JAWI BAND 4

Document Sample
JAWI BAND 4 Powered By Docstoc
					 CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2
   BAND     4


  PERNYATAAN    Mampu membaca dan menulis jawi
STANDARD PRESTASI

          B4D13
  DESKRIPTOR    Boleh membaca, membina dan menulis ayat daripada
          sukukata terbuka dan tertutup.
          B4D13E1
   EVIDENS    Membaca ayat yang terdiri daripada tiga perkataan yang
          mengandungi sukukata terbuka dan tertutup dengan betul.
          B4D13E2

          B4D13E3


  INSTRUMEN    Kad ayat
          Lisan


   AKTIVITI    AKTIVITI GURU
          -Guru mempamerkan kad ayat dan membacanya.

          AKTIVITI MURID

          -Murid membaca kad ayat yang dipamerkan dengan betul

  CONTOH ITEM   Rujuk lampiran (B4D13E1)
        ‫باخ‬

  ‫اين كاخغ‬
   ‫ضوريغ‬


‫ايه سايغ ساي‬


 ‫كوخيغ ايت‬
    ‫هيتم‬

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:18
posted:9/20/2011
language:Malay
pages:3