Docstoc

BA-n belüli 50 kredites képzések választása

Document Sample
BA-n belüli 50 kredites képzések választása Powered By Docstoc
					Alapszakon belüli 50 kredites
képzések választása


 DE Bölcsészettudományi Kar
 2011. március 10.


 Bartáné Kustár Katalin
 tanulmányi osztályvezető
 Alapszakok 2 csoportja:
„NYÍLT SZAKOK”       „ZÁRT SZAKOK”
Anglisztika         Andragógia
Germanisztika        Kommunikáció- és médiatudomány
Magyar           Politológia
Néprajz           Pszichológia
Ókori nyelvek és kultúrák  Szociális munka
Pedagógia          Szociológia
Romanisztika
Szabad bölcsészet
Szlavisztika
Történelem
   A bölcsész szakok 180 kreditjének megoszlása

              Alapszak
              (180 kredit)                        Általános tárgyak
        + Differenciált ismeretek  +    (20 kredit)
             (50 kredit)
 Szakos
 tárgyak                    Pedagógiai-
               Minor       pszichológiai
(110 kredit)
                         (10 kredit)

              Szakirány
                          Általános
             Specializáció      (10 kredit)
50 kredit – típusok:
  Szakirány: csak az alapszak hallgatói
  választhatják.
  „Minor”: más alapszakos hallgatók (vagy
  más nyelvi szakirányos hallgatók), akik:
       - tanári MA-ra készülnek
       - minorra épülő diszciplináris MA-
        ban is gondolkodnak
  Specializáció: bárki választhatja (egyes
  kivételekkel) egyéni érdeklődése alapján, ha
  megfelel a bemeneti követelményeknek (pl.:
  nyelvi alapszakhoz tartozó spec. esetén nyelvvizsga
  követelmény van)
  A szakok kínálta 50 kredites képzések:
  Anglisztika
                Ki veheti   Felvételi
50 kredites képzés
                fel?     követelmény

Angol „minor”          más szakos EÉ

Üzleti angol és fordítástechnika elsősorban  C1 nem
specializáció          szakos    szakosnak
Színház és kommunikáció            C1 vagy EÉ
                bárki
specializáció                 nem szakosnak
Angol nyelvű információs és
                       C1 nem
dokumentációs szakértő     bárki
                       szakosnak
specializáció
  A szakok kínálta 50 kredites képzések:
  Germanisztika-német
                Ki veheti  Felvételi
50 kredites képzés
                fel?    követelmény
Német „minor”          más szakos KF/EÉ
                      KF/EÉ,
Kulturális projektmenedzsment
                bárki    szakosoknak
specializáció
                      alapvizsga
Német nyelvű IT-ismeretek
                bárki    KF/EÉ
specializáció
  A szakok kínálta 50 kredites képzések:
  Germanisztika-néderlandisztika
               Ki veheti   Felvételi
50 kredites képzés
               fel?     követelmény
                     Német, angol v.
Néderlandisztika „minor”   más szakos
                     holland KF/EÉ
Holland üzleti kommunikáció
               csak szakos
Specializáció
DCC specializáció       csak szakos
  A szakok kínálta 50 kredites képzések:
  Kommunikáció és médiatudomány

            Ki veheti  Felvételi
50 kredites képzés
            fel?     követelmény

Kommunikáció „minor”  más szakos  Nincs
   A szakok kínálta 50 kredites képzések:
   Magyar
                    Ki veheti   Felvételi
50 kredites képzés
                    fel?     követelmény

Magyar „minor”             más szakos  Nincs

Irodalomtudományi specializáció    csak szakos

Magyar nyelvtudományi specializáció  csak szakos

Finn nyelv és irodalom specializáció  bárki     Nincs

Általános és alkalmazott nyelvészet
                    bárki     Nincs
specializáció

Kulturális asszisztens specializáció  csak szakos  Nincs
   A szakok kínálta 50 kredites képzések:
   Néprajz

            Ki veheti  Felvételi
50 kredites képzés
            fel?    követelmény
Néprajz „minor”     más szakos Nincs
Muzeológia
            csak szakos Nincs
specializáció
  A szakok kínálta 50 kredites képzések:
  Ókori nyelvek és kultúrák

             Ki veheti  Felvételi
50 kredites képzés
             fel?    követelmény
Latin „minor”      más szakos Nincs
  A szakok kínálta 50 kredites képzések:
  Pedagógia

            Ki veheti   Felvételi
50 kredites képzés
            fel?     követelmény
Pedagógia „minor”   más szakos Nincs
Nevelési asszisztens
            csak szakos
specializáció
  A szakok kínálta 50 kredites képzések:
  Romanisztika-francia

                Ki veheti  Felvételi
50 kredites képzés
                fel?     követelmény

Francia „minor”         más szakos  KF/EÉ

Francia nyelv szakmai célokra
                bárki    FF/EÉ
specializáció
Mediterrán Európa (neolatin
                bárki    nincs
kultúrák) specializáció
  A szakok kínálta 50 kredites képzések:
  Romanisztika-olasz

               Ki veheti  Felvételi
50 kredites képzés
               fel?     követelmény

Olasz „minor”        más szakos  KF/EÉ

Olasz szaknyelvi ismeretek
               bárki    KF/EÉ
specializáció
  A szakok kínálta 50 kredites képzések:
  Szabad bölcsészet

               Ki veheti   Felvételi
50 kredites képzés
               fel?     követelmény
Filozófia szakirány      csak szakos

Esztétika szakirány      csak szakos

Etika szakirány        csak szakos

Vallástudomány szakirány   csak szakos
Filmelmélet és filmtörténet
               csak szakos
szakirány
  A szakok kínálta 50 kredites képzések:
  Szabad bölcsészet folyt.

             Ki veheti  Felvételi
50 kredites képzés
             fel?     követelmény
Filozófia „minor”    más szakos  Nincs
                   Nincs
Etika „minor”      más szakos
   A szakok kínálta 50 kredites képzések:
   Szlavisztika-lengyel


              Ki veheti  Felvételi
50 kredites képzés
              fel?     követelmény

Lengyel „minor”       más szakos  Nincs

Lengyel specializáció    bárki    Nincs
  A szakok kínálta 50 kredites képzések:
  Szlavisztika-orosz


             Ki veheti  Felvételi
50 kredites képzés
             fel?     követelmény

Orosz „minor”      más szakos  Nincs

Orosz specializáció   bárki    Nincs
  A szakok kínálta 50 kredites képzések:
  Történelem
50 kredites képzés        Ki veheti  Felvételi
                 fel?     követelmény
Történelem „minor”        más szakos  Nincs
Gazdaság és társadalom-      elsősorban
történet specializáció      szakos
Modern politikai eszmék és    elsősorban
intézmények tört. specializáció  szakos
Nemzetközi kapcsolatok      elsősorban
története specializáció      szakos
Felvételi eljárás menete
(1 lépés – szak):
1. Jelentkezési lapok (szakirány,
 „minor”, specializáció) letölthetők a
 btk.unideb.hu weblapról a
 Nyomtatványok, űrlapok cím alól
Ahány képzésre jelentkezik a hallgató,
 annyit tölt ki és ad le az adott
 Intézetekbe, Tanszékekre.
Felvételi eljárás menete
(2. lépés – TO):
2. Összesítő adatlapon (szintén
 letölthető a honlapról) a választott
 képzéseket rangsorolja a hallgató,
 aszerint, hogy melyik képzésre
 szeretne leginkább bejutni
  Az adatlapot a  TO III. em. 335.
  szobájában kell leadni.
  Leadási határidő: 2011. április 15.
Felvételi eljárás menete:

3. Az Intézetek, Tanszékek döntését
 segíti:
 - felvételi követelményeknek megfelel-e
 a hallgató
 - alapszakon elért tanulmányi eredmény
 - nyelvvizsgák száma, foka
Fontos!
  Április 15. után két hétig módosíthat a
  hallgató a saját maga által állított ragsorán.
  Egy 50 kredites képzést a hallgatónak el kell
  végeznie a diploma megszerzéséhez, nem
  lehet 2-3 megkezdett képzésből összeszedni
  az 50 kreditet.
  Ha a hallgató egyszerre 2 képzést szeretne
  párhuzamosan végezni, az egyik után a
  kreditszám arányában költségtérítést fizet
  (37.500 Ft/félév)
  – Ha a szorgalmi időszak 2. hetének végéig nem
   adja le, akkor az első féléves költségtérítési díjat
   köteles kifizetni, akkor is, ha nem jár órákra! (KT
   határozat)
Fontos!
  BA diplomát csak akkor kap a hallgató két
  50 kredites modul végzése esetén, ha
  mindkettőt befejezte, vagy az egyiket
  befejezte és a másikat leadta.
  Az 50 kredites képzést tanulmányai alatt
  bármikor leadhatja a hallgató (nyomtatvány
  a btk.unideb.hu honlapon), de újat csak a
  következő jelentkezési időszakban vehet fel!
  Az 50 kredites képzések indulása
  létszámfüggő (fő szabályként 10 fő, de ettől
  eltérő lehet az Oktatási Bizottság döntése
  alapján)
  Kivételek:
  Andragógia:
  – Felnőttképzési szervező  5. félévben kezdik
  – Művelődésszervező     a hallgatók, a
  Kommunikáció- és      jelentkeztetést a
  médiatudomány:       szakok (tanszékek)
                végzik.
  – Szervezeti kommuniátor
  – Újságíró


  Anglisztika         A jelentkeztetést
  – Sávok           a szak végzi.
  – Amerikanisztika
BA után hogyan tovább?
1. Mesterszakok (4 félév)
A. Diszciplináris akkreditált mesterszakok:
  1.  Amerikanisztika (anglisztika BA)
  2.  Anglisztika (anglisztika)
  3.  Andragógia (andragógia)
  4.  Digitális bölcsészet
  5.  Esztétika (szabad bölcsészet BA)
  6.  Filozófia (szabad bölcsészet BA)
  7.  Finnugrisztika (magyar BA)
  8.  Hungarológia (magyar, történelem)
  9.  Klasszika-filológia (ókori nyelvek és kultúrák BA)
  10.  Kommunikáció- és médiatudomány (kommunikáció BA)
  11.  Magyar nyelv és irodalom (magyar BA)
  12.  Német nyelv, irodalom és kultúra (germanisztika-német BA)
  13.  Néprajz (néprajz BA)
  14.  Neveléstudományi (pedagógia BA)
  15.  Pszichológia (pszichológia BA)
  16.  Szlavisztika (szlavisztika-orosz, lengyel BA)
  17.  Szociológia (szociológia BA)
  18.  Szociálpolitika (szociális munka BA)
  19.  Történelem (történelem BA)
BA után hogyan tovább?
B. Tanári mesterszakok (csak kétszakos!, 5 félév)
  1. Angoltanár
  2. Franciatanár
  3. Latintanár
  4. Lengyeltanár
  5. Magyartanár
  6. Némettanár
  7. Orosztanár
  8. Pedagógiatanár
  9. Történelemtanár
  10. Hon- és népismerettanár (csak 2. tanárszak lehet!)
  Belépési feltétel: 1. szak + 2. szak 50 kreditje + 10 kredit
     pedagógiai-pszichológiai modul
  Nyelvi minor esetén + felsőfokú C típusú nyelvvizsga!!!
  BA után hogyan tovább?
2. Felsőfokú szakképzés (4 félév)
    1. idegennyelvi kommunikátor
    2. sportkommunikátor
3. Szakirányú továbbképzés (2 vagy 4 félév)
    1. Andragógia (felnőttképzési szervező, művelődésszervező)
    2. Kulturális és európai uniós szakfordító
    3. Kulturális animáció
    4. Mentálhigiéné
    5. Nyelvi referens és fordító (francia, holland, lengyel, német,
         olasz, orosz)
    6. Német nyelvű kommunikációs- és
         információs technológia
    7. Üzleti angol kommunikáció
    8. Vezetői készségek és kompetenciák
         fejlesztése
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:33
posted:9/18/2011
language:Hungarian
pages:31