Docstoc

KSH97-P i Excelformat - Socialstyrelsen.xls

Document Sample
KSH97-P i Excelformat - Socialstyrelsen.xls Powered By Docstoc
					      Gällande från 2011-01-01
      Export från SoS/R/FIK- Klassifikationsdatabas - Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 - Primärvår
      Körning 2010-11-24

Fil nr   Flik

      Kapitel i KSH97-P
     1 KSH97P_KAP

      Både rekommenderade och alternativa termer (de koder och kodtexter som bör finnas tillgänglig i journalsystem
     2 KSH97P_SFAMALT

      Rekommenderade termer (tillkom på SFAMs iniativ 1996 för rekommenderad användning i journalerna), bör vara
     3 KSH97P_SFAM
     4 KSH97P_SFAMA

      Alternativa termer (goda exempel och ibland synonymer på vilka tillstånd som inkluderas), bör vara tillgängliga
     5 KSH97P_ALT
     6 KSH97P_ALTA

      Officiella termer (längre "officiell" kodtext, som är mera fullständig), används ej i journalsystemen men för offici
     7 KSH97P_KOD
     8 KSH97P_KODA
t från SoS/R/FIK- Klassifikationsdatabas - Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 - Primärvård (KSH97-P)


           Beskrivning


           Kapitel, samtliga, gällande

rekommenderade och alternativa termer (de koder och kodtexter som bör finnas tillgänglig i journalsystemen)
         Diagnoser för primärvård, rekommenderade och alternativa termer, samtliga, gällande

mmenderade termer (tillkom på SFAMs iniativ 1996 för rekommenderad användning i journalerna), bör vara tillgänglig i journalsystemen
          Diagnoser för primärvård, rekommenderade termer (kodtext) ur KSH97-P, samtliga, gällande
          Diagnoser för primärvård, rekommenderade termer (kodtext), ändrade

ativa termer (goda exempel och ibland synonymer på vilka tillstånd som inkluderas), bör vara tillgängliga i journalsystemen
          Diagnoser för primärvård, alternativa termer, samtliga, gällande
          Diagnoser för primärvård, alternativa termer, ändrade

ella termer (längre "officiell" kodtext, som är mera fullständig), används ej i journalsystemen men för officiell redovisning m.m.
           Diagnoser för primärvård, officiella termer (kodtext), samtliga, gällande
           Diagnoser för primärvård, ändrade
7 - Primärvård (KSH97-P)


            Antal poster


                   21


                  2,544

erna), bör vara tillgänglig i journalsystemen
                   977
                    4

a tillgängliga i journalsystemen
                  1,492
                    4

men för officiell redovisning m.m.
                 977
                  4
KOD
A00- ÷ B99-
C00- ÷ D48-P
D50- ÷ D86-
E01-P ÷ E890
F01- ÷ F99-
G03-P ÷ G98-P
H00- ÷ H579P
H60- ÷ H939P
I10- ÷ I99-P
J01- ÷ J98-P
K02- ÷ K929P
L00- ÷ L989P
M06P ÷ M96-P
N04- ÷ N99-P
O00- ÷ O99-P
P01-P ÷ P96-P
Q03- ÷ Q99-P
R000 ÷ R99-P
S02- ÷ T98-P
V01 ÷ Y98
Z000 ÷ Z91-P
TEXT
Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar
Tumörer
Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet
Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar
Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar
Sjukdomar i nervsystemet
Sjukdomar i ögat och närliggande organ
Sjukdomar i örat och mastoidutskottet
Cirkulationsorganens sjukdomar
Andningsorganens sjukdomar
Matsmältningsorganens sjukdomar
Hudens och underhudens sjukdomar
Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven
Sjukdomar i urin- och könsorganen
Graviditet, förlossning och barnsängstid
Vissa perinatala tillstånd
Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser
Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes
Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker
Yttre orsaker till sjukdom och död
Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso-och sjukvården
KOD   TEXT
A00-  Kolera
A02-P  Salmonellainfektion
A02-P  Salmonellaenterit
A02-P  Salmonellos
A03-  Shigellainfektion
A03-  Bakteriell dysenteri
A03-  Rödsot
A045  Campylobacterenterit
A046  Yersiniaenterit
A047  Clostridium difficile-enterokolit
A051  Botulism
A06-  Amöbainfektion
A06-  Amoebiasis
A071  Giardiainfektion
A071  Giardiasis
A09-P  Infektiös diarré
A09-P  Enterokolit
A09-P  Infektiös gastroenterit
A09-P  Matförgiftning
A09-P  Tarminfektion
A16-P  Tuberkulos
A16-P  TB
A16-P  TBC
A21-  Tularemi
A21-  Harpest
A28-P  Djurburen bakteriesjukdom
A28-P  Erysipeloid
A30-  Lepra
A30-  Spetälska
A31-  Atypisk mykobakteriell infektion
A31-  Infektion med atypiska mykobakterier
A32-  Listeriainfektion
A32-  Listerios
A35-P  Tetanus
A35-P  Stelkramp
A36-  Difteri
A37-  Pertussis
A37-  Kikhosta
A38-  Scarlatina
A38-  Scharlakansfeber
A39-  Meningokockinfektion
A41-P  Sepsis
A41-P  Blodförgiftning
A41-P  Septikemi
A41-P  Septisk chock
A46-  Erysipelas
A46-  Rosfeber
A481P  Legionellainfektion
A481P  Legionärsjuka
A483  Toxiskt chocksyndrom
A483  TSS
A483  Toxic shock syndrome
A49-P  Bakteriesjukdom ospecificerad
A49-P  Bakteremi
A49-P  Bakterieinfektion olokaliserad
A53-P  Syfilis
A53-P  Lues
A54-  Gonokockinfektion
A54-  Gonorré
A56-P  Klamydiainfektion
A59-  Trikomonasinfektion
A59-  Trikomonaskolpit
A60-  Genital herpes
A630  Kondylom
A630  Condyloma acuminatum
A64-P  Sexuellt överförd sjukdom
A64-P  STD
A691  Vincents angina
A692  Borreliainfektion
A692  Borrelios
A692  Erythema chronicum migrans
A699P  Spiroketinfektion
A70-  Papegojsjuka
A70-  Ornitos
A70-  Psittakos
A79-P  Rickettsiainfektion
A80-  Polio
A80-  Barnförlamning
A80-  Poliomyelit
A89-P  Virusmeningit
A89-P  Fästingburen virusencefalit
A89-P  Rabies
A89-P  TBE (Tick-borne encephalitis)
A89-P  Virusencefalit
A89-P  Virusinfektion i CNS
A89-P  Virusmeningoencefalit
A92-  Ockelbosjuka
A985  Nephropathia epidemica
A985  Sorkfeber
A99-P  Artropodburen febersjukdom
A99-P  Hemorragisk feber
B002  Herpesstomatit
B002  Herpes simplex-faryngit
B002  Munsår
B009P  Herpes simplex-infektion
B009P  Herpesinfektion
B01-  Varicellae
B01-  Vattenkoppor
B01-  Vattkoppor
B02-  Herpes zoster
B02-  Bältros
B02-  Zoster
B05-  Morbilli
B05-  Mässling
B06-  Rubella
B06-  Röda hund
B07-  Verruca vulgaris
B07-  Vårta
B081  Molluscum contagiosum
B081  Mollusker
B082  Exanthema subitum
B082  Tredagarsfeber
B083  Erythema infectiosum
B083  Femte sjukan
B084  Höstblåsor
B084  Hand, foot and mouth disease
B09-P  Virusexantem
B09-P  Virusenantem
B19-P  Virushepatit
B19-P  Hepatit A
B19-P  Hepatit B
B19-P  Hepatit C
B19-P  Hepatit D
B24-P  HIV-infektion
B24-P  AIDS
B24-P  ARC
B24-P  Sjukdom orsakad av HIV
B25-  CMV-infektion
B25-  Cytomegalvirusinfektion
B26-  Parotit
B26-  Påssjuka
B27-  Mononukleos
B27-  Infektiös mononukleos
B27-  Körtelfeber
B330  Bornholmssjuka
B330  Epidemisk myalgi
B330  Pleurodyni
B34-P  Virusinfektion
B34-P  Viros
B351  Nagelsvamp
B351  Nagelmykos
B351  Onykomykos
B353  Fotsvamp
B353  Fotmykos
B353  Tinea pedis
B359P  Dermatofytos
B359P  Hudsvamp
B359P  Ringorm
B359P  Tinea
B360  Pityriasis versicolor
B373P  Urogenital candidainfektion
B373P  Candidavaginit
B379P  Candidainfektion
B379P  Torsk
B49-P  Mykos, ospecificerad
B49-P  Svampinfektion, ospecificerad
B54-P  Malaria
B58-  Toxoplasmos
B58-  Toxoplasmainfektion
B64-P  Protozosjukdom
B653  Simmarklåda
B653  Cercariadermatit
B71-P  Bandmask
B71-P  Binnikemask
B77-  Spolmask
B77-  Ascaridiasis
B77-  Askaridos
B80-  Springmask
B80-  Enterobiasis
B80-  Oxyuriasis
B80-  Trådmaskinfektion
B83-P  Masksjukdom
B83-P  Mask
B85-  Pedikulos
B85-  Löss
B86-  Scabies
B86-  Skabb
B88-P  Infestation
B91-  Sen effekt av polio
B94-P  Sen effekt av infektionssjukdom
B94-P  Sen effekt av tuberkulos
B99-  Infektionssjukdom
C00-  Läppcancer
C00-  Malign läpptumör
C08-P  Spottkörtelcancer
C14-P  Munhålecancer
C14-P  Malign tumör i munnen
C14-P  Muncancer
C15-  Matstrupscancer
C15-  Esofaguscancer
C16-  Magsäckscancer
C16-  Ventrikelcancer
C17-  Tunntarmscancer
C18-P  Tjocktarmscancer
C18-P  Grovtarmscancer
C18-P  Koloncancer
C20-P  Ändtarmscancer
C20-P  Rektalcancer
C20-P  Stolgångscancer
C22-  Levercancer
C22-  Hepatom
C22-  Levercellscancer
C22-  Primär levercancer
C23-P  Gallblåsecancer
C25-  Pankreascancer
C25-  Cancer i bukspottkörteln
C25-  Malign tumör i bukspottkörteln
C26-  Cancer i matsmältningsorganen
C26-  Malign tumör i matsmältningsorganen
C32-  Larynxcancer
C32-  Malign tumör i struphuvudet
C32-  Strupcancer
C32-  Stämbandscancer
C34-P  Lungcancer
C34-P  Bronkialcancer
C34-P  Cancer i nedre luftvägarna
C34-P  Malign tumör i lunga
C39-P  Cancer i brösthåleorgan
C39-P  Cancer i andningsvägarna
C39-P  Malign tumör i andningsvägarna
C39-P  Malign tumör i brösthålans organ
C41-P  Skelettcancer
C41-P  Bencancer
C41-P  Malign skelettumör
C43-  Malignt melanom
C44-  Hudcancer
C44-  Basalcellscancer
C44-  Basaliom
C44-  Malign hudtumör
C49-P  Bindvävscancer
C49-P  Kaposis sarkom
C49-P  Malign mjukdelstumör
C49-P  Mesoteliom
C50-  Bröstcancer
C50-  Mammarcancer
C51-  Vulvacancer
C53-  Livmoderhalscancer
C53-  Cervixcancer
C55-P  Livmodercancer
C55-P  Endometriecancer
C55-P  Korpuscancer
C55-P  Uteruscancer
C56-  Äggstockscancer
C56-  Ovarialcancer
C56-  Ovariecancer
C57-P  Cancer i kvinnliga könsorgan
C60-  Peniscancer
C61-  Prostatacancer
C61-  Cancer i blåshalskörteln
C62-  Testikelcancer
C62-  Testiscancer
C63-  Cancer i manliga könsorgan
C64-P  Njurcancer
C64-P  Hypernefrom
C67-P  Urinblåsecancer
C67-P  Malign tumör i urinorgan
C67-P  Uroepitelial cancer
C69-  Cancer i ögat
C69-  Malign tumör i ögat
C69-  Retinoblastom
C71-P  Cancer i centrala nervsystemet
C71-P  Hjärntumör
C71-P  Malign tumör i centrala nervsystemet
C73-  Tyreoideacancer
C73-  Sköldkörtelcancer
C75-P  Cancer i endokrina körtlar
C75-P  Endokrin cancer
C79-P  Metastas
C79-P  Metastas från okänd primärtumör
C79-P  Sekundär malign tumör
C80-P  Cancer, ospecificerad
C80-P  Malign kakexi
C80-P  Malign tumör
C85-P  Malignt lymfom
C85-P  Hodgkins sjukdom
C85-P  Mycosis fungoides
C85-P  Non-Hodgkin-lymfom
C88-  Immunoproliferativ sjukdom
C88-  Waldenströms makroglobulinemi
C90-  Myelom
C90-  Malign plasmacellstumör
C90-  Myelomatos
C90-  Plasmacellsleukemi
C91-  Lymfatisk leukemi
C91-  Akut lymfatisk leukemi
C91-  Kronisk lymfatisk leukemi
C92-  Myeloisk leukemi
C92-  Akut myeloisk leukemi
C92-  Kronisk myeloisk leukemi
C96-P  Malign blodsjukdom
C96-P  Andra leukemier med icke specificerad celltyp
C96-P  Leukemi, ospecificerad
C96-P  Monocytleukemi
D06-  Cervixcancer in situ
D06-  Cancer in situ i livmoderhalsen
D09-P  Cancer in situ
D10-  Benign tumör i munnen
D11-  Benign spottkörteltumör
D12-  Benign tumör i tjocktarm
D12-  Benign tumör i anus
D12-  Benign tumör i ändtarm
D12-  Hereditär polypos i kolon
D13-  Benign tumör i matsmältningsorganen
D14-  Benign tumör i andningsorgan
D15-  Benign tumör i brösthåleorgan
D16-  Benign tumör i skelettet
D17-  Lipom
D17-  Fettsvulst
D180  Hemangiom
D180  Blodkärlssvulst
D181  Lymfangiom
D181  Lymfkärlssvulst
D21-P  Benign bindvävstumör
D21-P  Benign mjukvävnadstumör
D21-P  Benign tumör i bindvävnad
D22-  Nevus
D22-  Blått nevus
D22-  Hårigt nevus
D22-  Melanocytnevus
D22-  Pigmentnevus
D23-  Benign hudtumör
D23-  Benign svettkörteltumör
D23-  Benign talgkörteltumör
D24-  Benign bröstkörteltumör
D25-  Uterusmyom
D25-  Fibromyom i uterus
D25-  Muskelsvulst i livmodern
D25-  Myom
D27-  Benign äggstockstumör
D27-  Benign ovarialtumör
D28-P  Benign tumör i kvinnliga könsorgan
D29-  Benign tumör i manliga könsorgan
D30-  Benign tumör i urinorgan
D31-  Benign tumör i ögat
D33-P  Benign tumör i centrala nervsystemet
D33-P  Meningeom
D34-  Benign sköldkörteltumör
D34-  Benign tyreoideatumör
D35-  Benign tumör i endokrin körtel
D36-  Benign tumör, ospecificerad
D36-  Tumör
D37-  Oklar tumör i matsmältningskanalen
D38-  Oklar tumör i andningsorganen
D39-  Oklar tumör i kvinnliga könsorgan
D40-  Oklar tumör i manliga könsorgan
D41-  Oklar tumör i urinorganen
D43-P  Oklar tumör i centrala nervsystemet
D44-  Oklar tumör i endokrina körtlar
D45-  Polycythaemia vera
D47-P  Myelodysplasi
D47-P  Benign monoklonal gammopati
D47-P  Essentiell trombocytopeni
D47-P  Lymfoproliferativ sjukdom
D47-P  Myelodysplastiskt syndrom
D47-P  Myeloproliferativ sjukdom
D48-  Oklar tumör
D48-  Svulst
D50-  Järnbristanemi
D50-  Blödningsanemi
D51-  Perniciös anemi
D52-  Folatbristanemi
D52-  Nutritionell megaloblastanemi
D58-P  Hereditär hemolytisk anemi
D58-P  Hemoglobinopati
D58-P  Sicklecellssjukdom
D58-P  Talassemi
D58-P  Ärftlig hemolytisk anemi
D59-  Förvärvad hemolytisk anemi
D59-  Idiopatisk hemolytisk anemi
D59-  Läkemedelsutlöst hemolytisk anemi
D64-P  Annan anemi
D64-P  Anemi efter akut större blödning
D64-P  Anemi vid kronisk sjukdom
D64-P  Anemi vid tumörsjukdom
D64-P  Aplastisk anemi
D64-P  Blodbrist
D64-P  Nutritionsanemi
D68-P  Koagulationsrubbning
D68-P  Blödarsjuka
D68-P  Förvärvad K-vitaminbrist
D68-P  Hemofili
D69-  Purpura
D69-  Blödningsbenägenhet
D69-  Henoch-Schönleins purpura
D69-  Kapillärskörhet
D69-  Senil purpura
D750  Benign polycytemi
D750  Familjär erytrocytos
D750  Familjär polycytemi
D751  Sekundär polycytemi
D759P  Annan sjukdom i blod och blodbildande organ
D759P  Agranulocytos
D759P  Basofili
D759P  Eosinofili
D759P  Leukocytos
D759P  Sjukdomar i mjälten
D84-P  Immunbristsjukdom
D84-P  Rubbningar i immunförsvaret
D86-  Sarkoidos
D86-  Morbus Schaumann
E01-P  Jodbristsjukdom i sköldkörteln
E01-P  Endemisk kretinism
E01-P  Endemisk struma
E01-P  Medfött jodbristsyndrom
E01-P  Subklinisk jodbristhypotyreos
E03-  Hypotyreos
E03-  Hypotyreos orsakad av läkemedel
E03-  Myxödem
E03-  Postinfektiös hypotyreos
E04-  Struma
E04-  Atoxisk diffus struma
E04-  Sköldkörtelförstoring
E05-  Hypertyreos
E05-  Graves sjukdom
E05-  Toxisk nodulär struma
E05-  Tyreotoxikos
E06-  Tyreoidit
E06-  Autoimmun tyreoidit
E06-  Kronisk tyreoidit
E06-  Läkemedelsutlöst tyreoidit
E06-  Sköldkörtelinflammation
E06-  de Quervains tyreoidit
E07-  Tyreoideasjukdom
E108P  Diabetes mellitus typ 1, med komplikationer
E108P  Diabetes typ 1, med komplikationer
E108P  Insulin-dependent diabetes mellitus (IDDM), med komplikationer
E109  Diabetes mellitus typ 1, utan komplikationer
E109  Diabetes typ 1, utan komplikationer
E109  Insulin-dependent diabetes mellitus (IDDM), utan komplikationer
E118P  Diabetes mellitus typ 2, med komplikationer
E118P  Diabetes typ 2, med komplikationer
E118P  Non-insulin-dependent diabetes mellitus (NIDDM), med komplikationer
E119  Diabetes mellitus typ 2, utan komplikationer
E119  Diabetes typ 2, utan komplikationer
E119  Non-insulin-dependent diabetes mellitus (NIDDM), utan komplikationer
E14-P  Diabetes mellitus, ospecificerad
E16-P  Endokrin pankreasrubbning
E16-P  Hyperinsulinism
E16-P  Hypoglykemi
E21-P  Bisköldkörtelsjukdom
E21-P  Hyperparatyreoidism
E21-P  Hypoparatyreoidism
E23-P  Hypofyssjukdom
E23-P  Diabetes insipidus
E23-P  Hypofysrubbning
E23-P  Underfunktion av hypofysen
E23-P  Överfunktion av hypofysen
E271  Binjurebarksinsufficiens
E271  Addisons sjukdom
E279P  Binjuresjukdom
E279P  Adenogenitala rubbningar
E279P  Cushings syndrom
E279P  Hyperaldosteronism
E28-  Ovariell dysfunktion
E28-  Polycystiska ovarier
E29-  Testikulär dysfunktion
E30-  Störd pubertetsutveckling
E30-  För tidig pubertet
E30-  Försenad pubertet
E34-P  Endokrin rubbning
E63-P  Näringsbrist
E63-P  Malnutrition
E63-P  Vitaminbrist
E66-P  Obesitas
E66-P  Adipositas
E66-P  Fetma
E66-P  Övernäring
E66-P  Övervikt
E73-  Laktosintolerans
E73-  Laktasbrist
E73-  Mjölksockerintolerans
E78-  Lipidrubbning
E78-  Blodfettrubbning
E78-  Hyperkolesterolemi
E78-  Hypertriglyceridemi
E790  Hyperurikemi
E790  Asymtomatisk hyperurikemi
E802P  Porfyri
E84-  Cystisk fibros
E85-  Amyloidos
E88-P  Ämnesomsättningssjukdom
E890  Postoperativ hypotyreos
E890  Hypotyreoidism efter strålning
F01-  Vaskulär demens
F01-  Arteriosklerotisk demens
F01-  Multiinfarktdemens
F03-P  Demens
F03-P  Demens, ospecificerad
F03-P  Presenil demens
F03-P  Presenil psykos
F03-P  Senil demens
F03-P  Senil psykos
F09-P  Organisk psykisk störning
F09-P  Organisk psykos
F09-P  Symtomatisk psykos
F100  Alkoholintoxikation
F101  Skadligt bruk av alkohol
F102  Alkoholberoende
F102  Kronisk alkoholism
F105P  Alkoholabstinens
F105P  Alkoholpsykos
F105P  Delirium tremens
F109P  Alkoholproblem
F17-  Skadligt bruk av tobak
F17-  Nikotinism
F17-  Tobaksberoende
F19-P  Drogberoende
F19-P  Drogmissbruk
F19-P  Läkemedelsberoende
F19-P  Narkomani
F20-  Schizofreni
F21-  Schizotyp störning
F21-  Borderline schizofreni
F22-  Paranoid psykos
F29-P  Psykos
F29-P  Cykloid psykos
F29-P  Reaktiv psykos
F30-  Manisk episod
F30-  Hypomani
F30-  Mani
F31-  Bipolär sjukdom
F31-  Manodepressiv sjukdom
F32-  Depressiv episod
F32-  Depression
F32-  Psykogen depression
F32-  Reaktiv depression
F33-  Recidiverande depression
F39-P  Förstämningssyndrom
F39-P  Depressiv neuros
F39-P  Neurotisk depression
F40-  Fobi
F40-  Fobiskt syndrom
F410  Paniksyndrom
F410  Panikattack
F410  Paniktillstånd
F411  Generaliserat ångestsyndrom
F411  Ångestneuros
F419P  Ångesttillstånd
F419P  Ångest
F42-  Tvångssyndrom
F42-  Tvångshandlingar
F42-  Tvångstankar
F431  Posttraumatiskt stressyndrom
F438A  Utmattningssyndrom
F439P  Stressreaktion
F439P  Krisreaktion
F439P  Sorgereaktion
F44-  Dissociativt syndrom
F44-  Hysteri
F44-  Konversionshysteri
F454  Somatoformt smärttillstånd
F454  Psykalgia
F454  Psykogen huvudvärk
F454  Psykogen ryggvärk
F459P  Somatoformt syndrom
F459P  Hypokondri
F459P  Psykosomatisk sjukdom
F459P  Somatiseringssyndrom
F48-  Neuros
F48-  Neurasteni
F48-  Psykasteni
F500  Anorexia nervosa
F500  Självsvält
F502  Bulimi
F502  Hetsätning
F509P  Ätstörning
F51-  Sömnstörning
F51-  Mardrömmar
F51-  Nattskräck
F51-  Sömngång
F52-  Sexuell dysfunktion
F52-  Frigiditet
F52-  Psykogen anorgasmi
F52-  Psykogen dyspareuni
F52-  Psykogen vaginism
F53-  Post partum-depression
F53-  Puerperal psykos
F55-  Läkemedelsmissbruk
F55-  Missbruk av ej beroendeframkallande substanser
F59-P  Psykogen fysiologisk dysfunktion
F69-P  Personlighetsstörning hos vuxen
F79-P  Psykisk utvecklingsstörning
F89-P  Psykologisk utvecklingsstörning
F89-P  Autism
F90-  Hyperaktivitetsstörning
F95-  Tics
F980  Icke organisk enures
F980  Funktionell enures
F980  Psykogen enures
F982  Matvägran under uppväxten
F982  Matvägran hos barn
F989P  Psykisk störning under uppväxten
F99-  Psykisk sjukdom
G03-P  Meningit
G03-P  Hjärnhinneinflammation
G04-P  Encefalomyelit
G04-P  Hjärninflammation
G04-P  Meningoencefalit
G04-P  Myelit
G122  Amyotrofisk lateralskleros
G122  ALS
G20-  Parkinsons sjukdom
G20-  Morbus Parkinson
G20-  Paralysis agitans
G250  Essentiell tremor
G250  Familjär tremor
G258  Restless legs
G258  Myrkrypningar i benen
G258  Rastlösa ben
G259P  Rörelserubbning
G259P  Dystoni
G259P  Intentionstremor
G259P  Läkemedelsutlöst parkinsonism
G259P  Läkemedelsutlöst tremor
G259P  Malignt neuroleptikasyndrom
G259P  Myoklonus
G259P  Sekundär parkinsonism
G30-  Alzheimers sjukdom
G35-  Multipel skleros
G35-  MS
G35-  Sclerosis disseminata
G40-P  Epilepsi
G40-P  Status epilepticus
G43-  Migrän
G43-  Hemicrania
G43-  Migrän med aura (klassisk)
G43-  Migrän utan aura (vanlig)
G43-  Migränekvivalent
G440  Hortons syndrom
G440  Cluster headache
G440  Hortons huvudvärk
G440  Klusterhuvudvärk
G442  Spänningshuvudvärk
G448P  Huvudvärkssyndrom
G448P  Kronisk posttraumatisk huvudvärk
G448P  Läkemedelsutlöst huvudvärk
G448P  Vaskulär huvudvärk
G45-P  Transitorisk ischemisk attack
G45-P  Amaurosis fugax
G45-P  TIA
G45-P  Transitorisk global amnesi
G45-P  Övergående cerebral ischemi
G47-  Organisk sömnstörning
G47-  Kataplexi
G47-  Narkolepsi
G47-  Sömnapné
G500  Trigeminusneuralgi
G510  Bells pares
G510  Perifer ansiktsförlamning
G510  Perifer facialispares
G540  Toraxapertursyndrom
G540  Sjukdom i brakialplexus
G540  TOS
G546  Fantomsmärta
G546  Fantom-extremitetssyndrom
G549P  Sjukdom i nerv, nervrot
G549P  Melkersson-Rosenthals syndrom
G549P  Melkerssons syndrom
G560  Karpaltunnelsyndrom
G573  Peroneuspares
G573  Betplockarsjuka
G58-P  Mononeuropati
G58-P  Meralgia parestetica
G58-P  Mortons metatarsalgi
G610  Guillain-Barrés syndrom
G610  Akut inflammatorisk poly(radikulo)neuropati
G621  Alkoholpolyneuropati
G629P  Polyneuropati
G629P  Idiopatisk neuropati
G629P  Läkemedelsutlöst polyneuropati
G629P  Ärftlig neuropati
G700  Myasthenia gravis
G72-P  Muskelsjukdom
G72-P  Muskeldystrofi
G72-P  Myopati
G80-  Cerebral pares
G80-  CP
G81-  Hemipares
G81-  Ensidig förlamning
G81-  Hemiplegi
G83-P  Pares
G83-P  Cauda equina-syndrom
G83-P  Förlamning
G83-P  Monopares
G83-P  Parapares
G83-P  Tetraplegi
G91-  Hydrocefalus
G91-  Normaltryckshydrocefalus
G91-  Vattenskalle
G933  Trötthetssyndrom efter virusinfektion
G933  Benign myalgisk encefalomyelit
G933  Kroniskt trötthetssyndrom
G98-P  Neurologisk sjukdom
G98-P  Alkoholutlöst encefalopati
G98-P  Blefarospasm
G98-P  Hereditär ataxi
G98-P  Horners syndrom
G98-P  Intrakraniell abscess
G98-P  Korea Huntington
G98-P  Neurogen ortostatisk hypotension
G98-P  Spinal muskelatrofi
H00-  Vagel
H00-  Chalazion
H00-  Hordeolum
H010  Blefarit
H010  Ögonlocksinflammation
H020  Entropion
H020  Trikiasis
H021  Ektropion
H024  Ptos
H026  Xantelasm på ögonlock
H041  "Torra ögon"-syndromet
H041  Tårkörtelsjukdom
H043  Dakryocystit
H043  Tårsäcksinflammation
H100  Varig konjunktivit
H100  Varig bindehinnekatarr
H101  Allergisk konjunktivit
H104  Kronisk konjunktivit
H104  Kronisk bindehinnekatarr
H109P  Konjunktivit
H109P  Bindehinnekatarr
H110  Pterygium
H113  Subkonjunktival blödning
H113  Hyposfagma
H15-  Sklerit
H15-  Episklerit
H15-  Sjukdom i sklera
H16-  Hornhinneinflammation
H16-  Fotokeratit
H16-  Keratit
H16-  Kornealsår
H16-  Snöblindhet
H16-  Svetsblindhet
H20-  Irit
H20-  Regnbågshinneinflammation
H25-P  Katarakt
H25-P  Grå starr
H33-  Näthinneavlossning
H33-  Ablatio retinae
H33-  Amotio retinae
H34-  Retinalkärlsocklusion
H34-  Centralartärocklusion i ögat
H34-  Retinalvensocklusion
H350  Hypertensiv retinopati
H350  Fundus hypertonicus
H353  Makuladegeneration
H40-P  Glaukom
H40-P  Glaukom med sluten kammarvinkel
H40-P  Glaukom med öppen kammarvinkel
H40-P  Grön starr
H40-P  Okulär hypertension
H433  Glaskroppsgrumling
H46-  Optikusneurit
H46-  Synnervsinflammation
H49-  Ögonmuskelförlamning
H49-  Abducenspares
H49-  Okulomotoriuspares
H50-  Skelning
H50-  Heterofori
H50-  Inåtskelning
H50-  Latent skelning
H50-  Strabism
H50-  Utåtskelning
H524  Presbyopi
H524  Ålderssynthet
H527P  Brytningsfel
H527P  Ackomodationspares
H527P  Astigmatism
H527P  Närsynthet
H527P  Översynthet
H532  Dubbelseende
H532  Diplopi
H535  Färgsinnesdefekt
H535  Färgblindhet
H539P  Synrubbning
H539P  Astenopi
H539P  Fotofobi
H539P  Halofenomen öga
H539P  Nattblindhet
H539P  Skotom
H54-  Synnedsättning
H54-  Amauros
H54-  Amblyopi
H54-  Bilateral blindhet
H54-  Blindhet
H54-  Unilateral blindhet
H55-  Nystagmus
H571  Ögonsmärta
H579P  Ögonsjukdom
H60-  Extern otit
H60-  Hörselgångsinflammation
H60-  Infektion i ytterörat
H60-  Otitis externa
H612  Vaxpropp
H612  Cerumen obturans
H65-  Sekretorisk otit
H65-  Glue ear
H65-  Icke varig mellanöreinflammation
H65-  Kronisk mukös otit
H65-  Kronisk serös otit
H65-  Mukös otit
H65-  Otitis serosa
H65-  Otosalpingit
H65-  Serös otitis media
H660  Akut mediaotit
H660  Akut suppurativ mediaotit
H660  Akut varig mediaotit
H660  Akut varig mellanöreinflammation
H663P  Kronisk mediaotit
H663P  Kronisk otit med perforation
H663P  Kronisk otitis media
H663P  Kronisk varig mellanöreinflammation
H669P  Mellanöreinflammation, ej specificerad
H669P  Otitis media UNS
H70-  Mastoidit
H72-  Trumhinneperforation
H72-  Posttraumatisk trumhinneperforation
H72-  Trumhinneperforation efter inflammation
H730  Akut myringit
H730  Bullös myringit
H80-  Otoskleros
H810  Ménières sjukdom
H810  Endolymfatisk hydrops
H810  Ménières syndrom
H811  Benign paroxysmal yrsel
H811  Benign lägesyrsel
H812  Vestibularisneurit
H812  Inflammation i hörselnerven
H812  Vestibularisneuronit
H814  Central yrsel
H833  Bullerskada
H833  Akustiskt trauma
H833  Hörselskada av buller
H911  Åldersbetingad hörselnedsättning
H911  Presbyakusi
H919P  Hörselnedsättning
H919P  Dålig hörsel
H919P  Dövhet
H919P  Dövstumhet
H919P  Nedsatt hörsel
H919P  Ototoxisk hörselnedsättning
H919P  Sensineural hörselnedsättning
H919P  Sudden Deafness
H919P  Surditas
H920  Öronvärk
H920  Otalgi
H921  Öronflytning
H921  Sekretion ur öra
H931  Tinnitus
H931  Öronsusning
H939P  Öronsjukdom
H939P  Öronsjukdom efter ingrepp
I10-  Hypertoni
I10-  Essentiell hypertoni
I10-  Högt blodtryck
I10-  Primär hypertoni
I13-P  Hypertoni med organsjukdom
I13-P  Hypertoni med hjärt- och njursjukdom
I13-P  Hypertoni med hjärtsjukdom
I13-P  Hypertoni med njursjukdom
I15-  Sekundär hypertoni
I15-  Hypertoni sekundär till endokrin sjukdom
I15-  Renovaskulär hypertoni
I200  Instabil angina pectoris
I200  Preinfarktsyndrom
I209P  Angina pectoris
I209P  Ischemiska bröstsmärtor
I209P  Kärlkramp
I21-P  Hjärtinfarkt
I21-P  Akuta komplikationer till hjärtinfarkt
I21-P  Hjärtinfarkt inom 4 veckor (28 dagar) från symtomdebuten
I21-P  Infarctus myocardii acutus
I21-P  Reinfarkt
I25-P  Ischemisk hjärtsjukdom
I25-P  Gammal hjärtinfarkt
I25-P  Hjärtaneurysm
I25-P  Ischemisk kardiomyopati
I25-P  Koronarartäraneurysm
I25-P  PMI syndrom
I25-P  Postinfarktsyndrom
I25-P  Tyst myokardischemi
I26-  Lungemboli
I26-  Embolia pulmonalis
I26-  Pulmonell infarkt
I26-  Pulmonell tromboembolism
I27-P  Sjukdom i lungcirkulationen
I27-P  Aneurysm i lungartär
I27-P  Cor pulmonale
I27-P  Kyfoskoliotisk hjärtsjukdom
I27-P  Primär pulmonell hypertoni
I27-P  Pulmonell hjärtsjukdom
I30-  Akut perikardit
I30-  Akut perikardutgjutning
I30-  Hjärtsäcksinflammation
I30-  Infektiös perikardit
I31-P  Sjukdom i perikardiet
I31-P  Hjärttamponad
I31-P  Kronisk perikardit
I38-P  Hjärtklaffsjukdom
I38-P  Akut endokardit
I38-P  Akut reumatisk feber
I38-P  Aortaklaffel
I38-P  Kronisk reumatisk hjärtsjukdom
I38-P  Mitralisklaffel
I38-P  Subakut endokardit
I40-P  Akut myokardit
I40-P  Infektiös myokardit
I42-P  Kardiomyopati
I42-P  Alkoholkardiomyopati
I42-P  Endokardiell fibroelastos
I45-P  Retledningsrubbning
I45-P  AV-block
I45-P  Adams-Stokes syndrom
I45-P  Grenblock
I45-P  Hjärtblock
I45-P  Pre-excitationssyndrom
I45-P  WPW-syndrom
I46-  Hjärtstillestånd
I46-  Hjärtstillestånd med framgångsrik hjärt-lungräddning
I46-  Plötslig hjärtdöd
I47-  Paroxysmal takykardi
I47-  Paroxysmal supraventrikulär takykardi
I47-  Paroxysmal ventrikulär takykardi
I48-  Förmaksflimmer
I48-  Förmaksfladder
I49-  Hjärtarytmi
I49-  Extrasystolier
I49-  Sick sinus syndrome
I49-  Supraventrikulära extraslag [SVES]
I49-  Ventrikelfladder
I49-  Ventrikelflimmer
I49-  Ventrikulära extraslag [VES]
I50-  Hjärtsvikt
I50-  Hjärtastma
I50-  Hjärtinkompensation
I50-  Hjärtinsufficiens
I50-  Kronisk hjärtinsufficiens
I51-P  Hjärtsjukdom
I51-P  Akut kardit
I51-P  Degenerativ hjärtmuskelsjukdom
I51-P  Förvärvad septumdefekt i hjärtat
I51-P  Hjärtförstoring
I51-P  Kronisk kardit
I51-P  Kronisk myokardit
I60-  Subaraknoidalblödning
I60-  Rupturerat cerebralt aneurysm
I61-P  Hjärnblödning
I61-P  Haemorrhagia cerebri
I61-P  Icke traumatisk extradural blödning
I61-P  Icke traumatisk subdural blödning (akut)
I61-P  Intracerebral blödning
I63-  Hjärninfarkt
I63-  Cerebral infarkt
I64-  Akut cerebral insult
I64-  Apoplexi
I64-  Stroke
I67-P  Cerebrovaskulär sjukdom
I67-P  Cerebral ateroskleros
I67-P  Cerebral ischemi
I67-P  Cerebralt aneurysm, icke brustet
I67-P  Hypertensiv encefalopati
I67-P  Ocklusion och stenos av cerebral artär
I67-P  Sjukdom i cerebrala kärl
I69-  Funktionsnedsättning efter cerebrovaskulär sjukdom
I69-  Sen effekt av cerebrovaskulär sjukdom
I709P  Ateroskleros
I709P  Ateroskleros i aorta
I709P  Ateroskleros i njurartär
I71-  Aortaaneurysm
I72-  Artäraneurysm
I72-  Artärbråck
I730  Raynauds syndrom
I730  Raynauds fenomen
I730  Raynauds sjukdom
I739P  Perifer vaskulär sjukdom
I739P  Artärspasm
I739P  Ateroskleros i extremitetsartärer
I739P  Aterosklerotiskt gangrän
I739P  Claudicatio intermittens
I739P  Thromboangiitis obliterans [Bürger]
I74-  Artäremboli
I74-  Emboli i artär
I74-  Trombos i artär
I77-P  Kärlsjukdom
I77-P  Artärsjukdom
I77-P  Kapillärsjukdom
I77-P  Sjukdom i arterioler
I800  Tromboflebit i ben
I800  Inflammation i ytlig ven i ben
I803P  Djup ventrombos i ben
I803P  Flebit och tromboflebit i vena femoralis
I809P  Ventrombos
I809P  Djup ventrombos (utom i ben)
I809P  Tromboflebit
I82-P  Tromboembolisk sjukdom
I82-P  Emboli och trombos i andra vener
I82-P  Tromboflebitis migrans
I82-P  Trombos i portavenen
I832P  Venöst bensår
I832P  Varicer med bensår
I832P  Variköst sår
I839P  Ytliga varicer på ben
I839P  Åderbråck på ben
I84-  Hemorrojder
I84-  Inre hemorrojder
I84-  Kvarvarande hemorrojdhudflikar
I84-  Yttre hemorrojder
I85-  Esofagusvaricer
I85-  Åderbråck i matstrupen
I861  Varikocele
I861  Varicer i scrotum
I872P  Venös insufficiens
I872P  Hypostatiskt eksem
I872P  Posttrombotiskt syndrom
I872P  Stasdermatit
I879P  Vensjukdom
I89-P  Lymfkärlssjukdom
I89-P  Lymfangiektasier
I89-P  Lymfödem
I95-  Hypotoni
I95-  Hypotoni orsakad av läkemedel
I95-  Ortostatisk hypotoni
I972  Lymfödem efter mastektomi
I972  Elefantiasis och förträngning av lymfkärl orsakad av mastektomi
I979P  Cirkulationssjukdom efter medicinsk åtgärd
I99-P  Sjukdom i cirkulationsorganen
J01-  Akut sinuit
J01-  Bihåleinflammation
J01-  Purulent rinit
J02-  Faryngit
J02-  Halsont
J02-  Streptokockfaryngit
J03-  Tonsillit
J03-  Halsfluss
J03-  Streptokocktonsillit
J04-  Akut laryngit
J04-  Stämbandsinflammation
J04-  Stämbandskatarr
J050  Pseudokrupp
J050  Falsk krupp
J051  Epiglottit
J051  Struplocksinflammation
J06-P  Övre luftvägsinfektion
J06-P  Förkylning
J06-P  ÖLI
J099  Influensa A (H1N1)
J099  Nya influensan A (H1N1)
J099  Svininfluensa A (H1N1)
J11-P  Influensa
J18-P  Pneumoni
J18-P  Bronkopneumoni
J18-P  Lunginflammation
J18-P  Primär atypisk pneumoni
J22-P  Akut bronkit
J22-P  Akut infektion i nedre luftvägarna
J22-P  Akut luftrörskatarr
J300  Vasomotorisk rinit
J300  Kärlsnuva
J300  Nästäppa
J304P  Allergisk rinit
J304P  Hösnuva
J310  Kronisk rinit
J312P  Kronisk faryngit
J32-  Kronisk sinuit
J33-  Näspolyp
J340  Näsfurunkel
J342  Septumdeviation
J342  Sned nässkiljevägg
J351P  Tonsillhypertrofi
J351P  Förstorade tonsiller
J359P  Adenoid
J359P  "Veg ad"
J359P  Adenoid vegetation
J359P  Förstoring av adenoider
J36-  Peritonsillit
J36-  Halsböld
J36-  Peritonsillär abscess
J37-  Kronisk laryngit
J37-  Kronisk laryngotrakeit
J380  Stämbandspares
J380  Stämbandsförlamning
J382P  Stämbandspolyp
J382P  Stämbandsknutor
J42-P  Kronisk bronkit
J42-P  Kronisk luftrörskatarr
J43-  Emfysem
J43-  Lungemfysem
J441  Kroniskt obstruktiv lungsjukdom med akut exacerbation
J449P  Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, ospecificerad
J441  KOL med akut exacerbation
J449P  KOL
J449P  KOL med akut nedre luftvägsinfektion
J449P  Kronisk astmatisk bronkit
J449P  Kroniskt obstruktiv bronkit
J45-P  Astma
J45-P  Akut astmaanfall
J45-P  Asthma bronchiale
J45-P  Astmatisk bronkit
J45-P  Status asthmaticus
J47-  Bronkiektasier
J47-  Lokala utvidgningar av luftrören
J61-  Asbestos
J61-  Asbestlunga
J64-P  Pneumokonios
J64-P  Dammlunga
J64-P  Silikos
J64-P  Stendammslunga
J67-P  Allergisk alveolit
J67-P  Hypersensitivitetspneumonit
J67-P  Luftvägssjukdom orsakad av organiskt damm
J84-P  Interstitiell lungsjukdom
J84-P  ARDS
J84-P  Chocklunga
J84-P  Lungfibros
J84-P  Lungsjukdomstillstånd av yttre orsak
J90-P  Pleurit
J90-P  Lungsäcksinflammation
J92-  Pleuraplack
J93-  Pneumotorax
J93-  Spontanpneumotorax
J96-P  Respiratorisk insufficiens
J96-P  Andningssvikt
J96-P  Respiratorisk insufficiens efter kirurgi
J98-P  Sjukdom i andningsorgan
K02-  Karies
K02-  Caries dentium
K05-  Parodontit
K05-  Gingivit
K08-P  Tandsjukdom
K10-P  Käksjukdom
K10-P  Cysta i käke
K10-P  Cysta i mun- och käkregionen
K10-P  Osteit i mun- och käkregionen
K11-  Spottkörtelsjukdom
K11-  Sialolithiasis
K11-  Spottsten
K120  Recidiverande afte
K120  Aftös stomatit
K120  Stomatitis herpetiformis
K122P  Stomatit
K122P  Abscess i munregionen
K122P  Inflammation i munslemhinnan
K13-  Läpp- och munslemhinnesjukdom
K13-  Gombesvär hos rökare
K13-  Irritationshyperplasi i munslemhinna
K13-  Kind- och läppbitning
K13-  Leukoplaki
K13-  Munvinkelragader
K14-  Tungsjukdom
K14-  Atrofisk glossit
K14-  Glossit
K14-  Hårtunga
K14-  Lingua geographica
K14-  Tungsveda
K21-  Gastroesofagal reflux
K22-P  Matstrupssjukdom
K22-P  Esofagit
K22-P  Esofagusdivertikel
K22-P  Esofagussjukdom
K22-P  Esofagusstriktur
K22-P  Kardiospasm
K25-  Sår i magsäcken
K25-  Ulcus ventriculi
K26-  Sår i tolvfingertarmen
K26-  Ulcus duodeni
K30-P  Dyspepsi
K30-P  Alkoholgastrit
K30-P  Gastrit
K30-P  Non ulcus-dyspepsi
K31-P  Gastroduodenal sjukdom
K31-P  Divertikel i magsäck
K31-P  Gastroduodenalt sår
K31-P  Peptiskt sår
K31-P  Pylorussjukdom
K31-P  Ulcus pepticum
K35-  Akut blindtarmsinflammation
K35-  Appendicit
K35-  Appendicitis acuta
K40-P  Ljumskbråck
K40-P  Femoralbråck
K40-P  Hernia inguinalis
K40-P  Pungbråck
K42-  Navelbråck
K42-  Hernia umbilicalis
K44-  Diafragmabråck
K44-  Hernia diaphragmatica
K44-  Hiatusbråck
K46-P  Bukbråck
K46-P  Främre bukväggsbråck
K46-P  Ärrbråck
K50-  Crohns sjukdom
K50-  Morbus Crohn
K50-  Regional enterit
K51-  Ulcerös kolit
K51-  Colitis ulcerosa
K51-  Ulcerös proktit
K52-P  Icke infektiös mag-tarmsjukdom
K52-P  Allergisk och kostbetingad diarré
K52-P  Gastroenterit
K52-P  Icke infektiös diarré
K52-P  Icke infektiös inflammation i mag-tarmkanal
K52-P  Kolit
K52-P  Kronisk appendicit
K52-P  Peritoneumsjukdom
K55-  Kärlsjukdom i tarm
K55-  Ischemisk enterit
K564  Fekalom
K567P  Ileus
K567P  Invagination
K567P  Paralytisk ileus
K567P  Tarmvred
K578  Divertikulit
K578  Divertiklar med peritonitretning
K579P  Divertikulos
K579P  Divertikelsjukdom
K579P  Divertiklar i tarmen
K579P  Fickbildning i tarm
K58-P  Colon irritabile
K58-P  Funktionell tarmsjukdom
K58-P  Irritabel tarm
K58-P  Irritable bowel syndrom [IBS]
K58-P  Tarmkatarr
K590  Obstipation
K590  Förstoppning
K591  Funktionell diarré
K594  Analspasm
K594  Proctalgia fugax
K61-P  Analfissur
K61-P  Analabscess
K61-P  Anorektal abscess
K61-P  Perianal abscess
K61-P  Perianal fistel
K61-P  Ändtarmsabscess
K61-P  Ändtarmsfistel
K62-  Rektalsjukdom
K62-  Blödning i anus
K62-  Polyp i ändtarm
K62-  Proktit
K62-  Prolaps i ändtarm
K62-  Rektalblödning
K62-  Rektalpolyp
K62-  Rektalprolaps
K62-  Strålningsproktit
K62-  Ändtarmssjukdom
K65-  Bukhinneinflammation
K65-  Akut peritonit
K65-  Peritonit
K70-  Alkoholleversjukdom
K70-  Alkoholcirros
K70-  Alkoholfettlever
K70-  Alkoholhepatit
K70-  Alkoholleversvikt
K70-  Levercirros utlöst av alkohol
K71-P  Toxisk leversjukdom
K71-P  Kronisk leversvikt
K71-P  Leversvikt
K76-P  Kronisk leversjukdom
K76-P  Hepatit
K76-P  Kronisk leverinflammation
K76-P  Kronisk staslever
K76-P  Levercirros
K76-P  Skrumplever
K80-  Gallsten
K80-  Cholelithiasis
K80-  Gallstenssjukdom
K81-  Gallblåseinflammation
K81-  Kolecystit
K83-P  Gallvägssjukdom
K83-P  Gallblåsesjukdom
K83-P  Icke fungerande gallblåsa
K83-P  Kolangit
K83-P  Sjukdom i gallblåsa och gallvägar, ospecificerad
K85-  Akut pankreatit
K85-  Akut bukspottkörtelinflammation
K86-  Kronisk bukspottkörtelinflammation
K86-  Alkoholpankreatit
K86-  Kronisk pankreatit
K86-  Kronisk pankreatit orsakad av alkohol
K900  Celiaki
K900  Glutenenteropati
K909P  Intestinal malabsorption
K909P  Bristfälligt näringsupptag från tarm
K909P  Malabsorption
K909P  Tropisk sprue
K911  Dumpingsyndrom
K911  Postgastrektomisyndrom
K911  Sjukdom efter kirurgiskt ingrepp på magsäck
K920  Hematemes
K920  Blodkräkning
K921  Melena
K921  Svart avföring
K929P  Gastrointestinal sjukdom
K929P  Intestinal blödning
K929P  Magsäcksblödning
K929P  Postoperativ malabsorption
K929P  Sjukdom i gastrointestinalkanalen
K929P  Sjukdom i matsmältningsorgan
L00-  Pemphigus neonatorum
L01-  Impetigo
L01-  Svinkoppor
L02-  Abscess
L02-  Böld
L02-  Furunkel
L02-  Karbunkel
L030  Paronyki
L030  Nagelbandsinfektion
L030  Panaritium
L04-  Lymfadenit
L04-  Akut lymfkörtelinflammation
L05-  Pilonidalcysta
L05-  Sakraldermoid
L08-P  Hudinfektion
L08-P  Bakteriell hudinfektion
L08-P  Cellulit
L08-P  Ektyma
L08-P  Erytrasma
L08-P  Lymfangit, akut
L08-P  Pyodermi
L130  Dermatitis herpetiformis
L139P  Bullös dermatit
L139P  Blåsdermatit
L139P  Blåsdermatos
L20-  Atopisk dermatit
L20-  Atopiskt eksem
L20-  Böjveckseksem
L21-  Seborroisk dermatit
L21-  Mjälleksem
L21-  Seborroiskt eksem
L22-  Blöjdermatit
L22-  Blöjeksem
L230  Nickeleksem
L230  Allergisk kontaktdermatit av metaller
L24-  Traumiterativt eksem
L24-  Husmorseksem
L24-  Icke allergiskt kontakteksem
L24-  Irritativ kontaktdermatit
L24-  Nötningseksem
L25-P  Kontaktdermatit
L25-P  Kontakteksem
L270P  Läkemedelsexantem
L270P  Läkemedelsutslag
L279P  Födoämnesexantem
L279P  Matutslag
L280  Neurodermit
L280  Lichen simplex
L29-P  Pruritus
L29-P  Anal klåda
L29-P  Anogenital klåda
L29-P  Klåda
L29-P  Prurigo nodularis
L29-P  Strofulus
L300  Nummulär dermatit
L300  Nummulärt eksem
L302  Id-reaktion
L302  Kutan autosensibilisering
L303  Infekterat eksem
L303  Infektiös dermatit
L304  Intertrigo
L304  Intertriginöst eksem
L309P  Dermatit
L309P  Eksem
L403  Pustulosis palmoplantaris
L403  PPP
L409P  Psoriasis
L41-  Parapsoriasis
L42-  Pityriasis rosea
L42-  Fjällros
L43-  Lichen planus
L43-  Lichen
L43-  Lichen ruber
L50-  Urtikaria
L50-  Nässelfeber
L50-  Nässelutslag
L51-  Erythema multiforme
L51-  Stevens-Johnsons syndrom
L52-  Erythema nodosum
L52-  Knölros
L53-P  Erytem
L53-P  Hudrodnad
L53-P  Toxiskt erytem
L56-P  Ljusdermatit
L56-P  Solbränna
L56-P  Soleksem
L56-P  Solsveda
L570  Aktinisk keratos
L58-P  Strålningsdermatit
L600  Nageltrång
L609P  Nagelsjukdom
L63-  Alopecia areata
L63-  Fläckformigt håravfall
L65-P  Alopeci
L65-P  Androgent håravfall
L65-P  Håravfall
L65-P  Ärrbildande håravfall
L68-  Hypertrikos
L68-  Hirsutism
L70-  Akne
L70-  Finnar
L710  Perioral dermatit
L719P  Rosacea
L719P  Rhinophyma
L72-  Aterom
L72-  Follikulär cysta i hud och underhud
L72-  Talgcysta
L73-  Hidradenit
L73-  Follikulit
L73-  Follikulär sjukdom
L73-  Hidroadenit
L73-  Skäggsvamp
L73-  Sycosis barbae
L74-P  Svettkörtelsjukdom
L74-P  Milaria
L74-P  Värmeplitor
L80-  Vitiligo
L818  Tatuering
L819P  Pigmentrubbning
L819P  Café au lait-fläck
L819P  Fräknar
L819P  Lentigo
L82-  Seborroisk keratos
L82-  Seborroisk vårta
L82-  Verruca seborrhoica
L84-  Hudförhårdnad
L84-  Kallositet
L84-  Klavus
L84-  Liktorn
L85-P  Hudhorn
L85-P  Epidermal förtjockning
L89-  Trycksår
L89-  Dekubitalsår
L89-  Liggsår
L89-  Ulcus decubitale
L90-  Atrofisk hudsjukdom
L90-  Atrofiskt ärr
L90-  Lichen sclerosus et atrophicus
L91-  Keloidärr
L91-  Hypertrofisk hudsjukdom
L91-  Hypertrofiskt ärr
L91-  Keloid
L92-  Främmandekroppsgranulom
L92-  Granuloma annulare
L92-  Granulomatös sjukdom i hud och underhud
L93-P  Kutan lupus erythematosus
L93-P  Lokaliserad bindvävssjukdom
L95-  Vaskulit i huden
L97-  Bensår
L980  Pyogent granulom
L980  Granuloma telangiectaticum
L981  Dermatitis factitia
L981  Artefakter
L981  Factitiadermatit
L981  Neurotiska exkoriationer
L984  Kroniskt hudsår
L989P  Hudsjukdom, ospecificerad
M06-P  Reumatoid artrit
M06-P  Juvenil reumatoid artrit
M06-P  Seronegativ reumatoid artrit
M06-P  Seropositiv reumatoid artrit
M10-  Gikt
M10-  Arthritis urica
M10-  Idiopatisk gikt
M10-  Podagra
M10-  Sekundär gikt
M11-  Kristallsynovit
M11-  Familjär kondrokalcinos
M11-  Kristallartropati
M11-  Pyrofosfatartrit
M13-P  Artrit
M13-P  Inflammatorisk artropati
M13-P  Ledinflammation
M13-P  Monoartrit
M13-P  Palindrom reumatism
M13-P  Polyartrit
M13-P  Purulent artrit
M13-P  Reaktiv artrit
M13-P  Reiters sjukdom
M151P  Heberdens knutor
M151P  Bouchards knutor
M159P  Generaliserad artros
M159P  Erosiv osteoartros
M159P  Polyartros
M159P  Posttraumatisk polyartros
M16-  Höftledsartros
M16-  Koxartros
M16-  Posttraumatisk koxartros
M17-  Knäartros
M17-  Gonartros
M17-  Posttraumatisk gonartros
M18-  Artros i första karpometakarpalleden
M18-  Artros i tummen
M18-  Posttraumatisk artros
M18-  Tumledsartros
M19-  Artros
M201  Hallux valgus
M220P  Recidiverande patellarluxation
M220P  Habituell patellarluxation
M224  Chondromalacia patellae
M224  Femuropatellärt syndrom
M224  Patellalgi
M232P  Menisksjukdom
M232P  Meniskdegeneration
M232P  Meniskskada
M239P  Knäledssjukdom
M239P  Fri kropp i knäled
M239P  Instabil knäled
M239P  Korsbandsskada
M239P  Slapphet i knäligament
M242  Ligamentslapphet
M242  Gammal ligamentskada
M245  Ledkontraktur
M254P  Ledutgjutning
M254P  Hemartros
M254P  Hydrops
M255  Ledvärk
M255  Artralgi
M256  Ledstelhet
M259P  Ledsjukdom
M259P  Recidiverande axelluxation
M259P  Recidiverande ledluxation
M315P  Jättecellsarterit
M315P  Temporalisarterit
M350  Sjögrens syndrom
M350  Keratokonjunctivitis sicca
M353  Polymyalgia reumatica
M353  PMR
M359P  Kollagenos
M359P  Dermatopolymyosit
M359P  Kollagen sjukdom
M359P  Nekrotiserande vaskulopati
M359P  Polyarteritis nodosa
M359P  SLE
M359P  Sklerodermi
M359P  Systemisk autoimmun sjukdom
M359P  Systemisk lupus erythematosus
M411  Juvenil skolios
M411  Juvenil kyfoskolios
M411  Ungdomsskolios
M420  Morbus Scheuermann
M431  Spondylolistes
M436  Tortikollis
M436  Nackspärr
M45-  Pelvospondylit
M45-  Bechterews sjukdom
M45-  Sakroileit
M47-  Spondylos
M47-  Artros i ryggraden
M50-  Cervikalt diskbråck
M50-  Diskbråck i halsrygg
M51-  Diskbråck
M51-  Lumbalt diskbråck
M51-  Torakalt diskbråck
M530  Cervikokranialt syndrom
M530  Nackhuvudvärk
M531  Cervikobrakialt syndrom
M533  Koccygodyni
M533  Svanskotsmärta
M539P  Ryggsjukdom
M539P  Kotkompression
M539P  Kyfos
M539P  Kyfoskolios
M539P  Lordos
M539P  Neuromuskulär skolios
M539P  Osteokondros
M539P  Osteomyelit i kota
M539P  Ryggradskrökning
M539P  Spinal stenos
M539P  Spondylolys
M542  Cervikalgi
M542  Halsryggsmärta
M543  Ischias
M544  Lumbago-ischias
M545  Lumbago
M545  Ryggskott
M546  Torakal ryggsmärta
M549P  Ryggvärk
M549P  Dorsalgi
M549P  Ont i ryggen
M549P  Radikulit
M549P  Radikulopati
M653  Trigger finger
M653  Nodulär sensjukdom i finger
M654  de Quervains sjukdom
M654  Quervains sjukdom
M654  Radial handledstenosynovit
M659P  Tenosynovit
M659P  Infektiös synovit
M659P  Infektiös tenosynovit
M659P  Senskideabscess
M659P  Synovit
M66-  Spontan senruptur
M66-  Ruptur av synovia
M674  Ganglion
M674  Senknuta
M700  Krepiterande handledssynovit
M700  Peritendinitis crepitans
M702  Olekranonbursit
M702  Armbågsbursit
M704  Prepatellarbursit
M704  Skurgumsknä
M706  Trokanterit
M706  Trokanterbursit
M706  Trokantertendinit
M710  Varig bursit
M710  Abscess i bursa
M712  Bakercysta
M720  Dupuytrens kontraktur
M720  Palmar fascial fibromatos
M722  Plantar fasciit
M750  Frusen skuldra
M750  Frozen shoulder
M750  Periarthritis humeroscapularis
M750  Periartrit i skulderleden
M751  Supraspinatussyndrom
M751  Supraspinatustendinit
M752  Bicepstendinit
M753  Kalkaxel
M753  Peritendinitis calcarea
M754  Impingementsyndrom i skulderled
M755  Skulderbursit
M755  Axelledsbursit
M755  Subakromialbursit
M755  Subdeltoideusbursit
M759P  Skulderledssjukdom
M766  Akillestendinit
M766  Akillesbursit
M766  Hälseneinflammation
M771P  Epikondylit
M771P  Golfarmbåge
M771P  Lateral epikondylit
M771P  Medial epikondylit
M771P  Tennisarm
M771P  Tennisarmbåge
M779P  Entesopati
M779P  Hälsporre
M779P  Kalkaneussporre
M779P  Kapsulit
M779P  Ligamentsjukdom
M779P  Metatarsalgi
M779P  Periartrit
M779P  Psoastendinit
M779P  Tendinit
M779P  Tibialis anterior-syndrom
M790  Mjukdelsreumatism
M790  Fibromyalgi
M790  Fibrosit
M790  Kroniskt idiopatiskt smärtsyndrom
M790  Myofasciellt smärtsyndrom
M791  Myalgi
M791  Muskelvärk
M799P  Mjukvävnadssjukdom
M799P  Bursit UNS
M799P  Muskelinflammation
M799P  Myosit
M799P  Pannikulit
M80-  Osteoporos med fraktur
M80-  Benskörhet med fraktur
M80-  Kilkota p g a osteoporos
M80-  Kotkompression p g a osteoporos
M81-  Osteoporos
M81-  Benskörhet
M840P  Pseudartros
M840P  Fördröjd frakturläkning
M840P  Utebliven frakturläkning
M843  Stressfraktur
M844  Patologisk fraktur
M844  Patologisk fraktur UNS
M86-  Osteomyelit
M86-  Benröta
M89-P  Ben-brosksjukdom
M89-P  Apofysit
M89-P  Aseptisk osteonekros
M89-P  Bencysta
M89-P  Epifysit
M89-P  Hyperostos
M89-P  Osteomalaci hos vuxen
M89-P  Pagets sjukdom
M89-P  Reflexdystrofi i arm
M89-P  Skulder-handsyndrom
M912P  Coxa plana
M912P  Juvenil osteokondros i femurhuvudet
M912P  Legg-Calvé-Perthes sjukdom
M912P  Perthes sjukdom
M925  Schlatters sjukdom
M925  Osgood-Schlatters sjukdom
M929P  Juvenil osteokondros
M929P  Ben-broskdegeneration hos unga
M929P  Blounts sjukdom
M929P  Kienböcks sjukdom
M929P  Köhlers sjukdom
M932  Osteochondritis dissecans
M940  Tietzes syndrom
M95-P  Förvärvad deformitet
M95-P  Benlängdsskillnad
M95-P  Blomkålsöra
M95-P  Boutonnière-deformitet
M95-P  Förvärvad extremitetsdeformitet
M95-P  Hallux rigidus
M95-P  Hallux varus
M95-P  Knapphålsdeformitet
M95-P  Pes planus
M95-P  Plattfot
M95-P  Svanhalsdeformitet
M96-P  Muskuloskeletal sjukdom efter ingrepp
M96-P  Biomekanisk skada
M96-P  Muskuloskeletal sjukdom efter skada
N04-  Nefrotiskt syndrom
N05-P  Glomerulonefrit
N12-P  Pyelonefrit
N12-P  Njurbäckeninflammation
N133P  Hydronefros
N139P  Urinvägsreflux
N19-P  Njursvikt
N19-P  Akut njursvikt
N19-P  Kronisk njursvikt
N19-P  Njurinsufficiens
N19-P  Uremi
N20-  Njursten
N20-  Nefrolithiasis
N20-  Ureterolithiasis
N20-  Uretärsten
N21-  Blåssten
N21-  Cystolithiasis
N23-  Njurkolik
N28-P  Nefropati
N28-P  Förvärvad njurcysta
N28-P  Njursjukdom
N30-P  Cystit
N30-P  Akut cystit
N30-P  Blåskatarr
N30-P  UVI
N30-P  Urinvägsinfektion
N32-P  Sjukdom i urinblåsan
N32-P  Neuromuskulär blåsfunktionsrubbning
N34-  Uretrit
N34-  Uretrasyndrom
N34-  Urinrörskatarr
N35-  Uretrastriktur
N35-  Urinrörsförträngning
N36-P  Uretrasjukdom
N36-P  Uretrakarunkel
N394P  Urininkontinens
N394P  Ansträngningsinkontinens
N394P  Blandinkontinens
N394P  Reflexinkontinens
N394P  Stressinkontinens
N394P  Trängningsinkontinens
N394P  Urge inkontinens
N394P  Överfyllnadsinkontinens
N399P  Urinvägssjukdom
N40-  Prostatahyperplasi
N40-  Prostataförstoring
N40-  Prostatahypertrofi
N41-  Prostatit
N41-  Akut prostatit
N41-  Kronisk prostatit
N42-  Prostatasjukdom
N42-  Prostatism
N433P  Hydrocele
N433P  Vattenbråck
N434  Spermatocele
N44-  Testistorsion
N45-  Epididymit
N45-  Bitestikelinflammation
N45-  Orkit
N45-  Testikelinflammation
N46-  Infertilitet hos man
N47-  Fimosis
N47-  Parafimosis
N47-  Trång förhud
N481P  Balanit
N481P  Förhudsinflammation
N483  Priapism
N484  Impotens
N50-P  Sjukdom i manliga genitalia
N600  Mammarcysta
N600  Cysta i bröstkörtel
N602P  Fibroadenomatos
N602P  Fibroadenos
N602P  Mastopathia cystica
N602P  Mastopati
N61-  Mastit
N61-  Bröstkörtelinflammation
N62-  Mammarhypertrofi
N62-  Gynekomasti
N63-  Knuta i bröstkörtel
N63-  Resistens i bröstkörtel
N64-  Sjukdom i bröstkörtel
N70-  Salpingit
N70-  Ooforit
N70-  Äggledarinflammation
N70-  Äggstocksinflammation
N71-  Endometrit
N71-  Inflammation i livmodern
N71-  Livmoderinflammation
N72-  Cervicit
N72-  Inflammation i livmoderhalsen
N72-  Livmoderhalsinflammation
N73-P  Pelvic inflammatory disease [PID]
N73-P  Inflammatorisk sjukdom i det kvinnliga bäckenet
N75-  Bartholinit
N76-P  Vulvovaginit
N76-P  Slidkatarr
N80-  Endometrios
N811  Cystocele
N811  Prolaps av främre vaginalvägg
N816  Rektocele
N816  Prolaps av bakre vaginalvägg
N819P  Uterovaginal prolaps
N819P  Framfall
N819P  Livmoderframfall
N82-  Fistel i kvinnliga genitalia
N832P  Ovarialcysta
N841  Cervixpolyp
N86-  Erytroplaki
N86-  Portioektropi
N86-  Portioerosion
N87-  Cervixdysplasi
N90-P  Sjukdom i kvinnliga genitalia
N90-P  Kraurosis vulvae
N910  Primär amenorré
N911P  Sekundär amenorré
N915P  Oligomenorré
N915P  Hypomenorré
N92-  Menometrorragi
N92-  Menorragi
N92-  Metrorragi
N92-  Polymenorré
N93-  Postkoital blödning
N93-  Genombrottsblödning
N93-  Kontaktblödning
N940  Ovulationssmärta
N940  Mittelschmertz
N940  Ägglossningssmärta
N941P  Dyspareuni
N941P  Smärta vid samlag
N941P  Vaginism
N943  Premenstruellt spänningssyndrom
N943  PMS
N946P  Dysmenorré
N946P  Smärtsam menstruation
N950  Postmenopausal blödning
N952  Atrofisk vaginit
N959P  Klimakteriebesvär
N97-P  Infertilitet hos kvinna
N99-P  Komplikation efter ingrepp i urin- och könsorgan
O00-  Extrauteringraviditet
O00-  Utomkvedshavandeskap
O01-P  Mola
O01-P  Druvbörd
O03-P  Spontanabort
O03-P  Missfall
O04-P  Inducerad abort
O04-P  Legal abort
O120P  Graviditetsödem
O121  Proteinuri under graviditet
O14-P  Preeklampsi
O14-P  Graviditetstoxikos
O15-  Eklampsi
O15-  Graviditetskramper
O16-P  Graviditetshypertoni
O16-P  Tidigare konstaterad hypertoni
O20-  Tidig graviditetsblödning
O20-  Hotande missfall
O21-  Hyperemesis gravidarum
O21-  Ihållande graviditetskräkning
O24-  Graviditetsdiabetes
O267  Symfyseolys
O267  Foglossning
O269P  Graviditetskomplikation
O30-P  Flerbördsgraviditet
O32-P  Komplicerande fosterläge
O33-P  Bäckenträngsel
O34-P  Förlossningshinder
O36-P  Problem hos fostret
O44-  Placenta praevia
O44-  Föreliggande moderkaka
O45-  Ablatio placentae
O45-  För tidig avlossning av moderkakan
O45-  Placentaavlossning
O47-P  Hotande förtidsbörd
O47-P  Förvärkar
O48-  Överburenhet
O75-P  Förlossningskomplikation
O80-  Okomplicerad förlossning
O80-  Normal förlossning
O86-P  Puerperal infektion
O86-P  Infektion under barnsängstiden
O90-P  Puerperal komplikation
O91-  Mjölkstockning
O91-  Bröstböld
O91-  Puerperal mastit
O92-  Amningsproblem
O92-  Laktationsrubbning
O99-P  Obstetrisk komplikation
P01-P  Perinatalt problem sekundärt till maternell faktor
P05-  Intrauterin tillväxthämning
P07-  Prematuritet
P08-  Postmaturitet
P143P  Plexus brachialis-skada
P15-P  Förlossningsskada
P28-P  Perinatal andningsrubbning
P29-  Perinatal cirkulationsrubbning
P38-  Neonatal navelinfektion
P391  Neonatal konjunktivit
P399P  Perinatal infektion
P54-P  Perinatal blödning
P55-P  Perinatal hemolytisk sjukdom
P55-P  Rh-immunisering
P59-P  Gulsot hos nyfödd, fysiologisk
P59-P  Kärnikterus
P59-P  Perinatal ikterus
P92-  Uppfödningsproblem hos nyfödd
P96-P  Perinatal sjukdom
Q03-  Medfödd hydrocefalus
Q03-  Medfödd vattenskalle
Q05-  Spina bifida
Q05-  Meningocele
Q05-  Myelomeningocele
Q05-  Ryggmärgsbråck
Q07-P  Missbildning i nervsystemet
Q15-P  Missbildning av öga
Q17-P  Missbildning av öra
Q18-  Missbildning av ansikte och hals
Q18-  Halscysta
Q24-P  Hjärtmissbildning
Q24-P  Medfödd hjärtsjukdom
Q28-P  Kärlmissbildning
Q28-P  Missbildning av cirkulationsorgan
Q314  Laryngomalaci
Q314  Larynxstridor
Q34-P  Missbildning av andningsorgan
Q35-  Gomspalt
Q36-  Läppspalt
Q37-  Läpp-gomspalt
Q381  Tungband
Q400  Medfödd pylorusstenos
Q400  Medfödd pylorostenos
Q400  Pylorospasm
Q400  Pylorusspasm
Q430  Meckels divertikel
Q431  Medfödd megakolon
Q431  Hirschsprungs sjukdom
Q45-P  Missbildning av matsmältningsorgan
Q53-  Retentio testis
Q53-  Icke nedstigen testikel
Q53-  Kryptorkidism
Q53-  Kryptorkism
Q54-  Hypospadi
Q57-P  Missbildning av könsorgan
Q57-P  Genital missbildning
Q61-  Cystnjuresjukdom
Q61-  Njurcysta
Q64-P  Missbildning av urinorgan
Q65-  Höftmissbildning
Q65-  Preluxation av höftleden
Q66-  Fotmissbildning
Q74-P  Extremitetsmissbildning
Q79-P  Missbildning av muskler och skelett
Q79-P  Muskuloskeletal missbildning
Q80-  Medfödd iktyos
Q80-  Fiskfjällssjuka
Q80-  Ichtyosis congenita
Q80-  Kongenital iktyos
Q822  Urticaria pigmentosa
Q822  Mastocytos
Q825  Medfött hemangiom
Q825  Födelsemärke
Q825  Nevus flammeus
Q825  Smultronmärke
Q825  Storkbett
Q829P  Hudmissbildning
Q829P  Medfödd hudmissbildning
Q83-  Missbildning av bröstkörtel
Q83-  Medfödd missbildning av bröstkörtel
Q850  Neurofibromatos
Q850  von Recklinghausens sjukdom
Q860  Fetalt alkoholsyndrom
Q860  Alkoholfetopati
Q893  Situs inversus
Q899P  Missbildning
Q899P  Medfödd deformitet
Q90-  Downs syndrom
Q96-  Turners syndrom
Q984P  Klinefelters syndrom
Q99-P  Kromosomrubbning
R000  Takykardi
R000  Snabb hjärtrytm
R001  Bradykardi
R001  Långsam hjärtrytm
R002  Hjärtklappning
R002  Palpitationer
R002  Störande upplevelse av hjärtslag
R008  Onormal hjärtrytm
R008  Onormala hjärtslag
R01-  Benignt hjärtbiljud
R01-  Avvikande hjärtauskultationsfynd
R01-  Dova hjärttoner
R01-  Funktionellt hjärtblåsljud
R01-  Prekordiellt gnidningsljud
R02-  Gangrän
R030  Uppmätt förhöjt blodtryck
R030  Förhöjt blodtryck tillfälligt
R030  Högt blodtryck som tillfälligt undersökningsfynd
R031  Uppmätt lågt blodtryck
R031  Lågt blodtryck tillfälligt
R040  Näsblödning
R040  Epistaxis
R042  Hemoptys
R042  Blodblandad upphostning
R042  Blodhosta
R049P  Blödning från luftvägar
R05-  Hosta
R05-  Tussis
R060  Dyspné
R060  Andfåddhet
R060  Andnöd
R060  Ytlig andning
R065  Snarkning
R065  Munandning
R066  Hicka
R066  Singultus
R068P  Andningsrubbning
R068P  Affektapné hos barn
R068P  Apné
R068P  Kvävningskänsla
R07-P  Bröstsmärta
R07-P  Bröstsmärta vid andning
R07-P  Pleurasmärta
R07-P  Prekordial smärta
R07-P  Strupsmärta
R098P  Specifika symtom från respirationsorgan
R098P  Andningsstillestånd
R098P  Asfyxi
R098P  Onormal upphostning
R100  Akut buk
R100  Akut buksmärta
R100  Svår buksmärta
R101  Smärta i övre delen av buken
R101  Epigastralgi
R101  Smärta i epigastriet
R103P  Smärta i nedre delen av buken
R104P  Buksmärta
R104P  Magknip
R104P  Ömhet i buken
R108P  Spädbarnskolik
R108P  Tremånaderskolik
R110P  Illamående
R110P  Nausea
R111P  Kräkningar
R111P  Vomitus
R12-  Halsbränna
R12-  Pyrosis
R13-  Sväljningssvårigheter
R13-  Dysfagi
R14-  Flatulens
R14-  Gasspänning i buk
R14-  Väderspänning
R15-  Fecesinkontinens
R15-  Avföringsinkontinens
R15-  Enkopres UNS
R16-  Lever- och mjältförstoring
R16-  Hepatomegali
R16-  Hepatosplenomegali
R16-  Leverförstoring
R16-  Mjältförstoring
R16-  Splenomegali
R17-  Gulsot
R17-  Ikterus
R18-  Ascites
R18-  Vätska i bukhålan
R190  Resistens i buk
R190  Abdominell resistens
R190  Knöl i buk
R190  Svullnad i buk
R194  Ändrade avföringsvanor
R196  Dålig andedräkt
R196  Foetor ex ore
R196  Halitos
R198P  Specifika matsmältningsorganssymtom
R198P  Défense
R198P  Onormala tarmljud
R20-  Känselstörning i hud
R20-  Bränningar
R20-  Domningar
R20-  Dysestesi
R20-  Myrkrypningar
R20-  Parestesi
R20-  Sensibilitetsrubbning
R21-  Hudutslag
R21-  Exantem
R22-  Resistens i huden
R22-  Knöl i huden
R22-  Resistens i hud och underhudsvävnad
R22-  Svullnad i huden
R230  Cyanos
R233  Petekier
R233  Ekkymoser
R233  Spontana punktformiga blödningar
R234  Fjällande hud
R234  Deskvamation av hud
R234  Indurerad hud
R238P  Hudförändring
R251  Tremor
R251  Muskeldarrningar
R252  Kramp
R252  Muskelkramp
R252  Vadkramp
R258P  Ofrivilliga rörelser
R258P  Fascikulationer
R258P  Ryckningar
R26-P  Gångrubbning
R26-P  Ataktisk gång
R26-P  Paralytisk gång
R26-P  Spastisk gång
R292  Reflexrubbning
R298P  Neuromuskuloskeletalt symtom
R298P  Knäppande höft
R298P  Muskuloskeletalt symtom
R298P  Neurologiskt symtom
R298P  Onormal kroppshållning
R30-  Smärta vid vattenkastning
R30-  Smärtsam miktion
R30-  Tenesmer i urinblåsa
R31-  Hematuri
R31-  Blod i urin
R32-  Urininkontinens, ospecificerad
R32-  Enures UNS
R33-  Urinretention
R33-  Urinstämma
R35-  Polyuri
R35-  Nykturi
R35-  Pollakisuri
R35-  Täta urinträngningar
R35-  Täta urintömningar
R36-  Flytning från uretra
R36-  Fluor urethrae
R36-  Flytning från penis
R391  Miktionssvårigheter
R391  Svag urinstråle
R391  Vattenkastningsbesvär
R398P  Anuri
R398P  Ingen eller liten urinmängd
R398P  Oliguri
R398P  Prerenal uremi
R40-  Medvetandesänkning
R40-  Koma ospecificerat
R40-  Medvetslöshet
R40-  Somnolens
R40-  Stupor
R40-  Sänkt vakenhetsgrad
R410  Desorientering
R410  Konfusion
R418P  Amnesi
R418P  Minnessvårigheter
R42-  Yrsel
R42-  Vertigo
R44-P  Perceptionsrubbning
R44-P  Anosmi
R44-P  Hallucinationer ospecificerade
R44-P  Lukt- och smakrubbning
R45-P  Symtom avseende känsloläge
R45-P  Dysfori
R45-P  Hyperaktivitet
R45-P  Nervositet
R45-P  Symtom avseende uppträdande
R47-  Talsvårighet
R47-  Afasi
R47-  Dysartri
R47-  Dysfasi
R48-  Läs- och skrivsvårigheter
R48-  Apraxi
R48-  Dyslexi
R48-  Symboldysfunktion
R490  Heshet
R490  Dysfoni
R498P  Röststörning
R498P  Afoni
R498P  Förändring av rösten
R50-  Oklar feber
R50-  Febris causae ignotae
R50-  Pyrexi
R51-  Huvudvärk
R51-  Ansiktssmärta
R52-  Smärta
R52-  Generaliserad smärta
R52-  Kronisk behandlingsresistent smärta
R53-  Trötthet
R53-  Allmän fysisk konditionsnedsättning
R53-  Asteni
R54-  Ålderssvaghet
R54-  Senilitet
R55-  Svimning
R55-  Blackout
R55-  Synkope
R56-  Feberkramp
R56-  Krampanfall
R57-  Chock, ospecificerad
R57-  Cirkulatorisk chock
R57-  Endotoxinchock
R57-  Hypovolemisk chock
R57-  Kardiogen chock
R57-  Sviktande perifer cirkulation
R58-  Blödning
R59-  Lymfkörtelförstoring
R59-  Svullna körtlar
R60-  Ödem
R60-  Vätskeretention
R61-  Överdriven svettning
R61-  Handsvett
R61-  Hyperhidros
R61-  Nattsvett
R62-  Tillväxtrubbning
R62-  Failure to thrive
R62-  Sen att gå
R62-  Sen att tala
R62-  Utebliven förväntad kroppslig utveckling
R62-  Utebliven viktökning
R630  Anorexi
R630  Aptitlöshet
R638P  Symtom relaterade till födo- och vätskeintag
R638P  Bristfälliga matvanor
R638P  Intorkning
R638P  Polydipsi och polyfagi
R638P  Sjukligt stegrad hunger eller törst
R638P  Ätproblem
R64-  Kakexi
R64-  Utmärgling
R682  Muntorrhet
R688P  Okänd orsak till sjuklighet
R688P  Irritabelt spädbarn
R688P  Klubbfingrar
R688P  Sjukdom utan diagnos icke specificerad till lokalisation eller organsystem
R688P  Skrikigt spädbarn
R688P  Urglasnaglar
R700  SR-utredning
R700  Förhöjd sänka
R73-  Hyperglykemi
R73-  Latent diabetes
R73-  Nedsatt glukostolerans
R73-  Onormal glukostoleranstest
R79-P  Onormal blodkemi
R79-P  Onormalt kemiskt fynd i blod
R79-P  Onormalt levervärde
R82-P  Onormalt urinfynd
R89-P  Onormalt provfynd
R89-P  Onormala fynd i prov från de kvinnliga könsorganen
R89-P  Onormalt cervixutstryk
R93-P  Onormalt radiologiskt fynd
R93-P  Avvikande röntgenfynd
R94-  Onormalt funktionsundersökningsresultat
R94-  Onormalt EKG
R94-  Onormalt njurfunktionstest
R99-P  Dödsfall med okänd orsak
R99-P  Funnen död
R99-P  Mors subita
R99-P  Plötslig spädbarnsdöd
S02-  Kraniefraktur
S02-  Näsbensfraktur
S02-  Skallbasfraktur
S02-  Skallfraktur
S02-  Tandfraktur
S02-  Underkäksfraktur
S02-  Överkäksfraktur
S05-  Ögonskada
S05-  Avskrapning på kornea
S05-  Penetrerande sår i ögongloben
S05-  Skada på konjunktiva
S05-  Traumatisk enukleation
S060  Hjärnskakning
S060  Commotio cerebri
S092  Traumatisk trumhinneruptur
S092  Traumatisk trumhinneperforation
S12-  Halskotfraktur
S12-  Fraktur på halskotpelaren
S134  Distorsion i halskotpelaren
S134  Whiplash-skada
S220P  Bröstkotsfraktur
S220P  Fraktur på bröstkotpelaren
S220P  Multipla frakturer på bröstkotpelaren
S222  Sternumfraktur
S222  Bröstbensfraktur
S223P  Revbensfraktur
S320  Ländkotsfraktur
S320  Fraktur på ländkotpelaren
S328P  Bäckenfraktur
S328P  Acetabulumfraktur
S328P  Koccyxfraktur
S328P  Multipla frakturer på ländkotpelaren och bäckenet
S328P  Sakrumfraktur
S420  Nyckelbensfraktur
S420  Klavikelfraktur
S422  Proximal humerusfraktur
S422  Fraktur på collum anatomicum
S422  Fraktur på collum chirurgicum
S422  Fraktur på tuberositas major
S429P  Fraktur på skuldergördel
S429P  Fraktur på humerusskaftet
S429P  Fraktur på skuldra
S430  Luxation i skulderled
S430  Axelledsluxation
S430  Axelluxation
S430  Glenohumeralledsluxation
S46-  Muskulär skada kring skuldra
S525  Distal radiusfraktur
S525  Colles fraktur
S525  Smiths fraktur
S530  Luxation av radiushuvudet
S530  Pigluxation
S620  Skafoideumfraktur i hand
S624P  Metakarpalbensfraktur
S624P  Mellanhandsfraktur
S627P  Fraktur på finger
S631P  Fingerledsluxation
S635  Handledsdistorsion
S635  Distorsion i interkarpalled
S635  Distorsion i radiokarpalled
S636  Distorsion i finger
S636  Distorsion i metakarpofalangealled
S636  Distorsion i tumme
S720P  Lårbenshalsfraktur
S720P  Kollumfraktur
S720P  Höftfraktur
S729P  Lårbensfraktur
S729P  Femurfraktur
S820  Patellarfraktur
S820  Knäskålsfraktur
S822P  Underbensfraktur
S822P  Tibiafraktur
S828P  Malleolarfraktur
S828P  Fotledsfraktur
S832  Meniskruptur
S832  Lateral meniskruptur
S832  Medial meniskruptur
S836P  Knädistorsion
S836P  Distorsion av knäligament
S836P  Luxation av patella
S836P  Luxation i knäled
S836P  Ruptur av knäligament
S860  Hälseneskada
S860  Skada på akillessena
S923  Metatarsalbensfraktur
S923  Mellansfotsfraktur
S925P  Tåfraktur
S929P  Fotfraktur
S934P  Fotledsdistorsion
S934P  Fotledsluxation
S934P  Stukning av fotled
T00-P  Skrubbsår
T00-P  Blåmärke
T00-P  Insektsbett
T00-P  Kontusion
T00-P  Ytlig skada
T01-P  Sårskada
T01-P  Djurbett
T01-P  Klämskada
T02-P  Fraktur
T03-P  Distorsion
T03-P  Luxation
T05-P  Traumatisk amputation
T07-P  Skada
T07-P  Trauma
T15-  Främmande kropp i öga
T16-  Främmande kropp i öra
T16-  Främmande kropp i hörselgång
T17-  Främmande kropp i andningsvägar
T17-  Asfyxi orsakad av främmande kropp
T17-  Inhalation av uppkräkt maginnehåll
T17-  Inhalation av vätska
T18-  Främmande kropp i matsmältningsorgan
T19-  Främmande kropp i urinorgan/könsorgan
T30-P  Brännskada
T30-P  Frätskada
T30-P  Kemisk frätskada
T35-P  Köldskada
T35-P  Multipla köldskador
T50-P  Läkemedelsförgiftning
T50-P  Felaktig substans given eller intagen av misstag
T50-P  Felmedicinering
T50-P  Överdosering av läkemedel
T65-P  Förgiftning
T71-  Kvävning
T71-  Kvävning (genom strypning)
T71-  Systemisk syrebrist
T74-  Misshandelssyndrom
T74-  Barnmisshandel
T74-  Effekt av försummelse och vanvård
T74-  Fysisk misshandel
T74-  Kvinnomisshandel
T74-  Psykisk misshandel
T74-  Sexuellt övergrepp
T751  Drunkningstillbud
T751  Drunkning
T751  Simmarkramp
T752  Vibrationsskada
T752  Effekter av vibration
T752  Pneumatic hammer syndrome
T752  Traumatiskt vasospastiskt syndrom
T752  Yrsel orsakad av infraljud
T753  Rörelsesjuka
T753  Luftsjuka
T753  Sjösjuka
T753  Åksjuka
T782P  Anafylaxi
T782P  Allergisk chock
T782P  Anafylaktisk chock
T782P  Angioneurotiskt ödem
T782P  Quinckeödem
T784  Allergi
T784  Allergisk reaktion
T784  Idiosynkrasi
T784  Överkänslighet
T789P  Ogynnsam effekt

T789P  Andra ogynnsamma reaktioner på födoämne som ej klassificeras annorstädes
T789P  Effekt av yttre orsak
T789P  Strålningssjuka
T789P  Värmesynkope
T79-  Tidig komplikation till trauma
T79-  Fettemboli
T79-  Kompartmentsyndrom
T79-  Luftemboli
T79-  Traumatisk chock
T79-  Traumatisk ischemi i muskel
T79-  Traumatiskt subkutant emfysem
T79-  Volkmanns ischemiska kontraktur
T80-  Komplikation efter injektion
T80-  Komplikation efter infusion
T80-  Komplikation efter perfusion
T80-  Komplikation efter tranfusion
T85-P  Komplikation av inre proteser
T85-P  Komplikation av implantat
T85-P  Komplikation av transplantat
T88-P  Komplikation till kirurgisk åtgärd och medicinsk vård
T88-P  Komplikation till kirurgisk åtgärd
T88-P  Komplikation till medicinsk vård
T88-P  Komplikationer specifika för replantation (återfastsättning) och amputation
T98-P  Sena besvär av skada
T98-P  Sena besvär till skador klassificerade S02.- -- T88.-P
Y579  Läkemedel eller drog i terapeutiskt bruk som orsak till ogynnsam effekt
Z000  Allmän medicinsk undersökning
Z000  Hälsokontroll
Z000  Hälsoundersökning
Z001  Hälsoövervakning av barn
Z001  Undersökning av barns utveckling
Z014  Gynekologisk hälsokontroll
Z014  Cellprov
Z014  Cervixutstryk
Z019P  Speciell rutinundersökning
Z019P  Mammografi
Z02-  Undersökning för intyg
Z02-  Anställningsundersökning
Z02-  Undersökning för försäkring
Z02-  Undersökning för körkort
Z02-  Utfärdande av dödsbevis
Z02-  Utfärdande av friskintyg
Z02-  Utfärdande av invaliditetsintyg
Z03-  Medicinsk bedömning för misstänkt sjukdom
Z03-  Observation för misstänkt sjukdom
Z04-  Undersökning av medikolegala skäl
Z04-  Observation
Z04-  Rättsintyg
Z09-P  Medicinsk övervakning efter behandling
Z10-  Hälsokontroll av definierad befolkningsgrupp
Z10-  Hälsokontroll av institutionsboende
Z10-  Hälsokontroll av skolbarn
Z13-P  Hälsokontroll avseende specificerad sjukdom
Z13-P  Screening
Z22-P  Exponering för smittsam sjukdom
Z22-P  Smittbärarskap
Z27-P  Vaccination
Z28-  Ej genomförd vaccination
Z28-  Vaccination ej genomförd p g a kontraindikation
Z28-  Vaccination ej genomförd p g a patientens önskemål
Z29-  Profylaktisk åtgärd mot smittsam sjukdom
Z29-  Förebyggande immunterapi
Z29-  Immunglobulinbehandling
Z29-  Isolering
Z29-  Kemoprofylax
Z300P  Preventivmedelsrådgivning
Z300P  P-pillerförskrivning
Z300P  Råd om familjeplanering
Z300P  Övervakning av preventivläkemedel
Z301P  Intrauterint preventivmedel
Z301P  Borttagande av spiral
Z301P  Insättning av spiral
Z301P  Kontroll av spiral
Z303  "Dagen-efter-piller"
Z309P  Födelsekontroll
Z31-  Fertilitetsfrämjande åtgärd
Z31-  Fertilitetsundersökning
Z31-  Genetisk rådgivning
Z32-P  Graviditetsundersökning
Z32-P  Graviditetstest
Z34-P  Mödrahälsovård
Z34-P  Graviditetsövervakning
Z34-P  Prenatal undersökning
Z34-P  Övervakning av riskgraviditet
Z515  Palliativ vård
Z54-P  Vårdåtgärd
Z54-P  Kirurgisk vårdåtgärd
Z54-P  Medicinsk vårdåtgärd
Z54-P  Rehabilitering
Z65-P  Socialmedicinska problem
Z65-P  Arbetsmiljöproblem
Z65-P  Psykosociala problem
Z65-P  Relationsproblem
Z70-  Sex- och samlevnadsrådgivning
Z710  Konsultation för annan
Z710  Konsultation som berör annan än patienten
Z710  Råd eller behandling för tredje part
Z711  Oro för sjukdom
Z711  "Worried well"
Z712  Förklaring av undersökningsfynd
Z712  Konsultation för "second opinion"
Z719P  Rådgivning, ospecificerad
Z719P  Medicinsk rådgivning
Z719P  Samtal
Z719P  Terapeutisk rådgivning
Z72-  Livsstilsproblem
Z73-  Livssituationsproblem
Z73-  Bristande coping
Z73-  Typ A-beteende
Z73-  Utbrändhet
Z74-  Beroende av vårdgivare
Z74-  Behov av kontinuerlig övervakning
Z74-  Hjälpbehov i hemmet
Z74-  Sängbunden
Z75-  Vård på fel vårdnivå
Z75-  Väntetid för vård
Z75-  Vård ej tillgänglig
Z760  Receptförnyelse
Z760  Förnyad förskrivning av glasögon
Z760  Förnyad förskrivning av hjälpmedel
Z760  Förnyad förskrivning av läkemedel
Z769P  Vårdkontakt, ospecificerad
Z769P  Beroende av njurdialys
Z769P  Beroende av respirator
Z769P  Beroende av tekniska hjälpmedel
Z769P  Kontakt med vården under icke specificerade förhållanden
Z769P  Tillstånd med pacemaker
Z769P  Tillstånd med stomi
Z769P  Tillstånd med transplantat
Z91-P  Potentiell hälsorisk i familjeanamnes
Z91-P  Väsentlig medicinsk behandling i sjukhistoria
KOD   TEXT
A00-  Kolera
A02-P  Salmonellainfektion
A03-  Shigellainfektion
A045  Campylobacterenterit
A046  Yersiniaenterit
A047  Clostridium difficile-enterokolit
A051  Botulism
A06-  Amöbainfektion
A071  Giardiainfektion
A09-P  Infektiös diarré
A16-P  Tuberkulos
A21-  Tularemi
A28-P  Djurburen bakteriesjukdom
A30-  Lepra
A31-  Atypisk mykobakteriell infektion
A32-  Listeriainfektion
A35-P  Tetanus
A36-  Difteri
A37-  Pertussis
A38-  Scarlatina
A39-  Meningokockinfektion
A41-P  Sepsis
A46-  Erysipelas
A481P  Legionellainfektion
A483  Toxiskt chocksyndrom
A49-P  Bakteriesjukdom ospecificerad
A53-P  Syfilis
A54-  Gonokockinfektion
A56-P  Klamydiainfektion
A59-  Trikomonasinfektion
A60-  Genital herpes
A630  Kondylom
A64-P  Sexuellt överförd sjukdom
A691  Vincents angina
A692  Borreliainfektion
A699P  Spiroketinfektion
A70-  Papegojsjuka
A79-P  Rickettsiainfektion
A80-  Polio
A89-P  Virusmeningit
A92-  Ockelbosjuka
A985  Nephropathia epidemica
A99-P  Artropodburen febersjukdom
B002  Herpesstomatit
B009P  Herpes simplex-infektion
B01-  Varicellae
B02-  Herpes zoster
B05-  Morbilli
B06-  Rubella
B07-  Verruca vulgaris
B081  Molluscum contagiosum
B082  Exanthema subitum
B083  Erythema infectiosum
B084  Höstblåsor
B09-P  Virusexantem
B19-P  Virushepatit
B24-P  HIV-infektion
B25-  CMV-infektion
B26-  Parotit
B27-  Mononukleos
B330  Bornholmssjuka
B34-P  Virusinfektion
B351  Nagelsvamp
B353  Fotsvamp
B359P  Dermatofytos
B360  Pityriasis versicolor
B373P  Urogenital candidainfektion
B379P  Candidainfektion
B49-P  Mykos, ospecificerad
B54-P  Malaria
B58-  Toxoplasmos
B64-P  Protozosjukdom
B653  Simmarklåda
B71-P  Bandmask
B77-  Spolmask
B80-  Springmask
B83-P  Masksjukdom
B85-  Pedikulos
B86-  Scabies
B88-P  Infestation
B91-  Sen effekt av polio
B94-P  Sen effekt av infektionssjukdom
B99-  Infektionssjukdom
C00-  Läppcancer
C08-P  Spottkörtelcancer
C14-P  Munhålecancer
C15-  Matstrupscancer
C16-  Magsäckscancer
C17-  Tunntarmscancer
C18-P  Tjocktarmscancer
C20-P  Ändtarmscancer
C22-  Levercancer
C23-P  Gallblåsecancer
C25-  Pankreascancer
C26-  Cancer i matsmältningsorganen
C32-  Larynxcancer
C34-P  Lungcancer
C39-P  Cancer i brösthåleorgan
C41-P  Skelettcancer
C43-  Malignt melanom
C44-  Hudcancer
C49-P  Bindvävscancer
C50-  Bröstcancer
C51-  Vulvacancer
C53-  Livmoderhalscancer
C55-P  Livmodercancer
C56-  Äggstockscancer
C57-P  Cancer i kvinnliga könsorgan
C60-  Peniscancer
C61-  Prostatacancer
C62-  Testikelcancer
C63-  Cancer i manliga könsorgan
C64-P  Njurcancer
C67-P  Urinblåsecancer
C69-  Cancer i ögat
C71-P  Cancer i centrala nervsystemet
C73-  Tyreoideacancer
C75-P  Cancer i endokrina körtlar
C79-P  Metastas
C80-P  Cancer, ospecificerad
C85-P  Malignt lymfom
C88-  Immunoproliferativ sjukdom
C90-  Myelom
C91-  Lymfatisk leukemi
C92-  Myeloisk leukemi
C96-P  Malign blodsjukdom
D06-  Cervixcancer in situ
D09-P  Cancer in situ
D10-  Benign tumör i munnen
D11-  Benign spottkörteltumör
D12-  Benign tumör i tjocktarm
D13-  Benign tumör i matsmältningsorganen
D14-  Benign tumör i andningsorgan
D15-  Benign tumör i brösthåleorgan
D16-  Benign tumör i skelettet
D17-  Lipom
D180  Hemangiom
D181  Lymfangiom
D21-P  Benign bindvävstumör
D22-  Nevus
D23-  Benign hudtumör
D24-  Benign bröstkörteltumör
D25-  Uterusmyom
D27-  Benign äggstockstumör
D28-P  Benign tumör i kvinnliga könsorgan
D29-  Benign tumör i manliga könsorgan
D30-  Benign tumör i urinorgan
D31-  Benign tumör i ögat
D33-P  Benign tumör i centrala nervsystemet
D34-  Benign sköldkörteltumör
D35-  Benign tumör i endokrin körtel
D36-  Benign tumör, ospecificerad
D37-  Oklar tumör i matsmältningskanalen
D38-  Oklar tumör i andningsorganen
D39-  Oklar tumör i kvinnliga könsorgan
D40-  Oklar tumör i manliga könsorgan
D41-  Oklar tumör i urinorganen
D43-P  Oklar tumör i centrala nervsystemet
D44-  Oklar tumör i endokrina körtlar
D45-  Polycythaemia vera
D47-P  Myelodysplasi
D48-  Oklar tumör
D50-  Järnbristanemi
D51-  Perniciös anemi
D52-  Folatbristanemi
D58-P  Hereditär hemolytisk anemi
D59-  Förvärvad hemolytisk anemi
D64-P  Annan anemi
D68-P  Koagulationsrubbning
D69-  Purpura
D750  Benign polycytemi
D751  Sekundär polycytemi
D759P  Annan sjukdom i blod och blodbildande organ
D84-P  Immunbristsjukdom
D86-  Sarkoidos
E01-P  Jodbristsjukdom i sköldkörteln
E03-  Hypotyreos
E04-  Struma
E05-  Hypertyreos
E06-  Tyreoidit
E07-  Tyreoideasjukdom
E108P  Diabetes mellitus typ 1, med komplikationer
E109  Diabetes mellitus typ 1, utan komplikationer
E118P  Diabetes mellitus typ 2, med komplikationer
E119  Diabetes mellitus typ 2, utan komplikationer
E14-P  Diabetes mellitus, ospecificerad
E16-P  Endokrin pankreasrubbning
E21-P  Bisköldkörtelsjukdom
E23-P  Hypofyssjukdom
E271  Binjurebarksinsufficiens
E279P  Binjuresjukdom
E28-  Ovariell dysfunktion
E29-  Testikulär dysfunktion
E30-  Störd pubertetsutveckling
E34-P  Endokrin rubbning
E63-P  Näringsbrist
E66-P  Obesitas
E73-  Laktosintolerans
E78-  Lipidrubbning
E790  Hyperurikemi
E802P  Porfyri
E84-  Cystisk fibros
E85-  Amyloidos
E88-P  Ämnesomsättningssjukdom
E890  Postoperativ hypotyreos
F01-  Vaskulär demens
F03-P  Demens
F09-P  Organisk psykisk störning
F100  Alkoholintoxikation
F101  Skadligt bruk av alkohol
F102  Alkoholberoende
F105P  Alkoholabstinens
F109P  Alkoholproblem
F17-  Skadligt bruk av tobak
F19-P  Drogberoende
F20-  Schizofreni
F21-  Schizotyp störning
F22-  Paranoid psykos
F29-P  Psykos
F30-  Manisk episod
F31-  Bipolär sjukdom
F32-  Depressiv episod
F33-  Recidiverande depression
F39-P  Förstämningssyndrom
F40-  Fobi
F410  Paniksyndrom
F411  Generaliserat ångestsyndrom
F419P  Ångesttillstånd
F42-  Tvångssyndrom
F431  Posttraumatiskt stressyndrom
F438A  Utmattningssyndrom
F439P  Stressreaktion
F44-  Dissociativt syndrom
F454  Somatoformt smärttillstånd
F459P  Somatoformt syndrom
F48-  Neuros
F500  Anorexia nervosa
F502  Bulimi
F509P  Ätstörning
F51-  Sömnstörning
F52-  Sexuell dysfunktion
F53-  Post partum-depression
F55-  Läkemedelsmissbruk
F59-P  Psykogen fysiologisk dysfunktion
F69-P  Personlighetsstörning hos vuxen
F79-P  Psykisk utvecklingsstörning
F89-P  Psykologisk utvecklingsstörning
F90-  Hyperaktivitetsstörning
F95-  Tics
F980  Icke organisk enures
F982  Matvägran under uppväxten
F989P  Psykisk störning under uppväxten
F99-  Psykisk sjukdom
G03-P  Meningit
G04-P  Encefalomyelit
G122  Amyotrofisk lateralskleros
G20-  Parkinsons sjukdom
G250  Essentiell tremor
G258  Restless legs
G259P  Rörelserubbning
G30-  Alzheimers sjukdom
G35-  Multipel skleros
G40-P  Epilepsi
G43-  Migrän
G440  Hortons syndrom
G442  Spänningshuvudvärk
G448P  Huvudvärkssyndrom
G45-P  Transitorisk ischemisk attack
G47-  Organisk sömnstörning
G500  Trigeminusneuralgi
G510  Bells pares
G540  Toraxapertursyndrom
G546  Fantomsmärta
G549P  Sjukdom i nerv, nervrot
G560  Karpaltunnelsyndrom
G573  Peroneuspares
G58-P  Mononeuropati
G610  Guillain-Barrés syndrom
G621  Alkoholpolyneuropati
G629P  Polyneuropati
G700  Myasthenia gravis
G72-P  Muskelsjukdom
G80-  Cerebral pares
G81-  Hemipares
G83-P  Pares
G91-  Hydrocefalus
G933  Trötthetssyndrom efter virusinfektion
G98-P  Neurologisk sjukdom
H00-  Vagel
H010  Blefarit
H020  Entropion
H021  Ektropion
H024  Ptos
H026  Xantelasm på ögonlock
H041  "Torra ögon"-syndromet
H043  Dakryocystit
H100  Varig konjunktivit
H101  Allergisk konjunktivit
H104  Kronisk konjunktivit
H109P  Konjunktivit
H110  Pterygium
H113  Subkonjunktival blödning
H15-  Sklerit
H16-  Hornhinneinflammation
H20-  Irit
H25-P  Katarakt
H33-  Näthinneavlossning
H34-  Retinalkärlsocklusion
H350  Hypertensiv retinopati
H353  Makuladegeneration
H40-P  Glaukom
H433  Glaskroppsgrumling
H46-  Optikusneurit
H49-  Ögonmuskelförlamning
H50-  Skelning
H524  Presbyopi
H527P  Brytningsfel
H532  Dubbelseende
H535  Färgsinnesdefekt
H539P  Synrubbning
H54-  Synnedsättning
H55-  Nystagmus
H571  Ögonsmärta
H579P  Ögonsjukdom
H60-  Extern otit
H612  Vaxpropp
H65-  Sekretorisk otit
H660  Akut mediaotit
H663P  Kronisk mediaotit
H669P  Mellanöreinflammation, ej specificerad
H70-  Mastoidit
H72-  Trumhinneperforation
H730  Akut myringit
H80-  Otoskleros
H810  Ménières sjukdom
H811  Benign paroxysmal yrsel
H812  Vestibularisneurit
H814  Central yrsel
H833  Bullerskada
H911  Åldersbetingad hörselnedsättning
H919P  Hörselnedsättning
H920  Öronvärk
H921  Öronflytning
H931  Tinnitus
H939P  Öronsjukdom
I10-  Hypertoni
I13-P  Hypertoni med organsjukdom
I15-  Sekundär hypertoni
I200  Instabil angina pectoris
I209P  Angina pectoris
I21-P  Hjärtinfarkt
I25-P  Ischemisk hjärtsjukdom
I26-  Lungemboli
I27-P  Sjukdom i lungcirkulationen
I30-  Akut perikardit
I31-P  Sjukdom i perikardiet
I38-P  Hjärtklaffsjukdom
I40-P  Akut myokardit
I42-P  Kardiomyopati
I45-P  Retledningsrubbning
I46-  Hjärtstillestånd
I47-  Paroxysmal takykardi
I48-  Förmaksflimmer
I49-  Hjärtarytmi
I50-  Hjärtsvikt
I51-P  Hjärtsjukdom
I60-  Subaraknoidalblödning
I61-P  Hjärnblödning
I63-  Hjärninfarkt
I64-  Akut cerebral insult
I67-P  Cerebrovaskulär sjukdom
I69-  Funktionsnedsättning efter cerebrovaskulär sjukdom
I709P  Ateroskleros
I71-  Aortaaneurysm
I72-  Artäraneurysm
I730  Raynauds syndrom
I739P  Perifer vaskulär sjukdom
I74-  Artäremboli
I77-P  Kärlsjukdom
I800  Tromboflebit i ben
I803P  Djup ventrombos i ben
I809P  Ventrombos
I82-P  Tromboembolisk sjukdom
I832P  Venöst bensår
I839P  Ytliga varicer på ben
I84-  Hemorrojder
I85-  Esofagusvaricer
I861  Varikocele
I872P  Venös insufficiens
I879P  Vensjukdom
I89-P  Lymfkärlssjukdom
I95-  Hypotoni
I972  Lymfödem efter mastektomi
I979P  Cirkulationssjukdom efter medicinsk åtgärd
I99-P  Sjukdom i cirkulationsorganen
J01-  Akut sinuit
J02-  Faryngit
J03-  Tonsillit
J04-  Akut laryngit
J050  Pseudokrupp
J051  Epiglottit
J06-P  Övre luftvägsinfektion
J099  Influensa A (H1N1)
J11-P  Influensa
J18-P  Pneumoni
J22-P  Akut bronkit
J300  Vasomotorisk rinit
J304P  Allergisk rinit
J310  Kronisk rinit
J312P  Kronisk faryngit
J32-  Kronisk sinuit
J33-  Näspolyp
J340  Näsfurunkel
J342  Septumdeviation
J351P  Tonsillhypertrofi
J359P  Adenoid
J36-  Peritonsillit
J37-  Kronisk laryngit
J380  Stämbandspares
J382P  Stämbandspolyp
J42-P  Kronisk bronkit
J43-  Emfysem
J441  Kroniskt obstruktiv lungsjukdom med akut exacerbation
J449P  Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, ospecificerad
J45-P  Astma
J47-  Bronkiektasier
J61-  Asbestos
J64-P  Pneumokonios
J67-P  Allergisk alveolit
J84-P  Interstitiell lungsjukdom
J90-P  Pleurit
J92-  Pleuraplack
J93-  Pneumotorax
J96-P  Respiratorisk insufficiens
J98-P  Sjukdom i andningsorgan
K02-  Karies
K05-  Parodontit
K08-P  Tandsjukdom
K10-P  Käksjukdom
K11-  Spottkörtelsjukdom
K120  Recidiverande afte
K122P  Stomatit
K13-  Läpp- och munslemhinnesjukdom
K14-  Tungsjukdom
K21-  Gastroesofagal reflux
K22-P  Matstrupssjukdom
K25-  Sår i magsäcken
K26-  Sår i tolvfingertarmen
K30-P  Dyspepsi
K31-P  Gastroduodenal sjukdom
K35-  Akut blindtarmsinflammation
K40-P  Ljumskbråck
K42-  Navelbråck
K44-  Diafragmabråck
K46-P  Bukbråck
K50-  Crohns sjukdom
K51-  Ulcerös kolit
K52-P  Icke infektiös mag-tarmsjukdom
K55-  Kärlsjukdom i tarm
K564  Fekalom
K567P  Ileus
K578  Divertikulit
K579P  Divertikulos
K58-P  Colon irritabile
K590  Obstipation
K591  Funktionell diarré
K594  Analspasm
K61-P  Analfissur
K62-  Rektalsjukdom
K65-  Bukhinneinflammation
K70-  Alkoholleversjukdom
K71-P  Toxisk leversjukdom
K76-P  Kronisk leversjukdom
K80-  Gallsten
K81-  Gallblåseinflammation
K83-P  Gallvägssjukdom
K85-  Akut pankreatit
K86-  Kronisk bukspottkörtelinflammation
K900  Celiaki
K909P  Intestinal malabsorption
K911  Dumpingsyndrom
K920  Hematemes
K921  Melena
K929P  Gastrointestinal sjukdom
L00-  Pemphigus neonatorum
L01-  Impetigo
L02-  Abscess
L030  Paronyki
L04-  Lymfadenit
L05-  Pilonidalcysta
L08-P  Hudinfektion
L130  Dermatitis herpetiformis
L139P  Bullös dermatit
L20-  Atopisk dermatit
L21-  Seborroisk dermatit
L22-  Blöjdermatit
L230  Nickeleksem
L24-  Traumiterativt eksem
L25-P  Kontaktdermatit
L270P  Läkemedelsexantem
L279P  Födoämnesexantem
L280  Neurodermit
L29-P  Pruritus
L300  Nummulär dermatit
L302  Id-reaktion
L303  Infekterat eksem
L304  Intertrigo
L309P  Dermatit
L403  Pustulosis palmoplantaris
L409P  Psoriasis
L41-  Parapsoriasis
L42-  Pityriasis rosea
L43-  Lichen planus
L50-  Urtikaria
L51-  Erythema multiforme
L52-  Erythema nodosum
L53-P  Erytem
L56-P  Ljusdermatit
L570  Aktinisk keratos
L58-P  Strålningsdermatit
L600  Nageltrång
L609P  Nagelsjukdom
L63-  Alopecia areata
L65-P  Alopeci
L68-  Hypertrikos
L70-  Akne
L710  Perioral dermatit
L719P  Rosacea
L72-  Aterom
L73-  Hidradenit
L74-P  Svettkörtelsjukdom
L80-  Vitiligo
L818  Tatuering
L819P  Pigmentrubbning
L82-  Seborroisk keratos
L84-  Hudförhårdnad
L85-P  Hudhorn
L89-  Trycksår
L90-  Atrofisk hudsjukdom
L91-  Keloidärr
L92-  Främmandekroppsgranulom
L93-P  Kutan lupus erythematosus
L95-  Vaskulit i huden
L97-  Bensår
L980  Pyogent granulom
L981  Dermatitis factitia
L984  Kroniskt hudsår
L989P  Hudsjukdom, ospecificerad
M06-P  Reumatoid artrit
M10-  Gikt
M11-  Kristallsynovit
M13-P  Artrit
M151P  Heberdens knutor
M159P  Generaliserad artros
M16-  Höftledsartros
M17-  Knäartros
M18-  Artros i första karpometakarpalleden
M19-  Artros
M201  Hallux valgus
M220P  Recidiverande patellarluxation
M224  Chondromalacia patellae
M232P  Menisksjukdom
M239P  Knäledssjukdom
M242  Ligamentslapphet
M245  Ledkontraktur
M254P  Ledutgjutning
M255  Ledvärk
M256  Ledstelhet
M259P  Ledsjukdom
M315P  Jättecellsarterit
M350  Sjögrens syndrom
M353  Polymyalgia reumatica
M359P  Kollagenos
M411  Juvenil skolios
M420  Morbus Scheuermann
M431  Spondylolistes
M436  Tortikollis
M45-  Pelvospondylit
M47-  Spondylos
M50-  Cervikalt diskbråck
M51-  Diskbråck
M530  Cervikokranialt syndrom
M531  Cervikobrakialt syndrom
M533  Koccygodyni
M539P  Ryggsjukdom
M542  Cervikalgi
M543  Ischias
M544  Lumbago-ischias
M545  Lumbago
M546  Torakal ryggsmärta
M549P  Ryggvärk
M653  Trigger finger
M654  de Quervains sjukdom
M659P  Tenosynovit
M66-  Spontan senruptur
M674  Ganglion
M700  Krepiterande handledssynovit
M702  Olekranonbursit
M704  Prepatellarbursit
M706  Trokanterit
M710  Varig bursit
M712  Bakercysta
M720  Dupuytrens kontraktur
M722  Plantar fasciit
M750  Frusen skuldra
M751  Supraspinatussyndrom
M752  Bicepstendinit
M753  Kalkaxel
M754  Impingementsyndrom i skulderled
M755  Skulderbursit
M759P  Skulderledssjukdom
M766  Akillestendinit
M771P  Epikondylit
M779P  Entesopati
M790  Mjukdelsreumatism
M791  Myalgi
M799P  Mjukvävnadssjukdom
M80-  Osteoporos med fraktur
M81-  Osteoporos
M840P  Pseudartros
M843  Stressfraktur
M844  Patologisk fraktur
M86-  Osteomyelit
M89-P  Ben-brosksjukdom
M912P  Coxa plana
M925  Schlatters sjukdom
M929P  Juvenil osteokondros
M932  Osteochondritis dissecans
M940  Tietzes syndrom
M95-P  Förvärvad deformitet
M96-P  Muskuloskeletal sjukdom efter ingrepp
N04-  Nefrotiskt syndrom
N05-P  Glomerulonefrit
N12-P  Pyelonefrit
N133P  Hydronefros
N139P  Urinvägsreflux
N19-P  Njursvikt
N20-  Njursten
N21-  Blåssten
N23-  Njurkolik
N28-P  Nefropati
N30-P  Cystit
N32-P  Sjukdom i urinblåsan
N34-  Uretrit
N35-  Uretrastriktur
N36-P  Uretrasjukdom
N394P  Urininkontinens
N399P  Urinvägssjukdom
N40-  Prostatahyperplasi
N41-  Prostatit
N42-  Prostatasjukdom
N433P  Hydrocele
N434  Spermatocele
N44-  Testistorsion
N45-  Epididymit
N46-  Infertilitet hos man
N47-  Fimosis
N481P  Balanit
N483  Priapism
N484  Impotens
N50-P  Sjukdom i manliga genitalia
N600  Mammarcysta
N602P  Fibroadenomatos
N61-  Mastit
N62-  Mammarhypertrofi
N63-  Knuta i bröstkörtel
N64-  Sjukdom i bröstkörtel
N70-  Salpingit
N71-  Endometrit
N72-  Cervicit
N73-P  Pelvic inflammatory disease [PID]
N75-  Bartholinit
N76-P  Vulvovaginit
N80-  Endometrios
N811  Cystocele
N816  Rektocele
N819P  Uterovaginal prolaps
N82-  Fistel i kvinnliga genitalia
N832P  Ovarialcysta
N841  Cervixpolyp
N86-  Erytroplaki
N87-  Cervixdysplasi
N90-P  Sjukdom i kvinnliga genitalia
N910  Primär amenorré
N911P  Sekundär amenorré
N915P  Oligomenorré
N92-  Menometrorragi
N93-  Postkoital blödning
N940  Ovulationssmärta
N941P  Dyspareuni
N943  Premenstruellt spänningssyndrom
N946P  Dysmenorré
N950  Postmenopausal blödning
N952  Atrofisk vaginit
N959P  Klimakteriebesvär
N97-P  Infertilitet hos kvinna
N99-P  Komplikation efter ingrepp i urin- och könsorgan
O00-  Extrauteringraviditet
O01-P  Mola
O03-P  Spontanabort
O04-P  Inducerad abort
O120P  Graviditetsödem
O121  Proteinuri under graviditet
O14-P  Preeklampsi
O15-  Eklampsi
O16-P  Graviditetshypertoni
O20-  Tidig graviditetsblödning
O21-  Hyperemesis gravidarum
O24-  Graviditetsdiabetes
O267  Symfyseolys
O269P  Graviditetskomplikation
O30-P  Flerbördsgraviditet
O32-P  Komplicerande fosterläge
O33-P  Bäckenträngsel
O34-P  Förlossningshinder
O36-P  Problem hos fostret
O44-  Placenta praevia
O45-  Ablatio placentae
O47-P  Hotande förtidsbörd
O48-  Överburenhet
O75-P  Förlossningskomplikation
O80-  Okomplicerad förlossning
O86-P  Puerperal infektion
O90-P  Puerperal komplikation
O91-  Mjölkstockning
O92-  Amningsproblem
O99-P  Obstetrisk komplikation
P01-P  Perinatalt problem sekundärt till maternell faktor
P05-  Intrauterin tillväxthämning
P07-  Prematuritet
P08-  Postmaturitet
P143P  Plexus brachialis-skada
P15-P  Förlossningsskada
P28-P  Perinatal andningsrubbning
P29-  Perinatal cirkulationsrubbning
P38-  Neonatal navelinfektion
P391  Neonatal konjunktivit
P399P  Perinatal infektion
P54-P  Perinatal blödning
P55-P  Perinatal hemolytisk sjukdom
P59-P  Gulsot hos nyfödd, fysiologisk
P92-  Uppfödningsproblem hos nyfödd
P96-P  Perinatal sjukdom
Q03-  Medfödd hydrocefalus
Q05-  Spina bifida
Q07-P  Missbildning i nervsystemet
Q15-P  Missbildning av öga
Q17-P  Missbildning av öra
Q18-  Missbildning av ansikte och hals
Q24-P  Hjärtmissbildning
Q28-P  Kärlmissbildning
Q314  Laryngomalaci
Q34-P  Missbildning av andningsorgan
Q35-  Gomspalt
Q36-  Läppspalt
Q37-  Läpp-gomspalt
Q381  Tungband
Q400  Medfödd pylorusstenos
Q430  Meckels divertikel
Q431  Medfödd megakolon
Q45-P  Missbildning av matsmältningsorgan
Q53-  Retentio testis
Q54-  Hypospadi
Q57-P  Missbildning av könsorgan
Q61-  Cystnjuresjukdom
Q64-P  Missbildning av urinorgan
Q65-  Höftmissbildning
Q66-  Fotmissbildning
Q74-P  Extremitetsmissbildning
Q79-P  Missbildning av muskler och skelett
Q80-  Medfödd iktyos
Q822  Urticaria pigmentosa
Q825  Medfött hemangiom
Q829P  Hudmissbildning
Q83-  Missbildning av bröstkörtel
Q850  Neurofibromatos
Q860  Fetalt alkoholsyndrom
Q893  Situs inversus
Q899P  Missbildning
Q90-  Downs syndrom
Q96-  Turners syndrom
Q984P  Klinefelters syndrom
Q99-P  Kromosomrubbning
R000  Takykardi
R001  Bradykardi
R002  Hjärtklappning
R008  Onormal hjärtrytm
R01-  Benignt hjärtbiljud
R02-  Gangrän
R030  Uppmätt förhöjt blodtryck
R031  Uppmätt lågt blodtryck
R040  Näsblödning
R042  Hemoptys
R049P  Blödning från luftvägar
R05-  Hosta
R060  Dyspné
R065  Snarkning
R066  Hicka
R068P  Andningsrubbning
R07-P  Bröstsmärta
R098P  Specifika symtom från respirationsorgan
R100  Akut buk
R101  Smärta i övre delen av buken
R103P  Smärta i nedre delen av buken
R104P  Buksmärta
R108P  Spädbarnskolik
R110P  Illamående
R111P  Kräkningar
R12-  Halsbränna
R13-  Sväljningssvårigheter
R14-  Flatulens
R15-  Fecesinkontinens
R16-  Lever- och mjältförstoring
R17-  Gulsot
R18-  Ascites
R190  Resistens i buk
R194  Ändrade avföringsvanor
R196  Dålig andedräkt
R198P  Specifika matsmältningsorganssymtom
R20-  Känselstörning i hud
R21-  Hudutslag
R22-  Resistens i huden
R230  Cyanos
R233  Petekier
R234  Fjällande hud
R238P  Hudförändring
R251  Tremor
R252  Kramp
R258P  Ofrivilliga rörelser
R26-P  Gångrubbning
R292  Reflexrubbning
R298P  Neuromuskuloskeletalt symtom
R30-  Smärta vid vattenkastning
R31-  Hematuri
R32-  Urininkontinens, ospecificerad
R33-  Urinretention
R35-  Polyuri
R36-  Flytning från uretra
R391  Miktionssvårigheter
R398P  Anuri
R40-  Medvetandesänkning
R410  Desorientering
R418P  Amnesi
R42-  Yrsel
R44-P  Perceptionsrubbning
R45-P  Symtom avseende känsloläge
R47-  Talsvårighet
R48-  Läs- och skrivsvårigheter
R490  Heshet
R498P  Röststörning
R50-  Oklar feber
R51-  Huvudvärk
R52-  Smärta
R53-  Trötthet
R54-  Ålderssvaghet
R55-  Svimning
R56-  Feberkramp
R57-  Chock, ospecificerad
R58-  Blödning
R59-  Lymfkörtelförstoring
R60-  Ödem
R61-  Överdriven svettning
R62-  Tillväxtrubbning
R630  Anorexi
R638P  Symtom relaterade till födo- och vätskeintag
R64-  Kakexi
R682  Muntorrhet
R688P  Okänd orsak till sjuklighet
R700  SR-utredning
R73-  Hyperglykemi
R79-P  Onormal blodkemi
R82-P  Onormalt urinfynd
R89-P  Onormalt provfynd
R93-P  Onormalt radiologiskt fynd
R94-  Onormalt funktionsundersökningsresultat
R99-P  Dödsfall med okänd orsak
S02-  Kraniefraktur
S05-  Ögonskada
S060  Hjärnskakning
S092  Traumatisk trumhinneruptur
S12-  Halskotfraktur
S134  Distorsion i halskotpelaren
S220P  Bröstkotsfraktur
S222  Sternumfraktur
S223P  Revbensfraktur
S320  Ländkotsfraktur
S328P  Bäckenfraktur
S420  Nyckelbensfraktur
S422  Proximal humerusfraktur
S429P  Fraktur på skuldergördel
S430  Luxation i skulderled
S46-  Muskulär skada kring skuldra
S525  Distal radiusfraktur
S530  Luxation av radiushuvudet
S620  Skafoideumfraktur i hand
S624P  Metakarpalbensfraktur
S627P  Fraktur på finger
S631P  Fingerledsluxation
S635  Handledsdistorsion
S636  Distorsion i finger
S720P  Lårbenshalsfraktur
S729P  Lårbensfraktur
S820  Patellarfraktur
S822P  Underbensfraktur
S828P  Malleolarfraktur
S832  Meniskruptur
S836P  Knädistorsion
S860  Hälseneskada
S923  Metatarsalbensfraktur
S925P  Tåfraktur
S929P  Fotfraktur
S934P  Fotledsdistorsion
T00-P  Skrubbsår
T01-P  Sårskada
T02-P  Fraktur
T03-P  Distorsion
T05-P  Traumatisk amputation
T07-P  Skada
T15-  Främmande kropp i öga
T16-  Främmande kropp i öra
T17-  Främmande kropp i andningsvägar
T18-  Främmande kropp i matsmältningsorgan
T19-  Främmande kropp i urinorgan/könsorgan
T30-P  Brännskada
T35-P  Köldskada
T50-P  Läkemedelsförgiftning
T65-P  Förgiftning
T71-  Kvävning
T74-  Misshandelssyndrom
T751  Drunkningstillbud
T752  Vibrationsskada
T753  Rörelsesjuka
T782P  Anafylaxi
T784  Allergi
T789P  Ogynnsam effekt
T79-  Tidig komplikation till trauma
T80-  Komplikation efter injektion
T85-P  Komplikation av inre proteser
T88-P  Komplikation till kirurgisk åtgärd och medicinsk vård
T98-P  Sena besvär av skada
Y579  Läkemedel eller drog i terapeutiskt bruk som orsak till ogynnsam effekt
Z000  Allmän medicinsk undersökning
Z001  Hälsoövervakning av barn
Z014  Gynekologisk hälsokontroll
Z019P  Speciell rutinundersökning
Z02-  Undersökning för intyg
Z03-  Medicinsk bedömning för misstänkt sjukdom
Z04-  Undersökning av medikolegala skäl
Z09-P  Medicinsk övervakning efter behandling
Z10-  Hälsokontroll av definierad befolkningsgrupp
Z13-P  Hälsokontroll avseende specificerad sjukdom
Z22-P  Exponering för smittsam sjukdom
Z27-P  Vaccination
Z28-  Ej genomförd vaccination
Z29-  Profylaktisk åtgärd mot smittsam sjukdom
Z300P  Preventivmedelsrådgivning
Z301P  Intrauterint preventivmedel
Z303  "Dagen-efter-piller"
Z309P  Födelsekontroll
Z31-  Fertilitetsfrämjande åtgärd
Z32-P  Graviditetsundersökning
Z34-P  Mödrahälsovård
Z515  Palliativ vård
Z54-P  Vårdåtgärd
Z65-P  Socialmedicinska problem
Z70-  Sex- och samlevnadsrådgivning
Z710  Konsultation för annan
Z711  Oro för sjukdom
Z712  Förklaring av undersökningsfynd
Z719P  Rådgivning, ospecificerad
Z72-  Livsstilsproblem
Z73-  Livssituationsproblem
Z74-  Beroende av vårdgivare
Z75-  Vård på fel vårdnivå
Z760  Receptförnyelse
Z769P  Vårdkontakt, ospecificerad
Z91-P  Potentiell hälsorisk i familjeanamnes
KOD   TEXT
E108P  Diabetes mellitus typ 1, med komplikationer
E109  Diabetes mellitus typ 1, utan komplikationer
E118P  Diabetes mellitus typ 2, med komplikationer
E119  Diabetes mellitus typ 2, utan komplikationer
KOD   TEXT
A02-P  Salmonellaenterit
A02-P  Salmonellos
A03-  Bakteriell dysenteri
A03-  Rödsot
A06-  Amoebiasis
A09-P  Enterokolit
A09-P  Infektiös gastroenterit
A09-P  Matförgiftning
A09-P  Tarminfektion
A16-P  TB
A16-P  TBC
A21-  Harpest
A28-P  Erysipeloid
A30-  Spetälska
A31-  Infektion med atypiska mykobakterier
A41-P  Blodförgiftning
A41-P  Septisk chock
A483  TSS
A483  Toxic shock syndrome
A49-P  Bakteremi
A49-P  Bakterieinfektion olokaliserad
A53-P  Lues
A54-  Gonorré
A59-  Trikomonaskolpit
A64-P  STD
A692  Borrelios
A692  Erythema chronicum migrans
A70-  Ornitos
A70-  Psittakos
A80-  Barnförlamning
A80-  Poliomyelit
A89-P  Fästingburen virusencefalit
A89-P  Rabies
A89-P  TBE (Tick-borne encephalitis)
A89-P  Virusencefalit
A89-P  Virusinfektion i CNS
A89-P  Virusmeningoencefalit
A985  Sorkfeber
A99-P  Hemorragisk feber
B002  Herpes simplex-faryngit
B002  Munsår
B009P  Herpesinfektion
B01-  Vattenkoppor
B01-  Vattkoppor
B02-  Bältros
B02-  Zoster
B05-  Mässling
B06-  Röda hund
B07-  Vårta
B083  Femte sjukan
B09-P  Virusenantem
B19-P  Hepatit A
B19-P  Hepatit B
B19-P  Hepatit C
B19-P  Hepatit D
B24-P  AIDS
B24-P  ARC
B24-P  Sjukdom orsakad av HIV
B25-  Cytomegalvirusinfektion
B26-  Påssjuka
B27-  Infektiös mononukleos
B330  Pleurodyni
B34-P  Viros
B351  Nagelmykos
B351  Onykomykos
B353  Fotmykos
B353  Tinea pedis
B359P  Hudsvamp
B359P  Ringorm
B359P  Tinea
B373P  Candidavaginit
B379P  Torsk
B49-P  Svampinfektion, ospecificerad
B58-  Toxoplasmainfektion
B71-P  Binnikemask
B77-  Ascaridiasis
B77-  Askaridos
B80-  Enterobiasis
B80-  Oxyuriasis
B80-  Trådmaskinfektion
B83-P  Mask
B85-  Löss
B94-P  Sen effekt av tuberkulos
C00-  Malign läpptumör
C14-P  Malign tumör i munnen
C14-P  Muncancer
C15-  Esofaguscancer
C16-  Ventrikelcancer
C18-P  Grovtarmscancer
C18-P  Koloncancer
C20-P  Rektalcancer
C20-P  Stolgångscancer
C22-  Hepatom
C22-  Levercellscancer
C22-  Primär levercancer
C25-  Cancer i bukspottkörteln
C25-  Malign tumör i bukspottkörteln
C26-  Malign tumör i matsmältningsorganen
C32-  Strupcancer
C32-  Stämbandscancer
C34-P  Bronkialcancer
C34-P  Cancer i nedre luftvägarna
C34-P  Malign tumör i lunga
C39-P  Cancer i andningsvägarna
C39-P  Malign tumör i andningsvägarna
C39-P  Malign tumör i brösthålans organ
C41-P  Bencancer
C41-P  Malign skelettumör
C44-  Basalcellscancer
C44-  Basaliom
C44-  Malign hudtumör
C49-P  Kaposis sarkom
C49-P  Malign mjukdelstumör
C49-P  Mesoteliom
C50-  Mammarcancer
C53-  Cervixcancer
C55-P  Endometriecancer
C55-P  Korpuscancer
C55-P  Uteruscancer
C56-  Ovarialcancer
C56-  Ovariecancer
C61-  Cancer i blåshalskörteln
C62-  Testiscancer
C64-P  Hypernefrom
C67-P  Malign tumör i urinorgan
C67-P  Uroepitelial cancer
C69-  Malign tumör i ögat
C69-  Retinoblastom
C71-P  Hjärntumör
C71-P  Malign tumör i centrala nervsystemet
C73-  Sköldkörtelcancer
C75-P  Endokrin cancer
C79-P  Metastas från okänd primärtumör
C80-P  Malign kakexi
C80-P  Malign tumör
C85-P  Hodgkins sjukdom
C85-P  Mycosis fungoides
C85-P  Non-Hodgkin-lymfom
C88-  Waldenströms makroglobulinemi
C90-  Malign plasmacellstumör
C90-  Myelomatos
C90-  Plasmacellsleukemi
C91-  Akut lymfatisk leukemi
C91-  Kronisk lymfatisk leukemi
C92-  Akut myeloisk leukemi
C92-  Kronisk myeloisk leukemi
C96-P  Andra leukemier med icke specificerad celltyp
C96-P  Leukemi, ospecificerad
C96-P  Monocytleukemi
D12-  Benign tumör i anus
D12-  Benign tumör i ändtarm
D12-  Hereditär polypos i kolon
D17-  Fettsvulst
D180  Blodkärlssvulst
D181  Lymfkärlssvulst
D21-P  Benign mjukvävnadstumör
D21-P  Benign tumör i bindvävnad
D22-  Blått nevus
D22-  Hårigt nevus
D22-  Pigmentnevus
D23-  Benign svettkörteltumör
D23-  Benign talgkörteltumör
D25-  Fibromyom i uterus
D25-  Muskelsvulst i livmodern
D25-  Myom
D27-  Benign ovarialtumör
D33-P  Meningeom
D34-  Benign tyreoideatumör
D36-  Tumör
D47-P  Benign monoklonal gammopati
D47-P  Essentiell trombocytopeni
D47-P  Lymfoproliferativ sjukdom
D47-P  Myelodysplastiskt syndrom
D47-P  Myeloproliferativ sjukdom
D48-  Svulst
D50-  Blödningsanemi
D52-  Nutritionell megaloblastanemi
D58-P  Hemoglobinopati
D58-P  Sicklecellssjukdom
D58-P  Talassemi
D58-P  Ärftlig hemolytisk anemi
D59-  Idiopatisk hemolytisk anemi
D59-  Läkemedelsutlöst hemolytisk anemi
D64-P  Anemi efter akut större blödning
D64-P  Anemi vid kronisk sjukdom
D64-P  Anemi vid tumörsjukdom
D64-P  Aplastisk anemi
D64-P  Blodbrist
D64-P  Nutritionsanemi
D68-P  Blödarsjuka
D68-P  Förvärvad K-vitaminbrist
D68-P  Hemofili
D69-  Blödningsbenägenhet
D69-  Henoch-Schönleins purpura
D69-  Kapillärskörhet
D69-  Senil purpura
D750  Familjär polycytemi
D759P  Agranulocytos
D759P  Basofili
D759P  Eosinofili
D759P  Leukocytos
D759P  Sjukdomar i mjälten
D84-P  Rubbningar i immunförsvaret
D86-  Morbus Schaumann
E01-P  Endemisk kretinism
E01-P  Endemisk struma
E01-P  Medfött jodbristsyndrom
E01-P  Subklinisk jodbristhypotyreos
E03-  Hypotyreos orsakad av läkemedel
E03-  Myxödem
E03-  Postinfektiös hypotyreos
E04-  Atoxisk diffus struma
E04-  Sköldkörtelförstoring
E05-  Graves sjukdom
E05-  Toxisk nodulär struma
E05-  Tyreotoxikos
E06-  Autoimmun tyreoidit
E06-  Kronisk tyreoidit
E06-  Läkemedelsutlöst tyreoidit
E06-  de Quervains tyreoidit
E108P  Diabetes typ 1, med komplikationer
E108P  Insulin-dependent diabetes mellitus (IDDM), med komplikationer
E109  Diabetes typ 1, utan komplikationer
E109  Insulin-dependent diabetes mellitus (IDDM), utan komplikationer
E118P  Diabetes typ 2, med komplikationer
E118P  Non-insulin-dependent diabetes mellitus (NIDDM), med komplikationer
E119  Diabetes typ 2, utan komplikationer
E119  Non-insulin-dependent diabetes mellitus (NIDDM), utan komplikationer
E16-P  Hyperinsulinism
E16-P  Hypoglykemi
E21-P  Hyperparatyreoidism
E21-P  Hypoparatyreoidism
E23-P  Diabetes insipidus
E23-P  Hypofysrubbning
E23-P  Underfunktion av hypofysen
E23-P  Överfunktion av hypofysen
E271  Addisons sjukdom
E279P  Adenogenitala rubbningar
E279P  Cushings syndrom
E279P  Hyperaldosteronism
E28-  Polycystiska ovarier
E30-  För tidig pubertet
E30-  Försenad pubertet
E63-P  Malnutrition
E63-P  Vitaminbrist
E66-P  Adipositas
E66-P  Övernäring
E66-P  Övervikt
E73-  Laktasbrist
E73-  Mjölksockerintolerans
E78-  Blodfettrubbning
E78-  Hyperkolesterolemi
E78-  Hypertriglyceridemi
E790  Asymtomatisk hyperurikemi
E890  Hypotyreoidism efter strålning
F01-  Arteriosklerotisk demens
F01-  Multiinfarktdemens
F03-P  Demens, ospecificerad
F03-P  Presenil demens
F03-P  Presenil psykos
F03-P  Senil demens
F03-P  Senil psykos
F09-P  Organisk psykos
F09-P  Symtomatisk psykos
F102  Kronisk alkoholism
F105P  Alkoholpsykos
F105P  Delirium tremens
F17-  Nikotinism
F17-  Tobaksberoende
F19-P  Drogmissbruk
F19-P  Läkemedelsberoende
F19-P  Narkomani
F21-  Borderline schizofreni
F29-P  Cykloid psykos
F29-P  Reaktiv psykos
F30-  Hypomani
F30-  Mani
F31-  Manodepressiv sjukdom
F32-  Depression
F32-  Psykogen depression
F32-  Reaktiv depression
F39-P  Depressiv neuros
F39-P  Neurotisk depression
F410  Panikattack
F410  Paniktillstånd
F411  Ångestneuros
F419P  Ångest
F42-  Tvångshandlingar
F42-  Tvångstankar
F438A  Utmattningssyndrom
F439P  Krisreaktion
F439P  Sorgereaktion
F44-  Hysteri
F44-  Konversionshysteri
F454  Psykalgia
F454  Psykogen huvudvärk
F454  Psykogen ryggvärk
F459P  Hypokondri
F459P  Psykosomatisk sjukdom
F459P  Somatiseringssyndrom
F48-  Neurasteni
F48-  Psykasteni
F500  Självsvält
F502  Hetsätning
F51-  Mardrömmar
F51-  Nattskräck
F51-  Sömngång
F52-  Frigiditet
F52-  Psykogen anorgasmi
F52-  Psykogen dyspareuni
F52-  Psykogen vaginism
F53-  Puerperal psykos
F55-  Missbruk av ej beroendeframkallande substanser
F89-P  Autism
F980  Funktionell enures
F980  Psykogen enures
F982  Matvägran hos barn
G03-P  Hjärnhinneinflammation
G04-P  Hjärninflammation
G04-P  Meningoencefalit
G04-P  Myelit
G122  ALS
G20-  Morbus Parkinson
G20-  Paralysis agitans
G250  Familjär tremor
G258  Myrkrypningar i benen
G258  Rastlösa ben
G259P  Dystoni
G259P  Intentionstremor
G259P  Läkemedelsutlöst parkinsonism
G259P  Läkemedelsutlöst tremor
G259P  Malignt neuroleptikasyndrom
G259P  Myoklonus
G259P  Sekundär parkinsonism
G35-  MS
G35-  Sclerosis disseminata
G40-P  Status epilepticus
G43-  Hemicrania
G43-  Migrän med aura (klassisk)
G43-  Migrän utan aura (vanlig)
G43-  Migränekvivalent
G440  Cluster headache
G440  Hortons huvudvärk
G440  Klusterhuvudvärk
G448P  Kronisk posttraumatisk huvudvärk
G448P  Läkemedelsutlöst huvudvärk
G448P  Vaskulär huvudvärk
G45-P  Amaurosis fugax
G45-P  TIA
G45-P  Transitorisk global amnesi
G45-P  Övergående cerebral ischemi
G47-  Kataplexi
G47-  Narkolepsi
G47-  Sömnapné
G510  Perifer ansiktsförlamning
G510  Perifer facialispares
G540  TOS
G546  Fantom-extremitetssyndrom
G549P  Melkersson-Rosenthals syndrom
G549P  Melkerssons syndrom
G573  Betplockarsjuka
G58-P  Meralgia parestetica
G58-P  Mortons metatarsalgi
G610  Akut inflammatorisk poly(radikulo)neuropati
G629P  Idiopatisk neuropati
G629P  Läkemedelsutlöst polyneuropati
G629P  Ärftlig neuropati
G72-P  Muskeldystrofi
G72-P  Myopati
G80-  CP
G81-  Hemiplegi
G83-P  Cauda equina-syndrom
G83-P  Förlamning
G83-P  Monopares
G83-P  Parapares
G83-P  Tetraplegi
G91-  Normaltryckshydrocefalus
G91-  Vattenskalle
G933  Benign myalgisk encefalomyelit
G933  Kroniskt trötthetssyndrom
G98-P  Alkoholutlöst encefalopati
G98-P  Blefarospasm
G98-P  Hereditär ataxi
G98-P  Horners syndrom
G98-P  Intrakraniell abscess
G98-P  Korea Huntington
G98-P  Neurogen ortostatisk hypotension
G98-P  Spinal muskelatrofi
H00-  Chalazion
H00-  Hordeolum
H010  Ögonlocksinflammation
H020  Trikiasis
H043  Tårsäcksinflammation
H100  Varig bindehinnekatarr
H104  Kronisk bindehinnekatarr
H109P  Bindehinnekatarr
H113  Hyposfagma
H15-  Episklerit
H15-  Sjukdom i sklera
H16-  Fotokeratit
H16-  Keratit
H16-  Kornealsår
H16-  Snöblindhet
H16-  Svetsblindhet
H20-  Regnbågshinneinflammation
H25-P  Grå starr
H33-  Ablatio retinae
H33-  Amotio retinae
H34-  Centralartärocklusion i ögat
H34-  Retinalvensocklusion
H350  Fundus hypertonicus
H40-P  Glaukom med sluten kammarvinkel
H40-P  Glaukom med öppen kammarvinkel
H40-P  Grön starr
H40-P  Okulär hypertension
H49-  Abducenspares
H49-  Okulomotoriuspares
H50-  Heterofori
H50-  Inåtskelning
H50-  Latent skelning
H50-  Utåtskelning
H524  Ålderssynthet
H527P  Ackomodationspares
H527P  Astigmatism
H527P  Närsynthet
H527P  Översynthet
H535  Färgblindhet
H539P  Astenopi
H539P  Fotofobi
H539P  Halofenomen öga
H539P  Nattblindhet
H539P  Skotom
H54-  Amauros
H54-  Amblyopi
H54-  Bilateral blindhet
H54-  Blindhet
H54-  Unilateral blindhet
H60-  Hörselgångsinflammation
H60-  Infektion i ytterörat
H60-  Otitis externa
H612  Cerumen obturans
H65-  Glue ear
H65-  Icke varig mellanöreinflammation
H65-  Kronisk mukös otit
H65-  Kronisk serös otit
H65-  Mukös otit
H65-  Otitis serosa
H65-  Otosalpingit
H65-  Serös otitis media
H660  Akut suppurativ mediaotit
H660  Akut varig mediaotit
H663P  Kronisk otit med perforation
H663P  Kronisk otitis media
H669P  Otitis media UNS
H72-  Posttraumatisk trumhinneperforation
H72-  Trumhinneperforation efter inflammation
H730  Bullös myringit
H810  Endolymfatisk hydrops
H810  Ménières syndrom
H811  Benign lägesyrsel
H812  Inflammation i hörselnerven
H833  Akustiskt trauma
H833  Hörselskada av buller
H919P  Dålig hörsel
H919P  Dövhet
H919P  Dövstumhet
H919P  Nedsatt hörsel
H919P  Ototoxisk hörselnedsättning
H919P  Sensineural hörselnedsättning
H919P  Sudden Deafness
H919P  Surditas
H921  Sekretion ur öra
H931  Öronsusning
H939P  Öronsjukdom efter ingrepp
I10-  Högt blodtryck
I10-  Primär hypertoni
I13-P  Hypertoni med hjärtsjukdom
I13-P  Hypertoni med njursjukdom
I15-  Hypertoni sekundär till endokrin sjukdom
I15-  Renovaskulär hypertoni
I200  Preinfarktsyndrom
I209P  Ischemiska bröstsmärtor
I209P  Kärlkramp
I21-P  Akuta komplikationer till hjärtinfarkt
I21-P  Hjärtinfarkt inom 4 veckor (28 dagar) från symtomdebuten
I21-P  Infarctus myocardii acutus
I21-P  Reinfarkt
I25-P  Gammal hjärtinfarkt
I25-P  Hjärtaneurysm
I25-P  Ischemisk kardiomyopati
I25-P  Koronarartäraneurysm
I25-P  PMI syndrom
I25-P  Postinfarktsyndrom
I25-P  Tyst myokardischemi
I26-  Embolia pulmonalis
I26-  Pulmonell infarkt
I26-  Pulmonell tromboembolism
I27-P  Aneurysm i lungartär
I27-P  Cor pulmonale
I27-P  Kyfoskoliotisk hjärtsjukdom
I27-P  Primär pulmonell hypertoni
I27-P  Pulmonell hjärtsjukdom
I30-  Akut perikardutgjutning
I30-  Hjärtsäcksinflammation
I30-  Infektiös perikardit
I31-P  Hjärttamponad
I31-P  Kronisk perikardit
I38-P  Akut endokardit
I38-P  Akut reumatisk feber
I38-P  Aortaklaffel
I38-P  Kronisk reumatisk hjärtsjukdom
I38-P  Mitralisklaffel
I38-P  Subakut endokardit
I40-P  Infektiös myokardit
I42-P  Alkoholkardiomyopati
I42-P  Endokardiell fibroelastos
I45-P  AV-block
I45-P  Adams-Stokes syndrom
I45-P  Grenblock
I45-P  Hjärtblock
I45-P  Pre-excitationssyndrom
I45-P  WPW-syndrom
I46-  Hjärtstillestånd med framgångsrik hjärt-lungräddning
I46-  Plötslig hjärtdöd
I47-  Paroxysmal supraventrikulär takykardi
I47-  Paroxysmal ventrikulär takykardi
I48-  Förmaksfladder
I49-  Extrasystolier
I49-  Sick sinus syndrome
I49-  Supraventrikulära extraslag [SVES]
I49-  Ventrikelfladder
I49-  Ventrikelflimmer
I49-  Ventrikulära extraslag [VES]
I50-  Hjärtastma
I50-  Hjärtinkompensation
I50-  Kronisk hjärtinsufficiens
I51-P  Akut kardit
I51-P  Degenerativ hjärtmuskelsjukdom
I51-P  Förvärvad septumdefekt i hjärtat
I51-P  Hjärtförstoring
I51-P  Kronisk kardit
I51-P  Kronisk myokardit
I60-  Rupturerat cerebralt aneurysm
I61-P  Haemorrhagia cerebri
I61-P  Icke traumatisk extradural blödning
I61-P  Icke traumatisk subdural blödning (akut)
I61-P  Intracerebral blödning
I64-  Apoplexi
I64-  Stroke
I67-P  Cerebral ateroskleros
I67-P  Cerebral ischemi
I67-P  Cerebralt aneurysm, icke brustet
I67-P  Hypertensiv encefalopati
I67-P  Ocklusion och stenos av cerebral artär
I67-P  Sjukdom i cerebrala kärl
I69-  Sen effekt av cerebrovaskulär sjukdom
I709P  Ateroskleros i aorta
I709P  Ateroskleros i njurartär
I72-  Artärbråck
I730  Raynauds fenomen
I730  Raynauds sjukdom
I739P  Artärspasm
I739P  Ateroskleros i extremitetsartärer
I739P  Aterosklerotiskt gangrän
I739P  Claudicatio intermittens
I739P  Thromboangiitis obliterans [Bürger]
I74-  Emboli i artär
I74-  Trombos i artär
I77-P  Artärsjukdom
I77-P  Kapillärsjukdom
I77-P  Sjukdom i arterioler
I800  Inflammation i ytlig ven i ben
I803P  Flebit och tromboflebit i vena femoralis
I809P  Djup ventrombos (utom i ben)
I809P  Tromboflebit
I82-P  Emboli och trombos i andra vener
I82-P  Tromboflebitis migrans
I82-P  Trombos i portavenen
I832P  Varicer med bensår
I832P  Variköst sår
I839P  Åderbråck på ben
I84-  Inre hemorrojder
I84-  Kvarvarande hemorrojdhudflikar
I84-  Yttre hemorrojder
I85-  Åderbråck i matstrupen
I861  Varicer i scrotum
I872P  Hypostatiskt eksem
I872P  Posttrombotiskt syndrom
I872P  Stasdermatit
I89-P  Lymfangiektasier
I89-P  Lymfödem
I95-  Hypotoni orsakad av läkemedel
I95-  Ortostatisk hypotoni
I972  Elefantiasis och förträngning av lymfkärl orsakad av mastektomi
J01-  Bihåleinflammation
J01-  Purulent rinit
J02-  Halsont
J02-  Streptokockfaryngit
J03-  Halsfluss
J03-  Streptokocktonsillit
J04-  Stämbandsinflammation
J04-  Stämbandskatarr
J050  Falsk krupp
J051  Struplocksinflammation
J06-P  Förkylning
J06-P  ÖLI
J099  Nya influensan A (H1N1)
J099  Svininfluensa A (H1N1)
J18-P  Bronkopneumoni
J18-P  Lunginflammation
J18-P  Primär atypisk pneumoni
J22-P  Akut luftrörskatarr
J300  Kärlsnuva
J300  Nästäppa
J304P  Hösnuva
J351P  Förstorade tonsiller
J359P  "Veg ad"
J359P  Adenoid vegetation
J359P  Förstoring av adenoider
J36-  Peritonsillär abscess
J37-  Kronisk laryngotrakeit
J380  Stämbandsförlamning
J382P  Stämbandsknutor
J42-P  Kronisk luftrörskatarr
J441  Kroniskt obstruktiv lungsjukdom med akut exacerbation
J449P  Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, ospecificerad
J441  KOL med akut exacerbation
J449P  KOL
J449P  KOL med akut nedre luftvägsinfektion
J449P  Kronisk astmatisk bronkit
J449P  Kroniskt obstruktiv bronkit
J45-P  Akut astmaanfall
J45-P  Asthma bronchiale
J45-P  Astmatisk bronkit
J45-P  Status asthmaticus
J47-  Lokala utvidgningar av luftrören
J61-  Asbestlunga
J64-P  Dammlunga
J64-P  Silikos
J64-P  Stendammslunga
J67-P  Hypersensitivitetspneumonit
J67-P  Luftvägssjukdom orsakad av organiskt damm
J84-P  ARDS
J84-P  Chocklunga
J84-P  Lungfibros
J84-P  Lungsjukdomstillstånd av yttre orsak
J90-P  Lungsäcksinflammation
J93-  Spontanpneumotorax
J96-P  Andningssvikt
J96-P  Respiratorisk insufficiens efter kirurgi
K02-  Caries dentium
K05-  Gingivit
K10-P  Cysta i käke
K10-P  Cysta i mun- och käkregionen
K10-P  Osteit i mun- och käkregionen
K11-  Sialolithiasis
K11-  Spottsten
K120  Aftös stomatit
K120  Stomatitis herpetiformis
K122P  Abscess i munregionen
K122P  Inflammation i munslemhinnan
K13-  Gombesvär hos rökare
K13-  Irritationshyperplasi i munslemhinna
K13-  Kind- och läppbitning
K13-  Leukoplaki
K13-  Munvinkelragader
K14-  Atrofisk glossit
K14-  Glossit
K14-  Hårtunga
K14-  Lingua geographica
K14-  Tungsveda
K22-P  Esofagit
K22-P  Esofagusdivertikel
K22-P  Esofagussjukdom
K22-P  Esofagusstriktur
K22-P  Kardiospasm
K25-  Ulcus ventriculi
K26-  Ulcus duodeni
K30-P  Alkoholgastrit
K30-P  Gastrit
K30-P  Non ulcus-dyspepsi
K31-P  Divertikel i magsäck
K31-P  Gastroduodenalt sår
K31-P  Peptiskt sår
K31-P  Pylorussjukdom
K31-P  Ulcus pepticum
K35-  Appendicit
K35-  Appendicitis acuta
K40-P  Femoralbråck
K40-P  Hernia inguinalis
K40-P  Pungbråck
K42-  Hernia umbilicalis
K44-  Hernia diaphragmatica
K44-  Hiatusbråck
K46-P  Främre bukväggsbråck
K46-P  Ärrbråck
K50-  Morbus Crohn
K50-  Regional enterit
K51-  Colitis ulcerosa
K51-  Ulcerös proktit
K52-P  Allergisk och kostbetingad diarré
K52-P  Gastroenterit
K52-P  Icke infektiös diarré
K52-P  Icke infektiös inflammation i mag-tarmkanal
K52-P  Kolit
K52-P  Kronisk appendicit
K52-P  Peritoneumsjukdom
K55-  Ischemisk enterit
K567P  Invagination
K567P  Tarmvred
K578  Divertiklar med peritonitretning
K579P  Divertikelsjukdom
K579P  Divertiklar i tarmen
K579P  Fickbildning i tarm
K58-P  Funktionell tarmsjukdom
K58-P  Irritable bowel syndrom [IBS]
K58-P  Tarmkatarr
K590  Förstoppning
K594  Proctalgia fugax
K61-P  Analabscess
K61-P  Anorektal abscess
K61-P  Perianal abscess
K61-P  Perianal fistel
K61-P  Ändtarmsabscess
K61-P  Ändtarmsfistel
K62-  Blödning i anus
K62-  Polyp i ändtarm
K62-  Proktit
K62-  Prolaps i ändtarm
K62-  Rektalblödning
K62-  Rektalpolyp
K62-  Rektalprolaps
K62-  Strålningsproktit
K62-  Ändtarmssjukdom
K65-  Akut peritonit
K65-  Peritonit
K70-  Alkoholcirros
K70-  Alkoholfettlever
K70-  Alkoholhepatit
K70-  Alkoholleversvikt
K70-  Levercirros utlöst av alkohol
K71-P  Kronisk leversvikt
K71-P  Leversvikt
K76-P  Hepatit
K76-P  Kronisk leverinflammation
K76-P  Kronisk staslever
K76-P  Levercirros
K76-P  Skrumplever
K80-  Cholelithiasis
K81-  Kolecystit
K83-P  Gallblåsesjukdom
K83-P  Icke fungerande gallblåsa
K83-P  Kolangit
K83-P  Sjukdom i gallblåsa och gallvägar, ospecificerad
K85-  Akut bukspottkörtelinflammation
K86-  Alkoholpankreatit
K86-  Kronisk pankreatit
K86-  Kronisk pankreatit orsakad av alkohol
K900  Glutenenteropati
K909P  Bristfälligt näringsupptag från tarm
K909P  Malabsorption
K909P  Tropisk sprue
K911  Postgastrektomisyndrom
K911  Sjukdom efter kirurgiskt ingrepp på magsäck
K920  Blodkräkning
K921  Svart avföring
K929P  Intestinal blödning
K929P  Magsäcksblödning
K929P  Postoperativ malabsorption
K929P  Sjukdom i gastrointestinalkanalen
K929P  Sjukdom i matsmältningsorgan
L01-  Svinkoppor
L02-  Böld
L02-  Furunkel
L02-  Karbunkel
L030  Nagelbandsinfektion
L030  Panaritium
L05-  Sakraldermoid
L08-P  Bakteriell hudinfektion
L08-P  Cellulit
L08-P  Ektyma
L08-P  Erytrasma
L08-P  Lymfangit, akut
L08-P  Pyodermi
L139P  Blåsdermatit
L139P  Blåsdermatos
L20-  Böjveckseksem
L21-  Mjälleksem
L21-  Seborroiskt eksem
L22-  Blöjeksem
L230  Allergisk kontaktdermatit av metaller
L24-  Husmorseksem
L24-  Icke allergiskt kontakteksem
L24-  Irritativ kontaktdermatit
L24-  Nötningseksem
L25-P  Kontakteksem
L270P  Läkemedelsutslag
L279P  Matutslag
L280  Lichen simplex
L29-P  Anal klåda
L29-P  Anogenital klåda
L29-P  Klåda
L29-P  Prurigo nodularis
L29-P  Strofulus
L300  Nummulärt eksem
L309P  Eksem
L403  PPP
L42-  Fjällros
L43-  Lichen
L43-  Lichen ruber
L50-  Nässelfeber
L50-  Nässelutslag
L51-  Stevens-Johnsons syndrom
L52-  Knölros
L53-P  Hudrodnad
L53-P  Toxiskt erytem
L56-P  Solbränna
L56-P  Soleksem
L56-P  Solsveda
L63-  Fläckformigt håravfall
L65-P  Androgent håravfall
L65-P  Håravfall
L65-P  Ärrbildande håravfall
L68-  Hirsutism
L70-  Finnar
L719P  Rhinophyma
L72-  Follikulär cysta i hud och underhud
L72-  Talgcysta
L73-  Follikulit
L73-  Follikulär sjukdom
L73-  Hidroadenit
L73-  Skäggsvamp
L73-  Sycosis barbae
L74-P  Milaria
L74-P  Värmeplitor
L819P  Café au lait-fläck
L819P  Fräknar
L819P  Lentigo
L82-  Seborroisk vårta
L82-  Verruca seborrhoica
L84-  Kallositet
L84-  Klavus
L84-  Liktorn
L85-P  Epidermal förtjockning
L89-  Dekubitalsår
L89-  Liggsår
L89-  Ulcus decubitale
L90-  Atrofiskt ärr
L90-  Lichen sclerosus et atrophicus
L91-  Hypertrofiskt ärr
L91-  Keloid
L92-  Granuloma annulare
L93-P  Lokaliserad bindvävssjukdom
L980  Granuloma telangiectaticum
L981  Artefakter
L981  Factitiadermatit
L981  Neurotiska exkoriationer
M06-P  Juvenil reumatoid artrit
M06-P  Seronegativ reumatoid artrit
M06-P  Seropositiv reumatoid artrit
M10-  Arthritis urica
M10-  Idiopatisk gikt
M10-  Podagra
M10-  Sekundär gikt
M11-  Familjär kondrokalcinos
M11-  Pyrofosfatartrit
M13-P  Inflammatorisk artropati
M13-P  Ledinflammation
M13-P  Monoartrit
M13-P  Palindrom reumatism
M13-P  Polyartrit
M13-P  Purulent artrit
M13-P  Reaktiv artrit
M13-P  Reiters sjukdom
M151P  Bouchards knutor
M159P  Erosiv osteoartros
M159P  Polyartros
M159P  Posttraumatisk polyartros
M16-  Koxartros
M16-  Posttraumatisk koxartros
M17-  Gonartros
M17-  Posttraumatisk gonartros
M18-  Artros i tummen
M18-  Posttraumatisk artros
M18-  Tumledsartros
M220P  Habituell patellarluxation
M224  Femuropatellärt syndrom
M224  Patellalgi
M232P  Meniskdegeneration
M232P  Meniskskada
M239P  Fri kropp i knäled
M239P  Instabil knäled
M239P  Korsbandsskada
M239P  Slapphet i knäligament
M242  Gammal ligamentskada
M254P  Hemartros
M254P  Hydrops
M255  Artralgi
M259P  Recidiverande axelluxation
M259P  Recidiverande ledluxation
M315P  Temporalisarterit
M350  Keratokonjunctivitis sicca
M353  PMR
M359P  Dermatopolymyosit
M359P  Kollagen sjukdom
M359P  Nekrotiserande vaskulopati
M359P  Polyarteritis nodosa
M359P  SLE
M359P  Sklerodermi
M359P  Systemisk autoimmun sjukdom
M359P  Systemisk lupus erythematosus
M411  Juvenil kyfoskolios
M411  Ungdomsskolios
M436  Nackspärr
M45-  Bechterews sjukdom
M45-  Sakroileit
M47-  Artros i ryggraden
M50-  Diskbråck i halsrygg
M51-  Lumbalt diskbråck
M51-  Torakalt diskbråck
M530  Nackhuvudvärk
M533  Svanskotsmärta
M539P  Kotkompression
M539P  Kyfos
M539P  Kyfoskolios
M539P  Lordos
M539P  Neuromuskulär skolios
M539P  Osteokondros
M539P  Osteomyelit i kota
M539P  Ryggradskrökning
M539P  Spinal stenos
M539P  Spondylolys
M542  Halsryggsmärta
M545  Ryggskott
M549P  Dorsalgi
M549P  Ont i ryggen
M549P  Radikulit
M549P  Radikulopati
M653  Nodulär sensjukdom i finger
M654  Quervains sjukdom
M659P  Infektiös synovit
M659P  Infektiös tenosynovit
M659P  Senskideabscess
M659P  Synovit
M66-  Ruptur av synovia
M674  Senknuta
M700  Peritendinitis crepitans
M702  Armbågsbursit
M704  Skurgumsknä
M706  Trokantertendinit
M720  Palmar fascial fibromatos
M750  Frozen shoulder
M750  Periarthritis humeroscapularis
M750  Periartrit i skulderleden
M751  Supraspinatustendinit
M753  Peritendinitis calcarea
M755  Axelledsbursit
M755  Subakromialbursit
M755  Subdeltoideusbursit
M766  Akillesbursit
M766  Hälseneinflammation
M771P  Golfarmbåge
M771P  Lateral epikondylit
M771P  Medial epikondylit
M771P  Tennisarm
M771P  Tennisarmbåge
M779P  Hälsporre
M779P  Kalkaneussporre
M779P  Kapsulit
M779P  Ligamentsjukdom
M779P  Metatarsalgi
M779P  Periartrit
M779P  Psoastendinit
M779P  Tendinit
M779P  Tibialis anterior-syndrom
M790  Fibromyalgi
M790  Fibrosit
M790  Kroniskt idiopatiskt smärtsyndrom
M790  Myofasciellt smärtsyndrom
M791  Muskelvärk
M799P  Bursit UNS
M799P  Muskelinflammation
M799P  Myosit
M799P  Pannikulit
M80-  Benskörhet med fraktur
M80-  Kilkota p g a osteoporos
M80-  Kotkompression p g a osteoporos
M81-  Benskörhet
M840P  Fördröjd frakturläkning
M840P  Utebliven frakturläkning
M844  Patologisk fraktur UNS
M86-  Benröta
M89-P  Apofysit
M89-P  Aseptisk osteonekros
M89-P  Bencysta
M89-P  Epifysit
M89-P  Hyperostos
M89-P  Osteomalaci hos vuxen
M89-P  Pagets sjukdom
M89-P  Reflexdystrofi i arm
M89-P  Skulder-handsyndrom
M912P  Juvenil osteokondros i femurhuvudet
M912P  Legg-Calvé-Perthes sjukdom
M912P  Perthes sjukdom
M925  Osgood-Schlatters sjukdom
M929P  Ben-broskdegeneration hos unga
M929P  Blounts sjukdom
M929P  Kienböcks sjukdom
M929P  Köhlers sjukdom
M95-P  Benlängdsskillnad
M95-P  Blomkålsöra
M95-P  Boutonnière-deformitet
M95-P  Förvärvad extremitetsdeformitet
M95-P  Hallux rigidus
M95-P  Hallux varus
M95-P  Knapphålsdeformitet
M95-P  Pes planus
M95-P  Plattfot
M95-P  Svanhalsdeformitet
M96-P  Biomekanisk skada
M96-P  Muskuloskeletal sjukdom efter skada
N12-P  Njurbäckeninflammation
N19-P  Akut njursvikt
N19-P  Kronisk njursvikt
N19-P  Njurinsufficiens
N19-P  Uremi
N20-  Nefrolithiasis
N20-  Ureterolithiasis
N20-  Uretärsten
N21-  Cystolithiasis
N28-P  Förvärvad njurcysta
N28-P  Njursjukdom
N30-P  Akut cystit
N30-P  Blåskatarr
N30-P  UVI
N30-P  Urinvägsinfektion
N32-P  Neuromuskulär blåsfunktionsrubbning
N34-  Uretrasyndrom
N34-  Urinrörskatarr
N35-  Urinrörsförträngning
N36-P  Uretrakarunkel
N394P  Ansträngningsinkontinens
N394P  Blandinkontinens
N394P  Reflexinkontinens
N394P  Stressinkontinens
N394P  Trängningsinkontinens
N394P  Urge inkontinens
N394P  Överfyllnadsinkontinens
N40-  Prostatahypertrofi
N41-  Akut prostatit
N41-  Kronisk prostatit
N42-  Prostatism
N433P  Vattenbråck
N45-  Bitestikelinflammation
N45-  Orkit
N45-  Testikelinflammation
N47-  Parafimosis
N47-  Trång förhud
N481P  Förhudsinflammation
N600  Cysta i bröstkörtel
N602P  Fibroadenos
N602P  Mastopathia cystica
N602P  Mastopati
N61-  Bröstkörtelinflammation
N62-  Gynekomasti
N63-  Resistens i bröstkörtel
N70-  Ooforit
N70-  Äggledarinflammation
N70-  Äggstocksinflammation
N71-  Inflammation i livmodern
N71-  Livmoderinflammation
N72-  Inflammation i livmoderhalsen
N72-  Livmoderhalsinflammation
N73-P  Inflammatorisk sjukdom i det kvinnliga bäckenet
N76-P  Slidkatarr
N811  Prolaps av främre vaginalvägg
N816  Prolaps av bakre vaginalvägg
N819P  Framfall
N819P  Livmoderframfall
N86-  Portioektropi
N86-  Portioerosion
N90-P  Kraurosis vulvae
N915P  Hypomenorré
N92-  Menorragi
N92-  Metrorragi
N92-  Polymenorré
N93-  Genombrottsblödning
N93-  Kontaktblödning
N940  Mittelschmertz
N940  Ägglossningssmärta
N941P  Smärta vid samlag
N941P  Vaginism
N943  PMS
N946P  Smärtsam menstruation
O01-P  Druvbörd
O03-P  Missfall
O14-P  Graviditetstoxikos
O16-P  Tidigare konstaterad hypertoni
O20-  Hotande missfall
O21-  Ihållande graviditetskräkning
O267  Foglossning
O45-  Placentaavlossning
O47-P  Förvärkar
O80-  Normal förlossning
O91-  Bröstböld
O91-  Puerperal mastit
O92-  Laktationsrubbning
P55-P  Rh-immunisering
P59-P  Kärnikterus
P59-P  Perinatal ikterus
Q03-  Medfödd vattenskalle
Q05-  Meningocele
Q05-  Myelomeningocele
Q05-  Ryggmärgsbråck
Q18-  Halscysta
Q24-P  Medfödd hjärtsjukdom
Q28-P  Missbildning av cirkulationsorgan
Q314  Larynxstridor
Q400  Medfödd pylorostenos
Q400  Pylorospasm
Q400  Pylorusspasm
Q53-  Kryptorkidism
Q53-  Kryptorkism
Q57-P  Genital missbildning
Q61-  Njurcysta
Q65-  Preluxation av höftleden
Q79-P  Muskuloskeletal missbildning
Q80-  Fiskfjällssjuka
Q80-  Ichtyosis congenita
Q80-  Kongenital iktyos
Q825  Födelsemärke
Q825  Nevus flammeus
Q825  Smultronmärke
Q825  Storkbett
Q829P  Medfödd hudmissbildning
Q850  von Recklinghausens sjukdom
Q860  Alkoholfetopati
Q899P  Medfödd deformitet
R000  Snabb hjärtrytm
R001  Långsam hjärtrytm
R002  Palpitationer
R002  Störande upplevelse av hjärtslag
R008  Onormala hjärtslag
R01-  Avvikande hjärtauskultationsfynd
R01-  Dova hjärttoner
R01-  Funktionellt hjärtblåsljud
R01-  Prekordiellt gnidningsljud
R030  Förhöjt blodtryck tillfälligt
R030  Högt blodtryck som tillfälligt undersökningsfynd
R031  Lågt blodtryck tillfälligt
R042  Blodblandad upphostning
R042  Blodhosta
R05-  Tussis
R060  Andfåddhet
R060  Andnöd
R060  Ytlig andning
R065  Munandning
R066  Singultus
R068P  Affektapné hos barn
R068P  Apné
R068P  Kvävningskänsla
R07-P  Bröstsmärta vid andning
R07-P  Pleurasmärta
R07-P  Prekordial smärta
R07-P  Strupsmärta
R098P  Andningsstillestånd
R098P  Asfyxi
R098P  Onormal upphostning
R100  Akut buksmärta
R100  Svår buksmärta
R101  Epigastralgi
R101  Smärta i epigastriet
R104P  Magknip
R104P  Ömhet i buken
R108P  Tremånaderskolik
R110P  Nausea
R111P  Vomitus
R12-  Pyrosis
R13-  Dysfagi
R14-  Gasspänning i buk
R14-  Väderspänning
R15-  Avföringsinkontinens
R15-  Enkopres UNS
R16-  Hepatomegali
R16-  Hepatosplenomegali
R16-  Leverförstoring
R16-  Mjältförstoring
R16-  Splenomegali
R17-  Ikterus
R18-  Vätska i bukhålan
R190  Abdominell resistens
R190  Knöl i buk
R190  Svullnad i buk
R196  Foetor ex ore
R196  Halitos
R198P  Défense
R198P  Onormala tarmljud
R20-  Bränningar
R20-  Domningar
R20-  Dysestesi
R20-  Myrkrypningar
R20-  Parestesi
R20-  Sensibilitetsrubbning
R21-  Exantem
R22-  Knöl i huden
R22-  Resistens i hud och underhudsvävnad
R22-  Svullnad i huden
R233  Ekkymoser
R234  Deskvamation av hud
R234  Indurerad hud
R251  Muskeldarrningar
R252  Muskelkramp
R252  Vadkramp
R258P  Fascikulationer
R258P  Ryckningar
R26-P  Ataktisk gång
R26-P  Paralytisk gång
R26-P  Spastisk gång
R298P  Knäppande höft
R298P  Muskuloskeletalt symtom
R298P  Neurologiskt symtom
R298P  Onormal kroppshållning
R30-  Smärtsam miktion
R30-  Tenesmer i urinblåsa
R31-  Blod i urin
R32-  Enures UNS
R33-  Urinstämma
R35-  Nykturi
R35-  Pollakisuri
R35-  Täta urinträngningar
R35-  Täta urintömningar
R36-  Fluor urethrae
R36-  Flytning från penis
R391  Svag urinstråle
R391  Vattenkastningsbesvär
R398P  Ingen eller liten urinmängd
R398P  Oliguri
R398P  Prerenal uremi
R40-  Koma ospecificerat
R40-  Medvetslöshet
R40-  Somnolens
R40-  Stupor
R40-  Sänkt vakenhetsgrad
R410  Konfusion
R418P  Minnessvårigheter
R42-  Vertigo
R44-P  Anosmi
R44-P  Hallucinationer ospecificerade
R44-P  Lukt- och smakrubbning
R45-P  Dysfori
R45-P  Hyperaktivitet
R45-P  Nervositet
R45-P  Symtom avseende uppträdande
R47-  Afasi
R47-  Dysartri
R47-  Dysfasi
R48-  Apraxi
R48-  Dyslexi
R48-  Symboldysfunktion
R498P  Afoni
R498P  Förändring av rösten
R50-  Febris causae ignotae
R50-  Pyrexi
R51-  Ansiktssmärta
R52-  Generaliserad smärta
R52-  Kronisk behandlingsresistent smärta
R53-  Allmän fysisk konditionsnedsättning
R53-  Asteni
R55-  Blackout
R55-  Synkope
R56-  Krampanfall
R57-  Cirkulatorisk chock
R57-  Endotoxinchock
R57-  Hypovolemisk chock
R57-  Kardiogen chock
R57-  Sviktande perifer cirkulation
R59-  Svullna körtlar
R60-  Vätskeretention
R61-  Handsvett
R61-  Nattsvett
R62-  Failure to thrive
R62-  Sen att gå
R62-  Sen att tala
R62-  Utebliven viktökning
R630  Aptitlöshet
R638P  Bristfälliga matvanor
R638P  Intorkning
R638P  Polydipsi och polyfagi
R638P  Sjukligt stegrad hunger eller törst
R638P  Ätproblem
R688P  Irritabelt spädbarn
R688P  Klubbfingrar
R688P  Sjukdom utan diagnos icke specificerad till lokalisation eller organsystem
R688P  Skrikigt spädbarn
R688P  Urglasnaglar
R700  Förhöjd sänka
R73-  Latent diabetes
R73-  Nedsatt glukostolerans
R73-  Onormal glukostoleranstest
R79-P  Onormalt kemiskt fynd i blod
R79-P  Onormalt levervärde
R89-P  Onormala fynd i prov från de kvinnliga könsorganen
R89-P  Onormalt cervixutstryk
R93-P  Avvikande röntgenfynd
R94-  Onormalt EKG
R94-  Onormalt njurfunktionstest
R99-P  Funnen död
R99-P  Mors subita
R99-P  Plötslig spädbarnsdöd
S02-  Näsbensfraktur
S02-  Skallbasfraktur
S02-  Skallfraktur
S02-  Tandfraktur
S02-  Underkäksfraktur
S02-  Överkäksfraktur
S05-  Avskrapning på kornea
S05-  Penetrerande sår i ögongloben
S05-  Skada på konjunktiva
S05-  Traumatisk enukleation
S060  Commotio cerebri
S092  Traumatisk trumhinneperforation
S12-  Fraktur på halskotpelaren
S134  Whiplash-skada
S220P  Fraktur på bröstkotpelaren
S220P  Multipla frakturer på bröstkotpelaren
S222  Bröstbensfraktur
S320  Fraktur på ländkotpelaren
S328P  Acetabulumfraktur
S328P  Koccyxfraktur
S328P  Multipla frakturer på ländkotpelaren och bäckenet
S328P  Sakrumfraktur
S420  Klavikelfraktur
S422  Fraktur på collum anatomicum
S422  Fraktur på collum chirurgicum
S422  Fraktur på tuberositas major
S429P  Fraktur på humerusskaftet
S429P  Fraktur på skuldra
S430  Axelledsluxation
S430  Axelluxation
S430  Glenohumeralledsluxation
S525  Colles fraktur
S525  Smiths fraktur
S530  Pigluxation
S624P  Mellanhandsfraktur
S635  Distorsion i interkarpalled
S635  Distorsion i radiokarpalled
S636  Distorsion i metakarpofalangealled
S636  Distorsion i tumme
S720P  Höftfraktur
S729P  Femurfraktur
S820  Knäskålsfraktur
S822P  Tibiafraktur
S828P  Fotledsfraktur
S832  Lateral meniskruptur
S832  Medial meniskruptur
S836P  Distorsion av knäligament
S836P  Luxation av patella
S836P  Luxation i knäled
S836P  Ruptur av knäligament
S923  Mellansfotsfraktur
S934P  Fotledsluxation
S934P  Stukning av fotled
T00-P  Blåmärke
T00-P  Insektsbett
T00-P  Kontusion
T01-P  Djurbett
T01-P  Klämskada
T03-P  Luxation
T07-P  Trauma
T16-  Främmande kropp i hörselgång
T17-  Asfyxi orsakad av främmande kropp
T17-  Inhalation av uppkräkt maginnehåll
T17-  Inhalation av vätska
T30-P  Frätskada
T30-P  Kemisk frätskada
T35-P  Multipla köldskador
T50-P  Felaktig substans given eller intagen av misstag
T50-P  Felmedicinering
T50-P  Överdosering av läkemedel
T71-  Kvävning (genom strypning)
T71-  Systemisk syrebrist
T74-  Barnmisshandel
T74-  Effekt av försummelse och vanvård
T74-  Fysisk misshandel
T74-  Kvinnomisshandel
T74-  Psykisk misshandel
T74-  Sexuellt övergrepp
T751  Drunkning
T751  Simmarkramp
T752  Pneumatic hammer syndrome
T752  Traumatiskt vasospastiskt syndrom
T752  Yrsel orsakad av infraljud
T753  Luftsjuka
T753  Sjösjuka
T753  Åksjuka
T782P  Allergisk chock
T782P  Anafylaktisk chock
T782P  Angioneurotiskt ödem
T782P  Quinckeödem
T784  Allergisk reaktion
T784  Idiosynkrasi
T784  Överkänslighet
T789P  Andra ogynnsamma reaktioner på födoämne som ej klassificeras annorstädes
T789P  Effekt av yttre orsak
T789P  Strålningssjuka
T789P  Värmesynkope
T79-  Fettemboli
T79-  Kompartmentsyndrom
T79-  Luftemboli
T79-  Traumatisk chock
T79-  Traumatisk ischemi i muskel
T79-  Traumatiskt subkutant emfysem
T79-  Volkmanns ischemiska kontraktur
T80-  Komplikation efter infusion
T80-  Komplikation efter perfusion
T80-  Komplikation efter tranfusion
T85-P  Komplikation av implantat
T85-P  Komplikation av transplantat
T88-P  Komplikation till kirurgisk åtgärd
T88-P  Komplikation till medicinsk vård
T88-P  Komplikationer specifika för replantation (återfastsättning) och amputation
T98-P  Sena besvär till skador klassificerade S02.- -- T88.-P
Z000  Hälsokontroll
Z000  Hälsoundersökning
Z001  Undersökning av barns utveckling
Z014  Cellprov
Z014  Cervixutstryk
Z019P  Mammografi
Z02-  Anställningsundersökning
Z02-  Undersökning för försäkring
Z02-  Undersökning för körkort
Z02-  Utfärdande av dödsbevis
Z02-  Utfärdande av friskintyg
Z02-  Utfärdande av invaliditetsintyg
Z03-  Observation för misstänkt sjukdom
Z04-  Observation
Z04-  Rättsintyg
Z10-  Hälsokontroll av institutionsboende
Z10-  Hälsokontroll av skolbarn
Z13-P  Screening
Z22-P  Smittbärarskap
Z28-  Vaccination ej genomförd p g a kontraindikation
Z28-  Vaccination ej genomförd p g a patientens önskemål
Z29-  Förebyggande immunterapi
Z29-  Immunglobulinbehandling
Z29-  Isolering
Z29-  Kemoprofylax
Z300P  P-pillerförskrivning
Z300P  Råd om familjeplanering
Z300P  Övervakning av preventivläkemedel
Z301P  Borttagande av spiral
Z301P  Insättning av spiral
Z301P  Kontroll av spiral
Z31-  Fertilitetsundersökning
Z31-  Genetisk rådgivning
Z32-P  Graviditetstest
Z34-P  Graviditetsövervakning
Z34-P  Prenatal undersökning
Z34-P  Övervakning av riskgraviditet
Z515  Palliativ vård
Z54-P  Kirurgisk vårdåtgärd
Z54-P  Medicinsk vårdåtgärd
Z54-P  Rehabilitering
Z65-P  Arbetsmiljöproblem
Z65-P  Psykosociala problem
Z65-P  Relationsproblem
Z710  Konsultation som berör annan än patienten
Z710  Råd eller behandling för tredje part
Z711  "Worried well"
Z712  Konsultation för "second opinion"
Z719P  Medicinsk rådgivning
Z719P  Samtal
Z719P  Terapeutisk rådgivning
Z73-  Bristande coping
Z73-  Typ A-beteende
Z73-  Utbrändhet
Z74-  Behov av kontinuerlig övervakning
Z74-  Hjälpbehov i hemmet
Z74-  Sängbunden
Z75-  Väntetid för vård
Z75-  Vård ej tillgänglig
Z760  Förnyad förskrivning av glasögon
Z760  Förnyad förskrivning av hjälpmedel
Z760  Förnyad förskrivning av läkemedel
Z769P  Beroende av njurdialys
Z769P  Beroende av respirator
Z769P  Beroende av tekniska hjälpmedel
Z769P  Kontakt med vården under icke specificerade förhållanden
Z769P  Tillstånd med pacemaker
Z769P  Tillstånd med stomi
Z769P  Tillstånd med transplantat
Z91-P  Väsentlig medicinsk behandling i sjukhistoria
KOD   TEXT
E108P  Diabetes typ 1, med komplikationer
E109  Diabetes typ 1, utan komplikationer
E118P  Diabetes typ 2, med komplikationer
E119  Diabetes typ 2, utan komplikationer
KOD
A00-
A02-P
A03-
A045
A046
A047
A051
A06-
A071
A09-P
A16-P
A21-
A28-P
A30-
A31-
A32-
A35-P
A36-
A37-
A38-
A39-
A41-P
A46-
A481P
A483
A49-P
A53-P
A54-
A56-P
A59-
A60-
A630
A64-P
A691
A692
A699P
A70-
A79-P
A80-
A89-P
A92-
A985
A99-P
B002
B009P
B01-
B02-
B05-
B06-
B07-
B081
B082
B083
B084
B09-P
B19-P
B24-P
B25-
B26-
B27-
B330
B34-P
B351
B353
B359P
B360
B373P
B379P
B49-P
B54-P
B58-
B64-P
B653
B71-P
B77-
B80-
B83-P
B85-
B86-
B88-P
B91-
B94-P
B99-
C00-
C08-P
C14-P
C15-
C16-
C17-
C18-P
C20-P
C22-
C23-P
C25-
C26-
C32-
C34-P
C39-P
C41-P
C43-
C44-
C49-P
C50-
C51-
C53-
C55-P
C56-
C57-P
C60-
C61-
C62-
C63-
C64-P
C67-P
C69-
C71-P
C73-
C75-P
C79-P
C80-P
C85-P
C88-
C90-
C91-
C92-
C96-P
D06-
D09-P
D10-
D11-
D12-
D13-
D14-
D15-
D16-
D17-
D180
D181
D21-P
D22-
D23-
D24-
D25-
D27-
D28-P
D29-
D30-
D31-
D33-P
D34-
D35-
D36-
D37-
D38-
D39-
D40-
D41-
D43-P
D44-
D45-
D47-P
D48-
D50-
D51-
D52-
D58-P
D59-
D64-P
D68-P
D69-
D750
D751
D759P
D84-P
D86-
E01-P
E03-
E04-
E05-
E06-
E07-
E108P
E109
E118P
E119
E14-P
E16-P
E21-P
E23-P
E271
E279P
E28-
E29-
E30-
E34-P
E63-P
E66-P
E73-
E78-
E790
E802P
E84-
E85-
E88-P
E890
F01-
F03-P
F09-P
F100
F101
F102
F105P
F109P
F17-
F19-P
F20-
F21-
F22-
F29-P
F30-
F31-
F32-
F33-
F39-P
F40-
F410
F411
F419P
F42-
F431
F438A
F439P
F44-
F454
F459P
F48-
F500
F502
F509P
F51-
F52-
F53-
F55-
F59-P
F69-P
F79-P
F89-P
F90-
F95-
F980
F982
F989P
F99-
G03-P
G04-P
G122
G20-
G250
G258
G259P
G30-
G35-
G40-P
G43-
G440
G442
G448P
G45-P
G47-
G500
G510
G540
G546
G549P
G560
G573
G58-P
G610
G621
G629P
G700
G72-P
G80-
G81-
G83-P
G91-
G933
G98-P
H00-
H010
H020
H021
H024
H026
H041
H043
H100
H101
H104
H109P
H110
H113
H15-
H16-
H20-
H25-P
H33-
H34-
H350
H353
H40-P
H433
H46-
H49-
H50-
H524
H527P
H532
H535
H539P
H54-
H55-
H571
H579P
H60-
H612
H65-
H660
H663P
H669P
H70-
H72-
H730
H80-
H810
H811
H812
H814
H833
H911
H919P
H920
H921
H931
H939P
I10-
I13-P
I15-
I200
I209P
I21-P
I25-P
I26-
I27-P
I30-
I31-P
I38-P
I40-P
I42-P
I45-P
I46-
I47-
I48-
I49-
I50-
I51-P
I60-
I61-P
I63-
I64-
I67-P
I69-
I709P
I71-
I72-
I730
I739P
I74-
I77-P
I800
I803P
I809P
I82-P
I832P
I839P
I84-
I85-
I861
I872P
I879P
I89-P
I95-
I972
I979P
I99-P
J01-
J02-
J03-
J04-
J050
J051
J06-P
J099
J11-P
J18-P
J22-P
J300
J304P
J310
J312P
J32-
J33-
J340
J342
J351P
J359P
J36-
J37-
J380
J382P
J42-P
J43-
J441
J449P
J45-P
J47-
J61-
J64-P
J67-P
J84-P
J90-P
J92-
J93-
J96-P
J98-P
K02-
K05-
K08-P
K10-P
K11-
K120
K122P
K13-
K14-
K21-
K22-P
K25-
K26-
K30-P
K31-P
K35-
K40-P
K42-
K44-
K46-P
K50-
K51-
K52-P
K55-
K564
K567P
K578
K579P
K58-P
K590
K591
K594
K61-P
K62-
K65-
K70-
K71-P
K76-P
K80-
K81-
K83-P
K85-
K86-
K900
K909P
K911
K920
K921
K929P
L00-
L01-
L02-
L030
L04-
L05-
L08-P
L130
L139P
L20-
L21-
L22-
L230
L24-
L25-P
L270P
L279P
L280
L29-P
L300
L302
L303
L304
L309P
L403
L409P
L41-
L42-
L43-
L50-
L51-
L52-
L53-P
L56-P
L570
L58-P
L600
L609P
L63-
L65-P
L68-
L70-
L710
L719P
L72-
L73-
L74-P
L80-
L818
L819P
L82-
L84-
L85-P
L89-
L90-
L91-
L92-
L93-P
L95-
L97-
L980
L981
L984
L989P
M06-P
M10-
M11-
M13-P
M151P
M159P
M16-
M17-
M18-
M19-
M201
M220P
M224
M232P
M239P
M242
M245
M254P
M255
M256
M259P
M315P
M350
M353
M359P
M411
M420
M431
M436
M45-
M47-
M50-
M51-
M530
M531
M533
M539P
M542
M543
M544
M545
M546
M549P
M653
M654
M659P
M66-
M674
M700
M702
M704
M706
M710
M712
M720
M722
M750
M751
M752
M753
M754
M755
M759P
M766
M771P
M779P
M790
M791
M799P
M80-
M81-
M840P
M843
M844
M86-
M89-P
M912P
M925
M929P
M932
M940
M95-P
M96-P
N04-
N05-P
N12-P
N133P
N139P
N19-P
N20-
N21-
N23-
N28-P
N30-P
N32-P
N34-
N35-
N36-P
N394P
N399P
N40-
N41-
N42-
N433P
N434
N44-
N45-
N46-
N47-
N481P
N483
N484
N50-P
N600
N602P
N61-
N62-
N63-
N64-
N70-
N71-
N72-
N73-P
N75-
N76-P
N80-
N811
N816
N819P
N82-
N832P
N841
N86-
N87-
N90-P
N910
N911P
N915P
N92-
N93-
N940
N941P
N943
N946P
N950
N952
N959P
N97-P
N99-P
O00-
O01-P
O03-P
O04-P
O120P
O121
O14-P
O15-
O16-P
O20-
O21-
O24-
O267
O269P
O30-P
O32-P
O33-P
O34-P
O36-P
O44-
O45-
O47-P
O48-
O75-P
O80-
O86-P
O90-P
O91-
O92-
O99-P
P01-P
P05-
P07-
P08-
P143P
P15-P
P28-P
P29-
P38-
P391
P399P
P54-P
P55-P
P59-P
P92-
P96-P
Q03-
Q05-
Q07-P
Q15-P
Q17-P
Q18-
Q24-P
Q28-P
Q314
Q34-P
Q35-
Q36-
Q37-
Q381
Q400
Q430
Q431
Q45-P
Q53-
Q54-
Q57-P
Q61-
Q64-P
Q65-
Q66-
Q74-P
Q79-P
Q80-
Q822
Q825
Q829P
Q83-
Q850
Q860
Q893
Q899P
Q90-
Q96-
Q984P
Q99-P
R000
R001
R002
R008
R01-
R02-
R030
R031
R040
R042
R049P
R05-
R060
R065
R066
R068P
R07-P
R098P
R100
R101
R103P
R104P
R108P
R110P
R111P
R12-
R13-
R14-
R15-
R16-
R17-
R18-
R190
R194
R196
R198P
R20-
R21-
R22-
R230
R233
R234
R238P
R251
R252
R258P
R26-P
R292
R298P
R30-
R31-
R32-
R33-
R35-
R36-
R391
R398P
R40-
R410
R418P
R42-
R44-P
R45-P
R47-
R48-
R490
R498P
R50-
R51-
R52-
R53-
R54-
R55-
R56-
R57-
R58-
R59-
R60-
R61-
R62-
R630
R638P
R64-
R682
R688P
R700
R73-
R79-P
R82-P
R89-P
R93-P
R94-
R99-P
S02-
S05-
S060
S092
S12-
S134
S220P
S222
S223P
S320
S328P
S420
S422
S429P
S430
S46-
S525
S530
S620
S624P
S627P
S631P
S635
S636
S720P
S729P
S820
S822P
S828P
S832
S836P
S860
S923
S925P
S929P
S934P
T00-P
T01-P
T02-P
T03-P
T05-P
T07-P
T15-
T16-
T17-
T18-
T19-
T30-P
T35-P
T50-P
T65-P
T71-
T74-
T751
T752
T753
T782P
T784
T789P
T79-
T80-
T85-P
T88-P
T98-P
Y579
Z000
Z001
Z014
Z019P
Z02-
Z03-
Z04-
Z09-P
Z10-
Z13-P
Z22-P
Z27-P
Z28-
Z29-
Z300P
Z301P
Z303
Z309P
Z31-
Z32-P
Z34-P
Z515
Z54-P
Z65-P
Z70-
Z710
Z711
Z712
Z719P
Z72-
Z73-
Z74-
Z75-
Z760
Z769P
Z91-P
TEXT
Kolera
Salmonellainfektioner
Shigellos
Enterit orsakad av Campylobacter
Enterit orsakad av Yersinia enterocolitica
Enterokolit orsakad av Clostridium difficile
Botulism
Amöbainfektion
Giardiasis
Diarré och mag-tarmsjukdom där infektiös orsak förmodas
Tuberkulos
Tularemi
Djurburen bakteriesjukdom
Lepra
Sjukdom orsakad av andra mykobakterier
Listerios
Stelkramp
Difteri
Kikhosta
Scharlakansfeber
Meningokockinfektion
Septikemi
Rosfeber
Legionärsjuka
Toxic shock syndrome [TSS]
Bakteriesjukdom UNS
Syfilis
Gonokockinfektion
Annan sexuellt överförd klamydiasjukdom
Trikomonasinfektion
Anogenital infektion med herpes simplex-virus
Condyloma acuminatum
Annan sexuellt överförd sjukdom
Annan Vincent-infektion
Infektion orsakad av Borrelia burgdorferi
Spiroketinfektion UNS
Infektion orsakad av Chlamydia psittaci
Rickettsiasjukdom UNS
Akut polio
Virusinfektion i centrala nervsystemet UNS
Annan febersjukdom orsakad av virus överförda av myggor
Hemorragisk feber med njurpåverkan
Hemorragisk febersjukdom orsakad av virus UNS
Gingivostomatit och faryngotonsillit orsakade av herpes simplex-virus
Herpes simplex-infektion UNS
Vattkoppor UNS
Bältros UNS
Mässling UNS
Röda hund UNS
Virusvårtor
Mollusker
Tredagarsfeber
Erythema infectiosum
Hand, foot and mouth disease
Virusinfektion med hud- och slemhinneutslag UNS
Virushepatit UNS
Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] UNS
Cytomegalvirussjukdom
Påssjuka UNS
Körtelfeber
Epidemisk myalgi
Virusinfektion UNS
Nagelsvamp
Dermatofytos på fot
Annan dermatofytos
Pityriasis versicolor
Candidainfektion i urogenitalorgan
Candidainfektion UNS
Mykos, ospecificerad
Malaria, ospecificerad
Toxoplasmos
Protozosjukdom, ospecificerad
Cercariadermatit
Bandmaskinfektion UNS
Spolmaskinfektion UNS
Springmaskinfektion
Masksjukdom, ospecificerad
Lusangrepp
Skabb
Infestation, ospecificerad
Sen effekt av polio
Sen effekt av annan infektionssjukdom och parasitsjukdom
Infektionssjukdom, ospecificerad
Malign tumör i läpp
Malign tumör i spottkörtlar
Malign tumör i munhåla och svalg
Malign tumör i matstrupen
Malign tumör i magsäcken
Malign tumör i tunntarmen
Malign tumör i tjocktarmen
Malign tumör i ändtarmen
Malign tumör i levern
Malign tumör i gallblåsan
Malign tumör i pankreas
Malign tumör med annan lokalisation i matsmältningsorganen eller UNS
Malign tumör i struphuvudet
Malign tumör i luftvägar och lungor
Malign tumör med annan lokalisation i andningsorganen och brösthålans organ
Malign tumör i ben och ledbrosk
Malignt melanom i huden
Annan malign tumör i huden
Malign tumör i mesotelial vävnad och mjukvävnad
Malign tumör i bröstkörtel
Malign tumör i vulva
Malign tumör i livmoderhalsen
Malign tumör i livmodern
Malign tumör i äggstock
Malign tumör i andra och icke specificerade kvinnliga könsorgan
Malign tumör i penis
Malign tumör i prostata
Malign tumör i testikel
Malign tumör i andra och icke specificerade manliga könsorgan
Malign tumör i njure
Malign tumör i urinblåsa
Malign tumör i öga och närliggande vävnader
Malign tumör i hjärnan och ryggmärgen
Malign tumör i tyreoidea
Malign tumör i andra endokrina körtlar
Sekundär malign tumör
Malign tumör UNS
Malignt lymfom
Malign immunoproliferativ sjukdom
Plasmacellstumör
Lymfatisk leukemi
Myeloisk leukemi
Annan och icke specificerad malign tumör i lymfoid, blodbildande och besläktad vävnad
Cancer in situ i livmoderhalsen
Cancer in situ med annan lokalisation
Benign tumör i munhåla och svalg
Benign tumör i de stora spottkörtlarna
Benign tumör i tjocktarm, ändtarm, anus och analkanal
Benign tumör i andra delar av matsmältningsorganen
Benign tumör i mellanöra och andningsorgan
Benign tumör i andra och icke specificerade intratorakala organ
Benign tumör i ben och ledbrosk
Lipom
Hemangiom
Lymfangiom
Benign tumör i bindväv och annan mjukvävnad
Melanocytnevus
Annan benign tumör i huden
Benign tumör i bröstkörtel
Uterusmyom
Benign tumör i ovarium
Benign tumör i andra kvinnliga könsorgan
Benign tumör i manliga könsorgan
Benign tumör i urinorgan
Benign tumör i ögat och närliggande vävnader
Benign tumör i centrala nervsystemet
Benign tumör i tyreoidea
Benign tumör i annan endokrin körtel
Benign tumör UNS
Tumör av osäker eller okänd natur i matsmältningsorganen
Tumör av osäker eller okänd natur i mellanöra, andningsorganen och bröstkorgens organ
Tumör av osäker eller okänd natur i kvinnliga könsorgan
Tumör av osäker eller okänd natur i manliga könsorgan
Tumör av osäker eller okänd natur i urinorganen
Tumör av osäker eller okänd natur i hjärnan och centrala nervsystemet
Tumör av osäker eller okänd natur i endokrina körtlar
Polycythaemia vera
Tumör av osäker eller okänd natur i lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad UNS
Tumör UNS
Järnbristanemi
Anemi på grund av vitamin B12-brist
Folatbristanemi
Hereditär hemolytisk anemi
Förvärvad hemolytisk anemi
Annan anemi
Koagulationsrubbning
Purpura och andra blödningstillstånd
Familjär erytrocytos
Sekundär polycytemi
Annan sjukdom i blod och blodbildande organ
Vissa rubbningar i immunsystemet
Sarkoidos
Jodbristrelaterad sköldkörtelsjukdom
Hypotyreos med eller utan struma
Annan atoxisk struma
Tyreotoxikos [hypertyreos]
Sköldkörtelinflammation
Annan sjukdom i sköldkörteln
Diabetes mellitus typ 1, med komplikationer
Diabetes mellitus typ 1, utan komplikationer
Diabetes mellitus typ 2, med komplikationer
Diabetes mellitus typ 2, utan komplikationer
Diabetes UNS
Annan rubbning i glukosreglering och bukspottskörtelns inre sekretion
Sjukdom i bisköldkörteln
Sjukdom i hypofysen
Primär binjurebarksinsufficiens
Annan sjukdom i binjurarna
Ovariell dysfunktion
Testikulär dysfunktion
Störd pubertetsutveckling
Annan endokrin rubbning
Näringsbristtillstånd
Fetma
Laktosintolerans
Lipidrubbning
Hyperurikemi
Porfyri
Cystisk fibros
Amyloidos
Annan ämnesomsättningssjukdom
Hypotyreos efter kirurgiska och medicinska ingrepp
Vaskulär demens
Demens UNS
Annan organisk psykisk störning
Akut intoxikation av alkohol
Skadligt bruk av alkohol
Alkoholberoende
Alkoholabstinens, delirium eller psykos
Alkoholproblem UNS
Psykisk störning orsakad av tobak
Psykisk störning orsakad av psykoaktiva substanser
Schizofreni
Schizotyp störning
Kroniskt vanföreställningssyndrom
Annan icke organisk psykotisk störning
Manisk episod
Bipolär sjukdom
Depressiv episod
Recidiverande depression
Förstämningssyndrom
Fobiskt syndrom
Paniksyndrom [episodisk paroxysmal ångest]
Generaliserat ångestsyndrom
Annat ångesttillstånd
Tvångssyndrom
Posttraumatiskt stressyndrom
Utmattningssyndrom
Annan stressreaktion
Dissociativt syndrom
Kroniskt somatoformt smärtsyndrom
Somatoformt syndrom, annat eller UNS
Annat neurotiskt syndrom
Anorexia nervosa
Bulimia nervosa
Ätstörning, annan eller UNS
Icke organisk sömnstörning
Sexuell dysfunktion, ej orsakad av organisk störning eller sjukdom
Psykisk störning post partum
Missbruk av ej beroendeframkallande medel
Psykogen fysiologisk dysfunktion UNS
Personlighetsstörning och beteendestörning hos vuxen
Psykisk utvecklingsstörning
Störning i psykologisk utveckling
Hyperaktivitetsstörning
Tics
Icke organisk enures
Matvägran hos spädbarn och barn
Beteendestörning och emotionell störning med debut vanligen under barndom och ungdomstid, ospecificerad
Psykisk sjukdom UNS
Meningit
Encefalit, myelit och encefalomyelit
Motorneuronsjukdom
Parkinsons sjukdom
Essentiell tremor
Restless legs
Basalgangliesjukdom och rörelserubbning, annan eller UNS
Alzheimers sjukdom
Multipel skleros
Epilepsi
Migrän
Syndrom med cluster headache
Spänningshuvudvärk
Annat specificerat huvudvärkssyndrom
Övergående cerebral ischemi och besläktade syndrom
Sömnstörning
Trigeminusneuralgi
Bells pares
Sjukdom i brakialplexus
Fantom-extremitetssyndrom med smärta
Sjukdom i nervrötter och nervplexus, ospecificerad
Karpaltunnelsyndrom
Nervus fibularis-lesion
Mononeuropati, annan och UNS
Guillain-Barrés syndrom
Alkoholutlöst polyneuropati
Polyneuropati och andra sjukdomar i perifera nervsystemet
Myasthenia gravis
Muskelsjukdom, ospecificerad
Cerebral pares
Ensidig förlamning
Förlamningssyndrom
Hydrocefalus
Trötthetssyndrom efter virusinfektion
Annan sjukdom i nervsystemet
Hordeolum och chalazion
Blefarit
Entropion
Ektropion
Ögonlocksptos
Xantelasm på ögonlock
Tårkörtelsjukdom
Akut inflammation i tårvägarna UNS
Mukopurulent konjunktivit
Akut atopisk konjunktivit
Kronisk konjunktivit
Konjunktivit UNS
Pterygium
Blödning i bindehinnan
Sjukdomar i senhinnan
Hornhinneinflammation
Inflammation i regnbågshinnan och ciliarkroppen
Katarakt vid högre ålder
Näthinneavlossning och näthinnehål
Ocklusion av retinala blodkärl
Bakgrundsretinopati och retinala vaskulära förändringar
Degeneration i bakre polen
Glaukom
Glaskroppsgrumling
Synnervsinflammation
Paralytisk strabism
Strabism
Presbyopi
Annan refraktionsförändring
Diplopi
Färgsinnesdefekt
Synstörning
Blindhet och allvarligt nedsatt syn
Nystagmus och oregelbundna ögonrörelser
Ögonsmärtor
Annan sjukdom i ögat och närliggande organ
Extern otit
Vaxpropp
Icke varig inflammation i mellanörat
Akut varig mellanöreinflammation
Kronisk varig mellanöreinflammation
Mellanöreinflammation UNS
Inflammation i mastoidutskottet och besläktade sjukdomar
Perforation av trumhinnan
Akut myringit
Otoskleros
Ménières sjukdom
Benign paroxysmal yrsel
Vestibularisneuronit
Yrsel av central orsak
Bullereffekt på innerörat
Presbyakusi
Annan hörselnedsättning
Otalgi
Öronflytning
Tinnitus
Annan öronsjukdom
Essentiell hypertoni
Hypertoni med hjärt- och njursjukdom
Sekundär hypertoni
Instabil angina pectoris
Anginösa bröstsmärtor
Akut hjärtinfarkt
Ischemisk hjärtsjukdom UNS
Lungemboli
Sjukdomstillstånd inom lungcirkulationen UNS
Akut perikardit
Annan sjukdom i perikardiet
Akut och kronisk endokardit
Akut myokardit
Kardiomyopati
Retledningsrubbning UNS
Hjärtstillestånd
Paroxysmal takykardi
Förmaksflimmer och förmaksfladder
Hjärtarytmi UNS
Hjärtinsufficiens
Ofullständigt preciserad hjärtsjukdom och komplikationer till hjärtsjukdom
Subaraknoidalblödning
Hjärnblödning
Cerebral infarkt
Akut cerebrovaskulär sjukdom UNS
Cerebrovaskulär sjukdom UNS
Sena effekter av cerebrovaskulär sjukdom
Generaliserad och icke specificerad ateroskleros
Aortaaneurysm
Aneurysm UNS
Raynauds syndrom
Perifer vaskulär sjukdom UNS
Emboli och trombos i artär
Sjukdom i artärer, arterioler och kapillärer UNS
Flebit och tromboflebit i nedre extremiteternas ytliga kärl
Flebit och tromboflebit i djupa kärl i nedre extremiteterna
Flebit och tromboflebit med icke specificerad lokalisation )
Tromboembolisk sjukdom UNS
Varicer i nedre extremiteterna med bensår
Varicer i nedre extremiteterna utan bensår
Hemorrojder
Esofagusvaricer
Varikocele
Venös insufficiens
Sjukdom i venerna UNS
Icke infektiös lymfadenit och lymfangit
Hypotoni
Lymfödem efter mastektomi
Cirkulationssjukdom efter kirurgiska eller medicinska ingrepp, ospecificerad
Sjukdom i cirkulationsorganen, ospecificerad
Akut sinuit
Akut faryngit
Akut tonsillit
Akut laryngit och trakeit
Akut obstruktiv laryngit
Akut epiglottit
Akut övre luftvägsinfektion med multipel och icke specificerad lokalisation
Influensa orsakad av vissa identifierade influensavirus
Influensa
Pneumoni
Akut infektion i nedre luftvägarna
Vasomotorisk rinit
Allergisk rinit
Kronisk rinit
Kronisk faryngit
Kronisk sinuit
Näspolyp
Abscess, furunkel och karbunkel i näsan
Sned nässkiljevägg
Hypertrofi av tonsiller
Annan kronisk sjukdom i tonsiller och adenoider
Halsböld
Kronisk laryngit och laryngotrakeit
Förlamning av stämbanden och struphuvudet
Knutor på stämbanden
Kronisk bronkit
Lungemfysem
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom [KOL] med akut exacerbation
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom [KOL], ospecificerad
Astma
Bronkiektasier
Pneumokonios orsakad av asbest och andra mineralfibrer
Icke specificerad pneumokonios
Hypersensitivitetspneumonit orsakad av organiskt damm
Interstitiell lungsjukdom
Utgjutning i lungsäcken som ej klassificeras annorstädes
Pleuraplack
Pneumotorax
Respiratorisk insufficiens som ej klassificeras annorstädes
Annan sjukdom i andningsorganen
Tandkaries
Sjukdom i tandkött och parodontala vävnader
Sjukdom i tänder och omgivande vävnader utom parodontit
Sjukdom i käkarna
Sjukdom i spottkörtel
Recidiverande afte
Stomatit och besläktade sjukdomar
Läpp- och munslemhinnesjukdom UNS
Sjukdom i tungan UNS
Gastroesofagal refluxsjukdom
Matstrupssjukdom UNS
Sår i magsäcken
Sår i tolvfingertarmen
Dyspepsi och gastrit
Sjukdom i magsäck och tolvfingertarm UNS
Akut appendicit
Ljumskbråck och femoralbråck
Navelbråck
Diafragmabråck
Bukbråck UNS
Crohns sjukdom
Ulcerös kolit
Icke infektiös inflammation i magsäck och tarm UNS
Kärlsjukdom i tarmen
Annan tilltäppning av tarmen
Paralytisk ileus
Divertikelsjukdom i tarmen med peritonit
Divertikelsjukdom i tarmen UNS
Irritabel tarm
Obstipation
Funktionell diarré
Analspasm
Fistel, fissur och abscess i stolgångs- och ändtarmsområdet
Annan sjukdom i stolgång och ändtarm
Peritonit UNS
Leversjukdom orsakad av alkohol
Toxisk leversjukdom UNS
Annan leversjukdom
Gallstenssjukdom
Gallblåseinflammation
Gallvägssjukdom UNS
Akut pankreatit
Annan sjukdom i pankreas
Celiaki
Annan malabsorption från tarmen
Sjukdom efter kirurgiska ingrepp på magsäcken
Hematemes
Melena
Sjukdom i matsmältningsorgan UNS
Exfoliativ dermatit orsakad av stafylokocker
Impetigo
Kutan abscess, furunkel och karbunkel
Cellulit i finger och tå
Akut lymfkörtelinflammation
Pilonidalcysta
Annan lokal infektion i hud och underhud
Dermatitis herpetiformis
Annan blåsdermatos
Atopiskt eksem
Seborroisk dermatit
Blöjdermatit
Allergisk kontaktdermatit orsakad av metaller
Irritativ kontaktdermatit, ospecificerad
Kontaktdermatit UNS
Hudreaktion orsakad av läkemedel
Dermatit orsakad av förtärda ämnen
Lichen simplex chronicus
Pruritus UNS
Nummulär dermatit
Kutan autosensibilisering
Infektiös dermatit
Intertriginöst eksem
Annan dermatit
Pustulosis palmaris et plantaris
Annan psoriasis
Parapsoriasis
Pityriasis rosea
Lichen ruber planus
Urtikaria
Erythema multiforme
Erythema nodosum
Annat erytematöst tillstånd
Akut hudförändring orsakad av ultraviolett strålning
Aktinisk keratos
Dermatit orsakad av icke joniserande eller radioaktiv strålning
Nageltrång
Annan nagelsjukdom
Alopecia areata
Annat håravfall
Hypertrikos
Akne
Perioral dermatit
Annan rosacea
Follikulära cystor i hud och underhud
Annan sjukdom i hudens och underhudens folliklar
Svettkörtelsjukdom
Vitiligo
Specificerad pigmentrubbning, tatuering
Annan pigmentrubbning
Seborroisk keratos
Liktornar och hudförhårdnader
Annan epidermal hudförtjockning
Trycksår
Atrofisk hudsjukdom
Hypertrofisk hudsjukdom
Granulomatös sjukdom i hud och underhud
Lupus erythematosus
Vaskulit begränsad till huden som ej klassificeras annorstädes
Bensår som ej klassificeras annorstädes
Pyogent granulom
Dermatitis factitia
Kroniskt hudsår UNS
Sjukdom i hud och underhud UNS
Reumatoid artrit
Gikt
Kristallartropati
Annan artropati och artrit
Heberdens knutor
Annan polyartros UNS
Höftledsartros
Knäartros
Artros i första karpometakarpalleden
Annan artros
Hallux valgus
Recidiverande luxation och subluxation av patella
Chondromalacia patellae
Förändring i menisken orsakad av gammal ruptur eller skada
Annan förändring i knäled
Sjukdom i ligament
Kontraktur i led
Ledutgjutning
Ledvärk
Ledstelhet som ej klassificeras annorstädes
Annan ledsjukdom
Jättecellsarterit
Siccasyndromet
Polymyalgia reumatica
Annat systemiskt engagemang av bindväven
Juvenil idiopatisk skolios
Juvenil osteokondros i kotpelaren
Spondylolistes
Tortikollis
Pelvospondylit
Spondylos
Sjukdom i halskotpelarens mellankotskivor
Sjukdom i mellankotsskivor
Cervikokranialt syndrom
Cervikobrakialt syndrom
Sjukdom i sakro-koccygala regionen som ej klassificeras annorstädes
Annan ryggsjukdom
Cervikalgi
Ischias
Lumbago med ischias
Lumbago
Smärtor i bröstryggen
Ryggvärk UNS
Trigger finger
Radial handledstenosynovit
Annan synovit och tenosynovit
Spontanruptur av ledhinna och sena
Ganglion
Kronisk krepiterande synovit i hand och handled
Olekranonbursit
Prepatellarbursit
Trokanterbursit
Abscess i bursa
Synovialcysta i poplitealrummet
Dupuytrens kontraktur
Plantar fascial fibromatos
Adhesiv kapsulit i skulderled
Rotator cuff-syndrom i skulderled
Bicepstendinit
Tendinit med förkalkning i skulderled
Impingement syndrome i skulderled
Bursit i skulderled
Andra sjukdomstillstånd i skulderled
Akillestendinit
Epikondylit
Annan entesopati
Reumatism UNS
Myalgi
Annat sjukdomstillstånd i mjukvävnad
Osteoporos med patologisk fraktur
Osteoporos utan patologisk fraktur
Felläkning av fraktur
Stressfraktur som ej klassificeras annorstädes
Patologisk fraktur som ej klassificeras annorstädes
Osteomyelit
Annan sjukdom i ben- och broskvävnad
Coxa plana
Juvenil osteokondros i tibia och fibula
Annan juvenil osteokondros
Osteochondritis dissecans
Tietzes syndrom
Förvärvad deformitet i muskuloskeletala systemet och bindväven
Muskuloskeletal sjukdom efter ingrepp
Nefrotiskt syndrom
Glomerulonefrit UNS
Tubulo-interstitiell nefrit
Hydronefros
Avflödeshinder och reflux i urinvägarna
Njursvikt
Sten i njure eller uretär
Sten i de nedre urinvägarna
Icke specificerad njurkolik
Annan sjukdom i njure och uretär
Cystit
Annan sjukdom i urinblåsan
Uretrit och uretrasyndrom
Uretrastriktur
Annan sjukdom i uretra
Urininkontinens
Annan sjukdom i urinorgan
Prostataförstoring
Inflammatorisk sjukdom i prostata
Annan sjukdom i prostata
Hydrocele
Spermatocele
Torsion av testikel
Testikelinflammation och bitestikelinflammation
Infertilitet hos man
Förhudssjukdom
Balanopostit
Priapism
Impotens av organisk orsak
Annan sjukdom i de manliga könsorganen
Solitär cysta i bröstkörtel
Fibroadenomatos i bröstkörtel
Inflammatorisk sjukdom i bröstkörtel
Hypertrofi av bröstkörtel
Icke specificerad knuta i bröstkörtel
Annan sjukdom i bröstkörtel
Salpingit och ooforit
Inflammatorisk sjukdom i livmodern utom livmoderhalsen
Inflammatorisk sjukdom i livmoderhalsen
Annan inflammatorisk sjukdom i det kvinnliga bäckenet
Sjukdom i Bartholins körtel
Annan inflammation i vagina och vulva
Endometrios
Cystocele hos kvinna
Rektocele
Annan genital prolaps hos kvinna
Fistlar som engagerar de kvinnliga könsorganen
Ovarialcysta
Polyp i cervix uteri
Erosion och ektropi i cervix uteri
Dysplasi i cervix uteri
Annan icke inflammatorisk sjukdom i de kvinnliga könsorganen
Primär amenorré
Sekundär amenorré
Oligomenorré
Riklig, frekvent och oregelbunden menstruation
Annan onormal blödning från livmodern och slidan
Smärtsam ägglossning
Dyspareuni
Premenstruellt spänningssyndrom
Dysmenorré
Postmenopausal blödning
Atrofisk vaginit efter menopausen
Annat tillstånd i samband med klimakteriet
Kvinnlig infertilitet
Sjukligt tillstånd efter kirurgiskt och medicinskt ingrepp i urin- och könsorgan som ej klassificeras annorstädes
Utomkvedshavandeskap
Druvbörd och annat onormalt utfall av befruktningen
Spontanabort
Legal abort
Graviditetsödem
Proteinuri under graviditet
Graviditetshypertoni med proteinuri av betydelse
Graviditetskramper
Blodtryckssjukdom hos den blivande modern
Blödning i tidig graviditet
Ihållande kräkningar under graviditeten
Diabetes under graviditeten
Symfyseolys under graviditet, förlossning och under barnsängstiden
Annat tillstånd eller rubbning sammanhängande med graviditeten
Flerbördsgraviditet
Vård av blivande moder för känt eller misstänkt onormalt fosterläge
Vård av blivande moder för känt eller misstänkt missförhållande mellan bäcken- och fosterstorlek
Vård av blivande moder för känd eller misstänkt abnormitet i bäckenorganen
Vård av blivande moder på grund av kända eller misstänkta problem hos fostret
Föreliggande moderkaka
För tidig avlossning av moderkakan
Förvärkar och hotande förtidsbörd
Överburenhet
Annan komplikation till värkarbete och förlossning
Spontanförlossning vid enkelbörd
Infektion under barnsängstiden
Komplikation under barnsängstiden som ej klassificeras annorstädes
Infektion i bröstkörtel och bröstvårta i samband med barnsbörd
Annan bröstkörtelsjukdom och rubbning i laktationen i samband med barnsbörd
Annan komplikation till graviditet, förlossning och barnsängstid
Foster och nyfödd som påverkats av graviditetskomplikation hos modern
Tillväxthämning under fosterlivet och undernäring hos fostret
Rubbning i samband med underburenhet och låg födelsevikt
Rubbning i samband med överburenhet och hög fostervikt
Förlossningsskada på brakialplexus
Annan förlossningsskada
Andningsrubbning under den perinatala perioden
Sjukdom i cirkulationsorgan under den perinatala perioden
Navelinfektion hos nyfödd med eller utan lätt blödning
Konjunktivit och dakrocystit hos nyfödd
Annan infektion specifik för den perinatala perioden
Blödning hos foster och nyfödd
Hemolytisk sjukdom hos foster och nyfödd
Gulsot hos nyfödd UNS
Uppfödningsproblem hos nyfödd
Annat tillstånd under den perinatala perioden
Medfödd hydrocefalus
Spina bifida
Annan medfödd missbildning i nervsystemet
Medfödd missbildning av öga
Medfödd missbildning av öra
Medfödd missbildning av ansiktet och halsen
Medfödd hjärtmissbildning
Medfödd missbildning av cirkulationsorganen
Medfödd laryngeal stridor
Annan medfödd missbildning av andningsorgan
Kluven gom
Kluven läpp
Kluven gom med kluven läpp
Ankyloglossi
Medfödd hypertrofisk pylorusstenos
Meckels divertikel
Hirschsprungs sjukdom
Annan medfödd missbildning av matsmältningsorgan
Icke nedstigen testikel
Hypospadi
Medfödd missbildning av könsorgan
Cystnjuresjukdom
Annan medfödd missbildning av urinorgan
Medfödd höftdeformitet
Medfödd missbildning av fötter
Annan medfödd missbildning av extremitet
Medfödd missbildning av muskler och skelett som ej klassificeras annorstädes
Medfödd iktyos
Mastocytos
Medfött icke-neoplastiskt nevus
Annan medfödd missbildning av huden
Medfödd missbildning av bröstkörtel
Neurofibromatos
Fetalt alkoholsyndrom
Situs inversus
Annan medfödd missbildning
Downs syndrom
Turners syndrom
Klinefelters syndrom
Annan kromosomavvikelse
Takykardi UNS
Bradykardi UNS
Hjärtklappning
Andra och icke specificerade onormala hjärtslag
Blåsljud och andra hjärtljud
Gangrän som ej klassificeras annorstädes
Förhöjt blodtryck utan hypertonidiagnos
Lågt blodtryck som icke-specifikt undersökningsfynd
Epistaxis
Hemoptys
Annan blödning från luftvägar
Hosta
Dyspné
Munandning och snarkning
Hicka
Annan andningsrubbning
Smärtor i luftstrupe och bröstkorg
Andra symtom och sjukdomstecken från cirkulations- och andningsorgan
Akut buk
Smärtor i övre delen av buken
Smärtor från nedre delen av buken och bäckenbotten
Annan och icke specificerad smärta i buken
Spädbarnskolik
Illamående
Kräkningar
Halsbränna
Sväljningssvårigheter
Flatulens och andra besläktade tillstånd
Fecesinkontinens
Hepatomegali och splenomegali
Gulsot UNS
Ascites
Svullnad, knöl och resistens i buken och bäckenet
Förändrade avföringsvanor
Dålig andedräkt
Andra symtom och sjukdomstecken från matsmältningsorgan och buk
Störning i hudkänseln
Icke specificerade hudutslag
Lokaliserad svullnad, knöl och resistens i hud och underhudsvävnad
Cyanos
Spontana punktformiga blödningar
Förändring i hudstrukturen
Annan hudförändring
Tremor, ospecificerad
Kramp och spasm
Andra abnorma ofrivilliga rörelser
Gångrubbningar, rörelserubbningar och annan koordinationsrubbning
Onormala reflexer
Andra symtom och sjukdomstecken från nervsystem och muskuloskeletala systemet
Smärta vid vattenkastning
Icke specificerad hematuri
Icke specificerad urininkontinens
Urinretention
Polyuri
Flytning från uretra
Andra miktionssvårigheter
Andra urinorganssymtom
Somnolens, stupor och koma
Desorientering UNS
Symtom och sjukdomstecken som engagerar uppfattningsförmåga och varseblivning
Yrsel och svindel
Andra symtom och sjukdomstecken avseende förnimmelser och varseblivning
Symtom och sjukdomstecken avseende känsloläge, utseende och uppträdande
Talstörningar
Lässvårigheter och andra symboldysfunktioner
Dysfoni
Annan röststörning
Feber av okänd orsak
Huvudvärk
Smärta och värk som ej klassificeras annorstädes
Sjukdomskänsla och trötthet
Senilitet
Svimning och kollaps
Feberkramper och icke specificerade kramper
Chock som ej klassificeras annorstädes
Blödning som ej klassificeras annorstädes
Lymfkörtelförstoring
Ödem som ej klassificeras annorstädes
Hyperhidros
Utebliven förväntad kroppslig utveckling
Anorexi
Andra symtom och sjukdomstecken som har samband med födo- och vätskeintag
Utmärgling
Muntorrhet, ospecificerad
Andra allmänna symtom och sjukdomstecken och okänd orsak till sjukdom
Förhöjd sänkningsreaktion
Förhöjd glukoshalt i blodet
Onormalt fynd vid blodundersökning utom förhöjd sänka och hyperglykemi
Onormalt fynd vid urinundersökning
Onormalt fynd vid undersökning av organ, organsystem, vävnader eller kroppsvätskor
Onormalt fynd vid radiologisk diagnostik
Onormalt resultat av funktionsundersökning
Ofullständigt definierade och okända orsaker till död
Skallfraktur och fraktur på ansiktsben
Skada på ögat och ögonhålan
Hjärnskakning
Traumatisk ruptur av trumhinna
Fraktur på halskotpelaren och halsens ben
Distorsion i halskotpelaren
Fraktur på bröstkota
Fraktur på sternum
Fraktur på revben
Fraktur på ländkota
Fraktur på ländkotpelaren och bäckenet UNS
Nyckelbensfraktur
Fraktur på övre delen av humerus
Annan fraktur på humerus och skuldergördel
Luxation i skulderled
Skada på muskel och sena på skulder- och överarmsnivå
Fraktur på nedre delen av radius
Luxation av radiushuvudet
Skafoideumfraktur i hand
Fraktur på metakarpalben
Fraktur på finger eller tumme
Luxation i finger eller tumme
Distorsion i handled
Distorsion i finger eller tumme
Kollumfraktur
Annan fraktur på femur
Fraktur på patella
Fraktur på tibia och fibula
Fraktur på malleol
Meniskruptur, aktuell
Distorsion av knä UNS
Skada på akillessena
Fraktur på metatarsalben
Fraktur på tå
Fraktur på fot UNS
Distorsion i fotled
Ytlig skada
Sårskada
Annan fraktur
Annan luxation och distorsion
Traumatisk amputation
Annan skada
Främmande kropp i ögats yttre delar
Främmande kropp i örat
Främmande kropp i andningsvägarna
Främmande kropp i matsmältningskanalen
Främmande kropp i urinorganen och könsorganen
Brännskador och frätskador
Köldskada
Förgiftning av droger, läkemedel och biologiska substanser
Toxisk effekt av substanser med i huvudsak icke-medicinsk användning
Kvävning
Misshandelssyndrom
Drunkning och drunkningstillbud
Effekter av vibration
Rörelsesjuka
Anafylaktisk chock UNS
Allergi UNS
Andra och icke specificerade effekter av yttre orsaker
Vissa tidiga komplikationer till skada genom yttre våld som ej klassificeras annorstädes
Komplikationer efter infusion, transfusion och injektion i behandlingssyfte
Komplikationer av inre proteser, implantat och transplantat
Andra komplikationer och ogynnsamma effekter av kirurgiska åtgärder och medicinsk vård som ej klassificeras annorstädes
Sena besvär av skador och förgiftningar
Läkemedel eller drog i terapeutiskt bruk som orsak till ogynnsam effekt
Allmän medicinsk undersökning
Rutinmässig hälsoundersökning av barn
Gynekologisk undersökning
Andra speciella undersökningar och utredningar av personer utan besvär
Kontakt med hälso- och sjukvården av administrativa skäl
Medicinsk observation och bedömning för misstänkt sjukdom
Undersökning och observation av andra skäl
Kontroll efter behandling av malign tumör eller annat tillstånd
Rutinmässig allmän hälsokontroll av definierade befolkningsgrupper
Riktad hälsokontroll avseende infektionssjukdomar, tumörer och andra sjukdomar
Kontakt med och exponering för smittsamma sjukdomar eller bärare av agens
Kontakt för vaccination avseende specificerade sjukdomar
Ej genomförd vaccination
Behov av andra förebyggande åtgärder
Allmän preventivmedels-rådgivning och preventiv-medelsförskrivning
Insättning och övervakning av intrauterint preventivmedel
Postkoital antikonception
Födelsekontroll UNS
Fertilitetsfrämjande åtgärd
Graviditetsundersökning
Övervakning av graviditet
Palliativ vård
Kontakter med hälso- och sjukvården för speciella åtgärder och vård
Potentiella hälsorisker avseende socioekonomiska och psykosociala förhållanden
Rådgivning om sexuell orientering, sexuellt beteende samt inställning till sexualiteten
Person som konsulterar för annan persons räkning
Person med befarad sjukdom där ingen diagnos ställs
Person som söker för att få undersökningsfynd förklarade
Annan medicinsk rådgivning
Problem som har samband med livsstil
Problem som har samband med svårigheter att kontrollera livssituationen
Problem som har samband med beroende av vårdgivare
Problem som har samband med vårdresurser
Förnyelse av recept
Kontakt med hälso- och sjukvården under andra omständigheter
Potentiella hälsorisker i familjens och patientens sjukhistoria
ssificeras annorstädes
KOD
E108P
E109
E118P
E119
TEXT
Diabetes mellitus typ 1, med komplikationer
Diabetes mellitus typ 1, utan komplikationer
Diabetes mellitus typ 2, med komplikationer
Diabetes mellitus typ 2, utan komplikationer

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags:
Stats:
views:435
posted:9/18/2011
language:Swedish
pages:158