Anexa nr.2 - CNADNR

Document Sample
Anexa nr.2 - CNADNR Powered By Docstoc
					Beneficiar: Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România
Proiect: Varianta de ocolire a municipiului Braşov, Tronson I - DN1 - DN11

                CENTRALIZATOR LISTE DE CANTITĂŢI
 Lista nr.                 Descriere                Valoare (RON)
   A    ARTICOLE GENERALE                               1,050,000.00
   1    TERASAMENTE                                      0.00
   2    SUPRASTRUCTURA                                    0.00
   3    DISPOZITIVE DE SCURGEREA SI EVACUAREA APELOR                     0.00
   4    PARAPETE                                       0.00
   5    PODETE                                        0.00
   6    PROTECTIA MEDIULUI                                  0.00
   7    CONSOLIDARI                                      0.00
   8    LUCRARI HIDROTEHNICE                                 0.00
   9    NOD RUTIER DN 11 KM 6+190                               0.00
  10    INTERSECTII LA NIVEL KM 0+000-STRADA TIMISU SEC                    0.00
  11    INTERSECTII LA NIVEL KM 1+600-DJ 103A                         0.00
  12    RESTABILIRI DRUMURI VICINALE                             0.00
  13    LUCRARI DIVERSE                                    0.00
  14    SEMNALIZARE PE TIMPUL EXECUTIEI                            0.00
  15    SEMNALIZARE DEFINITIVA                                0.00
  16    POD KM 0+022                                     0.00
  17    POD KM 0+080                                     0.00
  18    PASAJ KM 3+177                                    0.00
  19    PASAJ KM 4+579                                    0.00
  20    PASAJ KM 6+190                                    0.00
  21    TOTAL UTILITATI                                    0.00
  22    TOTAL LUCRARI IN REGIE "DAYWORK"                           0.00
       CHELTUIELI DIVERSE SI NEPREVAZUTE (10%)                        0.00
       VALOARE OFERTA                                1,050,000.00
       TVA                                       252,000.00
       TOTAL GENERAL                                 1,302,000.00
       BENEFICIAR,                            OFERTANT,
Beneficiar: Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România
Proiect: Varianta de ocolire a municipiului Braşov, Tronson I - DN1 - DN11

                                         ARTICOLE GENERALE
                                                                 Pret Unitar
Nr.crt.  Cod articol                 Descrierea lucrarii                      Cantitate          Total
                                                       UM         Unit Rate
 No    Item code                  Works Description                       Quantity          (RON)
                                                                  (RON)
  0     1                         2                       3    4       5      6
            Alocare pentru montarea, utilizarea si demontarea tuturor instalatiilor
            provizorii ale Antreprenorului, inclusiv birourile, laboratorul de santier,
            spatiile de cazare, atelierele, carierele, balastierele, gropile de imprumut,
  1    GI.01                                               S.F.   1             0.00
            statiile de preparare, si aducerea terenurilor din gropile de imprumut si
            cariere la conditiile initiale etc., conform conditiilor cuprinse in Capitolul II -
            Articole generale din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale.
            Realizarea, amenajarea si intretinerea tuturor drumurilor de acces,
            drumurilor si structurilor provizorii si a tuturor celorlalte constructii necesare
            Antreprenorului (cu exceptia celor prevazute expres in alte articole din
  2    GI.02    Listele de Cantitati), inclusiv dezafectarea acestora si aducerea terenurilor     S.F.   1             0.00
            la conditiile initiale in conformitate cu cerintele de reducere a impactului
            asupra mediului si ale proprietarilor, potrivit Clauzei II.1.3. din Specificatii
            Tehnice pentru Articole Generale.
            Efectuarea de investigatii complete privind utilitatile potrivit Clauzei II.1.7 A
  3    GI.03                                               S.F.   1             0.00
            din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale.
            Alocare pentru costurile privind proiectarea (doar in cazul in care nu este
            furnizata de Beneficiar), corelarea proiectelor si lucrarile de protectie sau
            relocare a utilitatilor identificate prin investigatiile prevazute in cadrul
  4    GI.04                                               S.P.   1    420,000.00  420,000.00
            articolului GI.03, potrivit Clauzei II.1.7 B din Specificatii Tehnice pentru
            Articole Generale. Alocarea pentru costurile privind executia lucrarilor de
            utilitati care rezulta din art. GI.03 conform Clauzei II.1.7.B
            Alocare pentru masuratori privind poluarea si raportarea acestora catre
  5    GI.05    Inginer, potrivit Clauzei II.1.8 din Specificatii Tehnice pentru Articole       luna   12            0.00
            Generale, in timpul Duratei de Executie.
            Alocare pentru masuratori privind poluarea si raportarea acestora catre
  6    GI.06    Inginer, potrivit Clauzei II.1.8 din Specificatii Tehnice pentru Articole       luna   24            0.00
            Generale, pe durata Perioadei de Notificare a Defectelor.
            Alocare pentru elaborarea planului de management al traficului potrivit
  7    GI.07                                               S.F.   1             0.00
            Clauzei II.1.9 din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale.
            Implementarea planului de management al traficului, incluzand
            semnalizare rutiera in timpul executiei lucrarilor, masuri pentru siguranta
            traficului, monitorizarea traficului pe timpul zile/noptii si in orice conditii
  8    GI.08    meteorologice in vederea asigurarii sigurantei traficului atat in Santier cat     luna   12            0.00
            si pe toate drumurile folosite de Antreprenor, potrivit Clauzei II.1.9 din
            Specificatii Tehnice pentru Articole Generale, in timpul Duratei de
            Executie.
            Alocarea pentru lucrari de intretinere curenta vara/iarna facuta de
  9     GI.09   Antreprenor in conformitate cu Clauza II.1.10 din Specificatiile Tehnice       S.F.   1             0.00
            pentru Articole Generale
            Alocarea pentru intretinerea drumului in sezonul de vara in conformitate cu
 10     GI.10                                              S.F.   1             0.00
            Clauza II.1.10 din Specificatiile Tehnice pentru Articole Generale

            Alocarea pentru intretinerea drumului in sezonul de inarna in conformitate
 11     GI.11                                              S.F.   1             0.00
            cu Clauza II.1.10 din Specificatiile Tehnice pentru Articole Generale
            Alocare pentru elaborarea desenelor conforme cu executia, la finalizarea
 12     GI.12   Lucrarilor, potrivit Clauzei II.1.14 din Specificatii Tehnice pentru Articole    S.F.    1             0.00
            Generale.
            Alocare pentru proiectarea potrivit sub-Clauzei 4.27 din Conditiile Speciale
 13     GI.13   de contract si Clauzei II.1.15 A din Specificatii Tehnice pentru Articole      S.F.    1             0.00
            Generale.
            Asistenta tehnica pe santier conform Legii 10/1995, articolul 22 paragrafe
 14    GI.14    (e), (f) si (g) potrivit Clauzei II.1.15 B din Specificatii Tehnice pentru Articole S.F.    1             0.00
            Generale
            Asigurarea investigatiilor arheologice si a asistentei tehnice arheologice
 15    GI.15    pana la finalizarea Lucrarilor, potrivit Clauzei II.1.15. C din Specificatii     S.F.    1             0.00
            Tehnice pentru Articole Generale.
            Alocare pentru identificarea si asanarea Santierului de orice munitii
 16    GI.16    (neexplodate sau altele) potrivit Clauzei II.1.16 din Specificatii Tehnice      S.F.    1             0.00
            pentru Articole Generale
            Ridicarea, mentinerea si indepartarea Panourilor de Identificare a
 17    GI.17    Proiectului potrivit Clauzei II.1.17a din Specificatii Tehnice pentru Articole   bucata   6             0.00
            Generale
            Instalarea de placi comemorative permanente potrivit Clauzi II.1.17b din
 18    GI.18                                              bucata   10            0.00
            Specificatii Tehnice pentru Articole Generale.
            Comisia de Adjudecare a Disputelor, alocare Suma provizionata in
 19    GI.19    conformitate cu Clauza II.1.19 din Specificatiile Tehnice pentru Articole      S.P.    1    630,000.00  630,000.00
            Generale.
            Alocare pentru elaborarea si implementarea sistemului de management al
 20    GI.20    calitatii potrivit Clauzei II.2.1 din Specificatii Tehnice pentru Articole      S.F.    1             0.00
            Generale.
                                                                 Pret Unitar
Nr.crt.  Cod articol                 Descrierea lucrarii                     Cantitate               Total
                                                       UM         Unit Rate
 No    Item code                  Works Description                      Quantity               (RON)
                                                                  (RON)
              Alocare pentru plata testelor solicitate de Inginer, inclusiv costurile
              laboratorului Antreprenorului sau a unui alt laborator autorizat si a utilajelor
 21      GI.21                                             S.F.   1                 0.00
              necesare precum si a prelevarii de probe, potrivit Clauzei II.2 .2 din
              Specificatii Tehnice pentru Articole Generale.
              Alocare pentru efectuarea unui studiu topografic detaliat potrivit Clauzei
 22      GI.22                                             S.F.   1                 0.00
              II.3 din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale.
              Executarea de fotografii privind progresul Lucrarilor, potrivit Clauzei II.4.1
 23      GI.23                                             luna   12                0.00
              din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale.
              Antreprenorul va descrie, in continuare, (introducând numarul pentru
              oricare clauza relevanta din Contract sau Specificatii) si va specifica
              preturile pentru orice alte lucrari sau obligatii mentionate in Contract si
              pentru care Antreprenorul doreste sa introduca un pret separat. (Pretul va
 24      GI.24                                             S.F.                    0.00
              fi mentionat in coloana Total). In cazul in care nu vor fi mentionate
              asemenea preturi separate, preturile indicate in Lista de Cantitati vor fi
              considerate acoperitoare pentru toate costurile si profiturile aferente
              respectivelor lucrari sau obligatii.
                                  TOTAL FARA TVA 24%                                   1,050,000.00

             1 Lista contine 24 articole si 2 pagini
             2 Proiectantul raspunde de completarea coloanelor 1, 2, 3 si 4
             3 Ofertantul completeaza si raspunde de valorile inscrise de el in coloana 5.

     Investitor                                                              Ofertant
Beneficiar: Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România
Proiect: Varianta de ocolire a municipiului Braşov, Tronson I - DN1 - DN11

                        LISTA DE CANTITATI NR 1
                     cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
Categorie de lucrari : TERASAMENTE


                                                            Pret unitar  Pret total
 Nr.   Cod                 Categoria de lucrari             U/M  Cantitate
                                                             (RON)    (RON)


  0    1                     2                    3    4            5      6
  1   P2   Curatarea de tufisuri si arbusti                      m2   10,000.00                   0.00
  2   P3a  Taierea arborilor cu diametrul <40 cm                    buc    550.00                   0.00
  3   P4a  Scoaterea radacinilor de la arbori cu diametrul < 40 cm           buc    550.00                   0.00
  4   P8a  Spargerea betonului simplu                         m3     200.00                   0.00
  5    L2  Plantarea pomilor                              buc   2,750.00                   0.00
  6   E1   Decaparea si depozitarea pamantului vegetal                 m3   56,430.00                   0.00
  7   E2   Saparea pamantului in groapa de imprumut                  m3   441,060.00                   0.00
         Sapaturi in debleuri, teren tare corespunzator pentru utilizare in
  8   E3a                                        m3    13,600.00                  0.00
         umpluturi
         Sapaturi in debleuri, teren necorespunzator pentru umpluturi sau in
  9    E4                                        m3    13,600.00                  0.00
         volum excedentar
 10   E6a  Pamant vegetal pe taluzuri                         m3    9,450.00                   0.00
 11   E7   Umplutura de pamant din groapa de imprumut                 m3   378,750.00                   0.00
 12   E8   Compactarea si nivelarea terenului de fundare                m2   188,100.00                   0.00
         Excavarea terenului necorespunzator din patul drumului si umplerea
 13    E9                                        m3    18,800.00                  0.00
         cu teren corespunzator a golului ramas
 14    E5  Strat de forma din materiale granulare (balast)               m3    28,200.00                  0.00
                                 TOTAL GENERAL                                  0.00

a) Prezenta lista de cantitati contine un numar de 14 articole si un numar de 1 pagina.
b) Proiectantul completeaza si raspunde de valorile inscrise de el in coloanele 1, 2, 3, 4
c) Ofertantul completeaza si raspunde de valorile inscrise de el in coloana 5.         BENEFICIAR,                                           OFERTANT,
Beneficiar: Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România
Proiect: Varianta de ocolire a municipiului Braşov, Tronson I - DN1 - DN11

                   LISTA DE CANTITATI NR 2
                cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
Categorie de lucrari : SUPRASTRUCTURA


                                                             Pret unitar  Pret total
 Nr.   Cod              Categoria de lucrari                U/M  Cantitate
                                                              (RON)    (RON)


  0    1                  2                       3    4           5       6
  1   R1a  Fundatie din balast                             m3   61,710.00                   0.00
  2   R4   Fundatie din balast stabilizat                       m3   35,100.00                   0.00
  3   R12  Strat antifisura de 2 cm din mortar asfaltic MAm8              t    6,067.00                   0.00
  4    R6  Anrobat bituminos AB2                            t   18,840.00                   0.00
  5    R7  Beton asfaltic deschis cu criblura BAD25                   t   18,373.00                   0.00
         Beton asfaltic MASF16m (mixtura asfaltica stabilizata cu fibre
  6    R8c                                        m2  124,770.00
         celulozice si bitum modificat cu polimeri)                                             0.00
  7   R11a Amorsare cu emulsie cationica cu rupere rapida cu 0,6 kg/mp          m2  226,000.00                    0.00
  8   R11b Amorsare cu emulsie cationica cu rupere rapida cu 0,9 kg/mp          m2  113,000.00                    0.00
                              TOTAL GENERAL                                      0.00

a) Prezenta lista de cantitati contine un numar de 8 articole si un numar de 1 pagina.
b) Proiectantul completeaza si raspunde de valorile inscrise de el in coloanele 1, 2, 3, 4
c) Ofertantul completeaza si raspunde de valorile inscrise de el in coloana 5.         BENEFICIAR,                                           OFERTANT,
Beneficiar: Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România
Proiect: Varianta de ocolire a municipiului Braşov, Tronson I - DN1 - DN11

                LISTA DE CANTITATI NR 3
             cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
Categorie de lucrari : DISPOZITIVE DE SCURGEREA SI EVACUAREA APELOR


                                                       Pret unitar  Pret total
 Nr.   Cod             Categoria de lucrari               U/M   Cantitate
                                                        (RON)    (RON)


  0    1                   2                     3    4      5      6
       Santuri noi pavate cu elemente prefabricate din beton sau
  1   D3b                                        m   12,854                0.00
       turnate pe loc pe substrat de nisip
  2   D6 Rigola de acostament                              m   3,795                0.00
  3   D8 Casiuri pe taluze                                m   1,350                0.00
                 TOTAL GENERAL                                             0.00

a) Prezenta lista de cantitati contine un numar de 3 articole si un numar de 1 pagina.
b) Proiectantul completeaza si raspunde de valorile inscrise de el in coloanele 1, 2, 3, 4
c) Ofertantul completeaza si raspunde de valorile inscrise de el in coloana 5.         BENEFICIAR,                                   OFERTANT,
Beneficiar: Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România
Proiect: Varianta de ocolire a municipiului Braşov, Tronson I - DN1 - DN11

                       LISTA DE CANTITATI NR 4
                    cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
Categorie de lucrari : PARAPETE


                                                            Pret unitar  Pret total
 Nr.    Cod                 Categoria de lucrari              U/M    Cantitate
                                                             (RON)     (RON)


  0     1                       2                  3      4       5      6
  1   EQ1b Parapet metalic zincat tip semigreu(N2) amplasat pe rambleu           m       340.00               0.00
  2   EQ1g Parapet metalic zincat tip foarte greu(H4b) amplasat pe rambleu         m      3,795.00               0.00
  3   EQ363 Parapete New Jersey                              m      7,100.00               0.00
                              TOTAL GENERAL                                     0.00

a) Prezenta lista de cantitati contine un numar de3 articole si un numar de 1 pagina.
b) Proiectantul completeaza si raspunde de valorile inscrise de el in coloanele 1, 2, 3, 4
c) Ofertantul completeaza si raspunde de valorile inscrise de el in coloana 5.          BENEFICIAR,                               OFERTANT,
Beneficiar: Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România
Proiect: Varianta de ocolire a municipiului Braşov, Tronson I - DN1 - DN11

                LISTA DE CANTITATI NR 5
             cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
Categorie de lucrari : PODETE


                                                     Pret unitar  Pret total
 Nr.    Cod            Categoria de lucrari            U/M    Cantitate
                                                      (RON)    (RON)


 0     1                2                   3      4      5       6
 1    C7a    Cadre prefabricate TIP C2                   buc     27.00                0.00
 2    C7b    Cadre prefabricate TIP C2’                  buc     77.00                0.00
 3     C7c   Cadre prefabricate TIP C2"                  buc     56.00                0.00
 4     C9    Timpane prefabricate tip T2                  buc     22.00                0.00
 5    C10b   Aripa prefabricata pentru podete TIP A0            buc     16.00                0.00
 6    C10a   Aripa prefabricata pentru podete TIP A1            buc     24.00                0.00
 7    C10c   Aripa prefabricata pentru podete TIP A2            buc      4.00               0.00
 8    C15    Saltea din piatra bruta                    m3      55.00                0.00
 9    C17a   Pereu din piatra bruta pe beton g=20cm            m2     515.00                0.00
                   TOTAL GENERAL                                         0.00

a) Prezenta lista de cantitati contine un numar de 9 articole si un numar de 1 pagina.
b) Proiectantul completeaza si raspunde de valorile inscrise de el in coloanele 1, 2, 3, 4
c) Ofertantul completeaza si raspunde de valorile inscrise de el in coloana 5.           BENEFICIAR,                               OFERTANT,
Beneficiar: Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România
Proiect: Varianta de ocolire a municipiului Braşov, Tronson I - DN1 - DN11

                LISTA DE CANTITATI NR 6
             cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
Categorie de lucrari : PROTECTIA MEDIULUI


                                                      Pret unitar  Pret total
 Nr.     Cod            Categoria de lucrari           U/M     Cantitate
                                                       (RON)    (RON)


  0      1               2                  3       4       5       6
  1   DM  01.01   Bazin decantor descoperit – tip 1             buc        4.00                0.00
  2   DM  01.02   Bazin decantor descoperit – tip 2             buc        20.00                0.00
  3   DM  03    Bazin de dispersie                    buc        8.00                0.00
  4   DM  02.01   Separator de grasimi descoperit tip 1           buc        4.00                0.00
  5   DM  02.02   Separator de grasimi descoperit tip 2           buc        20.00                0.00
  6   DM  04    Imprejmuire h = 1,50 m                   m      12,760.00                0.00
                   TOTAL GENERAL                                          0.00

a) Prezenta lista de cantitati contine un numar de 6 articole si un numar de 1 pagina.
b) Proiectantul completeaza si raspunde de valorile inscrise de el in coloanele 1, 2, 3, 4
c) Ofertantul completeaza si raspunde de valorile inscrise de el in coloana 5.            BENEFICIAR,                             OFERTANT,
Beneficiar: Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România
Proiect: Varianta de ocolire a municipiului Braşov, Tronson I - DN1 - DN11

                  LISTA DE CANTITATI NR 7
               cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
Categorie de lucrari : CONSOLIDARI                                                         Pret unitar  Pret total
 Nr.    Cod                Categoria de lucrari             U/M   Cantitate
                                                          (RON)    (RON)  0     1                      2                  3      4      5      6
  1   CSD1.1C Protectie taluz cu georetele spatiale h=10 cm               m
                                                 2  51,540.00               0.00
  2   CSD4.1.B Compactarea mecanica cu cilindrul compactor h=40 cm            mp    59,860.00               0.00
  3   CSD4.3.B Strat din material granular protejat cu geotextil h=0.50 m         m3    7,030.00               0.00
           Saltea din material granular ranforsata si protejata cu geotextil
  4   CSD4.4.B                                      m3
           h=0.80 m                                    36,640.00               0.00
                        TOTAL GENERAL                                        0.00

a) Prezenta lista de cantitati contine un numar de 4 articole si un numar de 1 pagina.
b) Proiectantul completeaza si raspunde de valorile inscrise de el in coloanele 1, 2, 3, 4
c) Ofertantul completeaza si raspunde de valorile inscrise de el in coloana 5.           BENEFICIAR,                                   OFERTANT,
Beneficiar: Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România
Proiect: Varianta de ocolire a municipiului Braşov, Tronson I - DN1 - DN11

                   LISTA DE CANTITATI NR 8
                cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
Categorie de lucrari : LUCRARI HIDROTEHNICE


                                                          Pret unitar  Pret total
 Nr.    Cod                Categoria de lucrari             U/M   Cantitate
                                                           (RON)    (RON)


  0     1                      2                  3     4       5       6
  1    DH 01   Sapaturi                               mc     2,350.00               0.00
  2    DH 02   Umpluturi                               mc      230.00               0.00
  3    DH 03   Pereu din beton                            mp     3,130.00               0.00
  4    DH 04   Grinda din beton                           mc      210.00               0.00
  5     H 05   Anrocamente                              mc      30.00               0.00
                        TOTAL GENERAL                                         0.00

a) Prezenta lista de cantitati contine un numar de 5 articole si un numar de 1 pagina.
b) Proiectantul completeaza si raspunde de valorile inscrise de el in coloanele 1, 2, 3, 4
c) Ofertantul completeaza si raspunde de valorile inscrise de el in coloana 5.            BENEFICIAR,                                 OFERTANT,
Beneficiar: Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România
Proiect: Varianta de ocolire a municipiului Braşov, Tronson I - DN1 - DN11

                   LISTA DE CANTITATI NR 9
                cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
Categorie de lucrari: NOD RUTIER DN 11 KM 6+190                                                      Pret unitar  Pret total
 Nr.   Cod               Categoria de lucrari             U/M  Cantitate
                                                       (RON)    (RON)  0    1                2                      3    4       5       6
    AMENAJARI PEISAGISTICE
  1    L1 Plantare iarba                              m2   5,000.00               0.00
  2    L3 Plantare arbusti                             buc    100.00               0.00
  3   L4b Plantare flori diverse                          buc   2,500.00               0.00
    TERASAMENTE
  4    P8a Spargerea betonului simplu sau a zidariei din piatra           m3    500.00               0.00
  5    E1   Decaparea si depozitarea pamantului vegetal             m3   18,000.00               0.00
  6    E2   Saparea pamantului in groapa de imprumut               m3   36,000.00               0.00
          Sapaturi in debleuri, teren tare corespunzator pentru utilizare in
  7    E3a                                      m3   6,600.00               0.00
          umpluturi
  8    E5   Strat de forma din materiale granulare (balast)           m3   6,500.00               0.00

  9    E6a   Pamant vegetal pe taluzuri                      m3   2,600.00               0.00

 10    E6b   Pamant vegetal pe suprafete orizontale                m3   1,000.00               0.00

 11    E7   Umplutura de pamant din groapa de imprumut              m3   26,400.00               0.00

 12    E8   Compactarea si nivelarea terenului de fundare            m2   60,000.00               0.00
    SUPRASTRUCTURA DRUM
 13    R1a   Fundatie din balast                         m3   11,795.00               0.00

 14    R4   Balast stabilizat cu ciment                     m3   7,840.00               0.00
 15    R12   Strat antifisura de 2 cm din mortar asfaltic MAm8           t   1,355.00               0.00
 16    R6   Anrobat bituminos AB2                         t   3,989.00               0.00

 17    R7   Beton asfaltic deschis cu criblura BAD25               t   3,845.00               0.00
          Beton asfaltic MASF16m (mixtura asfaltica stabilizata cu fibre
 18    R8c                                      m2   25,000.00               0.00
          celulozice si bitum modificat cu polimeri)
 19    R11a   Amorsare cu emulsie cationica cu rupere rapida cu 0,6 kg/mp     m2   50,000.00               0.00

 20    R11b   Amorsare cu emulsie cationica cu rupere rapida cu 0,9 kg/mp     m2   25,000.00               0.00
 21    R17b   Indepartarea structurii rutiere de pe intreaga suprafata a partii  m3    200.00               0.00
 22    R18a Geocompozit - cu rol antifisura                       m2    440.00  0.00
 23    R18b Geotextil - cu rol izolator                         m2   1,320.00  0.00
 24    R25 Demontarea bordurilor existente                       m     300.00  0.00
 25    R19a Borduri prefabricate 10 x 15 cm                       m     600.00  0.00
 26    R19d Borduri prefabricate 20 x 25 cm cu fete vazute finisate           m    1,200.00  0.00
 27    R3  Strat de nisip                               m3     10.00  0.00
 28    R20b Strat din elemente prefabricate autoblocante pe suprafete          m2    600.00  0.00
 29    R22b Strat din beton de ciment la fundatii de drumuri, strazi, trotuare     m3    120.00  0.00
     SCURGEREA APELOR
 30    D3b Santuri noi pavate cu elemente prefabricate din beton sau          m    2,000.00  0.00
 31    D10 Dezafectare santuri si rigole protejate                   m     300.00  0.00
     PARAPETE
 32    EQ1b Parapet metalic zincat tip semigreu(N2) amplasat pe rambleu         m    1,925.00  0.00
                     TOTAL GENERAL                             0.00

a) Prezenta lista de cantitati contine un numar de 32 articole si un numar de 2 pagini.
b) Proiectantul completeaza si raspunde de valorile inscrise de el in coloanele 1, 2, 3, 4
c) Ofertantul completeaza si raspunde de valorile inscrise de el in coloana 5.           BENEFICIAR,                                 OFERTANT,
Beneficiar: Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România
Proiect: Varianta de ocolire a municipiului Braşov, Tronson I - DN1 - DN11

                   LISTA DE CANTITATI NR 10
                cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
Categorie de lucrari : INTERSECTII LA NIVEL KM 0+000-STRADA TIMISU SEC


                                                          Pret unitar  Pret total
  Nr.    Cod              Categoria de lucrari             U/M    Cantitate
                                                           (RON)    (RON)


  0     1                  2                     3      4        5       6
     AMENAJARI PEISAGISTICE
  1    L1  Plantare iarba                              m2     2,150.00                0.00
  2    L3  Plantare arbusti                             buc      40.00                0.00
  3    L4b  Plantare flori diverse                          buc     1,075.00                0.00
     TERASAMENTE
  4     E1  Decaparea si depozitarea pamantului vegetal               m3     1,500.00                0.00
  5     E2  Saparea pamantului in groapa de imprumut                 m3     4,420.00                0.00
  6     E5  Strat de forma din materiale granulare (balast)             m3      500.00                0.00
  7    E6a  Pamant vegetal pe taluzuri                        m3      250.00                0.00
  8    E6b  Pamant vegetal pe suprafete orizontale                  m3      430.00                0.00
  9     E7  Umplutura de pamant din groapa de imprumut                m3     3,000.00                0.00
  10    E8  Compactarea si nivelarea terenului de fundare              m2     5,000.00                0.00
     SUPRASTRUCTURA DRUM
  11    R1a  Fundatie din balast                           m3     1,050.00                0.00
  12    R4  Balast stabilizat cu ciment                       m3      760.00                0.00
  13    R12  Strat antifisura de 2 cm din mortar asfaltic MAm8             t      131.00                0.00
  14    R6  Anrobat bituminos AB2                           t      375.00                0.00
  15    R7  Beton asfaltic deschis cu criblura BAD25                 t      345.00                0.00
           Beton asfaltic MASF16m (mixtura asfaltica stabilizata cu fibre
  16     R8c                                     m2     6,800.00                0.00
           celulozice si bitum modificat cu polimeri)
  17    R11a   Amorsare cu emulsie cationica cu rupere rapida cu 0,6 kg/mp     m2     13,600.00                0.00
  18    R11b   Amorsare cu emulsie cationica cu rupere rapida cu 0,9 kg/mp     m2     6,800.00                0.00
  19    R17b                                     m3
           Indepartarea structurii rutiere de pe intreaga suprafata a partii carosabile    330.00                0.00
  20    R18a   Geocompozit - cu rol antifisura                   m2      330.00                0.00
  21    R18b   Geotextil - cu rol izolator                     m2      370.00                0.00
  22    R19a   Borduri prefabricate 10 x 15 cm                    m      110.00                0.00
  23    R19d   Borduri prefabricate 20 x 25 cm cu fete vazute finisate        m      330.00                0.00
  24     R3   Strat de nisip                            m3       15.00                0.00
  25    R20b   Strat din elemente prefabricate autoblocante pe suprafete      m2      300.00                0.00
           carosabile
  26    R22b   Strat din beton de ciment la fundatii C 12/15            m3        60.00               0.00
           Parapet metalic zincat tip foarte greu(H4b) amplasat pe
  27    EQ1g                                      m
           rambleu                                      570.00                0.00
      CONSOLIDARI
  33   CSD10.1B Beton simplu de egalizare C12/15                    mc      9.00     0.00
  34   CSD10.2A Beton armat in fundatii C16/20                     mc      70.00     0.00
  35   CSD10.2D Beton armat in elevatii C35/45                     mc      95.00     0.00
  36   CSD10.5A Excavatii mecanizate pentru lucrari de consolidare           mc     190.00     0.00
           Umpluturi mecanizate de pamant pentru lucrari de
  37   CSD10.7A                                     mc     110.00     0.00
           consolidare
  38   CSD10.10B Hidroizolatie cu emulsie de bitum                   mp     220.00     0.00
  39   CSD10.11C Drem din material granular la intradosul structurilor de sprijin    mc      40.00     0.00
           Tratarea arhitecturala a betonului de fata vazuta prin
  40   CSD12.1A                                     mp     150.00     0.00
           amprentare
  41   CSD15.4C Tub PVC lis d=110 mm                          m      20.00     0.00
           SCURGEREA APELOR

  42     D3b                                    m       495.00
             Santuri noi pavate cu elemente prefabricate din beton sau turnate pe loc pe substrat de nisip  0.00

                         TOTAL GENERAL                             0.00

a) Prezenta lista de cantitati contine un numar de 42 articole si un numar de 2 pagini.
b) Proiectantul completeaza si raspunde de valorile inscrise de el in coloanele 1, 2, 3, 4
c) Ofertantul completeaza si raspunde de valorile inscrise de el in coloana 5.             BENEFICIAR,                               OFERTANT,
Beneficiar: Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România
Proiect: Varianta de ocolire a municipiului Braşov, Tronson I - DN1 - DN11

                     LISTA DE CANTITATI NR 11
                  cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
Categorie de lucrari : INTERSECTII LA NIVEL KM 1+600-DJ 103A


                                                        Pret unitar  Pret total
 Nr.   Cod                Categoria de lucrari             U/M  Cantitate
                                                         (RON)    (RON)


  0    1                    2                    3    4        5       6
    AMENAJARI PEISAGISTICE
  1    L1 Plantare iarba                               m2    500.00                0.00
  2    L3 Plantare arbusti                              buc    10.00                0.00
  3   L4b Plantare flori diverse                           buc    250.00                0.00
    TERASAMENTE
  4    E1 Decaparea si depozitarea pamantului vegetal                 m3   1,500.00                0.00
  5    E2 Saparea pamantului in groapa de imprumut                  m3   3,840.00                0.00
  6    E5 Strat de forma din materiale granulare (balast)               m3    700.00                0.00
  7   E6a Pamant vegetal pe taluzuri                         m3    100.00                0.00
  8   E6b Pamant vegetal pe suprafete orizontale                   m3    100.00                0.00
  9    E7 Umplutura de pamant din groapa de imprumut                 m3   3,000.00                0.00
 10    E8 Compactarea si nivelarea terenului de fundare                m2   5,000.00                0.00
    SUPRASTRUCTURA DRUM
 11   R1a Fundatie din balast                             m3   1,435.00                0.00
 12   R4  Balast stabilizat cu ciment                        m3   1,064.00                0.00
 13   R12 Strat antifisura de 2 cm din mortar asfaltic MAm8              t    184.00                0.00
 14   R6 Anrobat bituminos AB2                            t    533.00                0.00
 15   R7 Beton asfaltic deschis cu criblura BAD25                   t    504.00                0.00
 16   R8c Beton asfaltic MASF16m (mixtura asfaltica stabilizata cu fibre celulozice  m2   4,300.00                0.00
 17   R11a Amorsare cu emulsie cationica cu rupere rapida cu 0,6 kg/mp         m2   8,600.00                0.00
 18   R11b Amorsare cu emulsie cationica cu rupere rapida cu 0,9 kg/mp         m2   4,300.00                0.00
 19   R17b Indepartarea structurii rutiere de pe intreaga suprafata a partii      m3    200.00                0.00
 20   R18a Geocompozit - cu rol antifisura                       m2    385.00                0.00
 21   R18b Geotextil - cu rol izolator                         m2     90.00                0.00
 22   R19a Borduri prefabricate 10 x 15 cm                       m     200.00                0.00
 23   R19d Borduri prefabricate 20 x 25 cm cu fete vazute finisate           m     450.00                0.00
 24   R3 Strat de nisip                               m3     20.00                0.00
 25   R20a Strat din elemente prefabricate autoblocante la trotuare          m2    250.00                0.00
 26   R20b Strat din elemente prefabricate autoblocante pe suprafete carosabile    m2    210.00                0.00
       Strat din beton de ciment la fundatii de drumuri, strazi, trotuare C
 27   R22b                                      m3      50.00               0.00
       12/15
    SCURGEREA APELOR
       Santuri noi pavate cu elemente prefabricate din beton sau turnate pe
 28   D3b                                       m     500.00                0.00
       loc pe substrat de nisip
                                    TOTAL GENERAL          0.00

a) Prezenta lista de cantitati contine un numar de 28 articole si un numar de 2 pagini.
b) Proiectantul completeaza si raspunde de valorile inscrise de el in coloanele 1, 2, 3, 4
c) Ofertantul completeaza si raspunde de valorile inscrise de el in coloana 5.          BENEFICIAR,                               OFERTANT,
Beneficiar: Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România
Proiect: Varianta de ocolire a municipiului Braşov, Tronson I - DN1 - DN11

                    LISTA DE CANTITATI NR 12
                  cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
Categorie de lucrari : RESTABILIRI DRUMURI VICINALE


                                                        Pret unitar  Pret total
 Nr.   Cod                    Categoria de lucrari           U/M  Cantitate
                                                         (RON)    (RON)


 0    1                    2                     3    4      5       6
    TERASAMENTE
 1   E1  Decaparea si depozitarea pamantului vegetal                  m3  12,090.00               0.00
 2   E2  Saparea pamantului in groapa de imprumut                    m3  21,600.00               0.00
 3   E7a Umplutura de pamant din groapa de imprumut                   m3  18,000.00               0.00
    SUPRASTRUCTURA DRUM
 4   R1a Fundatie din balast                              m3   9,200.00               0.00
 5   R2b Strat de piatra sparta amestec optimal                     m3   5,000.00               0.00
 6   R3  Strat din nisip                                m3   3,100.00               0.00
    SCURGEREA APELOR
 7   D2a Santuri noi neprotejate                            m   5,800.00               0.00
                      TOTAL GENERAL                                         0.00

a) Prezenta lista de cantitati contine un numar de 7 articole si un numar de 1 pagina.
b) Proiectantul completeaza si raspunde de valorile inscrise de el in coloanele 1, 2, 3, 4
c) Ofertantul completeaza si raspunde de valorile inscrise de el in coloana 5.         BENEFICIAR,                                   OFERTANT,
Beneficiar: Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România
Proiect: Varianta de ocolire a municipiului Braşov, Tronson I - DN1 - DN11

                 LISTA DE CANTITATI NR 13
              cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
Categorie de lucrari : LUCRARI DIVERSE


                                                         Pret unitar  Pret total
 Nr.   Cod              Categoria de lucrari                U/M  Cantitate
                                                          (RON)    (RON)


  0    1                 2                        3    4       5       6
  1   EQ364 Sant pentru instalare tevi PVC                        m3    150.00                0.00
  2   EQ365 Teava PVC D=110 incastrata in beton                     m     900.00                0.00
  3   EQ366 Beton C12/15 pentru incastrarea tevilor PVC                 m3     15.00                0.00
                   TOTAL GENERAL                                             0.00

a) Prezenta lista de cantitati contine un numar de 3 articole si un numar de 1 pagina.
b) Proiectantul completeaza si raspunde de valorile inscrise de el in coloanele 1, 2, 3, 4
c) Ofertantul completeaza si raspunde de valorile inscrise de el in coloana 5.          BENEFICIAR,                                   OFERTANT,
Beneficiar: Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România
Proiect: Varianta de ocolire a municipiului Braşov, Tronson I - DN1 - DN11

                     LISTA DE CANTITATI NR 14
                  cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
Categorie de lucrari : SEMNALIZARE PE TIMPUL EXECUTIEI                                                            Pret unitar  Pret total
 Nr.   Cod                  Categoria de lucrari              U/M   Cantitate
                                                             (RON)    (RON)  0    1                       2                   3     4        5       6
       Totalitatea masurilor privind siguranta si controlul circulatiei rutiere in
       timpul zilei / noptii si in orice fel de conditii climaterice pentru a asigura
     EQ12                                         luni      12.00               0.00
       un trafic sigur atit pe santier cat si pe intreg drumul in timpul luarii in
       posesie a traseului de catre Constructor
                        TOTAL GENERAL                                           0.00

a) Prezenta lista de cantitati contine un articol si o pagina.
b) Proiectantul completeaza si raspunde de valorile inscrise de el in coloanele 1, 2, 3, 4
c) Ofertantul completeaza si raspunde de valorile inscrise de el in coloana 5.         BENEFICIAR,                                     OFERTANT,
Beneficiar: Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România
Proiect: Varianta de ocolire a municipiului Braşov, Tronson I - DN1 - DN11

                      LISTA DE CANTITATI NR 15
                   cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
Categorie de lucrari : SEMNALIZARE DEFINITIVA


                                                               Pret unitar  Pret total
 Nr.    Cod                   Categoria de lucrari                 U/M  Cantitate
                                                                (RON)    (RON)


  0     1                       2                        3    4       5       6
  1    EQ7    Stilpi de ghidare                                  buc    142.00                0.00
  2    EQ8    Borne kilometrice                                  buc     7.00                0.00
  3    EQ9    Borne hectometrice                                 buc    66.00                0.00
  4    EQ11e   Marcaj transversal                                 mp    630.00                0.00
  5    EQ10e   Marcajul longitudinal                                km     35.00                0.00
  6    EQ19    Consola metalica zincata termic                           buc     8.00                0.00
  7    EQ24    Curba deosebit de periculoasa -Fig. A5                       buc    10.00                0.00
  8    EQ24   Panouri succesive pentru curbe deosebit de periculoase -Fig. A6           buc     24.00               0.00
  9    EQ50   Circulatie in ambele sensuri-Fig.A31                        buc     4.00               0.00
 10    EQ59   Presemnalizare intersectie cu sens giratoriu-Fig. A40                buc     6.00               0.00
 11    EQ74   Cedeaza trecerea-Fig. B1                              buc     23.00               0.00
 12    EQ75   Oprire-Fig.B2                                    buc     2.00               0.00
 13    EQ76   Drum cu prioritate -Fig.B3                             buc     11.00               0.00
 14    EQ96   Accesul interzis autovehiculelor avand o inaltime mai mare de …m -Fig.C17      buc     9.00               0.00

 15    EQ108   Limitare de viteza -Fig.C29                             buc     35.00               0.00
 16    EQ115   Sfarsitul limitarii de viteza -Fig.C36                       buc     21.00               0.00
 17    EQ128   Inainte-Fig.D1                                   buc     1.00               0.00
 18    EQ130   La dreapta-Fig.D3                                  buc     4.00               0.00
 19    EQ132   Ocolire-Fig.D5                                   buc     19.00               0.00
 20    EQ133   Ocolire-Fig.D6                                   buc     16.00               0.00
           Presemnalizarea directiilor la o intersectie de drumuri din afara localitatilor -
 21    EQ147                                             buc     4.00               0.00
           Fig.F1
 22    EQ149   Presemnalizarea directiilor indicate -Fig. F3                    buc     7.00               0.00
 23    EQ150   Presemnalizarea traseului de evitare a localitatii-Fig.F4              buc     1.00               0.00
 24    EQ151   Presemnalizarea directiilor intr-o intersectie cu sens giratoriuy _Fig.F5      buc     12.00               0.00
 25    EQ156   Confirmarea directiei de mers spre o localitate-Fig.F10               buc     10.00               0.00
 26    EQ165   Selectarea circulatiei pe directii de mers in apropierea intersectiei-Fig.F19    buc     1.00               0.00
 27    EQ166   Selectarea circulatiei pe directii de mers in apropierea intersectiei-Fig.F20    buc     4.00               0.00
 28    EQ169   Terminarea benzii din dreapta partii carosabile-Fig.F23               buc     3.00               0.00
 29    EQ177   Directiile spre localitatile indicate -Fig.F31                   buc     2.00               0.00
 30    EQ178   Directiile spre localitatile indicate -Fig.F32                   buc     22.00               0.00
 31    EQ185   Drum national -Fig. F39                               buc     2.00               0.00
 32     EQ188    Drum deschis traficului international -Fig.F42                buc     4.00  0.00
 33     EQ197    Curs de apa, tunel sau viaduct -Fig.F51                   buc     4.00  0.00
 34     EQ198    Confirmarea directiei de mers spre localitati mai importante si distantele  buc     2.00  0.00
 35     EQ296    Distanta intre indicator si inceputul locului periculos -Fig.P4       buc     6.00  0.00
 36     EQ360    Benzi producatoare de zgomot pentru calmarea vitezei             set     21.00  0.00
                             TOTAL GENERAL                          0.00

a) Prezenta lista de cantitati contine un numar de 36 articole si un numar de 2 pagini.
b) Proiectantul completeaza si raspunde de valorile inscrise de el in coloanele 1, 2, 3, 4
c) Ofertantul completeaza si raspunde de valorile inscrise de el in coloana 5.             BENEFICIAR,                                    OFERTANT,
Beneficiar: Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România
Proiect: Varianta de ocolire a municipiului Braşov, Tronson I - DN1 - DN11

                   LISTA DE CANTITATI NR 16
                 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
Categorie de lucrari: POD KM 0+022


                                                              Pret unitar  Pret total
 Nr.   Cod                  Categoria de lucrari                 U/M  Cantitate
                                                               (RON)    (RON)


 0   1                       2                       3         4    5            6
   INFRASTRUCTURA
 1  S.I.1 Sapatura cu h <4.00m                                  m3    684.00                 0.00
 2  S.I.3.b Forarea pilotilor cu diametrul de 1080mm                        m    366.00                 0.00
 3  S.I.4.a Armaturi OB37 in fundatii, radiere                           t     14.84                 0.00
 4  S.I.4.b Armaturi OB37 in elevatii, pereti, stalpi                        t     13.99                 0.00
 5  S.I.5.a Armaturi PC52 in fundatii, radiere                           t     23.74                 0.00
 6  S.I.5.b Armaturi PC52 in elevatii, pereti, stalpi                        t     22.38                 0.00
 7  S.I.6.a Armaturi OB37 in piloti forati                             t     3.96                 0.00
 8  S.I.6.b Armaturi PC52 in piloti forati                             t     19.78                 0.00
 9  S.I.7.a Cofraje plane la infrastructuri - normale                       m2    217.00                 0.00
                                                    2
 10  S.I.7.b Cofraje plane la infrastructuri - fata vazuta                     m     177.00                 0.00
 11  S.I.8.b Cofraje curbe la infrastructuri - fata vazuta                     m2     71.00                 0.00
                                                    3
 12 S.I.9.a.1 Beton in fundatii - C8/10                               m     29.00                 0.00
 13 S.I.9.a.4 Beton in fundatii - C20/25                               m3    297.00                 0.00
                                                    3
 14 S.I.9.b.4 Beton in elevatii - C20/25                               m     216.00                 0.00
                                                    3
 15 S.I.9.b.5 Beton in elevatii - C25/30                               m     64.00                 0.00
 16 S.I.10.a Beton in piloti forati - C20/25                             m3    286.00                 0.00
 17  S.I.11 Demolare beton din capul pilotilor                           m3     22.00                 0.00
 17a  S.I.12 Injectarea pilotilor forati de diametru mare                      m3     35.00                 0.00
                                                    3
 18  S.I.13 Dren din piatra bruta                                 m     64.00                 0.00
                                                    2
 19  S.I.14 Hidroizolatie pe suprafetele de beton in contact cu pamantul              m     390.00                 0.00
                                                    3
 20  S.I.15 Umpluturi la fundatii                                 m     358.00                 0.00
 21 S.I.16.e Aparate de reazem din neopren armat tip 5                        buc    24.00                 0.00
 22 S.I.16.f Aparate de reazem din neopren armat tip 6                        buc    24.00                 0.00
 23  S.I.17 Material metalic pentru aparate de reazem si disp. antiseismice            kg   1,920.00                 0.00
 24   S.I.21  Tevi pentru controlul US si pentru injectare la piloti forati si toba de injectie  kg   7,200.00                 0.00
    SUPRASTRUCTURA
         Grinzi prefabricate precomprimate cu armatura preintinsa L=21.00m
 25   S.D.1.l                                       buc    24.00  0.00
         h=0.93m
                                               2
 26  S.D.10.a Cofraje curbe la suprastructura - obisnuite                 m     138.00  0.00
 27  S.D.10.b Cofraje curbe la suprastructura - fata vazuta                m2    206.00  0.00
 28   S.D.11 Armaturi OB37 la suprastructura                        t     9.40  0.00
 29   S.D.12 Armaturi PC52 la suprastructura                        t     18.79  0.00
 30  S.D.13.h Beton in suprastructura C30/37                        m3    188.00  0.00
 31   S.D.20 Hidroizolatie                                 m2    723.00  0.00
 32  S.D.21.b Imbracaminte bituminoasa cilindrata 3+4cm                  m2    551.00  0.00
 33  S.D.21.d Mortar asfaltic turnat 2cm pentru protectie hidroizolatie          m2    551.00  0.00
 34  S.D.22.a Guri de scurgere - T1G1                           buc     3.00  0.00
 35  S.D.23.c Dispozitiv de acoperire rost - Dlmax=50mm                   m     46.00  0.00
 36  S.D.24.a Borduri de beton - 20x25                           m    138.00  0.00
 37   S.D.26 Parapet metalic pietonal                            m     69.00  0.00
 38   S.D.27 Parapet metalic combinat                            m    138.00  0.00
 39  S.D.28.c Parapet metalic siguranta circulatiei - semigreu               m     93.00  0.00
 40  S.D.30.a Trotuare - 1.00m latime                            m     69.00  0.00
    RACORDARE CU TERASAMENTELE
 41   S.T.1 Umpluturi de pamant in zona de racordare (sfert de con , etc)         m    547.00  0.00
 42   S.T.2 Scari pe taluze                                m     22.00  0.00
 43   S.T.3 Casiuri pe taluze                               m     22.00  0.00
 44  S.T.4.a.1 Pereu din prefabricate de beton cu dale hexagonale de 15cm grosime     m2     87.00  0.00
 45   S.T.5.a Placi de racordare 3.00x1,10x0.20                      buc    10.00  0.00
 46   S.T.5.e Placi de racordare 3.00x1,40x0.20                      buc     4.00  0.00
 47   S.T.6.a Aripi din beton simplu                            m3     70.00  0.00
    REPARATII, PROTECTII
 48  S.R.10.a Protectie anticoroziva a betonului - infrastructura             m2    248.00  0.00
 49  S.R.10.b Protectie anticoroziva a betonului - suprastructura             m2   3,256.00  0.00
    DIVERSE
 50   S.O.11 Incercare coloana de proba                          buc     1.00  0.00
                                TOTAL GENERAL                  0.00

a) Prezenta lista de cantitati contine un numar de 51 articole si un numar de 2 pagini.
b) Proiectantul completeaza si raspunde de valorile inscrise de el in coloanele 1, 2, 3, 4
c) Ofertantul completeaza si raspunde de valorile inscrise de el in coloana 5.         BENEFICIAR,                                   OFERTANT,
Beneficiar: Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România
Proiect: Varianta de ocolire a municipiului Braşov, Tronson I - DN1 - DN11

                  LISTA DE CANTITATI NR 17
                cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
Categorie de lucrari: POD KM 0+080


                                                         Pret unitar  Pret total
 Nr.   Cod                 Categoria de lucrari             U/M  Cantitate
                                                          (RON)    (RON)


 0     1                     2                   3    4       5       6
    INFRASTRUCTURA
 1    S.I.1 Sapatura cu h <4.00m                             m3    960.00                0.00
 2   S.I.3.b Forarea pilotilor cu diametrul de 1080mm                   m    570.00                0.00
 3   S.I.4.a Armaturi OB37 in fundatii, radiere                      t     19.51                0.00
 4   S.I.4.b Armaturi OB37 in elevatii, pereti, stalpi                  t     69.72                0.00
 5   S.I.5.a Armaturi PC52 in fundatii, radiere                      t     31.22                0.00
 6   S.I.5.b Armaturi PC52 in elevatii, pereti, stalpi                  t    111.55                0.00
 7   S.I.6.a Armaturi OB37 in piloti forati                        t     6.26                0.00
 8   S.I.6.b Armaturi PC52 in piloti forati                        t     31.31                0.00
 9   S.I.7.a Cofraje plane la infrastructuri - normale                  m2    256.00                0.00
                                                2
10   S.I.7.b Cofraje plane la infrastructuri - fata vazuta                m     308.00                0.00
11   S.I.8.b Cofraje curbe la infrastructuri - fata vazuta                m2    100.00                0.00
                                                3
12   S.I.9.a.1 Beton in fundatii - C8/10                         m     44.00                0.00
13   S.I.9.a.4 Beton in fundatii - C20/25                         m3    390.00                0.00
                                                3
14   S.I.9.b.4 Beton in elevatii - C20/25                         m    1,344.00                0.00
                                                3
15   S.I.9.b.5 Beton in elevatii - C25/30                         m     51.00                0.00
16   S.I.10.a Beton in piloti forati - C20/25                      m3    452.00                0.00
17    S.I.11 Demolare beton din capul pilotilor                     m3     35.00                0.00
17a   S.I.12 Injectarea pilotilor forati de diametru mare                m3     55.00                0.00
                                                3
18    S.I.13 Dren din piatra bruta                            m     63.00                0.00
                                                2
19    S.I.14 Hidroizolatie pe suprafetele de beton in contact cu pamantul        m     516.00                0.00
                                                3
20    S.I.15 Umpluturi la fundatii                            m     526.00                0.00
21   S.I.16.e Aparate de reazem din neopren armat tip 5                 buc    38.00                0.00
22   S.I.16.f Aparate de reazem din neopren armat tip 6                 buc    38.00                0.00
23    S.I.17 Material metalic pentru aparate de reazem si disp. antiseismice       kg   3,040.00                0.00
         Tevi pentru controlul US si pentru injectare la piloti forati si toba de
 24   S.I.21 injectie                                  kg   9,000.00                0.00
    SUPRASTRUCTURA                                           0.00
        Grinzi prefabricate precomprimate cu armatura preintinsa L=15.00m
 25                                             buc     14.00  0.00
    S.D.1.i h=0.93m
        Grinzi prefabricate precomprimate cu armatura preintinsa L=18.00m
 26                                             buc     24.00  0.00
    S.D.1.k h=0.93m
 27  S.D.10.a Cofraje curbe la suprastructura - obisnuite                 m2     113.00  0.00
 28  S.D.10.b Cofraje curbe la suprastructura - fata vazuta                m2     170.00  0.00
 29   S.D.11 Armaturi OB37 la suprastructura                        t      11.86  0.00
 30   S.D.12 Armaturi PC52 la suprastructura                        t      23.72  0.00
 31  S.D.13.h Beton in suprastructura C30/37                        m3     237.00  0.00
                                                2
 32   S.D.20 Hidroizolatie                                 m      926.00  0.00
                                                2
 33  S.D.21.b Imbracaminte bituminoasa cilindrata 3+4cm                  m      725.00  0.00
                                                2
 34  S.D.21.d Mortar asfaltic turnat 2cm pentru protectie hidroizolatie          m      725.00  0.00
 35  S.D.22.a Guri de scurgere - T1G1                           buc      5.00  0.00
 36  S.D.23.b Dispozitiv de acoperire rost - Dlmax=30mm                   m      88.00  0.00
 37  S.D.24.a Borduri de beton - 20x25                           m     138.00  0.00
 38   S.D.26 Parapet metalic pietonal                            m     113.00  0.00
 39  S.D.28.c Parapet metalic siguranta circulatiei - semigreu               m     193.00  0.00
 40  S.D.30.a Trotuare - 1.00m latime                            m     173.00  0.00
    RACORDARE CU TERASAMENTELE                                     0.00
 41   S.T.1 Umpluturi de pamant in zona de racordare (sfert de con , etc)         m      675.00  0.00
 42   S.T.2 Scari pe taluze                                m      32.00  0.00
 43   S.T.3 Casiuri pe taluze                               m      32.00  0.00
                                                 2
 44        Pereu din prefabricate de beton cu dale hexagonale de 15cm grosime    m      87.00  0.00
    S.T.4.a.1
 45
    S.T.4.a.2
          Pereu din prefabricate de beton cu dale hexagonale de 20cm grosime    m2      44.00  0.00
 46   S.T.5.a  Placi de racordare 3.00x1,10x0.20                     buc     18.00  0.00
 47  S.R.10.a  Protectie anticoroziva a betonului - infrastructura            m2     408.00  0.00
 48  S.R.10.b  Protectie anticoroziva a betonului - suprastructura            m2    2,648.00  0.00
 49   S.O.11   Incercare coloana de proba                        buc      1.00  0.00
                                TOTAL GENERAL                   0.00

a) Prezenta lista de cantitati contine un numar de 50 articole si un numar de 2 pagini.
b) Proiectantul completeaza si raspunde de valorile inscrise de el in coloanele 1, 2, 3, 4
c) Ofertantul completeaza si raspunde de valorile inscrise de el in coloana 5.          BENEFICIAR,                                    OFERTANT,
Beneficiar: Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România
Proiect: Varianta de ocolire a municipiului Braşov, Tronson I - DN1 - DN11

                    LISTA DE CANTITATI NR 18
                  cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
Categorie de lucrari: PASAJ KM 3+177


                                                           Pret unitar  Pret total
 Nr.   Cod                  Categoria de lucrari                U/M  Cantitate
                                                            (RON)    (RON)


 0     1                       2                     3    4      5       6
    INFRASTRUCTURA
 1    S.I.1 Sapatura cu h <4.00m                                 m3  1,212.00          0.00
 2   S.I.3.b Forarea pilotilor cu diametrul de 1080mm                       m   504.00           0.00
 3   S.I.4.a Armaturi OB37 in fundatii, radiere                          t   25.28           0.00
 4   S.I.4.b Armaturi OB37 in elevatii, pereti, stalpi                      t   58.55           0.00
 5   S.I.5.a Armaturi PC52 in fundatii, radiere                          t   40.45           0.00
 6   S.I.5.b Armaturi PC52 in elevatii, pereti, stalpi                      t   93.69           0.00
 7   S.I.6.a Armaturi OB37 in piloti forati                            t   5.93           0.00
 8   S.I.6.b Armaturi PC52 in piloti forati                            t   29.67           0.00
 9   S.I.7.a Cofraje plane la infrastructuri - normale                      m2   689.00           0.00
10   S.I.7.b Cofraje plane la infrastructuri - fata vazuta                    m2  1,070.00          0.00
11   S.I.8.b Cofraje curbe la infrastructuri - fata vazuta                    m2   63.00           0.00
12   S.I.9.a.1 Beton in fundatii - C8/10                             m3   56.00           0.00
13   S.I.9.a.4 Beton in fundatii - C20/25                             m3   506.00           0.00
14   S.I.9.b.4 Beton in elevatii - C20/25                             m3  1,089.00          0.00
15   S.I.9.b.5 Beton in elevatii - C25/30                             m3   82.00           0.00
16   S.I.10.a Beton in piloti forati - C20/25                           m3   429.00           0.00
17    S.I.11 Demolare beton din capul pilotilor                         m3   33.00           0.00
17a   S.I.12 Injectarea pilotilor forati de diametru mare                    m3   52.00           0.00
18    S.I.13 Dren din piatra bruta                                m3   323.00           0.00
19    S.I.14 Hidroizolatie pe suprafetele de beton in contact cu pamantul            m2  1,026.00          0.00
20    S.I.15 Umpluturi la fundatii                                m3   650.00           0.00
21   S.I.16.c Aparate de reazem din neopren armat tip 3                     buc   34.00           0.00
22   S.I.16.d Aparate de reazem din neopren armat tip 4                      buc   34.00           0.00
23   S.I.16.e Aparate de reazem din neopren armat tip 5                      buc   17.00           0.00
24   S.I.16.f Aparate de reazem din neopren armat tip 6                     buc   17.00           0.00
25    S.I.17 Material metalic pentru aparate de reazem si disp. antiseismice           kg  4,080.00          0.00
26    S.I.21 Tevi pentru controlul US si pentru injectare la piloti forati si toba de injectie  kg  10,800.00          0.00
   SUPRASTRUCTURA
        Grinzi prefabricate precomprimate cu armatura preintinsa L=12.00m
 27  S.D.1.f                                        buc   34.00   0.00
        h=0.80m
        Grinzi prefabricate precomprimate cu armatura preintinsa L=18.00m
 28  S.D.1.j                                        buc   17.00   0.00
        h=0.80m
 29  S.D.9.a Cofraje plane la suprastructura - obisnuite                  m2   118.00  0.00
 30  S.D.9.b Cofraje plane la suprastructura - fata vazuta                 m2   177.00  0.00
 31  S.D.11 Armaturi OB37 la suprastructura                         t    19.49  0.00
 32  S.D.12 Armaturi PC52 la suprastructura                         t    38.98  0.00
 33  S.D.13.h Beton in suprastructura C30/37                        m3   390.00  0.00
 34  S.D.20 Hidroizolatie                                 m2   896.00  0.00
 35  S.D.21.b Imbracaminte bituminoasa cilindrata 3+4cm                   m2   709.00  0.00
 36  S.D.21.d Mortar asfaltic turnat 2cm pentru protectie hidroizolatie           m2   709.00  0.00
 37  S.D.22.a Guri de scurgere - T1G1                            buc   6.00   0.00
 38  S.D.23.b Dispozitiv de acoperire rost - Dlmax=30mm                   m    20.00  0.00
 39  S.D.23.c Dispozitiv de acoperire rost - Dlmax=50mm                   m    20.00  0.00
 40  S.D.24.a Borduri de beton - 20x25                            m   118.00  0.00
 41  S.D.26 Parapet metalic pietonal                            m   118.00  0.00
 42  S.D.28.c Parapet metalic siguranta circulatiei - semigreu                m   166.00  0.00
 43  S.D.30.a Trotuare - 1.00m latime                            m   118.00  0.00
   RACORDARE CU TERASAMENTELE
 44   S.T.1 Umpluturi de pamant in zona de racordare (sfert de con , etc)          m   6,137.00  0.00
 45   S.T.2 Scari pe taluze                                 m    75.00  0.00
 46   S.T.3 Casiuri pe taluze                                m    75.00  0.00
 47  S.T.4.a.2 Pereu din prefabricate de beton cu dale hexagonale de 20cm grosime      m2   764.00  0.00
 48  S.T.5.d Placi de racordare 6.00x1.10x0.38                       buc   24.00  0.00
 49  S.T.5.f Placi de racordare 6,00x1,40x0,38                       buc   4.00   0.00
   REPARATII, PROTECTII
 50  S.R.10.a Protectie anticoroziva a betonului - infrastructura              m2   1,133.00  0.00
 51  S.R.10.b Protectie anticoroziva a betonului - suprastructura              m2   5,450.00  0.00
 52  S.O.11 Incercare coloana de proba                           buc   1.00   0.00
                                 TOTAL GENERAL                 0.00

a) Prezenta lista de cantitati contine un numar de 53 articole si un numar de 2 pagini.
b) Proiectantul completeaza si raspunde de valorile inscrise de el in coloanele 1, 2, 3, 4
c) Ofertantul completeaza si raspunde de valorile inscrise de el in coloana 5.         BENEFICIAR,                                    OFERTANT,
Beneficiar: Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România
Proiect: Varianta de ocolire a municipiului Braşov, Tronson I - DN1 - DN11

                       LISTA DE CANTITATI NR 19
                    cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
Categorie de lucrari: PASAJ KM 4+579                                                            Pret unitar  Pret total
Nr.   Cod                    Categoria de lucrari               U/M  Cantitate
                                                             (RON)    (RON) 0     1                         2                    3    4      5       6
   INFRASTRUCTURA
 1   S.I.1 Sapatura cu h <4.00m                                 m3   3,606.00          0.00
 2   S.I.3.b Forarea pilotilor cu diametrul de 1080mm                       m   2,812.00          0.00
 3   S.I.4.a Armaturi OB37 in fundatii, radiere                          t    106.26          0.00
 4   S.I.4.b Armaturi OB37 in elevatii, pereti, stalpi                      t    97.80          0.00
 5   S.I.5.a Armaturi PC52 in fundatii, radiere                          t    170.02          0.00
 6   S.I.5.b Armaturi PC52 in elevatii, pereti, stalpi                      t    156.48          0.00
 7   S.I.6.a Armaturi OB37 in piloti forati                            t    32.96          0.00
 8   S.I.6.b Armaturi PC52 in piloti forati                            t    164.81          0.00
 9   S.I.7.a Cofraje plane la infrastructuri - normale                      m
                                                    2  1,113.00          0.00
 10   S.I.7.b Cofraje plane la infrastructuri - fata vazuta                    m2   2,244.00          0.00
 11   S.I.8.b Cofraje curbe la infrastructuri - fata vazuta                    m2    330.00          0.00
 12  S.I.9.a.1 Beton in fundatii - C8/10                             m3    219.00          0.00
 13  S.I.9.a.4 Beton in fundatii - C20/25                             m
                                                    3
                                                      2,125.00          0.00
 14  S.I.9.b.4 Beton in elevatii - C20/25                             m3   1,956.00          0.00
 15  S.I.10.a Beton in piloti forati - C20/25                           m3   2,381.00          0.00
 16   S.I.11 Demolare beton din capul pilotilor                         m3    183.00          0.00
                                                    3
16a   S.I.12 Injectarea pilotilor forati de diametru mare                    m    286.00          0.00
 17   S.I.14 Hidroizolatie pe suprafetele de beton in contact cu pamantul            m
                                                    2
                                                      2,453.00          0.00
 18   S.I.15 Umpluturi la fundatii                                m
                                                    3  1,262.00          0.00
 19  S.I.16.m Aparate de reazem din neopren armat tip 13                     buc    80.00          0.00
 20  S.I.16.n Aparate de reazem din neopren armat tip 14                     buc    80.00          0.00
 21  S.I.16.t Aparate de reazem din neopren armat tip 20                     buc    16.00          0.00
 22   S.I.17 Material metalic pentru aparate de reazem si disp. antiseismice           kg   34,700.00          0.00
 23   S.I.21 Tevi pentru controlul US si pentru injectare la piloti forati si toba de injectie  kg   60,000.00          0.00
   SUPRASTRUCTURA
         Grinzi prefabricate din tronsoane mari asamblate prin postcomprimare L=40.00m
 24                                                 buc   72.00           0.00
    S.D.3.f h=2.10m
 25   S.D.6 Fascicule din SBP I                                  t    14.00           0.00
 26   S.D.7.a Ancoraje active pentru fascicule SBP I - ancoraj inel-con pentru fascicule 12f7   buc   160.00           0.00
 27   S.D.8.a Ancoraje pasive pentru fascicule SBP I - ancoraj pentru fascicule 12f7       buc   160.00           0.00
 28   S.D.9.a Cofraje plane la suprastructura - obisnuite                     m2   1,020.00          0.00
 29  S.D.9.b Cofraje plane la suprastructura - fata vazuta                    m2   1,530.00          0.00
 30   S.D.11 Armaturi OB37 la suprastructura                            t    82.00           0.00
 31   S.D.12 Armaturi PC52 la suprastructura                          t   163.00   0.00
 32  S.D.13.d Beton in suprastructura C20/25                          m
                                                  3
                                                    321.00   0.00
 33  S.D.13.h Beton in suprastructura C30/37                          m3   912.00   0.00
 34  S.D.13.i Beton in suprastructura C35/45                         m3   400.00   0.00
 35  S.D.14.a Dale din beton armat pentru structuri mixte B=4.50m L=2.00m           buc   134.00   0.00
 36  S.D.14.f Dale din beton armat pentru structuri mixte B=4.00m L=2.00m          buc   134.00   0.00
 37  S.D.16.b Tabliere metalice drepte din otel OL52 , sudate - grinzi cu sectiune casetata   t   700.30   0.00
 38   S.D.20 Hidroizolatie                                  m
                                                  2
                                                    9,990.00  0.00
 39  S.D.21.b Imbracaminte bituminoasa cilindrata 3+4cm                    m
                                                  2
                                                    8,168.00  0.00
 40  S.D.21.d Mortar asfaltic turnat 2cm pentru protectie hidroizolatie            m2   8,168.00  0.00
 41  S.D.22.a Guri de scurgere - T1G1                             buc    36.00   0.00
 42  S.D.22.d Guri de scurgere - Bridge deck                         buc    18.00   0.00
 43  S.D.23.c Dispozitiv de acoperire rost - Dlmax=50mm                    m    40.00   0.00
 44  S.D.23.f Dispozitiv de acoperire rost - Dlmax=100mm                   m    20.00   0.00
 45  S.D.23.g Dispozitiv de acoperire rost - Dlmax=160mm                    m    60.00   0.00
 46  S.D.24.a Borduri de beton - 20x25                             m   1,022.00  0.00
 47   S.D.26 Parapet metalic pietonal                             m   1,022.00  0.00
 48  S.D.28.c Parapet metalic siguranta circulatiei - semigreu                 m   1,070.00  0.00
 49   S.D.29 Panouri de protectie in zona c.f., a pasajelor peste autostrada         m    354.00   0.00
 50  S.D.30.a Trotuare - 1.00m latime                             m   1,022.00  0.00
 51   S.D.31 Coborarea tehnologica a tablierului pe reazeme                 txm   1,749.00  0.00
 52   S.D.34 Ridicarea tehnologica a tablierului pe reazeme                 txm   350.15   0.00
   RACORDARE CU TERASAMENTELE
 53   S.T.1 Umpluturi de pamant in zona de racordare (sfert de con , etc)          m   8,605.00  0.00
 54   S.T.2 Scari pe taluze                                 m    84.00   0.00
 55   S.T.3 Casiuri pe taluze                                m    84.00   0.00
 56  S.T.4.a.2 Pereu din prefabricate de beton cu dale hexagonale de 20cm grosime       m2   1,300.00  0.00
 57  S.T.5.d Placi de racordare 6.00x1.10x0.38                        buc    24.00   0.00
 58   S.T.5.f Placi de racordare 6,00x1,40x0,38                       buc    4.00   0.00
   REPARATII, PROTECTII
 59  S.R.10.a Protectie anticoroziva a betonului - infrastructura               m
                                                 2
                                                    2,574.00  0.00
 60  S.R.10.b Protectie anticoroziva a betonului - suprastructura               m
                                                2   23,559.00  0.00
   DIVERSE
 61   S.O.11 Incercare coloana de proba                           buc    3.00   0.00
 62   S.O.12 Incercare suprastructura                            buc    1.00   0.00
                                TOTAL GENERAL                    0.00

a) Prezenta lista de cantitati contine un numar de 63 articole si un numar de 2 pagini.
b) Proiectantul completeaza si raspunde de valorile inscrise de el in coloanele 1, 2, 3, 4
c) Ofertantul completeaza si raspunde de valorile inscrise de el in coloana 5.         BENEFICIAR,                                     OFERTANT,
Beneficiar: Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România
Proiect: Varianta de ocolire a municipiului Braşov, Tronson I - DN1 - DN11

                   LISTA DE CANTITATI NR 20
                cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
Categorie de lucrari: PASAJ KM 6+190


                                                        Pret unitar  Pret total
 Nr.    Cod                Categoria de lucrari              U/M  Cantitate
                                                         (RON)    (RON)


  0     1                     2                    3    4      5       6
    INFRASTRUCTURA
  1    S.I.1  Sapatura cu h <4.00m                            m3  1,645.00          0.00
  2   S.I.3.b Forarea pilotilor cu diametrul de 1080mm                   m  1,020.00          0.00
  3   S.I.4.a Armaturi OB37 in fundatii, radiere                      t   45.78           0.00
  4   S.I.4.b Armaturi OB37 in elevatii, pereti, stalpi                  t   31.73           0.00
  5   S.I.5.a Armaturi PC52 in fundatii, radiere                      t   73.25           0.00
  6   S.I.5.b Armaturi PC52 in elevatii, pereti, stalpi                  t   50.77           0.00
  7   S.I.6.a Armaturi OB37 in piloti forati                        t   11.87           0.00
  8   S.I.6.b Armaturi PC52 in piloti forati                        t   59.33           0.00
  9   S.I.7.a Cofraje plane la infrastructuri - normale                  m2   735.00           0.00
 10   S.I.7.b Cofraje plane la infrastructuri - fata vazuta                m2   565.00           0.00
 11   S.I.8.b Cofraje curbe la infrastructuri - fata vazuta                m2   90.00           0.00
 12   S.I.9.a.1 Beton in fundatii - C8/10                         m3   87.00           0.00
 13   S.I.9.a.4 Beton in fundatii - C20/25                         m3   916.00           0.00
 14   S.I.9.b.4 Beton in elevatii - C20/25                         m3   635.00           0.00
 15   S.I.10.a Beton in piloti forati - C20/25                       m3   857.00           0.00
 16   S.I.11 Demolare beton din capul pilotilor                      m3   66.00           0.00
 16a   S.I.12 Injectarea pilotilor forati de diametru mare                 m3   105.00           0.00
 17   S.I.14 Hidroizolatie pe suprafetele de beton in contact cu pamantul         m2  1,268.00          0.00
 18   S.I.15 Umpluturi la fundatii                            m3   642.00           0.00
 19   S.I.16.m Aparate de reazem din neopren armat tip 13                 buc   8.00           0.00
 20   S.I.16.n Aparate de reazem din neopren armat tip 14                 buc   24.00           0.00
 21   S.I.16.t Aparate de reazem din neopren armat tip 20                 buc   16.00           0.00
 22   S.I.17 Material metalic pentru aparate de reazem si disp. antiseismice       kg  12,300.00          0.00
          Tevi pentru controlul US si pentru injectare la piloti forati si toba de
 23   S.I.21 injectie                                   kg  21,600.00          0.00
    SUPRASTRUCTURA
          Grinzi prefabricate din tronsoane mari asamblate prin
 24                                             buc   8.00           0.00
     S.D.3.f postcomprimare L=40.00m h=2.10m
25   S.D.6  Fascicule din SBP I                           t    13.63   0.00
        Ancoraje active pentru fascicule SBP I - ancoraj inel-con pentru
26                                          buc   160.00   0.00
    S.D.7.a fascicule 12f7
        Ancoraje pasive pentru fascicule SBP I - ancoraj pentru fascicule
27                                          buc   160.00   0.00
    S.D.8.a 12f7
28   S.D.9.a Cofraje plane la suprastructura - obisnuite              m  2
                                                372.00   0.00
29   S.D.9.b Cofraje plane la suprastructura - fata vazuta             m2    558.00   0.00
30   S.D.11 Armaturi OB37 la suprastructura                     t    30.77   0.00
31   S.D.12 Armaturi PC52 la suprastructura                     t    61.53   0.00
32  S.D.13.d Beton in suprastructura C20/25                     m3    113.00   0.00
33  S.D.13.h Beton in suprastructura C30/37                     m3    102.00   0.00
34  S.D.13.i Beton in suprastructura C35/45                     m3    400.00   0.00
35  S.D.14.a Dale din beton armat pentru structuri mixte B=4.50m L=2.00m      buc   134.00   0.00
36  S.D.14.f Dale din beton armat pentru structuri mixte B=4.00m L=2.00m      buc   134.00   0.00
        Tabliere metalice drepte din otel OL52 , sudate - grinzi cu sectiune
37                                           t    700.30   0.00
   S.D.16.b casetata
38   S.D.20 Hidroizolatie                              m  2
                                                3,541.00  0.00
39  S.D.21.b Imbracaminte bituminoasa cilindrata 3+4cm               m2    2,886.00  0.00
40  S.D.21.d Mortar asfaltic turnat 2cm pentru protectie hidroizolatie       m2    2,886.00  0.00
41  S.D.22.a Guri de scurgere - T1G1                        buc    8.00   0.00
42  S.D.22.d Gura de scurgere - Bridge deck                     buc    18.00  0.00
43  S.D.23.c Dispozitiv de acoperire rost - Dlmax=50mm                m     20.00  0.00
44  S.D.23.f Dispozitiv de acoperire rost - Dlmax=100mm               m     40.00  0.00
45  S.D.24.a Borduri de beton - 20x25                        m    373.00  0.00
46   S.D.26 Parapet metalic pietonal                         m    373.00  0.00
47  S.D.28.c Parapet metalic siguranta circulatiei - semigreu            m    421.00  0.00
48       Panouri de protectie in zona c.f., a pasajelor peste autostrada si a  m    192.00   0.00
    S.D.29
        drumurilor nationale
49  S.D.30.a Trotuare - 1.00m latime                         m    373.00  0.00
50   S.D.31 Coborarea tehnologica a tablierului pe reazeme             txm   1,749.00  0.00
51   S.D.34 Ridicarea tehnologica a tablierului pe reazeme             txm    350.15  0.00
   RACORDARE CU TERASAMENTELE
52   S.T.1 Umpluturi de pamant in zona de racordare (sfert de con , etc)     m    7,760.00  0.00
53   S.T.2 Scari pe taluze                            m     84.00  0.00
54   S.T.3 Casiuri pe taluze                           m     84.00  0.00
                                           2
55  S.T.4.a.2 Pereu din prefabricate de beton cu dale hexagonale de 20cm grosime m      1,133.00  0.00
58   S.T.5.d Placi de racordare 6.00x1.10x0.38                  buc     24.00   0.00
59   S.T.5.f Placi de racordare 6,00x1,40x0,38                  buc     4.00   0.00
   REPARATII, PROTECTII
60  S.R.10.a Protectie anticoroziva a betonului - infrastructura         m2      655.00  0.00
61  S.R.10.b Protectie anticoroziva a betonului - suprastructura         m2     7,569.00  0.00
     DIVERSE
  62   S.O.11 Incercare coloana de proba                         buc   1.00   0.00
                                    TOTAL GENERAL              0.00

a) Prezenta lista de cantitati contine un numar de 63 articole si un numar de 3 pagini.
b) Proiectantul completeaza si raspunde de valorile inscrise de el in coloanele 1, 2, 3, 4
c) Ofertantul completeaza si raspunde de valorile inscrise de el in coloana 5.           BENEFICIAR,                                 OFERTANT,
Beneficiar: Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România
Proiect: Varianta de ocolire a municipiului Braşov, Tronson I - DN1 - DN11

                        LISTA DE CANTITATI NR 21
                     cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
Categorie de lucrari : UTILITATI


                                                             Pret unitar  Pret total
 Nr.   Cod                 Categoria de lucrari             U/M  Cantitate
                                                              (RON)    (RON)


  0    1                 2                        3    4            5      6
         ILUMINAT PODURI, PASAJE, INTERSECTII LA NIVEL SI NOD
  1    E1                                        S.F.      1.00                  0.00
         RUTIER
  2    E2   MUTARI SI PROTEJARI RETELE ELECTRICE 20KV                 S.F.      1.00                  0.00
  3    E3   MUTARI SI PROTEJARI RETELE ELECTRICE 110KV                 S.F.      1.00                  0.00
  4    E4   MUTARI SI PROTEJARI RETELE ELECTRICE 400 KV                S.F.      1.00                  0.00
  5    E5   MUTARI SI PROTEJARI RETELE DE TELECOMUNICATII               S.F.      1.00                  0.00
  6    E6   MUTARI SI PROTEJARI RETELE DE GAZE                     S.F.      1.00                  0.00
  7    E7   MUTARI SI PROTEJARI RETELE DE APA                     S.F.      1.00                  0.00
  8    E8   MUTARI SI PROTEJARI CONDUCTE DE PETROL                   S.F.      1.00                  0.00
                                     TOTAL GENERAL                               0.00

a) Prezenta lista de cantitati contine un numar de 8 articole si un numar de 1 pagina.
b) Proiectantul completeaza si raspunde de valorile inscrise de el in coloanele 1, 2, 3, 4
c) Ofertantul completeaza si raspunde de valorile inscrise de el in coloana 5.         BENEFICIAR,                                           OFERTANT,
Beneficiar: Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România
Proiect: Varianta de ocolire a municipiului Braşov, Tronson I - DN1 - DN11

                       Centralizator Lucrari in Regie
                                              Valoare
 Nr.                       Descriere
                                              (RON)
  1  Total pentru Lucrari in Regie: 1. Forta de munca                       0.00
  2  Total pentru Lucrari in Regie: 2. Materiale                          0.00
  3  Total pentru Lucrari in Regie: 3. Echipamentul Antreprenorului                0.00
    Total pentru Lucrari in Regie                                 0.00

Centralizatorul pentru Lucrari in Regie contine 3 articole pe pagina 1
    BENEFICIAR,                               OFERTANT,
Beneficiar: Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România
Proiect: Varianta de ocolire a municipiului Braşov, Tronson I - DN1 - DN11

                    Borderou Preturi Lucrari in Regie: 1. Forta de munca
                                                      Valoare
 Nr.   Cod          Descriere articol        UM   Cantitate     Preţ Unitar
                                                      (RON)
  0    1             2               3     4         5      6
  1  DW 100 Muncitor necalificat                ora   3,000.00                 0.00
  2  DW 101 Zidar - pietrar                   ora    100.00                 0.00
  3  DW 102 Muncitor drumar                   ora   1,000.00                 0.00
  4  DW 103 Zidar - finisaje                  ora    100.00                 0.00
  5  DW 104 Tamplar                       ora    300.00                 0.00
  6  DW 105 Fasonator armatura                 ora    500.00                 0.00
  7  DW 106 Sofer                        ora    500.00                 0.00
  8  DW 107 Operator draglina, excavator sau macara       ora    300.00                 0.00
  9  DW 108 Operator tractor                  ora    100.00                 0.00
 10  DW 109 Operator greder                   ora    100.00                 0.00
 11  DW 110 Fierar betonist                   ora   1,000.00                 0.00
 12  DW 111 Betonist                      ora    100.00                 0.00
 13  DW 112 Operator buldozer                  ora    100.00                 0.00
 14  DW 113 Mecanic repartizator asfalt             ora    100.00                 0.00
 15  DW 114 Montator                      ora     50.00                 0.00
 16  DW 115 Instalator                     ora     50.00                 0.00
 17  DW 116 Electrician                     ora    100.00                 0.00
 18  DW 117 Sef echipa                     ora    500.00                 0.00
    TOTAL pentru Lucrari in Regie: 1. Forta de munca                               0.00

Centralizatorul pentru Lucrari in Regie: 1. Forta de munca contine 18 articole pe pagina 1
    BENEFICIAR,                       OFERTANT,
Beneficiar: Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România
Proiect: Varianta de ocolire a municipiului Braşov, Tronson I - DN1 - DN11

                  Borderou Preturi Lucrari in Regie: 2. Materiale
                                                 Valoare
 Nr.   Cod        Descriere articol     UM   Cantitate      Preţ Unitar
                                                 (RON)
  1  DW 200 Ciment Portland normal        tona       30.00                 0.00
  2  DW 201 Armatura OB37 cu D<16 mm       tona       5.00                 0.00
  3  DW 202 Armatura OB37 cu D>16 mm       tona       10.00                 0.00
  4  DW 203 PC 52 cu D<16 mm           tona       5.00                 0.00
  5  DW 204 PC 52 cu D>16 mm           tona       10.00                 0.00
  6  DW 205 Agregate fine pentru beton      m3       500.00                 0.00
  7  DW 206 Agregate mari pentru beton      m3      1,000.00                 0.00
  8  DW 207 Emulsie cationica bituminoasa    tona       5.00                 0.00
  9  DW 208 Combustibil Diesel          tona       10.00                 0.00
 10  DW 209 Balast                m3      1,000.00                 0.00
 11  DW 210 Piatra sparta             m3       500.00                 0.00
 12  DW 211 Cribluri pentru mixturi asfaltice  tona     1,000.00                 0.00
 13  DW 212 Bitum D80/100            tona       50.00                 0.00
 14  DW 213 Bitum D60/80             tona       50.00                 0.00
 15  DW 214 Bitum modificat           tona       50.00                 0.00
    TOTAL pentru Lucrari in Regie: 2. Materiale                             0.00

Centralizatorul pentru Lucrari in Regie: 2. Materiale contine 15 articole pe pagina 1
    BENEFICIAR,                  OFERTANT,
Beneficiar: Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România
Proiect: Varianta de ocolire a municipiului Braşov, Tronson I - DN1 - DN11


                      Borderou Preturi Lucrari in Regie: 3. Echipamente
 Nr.   Cod            Descriere articol             UM   Cantitate    Preţ Unitar (RON)  Valoare (RON)
  1  DW 300 Tractor cu remorca 70-90 HP inclusiv lame si plug        ora     50.00                     0.00
  2  DW 301 Tractor cu remorca 120-160 HP inclusiv lame si plug       ora     50.00                     0.00
  3  DW 302 Excavator 0,5-1,0 m3                       ora    200.00                      0.00
  4  DW 303 Cilindru compresor cu cauciucuri pneumatice 10 - 15 t      ora    100.00                      0.00
  5  DW 304 Cilindru compresor cu cauciucuri pneumatice 15 - 20 t      ora     50.00                     0.00
  6  DW 305 Cilindru compresor neted 10 -12 t                ora     50.00                     0.00
  7  DW 306 Cilindru compresor vibrator cu autopropulsie 8 -12 t       ora     50.00                     0.00
  8  DW 307 Cilindru compresor vibrator cu ghidaj manual           ora     50.00                     0.00
  9  DW 308 Incarcator cu cupa frontala 1 - 1,5 m3              ora    100.00                      0.00
 10  DW 309 Incarcator cu cupa frontala 1,5 - 2,0 m3             ora    100.00                      0.00
 11  DW 310 Incarcator cu cupa frontala 2,0 - 3,4 m3             ora    100.00                      0.00
 12  DW 311 Autocamion cu capacitate de incarcare 5 - 7 t          ora     50.00                     0.00
 13  DW 312 Autocamion basculant 8 - 12 t                  ora    100.00                      0.00
 14  DW 313 Autocamion basculant 12 - 16 t                  ora    200.00                      0.00
 15  DW 314 Autocamion basculant 16 - 25 t                  ora    200.00                      0.00
 16  DW 315 Statie de beton                         ora    100.00                      0.00
 17  DW 316 Statie de asfalt                         ora    200.00                      0.00
 18  DW 317 Finisor asfalt                          ora     50.00                     0.00
 19  DW 318 Automacara 28 t                         ora     50.00                     0.00
 20  DW 319 Automacara 15 t - 20 t                      ora    100.00                      0.00
 21  DW 320 Draglina 1,0 m3                         ora     50.00                     0.00
 22  DW 321 Greder 280HP                           ora    100.00                      0.00
 23  DW 322 Autocisterna apa                         ora     50.00                     0.00
 24  DW 323 Autogudronator                          ora     50.00                     0.00
 25  DW 324 Buldozer 180 HP                         ora    200.00                      0.00
 26  DW 325 Furgoneta                            ora    200.00                      0.00
 27  DW 326 Buldoexcavator                          ora    200.00                      0.00
    TOTAL pentru Lucrari in Regie: 3. Echipamente                                            0.00

    Centralizatorul pentru Lucrari in Regie: 3. Echipamente contine 27 articole pe pagina 1

    Beneficiar,                                         Ofertant,

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:47
posted:9/25/2011
language:Romanian
pages:38