Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

repartizare licenta_comisia 1

VIEWS: 69 PAGES: 3

									Academia de Studii Economice din Bucureşti
Facultatea de Economie Agroalimentară şi a Mediului

       Repartizarea absolvenţilor pentru susţinerea examenului de licenţă
                   Sesiunea: iulie 2011

Sala 3MV, 11.07.2011, orele 8.00
Comisia nr. 1:
  1 Prof. univ. dr. Mirela STOIAN - Preşedinte
  2 Prof. univ. dr. Victor MANOLE - Membru
  3 Prof. univ. dr. Dan BOBOC - Membru
  4 Prep. univ. drd. Raluca LĂDARU - Secretar

Nr.crt. Nume şi prenume      Titlul lucrării                Coordonator
                  Cercetare de marketing privind atitudinea
                  consumatorilor faţă de publicitate prin
   TANASE M CATALINA      televiziune, presă, radio, la produse
  1 ANDREEA           agroalimentare               MANOLE VICTOR
   AGRAPINEI I GEORGIANA    Marketingul laptelui şi produselor lactate
  2 NICOLETA           în România                 STOIAN MIRELA
   DOBRE N NICOLETA       Promovarea produselor agroalimentare
  3 SIMONA            ecologice pe piata din UE           STOIAN MIRELA
                  Strategia de marketing la o SC
  4 GIURCA I OANA CRISTINA    agroalimentară                STOIAN MIRELA
   ISOPESCU V ROXANA      Promovarea produselor agroalimentare
  5 MARINA            ecologice pe piaţa U.E            STOIAN MIRELA
  6 IVASCU N IOANA        Analiza pieţei apelor minerale        STOIAN MIRELA
   LAMBA D GEORGE        Proiectarea politicii de marketing a unei
  7 ALEXANDRU          societăţi comerciale             STOIAN MIRELA
                  Fundamentarea mix-ului de marketing la
  8 LINCA T MARIA        SC TITAN SA                  STOIAN MIRELA
   MOISE L V ADRIANA       Etica activităţii promoţionale a băuturilor
  9 GEORGETA           răcoritoare                  STOIAN MIRELA
   OANCEA A F L ANDREEA     Cercetarea preferinţelor consumatorilor
 10 IULIA             faţă de preparatele din carne         STOIAN MIRELA
   TANASE M GABRIELA       Cercetarea preferinţelor consumatorilor
 11 ALEXANDRA           pentru produse ecologice           STOIAN MIRELA
                  Elaborarea politicii de produs la SC Lacta
 12 UTICA G ANCA MIHAELA     SA, Giurgiu                STOIAN MIRELA
                  Piaţa produselor agroalimentare
                  ecologice în România. Studiu de caz:
                  Profilul consumatorului de produse
 13 VISOIU M IOANA RALUCA     ecologice                   STOIAN MIRELA
   GEAMBASU G BOGDAN       Piaţa produselor agroalimentare
 14 ALEXANDRU           ecologice în România             IGNAT RALUCA
   GHEORGHE S IRINA       Strategii de marketing la o întreprindere
 15 ANDREEA            agroalimentară                IGNAT RALUCA
   MIHAI T ANDREEA        Elaborarea strategiei de marketing la o
 16 GEORGIANA           SC agroalimentara               IGNAT RALUCA
                  Evoluţia şi perspectiva pieţelor
 17 COVILTIR D DRAGOS       agroalimentare ecologice în România      BOBOC DAN
                  Managementul calităţii într-o întreprindere
                  agroalimentară. Studiu de caz: judeţul
 18 MILEA P ANA MARIA       Dâmboviţa                   BOBOC DAN
 19 PRODAN A GEORGE        Strategii de marketing la SC ZAREA SA     BOBOC DAN
   STREMTAN N LEILA
 20 VICTORIA           Managementul în industria vitivinicolă    BOBOC DAN
Academia de Studii Economice din Bucureşti
Facultatea de Economie Agroalimentară şi a Mediului

       Repartizarea absolvenţilor pentru susţinerea examenului de licenţă
                   Sesiunea: iulie 2011

Sala 3MV, 12.07.2011, orele 8.00
Comisia nr. 1:
  1 Prof. univ. dr. Mirela STOIAN - Preşedinte
  2 Prof. univ. dr. Victor MANOLE - Membru
  3 Prof. univ. dr. Dan BOBOC - Membru
  4 Prep. univ. drd. Raluca LĂDARU - Secretar

Nr.crt.Nume şi prenume       Titlul lucrării           Coordonator

                  Modalităţi de calcul şi evidenţierea
                  decontării cu personalul, asigurări SGARDEA FLORINEL
  1 BEJAN L LAURA         sociale şi protecţie socială     MARIAN
   CONSTANTIN G IOANA   Sistemul informaţional privind       SGARDEA FLORINEL
  2 IRINA          imobilizările corporale          MARIAN
               Întocmirea, prezentarea şi analiza
               situaţiilor financiare privind fluxurile  SGARDEA FLORINEL
  3  DEACONESCU P ADRIAN de trezorerie                MARIAN
               Sistemul informaţional privind
               contabilitatea creanţelor şi
    DRAGAN E OVIDIU    datoriilor privind personalul,       SGARDEA FLORINEL
  4  COSMIN        asigurările şi protecţia socială      MARIAN
               Sistemul informaţional privind       SGARDEA FLORINEL
  5  SERBAN G VLAD ANDREI contabilizarea veniturilor         MARIAN
               Piata produselor forestiere
  6  ALBU G MARIUS NICUSOR accesorii în România            MANOLE VICTOR
               Cercetare de marketing privind
               preferinţele consumatorilor pentru
  7  ANDREI O STEFAN LIVIU produsele lactate             MANOLE VICTOR
    ATODIRESEI V     Elaborarea mixului de marketing la
  8  GEORGIANA RAMONA   SC Avicola Mihăilesti SRL         MANOLE VICTOR
                Perfectionarea politicii de pret la o
  9  AXINTE I MIRCEA DANIEL societate comercială           MANOLE VICTOR
    BARBU D COSMIN     Fundamentarea politicii de produs
 10  CRISTIAN        şi de distribuţie la SC DIANA SRL    MANOLE VICTOR
                Perfecţionarea politicii de
                marketing la SC LOSAN MELAPAL
 11  BECA D ZOIA CRISTINA  SRL                   MANOLE VICTOR
                Fundamentarea politicii de produs
 12  CIOLAN I IONUT ANDREI  la SC Boromir Prod SA          MANOLE VICTOR
    CONSTANTINESCU L    Etica activităţilor de marketing
 13  LAURA          agoalimentar               MANOLE VICTOR
                Studiul pieţei legumelor şi fructelor
 14  COVRIG I ALEXANDRU   din România               MANOLE VICTOR
                Studiu comparativ privind evoluţia
                preţurilor la legume şi fructe în
 15  GRIGORE I DANIEL IULIAN România şi UE              MANOLE VICTOR
                Fundamentarea politicii de produs
    ISTUDOR S ALEXANDRU şi de distribuţie la o societate
 16  VIOREL         comercială agroalimentară        MANOLE VICTOR

                  Creşterea performanţei distribuţiei
 17 JIPA C RAZVAN ANDREI     fizice la SC ONEDIA DISTRIB SRL MANOLE VICTOR
                  Tranziţia către economia
                  agroalimentară bazată pe
 18 NICA R RAZVAN         cunoaştere în România        MANOLE VICTOR
   POPA I ALEXANDRU       Piaţa produselor agroalimentare
 19 GEORGE            ecologice în România         MANOLE VICTOR
             Îmbunătătirea performantei
  PURCEL I ANDREEA    economice pe filiera vinului în
20 GEORGIANA       România                 MANOLE VICTOR
  RAUREANU G       Perfecţionarea relaţiilor cu clienţii
21 ALEXANDRA SINZIANA   la SC. VERITAS SA            MANOLE VICTOR

  SARU I CAMELIA     Elaborarea strategiei de produs la
22 GEORGIANA       S.C. Spicul Brâncovenesc S.A.      MANOLE VICTOR
             Elaborarea planului de afaceri
             după optica de marketing a unei
             exploataţii agricole comerciale de
23 SIMION I MARIA IULIA  tip familial              MANOLE VICTOR
             Cercetare calitativă - importanţa
             alimentaţiei în menţinerea condiţiei
24 SOVAR M IOANA LAURA  fizice                 MANOLE VICTOR
             Piaţa produselor agroalimentare
25 STANCIU F L ANA    ecologice în România.          MANOLE VICTOR

  TUDOR A ADRIANA    Analiza concurenţei pe piaţa
26 GEORGIANA       bucureşteană a laptelui         MANOLE VICTOR

								
To top