Codigos de fraccionamiento SUNAT by notalegal

VIEWS: 13,229 PAGES: 2

Formularios, formatos, modelos

More Info
									CÓDIGOS DE FRACCIONAMIENTOS
CÓDIGO 5021 5031 5041 5051 5056 5057 5058 5059 5060 5071 5215 5216 5217 5218 5219 5220 5227 5228 5229 5230 5232 5233 5237 5239 5314 5315 5316 5317 5319 5320 5327 5328 5329 5330 5331 5332 5512 7033 7036 7037 7038 7201 7202 7203 8011 DESCRIPCIÓN FONAVI-PROG.ESP.REGUL.TRIBUT. FONAVI - FRACCIONAM.-ART 36 CT FONAVI - PERTA FONAVI-FRACCION.ESPEC.DLEG.848 FONAVI-REG.ESP.FRAC.-LEY.27344 FONAVI-SIS.ESP.AC.PAG-DLEG.914 FONAVI-RESIT-LEY.27681 FONAVI-FRACC.CT.ART.36-R.EXCE. FONAVI-FRACC.CT ART.36 REG.REF FONAVI-FRACC.FENOMENO DEL NINO ESSALUD-FRACC.ESPECIAL D.L 848 ESSALUD-FRACC.CT ART.36 ESSALUD-FRAC.FENOMENO DEL NINO ESSALUD-FRAC.REESTRUC.EMPRESA. ESSALUD-PERTA AGRARIA ESSALUD-OTROS FRACCIONAMIENTOS ESSALUD-FRAC. LEY 27100 SALUD ESSALUD-FRAC. LEY 27100 ACCID. ESSALUD-REG.ESP.FRAC-LEY 27344 ESSALUD AGRARIO FRAC.ART.36 CT ESSALUD-SIS.ESP.AC.PG-DLEG.914 ESSALUD-RESIT-LEY.27681 ESSALUD-FRACC.CT.ART.36-R.EXC. ESSALUD-FRAC.CT ART.36 REG.REF ONP-FRACC.ESPECIAL DL 848 ONP-FRACC.ART.36 CT ONP-FRACC.FENOMENO DEL NINO ONP-FRACC.REESTRUC.EMPRESARIAL ONP -PERTA-AGRARIA ONP-OTROS FRACCIONAMIENTOS ONP-FRACCIONAMIENTO LEY 27100 ONP -REG.ESP.FRACC. LEY 27344 ONP -SIS.ESP.ACT.PAGO-DLEG.914 ONP-RESIT-LEY.27681 ONP-FRACC.CT.ART.36-REG.EXCEP. ONP-FRACC.CT ART.36 REG.REF ACCID. DE TRABAJO-D.LEG.848 SENCICO-FRACCIONAMIENTO ESPEC. SENCICO-REG.ESP.FRAC.LEY 27344 SENCICO-SIS.ESP.AC.PG-DLEG.914 SENCICO-RESIT-LEY.27681 FONCOMUN-FRACC.CT.ART.36 FONCOMUN-FRACC.CT.ART.36-R.E. FONCOMUN-FRACC.CT AR.36 R.REF BERT

8021 8023 8026 8027 8028 8029 8030 8031 8041 8042 8043 8045 8051 8081 8111

FRACCIONAMIENTO C.T. - ART 36 FRACCIONAMIENTO ESPEC.-DL 848 REG.ESP.FRACC.TESORO-LEY 27344 SIS.ESP.AC.PAG-TESORO-DLEG.914 TESORO-RESIT-LEY.27681 FRACC.CT.ART.36-REG.EXCEPC. FRACC.CT-ART.36-REG.REF FRACCIONAM. -ACTOS TERRORISTAS FRACCIONAMIENTO - INDECOPI FONAVI-FRACCIONAMIENT INDECOPI SENCICO-FRACCIONAM. INDECOPI TESORO -FRAC.FENOMENO DEL NINO OTROS FRACCIONAMIENTOS PROGR. ESPEC. REGUL.TRIBUTARIA PROG.EXTRA.REG.TRIB - AGRIC.


								
To top