Awas Penipuan Kad Kredit Melalui Telepon

Document Sample
Awas Penipuan Kad Kredit Melalui Telepon Powered By Docstoc
					               Awas Penipuan Kad Kredit Melalui Telepon

Awas Penipuan Kad Kredit Melalui Telepon

Source: http://newsgroups.derkeiler.com/Archive/Soc/soc.culture.malaysia/2008−04/msg00948.html   • From: linuxmalaysia <linuxmalaysia@xxxxxxxxx>
   • Date: Fri, 11 Apr 2008 21:08:38 −0700 (PDT)

Awas Penipuan Kad Kredit Melalui Telepon

Sekiranya anda menerima panggilan telepon daripada individu yang
mengaku sebagai wakil syarikat kad kredit Visa dan Mastercard. Awas,
ini adalah satu usaha mendapatkan maklumat kad kredit anda.

Di Internet
http://cikgucyber.blogspot.com/2008/04/awas−penipuan−kad−kredit−melalui.html

Jangan dedahkan apa−apa maklumat.

Syarikat kredit kad Mastercard dan Visa dan pihak Bank anda sendiri
tidak akan membuat panggilan telepon dan email untuk mendapatkan
maklumat.

Sekira ini berlaku, ini bermaksud nombor kad kredit anda mungkin telah
diketahui. Langkah membuat panggilan telepon oleh pihak tidak
bertanggung jawab ini adalah untuk lebih mendapatkan maklumat lanjut
bagi tujuan memudahkan mereka membuat urusan pembelian terutamanya
melalui Internet.

Untuk makluman, dengan hanya nombor kad kredit masih belum cukup
membolehkan mana−mana pihak menggunakan kad kredit anda. Akan tetapi
dengan mendedahkan tarikh luput (Valid Thru) atau (Expired Date) sudah
cukup untuk membolehkan pihak tidak bertanggung jawab mempergunakan ia
untuk membuat pembelian di Internet.

Jangan sesekali dedahkan Nama di atas Kad, bank pengeluar, Tarikh
luput kad dan nombor yang ditulis dibelakang. Jangan sesekali benarkan
mana−mana pihak dapatkan semua maklumat ini sama ada melalui telepon
ataupun email.

Yang paling penting jangan dedahkan Nombor dibelakang kad kredit anda.
Nombor tersebut yang dipanggil Card Verification Value or Code (CVV or
CVC). Nombor ini bagi tujuan pengesahan tanpa kehadiran pemilik kad.
Jangan sesekali dedahkan.

http://en.wikipedia.org/wiki/Card_Security_CodeAwas Penipuan Kad Kredit Melalui Telepon                             1
               Awas Penipuan Kad Kredit Melalui Telepon

Sekira anda menerima panggilan sebegini, langkah yang boleh dilakukan.

(1) Cuba dapatkan maklumat pemanggil. nombor telepon, nama individu
dan nombor daftar syarikat.

(2) Jangan dedahkan maklumat anda. And boleh palsukan bagi tujuan
merosakkan data mereka. Contoh berikan nama bank berlainan, tarikh
luput yang berlainan, no CVV yang berlainan.

(3) Segera laporkan kepada bank anda. Sila dapatkan maklumat tentang
akaun anda dengan segera untuk sebarang masalah.

(4) Sampaikan email ini kepada orang ramai bagi mendedahkan wujudnya
usaha penipuan ini.

Maklumat di Internet

http://www.snopes.com/crime/warnings/creditcard.asp


Sampaikan kepada rakan−rakan anda.


−−−−

Buat duit di Internet
http://cybermoney2u.blogspot.com/


−−−−

Untuk archive
http://tipswanita.multiply.com/journal/item/15/Awas_Penipuan_Kad_Kredit_Melalui_Telepon
.
Awas Penipuan Kad Kredit Melalui Telepon                         2

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:14
posted:9/18/2011
language:Indonesian
pages:2