Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

model_calcul_tarif_sc

VIEWS: 77 PAGES: 9

									                    STRUCTURA
     pe elemente de cheltuieli pentu stabilirea tarifului de distanţă ( pornire )

      pentru serviciul de transport public local de persoane în regim de taxi
          TIP AUTOTURISM :            0
Nr.
        ELEMENTE DE CHELTUIELI               VALORI la 2011
crt.
                                    lei / zi
                            STABILIRE AJUSTARE

 I   Cheltuieli materiale               #DIV/0!
    Carburanţi                    #DIV/0!
    Amortizare (se poate alege unul dintre cele
                             #DIV/0!
    3 regimuri de amortizare)
    Service auto ( întreţinere-reparaţii )      #DIV/0!

    Schimb de ulei la autoturism şi filtru de ulei  #DIV/0!

    Piese de schimb                  #DIV/0!
  Amortizare anvelope                  #DIV/0!

  Amortizare acumulatori                 #DIV/0!
  Alte cheltuieli materiale din care:          #DIV/0!
  - casă fiscală de marcat               #DIV/0!
  - casetă taxi                     #DIV/0!

  - statie emisie - recepţie              #DIV/0!

  - cheltuieli cu dispeceratul              0.00
  - formulare fiscale                  #DIV/0!
  - instalaţie de gaz                  #DIV/0!
  - hârtie termică                    0.00
  - colante taxi                    #DIV/0!
  - cheltuieli de întreţinere a aspectului interior -
                              0.00
  exterior
  - cheltuieli aferente schimbării culorii
                             #DIV/0!
  autoturismului
  - alte cheltuieli                   #DIV/0!
  - rata credit bancar                  0.00

II Cheltuieli cu taxe -impozite şi autorizaţii      #DIV/0!
  Inspecţia tehnică periodică              #DIV/0!
  Asigurare de răspundere civilă auto obligatorie    #DIV/0!
  Asigurare casco pentru taxi            #DIV/0!

  Asigurare pentru călători şi bagaje        #DIV/0!
  Verificare metrologica,buletin de instalare,
                           #DIV/0!
  mod.tarif
  Autorizaţie de transport             #DIV/0!

  Autorizaţie taxi                 #DIV/0!
  Agreare RAR                    #DIV/0!
  Impozit autoturism                #DIV/0!
  Impozit pe terenuri pentru parcare        #DIV/0!
  Impozit pe clădiri                #DIV/0!
  Taxă de mediu                   #DIV/0!
  Rovinietă                     #DIV/0!
  Alte cheltuieli cu taxe/impozite şi
                           #DIV/0!
  autorizatii
    - redevenţa                  #DIV/0!
     - impozit pe profit             1.00
III Cheltuieli cu munca vie             #DIV/0!
  Salariu brut                   0.00
  pensie CAS asigurari sociale 31.3% -SC      0.00
  CASS asigurări de sănătate 10.7% - SC       0.00
  Fond somaj 0.5% - SC               0.00
  F.N.U.A.S.S. 0.75% - SC              0.00
  Fond de accidente si boli profesionale 0.85% -
                           0.00
  SC
  Fond de garantare a creantelor salariale
                           0.00
  0.25% - SC
  Alte cheltuieli cu munca vie din care:      #DIV/0!
   - şcolarizare persoana desemnata        #DIV/0!
   - atestat persoana desemnata, persoana
  resurse umane, pers protectia muncii,PSI,    #DIV/0!
  jurist
   - contabilitate                #DIV/0!
   - viză medicina muncii             #DIV/0!
   - viză persoană desemnată           #DIV/0!
IV TOTAL CHELTUIELI ( I+II+III )           #DIV/0!
V PROFIT NET (min 10%):               #DIV/0!
  Venituri obţinute din activitatea de
VI transport în regim de taxi, aferente tarifului  #DIV/0!
  practicat ( pornire) ( IV + V )
VII Km / zi                     #DIV/0!
VI TARIF PRACTICAT ( pornire)
                          #DIV/0!
II lei / km. ( VI / VII )
de distanţă ( pornire )

oane în regim de taxi
ALORI la 2011

  lei / zi
        MODIFICARE
Titlul IX^2 Contributii sociale obligatorii din Codul Fiscal, introdus
prin OUG 117/2010, stabileste la art. 296^18 (3) cotele de
contributii sociale obligatorii aplicabile in anul 2011.
pensii CAS 2011
contributia de asigurari sociale datorata de angajator/platitor de
venit - a^1) pentru conditii normale de munca = 20,8%
contributia individuala de asigurari sociale datorata de angajat =
10,5%
sanatate CASS 2011
contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de
angajat = 5,5%
contributia datorata de angajator/platitor de venit = 5,2%
concedii indemnizatii 2011
contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de
sanatate datorata de angajator/platitor de venit = 0.85%
somaj 2011
contributia individuala la bugetul asigurarilor de somaj datorata de
angajat = 0,5%
contributia la bugetul asigurarilor de somaj datorata de
angajator/platitor de venit = 0.5%
accidente de munca si boli profesionale 2011
contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli
profesionale, diferentiata in functie de clasa de risc, conform legii,
datorata de angajator/platitor de venit = 0,15%-0,85%
fond garantare 2011
contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale,
datorata de angajator/platitor de venit = 0.25%

								
To top