situatii-financiare-2007 by jizhen1947

VIEWS: 32 PAGES: 19

									S.C. TURBOMECANICA S.A.
                                          BALANTA SINTETICA DE VERIFICARE LA 31 DECEMBRIE 2007
                                             Preliminat-Neauditat financiar
                                                         SOLD INITIAL( 01.01.2007)    RULAJ CUMULAT( 01.01-31.12.2007)   SOLD FINAL (31.12.2007)
CONT                           DENUMIRE                        DEBITOR    CREDITOR       DEBITOR    CREDITOR     DEBITOR    CREDITOR
 101200 Capital subscris varsat                                                  36,944,247.50                            36,944,247.50
 105000 Rezerve din reevaluare                                                  42,865,075.61    1,765,452.00                  41,099,623.61
 106100 Rezerve legale                                                       5,796,416.59             522,615.00          6,319,031.59
 106500 Rezerve reprezentind surplusul realizat din rezerve din reevaluare                             127,684.25             1,765,452.00          1,893,136.25
 106800 Alte rezerve                                                        7,041,731.25            4,418,997.90          11,460,729.15
 117100 Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat, respectiv pierderea neacope                       470.25    15,571,905.92  15,571,435.67
 117101 Rezultatul reportat din sume anulate aferente exercitiilor financiare anterioare                                         96,173.79           96,173.79
 117600 Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile DCEE a patra               2,258,202.33              69,163.77          2,327,366.10
 117650 Diferente de conversie-pasiv                                       1,074,599.18                             1,074,599.18
 117680 Provizioane IAS 37                                            1,058,977.48                             1,058,977.48
 121100 Profit si pierdere an precedent                                              16,565,417.67   16,565,417.67
 121200 Profit si pierdere an curent                                                        107,883,575.12  116,143,392.67          8,259,817.55
 129100 Repartizarea profitului an precedent                                    993,982.00                      993,982.00
 129200 Repartizarea profitului an curent                                                        522,615.00           522,615.00
 162100 Credite bancare pe termen lung                                               1,997,642.08    7,429,422.94   5,734,180.86           302,400.00
 162112 Credite bancare termen lung BRD-RON                                                              10,506,581.28          10,506,581.28
 162124 Credit bancar termen lung-BRD-EUR                                                        747,465.19   4,768,832.32          4,021,367.13
 162162 Credit bancar termen lung CEB-EUR                                                        421,491.25    421,491.25
 162172 Credit bancar termen lung-invest.-CEB-EUR                                                    406,078.83   2,511,446.46          2,105,367.63
 162411 Credite bancare termen lung BRD-EUR                                             950,494.42             -950,494.42
 162462 Credite bancare termen lung FINANS-EUR                                           191,444.80             -191,444.80
 167000 Alte imprumuturi si datorii asimilate                                            545,451.12     559,569.32    133,631.85           119,513.65
 167100 Alte imprum.termen lung                                                   111,949.28             -111,949.28
 168700 Dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii asimilate                                    4,812.60     29,068.61    77,100.78           52,844.77
 208000 Alte imobilizari necorporale                                       2,320,929.00             1,386,369.00           3,707,298.00
 211100 Terenuri                                                30,498,023.36            11,673,979.20   1,433,928.36  40,738,074.20
 212000 Constructii                                               21,040,708.00                      714,554.00  20,326,154.00
 213000 Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii                     18,951,993.00             7,196,690.00    70,401.00  26,078,282.00
 214000 Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale            120,484.00                       1,377.00   119,107.00
 231000 Imobilizari corporale in curs                                      1,332,411.75            19,279,863.75  18,911,554.45  1,700,721.05
 232000 Avansuri acordate pentru imobilizari corporale                              1,000,937.76             2,569,907.17   3,177,539.32   393,305.61
 233000 Imobilizari necorporale in curs                                                        1,386,368.72   1,386,368.72
 234000 Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale                                                665,999.22    593,795.22   72,204.00
 261000 Titluri de participare detinute de filiale din cadrul grupului                       133,936.40               1,037.22    134,973.62
 267800 Alte creante imobilizate                                            4,775.00              4,000.00     1,181.00    7,594.00
 280800 Amortizarea altor imobilizari necorporale                                          424,652.00              923,320.00          1,347,972.00
 281200 Amortizarea constructiilor                                                            25,654.00   1,089,729.00          1,064,075.00
 281300 Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor                                 11,176.00   4,430,136.00          4,418,960.00
                                                    Page 1 of 19
                                             SOLD INITIAL( 01.01.2007)    RULAJ CUMULAT( 01.01-31.12.2007)   SOLD FINAL (31.12.2007)
CONT                          DENUMIRE             DEBITOR    CREDITOR       DEBITOR    CREDITOR      DEBITOR    CREDITOR
281400 Amortizarea altor imobilizari corporale                                           432.00     36,619.00           36,187.00
301000 Materii prime                                  22,320,753.32            36,956,479.64  34,957,741.86  24,319,491.10
302100 Materiale auxiliare                                1,060,606.42              940,239.06    924,260.72   1,076,584.76
302200 Combustibili                                    185,071.50              602,139.75    575,058.19   212,153.06
302400 Piese de schimb                                   251,854.28              716,938.82    615,917.23   352,875.87
302800 Alte materiale consumabile                             693,148.15             1,926,625.46   1,737,623.14   882,150.47
303000 Materiale de natura obiectelor de inventar                     312,043.57             3,475,395.37   3,515,391.87   272,047.07
308100 Diferente de pret la materii prime si materiale                   206,465.21             -565,461.44   -510,841.79   151,845.56
308200 Diferente de pret la semifabricate                           42,215.23           2,201,268.97   1,472,575.00   770,909.20
331000 Productia in curs de executie                          15,606,684.77            214,894,024.00  216,578,789.00  13,921,919.77
345000 Produse finite                                  5,045,071.78            68,901,160.39  71,872,410.99   2,073,821.18
346000 Produse reziduale                                                    648,155.00    648,155.00
348000 Diferente de pret la produse                                     305,125.93    -2,463,589.30   -2,691,069.39           77,645.84
351000 Materii si materiale aflate la terti                            23.89             129,668.66    64,772.05    64,920.50
371000 Marfuri                                                          94,539.50    94,539.50
381000 Ambalaje                                        14,269.02            103,201.97    115,191.74     2,279.25
388000 Diferente de pret la ambalaje                                       8.21                                 8.21
391000 Provizioane pentru deprecierea materiilor prime                                             1,510,352.30          1,510,352.30
392100 Provizioane pentru deprecierea materialelor consumabile                       314,263.49      64,940.86     3,292.30           252,614.93
393000 Provizioane pentru deprecierea productiei in curs de executie                      431.04              496,780.96           497,212.00
394500 Provizioane pentru deprecierea produselor finite                                             300,900.70           300,900.70
401000 Furnizori                                              3,368,228.40   50,599,402.86  50,121,469.27          2,890,294.81
401900 Furnizori-tichete de masa                                               1,172,545.77   1,172,545.77
404000 Furnizori de imobilizari                                        2,926.66    18,188,123.40  19,912,357.44          1,727,160.70
408000 Furnizori-facturi nesosite                                      343,401.85              16,003.05           359,404.90
409100 Furnizori-debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor         221,253.71             3,265,121.23   3,309,431.63   176,943.31
409200 Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari       183,617.19              555,704.66    402,268.40   337,053.45
411100 Clienti                                     15,293,628.24            107,193,232.64  93,047,867.41  29,438,993.47
411800 Clienti incerti sau in litigiu                                               246.97      246.97
418000 Clienti- facturi de intocmit                           1,709,147.62              265,009.41   1,782,537.84   191,619.19
419000 Clienti-creditori                                                      63.68     3,105.64            3,041.96
421000 Personal-salarii datorate                                      793,555.00    25,691,363.00  25,783,065.00           885,257.00
423000 Personal- ajutoare materiale datorate                                 10,643.00     189,660.00    199,598.00           20,581.00
425000 Avansuri acordate personalului                                             8,473,971.00   8,473,971.00
427000 Retineri din salarii datorate tertilor                                12,214.14     105,081.00    102,770.00            9,903.14
428100 Alte datorii in legatura cu personalul                                  240.00      2,240.00     2,180.00             180.00
428900 Personal-imputatii tichete de masa                                             172.08      172.08
431000 Asigurari sociale                                          1,158,333.00   10,867,521.00  10,916,579.00          1,207,391.00
431500 0,85% Contrib.Angajator la FNUASS pt.CCI                                9,891.00     241,396.00    215,309.00    16,196.00
437000 Ajutor de somaj                                            82,780.00     771,091.00    768,180.00           79,869.00
441000 Impozitul pe profit                                         1,310,508.00    3,607,017.00   2,192,482.00   104,027.00
                                        Page 2 of 19
                                           SOLD INITIAL( 01.01.2007)     RULAJ CUMULAT( 01.01-31.12.2007)   SOLD FINAL (31.12.2007)
CONT                          DENUMIRE            DEBITOR    CREDITOR       DEBITOR    CREDITOR      DEBITOR    CREDITOR
442300 TVA de plata                                           2,289,774.00   10,131,908.15   8,471,802.15          629,668.00
442400 TVA de recuperat                                                    965,305.15    965,305.15
442600 TVA deductibila                                                   9,586,261.76   9,586,261.76
442690 TVA deductibila p.s.tichete de masa                                           1,107.24     1,107.24
442700 TVA colectata                                                    17,093,865.84  17,093,865.84
442790 TVA colectata tichete de masa                                                0.16       0.16
442800 TVA neexigibila                                          217,337.86      3,860.52   -239,419.48   25,942.14
442830 TVA neexigibil-import cu scrisoare de garantie                    73,236.00             -72,550.00      686.00
442840 TVA neexigibil-import cu scutire de la garantarea datoriilor vamale       663,050.00              -246,814.00           416,236.00
444000 Impozitul pe salarii                                        368,177.00    3,320,938.00   3,320,814.00          368,053.00
446000 Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate                            299,257.79    1,171,453.19    872,195.40
446110 TVA import cu scrisoare de garantie                                 73,236.00       686.00    -72,550.00
446120 TVA import cu scutire de la garantarea datoriilor vamale                      663,050.00             -246,814.00          416,236.00
446200 Garantare taxe vamale                                 123.00                        123.00
446300 Impozit pe dividende                                                 1,639,218.00   1,639,218.00
447000 Fonduri speciale- taxe si varsaminte asimilate                           13,783.00     120,290.00    117,488.00           10,981.00
448100 Alte datorii fata de bugetul statului                                19,844.00      67,081.60    47,237.60
455000 Sum datorate asociatilor                                      532,555.62     178,532.63    206,189.51          560,212.50
457000 Dividende de plata                                         203,515.46    10,910,745.46  11,083,274.00          376,044.00
461000 Debitori diversi                                 815,060.20             10,874,150.33  11,655,204.38   34,006.15
462000 Creditori diversi                                            31.50       30.50     7,881.17            7,882.17
471000 Cheltuieli inregistrate in avans                           33,054.52             24,926.50    25,648.30   32,332.72
472000 Venituri inregistrate in avans                                  2,041,450.02        0.61   -1,866,285.53          175,163.88
473000 Decontari din operatii in curs de clarificare                    25,796.36             144,493.74    165,909.56    4,380.54
473100 Decontari din operatiuni in curs de lamurire-intern                                 1,643,882.41   1,619,464.45   24,417.96
473200 Decontari din operatiuni in curs de clarificare-G.E.                         2,002.63      4,935.79     2,933.16
473300 Decontari din operatiuni in curs de clarificare-extern                                 476,031.23    476,031.23
491000 Provizioane pentru deprecierea creantelor-clienti                                            153,302.32          153,302.32
496000 Provizioane pentru deprecierea creantelor-debitori diversi                                        14,540.00           14,540.00
512100 Conturi la banci in lei                            4,723,401.52            567,598,834.89  571,982,272.05   339,964.36
512300 Carnete de C.E.C.- uri cu limita de suma                     107,575.63             1,943,019.09   1,975,682.33   74,912.39
512400 Conturi la banci in valuta                            288,174.59            149,138,070.87  149,042,305.48   383,939.98
512410 Conturi la banci in devize - B.R.D.                                  191.44    44,398,336.37  44,398,239.87             94.94
519100 Credite bancare pe termen scurt                                 18,207,890.45   85,233,414.03  93,757,564.10         26,732,040.52
531100 Casa in lei                                      3,214.43            1,270,917.82   1,270,357.26    3,774.99
531400 Casa in valuta                                                     642,212.97    642,212.97
532100 Timbre fiscale si postale                               415.50              2,000.00     1,693.50     722.00
532900 Tichete de masa                                    1,007.76            1,165,610.40   1,164,796.20    1,821.96
541000 Acreditive                                      58,617.90            1,846,838.00   1,771,239.00   134,216.90
542000 Avansuri de trezorerie                                                1,226,064.66   1,226,064.66
601000 Cheltuieli cu materiile prime                                            23,395,414.12  23,395,414.12
                                       Page 3 of 19
                                                   SOLD INITIAL( 01.01.2007)  RULAJ CUMULAT( 01.01-31.12.2007)   SOLD FINAL (31.12.2007)
CONT                           DENUMIRE                  DEBITOR    CREDITOR    DEBITOR    CREDITOR     DEBITOR    CREDITOR
602000 Cheltuieli cu materialele consumabile                                             3,852,305.28   3,852,305.28
603000 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar                                3,385,634.15   3,385,634.15
604000 Cheltuieli privind materialele nestocate                                             755,613.24    755,613.24
605000 Cheltuieli privind energia si apa                                               3,398,786.02   3,398,786.02
607000 Cheltuieli privind marfurile                                                   91,421.95    91,421.95
608000 Cheltuieli privind ambalajele                                                  115,191.46    115,191.46
611000 Cheltuieli de intretinere si reparatii                                              484,680.95    484,680.95
612000 Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile                                   33,421.33    33,421.33
613000 Cheltuieli cu primele de asigurare                                                123,380.67    123,380.67
621000 Cheltuieli cu colaboratorii
623000 Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate                                          675,758.83    675,758.83
624000 Cheltuieli cu transportul de bunuri si de personal                                        156,568.54    156,568.54
625000 Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari                                         702,093.90    702,093.90
626000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii                                          167,921.80    167,921.80
627000 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate                                         1,008,489.92   1,008,489.92
628000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti                                        3,032,388.48   3,032,388.48
628900 Chelt.priv.cost.imprim.-tichete de masa                                              5,827.31     5,827.31
635000 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate                                    739,525.12    739,525.12
641000 Cheltuieli cu salariile personalului                                             25,783,065.00  25,783,065.00
642000 Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor                                     1,164,648.00   1,164,648.00
645000 Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala                                      7,825,101.00   7,825,101.00
654000 Pierderi din creante si debitori diversi                                              246.97      246.97
658000 Alte cheltuieli de exploatare                                                 2,587,430.57   2,587,430.57
664000 Cheltuieli privind investitiile financiare cedate                                        134,973.62    134,973.62
665000 Cheltuieli din diferente de curs valutar                                            1,683,141.72   1,683,141.72
666000 Cheltuieli privind dobanzile                                                  2,298,042.30   2,298,042.30
667000 Cheltuieli privind sconturile acordate                                              13,998.00    13,998.00
668000 Alte cheltuieli financiare                                                     7,644.44     7,644.44
681100 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor                                  6,479,804.00   6,479,804.00
681400 Cheltuieli de exploatare privind provizioane pentru deprecierea activelor circulant                      2,568,762.66   2,568,762.66
691100 Cheltuieli cu impozitul pe profit curent                                            2,192,482.00   2,192,482.00
701100 Venituri din vanzarea produselor finite - intern                                        7,373,569.70   7,373,569.70
701200 Venituri din vanzarea produselor finite - extern                                       18,976,105.00  18,976,105.00
701300 Venituri din reparatii motoare si ansamble                                          63,655,926.18  63,655,926.18
703100 Venituri din vanzarea produselor reziduale tara                                         334,161.37    334,161.37
703200 Venituri din vanzarea produselor reziduale export                                         5,636.00     5,636.00
704000 Venituri din lucrari executate si servicii prestate-tara                                     877,768.01    877,768.01
704100 Venituri din lucrari executate si servicii prestate-export                                    -15,530.00    -15,530.00
707000 Venituri din vanzarea marfurilor                                                 240,982.29    240,982.29
708000 Venituri din activitati diverse                                                 416,394.19    416,394.19
708800 Venituri din inchirieri supraf                                                  26,495.00    26,495.00
                                               Page 4 of 19
                                          SOLD INITIAL( 01.01.2007)    RULAJ CUMULAT( 01.01-31.12.2007)     SOLD FINAL (31.12.2007)
CONT                         DENUMIRE           DEBITOR    CREDITOR      DEBITOR    CREDITOR       DEBITOR    CREDITOR
711000 Variatia stocurilor                                              308,347,591.95  308,347,591.95
722000 Venituri din productia de imobilizari corporale                                 2,140,770.00   2,140,770.00
758000 Alte venituri din exploatare                                          9,564,199.15   9,564,199.15
758900 Ven.din imput.tichete de masa                                            171.73       171.73
764000 Venituri din investitii financiare cedate                                    1,199,958.85   1,199,958.85
765000 Venituri din diferente de curs valutar                                     1,342,926.41   1,342,926.41
766000 Venituri din dobanzi                                               342,211.20    342,211.20
768000 Alte venituri financiare                                              4,332.16     4,332.16
781400 Venituri din provizioane pentru deprecierea activelor circulante                          72,884.84     72,884.84
                                         148,470,338.24  148,470,338.24  2,188,194,204.83  2,188,194,204.83  171,641,429.82  171,641,429.82    DIRECTOR GENERAL,
    Ing.                                                                       DIRECTOR FINANCIAR,
    VIEHMANN RADU                                                                  Ec.
                                                                             DINCA ION
                                     Page 5 of 19
JUDETUL BUCURESTI___________________|4_|1_|             FORMA DE PROPR. PRIV. PE ACT. |3I4I|
UNITATEA S.C. TURBOMECANICA S.A                   ACTIVITATEA PREPONDERENTA
ADRESA loc: BUCURESTI___sector: 6_                  (denumire grupa CAEN)
str: Bd. IULIU MANIU__ , nr: 244_                  Constructii si reparatii aeronave
bl:______________ , ap:_____, sc:_____________            COD GRUPA CAEN_________I3I5I3I0I
TELEFONUL_4343755_ FAXUL 4340921                   CODUL FISCAL_______|R_|O_|_I3I1I5I6I3I1I5|
NUMARUL DIN REGISTRUL
COMERTULUI_J40/533/1991
                          BILANT
                  incheiat la data 31 DECEMBRIE 2007
                    Preliminat- Neauditat financiar
cod 10                                            lei
                                   Nr.    Sold la :         Sold la :
                                   rd.   12/31/2006        12/31/2007
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZARI NECORPORALE
   1.  Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)           01
   2.  Cheltuieli de dezvoltare ( ct.203-2803-2903)        02
     Concesiuni, brevete, licente, marci, drepturi si
   3.  valori similare si alte imobilizari necorporale       03      1,896,277        2,359,326
     (ct.2051+2052+208-2805-2808-2905-2908)
   4.  Fondul comercial(ct.2071-2807-2907-2075)          04
   5.  Avansuri si imobilizari necorporale in curs         05
     (ct.233+234-2933)                                          72,204
     TOTAL: (rd.01 la 05)                    06      1,896,277        2,431,530
II. IMOBILIZARI CORPORALE
   1.  Terenuri si constructii                  07      51,538,731       60,000,153
      (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)
   2.  Instalatii tehnice si masini (ct.213-2813-2913)      08      18,951,993       21,659,322
   3.  Alte instalatii, utilaje si mobilier( ct.214-2814-2914)  09       120,484         82,920
   4.  Avansuri si imobilizari corporale in curs
      (ct.231+232-2931)                     10      2,333,350        2,094,027
      TOTAL: (rd.07 la 10)                    11      72,944,558       83,836,422
III. IMOBILIZARI FINANCIARE
      Titluri de participare detinute la societatile din
     1 cadrul grupului( ct.261-2961)               12        133,936
      Titluri detinute ca imobilizari(ct.262+264+265-2962-
   5.  2964)                           16
  6.   Alte creante(ct.2673+2674+2678+2679-2966-2969)      17         4,775         7,594
  7.   Actiuni proprii(ct.2677-2968)               18
      TOTAL(rd.12 la 18)                    18       138,711          7,594
      ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL(rd.06+11+19)           19      74,979,546       86,275,546
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
  1. Materii prime si materiale consumabile            20      24,772,179       26,342,281
    (ct.301+3021+3022+3023+3024+3025+3026+3028
    +303+/-308+351+358+381+/-388-391-3921-3922-
    3951-3958-398)
    Productia in curs de executie(ct. 331+332+334+/-
  2. 3481+3541-393-3941-3952)                   21      15,606,254       13,424,708
      Produse finite si marfuri( ct. 345+346+/-3485+/-
  3.   3486+3545+3546+356+357+361+/-368+371+/-378-
      3945-3946-3953-3954-3956-3957-4428)       22           4,739,946        1,695,275
                         Page 6
cod 10                                       lei
                                 Nr.  Sold la :    Sold la :
                                 rd.  12/31/2006    12/31/2007
  4.   Avansuri pentru cumparari de stocuri(ct. 4091)     23     221,254     176,943
    TOTAL(rd.21 la 24)                    24   45,339,633    41,639,207
II.CREANTE

     Creante comerciale
  1.   ( ct. 4092+4111+4118+413+418-491)            25   17,186,393    29,814,364

     Alte creante
     (ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+44
   4. 4+445+446+447+4482+4582+461+473-493+5187)        28    1,577,265     610,666
     Creante privind capitalul subscris si nevarsat
   5. (ct.456-4953)                      29
     TOTAL: (rd.26 la 30)                  30   18,763,658    30,425,030
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT
   2. Actiuni proprii(ct.502-592)               32
     Alte investitii financiare pe termen scurt
     ( ct. 5031+5032+505+5062+5081+5088-593-595-
   3. 596-598+5113+5114)                   33
     TOTAL: (rd.32 la 34)
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI
    (ct.5112+5121+5122+5123+5124+5125+5311+531
    4+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542)           34    5,182,216     939,258
    ACTIVE CIRCULANTE- TOTAL
    (rd.25+31+35+36)                     35   69,285,507    73,003,495
C. CHELTUIELI IN AVANS( ct.471)                  36     33,055      32,332
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE
UN AN

     Sume datorate institutiilor de credit
  2.  (1621+1622+1624+1627+1682+5191+5192+5198)        38   18,207,890    26,732,041
  3.  Avansuri incasate in contul comenzilor(ct.419)      39              3,042
  4.  Datorii comerciale( ct.401+404+408)           40    3,714,557    4,976,860
  5.  Efecte de comert de platit( ct.403+405)         41
     Sume datorate institutiilor din cadrul grupului
  6.  ( ct.1661+1685+2691+4511+4518)              44
     Sume datorate privind interesele de participare
  7.  ( ct.1662+1686+2692+4521+4528)              45
     Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii
     pentru asigurarile sociale
     (ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+42
  8.
     6+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+44
     4+446+447+4481+4551+4558+456+457+4581+46
     2+473+509+5186+5193+519)                 44    8,610,993    4,744,616
     TOTAL: (rd.39 la 46)                   45   30,533,440    36,456,559
E. ACTIVECIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE
NETE (rd. 37+38-47-62)                      46   36,743,672    36,404,104
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd 20+48)          47   111,723,218   122,679,650
G.DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI
MARE DE UN AN
    Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.
   1 1614+1615+1617+1618+1681-169)               50
                      Page 7
cod 10                                         lei
                                  Nr.  Sold la :     Sold la :
                                  rd.  12/31/2006     12/31/2007
       Sume datorate institutiilor de credit
       (ct.1621+1622+1624+1627+1682+5191+5192+519
  2.    8)                           49    3,139,581     16,935,716
     3  Avansuri incasate in contul comenzilor(ct.419)     52
     4  Datorii comerciale( ct.401+404+408)          53
     5  Efecte de comert de platit( ct.403+405)        54
       Sume datorate societatilor din cadrul grupului
     6  ( ct.1661+1685+2691+4511+4518)             55
      Sume datorate privind interesele de participare
     7 ( ct.1662+1686+2692+4521+4528)              56
      Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii
      pentru asigurarile sociale
      (ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+42
  8.
      6+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+44
      4+446+447+4481+4551+4558+456+457+4581+46
      2+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)         55     111,949
      TOTAL:(rd.50 la 57)                   56    3,251,530     16,935,716
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI
    1 Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare   59
   2.  Alte provizioane( ct.151)                 60
     TOTAL PROVIZIOANE: (rd.59+60)               61
I. VENITURI IN AVANS( rd.63+64)                   62    2,041,450      175,164
     Subventii pentru investitii (ct.131)
     Venituri inregistrate in avans (ct.472)          63    2,041,450      175,164
J. CAPITAL SI REZERVE
I. CAPITAL:(rd.66 la 67),                      64   36,944,248     36,944,248
     din care:
     - capital subscris nevarsat( ct.1011)           66
     - capital subscris varsat(ct.1012)            67   36,944,248     36,944,248
     -patrimoniul regiei(ct. 1015)               66
II. PRIME DE CAPITAL( ct.1041+1042+1043+1044)
III. REZERVE DIN REEVALUARE Sold C (ct.105)             69   42,865,076     41,099,624
                 Sold D (ct.105)
IV. REZERVE (rd.73 la76)
   1.  Rezerve legale (ct. 1061)                 70    5,796,417     6,319,032
   2.  Rezerve statutare sau contractuale ( ct. 1063)      71
     Rezerve reprezentand surplusul realizat din
   3.  rezerve din reevaluare(ct.1065)              72     127,684     1,893,136
   4.  Alte rezerve (ct.1068)                  73    7,041,731     11,460,729
     Actiuni proprii(ct.109)                  74
     TOTAL(rd.70 la 73-74)                   75   12,965,832     19,672,897
V. REZULTATUL REPORTAT Sold C (ct.117)               76     125,096      289,963
               Sold D (ct. 117)            77
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI Sold C (ct.121)             78   16,565,418     8,259,817
                 Sold D (ct.121)          79
     Repartizarea profitului (ct.129)             80    993,982      522,615
     TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.65+69+70-
     71+72+77-78+79-80-81)                   81   108,471,688    105,743,934
     Patrimoniul public ( ct.1016)               82
       TOTAL CAPITALURI (rd.82+83)              83   108,471,688    105,743,934
                       Page 8
cod 10                       lei
                Nr.   Sold la :     Sold la :
                rd.  12/31/2006     12/31/2007
 DIRECTOR GENERAL,
 Ing.                DIRECTOR FINANCIAR,
    RADU VIEHMANN         Ec.
                     ION DINCA


     TOTAL ACTIV          144,298,108    159,311,373
     TOTAL PASIV          144,298,108    159,311,373
            Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
JUDETUL BUCURESTI___________________|4_|1_|            FORMA DE PROPR. PRIVATA PE ACTIUNI |3I4I|
UNITATEA S.C. TURBOMECANICA S.A                  ACTIVITATEA PREPONDERENTA
ADRESA loc: BUCURESTI___sector: 6_                (denumire grupa CAEN)
str: Bd. IULIU MANIU__ , nr: 244_                 Constructii si reparatii aeronave
bl:______________ , ap:_____, sc:_____________          COD GRUPA CAEN_________I3I5I3I0I
TELEFONUL_4343755_ FAXUL 4340921                 CODUL FISCAL_______|R_|O_|_I3I1I5I6I3I1I5|
NUMARUL DIN REGISTRUL
COMERTULUI_J40/533/1991
                  CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
                   la data de 31 DECEMBRIE 2007
                    Preliminat- Neauditat financiar

cod 20                                                      lei
                                 Nr.   Exercitiul financiar  Exercitiul financiar
             Denumirea indicatorului
                                 rd.      2006          2007
                  A               B       1            2
  1.  Cifra de afaceri neta ( rd 02 la 04)           01     104,327,438       91,891,508
    Productia vanduta
    (ct.701+703+704+705+706+708)                02     103,803,789       91,650,526
    Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)         03       523,649         240,982
    Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de
    afaceri nete ( ct.7411)                  04
  2.  Variatia stocurilor (ct.711) Sold C            06      4,333,984
                 Sold D              06                  3,435,381
  3.  Productia imobilizata( ct.721+722)             07        655,933       2,140,770
  4.  Alte venituri din exploatare (ct.758+7417)         08        490,043       9,564,371
VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL
( rd.01+05-06+07+08)                        09     109,807,398       100,161,268
     Cheltuieli cu materiile prime si materialele
 5.a)  consumabile(ct. 601+602-7412)               10     32,778,138       27,247,719

    Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)       11      3,919,880       4,256,439
    Alte cheltuieli din afara
  b) (cu energie si apa ct. 605)                 12      3,467,542        3,398,786
  c) Cheltuieli privind marfurile(ct. 607)            13       316,065         91,422
  6. Cheltuieli cu personalul (rd.15+16)             14     30,518,297       34,772,814
  a) Salarii (ct. 641+ 621-7414)                 15     23,657,957       26,947,713
    Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala
  b) (ct.645-7415)                        16      6,860,340       7,825,101

     Amortizari si provizioane pentru deprecierea
 7.a)  imobilizarilor corporale si necorporale( rd.18-19)    17      4,581,974       6,479,804
     a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)              18      4,581,974       6,479,804
     a.2) Venituri (ct.7813+7815)               19
     Ajustarea valorii activelor circulante
 7.b)  (rd.21-22)                        20       -40,336        2,496,125
     b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)               21       28,828        2,569,010
     b.2) Venituri (ct.754+7814)                22       69,164         72,885
  8.  Alte cheltuieli de exploatare(rd.24 la 26)        23     15,364,005        9,717,488
     Cheltuieli privind prestatiile externe
     (ct.611+612+613+614+622+623+624+625+626+627
 8.1  +628-7416)                        24     14,644,377        6,390,532
                         Page 14
cod 20                                                      lei
                                  Nr.  Exercitiul financiar  Exercitiul financiar
            Denumirea indicatorului
                                  rd.     2006          2007
                  A                B       1           2
     Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte
  8.2 asimilate (ct.635)                     25       494,370        739,525
     Cheltuieli cu despagubiri, donatii si active cedate
  8.3 (ct.658)                          26       225,258       2,587,431
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli
(rd.28-29)                             27
     Cheltuieli( ct.6812)                   28
     Venituri( ct.7812)                    29
CHELTUIELI DE EXPLOATARE-TOTAL
(rd.10 la 14+17+20+23+27)                     30     90,905,565       88,460,597
REZULTATUL DIN EXPLOATARE
       -Profit (rd.09-30)                  31     18,901,833       11,700,671
      - Pierdere (rd.30-09)                  32
    Venituri din interese de participare
   9 (ct.7613+7614+7615+7616)                  33
    - din care , in cadrul grupului              34
    Venituri din alte investitii financiare si creante ce fac
  10 parte din activele imobilizate (ct.7611+7612)        35
    - din care , in cadrul grupului              36
 11. Venituri din dobanzi (ct.766)                37       158,020        342,211
    - din care , in cadrul grupului              38
    Alte venituri financiare
    (ct.7617+762+763+764+765+767+768+788)            39      4,183,368       2,547,217

VENITURI FINANCIARE-TOTAL (rd.33+35+37+39)             40      4,341,388       2,889,428
   Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a
   investitiilor finaciare detinute ca active circulante
 12. ( rd.42-43)                          41
   Cheltuieli (ct.686)                     42
   Venituri (ct.786)                      43
 13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)          44      1,965,465       2,298,042
    -din care, in cadrul grupului                45

     Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)    46      1,398,110       1,839,758

CHELTUIELI FINCIARE-TOTAL (rd.41+44+46)              47      3,363,575       4,137,800

REZULTATUL FINANCIAR
    -Profit(rd.40-47)                      48       977,813
    -Pierdere (rd.47-40)                    49                 1,248,372

 14.  REZULTATUL CURENT
     -Profit(rd.31+48)                     50     19,879,646       10,452,299
     - Pierdere( rd.32+49)                   51
   15 Venituri extraordinare (ct.771)              52
   16 Cheltuieli extraordinare (ct.671)             53
   17 REZULTATUL EXTRAORDINAR:
     -Profit (rd.52-53)                    54
     -Pierdere (rd 53-52)                   55
VENITURI TOTALE (rd.09+40+52)                   56    114,148,786      103,050,696
CHELTUIELI TOTALE (rd.30+47+53)                  57     94,269,140       92,598,397
                       Page 15
cod 20                                                     lei
                                 Nr.  Exercitiul financiar  Exercitiul financiar
            Denumirea indicatorului
                                 rd.     2006          2007
                  A               B       1           2

REZULTATUL BRUT:
    -Profit (rd.56-57)                     58     19,879,646       10,452,299
    -Pierdere) rd.57-56)                    59
 18. IMPOZITUL PE PROFIT ( rd.61+62-63)              60      3,314,228       2,192,482
     Cheltuieli cu impozitul pe profitul curent (ct.6911)   61      3,314,228       2,192,482

     Cheltuieli cu impozitul pe profitul amanat (ct. 6912)  62
     Venituri din impozitul pe profitul amanat (ct.791)    63
     Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele
 19.   de mai sus (ct.698)                   64
     REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI
 20.   FINANCIAR
       -Profit (rd.58-59-60-64)               65     16,565,418        8,259,817
       - Pierdere (rd.59+60+64-58)             66
 21.   Rezultatul pe actiune
      - de baza                       67          0.04         0.02
      - diluat                       68
 DIRECTOR GENERAL,
 Ing.                                 DIRECTOR FINANCIAR,
    RADU VIEHMANN                          Ec.
                                      ION DINCA
                       Page 16
ROPR. PRIVATA PE ACTIUNI |3I4I|
                 Page 17
Page 18
8,259,817
      369,442,475
             Page 19

								
To top