innovative eksempler p projekte

Document Sample
innovative eksempler p projekte Powered By Docstoc
					                       BAGGRUNDSMATERIALE
                           TIL MEDIERNE


             TI SUCCESRIGE MÅDER TIL MOTIVERING AF
26. SEPTEMBER 2005         SPROGINDLÆRING


 LINGO, der støttes af Europa-Kommissionen og gennemføres af European Cultural
 Interactions, er en undersøgelse, der analyserer succesrige metoder, der har motiveret
 europæerne til at lære sprog. De eksperter, der har arbejdet med LINGO-
 undersøgelsen, kontaktede mere end 600 organisationer i over 20 europæiske lande, og
 de har nu fremlagt 50 metoder som “god praksis” i en flersproget brochure (se
 http://www.eurointeractions.com/projectlingo.htm).

 God praksis er projekter, metoder eller begivenheder, der har opmuntret mennesker til
 enten at lære et nyt sprog eller til at anvende deres eksisterende sprogfærdigheder
 i praksis.

 Eksemplerne er taget fra hele Europa, fra små lokale initiativer til stort anlagte
 programmer på regionalt, nationalt eller europæisk plan. Tilsammen dækker de snesevis
 af forskellige sprog og appellerer til alle aldersklasser, sociale lag og evner.

 Nedenfor er 10 af de 50 eksempler på god praksis beskrevet. De er blevet valgt på
 grund af deres originalitet, og fordi de kan overføres til andre lande eller kontekster.
 Desuden er de blandt de mest repræsentative af de mange fremragende og
 banebrydende initiativer til motivering af sprogindlæring.

 Alle disse projekter viser, at det kan være sjovt at lære sprog, hvis undervisningen er
 fantasifuld og underholdende.
            21/1 egaP – _AD_secitcarp tseB - VI LDE rednuorgkcaB
Udvalgte eksempler på bedste praksis i LINGO’s flersprogede projekter:


  Case-study 1: Voluntaris per la Llengua (Frivillige for sprog) Viser, hvordan du
  kan lære sproget i dit værtsland med dine værters hjælp

  Case-study 2: ALLEGRO
  Viser, hvordan underprivilegerede øger deres selvværd gennem sprogindlæring

  Case-study 3: INLET Viser, at du er i stand til at udtrykke dig med en enkel
  sprogguide

  Case-study 4: Morning Train (Morgentoget) Viser, at sprogindlæring kan foregå
  overalt

  Case-study 5: English for Art Lovers (Engelsk for kunstelskere)
  Illustrerer, at folk, der lærer sprog, kan stimuleres af kultur

  Case-study 6: Souvenir Calendar (Souvenirkalender)
  Illustrerer, hvordan der kan gøres reklame for rigdommen i et “svært” sprog

  Case Study 7: JoyFLL
  Illustrerer, hvordan bedsteforældre kan lære et sprog (igen)

  Case study 8: Poetry Competition (Poesikonkurrence)
  Illustrerer, hvordan børn udtrykker deres følelser gennem poesi på et andet sprog

  Case study 9: Soccer Lingua (Fodboldsprog) Viser, hvordan fodboldstjerner kan
  være rollemodeller og opmuntre børn til at lære sprog

  Case study 10: Steps to the World (Trin ud i verden)
  Viser, hvordan underprivilegerede elever øger deres            selvværd  gennem
  sprogindlæring
            21/2 egaP – _AD_secitcarp tseB - VI LDE rednuorgkcaB
                                        SPANIEN
    VOLUNTARIS PER LA
      LLENGUA                        Organisation Consorci per a la
                                  Normalització Lingüística
 Hjælper tilflyttere med at lære                   Tlf. +34 93 2723100
                                   mromagosa@cpnl.org
      catalansk                   http://www.cpnl.org/immigracio/index.htm
Voluntaris per la Llengua (Frivillige for sprog) er et regionalt initiativ, der hjælper
fremmede med at lære det catalanske sprog i et ikke-formelt miljø. Projektet, der
støttes økonomisk af den lokale regering og lokalsamfundene, har succes med både at
fremme brugen af catalansk og med at forbedre integrationen i samfundet og den
interkulturelle forståelse.

Projektet har to grupper af mennesker involveret: frivillige, der taler catalansk og er
villige til at tilbringe en time om ugen (i 10 uger) med at tale catalansk, og mennesker,
der ønsker at lære og/eller forbedre deres brug af det catalanske sprog.

Frivillige og ”elever” udfylder en formular med interesser og foretrukne tidspunkter (enten
på papir eller via et websted). Derpå sætter arrangørerne folk sammen i passende par,
der så mødes til et informationsmøde, og det er derefter meningen, at den frivillige og
”eleven” skal mødes og tale catalansk sammen i 10 timer. Parret modtager en liste over
mulige aktiviteter og steder for deres sprogtræning sammen med et sæt sprogmateriale,
men det er dem selv, der afgør, hvad de vil bruge tiden til.

Projektet har fordele for både den frivillige og "eleven”: Den frivillige får mulighed for at
lære mere om den kultur og det land, ”eleven” kommer fra, og for at bidrage til
lokalsamfundets liv, mens ”eleven” føler sig velkommen, får selvtillid ved at øve sproget
og lettere integreres i det catalanske samfund.

Hvor effektiv denne fremgangsmåde er, ses bedst af det stadigt stigende antal
deltagere: i 2002 var der 19 sprogpar, i 2003 mere end 1.500 (i 34 byer i hele
Catalonien), og i 2004 var der over 5.000 par i 58 byer.
             21/3 egaP – _AD_secitcarp tseB - VI LDE rednuorgkcaB
                               DANMARK-FRANKRIG-SLOVENIEN
         ALLEGRO                   SPANIEN-ENGLAND-TYSKLAND

                              Organisation Association for Language
       Når ud til de                         Learning
     underprivilegerede                    Tlf. +44 1788 546443
                                lindap@all-languages.org.uk
                                http://www.allegro-lingua.netALLEGRO-projektet (Access to Language Learning by Extending to Groups
Outside – Adgang til sprogindlæring ved at række ud til grupper, der står udenfor)
skal udbrede sprogindlæring til samfundsgrupper, der normalt ikke af sig selv ville be-
gynde at lære et nyt sprog, eller som kun har begrænsede muligheder for at lære et nyt
sprog. Det kan skyldes økonomiske eller sociale årsager, geografisk isolation eller fysisk
handicap eller indlæringsvanskeligheder. Indtil nu er der blevet startet 30 små, men
banebrydende projekter op i Danmark, Frankrig, Slovenien, Spanien og England, og
mange af disse gennem opsøgende støtteorganisationer blandt målgrupperne.
Partnerne har f.eks. arbejdet med tidligere stofmisbrugere (England), langtidsledige
(Frankrig), grupper af børn med Downs Syndrom og autisme (Spanien), mennesker med
alvorlige indlæringsvanskeligheder på institutioner (Tyskland), indsatte i fængslerne
(Slovenien, England), handicappede ældre (Danmark, Slovenien) og psykisk syge
(Frankrig).
Nye typer elever betyder mere fleksible fremgangsmåder, og ALLEGRO har prøvet
forskellige metoder til sprogundervisningen af disse grupper, der somme tider har været
en udfordring, herunder drama og rollespil, sange, sprogindlæring i selvhjælpsgrupper
(studiekredse), tværfaglig undervisning (f.eks. sprogundervisning på madlavningskurser)
og IKT. I nogle tilfælde har partnerne måttet udtænke nye måder at introducere deres
grupper til den ide, at sprogindlæring kan være noget for dem. Det betyder tit, at det er
bedre at have korte og fornøjelige oplevelser med sprogindlæring end at gennemføre
lange kurser. Hvert enkelt projekt har betydet, at arrangørerne har måttet arbejde
sammen med institutioner uden for uddannelsessektoren (socialarbejdere,
velgørenhedsorganisationer, sundhedssektoren) både for at kunne etablere muligheder
for sprogindlæring og for at samarbejde med dem om at udvikle egnede teknikker. Det
giver projektet øget værdi, da fordelene ved sprogindlæring ikke kun understreges over
for de mennesker, der skal lære sprog, men også over for professionelle grupper, som
arbejder på andre områder.

Den overvældende respons har været, at sprogindlæring øger selvværdet og ønsket om
at nå nye mål. Fra børn til ældre elever har feedbacken næsten været enstemmigt
positiv. I det store og hele har institutioner og organer været ivrige efter at deltage, og de
har indset, i hvor høj grad oplevelsen med sprogindlæringen har påvirket deres
klientgrupper. En anden indirekte effekt af projektet har været påvirkningen af lærere og
pædagoger, der har lært, at der er mange barrierer, som skal fjernes for at kunne lære
sprog: lærerens og elevens indstilling, fordomme, teorier om metodologi og opfattelse af,
hvem der har succes med at lære sprog.


             21/4 egaP – _AD_secitcarp tseB - VI LDE rednuorgkcaB
                                TYSKLAND-GRÆKENLAND-
          INLET                   HOLLAND-SLOVENIEN-ENGLAND

                               Organisation Ellinogermaniki Agogi
 En olympisk guide til græsk                     Tlf. +30 210 6032550
                                     malliou@ea.gr
                               http://www3.ellinogermaniki.gr/ep/inlet/Hvad er det græske ord for “atletik”? Eller “synkronsvømning”? Hvordan finder du vej til
dit hotel, eller hvordan bestiller du mad på en græsk restaurant?

Svarene på disse spørgsmål kan findes i en flersproget miniguide, der blev fremstillet til
gæsterne ved de Olympiske Lege i 2004 i Athen som en del af projektet INLET
(Introducing   Language    Enhancement    Techniques    –  Introduktion  af
sprogfremmende teknikker). De Olympiske Lege i 2004 var den perfekte anledning til
at introducere folk til det græske sprog, ikke kun fordi de blev afholdt i Athen, men også
på grund af deres antikke rødder, og fordi mange af navnene på de olympiske
sportsgrene stammer fra græsk.

INLET har til formål at introducere teknikker, der kan motivere et bredt publikum til at
lære fremmedsprog, og vise enkeltpersoner, hvordan det kan være nyttigt at lære
forholdsvis få vigtige vendinger, uden at de behøver at være flydende i det pågældende
sprog. Projektets månedlange reklamekampagne fokuserede på to “hot spots” for
turister, Athens internationale lufthavn og det gamle antikke teater i Epidaurus, der i
2004 tilsammen blev besøgt af ca. 14 millioner mennesker.

INLET-materialet blev distribueret via en stander i Athens lufthavn og en infokiosk i
Epidaurus. Det blev også lagt på hoteller og restauranter i Athen og på øerne Milos og
Sifnos. Kampagnen blev bakket op af en række TV-indslag, radioudsendelser i flere
europæiske lande, plakater og en SMS-service. Besøgende kunne tilmelde sig en række
korte timer i græsk, der var udformet som små dialoger, som hver dag med
regelmæssige mellemrum blev sendt som en SMS til deres mobiltelefon. Disse blev fulgt
af en elektronisk græsk miniordbog. Som opfølgning giver projektets hjemmeside
oplysninger om mere formelle græske sprogkurser og undervisningsressourcer.

INLET viste, hvor effektivt det er at kombinere reklame for sprogindlæring og en højt
profileret begivenhed med et “tvangsindlagt” publikum. De besøgende blev forsynet med
oplysninger, der var relevante for deres behov under deres ophold, og dermed forsøgte
projektet at vise, hvor nyttigt det er at kende nogle vendinger på et fremmed sprog.
Denne nye indfaldsvinkel fremkaldte så stor interesse, at der er tilsvarende initiativer til
fremme af sprog på vej til VM i fodbold i 2006 i Tyskland og America’s Cup i 2007 i
Valencia.
             21/5 egaP – _AD_secitcarp tseB - VI LDE rednuorgkcaB
                                        FINLAND
      MORNING TRAIN
                              Organisation Riihimäen kansalaisopisto
                                  Tlf. +358 40 7582158
                              riihimaen.kansalaisopisto@riihimaki.fi
Sprogundervisning på skinner                http://www.riihimaki.fi/kansalaisopisto
For pendlere er den daglige transport til arbejde tit tidsspilde, medmindre de er så
heldige at sidde i morgentoget kl. 6.20 fra Riihimäki til Helsingfors. På det tog er der
reserveret en kupé, der fungere som et inspirerende miljø for en sprogtime.

Dette banebrydende projekt er udtænkt af VUC i Riihimäki. Centret har undervisning for
voksne i en række fag: sprog, maling, kunsthistorie, litteratur, etc. Imidlertid er de af
Riihimäkis indbyggere, der hver dag pendler til Helsingfors, ikke så motiverede til at tage
aftenkurser på grund af deres lange arbejdsdage og deres daglige rejse til og fra
hovedstaden. Siden 2002 har centret i samarbejde med de finske jernbaner givet dem
mulighed for at genopfriske deres sprogfærdigheder på vej til arbejde.

Der undervises af professionelle lærere, og der findes mange kurser: engelsk for
begyndere, engelsk på mellemniveau, tysk, russisk litteratur, russisk ordforråd samt
svensk. Kurserne strækker sig over to måneder tre gange om ugen, og hver time er på
ca. 40 minutter (så lang tid tager togturen). Undervisningsmaterialet udvælges
omhyggeligt af lærerne, så hovedvægten ligger på mundtlige færdigheder.

Eleverne har været meget entusiastiske i deres feedback: en undersøgelse i 2004 viste
meget positive reaktioner, hvad angår lærere og metodologi. Lokale aviser,
radiostationer samt den nationale og udenlandske presse har alle støttet og fremmet
ideen. Hvert semester distribuerer VUC og De Finske Jernbaner i fællesskab farverige
brochurer, der beskriver det opdaterede udbud af kurser, tidsplaner,
undervisningsmaterialer, priser osv.

I 2003 fik projektet med at lære sprog i morgentoget tildelt Den Europæiske Kvalitetspris
for Sprog. Oprindelig fik initiativet støtte fra de finske undervisningsmyndigheder. Nu
betaler deltagerne et relativt lille beløb på 60 euro, og resten af udgifterne dækkes af
VUC, der igen får støtte fra Riihimäki kommune og den finske regering.

Måske har VUC i Riihimäki fundet nøglen til sprogmotivering: tilpasning til elevernes
behov og hverdag plus en garanteret kvalitet i undervisningen i originale omgivelser!
            21/6 egaP – _AD_secitcarp tseB - VI LDE rednuorgkcaB
                                      TYSKLAND
 ENGLISH FOR ART LOVERS
                                  Organisation Hamburger
                                    Volkshochschule
      Kultur stimulerer                     Tlf. +49 40 428412763
                                 H.Staschen@vhs-hamburg.de
      sprogindlæring                    http://www.vhs-hamburg.deAftenskolekurser foregår normalt i klasselokaler, men English for Art Lovers (Engelsk
for kunstelskere) skal både stimulere elevernes sproglige og kulturelle fornemmelse.
Kurset henvender sig til elever med engelsk på mellemniveau og højt niveau og sætter
deltagerne i stand til at lære og bruge et nyt sprog, mens de fordyber sig i deres
historiske, kulturelle og kunstneriske interesser.

Da kursets emne er kunst, mødes deltagerne på museer, kunstgallerier og sågar i
kunstnernes atelierer. Disse nye omgivelser er med til at fremme indlæringsprocessen:
Billederne skal beskrives, og deltagerne skal sætte ord på deres egne indtryk og følelser
(på det nye sprog). Inden hvert besøg skal deltagerne undersøge den pågældende
kunstners baggrund enten i klasselokalet, som lektie eller via Internettet. Derefter
udarbejder de en præsentation på engelsk om udvalgte værker af kunstneren og fortæl-
ler de øvrige deltagere om et bestemt maleri eller bestemte detaljer i et maleri.

Hvert år finder VHS-Hamburg (den institution der udviklede Engelsk for kunstelskere)
egnede udstillinger, museer og kunstgallerier i eller i nærheden af Hamburg og
offentliggør programmet for kurset. Det har været så stor en succes, at konceptet er
blevet udvidet til også at omfatte engelsk teater.

Ideen opstod for 15 år siden, da Sara Sello, der er lærer, afholdt et kursus i Hamburger
Kunsthalle. Det blev en succes, og så tilbød hun et kursus på VHS-Hamburg i tysk, og
da det også blev en succes, begyndte hun at afholde kurset på engelsk. Engelsk for
kunstelskere har nu kørt i over 10 år, og det konstant skiftende materiale sikrer, at
deltagernes interesse fastholdes. Det når ud til mennesker, der ellers ikke ville deltage i
et sprogkursus, fordi det appellerer til deres egne interesser og nedbryder de
hæmninger, som voksne sprogelever ofte har.
            21/7 egaP – _AD_secitcarp tseB - VI LDE rednuorgkcaB
                                        LITAUEN
   SOUVENIR CALENDAR
                                 Organisation Vytautas Magnus
   Velkommen til Litauisk!                        University
                                    Tlf. +370 37 327807
                                  i.savickiene@pmdi.vdu.lt
                                 http://www.vdu.lt/LTcourses“Jeg taler spansk til Gud, italiensk til kvinder, fransk til mænd og tysk til min hest.”
(Charles V)

Med litauisk kan man snakke med alle!

Det er et af budskaberne i den souvenirkalender, der er fremstillet af Vytautas Magnus
Universitetet i Kaunas, Litauen for udvekslingsstuderende. Formålet er at promovere
Litauen samt landets sprog og kultur på en humoristisk og oplysende måde ved hjælp af
karikaturer, ordsprog og lokale vittigheder.

Kalenderen, der er tænkt som en hjælp til grundlæggende sprogtræning og
kommunikation, indeholder basale oplysninger om det litauiske sprog (alfabet, fonetik,
lidt elementær grammatik, nyttige vendinger, tal, navne, ugedagene, månederne, mad
og drikke, osv.) og dets kulturelle rødder. For eksempel er udlændinge glade for at finde
ud af, at de kan tale en lille smule litauisk ved bare at sætte en litauisk endelse (-as eller
-is) på et udenlandsk ord som f.eks. internetas, kompiuteris, kabinetas, prezidentas,
studentas eller universitetas.

Kalenderen blev sendt ud til litauiske ambassader, venskabsuniversiteter, litauere i
udlandet og alle andre institutioner i verden, der er interesserede i litauiske sprogkurser
eller samarbejde med tilsvarende litauiske institutioner. Reaktionen var utrolig positiv, og
efterspørgslen fra disse modtagere oversteg hurtigt oplaget, så det i slutningen af 2004
blev nødvendigt at trykke endnu en udgave af kalenderen.

En af fordelene ved kalenderen er, at den let kan tilpasses andre sprog, hvilket har
resulteret i et projekt (FEEL: Funny, Easy and Effective Learning about Countries,
Cultures and Languages – Lær om lande, kulturer og sprog - sjovt, let og effektivt ), der
fremstiller tilsvarende kalendere for alle sprogene i de nye medlemslande (Cypern,
Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn).
             21/8 egaP – _AD_secitcarp tseB - VI LDE rednuorgkcaB
                              BULGARIEN-GRÆKENLAND-ITALIEN-
          JOYFLL                       SPANIEN


Lær et nyt sprog sammen med                   Organisation Znanie Association
                                   Tlf. +359 2 9874950
    dine børnebørn                       maria.stoicheva@gmail.com
                                   http://www.joyfll.net
I mange europæiske lande bliver børn passet af deres bedsteforældre, mens deres
forældre arbejder. Det er i høj grad tilfældet i Bulgarien, Grækenland, Italien og
Spanien. Bedsteforældre forventes at hjælpe til og ikke kun med dagligdagsaktiviteter i
hjemmet, men i stadig stigende grad også med deres børnebørns lektier.

Det var en mulighed for at motivere bedsteforældre til at være med, når deres børnebørn
lærte et nyt sprog. JoyFLL opmuntrede dem til at lære et fremmedsprog, uanset om de
nogensinde tidligere havde lært sprog, eller om det var længe siden, og de siden havde
opgivet det. Desuden skulle projektet gerne vise sprogskoler, at det kan betale sig at
appellere til deres elevers bedsteforældre, fordi det kan påvirke elevernes indlæring.

I begyndelsen følte projektpartnerne, at det var lidt mærkeligt at opfordre
bedsteforældrene til gå tilbage til skolebænken, så derfor var de på jagt efter “atypiske”
skoleaktiviteter for at fange deres interesse. De fandt på ideen med spil magen til dem,
der anvendtes i undervisningen af mindre børn for at træne deres hukommelse. Disse
spil gjorde det sjovt og var med til at skabe en afslappet atmosfære i klasserne.

Der er ingen, der synes, det er sjovt at lave fejl, især ikke voksne, så derfor blev der lagt
vægt på at opnå grundlæggende kompetencer og nogle mundtlige færdigheder.
Bedsteforældrene nød det sociale aspekt i indlæringssituationen i uformelle “klubber”
sammen med andre bedsteforældre, og de deltog meget entusiastisk i de forskellige
sprogkonkurrencer, hvor de kunne danne par med deres eget barnebarn.

JoyFLL udnyttede det tætte forhold mellem bedsteforældre og deres børnebørn, hvor de
kunne motivere hinanden gennem fælles aktiviteter. Det viste de mere modstræbende
elever, at det kan være sjovt at lære et nyt sprog, og det gjorde meget for at fjerne den
stereotype opfattelse af, at man kun kan lære sprog, mens man er ung. Men det bedste
bevis på projektets succes var, at folk kunne huske det lærte, samt den kendsgerning, at
sprogklubberne fortsatte, efter projektet var afsluttet.
             21/9 egaP – _AD_secitcarp tseB - VI LDE rednuorgkcaB
                                        HOLLAND
   POETRY COMPETITION
                                 Organisation Talenacademie
En kreativ indfaldsvinkel til nye                   Tlf. +31 43 3507400
                                 ruud.halink@talenacademie.nl
       sprog                        http://www.talenacademie.nl
Talenacademie (Sprogakademiet) i Holland afholder en konkurrence for børn i alderen
12-18 år, hvor de skal skrive korte digte på deres andet sprog eller et fremmedsprog.
Lærerne modtager ideer og materiale for at kunne stimulere deres elever og hjælpe dem
med denne aktivitet. Derefter finder en national jury de bedste digte, der bliver belønnet
med interessante priser som f.eks. sprogrelaterede rejser.

Konkurrencens ide er, at få børn til at give udtryk for deres følelser, være kreative og
lege med sprog. For eksempel nøjedes nogle af deltagerne ikke med at skrive et digt.
De skabte også genstande som en skattekiste, hvor digtet, der var skrevet på gammelt
papir, lå. For at fastholde denne ånd skulle juryen i højere grad fokusere på digtets
indhold, kreativitet og tiltrækningskraft end på grammatik eller stavefejl.

Talenacademie har fremstillet en plakat, der præsenterer vinderdigtene. Denne plakat
kan ses på skoler og biblioteker over hele landet, og den har været med til at øge
opmærksomheden omkring konkurrencen. Sammenslutninger af sproglærere, regionale
aviser   og   radiostationer   har  alle  dækket   konkurrencen  og   den
prisoverrækkelsesceremoni, der blev holdt på den Europæiske Sprogdag (26.
september).
Indtil nu har mere end 2.800 børn og unge tilmeldt sig konkurrencen, og efter juryens
mening er der et meget højt niveau af kvalitet og kreativitet. Ved næste års konkurrence
vil der være større opmærksomhed om at hjælpe lærerne med at stimulere børnenes
kreativitet og tilbyde aktiviteter i klasselokalet. Deltagerne vil desuden have mulighed for
vejledning i form af en “hjælpedisk” vedrørende den metodologi, der skal følges. Ud over
at motivere eleverne har konkurrencen endvidere tiltrukket en række sponsorer, der
gerne vil bidrage med priser til vinderne.
            21/01 egaP – _AD_secitcarp tseB - VI LDE rednuorgkcaB
                                TJEKKIET-TYSKLAND-ITALIEN-
      SOCCERLINGUA                     POLEN-SPANIEN-ENGLAND


 Fodbold er universalsproget!                   Organisation European Sports
                                    Linguistics Academy
                                    Tlf. +44 7791 781611
                                   info@soccerlingua.net
                                  http://www.soccerlingua.net
Fodbold er et folkeligt spil, og foldboldens superstars er verdensberømte. Unge
fodboldfans vil gerne efterligne deres idoler i alt, hvad de gør: måden de spiller på, deres
udseende og tøj. Så hvorfor ikke opmuntre unge fans til at lære de sprog, som deres
yndlingsspillere taler? Nu om dage spiller mange topspillere i udenlandske ligaer, og
fodbold er blevet et flersproget miljø, hvor spillerne er fantastiske rollemodeller for
sprogindlæring. De fremmede professionelle spillere, der lærer sproget og fordyber sig i
den lokale kultur, har tit størst succes på banen.

Soccerlingua (Fodboldsprog) er en ny indgangsvinkel til fremme af sprog. Her bruges
temaerne fra fodbold til at opmuntre sprogindlæring hos børn og teenagere.
Soccerlingua har produceret reklamefilm og en interaktiv dvd-quiz, hvor børnene kan
afprøve deres sprogfærdigheder og viden om fodbold. Projektet har desuden produceret
en letlæselig bog, lavet som et fodboldblad, og en reklamehjemmeside. Disse produkter
giver unge mennesker mulighed for at tage de første skridt på et nyt sprog ved at se,
læse og lytte til fans og spillere fra forskellige lande. Projektets motto er, at det er sjovt at
lære sprog, hvis det kædes sammen med en lidenskab eller hobby som f.eks. fodbold.

For at kunne lave et interessant og underholdende produkt har arrangørerne bag
projektet filmet interviews med kendte spillere, ungdomsspillere og masser af livlige fans
(ved EM i 2004). Projektet håber at kunne appellere til både drenge og piger, og der er
derfor også lavet eksklusive interviews med kvindelige topspillere.

De største klubber og nationale sammenslutninger har støttet projektet ved at deltage i
fremstillingen af produkterne. Disse klubber og sammenslutninger vil desuden være
basis for et netværk i seks lande, der skal få projektets koncept ud i skoler,
fodboldakademier og videre endnu.
             21/11 egaP – _AD_secitcarp tseB - VI LDE rednuorgkcaB
                                      RUMÆNIEN
   STEPS TO THE WORLD
                                Organisation Fundatia Euroed
 Forbedret social integration               Tlf. +40 232 252850 / +40 744 667156
                                    acolib@euroed.ro
  gennem sprogindlæring                       http://www.euroed.ro
Steps to the World (Trin ud i verden) har udviklet forbindelser mellem forskellige
institutioner og uddannelsesorganisationer i et forsøg på at hjælpe børn fra børnehjem
med at udvikle deres kognitive, følelsesmæssige og sociale potentiale sammen med
børn fra standardfamilier, så de bedre kan blive integreret i samfundet. Med engelsk
som vigtigste kommunikationsmiddel er der blevet skabt et sammenhængende
hjælpesystem, der skal forberede børn i institutioner på det sociale liv som voksne i en
familie og på en arbejdsplads.

Strategien gik ud på at arrangere fritidsaktiviteter og ukonventionel undervisning for børn
i institutioner (herunder også romabørn) for gennem intensiv brug af engelsk at forbedre
deres kreativitet, indlæring og hukommelse samt deres generelle studiefærdigheder.

Banebrydende og udfordrende sociale aktiviteter skulle få børnehjemsbørnene til at
kommunikere på engelsk. Undervisningen omfattede: teknikker til hurtig læsning,
hukommelsesteknikker, timer i ledelse og teamwork, aktiviteter og spil, journalistiske
teknikker, computerarbejde. Fritidsaktiviteterne omfattede: svømmeundervisning,
udflugter og ture samt timer i kunst.

Der er blevet anvendt ni forskellige patenterede metoder som hjælp i undervisningen for
at øge læsehastigheden og ordforrådet, øve hukommelsesteknikker eller som
afslapningsteknikker.

Fire af børnene i målgruppen modtog udmærkelser på nationale messer for kreativitet
og opfindelse, og Steps to the World fik i 2002 tildelt Den Europæiske Kvalitetspris for
Sprog for sin introduktion af banebrydende teknikker til sprogindlæring.
            21/21 egaP – _AD_secitcarp tseB - VI LDE rednuorgkcaB

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:23
posted:7/21/2008
language:Danish
pages:12