Docstoc

Ringkasan - Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia

Document Sample
Ringkasan - Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia Powered By Docstoc
					KAJIAN SEMULA PEKELILING PERKHIDMATA
DAN SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN JPA
         1970 - 2010


     Senarai dari 1970 -
        2010
 PP      593

 SPP      443

JUMLAH     1036
KELILING PERKHIDMATAN
LING PERKHIDMATAN JPA
70 - 2010      Masih Berkuat Kuasa

          327

          216

          543
Kajian Semula Pekeliling Perkhidmatan dan Surat Pekeliling Perkhidmatan JPA 1970-2010                                                  PEKELILING PERKHIDMATAN 1970-2010


                   No.    Tahun     Bilangan         Kategori                   Tajuk                  Teras           url


                                                                                           http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   1      1970       2       Kemudahan     Peratoran-Peratoran Bayaran (Pegawai-Pegawai Kerajaan) 1953        5
                                                                                           /pekeliling/PP70/PP70Bil02/PP70Bil02.htm


                                                                                           http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   2      1970       3          Pencen   Sekim Penchen Balu Dan Anak Yatim, Malaysia Barat             6
                                                                                           /pekeliling/PP70/PP70Bil03/PP70Bil03.htm


                                                                                           http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   3      1971       4       Kemudahan     Kehadiran Pegawai-Pegawai Ketajaan Di Kursus Dan Kem           5
                                                                                           /pekeliling/PP71/PP71Bil04/PP71Bil04.htm


                                                                                           http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   4      1971       15           Gaji    Perlaksanaan Gaji Bersih Kepada Pegawai Kontrak              5
                                                                                           /pekeliling/PP71/PP71Bil15/PP71Bil15.htm


                                                                                           http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   5      1972       4          Pencen   Skim Pencen Balu Dan Anak Yatim, Malaysia Barat              6
                                                                                           /pekeliling/PP72/PP72Bil04/PP72Bil04.htm


                                                   Conversion Of Daily Rated Employees Into Monthly Rated On New          http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   6      1972       7           Gaji                                         5
                                                   Terms And Condition S Of Service In East Malaysia (Sarawak)           /pekeliling/PP72/PP72Bil07/PP72Bil07.htm


                                                                                           http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   7      1972       8           Gaji    Perlaksanaan Gaji Bersih Kepada Pegawai-Pegawai Kontrak Sarawak      5
                                                                                           /pekeliling/PP72/PP72Bil08/PP72Bil08.htm

                                                   Revision Of Daily Wage Rates And Terms And Onditiond Of Service
                                                                                           http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   8      1973       11           Gaji    For Daily Rater Employees In The Public Service In East Malaysia     5
                                                                                           /pekeliling/Pp73/PP73Bil11/PP73Bil11.htm
                                                   (Sarawak)

                                                   Revision Of Daily Wage Rates And Terms And Onditiond Of Service
                   9      1973       12           Gaji    For Daily Rater Employees In The Public Service In East Malaysia     5   http://www.eghrmis.gov.my/bina.htm
                                                   (Sarawak)

                                                   Penyelarasan Gaji Bagi Bagi Guru-Guru Dalam Perkhimdatan
                                                                                           http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   10      1973       14           Gaji    Pelajaran Yang Memiliki Ijazah Daripada Universiti-Universiti India,   5
                                                                                           /pekeliling/Pp73/PP73Bil14/PP73Bil14.htm
                                                   Nanyang (Singapura), Taiwan Dan Negeri Cina

                                                   Cuti Tanpa Rekod Untuk Menghadiri Mesyuarat-Mesyuarat Majlis          http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   11      1973       21           Cuti                                         5
                                                   Bersama Kebangsaan Dan Jabatan                         /pekeliling/Pp73/PP73Bil21/PP73Bil21.htm


                                                   Penyelarasan Gaji Bagi Guru-Guru Agama Sementara Di Sekolah-
                                                   Sekolah Menengah Dalam Perkhimdatan Pelajaran Yang Memiliki           http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   12      1973       25           Gaji                                         5
                                                   Ijazah-Ijazah Sarjana Sastera Atau Sarjana Muda Sastera Dari          /pekeliling/Pp73/PP73Bil25/PP73Bil25.htm
                                                   Universiti Al Azhar /Kaherah Atau Sijil Tertinggi Kolej Islam, Malaya


                                                   Implementation Of The Clean Wage Salary System And Terms And          http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   13      1973       27           Gaji                                         5
                                                   Cinditions Of Service For Contract Teachers, Sarawak              /pekeliling/Pp73/PP73Bil27/PP73Bil27.htm


                                                   Perubahan Tangga Gaji Pegawai Kerani Am Tingkatan Tertinggi A          http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   14      1974       5           Gaji                                         5
                                                   Dan B                                      /pekeliling/Pp74/PP74Bil05/PP74Bil05.htm


                                                                                           http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   15      1974       6           Gaji    Perubahan Tangga Gaji Pembancuh Ubat                   5
                                                                                           /pekeliling/Pp74/PP74Bil06/PP74Bil06.htm


                                                                                           http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   16      1974       8           Gaji    Pindaan Kepada Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 1970       5
                                                                                           /pekeliling/Pp74/PP74Bil08/PP74Bil08.htm


                                                   Syarat-Syarat Dan Peraturan Berkenaan Mendapatkan Cuti Bagi           http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   17      1974       11           Cuti                                         5
                                                   Mengikuti Kursus Luar Kampus Di Malaysia                    /pekeliling/Pp74/PP74Bil11/PP74Bil11.htm


                                                   Perubahan Tangga Gaji Untuk Penyandang Dan Pembekalan Tangga          http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   18      1974       12           Gaji                                         5
                                                   Gaji Baru Untuk Penyandang                           /pekeliling/Pp74/PP74Bil12/PP74Bil12.htm


                                           Urusan     Revision Of Personal To Holder Scales And Provision Of New Personal       http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   19      1974       13                                                     3
                                         Perkhidmatan    To Holder Scales                                /pekeliling/Pp74/PP74Bil13/PP74Bil13.htm

                                                   Cara Penempatan Pegawai-Pegawai Persekutuan Di Jabatan-Jabatan
                                           Urusan                                             http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   20      1974       14                Kerajaan Negeri Dan Di Jabatan-Jabatan Persekutuan Di Peringkat      3
                                         Perkhidmatan                                            /pekeliling/Pp74/PP74Bil14/PP74Bil14.htm
                                                   Negeri

                                                   Penyelarasan Gaji Pembantu Kedua Jabatan Undang-Undang Dengan
                                                   Pendaftar Mahkamah Seksyen, Pembantu Pertama Jabatan Undang-          http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   21      1974       15           Gaji                                         5
                                                   Undang Serta Penolong Guaman Dengan Penolong Guaman Dengan           /pekeliling/Pp74/PP74Bil15/PP74Bil15.htm
                                                   Penolong Pendaftar Mahkamah Tinggi

                                                                                           http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   22      1974       16           Gaji    Pindaan Kepada Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 10 Tahun 1971       5
                                                                                           /pekeliling/Pp74/PP74Bil16/PP74Bil16.htm


                                                   Pindaan Kepada Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 9 Tahun 1971 Dan        http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   23      1974       19           Gaji                                         5
                                                   Bilangan 1 Tahun 1973                              /pekeliling/Pp74/PP74Bil19/PP74Bil19.htm


                                                   Pemindahan Gaji Pekerja-Pekerja Yang Telah Diberi Tawaran Pilihan        http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   24      1974       20           Gaji                                         5
                                                   Sendiri (Option) Dan Memilih Tangga Gaji Baharu Suffian             /pekeliling/Pp74/PP74Bil20/PP74Bil20.htm


                                                   Pindaan-Pindaan Kepada Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 21 Tahun        http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   25      1974       22           Cuti                                         5
                                                   1973                                      /pekeliling/Pp74/PP74Bil22/PP74Bil22.htm


                                           Urusan     Perkhidmatan Tadbir Dan Diplomatik, Malaysia Dan Perkhidmatan          http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   26      1974       25                                                     3
                                         Perkhidmatan    Tadbir Am                                    /pekeliling/Pp74/PP74Bil25/PP74Bil25.htm


                                        Pentadbiran dan Mengambil Bahagian Cergas dalam Politik oleh Pegawai-pegawai
                   27      1974       30                                                     3
                                        Pengurusan Pejabat Kerajaan


                                                   Penyusunan Semula Struktur Gaji Atendan Makmal Di Luar             http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   28      1975       7           Gaji                                         5
                                                   Kementerian Kesihatan                              /pekeliling/Pp75/PP75Bil07/PP75Bil07.htm


                                                   Pindaan-Pindaan Kepada Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun         http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   29      1975       10           Gaji                                         5
                                                   1972                                      /pekeliling/Pp75/PP75Bil10/PP75Bil10.htm


                                                                                           http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   30      1975       11          Elaun    Ekaun-Elaun Bagi Perkhidmatan Jurubahasa/Penterjemah           5
                                                                                           /pekeliling/Pp75/PP75Bil11/PP75Bil11.htm


                                                   Penyelarasan Gaji Bagi Gurru-Guru Dalam Perkhidmatan Pelajaran         http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   31      1975       21           Gaji                                         5
                                                   Yang Memiliki Ijazah Daripada Universiti-Universiti India            /pekeliling/Pp75/PP75Bil21/PP75Bil21.htm
                                                                    3
Kajian Semula Pekeliling Perkhidmatan dan Surat Pekeliling Perkhidmatan JPA 1970-2010                                                  PEKELILING PERKHIDMATAN 1970-2010


                   No.    Tahun     Bilangan         Kategori                  Tajuk                 Teras            url


                                                   Designated Officers On Contract Revision Of Salaries And Terms And      http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   32     1975       23          Elaun                                       5
                                                   Conditions Of Service                            /pekeliling/Pp75/PP75Bil23/PP75Bil23.htm


                                                                                         http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   33     1975       26          Gaji    Penyusunan Semula Struktur Gaji Atendan Haiwan             5
                                                                                         /pekeliling/Pp75/PP75Bil26/PP75Bil26.htm


                                           Urusan     Kedudukan Pegawai Yang Meletakkan Jawatan Kerana Berkursus          http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   34     1975       27                                                   3
                                         Perkhidmatan    Dan Kembali Berkhidmat Dengan Kerajaan                    /pekeliling/Pp75/PP75Bil27/PP75Bil27.htm


                                                   Designated Officers On Contract Revision Of Salaries And Terms And      http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   35     1975       29          Elaun                                       5
                                                   Conditions Of Service                            /pekeliling/Pp75/PP75Bil29/PP75Bil29.htm


                                                   Pindaan Tangga Gaji Bagi Jawatan Penolong Jururawat             http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   36     1975       30          Gaji                                       5
                                                   Semenanjung Malaysia                             /pekeliling/Pp75/PP75Bil30/PP75Bil30.htm


                                                   Pemanjangan Peruntukan Dalam Pekeliling Perkhidmatan Bilangan        http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   37     1976       2           Gaji                                       5
                                                   18 Tahun 1975                                /pekeliling/Pp76/PP76Bil02/PP76Bil02.htm


                                                   Pindaan Tangga Gaji Bagi Jawatan-Jawatan Penyelia Jururawat Dan       http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   38     1976       10          Gaji                                       5
                                                   Pengajar-Pengajar Jururawat Semenanjung Malaysia               /pekeliling/Pp76/PP76Bil10/PP76Bil10.htm


                                                                                         http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   39     1976       13          Gaji    Pindaan Kepada Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 7 Tahun 1970      5
                                                                                         /pekeliling/Pp76/PP76Bil13/PP76Bil13.htm


                                                                                         http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   40     1976       14          Elaun    Pindaan Kepada Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 1975     5
                                                                                         /pekeliling/Pp76/PP76Bil14/PP76Bil14.htm


                                                   Perubahan Gaji Dan Syarat-Syarat Perkhidmatan Bagi Pegawai-         http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   41     1977       2           Gaji                                       5
                                                   Pegawai Dalam Perkhidmatan Awam Semenanjung Malaysia             /pekeliling/Pp77/PP77Bil02/PP77Bil02.htm

                                                   Perubahan Gaji Dan Syarat-Syarat Perkhidmatan Bagi Pegawai Polis
                                                                                         http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   42     1977       3           Gaji    Yang Diwartakan Perkhidmatan Pasukan Polis Diraja Malaysia Yang    5
                                                                                         /pekeliling/Pp77/PP77Bil03/PP77Bil03.htm
                                                   Disatukan

                                                   Perubahan Gaji Dan Syarat-Syarat Perkhidmatan Bagi Pegawai-         http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   43     1977       4           Gaji                                       5
                                                   Pegawai Perkhidmatan Pelajaran                        /pekeliling/Pp77/PP77Bil04/PP77Bil04.htm


                                                   Pindaan Kepada Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 1977 Dan       http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   44     1977       7           Gaji                                       5
                                                   Pekelililng Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 1977                /pekeliling/Pp77/PP77Bil07/PP77Bil07.htm

                                                   Kehadiran Pegawai-Pegawai Kerajaan Di Mesyuarat Kerajaan Di
                                                                                         http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   45     1977       9           Cuti    Mesyuarat Pertubuhan Ikhtisas                     5
                                                                                         /pekeliling/Pp77/PP77Bil09/PP77Bil09.htm


                                                                                         http://www.jpa.gov.my/docs/pp/1977/10/pp101
                   46     1977       10          Gaji    Perubahan Gaji Maksima Ke Atas Tangga Gaji Jawatankuasa Kabinet    5
                                                                                         977.pdf


                                                   Perubahan Gaji Dan Syarat-Syarat Perkhidmatan Kepada Pegawai-        http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   47     1978       1           Gaji                                       5
                                                   Pegawai Di Negeri Sabah                           /pekeliling/PP78/PP78Bil01/PP78Bil01.htm
                                                                   4
Kajian Semula Pekeliling Perkhidmatan dan Surat Pekeliling Perkhidmatan JPA 1970-2010                                                  PEKELILING PERKHIDMATAN 1970-2010


                   No.    Tahun     Bilangan         Kategori                  Tajuk                Teras            url


                                                   Perubahan Gaji Dan Syarat-Syarat Perkhidmatan Kepada Pegawai-       http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   48     1978       2           Gaji                                      5
                                                   Pegawai Di Negeri Sarawak                         /pekeliling/PP78/PP78Bil02/PP78Bil02.htm


                                                                                        http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   49     1978       6           Gaji    Perubahan Gaji Maksima Ke Atas Tangga Gaji Jawatankuasa Kabinet   5
                                                                                        /pekeliling/PP78/PP78Bil06/PP78Bil06.htm


                                                   Bayaran(Fees), Elaun-Elaun Dan Pampasan Yang Boelh Disimpan
                                                   Oleh Pegawai-Pegawai Kerajaan Yang Dilantik Menjadi
                                                                                        http://www.jpa.gov.my/docs/pp/1978/08/pp081
                   50     1978       8          Elaun    Pengerusi/Ahli-Ahli Dalam Lembaga/Jemaah Penyarah Dabadan-     5
                                                                                        978.pdf
                                                   Badan Berkanun/Kuasa-Kuasa Tempatan/Badan-Badan Perniagaan
                                                   Yang Kerajaan Mempunyai Kepentingan


                                                   Perubahan Gaji Maksima Ke Atas Tangga Gaji Jawatankuasa Kabinet      http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   51     1979       1           Gaji                                      5
                                                   Bagi Kategori C2 Tingakatan Biasa "A"                   /pekeliling/PP79/PP79Bil01/PP79Bil01.htm


                                                   Bayaran Tunggakan Gaji Bersih Baharu Bagi Pegawai-Pegawai         http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   52     1979       3           Gaji                                      5
                                                   Kontrak Di Negeri Sabah Dan Sarawak                    /pekeliling/PP79/PP79Bil03/PP79Bil03.htm


                                                                                        http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   53     1979       6           Gaji    Pindaan Kepada Tangga Gaji Pembaca Meter Air            5
                                                                                        /pekeliling/PP79/PP79Bil06/PP79Bil06.htm


                                        Pentadbiran dan Amalan Pegawai-Pegawai Kerajaan Mengikuti Suami/Isteri Mereka         http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   54     1979       7                                                  3
                                        Pengurusan Pejabat Menghadiri Upacara-Upacara Rasmi Dalam Masa Waktu Pejabat          /pekeliling/PP79/PP79Bil07/PP79Bil07.htm


                                                   Pindaan Kepada Tangga Gaji Beberapa Jawatan Di Dalam
                                                   Perkhidmatan Bomba Dan Perkhidmatan Kecemasan Lapangan          http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   55     1979       8           Gaji                                      5
                                                   Terbang Bagi Perkhidmatan Awam, Badan-Badan Berkanun Dan         /pekeliling/PP79/PP79Bil08/PP79Bil08.htm
                                                   Kuasa-Kuasa Tempatan Di Semenanjung, Sabah Dan Sarawak


                                                   Pengambilan Semula Pegawai-Pegawai Yang Meletakkan Jawatan
                                           Urusan                                          http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   56     1979       10                Kerana Bertanding Dalam Pillihanraya Ke Dalam Perkhidmatan Awam   3
                                         Perkhidmatan                                         /pekeliling/PP79/PP79Bil10/PP79Bil10.htm
                                                   Termasuk Badan-Badan Berkanun Dan Kuasa-Kuasa Tempatan


                                                                                        http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   57     1980       3           Gaji    Perubahan Gaji Pegawai Sektor Awam Semakan Gaji Baru        5
                                                                                        /pekeliling/PP80/PP80Bil03/PP80Bil03.htm


                                                                                        http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeli
                   58     1980       5      Komp/Peperiksaan Sukatan Peperiksaan Kerajaan (Baru)                   4
                                                                                        ling/PP80/PP80Bil05/PP80Bil05.htm


                                                                                        http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   59     1980       7     Skim Perkhidmatan Skim Perkhidmatan Tadbir Am                       2
                                                                                        /pekeliling/PP80/PP80Bil07/PP80Bil07.htm


                                                   Elaun-Elaun Dan Kemudahan-Kemudahan Bagi Pegawai Sektor          http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   60     1980       8        Kemudahan                                      5
                                                   Awam                                   /pekeliling/PP80/PP80Bil08/PP80Bil08.htm


                                                                                        http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   61     1980       9           Gaji    Perubahan Gaji Pegawai Sektor Awam (Semakan Gaji Baru)       5
                                                                                        /pekeliling/PP80/PP80Bil09/PP80Bil09.htm


                                                                                        http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   62     1980       10          Gaji    Perubahan Gaji Pasukan Polis Di Raja (Semakan Gaji Baru)      5
                                                                                        /pekeliling/PP80/PP80Bil10/PP80Bil10.htm


                                                   Kehadiran Pegawai-Pegawai Kerajaan Di Mesyuarat Pertubuhan        http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   63     1981       1           Cuti                                      5
                                                   Ikhtisas                                 /pekeliling/PP81/PP81Bil01/PP81Bil01.htm


                                                   Kehadiran Pegawai-Pegawai Kerajaan Di Mesyuarat Pertubuhan        http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   64     1981       2           Cuti                                      5
                                                   Ikhtisas                                 /pekeliling/PP81/PP81Bil02/PP81Bil02.htm
                                                                  5
Kajian Semula Pekeliling Perkhidmatan dan Surat Pekeliling Perkhidmatan JPA 1970-2010                                                   PEKELILING PERKHIDMATAN 1970-2010


                   No.    Tahun     Bilangan         Kategori                     Tajuk                 Teras           url


                                                    Waktu Makan/Rehat Tengah Hari Pada Hari Jumaat Di Negeri-Negeri         http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   65     1982       1        Kemudahan                                           5
                                                    Di Mana Hari Jumaat Bukan Cuti Mingguan                     /pekeliling/PP82/PP82Bil01/PP82Bil01.htm

                                                    Perubahan Gaji Pegawai Sektor Awam (Semakan Gaji Baru)
                                                                                            http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   66     1982       6           Gaji                                          5
                                                                                            /pekeliling/PP82/PP82Bil06/PP82Bil06.htm

                                                    Penglibatan Kakitangan Kerajaan Dalam Lembaga Pengarah Syarikat
                                                    Perdagangan/Perusahaan Persendirian Atau Syarikat
                                                                                            http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   67     1982       7          Tatatertib   Perdagangan/Perusahaan Di Mana Koperasi/ Tabung/Kesatuan          3
                                                                                            /pekeliling/PP82/PP82Bil07/PP82Bil07.htm
                                                    Sekerja Kakitangan Awam Mempunyai Kepentingan Dari Segi
                                                    Pelaburan Modal Dan / Atau Ekuiti

                                                    Elaun Dan Tambang Bagi Menghadiri Mesyuarat-Mesyuarat Majlis           http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   68     1982       8           Elaun                                          5
                                                    Bersama Kebangsaan                                /pekeliling/PP82/PP82Bil08/PP82Bil08.htm

                                                    Kemudahan Menduduki Rumah Kerajaan/Pihak Berkuasa Atau
                                                                                            http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   69     1983       2        Kemudahan     Rumah Yang Disewa Oleh Kerajaan/Pihak Berkuasa Bagi Pegawai-        5
                                                                                            /pekeliling/PP83/PP83Bil02/PP83Bil02.htm
                                                    Pegawai Persekutuan Daripada Semenanjung

                                                    Kehadiran-kehadiran Pegawai-pegawai Kerajaan Di Mesyuarat            http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   70     1983       6           Cuti                                          5
                                                    Pertubuhan Ikhtisas                               /pekeliling/PP83/PP83Bil06/PP83Bil06.htm


                                                    Nilai Taraf Bagi Kelayakan Sijil Kejuruteraan Dari Politeknik Ungku       http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   71     1983       7     Skim Perkhidmatan                                         2
                                                    Omar, Ipoh Dan Politeknik Kuantan                        /pekeliling/PP83/PP83Bil07/PP83Bil07.htm


                                         Kompetensi dan    Pindaan Kepada Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5,Tahun 1980 :          http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   72     1984       1                                                       4
                                          Peperiksaan     Peperiksaan Am Kerajaan                             /pekeliling/PP84/PP84Bil01/PP84Bil01.htm


                                                    Peraturan Mengenai Kelayakan Cuti Haji Di Bawah Perintah-Perintah        http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   73     1984       4           Cuti                                          5
                                                    Am 34 & 35 Bab "C"                                /pekeliling/PP84/PP84Bil04/PP84Bil04.htm


                                                                                            http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   74     1984       7           Elaun    Pindaan Kepada Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 10 Tahun 1980       5
                                                                                            /pekeliling/PP84/PP84Bil07/PP84Bil07.htm


                                                    Kehadiran Pegawai-Pegawai Kerajaan Di Mesyuarat Pertubuhan            http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   75     1984       8        Kemudahan                                           5
                                                    Ikhtisas                                     /pekeliling/PP84/PP84Bil08/PP84Bil08.htm


                                                    Gaji Permulaan Bagi Calon-Calon Perkhidmatan Awam Yang              http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   76     1984       9           Gaji                                          5
                                                    Berkelulusan Ijazah & Diploma                          /pekeliling/PP84/PP84Bil09/PP84Bil09.htm


                                                                                            http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   77     1985       1          Tatatertib   Pernyataan Awam Oleh Pegawai-Pegawai Awam                 3
                                                                                            /pekeliling/PP85/PP85Bil01/PP85Bil01.htm


                                                    Pakaian Semasa Bekerja Dan Semasa Menghadiri Upacara-Upacara           http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   78     1985       2        Kemudahan                                           5
                                                    Rasmi Bagi Pegawai-Pegawai Awam                         /pekeliling/PP85/PP85Bil02/PP85Bil02.htm

                                                    Garis Panduan Mengenai Pelantikan dan Peranan Pegawai Kerajaan Sebagai
                                        Pentadbiran dan
                   79     1985       3               Pengerusi Ketua Eksekutif dan Ahli Lembaga Pengarah Perbadanan Awam,      3
                                        Pengurusan Pejabat Syarikat—syarikat Kerajaan dan Syarikat-syarikat Kepentingan Kerajaan


                                                    Semakan/Pelarasan Gaji Bagi Pekerja-Pekerja Dalam Kumpulan C           http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   80     1985       4           Gaji                                          5
                                                    Dan D Dalam Sektor Awam                             /pekeliling/PP85/PP85Bil04/PP85Bil04.htm


                                                    Perubahan Gaji Pegawai Pangkat Rendah, Pasukan Diraja -             http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   81     1985       5           Gaji                                          5
                                                    Semakan/Pelarasan Gaji Baru                           /pekeliling/PP85/PP85Bil05/PP85Bil05.htm
                                                                      6
Kajian Semula Pekeliling Perkhidmatan dan Surat Pekeliling Perkhidmatan JPA 1970-2010                                                  PEKELILING PERKHIDMATAN 1970-2010


                   No.    Tahun     Bilangan         Kategori                  Tajuk                Teras           url


                                                   Perubahan Kadar Bagi Elaun Khas Pentadbiran, Bayaran Syarahan       http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   82     1985       6          Elaun                                      5
                                                   Sambilan Dan Bayaran Perundingan                      /pekeliling/PP85/PP85Bil06/PP85Bil06.htm


                                                   Peraturan Memberikan Kebenaran Tidak Hadir Kerja Atas Sebab-        http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   83     1986       1           Cuti                                      5
                                                   Sebab Kecemasan Am                             /pekeliling/PP86/PP86Bil01/PP86Bil01.htm

                                                   Pindaan Kepada Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 8 Tahun 1982
                                                                                        http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   84     1986       3          Elaun    Mengenai Elaun Dan Tambang Bagi Menghadiri Mesyuarat-Mesyuarat    5
                                                                                        /pekeliling/PP86/PP86Bil03/PP86Bil03.htm
                                                   Majlis Bersama Kebangsaan

                                                   Pelarasan Gaji Bagi Pekerja-Pekerja Dalam Kumpulan D Dalam         http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   85     1986       4           Gaji                                      5
                                                   Sektor Awam                                /pekeliling/PP86/PP86Bil04/PP86Bil04.htm


                                                   Pelarasan Gaji Bagi Pegawai Pangkat Rendah Pasukan Polis Di Raja      http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   86     1986       5           Gaji                                      5
                                                   Malaysia                                  /pekeliling/PP86/PP86Bil05/PP86Bil05.htm


                                                   Kehadiran Pegawai-Pegawai Kerajaan Di Mesyuarat Pertubuhan         http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   87     1986       7        Kemudahan                                       5
                                                   Ikhtisas                                  /pekeliling/PP86/PP86Bil07/PP86Bil07.htm


                                                   Pembatalan Skim-Skim Perkhidmatan Yang Dikeluarkan Melalui         http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   88     1986       8     Skim Perkhidmatan                                     2
                                                   Pekeliling Perkhidmatan Dan Surat Pekeliling Perkhidmatan         /pekeliling/PP86/PP86Bil08/PP86Bil08.htm


                                        Pentadbiran dan Kebenaran Kepada Pegawai Awam Bagi Menubuhkan Syarikat             http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   89     1987       2                                                   3
                                        Pengurusan Pejabat Pegangan Keluarga (Family Holding Company)                  /pekeliling/PP87/PP87Bil02/PP87Bil02.htm

                                                 Nilaitaraf Bagi Kelayakan Ijazah Sarjana Muda Sastera Dan Sains
                                                                                        http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   90     1987       3     Skim Perkhidmatan Kemasyarakatan Dan Sains Am Dari Universiti-Universiti Di Amerika    2
                                                                                        /pekeliling/PP87/PP87Bil03/PP87Bil03.htm
                                                 Syarikat

                                                   Elaun-Elaun Dan Kemudahan-Kemudahan Bagi Pegawai-Pegawai          http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   91     1987       6          Elaun                                      5
                                                   Yang Bertukar Wilayah                           /pekeliling/PP87/PP87Bil06/PP87Bil06.htm


                                                   Skim Jawatan Kumpulan Di Bawah Program Pembangunan Ahli          http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   92     1988       3        Perjawatan                                      2
                                                   Sukan Di Majlis Sukan Negara                        /pekeliling/PP88/PP88Bil03/PP88Bil03.htm

                                                   Elaun Wilayah Bagi Pegawai-Pegawai Tempatan Yang Bertugas Di
                                                                                        http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   93     1988       4          Elaun    Sabah/Sarawak Dan Elaun Gangguan Bagi Pegawai Yang Bertukar     5
                                                                                        /pekeliling/PP88/PP88Bil04/PP88Bil04.htm
                                                   Wilayah

                                           Urusan     Pelarasan Gaji Bagi Pegawai-Pegawai Dalam Kumpulan C, B Dan A       http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   94     1988       5                                                   3
                                         Perkhidmatan    Dalam Sektor Awam                             /pekeliling/PP88/PP88Bil05/PP88Bil05.htm


                                                                                        http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   95     1988       6           Gaji    Pelarasan Gaji Bagi Pasukan Polis Diraja Malaysia          5
                                                                                        /pekeliling/PP88/PP88Bil06/PP88Bil06.htm


                                                   Pindaan Elaun Keraian Dan Bayaran Bantuan Sewa Rumah Bagi
                                                                                        http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   96     1988       7          Elaun    Pegawai-Pegawai Tingkatan Tertinggi "G" Dan Ke Atas Dalam      5
                                                                                        /pekeliling/PP88/PP88Bil07/PP88Bil07.htm
                                                   Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 10 Tahun 1986
                                                                   7
Kajian Semula Pekeliling Perkhidmatan dan Surat Pekeliling Perkhidmatan JPA 1970-2010                                                  PEKELILING PERKHIDMATAN 1970-2010


                   No.    Tahun     Bilangan         Kategori                  Tajuk                 Teras            url


                                                   Pindaan Elaun Keraian Dan Bayaran Bantuan Sewa Rumah Bagi
                                                   Pegawai-Pegawai Berpangkat Penolong Pesuruhjaya Polis Dan Ke         http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   97     1988       8          Elaun                                       5
                                                   Atas Dalam Pekeliling Dalam Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11       /pekeliling/PP88/PP88Bil08/PP88Bil08.htm
                                                   Tahun 1986

                                                   Pindaan Tarikh Pelarasan Gaji Bagi Pegawai-Pegawai Dalam
                                                                                         http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   98     1988       11          Gaji    Kumpulan C, B Dan A Sektor Awam Dalam Pekeliling Perkhidmatan     5
                                                                                         /pekeliling/PP88/PP88Bil11/PP88Bil11.htm
                                                   Bilangan 5 Tahun 1988

                                                   Pindaan Tarikh Kuatkuasa Pelarasan Gaji Bagi Pasukan Polis Di Raja      http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   99     1988       12          Gaji                                       5
                                                   Malaysia Dalam Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 1988         /pekeliling/PP88/PP88Bil12/PP88Bil12.htm


                                                   Pindaan Tarikh Kuatkuasa Pembayaran Elaun Keraian Dan Bayaran
                                                                                         http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   100     1988       13          Gaji    Bantuan Sewa Rumah Bagi Pegawai-Pegawai Tingkatan Tertinggi "G"    5
                                                                                         /pekeliling/PP88/PP88Bil13/PP88Bil13.htm
                                                   Dan Ke Atas Dalam Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 7 Tahun 1988


                                                   Pindaan Tarikh Kuatkuasa Pembayaran Elaun Keraian Dan Bayaran
                                                   Bantuan Sewa Rumah Bagi Pegawai-Pegawai Berpangkat Penolong         http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   101     1988       14          Gaji                                       5
                                                   Pesuruhjaya Polis Dan Ke Atas Dalam Pekeliling Perkhidmatan         /pekeliling/PP88/PP88Bil14/PP88Bil14.htm
                                                   Bilangan 8 Tahun 1988

                                                 Nilai Taraf Baru Bagi Kelayakan Ijazah Sarjana Muda Dalam Bidang
                                                                                         http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   102     1989       1     Skim Perkhidmatan Pengajian Islam Dan Bahasa Arab Dari Enam Buah Universiti Di Arab     2
                                                                                         /pekeliling/PP89/PP89Bil01/PP89Bil01.htm
                                                 Saudi

                                                                                         http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   103     1989       4        Kemudahan    Bayaran Pakaian Istiadat                        5
                                                                                         /pekeliling/PP89/PP89Bil04/PP89Bil04.htm


                                                                                         http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   104     1989       8        Kemudahan    Pindaan Bayaran Pakaian Istiadat Kepada Pegawai-Pegawai Polis     5
                                                                                         /pekeliling/PP89/PP89Bil08/PP89Bil08.htm


                                                   Penyelarasan Gaji Bagi Pegawai-Pegawai Yang Tidak Memilihterima       http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   105     1989       9           Gaji                                       5
                                                   Tawaran Gaji Jawatankuasa Kabinet 1976                    /pekeliling/PP89/PP89Bil09/PP89Bil09.htm


                                                                                         http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeli
                   106     1990       1          Elaun    Elaun Pakar Dan Elaun Diploma Kesihatan Awam              5
                                                                                         ling/PP90/PP90Bil01/PP90Bil01.htm


                                                   Pindaan Linkungan Gaji Pembayaran Elaun Wilayah Dan Elaun          http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   107     1990       2          Elaun                                       5
                                                   Penempatan Khas                               /pekeliling/PP90/PP90Bil02/PP90Bil02.htm


                                                   Pindaan Kadar Elaun Khidmat Awam Dalam Pekeliling Perkhidmatan        http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   108     1990       3          Elaun                                       5
                                                   Bilangan 9 Tahun 1980                            /pekeliling/PP90/PP90Bil03/PP90Bil03.htm


                                                                                         http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   109     1990       7        Kemudahan    Peruntukan Bekalan Pakaian Seragam                   5
                                                                                         /pekeliling/PP90/PP90Bil07/PP90Bil07.htm


                                                   Pemberian Pendahuluan Kenaikan Gaji 5% Bagi Anggota-Anggota         http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   110     1991       2           Gaji                                       5
                                                   Perkhidmatan Awam                              /pekeliling/PP91/PP91Bil02/PP91Bil02.htm

                                                 Prosedur Dan Syarat Perkhidmatan Untuk Melangkah Titik
                                                                                         http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   111     1991       3     Skim Perkhidmatan Peningkatan Bagi Skim Perkhidmatan Yang Mempunyai Skel Gaji        2
                                                                                         /pekeliling/PP91/PP91Bil03/PP91Bil03.htm
                                                 Yang Digabungkan

                                                   Pakaian Semasa Menghadiri Upacara Rasmi Bagi Pegawai Tadbir Dan       http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   112     1991       4        Kemudahan                                        5
                                                   Diplomatik                                  /pekeliling/PP91/PP91Bil04/PP91Bil04.htm


                                                   Pemberian Pendahuluan Kenaikan Gaji 8% Bagi Anggota             http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   113     1991       6           Gaji                                       5
                                                   Perkhidmatan Awam                              /pekeliling/PP91/PP91Bil06/PP91Bil06.htm                                                   Perlaksanaan Sistem Saraan Baru Berdasarkan Laporan             http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   114     1991       9     Skim Perkhidmatan                                      2
                                                   Jawatankuasa Khas Kabinet Mengenai Gaji Sektor Awam 1991           /pekeliling/PP91/PP91Bil09/PP91Bil09.htm
                                                                   8
Kajian Semula Pekeliling Perkhidmatan dan Surat Pekeliling Perkhidmatan JPA 1970-2010                                                   PEKELILING PERKHIDMATAN 1970-2010


                   No.    Tahun     Bilangan         Kategori                    Tajuk                Teras           url


                                                 Pelaksanaan Sistem Saraan Baru Berdasarkan Laporan Jawatankuasa          http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   115     1991       10     Skim Perkhidmatan Khas Kabinet Mengenai Gaji Sektor Awam 1991 Bagi Pasukan Polis Di      2   /pekeliling/PP91/PP91Bil10/pp9110-
                                                 Raja Malaysia                                   bind.pdf


                                                    Penyusunan Semula Majlis Bersama Kebangsaan Bagi Pekerja-          http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   116     1992       2        Perjawatan                                        2
                                                    Pekerja Dalam Sektor Awam                          /pekeliling/PP92/PP92Bil02/PP92Bil02.htm


                                                    Pembatalan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 1990           http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   117     1993       1           Elaun                                        5
                                                    Mengenai Pemberian Insentif Kewangan Berdasarkan Merit            /pekeliling/PP93/PP93Bil01/PP93Bil01.htm

                                                    Bayaran (Fees), Elaun-Elaun Dan Pampasan Yang Boleh Disimpan
                                                    Oleh Pegawai-Pegawai Kerajaan Yang Dilantik Menjadi
                                                                                          http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   118     1993       2           Elaun    Pengerusi/Ahli-Ahli Lembaga Pengarah Badan-Badan            5
                                                                                          /pekeliling/PP93/PP93Bil02/PP93Bil02.htm
                                                    Berkanun/Kuasa-Kuasa Tempatan/Badan-Badan Perniagaan Yang
                                                    Kerajaan Mempunyai Kepentingan

                                                    Pindaan Kepada Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 1993         http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   119     1993       6        Kemudahan                                         5
                                                    Mengenai Imbuhan Tahunan Bagi Pegawai Sektor Awam              /pekeliling/PP93/PP93Bil06/PP93Bil06.htm


                                           Urusan                                             http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   120     1994       2                 Peraturan Khidmat Luar Negeri                     3
                                         Perkhidmatan                                           /pekeliling/PP94/PP94Bil02/PP94Bil02.htm

                                                 Pemberian Hadiah Pergerakan Gaji Bagi Anggota Dalam Skim-Skim
                                                                                          http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   121     1994       4     Skim Perkhidmatan Perkhidmatan Yang Memperuntukan Kelayakan Masuk Pelbagai Di         2
                                                                                          /pekeliling/PP94/PP94Bil04/PP94Bil04.htm
                                                 Bawah Klasifikasi Perkhidmatan Pendidikan


                                                    Imbuhan Tetap Perumahan Polis Diraja Malaysia Bagi Pegawai-         http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   122     1994       6           Gaji                                        5
                                                    Pegawai Penolong Kanan Pesuruhjaya Polis I Dan Ke Bawah           /pekeliling/PP94/PP94Bil06/PP94Bil06.htm

                                                    Pemberian Hadiah Pergerakan Gaji Bagi Anggota Dalam Skim
                                                                                          http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   123     1995       1           Gaji     Perkhidmatan Pegawai Penyelidik Gred Q3 Yang Memperuntuk        5
                                                                                          /pekeliling/PP95/PP95Bil01/PP95Bil01.htm
                                                    Kelayakan Masuk Pelbagai

                                                    Pemberian Hadiah Pergerakan Gaji Bagi Anggota Yang Memperolehi
                                                    Kelayakan Akademik Lebih Tinggi Ketika Dalam Perkhidmatan Bagi
                                                                                          http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   124     1995       2           Gaji     Skim-Skim Yang Memperuntukan Kelayakan Masuk Pelbagai (Tidak      5
                                                                                          /pekeliling/PP95/PP95Bil02/PP95Bil02.htm
                                                    Termasuk Skim-Skim Perkhidmatan Dalam Klasifikasi Perkhidmatan
                                                    Pendidikan)


                                           Urusan      Garis Panduan Mengenai Pengambilan Saintis Warganegara Malaysia       http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   125     1995       3                                                     3
                                         Perkhidmatan     Di Luar Negeri Dan Saintis Asing                       /pekeliling/PP95/PP95Bil03/PP95Bil03.htm                                                    Senarai Baru Universiti/Kolej Di Amerika Syarikat Yang Nilaitaraf      http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   126     1995       4     Skim Perkhidmatan                                       2
                                                    Kelayakannya Diiktiraf Setaraf Dengan Ijazah Sarjana Muda Kepujian      /pekeliling/PP95/PP95Bil04/PP95Bil04.htm                                                                                          http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   127     1995       6          Tatatertib   Pembatalan Pekeliling Megenai Pengurusan Tatatertib          3
                                                                                          /pekeliling/PP95/PP95Bil06/PP95Bil06.htm

                                                    Peraturan Mengganti Mana-Mana Anggota Lembaga Tatatertib
                                                                                          http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   128     1995       7          Tatatertib   Mengikut Subperaturan 2(3), Peraturan-Peraturan Pegawai Awam      3
                                                                                          /pekeliling/PP95/PP95Bil07/PP95Bil07.htm
                                                    (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993

                                                                                          http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   129     1995       9          Tatatertib   Penglibatan Pegawai Awam Dalam Pergerakan Koperasi           3
                                                                                          /pekeliling/PP95/PP95Bil09/PP95Bil09.htm
                                                                    9
Kajian Semula Pekeliling Perkhidmatan dan Surat Pekeliling Perkhidmatan JPA 1970-2010                                                   PEKELILING PERKHIDMATAN 1970-2010


                   No.    Tahun     Bilangan         Kategori                   Tajuk                 Teras            url


                                                                                          http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   130     1995       10         Tatatertib   Prosedur Membersarakan Pegawai Atas Sebab Kesihatan          3
                                                                                          /pekeliling/PP95/PP95Bil10/PP95Bil10.htm


                                                                                          http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   131     1996       1           Gaji     Pembayaran Pendahuluan Penyelarasan Gaji 1995             5
                                                                                          /pekeliling/PP96/PP96Bil01/PP96Bil01.htm


                                                                                          http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeli
                   132     1996       2           Gaji     Pelarasan Saraan Anggota Sistem Saraan Baru 1995            5
                                                                                          ling/PP96/PP96Bil02/PP96Bil02.htm                                                    Pelarasan Saraan Anggota Pasukan Polis Diraja Malaysia Sistem        http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   133     1996       3           Gaji                                        5
                                                    Saraan Baru 1995                               /pekeliling/PP96/PP96Bil03/PP96Bil03.htm


                                                    Bayaran Insentif Khas, Imbuhan Tetap Keraian, Bantuan Pembantu
                                                    Rumah Dan Meyelenggara Rumah Kumpulan Pengurusan Tertinggi          http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   134     1996       4           Gaji                                        5
                                                    Serta Imbuhan Tetap Perumahan Kumpulan Pengurusan &             /pekeliling/PP96/PP96Bil04/PP96Bil04.htm
                                                    Profesional


                                           Urusan      Permohonan Oleh Pegawai-Pegawai Awam Untuk Mengambil             http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   135     1996       5                                                     3
                                         Perkhidmatan     Bahagian Dalam Aktiviti Politik                       /pekeliling/PP96/PP96Bil05/PP96Bil05.htm


                                                    Imbuhan Tetap Keraian, Bantuan Pembantu Rumah Dan              http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   136     1996       6           Gaji                                        5
                                                    Meyelenggara Pasukan Polis Diraja Malaysia                  /pekeliling/PP96/PP96Bil06/PP96Bil06.htm


                                                    Pelarasan Gaji Bagi Anggota Kontrak Yang Tidak Mengikut Skim         http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   137     1996       9           Gaji                                        5
                                                    Perkhidmatan Sistem Saraan Baru                       /pekeliling/PP96/PP96Bil09/PP96Bil09.htm


                                                    Pemberian Imbuhan Tetap Perumahan Bagi Anggota Di Bawah Skim         http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   138     1996       10          Gaji                                        5
                                                    Perkhidmatan Jawatankuasa Kabinet 1976                    /pekeliling/PP96/PP96Bil10/PP96Bil10.htm


                                                    Kuasa Meluluskan Kursus Jangka Pendek Yang Tempohnya Tiga          http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   139     1997       1          Latihan                                       4
                                                    Bulan Atau Kurang                              /pekeliling/PP97/PP97Bil01/PP97Bil01.htm


                                                    Kaedah Menetapkan Pergerakan Gaji Anggota Yang Diluluskan Cuti        http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   140     1997       3           Gaji                                        5
                                                    Tanpa Gaji Mengikut Pekelilling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 1992      /pekeliling/PP97/PP97Bil03/PP97Bil03.htm


                                                    Kaedah Pemindahan Dan Penetapan Gaji Bagi Anggota              http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   141     1997       4           Gaji                                        5
                                                    Jawatankuasa Kabinet Ke Sistem Saraan Baru                  /pekeliling/PP97/PP97Bil04/PP97Bil04.htm


                                                    Garis Panduan Pemberian Dan Penerimaan Hadiah Di Dalam            http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   142     1998       3          Latihan                                       4
                                                    Perkhidmatan Awam                              /pekeliling/PP98/PP98Bil03/PP98Bil03.htm


                                         Kompetensi dan                                           http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   143     1998       4                 Peraturan-Peraturan Mengenai Peperiksaan Perkhidmatan Awam       4
                                          Peperiksaan                                           /pekeliling/PP98/PP98Bil04/PP98Bil04.htm


                                        Pentadbiran dan Pelaksanaan Hari Rehat Sabtu Di Bawah Sistem Waktu Bekerja             http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeli
                   144     1998       8                                                     5
                                        Pengurusan Pejabat Berperingkat                                   ling/PP98/PP98Bil08/PP98Bil08.htm


                                        Pentadbiran dan Penangguhan Pengambilan Saintis Warganegara Malaysia di Luar
                   145     1998       11                                                    3
                                        Pengurusan Pejabat Negeri dan Saintis Asing.


                                                                                          http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   146     1999       1        Perjawatan     Panduan Mewujudkan Perkhidmatan Kaunseling Di Agensi Awam       2
                                                                                          /pekeliling/PP99/PP99Bil01/PP99Bil01.htm


                                        Pentadbiran dan Hari Rehat Sabtu Bagi Sektor Awam Di Negeri Kedah, Negeri              http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeli
                   147     1999       2                                                     5
                                        Pengurusan Pejabat Terengganu Dan Agensi Persekutuan Negeri Kelantan                 ling/PP99/PP99Bil09/PP99Bil09.htm


                                                                                          http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   148     1999       3           Elaun    Bayaran Insentif Tugas Kewangan                    5
                                                                                          /pekeliling/PP99/PP99Bil03/PP99Bil03.htm
                                                                   10
Kajian Semula Pekeliling Perkhidmatan dan Surat Pekeliling Perkhidmatan JPA 1970-2010                                                   PEKELILING PERKHIDMATAN 1970-2010


                   No.    Tahun     Bilangan         Kategori                   Tajuk                 Teras           url


                                                                                          http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   149     1999       8           Elaun    Bayaran Insentif Tugas Pengurusan Stor                 5
                                                                                          /pekeliling/PP99/PP99Bil08/PP99Bil08.htm


                                                    Pembatalan Pengurangan Imbuhan Tetap Keraian Dan Imbuhan           http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   150     1999       11          Gaji                                        5
                                                    Tetap Khidmat Awam                              /pekeliling/PP99/PP99Bil11/PP99Bil11.htm


                                                    Pembatalan Pengurangan Imbuhan Tetap Keraian Dan Imbuhan           http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2
                   151     1999       12          Gaji                                        5
                                                    Tetap Khidmat Polis                             /pekeliling/PP99/PP99Bil12/PP99Bil12.htm


                                                                                          http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp00/bi
                   152     2000       5           Elaun    Bayaran Insentif Pedalaman                       5
                                                                                          l05/pp05-00.htm


                                           Urusan      Panduan Menguruskan Personel Untuk Agensi Awam Yang Akan           http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp00/bi
                   153     2000       6                                                     3
                                         Perkhidmatan     Diswastakan                                 l06/pp06-00.htm


                                                                                          http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp00/bi
                   154     2000       7           Gaji     Pindaan Kadar Imbuhan Tetap Perumahan                 5
                                                                                          l07/pp07-00.htm


                                                    Pelarasan Gaji 10% Kepada Anggota Perkhidmatan Awam             http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp00/bi
                   155     2000       8           Gaji                                        5
                                                    Persekutuan Di Bawah Sistem Saraan Baru                   l08/pp08-00.htm


                                                    Pelarasan Gaji 10% Kepada Anggota Pasukan Polis Diraja Malaysia Di      http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp00/bi
                   156     2000       9           Gaji                                        5
                                                    Bawah Sistem Saraan Baru                           l09/pp09-00.htm


                                                    Pemberian Peningkatan Gaji 10% Kepada Anggota Perkhidmatan          http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp00/bi
                   157     2000       10          Gaji                                        5
                                                    Awam Di Bawah Jawatankuasa Kabinet                      l10/pp10-00.htm


                                                    Peraturan Bagi Menyenggara Maklumat Personel Dan Perjawatan         http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp00/bi
                   158     2000       15       Perjawatan                                        2
                                                    Sektor Awam                                 l15/pp15-00m.htm


                                                    Pemakaian Akta Badan-Badan Berkanun (Tatatertib Dan Surcaj) 2000       http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp00/bi
                   159     2000       17         Tatatertib                                      3
                                                    [Akta 605]                                  l17/pp17-00m.htm


                                           Urusan      Penarikan Balik Penggantungan Program Pengambilan Saintis          http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp01/bi
                   160     2001       2                                                     3
                                         Perkhidmatan     Warganegara Malaysia Di Luar Negeri Dan Saintis Asing            l02/pp02-01m.htm


                                                    Pemanjangan Bayaran Insentif Tugas Kewangan Berdasarkan           http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp01/bi
                   161     2001       5           Elaun                                        5
                                                    Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 1999                l05/pp05-01m.htm


                                                    Pindaan Kadar Imbuhan Tetap Perumahan Bagi Pesuruhjaya Polis         http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp01/bi
                   162     2001       6           Elaun                                        5
                                                    Dan Timbalan Pesuruhjaya Polis,Pasukan Polis Diraja Malaysia         l06/pp01-06m.htm


                                                    Kaedah Penetapan Gaji Permulaan Untuk Bekas Polis Dan Bekas         http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp01/bi
                   163     2001       7           Gaji                                        5
                                                    Tentera Yang Dilantik Secara Tetap Ke Dalam Perkhidmatan Awam        l07/pp07-01m.htm


                                                    Garis Panduan Permohonan Pengiktirafan Kelayakan Untuk Institusi       http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp01/bi
                   164     2001       10          Latihan                                       4
                                                    Pengajian Tinggi Awam                            l10/pp10-01m.htm
                                                                   11
Kajian Semula Pekeliling Perkhidmatan dan Surat Pekeliling Perkhidmatan JPA 1970-2010                                                  PEKELILING PERKHIDMATAN 1970-2010


                   No.    Tahun     Bilangan         Kategori                   Tajuk                Teras           url


                                                                                         http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp01/bi
                   165     2001       11          Elaun    Elaun Perumahan Wilayah Bagi Pegawai Yang Bertukar Wilayah       5
                                                                                         l11/pp11-01m.htm


                                                   Pelarasan Gaji 10% Kepada Anggota Perkhidmatan Awam             http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp01/bi
                   166     2001       12          Gaji                                       5
                                                   Persekutuan Di Bawah Sistem Saraan Baru                   l12/pp12-01m.htm


                                                   Pelarasan Gaji 10% Kepada Anggota Pasukan Polis Diraja Malaysia Di      http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp01/bi
                   167     2001       13          Gaji                                       5
                                                   Bawah Sistem Saraan Baru                           l13/pp13-01m.htm


                                                   Pemberian Kenaikan Gaji 10% Kepada Anggota Perkhidmatan Awam         http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp01/bi
                   168     2001       14          Gaji                                       5
                                                   Di Bawah Jawatankuasa Kabinet                        l14/pp14-01m.htm


                                                                                         http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp01/bi
                   169     2001       15          Pencen   Tawaran Opsyen Skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja           6
                                                                                         l15/pp15-01m.htm


                                           Urusan     Pelantikan Dan Penamatan Perkhidmatan Pengerusi Lembaga Dan         http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp02/bi
                   170     2002       1                                                    3
                                         Perkhidmatan    Ketua Eksekutif Pihak Berkuasa Berkanun                   l01/pp01-02m.htm


                                           Urusan                                            http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp02/bi
                   171     2002       2                Pengisian Jawatan Persekutuan Oleh Pegawai Awam Negeri         3
                                         Perkhidmatan                                          l02/pp02-02m.htm


                                        Pentadbiran dan                                          http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp02/bi
                   172     2002       3               Pemilikan Dan Perisytiharan Harta Oleh Pegawai Awam            3
                                        Pengurusan Pejabat                                         l03/pekeliling-bil3-2002.pdf


                                                   Pelaksanaan Sistem Saraan Malaysia Bagi Anggota Perkhidmatan         http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp02/bi
                   173     2002       4     Skim Perkhidmatan                                      2
                                                   Awam Persekutuan                               l04/pp04-02m.htm


                                                   Pelaksanaan Sistem Saraan Malaysia Bagi Pasukan Polis Diraja         http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp02/bi
                   174     2002       5     Skim Perkhidmatan                                      2
                                                   Malaysia                                   l05/pp05-02.pdf


                                                   Senarai Kelayakan Yang Diktiraf Kerajaan Yang Perlu Digunakan        http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp02/bi
                   175     2002       8          Latihan                                      4
                                                   Dalam Urusan Perlantikan Ke Dalam Perkhidmatan Awam             l08/bil8baru.pdf


                                                                                         http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp02/bi
                   176     2002       9           Cuti    Kemudahan Cuti Isteri Bersalin                     5
                                                                                         l09/pp0902.pdf


                                                                                         http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp02/bi
                   177     2002       10          Cuti    Kemudahan Cuti Urusan Kematian Ahli Keluarga Terdekat         5
                                                                                         l10/pp1002.pdf


                                                                                         http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp02/bi
                   178     2002       11          Elaun    Bayaran Perumahan Khas                         5
                                                                                         l11/pp1102.pdf


                                                                                         http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp02/bi
                   179     2002       12          Elaun    Elaun Bahasa Kepada Jurubahasa Di Mahkamah               5
                                                                                         l12/pp1202.pdf


                                        Pentadbiran dan                                          http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp02/bi
                   180     2002       13              Dokumen Tarikh Lahir Pegawai Awam                     3
                                        Pengurusan Pejabat                                         l13/pp1302.pdf
                                                                    12
Kajian Semula Pekeliling Perkhidmatan dan Surat Pekeliling Perkhidmatan JPA 1970-2010                                                  PEKELILING PERKHIDMATAN 1970-2010


                   No.    Tahun     Bilangan         Kategori                   Tajuk              Teras           url


                                                   Bayaran Intensif Subjek Pendidikan Bagi Pegawai Perkhidmatan       http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp02/bi
                   181     2002       15          Elaun                                     5
                                                   Pendidikan Bidang Sains, Matematik Dan Bahasa Inggeris          l15/pp1502.pdf


                                           Urusan                                          http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp02/bi
                   182     2002       17                Panduan Pertukaran Pelantikan                   3
                                         Perkhidmatan                                        l17/pp1702.pdf

                                                                                       http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp03/bi
                   183     2003       1           Gaji    Penetapan Gaji KPSL                        5   l01/Pekeliling%20%20Penetapan%20Gaji
                                                                                       %20%20KPSL.pdf

                                        Pentadbiran dan                                        http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp03/bi
                   184     2003       3               Pemeriksaan Kesihatan Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam         5
                                        Pengurusan Pejabat                                       l03/kesihatan.pdf


                                                                                       http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp03/bi
                   185     2003       4          Pencen   Panduan Urusan Persaraan Dan Pencen                6
                                                                                       l04/bil04.pdf


                                                                                       http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp03/bi
                   186     2003       7           Cuti    Pemberian Wang Tunai Gantian Cuti Rehat (GCR)           5
                                                                                       l07/ppbil07.pdf


                                                                                       http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp03/bi
                   187     2003       9     Skim Perkhidmatan Skim Perkhidmatan Pembantu Pengurusan Murid              2
                                                                                       l09/ppbil09.pdf

                                                 Urusan Pertukaran Pelantikan Anggota Ke Skim Perkhidmatan
                                                                                       http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp03/bi
                   188     2003       10     Skim Perkhidmatan Penolong Pegawai Syariah Dan Pembantu Syariah Di Bawah Bidang     2
                                                                                       l10/ppbil10.pdf
                                                 Perundangan Dan Kehakiman Syariah

                                                                                       http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp03/bi
                   189     2003       11     Skim Perkhidmatan Skim Perkhidmatan Pegawai Pemulihan Perubatan             2
                                                                                       l11/ppbil11.pdf


                                                                                       http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp03/bi
                   190     2003       12     Skim Perkhidmatan Skim Perkhidmatan Jururawat Masyarakat                 2
                                                                                       l12/ppbil12.pdf


                                                                                       http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp03/bi
                   191     2003       13     Skim Perkhidmatan Pindaan Skim Perkhidmatan Atendan Kesihatan              2
                                                                                       l13/ppbil13.pdf


                                                                                       http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp03/bi
                   192     2003       14     Skim Perkhidmatan Pindaan Skim Perkhidmatan Pemandu Lokomotif Sabah           2
                                                                                       l14/ppbil14.pdf


                                                                                       http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp03/bi
                   193     2003       15     Skim Perkhidmatan Pindaan Skim Perkhidmatan Pegawai Belia Dan Sukan           2
                                                                                       l15/ppbil15.pdf


                                                   Pindaan Skim Perkhidmatan Pembantu Pertanian Gred G17,G22 Dan      http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp03/bi
                   194     2003       17     Skim Perkhidmatan                                    2
                                                   G26                                   l17/ppbil17.pdf


                                                   Kemudahan Cuti Tanpa Rekod Untuk Anggota Perkhidmatan Awam        http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp04/bi
                   195     2004       1           Cuti                                     5
                                                   Yang Dilantik Sebagai Jurulatih Program Latihan Khidmat Negara      l01/ppbil01.pdf


                                                                                       http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp04/bi
                   196     2004       2          Pencen   Sijil Penghargaan Kepada Pesara dan Bekas Pegawai Awam       6
                                                                                       l02/ppbil02.pdf


                                           Urusan                                          http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp04/bi
                   197     2004       3                Panduan Pertukaran Pegawai Awam                  3
                                         Perkhidmatan                                        l03/ppbil03.pdf
                                                                   13
Kajian Semula Pekeliling Perkhidmatan dan Surat Pekeliling Perkhidmatan JPA 1970-2010                                                  PEKELILING PERKHIDMATAN 1970-2010


                   No.    Tahun     Bilangan         Kategori                  Tajuk                Teras           url


                                                   Pemberian Wang Tunai Gantian Cuti Rehat (GCR) kepada Pegawai        http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp04/bi
                   198     2004       5          Pencen                                      6
                                                   Yang Memilih Skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)          l05/GCR.pdf


                                                   Skim Perkhidmatan Pegawai Penguatkuasa Maritim dan Pegawai Lain-      http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp04/bi
                   199     2004       6     Skim Perkhidmatan                                     2
                                                   lain Pangkat Penguatkuasa Maritim                     l06/PPbil0604.pdf

                                                 Pindaan Skim Perkhidmatan Pembantu Perubatan,Jururawat
                                                                                        http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp04/bi
                   200     2004       7     Skim Perkhidmatan Pergigian, Juruteknologi Pergigian, Juruteknologi Makmal Perubatan    2
                                                                                        l07/PPKPSLPegSains.pdf
                                                 dan Pegawai Sains

                                                                                        http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp04/bi
                                                   Perlindungan Insurans Kesihatan kepada Pegawai Perkhidmatan
                   201     2004       8        Kemudahan                                       5   l08/PP%208-
                                                   Awam Yang Berada Di Luar Negara Atas Urusan Persendirian
                                                                                        2004%20%28Insurans%29.pdf

                                                                                        http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp05/bi
                   202     2005       1     Skim Perkhidmatan Pindaan Skim Perkhidmatan Akauntan Dan Penolong Akauntan         2   l01/PP%20Bil.1%20Tahun%202005%20.p
                                                                                        df

                                                   Cuti Rehat Khas Dan Pengumpulannya Bagi Tujuan Pemberian Wang       http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp05/bi
                   203     2005       3           Cuti                                      5
                                                   Tunai Gantian Cuti Rehat Kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan      l03/bil0305.pdf


                                                                                        http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp05/bi
                   204     2005       4     Skim Perkhidmatan Pindaan Skim Perkhidmatan Pembantu Pembedahan Pergigian         2
                                                                                        l04/PPbil04.pdf


                                                                                        http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp05/bi
                   205     2005       5     Skim Perkhidmatan Pindaan Skim Perkhidmatan Pembantu Kesihatan Awam            2
                                                                                        l05/PPbil05.pdf


                                                                                        http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp05/bi
                   206     2005       6          Latihan   Dasar Latihan Sumber Manusia Sektor Awam               4
                                                                                        l06/PPbil06.pdf


                                                                                        http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp05/bi
                   207     2005       7     Skim Perkhidmatan Skim Perkhidmatan Pegawai Khidmat Pelanggan Gren N17, N22, N26      2
                                                                                        l07/pp0705.pdf


                                                                                        http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp05/bi
                   208     2005       8     Skim Perkhidmatan Skim Perkhidmatan Pengajar                        2
                                                                                        l08/pp0805.pdf


                                                                                        http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp05/bi
                   209     2005       9     Skim Perkhidmatan Pindaan Skim Perkhidmatan Jururawat                   2
                                                                                        l09/pp0905.pdf


                                                                                        http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp05/bi
                   210     2005       10     Skim Perkhidmatan Pindaan Skim Perkhidmatan Juru X-Ray                   2
                                                                                        l10/pp1005.pdf


                                                   Pindaan Skim Perkhidmatan Penolong Pegawai Kesihatan            http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp05/bi
                   211     2005       11     Skim Perkhidmatan                                     2
                                                   Persekitaran                                l11/pp1105.pdf


                                        Pentadbiran dan                                         http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp05/bi
                   212     2005       12              Pelaksanaan Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia          3
                                        Pengurusan Pejabat                                        l12/pp1205.pdf


                                                                                        http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp05/bi
                   213     2005       13       Kemudahan    Pelaksanaan Lima Hari Bekerja Seminggu                5
                                                                                        l13/pp1305.pdf


                                                   Skim Perkhidmatan Pegawai Antidadah, Penolong Pegawai           http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp05/bi
                   214     2005       15     Skim Perkhidmatan                                     2
                                                   Antidadah Dan Pembantu Antidadah                      l15/pp1505.pdf


                                        Pentadbiran dan Panduan Aplikasi Psikologi Dalam Pengurusan Sumber Manusia           http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp05/bi
                   215     2005       18                                                  3
                                        Pengurusan Pejabat Sektor Awam                                  l18/pp1805.pdf


                                                                                        http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp05/bi
                   216     2005       19     Skim Perkhidmatan Perubahan Skim Perkhidmatan Pegawai Dietetik               2
                                                                                        l19/pp1905.pdf


                                                                                        http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp05/bi
                   217     2005       20          Cuti    Kadar Cuti Rehat Tahunan Pegawai Perkhidmatan Awam          5
                                                                                        l20/pp2005.pdf


                                                                                        http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp05/bi
                   218     2005       21          Cuti    Kadar Cuti Rehat Tahunan Anggota Pasukan Polis Diraja Malaysia    5
                                                                                        l21/pp2105.pdf


                                        Pentadbiran dan Garis Panduan Mengendalikan Gangguan Seksual Di Tempat Kerja          http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp05/bi
                   219     2005       22                                                  3
                                        Pengurusan Pejabat Dalam Perkhidmatan Awam                            l22/pp2205.pdf


                                                   Pindaan Skim Perkhidmatan Jururawat, Juru X-Ray Dan Penolong        http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp05/bi
                   220     2005       27     Skim Perkhidmatan                                     2
                                                   Pegawai Kesihatan Persekitaran/Pegawai Kesihatan Persekitaran       l27/pp27.pdf


                                                                                        http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp05/bi
                   221     2005       29       Kemudahan    Pindaan Takrif Wilayah Bagi Pegawai Yang Bertukar Wilayah      5
                                                                                        l29/bil29.pdf


                                                                                        http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp05/bi
                   222     2005       32     Skim Perkhidmatan Perubahan Skim Perkhidmatan Jurubahasa                  2
                                                                                        l32/pp32.pdf


                                                   Perubahan Skim Perkhidmatan Pengurus Asrama Dan Penolong          http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp05/bi
                   223     2005       33     Skim Perkhidmatan                                     2
                                                   Pengurus Asrama                              l33/pp33.pdf


                                                   Perubahan Skim Perkhidmatan Pustakawan Dan Penolong Pegawai        http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp05/bi
                   224     2005       34     Skim Perkhidmatan                                     2
                                                   Perpustakawan                               l34/pp34.pdf


                                                                                        http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp05/bi
                   225     2005       35     Skim Perkhidmatan Perubahan Skim Perkhidmatan Pembantu Veterinar              2
                                                                                        l35/pp35.pdf


                                                                                        http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp05/bi
                   226     2005       36     Skim Perkhidmatan Perubahan Skim Perkhidmatan Pengawas Hutan                2
                                                                                        l36/pp36.pdf


                                                   Perubahan Skim Perkhidmatan Penguasa Bomba, Penolong Penguasa       http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp05/bi
                   227     2005       37     Skim Perkhidmatan                                     2
                                                   Bomba, Pegawai Bomba Dan Ahli Bomba                    l37/pp37.pdf


                                           Urusan                                           http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp05/bi
                   228     2005       39                Penjumudan Skim Perkhidmatan Atendan Haiwan             3
                                         Perkhidmatan                                         l39/pp39.pdf


                                                                                        http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp06/bi
                   229     2006       1     Skim Perkhidmatan Perubahan Skim Perhidmatan Renjer Hutan                 2
                                                                                        l01/pp0106.pdf


                                                   Pindaan Peraturan Berkaitan Penerimaan Sijil Sakit Swasta Untuk      http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp06/bi
                   230     2006       2           Cuti                                      5
                                                   Tujuan Kemudahan Cuti Sakit                        l02/pp0206.pdf
                                                                  14
Kajian Semula Pekeliling Perkhidmatan dan Surat Pekeliling Perkhidmatan JPA 1970-2010                                                  PEKELILING PERKHIDMATAN 1970-2010


                   No.    Tahun     Bilangan         Kategori                 Tajuk                 Teras           url


                                        Pentadbiran dan Panduan Mewujudkan Search Commitee Dan Proses Pelaksanaan            http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp06/bi
                   231     2006       3                                                   3
                                        Pengurusan Pejabat Pelan Penggantian (Succession Planning )                    l03/pp0306.pdf


                                                                                         http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp06/bi
                   232     2006       4     Skim Perkhidmatan Perubahan Skim Perkhidmatan Jurupulih Perubatan              2
                                                                                         l04/pp0406.pdf


                                                   Perubahan Skim Perkhidmatan Pegawai Penerangan Dan Penolong         http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp06/bi
                   233     2006       5     Skim Perkhidmatan                                      2
                                                   Pegawai Penerangan                             l05/pp0506.pdf

                                                 Perubahan Skim Perhidmatan Dengan Memperuntuk Perbekalan
                                                                                         http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp06/bi
                   234     2006       7     Skim Perkhidmatan Kenaikan Pangkat Ke Gred                         2
                                                 Yang Lebih Tinggi Untuk 11 Skim Perkhidmatan                  l07/bil0706.pdf


                                                   Penetapan Semula Nilai Taraf Baru Bagi Kelayakan-Kelayakan Ijazah
                                                                                         http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp06/bi
                   235     2006       10          Latihan   Sarjana Muda Dalam Bidang Sastera Dan Sains Kemasyarakatan Dari    4
                                                                                         l10/pp1006.pdf
                                                   Universiti-Universiti Di Mesir Dan Arab Saudi

                                                   Perisytiharan Perkhidmatan-Perkhidmatan Kaunselor Dan Penolong
                                           Urusan     Kaunselor Di Pelbagai Kementerian Dan Jabatan Persekutuan          http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp06/bi
                   236     2006       11                                                   3
                                         Perkhidmatan    Sebagai Perkhidmatan Gunasama Persekutuan                  l11/pp1106.pdf
                                                   Di Bawah Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam


                                                   Pembatalan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 2006 Skim        http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp06/bi
                   237     2006       12     Skim Perkhidmatan                                      2
                                                   Perkhidmatan Pensyarah UDM Bagi Universiti Darul Iman Malaysia       l12/pp1206.pdf


                                                   Perubahan Nama Skim Perkhidmatan Pembantu Am Pejabat Dan          http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp06/bi
                   238     2006       14     Skim Perkhidmatan                                      2
                                                   Pemandu Kenderaan Bermotor                         l14/pp14.pdf


                                                   Perubahan Skim Perkhidmatan Pegawai Sistem Maklumat, Penolong        http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp06/bi
                   239     2006       15     Skim Perkhidmatan                                      2
                                                   Pegawai Sistem Maklumat Dan Juruteknik Komputer               l15/pp1506.pdf


                                                   Skim Perkhidmatan Bersepadu Penolong Penguasa Imigresen/          http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp06/bi
                   240     2006       16     Skim Perkhidmatan                                      2
                                                   Penguasa Imigresen                             l16/pp16.pdf


                                                                                         http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp06/bi
                   241     2006       18     Skim Perkhidmatan Perubahan Skim Perkhidmatan Operator Wayarles               2
                                                                                         l18/pp1806.pdf


                                                   Pelaksanaan Waktu Bekerja Berperingkat Di Semua Agensi Kerajaan       http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp07/bi
                   242     2007       2        Kemudahan                                       5
                                                   Persekutuan                                 l02/pp0207.pdf


                                                   Pemberian Subsidi Yuran Pengasuhan Taman Asuhan Kanak-Kanak         http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp07/bi
                   243     2007       4          Elaun                                       5
                                                   Di Tempat Kerja Sektor Awam                         l04/pp0407.pdf


                                        Pentadbiran dan                                         http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp07/bi
                   244     2007       5               Panduan Pengurusan Pejabat                        3
                                        Pengurusan Pejabat                                        l05/pp0507.pdf


                                                                                         http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp07/bi
                   245     2007       6          Elaun    Kenaikan Kadar Bantuan Sara Hidup                   5
                                                                                         l06/pp0607.pdf

                                                                                         http://www.jpa.gov.my/index.php?option
                                                   Pemberian Kenaikan Gaji Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam          =com_content&view=article&id=498%3A
                   246     2007       7           Gaji                                       5
                                                   Persekutuan Di Bawah Sistem Saraan Malaysia                 pekeliling-perkhidmatan-bil-
                                                                                         72007&catid=9&lang=en
                                                                                         http://www.jpa.gov.my/index.php?option
                                                   Pemberian Kenaikan Gaji Kepada Pegawai Perkhidmatan Polis Diraja      =com_content&view=article&id=499%3A
                   247     2007       8           Gaji                                       5
                                                   Malaysia Di Bawah Sistem Saraan Malaysia                  pekeliling-perkhidmatan-bil-
                                                                                         82007&catid=9&lang=en
                                                                  15
Kajian Semula Pekeliling Perkhidmatan dan Surat Pekeliling Perkhidmatan JPA 1970-2010                                                  PEKELILING PERKHIDMATAN 1970-2010


                   No.    Tahun     Bilangan         Kategori                  Tajuk                Teras           url


                                                   Perubahan Skim Perkhidmatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan        http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp07/bi
                   248     2007       11     Skim Perkhidmatan                                     2
                                                   Lepasan Diploma                              l11/pp1107.pdf


                                                                                        http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp07/bi
                   249     2007       12          Elaun    Elaun Tugas Memandu Kenderaan                    5
                                                                                        l12/pp1207.pdf


                                                                                        http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp07/bi
                   250     2007       13       Kemudahan    Mengosongkan Rumah Biasa Kerajaan                  5
                                                                                        l13/pp1307.pdf


                                                   Kaedah Penetapan Gaji Permulaan Dan Pelarasan Gaji Kenaikan        http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp07/bi
                   251     2007       14          Gaji                                      5
                                                   Pangkat                                  l14/pp1407.pdf


                                                                                        http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp07/bi
                   252     2007       15          Cuti    Kemudahan Cuti Menjaga Anak                     5
                                                                                        l15/pp1507.pdf


                                                   Bayaran Pakaian Istiadat, Bantuan Bayaran Pakaian Black Tie Dan      http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp07/bi
                   253     2007       16       Kemudahan                                      5
                                                   Bayaran Pakaian Menghadiri Upacara Rasmi                 l16/pp1607.pdf


                                        Pentadbiran dan                                        http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp07/bi
                   254     2007       17              Peraturan Penanggungan Kerja Perkhidmatan Awam             3
                                        Pengurusan Pejabat                                       l17/pp1707.pdf

                                                                                        Kandungan PP/SPP ini adalah terhad. Sila
                                                   Perubahan Kenaikan Gaji Tahunan Bagi Kumpulan Pengurusan
                   255     2007       18          Elaun                                      5   berhubung dengan Bahagian Saraan
                                                   Tertinggi Sektor Awam
                                                                                        untuk maklumat lanjut

                                                                                        Kandungan PP/SPP ini adalah terhad. Sila
                                                   Perubahan Kenaikan Gaji Tahunan Bagi Kumpulan Pengurusan
                   256     2007       19          Elaun                                      5   berhubung dengan Bahagian Saraan
                                                   Tertinggi Perkhidmatan Polis DiRaja Malaysia
                                                                                        untuk maklumat lanjut

                                                   Pemberian Hadiah Kenaikan Gaji Kepada Pegawai Perkhidmatan
                                                                                        http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp07/bi
                   257     2007       20          Gaji    Pendidikan Siswazah Gred DG41 Yang Dilantik Dari Kalangan      5
                                                                                        l20/pp2007.pdf
                                                   Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma


                                                                                        http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp07/bi
                   258     2007       21     Skim Perkhidmatan Perubahan Skim Perkhidmatan Pegawai Perubatan              2
                                                                                        l21/pp2107.pdf


                                                   Perubahan Nama Skim Perkhidmatan Pekerja Rendah Awam (PRA)        http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp07/bi
                   259     2007       22     Skim Perkhidmatan                                     2
                                                   Dan Pekerja Rendah Awam Khas (PRAK)                    l22/pp2207.pdf


                                                                                        http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp07/bi
                   260     2007       23          Pencen   Persaraan Demi Kepentingan Perkhidmatan               6
                                                                                        l23/pp2307.pdf


                                                   Perubahan Skim Perkhidmatan Pegawai Rendah Polis Dan Konstabel      http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp07/bi
                   261     2007       24     Skim Perkhidmatan                                     2
                                                   Orang Asli                                l24/pp2407.pdf


                                                   Perubahan Skim Perkhidmatan Pegawai Rendah Polis Dan Konstabel      http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp07/bi
                   262     2007       25     Skim Perkhidmatan                                     2
                                                   Tambahan                                 l25/pp2507.pdf


                                                   Perubahan Skim Perkhidmatan Pegawai Rendah Polis Dan Konstabel      http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp07/bi
                   263     2007       26     Skim Perkhidmatan                                     2
                                                   Tambahan                                 l26/pp2607.pdf


                                                   Perubahan Skim Perkhidmatan Pembantu Penilaian Gred W17, W22,       http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp07/bi
                   264     2007       27     Skim Perkhidmatan                                     2
                                                   W26                                    l27/pp2707.pdf
                                                                  16
Kajian Semula Pekeliling Perkhidmatan dan Surat Pekeliling Perkhidmatan JPA 1970-2010                                                   PEKELILING PERKHIDMATAN 1970-2010


                   No.    Tahun     Bilangan         Kategori                   Tajuk                  Teras            url


                                                                                           http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp07/bi
                   265     2007       28     Skim Perkhidmatan Perubahan Skim Perkhidmatan Pegawai Perhubungan Perusahaan          2
                                                                                           l28/pp2807.pdf

                                                 Perubahan Skim-Skim Perkhidmatan Kaunselor Dan Penolong
                                                                                           http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp07/bi
                   266     2007       29     Skim Perkhidmatan Kaunselor Kepada Skim Pegawai Psikologi Dan Penolong Pegawai         2
                                                                                           l29/pp2907.pdf
                                                 Psikologi

                                                    Skim Perkhidmatan Pegawai Laut Gred A41, A44, A48, A52, A54 Dan        http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp07/bi
                   267     2007       31     Skim Perkhidmatan                                        2
                                                    Penolong Pegawai Laut Gred A29, A36, A38                   l31/pp3107.pdf


                                                    Perubahan Skim-Skim Perkhidmatan Perangkawan, Penolong            http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp07/bi
                   268     2007       32     Skim Perkhidmatan                                        2
                                                    Pegawai Perangkaan Dan Pembantu Perangkaan                  l32/pp3207.pdf


                                                                                           http://www.jpa.gov.my/pekeliling/pp07/bi
                   269     2007       33     Skim Perkhidmatan Skim Perkhidmatan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi             2
                                                                                           l33/pp3307.pdf

                                                    Senarai Tambahan Kelayakan Yang Diiktiraf Oleh Kerajaan Yang
                                                                                           http://www.jpa.gov.my/docs/pp/2008/01/
                   270     2008       1          Latihan    Perlu Digunakan Dalam Urusan Pelantikan Ke Dalam Perkhidmatan      4
                                                                                           pp012008.pdf
                                                    Awam

                                           Urusan                                             http://www.jpa.gov.my/docs/pp/2008/02/
                   271     2008       2                 Dasar Dan Prosedur Pelantikan Secara Kontrak (Contract Of Service )   3
                                         Perkhidmatan                                            pp022008.pdf


                                                                                           http://www.jpa.gov.my/docs/pp/2008/04/
                   272     2008       4        Perjawatan     Perjawatan Di Pejabat Menteri Dan Timbalan Menteri           2
                                                                                           pp042008.pdf


                                                                                           http://www.jpa.gov.my/docs/pp/2008/05/
                   273     2008       5           Elaun    Elaun Tanggungjawab Khas Pemandu                    5
                                                                                           pp052008.pdf


                                                    Pelantikan Semula Pegawai Yang Telah Dibersarakan Atas Sebab         http://www.jpa.gov.my/docs/pp/2008/07/
                   274     2008       7          Tatatertib                                       3
                                                    Kesihatan                                   pp072008.pdf


                                                    Penetapan Gred Jawatan Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan) Yang         http://www.jpa.gov.my/docs/pp/2008/08/
                   275     2008       8     Skim Perkhidmatan                                        2
                                                    Menjalankan Tugas Pembantu Khas                        pp082008.pdf


                                                                                           http://www.jpa.gov.my/docs/pp/2008/09/
                   276     2008       9     Skim Perkhidmatan Perubahan Skim Perkhidmatan Bentara Parlimen                 2
                                                                                           pp092008.pdf


                                                    Skim Perkhidmatan Penolong Pegawai Pendaftaran/Pegawai            http://www.jpa.gov.my/docs/pp/2008/11/
                   277     2008       11     Skim Perkhidmatan                                        2
                                                    Pendaftaran                                  pp112008.pdf


                                           Urusan      Dasar Dan Prosedur Pelantikan Secara Peminjaman, Pertukaran          http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeli
                   278     2008       12                                                     3
                                         Perkhidmatan     Sementara Dan Pertukaran Tetap                        ling/PP99/PP99Bil09/PP99Bil09.htm


                                                    Kadar Cuti Rehat Tahunan Dan Tawaran Opsyen Kepada Pegawai          http://www.jpa.gov.my/docs/pp/2008/14/
                   279     2008       14          Cuti                                         5
                                                    Perkhidmatan Awam                               pp142008.pdf


                                                    Kadar Cuti Rehat Tahunan Dan Tawaran Opsyen Kepada              http://www.jpa.gov.my/docs/pp/2008/15/
                   280     2008       15          Cuti                                         5
                                                    Perkhidmatan Polis Diraja Malaysia                      pp152008.pdf


                                                    Kadar Cuti Rehat Tahunan Dan Tawaran Opsyen Kepada
                                                                                           http://www.jpa.gov.my/docs/pp/2008/16/
                   281     2008       16          Cuti     Perkhidmatan Pegawai Penguat Kuasa Maritim Dan Pegawai Lain-      5
                                                                                           pp162008.pdf
                                                    Lain Pangkat Penguat Kuasa Maritim


                                                    Pemberian Ex-Gratia Terbitan Sekaligus Kepada Ibu Atau Bapa
                                                                                           http://www.jpa.gov.my/docs/pp/2008/17/
                   282     2008       17          Pencen    Anggota Berpencen Yang Meninggal Dunia Semasa Dalam           6
                                                                                           pp172008.pdf
                                                    Perkhidmatan Tanpa Meninggalkan Balu/Duda Atau Anak
                                                                   17
Kajian Semula Pekeliling Perkhidmatan dan Surat Pekeliling Perkhidmatan JPA 1970-2010                                                   PEKELILING PERKHIDMATAN 1970-2010


                   No.    Tahun     Bilangan         Kategori                  Tajuk                Teras          url


                                                    Peningkatan Maksimum Cuti Rehat Dan Cuti Rehat Khas Yang Boleh
                                                                                        http://www.jpa.gov.my/docs/pp/2008/18/
                   283     2008       18          Cuti     Dikumpul Untuk Pemberian Wang Tunai Sebagai Gantian Cuti Rehat   5
                                                                                        pp182008.pdf
                                                    (GCR) Kepada 150 Hari


                                                    Menaik Taraf Skim Perkhidmatan Penolong Jururawat Kepada Skim      http://www.jpa.gov.my/docs/pp/2008/21/
                   284     2008       21     Skim Perkhidmatan                                     2
                                                    Perkhidmatan Jururawat Masyarakat                    pp212008.pdf


                                                    Kemudahan Tambang Mengunjungi Wilayah Asal Bagi Pegawai Yang       http://www.jpa.gov.my/docs/pp/2008/22/
                   285     2008       22       Kemudahan                                       5
                                                    Bertukar Wilayah                             pp222008.pdf

                                                    Pelepasan Waktu Bekerja Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Yang
                                                                                        http://www.jpa.gov.my/docs/pp/2008/23/
                   286     2008       23       Kemudahan     Menjalankan Tugas Rondaan Di Bawah Skim              5
                                                                                        pp232008.pdf
                                                    Rondaan Sukarela Kawasan Rukun Tetangga

                                                                                        http://www.jpa.gov.my/docs/pp/2008/25/
                   287     2008       25     Skim Perkhidmatan Skim Perkhidmatan Penolong Pegawai Siasatan/Pegawai Siasatan       2
                                                                                        pp252008.pdf

                                                 Garis Panduan Bagi Mengambil Tindakan Tatatertib Terhadap
                                        Pentadbiran dan Pegawai Awam Yang Sedang Dibicarakan Atas Pertuduhan Jenayah          http://www.jpa.gov.my/docs/pp/2008/26/
                   288     2008       26                                                  3
                                        Pengurusan Pejabat Di Mahkamah Tanpa Menunggu Prosiding Jenayah Ke Atasnya            pp262008.pdf
                                                 Selesai

                                                                                        http://www.jpa.gov.my/docs/pp/2009/02/
                   289     2009       2          Tatatertib   Larangan Penglibatan Pegawai Awam Dalam Skim Cepat Kaya      3
                                                                                        pp022009.pdf


                                                    Dasar Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Yang Sedang Disiasat Dan       http://www.jpa.gov.my/docs/pp/2009/03/
                   290     2009       3          Tatatertib                                    3
                                                    Telah Dikenakan Hukuman Tatatertib                    pp032009.pdf


                                        Pentadbiran dan Panduan Penggunaan Kemudahan Alat Komunikasi Mudah Alih Bagi          http://www.jpa.gov.my/docs/pp/2009/04/
                   291     2009       4                                                   3
                                        Pengurusan Pejabat Mempertingkatkan Lagi Kualiti Penyampaian Perkhidmatan Awam          pp042009.pdf


                                                                                        http://www.jpa.gov.my/docs/pp/2009/05/
                   292     2009       5     Skim Perkhidmatan Skim Perkhidmatan Pembantu Laut Gred A17, A22, A26            2
                                                                                        pp052009.pdf


                                                 Penjumudan Skim Perkhidmatan Pembantu Tadbir Rendah Dan
                                                                                        http://www.jpa.gov.my/docs/pp/2009/06/
                   293     2009       6     Skim Perkhidmatan Operator Mesin Prosesan Data Serta Perubahan Syarat Lantikan Skim    2
                                                                                        pp062009.pdf
                                                 Perkhidmatan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)


                                                                                        http://www.jpa.gov.my/docs/pp/2009/07/
                   294     2009       7     Skim Perkhidmatan Penjumudan Skim Perkhidmatan Jaga                    2
                                                                                        pp072009.pdf


                                                    Penggubalan Skim Perkhidmatan Pegawai Penyediaan Makanan Dan       http://www.jpa.gov.my/docs/pp/2009/08/
                   295     2009       8     Skim Perkhidmatan                                     2
                                                    Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Tukang Masak              pp082009.pdf


                                                    Perubahan Nama Skim Perkhidmatan Pembantu Perubatan Dan         http://www.jpa.gov.my/docs/pp/2009/09/
                   296     2009       9     Skim Perkhidmatan                                     2
                                                    Pembantu Farmasi                             pp092009.pdf


                                        Pentadbiran dan Panduan Memanggil Balik Untuk Bertugas Semula Bagi Pegawai Yang         http://www.jpa.gov.my/docs/pp/2009/10/
                   297     2009       10                                                  3
                                        Pengurusan Pejabat Ditahan Kerja Akibat Prosiding Jenayah                    pp102009.pdf


                                                    Perubahan Nama Skim Perkhidmatan Pembantu Teknik Dan           http://www.jpa.gov.my/docs/pp/2009/11/
                   298     2009       11     Skim Perkhidmatan                                     2
                                                    Pembantu Teknik Landskap                         pp112009.pdf


                                                    Perubahan Skim Perkhidmatan Kurator, Penolong Kurator Dan        http://www.jpa.gov.my/docs/pp/2009/12/
                   299     2009       12     Skim Perkhidmatan                                     2
                                                    Pembantu Muzium                             pp122009.pdf
                                                                   18
Kajian Semula Pekeliling Perkhidmatan dan Surat Pekeliling Perkhidmatan JPA 1970-2010                                                   PEKELILING PERKHIDMATAN 1970-2010


                   No.    Tahun     Bilangan         Kategori                   Tajuk                 Teras          url


                                                                                          http://www.jpa.gov.my/docs/pp/2009/13/
                   300     2009       13     Skim Perkhidmatan Penjumudan Skim Perkhidmatan Pembantu Rendah Hal Ehwal Islam         2
                                                                                          pp132009.pdf


                                                                                          http://www.jpa.gov.my/docs/pp/2009/15/
                   301     2009       15     Skim Perkhidmatan Skim Perkhidmatan Penghulu Gred NP27, NP32, NP36, NP40            2
                                                                                          pp152009.pdf


                                                    Skim Perkhidmatan Penolong Pegawai Tanah Gred NT27, NT32,          http://www.jpa.gov.my/docs/pp/2009/16/
                   302     2009       16     Skim Perkhidmatan                                       2
                                                    NT36                                     pp162009.pdf


                                                    Dasar Dan Prosedur Mengikuti Kursus Pra Perkhidmatan Bagi          http://www.jpa.gov.my/docs/pp/2009/18/
                   303     2009       18          Latihan                                       4
                                                    Pegawai Sedang Berkhidmat                          pp182009.pdf


                                                                                          http://www.jpa.gov.my/docs/pp/2009/19/
                   304     2009       19          Elaun    Bayaran Insentif Pentadbiran Hospital                 5
                                                                                          pp192009_1.pdf


                                                                                          http://www.jpa.gov.my/docs/pp/2009/20/
                   305     2009       20          Elaun    Bayaran Insentif Pegawai Kesihatan Awam                5
                                                                                          pp202009_1.pdf


                                                                                          http://www.jpa.gov.my/docs/pp/2009/21/
                   306     2009       21       Kemudahan     Peraturan Permohonan Perbelanjaan Kemudahan Perubatan         5
                                                                                          pp212009.pdf


                                                                                          http://www.jpa.gov.my/docs/pp/2009/22/
                   307     2009       22          Elaun    Elaun Bahasa Asing                           5
                                                                                          pp222009.pdf


                                           Urusan                                             http://www.jpa.gov.my/docs/pp/2009/23/
                   308     2009       23                 Dasar Dan Prosedur Peletakan Jawatan Dan Pelepasan Dengan Izin     3
                                         Perkhidmatan                                           pp232009.pdf


                                                                                          http://www.jpa.gov.my/docs/pp/2009/25/
                   309     2009       25     Skim Perkhidmatan Skim Perkhidmatan Penolong Pegawai Siasatan/Pegawai Siasatan         2
                                                                                          pp252009.pdf

                                                    Perubahan Skim Perkhidmatan Pegawai Kaji Cuaca, Penolong
                                                    Pegawai Kaji Cuaca Dan pembantu Kaji Cuaca Kepada Pegawai          http://www.jpa.gov.my/docs/pp/2009/26/
                   310     2009       26     Skim Perkhidmatan                                       2
                                                    Meteorologi, Penolong Pegawai Meteorologi Dan Pembantu            pp262009.pdf
                                                    Meteorologi

                                                    Skim Perkhidmatan Pembantu Setiausaha Pejabat / Setiausaha          http://www.jpa.gov.my/docs/pp/2009/27/
                   311     2009       27     Skim Perkhidmatan                                       2
                                                    Pejabat                                   pp272009%281%29.pdf


                                                    Tanggungjawab Pegawai Awam Terhadap Penyampaian               http://www.jpa.gov.my/docs/pp/2009/28/
                   312     2009       28         Tatatertib                                      3
                                                    Perkhidmatan Awam Berdasarkan Tatakelakuan Pegawai Awam           pp282009.pdf


                                                    Cuti Tanpa Gaji Bagi Pegawai Yang Mengikuti Pasangan Bertugas        http://www.jpa.gov.my/docs/pp/2009/29/
                   313     2009       29          Cuti                                        5
                                                    Atau Berkursus Di Dalam Atau Berkursus Di Dalam Atau Luar Negeri       pp292009%282%29.pdf


                                           Urusan      Dasar Pengkomersialan Harta Intelek Hasil Penyelidikan Dan          http://www.jpa.gov.my/docs/pp/2009/30/
                   314     2009       30                                                    3
                                         Perkhidmatan     Pembangunan (R&D) Yang Dibiayai Oleh Kerajaan                pp302009.pdf


                                                    Pelaksanaan Dan Penetapan Gred Jawatan Pembantu Setiausaha          http://www.jpa.gov.my/docs/pp/2010/01/
                   315     2010       1        Perjawatan                                        2
                                                    Pejabat/Setiausaha Pejabat.                         pp12010.pdf


                                                    Pindaan Dasar Penangguhan Balik Pelajar-Pelajar Tajaan Kerajaan Di      http://www.jpa.gov.my/docs/pp/2010/02/
                   316     2010       2          Latihan                                       4
                                                    Luar Negara.                                 pp22010%282%29.pdf
                                                                    19
Kajian Semula Pekeliling Perkhidmatan dan Surat Pekeliling Perkhidmatan JPA 1970-2010                                                  PEKELILING PERKHIDMATAN 1970-2010


                   No.    Tahun     Bilangan         Kategori                  Tajuk               Teras           url


                                                   Kemudahan Cuti Tanpa Rekod Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam       http://www.jpa.gov.my/docs/pp/2010/03/
                   317     2010       3        Kemudahan                                      5
                                                   Yang Menderma Organ.                           pp032010.pdf


                                                   Pemansuhan Bayaran Wad Kepada Pegawai Dan Pesara             http://www.jpa.gov.my/docs/pp/2010/04/
                   318     2010       4          Pencen                                     6
                                                   Perkhidmatan Awam                            pp042010.pdf

                                                   Kemudahan Tambang Percuma Ke Luar Negeri Bagi Pegawai          Kandungan PP/SPP ini adalah terhad. Sila
                   319     2010       5        Kemudahan    Jawatan Utama "A" Dan Ke Atas Dan Gred Khas "A" Serta Yang     5   berhubung dengan Bahagian Saraan
                                                   Setaraf                                 untuk maklumat lanjut

                                           Urusan     Panduan Pengurusan Pemangkuan Dan Kenaikan Pangkat Dalam         http://www.jpa.gov.my/docs/pp/2010/07/
                   320     2010       7                                                  3
                                         Perkhidmatan    Perkhidmatan Awam                            pp072010.pdf


                                                   Bayaran Insentif Akademik Pensyarah Perubatan Di Institusi        http://www.jpa.gov.my/docs/pp/2010/08/
                   321     2010       8          Elaun                                     5
                                                   Pengajian Tinggi Awam                          pp082010.pdf

                                                   Permohonan Mengambil Bahagian Dalam Aktiviti Politik Pegawai
                                           Urusan     Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (PPPS) Gred DG41 Hingga DG48      http://www.jpa.gov.my/docs/pp/2010/09/
                   322     2010       9                                                  3
                                         Perkhidmatan    Yang Bertugas Di Institusi Pendidikan, Kementerian Pelajaran       pp092010.pdf
                                                   Malaysia (KPM)

                                                 Perubahan Nama Skim Perkhidmatan Pembantu Teknik Kapal
                                                                                       http://www.jpa.gov.my/docs/pp/2010/12/
                   323     2010       12     Skim Perkhidmatan Terbang, Pembantu Teknik Ukur, Pembantu Teknik Ukur Bangunan      2
                                                                                       pp122010.pdf
                                                 Dan Pembantu Undang-Undang

                                         Kompetensi dan                                        http://www.jpa.gov.my/docs/pp/2010/13/
                   324     2010       13                Pemansuhan Penilaian Tahap Kecekapan                4
                                          Peperiksaan                                        pp132010.pdf


                                                                                       http://www.jpa.gov.my/docs/pp/2010/14/
                   325     2010       14          Cuti    Kemudahan Cuti Bersalin Pegawai Perkhidmatan Awam         5
                                                                                       pp142010.pdf

                                                 Perubahan Perbekalan Kenaikan Pangkat Skim Perkhidmatan
                                                                                       http://www.jpa.gov.my/docs/pp/2010/15/
                   326     2010       15     Skim Perkhidmatan Pensyarah Universiti, Pensyarah Perubatan, Pensyarah Pergigian Dan   2
                                                                                       pp152010.pdf
                                                 Pensyarah UiTM

                                        Pentadbiran dan Pencapaian Dasar Satu Peratus Peluang Pekerjaan Dalam             http://www.jpa.gov.my/docs/pp/2010/16/
                   327     2010       16                                                 3
                                        Pengurusan Pejabat Perkhidmatan Awam Kepada Orang Kurang Upaya                 pp162010.pdf
                                                                  20
Kajian Semula Pekeliling Perkhidmatan dan Surat Pekeliling Perkhidmatan JPA 1970-2010
                                                  SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN 1970-2010


                No.    Tahun     Bilangan        Kategori                     Tajuk                    Teras  URL                                                Bayaran Perawatan Yang Di-Kenakan Oleh Rumah Sakit Ka-Atas Pegawai2 Yang         http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP7
                 1      1970        2        Kemudahan                                            5
                                                Dalam Chuti Belajar Di Luar Negeri                            0/SP70Bil02/SP70Bil02.htm


                                                Perubahan Gaji Dan Syarat2 Perkhidmatan Bagi Pekerja2 Kumpulan Perusahaan Dan
                                                                                            http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP7
                 2      1970        3            Gaji  Buruh Kasar: Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 1969 Dan Pekeliling     5
                                                                                            0/SP70Bil03/SP70Bil03.htm
                                                Perkhidmatan Bilangan 9 Tahun 1969


                                                Tambang Pengangkutan Alasan Belas Kasehan (Compassionate Grounds) Kepada         http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP7
                 3      1970        5        Kemudahan                                            5
                                                Pegawai-Pegawai Dari Malaysia Barat Yang Bertugas Dari Malaysia Timor.          0/SP70Bil05/SP70Bil05.htm


                                         Urusan                                                http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP7
                 4      1970       12               Peperiksaan-Peperiksaan Perkhidmatan Bagi Perkhidmatan Pegawai Kerja       3
                                        Perkhidmatan                                               0/SP70Bil12/SP70Bil12.htm


                                         Urusan                                                http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP7
                 5      1970       17               Peperiksaan Khas Pembantu Kerani                         3
                                        Perkhidmatan                                               0/SP70Bil17/SP70Bil17.htm


                                                Perubahan Gaji Dan Sharat2 Perkhidmatan Di-Dalam Bahagian Iv Di-Malaysia Barat      http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP7
                 6      1970       21            Gaji                                           5
                                                Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 1970                      0/SP70Bil21/SP70Bil21.htm


                                       Kompetensi dan                                              http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP7
                 7      1970       22               Pepereksaan Khas Pembantu Kerani                         4
                                        Peperiksaan                                               0/SP70Bil22/SP70Bil22.htm


                                                Jawatan2 Bagi Pegawai2 Yang Memileh Berpindah Ka-Perkhidmatan2 Lain Mengikut       http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP7
                 8      1971        1        Perjawatan                                           2
                                                Perbekalan2 Dalam Pekeliling Perkhidmatan 7/1970                     1/SP71Bil01/SP71Bil01.htm


                                                                                            http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP7
                 9      1971        3            Gaji  Penjelasan Dan Penerangan Mengenai Pekeliling Perkhidmatan Bil. 7 Tahun 1970   5
                                                                                            1/SP71Bil03/SP71Bil03.htm


                                                                                            http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP7
                 10     1971       12        Kemudahan   Sewa Rumah Di-Bawah Sharat2 Perkhidmatan Baharu (Suffian)             5
                                                                                            1/SP71Bil12/SP71Bil12.htm


                                                                                            http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP7
                 11     1971       13        Kemudahan   Sewa Bilek Di-Asrama Atau Mes                           5
                                                                                            1/SP71Bil13/SP71Bil13.htm


                                                                                            http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP7
                 12     1971       14        Kemudahan   Sewa Bilek Di-Asrama Atau Mes                           5
                                                                                            1/SP71Bil14/SP71Bil14.htm


                                                                                            http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP7
                 13     1971       16        Kemudahan   Peranan Pegawai2 Daerah Dalam Gerakan2 Sukarela                  5
                                                                                            1/SP71Bil16/SP71Bil16.htm


                                                Penjelasan Mengenai Pekeliling2 Perkhidmatan Bilangan 6/1969, 6/1970 DAN         http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP7
                 14     1971       17            Gaji                                           5
                                                7/1970                                          1/SP71Bil17/SP71Bil17.htm


                                                Penarafan Semula Jawatan2 Dalam Perkhidmatan Awam Malaysia Barat Berikutan        http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP7
                 15     1971       21        Perjawatan                                           2
                                                Dengan Pelaksanaan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 7/1970                1/SP71Bil21/SP71Bil21.htm
Kajian Semula Pekeliling Perkhidmatan dan Surat Pekeliling Perkhidmatan JPA 1970-2010
                                                   SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN 1970-2010


                No.     Tahun     Bilangan       Kategori                       Tajuk                    Teras  URL


                                                Bayaran Tambang Dan Elaun Hidup Kepada Pegawai Yang Dipanggil Untuk Bertugas        http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP7
                 16     1972        3          Elaun                                              5
                                                Semula Ketika Bercuti Di Malaysia Dan Singapura                      2/SP72Bil03/SP72Bil03.htm


                                                                                              http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP7
                 17     1972        5          Elaun    Kadar2 Elaun Dan Kemudahan2 Bagi Pegawai2 Wanita Yang Telah Berkahwin        5
                                                                                              2/SP72Bil05/SP72Bil05.htm


                                                Sewa Rumah Kerajaan Bagi Kelas Rumah Yang Lebih Rendah Daripada Kelas Yang         http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP7
                 18     1972        12       Kemudahan                                              5
                                                Layak Di-Peruntokkan                                    2/SP72Bil12/SP72Bil12.htm


                                         Urusan                                                  http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP7
                 19     1972        13               Iklan2 Bagi Mengisi Jawatan2 Kosong Di-Badan2 Berkanun               3
                                        Perkhidmatan                                                2/SP72Bil13/SP72Bil13.htm


                                                Perubahan Gaji dan Sharat2 Perkhidmatan Bagi Pekerja2 di-dalam Kumpulan          http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP7
                 20     1972        14     Skim Perkhidmatan                                            2
                                                Perusahaan Dan Buroh Kasar-Tarikh Kenaikan Gaji                      2/SP72Bil14/SP72Bil14.htm


                                                Tawaran Latehan Dan Biasiswa Oleh Negara2 / Yayasan2 Dan Badan2 Asing Dan         http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP7
                 21     1972        16         Latihan                                             4
                                                Antarabangsa                                        2/SP72Bil16/SP72Bil16.htm


                                         Urusan                                                  http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP7
                 22     1972        20               Waktu Bekerja Dalam Bulan Puasa                           3
                                        Perkhidmatan                                                2/SP72Bil20/SP72Bil20.htm


                                                Peruntukan Had Umur Dalam Tiap-Tiap Iklan Untuk Membolehkan Pegawai-Pegawai
                                         Urusan                                                  http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP7
                 23     1972        22               Kerajaan Yang Sedang Berkhidmat Memohon Jawatan-Jawatan Lain Dalam         3
                                        Perkhidmatan                                                2/SP72Bil22/SP72Bil22.htm
                                                Perkhidmatan Kerajaan                                                Pemberian Bonus Dan Hadiah Kenaikan (Incremental Credit ) Kepada Pegawai-
                                                                                              Harap Maaf. Kandungan PP/SPP ini sedang dikemas
                 24     1973        1        Kemudahan    Pegawai Dan Calun-Calun Bagi Jawatan-Jawatan Dalam Kumpulan Pengurusan Dan     5
                                                                                              kini.
                                                Iktisas Yang Memperoleh Ijazah Sarjana (Master's Degree Dan Ijazah PhD.


                                                                                              Harap Maaf. Kandungan PP/SPP ini sedang dikemas
                 25     1973        8          Elaun    Kadar-Kadar Elaun Rumah Sementara Bagi Kawasan Kuala Lumpur Dan Petaling Jaya    5
                                                                                              kini.


                                                                                              http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/PP7
                 26     1973        10       Kemudahan    Lesen Memandu Bagi Dreber-Dreber Kerajaan                      5
                                                                                              3/PP73Bil17/PP73Bil17.htm


                                                Sekim Perkhidmatan Dan Sekatan Peperiksaan Bagi Pegawai Kerani / Pegawai Kerani
                                         Urusan                                                  http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP7
                 27     1973        12               Rendah - Pindaan-Pindaan Terhadap Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun  3
                                        Perkhidmatan                                                3/SP73Bil12/SP73Bil12.htm
                                                1972


                                                                                              http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP7
                 28     1973        13           Gaji  Tanggagaji Penyelia Talipon, Tingkatan II                      5
                                                                                              3/SP73Bil13/SP73Bil13.htm


                                         Urusan    Lesen Memandu Bagi Drebar-Drebar Dan Pekerja-Pekerja Yang Dikehendaki           http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP7
                 29     1973        17                                                         3
                                        Perkhidmatan   Memandu Kenderaan-Kenderaan Dan Jentera-Jentera Kerajaan                  3/SP73Bil17/SP73Bil17.htm


                                                                                              http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP7
                 30     1973        21           Gaji  Tanggagaji Penyelia Talipon, Tingkatan II                      5
                                                                                              3/SP73Bil21/SP73Bil21.htm


                                                Bayaran-Bayaran, Elaun-Elaun Dan Pampasan-Pampasan Yang Boleh Disimpan Oleh
                                                                                              http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP7
                 31     1974        2          Elaun    Pegawai-Pegawai Kerajaan Bagi Kerja-Kerja Luar Dengan Badan-Badan Berkanun/     5
                                                                                              4/SP74Bil02/SP74Bil02.htm
                                                Perniagaan/ Kuasa-Kuasa Tempatan


                                                                                              http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP7
                 32     1974        6          Elaun    Pindaan Kepada Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 1974         5
                                                                                              4/SP74Bil06/SP74Bil06.htm


                                                Kadar Sewa Rumah Kerajaan Selepas Pelaksanaan Gaji Bersih Di Bawah Perakuan        http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP7
                 33     1974        8        Kemudahan                                              5
                                                Suruhanjaya Gaji Suffian Dan Aziz                             4/SP74Bil08/SP74Bil08.htm


                                                                                              http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP7
                 34     1974        9          Elaun    Pindaan No. 2 Kepada Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 1974      5
                                                                                              4/SP74Bil09/SP74Bil09.htm


                                         Urusan                                                  http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP7
                 35     1974        10               Elaun Hitungan Batu - Badan-Badan Berkanun Dan Kuasa-Kuasa Tempatan         3
                                        Perkhidmatan                                                4/SP74Bil10/SP74Bil10.htm


                                                                                              http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP7
                 36     1974        11         Elaun    Tuntutan Elaun Kerana Menjalankan Tugas                       5
                                                                                              4/SP74Bil11/SP74Bil11.htm


                                                Tuntutan Elaun Bagi Anggota Pasukan Polis Hutan (P.P.H) Yang Menjalankan Tugas       http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP7
                 37     1974        12         Elaun                                              5
                                                Selain Daripada Tugas Operasi                               4/SP74Bil12/SP74Bil12.htm


                                                Pindaan Kepada Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 1974 Mengenai        http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP7
                 38     1974        13     Skim Perkhidmatan                                            2
                                                Pekerja-Pekerja Sementara Yang Tidak Memiliki Kelayakan Penuh               4/SP74Bil13/SP74Bil13.htm


                                                Pembayaran Gaji Pendahuluan Bagi Pekerja-Pekerja Badan-Badan Berkanun Dan         http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP7
                 39     1974        16           Gaji                                            5
                                                Kuasa-Kuasa Tempatan                                    4/SP74Bil16/SP74Bil16.htm


                                                                                              http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP7
                 40     1974        17         Elaun    Bayaran Elaun Bantuan Khas Kepada Pekerja-Pekerja Sambilan             5
                                                                                              4/SP74Bil17/SP74Bil17.htm


                                                Kedudukan Jawatan Dan Penyandang Jawatan Pekerja Setor Di Dalam Perkhidmatan        http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP7
                 41     1975        1        Perjawatan                                             2
                                                Kerajaan                                          5/SP75Bil01/SP75Bil01.htm


                                                                                              http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP7
                 42     1975        4        Perjawatan   Penubuhan Majlis Bersama Jabatan                          2
                                                                                              5/SP75Bil04/SP72Bil04.htm


                                                                                              http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP7
                 43     1975        6            Gaji  Penjelasan Terhadap Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 8 Tahun 1975          5
                                                                                              5/SP75Bil06/SP75Bil06.htm


                                                Pembayaran Elaun Tambahan Ke Atas Pencen Yang Dibayar Di Bawah Sekim Pencen        http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP7
                 44     1975        7         Pencen                                              6
                                                Balu Dan Anak Yatim, Semenanjung Malaysia                         5/SP75Bil07/SP75Bil07.htm


                                         Urusan                                                  http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP7
                 45     1975        10               Pekerja-Pekerja Sementara Yang Tidak Memiliki Kelayakan Penuh            3
                                        Perkhidmatan                                                5/SP75Bil10/SP75Bil10.htm


                                                Penyelarasan Gaji Bagi Pegawai-Pegawai Kerajaan Yang Dipinjamkan Ke Badan-
                                                                                              http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP7
                 46     1975        12           Gaji  Badan Berkanun/Kuasa-Kuasa Tempatan, Berikutan Dengan Penguatkuasaan        5
                                                                                              5/SP75Bil12/SP75Bil12.htm
                                                Lapuran Harun


                                                                                              http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP7
                 47     1975        14       Kemudahan    Mengosongkan Rumah Kerajaan Apabila Bersara                     5
                                                                                              5/SP75Bil14/SP75Bil14.htm


                                                Pindaan Gaji Pekerja-Pekerja Yang Dilantik Sementara Dan Telah Memilih Memasuki      http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP7
                 48     1976        1            Gaji                                            5
                                                Tanggagaji Baru Suffian                                  6/SP76Bil01/SP76Bil01.htm
Kajian Semula Pekeliling Perkhidmatan dan Surat Pekeliling Perkhidmatan JPA 1970-2010
                                                   SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN 1970-2010


                No.     Tahun     Bilangan       Kategori                       Tajuk                     Teras  URL


                                                                                              http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP7
                 49     1976        2        Kemudahan   Tanggongan Bagi Menjelaskan Bayaran Air - Perintah Am 18 Bab 'E'           5
                                                                                              6/SP76Bil02/SP76Bil02.htm


                                                                                              http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP7
                 50     1976        6         Elaun    Elaun Mempelajari Bahasa                               5
                                                                                              6/SP76Bil06/SP76Bil06.htm


                                                Penerangan Terhadap Masalah Perlaksanaan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 28        http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP7
                 51     1976        7           Gaji                                             5
                                                Tahun 1975 Mengenai Perubahan Tanggagaji Juruteknik                     6/SP76Bil07/SP76Bil07.htm


                                                Penyelarasan Gaji Dan Kemudahan-Kemudahan Bagi Pegawai-Pegawai Kerajaan
                                                                                              Harap Maaf. Kandungan PP/SPP ini sedang dikemas
                 52     1976        13           Gaji  Yang Ditukar Sementara/Pinjam Dari Sekim Perkhidmatan Sabah/Sarawak Berikutan    5
                                                                                              kini.
                                                Dengan Perlaksanaan Lapuran Gaji Jawatan Kuasa Kabinet

                                                Penjelasan Mengenai Cara Dan Peraturan Pemindahan Gaji Ke Tanggagaji Bersih         Harap Maaf. Kandungan PP/SPP ini sedang dikemas
                 53     1976        14           Gaji                                             5
                                                Baharu Lapuran Jawatan Kuasa Kabinet                            kini.


                                                                                              Harap Maaf. Kandungan PP/SPP ini sedang dikemas
                 54     1976        15        Kemudahan   Pemberian Tambang Percuma Untuk Menunaikan Fardhu Haji                5
                                                                                              kini.


                                                Bayaran Tunggakan Gaji Bersih Baru Bagi Pegawai-Pegawai Kontrek Di Bawah SPP        Harap Maaf. Kandungan PP/SPP ini sedang dikemas
                 55     1976        16           Gaji                                             5
                                                Bilangan 10 Tahun 1977                                   kini.


                                                                                              Harap Maaf. Kandungan PP/SPP ini sedang dikemas
                 56     1976        18           Cuti  Cuti Rehat Bagi Hari Thaipusam Bagi Pegawai-Pegawai Yang Berugama Hindu       5
                                                                                              kini.


                                                                                              http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/Sp7
                 57     1977        1        Kemudahan   Mengosongkan Rumah Kerajaan Apabila Bersara                     5
                                                                                              7/SP77Bil01/SP77Bil01.htm


                                                Pengujudan Dan Pengisian Jawatan Dalam Keadaan Di Mana Skim Perkhidmatan          http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/Sp7
                 58     1977        2     Skim Perkhidmatan                                            2
                                                Belum Diujudkan                                       7/SP77Bil02/SP77Bil02.htm


                                                Perlaksaan Tanggagaji Bersih Baharu: Pegawai-Pegawai Kontrek Di Semenanjung         http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/Sp7
                 59     1977        10           Gaji                                             5
                                                Malaysia                                          7/SP77Bil10/SP77Bil10.htm


                                                Syarat Kontrek Di Bawah Tanggagaji Bersih Baharu (Pindaan Kepada Surat Pekeliling      http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/Sp7
                 60     1977        11           Gaji                                             5
                                                Perkhidmatan Bilangan 10 Tahun 1977)                            7/SP77Bil11/SP77Bil11.htm


                                                Perlaksanaan Tanggagaji Bersih Baharu Laporan Jawatankuasa Kabinet - Kedudukan       http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/Sp7
                 61     1977        14           Gaji                                             5
                                                Pembayaran Elaun Bantuan Khas, Cola Dan Bonus                        7/SP77Bil14/SP77Bil14.htm


                                                Pembayaran Elaun Memangku / Elaun Tanggungan Kerja Berikutan Dengan
                                                                                              http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/Sp7
                 62     1977        15         Elaun    Perlaksanaan Perubahan Gaji Dan Syarat - Syarat Perkhidmatan Bagi Pegawai-      5
                                                                                              7/SP77Bil15/SP77Bil15.htm
                                                Pegawai Dalam Perkhidmatan Awam Dan Perkhidmatan Pelajaran


                                                Penyelarasan Gaji Dan Kemudahan-Kemudahan (Perquisites) Bagi Pegawai-Pegawai
                                                Kerajaan Yang Dipinjamkan Ke Badan-Badan Berkanun Dan Kuasa-Kuasa Tempatan         http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/Sp7
                 63     1977        17           Gaji                                             5
                                                Di Semenanjung Malaysia Berikutan Dengan Perlaksanaan Laporan Gaji             7/SP77Bil17/SP77Bil17.htm
                                                Jawatankuasa Kabinet


                                                Penyelarasan Gaji Dan Kemudahan-Kemudahan (Perquisites) Bagi Pegawai-Pegawai
                                                Kerajaan Yang Ditukar Sementara Dari Satu Skim Perkhidmatan Ke Satu Skim          http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/Sp7
                 64     1977        18           Gaji                                             5
                                                Perkhidmatan Yang Lain Di Semenanjung Malaysia Berikutan Dengan Perlaksanaan        7/SP77Bil18/SP77Bil18.htm
                                                Laporan Gaji Jawatankuasa Kabinet


                                                Elaun Keraian Bagi Setiausaha Sulit Y.B. Menteri / Timbalan Menteri Dan Ketua        http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/Sp7
                 65     1977        20         Elaun                                              5
                                                Setiausaha Negara                                      7/SP77Bil20/SP77Bil20.htm
Kajian Semula Pekeliling Perkhidmatan dan Surat Pekeliling Perkhidmatan JPA 1970-2010
                                                  SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN 1970-2010


                No.     Tahun     Bilangan       Kategori                      Tajuk                     Teras  URL


                                                Kelas Dan Kekuatan Kenderaan Bagi Maksud Tuntutan Elaun Hitung Batu Di Bawah       http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/Sp7
                 66     1977        22        Kemudahan                                             5
                                                Perintah Am Bab 'B' Seksyen 6 Dan Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 7 / 77        7/SP77Bil22/SP77Bil22.htm


                                                Penyelarasan Gaji Pegawai-Pegawai Yang Terlibat Dalam Pertukaran Ke Dalam Skim-      http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/Sp7
                 67     1977        23           Gaji                                            5
                                                Skim Perkhidmatan Ijazah Am Mengikut Laporan Jawatankuasa Kabinet             7/SP77Bil23/SP77Bil23.htm


                                                Elaun Lebihmasa Kepada Drebar-Drebar Menteri-Menteri / Timbalan-Timbalan         http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/Sp7
                 68     1977        24         Elaun                                             5
                                                Menteri                                          7/SP77Bil24/SP77Bil24.htm


                                                Elaun Lebihmasa Kepada Pemandu Pegawai-Pegawai Kanan Kerajaan Yang Layak         http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/Sp7
                 69     1977        25         Elaun                                             5
                                                Mendapat Elaun Bantuan Gaji Drebar                            7/SP77Bil25/SP77Bil25.htm


                                                Elaun-Elaun Dan Kemudahan-Kemudahan Bagi Pekerja-Pekerja Yang Terlibat
                                                                                             http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/Sp7
                 70     1977        26         Elaun    Sebagai Peserta Atau Pegawai Di Dalam Pertandingan Sukan Majlis Kebajikan Dan   5
                                                                                             7/SP77Bil26/SP77Bil26.htm
                                                Sukan Anggota-Anggota Kerajaan (MAKSAK)

                                       Pentadbiran dan                                               http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/Sp7
                 71     1977        27               Tanggungan Bagi Menjelaskan Bayaran Air-Perintah Am 18 Bab 'E'           3
                                      Pengurusan Pejabat                                              7/SP77Bil27/SP77Bil27.htm


                                          Urusan                                                 http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP7
                 72     1978        1               Memorandum Bersabit Dengan Anomali                         3
                                        Perkhidmatan                                               8/SP78Bil01/SP78Bil01.htm


                                                Tunggakan Gaji Bagi Pegawai-Pegawai Kerajaan Yang Ditukar Sementara Dari Satu
                                                                                             http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP7
                 73     1978        2           Gaji  Sekim Perkhidmatan Ke Satu Sekim Perkhidmatan Yang Lain Di Semenanjung       5
                                                                                             8/SP78Bil02/SP78Bil02.htm
                                                Malaysia Berikutan Dengan Perlaksanaan Laporan Gaji Jawatan Kuasa Kabinet


                                                Tunggakan Gaji Bagi Pegawai-Pegawai Kerajaan Yang Ditukar Sementara Dari Satu
                                                                                             http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP7
                 74     1978        3           Gaji  Sekim Perkhidmatan Ke Satu Sekim Perkhidmatan Yang Lain Di Semenanjung       5
                                                                                             8/SP78Bil03/SP78Bil03.htm
                                                Malaysia Berikutan Dengan Perlaksanaan Laporan Gaji Jawatankuasa Kabinet


                                                Tunggakan Elaun Memangku/Elaun Tanggungan Kerja Mulai Daripada 1.1.1976          http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP7
                 75     1978        4         Elaun                                             5
                                                Berikutan Dengan Perlaksanaan Perubahan Gaji Kabinet                   8/SP78Bil04/SP78Bil04.htm


                                                Penyelarasan Gaji Pegawai-Pegawai Yang Terlibat Dalam Pertukaran Ke Dalam         http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP7
                 76     1978        6           Gaji                                            5
                                                Sekim-Sekim Perkhidmatan Ijazah Am Mengikut Laporan Jawatankuasa Kabinet         8/SP78Bil06/SP78Bil06.htm


                                                Kakitangan Kerajaan Yang Menghadiri Kursus Di Bawah Anjuran Pemadam Di          http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP7
                 77     1978        8        Kemudahan                                             5
                                                Peringkat Negeri Dan Kebangsaan                              8/SP78Bil08/SP78Bil08.htm


                                                Penyelarasan Gaji Dan Kemudahan-Kemudahan Bagi Pegawai-Pegawai Kerajaan
                                                Yang Ditukar Sementara / Pinjam Dari Sekim Perkhidmatan Semenanjung Ke Sekim       http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP7
                 78     1978        13     Skim Perkhidmatan                                           2
                                                Perkhidmatan Sabah / Sarawak Berikutan Dengan Perlaksanaan Lapuran Gaji          8/SP78Bil13/SP78Bil13.htm
                                                Jawatankuasa Kabinet.


                                                Penjelasan Mengenai Cara Dan Peraturan Pemindahan Gaji Ke Tanggagaji Bersih        http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP7
                 79     1978        14     Skim Perkhidmatan                                           2
                                                Baharu Lapuran Jawatankuasa Kabinet                            8/SP78Bil14/SP78Bil14.htm


                                                                                             http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP7
                 80     1978        15        Kemudahan   Pemberian Tambang Percuma Untuk Menunaikan Fardhu Haji               5
                                                                                             8/SP78Bil15/SP78Bil15.htm


                                                Bayaran Tunggakan Gaji Bersih Baru Bagi Pegawai-Pegawai Kontrak Di Bawah Surat      http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP7
                 81     1978        16           Gaji                                            5
                                                Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 10 Tahun 1977                      8/SP78Bil16/SP78Bil16.htm
Kajian Semula Pekeliling Perkhidmatan dan Surat Pekeliling Perkhidmatan JPA 1970-2010
                                                   SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN 1970-2010


                No.     Tahun     Bilangan       Kategori                          Tajuk                Teras  URL


                                                                                             http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP7
                 82     1978        17        Perjawatan   Rancangan Bagi Mengujudkan Dan Mengemaskinikan Sistem Data Perjawatan       2
                                                                                             8/SP78Bil17/SP78Bil17.htm


                                                                                             http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP7
                 83     1978        18           Cuti  Cuti Rehat Bagi Hari Thaipusam Untuk Pegawai-Pegawai Yang Berugama Hindu     5
                                                                                             8/SP78Bil18/SP78Bil18.htm


                                                Pemindahan Gaji Pegawai-Pegawai Yang Terlibat Dalam Tukarlantikan Ke Skim-Skim
                                                                                             http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP7
                 84     1978        19           Gaji  Perkhidmatan Ijazah Am Yang Dimaksudkan Dalam Surat Pekeliling Perkhidmatan    5
                                                                                             8/SP78Bil19/SP78Bil19.htm
                                                Bilangan 23 Tahun 1977


                                          Urusan    Peraturan Dan Cara Baru Dalam Pengeluaran Pekeliling Perkhidmatan Dan Surat       http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP7
                 85     1979        1                                                        3
                                        Perkhidmatan  Pekeliling Perkhidmatan                                 9/SP79Bil01/SP79Bil01.htm


                                                Elaun Rumah Kepada Anggota-Anggota Polis Pangkat Rendah Dan Konstabal Serta       http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP7
                 86     1979        2         Elaun                                             5
                                                Ahli-Ahli Bomba Dan Pegawai Penjara Tingkatan II                     9/SP79Bil02/SP79Bil02.htm


                                                Pemindahan Gaji Pegawai-Pegawai Yang Terlibat Dalam Tukar Lantikan Ke Skim
                                                                                             http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP7
                 87     1979        3           Gaji  Perkhidmatan Ijazah Am Yang Dimaksudkan Dalam Surat-Surat Pekeliling       5
                                                                                             9/SP79Bil03/SP79Bil03.htm
                                                Perkhidmatan Bilangan 23 Tahun 1977 Dan Bilangan 19 Tahun 1978.


                                                Tanggagaji Baharu Jawatankuasa Kabinet Khas Untuk Penyandang Bagi Jawatan-        http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP7
                 88     1979        5           Gaji                                           5
                                                Jawatan Dalam Kumpulan B Berkelayakan Sijil Tinggi Persekolahan             9/SP79Bil05/SP79Bil05.htm


                                                Pembayaran Tunggakan Di Bawah Tanggagaji Bersih Baharu Kepada Pegawai-
                                                                                             http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP7
                 89     1979        7           Gaji  Pegawai Tetap Yang Memilihterima Opsyen Tanggagaji Dan Syarat-Syarat       5
                                                                                             9/SP79Bil07/SP79Bil07.htm
                                                Perkhidmatan Di Bawah Lapuran Jawatankuasa Kabinet


                                                Tanggagaji Baru Jawatankuasa Kabinet Khas Untuk Penyandang Bagi Pegawai         http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP7
                 90     1979        12           Gaji                                           5
                                                Perkhidmatan Kategori C2, T2, Dan T3 Tingkatan Tertinggi                 9/SP79Bil12/SP79Bil12.htm


                                                                                             http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP8
                 91     1980        1         Elaun    Elaun Lebihmasa Bagi Kakitangan Dalam Perusahaan Dan Buruh Kasar         5
                                                                                             0/SP80Bil01/SP80Bil01.htm


                                          Urusan    Tanggungjawab Dan Peranan Pegawai Kerajaan Sebagai Saksi Di Dalam Perbicaraan      http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP8
                 92     1980        2                                                        3
                                        Perkhidmatan  Dan Penyiasatan Rasmi Kerajaan                              0/SP80Bil02/SP80Bil02.htm


                                                                                             http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP8
                 93     1980        6        Kemudahan   Pembekalan Topi Keledar                              5
                                                                                             0/SP80Bil06/SP80Bil06.htm


                                                Tatacara Penyelenggaraan Urusan Kenaikan Pangkat, Pemangkuan Dan             http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP8
                 94     1980        7     Skim Perkhidmatan                                           2
                                                Penanggungan Kerja                                    0/SP80Bil07/SP80Bil07.htm


                                                Cuti Tidak Berekod Bagi Pegawai-Pegawai Kerajaan Yang Dipilih Untuk Mengambil      http://3www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP
                 95     1980        11           Cuti                                           5
                                                Bahagian Dalam Sukan-Sukan Perwakilan                          80/SP80Bil11/SP80Bil11.htm


                                       Kompetensi dan
                 96     1982        14               Sukatan Peperiksaan Undang-undang Kerajaan                    4
                                        Peperiksaan
Kajian Semula Pekeliling Perkhidmatan dan Surat Pekeliling Perkhidmatan JPA 1970-2010
                                                  SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN 1970-2010


                No.     Tahun     Bilangan       Kategori                      Tajuk                     Teras  URL


                                               Kakitangan Untuk Pejabat Y.B. Menteri, Timbalan Menteri, Setiausaha Parlimen Dan       http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/Sp8
                 97     1982        18     Skim Perkhidmatan                                            2
                                               Setiausaha Politik                                      2/SP82Bil18/SP82Bil18.htm


                                                Penyelarasan Gaji Pegawai-Pegawai Yang Terlibat Dalam Pertukaran Ke Dalam Skim-
                                                                                              http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/Sp8
                 98     1983        1           Gaji  Skim Perkhidmatan Ijazah Am Mengikut Laporan Jawatankuasa Kabinet Di Sabah      5
                                                                                              3/SP83Bil01/SP83Bil01.htm
                                                Dan Sarawak


                                                Lesen Memandu Bagi Drebar-Drebar Menteri, Timbalan Menteri, Setiausaha
                                       Pentadbiran dan                                                http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/Sp8
                 99     1983        3               Parlimen, Hakim-Hakim Dan Pegawai-Pegawai Tingkatan Tertinggi "A" Ke Atas      3
                                      Pengurusan Pejabat                                               3/SP83Bil03/SP83Bil03.htm
                                                Dalam Sektor Awam


                                                Peraturan Untuk Mengasingkan Caruman Majikan (Kerajaan) Dari Kumpulan Wang         http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/Sp8
                100     1983        5         Pencen                                              6
                                                Simpanan Pekerja Bagi Pegawai Yang Berpencen                        3/SP83Bil05/SP83Bil05.htm


                                                Elaun Keraian Bagi Setiausaha Sulit Kanan Kepada Y.A.B. Timbalan Perdana Menteri,
                                                                                              http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP8
                101     1984        1        Kemudahan   Y.B. Menteri / Timbalan Menteri, Y.A.B. Menteri Besar/Ketua Menteri Dan Ketua    5
                                                                                              4/SP84Bil01/SP84Bil01.htm
                                                Setiausaha Negara


                                                Kemudahan Menuntut Elaun Perjalanan Kenderaan Bagi Pegawai Yang Menggunakan         http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP8
                102     1984        2         Elaun                                              5
                                                Kenderaan Yang Bukan Kepunyaannya Sendiri Semasa Menjalankan Tugas Rasmi          4/SP84Bil02/SP84Bil02.htm


                                                Peraturan Meluluskan Elaun Perjalanan Kenderaan Kelas "C" Bagi Pegawai Yang         http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP8
                103     1984        3         Elaun                                              5
                                                Bergaji Kurang Daripada $820 Sebulan                            4/SP84Bil03/SP84Bil03.htm


                                          Urusan   Sukatan Peperiksaan Khas Untuk Tujuan Kenaikan Pangkat Secara Lantikan Bagi         http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP8
                104     1985        2                                                         3
                                        Perkhidmatan  Skim-Skim Perkhidmatan Di Dalam Perkhidmatan Awam Persekutuan                5/SP85Bil02/SP85Bil02.htm


                                          Urusan                                                 http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP8
                105     1985        3               Kenaikan Pangkat Secara Lantikan Pegawai-Pegawai Dalam Perkhidmatan         3
                                        Perkhidmatan                                                5/SP85Bil03/SP85Bil03.htm


                                          Urusan   Peraturan Mengenai Pegawai Kerajaan Yang Menjadi Isteri Kepada Pegawai Kerajaan       http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP8
                106     1985        6                                                         3
                                        Perkhidmatan  Dan Attache Tentera Yang Mengikuti Kursus Di INTAN                     5/sp85bil06/SP85Bil06.htm


                                       Pentadbiran dan  Pemberhentian Skim Insuran Yang Dijalankan Oleh Pihak Berkuasa Berkanun Dan         http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP8
                107     1986        2                                                         3
                                      Pengurusan Pejabat Tempatan                                          6/SP86Bil02/SP86Bil02.htm


                                                Pemakaian Peraturan-Peraturan Lembaga Kenaikan Pangkat Perkhidmatan Awam
                                          Urusan                                                 http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP8
                108     1986        5               1986 [P.U. (A) 151 / 86] Bagi Pegawai-Pegawai Perkhidmatan Awam Am          3
                                        Perkhidmatan                                                6/SP86Bil05/SP86Bil05.htm
                                                Persekutuan Di Sabah Dan Sarawak


                                                Pindaan Kepada Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 1983 Mengenai
                                                                                              http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP8
                109     1986        6        Perjawatan  Kelayakan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia Bagi Maksud Perlantikan Ke Dalam    2
                                                                                              6/SP86Bil06/SP86Bil06.htm
                                                Perkhidmatan Kerajaan


                                                Pindaan Kepada Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 1979 Mengenai Perkataan       http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP8
                110     1987        4        Kemudahan                                             5
                                                "Buruh Kasar"                                        7/SP87Bil04/SP87Bil04.htm


                                                                                              http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP8
                111     1987        5        Perjawatan  Kawalan Bagi Maksud Mencapai Matlamat Saiz Perkhidmatan Awam Yang Optimum      2
                                                                                              7/SP87Bil05/SP87Bil05.htm


                                          Urusan   Pembetulan Bagi Kesilapan Perlantikan Semula Pesara-Pesara Ke Perkhidmatan         http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP8
                112     1988        1                                                         3
                                        Perkhidmatan  Awam                                            8/SP88Bil01/SP88Bil01.htm


                                                Pemindahan Kontrak Pemegang-Pemegang Biasiswa / Dermasiswa Persekutuan /          http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP8
                113     1988        4         Latihan                                             4
                                                Hadiah Latihan Persekutuan                                 8/SP88Bil04/SP88Bil04.htm


                                                                                              http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP8
                114     1989        5         Elaun   Elaun Khas Debu Bagi Pekerja-Pekerja Di Kuari Pecah Batu               5
                                                                                              9/SP89Bil05/SP89Bil05.htm


                                                Penetapan Gaji Bagi Pegawai-Pegawai Yang Dinaikkan Pangkat Secara Lantikan Dari       http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP8
                115     1989        6           Gaji                                            5
                                                Kumpulan Gaji "C" Ke Kumpulan Gaji "B"                           9/SP89Bil06/SP89Bil06.htm


                                                                                              http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP8
                116     1989        8        Kemudahan   Bayaran Lebih Masa Bagi Pengawal Keselamatan                     5
                                                                                              9/SP89Bil08/SP89Bil08.htm


                                                Pembetulan Sifir Pemindahan Gaji Dalam Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6       http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP8
                117     1989        9           Gaji                                            5
                                                Tahun 1989                                         9/SP89Bil09/SP89Bil09.htm


                                                Tuntutan Elaun-Elaun Kerana Berpindah Dari Rumah Sewa / Sendiri / Tumpangan Ke
                                                                                              http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP8
                118     1989        10         Elaun   Rumah Yang Dibeli Melalui Skim Pinjaman Perumahan Kerajaan Dan Perpindahan      5
                                                                                              9/SP89Bil10/SP89Bil10.htm
                                                Atas Keadaan Di Luar Kawalan


                                                Permohonan Menamakan Pengerusi / Ahli Lembaga Tatatertib Mengikut Peraturan 2,       http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP8
                119     1989        11        Tatatertib                                            3
                                                Peraturan-Peraturan Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Awam 1972                9/SP89Bil11/SP89Bil11.htm


                                                                                              http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP9
                120     1990        1         Elaun   Elaun Makanan (Meal Allowance) Bagi Pekerja-Pekerja Di Badan-Badan Berkanun     5
                                                                                              0/SP90Bil01/SP90Bil01.htm


                                                Pembayaran Elaun Semasa Menghadiri Peperiksaan Atau Temuduga Di Bawah            http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP9
                121     1990        2         Elaun                                              5
                                                Urusan Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL)                       0/SP90Bil02/SP90Bil02.htm


                                                Elaun Lebih Masa Bagi Pemandu Khas Kepada Pegawai Tingkatan Tertinggi "C" Dan        http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP9
                122     1990        3         Elaun                                              5
                                                Ke Atas Dan Yang Setaraf                                  0/SP90Bil03/SP90Bil03.htm


                                                Pemberian Pendahuluan Kenaikan Gaji 8% Bagi Anggota Perkhidmatan Awam Yang         http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP9
                123     1992        1           Gaji                                            5
                                                Tidak Memilih Tawaran Sistem Saraan Baru                          2/SP92Bil01/SP92Bil01.htm


                                       Kompetensi dan                                                http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP9
                124     1992        2               Kursus Induksi Di Bawah Sistem Saraan Baru (SSB)                   4
                                        Peperiksaan                                                2/SP92Bil02/SP92Bil02.htm


                                                                                              http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP9
                125     1992        4        Kemudahan   Bayaran Balik Letak Kereta                              5
                                                                                              2/SP92Bil04/SP92Bil04.htm
Kajian Semula Pekeliling Perkhidmatan dan Surat Pekeliling Perkhidmatan JPA 1970-2010
                                                  SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN 1970-2010


                No.     Tahun     Bilangan       Kategori                      Tajuk                    Teras  URL


                                                Pindaan Kepada Surat Pengenalan Dan Akuan Bagi Pegawai Kerajaan Untuk
                                                                                             http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP9
                126     1993        2        Kemudahan   Mendapat Rawatan Perubatan Di Hospital Atau Klinik Kerajaan (Perintah Am 25 Bab  5
                                                                                             3/SP93Bil02/SP93Bil02.htm
                                                F)

                                                                                             http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP9
                127     1995        1           Gaji  Penjelasan Mengenai Pergerakan Gaji Di Bawah Sistem Saraan Baru          5
                                                                                             5/SP95Bil01/SP95Bil01.htm


                                                Perubahan Kadar Bayaran Syarahan Sambilan, Elaun Khas Pentadbiran Dan Elaun        http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP9
                128     1995        2         Elaun                                             5
                                                Pengetua Asrama Di Institusi Pendidikan Tinggi                      5/SP95Bil02/SP95Bil02.htm


                                                                                             http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP9
                129     1995        5        Kemudahan   Peruntukan Bekalan Pakaian Seragam                         5
                                                                                             5/SP95Bil05/SP95Bil05.htm


                                                Kaedah Pelarasan Dan Pergerakan Gaji Bagi Anggota Yang Dinaikkan Pangkat Secara      http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP9
                130     1996        1           Gaji                                           5
                                                Dikebelakangkan Di Bawah Sistem Saraan Baru                        6/SP96Bil01/SP96Bil01.htm


                                          Urusan                                                http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP9
                131     1996        2               Program Untuk Membantu Pesara Awam Bekerja Dengan Sektor Swasta          3
                                        Perkhidmatan                                               6/SP96Bil02/SP96Bil02.htm


                                                                                             http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP9
                132     1996        3           Gaji  Pelarasan Saraan Anggota Sistem Saraan Baru 1995 (Khas Untuk Penyandang)      5
                                                                                             6/SP96Bil03/SP96Bil03.htm


                                          Urusan   Kaedah Mengambilkira Tempoh Perkhidmatan Terputus Di Bawah Perenggan 94          http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP9
                133     1997        2                                                        3
                                        Perkhidmatan  Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 9 Tahun 1991                       7/SP97Bil02/SP97Bil02.htm


                                                                                             http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP9
                134     1997        3           Gaji  Bayaran Bantuan Saraan Pemandu                           5
                                                                                             7/SP97Bil03/SP97Bil03.htm


                                       Pentadbiran dan  Garis Panduan Mengenai Cara Menguruskan Kes-Kes Tatatertib Yang Dirujuk Oleh       http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP9
                135     1997        5                                                        3
                                      Pengurusan Pejabat Badan Pencegah Rasuah                                   7/SP97Bil05/SP97Bil05.htm


                                                Kaedah Penetapan Gaji Permulaan Anggota Yang Dinaikkan Pangkat Secara Lantikan      http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP9
                136     1997        6           Gaji                                           5
                                                (KPSL) Di Bawah Sistem Saraan Baru (SSB)                         7/SP97Bil06/SP97Bil06.htm


                                                                                             http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP9
                137     1997        8           Gaji  Pembetulan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 1997           5
                                                                                             7/SP97Bil08/SP97Bil08.htm


                                                Kelayakan Penilaian Menengah Rendah Bagi Maksud Perlantikan Ke Perkhidmatan        http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP9
                138     1998        1        Perjawatan                                            2
                                                Awam                                           8/SP98Bil01/SP98Bil01.htm


                                                Pelaksanaan Perenggan 93 Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 9 Tahun 1991 Bagi        http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP9
                139     1998        2           Cuti                                           5
                                                Mengambilkira Tempoh Cuti Belajar Tanpa Gaji                       8/SP98Bil02/SP98Bil02.htm


                                       Kompetensi dan  Pindaan Kepada Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 1997 - Kursus        http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP9
                140     1998        3                                                        4
                                        Peperiksaan  Induksi Di Bawah Sistem Saraan Baru (SSB)                         8/SP98Bil03/SP98Bil03.htm


                                                                                             http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP0
                141     2000        1         Elaun   Bayaran Insentif Pedalaman Negeri Sabah                      5
                                                                                             0/SP00Bil01/SP00Bil01.htm
Kajian Semula Pekeliling Perkhidmatan dan Surat Pekeliling Perkhidmatan JPA 1970-2010
                                                  SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN 1970-2010


                No.     Tahun     Bilangan       Kategori                      Tajuk                      Teras  URL


                                                                                              http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP0
                142     2000        2         Elaun   Bayaran Insentif Pedalaman Negeri Sarawak                       5
                                                                                              0/SP00Bil02/SP00Bil02.htm


                                                Keahlian Pegawai Awam Di Dalam Kelab Golf Dan Kelab Rekreasi Swasta Secara
                                                                                              http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP0
                143     2000        4        Tatatertib  Kehormat Atau Nomimee Serta Penggunaan Kemudahan Secara Percuma Di Kelab       5
                                                                                              0/SP00Bil04/SP00Bil04.htm
                                                Tersebut Oleh Badan Atau Persatuan Jabatan


                                                Kelayakan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) MengikutSistem Terbuka Bagi Maksud         http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP0
                144     2002        1        Perjawatan                                             2
                                                Pelantikan Ke Perkhidmatan Awam                               3/SP03Bil03/SP0303.pdf


                                       Pentadbiran dan  Majlis Bersama Jabatan Di Kementerian/Jabatan/Pihak Berkuasa Badan              http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP0
                145     2002        3                                                          3
                                      Pengurusan Pejabat Berkanun/Pihak Berkuasa Tempatan                               2/SP02Bil02/spp0202.pdf


                                          Urusan   Pindaan Urusan Kenaikan Pangkat, Pemangkuan Dan Penanggungan Kerja Dalam           http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP0
                146     2002        4                                                          3
                                        Perkhidmatan  Tempoh Peralihan SSM                                     2/SP02Bil04/spp0204.pdf


                                                Kaedah Pergerakan Gaji Pegawai Cuti Belajar Bergaji Penuh, SeparuhGaji Dan Cuti       http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP0
                147     2002        5           Gaji                                             5
                                                Tanpa Gaji Di Bawah SSM                                   2/SP02Bil04/spp0204.pdf


                                                Kemudahan Tambang Mengiringi Jenazah Kepada Keluarga Pegawai Yang Bertukar          http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP0
                148     2003        3        Kemudahan                                              5
                                                Wilayah                                           3/SP03Bil03/SP0303.pdf


                                                Pindaan Dasar Pemindahan Kontrak Pemegang-Pemegang                      http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP0
                149     2004        2         Latihan                                              4
                                                Biasiswa/DermasiswaPersekutuan/Hadiah Latihan Persekutuan                  4/SP04Bil02/SPP0402.pdf


                                                                                              http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/SP0
                150     2004        4        Kemudahan   Pindaan Kadar Imbuhan Tetap Perumahan                         5
                                                                                              4/SP04Bil04/SPP0404.pdf


                                                                                              http://www.jpa.gov.my/pekeliling/spp05/bil02/spp0205.p
                151     2005        2         Latihan   Pelaksanaan Pelan Latihan Sumber Manusia Sektor Awam                 4
                                                                                              df


                                                                                              http://www.jpa.gov.my/pekeliling/spp05/bil03/spp0305.p
                152     2005        3         Latihan   Pelaksanaan Integrasi Modul Kenegaraan Dalam Kursus Induksi              4
                                                                                              df


                                                Kemudahan Cuti Bersalin Kepada Pegawai Lantikan Secara Kontrak Mengikut           http://www.jpa.gov.my/pekeliling/spp05/bil04/spp0405.p
                153     2005        4           Cuti                                             5
                                                Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2003                        df


                                                                                              http://www.jpa.gov.my/pekeliling/spp05/bil07/spp0705.p
                154     2005        7        Perjawatan  Penetapan Gaji Permulaan Skim Perkhidmatan Pegawai Farmasi              2
                                                                                              df


                                                                                              http://www.jpa.gov.my/pekeliling/spp05/bil09/spp0905.p
                155     2005        9         Elaun   Pindaan Imbuhan Tetap Khidmat Awam Gred 41 Dan 42 Serta Gred 45            5
                                                                                              df


                                                Pindaan Imbuhan Tetap Khidmat Awam Polis Bagi Penolong Penguasa Polis Dan          http://www.jpa.gov.my/pekeliling/spp05/bil10/spp1005.p
                156     2005        10         Elaun                                              5
                                                Timbalan Penguasa Polis                                   df


                                                Kelayakan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia Menggunakan Nilai Gred Mata Pelajaran      http://www.jpa.gov.my/pekeliling/spp05/bil11/spp1105.p
                157     2005        11        Perjawatan                                             2
                                                Bagi Maksud Pelantikan Ke Perkhidmatan Awam                         df
Kajian Semula Pekeliling Perkhidmatan dan Surat Pekeliling Perkhidmatan JPA 1970-2010
                                                   SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN 1970-2010


                No.     Tahun     Bilangan       Kategori                        Tajuk                  Teras  URL


                                       Pentadbiran dan  Fesyen Pakaian Alternatif Sebagai Pakaian Semasa Bekerja dan Menghadiri Upacara      http://www.jpa.gov.my/pekeliling/spp06/bil01/spp0106.p
                158     2006        1                                                        3
                                      Pengurusan Pejabat Rasmi                                           df                159     2006        3        Perjawatan   Perubahan Penghuraian Tugas Perkhidmatan Pembantu Kesihatan Awam         2   http://www.jpa.gov.my/pekeliling/spp06/bil03/spp03.pdf                                                                                             http://www.jpa.gov.my/pekeliling/spp06/bil08/spp0806.p
                160     2006        8         Elaun    Pindaan Kadar Imbuhan Tetap Khidmat Awam Dalam Kumpulan Sokongan         5
                                                                                             df


                                                                                             http://www.jpa.gov.my/pekeliling/spp06/bil09/spp0906.p
                161     2006        9         Elaun    Pindaan Kadar Imbuhan Tetap Khidmat Polis Bagi Pegawai Rendah Polis        5
                                                                                             df


                                                Pindaan Kadar Imbuhan Tetap Perumahan Kepada Konstabel, Lans Koperal Dan
                162     2006        11         Elaun                                             5   http://www.jpa.gov.my/pekeliling/spp06/bil11/spp11.pdf
                                                Koperal Dalam Pasukan Polis Diraja Malaysia


                                          Urusan    Penurunan Kuasa Urusan Penempatan Dan Pertukaran Pegawai Gunasama            http://www.jpa.gov.my/pekeliling/spp06/bil10/spp1006.p
                163     2007        3                                                        3
                                        Perkhidmatan  Persekutuan                                       df


                                                Bayaran Pasport dan Visa Bagi Pegawai yang Diluluskan Mengikuti Kursus Jangka      http://www.jpa.gov.my/pekeliling/spp07/bil05/spp0507.p
                164     2007        5        Kemudahan                                            5
                                                Sederhana dan Kursus Jangka Panjang di Luar Negara                    df


                                          Urusan    Penurunan Kuasa Pelantikan Secara Kontrak Pesara Kerajaan Sebagai Pensyarah Di      http://www.jpa.gov.my/pekeliling/spp07/bil06/spp0607.p
                165     2007        6                                                        3
                                        Perkhidmatan  Institusi Pengajian Tinggi Awam                             df


                                       Pentadbiran dan                                               http://www.jpa.gov.my/pekeliling/spp07/bil07/spp0707.p
                166     2007        7               Pengisytiharan Persatuan Ikhtisas                         3
                                      Pengurusan Pejabat                                              df


                                                Pengiktirafan Kelayakan Ijazah Sarjana dan/atau Ph.D Bagi Maksud Lantikan ke       http://www.jpa.gov.my/pekeliling/spp07/bil08/spp0807.p
                167     2007        8         Latihan                                            4
                                                Dalam Perkhidmatan Awam                                 df


                                          Urusan                                                http://www.jpa.gov.my/pekeliling/spp07/bil09/spp0907.p
                168     2007        9               Kaedah Pengisian Jawatan Ketua Eksekutif Pihak Berkuasa Berkanun         3
                                        Perkhidmatan                                               df


                                       Pentadbiran dan                                               http://www.jpa.gov.my/pekeliling/spp07/bil09/spp0907.p
                169     2007        10               Pelaksanaan Modul Pengurusan Rekod Peribadi Aplikasi HRMIS             3
                                      Pengurusan Pejabat                                              df


                                                Pemberian Kenaikan Bayaran Perkhidmatan Bagi Pegawai Lantikan Secara Contract      http://www.jpa.gov.my/pekeliling/spp07/bil11/spp1107.p
                170     2007        11           Gaji                                           5
                                                For Service                                       df


                                                Penjelasan Mengenai Perkara Perkhidmatan Dalam Melaksanakan Pemberian          http://www.jpa.gov.my/pekeliling/spp07/bil14/spp1407.p
                171     2007        14           Cuti                                           5
                                                Kemudahan Cuti Menjaga Anak                               df


                                                Penjelasan Mengenai Pelaksanaan Pemberian Kemudahan Pakaian Istiadat, Bantuan      http://www.jpa.gov.my/pekeliling/spp07/bil15/spp1507.p
                172     2007        15        Kemudahan                                            5
                                                Bayaran Pakaian Black Tie Dan Bayaran Pakaian Menghadiri Upacara Rasmi          df


                                                                                             http://www.jpa.gov.my/pekeliling/spp07/bil16/spp1607.p
                173     2007        16         Elaun    Pindaan Kadar Imbuhan Tetap Perumahan                       5
                                                                                             df


                                                                                             http://www.jpa.gov.my/pekeliling/spp07/bil17/spp1707.p
                174     2007        17        Kemudahan   Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal                      5
                                                                                             df
Kajian Semula Pekeliling Perkhidmatan dan Surat Pekeliling Perkhidmatan JPA 1970-2010
                                                  SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN 1970-2010


                No.     Tahun     Bilangan       Kategori                      Tajuk                    Teras  URL


                                       Pentadbiran dan
                175     2008        1               Pemakaian Pakaian Batik Malaysia oleh Pegawai Awam Pada Hari Khamis        3   http://www.jpa.gov.my/docs/spp/2008/01/spp012008.pdf
                                      Pengurusan Pejabat                176     2008        2        Kemudahan   Penjelasan Mengenai Pelaksanaan Mengosongkan Rumah Biasa Kerajaan         5   http://www.jpa.gov.my/docs/spp/2008/02/spp022008.pdf                                          Urusan    Penurunan Kuasa Menimbang Pelantikan Secara Kontrak oleh Institusi Pengajian
                177     2008        3                                                        3   http://www.jpa.gov.my/docs/spp/2008/03/spp032008.pdf
                                        Perkhidmatan  Tinggi Awam


                                                Penyelarasan Gaji Yang Akhir Diterima Bagi Pegawai Yang bersara Atau Meninggal
                178     2008        4           Gaji                                           5   http://www.jpa.gov.my/docs/spp/2008/04/spp042008.pdf
                                                Dunia Dalam perkhidmatan


                                       Pentadbiran dan
                179     2008        5               Pihak Berkuasa Meluluskan Penerimaan Hadiah oleh Jabatan Kerajaan         3   http://www.jpa.gov.my/docs/spp/2008/05/spp052008.pdf
                                      Pengurusan Pejabat


                                       Pentadbiran dan
                180     2008        6               Pelaksanaan Modul Data Perjawatan Aplikasi HRMIS                  3   http://www.jpa.gov.my/docs/spp/2008/06/spp062008.pdf
                                      Pengurusan Pejabat                181     2008        7         Elaun    Pindaan Kadar Elaun Pembantu Khas                         5   http://www.jpa.gov.my/docs/spp/2008/07/spp072008.pdf                                       Pentadbiran dan  Pelaksanaan Modul Pengurusan Rekod Peribadi - SubModul Perisytiharan Harta
                182     2008        8                                                        3   http://www.jpa.gov.my/docs/spp/2008/08/spp082008.pdf
                                      Pengurusan Pejabat HRMIS                183     2008        9           Gaji  Kaedah Pelarasan Gaji Kenaikan Pangkat Dengan Elaun Pemangkuan          5   http://www.jpa.gov.my/docs/spp/2008/09/spp092008.pdf                                                Pindaan Kadar Imbuhan Tetap Jawatan Gred Khas dan Imbuhan Tetap Keraian Bagi
                184     2008        10         Elaun                                             5   http://www.jpa.gov.my/docs/spp/2008/10/spp102008.pdf
                                                Jawatan Gred Khas

                                                Pemanjangan Bayaran Pakaian Menghadiri Upacara Rasmi Kepada Pegawai Dalam
                185     2008        11        Kemudahan   Kumpulan Sokongan Yang Diarah Bertugas Di Parlimen Atau Dewan Undangan      5   http://www.jpa.gov.my/docs/spp/2008/11/spp112008.pdf
                                                Negeri


                186     2008        12         Elaun    Pindaan Kadar Elaun Pembantu Khas Gred N32/36 (Terbuka)              5   http://www.jpa.gov.my/docs/spp/2008/12/spp122008.pdf                                                Pindaan Kadar Pendapatan Isi Rumah Bagi Tujuan Pemberian Subsidi Yuran
                187     2008        13        Kemudahan                                            5   http://www.jpa.gov.my/docs/spp/2008/13/spp132008.pdf
                                                Pengasuhan Taman Asuhan Kanak-Kanak Di Tempat Kerja Sektor Awam


                                          Urusan    Pelanjutan Had Umur Maksimum Pelantikan Secara Kontrak Bagi Pegawai
                188     2008        14                                                        3   http://www.jpa.gov.my/docs/spp/2008/14/spp142008.pdf
                                        Perkhidmatan  Warganegara (Bukan Pesara) Dan Bukan Warganegara


                                       Pentadbiran dan
                189     2008        15               Panduan Menguruskan Buku Perkhidmatan Kerajaan                   3   http://www.jpa.gov.my/docs/spp/2008/15/spp152008.pdf
                                      Pengurusan Pejabat                                                Pemberian Tambahan Kenaikan Gaji Kepada Perkhidmatan Pegawai Penguat Kuasa
                190     2008        16           Gaji  Maritim Dan Pegawai Lain-Lain Pangkat Penguat Kuasa Maritim, Agensi        5   http://www.jpa.gov.my/docs/spp/2008/16/spp162008.pdf
                                                Penguatkuasaan Maritim Malaysia                                          Urusan    Pemberian Wang Tunai Sebagai Gantian Bagi Cuti Rehat Yang Tidak Dapat
                191     2008        17                                                        3   http://www.jpa.gov.my/docs/spp/2008/17/spp172008.pdf
                                        Perkhidmatan  Dihabiskan Oleh Pegawai Lantikan Secara Kontrak (Contract Of Service )
Kajian Semula Pekeliling Perkhidmatan dan Surat Pekeliling Perkhidmatan JPA 1970-2010
                                                   SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN 1970-2010


                No.     Tahun     Bilangan       Kategori                         Tajuk                     Teras  URL                192     2008        18         Elaun    Pindaan Kadar Bayaran Insentif Pakar                            5   http://www.jpa.gov.my/docs/spp/2008/18/spp182008.pdf


                                                Pelaksanaan Modul Pengurusan Prestasi Submodul Laporan Penilaian Prestasi
                                       Pentadbiran dan
                193     2008        20               Tahunan Disertakan Panduan Pelaksanaan Modul Pengurusan Prestasi Submodul          3   http://www.jpa.gov.my/docs/spp/2008/20/spp202008.pdf
                                      Pengurusan Pejabat
                                                Laporan Penilaian Prestasi Tahunan


                194     2009        1        Kemudahan   Pindaan Kadar Bayaran Balik Letak Kereta                          5   http://www.jpa.gov.my/docs/spp/2009/01/spp012009.pdf                195     2009        2        Kemudahan   Pemantapan Pengurusan Sistem Penilaian Prestasi Pegawai Perkhidmatan Awam         5   http://www.jpa.gov.my/docs/spp/2009/02/spp022009.pdf                                       Kompetensi dan
                196     2009        3               Borang Laporan Penilaian Prestasi Khas Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam           4   http://www.jpa.gov.my/docs/spp/2009/03/spp032009.pdf
                                        Peperiksaan


                                                Kesan Ke Atas Perkhidmatan Bagi Pegawai Yang Diluluskan Cuti Bergaji Penuh, Cuti
                197     2009        4           Cuti                                                5   http://www.jpa.gov.my/docs/spp/2009/04/spp042009.pdf
                                                Separuh Gaji dan Cuti Tanpa Gaji


                                                Pembayaran Imbuhan Tetap Perumahan Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Yang
                198     2009        6        Kemudahan   Disediakan Kemudahan Perumahan Yang Tidak Dianggap Sebagai Rumah Kerajaan         5   http://www.jpa.gov.my/docs/spp/2009/06/spp062009.pdf
                                                Di Kawasan Pedalaman


                                                Kemudahan Cuti Kursus Sambilan (CKS) Kepada Pegawai Yang Mengikuti Pengajian
                199     2009        7        Kemudahan                                                 5   http://www.jpa.gov.my/docs/spp/2009/07/spp072009.pdf
                                                Secara Sambilan Di Institusi Pengajian Tinggi (IPT) Dalam Negara


                                                Panduan Pelaksanaan Kaedah Pergerakan Gaji Tahunan Bagi Pegawai Dalam
                200     2009        8           Gaji                                                5   http://www.jpa.gov.my/docs/spp/2009/08/spp082009.pdf
                                                Tempoh Percubaan


                                          Urusan    Pertukaran Pelantikan bagi Pegawai Kumpulan Sokongan Yang Ditempatkan Secara Kader oleh
                201     2009        9                                                             3
                                        Perkhidmatan  Kementerian Pelajaran Malaysia di Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia                                                Pelantikan Syarikat Bagi Kemudahan Perlindungan Insurans Kesihatan Kepada
                202     2009        10        Kemudahan                                                 5   http://www.jpa.gov.my/docs/spp/2009/10/spp102009.pdf
                                                Pegawai Perkhidmatan Awam Yang Berada Di Luar Negara Atas Urusan Persendirian                203     2009        11         Elaun    Pindaan Kadar Elaun Luar Penghulu                             5   http://www.jpa.gov.my/docs/spp/2009/11/spp112009.pdf                                       Pentadbiran dan
                204     2009        12               Pelaksanaan Aplikasi Psikologi: Budaya Kerja Pencapaian Diutamakan             3   http://www.jpa.gov.my/docs/spp/2009/12/spp122009.pdf
                                      Pengurusan Pejabat


                                                Pengiktirafan Kelayakan Ijazah Sarjana Dan/Atau Ijazah Doktor Falsafah (PhD) Bagi
                205     2009        13         Latihan                                                 4   http://www.jpa.gov.my/docs/spp/2009/13/spp132009.pdf
                                                Maksud Pelantikan Ke Perkhidmatan Awam


                                                Kelayakan Sijil Tinggi Agama Malaysia Oleh Lembaga Peperiksaan Bagi Maksud
                206     2009        14         Latihan                                                 4   http://www.jpa.gov.my/docs/spp/2009/14/spp142009.pdf
                                                Pelantikan Ke Perkhidmatan Awam


                                                Perubahan Syarat Lantikan Skim Perkhidmatan Penolong Pegawai Laut Gred A29,
                207     2009        15     Skim Perkhidmatan                                               2   http://www.jpa.gov.my/docs/spp/2009/15/spp152009.pdf
                                                A36, A38


                                          Urusan    Pelantikan Secara Kontrak Bagi Pesara Sebagai Ketua Pengarah / Ketua Hakim            http://www.jpa.gov.my/surat_pekeliling/Tahun_2010/spp
                208     2010        1                                                             3
                                        Perkhidmatan  Syarie, Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Dan Ketua Hakim Syarie Negeri-Negeri            012010.pdf


                                       Pentadbiran dan  Pelaksanaan Modul Pengurusan Saraan, Faedah Dan Ganjaran - Submodul                http://www.jpa.gov.my/surat_pekeliling/Tahun_2010/spp
                209     2010        2                                                             3
                                      Pengurusan Pejabat Pengurusan Cuti                                          022010.pdf
Kajian Semula Pekeliling Perkhidmatan dan Surat Pekeliling Perkhidmatan JPA 1970-2010
                                                  SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN 1970-2010


                No.     Tahun     Bilangan       Kategori                      Tajuk                   Teras  URL


                                       Pentadbiran dan  Penyeragaman Waktu Bekerja Berperingkat Bagi Semua Agensi Kerajaan           http://www.jpa.gov.my/surat_pekeliling/Tahun_2010/spp
                210     2010        3                                                       3
                                      Pengurusan Pejabat Persekutuan Di Negeri-Negeri Yang Hari Rehat Mingguannya Ialah Hari Jumaat       032010.pdf


                                                Pelaksanaan Modul Penamatan Perkhidmatan - Urusan Persaraan Kerana Mencapai
                                       Pentadbiran dan                                              http://www.jpa.gov.my/surat_pekeliling/Tahun_2010/spp
                211     2010        4               Umur 55/56/58 Tahun, Urusan Persaraan Pilihan Dan Fungsi Kematian Dalam     3
                                      Pengurusan Pejabat                                             042010%281%29.pdf
                                                Perkhidmatan

                                                Perlaksanaan Penambahbaikan Jadual Gaji Matriks Bagi Skim Perkhidmatan         http://www.jpa.gov.my/surat_pekeliling/Tahun_2010/spp
                212     2010        5        Perjawatan                                           2
                                                Pensyarah Perubatan dan Pensyarah Pergigian                      052010.pdf


                                                Pemberian Bayaran Insentif Penempatan Sabah, Sarawak Atau Labuan, Bayaran
                                                Insentif Perumahan Sabah, Sarawak Atau Labuan Dan Pemanjangan Kemudahan        http://www.jpa.gov.my/surat_pekeliling/Tahun_2010/spp
                213     2010        6        Kemudahan                                           5
                                                Perubatan Kepada Pegawai Bukan Warganegara Yang Dilantik Secara Kontrak        062010.pdf
                                                (Contract Of Service )


                                               Pindaan Kepada Lampiran A – Senarai Skim – Skim Perkhidmatan Yang
                214     2010        7     Skim Perkhidmatan Memperuntuk Syarat Lantikan Di Peringkat Ijazah Sarjana Dan/Atau Ijazah Doktor  2   http://www.jpa.gov.my/docs/spp/2010/spp072010_A.pdf
                                               Falsafah (Ph.D)


                                       Pentadbiran dan
                215     2010        8               Panduan Pelaksanaan Pementoran Dalam Pengurusan Sumber Manusia Sektor Awam    3   http://www.jpa.gov.my/docs/spp/2010/spp082010.pdf
                                      Pengurusan Pejabat


                                       Pentadbiran dan  Pelaksanaan Submodul Pengurusan Perhubungan Majikan Pekerja – Majlis Bersama
                216     2010        9                                                       3   http://www.jpa.gov.my/docs/spp/2010/spp082010.pdf
                                      Pengurusan Pejabat Jabatan (MBJ) Aplikasi HRMIS

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:588
posted:9/22/2011
language:Malay
pages:32