł       7
IgE sp.naskórek owcy E81              30.00 zł       7
IgE sp.Canida albicans M5              30.00 zł       7
IgE sp.trawy późne                 30.00 zł       7
IgE sp.Mucor Racemosus M4              30.00 zł       7

Alergeny pokarmowe

IgE sp. mleko krowie F2               30.00 zł       7
IgE sp. mleko krowie-alfa-laktoalbumina F76     30.00 zł       7
IgE sp. mleko krowie-beta-laktoglobulina F77    30.00 zł       7
IgE sp. kazeina F78                 30.00 zł       7
IgE sp. ser cheddar F81               30.00 zł       7
IgE sp. żółtko jaja F75               30.00 zł       7
IgE sp. białko jaja F1               30.00 zł       7
IgE sp. gluten (gliadyna) F79            30.00 zł       7
IgE sp. pszenica F4                 30.00 zł       7
IgE sp. żyto F5                   30.00 zł       7
IgE sp. ryż F9                   30.00 zł       7
IgE sp. kukurydza F8                30.00 zł       7
IgE sp. soja F14                  30.00 zł       7
IgE sp. drożdże browarnicze F403          30.00 zł       7
IgE sp. pomidor F25                 30.00 zł       7
IgE sp marchew F31                 30.00 zł       7
IgE sp. seler F85                  30.00 zł       7
IgE sp. ziemniak F35                30.00 zł       7
IgE sp. wołowina F27                30.00 zł       7
IgE sp. wieprzowina F26               30.00 zł       7
IgE sp. kurczak F83                 30.00 zł       7
IgE sp. jagnię (baranina ) F88           30.00 zł       7
                                                Okres
               Nazwa badania                 Cena    uwagi  oczeki
                                                wania
IgE sp. indyk F284                              30.00 zł       7
IgE sp. ryby i owoce morza FP2                        30.00 zł       7
IgE sp.jabłko F49                              30.00 zł       7
IgE sp. gruszka F94                             30.00 zł       7
IgE sp. truskawka F44                            30.00 zł       7
IgE sp. orzech ziemny F13                          30.00 zł       7
IgE sp. pomarańcza F33                            30.00 zł       7
IgE sp. banan F92                              30.00 zł       7
IgE sp. kiwi F84                               30.00 zł       7
IgE sp. czekolada F105                            30.00 zł       7
IgE sp. musztarda F89                            30.00 zł       7
IgE sp.dorsz F3                               30.00 zł       7
IgE sp orzech laskowy F 17                          30.00 zł       7
IgE sp.orzech pistacjowy F 230                        30.00 zł       7
IgE sp orzech włoski F 256                          30.00 zł       7
IgE sp kawaF 221                               30.00 zł       7
IgE sp amoksycyklina C204                          30.00 zł       7
IgE sp penicylina C10                            30.00 zł       7
IgE sp. jajko całe F245                           30.00 zł       7
IgE sp. tuńczyk F40                             30.00 zł       7
IgE sp.groch F12                               30.00 zł       7
Ige sp .fasola F15                              30.00 zł       7
IgE sp.pietruszka F86                            30.00 zł       7
IgE sp. ogórek F244                             30.00 zł       7
IgE sp. Jęczmień F 6                             30.00 zł       7
IgE sp.owies F7                               30.00 zł       7
IgE sp.grka F11                               30.00 zł       7
IgE sp kakao F93                               30.00 zł       7
IgE sp.koperek F277                             30.00 zł       7
IgE sp.cebula F48                              30.00 zł       7
IgE sp.śliwka F255                              30.00 zł       7
IgE sp.pieprz czarny F280                          30.00 zł       7

Inne alergeny IgE sp.

IgE sp. jad pszczoły I1                           30.00 zł       7
IgE sp. jad osy Vespula sp. I3                        30.00 zł       7
IgE sp. karaluch- prusak I6                         30.00 zł       7
IgE sp.komar I71                               30.00 zł       7
IgE sp. jad szerszenia europejskiego I75                   30.00 zł       7
IgE sp. glista ludzka P1                           30.00 zł       7
IgE sp. tasiemiec P2                             30.00 zł       7
IgE sp. Toxocara canis P5                          30.00 zł       7
IgE sp. lateks K82                              30.00 zł       7
IgE sp.insulina wieprzowa C70                        30.00 zł       7
IgE sp.insulina ludzka C73                          30.00 zł       7
IgE sp pierze mieszane EP                          30.00 zł       7

Alergeny w panelach

IgE sp. PANEL POKARMOWY                           148.00 zł       7
orzech laskowy,orzech ziemny,orzech włoski, migdał,mleko,białko jaja
kurzego, żółtko jaja kurzego, kazeina, ziemniak, seler, marchew, pomidor,
dorsz, krewetka, brzoskwinia, jabłko, soja, mąka pszenna, sezam, mąka
żytnia.
IgE sp. PANEL ODDECHOWY                           148.00 zł       7
                                                       Okres
                Nazwa badania                    Cena     uwagi     oczeki
                                                       wania
pyłek: brzozy brodawkowej, olszyny szarej, leszczyny, dębu, traw(mix), żyta,
bylicy sp., babki lancetowatej, D. Farinae, D. Pteronyssinus, naskórek:
psa,kota, konia, chomika, Aspergillus fumigatus, Cladosporium herbarum,
Penicillium notatum, Alternaria te
IgE sp. PANEL MIESZANY                              148.00 zł           7
orzech ziemny, mleko, białko jaja kurzego, żółtko jaja kurzego, ziemniak,
marchewka, dorsz, jabłko, soja, mąka pszenna, pyłek brzozy brodawkowej,
traw(mix), bylicy sp., D.farinae, D. Pteronyssinus, naskórek: psa,kota, konia,
Aspergillus fumigatus, Cladosp

Bakteriologia

Posiew moczu ( + antybiogram)                          22.00 zł            7
Posiew z wymazu z gardła,nosa,oka z identyfikacją i antybioramem         35.00 zł           3-7
Posiew w kierunku grzybów +antybiogram                      40.00 zł            7
Posiwe ropy,plwociny, nasienia, wymazu z ucha,z rany,wymazu z kanału
                                         40.00 zł
szyjki macicy
Posiew krwii, płynu mózgowo-rdzeniowego z identyfikacją i antybigramem      45.00 zł           10 - 15
Posiew kału -ogólny + antybiogram ( pacjenci powyżej 3 roku życia)        30.00 zł            7
Posiew kalu od dzieci do 3 lat z uwzględnieniem E.coli patogennej        42.00 zł            3

Serologia grup krwi

Oznaczenie grupy krwi                              18.00 zł            2
Oznaczenie grupy krwi z wpisem do dowodu                     34.00 zł            2
Przeciwciała dla kobiet ciężarnych z grupą krwi                 17.50 zł            2
Przeciwciała dla kobiet ciężarnych bez grupy krwi                10.00 zł            2
Cytologia
Czystość pochwy                                  6.00 zł            5
cytologia ginekologiczna                             12.50 zł            5
INNE
Beta -2 mikroglobulina                              45.00 zł            5
Beta -2-mikroglobulina                              45.00 zł            5
NMP - 22                                     80.00 zł            7
Dehydroepiandrosteron DHEA                            40.00 zł            10
Leptyna                                     70.00 zł
Azoospernia- badanie genetyczne                         680.00 zł  krew ( matrix)   22
BRCA 1/BRCA 2                                  380.00 zł  krew ( matrix)   22
HPV                                       165.00 zł    wymaz     22
Chlamydia trachomatis - PCR                           120.00 zł    wymaz     22
Toxoplasma gondi- PCR                              160.00 zł  krew ( matrix)   22
HBV- PCR                                     160.00 zł  krew -EDTA    22
HCV- PCR                                     160.00 zł  krew-EDTA     22
inne np.. Mukowiscydoza,czy diag.choraba Alzheimera-
                                         625.00 zł  krew ( matrix)   22
genotypowanie apoE
HTRG                                       250.00 zł           22

								
To top