Docstoc

Lain-lain - Fajar Ilmu Baru

Document Sample
Lain-lain - Fajar Ilmu Baru Powered By Docstoc
					                                                  Nota : Harga Yang Disebut Boleh Berubah Dari
                                                  Masa Tanpa Notis Pemberitahuan. Kemaskini
                                                        Terakhir pada 01/01/10


No                Judul Buku                   Pengarang          Penerbit        Harga
1  "Wal Ashr…" - Menyingkap Tirai Rahasia Sumpah Allah SWT     Nurul Mubin          Diva Press           RM  23.80
   Terhadap Masa
2  (Arab) Al-Takatilu Al-Hizbut                  Taqiyuddin An-Nabhani     Hizbut Tahrir         RM   4.00
3  (Arab) Mafahim Hizbut Tahrir                  Taqiyuddin An-Nabhani     Hizbut Tahrir         RM   4.00
4  (Arab) Min Muqawwimat Al-Nafsiyyah Al-Islamiyyah        TIM Penulis          Hizbut Tahrir         RM   21.80
5  (Arab) Nizamul Islam                      Taqiyuddin An-Nabhani     Hizbut Tahrir         RM   12.50
6  10 Fakta Di Balik Klaim Yahudi Atas Baitul Maqdis        Dr. Abu Hudzaifah Muhammad  Pustaka At-Tauhid       RM   19.80
                                   Ad Dasuqi
7  10 Jurus Penangkal Sihir, Dengki & 'Ain             Ibnu Qayyim          Pustaka At-Tibyan       RM   4.50
8  10 Orang Divonis Masuk Neraka - Mengungkap Berbagai       Labib Mz           Bintang Usaha Jaya       RM   9.80
   Kejadian Di Hari Kiamat & Berbagai Macam Bentuk Siksaan Di
   Dalam Neraka
9  100 Hadis Tentang Nubuat Akhir Zaman              Abdul Rahman Al-Wasithi    Az-Zahra Mediatama       RM   46.50
10  100 Kisah Orang Bermimpi Nabi Muhammad SAW           Abu Anas Abdul Aziz      Mitra Pustaka         RM   28.80
11  1001 Tafsir Mimpi                        Nurul Hidayati        Kendsar            RM   3.80
12  102 Kiat Agar Semangat Belajar Agama Membara          Abul Qaqa Muhammad bin    Elba              RM   29.50
                                   Shalih
13  103 Mukjizat Rasulullah                     Walid Al A'zhami       Pustaka Azzam         RM   23.80
14  132 Kisah Taubat                        Ibnu Qudamah         Mitra Pustaka         RM   35.80
15  150 Jalan Menuju Jannah                     Nayeef bin Mamduh bin Abdul  Pustaka At-Tibyan       RM   21.50
                                   Aziz Aal Saud
16  20 Perintah Tuhan - Penuntun Langkah Menuju Jalan        Muhammad Husain Ya'qub    Sahara Publishers       RM   34.50
   Keselamatan
17  200 Mutiara Hikmah - Para Sahabat & Orang-orang Saleh      Amin Muhammad Jamaluddin   Pustaka Al-Kautsar       RM   28.50

18  29 Pelajaran Berharga Dari Kisah Dai Cilik           Fariq Gasim Anuz       Darus Sunnah          RM   19.80
19  296 Kunci Rahmat                        Abu Anas Shalahudin Mahmud  Pustaka Azzam         RM   26.80
                                   As-Sa'id
20  325 Contoh Kaligrafi Arab                    M. Misbahul Munir       Apollo             RM   6.80
21  40 Hari Khalwat                                        Pustaka Hidayah        RM   33.50
22  40 Masalah Agama 1, 2, 3 & 4                  Siradjuddin Abbas       Pustaka Tarbiyah        RM   27.50
23  41 Kisah Mukjizat & Keajaiban Rasulullah            M. Nipan Abdul Halim     Mitra Pustaka         RM   17.80
24  48 Balasan Terhadap Amal Perbuatan               Muhammad Syauman bin     Darus Sunnah          RM   17.50
                                   Ahmad Ar-Ramali
25  48 Macam Perbuatan Dosa                     Drs. S. Ansory Al-Mansor   Sri Gunting (RajaGrafindo)   RM   9.90
26  5 Partai Dalam Timbangan                    Musa Kazhim & Alfan Hamzah  Pustaka Hidayah        RM   38.80

27  50 Ayat Penenteram Hati                     Muhammad Ash-Shayim      Cendekia            RM   14.80
28  50 Kisah Bermakna                        Ali Sadaqat          Qorina             RM   34.80
29  50 Kisah Teladan                        Ali Sadaqat          Qorina             RM   31.80
30  500 Ayat Untuk Ali bin Abi Thalib                Hafidz Rajab Al-Bursi     Cahaya             RM   55.80
31  54 Cara Hancurkan Israel                    Rizki Ridyasmara       Hujjah Press          RM   12.50
32  55 Dongeng Teladan Untuk Anak Muslim              MB. Rahimsyah         Putra Jaya           RM   6.80
33  55 Wasiat Rasulullah                      Hamzah Muhammad Shalih    Amelia             RM   8.80
                                   'Ujaj
34  6 Mutiara Ahlus Sunnah Wal Jama'ah               Abdul Malik Ramadhan     Pustaka At-Tauhid       RM   21.80
35  7 Bayi Ajaib Yang Dapat Berbicara                Dr. Musthafa Murad      Cendekia            RM   16.80
36  7 Dosa Besar                        Ukasyah Abdul Manan Ath-      Pustaka Al-Kautsar       RM   24.80
                                Thayyibi
37  7 Manfaat Dalam Kehidupan - Tentang Perjodohan, Kesembuhan Aqis bil Qisthi          Mulia Jaya           RM   7.80
   & Lain-lain
38  73 Perbuatan Yang Merusak Kebaikan             Muhammad Mahmud Abdullah      Pustaka Azzam         RM   19.80

39  75 Wasiat Rasulullah SAW                    Fathihuddin Abul Yasin    Bintang Terang         RM   9.80
40  77 Jalan Masuk Surga                      Rafi'udin           Bintang Cemerlang       RM   13.80
41  80 Kesalahan dalam Adzan & Iqamat                Wahid bin Abdussalam Bali   Pustaka Azzam         RM   19.50
42  99 Kisah Ajaib Penuh Hikmah                   Ibnu Nashir Al-Awaji     Pustaka Nuun          RM   24.50
43  99 Kisah Hikmah Pilihan                     Sayyid Muhammad Asy-Syirazi  Pustaka Hidayah        RM   19.80

44  99 Kisah Menakjubkan                      Manshur Nashir Al-'Iwaji   Pustaka Qalami         RM   29.80
45  99 Orang Yang Ridha Dengan Takdir Allah             Majdi Fathi As-Sayyid     Cendekia            RM   19.80
46  99 Tangan Tuhan Di Acheh - Misteri Keajaiban Di Balik Tsunami  Sri Widodo          Yayasan Air Mata        RM   22.50

47  Aa Gym - Dai Sejuk Dalam Masyarakat Majemuk           Enung Asmaya         Hikmah             RM   17.80
48  AaGym & Fenomena Daarut Tauhid                                Mizan             RM   22.80
49  ABC English Grammar                       Drs. John Hartanto      Indah             RM   19.80
No               Judul Buku                      Pengarang           Penerbit     Harga
50  Abrahamic Faiths - Titik Temu & Titik Seru Antara Islam, Kristen  Dr. Jerald F.Dirk       Serambi           RM  42.50
   & Yahudi
51  Abu Nawas - Cuplikan Kisah 1001 Malam               Abu Khalid           Amelia           RM  4.80
52  Aceh Bersimbah Darah                        Al-Chaidar           Pustaka Al-Kautsar     RM  28.80
53  Aceh, Nusantara & Khilafiyah Islamiyah (Booklet)          TIM Penulis          Hizbut Tahrir        RM  1.00
54  Ada Benalu Di "Tubuh" Sunnah - Peringatan Bagi Pencari       Dr. 'Aidh Abdullah Al-Qarni  Sahara Publishers      RM  26.50
   Kebenaran
55  Ada Permurtadan Di IAIN                      Hartono Ahmad Jaiz       Pustaka Al-Kautsar     RM  27.80
56  Adakah Allah Selalu Di Hatimu?                   Miftah Faridl DKK       Republika          RM  19.80
57  Adakah Biji Tasbih Pada Zaman Rasulullah?             Bakr bin Abdillah Abu Zaid   Pustaka Ibnu Katsir     RM  14.50
58  Adakah Makhluk Sebelum Adam - Menyingkap Misteri Awal       Syaikh Abdul Mun'im Ibrahim  Pustaka Al-Kautsar     RM  28.50
   Kehidupan
59  Adanya Makhluk Bukti Adanya Khaliq                 Labib Mz            Bintang Usaha Jaya     RM  7.50
60  Agama Cinta Agama Masa Depan                    John D. Caputo         Mizan            RM  22.80
61  Agama Dalam Kehidupan Manusia - Pengantar Antropologi     Bustanuddin Agus          Rajawali Press       RM  42.50
   Agama
62  Agama Darwinisme - Doktrin Sesat Dari Zaman Kuno Yang     Harun Yahya             Tiga Serangkai       RM  24.80
   Masih Dianut Hingga Kini
63  Agama Sebagai Terapi - Telaah Menuju Ilmu Kedokteran Holistik Dr. Moh. Sholeh & Imam       Pustaka Pelajar       RM  27.50
                                  Musbikin
64  Agama Yesus Yang Sebenarnya?                 Dr. Abu Ameenah Bilal Philips    Pustaka Da'i        RM  14.50

65  Agama, Islam & Pembangunan                     Fachry Ali           PLP2M            RM  13.00
66  Agama, Orientalisme dan Poskolonialisme              Richard King          Qalam            RM  49.80
67  Agama-Agama Besar Dunia                      Ny. Ulfat Azis-Us-Samad    Darul Kutubulil Islamiyah  RM  33.80
68  Agar Bidadari Cemburu Padamu                    Salim A. Fillah        Pro-U Media         RM  25.50
69  Agar Bisa Menangis Kerana Allah                  Manshur Abdul Hakim      Maghfirah Pustaka      RM  29.50
70  Agar Cinta Bersemi Indah                      Mohammad Fauzil Adhim     Gema Insani Press      RM  39.50
71  Agar Dicintai Allah                        Abdul Hadi Hasan Wahbi     Robbani Press        RM  24.80
72  Agar Selalu Menerima Takdir Allah                 Manshur Abdul Hakim      Maghfirah Pustaka      RM  29.50
73  Agar Selamat Sampai Di Surga Allah                 Manshur Abdul Hakim      Maghfirah Pustaka      RM  32.50
74  Agar Setan Tak Berkutik - Mengenal Lebih Dalam Tipu Daya      Prof. Dr. Mutawalli Sya'rawi  Daar An-Naba        RM  19.80
   Setan & Jurus Ampuh Untuk Melumpuhkannya
75  Agar Terhindar Dari Penyakit Ain - Terapi Penyakit Dengki     Abu Abdurrahman Adil Syusyah Abyan             RM  23.50

76  Agar Terhindar Dari Siksa Allah                  Manshur Abdul Hakim      Maghfirah Pustaka      RM  29.50
77  Agar Tidak Terjerat Hutang (Dilengkapi Penjelasan Bahaya Kartu   Adil bin Muhammad Abdul Ali  Darus Sunnah        RM  11.00
   Kredit)                              Yahya Tengku
78  Agar Umat Tak Terlintas Zaman - Dialog Antarperadaban Islam-    Murad W. Hofmann        Serambi           RM  38.50
   Kristen
79  Ahlullah - Menapak Jenjang Menuju Taman Hati            Khalid Muhammad Khalid     Risalah Gusti        RM  15.80
80  Ahlus Sunnah Wal-Jama'ah Beserta Konsepsinya            Achmad Qomary         Wangsamerta         RM  11.80
81  Ahlussunnah Wal-Jama'ah Dalam Persepsi & Tradisi NU - Buku 1 Muhammad Tholhah Hasan        Lantabora Press       RM  22.80

82  Ahmadinejad Menentang Amerika - Dari Nuklir Iran, Zionisme     D. Danny H. Simanjuntak    Narasi           RM  16.80
   Hingga Penyangkalan Holocaust
83  Ahmadinejad! David Di Tengah Angkara Goliath Dunia         Muhsin Labib, Ibrahim     Hikmah           RM  27.50
                                    Muharam, Musa Kahzim &
                                    Alfian Hamzah
84  Air Mata Orang-orang Shalih                    Abu Al-Fida' Muhammad Izzat  Cendekia          RM  21.80
                                    Muhammad Arif
85  Air Zam Zam Air Ajaib - Obati Diri Anda Dengan Air Istimewa    Muhyiddin Abdul Hamid     Pustaka Inner        RM  17.80

86  Aisyah - Yang Cerdas & Yang Dicinta                Ahmad Salim Badwailan     Irsyad Baitus Salam     RM  19.50
87  Aisyah Mengoreksi Para Sahabat                   Imam Badruddin Az-Zarkasyi   Pustaka Azzam        RM  16.80
88  Ajaran-ajaran Mahatma Gandhi                    Ved Mehta           Pustaka Pelajar       RM  45.80
89  Akal & Wahyu Dalam Islam                      Harun Nasution         UIP             RM  11.80
90  Akal Sehat Dan Ancaman Nuklir                   Bertrand Russell        IKON            RM  14.80
91  Akankah Sejarah Terulang? - Tentera Salib Sudah Kembali..!!    Dr. Muhammad Al-Abdah     Jazera           RM  18.80

92  Akar Gerakan Orientalisme                     Dr. Adnan M. Wizan       Fajar Pustaka Baru     RM  19.80
93  Akar Nasionalisme Di Dunia Islam                  Shabir Ahmed & Abid Karim   Al-Izzah          RM  6.80
94  Akhirnya Ku Pilih Jalan Selamat                  Badar Azimabadi        Marja'           RM  25.80
95  Aktivis Partai Korban Fatamorgana Demokrasi            Abdul Ghani bin Muhammad Ar- Dea Press           RM  29.90
                                    Rahhal
96  Aktualisasi Paham Ahlussunnah Waljamaah              Dr. KH. Norew Iskandar Al-  Sri Gunting (RajaGrafindo)  RM  5.80
                                    Barsany
97  Aku Bangga Jadi Narapidana                     Dr. 'Aidh Abdullah Al-Qarni Elba             RM  21.50
98  Aku Melawan Teroris                        Imam Samudra          Jazera           RM  35.80
99  Alam Baka & Hari Kebangkitan                    Sayyid Mujtaba Musawi Lari   Lentera           RM  22.80
No                Judul Buku                    Pengarang             Penerbit     Harga
100  Alam Barzakh & Perjalanan Roh Setelah Kematian          Imam Zainuddin Ibnu Rajab Al-  Mitra Pustaka         RM  36.80
                                    Baghdady
101  Alam Jin                             Imam As-Suyuthi         Darul Falah          RM  22.80
102  Al-Azhamah - Keagungan                      Dr. 'Aidh Abdullah Al-Qarni   Pustaka Azzam         RM  49.80
103  Alegori Kebenaran Ilahi                     Said Nursi            Siraja             RM  18.80
104  Al-Ghazali Antara Pro & Kontra                  Dr. Yusuf Al-Qardhawi      Pustaka Progressif       RM  19.80
105  Al-Islam                             Said Hawwa            Gema Insani Press       RM  119.00
106  Al-Islam 1-2 (set)                        Teungku Muhammad Hasbi      Pustaka Rizki Putra      RM  128.00
                                    Ash-Shiddieqy
107  Al-Islam Jilid 1                         Sa'id Hawwa           Al-I'tishom          RM  75.50
108  Al-Islam Jilid 2                         Sa'id Hawwa           Al-I'tishom          RM  79.80
109  Al-Jama'ah, Tafarruq & Ikhtilaf                 Muhammad Rahmat Kurnia      Al-Azhar Press         RM   6.80
110  Al-Khauf & Ar-Raja'                       Abdullah bin Sulaiman Al-Atiq  Pustaka At-Tibyan       RM   3.30

111  Allah & Manusia Dalam Konsepsi Syekh Nuruddin Ar-Raniri     Ahamd Daud            Bulan Bintang         RM  34.50

112  Allah Bersama Anda                        Dr. M. Khalifah At-Tamimi    Akbar             RM  13.50
113  Allah Ciptakan Rumah Terindah Di Bumi              Abdul Razzaq Naufal       Republika           RM  27.80
114  Allah In The West - Gerakan-gerakan Islam Di Amerika & Eropa   Gilles Kepel           Jendela            RM  45.80

115  Allah Jalla Jalaalahu - Telaah Ilmiah Tentang Eksistensi Allah  Said Hawwa            Sholahuddin Press       RM  23.50

116  Allah Mendengar Setiap Keluhan                  Ummu Muhammad Rasyid       Pustaka Azzam         RM  19.80
117  Allah Sang Wujud                         Dr. Yusuf Al-Qardhawi      Risalah Gusti         RM  13.80
118  Allah Sayang Kamu - Nasihat & Tips Terapi Praktis Untuk Si Sakit Dr. Abdul Muhdi Abdul Hadi &   Aqwam             RM  14.50
                                    Hamd bin Abdillah Ad-Dausari

119  Al-Ma'thsurat Kubra                       Hasan Al-Banna          Media Insani          RM   6.80
120  Al-Ma'thsurat PVC (Kecil)                    Hasan Al-Banna          Media Insani          RM   2.40
121  Al-Ma'thsurat Sughra - PVC                    Hasan Al-Banna          Sholahuddin Press       RM   4.80
122  Al-Ma'thsurat Sughra - SC                    Hasan Al-Banna          Sholahuddin Press / I'tisam,  RM   1.60

123  Al-Mubin (Terjemah Lafzhiyyah Juz Amma)             TIM Penyusun           Diponegoro           RM  12.80
124  Al-Muhalla - Jilid 1 - Tahqiq Syaikh Ahmad Muhammad Syakir    Ibnu Hazm            Pustaka Azzam         RM  67.50

125  Al-Muhlikat - Terapi Terhadap 15 Macam Bahaya Penyakit Hati   K.H. Abul Hidayat Saerodjie   Paramarta           RM  13.80

126  Al-Qawa'idul Mutsla - Memahami Nama & Sifat Allah        Syaikh Muhammad bin Shalih    Media Hidayah         RM  17.80
                                    Al-Utsaimin
127  Altar-altar Cahaya (Hayakal Al-Nur)               Syekh Suhrawardi         Serambi            RM  14.80
128  Al-Ubudiyyah - Hakikat Penghambaan Manusia Kepada Allah     Ibnu Taimiyah          Bina Ilmu           RM  16.80

129  Amal Jama'I - Gerakan Bersama                  Syaikh Musthafa Masyhur     Al-I'tishom          RM   6.80
130  Amalan & Waktu Yang Diberkati                  Dr. Nashir bin Abdurrahman bin  Pustaka Ibnu Katsir      RM  29.80
                                    Muhammad Al-Juda'i
131  Amalan Hati                           Syaikh Muhammad Shalih Al-    Maktabah Abiyyu        RM  33.80
                                    Munajjid
132  Amalan Hati - Menciptakan Jiwa Yang Bersih & Tenang       Ibnu Taimiyah          Cendekia            RM  16.80
133  Amalan Malam & Hari Jum'at                    Musa Kahzim           Misbah             RM  27.50
134  Amalan Para Ulama Salaf                     Abdullah Afif Thaifuri      Ampel Mulia          RM   7.80
135  Amalan Seumur Hidup - Meneladani Sikap, Perbuatan dan      Al-Imam An-Nasa'i        Sahara             RM  42.50
   Ibadah Rasulullah SAW
136  Amalan Tahajjud & Wirid Pagi                   Muhammad Taufiq Ali Yahya    Lentera            RM  35.50
137  Amalan Yang Bermanfat Bagi Mayit                 Syaikh Mahmud Azib        Pustaka Al-Kautsar       RM  27.50
138  Amar Ma'ruf Nahi Munkar                     Ibnu Taimiyah          Aras Pustaka          RM   9.50
139  Amerika Diktator Dunia                      Hasan Qathamisy         Pustaka Al-Kautsar       RM   6.80
140  Amien Rais - Politisi Yang Merakyat & Intelektual Yang Shaleh  Firdaus Syam           Pustaka Al-Kautsar       RM  45.80

141  Anak Muda Nyalakan Semangatmu! - Nasihat Penggugah Jiwa     Dr. Raghib As-Sirjani      Samudera            RM  13.50
   Bagi Pemuda Pendamba Surga
142  Analisis Ideologi - Kritik Wacana Ideologi-ideologi Dunia    John B. Thomson         IRCiSoD            RM  45.80
143  Anas bin Malik - Milliyuner Yang Jujur & Pencinta Yang Azhim   Dr. Abdul Hamid Thohmaz     Pustaka Abyan         RM  10.80

144  Anatomi Orientalisme - Menguak Tujuan & Bahaya Orientalisme   Dr. Hasanain Bathh        Menara Kudus          RM  14.80
   serta Cara Umat Islam Menghadapinya
145  Anatomy of The Spirit - Tujuh Tahap Panduan Penyembuhan     Caroline Myss          Hikmah             RM  49.50
   Alternatif
146  Anda & Harta                           Adnan At-Tharsyah        Pustaka Al-Kautsar       RM  22.80
147  Anda Bermimpi Ulama Menjawab - Bagaimana Menafsirkan       Ibnu Qutaibah          Aqwam             RM  27.80
   Mimpi Secara Syar'i
148  Anda Bertanya Anda Menjawab                   Mohsen Qaraati          Al-Huda            RM  15.50
149  Anda Bertanya Islam Menjawab                   Prof. Dr. Mutawalli Sya'rawi   Gema Insani Press       RM  67.50
No                Judul Buku                     Pengarang             Penerbit     Harga
150  Anda Bertanya Sabili Menjawab - Kumpulan Tulisan M. Nurkholis M. Nurkholish Ridwan          Qalammas           RM  32.50
   Ridwan
151  Anda Bertanya Salaf Menjawab                 Novel Muhammad Alaydrus        Putera Riyadi        RM  12.80
152  Anda Penguasa Waktu - Seni Menata Waktu               Dr. Ing. Abdullah Ali Asy-    Maghfirah Pustaka      RM  25.50
                                     Syarman
153  Aneka Pendekatan Studi Agama                    Peter Connolly          LKIS             RM  35.80
154  Aneka Resep Obat Kuno Yang Mujarab                 MB Rahimsyah           Karya Gemilang Utama     RM   7.80
155  Angka Keramat - Untuk Meraih Kebahagiaan Dunia Akhirat       Muhammad Al-Fitra Haqiqi     Lintas Media         RM  22.50
156  Antara Allah & Israel                        Syekh Abdul Halim Jaudah As-   Cendekia           RM  11.80
                                     Sahhar
157  Antara Manusia & Tipu Daya Iblis                  Labib Mz             Putra Jaya          RM   7.80
158  Antara Tuhan, Manusia & Alam                    Seyyed Hossein Nasr       IRCiSoD           RM  17.80
159  Antropologi Struktural                       Claude Levi Strauss       Kreasi Wacana        RM  72.50
160  Apa Itu Salafi?                           Hartono Ahmad Jaiz        Darul Falah         RM   9.80
161  Apa Yang Salah? Sebab-sebab Runtuhnya Khilafah &          Bernard Lewis          Ina Publikatama       RM  69.50
   Kemunduran Umat Islam
162  Apakah Adzan 1X atau 2X Pada Hari Juma'at?             Muhammad Nashiruddin Al-     Pustaka Ibnu Katsir     RM  17.50
                                     Albani
163  Apakah Anda Pengikut Rasulullah                   Khalid Ibnu Su'ud Al-Ajmi    Najla Press         RM  23.80
164  Apakah Anda Termasuk Golongan Ahlus Sunnah Wal Jamaah?       Umar Hasyim           Bina Ilmu          RM  15.80

165  Apakah Benar Yesus(Isa) Pernah Ada?                 Abujamin Roham          Pustaka Emral        RM  11.50
166  Aplikasi Syariat Islam                       Dr. Shalih bin Ghanim As-    Darul Falah         RM  23.80
                                     Sadlan
167  Arafah                               Muhammad Fudoli         Pustaka           RM  13.80
168  Are You An Entrepreneur? - Kumpulan Materi Pelatihan        Endah Widayati          Pustaka Inti         RM  42.50
   Manajemen Aplikatif
169  Argumentasi Ulama Syafi'iyah Terhadap Beberapa Tuduhan       Mujiburrahman          Mutiara Ilmu         RM  29.50
   Bid'ah
170  Ariffin Ilham - Dai Kota Penabur Kedamaian Jiwa           Ace Hasan Syadzily        Hikmah            RM  16.80
171  Armageddon 2 - Antara Petaka & Kiamat                Wisnu Sasongko          Gema Insani Press      RM  72.50
172  Ar-Rasul                              Sa'id Hawwa           Pustaka Mantiq        RM  35.80
173  Ar-Risalah                             Imam Syafi'i           Pustaka Firdaus       RM  26.50
174  Ar-Risalah S/C                           Ja'far Subhani          Lentera           RM  52.50
175  Ar-Risalah, Sejarah Nabi Muhammad H/C                Ja'far Subhani          Lentera           RM  95.50
176  Arsitek Peradaban - Kumpulan Esei Pengugah Jiwa           Anis Matta            Fitrah Rabbani        RM  16.80
177  Arti Mimpi Anda - Yang Tepat & Benar Berdasarkan Al-Quran &     Ibnu Sirin            Karya Utama         RM   9.80
   Hadis
178  Artikulasi Islam Kultural - Dari Tahapan Moral ke Periode Sejarah  Asep Gunawan           Sri Gunting (RajaGrafindo)  RM  59.80

179  Artis Penjaja Seks                         Dr. Hilmi Muhammad Al-Qaud    Darul Falah         RM  11.80

180  Asah Asuh Huruf Kaligrafi Islam                   D. Sirojuddin Ar         Darul Ulum Press       RM  19.80
181  Asal Mula Konflik Aceh                       Anthony Reid           Yayasan Obor Indonesia    RM  45.50
182  Asal Usul Manusia - Adam AS atau Pithecanthropus Erectus      Muhammad Muhyiddin        IRCiSoD           RM  26.80
   Nenek Moyang Kita?
183  Ashabul Yamin - Misteri Tangan Kanan                Ahmad Syarifuddin        Bina Ilmu          RM  16.80
184  Asia Tenggara Konsentrasi Baru Kebangkitan Islam          Moeflich Hasbullah        Fokusmedia          RM  32.80
185  Asmaul Husna - Keistimewaan, Khasiat & Mengamalkannya        Moh Syamsi Hasan         Amelia            RM   6.80

186  Asmaul Husna (Nama-nama Indah Allah)                Ibnu Qayyim           Pustaka Al-Kautsar      RM  29.50
187  Aspirasi Pemerintahan Konsitusional Di Indonesia          Adnan Buyung Nasution      Grafiti Press        RM  51.80
188  As-Sunnah Sebagai Sumber IPTEK & Peradaban             Dr. Yusuf Al-Qardhawi      Pustaka Al-Kautsar      RM  33.80
189  Astaghfirullah                           Abdul Muhsin bin Zainuddin bin  Rumah Dzikir         RM  18.80
                                     Qasim
190  Atas Nama Pengalaman - Beragama & Berbangsa di Masa         Nurcholish Majid         Paramadina          RM  28.80
   Transisi
191  Atlas Indonesia & Dunia                                       Karya Gemilang Surabaya   RM  15.00
192  At-Tadzkirah - Bekal Menghadapi Kehidupan Abadi (Jilid 1 & 2)    Imam Al-Qurthubi         Pustaka Al-Kautsar      RM  144.00

193  Awal Penciptaan Makhluk Sebelum Penciptaan Alam Semesta       Labib Mz             Bintang Usaha Jaya      RM   6.80

194  Azab Allah Bagi Orang-orang Zalim                  Said Yusuf Abu Azir       Pustaka Setia        RM  18.80
195  Baarakallaahu Laka - Bahagianya Merayakan Cinta           Salim A. Fillah         Pro-U Media         RM  59.50
196  Bacalah Dengan Nama Tuhanmu                     Dr. 'Aidh Abdullah Al-Qarni   Sahara Publishers      RM  33.50
197  Bagai Menggenggam Bara Api                     Muhibbudin Abi Shuhaib An-    Pustaka At-Tibyan      RM   9.90
                                     Nashiri Al-Atsari
198  Bagaimana Berinteraksi Dengan Peninggalan Ulama Salaf        Dr. Yusuf Al-Qardhawi      Pustaka Al-Kautsar      RM  42.80
199  Bagaimana Berpikir Islami                      Abu Azmi Azizah         Intermedia          RM   9.80
200  Bagaimana Membangun Kepribadian Anda                Khalil Al-Musawi         Lentera           RM  17.80
201  Bagaimana Mengakhiri Hari-harimu H/C                Dr. 'Aidh Abdullah Al-Qarni   Sahara Publishers      RM  44.50
202  Bagaimana Mengatasi Terorisme                    Dr. Suhailah Zain Al-Abidin   Zikrul            RM  22.50
                                     Hammad
203  Bagaimana Menguasai Pikiran Anda?                  Harold Sherman          Pionir Jaya         RM  11.50
204  Bagaimana Menyukseskan Pergaulan Anda                Khalil Al-Musawi         Lentera           RM  17.80
No               Judul Buku                    Pengarang             Penerbit   Harga
205  Bagi Penempuh Jalan Akhirat                   Habib Abdullah bin Alawiy bin   Mitra Pustaka     RM  29.80
                                    Muhammad Al-Haddad Al-
                                    Hadhrami
206  Bahagia Pada Saat Bertemu Allah SWT               Jalaluddin Al-Suyuthi       Pustaka Azzam     RM  29.80
207  Bahagiakan Diri Anda Dengan Menjadi Orang Sukses         Ja'far Subhani           Pustaka Zahra     RM  29.80
208  Bahasa Dunia Islam                        Hasan Baharun           Darussagaf       RM  19.80
209  Bahaya Bebas Madzhab                       Dr. Muhammad Sa'id         Pustaka Setia     RM  29.80
                                    Ramadhan Al-Buthy
210  Bahaya Islam Jama'ah Lemkari                   Bambang Irawan DKK         LPPI          RM  22.50
211  Bahaya Kemunafikan Di Tengah Kita                Dr. 'Aidh Abdullah Al-Qarni    Qisthi Press      RM  27.80
212  Bahaya Kemunduran Umat Islam, Kerugian dunia kerana       Dr. As-Sayyid Abul Hasan Ali Al-  Bina Ilmu       RM  32.80
   kemunduran umat islam.                      Hasani An-Nadwi
213  Bahaya Lidah - Penyakit Lisan & Terapinya            Dr. Said bin Ali Wahf Al-     Media Hidayah     RM  11.80
                                    Qahthani
214  Bahaya Maksiat Terhadap Pribadi & Masyarakat           Fathimah Al-Khandary        Al-I'tishom      RM  5.80
215  Bahaya Mengingkari Sunnah                    Shalahuddin Maqbul Ahmad      Pustaka Azzam     RM  29.80
216  Bahaya Pemikiran Al-Afghani & Muhammad Abduh; Dari        Sulaiman bin Shalih Al-Khurasyi  Thariqul Izzah     RM  12.50
   Modernisme Menuju Sekularisme
217  Bahkan Jagat Raya Pun Bertasbih - Ilustrasi Alunan Tasbih Dari  Dr. Ahmad Syawqi Ibrahim      Serambi        RM  32.50
   Gerak Atom Hingga Rotasi Galaksi
218  Bangkit & Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah             Dr. Ali Muhammad Ash-Shalabi Pustaka Al-Kautsar      RM  79.80

219  Bangkitlah!! Menuju Perubahan Hidup Yang Lebih Sukses      Amru Khalid            Pustaka Nuun      RM  25.50
220  Bantahan Terhadap Musuh Sunnah                                   Pustaka Azzam     RM  33.80
221  Barack Obama Menerjang Harapan - Dari Jakarta Menuju       Barack Obama            Ufuk Press       RM  85.00
   Gedung Putih
222  Barisan Ulama Pembela Sunnah Nabawiyyah             Abu Aisyah Arif Fathul Ulum    Media Tarbiyah     RM  17.80
223  Barzanji (Indonesia - Biru)                                     Menara Kudus      RM  8.80
224  Barzanji (Indonesia - Merah)                                    Bintang terang     RM  5.80
225  Barzanji PVC                                            Dahlan         RM  6.80
226  Be Yourself - Cerdas Spiritual, Emosional & Intelektual     Dr. 'Aidh Abdullah Al-Qarni    Grafindo        RM  19.50
   Menggapai Kebahagiaan & Kesuksesan Hakiki
227  Bebas Dari Jerat Dunia                      Salman Nashif Ad-Dahduh      Pustaka Hidayah    RM  29.80
228  Bebaskan Diri Anda!                       Yusuf Al-Uqshari          Gema Insani Press   RM  29.80
229  Beberapa Studi Tentang Islam                   Sayyid Quthb            Media Da'wah      RM  29.80
230  Beda Hadiah & Sogok Bagi Pegawai                 Dr. Abdurrahman bin Ibrahim    Darul Falah      RM  9.50
                                    As-Sayyid Al-Hasyim
231  Beda Salaf Dengan Salafi - Harusnya Sama Kenapa Beda?      Mut'ab bin Suryan Al-Ashimi    Media Islamika     RM  24.50

232  Beda Tapi Setara - Pandangan Islam Tentang Non-Islam       Abdul Aziz Sachedina        Serambi        RM  27.80
233  Bedah Tuntas Sihir                        Dr. Abdus Salam As-Sukri      Pustaka Qalami     RM  39.80
234  Beginilah Rasulullah Mengajari Kami               Syaikh Khumais As-Said       Darus Sunnah      RM  31.50
235  Bekal Pengembara Spiritual                    Sayyid Abdullah bin Alwi Al-    Cahaya Ilmu      RM  12.80
                                    Haddad
236  Bekam - Mukjizat Pengobatan Nabi SAW               Dr. Aiman Al-Husaini        Pustaka Azzam     RM  16.80
237  Bekam - Sunnah Nabi & Mukjizat Medis               Syihab Al-Badri Yasin       Al-Qowam        RM  19.50
238  Belajar Dari Mesir                        Rifyal Ka'bah           Renaisan        RM  26.50
239  Belajar Etika Dari Generasi Salaf                Abdul Aziz bin Nashir Al-Jalil &  Darul Haq       RM  17.50
                                    Bahauddin bin Fatih Uqail
240  Belajar Hidup Dari Rasulullah SAW                Amru Khalid            Maghfirah Pustaka   RM  42.50
241  Belajar Islam Dari Yahudi                    Herry Nurdi            Cakrawala Publishing  RM  39.50
242  Belajar Kaligrafi 1                       Drs. D. Sirojuddin AR       Darul Ulum       RM  4.80
243  Belajar Kaligrafi 2                       Drs. D. Sirojuddin AR       Darul Ulum       RM  5.80
244  Belajar Kaligrafi 3                       Drs. D. Sirojuddin AR       Darul Ulum       RM  5.80
245  Belajar Kaligrafi 4                       Drs. D. Sirojuddin AR       Darul Ulum       RM  5.50
246  Belajar Kaligrafi 5                       Drs. D. Sirojuddin AR       Darul Ulum       RM  7.80
247  Belajar Kaligrafi 6                       Drs. D. Sirojuddin AR       Darul Ulum       RM  7.80
248  Belajar Kaligrafi 7                       Drs. D. Sirojuddin AR       Darul Ulum       RM  18.80
249  Belajar Mudah Kristologi Bersama Ahmad Deedat          Asyraf Muhammad Wahsy       Pustaka Da'i      RM  14.80
250  Belajar Mudah Tentang Allah SWT, Kenabian, Keadilan Ilahi,    Nashir Makarim Syirazi       Lentera        RM  24.80
   Kepimpinan & Kebangkitan di Akhirat
251  Belajar Sambil Bermain - Jilid 1                 Ibrahim Amini           Al-Huda        RM  12.80
252  Belajar Sambil Bermain - Jilid 3                 Ibrahim Amini           Al-Huda        RM  17.80
253  Belajar Sambil Bermain - Jilid 4                 Ibrahim Amini           Al-Huda        RM  19.80
254  Belajar Sambil Bermain - Jilid 5                 Ibrahim Amini           Al-Huda        RM  19.80
255  Belajar Tajwid Makhraj & Sifat Huruf               Drs Ikhya Ulumuddin        Kartika        RM  6.80
256  Belajar Tarjamah Juz Amma                    Labib Mz              Bintang Pelajar    RM  3.80
257  Belajar Tashrif Sistem 20 Jam                  A. Zakaria             Pustaka At-Tibyan   RM  7.50
258  Belajar Tenaga Dalam - Karomah Asma'ul Husna           Gatot M & Surya Alam        Pustaka Ilmu Jaya   RM  4.80
259  Belajarlah Dari Alam & Zaman                   Dr. 'Aidh Abdullah Al-Qarni    Pustaka Al-Kautsar   RM  36.80
260  Belitan Amerika Di Tanah Suci - Membongkar Strategi AS      Dr. Safar Al-Hawali        Jazera         RM  18.80
   Menguasai Timur Tengah
261  Benang Tipis Antara Hadiah & Suap                Syaikh Ahmad bin Ahmad    Darus Sunnah         RM  19.80
                                    Muhammad Abdullah Ath-Thawil

262  Benarkah Nabi Muhammad SAW Pernah Tersihir?           Ali Umar Al-Habsyi         Pustaka Zahra     RM  16.80
263  Benarkah Nazi Membantai Yahudi?                 Stephane Downing          Narasi         RM  19.80
No                Judul Buku                  Pengarang              Penerbit  Harga
264  Bencana Ilmu                          Abu Abdillah Muhammad        Pustaka At-Tazkia   RM  27.50
                                   Ruslan
265  Bendera Nabi SAW                        Dr. Abdullah bin Muhammad      Thariqul Izzah    RM  13.80
                                   bin Sa'd Al-Hujailiy
266  Bentara - Esei-esei 2004                    J. B. Kristano, Bre Redana,     Kompas        RM  79.80
                                   Nirwan A. Arsuka
267  Benteng Ghaib - Bagaimana Melindungi Dari Godaan Setan     Wahid Abdussalam Bali        Aqwam         RM  33.50

268  Benteng Islam Indonesia - Pemikiran Perjuangan KH Abdullah   Bahrul Ulum             Pustaka Da'i     RM  27.80
   Wasi'an
269  Benturan Peradaban - Sebuah Keniscayaan            TIM Penulis             Hizbut Tahrir     RM  9.80
270  Berani Mengambil Keputusan - Memantapkan Hati Menerima     Evi Ni'matuzzakiyah         Pro-U Media      RM  23.80
   Pinangan Di Usia Muda
271  Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam              M. Ali Hasan            Rajawali Press    RM  29.50
272  Berbagai Pelanggaran Syari'at Dalam Urusan Kewangan      Dr. Husain Syahhatah        Robbani Press     RM  11.80
273  Berbahagialah                         Dr. 'Aidh Abdullah Al-Qarni     Pustaka Al-Kautsar  RM  55.50
274  Berbahagialah                         Dr. 'Aidh Abdullah Al-Qarni     Al-Qalam       RM  12.50
275  Berbahagialah Wahai Orang Sakit                Dr. Muhammad Al-Burkan       Pustaka At-Tibyan   RM  4.00
276  Berbakti & Durhaka Kepada Orang Tua              Athiyah Shaqr            Pustaka Azzam     RM  17.80
277  Berbantahan Di Hadapan Allah                  Dr. Said Abdul Azhim        Pustaka Al-Kautsar  RM  52.80
278  Bercermin Pada Ujian Para Nabi                 Hanafi Al-Mahlawi          Mustaqiim       RM  19.80
279  Berdamai dengan Dunia                     Khalid Muhammad Khalid       Serambi        RM  18.80
280  Bergaul Dengan Kesalahan                    Dr. Abdurrahman Always Al-     Mujahid        RM  8.80
                                   Madkhali
281  Berguru Kepada Semut - Mengais Hikmah & Pelajaran Berharga   Prof. Dr. Bashir bin Sulaiman Al-  Pustaka At-Tibyan   RM  12.50
   Dari Penciptaan Semut                     Umar
282  Berhubungan Dengan Jin                     Ibnu Taimiyah            Cendekia       RM  15.80
283  Berhubungan Dengan Roh - Kritik Syariat & Logika Atas Paham-  Nashir Makarim Syirazi       Lentera        RM  14.50
   paham Sesat
284  Berita Alam Gaib & Proses Pengadilan Padang Mahsyar      Mahfud Ahnan            Terbit Terang     RM  7.50
285  Berita Alam Ghaib Dari Alam Kubur & Alam Akhirat        Aqis Bil Qisthi           Hikmah Jaya      RM  14.50
286  Berjalan Mengikuti Cahaya-Nya                 Ibnu Taimiyah            Sahara Publishers   RM  67.50
287  Berjumpa Nabi & Malaikat Di Dalam Tidur & Terjaga       M. Alwi Fuadi            Mitra Pustaka     RM  25.50
288  Berkas-berkas Cahaya Kenabian                 Muhammad Ahmad Assaf        Intermedia      RM  39.50
289  Berlari Menuju Tuhan                      Abu Dzar Al-Qalamuni        Serambi        RM  33.80
290  Berlebih-lebihan Dalam Agama                  Abud bin Ali bin Dar'        Pustaka Azzam     RM  34.80
291  Bermunajat Kepada Allah Di Keheningan Malam          Hasan Al-Banna           Menara Kudus     RM  8.80
292  Berperang Demi Allah                      Dr. 'Aidh Abdullah Al-Qarni     Sahara Publishers   RM  22.80
293  Berperang Demi Tuhan                      Karen Armstrong           Mizan         RM  65.80
294  Bersabarlah - Kegagalan Awal Keberhasilan Yang Tertunda    Labib Mz              Bintang Usaha Jaya  RM  29.50

295  Bersahabat Dengan Makhluk Halus                MA. Asyharie & A. Nuris MS     Putra Pelajar     RM  17.80
296  Bersihkan Rumah Allah Dalam Dirimu - Wasiat-wasiat Takwa    Abdullah bin Alwi Al-Haddad Al-   Pustaka Hidayah    RM  14.80
   Imam Al-Haddad                         Husaini
297  Bertamu Ke Rumah Rasulullah                  Abdul Malik Al-Qasim        Darul Falah      RM  8.80
298  Bertemu Ratu Adil (Imam Mahdi)                 Hasan Al-Abthahi          Cahaya        RM  31.80
299  Bertindak Menurut Kehendak Ilahi                Jaudat Sa'id            Pustaka Hidayah    RM  29.80
300  Bertuhan ala Filsuf                      Anthony Kenny            Qalam         RM  29.80
301  Beruntunglah Orang-orang Yang Khusyu'             Syaikh Salim bin 'Ied Al-Hilali   Pustaka Ibnu Katsir  RM  19.80
302  Beyond Good & Evil                       Friedrich Nietzche         IKON         RM  36.80
303  Beyond Teaching & Learning                   Win Wenger             Nuansa        RM  49.80
304  Beyond The Veil - Seks & Kekuasaan               Fatima Mernissi           Alfikr        RM  29.50
305  Bidadari Datang Kembali                    Fahri Asiza             Senayan Abadi     RM  16.50
306  Bikin Kamu Tergila-gila Membaca                Prembayun Miji Lestari       Pro-U Media      RM  16.80
307  Bila Aku Sakit - Panduan Praktis Kerohanian Islam       Drs. Ahmad Izzan          Al-Shafa       RM  29.50
308  Bila Amal Dibayar Kontan - Kisah Nyata             Sayyid Abdullah Sayyid       Darul Falah      RM  36.80
                                   Abdurrahman Ar-Rifa'i
309  Bila Nyanyian Dianggap Halal                  Ibnu Qayyim             Cendekia       RM  33.80
310  Bimbingan Bagi Murid Spiritual                 Maulana Syah Waris Hasan      Marja'        RM  13.80
311  Bimbingan Bagi Penuntut Ilmu Pengetahuan (Terjemah Ta'lim   Drs. H. Aliy As'ad         Menara Kudus     RM  8.80
   Muta'lim)
312  Bingkisan Alam Lahut                      M. Ali Mujahidi           Al-Huda        RM  34.50
313  Bisakah Orang Asia Berpikir?                  Kishore Mahbubani          Teraju        RM  39.50
314  Bisikan Nurani Seorang Jenderal                A. H. Nasution           Mizan         RM  39.80
315  Bodohnya NU Apa NU Dibodohi?                  Bahrul 'Ulum            Ar-Ruzz Press     RM  27.80
316  Boikot Produk Pro Israel! - Melawan Zionis Dari Rumah Kita   Rizki Ridyasmara          Pustaka Al-Kautsar  RM  29.80

317  Bongkar Tafsir : Liberalisasi, Revolusi, Hermeneutik      Hassan Hanafi            Prisma Sophie     RM  18.80
318  Budak-budak Syetan                       Dr. Muhammad Sayyid Al-       Darul Falah      RM  19.80
                                   Musayyar
319  Bukalah Hatimu! - Repihan Kisah Penuh Makna          Abdul Wahab Muthawi         Serambi        RM  23.50
320  Bukan : Tapi Perang Terhadap Islam               Dr. Muhammad Abbas         Wacana Ilmiah Press  RM  49.80
321  Bukti-bukti Kebenaran Prediksi Nabi Muhammad SAW - Yang    Muhammad Waliyullah An-       Pustaka Setia     RM  26.50
   Telah, Sedang & Akan Terjadi Sampai Akhir Zaman        Nadawi
322  Buktikan Cintamu!                       Muhammad Nazhif Masykur       Pro-U Media      RM  19.80
323  Buku Pintar - Seri Senior                   Iwan Gayo              Upaya Warga Negara  RM  45.50
324  Buku Pintar Agama Islam                    Syamsul Rijal Hamid         Penebar Salam     RM  37.50
No               Judul Buku                    Pengarang              Penerbit     Harga
325  Buku Pintar Fakta-fakta Dunia                  Dr. James Mackay & Eddy      Intimedia          RM  48.80
                                    Soetrisno
326  Buku Pintar Menerjemah Arab-Indonesia (Cara Paling Tepat,    Nur Mufid & Kaserun Rashman    Pustaka Progressif     RM  17.50
   Mudah & Kreatif)
327  Buku Pintar Praktis Ziarah Mekah & Madinah            H. M. Ridwan Yahya         Pustaka Nawaitu       RM  12.50
328  Buku Primbon Jawi Lengkap                    Kisura               Mayasari          RM  11.80
329  Buku Saku Aaa Gym                        Abdullah Gymnastiar        Khas MQ           RM  1.80
330  Buku Saku Ruqyah                         TIM Penyusun            Tsabita           RM  2.20
331  Bung Hatta                            Meutia Farida Swasono       UIP             RM  45.00
332  Bung Karno Antara Mitos & Realita (Dana Revolusi)        Bakri A. G. Tianlean        Komite Penegak Keadilan &  RM  29.80
                                                     Kebenaran
333  Bunga-bunga Di Taman Rasulullah                 Muhammad Ibrahim Sulaiman     Pustaka Mantiq       RM  17.80

334  Cahaya Hati                           Syaikh Abu Ali Zainuddin Ali Al-  Pustaka Hidayah       RM  33.80
                                    Mu'iri
335  Cahaya Pencerahan                        Dr.'Aidh al-Qarni         Qisthi Press        RM  56.50
336  Cahaya Rasul                           Aqis Bil Qisthi          Dua Putra Press       RM  12.80
337  Cak Nur: Di Antara Sarung & Dasi dan Msudah Mulia Tetap     Marwan Saridjo           Penamadani         RM  21.80
   Berjilbab
338  Cambuk Hati (HC)                         Dr. 'Aidh Abdullah Al-Qarni    Irsyad Baitus Salam     RM  42.50
339  Cambuk Hati (SC)                         Dr. 'Aidh Abdullah Al-Qarni    Irsyad Baitus Salam     RM  25.50
340  Canda Rasul                           Dr. Muhammad Abdullah       Pustaka At-Tibyan      RM  7.90
                                    Walad Karim
341  Candu Mistik - Menyingkap Rahasia Sihir & Perdukunan       Dr. Muhammad Sulaiman Al-     Darul Falah         RM  33.50
                                    Asyqar
342  Cantik Luar Dalam                        Ibnu Taimiyah & Ibnu Qayyim   Serambi            RM  26.80
343  Cantik Tanpa Kosmetik                      Zahra Rahnavard         Al-Huda            RM  9.80
344  Cap Jempol Darah Calon Presiden                 Parni Hadi           Mizan             RM  21.80
345  Cara Kaya & Menuai Syurga                    Prof. Dr. A. Qodri Azizy    Renaisan            RM  25.50
346  Cara Keluar Dari Kemelut                     Muhammad Al-Ghazali       Pustaka Hidayah        RM  23.80
347  Cara Mengajar Kaligrafi (Pedoman Guru)              Fauzi Salim Afifi        Darul Ulum           RM  16.80
348  Cara Mudah Mengurus Jenazah                                   Pustaka At-Tazkia       RM  11.80
349  Cara Mudah Merubah Nasib                     Ahmad Zainal Fanani       Diva Press           RM  25.50
350  Cara Praktis Melumpuhkan Godaan Syaitan             Syaikh Salim bin 'Ied Al-Hilali Pustaka Ibnu Katsir      RM  15.50
351  Cara Terindah Untuk Mati - Kado Kematian Untuk Saudaraku     Rachmat Ramadhana Al-Banjari Diva Press            RM  35.50

352  Catatan Kang Jalal                        Miftah Rakhmat         Rosda             RM  39.80
353  Cerita Rakyat Sumatera Barat - Malin Kundang Anak Durhaka    Yuliadi Soekardi & U. Syahbudin Pustaka Setia         RM  8.80

354  Ceritera-ceritera Hikmah                     Muhammad Muhammadi         Cahaya           RM  33.80
355  Cerminan Jiwa                          Ibnul Jauzi            Pustaka Azzam        RM  18.80
356  Cheng Ho, Muslim Tiong Hoa - Misteri Perjalanan Muhibah Di    Prof. Kong Yuanzhi         Pustaka Populer Obor    RM  45.50
   Nusantara
357  Cinta & Peradaban                        Herbert Marcuse          Pustaka Pelajar       RM  31.50
358  Cinta & Persaudaraan                       Dr. Abdullah Nashih 'Ulwan     Cahaya Press        RM  9.90
359  Cinta Abadi Para Kekasih Allah                  Faqir Zulfikar Ahmad        Marja'           RM  17.80
360  Cinta Bidadari                          Arafat Nur             Pustaka Intermasa      RM  12.50
361  Cita Humanisme Islam - Panorama Kebangkitan Intelektual &    George Abraham Makdisi       Serambi           RM  59.80
   Budaya Islam & Pengaruhnya Terhadap Renaisans Barat

362  Cita-Cita Islam                         Fazlur Rahman           Pustaka Pelajar       RM  24.50
363  Contoh Pidato Masa Kini                     Helmi Abdul Mubin         Darul Ulum         RM  12.50
364  Covering Islam - Bias Liputan Barat Atas Dunia Islam       Edward W. Said           IKON            RM  29.80
365  Cucuran Rohmah Ilahi Fii Baitillah                Hj. Nur Laila Iksa         Amanah           RM  9.80
366  Cukuplah Mati Sebagai Penasehat                 Adil Ahmad Al-Janzuri       Mustaqiim          RM  17.80
367  Cukuplah Mati Sebagai Peringatan                 Adil Ahmad Al-Janzuri       Cendekia          RM  23.80
368  Dajjal                              Sulaiman bin Muhammad Al-     Pustaka At-Tibyan      RM  9.80
                                    Luhaimid
369  Dajjal & Yajuj-Ma'juj                      Shalahuddin Mahmud         Mitra Pustaka        RM  19.80
370  Dajjal Datang, Dunia Gempar                   Khalilah Marhiyanto        Jawara           RM  12.80
371  Dajjal Sudah Muncul Dari Khurasan - Meyingkap Syubhat &     Abu Fatiah Al-Adnani        Granada Mediatama      RM  38.50
   Kedustaan Beghawan Shri Satya Sai Baba, Diakah Al-Masih Ad-
   Dajjal yang Dijanjikan?
372  Dan Allah Maha Pengampun - Tak Memadamkan Asa Di Sela      Izza Rohman Nahrowi        Serambi           RM  13.80
   Tumpukan Dosa
373  Darah & Air Mata                         O. Hashem             Al-Huda           RM  22.50
374  Dari Balik Lembaran Suci                     Said Nursi             Siraja           RM  33.80
375  Dari Bilik Suara Ke Masa Depan Indonesia             Nurcholish Majid & Yusril Ihza   Rajawali Press       RM  33.50
                                    Mahendra
376  Dari Cermin Ke-Esaan Allah                    Said Nursi             Siraja           RM  31.80
377  Dari Cinta Ke Cinta                       Nassirun Purwokartum        Auliya Press        RM  21.50
378  Dari Haramain Ke Nusantara - Jejak Intelektual Arsitek Pesantren Abdurrahman Mas'ud         Kencana           RM  36.50

379  Dari Harvard Hingga Makkah                    Azyumardi Azra           Republika          RM  25.80
380  Dari Hati Ke Hati                        Hamka               Pustaka Panjimas      RM  44.00
381  Dari Hati Ke Hati - Mengurai Seluk Beluk Hati          Amru Muhammad Khalid        Intermedia         RM  33.50
No               Judul Buku                   Pengarang             Penerbit   Harga
382  Dari Imamah Sampai Mut'ah - Epistemologi Antagonisme Syiah   Muhammad Baharum         Pustaka Bayan     RM  29.80

383  Dari Kanan Islam Hingga Kiri Islam               Ahmed Suhelmi, MA         Darul Falah      RM  22.80
384  Dari Kegelapan Menuju Cahaya                  Salim Fredericks & Ahmar     Thariqul Izzah     RM  13.80
                                   Feroze
385  Dari Khazanah Dunia Islam                   Ali Audah             Pustaka Firdaus    RM  49.50
386  Dari Lembah Cita-cita                     Hamka               Bulan Bintang     RM   4.80
387  Dari Penjara Taliban Menuju Iman - Kisah Wartawan Inggeris   Anton Kurnia           Mizan         RM  19.80
   Yvonne Ridley Menjadi Mualaf Setelah Ditawan Taliban

388  Dari Samudera Pasai ke Yogyakarta               Teuku Ibrahim Alfian       Sinergi Press     RM  49.80
389  Dasar-dasar Moralitas                     Henry Hazlitt           Pustaka Pelajar    RM  55.80
390  Dasar-dasar Pokok Seni Kaligrafi                Khairul Anwar           Lintas Media      RM   6.80
391  Dasar-dasar Public Relations                  Drs. Soleh Soemirat & Drs.    Rosda         RM  18.80
                                   Elvandro Ardianto
392  Deep Thinking                         Harun Yahya            Robbani Press     RM  12.80
393  Deklarasi Daulah Islam Irak                  Dewan Syari'ah Daulah Islam    Media Islamika     RM  25.50
                                   Irak
394  Dekonstruksi Islam Mazhab Ciputat               Edy A. Effendy          Zaman         RM  27.50
395  Dekonstruksi Kebenaran - Kritik Tujuh Agama          Daniel L. Pals          IRCiSoD        RM  39.80
396  Dekonstruksi Syari'ah                     Abdullahi Ahmed An-Na'im     LKIS          RM  33.50
397  Demi Toleransi Demi Pluralisme                 Ihsan Ali Fauzi, Syafiq Hasyim,  Paramadina       RM  69.80
                                   J. H. Lamardy
398  Demi Masa! Beginilah Waktu Mengajari Kita           Dr. 'Aidh Abdullah Al-Qarni    Cakrawala Publishing  RM  55.50
399  Demokrasi Religius                       Idris Thaha            Teraju         RM  37.80
400  Demonologi Islam Upaya Barat Membasmi Kekuatan Islam      Asep Syamsul M. Romli, S.IP    Gema Insani Press   RM  13.80

401  Dengarkan Suara Hati                      Amru Khalid            Maghfirah Pustaka   RM  29.80
402  Derrida                            Muhammad Al-Fayyadl        LKIS          RM  32.50
403  Detik-detik Pembongkaran Agama - Mempopulerkan Agam      Nur Khalik Ridwan         Ar-Ruzz Press     RM  35.80
   Kebajikan, Menggagas Pluralisme-Pembebasan
404  Detik-detik Penuh Makna - Ragam Kisah Sarat Hikmah       Abdul Malik Al-Qasim       Aqwam         RM  21.50
405  Detik-detik Sakaratul Maut                   Shalahuddin As-Said        Aqwam         RM  17.80
406  Detik-detik Yang Menentukan - Jalan Panjang Indonesia Menuju  B. J. Habibie           THC Mandiri      RM  135.00
   Demokrasi
407  Detil-detik Terakhir Kehidupan Rasulullah           Firdaus              Pedoman Ilmu Jaya   RM  19.80
408  Detilk-detik Sakaratul Maut Akan Menjemputmu         Muhammad Shalih Ali Abdillah    Setia Kawan      RM  22.50
                                  Ishaq
409  Di Ambang Keruntuhan Amerika                 Muhammad Shoelhi          Grafindo        RM  28.50
410  Di Antara 2 Pilihan                      Sa'ad bin Said Al-Hajri      Pustaka Azzam     RM  25.80
411  Di Balik Invasi AS Ke Irak                  Elba Damhuri            Senayan Abadi     RM  12.00
412  Di Bawah Bimbingan Rasul                   Dr. Ahmad Umar Hasyim       Senayan Abadi     RM  47.80
413  Di Bawah Lindungan Ka'bah                   Hamka               Bulan Bintang     RM  10.80
414  Di Bawah Naungan Cinta                    Abdul Hadi Hasan Wahbi       Pustaka Azzam     RM  21.80
415  Di Bawah Naungan Surat Taubah                 Dr. Abdullah Azzam         Al-Alaq Pustaka    RM  49.50
416  Dialektika Kosmos & Manusia - Dasar-dasar Epsitemologi Qurani Dr. Muhammad Syahrur        Nuansa         RM  44.80

417  Dialog Dengan Allah                      Muhammad Syahir          Lentera        RM  21.50
418  Dialog Dengan Jin Kafir                    Muhammad Ash-Shayim        Cendekia        RM  26.80
419  Dialog Dengan Jin Muslim - Pengalaman Spiritual        Muhammad Isa Daud         Pustaka Hidayah    RM  19.80
420  Dialog Dengan Jin Muslim & Jin Nasrani             Muhammad Abduh Maghaawari     Bintang Terang     RM   6.80
                                   Ahmad
421  Dialog Dengan Kekuasaan                    Soetjipto Wirosardjono      Mizan         RM  32.80
422  Dialog Dengan Para Malaikat                  Syaikh Muhammad Hisham      Hikmah         RM  29.80
                                   Kabbani
423  Dialog Malaikat Jibril Dengan Muhammad SAW Dalam        Drs. Taufiq Rahman        Pustaka Setia     RM  19.50
   Memahami Ajaran Islam
424  Dialog Peradaban Anis Matta-Ary Ginanjar Agustian - Refleksi  Suherman             Fitrah Rabbani     RM  42.50
   Dua Ikon Perubahan Mencipta Manusia Paripurna
425  Dialog Rasulullah Dengan Kaum Yahudi              Syaikh Muhammad Bayumi      Darul Falah      RM  22.80
426  Dialog Sunnah Syiah Antara Ust. Husein Al-Habsyi & Mahasiswa  TIM Penulis            Pandu         RM  10.80

427  Dimens-Dimensi Islam                      John Renard            Insiasi Press     RM  45.80
428  Dinamika Islam                         M. Masyhur Amin          LKPSM         RM  27.50
429  Dinamika Islam Kultural                    M. Amin Abdullah         Mizan         RM  29.80
430  Dinamika Pemikiran Islam Di Penguruan Tinggi          Fuaduddin & Cik Hasan Bisri    Logos         RM  33.50
431  Dinasti Bush Dinasti Saud - Hubungan Rahasia Antara Dua    Craig Unger            Diwan         RM  56.80
   Dinasti Terkuat Dunia
432  Diplomasi Islam                        Afzal Iqbal            Pustaka Al-Kautsar   RM  21.80
433  Diplomasi Munafik Ala Yahudi                  Paul Findley           Mizan         RM  37.50
434  Dirasah Islamiyah (Metodologi Studi Islam)           H. Ahmad Abd. Madjid       Garuda Buana Indah   RM  28.80
435  Dirham Milik Rasulullah                    Syamsuddin Adz-Dzahabi      Izzan Pustaka     RM  14.80
436  Diskursus Metode                        Rene Descartes          IRCiSoD        RM  14.80
437  Dongeng-dongeng Islami                     Kamal As-Sayyid          Pustaka Zahra     RM  17.50
438  Dosa Salah Siapa? - Mengenali & Mengatasi Dampak Buruk     Muhsin Qiraati          Qorina         RM  19.80
   Dosa
No                Judul Buku                 Pengarang             Penerbit   Harga
439  Dosa-dosa Besar - Kunci Masuk Surga Bagi Menghindarinya    Syamsuddin Adz-Dzahabi     Bina Ilmu       RM  29.50

440  Dosa-dosa Besar Dalam Islam                  Dr. Arif Abdul Fattah Thabbarah Mutiara Ilmu      RM  12.50

441  Dua Pusaka Nabi SAW                      Ali Umar Al-Habsyi       Pustaka Zahra     RM  45.80
442  Dua Wajah Islam - Moderatisme vs Fundamentalisme Dalam    Stephen Sulaiman Schwartz    The Wahid Institute  RM  52.50
   Wacana Global
443  Dua Wajah Tuhan - Menyingkap Rahasia Takdir Ilahi       Mushin Assegaf         Pustaka Zahra     RM  25.80
444  Duduklah Sejenak Bersama Kami…                Abdurrazaq bin Abdul Muhsin   Pustaka Ibnu Katsir  RM  19.80
                                  Al-Abbad Al-Badr
445  Dulu Maksiat Sekarang Tobat - Perjalanan Mencari Hidayah   Muhammad Al-Musnid       Gema Insani Press   RM   6.90

446  Dunia Perdukunan                       Dr. Umar Sulaiman Al-Asqqor   Pustaka Nabawi     RM  22.80

447  Dunia Segera Hancur - Merunut Fase-fase Terjadinya Kiamat   Abdurrahman At-Turki      Wacana Ilmiah Press  RM  17.80
   Seakan-akan Engkau Menyaksikannya Lansung
448  Dunia Segera Kiamat                      Musthofa Abu Nashr Asy-Syalbi Pustaka Yassir      RM  24.50

449  Dunia, Neraka & Surga - Tiga Hunian Umat Manusia       Syaikh Abu Dzar Al-Qalamuni   Pustaka Setia     RM  37.80
450  Efisiensi Waktu - Konsep Islam                Jasiem M. Badr Al-Muthawi'   Risalah Gusti     RM  18.80
451  Eksistensi Manusia                      Prof. Dr. Bayraktar Bayrakli  Perenial Press     RM  16.80
452  Ekspresikan Cintamu!                     Sulaiman Al-Kumayi       Hikmah         RM  45.50
453  El-Hurr - Nurani untuk Aceh                  Syarifudin Tippe        Ulul Arham       RM  22.50
454  Emas & Mutiara - Berbaik Sangka Kepada Allah Sebagaimana   A. Hamid Sanja & Thaha     Indah         RM   7.80
   Wasiat Rasulullah SAW                     Abdullah Al-Afifi
455  Endless Love - Mengabadikan Cinta Kerana Allah        Ali Azmatkhan          Bina Ilmu       RM   9.80
456  Engkau Hanya Jibril, Akulah Muhammad             Muhammad Muhyidin        Ar-Ruzz Media     RM  19.80
457  Engkaulah Rasul Panutan Kami                 Dr. Abdurrahman Al Baghdady   Al-Azhar Press     RM  17.80

458  English Conversation - Pelajaran Percakapan Bahasa Inggeris  Elhan              Alfa          RM  33.50
   900
459  English Grammar - Tata Bahasa Inggeris            Drs. Ahmad Kardimin       Pustaka Pelajar    RM  19.50
460  Ensiklopedi Adat-Istiadat Budaya Jawa             Dr. Purwadi           Panji Pustaka     RM  67.50
461  Ensiklopedi Amalan Muslim - Amalan Harian Rasulullah & Para  Syaikh Muhammad Thariq     Pustaka As-Sunnah   RM  69.60
   Sahabat Dari Pagi hingga Petang                Muhammad Shalih
462  Ensiklopedi Hisab Rukyat                   Susiknan Azhari         Pustaka Pelajar    RM  27.50
463  Ensiklopedi Islam - 5 Jilid                  Dr.Nasrun Harun dkk       Ikhtiar Baru      RM 1,300.00
464  Ensiklopedi Islam - 7 Jilid                  Dr.Nasrun Harun dkk       Ikhtiar Baru      RM 1,600.00
465  Ensiklopedi Islam - Ringkas                  Cyril Glasse          Rajawali Press     RM 130.00
466  Ensiklopedi Islam Al-Kamil                  Syaikh Muhammad bin Ibrahim   Darus Sunnah Press   RM 175.00
                                  At-Tuwajiri
467  Ensiklopedi Islam Indonesia                  TIM Penyusun          Jambatan        RM  290.00
468  Ensiklopedi Keris                       Bambang Harsrinuksmo      Gramedia        RM  290.00
469  Ensiklopedi Kisah Generasi Salaf               Ahmad Salim Baduwailan     Elba          RM  39.50
470  Ensiklopedi Pemikiran Ulama Aceh               TIM Penulis IAIN Ar-Raniry   Ar-Raniry Press    RM  66.50
471  Ensiklopedi Peperangan Rasulullah SAW             Syaikh Mahmud Syakir      Pustaka Al-Kautsar   RM  29.80
472  Ensiklopedi Perdana Dalam Islam                Dr. Ibrahim Rabi' Muhammad   Pustaka Al-Kautsar   RM  26.80

473  Ensiklopedi Spiritualitas Islam - Manifestasi        Seyyed Hossein Nasr       Mizan         RM  98.80
474  Ensiklopedi Tarjih - Masalah Thaharah & Shalat        Muhammad bin Umar bin Salim   Darus Sunnah      RM  68.50
                                  Bazmul
475  Ensiklopedi Tematis Dunia Islam 1-7             Dr.Nasrun Harun dkk       Ikhtiar Baru      RM 1,900.00
476  Ensiklopedi Tematis Spiritualitas Islam           Seyyed Hossein Nasr       Mizan         RM  88.80
477  Ensiklopedi Tematis Spiritualitas Islam - Manifestasi    Seyyed Hossein Nasr       Mizan         RM 108.00
478  Ensiklopedi Tokoh Orientalis                 Abdurrahman Badawi        LKIS
479  Ensiklopedia Ar-Rahman Ar-Rahim - Jantung Kasih Sayang Allah Sayyidah Hanan Fathi       Sahara Publishers   RM  33.80
   SWT
480  Ensiklopedia Asmaul Husna                  Ja'far Subhani          Misbah         RM  33.50
481  Ensiklopedia Etika Islam                   Abdul Aziz bin Fathi As-Sayyid  Maghfirah Pustaka   RM  85.50
                                  Nada
482  Ensiklopedia Kiamat - Dari Sakratulmaut Hingga Surga-Neraka Dr Umar Sulaiman Al-Asyqar    Serambi        RM  99.80
   (Edisi Satu Buku)
483  Ensiklopedia Surga - Kenikmatan, Istana & Bidadarinya    Mahir Ahamd Ash-Shufi      Pustaka Azzam     RM  45.50
484  Episode Mistis Kehidupan Rasulullah             Said Nursi            Siraja         RM  33.80
485  Episode Utuh Kiamat                     Prof. Dr. Mutawalli Sya'rawi   Sahara         RM  25.80
486  Episode-episode Kemenangan Sejati              Syaikh Ali Ath-Thanthawi     Pustaka Progressif   RM  14.80
487  Episode-episode Perjuangan Tanpa Pamrih           Syaikh Ali Ath-Thanthawi     Pustaka Progressif   RM  14.80
488  Epistemologi Antagonisme Syiah                Muhammad Baharun         Pustaka Bayan     RM  26.80
489  Epistemologi Kiri                      Listiyono Santoso        Ar-Ruzz Press     RM  37.80
490  Eskatologi - Al-Ghazali & Fazlur Rahman (Studi Komparatif  Sibawaihi            Islamika        RM  34.80
   Epistemologi Klasik-Kontemporer)
491  Estetika Islam - Menafsirkan Seni & Keindahan        Oliver Leaman          Mizan         RM  37.80
492  Etika & Pertumbuhan Spiritual                Sayyid Mujtaba Musawi Lari    Lentera        RM  33.80
493  Etika Protestan & Spirit Kapitalisme             Max Webber            Pustaka Pelajar    RM  39.50
494  Etos Dagang Orang Jawa - Pengalaman Raja Mangkunegara IV Daryono               Pustaka Pelajar    RM  36.50

495  Evaluasi Pemilu Orde Baru                                   Mizan         RM  22.80
No               Judul Buku                    Pengarang             Penerbit  Harga
496  Faedah Melazimi Sunnah                      Syaikh Muhammad bin Shalih    Pustaka At-Tibyan   RM  8.50
                                    Al-Utsaimin
497  Fajar Intelektualisme Islam                    J. Pedersen           Mizan         RM  22.50
498  Fakta & Data Yahudi Di Indonesia - Dulu & Kini          Ridwan Saidi & Rizki       Khalifa        RM  25.50
                                    Ridyasmara
499  Faktor-faktor Ketaatan Kepada Allah                Husein bib Ali Asy-Syamiri    Pustaka Al-Sofwa   RM  11.80
500  Fathul Ar-Rahman                                          Diponegoro      RM  25.00
501  Fenomena Jahiliyah Yang Dibenci Rasulullah            Imam muhammad bin Abdul     Cendekia       RM  18.80
                                    Wahab
502  Fenomena Mengasingkan Diri di Akhir Zaman             Muhammad bin Ibrahim Al-     Pustaka At-Tauhid   RM  17.80
                                    Wazir
503  Finding Islam - Dialog Tradisionalisme-Liberalisme Islam     Dr. Muhammad Sa'id        Erlangga       RM  35.80
                                    Ramadhan Al-Buthy & Tayyib
                                    Tizni
504  Firasat                              Ibnu Qayyim           Pustaka Azzam     RM  37.80
505  Fitnah & Bencana Akhir Zaman                   Ibnu Katsir           Pustaka Azzam     RM  59.50
506  Fitnah & Petaka Akhir Zaman - Detik-detik Menuju Hari       Abu Fatiah Al-Adnani       Granada Mediatama   RM  38.50
   Kehancuran Alam Semesta
507  Fitnah-fitnah Pembawa Petaka                   Ahmad Izzuddin Al-Bayanumi    An-Nadwah       RM  17.50
508  Formalisasi Syariat Islam Di Indonesia - Sebuah Pergulatan Yang  Prof. Dr. Masykuri Abdullah   Renaisan       RM  33.50
   Tak Pernah Tuntas
509  Formasi Nalar Arab - Kritik Tradisi Menuju Pembebasan &      Muhammad Abed Al-Jabiri     IRCiSoD        RM  59.80
   Pluralisme Wacana Interreligius
510  Freedom - Bebas Terpaksa Atau Terpaksa Bebas           M. T. M. Yazdi          Al-Huda        RM  16.80
511  Gagasan & Perdebatan Islamisasi Ilmu Pengetahuan         Moeflich Hasbullah        Cidesindo       RM  36.80
512  Gagasan Islam Liberal Muhammad Iqbal               Lukman S. Thahir         Pedoman Ilmu     RM  16.80
513  Galileo Menyingkap Kebenaran                   Tasman Mahmud Syukri       Gema Insani Press   RM  18.50
514  Garis Pemisah Antara Hak & Batil                 Ibnu Taimiyah          Hikmah        RM  28.80
515  Gayung Bersambut - Menjawab Serangan Penginjil          Drs. H. Abujamin Roham      Media Dakwah     RM  12.80
516  Gejolak Arus Bawah                        Bagong Suyanto          Grafiti        RM  18.00
517  Gejolak Sex - Akibat & Solusinya                 Abdurrahman Abdussalam      Mustaqiim       RM  33.80
                                    Hasan Washil
518  Gelombang Demokratisasi Ketiga                  Samuel P. Huntington       Grafiti        RM  39.50
519  Gelombang Perubahan Dalam Islam - Studi Tentang          Fazlur Rahman          Rajawali Press    RM  29.80
   Fundamentalisme Islam
520  Genderang Kiamat - Berita Besar dari Negeri Keadilan       Dr. Abdul Adzim Badawi      Darul Falah      RM  22.80
521  Generasi Ghuraba - Mengapa Islam Menjadi Asing & Bagaimana    Dr. Salman Al-Audah       Jazera        RM  29.80
   Keluar Dari Keterasingan
522  Gerakan Inkar Sunnah                                        Media Dakwah     RM  9.80
523  Gerakan Keagamaan & Pemikiran (Edisi Lengkap)           WAMY               Al-Islahy Press    RM  52.50
524  Gerakan Kembali Ke Islam - Warisan Terakhir A. Latief Muchtar   A. Latief Muchtar        Rosda         RM  44.50

525  Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942            Deliar Noer           LP3ES         RM  29.80
526  Gerakan Pengamalan Islam Secara Kaffah              Dr. Yusuf Al-Qardhawi      Penebar Salam     RM  12.80
527  Gerhana                              AA Navis             Kompas        RM  36.80
528  Ghayyir Nafsaka! (Ubahlah Dirimu!) - Mengubah Diri Menggapai   Amru Muhammad Khalid       Zikrul        RM  29.50
   Kebahagiaan
529  Ghuluw - Benalu Dalam Ber-Islam                  Abdurrahman bin Mu'alla Al-   Darul Falah      RM  45.80
                                    Luwaihiq
530  Globalisasi - Skenario Mutakhir Kapitalisme            Muhammad Ramdhan Ali       Al-Azhar Press    RM  15.50
531  Globalisasi Dalam Timbangan Islam                 Jam'iyah Al-Islah Al-Ijtima'I  Intermedia      RM  6.80
532  Godaan Syetan                           Md. Ali Al-Hamidy        Al-Ma'arif      RM  11.80
533  Golongan Agama dan Etika Kekuasaan                Fachry Ali            Risalah Gusti     RM  39.80
534  Gue Never Die                           Salim A. Fillah         Pro-U Media      RM  28.50
535  Gumam-gumam Dari Dusun                      D. Zawawi Imron         Pustaka Hidayah    RM  29.80
536  Gus Dur Menjual Bapakmya                     Hartono Ahmad Jaiz        Darul Falah      RM  27.80
537  Hadrami Awakening - Kebangkitan Hadhrami Di Indonesia       Natalie Mobini Kesheh      Akbar         RM  44.50
538  Hak Nabi Atas Umatnya                       Yahya bin Musa Az-Zahrani    Pustaka At-Tibyan   RM  19.50
539  Hak-hak Sipil Dalam Islam - Tinjauan Kritis Tekstual &      TIM Penterjemah Al-Huda     Al-Huda        RM  12.80
   Kontekstual atas Tradisi Ahlulbait AS
540  Hakikat Berpikir                         Taqiyuddin An-Nabhani      Thariqul Izzah    RM  18.80
541  Hakikat Di Balik Materi - Menyingkap Citra-citra Tersembunyi   Harun Yahya           Risalah Gusti     RM  58.50
   Dalam Memori Allah
542  Hakikat Munajat                          Prof. Muhammad Mahdi Al-     Cahaya        RM  34.80
                                    Ashifi
543  Hakikat Tarikat Naqsyabandiah                   H. A. Fuad Said         Al-Husna Zikra    RM  22.50
544  Hakikat Taubat - Kisah Orang-orang Bertaubat           Ibrahm bin Abdillah Al-Hazimi  Pustaka Azzam     RM  25.80

545  Halal & Haram                           Dr. Yusuf Al-Qardhawi      Robbani Press     RM  56.50
546  Halal Haram Dalam Islam                      Dr. Yusuf Al-Qardhawi      Intermedia      RM  48.80
547  HAM (Hak Asasi Manusia) Menurut Barat, HAM Menurut Islam     Dr. Muhammad Ahmad Mufti &    Thariqul Izzah    RM  16.50
                                    Dr. Sami Salih Al-Wakil
548  Hamba-hamba Yang Selamat Dari Tipu Daya Musuhnya         Ibnul Hasan Bisry At-Turjani &  Pustaka Rasul     RM  33.80
                                    Suprayitno
549  Hancurnya Dunia - Di balik Kesombongan Manusia          Ibrahim Sa'dah          Cendekia       RM  21.50
550  Hantu Komparasi - Nasionalisme, Asia Tenggara dan Dunia      Benedict Anderson        Qalam         RM  59.80
No                Judul Buku                     Pengarang           Penerbit   Harga
551  Hanya Islam Bukan Wahhabi                     Prof. Dr. Nashir bin Abdul    Darul Falah      RM  69.50
                                     Karim Al-Aql
552  Hanya Satu Jam Sehari Inggeris-Indonesia              Drs. Jalinus Syah        Simplex        RM  15.80
553  Haramkah Isbal dan Wajibkah Janggut?                A. Zakaria            Ibnazka        RM   9.50
554  Harapan-harapan Allah Yang Diperbolehkan & Yang Terlarang     Dr. Ahmad bin Abdullah Al-    Darus Sunnah     RM  19.50
                                     Batuly
555  Hari Akhir - Kiamat Besar                     Dr. Umar Sulaiman Al-Asqqor   Serambi        RM  22.80

556  Hari Akhir Kiamat Kecil & Tanda-tanda Kiamat Besar         Dr. Umar Sulaiman Al-Asqqor   Serambi        RM  22.80

557  Hari Kebangkitan - Lukisan Pengadilan Ilahi Di Hari Akhir     Prof. Dasteghib         Cahaya        RM  19.80
558  Hari-hari Penuh Berkah                       Muhammad Abduh Abdullah     Pustaka Al-Kautsar  RM   8.80
559  Hari-hari Penuh Berkah                       Al-Baihaqi            Pustaka Azzam     RM  15.80
560  Harun Ar-Rasyid Pemimpin & Raja                  Dr. Syauqi Abu Khalil      Pustaka Al-Kautsar  RM  41.50
561  Haruskah Menderita Kerana Agama? - Membangun Kesadaran       Fahmi Huwaidi          Sahara Publishers   RM  32.50
   Mencerdaskan Umat
562  Hasan & Husain - Penghulu Pemuda Surga               Syaikh Muhammad Ridha      Pustaka Al-Kautsar  RM  26.50
563  Hati Sebening Mata Air                       Amru Khalid           Aqwam         RM  27.50
564  Hati Yang Bersih - Kunci Ketenangan Jiwa              Gulam Reza Sultani        Pustaka Zahra     RM  33.80
565  Heboh Misteri Dajjal                        Abdul Muhsin bin Zainuddin bin  Rumah Dzikir     RM  22.50
                                     Qasim
566  Hegemoni Quraisy                          Khalil Abdul Karim        LKIS         RM  46.80
567  Hendak Kemana (Islam) Indonesia? - Himpunan Catatan Akhir     Adian Husaini          Media Wacana     RM  24.80
   Pekan di Radio Dakta 92.15 FM Jakarta
568  Hermeneutika - Teori Baru Mengenai Interpretasi          Richard E. Palmer        Pustaka Pelajar    RM  34.80
569  Hermeneutika Pembebasan                      Ilham B. Saenong         Teraju        RM  23.80
570  Hermenuetika                            Dr. W. Poespoprodjo       Pustaka Setia     RM  15.80
571  Hiburan & Waktu Luang - Antara Kebutuhan Jiwa & Aturan Syariat   Syaikh Madun Rasyid       Pustaka Al-Kautsar  RM  37.80

572  Hiburan Bagi Orang Yang Tertimpa Musibah              Muhammad bin Muhammad Al- Darul Haq          RM  49.50
                                     Manjabi Al-Hambali
573  Hidup Itu Mudah                          Abu Muhammad Waskito   Khalifa           RM  27.50
574  Hidup Penuh Pahala - Ensiklopedia Aktivitas Sehari-hari      Imam Al-Dimyathi     Maghfirah Pustaka      RM  69.50
   Berpahala
575  Hidup Sesudah Mati                         Bey Arifin            Kinanda        RM  19.80
576  Hidup Tenteram Dengan Tawakkal - Buah Memahami Tawakkal      Dr. Abdullah bin Umar Al-    Pustaka Ibnu Katsir  RM  47.80
   Kepada Alah Dengan Benar                      Dumaji
577  Hidup Yang Islami                         Dr. Khalifah Abdul Hakim     Rajawali Press    RM  29.80
578  Hidupkan Hatimu                          Dr. 'Aidh Abdullah Al-Qarni   Irsyad Baitus Salam  RM  29.50
579  Hijirah & I'dad                          Dr. Abdullah Azzam        Al-Alaq Pustaka    RM  15.80
580  Hijrah Paripurna Menuju Allah & Rasulnya              Ibnu Qayyim           Pustaka Azzam     RM  49.50
581  Hikayat-hikayat Hikmah                       Habibullah Kasyami        Al-Huda        RM  29.80
582  Hikmah Di Balik Musibah - Pesan-pesan Untuk Orang Yang       Fariq bin Gasim Anuz       Darus Sunnah     RM   8.50
   Tertimpa Musibah & Dirudung Duka
583  Hikmah Di balik Yang Halal & Haram                 Prof. Dr. Mutawalli Sya'rawi Pustaka Mantiq      RM   8.80
584  Himpunan Fadhilah Amal                       Maulana Muhammad Zakariyya Ash-Shaff          RM  45.50
                                     Al-Kandhalawi
585  Hisab & Rukyat - Wacana Untuk Membangun Kebersamaan Di       Dr. Susiknan Azhari     Pustaka Pelajar      RM  19.80
   Tengah Perbedaan
586  Historiografi Islam - Dari Klasik Hingga Modern          Dr. Yusri Abdul Ghani Abdullah  Rajawali Press    RM  26.80

587  History of The Arabs - Rujukan Induk & Paling Otoritatif Tentang  Philip K. Hitti         Serambi        RM  125.00
   Sejarah Peradaban Islam
588  Hitam Putih Cinta - Refleks Cinta Yang Terpuji & Yang Tercela   Dr. 'Aidh Abdullah Al-Qarni   Aqwam         RM  14.50

589  Hitam Putih Wajah Ulama & Penguasa                 Abdul Aziz Al-Badri       Darul Falah      RM  25.80
590  Holocaust - Fakta Atau Fiksi?                   Stephane Downing         Media Pressindo    RM  23.80
591  Horizon Manusia                          Dr. Mahmud Rajabi        Al-Huda        RM  31.50
592  Horoskop Jawa                           Dr. Purwadi           Media Abadi      RM  39.50
593  Hubungan Hamba Dengan Sang Maha Pencipta              Khalid Muhammad Khalid      Pustaka Arafah    RM  13.80
594  Hubungan Tuhan Dengan Hamba                    Ibnul Jauzi           Pustaka Azzam     RM  19.80
595  Huru Hara Akhir Zaman - Penjelasan Terakhir Untuk Umat Islam    Amin Muhammad Jamaluddin     Aqwam         RM  17.80

596  Huru Hara Hari Kiamat                       Ibnu Katsir           Pustaka Al-Kautsar  RM  49.50
597  Huru-hara Kiamat                          Abu Fatiah Al-Adnani       Roemah Buku      RM  29.50
598  Husain - The King of Matrys (Raja Para Syuhada)          S. V. Mir Ahmed Ali       Lentera        RM  42.50
599  I Saw Ramallah (Akhirnya Kulihat Ramallah)             Mourid Barghouti         Alvabet        RM  26.50
600  IAIN & Modernisasi Islam Di Indonesia               Fuad Jabali Jamhari       Logos         RM  25.80
601  Iblis Menggugat Tuhan (The Madness of God)             Ibrahim Al-Shawni        Dastan Books     RM  25.50
602  Ibn Khaldun & Pola Pemikiran Islam                 Fuad Baali & Ali Wardi      Pustaka Firdaus    RM  18.80
603  Ibnu Qayyim Berbicara Tentang Manusia & Semesta          Anas Abdul Hamid Al-Quz     Pustaka Azzam     RM  17.80
604  Ibnu Qayyim Berbicara Tentang Tuhan                Dr. Muhammad Al-Anwar As-    Mustaqiim       RM  11.80
                                     Sanhuti
605  Ibnu Taimiyah - Pembaruan Salafi & Dakwah Reformasi        Dr. Said Abdul Azhim       Pustaka Al-Kautsar  RM  29.50
606  Ibnu Taimiyah Versus Para Filosof Polimik Logika          Dr.Zainun Kamal M.A       Rajawali Press.    RM  29.50
607  Ibnul Jauzi Bertutur Tentang Cinta & Syahwat            Khalid bin Musthofa Salim    Darul Haq       RM  25.50
608  ICMI : Antara Status Quo dan Demokratisasi             Nasrullah Ali-Fauzi       Mizan         RM  32.50
No               Judul Buku                     Pengarang          Penerbit      Harga
609  Ide Perang Suci                          James Turner Johnson     Qalam            RM  29.80
610  Identitas Mazhab Syiah - Melacak Akar Historis Kelahiran &     Ali Zainal Abidin       Ilya             RM  25.80
   Dasar-dasar Ajarannya
611  Ideologi Syiah Imamiyah                      Muhammad Ridha Al-Muzhaffar Al-Mu'ammal          RM  17.50

612  Ikhlas - Memurnikan Niat, Meraih Rahmat              Dr. Umar Sulaiman Al-Asyqar  Serambi           RM  33.50
613  Ilmu & Ulama                            Abu Bakr Jabir Al-Jazairi   Pustaka Azzam        RM  36.80
614  Ilmu Humanika                           Dr. Ir. Hidajat Nataatmadja  Risalah           RM  19.50
615  Ilmu Jiwa Agama                          Sururin            Rajawali Press        RM  23.50
616  Ilmu Khadam                                           Galaxy            RM  9.80
617  Ilmu Laduni dalam perspektif teori belajar modern         Prof.Dr.Abdurrahman Mas'ud  Pustaka pelajar       RM  19.50
618  Ilmu Mantik - Teknik Dasar Berpikir Logik             Prof. Dr. H. Baihaqi A.K   Darul ulum          RM  21.50
619  Ilmu Rogoh Sukmo - Berpetualang Di Dunia Astral          Bob Peterson         Kreasi Wacana        RM  12.80
620  Iltizam - The Moslem Reborn - Kisah Pertobatan & Peleburan     Muhammad Husain Ya'qub    Sahara Publishers      RM  39.50
   Dosa Anak Manusia
621  Imagined Communities - Komunitas-komunitas Terbayang        Benedict Anderson       Pustaka Pelajar       RM  27.80
622  Imam Ali bin Abi Thalib Dalam Nahjul Balaghah           Muhammad Abduh        Mutiara Ilmu         RM  6.80
623  Imam Ghazali Bercerita - Kisah-kisah Dalam Ihya' Ulumuddin     Novel bin Muhammad Alaydrus  Taman Ilmu          RM  19.80

624  Imam Khomeini                           Ahmad Khomeini        Cahaya            RM  55.80
625  Imam Mahdi - Dari Proses Gerakan Hingga Era Kebangkitan      Prof. Ali Al-Kurani      Misbah            RM  47.80

626  Imam Syafi'i Menggugat Syafi'iyyah                 Abu Umar Basyir        Rumah Dzikir         RM  16.80
627  Imperialisme Abad 21                        James Petras & Henry     Kreasi Wacana        RM  37.80
                                     Veltmeyer
628  Imperialisme Baru                         Nuim Hidayat         Gema Insani Press      RM  39.50
629  Inabah - Jalan Kembali Dari Narkoba (Narkotika & Obat       Dr. Khairisudin Aqib     Bina Ilmu          RM  18.80
   Terlarang), Stress & Kesunyian Hati
630  Indahnya Cinta, Kasih Sayang & Persaudaraan            Dr. 'Aidh Abdullah Al-Qarni  Gadika Pustaka        RM  28.50
631  Indahnya Surga Dahsyatnya Neraka                  Abu Fatiah Al-Adnani     Granada Mediatama      RM  24.50
632  Indera Keenam (E.S.P - Extra Sensory Perception) - Mengasah    Al G. Manning         Pustaka Pelajar       RM  27.50
   Kecerdasan Spiritual
633  Indonesia Di Simpang Jalan                     TIM KAHMI JAYA        Mizan            RM  29.80
634  Indonesia Kita Pemikiran Berwawasan Iman - Islam          Dr. Anwar Harjono       Gema Insani Press      RM  28.80
635  Ingatlah Aku Pasti Aku Akan Mengingatmu              Dr. Abdul Halim Mahmud    Mustaqiim          RM  49.50
636  Inilah Cara Bertamu Menurut Tuntunan Rasulullah          Ibrahim bin Fathi bin Abdul  Darus Sunnah         RM  23.50
                                     Muqtadir
637  Inilah Syariah Islam                        Abdl Rahman Idoi       Pustaka Panjimas       RM  19.80
638  Insan Ilahiah - Menjadi Manusia Sempurna Dengan Sifat-sifat    Imam Khomeini         Pustaka Zahra        RM  59.80
   Ketuhanan: Puncak Penyingkapan Hijab-hijab Duniawi

639  Inside The Jihad-Teroris Atau Tentera Tuhan? - Kisah Nyata     Omar Nasiri          Zahra            RM  76.50
   Penyusupan Mata-mata Inggris & Perancis Ke Lingkaran Dalam
   Al-Qaeda & Osama bin Laden
640  Integrasi Ilmu & Agama - Interpretasi & Aksi            Zainal Abidin Bagir DKK    Mizan            RM  32.50
641  Intelektual Muslim Versus Missionaris - Jawaban Atas Berbagai   Ichwan Hariyadi        Pustaka Da'i         RM  27.50
   Hujatan Terhadap Islam
642  Inteligensi & Spiritualitas Agama-agama              Seyyed Hossein Nasr      Inisiasi Press        RM  45.80
643  Inteligensi Spiritual                       Dr. Hidayat Nataatmadja    Intuisi Press        RM  37.80
644  Inti Dakwah Syaikh Al-Albani - Sang Mujaddid & Ahli Hadis Abad   Muhammad Nashiruddin Al-   Pustaka Darul Ilmi      RM  12.50
   Ini                                Albani
645  Intisari Islam - Kajian Komprehensif Tentang Hikmah Ajaran Islam  Muhammad Husaini Beheshti &  Lentera           RM  72.80
                                     Prof. Dr. Jawad Bahonar

646  Intisari Primbun Wanita Lengkap                  RA. Lasmini          Sendang Dhuwur        RM  3.80
647  Investasi Akhirat                         Dr. Khalid Abu Syadi     Pustaka Al-Kautsar      RM  33.80
648  Irak - Menuju Masa Depan Yang Lebih Baik              TIM Penulis          Thariqul Izzah        RM  12.80
649  Islam - Agama, Sejarah & Peradaban                 Seyyed Hossein Nasr      Risalah Gusti        RM  27.80
650  Islam - Cara Hidup Alamiah                     Abdul Wahab Hamid       Lazuardi           RM  39.80
651  Islam - Globalisasi & Kontra Terorisme (Islam Pasaca Tragedi    Prof. Dr. Juhaya S Praja   Kaki Langit         RM  33.80
   911)
652  Islam - Ilmu Pengetahuan & Masyarakat Madani            Syaikh Muhammad Abduh     Sri Gunting (RajaGrafindo)  RM  29.50
653  Islam - Konsepsi & Sejarahnya                   Syed Mahmudunnasir      Rosda            RM  39.80
654  Islam - Mulai Akar Ke Daunnya                   TIM Penulis          BKIM IPB           RM  22.50
655  Islam - Rahmatan Lil Alamin                    Dr. 'Aidh Abdullah Al-Qarni  Cakrawala Publishing     RM  59.80
656  Islam - Sempurna Lagi Abadi                    Dr. Muhammad bin Alawi Al-  Nafas            RM  39.50
                                     Maliki Al-Hasani
657  Islam - Sistem Nilai Terpadu                    Muhammad 'Imaduddin      Yayasan Pembina Sari Insan  RM  22.80
                                     'Abdulrahim          (YAASIN)
658  Islam & Barat - Demokrasi Dalam Masyarakat Islam          Ulil Abshar Abdalla      Paramadina          RM  16.80
659  Islam & Barat - Konflik Atau Kerjasama               Amin Saikal          Sanabil Pustaka       RM  34.50
660  Islam & Dialog Peradaban - Menguji Universalisme Islam Dalam    Osman Bakar          Fajar Pustaka        RM  22.80
   Peradaban Timur & Barat
661  Islam & Globalisasi Dunia                     Dr. Yusuf Al-Qardhawi     Pustaka Al-Kautsar      RM  13.80
662  Islam & KB                             Prof. Abd Al-Rahim Umran   Lentera           RM  37.80
663  Islam & Khilafah Di Zaman Modern                  Dr. M. Dhiauddin Rais     Lentera           RM  26.80
No               Judul Buku                   Pengarang            Penerbit    Harga
664  Islam & Kristen Dalam Dunia Modern               Muhammad Fazlur Rahman     Amzah          RM  15.50
                                   Ansari
665  Islam & Masayarakat                      Deliar Noer           Yayasan Risalah     RM  39.80
666  Islam & Pluralisme - Akhlak Quran Menyikapi Perbedaan     Drs. Jalaluddin Rakhmat     Serambi         RM  29.80
667  Islam & Pluralitas - Perbedaan & Kemajemukan Dalam Bingkai   Dr. Muhammad Imarah       Gema Insani Press    RM  29.80
   Persatuan
668  Islam & Reformasi                       Dr. Daud Rasyid         Ponpes Unggulan     RM  8.80
669  Islam & Sains Modern - Sentuhan Islam Terhadap Berbagai    Dr. H. Ali Anwar Yusuf     Setia Kawan       RM  26.50
   Displin Ilmu
670  Islam & Sekularisme                      Dr. Yusuf Al-Qardhawi      Pustaka Setia      RM  30.00
671  Islam & Takdir Manusia (Islam & The Destine of Man)      Gai Eaton            Suluh Press       RM  39.50
672  Islam & Tantangan Zaman                    Murtadha Muthahhari       Pustaka Hidayah     RM  39.50
673  Islam & Teologi Pembebasan                   Asghar Ali Engineer       Pustaka Pelajar     RM  33.50
674  Islam Abad 21                         Dr. Yusuf Al-Qardhawi      Pustaka Al-Kautsar    RM  23.80
675  Islam Agama Kemanusiaan - Membangun Tradisi & Visi Baru    Nurcholish Madjid        Paramadina        RM  25.80
   Islam Indonesia
676  Islam Agama Peradaban                     Nurcholish Majid        Paramadina        RM  46.80
677  Islam Agama Ramah Lingkungan                  Dr. Yusuf Al-Qardhawi      Pustaka Al-Kautsar    RM  39.80
678  Islam Agama Sekular - Penelusuran Dalam Agama-agama Di     Dr. Mohammed Arkoun       Belukar         RM  22.80
   Dunia
679  Islam Agama Semua Zaman                    Shabbir Akhtar         Pustaka Zahra      RM  39.80
680  Islam Aktual - Jawaban Atas Gejolak Masyarakat Post-Modern   John L. Esposito        Inisiasi Press      RM  27.50

681  Islam Alternatif - Ceramah-ceramah Di Kampus          Drs. Jalaluddin Rakhmat     Mizan          RM  27.80
682  Islam Anti Kekerasan                      Maulana Wahiddun Khan      Pustaka Al-Kautsar    RM  15.80
683  Islam Bicara Seni                       Dr. Yusuf Al-Qardhawi      Intermedia        RM  12.80
684  Islam Cahaya Dunia                       Abdullah Zakiy Al-Kaaf     Pustaka Setia      RM  35.80
685  Islam Dalam Berbagai Dimensi                  Dr. Daud Rasyid         Gema Insani Press    RM  24.80
686  Islam Dalam Perspektif Sosio Kultural             Muhammad Tholchah Hasan     Lantabora Press     RM  28.80
687  Islam dan Masyarakat - Pantulan Sejarah Indonesia       Taufik Abdullah         LP3ES          RM  16.80
688  Islam Dan Orientalisme - Sebuah Kajian Analitik        Maryam Jamilah         Rajawali Press      RM  16.50
689  Islam dan Revolusi Pemikiran                  Dr. Hasan Sho'ub        Risalah Gusti      RM  25.50
690  Islam Di Amerika                        Jane I. Smith          Yayasan Obor Indonesia  RM  42.80
691  Islam Di Antara Kebodohan & Kelemahan Ulama          Abdul Qadir Audah        Media Da'wah       RM  7.80
692  Islam Di Antara Komunisme Dan Kapitalisme           Muhammad Al-Ghazali       Bina Ilmu        RM  16.25
693  Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya 1-2 (set)        Harun Nasution         UIP           RM  15.00
694  Islam Doktrin dan Peradaban                  Nurcholish Majid        Paramadina        RM  69.50
695  Islam Esensial                         Hasan Baharum          Pustaka Amani      RM  15.80
696  Islam Ideologi - Refleksi Cendikiawan Muda           Ismail Yusanto         Al-Izzah         RM  29.80
697  Islam Inklusif & Eksklusif                   Dr. Yusuf Al-Qardhawi      Pustaka Al-Kautsar    RM  10.80
698  Islam Kaffah                          Dr. Muhammad Ali Al-Khuli    Mitra Pustaka      RM  7.80
699  Islam Kiri Melawan Kapitalisme Modal Dari Wacana Menuju    Eko Prasetyo          Pustaka Pelajar     RM  37.80
   Gerakan
700  Islam Kita                           Sayyid Sabiq          Pustaka         RM  27.80
701  Islam Liberal                         Leonard Binder         Pustaka Pelajar     RM  49.80
702  Islam Liberal - Paradigma Baru Wacana & Aksi Islam Indonesia  Dr. Zuly Qodir         Pustaka Pelajar     RM  24.50

703  Islam Liberal - Sejarah, Konsepsi, Penyimpangan & Jawabannya  Adian Husaini & Nuim Hidayat  Gema Insani Press    RM  31.50

704  Islam Liberal, Pluralisme Agama & Diabolisme Intelektual    Adian Husaini          Risalah Gusti      RM  25.50
705  Islam Masa Kini                        Prof. K. H. Ali Mustafa Yaqub  Pustaka Firdaus     RM  23.80
706  Islam Masa Kini                        Asghar Ali Engineer       Pustaka Pelajar     RM  25.80
707  Islam Mazhab Tengah - Persembahan 70 Tahun Tarmizi Taher    A. Mustofa Bisri DKK      Grafindo         RM  59.50

708  Islam Mengentaskan Kemiskinan                 Muhammad Nashiruddin Al-    Pustaka Azzam      RM  12.80
                                   Albani
709  Islam Menjawab                         Prof. Dasteghib         Cahaya          RM  29.80
710  Islam Menjawab Tuduhan                     Dr. Syauki Abu Khalil      Pustaka Al-Kautsar    RM  39.80
711  Islam Menjawab Tuduhan - Kesalahan Penilaian Terhadap Islam  Abdul Karim Al-Khatib      Tiga Serangkai      RM  42.50

712  Islam Menjawab Tuduhan - Menyingkap Keraguan Menuai      Syaikh Musthafa Al-Adawi    Pustaka At-Tazkia    RM  25.50
   Kebenaran
713  Islam Nusantara - Jaringan Global & Lokal           Azyumardi Azra         Mizan          RM  36.80
714  Islam Pasca-Kolonial - Perselingkuhan Agama, Kolonialisme &  Ahmad Baso           Mizan          RM  67.80
   Liberalisme
715  Islam Reformis Dinamika Intelektual dan Gerakan        Azyumardi Azra         RajaGrafindo       RM  37.50
716  Islam Sasak - Wetu Telu versus Waktu Lima           Dr. Erni Budiwanti       LKIS           RM  39.50
717  Islam Sebagai Ilmu - Epistemologi, Metodologi & Etika     Dr. Kuntowijoyo         Teraju          RM  16.80
718  Islam Sehari-hari - Solusi Permasalahan Umat          K. H. Abdul Rahman Navis    Mitra Abadi Press    RM  33.50
719  Islam Substantif                        Azyumardi Azra         Mizan          RM  46.80
720  Islam Tidak Bermazhab                     Dr. Mustofa Muhammad Asy-    Gema Insani Press    RM  41.80
                                   Syak'ah
721  Islam Tidak Tunggal - Melepaskan Islam dari Kekerasan     Bruce B. Lawrence        Serambi         RM  36.80
722  Islam Tradisi - Di Tengah Kancah Dunia Modern         Seyyed Hossein Nasr       Pustaka         RM  27.50
723  Islam Untuk Satu Dunia                     Muhammad Farid Wajdi      Intermedia        RM  17.80
724  Islam Warna Warni - Ragam Ekspresi Menuju Jalan Lurus (Al-   John L. Esposito        Paramadina        RM  39.80
   Shirat Al-Mustaqim)
No                Judul Buku                   Pengarang           Penerbit      Harga
725  Islam Way Of Life                         Abdul A'la Maududi       Darul Falah         RM  6.80
726  Islam yang paling toleran                     Dr.'Ala Abu Bakar       Pustaka Al-kautsar      RM  19.80
727  Islamisasi Di Jawa                        Drs. Ridin Sofwan, Drs. H.   Pustaka Pelajar       RM  27.80
                                    Wasit & Drs. H. Mundiri
728  Isra' Mikraj - Sebuah Pandangan Alternatif            Nashir Makarim Syirazi     Qorina            RM  13.80
729  Israel & Praktek -praktek Zionisme                Roger Garaudy         Pustaka           RM  12.50
730  Isti'adzah                            Abdul Husain Dasteqhib     Al-Huda           RM  25.80
731  Istighfar                             Ibnu Taimiyah         Darul Falah         RM  5.80
732  I'tiqad Ahlussunnah Wal-Jama'ah                  Sirajuddin Abbas        Pustaka Tarbiyah       RM  29.50
733  Izhar Al-Haq - Menelusuri Jejak Kitab Suci Lewat Debat      Syekh Muhammad Rahmatullah   Cendekia           RM  92.80
   Fenomenal                             Al-Kairanawi
734  Jadilah Orang Yang Paling Bahagia (Hatta Takuna As'adan Nas)   Dr. 'Aidh Abdullah Al-Qarni  Mitra Pustaka        RM  12.50

735  Jadilah Pemuda Kahfi - Ekspresi Cinta Seorang Ulama Kepada    Dr. 'Aidh Abdullah Al-Qarni  Aqwam            RM  16.50
   Pemuda
736  Jagad Diri                            Mishbah Yazdi         Al-Huda           RM  19.50
737  Jagalah Allah, Allah Menjagamu                  Dr. 'Aidh Abdullah Al-Qarni  Darul Haq          RM  49.50
738  Jagalah Hati Raih Ketenangan                   Syaikh Muhammad Shalih Al-   Cakrawala Publishing     RM  55.50
                                    Munajjid
739  Jalan Baru Islam - Studi Tentang Transformasi & Kebangkitan    Ahmad Athiyat         Thariqul Izzah        RM  38.50
   Umat
740  Jalan Golongan Yang Selamat (Al-Firqotun Najiyah)         Syaikh Muhammad bin Jamil   Media Hidayah        RM  17.80
                                    Zainu
741  Jalan Kebahagiaan Yang Diridhai                  Drs. S. Ansory Al-Mansor    Sri Gunting (RajaGrafindo)  RM  12.80
742  Jalan Ketiga & Kritik-kritiknya                  Anthony Giddens        IRCiSoD           RM  22.80
743  Jalan Menuju Hikmah                        Muhy-I Al-Din         Kreasi Wacana        RM  12.80
744  Jalan Menuju Kedamaian                      Sayyid Quthb          Cahaya Press         RM  12.80
745  Jalan Menuju Khorasan                       Kamal Seyed          Al-Huda           RM  24.50
746  Jalan Paradoks - Visi Baru Fritjof Capra Tentang Kearifan &    Agus Purwanto         Teraju            RM  22.80
   Kehidupan Modern
747  Jalan Pintas Mencari Pesugihan & Kesembuhan            Labib Mz            Mulia Jaya          RM  6.80
748  Jalan Ruhani                           Sa'id Hawwa          Mizan            RM  33.80
749  Jalan Tuhan Membangun Kehidupan                  Dr. Adnan An-Nahwi       Gema Insani Press      RM  9.80
750  Jama'ah Islamiyah & China Policy                 Z. A. Maulani         Daseta            RM  12.80
751  Jama'ah-jama'ah Islam Ditimbang Menurut Al-Quran & As-      As-Syaikh Salim bin 'led Al-  Pustaka Imam Bukhari     RM  22.80
   Sunnah - Jilid 1                         Hilaly
752  Jama'ah-jama'ah Islam Ditimbang Menurut Al-Quran & As-      As-Syaikh Salim bin 'led Al-  Pustaka Imam Bukhari     RM  35.80
   Sunnah - Jilid 2                         Hilaly
753  Jama'atul Muslimin - Tinjauan Salaf Dalam Realitas Masa Kini   Dr. Sholah As-Showiy      Al-Alaq Pustaka       RM  12.80

754  Jangan Berputus Asa                        Dr. 'Aidh Abdullah Al-Qarni  Darul Haq          RM  31.80
755  Jangan Bersedih - Sesudah Kesulitan Ada Kemudahan         Syaikh M. Abdul Athi Buhairi  Pustaka Al-Kautsar      RM  69.80
756  Jangan Bersedih (La Tahzan)                    Dr. 'Aidh Abdullah Al-Qarni  Irsyad Baitus Salam     RM  48.80
757  Jangan Ditunggu! Isa bin Maryam tidak akan turun di akhir zaman  Huttaqi,Hjh.Irene Handono   Dua Lautan          RM  63.50

758  Jangan Melampaui Batas                     Dr. 'Aidh Abdullah Al-Qarni   Irsyad Baitus Salam     RM  44.80
759  Jangan Mudah Marah!                       Syaikh Fauzi Said & Dr. Nayif  Aqwam            RM  12.50
                                   Al-Hamd
760  Jangan Takut Hadapi Hidup                    Dr. 'Aidh Abdullah Al-Qarni   Cakrawala Publishing     RM  49.50
761  Jaringan Ulama - Timur Tengah & Kepulauan Nusantara Abad 17 Azyumardi Azra            Kencana           RM  55.80
   & 18
762  Jatuh Cinta - Puncak Pengalaman Mistis             Muhsin Labib           Lentera           RM  26.80
763  Jatuh Hati Pada Ilahi - Beragama Sebagai Manifestasi Kerinduan Yunasril Ali           Serambi           RM  9.90
   Spiritual
764  Jawaban Atas Pengagung Kubur                  Hamad bin Nashir Alu       Pustaka Azzam        RM  19.80
                                   Mu'ammar
765  Jejak Freemason & Zionis Di Indonesia              Herry Nurdi           Cakrawala Publishing     RM  39.50
766  Jejak Langkah Mengenal Allah                  Asfa Davy Bya          Maghfirah Pustaka      RM  79.50
767  Jejak Ruhani                          Jawad Amuli           Cahaya            RM  23.80
768  Jejak-jejak Jaringan Kaum Muslim - Dari Australia Hingga Timur Azyumardi Azra          Hikmah            RM  27.80
   Tengah (Esai-esai Azyumardi Azra)
769  Jejak-jejak Ruhani                       Murtadha Muthahhari       Pustaka Hidayah       RM  22.50
770  Jembatan Cinta - Agar Hati Tak Bertabur Dengki         Dr. 'Aidh Abdullah Al-Qarni   Insan Kamil         RM  14.50
771  Jeram-jeram Peradaban Muslim                  Prof. Dr. Nourouzzaman      Pustaka Pelajar       RM  33.50
                                   Shiddiqi
772  Jerat-jerat Neraka                       Ibnu Rajab            Pustaka Azzam        RM  26.80
773  Jika Rakyat Berkuasa                      TIM Maula            Pustaka Hidayah       RM  29.50
774  Jika Surga Neraka (Tak Pernah) Ada - Jika Misalnya Allah SWT Wawan Susetya            Republika          RM  24.50
   Tak Menciptakan Surga & Neraka, Mau Bersujudkah Manusia
   Kepada-Nya?
775  Jin - Makhluk Supranatural                   Ibrahim Abbasi          Qorina            RM  23.80
776  Jiwa Dalam Bimbangan Rasulullah                 Dr. Saad Riyadh         Gema Insani Press      RM  42.50
777  Jiwa Yang Tenang                        Prof. Dasteghib         Cahaya            RM  18.80
778  Jiwa-jiwa Pencinta                       Arini Hidajati          Putra Langit         RM  22.80
779  Jujurlah & Allah Mencintaimu                  Dr. Said Abdul Azhim       Fikr             RM  46.80
780  Jum'at Sujud Pilihan Insan Takwa                Jamal Ad-Din           Cendekia           RM  19.80
781  Juru Bicara Tuhan : Antara Sains & Agama            Ian G. Barbour          Mizan            RM  39.80
No               Judul Buku                   Pengarang            Penerbit  Harga
782  Jurus-jurus Meningkatkan Professionalisme & Prestasi Kerja   AN. Ubaedy            Khalifa       RM  19.80

783  Kabar Gembira Dari Mereka Yang Telah Pergi          Majdi Fathi As-Sayyid        Pustaka Al-Kautsar  RM  19.80
784  Kafilah Budaya - Pengaruh Budaya Persia Terhadap Kebudayaan Dr. Muhammad Zafar Iqbal       Citra Pustaka    RM  23.50
   Indonesia
785  Kafilah Orang-orang Yang Bertaubat              Jasim Muhammad Badr Al-       Pustaka Nawaitu   RM  14.80
                                  Muththawwi
786  Kafilah Orang-orang Yang Bertaubat              Muhammad bin Abdul Aziz Al-     Aqwam        RM  22.50
                                  Misnad
787  Kafirkah Kedua Orangtua Rasulullah?             Ali bin Sulthan Muhammad Al-    Pustaka As-Sunnah  RM  15.80
                                  Qaari
788  Kaidah Kasualitas - Memahami Hubungan Sebab-Akibat Dalam   Abdul Karim As-Saamiy        Thariqul Izzah    RM  5.80
   Realitas Kehidupan Muslim
789  Kaifa Atubu? - Bagaimana Aku Bertaubat?           Muhammad Husein Yakub        Pustaka Nuun     RM  16.80
790  Kaki Tangan Dajjal Mencengkeram Indonesia - Melacak Jaringan Abu Fatiah Al-Adnani        Granada Mediatama  RM  38.50
   Zionis-Saibaba Di Indonesia
791  Kala Cinta Harus Memilih                   Ifan                Pustaka Zahra    RM  19.80
792  Kala Cinta Mulai Menyapa - Menyibak Sisi Haitam Gaya Hidup, Azam Syukur Rachmatullah      Diva Press      RM  22.50
   Pacaran & Seks Bebas bagi Remaja Islam
793  Kaligrafi & Tahsinul Khath - Jilid 2             Dede Noerzaman           Pustaka       RM  8.80
794  Kaligrafi & Tahsinul Khath - Jilid 3             Dede Noerzaman           Pustaka       RM  8.80
795  Kaligrafi Dalam Berbagai Acara                Muthalib Fasiriy          Combi Prima     RM  9.80
796  Kamu Hobi Tapi Agama Melarang - 137 Kesalahan Yang Disukai Abu Syahidah             Mirqat        RM  19.50
   Remaja Tapi Dilarang Agama
797  Kamus 300 Juta                        Pius Abdillah            Arkola        RM  22.50
798  Kamus 5,000,000 Inggeris-Indonesia Indonesia-Inggeris    Ar. Adi Candra & Pius Abdillah   Arkola        RM  11.80

799  Kamus 6,000,000 Inggeris-Indonesia Indonesia-Inggeris      Ar. Adi Candra & Pius Abdillah  Arkola        RM  11.80

800  Kamus Al-Munawwir (Indonesia-Arab)               Achmad Warson Munawwir      Pustaka Progressif  RM  95.00
801  Kamus Bahasa Indonesia                     Em Zul Fajri & Ratu Aprilia   Difa Publsiher    RM  75.80
                                   Senja
802  Kamus Bahasa Indonesia (Lembaga Bahasa Nasional)        S. Wojowasito          Pengarang      RM  19.80
803  Kamus Filsuf Barat                       Ali Mudhofir           Pustaka Pelajar   RM  49.50
804  Kamus Lengkap 1 Milyar Inggeris-Indonesia Indonesia-Inggeris  Andreas Halim          Sulita Jaya     RM  13.50

805  Kamus Lengkap 10 Milyar Inggeris-Indonesia Indonesia-Inggeris  Andreas Halim          Sulita Jaya     RM  13.50

806  Kamus Lengkap 150 Juta Inggeris-Indonesia Indonesia-Inggeris M. Andre Martin & F.V.       Penabur Ilmu     RM  19.80
                                  Bhaskara
807  Kamus Lengkap 2,000,000 Inggeris-Indonesia Indonesia-Inggeris Mafkalah A. Md. & Rezky      Duta Media      RM  10.80
                                  Santoso
808  Kamus Lengkap 20 Milyar Indonesia-Inggeris Inggeris-Indonesia Andreas Halim           Sulita Jaya     RM  13.50

809  Kamus Lengkap Bahasa Dunia Inggeris-Indonesia Indonesia-    M. Abdar Sulthoni & Tri Kurnia  Garda Media     RM  29.50
   Inggeris
810  Kamus Lengkap Bahasa Indonesia                 Tri Kurnia Nurhayati       Eska Media      RM  57.50
811  Kamus Lengkap Bahasa Indonesia                 Amran YS Chaniago        Pustaka Setia    RM  27.80
812  Kamus Lengkap Bahasa Indonesia                 Tri Kurnia Nurhayati       Eska Media      RM  57.50
813  Kamus Lengkap Bahasa Indonesia                 Budiono             Karya Agung     RM  49.50
814  Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Ejaan Yang Disempurnakan)    Drs. Ahmad A. K. Muda      Reality       RM  39.50
   - Kecil
815  Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Besar              Pius Abdillah & Danu Prasetya  Arkola        RM  25.50

816  Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Sedang              Pius Abdillah          Arkola        RM  22.50
817  Kamus Lengkap Eksekutif Inggeris-Indonesia Indonesia-Inggeris  Sheila R. Alia & M. Ridho    Garda Media     RM  29.50

818  Kamus Lengkap Inggeris-Indonesia & Indonesia-Inggeris      Drs. Bambang & Drs. M. Munir Gitamedia Press     RM  49.80

819  Kamus Lengkap Inggeris-Indonesia & Indonesia-Inggeris      TIM Kashiko           Kashiko       RM  36.80
820  Kamus Lengkap Inggeris-Indonesia & Indonesia-Inggeris      Prof. Drs. S. Wojowasito & W.  Hasta        RM  39.80
                                   J. S. Poerwadarminta
821  Kamus Lengkap Inggeris-Indonesia & Indonesia-Inggeris      Drs. K. Adi Gunawan       Kartika       RM  49.80
822  Kamus Lengkap Inggeris-Indonesia Indonesia-Inggeris       Aldian SPd - Nur Aeni Isk    Setia Kawan     RM  33.80
823  Kamus Lengkap Inggeris-Indonesia Indonesia-Inggeris       Aldian & Nur Aini        Setia Kawan     RM  33.80
824  Kamus Lengkap Inggeris-Indonesia Indonesia-Inggeris       Adi Gunawan           Kartika
825  Kamus Lengkap Inggeris-Indonesia Indonesia-Inggeris (Edisi Lux) M. Djalinus Syah & Annisa Isna  Garda Media     RM  44.50

826  Kamus Lengkap Praktis 20 Juta Inggeris-Indonesia Indonesia- Pius Abdillah            Arkola        RM  19.80
   Inggeris
827  Kamus Lengkap Praktis 200000000 Inggeris-Indonesia &    Dra. Harwati Ningsih         Pustaka Anda     RM  14.80
   Indonesia-Inggeris
828  Kamus Lengkap Sunda-Indonesia Indonesia-Sunda Sunda-sunda Drs. Budi Rahayu Tamsyah        Pustaka Setia    RM  39.50

829  Kamus Lengkap Teknik Inggeris-Indonesia             Ahmad Antoni           Gitamedia Press   RM  42.50
830  Kamus Teknik Lengkap                      Ahmad Antoni           Gita Media      RM  42.50
No               Judul Buku                   Pengarang              Penerbit  Harga
831  Kamus Terbaru Bahasa Indonesia (Ejaan Yang Disempurnakan) - TIM Reality        Reality             RM  52.50
   Besar
832  Karakteristik Islam                     Dr. Yusuf Al-Qardhawi   Risalah Gusti          RM  29.80
833  Karamah                           Majdi Muhammad Asy-Syahawi Sahara Publishers        RM  22.80

834  Karbala - Kisah Kesyahidan Cucu Rasul SAW - Al-Husain AS    Ali Nazari Munfarid        Mitra Zaman      RM  85.00

835  Karsa Menegakkan Jiwa Agama Dalam Dunia Ilmiah        Dr. Ir. Hidajat Nataatmadja     Iqra'         RM  22.50
836  Karya Orang-orang Besar - Bagaimana Menjadi Figur Masyarakat Dr. Ali Al-Hammadi         Ruhama         RM  8.80

837  Kaya Lewat Jalan Tol - Kaya Hati Kaya Rasa Kaya Raya      Yusuf Mansur           Salamadani       RM  37.50
838  Kaya Tanpa Dosa - Sehat Rezeki Dengan Cara Syar'i       Dr. Husain Syahatah        Wafa Press       RM  27.50
839  Ke Mana Tujuan Akhir Manusia?                 Labib Mz             Bintang Usaha Jaya   RM  14.80
840  Keabadian Telah Dimulai                    Harun Yahya            Robbani Press     RM  17.80
841  Keadilan & Hidayah Allah                    Prof. Dr. Mutawalli Sya'rawi   Cendekia        RM  17.80
842  Keagungan Kekasih Allah Muhammad SAW - Keistimewaan      Qodi 'Iyad Ibn Musa Al-Yahsubi  Rajawali Press     RM  65.80
   Personal Keteladanan Berisalah
843  Keagungan Rasulullah SAW & Keutamaan Ahlul Bait        H. M. H. Al-Hamid Al-Husaini   Pustaka Hidayah    RM  23.80
844  Keagungan Sinar-sinar (Nur) Muhammad SAW            Asyharie             Terbit Terang     RM  6.80
845  Keajaiban Bismillah                      Prof. Ibrahim bin Muhammad    Media Tarbiyah     RM  12.80
                                   Adh-Dhubai
846  Keajaiban Cinta - Membuat Hidup Lebih Berenergi & Dinamis   Quito R. Montinggo        Hikmah         RM  32.80

847  Keajaiban Hari Jumat - Menyingkap Rahasia & Keistimewaan    Muslich Taman           Pustaka Al-Kautsar   RM  22.50
   Jumat Sebagai Sayyidul Ayyam
848  Keajaiban Hati & Keunikannya                  Imam Al Ghazali          Amelia         RM  8.80
849  Keajaiban Jin                         Asy-Syaikh Badruddin bin     Toha Putra       RM  26.80
                                   Abdullah Asy-Syibli
850  Keajaiban Shadaqah                       Muhammad Muhyidin         Diva Press       RM  25.80
851  Keajaiban Taqwa - Membedah Seluk Beluk Keajaiban Fadhilah   Nurul Mubin            Diva Press       RM  26.50
   Taqwa
852  Keajaiban Thibbun Nabawi - Bukti Ilmiah & Rahasia Kesembuhan  Aiman bin Abdul Fattah      Al-Qowam        RM  39.50
   Dalam Metode Pengobatan Nabawi
853  Keajaiban Tumbuhan & Manusia pun Terkesiap Oleh Rahasia    Peter Tompkinn & Christopehr   Kutub         RM  33.80
   Tuhan                             Bird
854  Keajaiban-keajaiban Makhluk Dalam Pandangan Ibnu Qayyim    Abul Mundzir Khalil bin Ibrahim  Darul Haq       RM  17.80
                                   Amin
855  Kearifan Kuno Di Zaman Modern - Penyejuk Manusia Dalam     Jusuf Sutanto           Hikmah         RM  19.80
   Mencari Kebenaran
856  Kearifan Puncak                        Mulla Shadra           Pustaka Pelajar    RM  33.50
857  Kearifan Spritual dari Hamka ke Aa Gym             Sulaiman Al-Kumayi        Pustaka Nuun      RM  27.80
858  Kearifan Tradisional - Agama Bagi Manusia atau Tuhan      Dr. Abdul Munir Mulkhan      UII Press       RM  25.80
859  Kebangkitan & Pembaharuan Di Dalam Islam            Fazlur Rahman           Pustaka        RM  25.80
860  Kebangkitan Gerakan Islam                   Dr. Yusuf Al-Qardhawi       Pustaka Al-Kautsar   RM  43.80
861  Kebangkitan Islam Dalam Perbincangan Para Pakar        Dr. Yusuf Al-Qardhawi DKK     Gema Insani Press   RM  14.50
862  Kebangkitan Peran Budaya - Bagaimana Nilai-nilai Membentuk   Lawrence E. Harrison & Samuel   LP3ES         RM  75.80
   Kemajuan Manusia                        P. Huntington
863  Kebangkitan Syaih - Islam, Konflik & Masa Depan        Vali Nasr             Diwan         RM  49.80
864  Kebebasan Dalam Islam                     Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili    Pustaka Al-Kautsar   RM  29.50
865  Kebenaran Mutlak : Tuhan, Agama & Manusia           Dr. Ir Muhammad Al-Husain     Sahara Publishers   RM  69.50
                                   Ismail
866  Kebenaran Yang Hilang                     Syaikh Mu'tashim Sayyid Ahmad   Sahib Zaman      RM  39.80

867  Kebenaran Yang Pahit                      Muhammad al-ghazali        Lentera        RM  19.80
868  Kebeningan Amal Tersembunyi                  Walid bin Sa'id          Darul Falah      RM  9.80
869  Kedangkalan Pemahaman Orang-orang Kafir            Harun Yahya            Risalah Gusti     RM  22.80
870  Kedudukan As-Sunnah Dalam Syariat Islam            Yazid bin Abdul Qadir Jawas    Pustaka At-Taqwa    RM  15.50
871  Kehampaan Spiritual Masyarakat Modern             Nurcholish Madjid         Paramadina       RM  56.50
872  Kehebatan & Keampuhan Hizib                  Musa Turoichan Al-Qudsy      Ampel Mulia      RM  6.80
                                   Abdullah Afif Thaifuri
873  Kehidupan Alam Kubur                      Ibnu Rajab            Pustaka Azzam     RM  21.80
874  Kehidupan Sesudah Mati                     Ibrahim Muhammad Al-Jamal     Pustaka Amani     RM  10.80

875  Keistimewaan Ummat Muhammad SAW                Muhammad bin Alwy Al-Maliky    Pustaka Azzam     RM  27.80
                                   Al-Hasany
876  Kekhususan Rasulullah SAW                   Abu Hafash Al-Anshary       Pustaka Azzam     RM  14.80
877  Kembali Ke Masa Depan- Syariat sebagai Metodologi       Ziauddin Sardar          Serambi        RM  29.80
   Pemecahan Masalah
878  Kembali Kepada Tuhan                      Ashad Kusuma Djaya        Mitra Pustaka     RM  12.80
879  Kembang Peradaban                       Ruth Roded            Mizan         RM  23.50
880  Kembangkan Potensi Diri Anda Sepenuhnya - Kiat Meraih     Dr. 'Aidh Abdullah Al-Qarni    Mitra Pustaka     RM  24.80
   Sukses Sesuai Tuntunan Islam
881  Kemenangan Pasti Datang                    Ahmad bin Hamdan bin       Al-Alaq Pustaka    RM  31.50
                                   Muhammad Asy-Syihriy &
                                   Muhammad bin Abdullah Ad-
                                   Duwaisy
882  Kemuliaan Kekasih-kekasih Allah                Yusuf bin Ismail An-Nabhani    Bina Media       RM  22.50
No               Judul Buku                 Pengarang              Penerbit  Harga
883  Kemuliaan Mati Syahid                    Dr. Ali Syariati         Pustaka Zahra      RM  16.80
884  Kemuliaan Sabar & Keagungan Syukur             Ibnu Qayyim           Mitra Pustaka      RM  47.80
885  Kenali Siksa Hindari Dosa - Terapi Menjauhi Maksiat     Syaikh Ahmad Farid        Aqwam          RM  27.50
886  Kenalilah Kebenaran Dari Ahlinya              Abu Ali Al-Fadhl ibn Hasan ibn  Lentera         RM  28.80
                                 Al-Fadhl
887  Kenapa Kita Tidak Berdamai Saja Dengan Yahudi        Muhsin Anbataani         Gema Insani Press    RM  5.35
888  Kenikmatan Dunia Hanya Sedikit Dibanding Akhirat      Abdul Lathif 'Asyur       Cendekia        RM  14.80
889  Kerana Allah Aku Bekerja - Pedoman Untuk Karyawan Muslim  Yusuf Abdussalam         Media Insani      RM  14.80

890  Kerana Ilmu Mereka Rela Membujang - Semangat Membara    Syaikh Abdul Fattah       Zam Zam         RM  19.80
   Para Ulama Dalam Menggeluti Ilmu
891  Kerana Setan Itu Musuh Kita! - Memahami Pertarungan Abadi  Prof. Dr. Mutawalli Sya'rawi   Mirqat         RM  16.50
   Antara Setan & Manusia
892  Kesaksian Intelektual                    Muhammad Wahyuni Nafis &     Paramadina       RM  33.50
                                 Achmad Rifki
893  Kesaksian Para Praktisi Ilmu Metafisika - Kisah Nyata    Perdana Ahmad          Az-Zahra Mediatama   RM  21.50
894  Kesaksian Seorang Dokter - Mensucikan Hati Melalui Kisah-  Dr. Khalid bin Abdul Aziz Al-  Darus Sunnah      RM  19.80
   kisah Nyata                         Jubair
895  Kesaksian Seorang Pilot - Menguak Fakta Kekuasaan Sang   Anas Al-Qauz           Darus Sunnah      RM  44.50
   Pencipta
896  Kesalahan Dalam Memperbaiki Kesalahan - Ingin Memperbaiki  Adil Fathi Abdullah       Pustaka Azzam      RM  21.50
   Kesalahan Tapi Salah Juga
897  Kesesatan Ramalan Bintang                  Ibnu Qayyim           Akbar          RM  25.80
898  Kesombongan Setan                      Harun Yahya           Iqra Insan Press    RM  17.80
899  Kesurupan Jin & Pengobatannya Secara Islami         Wahid Abdussalam Bali      Robbani Press      RM  17.50
900  Ketangkasan Dalam Berperang                 Ibnu Qayyim           Pustaka Azzam      RM  14.80
901  Ketika Allah Berbahagia                   Dr. Khalid Abu Syadi       Gema Insani Press    RM  28.80
902  Ketika Barat Memfitnah Islam                Dr. Latifah Ibrahim Khadhar   Gema Insani Press    RM  35.80
903  Ketika Kubur Berbicara                   Abdul Aziz Asy-Syanawi      Cendekia        RM  19.80
904  Keutamaan Hari & Bulan Dalam Islam             Imam Abdul Ghani An-Nablusi   Mitra Pustaka      RM  13.50

905  Keutamaan Ilmu & Ahli Ilmu                 Syaikh Abdul Qadir Abdul Aziz  Al-Alaq Pustaka     RM  42.50
906  Keutuhan Islam Yang Terkoyak                Dr. Muhammad Al-Bahi       Cendekia        RM  22.80
907  Kewajiban Orang Kaya Terhadap Orang Miskin - Hikmah Ujian  Dr. Mahmud Ahmad Sa'id Al-    Cendekia        RM  13.80
   Kemiskinan                         Athrasy
908  Khasiat & Fadhilah Asma Husna                Achmad Hasan           Dina          RM  2.00
909  Khasiat & Manfaat Bawang Putih               Dra. Iyam Siti Syamsiah     Agromedia Pustaka    RM  13.50
910  Khasiat & Manfaat Brotowali                 Budi Kresnady          Agromedia Pustaka    RM  12.50
911  Khasiat & Manfaat Daun Sirih                Dr. Rini Damayanti        Agromedia Pustaka    RM  14.50
912  Khasiat & Manfaat Jeruk Nipis                B. Sarwono            Agromedia Pustaka    RM  14.50
913  Khasiat & Manfaat Pare (Peria)               Dr. Tati Subahar         Agromedia Pustaka    RM  14.50
914  Khasiat & Manfaat Susu Kambing               Dr. Rini Damayanti        Agromedia Pustaka    RM  10.00
915  Khasiat & Manfaat Temulawak                 Dr. Efi Afifah          Agromedia Pustaka    RM  14.50
916  Khasiat & Mukjizat Air Zam Zam               Sukanarwadi           Dunia Ilmu       RM  5.80
917  Khasiat Ayat-ayat Allah & Wirid Untuk Rizki, Hajat     Drs. Cholil Uman         Ampel Suci       RM  6.80
918  Khasiat Berbagai Tanaman Untuk Pengobatan          Yohana Arisandi & Yovita     Eska Media       RM  24.50
                                 Arisandi
919  Khasiat Kurma Ajwah - Makanan Sehat & Obat Nabi       Muhammad bin Sholih Al-     Al-Qowam        RM  14.50
                                 Khuzaim
920  Khusnul Khatimah - Calon Penghuni Surga           Drs. M. Amin           Putra Pelajar      RM  16.80
921  Khutbah & Nasehat Para Sahabat               M. Utsman Al-Khasyt       Pustaka Azzam      RM  18.80
922  Khutbah Cendekiawan                     Drs. Ahmad Suyuthi        Pustaka Amani      RM  9.80
923  Khutbah Jum'at                       H. Mochtar Anwar         Sinar Baru Algensindo  RM  7.80
924  Khutbah Jum'at - Jilid 1                  Drs. Solihin Syaqiq       Sinar Baru       RM  8.50
925  Khutbah Jum'at - Jilid 2                  Drs. Solihin Syaqiq       Sinar Baru       RM  8.50
926  Khutbah Jumat Jilid 1                    Drs. Sholihin Syaqiq & Drs. Il  Sinar Baru       RM  8.50
                                 Sufyana M. Bakri
927  Khutbah Jumat Jilid 2                    Drs. Sholihin Syaqiq & Drs. Il  Sinar Baru       RM  8.50
                                 Sufyana M. Bakri
928  Khutbah Jum'at Komplit Satu Tahun              Abdul Ghani Askur        Alaydrus        RM  8.80
929  Khutbah Jum'at Membangun Moralitas Umat           Muhammad Farhad & Abdullah    Amelia         RM  14.80
                                 Farouk
930  Khutbah Jum'at Sepanjang Masa                Muhammad Syamsi Hasan      Karya Agung       RM  18.80
931  Khutbah Mimbariyah                     Dr. Muhammad bin Abdul      Pustaka Amani      RM  12.80
                                 Wahhab
932  Khutbah Pilihan - Ibadah                  Ahmad Solihin          Sinar Baru Algensindo  RM  6.80
933  Khutbah Pilihan - Memelihara Hubungan Harta & Keyakinan   Ahmad Solihin          Sinar Baru Algensindo  RM  6.80

934  Kiamat - Tanda-tandanya Menurut Islam, Kristen & Yahudi   Manshur Abdul Hakim       Gema Insani Press    RM  29.50
935  Kiamat Besar                        Dr Umar Sulaiman Al-Asyqar    Serambi         RM  22.80
936  Kiamat Kecil                        Dr Umar Sulaiman Al-Asyqar    Serambi         RM  22.80
937  Kiamat Mendekat (The Approach of Armageddon?) - Kronika   Syaikh Muhammad Hisham      Serambi         RM  49.80
   Terobosan Ilmiah & Peristiwa Zaman Yang Membuktikan     Kabbani
   Ramalan Nabi
938  Kiamat Surga & Neraka                    Labib Mz             Bintang Usaha Jaya   RM  7.80
939  Kiat Istimewa Agar Nasihat Diterima             Muhammad bin Ibrahim Al-     Pustaka Ibnu Katsir   RM  26.80
                                 Hamd
No               Judul Buku                     Pengarang            Penerbit    Harga
940  Kiat Jantung Sehat                        Dr. Christian Barnard     Kaifa           RM  35.80
941  Kiat Memimpin Dalam Abad Ke-21                  Prof. Dr. Veithzal Rivai    Murai Kencana       RM  44.50
942  Kiat Sehat Ala Rasulullah SAW - Cara Hidup Sehat Rasulullah &   Ibnu Qayyim          Najla Press        RM  23.80
   Sahabat
943  Kifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Saleh) 1-2 (set)       Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Bina Iman          RM  85.80
                                    Muhammad Al-Husaini
944  Kini Dajjal Telah Datang & Tabir Kebangkitan Isa ibnu Maryam   Al-Hafiz Ibn Katsir Dimasyqi Diva Press         RM  28.50

945  Kisah & Hikmah                          Habib Muhammad bin Hadi    Putera Riyadi        RM  13.80
                                    Assegaf
946  Kisah & Hikmah Mikraj Rasulullah SAW               Imam Al-Qusyairy An-Naisabury Serambi           RM  19.50

947  Kisah 25 Kekasih Allah SWT & Para Sahabat Rasullullah SAW     Gamal K            Absolut          RM  26.80

948  Kisah Ajaib Negeri 1001 Malam                   MB Rahimsyah          Amelia           RM  7.80
949  Kisah Akhir Hayat Orang-orang Zhalim               Said Yusuf Abu Aziz      Pustaka Al-Kautsar     RM  29.80
950  Kisah Alam Kematian                        Hasan Askari Rad        Qorina           RM  19.50
951  Kisah Dajjal & Turunnya Nabi Isa Untuk Membunuhnya        Muhammad Nashiruddin Al-    Pustaka Imam Asy-Syafi'i  RM  25.80
                                    Albani
952  Kisah Dajjal & Ya'juj-Ma'juj                   Maulana Muhammad Ali      Madani Pustaka       RM  10.80
953  Kisah Fatimah Az-Zahra                      Abbas Azizi          Qorina           RM  26.50
954  Kisah Hidup Bangsa Yahudi - Kepongahan Yang Menelanjangi     Max. J. Dimont         Masaseni          RM  49.80
   Dunia Barat
955  Kisah Kearifan Idiot                       Idries Shah          Syafaat          RM  19.80
956  Kisah Keteladanan Bidadari Surga                 Abdurrahman Athaillah Al-   Ailah           RM  22.80
                                    Muhammady
957  Kisah Orang Shaleh & Thaleh - Hiburan Bagi Orang-orang Yang    Ahamd Syihabuddin Al-Qulyubi  Rihlah Press        RM  34.80
   Berakal
958  Kisah Orang-orang Sabar                    Nasiruddin             Republika         RM  24.50
959  Kisah Para Rasul - Hiburan Bagi Orang-orang Yang Berakal   Muhammad bin Ahmad Al-       Rihlah Press        RM  49.80
                                  Hanafi
960  Kisah Penciptaan & Tokoh-tokoh Sepanjang Zaman        Syaikh Muhammad bin Ahmad     Pustaka Hidayah      RM  39.80
                                  bin Iyas
961  Kisah Perjalanan Orang-orang Yang Bertaubat          Labib Mz & Dra. Nur Lailah     Tiga Dua          RM  12.80
962  Kisah Surat Al-Fatihah                    Ali Mir Khalaf Zadeh        Qorina           RM  25.90
963  Kisah Tentang Hidup, Cinta & Tragedi Napoleon Bonaparte    Ninette Alberto & Eddy       Intimedia         RM  19.80
                                  Soetrisno
964  Kisah-kisah Ajaib                       Prof. Dasteghib          Qorina           RM  37.80
965  Kisah-kisah Allah                       Ahmad Mirkhalaf Zadeh &      Qorina           RM  27.80
                                  Qasem Mirkhalaf Zadeh
966  Kisah-kisah Bertabur Hikmah Nahjul Balaghah          Muhammad Muhammadi         Cahaya           RM  29.80
967  Kisah-kisah Bismillah                     Ahmad Mirkhalaf Zadeh &      Qorina           RM  15.50
                                  Qasem Mirkhalaf Zadeh
968  Kisah-kisah Fantanstis Kedermawaan              Ahmed Al Ali            Pustaka Zahra       RM  12.80
969  Kisah-kisah Fantastis Dari Negeri 1001 Malam         Inea Bushnaq            Mizan           RM  31.80
970  Kisah-kisah Hikmah                      Imam Ath-Thabrabi         Cendekia          RM  13.80
971  Kisah-kisah Hikmah                      Muhammad Muhammadi         Qorina           RM  31.50
972  Kisah-kisah Imam Ali bin Abi Thalib AS - Penuh Makna & Hikmah Ali Shofi             Lentera          RM  24.80
   Kehidupan
973  Kisah-kisah islami                      Syaikh Musthafa Shadiq Ar-     Qisthi Press        RM  46.50
                                  Raffi'I , Syaikh Ali Ath-
                                  Thawi,Syaikh Muhibbudin Al-
                                  Khatib
974  Kisah-kisah Ksatria Surga                   Kamal As-Sayyid          Pustaka Zahra       RM  25.80
975  Kisah-kisah Manusia Pilihan                  Abdurrahman bin Abdullah      Thariqul Izzah       RM  24.50
976  Kisah-kisah Manusia Suci                   Sayyid Mahdi Ayatullah       Pustaka Zahra       RM  29.80
977  Kisah-kisah Masjid                      Ridha Nisyaburi          Qorina           RM  35.50
978  Kisah-kisah Mengelilingi Langit                Asep Teja Setia Somantri      Guna Bhakti        RM  21.50
979  Kisah-kisah Orang Bertaubat                  Ali Mir Khalaf Zadeh        Qorina           RM  19.50
980  Kisah-kisah Para Imam Madzhab                 Prof. Dr. Ali Fikri        Mitra Pustaka       RM  27.80
981  Kisah-kisah Rasulullah                    Abbas Ali Al-Musawi        Qorina           RM  25.50
982  Kisah-kisah Teladan Dari Negeri-negeri Islam         M. Ebrahim Khan          Mitra Pustaka       RM  26.80
983  Kisah-kisah Teladan Di Bulan Mulia              M. Nipan Abdul Halim        Mitra Pustaka       RM  24.50
984  Kisah-kisah Terindah Yang Diabadikan Al-Qu'ran        Syekh Bakr Muhammad Ibrahim    Mitra Pustaka       RM  16.80

985  Kisah-kisah Yang Berhikmah                  Manshur Al-Iwaji          Qisthi Press        RM  29.80
986  Kita & Barat - Menjawab Berbagai Pertanyaan Menyudutkan Islam Dr. Yusuf Al-Qardhawi       Pustaka Al-Kautsar     RM  33.80

987  Kitab Jawa Kuno                          Dr. Purwadi          PINUS           RM  39.50
988  Kitab Pengobatan - Kajian Pengobatan Yang Sangat Luar Biasa    Osho              Quills           RM  33.50
   Tentang Meditasi, Relaksasi & Latihan Menuju Kesehatan Lahir &
   Batin
989  Kitab Primbon - Betaljemur Adammakna               Raden Somodijojo        Buana Raya         RM  12.50
990  Kitab Ramalan Gaib                        Hafiz Syirazi         Elfaraj          RM  39.80
991  Kitab Suci Agama-agama                      Wilfred Cantwell Smith     Teraju           RM  49.80
992  Kloning Dalam Perspektif Islam - Mencari Formulasi Ideal Relasi  Saleh Partaonan Daulay &    Teraju           RM  15.80
   Sains & Agama                           Maratua Siregar
No                Judul Buku                    Pengarang            Penerbit      Harga
993 Kloning Manusia Abad 21 - Antara Harapan, Tantangan Dan       Aziz Mushoffa & Imam Musbikin Pustaka Pelajar        RM  22.80
   Pertentangan
994 Knights Templar knights of christ-Konspirasi berbahaya biarawan    Rizki Ridyasmara        Pustaka Al-Kautsar     RM  69.50
   sion menjelang armageddon
995 Koleksi Aneka Seni Kaligrafi                     Nanang Kustiawan       Pustaka Media         RM   8.50
996 Koleksi Karya Master Kaligrafi Islam                 Drs. D. Sirojuddin AR     Darul Ulum          RM  110.00
997 Komunikasi Organisasi - Strategi Meningkatkan Kinerja         R. Wayne Pace & Don F. Faules Rosda             RM  55.80
   Perusahaan
998 Komunisme & Kolonialisme                       Walter Kolarz          Usaha Nasional       RM   9.80
999 Konflik Baru Antar Peradaban - Globalisasi, Radikalisme &       Azyumardi Azra         Rajawali Press       RM  29.80
   Pluralitas
1000 Konflik Peradaban - Paradigma Dunia Pasca Perang Dingin       Samuel P. Huntington      IRCiSoD           RM  17.80

1001 Konsekuensi-konsekuensi Modernitas                  Anthony Giddens         Kreasi Wacana        RM  36.80
1002 Konsep Tuhan Menurut Islam                      Yasin T. Al-Jibouri       Lentera           RM  99.90
1003 Konsepsi Islam Dalam Mengentas Kemiskinan              Dr. Yusuf Al-Qardhawi      Bina Ilmu          RM  13.50
1004 Konspirasi Armageddon                        Dr. M. Al-Husaini Ismail    Pustaka Al-Kautsar     RM  26.80
1005 Konspirasi Di Balik Bom Bali                     Dedi Junaedi          Bina Wawasan Press     RM  33.80
1006 Kontribusi Intelektual Muslim Terhadap Peradaban Dunia        Haida Bammate          Darul Falah         RM   6.80
1007 Kontribusi Islam atas Dunia Intelektual Barat - Deskripsi Analisis  Mehdi Nakosteen         Risalah Gusti        RM  49.50
   Abad Keemasan Islam
1008 Kontroversi Pemikiran Fazlur Rahman                 Prof. Dr. Muhaimin       Dinamika          RM  19.80
1009 Koreksi Pemahaman Islam                       Muhammad Al-Ghazali       Pustaka Mantiq       RM   9.80
1010 Koreksi Ulang Al Bani                        Abdul Basith bin Yusuf Al-   Pustaka Azzam        RM  28.80
                                     Gharib
1011 Kotak Kecantikan Ajaib - Rahasia Kecantikan Abadi          Ninih Muthmainnah        Khansa           RM  22.50
1012 Krisis Pemikiran Islam                        Dr. Abdul Hamid Abu Sulayman  Media Da'wah        RM  16.80

1013 Kritik Atas Faham Wahabi                       Ja'far Subhani         Pustaka Hidayah       RM  19.80
1014 Kritik Bibel - Analisa Historis Filosof Yahudi Terhadap Perjanjian  Baruch Spinoza         Bima Rodheta        RM  25.80
   Lama
1015 Ku Pertaruhkan Segalanya Demi Engkau, Ya Rasulullah         Dr. Muhammad Abdo Yamani    Dar Al-Kutub Al-Islamiyah  RM  29.50

1016 Kuburku Surgaku - Kematian Hikmah, Persiapan & Amalan-        Muhammad Taufiq Ali Yahya    Lentera           RM  54.50
   amalannya
1017 Kultur Islam                             Dr. Omar Amin Hoesin      Bulan Bintang        RM  32.00
1018 Kumpulan Artikel Pilihan Murtadha Muthahhari             Murtadha Muthahhari       Lentera           RM  29.80
1019 Kumpulan Ceramah Pilihan Syaikh Al-Qaradhawi             Asy-Syaikh Khalid As-Sa'd    Pustaka Al-Kautsar     RM  49.50
1020 Kumpulan Kaligrafi Arab Dengan Bacaan Huruf Latin & Artinya     Khalid Anwari          Pustaka Agung Harapan    RM   6.80

1021 Kumpulan Kaligrafi Arab Dengan Bacaan Huruf Latin & Artinya     Mahfuddin Ali Basyri      Amanah           RM   8.80

1022 Kumpulan Kaligrafi Arab Islam Dilengkapi Ornamen Timur        Khairul Anwar          Terbit Terang        RM   4.50
   Tengah
1023 Kumpulan Kaligrafi Islam                       M. Misbahul Munir        Apollo           RM   6.80
1024 Kumpulan Khutbah Syaikh Qardhawy                   Asy-Syaikh Khalid As-Sa'd    Pustaka Al-Kautsar     RM  36.50
1025 Kumpulan Kisah Mukjizat Para Rasul                  MB. Rahimsyah          Karya Agung         RM   5.50
1026 Kumpulan mujarobat kesembuhan                    Ms.Mariyah           Mahkota           RM  11.50
1027 Kumpulan Tanya Jawab Quraish Shihab - Mistik, Seks & Ibadah     M. Quraish Shihab        Republika          RM  19.80

1028  Kumpulan Tulisan M. Ali Hasan                   M. Ali Hasan          Siraja           RM  29.80
1029  Kunci Kebahagiaan                         Ibnu Qayyim           Akbar            RM  65.80
1030  Kunci Kebahagiaan & Keselamatan Dunia Akhirat           Misbahul Munir         Binawan           RM  11.50
1031  Kunci Kebaikan - Menggapai Bahagia Dengan Takwa          Habib Abdullah bin Alawiy bin  Pustaka Nuun        RM  14.50
                                     Muhammad Al-Haddad Al-
                                     Hadhrami
1032 Kunci Mencari Rezeki Yang Halal                   Abu Dzar Al-Qilmani       Cendekia          RM  29.80
1033 Kunci Penghapus Dosa - Dosa Bisa Dihapus               M. Ali Utsman Ali Mujahid    Maghfirah Pustaka      RM  39.50
1034 Kunci Sukses - Disertai Dengan Kisah Teladan Orang-orang       Dr. 'Aidh Abdullah Al-Qarni   Al-I'tishom         RM  10.80
   Sukses
1035 Kunci Surga - Mencari Kebahagian Dengan Ilmu             Ibnu Qayyim           Tiga Serangkai       RM  75.50
1036 Kunci-kunci Rizki Menurut Al-Quran & As-Sunnah            Dr. Fadhl Ilahi         Darul Haq          RM   8.80
1037 Kupas Tuntas Abu Jahal                        Yaasiin Ibrahim Hamuu      Mustaqiim          RM  22.80
1038 Kupas Tuntas Masalah Sujud Tilawah                  Abdul Aziz bin Muhammad As-   Pustaka As-Sunnah      RM  15.50
                                     Sadhan
1039 Kupas Tuntas Masalah Takdir                     Muhammad bin Ibrahim Al-    Pustaka Ibnu Katsir     RM  42.50
                                     Hamd
1040 Kupas Tuntas Tentang Tawassul                    Abu Anas Ali bin Husain Abu   Darus Sunnah        RM  22.50
                                     Lauz
1041 La Tahzan - Jangan Bersedih                     Dr. 'Aidh Abdullah Al-Qarni   Qisthi Press        RM  75.50
1042 Lalu Waktu                              Radhar Panca Dahana       Pustaka Firdaus       RM  16.50
1043 Larangan Berjilbab - Studi Kasus Di Perancis             Dr. Yusuf Al-Qardhawi      Gema Insani Press      RM  12.80
1044 Lau Kaana Khairan Lasabakuunaa Ilaihi - Kalau Sekiranya       Abdul Hakim bin Amir Abdat   Darul Qolam         RM  48.50
   Perbuatan Itu Baik Tentulah Para Sahabat Telah Mendahului Kita
   Mengamalkannya
1045 Lautan Air Mata                        Ibnul Jauzi              Pustaka Azzam        RM  19.80
1046 Lautan Mukjizat Di Balik Balutan Jilbab            Sufyan bin Fuad Baswedan       Wafa Press         RM  15.50
No               Judul Buku                    Pengarang            Penerbit  Harga
1047 Lelaki Buta dari Surat 'Abasa                   Djamal'uddin Ahmad Al-Buny    Mitra Pustaka    RM  13.80
1048 Lembaga Budi                            Hamka              Pustaka Panjimas   RM  13.80
1049 Lembaga Hidup                           Hamka              Pustaka Panjimas   RM  33.50
1050 Lentera Hati - Mata Air Ketenangan & Kebahagiaan Hidup Di     Ali Umar             Pustaka Zahra    RM  31.50
   Dunia & Akhirat
1051 Lerai Pertikaian Sudahi Permusuhan                 Abu 'Abdil Muhsin Firanda    Pustaka Cahaya Ilmu  RM  25.50
1052 Lidah Tidak Bertulang                       K. H. Mawardi Labay El-Sulthani Al-Mawardi Prima   RM  15.80

1053  Lima Puluh Pemikir Studi Hubungan Internasional         Martin Griffiths         Murai Kencana    RM  39.50
1054  Logika                              Drs. Mundiri           Rajawali Press    RM  26.80
1055  Logika - Ilmu Menalar                      Drs. W. Poespoprodjo       Pustaka Grafika   RM  14.80
1056  Logika Agama - Kedudukan Wahyu & Batas-batas Akal Dalam     M. Quraish Shihab        Lentera Hati     RM  27.50
    Islam
1057  Logika Scientifika - Pengantar Dialektika & Ilmu         Dr. W. Poespoprodjo       Pustaka Grafika   RM  19.80
1058  Loyalitas & Anti Loyalitas Dalam Islam (Al-Wala Wal Bara)    Muhammad Sa'id Al-Qathani    Intermedia      RM  59.50
1059  Lubang Pada Tembok Akal - Cara Berpikir Lurus, Cara Berpikir   Basel Syaikhu          Auliya Press     RM  19.80
    Bengkok
1060  Madarijus Salikin - Jenjang Spiritual Jilid 1          Ibnu Qayyim           Robbani Press    RM  45.50
1061  Madarijus Salikin - Jenjang Spiritual Jilid 2          Ibnu Qayyim           Robbani Press    RM  45.50
1062  Madarijus Salikin - Pendakian Menuju Allah            Ibnu Qayyim           Pustaka Al-Kautsar  RM  52.50
1063  Madrasah Jiwa Perindu Surga                   Mas Udik Abdullah        Pro-U Media     RM  25.50
1064  Madrasah Ramadhan cara menyambut dan mengisi bulan bulan     Dr.'Aidh Al-Qarni        Qisthi Press     RM  35.50
    Ramadhan agar lebih bermakna.
1065  Madrasah Ruhaniyah - Berguru Pada Ilalhi Di Bulan Suci      Drs. Jalaluddin Rakhmat     Mizan        RM  29.80
1066  Mafahim Hizbut Tahrir - Edisi Mu'tamadah             Taqiyuddin An-Nabhani      Hizbut Tahrir    RM  9.80
1067  Mafahim Islamiyah - Menajamkan Pemahaman Islam          Muhammad Husain Abdullah     Al-Izzah       RM  33.80
1068  Mafatih Al-Jinan (Kunci-kunci Surga) - Jilid 1          Syekh Abbas Al-Qummi       Al-Huda       RM  88.00
1069  Mafatih Al-Jinan (Kunci-kunci Surga) - Jilid 2          Syekh Abbas Al-Qummi       Al-Huda       RM  88.00
1070  Mafatih Al-Jinan (Kunci-kunci Surga) - Jilid 3          Syekh Abbas Al-Qummi       Al-Huda       RM  98.00
1071  Mafia Kejahatan                         Harun Yahya           Iqra Insan Press   RM  18.90
1072  Magnatis - Risalah Metode Berjumpa Rasulullah SAW        Hasan Muhammad Syidad Ba     Darul Musthafa    RM  22.80
                                    Umar
1073 Mahabbah Ilahiyah                         Syaikh Syahhat bin Mahmud    Pustaka Al-Kautsar  RM  29.80
                                    Ash-Shawi
1074 Mahabbatullah - Tangga Menuju Cinta Allah             Abdul Aziz Musthafa       Risalah Gusti    RM  21.80
1075 Majelis Orang-orang Saleh                     Dr. 'Aidh Abdullah Al-Qarni   Al-Qalam       RM  59.50
1076 Majmu' Azim                                             Menara Kudus     RM  3.00
1077 Maka Bertahajudlah                         Muhammad Andi          Al-Huda       RM  15.50
1078 Maka Kembalilah Kepada Allah                    Abu Dzar Al-Qalamuni       Serambi       RM  33.80
1079 Makan & Minum Rasulullah                      Mahmud Nashar          Pustaka Azzam    RM  11.80
1080 Makelar Dongeng Holocoust - Catatan Perjalanan Dari Dalam     Rakhmat Zaenal          Intermedia      RM  24.50
   Israel
1081 Malaikat & Iblis (Angels & Demons) - HC              Dan Brown            Serambi       RM  85.00
1082 Malaikat Di Antara Kita - Pandangan Muhammad Abduh tentang     Ahmad Barizi           Hikmah        RM  27.80
   Dunia Malaikat
1083 Malam Pertama Di Alam Kubur                    Dr. Muhammad bin        Aqwam         RM  17.80
                                    Abdurrahman Al-Arify, Dr. A'idh
                                    bin Abdullah Al-Qarni, Syaikh
                                    Muhammad bin Husain Ya'qub

1084  Malapetaka Besar Ketiga Umat Islam                Dr. Alauddin Tihami       Cendekia       RM  23.80
1085  Manajemen Diri Menuju Illahi Dalam Pandangan Al-Ghazali     Drs. Rosihon Anwar        Pustaka Setia    RM  9.80
1086  Manajemen Lisan - Saat Diam Saat Bicara             Husain Al-Awayisyah       Darul Haq      RM  22.80
1087  Manajemen Masjid                         Drs. Moh. E. Ayub, Drs. Muhsin  Gema Insani Press  RM  19.80
                                    MK. & H. Ramlan Mardjoned

1088 Manajemen Masjid - Gerakan Meraih Kembali Kekuatan &        Budiman Mustofa         Ziyad Books     RM  18.80
   Potensi Masjid
1089 Manajemen Pengembangan Mutu Dosen                 Dr. Sanusi Uwes         Logos        RM  29.80
1090 Manajemen Penulisan Skripsi, Tesis & Disertasi - Kiat-kiat Untuk  Prof. I Gusti Ngurah Agung    Rajawali Press    RM  26.50
   Mempersingkat Waktu Penulisan Karya Ilmiah Yang Bermutu

1091  Manajemen Qalbu Ulama Salaf                   Syaikh Ahmad Farid        Elba         RM  65.50
1092  Manajemen Rasullullah                      Abdurrahman Isa As-Salim     Pustaka Azzam    RM  16.80
1093  Manajemen Ruh                          Prof. Kamal Al-Haydari      Cahaya        RM  39.80
1094  Manajemen Umur- Resep Sunnah Menambah Pahala dan Usia      Muhammad bin Ibrahim An-     Puataka At-Tazkia  RM  17.80
                                    Nuaim
1095 Manhaj Ahlus Sunnah - Dalam Bersikap Terhadap Penguasa &      Abdus Salam bin Banjar bin    Najla Press     RM  15.80
   Pemerintah                             Nashir Ali Abdul Karim
1096 Manhaj Ahlussunnah Dalam Mengkritik Tokoh Kitab & Aliran      Dr. Rabi' bin Hadi Al-Madkhali  Najla Press     RM  19.80

1097 Manhaj Ilmiah Islami                        Dr. Hasan Asy-Syarqawi      Gema Insani Press  RM  14.80
1098 Manhaj Islam - Keselarasan Agama Dengan Fitrah Manusia       Dr. Sayyid Quthub        Madani Pustaka    RM  14.80

1099 Manhaj Salaf - Manhaj Alternatif                  Salim bin Ied Al-Hilaly     Pustaka Azzam    RM  11.80
1100 Manifestasi-manifestasi Ilahi - Sebuah Risalah Teosofi Islam    Mulla Shadra           Pustaka Hidayah   RM  29.50
No               Judul Buku                   Pengarang             Penerbit     Harga
1101 Mantan Kiai NU Bongkar Habis! Kasidah Syirik Yang Bersarang   H. Mahrus Ali          Laa Tasyuk Press       RM  55.80
   Di Lingkungannya
1102 Manusia & Alam Semesta                     Murtadha Muthahhari       Lentera           RM  49.80
1103 Mapping Human History - Gen, Ras & Asal Usul Manusia      Steve Olson           Serambi           RM  44.80
1104 Marhaban Ramadhan                        Drs. Mustafa As-Siba'i     Darul Falah         RM  11.80
1105 Mari Bersabar - Tuntunan Bersabar Dalam Kehidupan Sehari-hari  Amru Muhammad Khalid      Aqwam            RM  12.50

1106 Masalah Roh & Hari Kebangkitan                 Labib Mz            Bintang Usaha Jaya      RM  9.80
1107 Masalah-masalah Khilafah & Jalan Keluarnya           Jamal Sulthan          Sri Gunting (RajaGrafindo)  RM  6.80
1108 Masalah-masalah Khilafiyah Di Antara Gerakan Islam - Jilid 1  Muhammad Asy-Syuwaiki      Al-Azhar Press        RM  27.80

1109 Masih Ada Cinta Di Senja Itu                  Qorie Lana DKK         Senayan Abadi        RM  16.50
1110 Masih Hidupkah Khidir? - Mengungkap Hakekat Ilmu Zahir &    Syaikh Mahmud Al-Murakibi    Pustaka Al-Kautsar      RM  28.50
   Batin
1111 Masuk Surga & Neraka Karena Lisan                Syeikh Isham Mar'ie       Pustaka Al-Kautsar      RM  11.80
1112 Masuk Surga Tanpa Hisab                     Abdul Nashir Balih       Qisthi Press         RM  23.50
1113 Masyarakat Egaliter                       Loiuse Marlow          Mizan            RM  24.80
1114 Masyarakat Idaman                        Dr. 'Aidh Abdullah Al-Qarni   Pustaka Nauka        RM  42.80
1115 Masyarakat Ideal Dalam Surat An-Nisa'              Muhammad Al-Madani       Pustaka Azzam        RM  43.80
1116 Masyarakat Islam Dalam Pandangan Al-Mawardi           Aan Jelani           Setia Kawan         RM  17.50
1117 Masyarakat Madani - Solusi Damai Dalam Perbedaan        Dr. Thohir Luth         Media Cita          RM  22.80
1118 Masyarakat Terbuka & Musuh-musuhnya               Karl R. Popper         Pustaka Pelajar       RM  89.80
1119 Mati Cuma Sekali, Persiapkanlah!                Sad bin Said Al-Huri      Wacana Ilmiah Press     RM  59.80
1120 Mati Itu Spektakuler                      Khawaja Muhammad Islam     Serambi           RM  34.80
1121 Mau Menang Sendiri : Israel Sang Teroris yang Pragmatis?    Adian Husaini          Pustaka Progressif      RM  28.80
1122 Maut, Barzakh, Kiamat & Akhirat - Ragam Pandangan Islam dari  Jane Idelman Smith & Yvonne   Serambi           RM  49.80
   Klasik hingga Moderen                      Yazbeck Haddad
1123 Max Weber - Sebuah Khazanah                   Dennis Wrong          IKON             RM  35.80
1124 Mayit Tidak Mendengar Menurut Pengikut Imam Hanafi       Nu'man bin Al-Mugassir     Najla Press         RM  17.80
1125 Mazhab Cinta - Perjalanan Duka Sepanjang Masa          H. B. Irwan Massie       Lentera           RM  23.80
1126 Mazhab Syafi'I - Kajian Konsep Al-Maslahah           Abdul Mun'im Saleh       Ittaqa Press         RM  10.80
1127 Meditasi                            Torkom Saraydarian       Delphi            RM  52.50
1128 Megatragedi - Kronologi Lengkap Asyura             Syekh Ibn Al-Rais Kermani    Al-Huda           RM  47.50
1129 Melacak Ideologi Ahmadiyah                   Dr. Ihsan Ilahi Dhahir     Wacana Ilmiah Press     RM  36.50
1130 Melaksanakan Kewajiban Kepada Tuhan & Tanah Air - Memoar    Z. A. Maulani          Daseta            RM  46.80
   Seorang Prajurit TNI
1131 Melampaui Batas - Al-Quran Saat Berbicara Tentang Manusia    Dr. 'Aidh Abdullah Al-Qarni   Sahara Publishers      RM  32.50

1132 Melanjutkan Kehidupan Islam - Bundel Al-Islam          TIM Penulis           Yasmin Press         RM  22.50
1133 Melawan Globalisasi - Berinterpretasi Ajaran Islam (Persiapan  Prof. Dr. A. Qodri Azizy    Pustaka Pelajar       RM  19.80
   Sumber Daya Manusia & Terciptanya Masyarakat Madani)

1134 Melawan Hegemoni Barat - Ali Syari'ati Dalam Sorotan      TIM Penulis           Lentera           RM  25.80
1135 Melawan Lupa - Paradoks, Tragedi, Ironi             Nurul Huda           Fajar Pustaka        RM  18.80
1136 Melebur Dosa                          Prof. Hamid Ibrahim Ahmad &   Pustaka Azzam        RM  18.80
                                   Prof. M. Husein Al-'Aqby
1137 Melihat Ibadah Rasulullah Dari Dekat              Abdul Aziz Asy-Syanawi     Pustaka Azzam        RM  19.80
1138 Melihat Wajah Allah Di Surga - Anugerah Terindah Penghuni    Abdurrahman Syamilah Al-Ahdal  Al-Qowam           RM  12.50
   Surga
1139 Melihat Wajah Iblis                       Adillah F. Hasan        Bina Ilmu          RM  9.80
1140 Melintas Shirat Menggapai Syafaat                Syaikh Mahir Ahmad Ash-Shufi  Aqwam            RM  19.80

1141  Memahami Khazanah Klasik, Mazhab & Ikhtilaf          Dr. Yusuf Al-Qardhawi      Akbar            RM  47.80
1142  Memasuki Dunia Malaikat                    Shalahuddin Maqbul Ahmad    Pustaka Ibnu Katsir     RM  13.80
1143  Memasuki Makna Cinta                     Abdurrasyid Ridha        Pustaka Pelajar       RM  16.80
1144  Membaca Alam Membaca Ayat                   Bruno Guiderdoni        Mizan            RM  25.80
1145  Membangun Agama                        Prof. Muhsin Qiraati      Cahaya            RM  54.80
1146  Membangun Generasi Cerdas & Berkualitas            Dr. Muhammad Said Hawwa     Gadika Pustaka        RM  43.50
1147  Membangun Generasi Qurani                   Khurram Murad          Media Da'wah         RM  8.80
1148  Membangun Kekuatan Islam Di Tengah Perselisihan Ummat     Usamah bin Laden        Wihdah Press         RM  11.80

1149 Membangun Kesehatan Jiwa                    Muslih Muhammad         Pustaka Hidayah       RM  22.80
1150 Membangun Pemikiran Yang Cemerlang               M. Abdurrahman         Thariqul Izzah        RM  18.80
1151 Membawa Surga Ke Bumi - Membangkitkan Kesadaran Spiritual    Pir Vilayat Inayat Khan     Pustaka Hidayah       RM  26.50

1152  Membebaskan Manusia Dari Kesesatan              Dr. Abdul Halim Mahmud     Mitra Pustaka        RM  39.50
1153  Membebaskan yang Tertindas                  Farid Esack           Mizan            RM  39.80
1154  Membedah Islam                        Akbar S. Ahmed         Pustaka           RM  26.80
1155  Membedah Islam Di Barat - Menepis Tudingan Meluruskan     Alwi Shihab           Gramedia           RM  65.80
    Kesalahpahaman
1156  Membedah Islam Ekstrem                    Dr. Yusuf Al-Qardhawi      Mizan            RM  24.50
1157  Membedah Pemikiran Islam                   Dr. Mohammed Arkoun       Pustaka           RM  29.80
1158  Membela Kehormatan Ulama                   Ibnu Taimiyah          Pustaka At-Tibyan      RM  12.50
1159  Membela Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah - Mengungkap Tuduhan   Abu Ubaidah As-Sidawi      Salwa Press         RM  13.50
    & Kedustaan KH Sirajuddin Abbas Dalam Buku I'tiqad Ahlus
    Sunnah Wal Jamaah
No                Judul Buku                    Pengarang              Penerbit    Harga
1160 Membentengi Diri Dari Dengki                    Ibrahim Muhammad Al-Jamal    Amar Press          RM  9.60

1161 Membentuk Muslimah Militan - Kisah-kisah Nyata & Nasihat      Najib Khalid Al-'Amir      Al-I'tishom         RM  18.80
   Berharga Untuk Muslimah
1162 Membersihkan Jiwa Dengan Muhasabah             Prof. Dr. Husein Husein         Mitra Pustaka        RM  23.80
                                Syahatah
1163 Membongkar Jamaah Islamiyyah - Pengakuan Mantan Anggota JI Nasir Abas                Grafindo           RM  46.50

1164 Membongkar Kedok Al-Qaradhawi - Syubhat Penyimpangan Al-      Syaikh Ahmad bin Muhammad    Pustaka Salafiyah      RM  34.80
   Qaradhawi Dari Islam & Bantahannya                 bin Manshur Al-Udaini

1165 Membongkar Kesesatan Reiki, Tenagan dalam & Ilmu Kesaktian     Perdana Ahmad          Az-Zahra Mediatama      RM  25.50

1166 Membongkar Mitos Masyarakat Madani                 TIM Penulis           Pustaka Pelajar       RM  32.80
1167 Membongkar Mitos Menegakkan Nalar - Pergulatan Islam Liberal    M. Muhsin Jamil         Pustaka Pelajar       RM  19.80
   Versus Islam Literal
1168 Membuka Aib Saudara                        HM. Sya'roni           Mitra Pustaka        RM  13.80
1169 Membuka Gerbang Kehidupan - Kiat Mengatasi Keputusasaan      Abbas Al-Mudarrisi        Cahaya            RM  8.80

1170 Membuka Pintu Rezeki                        Ust. Maftuh Ahnan & Muflihun Putra Pelajar          RM  9.80
                                    Hasan
1171 Membuka Rahasia Alam Malaikat                   Dr. Umar Sulaiman Al-Asyqar Pustaka Setia          RM  16.50
1172 Membuka Tabir Upaya Orientalis Dalam Memalsukan Islam       Prof. Ahmad Muhammad Jamal Diponegoro             RM  25.80

1173 Membumikan Syariat Islam - Keluwesan Aturan Ilahi Untuk      Dr. Yusuf Al-Qardhawi      Arasy            RM  35.80
   Manusia
1174 Membunuh Setan Dunia - Meleburkan Timur dan Barat Dalam      Hasan Hanafi & Muhammad     IRCiSoD           RM  39.80
   Cakrawala Kritik & Dialog                     Abid Al-Jabiri
1175 Memburu Makna Agama                        Wilfred C. Smith         Mizan            RM  53.80
1176 Memelihara Hak-hak Allah H/C                    Al-Harits bin Asad Al-Muhasibi  Pustaka Hidayah       RM  69.50

1177 Memesan Kursi Tertinggi Di Surga                  Dr. Muhammad bin Ibrahim An-   Wacana Ilmiah Press     RM  29.80
                                    Nuaim
1178 Memilih Bersama Rasulullah                     Alwi Shahab           Sri Gunting (RajaGrafindo)  RM  11.90
1179 Meminang Bidadari                         Asma Nadia            FBA Press          RM  17.80
1180 Mempertajam Kepekaan Spiritual - 277 Kisah Para Shahlihin     Majdi Muhammad Asy-Syahawi    Bina Wawasan Press      RM  29.80

1181 Memupuk Keluhuran Budi Pekerti                   Imam Khomeini          Misbah            RM  14.80
1182 Memurnikan Laa Ilaaha Illaallah                  Dr. Said bin Ali Wahf Al-    Gema Insani Press      RM  12.80
                                    Qahthani, Muhammad bin
                                    Abdul Wahab, Muhammad
                                    Quthub
1183 Memutus Belenggu Keraguan                     Dr. Ali Qaimi          Cahaya            RM  13.80
1184 Menafsirkan Kehendak Tuhan                     Komaruddin Hidayat        Teraju            RM  25.80
1185 Menangis - Terapi Syar'I Meluluhkan Kerasnya Hati         Shalih bin Shuwalih Al-Hasawi  Darul Haq          RM  18.80

1186 Menangislah Jika Memang Ada Alasan - Mengungkap Makna &      Muhammad Ibrahim Siraj      Misbah            RM  13.80
   Rahasia Airmata
1187 Menangkal Propaganda Misionaris                  Dr. M. Al-Husaini Ismail     Pustaka Al-Kautsar      RM  33.80
1188 Menangkap Hikmah Serba Dari Dia                  Muhammad Wahyuni Nafis      Sri Gunting (RajaGrafindo)  RM  8.80
1189 Menanti Ajal Israel - Sebuah Tinjauan Dari Perspektif Ahli Kitab  Dr. Safar Al-Hawali       Jazera            RM  19.80

1190 Menanti Buah Hati & Hadiah Untuk Yang Dinanti           Abdul Hakim bin Amir Abdat    Darul Qolam         RM  72.50
1191 Menanti Detik-detik Kematian Barat                 Muhammad Nuroddin Usman     Intermedia          RM  19.80

1192 Menanti Kehancuran Amerika & Eropa                 Abu Fatiah Al-Adnani & Abu    Granada Mediatama      RM  35.50
                                    Laila Abdur Rahman
1193 Menapak Jalan Suci Sang Putri Mekah (HC)              Sayyid A. A. Razwy        Lentera           RM  24.80
1194 Menapak Jalan Suci Sang Putri Mekah (SC)              Sayyid A. A. Razwy        Lentera           RM  19.80
1195 Mencapai Kesalehan - Pedoman Amalan-amalan Rutin          Syaikh Muhammad bin Ali bin   Hasyimi Press        RM  24.80
                                    Al-Athiyyah
1196 Mencapai Kesempurnaan                       Ibnu Qayyim           Akbar            RM  29.80
1197 Mencari Hakikat Agama - Panduan Rasional bagi Manusia       Muhammad Husaini Beheshti    Arasy            RM  13.80
   Modern
1198 Mencari Rezeki Yang Barakah                    Al-Harits bin Asad Al-Muhasibi  Mitra Pustaka        RM  11.80

1199  Mencegah Diri Dari Berbuat Dosa                 Muhsin Qiraati          Lentera           RM  26.50
1200  Mencintai Kekasih Allah                     Yaqoob Jafry           Pustaka Zahra        RM  13.80
1201  Mendulang Faidah Dari Lautan Ilmu                Ibnu Qayyim           Pustaka Al-Kautsar      RM  26.80
1202  Menebar Salam Menuai Sayang                   Syaikh Dr. Saad Al-Murshifi   Pustaka Al-Kautsar      RM  13.80
1203  Menegakkan Syariat Islam                     Tim Penulis           Hizbut Tahrir        RM  33.80
1204  Meneladani Rasulullah Dalam Berhari Raya             Syaikh Ali Hasan bin Ali Al-   Pustaka Imam Asy-Syafi'i   RM  12.80
                                    Halabi Al-Atsari
1205 Menelusuri Alam Akhirat                      Syaikh Abbas bin Mohammad    Lentera           RM  23.80
                                    Reza Al-Qummi
1206 Menelusuri Kamar-kamar Rasulullah                 Prof. Jasim M. Al-Muthawwa    Maghfirah Pustaka      RM  39.50
1207 Menemukan Tuhan dalam Sains Kontemporer & Agama          Ian G. Barbour          Mizan            RM  38.80
No               Judul Buku                    Pengarang            Penerbit  Harga
1208  Menepis Keraguan Beragama                    Prof. Dasteghib        Cahaya         RM  28.80
1209  Mengadili Demokrasi                       Hafizh Shalih         Thariqul Izzah     RM  15.50
1210  Mengapa Hati Menjadi Mati?                   Muhammad Ash-Shayim      Cendekia        RM  16.80
1211  Mengapa Kami Memilih Islam                   Jamaluddin           INdah         RM  11.80
1212  Mengapa Kita Diciptakan ?                    Murtadha Muthahhari      Pustaka Zahra     RM  11.80
1213  Mengapa Mesti Ali?                       Mehdi Faqih Imani       Citra Pustaka     RM  23.50
1214  Mengapa Nabi Diutus                       Ibrahim Amini         Al-Huda        RM  23.80
1215  Mengapa Saya Keluar Dari Syiah?                 Husain Musawi         Pustaka Al-Kautsar   RM  15.80
1216  Mengapa Terkadang Saya Bisa Alim & Terkadang Bisa Zalim? -   Muhammad Muhyidin       Diva Press       RM  23.50
    Bimbingan Spiritual & Psikologi Menghadapi Pertarungan Iman &
    Nafsu Yang Membuatkan Kepribadian Kita 'Bermuka Dua'

1217  Mengapa Umat Ini Mati?                     Muhammad Al-Ghazali      Mustaqiim       RM  19.80
1218  Mengatasi Kejenuhan                       Abu Abdirrahman Al-Qawiy    Khalifa        RM  26.80
1219  Mengelola Kemarahan                       W. Robert Nay         Serambi        RM  47.50
1220  Mengembara Mencari Tuhan                    Syaikh Nadim Al-Jisr      Q Press        RM  45.80
1221  Mengempur Semua Musuh - Di Balik Perang Amerika Melawan     Richard A. Clarke       Sinergi        RM  39.80
    Teroris (Against All Enemies (Inside America's War On Teror)

1222 Mengenal Al-Albani Dari Dekat                   Para Murid Asy-Syaikh     Darul Hidayah     RM  15.50
                                    Abdullah Al-Haroriy
1223 Mengenal Allah Lewat Akal                     Harun Yahya          Robbani Press     RM  24.80
1224 Mengenal Allah, RASUL & Dinul Islam (Syarah Tsalasatul Ushul)                  Al-Qowam        RM  19.80

1225 Mengenal Cinta Menangkal Bahaya - 40 Nasihat Hati Syaikh Abul   Zainal Arifin Thoha      Dua Mata Air      RM  12.80
   Hasan Asy-Syazli (Buku Pertama)
1226 Mengenal Epistemologi                       Murtadha Muthahhari      Lentera        RM  27.80
1227 Mengenal Keutamaan Mutiara Zaman                 Hamd bin Abdillah       Darul Haq       RM  25.80
1228 Mengenal Lebih Jauh Ahlul Bait                  Muassasah Balagh        Al-Huda        RM  16.80
1229 Mengenal Pokok-pokok Keyakinan Ahlus Sunnah - Terjemah      Syaikh Muhammad bin Shalih   Hikmah Ahlus Sunnah  RM  23.50
   Syarah Lum'atil I'tiqad                      Al-Utsaimin
1230 Mengenal Sistem Islam Dari A sampai Z               Jalal Al-Ansari        Thariqul Izzah     RM  34.50
1231 Menggapai Hidayah - Dari Hikayat Kehidupan Para Nabi & Ulama   Muhammad Jawad Shohibi     Lentera        RM  37.80

1232 Menggapai Qalbun Salim - Bengkel Hati Menuju Akhlak Mulia     Abdullah Gymnatsiar      Khas MQ        RM  17.50

1233 Menggapai Surga dengan hati                    Amru Muhammad Khalid      Era Intermedia     RM  34.50
1234 Menggugat Abu Hurairah                      Sharafudden Al-Musawi     Pustaka Zahra     RM  25.80
1235 Menggugat Demokrasi & Pemilu - Menyingkap Borok-borok       Syaikh Muhammad bin      Darul Hadits      RM  29.80
   Pemilu & Membantah Syubhat Para Pemujanya             Abdullah Al-Imam
1236 Menggugat Pluralisme Agama - Catatan Kristis Atas Pemikiran    Ali Rabbani Gulpaigani     Al-Huda        RM  15.80
   John Hick & Abdul Karim Sourush
1237 Menghadirkan Roh                         Muhammad Ahmad Maghawiri    Cendekia        RM  17.50

1238 Menghampiri Islam                         Charles Le Gai Eaton (Hassan  Serambi        RM  49.80
                                    Abdul Hakeem)
1239  Menghidupkan Ajaran Rohani Islam                Muhammad Al-Ghazali      Lentera        RM  37.80
1240  Menghidupkan Kembali Kebebasan Berpikir             Dr. Ashim Ahmad Ajillah    Mustaqiim       RM  23.80
1241  Menghidupkan Nuansa Rabbabiah & Ilmiah             Dr. Yusuf Al-Qardhawi     Pustaka Al-Kautsar   RM  15.80
1242  Mengintip Indahnya Surga                    Syaikh Mahir Ahmad Ash-Shufi  Aqwam         RM  37.50

1243 Mengintip Ngerinya Neraka                     Syaikh Mahir Ahmad Ash-Shufi  Aqwam         RM  42.50

1244 Mengkafirkan Sesama Muslim - Suatu Ekses             Dr. Yusuf Al-Qardhawi     Amar Press       RM  4.00
1245 Menguak Hakikat Syahadat Bai'at & Jama'ah Muslimin                                   RM  6.80
1246 Menguak Kebesaran Ilahi - Rahasia Kalimah Takbir & Hauqalah    Yusuf bin Ibrahim As-Saajir  Pustaka At-Tibyan   RM  16.80

1247 Menguak Misteri Ajaran Agama-Agama Besar             Prof. HM. Arifin        Golden Terayon Press  RM  17.80
1248 Menguak Misteri Khidir Dalam Pandangan Sunnah           Ibnu Hajar Al-Asqalani     Hikmah         RM  15.80
1249 Menguak Misteri Muhammad                     Prof. David Benjamin Keldani  Sahara Publishers   RM  34.50
                                    (Abdul Ahad Dawud)
1250 Menguak Tabir & Konspirasi Yahudi                 Dr. Muhammad Ahmad Diyab    Pustaka Setia     RM  14.50
                                    Abdul Hafidz
1251 Menguak Tirai Kebenaran                      Ahmad Ismail          Pustaka Madinah    RM  19.80
1252 Mengugat Keberadaan Tentera Asing Di Jazirah           Syaikh Hamud bin Aqla Asy-   Al-Alaq Pustaka    RM  19.80
                                    Syuaibi
1253 Mengugat Tradisi - Pergulatan Pemikiran Anak Muda NU       Zuhairi Misrawi        Kompas         RM  39.80
1254 Mengukur Kadar Rasa Takut Kepada Allah              Majdi Fathi As-Sayyid     Wa Islama       RM  12.80
1255 Mengungkap Berita Besar Dalam Kitab Suci             Abdul Wahab Abdul Salam    Tiga Serangkai     RM  39.50
                                    Thawilah
1256 Mengungkap Fenomena Dajjal - Sebuah Konspirasi Kekuatan Di    Ibnu Hasan Bishri At-Turjani  Iqra Insan Press    RM  23.50
   Balik Layar
1257 Mengungkap Gejala & Tanda Akhir Zaman               Masthuro A. Sanusi & Abu    Suci Makmur      RM  5.80
                                    Juhaidah
1258 Mengungkap Kelicikan Yahudi                    Didik Hariyanto        Menara Kudus      RM  9.80
1259 Mengungkap Makna & Hikmah Sabar                  Asma' Umar Hasan Fad'aq    Lentera        RM  17.80
1260 Mengungkap Rahasia Mimpi                     Imam Ja'far Shadiq       Lentera        RM  16.50
No               Judul Buku                      Pengarang          Penerbit   Harga
1261 Mengurai Tanda Kebesaran Allah                   Imam Ja'far Ash-Shadiq   Pustaka HIdayah     RM  14.80
1262 Mengusir Jin Dari Rumah - 10 Resep Menjaga Diri Dari Jin &     Majdi Muhammad Asy-Syahawiy Pustaka Arafah      RM  16.50
   Setan
1263 Menikmati Cinta                          Ahmad Salim Badwailan     Wacana Ilmiah Press  RM  16.80
1264 Menikmati Keindahan Allah - Melalui Logika & Tanda-tanda      H.M. Taufik Djafri       Bayumedia       RM  29.50
1265 Menikmati Takdir Langit (Lama'at)                 Said Nursi           Murai Kencana     RM  75.80
1266 Meniru Tuhan - Antara Yang Terjadi & Yang Mesti Terjadi      Mishbah Yazdi         Al-Huda        RM  35.50
1267 Meniti Jalan Lurus                         Ibnu Taimiyah         Pustaka Al-Kautsar  RM  59.80
1268 Menjadi Dokter Muslim - Metode Ilahiyah, Alamiah & Ilmiah     Dr. Indah & Ust. Ahmad Suudi  Jaya Pustaka     RM  45.50

1269 Menjadi Manusia Terindah Dalam Cinta & Cita Islami         Dr. 'Aidh Abdullah Al-Qarni  Sahara Publishers   RM  36.50
1270 Menjadi Manusia Unggul                       Muhammad bin Sarrar Al-Yami  Maghfirah Pustaka   RM  29.50

1271 Menjadi Milyarder Muslim                      Dr. Abdul Hamid Rasyad     Pustaka Al-Kautsar  RM  22.80
1272 Menjadi Modern Bersama Islam - Islam, Barat & Tantangan      Tariq Ramadan         Teraju        RM  44.80
   Modernitas
1273 Menjadi Muslim Kaffah                       Dr. Ahmad Umar Hasyim     Mitra Pustaka     RM  49.80
1274 Menjadi Pembela Islam                       Muhammad Rahmat Kurnia     Al-Azhar Press    RM  23.50
1275 Menjadi Penerjemah Professional                  Douglas Robinson        Pustaka Pelajar    RM  59.50
1276 Menjawab Keraguan Musuh-musuh Islam                Prof. Dr. Mutawalli Sya'rawi  Gema Insani Press   RM  6.60
1277 Menjawab Modernisasi Islam - Membedah Pemikiran Jamaludin     Muhammad Hamid An-Nashir    Darul Haq       RM  42.80
   Al-Afghani Hingga Islam Liberal
1278 Menjawab Yang Tak Terjawab Menjelaskan Yang Tak Terjelaskan    Said Nursi           Murai Kencana     RM  75.80

1279 Menjelajah Ke Alam Malaikat ( Misteri makhluk bersayap )      Jalaluddin Al-Suyuthi     Pustaka Hidayah    RM  49.80
1280 Menjemput amanah,Kunjungan Habib Alwi Al-Habsyi Solo        Ali Redha al Mutamakkin    Pustaka Zawiyah    RM  19.80
   kepada Habib Abu Bakar As-Saggaf Gresik
1281 Menjemput Maut - Bekal Perjalanan Menuju Allah SWT         M. Quraish Shihab       Lentera Hati     RM  24.80
1282 Menjemput Rezeki Dengan Berkah - Kumpulan Tulisan Tausiyah     Abdullah Gymnastiar      Republika       RM  17.80

1283 Menrencanakan Husnul Khatimah - Bagaimana Membuat         Muhammad Al-Muqri       Aqwam         RM  23.80
   Keluarga Tersenyum Saat Anda Meninggal
1284 Menuju Hidup Sukses - Kontribusi Spiritual-Intelektual Aa Gym &  Sulaiman Al-Kumayi       Pustaka Nuun     RM  23.80
   Ariffin Ilham
1285 Menuju Kesatuan Fikrah Aktivis Islam                Dr. Yusuf Al-Qardhawi     Robbani Press     RM  17.80
1286 Menuju Kesucian Hati                        Abdul Hadi bin Hasan Wahbi   Rosda         RM  18.80
1287 Menuju Ketenangan Batin                      Dr. H. Muslim Nasution     Gema Insani Press   RM  12.80
1288 Menuju Negeri Keabadian - Perjalanan Seorang Hamba Menuju     Abu Fatiah Al-Adnani & Abdul  Roemah Buku      RM  29.80
   Akhir Kehidupan                          Salam Al-Wasithi
1289 Menuju Pemahaman Islam Yang Kaffah - Analisis Komprehensif     Dr. Yusuf Al-Qardhawi     Insan Cemerlang    RM  45.80
   Tentang Pilar, Karakteristik, Tujuan & Sumber-sumber Acuan
   Islam
1290 Menuju Perubahan Menegakkan Civil Society             Susilo Bambang Yudhoyono    Relawan Bangsa    RM  19.80
1291 Menuju Puncak - Teladan Jihad Generasi Pertama Islam        Dr. 'Aidh Abdullah Al-Qarni  Aqwam         RM  14.80
1292 Menuju Renaissance Islam                      Israrul Haque         Pustaka Pelajar    RM  33.80
1293 Menuju Ummatan Wasathan - Kerukunan Beragama Di Indonesia     Dr. Tarmizi Taher       IAIN         RM  25.80

1294  Menumbuhkan Optimisme                      Ibrahim Hamd          Darul Haq       RM  19.80
1295  Menundukkan Rayuan Setan                     H. Abdurrahman Masykur     Putra Pelajar     RM  4.80
1296  Menyelami Makna Iyyaka Nasta'iin                 Dr. Hani Kisyk         Cendekia       RM  19.80
1297  Menyelami Makna Pesan-pesan Rasulullah              Imam An-Nawawi         Mitra Pustaka     RM  18.80
1298  Menyentuh Hati Menuju Tuhan - Prinsip & Kisah-kisah Pertobatan  Yusuf Abdussalam        Media Insani     RM  15.50

1299 Menyiasati Perang Peradaban                    Ishak Ahmad Farhan       Harakah        RM  16.80
1300 Menyiasati Takdir - Berdasarkan Al-Quran & Sunnah Nabi SAW     Ja'far Subhani         Pustaka Hidayah    RM  17.50

1301  Menyingkap Ciri-ciri Ulama Dunia & Uiama Akhirat         Labib Mz            Bintang Usaha Jaya  RM  9.80
1302  Menyingkap Fitnah & Teror                    Hjh. Irena Handono       Gerbang        RM  49.50
1303  Menyingkap Kemunafikan                      Ibnu Qayyim          H.I. Press      RM  3.00
1304  Menyingkap Misteri Energi Dosa - Memahami Pengaruh Negatif    Nurul Mubin          Diva Press      RM  23.80
    Energi Dosa Terhadap Mutu Kehidupan Anda
1305  Menyingkap Rahasia Ajaran Eksistensi & Pertalian Khidir As-   Syahruddin Yasen Al-Bima    Gunung Padanara    RM  29.80
    Syekh Yusuf Makasar
1306  Menyingkap Rahasia Dibalik Surat Al-Baqarah           Ashari             Eska Media      RM  6.80
1307  Menyingkap Rahasia Hati                     Syaikh Abu Bakar bin Salim   Putera Riyadi     RM  8.80
1308  Menyingkap Rahasia Isra' Mi'raj Rasul              Najmuddin Ghaithiy       Pustaka Setia     RM  36.80
1309  Menyingkap Rahasia Kegetiran Neraka & Kenikmatan Surga      Dr. Umar Sulaiman Al-Asyqar  Pustaka Setia     RM  31.50

1310 Menyingkap Rahasia Kehidupan Abadi                 Labib Mz            Bintang Usaha Jaya  RM  13.80
1311 Menyingkap Rahasia Mimpi Berdasarkan Al-Quran & As-Sunnah     Muadz bin Ibrahim Al-Barnawi  Darul Haq       RM  21.80

1312 Menyingkap Tabir Ilahi                       M. Quraish Shihab       Lentera Hati     RM  59.80
1313 Menyingkap Tabir Kebohongan - Kisah Kontroversial Pujian Nabi   Muhammad Nashiruddin Al-    Pustaka Azzam     RM  15.80
   Shallallahu Alaihi Wasallam Terhadap Berhala (Kisah Gharanik)   Albani

1314 Menyingkap Tabir Masa Depan - 188 Peristiwa Besar Akan       Muhammad Waliyullah An-    Sahara Publishers   RM  42.50
   Terjadi Di Bumi Berdasarkan Ramalan Nabi SAW            Nadawi
No               Judul Buku                    Pengarang             Penerbit  Harga
1315 Menyingkap Tabir Rahasia Alam Jin & Setan - Dari Asal       Dr Umar Sulaiman Al-Asyqar   Pustaka Setia      RM  24.50
   Penciptaan Sampai Tujuan Diciptakannya
1316 Menyingkap Terorisme Dunia - Studi Literer-Empiris Atas Doktrin  Asad As-Sahamrani        Intermedia       RM  15.50
   Ideologis Aksi Terorisme
1317 Menyongsong Imam Mahdi Sang Penakluk Dajjal            Muhammad Isa Dawud       Pustaka Hidayah     RM  37.80
1318 Menyurat Yang Silam Menggurat Yang Menjelang            Nancy K. Florida        Bentang         RM  59.50
1319 Meraih Cita-cita Dengan Semangat Membara              Muhammad Ahmad Ismail Al-    Robbani Press      RM  49.80
                                    Muqaddam
1320 Meraih Kebahagian Sejati - Jalan Hidup Para Nabi & Orang Suci   Al-Allamah Abdullah Al-Haddad  Al-Bayan        RM  25.50

1321 Meraih Kesempurnaan Spiritual                   Sayyid Mujtaba Musawi Lari   Pustaka Hidayah     RM  39.80
1322 Meraih Masa Depan                         Jaudat Sa'id          Pustaka Hidayah     RM  27.80
1323 Meraih Mukjizat Qiyamul Lail Bersama Rasulullah          Az-Zahra            Alifbata        RM  19.50
1324 Meraih Sukses Perjuangan Da'I                   Hamad Hasan Raqith       Mitra Pustaka      RM  14.80
1325 Merambah Jalan Baru Islam                     Fachry Ali & Bahtiar Effendy  Mizan          RM  19.80
1326 Mereka Adalah Teroris - Bantahan Terhadap Buku Aku Melawan     Luqman bin Muhammad       Pustaka Qaulan Sadida  RM  65.50
   Teroris Karya Imam Samudra                     Ba'abduh
1327 Mereka Yang Kembali - Ragam Kisah Taubatan Nashuha         Ibnu Qudamah          Risalah Gusti      RM  37.50
1328 Meretas Jalan Menjadi Politis Transformatif            MR Kurnia            Al-Azhar Press     RM  28.80
1329 Metode Penelitian Komunikasi Dilengkapi Contoh Analisis Statitik  Drs. Jalaluddin Rakhmat     Rosda          RM  15.80

1330  Metode Pengobatan Nabi                      Ibnu Qayyim           Griya Ilmu       RM  59.80
1331  Metode Tarjih Atas Kontradiksi Dalil-dalil Syara'        Dr. Muhammad Wafaa       Al-Izzah        RM  29.80
1332  Metodologi Pengajaran Agama Islam                Dr. Ahmad Tafsir        Rosda          RM  15.80
1333  Metodologi Pengajaran Agama Islam                Dr. Zakiah Darajat       Bumi Aksara       RM  24.00
1334  Mewujudkan Masyarakat Sejahtera & Damai             Drs. Abdul Qadir Jailani    Bina Ilmu        RM  42.50
1335  Mimpi Buruk Kemanusiaan - Sisi Gelap Zionisme          Ralph Schoenman         Pustaka Progressif   RM  16.80
1336  Mimpi Melihat Nabi                                        Pustaka Al-Kautsar   RM  11.80
1337  Minhajul Qashidin                        Ibnu Qudamah          Pustaka Al-Kautsar   RM  45.80
1338  Minhajul Qasidin - Mencapai Kebahagiaan Hidup Dunia & Akhirat  Ibnu Qudamah          Pustaka As-Sunnah    RM  99.50
    (Syarah & Tahqiq : Syaikh Ridwan Jami Ridwan
1339  Minoritas Muslim Di Dunia Dewasa Ini               M. Ali Kettani         Rajawali Press     RM  44.50
1340  Misi Di Sebuah Planet                      Husain             Khairul Bayan      RM  22.50
1341  Misteri Akhir Zaman                       Shalahuddin Mahmud       Darul Haq        RM  16.80
1342  Misteri alam barzakh                       Syaikh Mahir Ahmad Ash-Shufi  Aqwam          RM  14.50

1343  Misteri Alam Jin                         Majdi Asy-Syahawi        Sahara Publishers    RM  27.50
1344  Misteri Alam Kubur - Perjalanan Arwah              Ibnu Rajab Al-Hanbali      Sahara Publishers    RM  29.80
1345  Misteri Berkah - Bolehkah Ngalap Berkah?             Novel Muhammad Alaydrus     Taman Ilmu       RM  16.50
1346  Misteri Buah Khuldi - Seluk Beluk Rahasia & Hikmah 'Dosa     Jamal Makmur Asmani       Diva Press       RM  19.80
    Pertama' Nabi Adam Terhadap Kehidupan Kita Masa Kini

1347 Misteri Hidayah - Menyibak Rahasia Kekuatan Hidayah Ilahi &    Wawan Susetya          Diva Press       RM  24.80
   Bimbingan Menggapainya Dalam Segala Isi Kehidupan

1348  Misteri Isra' Mikraj                       Abu Majdi Haraki        Diva Press       RM  32.50
1349  Misteri Keajaiban surat Alfatihah                Misbahul Munir         Agung Media Mulia    RM  12.80
1350  Misteri Kehidupan Sesudah Mati - Renungan Di Kala Senja     Abdul Manan           An-Nur         RM  25.50
1351  Misteri Kitab Mulia                       Arifin Muftie          Kiblat         RM  31.50
1352  Misteri Lubang Hitam - Fenomena-fenomena Eksotis Hasil      Yusman Wiyatmo         Pustaka Pelajar     RM  18.50
    Singkapan Para Fisikawan Post Modern
1353  Misteri Munculnya Imam Mahdi                   Manshur Abdul Hakim       Wacana Ilmiah Press   RM  39.80
1354  Misteri Naskah Laut Mati                     Ahmad Osman           Bima Rodheta      RM  25.80
1355  Misteri Negeri-negeri Akhir Zaman                Abu Fatiah Al-Adnani      Granada Mediatama    RM  39.50
1356  Mistikus Islam                          Margaret Smith         Risalah Gusti      RM  18.80
1357  Mitos Gerak Yang Kembali - Kosmos & Sejarah           Mircea Eliade          IKON          RM  27.80
1358  Mizan & Shirath                         Ibnul Jauzi           Pustaka Nuun      RM  22.50
1359  Moderat Dalam Islam                       Dr. Muhammad Az-Zuhaili     Akbar          RM  25.50
1360  Moral Islam Dalam Lakon Bima Suci                Teguh              Pustaka Pelajar     RM  22.50
1361  MOSSAD - Behind Every Conspiracy                 Herry Nurdi           Cakrawala Publishing  RM  36.80
1362  Mozaik Khazanah Islam - Bunga Rampai dari Chicago        Dr. Mulyadhi Kartanegara    Paramadina       RM  23.80
1363  Muhammad SAW & Konspirasi Yahudi                 Muhammad Ahmad Barraniq &    Pustaka Azzam      RM  13.80
                                    Muhammad Yunus Al-Mahjub

1364 Muhammad SAW On The Art Of War - Manajemen Strategi Di       Yuana Ryan Tresna        Asy-Syaamil       RM  23.50
   Balik Kemenangan Rasulullah SAW
1365 Mujarobat besar                          M.Samsuri            Apollo         RM  8.80
1366 Mukhtasar Al 'Uluw                         Muhammad Nashiruddin Al-    Pustaka Azzam      RM  33.80
                                    Albani
1367 Mukjizat Abad 20-Doktor Cilik - Hafal & Paham Al-Quran :      Dina Y. Sulaiman        IIMAN          RM  25.50
   Wonderful Profile of Husein Tabatabai
1368 Mukjizat Rasulullah SAW                      Prof. Dr. Mutawalli Sya'rawi  Setia Kawan       RM  8.50
1369 Mulia Dengan Manhaj Salaf                     Yazid bin Abdul Qadir Jawas   Pustaka At-Taqwa    RM  84.50
1370 Munculnya Dajjal & Imam Mahdi Di Akhir Zaman (Terjemah       Mundzir Nadzir         Ampel Mulia       RM  5.80
   Fafirru Ilallah)
1371 Munculnya Ya'juj & Ma'juj Di Asia                 Syaikh Hamdi bin Hamzah Abu   Almahira        RM  63.50
                                    Zaid
No                Judul Buku                   Pengarang            Penerbit      Harga
1372 Muqaddimah Ibnu Khaldun                      Ahmadie Thoha         Pustaka Firdaus        RM  59.50
1373 Muqaranah Mazahib Fil Ushul                    Drs. Romli           Gaya Media Pratama       RM  34.80
1374 Musa vs Firaun                          Shalahuddin Abu Arafah & Abu  Granada Mediatama       RM  28.50
                                    Fatah Al-Adnani
1375 Musibah Manusia Akibat Tipu Daya Setan              Ibrahim bin Muhammad bin    Darul Haq           RM  25.80
                                    Muflih Al-Maqdisi Al-Hambali
1376  Muslim Harapan Allah & Rasulnya                 Fathi Yakan          Cendekia            RM  14.80
1377  Muslim Yang Terjebak Kemunafikan                Khalilah Marhiyanto      Jawara             RM  9.80
1378  Muslim, Dialog & Teror                     Chandra Muzaffar        Profetik            RM  29.80
1379  Musuh-musuh Islam                        Dr. Jabir Qamihah       Qisthi Press          RM  29.50
1380  Musyawarah & Demokrasi                     Dr. H. Artani Hasbi      Gaya Media Pratama       RM  26.80
1381  Musyawarah Buku - Menyusuri Keindahan Islam Dari Kitab ke    Khaled Abou El-Fadl      Serambi            RM  19.80
    Kitab
1382  Mutiara Hikmah Imam Muhammad As-Syafi'i             A. M. Bayyurifie        Apollo             RM  6.50
1383  Mutiara Hikmah Kitab Madarijus Salikin             Shalah Syadi          Najla Press          RM  26.80
1384  Mutiara Ilmu Balaghah 2                     Sayid Ahmad Al-Hasyimi     Mutiara Ilmu          RM  19.80
1385  Mutiara Warisan Nabi                      Dr. 'Aidh Abdullah Al-Qarni  Sahara Publishers       RM  36.80
1386  Muzakarah                            Habib Abdullah Al-Haddad    Karisma            RM  9.80
1387  Nabi Saja Suka Buah…                      Dr. Sunardi          Aqwam             RM  22.50
1388  Nabi SAW Memang Pernah Bermuka Masam              Ja'far Umar Thalib       Pustaka Al-Kautsar       RM  4.50
1389  Naiklah Bersama Kami !                     Dr. Muhammad Al-Areifi     Qisthi Press          RM  16.80
1390  Nasehat Penghuni Dunia, Nashaihul Ibad             Drs. H. Aliy As'ad       Menara Kudus          RM  15.80
1391  Nasehat-nasehat Nabawiyyah                   Syaikh Muhammad bin Jamil   Maktabah Al-Hanif       RM  10.80
                                    Zainu
1392 Nashaihul Ibad - Nasihat-nasihat Untuk Para Hamba         Imam Nawawi Al-Bantani     Irsyad Baitus Salam      RM  19.50
1393 Nasihat Agama & Wasiat Iman                    Habib Abdullah Haddad     Mutiara Ilmu          RM  27.50
1394 Nasihat Nabi Agar Terhindar Dari Fitnah              Muhammad Abdurrahamn      Cendekia            RM  22.80
                                    Iwadh
1395 Nasihat Spiritual - Mengenal Tarekat Ala Habib Luthfi bin Yahya  Fahmy Jindan          Hayat Publishing        RM  25.50

1396  Nasihat Untuk Orang-orang Lalai                 Khalid A. Mu'thi Khalif    Gema Insani Press       RM  55.50
1397  Nasikh Mansukh                         Ibnul Jauzi          Pustaka Azzam         RM  29.80
1398  Nasyid vs Musik Jahiliyah                    Dr. Yusuf Al-Qardhawi     Mujahid            RM  8.80
1399  Negara Fiktif                          Majid Shafa Taj        Citra Pustaka         RM  22.50
1400  Negeri Cita-Citaku                       Mustafa H. Baabad       Yayasan New Age        RM  19.80
1401  Negeri-Negeri Muslim yang Terjajah                               Thariqul Izzah         RM  22.80
1402  Neraca Kebenaran & Kebatilan                  Murtadha Muthahhari      Cahaya             RM  19.80
1403  Neraka Guantanamo - Kisah Derita Seorang Muslim Di Penjara   Moazzam Beg          Mizan             RM  34.50
    Khusus Teroris AS
1404  Neraka Wail Bagi Orang Islam                  Nazaruddin Jamil        Arkola             RM  9.80
1405  New Terrorism - Fanatisme & Senjata Pemusnah Massal       Walter Laqueur         Kreasi Wacana         RM  49.80
1406  Niat & Ikhlas                          Dr. Yusuf Al-Qardhawi     Risalah Gusti         RM  24.50
1407  Nilai Kesehatan Dalam Syariat Islam               Dr. Ahmad Syauqi Al-Fanjari  Bumi Aksara          RM  24.00
1408  Nilai-nilai Arsitektur Rumah Tradisional Jawa          Arya Ronald          Gadjah Mada University Press  RM  45.00

1409 Noktah-noktah Dosa                        Ibnu Qayyim          Darul Falah          RM  33.80
1410 Noktah-noktah Hitam Senandung Setan                Ibnu Qayyim          Darul Haq           RM  43.50
1411 Nubuwwah - Antara Doktrin & Akal                 Muhammad Jawad Mughniyah    Pustaka Hidayah        RM  6.80

1412 Nurcholish Madjid - Kontroversi Kematian & Pemikirannya      Adian Husaini         Khairul Bayan         RM  16.50
1413 Nurul Yaqiin                           Syekh Muhammad Al-Khudari   Sinar Baru Algensindo     RM  28.50
                                    Bek
1414  Obat Resep Tradisional                     Yose Rizal Sidi Marajo     ACI              RM  8.80
1415  Obati Dirimu Dari Dengki & Sihir                Muhyiddin A. Hamid       Mitra Pustaka         RM  23.80
1416  Oksidentalisme - Sikap Kita Terhadap Tradisi Barat       Hassan Hanafi         Paramadina           RM  35.80
1417  Oktober 2015 - Imam Mahdi Akan Datang              Jaber Bolushi         Papyrus            RM  42.50
1418  Omar Khayyam - Suatu Sisi Kehidupan               Harold Lamb          Iqra' Pustaka         RM  27.80
1419  Open Society - Reforming Global Capitalism           George Soros          Yayasan Obor Indonesia     RM  67.50
1420  Oposisi Pasca Tradisi                      Hasan Hanafi          Syarikat            RM  27.80
1421  Orang Kota Mencari Allah                    Muhammad Muhyidin       Diva Press           RM  32.50
1422  Orang-orang Kecintaan Allah                   Drs. Ahmad Shiddiq       Putra Pelajar         RM  7.80
1423  Orang-orang Yang Dibenci Allah                 Adnan At-Tharsyah       Mitra Pustaka         RM  25.50
1424  Orang-orang Yang Dicintai Allah                 Adnan At-Tharsyah       Mitra Pustaka         RM  37.50
1425  Order of Things - Arkeologi Ilmu-ilmu Kemanusiaan        Michael Foucault        Pustaka Pelajar        RM  53.50
1426  Organisasi & Akuntansi Syari'ah                 Dr. Iwn Triyuwono       LKIS              RM  39.50
1427  Orientalis & Diabolisme Pemikiran                Dr. Syamsuddin Arif      Gema Insani Press       RM  62.50
1428  Orientalisme                          Edward W. Said         Pustaka            RM  37.80
1429  Orientalisme - Seruan Ideologis & Intelektual          Mustolah Maufur        Pustaka Al-Kautsar       RM  6.80
1430  Orientalisme Dan Islam                     Joesoef Sou'yb         Bulan Bintang         RM  15.50
1431  Orientalisme, Posmodernisme & Globalisme            Bryan S. Turner        Riora Cipta          RM  35.80
1432  Osama bin Laden Melawan Amerika                 Ahmad Dumyathi Bashori     Mizan             RM  21.80
1433  Out of Place                          Edward W. Said         Jendela            RM  48.80
1434  Pacaran Dalam Kacamata Islam                  Abdurrahman Al-Mukaffi     Media Da'wah          RM  11.50
1435  Paham Keagamaan Kaum Reformis                  Thoha Hamim          Tiara Wacana          RM  25.80
1436  Palestina - Masalah Kita Bersama                Dr. Yusuf Al-Qardhawi     Pustaka Al-Kautsar       RM  11.80
1437  Palestina Dalam Pandangan Imam Khomeini             Dr. Riza Sihbudi        Pustaka Zahra         RM  39.80
No                Judul Buku                   Pengarang              Penerbit     Harga
1438 Panah Setan                           Dr. Shalih bin Muhammad Al-    Darul Haq          RM  5.50
                                   Wunaiyyan
1439 Pancaran Cahaya Manhaj Salaf                                    Pustaka Imam Bukhari     RM  17.80
1440 Panduan Ilmu & Hikmah                      Ibnu Rajab            Darul Falah         RM  99.80
1441 Panduan Kebangkitan Islam                    Syaikh Muhammad bin Shalih    Darul Haq          RM  32.80
                                   Al-Utsaimin
1442 Panduan Lengkap Untuk Para Khatib                Dr. Saud bin Ibrahim Asy-     Darus Sunnah         RM  89.50
                                   Syuraim
1443 Panduan MC & Pidato Dalam Tiga Bahasa Indonesia-Arab-      Drs. Mohd Syamsi Hasan      Amelia            RM  11.50
   Inggeris
1444 Panduan Menuju Hidup Bahagia & Sukses              Dr. Ibrahim Hamd Al-Quayyid &   Maghfirah Pustaka      RM  34.80
                                   Khalid bin Abdul Aziz Al-
                                   Mubarak
1445  Panduan Praktis Terapi Penyembuhan Syar'i           Ummu Maryam            Pustaka At-Tibyan      RM  19.50
1446  Para Pemberontak Di Jalan Allah                Mahmud 'Awad           Cendekia           RM  22.80
1447  Para Pemimpin Teladan                     Ibrahim Amini           Al-Huda           RM  31.80
1448  Para Pencari Tuhan                       Syaikh Nadim Al-Jisr       Pustaka Hidayah       RM  35.80
1449  Para Perindu Surga                       Dr. Ali Syami Al-Nasy-Syar    Pustaka As-Shiddiq      RM  22.80
1450  Partai Allah, Partai Setan, Agama Raja, Agaman Allah - Bunga  Dr. Rifyal Ka'bah         Suluh Press         RM  28.50
    Rampai Pemikiran
1451  Pasanganku Surgaku                       Muhammad Taufiq Ali Yahya     Lentera           RM  56.50
1452  Pedoman Praktis Pidato Kultum Dalam Berbagai Acara       Ust. Khairur Rahim        Pustaka Agung Harapan    RM  9.80
1453  Pejuang & Pemikir Islam Dari Masa Ke Masa           Hidayatullah & Abdul Latif    Iqra Insan Press       RM  23.80
1454  Pelajaran Agama Islam                     Hamka               Bulan Bintang        RM  26.00
1455  Pelajaran Penting Dari Marahnya Nabi SAW            Khumais As-Said          Pustaka Ibnu Katsir     RM  29.80
1456  Pelajaran Praktis Bahasa Inggeris               Surayin              Karya Anda          RM  7.50
1457  Pelipur Lara Mereka Yang Tertimpa Musibah           Muhammad bin Muhammad Al-     Pustaka Hidayah       RM  32.80
                                   Manjabi Al-Hambali
1458 Peluang Islam Di Balik Keruntuhan Komunisme           Dr. Anwar Al-Jundi        Khazanah Ilmu        RM  16.50
1459 Pembaharuan Dalam Islam - Sejarah Pemikiran & Gerakan      Harun Nasution          Bulan Bintang        RM  25.50

1460  Pembaharuan Pemikiran Islam - Sebuah Upaya Tipudaya      Dr. Mahmud Thahhan        Amar Press          RM  4.00
1461  Pembangunan Moral Inti Pembangunan Nasional          Dr. A.H. Nasution         Bina Ilmu          RM  38.80
1462  Pembaruan Islam & Orientalisme Dalam Sorotan          Dr. Daud Rasyid          Akbar            RM  17.80
1463  Pembebasan Islam                        Abdul Aziz Asy-Syanawi      Thariqul Izzah        RM  24.80
1464  Pembela-pembela Islam                     Dr. Fathi Asad Najah       Thariqul Izzah        RM  15.50
1465  Pembinaan Manusia Dalam Islam                 Drs. Abu Bakar Muhammad      Al-Ikhlas          RM  23.70
1466  Pembuktian Sains Dalam Sunnah - Buku 1             Dr. Zaghlul An-Najjar       Amzah            RM  24.50
1467  Pembuktian Sains Dalam Sunnah - Buku 2             Dr. Zaghlul An-Najjar       Amzah            RM  19.50
1468  Pembuktian Sains Dalam Sunnah - Buku 3             Dr. Zaghlul An-Najjar       Amzah            RM  21.50
1469  Pembunuh Singa Padang Pasir                  Dr. Najib Kallani         Pustaka           RM  19.80
1470  Pemerintahan Akhir Zaman (Imam Mahdi & Globalisation)     Oliver Leaman           Al_huda           RM  33.50
1471  Pemikiran & Doktrin Mistis Imam Al-Ghazali           Margaret Smith          Riora Cipta         RM  29.80
1472  Pemikiran & Peradaban Islam                  Aden Wijdan            Safiria Insania Press    RM  22.80
1473  Pemikiran Dr. Yusuf Al-Qardhawi Dalam Pertimbangan       Sulaiman bin Shalih Al-Khurasyi  Pustaka Imam Asy-Syafi'i   RM  39.80

1474 Pemikiran Islam - Dari Sayyid Ahmad Khan Hingga Nasr Hamid    John Copper, Ronald L. Nettler  Erlangga           RM  48.50
   Abu Zaid                             & Mohamed Mahmoud

1475 Pemikiran Liberal Di Dunia Arab                 Albert Hourani          Mizan            RM  72.80
1476 Pemilu 1999 - Pertarungan Ideologis Partai-partai Islam versus  Al-Chaidar            Darul Falah         RM  25.80
   Partai-partai Sekular
1477 Pemuda & Revolusi                      Fathi Yakan              Media Dakwah         RM  5.00
1478 Pemuda Muslim, Pembebek Ataukah Pemimpin           Abdul Hamid Jassat          Thariqul Izzah        RM  11.80
1479 Pemurnian Syariat Menurut Salaf               Muhammad bin Muhammad bin       Pustaka Azzam        RM  18.80
                                 Abdussalam Khudhar
1480  Penampakan Dari Dunia Lain - Membongkar Rahasia Dunia Gaib Bassam Salamah            Hikmah            RM  36.80
    & Praktik Perdukunan
1481  Penawar Bala'                       Muhammad bin Abdul Aziz Asy-     Darul Falah         RM  22.80
                                 Syayi'
1482  Penawar Hati Yang Sakit                  Ibnu Qayyim              Gema Insani Press      RM  29.80
1483  Penceraian Salah Siapa?                  Ali Husain Muhammad Makki       Lentera           RM  14.80
                                 Al-Amili
1484  Penduduk Sorga & Neraka                  M. Ali Hasan             Sri Gunting (RajaGrafindo)  RM  8.80
1485  Penemuan Baru Kesembuhan melalui Rijat Refleksi - Siri 1  Mark S                Mawar            RM  3.80

1486 Penemuan Baru Kesembuhan melalui Rijat Refleksi - Siri 2     Mark S              Mawar            RM  3.80

1487 Pengadilan Akhirat - Saat Amal Bersaksi Di Hadapan Allah     Syaikh Mahir Ahmad Ash-Shufi   Aqwam            RM  29.50

1488 Pengantar Epistemologi Islam - Menyibak Tirai Kejahilan     Mulyadhi Kartanegara       Mizan            RM  24.80
1489 Pengantar Kajian Islam                      Dr. Yusuf Al-Qardhawi       Pustaka Al-Kautsar      RM  36.00
1490 Pengantar Manajemen Syariat                   M. Karebet Widjajakusuma &    Khairul Bayan        RM  27.80
                                   Ismail Yusanto
1491 Pengantar Memahami Kristologi                  Dr. Ahmad Shalabi         Pustaka Da'i         RM  29.80
1492 Pengantar Studi Hubungan Internasional              Robert Jackson & George      Pustaka Pelajar       RM  45.50
                                   Sorensen
No                Judul Buku                      Pengarang             Penerbit     Harga
1493  Pengaruh Kristen-Orientalis Terhadap Islam Liberal         Adnin Armas            Gema Insani Press     RM  23.50
1494  Pengembangan Kurikulum - Teori & Praktik              Drs. Abdullah Idi         Gaya Media Pratama     RM  33.50
1495  Pengetahuan Suci                          Syah Waliyullah Ad-Dahlawi    Risalah Gusti       RM  19.80
1496  Pengkhianatan Demokrasi Ala Orde Baru                Eep Saefulloh Fatah        Rosda           RM  29.80
1497  Pengkhianatan-pengkhianatan Syiah & Pengaruhnya Terhadap      Dr. Imad Ali Abdul Sami      Pustaka Al-Kautsar     RM  24.50
    Kekalahan Umat Islam
1498  Pengobatan & Penyembuhan Menurut Wahyu Nabi             Aiman bin Abdul Fattah      Pustaka As-Sabil      RM  35.80
1499  Pengobatan Alternatif & Pijat Refleksi - Solusi Berbagai Penyakit  Drs. Afif Azhari         Pustaka Hikmah Perdana   RM  46.50
    Kronis & Menahun
1500  Pengobatan Cara Nabi                        Ibnu Qayyim            Pustaka          RM  29.80
1501  Pengobatan Cara Nabi                        Jalaluddin Al-Suyuthi       Pustaka Hidayah      RM  35.50
1502  Pengobatan Dengan Al-Quran                     Muhammad Reza Karimi       Cahaya           RM  33.80
1503  Pengobatan Dengan Doa, Zikir & Ruqyah Menurut Al-Quran & As-    Dr. Said bin Ali Wahf Al-     Maktabah Al-Hanif     RM  12.80
    Sunnah                               Qahthani
1504  Pengobatan Di Dalam Al-Quran                    Abdul Mun'im Qandil        Pustaka          RM  12.50
1505  Pengobatan Godaan Jin & Cara Pencegahannya             Ibrahim bin Muhammad Al-     Gema Risalah Press     RM   7.80
                                      Dhubay'yi
1506 Pengobatan Manjur Dengan Pijat Urut                  Mahmud Munir           Sendang Dhuwur       RM   4.80
1507 Pengobatan Rabbani                          Majdi Muhammad Asy-Syahawi    Pustaka Hidayah      RM  19.80

1508 Pengobatan Syar'iyah Dari Gangguan Jin, Sihir & Penyakit Jiwa     Abul Mundzir Khalil bin Ibrahim  Pustaka Progressif     RM  29.80
                                      Amin
1509 Penjelasan Asmaul Husna Menurut Al-Quran & As-Sunnah -        Dr. Said bin Ali Wahf Al-     Pustaka Imam Syafi'i    RM  25.80
   Jalan Menuju Makrifat & Kebahagiaan Hati               Qahthani
1510 Penjelasan Hal-hal Yang Wajib Diketahui Oleh Setiap Muslim &     Ibrahim bin Asy-Syaikh Shalih   Pustaka Imam Asy-Syafi'i  RM  33.80
   Muslimah                               bin Ahmad Al-Khuraishi

1511 Penjelasan Menyeluruh Tentang Qadha & Qadar              A. Said Aqil Humam        Al-Azhar Press       RM   9.80
                                      Abdurrahman
1512 Penjelasan Syarhus Sunnah Imam Al-Barbahari              Syaikh Ahmad bin Yahya An-    Maktabah Al-Ghuroba    RM  24.50
                                      Najmi.
1513 Penjelasan Tentang Pembatal Keislaman                 Muhammad bin Abdul Wahhab     Pustaka At-Tibyan     RM  10.80

1514 Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian & Penulisan Skripsi      Drs. Cik Hasan Bisri       Logos           RM  19.80

1515 Penyakit-penyakit Hati                        Ibrahim Muhammad Al-Jamal     Pustaka Hidayah      RM  25.50

1516 Penyebaran Islam Di Asia Tenggara                   Dr. Muhammad Hasan Al-      Lentera          RM   6.80
                                      Aydrus
1517 Penyelamat Dari Kesesatan                       Dr. Abdul Halim Mahmud      Pustaka Setia       RM  22.80
1518 Penyembuhan Alami Dengan Pijat Refleksi & Obat Resep         Gatot M. Sahid Anwar       Bintang Usaha Jaya     RM   4.80
   Tradisional
1519 Penyembuhan Alamiah Dengan Obat & Pijat Tradisional          Dharno Usodho           Anugerah          RM   5.80
1520 Penyembuhan Dengan Khasiat Ayat-Ayat Al-Quran             Abdullah Afif Thaifuri      Ampel Mulia        RM   6.00
1521 Penyembuhan Dengan Ramuan Tradisional Jawa, Madura, Bali &      Sahid Darmojo           Absolut          RM  15.50
   Cina
1522 Peperangan Rasulullah SAW                       Abu Fuad             Thariqul Izzah       RM  19.80
1523 Perang Afghanistan - Perang Menegakkan Hegemoni Amerika Di      Z.A. Maulani           Dalancang Seta       RM  33.80
   Asia Tengah
1524 Perang Iraq-AS : Hegemoni Baru AS Di Timur Tengah & Dampak      Drs. Mohammad Safari & Drs.    COMES           RM  19.80
   Globalnya                               H. Almuzzammil Yusuf
1525 Perang Islam vs Barat - Nubuat Nabi Daniel (AS)            Muhammad             Aum Publishing       RM  42.50
1526 Perang Kebudayaan                           Imam Ali Khamenei         Cahaya           RM  33.50
1527 Perang Salib - Sudut Pandangan Islam                 Carole Hillebrand         Serambi          RM  140.00
1528 Perang Salib Baru                           Rahul Mahajan           Serambi          RM  28.80
1529 Perang Salib Di Alam Islami - Muslihat Bangsa Eropah Untuk      Muhammad Al-'Arusiy Al-Matwiy   Pustaka Syuhada      RM  25.00
   Menghancurkan Islam
1530 Perang Salib III - Perseteruan Dua Ksatria:Salahuddin Al-Ayyubi    James Reston, Jr         Lentera Hati        RM  65.50
   & Richard Si Hati Singa
1531 Perang Suci - Dari Perang Salib Hingga Perang Teluk          Karen Armstrong          Serambi          RM  119.00
1532 Perang Terminologi Islam versus Barat                 Dr. Muhammad Imarah        Robbani Press       RM  22.50
1533 Perangkap Setan                            Ibnul Jauzi            Pustaka Al-Kautsar     RM  29.80
1534 Peraturan Hidup Dalam Islam                      Taqiyuddin An-Nabhani       Thariqul Izzah       RM  18.80
1535 Perbedaan Ulama Salaf & Khalaf Tentang Keabadian Neraka        Muhammad bin Ismail Al-Amir    Pustaka Azzam       RM  21.80
                                      Ashun'ani
1536 Percakapan 3 Bahasa                          Drs. Edham Sifa'i         Pustaka Dwi Par      RM   8.80
1537 Percaya Diri, Pasti!                         Yusuf Al-Uqshari         Gema Insani Press     RM  31.80
1538 Pergulatan Jin & Setan Dengan Para Nabi, Sahabat & Orang-       Jamal Sayydi Ahmad Ad-      Najla Press        RM  33.80
   orang Shalih                             Daqnawi
1539 Periksalah Hati Anda! - Dengan Hati Seperti Apa, Kita Akan      Dr. Khalid Abu Syadi       Insan Kamil        RM  32.50
   Menghadap-Nya?
1540 Peristiwa-peristiwa Dahsyat Akhir Zaman (Berdasarkan Dalil-dalil   Dr. Said Abdul Azhim       Al-Qowam          RM  25.80
   Shahih)
1541 Perjalanan Hidup Sesudah Mati                     Labib Mz             Tiga Dua          RM   8.80
1542 Perjalanan Hidupku - Jilid 1                     Dr. Yusuf Al-Qardhawi       Pustaka Al-Kautsar     RM  49.80
1543 Perjalanan Intelektual Ibnu Rusyd                   Dominique Urvoy          Risalah Gusti       RM  22.80
1544 Perjalanan Manusia Menuju Alam Barzakh                Labib Mz             Bintang Usaha Jaya     RM   6.80
No                Judul Buku                  Pengarang             Penerbit    Harga
1545  Perjalanan Mencari Keyakinan                  Dr. Khalid Abu Syadi      Pustaka Al-Kautsar    RM  14.80
1546  Perjalanan Mendebarkan Menuju Negeri Akhirat          Saefulloh Muhammad Satori    Mustaqiim         RM  33.50
1547  Perjalanan Menuju Keabadian                  M. Quraish Shihab        Lentera Hati       RM  48.80
1548  Perjalanan Menuju Zikrullah - Muhammad Arifin Ilham      Mahmud Al-Anshari        Madina Cipta       RM  14.80
1549  Perjalanan Ulama Menuntut Ilmu                 Abu Anas Majid Al-Bankani    Darul Falah        RM  32.50
1550  Perjalananku Mengelilingi Dunia - Catatan Perjalanan Seorang  Nawal El Saadawi        Yayasan Obor Indonesia  RM  39.50
    Penulis Feminis
1551  Perjanjian-perjanjian Internasional Dalam Islam        Iyad Hilal           Thariqul Izzah      RM  25.80
1552  Perjumpaan Dengan Iblis                    Muhammad Syahir         Lentera          RM  19.80
1553  Perjumpaan Dengan Tuhan - Ragam Pengalaman Religius      William James          Mizan           RM  99.80
    Manusia
1554  Perjumpaan Sains & Agama - Dari Konflik Ke Dialog       John F. Haught         Mizan           RM  44.80
1555  Perkembangan Islam Di Tiongkok                 Ibrahim Tien Ying Ma      Bulan Bintang       RM  19.80
1556  Perlawanan Kultural Agama Rakyat                Zainul Milal Bizawie      Samha           RM  33.80
1557  Perlukah Bermazhab                       Muhammad Sultan Al-Mashumi   Aras Sarana Widia     RM  13.80

1558 Permata Kisah Teladan Umat - Abu Dzar Al-Ghifari Tokoh    Abdullah Zakiy Al-Kaaf & Drs.   Pustaka Setia       RM  5.80
   Oposisi Yang Hidup Sebatang Kara               Maman Abd. Djaliel
1559 Permata Kisah Teladan Umat - Abu Jahal Mati Mengenaskan    Abdullah Zakiy Al-Kaaf & Drs.   Pustaka Setia       RM  5.80
                                  Maman Abd. Djaliel
1560  Permata Kisah Teladan Umat - Abu Thalhah Al-Anshary;    Abdullah Zakiy Al-Kaaf & Drs.   Pustaka Setia       RM  6.80
    Keislamannya Sebagai Mahar                 Maman Abd. Djaliel
1561  Permata Kisah Teladan Umat - Berlomba Mati Syahid      Abdullah Zakiy Al-Kaaf & Drs.   Pustaka Setia       RM  5.80
                                  Maman Abd. Djaliel
1562  Permata Kisah Teladan Umat - Burung Ababil Penyelamat    Abdullah Zakiy Al-Kaaf & Drs.   Pustaka Setia       RM  5.80
    Ka'abah                           Maman Abd. Djaliel
1563  Permata Kisah Teladan Umat - Jangan Menjual Agama Demi   Abdullah Zakiy Al-Kaaf & Drs.   Pustaka Setia       RM  5.80
    Dunia                            Maman Abd. Djaliel
1564  Permata Kisah Teladan Umat - Mulianya Pedang Rasulullah SAW Abdullah Zakiy Al-Kaaf & Drs.   Pustaka Setia       RM  4.80
                                  Maman Abd. Djaliel
1565  Permata Kisah Teladan Umat - Ratu Balqis Yang Bijaksana   Abdullah Zakiy Al-Kaaf & Drs.   Pustaka Setia       RM  4.80
                                  Maman Abd. Djaliel
1566  Permata Kisah Teladan Umat - Singa Padang Pasir Yang    Abdullah Zakiy Al-Kaaf & Drs.   Pustaka Setia       RM  4.80
    Gemetar                           Maman Abd. Djaliel
1567  Permata Kisah Teladan Umat - Tidur Seratus Tahun      Abdullah Zakiy Al-Kaaf & Drs.   Pustaka Setia       RM  5.80
                                  Maman Abd. Djaliel
1568  Permata Kisah Teladan Umat- Delapan Adzab Allah SWT     Abdullah Zakiy Al-Kaaf & Drs.   Pustaka Setia       RM  7.80
                                  Maman Abd. Djaliel
1569  Permata Kisah Teladan Umat- Kisah Karamah Ali bin Abi Talib Abdullah Zakiy Al-Kaaf & Drs.   Pustaka Setia       RM  4.80
    RA                             Maman Abd. Djaliel
1570  Permata Kisah Teladan Umat- Kisah Karamah Imam Abu Hanifah Abdullah Zakiy Al-Kaaf & Drs.    Pustaka Setia       RM  5.80
                                  Maman Abd. Djaliel
1571  Permata Kisah Teladan Umat- Niat Jahat Abu Jahal      Abdullah Zakiy Al-Kaaf & Drs.   Pustaka Setia       RM  6.80
                                  Maman Abd. Djaliel
1572  Permata Kisah Teladan Umat- Terbunuhnya Pendekar Islam   Rosihon Anwar, Drs. Maman     Pustaka Setia       RM  4.80
    Khalifah Umar bin Khaththab                 Abd. Djaliel
1573  Permata Yang Indah                     Haderanie HN.           Nur Ilmu         RM  15.80
1574  Pertarungan Marxisme-Islam                 Dilip Hiro             Inisiasi Press      RM  57.80
1575  Pertolongan Allah Pasti Datang               Abdul Azis bin Nashir Al-Jalil &  Pustaka Azzam       RM  15.80
                                  M. Abdullah Faurah
1576  Pertolongan-pertolongan Gaib Dalam Kehidupan Manusia    Murtadha Muthahhari        Pustaka Hidayah      RM  15.80
1577  Pertumbuhan Kota-kota Muslim Di Indonesia          Dr. H. Uka Tjandrasasmita     Menara Kudus       RM  22.80
1578  Pesan Buat Ummat Muhammad                  Hamzah Muhammad Shalih       Putra Pelajar       RM  15.80
                                  'Ujaj
1579  Pesan Sang Imam - Ayathullah Ruhullah Al-Musawi Al-Khomeini TIM Penulis            Al-Jawad         RM  25.80

1580 Pesan-pesan Di Ambang Kematian - Wasiat-wasiat Ulama Saat    Abu Sulaiman Muhammad Zabr   Pustaka Hidayah      RM  18.80
   Menghadapi Maut                         Ar-Raba'I
1581 Pesan-pesan Manusia Pilihan                   Imam Abul Fari Abdurrahman   Mustaqiim         RM  15.50
                                   Al-Fauzi
1582 Pesan-pesan Moral Umar bin Khattab RA              Ahmad Sunarto          Setia Kawan        RM  7.80
1583 Pesan-pesan Rasulullah Menjelang Wafat              Dr. Said bin Ali Wahf Al-    Mitra Pustaka       RM  11.80
                                   Qahthani
1584 Pesan-pesan Rasulullah Untuk Mempelai              Majdi Fathi As-Sayyid      Mitra Pustaka       RM  15.80
1585 Pesan-pesan Takwa - Kumpulan Khutbah Jumaat           Nurcholish Madjid        Paramadina        RM  26.80
1586 Pesan-pesan Terakhir Rasulullah                 Syaikh Husain bin Audah Al-   Pustaka Imam Asy-Syafii  RM  8.50
                                   Awayisyah
1587 Pesantren Masa Depan                       Marzuki Wahid          Pustaka Hidayah      RM  29.80
1588 Pesona Cinta - Potret Indah Kasih Sayang Kaum Beriman      Dr. 'Aidh Abdullah Al-Qarni   Wacana Ilmiah Press    RM  29.50
1589 Peta Pemikiran Karl Marx                     Andi Muawiyah Ramli       LKiS           RM  16.80
1590 Petualangan Ibnu Battuta                     Ross E. Dunn          Yayasan Obor Indonesia  RM  45.50
1591 Petunjuk ke jalan lurus                     Salim Bahreisyi         Darussagaf        RM  39.50
1592 Petunjuk Menjadi Imam Salat & Khatib Jumat Yang Baik       Drs. Cholil Uman        Indah           RM  9.80
1593 Philosophy & The Meaning of Life (Menggapai Makna Hidup     Karl Britton          Prisma Sophie       RM  27.80
   Menuju Kearifan Diri)
1594 Piagam Umat Islam                        Taqiyuddin An-Nabhani      Thariqul Izzah      RM  7.80
1595 Pijat Terapi Zona                        Gatot              Karya Utama        RM  5.50
No               Judul Buku                  Pengarang            Penerbit     Harga
1596 Pilar-pilar Agama Islam                    Syaikh Muhammad bin Ibrahim  Pustaka Azzam       RM  19.80
                                  At-Tuwajiri
1597 Pilar-pilar Asasi Bersama Al-Had & Ahlul Haq          Rahmat Abdullah        Tarbawi Press       RM  16.80
1598 Pilar-pilar Kebangkitan Umat                  Prof. Dr. Abdul Hamid Al-   Al-I'tishom        RM  23.80
                                  Ghazali
1599 Pilar-pilar Pengokoh Nafsiyah Islamiyah            TIM Penulis          Hizbut Tahrir       RM  33.50
1600 Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup                 Ahmad Hasan          Pustaka          RM  16.50
1601 Pion-pion Iblis - Para Penghujat Islam Dari Salman Rushdie   Syaifullah Z Yudha       Pustaka Al-Kautsar     RM  31.50
   hingga George W. Bush
1602 Pola Makanan Rasulullah - Makanan Sehat Berkualitas Menurut  Prof. Dr. Abdul Basith     Almahira          RM  46.80
   Al-Quran & As-Sunnah                      Muhammad Sayyid
1603 Popularitas Di Mata Orang-orang Bertaqwa            Dr. Said Abdul Azhim      Pustaka Azzam       RM  29.80
1604 Post Tradisionalisme Islam                   Muhammad Abed Al-Jabiri    LKIS            RM  29.80
1605 Potens-potensi Manusia                     H. Fuad Nashori        Pustaka Pelajar      RM  22.80
1606 Potret Kehidupan Para Salaf                  Dr. Musthafa Abdul Wahid    At-Tibyan         RM  25.80
1607 Potret Salafi Sejati - Meneladani Kehidupan Generasi Pilihan  TIM Ulin Nuha         Al-Qowam          RM  34.50

1608 Potret Sehari-hari Imam Khomenei                Leinovar Bahesyn        IIMAN           RM  24.50
1609 Potret Surgawi Sehari-hari Allamah Thabathabai         Ahmad Luqmani         IIMAN           RM  19.80
1610 Power & Terror - Perbincangan Pasca Tragedi WTC 11       Noam Chomsky          IKON            RM  25.80
   September 2001 (Menguak Terorisme Amerika Serikat Di Dunia)

1611  Power/Knowledge (Kuasa/Pengetahuan)             Michel Foucault        Bentang          RM  49.80
1612  Prahara Cinta                        Dr. 'Aidh Abdullah Al-Qarni  Auliya Press        RM  13.50
1613  Prahara neraka                        Ibnu Rajab al-Hambali     Akbar           RM  25.50
1614  Presentasi Persuasif                     H. Lloyd Goodall Jr. &     Gaya Media Pratama     RM  27.50
                                  Christopher L. Waagen
1615 Primbon Jawa Memuat Ramalan, Jodoh, Nasib & Tabiat Manusia                  Darmo Sugondo       RM   3.80

1616  Primbon Lengkap & Tafsir Mimpi                Sunoto             Galaxy           RM  12.80
1617  Primbon Lengkap Khusus Wanita                RD.Hidayat           Mekar           RM   3.80
1618  Primbon Lengkap Khusus Wanita & Perjodohan                         Bintang Usaha Jaya     RM   4.80
1619  Primbon Mujarobat Kubra                   Labib Mz            Bintang Usaha Jaya     RM  12.80
1620  Primbon Mujarobat Lengkap                  Labib Mz            Gali Ilmu         RM   9.80
1621  Primbon Mujarobat Majmu                   Labib Mz            Mulia Jaya         RM  12.80
1622  Primbon Wanita Lengkap & Perjodohan             Dewi Anggeraini        Terbit Terang       RM   6.80
1623  Primbon Watak & Asmara                    Panji Kasmaran         Apollo           RM   7.80
1624  Primbon, Mujarobat, Ketabiban Dalam Islam          Labib Mz            Bintang Usaha Jaya     RM  12.80
1625  Prioritas Dalam Ilmu, Amal & Dakwah             Syaikh Husain bin Audah Al-  Pustaka Imam Asy-Syafi'i  RM  15.80
                                  Awayisyah
1626 Problematika Muda Mudi - Zainab Al-Ghazali Menjawab      Zainab Al-Ghazali       Gema Insani Press     RM  24.50
1627 Prof. Dr. Nurcholish Madjid - Jejak Pemikiran dari Pembaharu  Drs. Jalaluddin Rakhmat    Pustaka Pelajar      RM  45.80
   sampai Guru Bangsa
1628 Profil Murabbi Ideal                      Abdul Hamid Al-bilali     An-Nadwah         RM  13.50
1629 Pro-Kontra Pemikiran Al-Ghazali                Dr. Yusuf Al-Qardhawi     Risalah Gusti       RM  19.80
1630 Puncak Kefasihan Nahjul Balaghah - jilid 1           Syarif Radhi          Lentera          RM  119.00
1631 Puncak Kefasihan Nahjul Balaghah - Jilid 2           Syarif Radhi          Lentera          RM  65.50
1632 Pusaka Salafush-Shalih                     Abdul Karim bin Shaleh Al-   Pustaka Azzam       RM  18.50
                                  Humaid
1633 Qadha & Qadar                         Ibnu Qayyim          Pustaka Azzam       RM  69.50
1634 Qadha' & Qadar                         Syaikh Muhammad bin Shalih   Pustaka At-Tibyan     RM   5.80
                                  Al-Utsaimin
1635 Qadha & Qadar Dalam Pandangan Ulama Salaf           Abu Abdul Rahman Ali bin As-  Pustaka Azzam       RM  42.50
                                  Sayyid Al-Washifi
1636 Qana'ah - Obat Anti Stres                                   Darul Falah        RM   7.80
1637 Qiamat, Surga & Neraka                     A. Choiran Marzuki       Mitra Pustaka       RM  11.80
1638 Qishas - Pembalasan Yang Hak                  Abdurrahman Madjrie & Fauzan Khairul Bayan        RM   9.80
                                  Al-Anshari
1639 Quantum Business                        Bobbi DePorter & Mike Hernacki Kaifa           RM  45.50

1640 Quantum Healing                        Deepak Chopra         Nuansa           RM  35.80
1641 Quantum Hikmah                         Imam Musbikin         Mitra Pustaka       RM  39.80
1642 Quantum Istiqamah - Metode Mengkolaborasikan Kekuatan     Rusdin S. Rauf         Diva Press         RM  24.50
   Perasaan, Pikiran & Tindakan
1643 Quantum Kebahagiaan                      Budiman Mustofa        Indiva           RM  27.50
1644 Quantum Leap Thinking - Pedoman Lengkap Cara Berfikir     James J. Mapes         IKON            RM  37.80
1645 Quantum Learning                        Bobbi DePorter & Mike Hernacki Kaifa           RM  45.50

1646 Quantum Quotient                        Ir. Agus Nggermanto      Nuansa           RM  23.80
1647 Rahasia Alam Roh                        Ibnu Qayyim          Pustaka Setia       RM  35.80
1648 Rahasia Batu Permara                      Pouw Kioe An          Mandira          RM  39.50
1649 Rahasia Di Balik 99 Butiran Tasbih               Asrifin An Nakhrawie      Ikhtiar          RM   9.80
1650 Rahasia Di balik Gelapnya Malam                Dr. Husain Mu'nis       A.H. Ba'adillah Press   RM  22.80
1651 Rahasia Di Balik Handphone                                  Darul Falah        RM   9.80
1652 Rahasia Di Balik Kematian - Adakah Jaminan Surga Bagi Setiap  Jalaluddin Al-Suyuthi     Cendekia          RM  16.80
   Yang Mati
1653 Rahasia Di Balik Keteraturan Alam                                            RM  19.80
No               Judul Buku                   Pengarang             Penerbit   Harga
1654 Rahasia Di Balik Penggalian Al-Aqsha - Mitos Haikal Sulaiman, Abu Aiman              Ramala Books      RM  36.50
   Tabut Yang Hilang & Penantian Kedatangan Juru Selamat Yahudi

1655 Rahasia Kehidupan Seks Para Paus (Sex Lives of The Popes)    Nigel Cawthorne          Gedung Alas       RM  48.50

1656 Rahasia Kekuatan Ghaib Di Balik Alam Yang Nyata         Labib Mz             Pustaka Agung Harapan  RM  8.80
1657 Rahasia Kematian, Alam Akhirat & Kiamat             Imam Al-Qurthubi         Akbar          RM  93.50
1658 Rahasia Kesehatan Nabi                     Prof. Dr. Abdul Basith      Tiga Serangkai     RM  23.50
                                   Muhammad Sayyid
1659 Rahasia Keutamaan Amal - Tuntunan Nabi SAW Dalam        Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili  Pustaka At-Tazkia    RM  26.50
   Meningkatkan Kualitas Amal
1660 Rahasia Mujarobat lengkap                   Ms.Mariyah             Mahkota         RM  11.50
1661 Rahasia Penyembuhan Cara Islami - Hasil Petunjuk Para Leluhur Labib Mz              Bintang Usaha Jaya   RM  9.80

1662 Rahasia Primbun Khusus Wanita Lengkap              Putri Ayu             Sendang Dhuwur     RM  3.80
1663 Rahasia Tawakal                         Dr. Abdullah bin Umar Ad-     Pustaka Azzam      RM  23.50
                                   Dumaiji
1664 Raih Surga Dengan Beberapa Menit                Abu Thalhah Muhammad       Maghfirah Pustaka    RM  32.50
                                   Yunus Abdul Sattar
1665  Rajam Dalam Arus Budaya Syahwat                Adian Husaini           Pustaka Al-Kautsar   RM  15.80
1666  Ramadhan Bersama Nabi                     Syaikh Samih Kurayyim       Pustaka Al-Kautsar   RM  34.50
1667  Ramadhan Returns                       Sofwan Al-Banna          Pro-U Media       RM  21.50
1668  Ramalan Hidup besar                      Hafiz Syirazi           Cahaya         RM  67.50
1669  Ramalan Parabu Jayabana - Mengungkap Tanda-tanda Zaman    Dr. Sindung Marwoto        Panji Pustaka      RM  24.80

1670 Ranggawarsita Menjawab Takdir                  J. Syahban Yasasusastra      Beranda         RM  52.50
1671 Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak Di Minangkabau      H. Idrus Hakimy Dt. Rajo     Rosda          RM  27.50
                                   Penghulu
1672  Ranjau-ranjau Setan Dalam Menyesatkan Manusia         A. Mudjab Mahali         Mitra Pustaka      RM  29.80
1673  Ratu-ratu Islam Yang Terlupakan                Fatima Mernissi          Mizan          RM  26.80
1674  Refleksi Manajemen Qolbu                   Abdullah Gymnastiar        MQ Publishing      RM  16.80
1675  Refleksologi - Pengetahuan Dasar Pijat Refleksi 2       Bisma Ragawaluya         Pionir Jaya       RM  14.50
1676  Refleksologi - Terapi Zona Refleksi Pada Kaki         Bisma Ragawaluya         Pionir Jaya       RM  14.50
1677  Refleksologi Penyembuhan Tanpa Obat, Injeksi & Operasi    DS. Soewito            Titik Terang      RM  15.50
1678  Reformasi Prematur - Jawaban Islam Terhadap Reformasi Total  Al-Chaidar            Darul Falah       RM  27.80

1679 Re-ideologi Islam - Membumikan Islam Sebagai Sistem       Muhammad Hawari          Al-Azhar Press     RM  32.50
1680 Rekonstruksi Pemikiran Menuju Gerakan Islam Modern       Musthafa Muhammad Thahhan     Intermedia       RM  16.80

1681 Rekonstruksi Pemikiran Nurcholish Madjid - Membangun Visi &   Junaidi Idrus           Logung Pustaka     RM  17.50
   Misi Baru Islam Indonesia
1682 Relativisme Etika - Menyisir Perdebatan Hangat & Memetik    Muhammad A. Shomali        Serambi         RM  33.80
   Wawasan Baru Tentang Dasar-dasar Moralitas
1683 Relativitas Kebenaran Agama - Kritik dan Dialog         Dr. Aliya Harb          IRCiSoD         RM  36.80
1684 Renaisans Islam - Kebangkitan Intelektual & Budaya Pada Abad  Joel L. Kraemer          Mizan          RM  59.80
   Pertengahan
1685 Rencana Zionis Melumpuhkan Shahwah Islamiyah          Abu Ridha             SIDIK          RM  8.00
1686 Renungan Di Balik Bencana & Musibah               Badruzzaman Busyari        Pustaka Al-Muhajirin  RM  31.50
1687 Renungan Embun Pagi - Menggapai Kearifan Dari Kejadian     Abdul Hamid Al-Bilali       Hikmah         RM  20.80
   Sehari-hari
1688 Renungan Jum'at                         Rudi Suharto           Al-Huda         RM  33.50
1689 Renungan Kehidupan                       Abdul Hamid Al-Bilali       Qisthi Press      RM  24.80
1690 Renungan Tarikh                         Abdurrahman            Sinar Baru Algensindo  RM  14.50
1691 Re-politisasi Islam                       Bahtiar Effendy          Mizan          RM  38.80
1692 Reposisi Islam                         Dr. Yusuf Al-Qardhawi       Al-Mawardi Prima    RM  12.80
1693 Resep Al-Quran Untuk Hidup Sehat                Abdul Mun'im Qandil        Cendekia        RM  22.80
1694 Resep Obat Ala Nabi - 50 Resep Ala Nabi Untuk Mengobati     Abu Abdillah Al-Maqdisi Al-    Elba          RM  55.50
   Berbagai Macam Penyakit                     Hambali
1695 Revolusi Integralisme Islam : Merumuskan Paradigma Sains &   Armahedi Mahzar          Mizan          RM  39.80
   Teknologi Islami
1696 Revolusi Islam - Di Bawah Bendera Laailaahaillallah       Ziaul Haque            Darul Falah       RM  16.80
1697 Revolusi Spiritual                       A. Reza Arasteh          Inisiasi Press     RM  26.80
1698 Rindu Tiada Akhir - Belajar Mencinta & Dicinta Allah dari Al-  Binyamin Abrahamov        Serambi         RM  29.80
   Ghazali & Al-Dabbaghi
1699 Ringkasan Minhajus Sunnah Ibnu Taimiyah             Syaikh Abdurrahman bin Hasan Pustaka Ar-Rayyan      RM  22.50

1700  Ringkasan Zaadul Maad (Bekal Ke Akhirat)           Ibnu Qayyim            Elba          RM  55.50
1701  Risalah Kekuatan Jiwa                     Ashad Kusuma Jaya         Media Insani      RM  14.80
1702  Risalah Kepedihan & Keagungan Cinta              Musthafa Shadiq Ar-Rafi'ie    Mitra Pustaka      RM  19.80
1703  Risalah Konsep Ilmu Dalam Islam - Sebuah Tinjauan Ihsani   Ismail Fajrie Alatas       Diwan          RM  59.50

1704 Risalah Pemantap hati, mutiara kata & Nasihat Al-Imam Habib   Syaikh Ahmad bin Abdulkarim    Pustaka Hidayah     RM  45.50
   Abdullah bin Alawi al-Hadad                   Al-Hasawi Asy-Syajjar

1705 Risalah Penting Syaikh Utsaimin                 Syaikh Muhammad bin Shalih    Al-Qowam        RM  19.50
                                   Al-Utsaimin
No                Judul Buku                 Pengarang              Penerbit    Harga
1706 Risalah Pergerakan Pemuda Islam                Musthafa Muhammad Thahhan     Visi            RM  33.80

1707 Risalah Takdir                        Ibnu Qayyim            Aprindo          RM  16.80
1708 Risalatul Huqoq - Pandangan Islam Tentang Hak-hak Asasi    Imam Ali Zainal Abidin       Pustaka Intermasa     RM  39.80
   Manusia
1709 Ritual Ke Alam Arwah - Dalam Perspektif Al-Quran & Sunnah   Syekh Mahmud Asy-Syarbini     Sahara Publishers     RM  29.80

1710 Riwayat Hidup Rasulullah                   Abul Hasan Ali An-Nadwi      Bina Ilmu         RM  48.50
1711 Riwayat Maulana Malik Ibrahim                                  Menara Kudus        RM  3.50
1712 Roh                              Ibnu Qayyim            Pustaka Al-Kautsar     RM  42.50
1713 Rujukan Lengkap Masalah Jin & Sihir              Syaikh Ibrahim Abdul Alim     Pustaka Al-Kautsar     RM  39.50
1714 Rumah Yang Tidak Dimasuki Setan                Muhammad Ash-Shayim        Gema Insani Press     RM  14.80
1715 Runtuhnya Teori Evolusi Dalam 20 Pertanyaan          Harun Yahya            Risalah Gusti       RM  39.80
1716 Runtuhnya Teori Pembangunan & Globalisasi           Dr. Mansour Fakih         Pustaka Pelajar      RM  22.80
1717 Ruqyah - Cara Islami Mengatasi Kesurupan           Wahid Abdussalam Bali       Aqwam           RM  26.50
1718 Ruqyah Mengobati Guna-guna & Sihir Menurut Al-Quran & As-   Yazid bin Abdul Qadir Jawas    Pustaka Imam Asy-Syafi'i  RM  5.80
   Sunnah Yang Shahih
1719 Ruqyah Syar'iyyah - Gangguan Jin, Hasad & 'Ain        Abu Ubaidah Mahir bin Sahleh    Duta Ilmu         RM  29.50
                                  Ali Mubarak
1720 Saat Ajal Menghampirimu                    Abdul Malik Al-Qasim        Harum Group        RM  6.80
1721 Saat Malaikat Maut Menjemput Orang-orang Shaleh        Dr. Musthafa Murad         Pustaka Al-Kautsar     RM  32.50
1722 Saat-saat Rasulullah & Sahabat Menangis            Majdi Muhammad Asy-Syahawi     Pustaka Azzam       RM  26.80

1723 Saat-saat Rasulullah SAW Bergembira              Majdi Muhammad Asy-Syahawi Pustaka Azzam           RM  42.80

1724 Sabda Ilmu                          Ali Umar              Al-Huda          RM  17.50
1725 Sabilal Muhtadin Jilid 1 & 2 (1 set)             Syekh Muhamad Arsyad Al-      Bina Ilmu         RM  72.80
                                  Banjari
1726  said Jamaluddin Al-Afghany                 Hamka               Bulan Bintang       RM  5.80
1727  Sains-sains Islam                      John L. Esposito          Inisiasi Press       RM  29.80
1728  Saksikan Bahwa Aku Seorang Muslim              Salim A. Fillah          Pro-U Media        RM  42.50
1729  Salafi Digugat Salafi Menjawab               Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan Al-  Pustaka As-Sunnah     RM  28.80
                                  Fauzan & Muhammad
                                  Nashiruddin Al-Albani
1730 Salah Kaprah Dalam Memperjuangkan Islam - Masalah Aktual   Abu Anas Ali bin Husain Abu    Pustaka Al-Sofwa      RM  25.80
   Perjuangan Islam dari Landasan Perjuangan, Isu Terorisme   Lauz
   sampai Bom Bunuh Diri
1731 Salah Paham Terhadap Islam                  Muhammad Quthb           Pustaka          RM  19.80
1732 Saling Memberi Saling Menerima - Kiat-kiat Sukses Menjalin  Sayyid Mahdi As-Sadr        Pustaka Zahra       RM  17.80
   Hubungan Dalam Hidup
1733 Samudera Rahmat                        H. Syahrial Sain          Karya Dunia Fikir     RM  28.80
1734 Sang Bintang Cemerlang                    Yudi Pramuko            Putra Berdikari      RM  29.80
1735 Sang Dewi                           Kamal Seyed            Al-Huda          RM  14.50
1736 Sang Guru Zaman - Kisah-kisah dari Timur (Buku 1)       Idries Shah            Syafaat          RM  17.80
1737 Sang Guru Zaman - Kisah-kisah dari Timur (Buku 2)       Idries Shah            Syafaat          RM  17.80
1738 Sang Pembebas - Imam Mahdi Sebagai Simbol Perdamaian     Muhammad Baqir Shadr        Al-Huda          RM  42.50
   Dunia
1739 Sang Penyangga Singgasana Tuhan                Jamal J. Elias           Pustaka Hidayah      RM  46.80
1740 Sarekat Islam - Gerakan Ratu Adil?              A. P. E. Korver          Grafiti Press       RM  16.50
1741 Sarjana Universitas Setan                   Muhammad Masrur          Pustaka Media       RM  7.80
1742 Sastra Ilahi - Ilham Sirriyah Tuangku Syaikh Muhammad Ali   Drs. Ahmad Rahman         Hikmah           RM  16.80
   Hanafiah
1743 Satu Sumber Dua Corak - Menyingkap Islam & Kristen      Muhammad Ali Zenjibari   Pustaka Intermasa         RM  19.80
1744 Saudagar Buku Dari Kabul                   Asne Seierstad       Qanita               RM  33.50
1745 Sebaiknya Anda Tahu! - Mengungkap Misteri & Keajaiban Dunia  Muhammad Kamil Abdul Samad Ziyad               RM  17.80
   Satwa, Tumbuhan & Manusia
1746 Sebuah Nasihat Kecil                     Abdullah Gymnastiar        Republika         RM  19.80
1747 Sehat Murah Dengan Air                    Yolanda Amirta           Keluarga Dokter      RM  17.80
1748 Sehat Tanpa Obat - 4 Langkah Revolusi Anti Oksidan      Dr. Kenneth H. Cooper       Kaifa           RM  29.80
1749 Sejarah Asal-usul Nenek Moyang Orang Jawa           Dr. Purwadi            Tunas Harapan       RM  36.80
1750 Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Zionisme         Prof. Jacob Katz          Pustaka Progressif     RM  32.80
1751 Sekilas Tentang Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi       Novel Muhammad Alaydrus      Putera Riyadi       RM  19.80
1752 Sekular Eksterim                       Dr. Yusuf Al-Qardhawi       Pustaka Al-Kautsar     RM  22.80
1753 Selagi Masih Muda - Bagaimana Menjadikan Masa Muda Begitu   Dr. 'Aidh Abdullah Al-Qarni    Aqwam           RM  17.50
   Bermakna
1754 Selamat Jalan Pejuang                     Dr. Yusuf Al-Qardhawi       Gema Insani Press     RM  32.50
1755 Selamat Tinggal Mitos, Datang Realitas            Kuntowijoyo            Mizan           RM  26.80
1756 Sempurna Lagi Abadi - Menepis Berbagai Gugatan & Keraguan   Dr. Muhammad Al-Maliki Al-     Pustaka Hidayah      RM  33.50
   Ihwal Kesempurnaan & Keabadian Risalah Islam         Hasani

1757 Seni & Hiburan Dalam Islam                  Dr. Yusuf Al-Qardhawi       Pustaka Al-Kautsar     RM  7.80
1758 Seni & Strategi Perang Masa Rasulullah SAW          Jamal Yusuf Al-Khulafat      Izzan Pustaka       RM  14.80
1759 Seni Berbeda Pendapat - Prinsip, Etika & Kaidah Mengelola   Dr. Abdullah bin Ibrahim Ath-   Asy-Syaamil        RM  15.50
   Perbedaan                           Thariqi
1760 Seni Kaligrafi Islam                     Drs. D. Sirojuddin AR       Rosda           RM  37.50
1761 Seni Kaligrafi Islam                     M. Aniq Syaifulloh         Lintas Media        RM  6.80
No                Judul Buku                   Pengarang            Penerbit   Harga
1762 Seni Mendidik Islami - Kiat-kiat Menciptakan Generasi Unggul   Baqir Sharif Al-Qarashi    Pustaka Zahra      RM  33.80

1763 Senjata & benteng pertahanan mukmin                Abu Mazaya Al-Hafidz      Arkola         RM  8.80
1764 Senjata Menghadapi Pemurtadan Berkedok Islam           TIM Fakta           Pustaka Al-Kautsar   RM  18.80
1765 Senjata Pemusnah Masal & Kebijakan Luar Negeri Kolonialis     Hizbut Tahrir         Thariqul Izzah     RM  12.00

1766  Sentuhan Spiritual Aidh Al-Qarni                Dr. 'Aidh Abdullah Al-Qarni  Al-Qalam        RM  89.50
1767  Senyum-senyum Rasulullah                    Fuad Kauma           Mitra Pustaka      RM  19.80
1768  Sepuluh Menit Yang Menentukan!                 Abdul Malik Al-Qasim      Pustaka Arafah     RM  14.50
1769  Serangan Amerika Untuk Menghancurkan Islam           Abdul Qadim Zallum       Thariqul Izzah     RM  5.80
1770  Serangan WTC Dalam Timbangan Syar'i               Shalahuddin Al-Ayyubi     Al-Alaq Pustaka     RM  25.50
1771  Seratus Muslim Terkemuka                    Jamil Ahmad          Pustaka Firdaus     RM  35.80
1772  Serban Merah Kaum Liberalis - Mozaik Pemikiran Liberal; Islam  Prof. Dr. Rifat Al-Said    Sajadah Press      RM  22.50
    Garda Depan Di Timur Tengah
1773  Seruan Azan Dari Puing WTC - Dakwah Islam Di Jantung      Imam Feisal Abdul Rauf     Mizan          RM  62.50
    Amerika Pasca 9/11
1774  Seruan Hizbut Tahrir Kepada Kaum Muslim             Hizbut Tahrir         Thariqul Izzah     RM  15.80
1775  Seruan Hizbut Tahrir Kepada Umat Islam, Khususnya Militer    TIM Penulis          Hizbut Tahrir      RM  1.00
    (Booklet)
1776  Seruan-seruan Islam                       Kalim Siddiqui         Pustaka Pelajar     RM  42.80
1777  Sesegar Telaga Kautsar - Tadabbur Kreatif 30 Ayat Motivasi   Hudzaifah Ismail        Senayan Abadi      RM  33.50
1778  Setan Pun Hafal Ayat Kusi - 99 Kisah Penyegar Iman       Aep Saepulloh Darusmanwiati  Zaman          RM  26.50

1779 Setetes Air Mata Cinta                      Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan Al- Darul Haq       RM  24.80
                                    Fauzan
1780 Setetes Hikmah - Kumpulan Nasihat Habib Abdullah bin Alwi Al-   Novel Muhammad Alaydrus     Taman Ilmu      RM  22.50
   Haddad
1781 Seven Theories of Religion                    Daniel L. Pals         Qalam          RM  49.80
1782 Sexuality In Islam - Peradaban Kamasutra Abad Pertengahan     Abdel Wahab Bouhdiba      Alenia         RM  45.50

1783 Shahih At-Targhib Wa At-Tarhib - Jilid 1             Muhammad Nashiruddin Al-    Pustaka Sahifa     RM  62.50
                                    Albani
1784 Shahih Fadhail Amal - Jilid 1 (Muraja'ah : Syaikh Musthafa Al-  Syaikh Ali bin Muhammad Al-  Pustaka At-Tazkia    RM  89.00
   Adawi)                              Maghribi
1785 Siapa Nabi Terakhir?                       Ja'far Subhani         Al-Huda         RM  22.50
1786 Siapa Penghuni Surga Siapa Penghuni Neraka            Prof. Dr. Mutawalli Sya'rawi  Gema Insani Press    RM  22.80
1787 Siapa Teroris Dunia?                       Dr. Haitsam Al-Kailani     Pustaka Al-Kautsar   RM  18.80
1788 Siapa Teroris? Siapa Khawarij? Bantahan terhadap 'Buku      Abduh Zulfikar Akaha      Pustaka Al-Kautsar   RM  39.50
   Mereka Adalah Teroris'
1789 Siapakah Tuhan mu?                        Dr. Umar Sulaiman Al-Asyqar Sahara Publishers     RM  47.80
1790 Sikap Ahlul Bait Terhadap Sahabat Nabi              Muhammad bin Ali Al-Syawkani LPPI           RM  7.80

1791  Silahul Mukmin                         K. Mahfudz & Sya'roni     Ampel suci.       RM  11.80
1792  Silahul mukmin.Perisai orang-orang mukmin            Ust.Labib Mz          Pustaka Agung Harapan  RM  12.80
1793  Silahul Mu'min - Senjata dan benteng kehidupan         K. H.Rahim           Terbit Terang      RM  9.80
1794  Silakan Terpesona                        Dr. 'Aidh Abdullah Al-Qarni  Sahara Publishers    RM  39.80
1795  Sinar Yang Mengungkap Sang Cahaya                Said Nursi           Murai Kencana      RM  75.80
1796  Singapura Basis Israel Asia Tenggara              Rizki Ridyasmara        Khalifa         RM  26.50
1797  Singgahsana Para Pengantin                   Dr. Ali Qaimi         Cahaya         RM  22.80
1798  Siri Kecerdasan Ali bin Abi Thalib - Api Itu Dingin       Team Devisi Remaja       Al-Huda         RM  7.50
1799  Siri Kecerdasan Ali bin Abi Thalib - Ashabul Kahfi       Team Devisi Remaja       Al-Huda         RM  10.80
1800  Siri Kecerdasan Ali bin Abi Thalib - Hidangan Surga       Team Devisi Remaja       Al-Huda         RM  8.80
1801  Siri Kecerdasan Ali bin Abi Thalib - Kitab-kitab        Team Devisi Remaja       Al-Huda         RM  7.50
1802  Siri Kecerdasan Ali bin Abi Thalib - Lubang Gelap        Team Devisi Remaja       Al-Huda         RM  7.50
1803  Siri Kecerdasan Ali bin Abi Thalib - Perlindungan        Team Devisi Remaja       Al-Huda         RM  7.50
1804  Siri Kecerdasan Ali bin Abi Thalib - Teka Teki         Team Devisi Remaja       Al-Huda         RM  7.50
1805  Siri Pemuka Islam - Fatimah Binti Muhammad SAW         Syed Mehdi           Al-Huda         RM  8.50
1806  Sisi Gelap Zionisme                       Ralph Schoenman        Pustaka Progressif   RM  23.80
1807  Sisi Hidup Para Khalifah Saleh                 Majid Ali Khan         Risalah Gusti      RM  23.80
1808  Sisi Pandang Ibnu Qayyim Al-Jauziyah              Ibnu Qayyim          Pustaka Azzam      RM  21.80
1809  Sisi-sisi kehidupan pribadi Rasulullah saw           Yusuf bin Ismail An-Nabhani  Hasyimi Press      RM  34.50
1810  Sistem Sanksi Dalam Islam                    Abdurrahman Maliki       Thariqul Izzah     RM  33.80
1811  Sittu Duror - Landasan Membangun Jalan Selamat         Syaikh Abdul Malik Ramdhani  Media Hidayah      RM  14.80

1812 Smart Healing - Kiat Hidup Sehat Menurut Nabi           Dr. Muhammad Ali Toha     Pustaka Al-Kautsar   RM  23.50
                                    Assegaf
1813 Soekarno, Islam & Nasionalisme                  Dr. Badri Yatim        Logos          RM  19.80
1814 Solusi Damai Islam Kristen Di Indonesia              Adian Husaini         Pustaka Da'i      RM  19.50
1815 Sosok Mujahid Sejati Usamah bin Muhammad 'Awad bib Ladin     Isham Darraz          Cendekia        RM  11.80

1816  Speak English, Please - English For Your Better Future - 1   Slamet Riyanto         Pustaka Pelajar     RM  18.80
1817  Speak English, Please - English For Your Better Future - 2   Slamet Riyanto         Pustaka Pelajar     RM  22.50
1818  Speak English, Please - English For Your Better Future - 3   Slamet Riyanto         Pustaka Pelajar     RM  29.50
1819  Spionase & Strategi Perang Rasulullah              Muhammad Asy-Syafi'iy     Qisthi Press      RM  17.80
1820  Spiritualitas Posreligius                    Tyler T. Roberts        Qalam          RM  36.80
1821  Stop Anarkisme,Kode etik amar makruf & Nahi Mungkar       Murtadha Muthahhari      Al-Huda         RM  12.50
No               Judul Buku                   Pengarang             Penerbit     Harga
1822 Stop Boros                           Dr. Abdullah bin Ibrahim Ath-   Darul Falah        RM  15.80
                                   Thariqi
1823 Strategi Amerika Menghancurkan Gerakan Islam          Mazin Shalah Al-Muthabaqani    Robbani Press       RM  15.80

1824 Studi Dasar-dasar Pemikiran Islam                Muhammad Husain Abdullah     Thariqul Izzah       RM  26.80
1825 Study In Islamic Countries                   Abdul Hayyie Al-Kattani      Gema Insani Press     RM  41.50
1826 Sudah Munculkah Dajjal & Ya'juj & Ma'juj            Abdurrahman bin Nashir As-    Wacana Ilmiah Press    RM  18.50
                                   Sa'di
1827 Sudahkah Anda Mengenal Jama'ah Tabligh                              Darul Qolam        RM  2.00
1828 Sujud Sahwi                           Dr. Abdullah bin Muhammad     Pustaka Azzam       RM  24.50
                                   bin Ahmad bin Ath-Thayyar
1829 Sujud Syukur                          Yusuf bin Abdul Aziz Ath-     Darul Falah        RM  11.80
                                   Thureaifi
1830 Sukses Bergaul - Menjalin Interaksi Dengan Hati         Yusuf Al-Uqshari         Gema Insani Press     RM  29.80
1831 Sukses Bersama Waktu                      Yusuf Michael As'ad        Cendekia          RM  12.80
1832 Sukses Menjadi Pemimpin Islami                 Dr. Thariq Muhammad As-      Maghfirah Pustaka     RM  39.50
                                   Suwaidan Faishal Umar
                                   Basyarahil
1833 Sukses Meraih Surga                       Ibnul Jauzi            Cendekia          RM  59.80
1834 Sukses Tanpa Batas - Panduan Perjalanan Menuju Kesuksesan    Dr. Thariq Muhammad As-      Maghfirah Pustaka     RM  29.80
   Dunia & Akhirat                         Suwaidan Faishal Umar
                                   Basyarahil
1835  Sullamut Taufiq Berikut Penjelasannya             Syekh Imam Nawawi Banten     Amelia           RM  4.50
1836  Sumbangan Islam Kepada Ilmu dan Kebudayaan                           Pustaka          RM  29.80
1837  Sumpah & Nazar                        Dr. M. Abdul Qadir Abu Faris   Darus Sunnah        RM  23.80
1838  Sun Healing (Terapi Sinar Matahari Untuk Penyakit Ringan   Dr. Douglas McTaggart       Prestasi Pustaka      RM  29.50
    Sampai Kronis)
1839  Sunatullah Dalam Berbagai Aspek Kehidupan           Dr. Abdul Karim Zaidan      Pustaka Azzam       RM  35.80
1840  Sunatullah Dalam Jiwa Manusia                 Dr.Achmad Muarok.         IIIT Indonesia       RM  27.80
1841  Sungguh Mengagumkan Manajemen Waktu Para Uiama - Potret    Syaikh Abdul Fattah        Zam Zam          RM  22.50
    Gemilang Keberhasilan Manusia Shalih Mengatur Waktu Dalam
    Hidupnya
1842  Sunnah Di Bawah Ancaman - Dari Snouck Hurgronje Hingga    Dr. Daud Rasyid          Asy-Syaamil        RM  29.50
    Harun Nasution
1843  Sunnah-Syiah Bergandingan Tangan! Mungkinkah? - Kajian Atas  M. Quraish Shihab         Lentera Hati        RM  52.50
    Konsep Ajaran & Pemikiran
1844  Super Health - Gaya Hidup Sehat Rasulullah          Egha Zainur Ramadhani       Pro-U Media        RM  26.50
1845  Supremasi Iran - Poros Setan Atau Superpower Baru?      Ali M. Ansari           Zahra           RM  45.00
1846  Surga & Bidadari…Oh! Indahnya!...               Syaikh Mahir Ahmad Ash-Shufi   Wacana Ilmiah Press    RM  39.50

1847 Surga Dan Neraka                        Dr Umar Sulaiman Al-Asyqar    Serambi          RM  27.80
1848 Surga masa depan                        Abdul Adheem Al-Muhtadi Al-    Misbah           RM  42.50
                                   Bahrani
1849  Surga Merah - Kisah Kehidupan Fatimah Az-Zahra        Kamal Al-Sayyid          Qorina           RM  27.50
1850  Susah Itu Mudah - Bebaskan Hidupmu Dengan Cahaya       Yusuf Mansur           Salamadani         RM  37.50
1851  Syahadat Kedua - Ketika Keimanan Saja Tidak Cukup       Muhammad Baqir Ash-Shadr     Pustaka Zahra       RM  13.80
1852  Syaikh Muhammad Al-Ghazali Yang Saya Kenal          Dr. Yusuf Al-Qardhawi       Robbani Press       RM  28.50
1853  Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani Dalam Kenangan     Umar Abu Bakar          Pustaka At-Tibyan     RM  18.80

1854 Syarah 3 Landasan Utama                                      Pustaka At-Tibyan     RM  33.80
1855 Syarah Adab & Manfaat Menuntut Ilmu               Syaikh Muhammad bin Shalih    Pustaka Imam Asy-Syafi'i  RM  36.80
                                   Al-Utsaimin
1856 Syarah Asma'ul Husna                      Dr. Said bin Ali Wahf Al-     Cendekia          RM  42.80
                                   Qahthani
1857  Syariat & Akal                        Muhammad Al-Ghazali        Lentera          RM  23.80
1858  Syariat Islam Yes Syariat Islam No              Kurniawan Zein          Paramadina         RM  25.80
1859  Syekh Muhammad bin Abdul Wahab & Ajarannya          Ja'far Subhani          Citra           RM  34.50
1860  Syetan vs Manusia                       Dr. Abdul Aziz bin Shaleh Ubaid  Pustaka Azzam       RM  15.80

1861 Syiah Dalam Sunnah - Mencari Titik Temu Yang Terabaikan     Muhammad Reza Modarresee     Citra           RM  21.50

1862 Syiah ditolak syiah dicari                   Dr.O.Hashem            Al-Huda          RM  33.50
1863 Tafakur                             Prof. Dasteghib          Cahaya           RM  27.50
1864 Tafsir Dua Kalimat Syahadat                   Dr. Hamdan bin Rajih Al-Mahdi   Cendekia          RM  12.80
                                   Al-Hijari
1865 Tafsir Mimpi                          Sigmund Freud           Jendela          RM  29.80
1866 Tafsir Mimpi Menurut Al-Quran & As-Sunnah            Muhammad Ibnu Sirin        Gema Insani Press     RM  65.50
1867 Tafsir Mimpi, Firasat & Tabiat                 Oni Anawati            Mulia Jaya         RM  7.80
1868 Tafsir Nabawi                                           Pustaka Azzam       RM  27.80
1869 Tai Chi Chuan - Ilmu Penyehat tubuh               Ong Chun Hoo           Pionir Jaya        RM  9.80
1870 Tajdid Muhammadiyah - Dari Ahmad Dahlan Hingga A. Syafii    Hery Sucipto Nadjamuddin     Grafindo          RM  28.50
   Maarif                             Ramly
1871 Tak Ada Penderitaan Abadi - Pelipur Lara Bagi Mereka Yang    Imam bin Muhammad Al-       Nafas           RM  37.50
   Tertimpa Musibah                        Manbaji
1872 Tak Terlena Oleh Dunia - Dalam Pandangan Allah SWT ,      Salman Nashif Ad-Dahduh      Pustaka Hidayah      RM  35.50
   Rasulullah SAW, Para Sahabat Nabi & Tabi'in
1873 Takdir                             Dr. Yusuf Al-Qardhawi       Pustaka Al-Kautsar     RM  19.80
No                Judul Buku                    Pengarang             Penerbit   Harga
1874 Takdir                              Nova Wulandari          Labdawara        RM  57.80
1875 Taman Jatuh Cinta & Rekreasi orang dimabuk rindu         Ibnu Qayyim            Irsyad Baitus Salam   RM  59.50
1876 Taman Orang-orang Jatuh Cinta & Memendam Rindu          Ibnu Qayyim            Darul Falah       RM  39.50
1877 Taman Orang-orang Yang Bertobat                  Ibrahim Al-Karazkani       Pustaka Zahra      RM  42.80
1878 Tamasya Ke Negeri Akhirat                     Syaikh Mahmud Al-Mishri      Pustaka Al-Kautsar   RM  110.00
1879 Tamasya Ke Syurga                         Ibnu Qayyim            Darul Falah       RM  52.50
1880 Tamu Terakhir - Empat Puluh Persiapan Menghadapi Malaikat     Kholid Abu Sholih         Al-Qowam        RM   2.80
   Maut
1881 Tanaman Obat Plus Pengobatan Alternatif              Yoanna & Yovita          Setia Kawan       RM   7.80
1882 Tanda-tanda Kenabian Muhammad Rasulullah SAW           Muhammad bin Alwy Al-Maliky    Bintang Pelajar     RM   3.60
                                    Al-Hasany
1883 Tanda-tanda Kiamat                        Harun Yahya            Risalah Gusti      RM  34.80
1884 Tangga Langit                           Bahauddini            Al-Huda         RM  33.50
1885 Tantangan Sekularisasi dan Liberalisasi Di Dunia Islam      Hamd Fahmy Zarkasyi, Adnin    Khairul Bayan      RM  13.50
                                    Armas & Adian Husaini

1886 Tanyalah Aku Sebelum Kau Kehilangan Aku - Kata-kata Mutiara    Ali Bin Abi Thalib        Pustaka Hidayah     RM  53.50
   Ali bin Abi Thalib - HC
1887 Tanyalah Aku Sebelum Kau Kehilangan Aku - Kata-kata Mutiara                     Pustaka Hidayah     RM  39.80
   Ali bin Abi Thalib - SC
1888 Tarjamah Senjata Mukmin                      Zainu Ridlo Buyan         Bursa Ilmu       RM   7.50
1889 Tarjamah Syamsul Ma'arif - Perisai Mukmin Dalam Kehidupan     Achmad Sunarto          Mutiara Ilmu      RM   9.80
1890 Taubat                              Dr. Yusuf Al-Qardhawi       Pustaka Al-Kautsar   RM  26.80
1891 Taubat - Cara Tepat Membersihkan Dosa               Khoirur Rohim           Pustaka Agung Harapan  RM   3.50
1892 Taubat - Jalan Pintas Menebus Dosa                Syaikh Muhammad Shalih Al-    Pustaka At-Tibyan    RM   8.80
                                    Munajjid
1893  Taubat - Metode Taubat Menurut Ulama Salaf           Ibnu Taimiyah           Media Insani      RM   9.80
1894  Tawadhu' & Takabur                                        Pustaka Al-Kautsar   RM   4.80
1895  Tawadhu' Seperti Rasulullah SAW                 Syaikh Salim bin 'Ied Al-Hilali  Menara Kudus      RM   8.80
1896  Tawakal                             Dr. Yusuf Al-Qardhawi       Pustaka Al-Kautsar   RM  15.80
1897  Tegar Di Atas Sunnah                      Syaikh Salim bin 'Ied Al-Hilali  Media Tarbiyah     RM  12.50
1898  Tegar Menghadapi Ajal                      Ibnul Jauzi            Pustaka Azzam      RM  15.80
1899  Teknik Latihan Inti Tenaga Frana                                 Aneka          RM  14.00
1900  Teknik Penyembuhan Melalui Pijat Refleksi & Ramuan       Putu Winarmo           Bintang Timur      RM   6.80
    Tradisional 1
1901  Teknik Penyembuhan Melalui Pijat Refleksi & Ramuan       Putu Winarmo           Bintang Timur      RM   5.30
    Tradisional 2
1902  Teladan Abadi - Ali Zainal Abidin                TIM Penulis            Al-Huda         RM  31.50
1903  Teladan Abadi - Imam Mahdi                   TIM Penulis            Al-Huda         RM  31.50
1904  Teladan Hidup Orang-orang Pilihan - Kejadian-kejadian      Ahmad Salim Ba Duwailan      Pustaka Ibnu Katsir   RM  29.80
    Menakjubkan Dalam Kehidupan Rasulullah, Sahabat, Tabi'in &
    Orang-orang Sesudahnya
1905  Telah Datang Zamannya                      Abdul Hakim bin Amir Abdat    Pustaka Imam Muslim   RM  33.50
1906  Teman Setia Di Kala Sakit                    Hamud bin Abdullah Al-Mathor   Pustaka Amani      RM  15.50

1907 Tema-tema Pokok Nahjul Balaghah                  Murtadha Muthahhari        Al-Huda         RM  25.80
1908 Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck                 Hamka               Bulan Bintang      RM  18.80
1909 Tentukan Cara Anda Untuk Sukses                  Dr. 'Aidh Abdullah Al-Qarni    Al-I'tishom       RM  16.80
1910 Teori Relativitas Einstein - Penjelasan Populer Untuk Umum;    Bertrand Russell         Pustaka Pelajar     RM  25.50
   Sebuah Penjelasan Paling Gamblang Mengenai Teori Relativitas
   Einstein
1911 Terapi Urin, Halalkah?                      Ali Mansur            Abla Publisher     RM  11.90
1912 Terapi Yumeiho - Terapi Pijat-Urut Pembetulan Tulang Pinggul   Masayuki Saionji         Pustaka Pelajar     RM  17.50

1913 Tercelanya Suap Menyuap                      Imron Al-Idrusy          Putra Pelajar      RM   7.80
1914 Terjemah & Penjelasan Bidayatul Hidayah              Yahya Al-Mutamakkin        Toha Putra       RM  19.80
1915 Terjemah Al-Qirthaas - Jilid 1                  Habib Ali bin Hassan Abdullah   Darul Ulum       RM  26.80

1916 Terjemah Al-Qirthaas - Jilid 2                  Habib Ali bin Hassan Abdullah   Darul Ulum       RM  26.80

1917 Terjemah Bahjatul Wasail                     Syekh Muhammad Nawawi       Al-Ridha        RM   9.00
1918 Terjemah Fathul Mu'in 1-3 (set)                  Syeikh Zainuddin bin Abdul    Menara Kudus      RM  45.50
                                    Aziz Al-Malibari
1919 Terjemah Injil Barnabas                      Rahnip M             Bina Ilmu        RM  14.50
1920 Terjemah Injil Barnabas - Injil Yang Membenarkan Kerasulan    Achmad Kahfi           Bina Ilmu        RM  32.50
   Muhammad
1921 Terjemah Majmuatul, Mawaalid Waadi'yah                               Assalama Pratama    RM  15.80
1922 Terjemah Nashaihul Ibad                      Ibnu Hajar Al-Asqalani      Pustaka Amani      RM  12.80
1923 Terjemah Nashaihul Ibad (H/C)                   Ibnu Hajar Al-Asqalani      Pustaka Amani      RM  19.80
1924 Terjemah Ratib Al-Haddad                     Zainu Ridlo Buyan         Tunggal Perkasa     RM   2.00
1925 Terjemah Ta'lim Muta'allim                    Syeikh Az-Zamuji         Husaini         RM   6.80
1926 Terjemah Ta'lim Muta'allim - Panduan Belajar Bagi Penuntut Ilmu  Syeikh Az-Zamuji         Pustaka Amani      RM   4.50

1927 Terjemah Tanqihul Qaul                                       Mutiara Ilmu      RM   9.80
1928 Terjemah Yasin Fadhilah                      Misbahul Munir          Binawan         RM  16.80
1929 Terjemahan Fathul Mu'in Jilid 1 & 2 (1 set)            Zainuddin bin Abdul Aziz Al-   Sinar Baru Algensindo  RM  99.50
                                    Malibari Al-Fannani
No                Judul Buku                    Pengarang            Penerbit      Harga
1930 Terjemahan Simtud Duror                    Habib Ali bin Abdul Qadir Al-    Anis bin Alwi        RM   8.50
                                  Habsyi
1931 Teroris Hanya Takluk Oleh Cinta                Harun Yahya             Iqra Insan Press       RM  18.90
1932 Teroris Melawan Teroris - Telaah & Renungan Atas 3 Buku - Aku Abu Umar Basyir           Mawazin           RM  27.50
   Melawan Teroris, Siapa Teroris & Mereka Adalah Teroris

1933  Teroris Serang Islam                       Farid Muttaqin & Sukidi    Pustaka Hidayah       RM  35.80
1934  Terorisme & Konspirasi Anti-Islam                Z. A. Maulani DKK       Pustaka Al-Kautsar      RM  27.80
1935  Terorisme Dalam Otak Zionis                   Dr. Ismail Yaghi        Pustaka Azzam        RM   8.80
1936  Terorisme Dalam Tinjauan Islam                  Syaikh Zaid bin Muhammad bin  Maktabah Salafi Press    RM  15.80
                                    Hadi Al-Madkhali
1937 Terorisme Israel Membedah Paradigma dan Strategi Terorisme     Al-Muzzammil Yusuf       Asy-Syaamil         RM  19.80
   Zionis
1938 Terorisme, Perang Global & Masa Depan Demokrasi          TIM Editor         Mata Pena            RM  28.80
1939 Terputusnya Wahyu Dari Langit - Detik-detik Menjelang       Majdi Muhammad Asy-Syahawiy Pustaka At-Tibyan        RM  17.50
   Wafatnya Rasulullah
1940 Tersenyumlah                            Dr. 'Aidh Abdullah Al-Qarni  Pustaka Azzam        RM  36.80
1941 Tersesat Di Jalan Yang Benar                    Ach Dhofir Zuhry        Kalam Mulia         RM  25.50
1942 Tertawa Disukai Tertawa Yang Dibenci Allah             Abdul Majid S.         Gema Insani Press      RM  18.80
1943 The Cultural Atlas of Islam                    Ismail Raji Al-Faruqi     Macmillian          RM  150.00
1944 The Dreamer's Handbook - Takwil Mimpi Menurut Sunnah        Muhammad Mustafa Al-Jibaly   Bina Ilmu          RM  37.80
1945 The Elixir of Love (Senyawa Cinta)                 Mohammad Resyahhri       Al-Huda           RM  33.50
1946 The End of History & The Last Man - Kemenangan Kapitalisme &    Francis Fukuyama        Qalam            RM  67.50
   Demokrasi Liberal
1947 The End of Science - Senjakala Ilmu Pengetahuan          John Horgan          Teraju            RM  49.50
1948 The Extraordinary Healing Power of Ordinary Things         Larry Dossey          Serambi           RM  42.50
1949 The Genetic Gods : Evolution & Belief in Human Affairs (Tuhan-   John C. Avise         Serambi           RM  42.50
   tuhan Genetis - Kuasa Gen Atas Takdir Manusia
1950 The Great Disruption                        Francis Fukuyama        Qalam            RM  55.80
1951 The Great Power of Mother - Inspirasi Dhasyat Dunia Akhirat    Solihin Abu Izzuddin & Dewi  Pro-U Media         RM  27.50
                                    Astuti
1952 The Great Transformation - Awal Sejarah Tuhan           Karen Armstrong        Mizan            RM  84.50
1953 The Heart of Islam - Pesan-pesan Universal Islam untuk       Seyyed Hossein Nasr      Mizan            RM  55.80
   Kemanusiaan
1954 The Hidden Face of Iran - Catatan Perjalanan Warga Amerika     Terence Ward          Rajut            RM  37.50
   Menembus Jantung Negeri Iran
1955 The Hidden Prophecies - Menguak Tabir Nubuat Rahasia &       Musadeq Marhaban        Al-Qalam           RM  36.50
   Perjalanan Utusan Ke-13
1956 The Journey of Soul - Catatan Perjalanan Jiwa Dalam Pencarian   Aceng Haris Surahman      Uswah            RM  38.50
   Jati Diri Yang Hakiki
1957 The Origin of Species                       Charles Darwin         IKON             RM  76.80
1958 The Power of Love                         Bintul Huda          Qorina            RM  25.50
1959 The Problems of Philosophy                     Bertrand Russell        IKON             RM  19.80
1960 The Saviour - Husain Dalam Kristianitas              Antoane Bara          Citra            RM  39.80
1961 The Secret of Jihad Moro - Fakta-fakta Perlawanan Kaum       Abu Ibrahim Muhammad Daud   Media Islamika        RM  21.50
   Tertindas Muslim Moro
1962 The Secret Supper                         Javier Sierra         Serambi           RM  39.80
1963 The Straight Path (Jalan Yang Lurus)                Alwi Alatas          Zikrul            RM  27.50
1964 The Templar Revelation - Para Pelindung Identitas Sejati Kristus  Lynn Picknett & Cilve Prince  Serambi           RM  72.50

1965 The True Gospel of Christ                     Elijah Syekh          Citra Pustaka        RM  29.80
1966 The Vision of Islam                        Sachiko Murata & William C.  Suluh Press         RM  48.50
                                    Chittick
1967 Tibbul Qulub - Dialog Ilmiah Problematika Hati dan Solusinya    Dr. Ajiil Jaasim An-Nasyimi  Pustaka Barokah       RM  33.50
   Bersama Ibnu Taimiyah
1968 Tidak Ada Paksaan Dalam Islam                 Dr. Thaha Jabir Al-Ilwany     Sri Gunting (RajaGrafindo)  RM  17.80
1969 Tidak Ada Syafa'at Di Akhirat Kelak, Benarkah? - Jawaban Untuk Syaikh Abdul Hamid Al-Jazzar    Pustaka Qalami        RM  18.80
   Kaum Ingkar Sunnah & Ingkar Syafa'at              & Syaikh Muhammad Abdul
                                  Halim
1970 Tidak Termasuk Sabda Nabi SAW                 Dr. Muhammad Fuad Syakir      Pustaka Azzam        RM  21.80
1971 Tidak Usah Takut Syariat Islam                                  Al-Mawardi Prima       RM  36.80
1972 Tikaman Ahmadiyah Terhadap Islam                Dr. As-Sayyid Abul Hasan Ali Al-  Fadlindo Media Utama     RM  24.50
                                  Hasani An-Nadwi
1973 Tinjauan Historis Konflik Yahudi-Kristen-Yahudi        Adian Husaini           Gema Insani Press      RM  26.80
1974 Titian Kasih Sayang                      Dr. 'Aidh Abdullah Al-Qarni    Cendekia           RM  16.80
1975 Titian Menuju Akhirat                     Sayyid Abdullah bin Alwi Al-    Amelia            RM   9.80
                                  Haddad
1976 Titian Rambut Dibelah Tujuh                  Labib Mz              Bintang Usaha Jaya      RM   8.80
1977 Titik Lemah Umat Islam                     Dr. Yusuf Al-Qardhawi       Penebar Salam        RM   8.80
1978 Tolak Bala' - Resep Nabi Menangkal & Mengatasi Musibah     Muhammad bin Abdul Azis Asy-    Media Hidayah        RM  18.80
                                  Syayi'
1979 Toleransi dalam menyikapi masalah khilafiah          Abu Bakar Jabir al-Jazairy     Pustaka At-Tibyan      RM   4.80
1980 Tombo Ati - Cerdas Mengobati Hati Sendiri           Ibnu Qayyim            Maghfirah Pustaka      RM  32.50
1981 Tragedi 10 Muharam - Sebuah Narasi               A. H. Jalali            Al-Huda           RM  16.50
1982 Tragedi Pembantaian Keluarga Suci Nabi             Sayyid Ibnu Thawus         Elfaraj           RM  37.50
1983 Tragedi Setan - Iblis Dalam Psikologi Sufi           Peter J. Awn            Optimus           RM  38.80
No               Judul Buku                    Pengarang              Penerbit  Harga
1984 Tragedi Ukhuwah - Telaah Atas Rajtan Ukhuwah Islamiyah Yang Dr. Thohir Luth            Penamadani       RM  29.80
   Kian Rapuh
1985 Transformasi Ideologi Islam Yang Menakutkan Amerika - Konsep Murtadha Muthahhari          Elfaraj         RM  25.50
   Revolusioner Gerakan Ulama, Intelektual & Rakyat Tertindas

1986 Tren Pluralisme Agama - Tinjauan Kritis              Dr. Anis Malik Toha       Perspektif       RM  42.50
1987 Trilogi Kepimpinan Negara Islam Indonesia - Menguak        Ifran S. Awwas          Uswah          RM  34.50
   Perjuangan Umat Islam & Pengkhianatan Kaum Nasionalis-
   Sekular
1988 Tsunami - Tanda Kekuasaan Allah                  Dr. Abdurrahman Al-Baghdady   Cakrawala Publishing  RM  31.50

1989 Tugas & Identitas Muslimat                    Murtadha Muthahhari       Shalahuddin Press    RM  4.00
1990 Tuhan Perlu Disembah                       Afzalur Rahman          Serambi         RM  29.80
1991 Tujuh Golongan Yang Dinaungi Allah                Al-Husaini Musthafa Ar-Ris    Najla Press       RM  37.80
1992 Tujuh Pelindung Dalam Kehidupan Orang Beriman           Labib Mz             Bintang Usaha Jaya   RM  14.50
1993 Tujuh Puluh Istighfar Sayyidina Ali                Alwi Hussein           Lentera         RM  16.80
1994 Tunduk Kepada Allah - Fungsi & Peran Agama Dalam Kehidupan    Dr. Aflatun Muchtar       Khazanah Baru      RM  24.80
   Manusia
1995 Tuntunan Amal-amal Penolong Di Hari Kiamat            Drs. H. Dudung Abdullah Harun Kalam Mulia        RM  22.80

1996 Tuntunan belajar tahsiinul khoth                 M.Noor Aufa Shiddiq        Menara kudus      RM  19.80
1997 Tuntunan Safar - Empat Mazhab: Syafi'i, Hanafi, Maliki & Hanbali Alimin Koto El-Majid       Sahara Publishers    RM  42.50

1998 Tuntunan Takziyah Menurut Al-Quran & Sunnah            Zafir Ibnu Hasan Ali Jam'an   Pustaka Al-Kautsar   RM  24.50
1999 Tutupilah Kesalahan Saudaramu                   Khalid Ibnu Abdurrahman Asy-   Pustaka Azzam      RM  14.80
                                    Syayi'
2000 Ucapan-ucapan Yang Dilarang                    Syaikh Muhammad bin Shalih    Pustaka At-Tibyan    RM  9.90
                                    Al-Utsaimin
2001 Umat Bertanya Ulama Menjawab                   Drs. Ahmad Dimayathi       Sinar Baru Algensindo  RM  29.80
                                    Badruzzaman
2002 Umat Islam Dikepung Dari Segala Penjuru - Mengambil Sebuah    Syaikh Salim bin Ied Al-Hilali  Pustaka Darul Ilmi   RM  19.50
   Hikmah & Pelajaran Penting Dari Hadis Tsauban
2003 Umat Islam Menyongsong Abad Ke-21                 Dr. Yusuf Al-Qardhawi      Intermedia       RM  29.80
2004 Umur Para Nabi                          Jihad Muhammad Hajjaj      Cendekia        RM  23.80
2005 Umur Umat Islam, Kedatangan Imam Mahdi & Munculnya Dajjal     Amin Muhammad Jamaluddin     Cendekia        RM  42.50

2006  Ungkapan populer yang dianggap hadits Nabi           Dr.Muhammad Fuad Syakir     Pustaka Al-Kautsar   RM  27.50
2007  Unholy War - Teror Atas Nama Islam               John L. Esposito         IKON          RM  33.50
2008  Universalisme Islam                       J. Suyuthi Pulungan       Moyosegoroagung (MSA)  RM  29.80
2009  Unsur Ke-11 (The 11th Element) - Mengaktifkan Kekuatan Batin  Robert Scheinfeld        Serambi         RM  39.80
    Anda Untuk Menderaskan Kesuksesan & Kekayaan
2010  Untukmu Yang Lalai…Bangkitlah!                 Khalid Abdul Mu'thi       Pustaka Al-Kautsar   RM  43.80
2011  Uraian Asmaul Husna                       H. Hadiyah Salim         Al-Ma'arif       RM  3.00
2012  Uraian Mendadak - Pidato Tan Malaka               Tan Malaka            LPPM Tan Malaka     RM  15.50
2013  Urusan Tuhan (God's Business)                  Ja'far Subhani          Al-Huda         RM  23.50
2014  Ushuluddin - Ketuhanan, Keadilan, Kenabian, Kepimpinan, Hari  Prof. Muhsin Qiraati       Cahaya         RM  45.50
    Akhir
2015  Uswatun Hasanah                         Djamal'uddin Ahmad Al-Buny    Mitra Pustaka      RM  7.80
2016  Valentine Day, Natal, Happy New Year, April Mop & Halloween -  Rizki Ridyasmara         Pustaka Al-Kautsar   RM  9.50
    So What?
2017  Virus Syi'ah                          Dr. Ihsan Ilahi Dhahir      Darul Falah       RM  17.80
2018  Wacana Islam Liberal - Pemikiran Islam Kontemporer Tentang   Charles Kurzman         Paramadina       RM  67.50
    Isu-isu Global
2019  Wafat Rasulullah & Suksesi Sepeninggal Beliau Di Saqifah    O Hashem           YAPI            RM  39.50
2020  Wahai Muslim, Islamlah Solusi Terbaik              Prof. Abdul Majid Aziz Az-  A.H. Ba'adillah Press    RM  17.80
                                    Zandani
2021 Wajah Dunia Islam - Dari Bani Umaiyah Hingga Imperialisme     Dr. Muhammad Sayyid Al-Wakil Pustaka Al-Kautsar     RM  35.50
   Modern
2022 Wajah Peradaban Barat - Dari Hegemoni Kristen Ke Dominasi     Adian Husaini          Gema Insani Press    RM  69.80
   Sekular-Liberal
2023 Wajah Yang Memancarkan Cahaya                   Dr. 'Aidh Abdullah Al-Qarni   Pustaka Azzam      RM  16.50
2024 Wali, Karamah & Thariqah Dalam Pandangan Mufti Johor Al-     TIM Editor            Hayat Publishing    RM  33.50
   Habib Alwi b. Thahir Al-Haddad
2025 Warriors of God - Pasukan-pasukan Tuhan Perang Salib       James Reston, Jr        Beranda          RM  59.50
2026 Wasiat & Nasihat                         Sayid Ahmad bin Zein Al-Habsyi Putera Riyadi       RM  19.80

2027 Wasiat Menjelang Ajal - Pesan & Nasihat Rasulullah, Sahabat &   Zuhair Mahmud Al-Humawi     Cendekia        RM  19.50
   Orang-orang Shaleh Sebelum Ajal Menjemput
2028 Wasiat Nabi Kepada Ibnu Abbas                   Ibnu Rajab            Pustaka Azzam      RM  13.80
2029 Wasiat Nabi SAW Kepada Menantunya (Ali bin Abi Thalib RA)     Abdul Wahab Asy-Sya'rani     A.H. Ba'adillah Press  RM  14.50

2030 Wasiat Para Syuhada WTC                      Abul Abbas Az-Zahrani DKK    Kafayeh         RM  16.80
2031 Wasiat Rasul Buat Lelaki - Intisari Ibadah, Muamalah & Akhlak   Muhammad Khalil Itani      Aqwam          RM  37.50

2032 Wasiat Rasulullah Tentang Pergaulan                H. Ramlan Mardjoned       Media Da'wah      RM  8.80
2033 Wasiat Spiritual                         Al-Allamah Ali bin Muhammad   Cahaya ilmu       RM  17.80
                                    Al-Habsyi
No                Judul Buku                  Pengarang             Penerbit  Harga
2034 Wasiat, Cinta & Bahagia                    Dr. 'Aidh Abdullah Al-Qarni    Elba          RM  25.50
2035 Wasiat-wasiat Akhir Hayat Dari Rasulullah, Abu Bakar, DLL   Zuhair Mahmud Al-Humawi      Gema Insani Press   RM  23.80
2036 Wasiat-wasiat Ulama Terdahulu                 Syaikh Salim bin 'Ied Al-Hilali  Pustaka Azzam     RM  7.80
2037 Waspadailah Dengki                       Amru Abdul Salam Afifi      Cendekia        RM  22.50
2038 Wawasan Islam                         Drs. Ali Anwar Yusuf       Pustaka Setia     RM  9.80
2039 Wawasan Islam - Pokok-pokok Pikiran Tentang Paradigma &    H. Endang Saifuddin Anshari    Gema Insani Press   RM  44.80
   Sistem Islam
2040 Wirid Solat                          M. Taufiq Ali Yahya        Yayasan Zainabiyah   RM  35.80
2041 Wisata Bersama Malaikat - Dari Janin Hingga Kiamat       Saad bin Muhammad As-       Aqwam         RM  19.80
                                  Sawwam
2042 Wisata Cinta - 77 Hikmah Yang Mengajak Anda Untuk       Mustamir             Lingkaran       RM  20.80
   Menumbuhkan Cinta Ilahi
2043 Yahudi & Kerusakan Di Bumi                   Nasywah Ulwaniy          Akapres        RM  25.50
2044 Yahudi Menggengam Dunia                    William G. Carr          Pustaka Al-Kautsar   RM  24.80
2045 Yakinlah, Dosa Pasti Diampuni! - Sepuluh Amalan Pelebur Dosa  Dr. 'Aidh Abdullah Al-Qarni    Qisthi Press      RM  39.50

2046 Yang Dicintai dan Yang Dibenci Allah              Adnan At-Tharsyah         Pustaka Azzam     RM  26.80
2047 Yang Paling Rahasia Di Bulan Madu               Dr. Khalid Jad          Pustaka Al-Kautsar   RM  13.80
2048 Yang Tak Tersentuh Api Neraka                 Abdul Aziz Asy-Syanawi      Pustaka Hidayah    RM  29.80
2049 Yang Terlarang                         Muhammad Ibn Al-Tirmidzi     Pustaka Azzam     RM  25.80
2050 Yang Tersembunyi                        M. Quraish Shihab         Lentera Hati      RM  35.80
2051 Yaumul Qiyamah - Tanda-tanda & Gambaran Haru Kiamat      Yusuf Al-Wabil          Qisthi Press      RM  49.50
   Berdasarkan Sumber-sumber Yang Otentik
2052 Yoga Untuk Kesehatan & Kekuatan                M. J. Kirschner      Pionir Jaya          RM  13.50
2053 Yudas Bukan Pengkhianat                    Muhammad Musadiq Marhaban Istifad            RM  49.50

2054 Yusuf & Zulaikha - Sebuah Roman Alegoris            Hakim Nuruddin Abdurrahman    Lentera        RM  26.80
                                  Jami
2055  Zaadul Ma'ad                         Ibnu Qayyim            Pustaka Azzam     RM  44.50
2056  Zaadul Ma'ad - Bekal Perjalanan Akhirat - Jilid 1      Ibnu Qayyim            Griya Ilmu       RM  69.50
2057  Zaadul Ma'ad - Bekal Perjalanan Akhirat - Jilid 2      Ibnu Qayyim            Griya Ilmu       RM  69.50
2058  Zaadul Ma'ad - Bekal Perjalanan Akhirat - Jilid 3      Ibnu Qayyim            Griya Ilmu       RM  69.50
2059  Zaman Baru Islam Indonesia                  Dedy D. Malik & Idi S. Ibrahim  Zaman         RM  33.50
2060  Ziarah Cinta - Menyembuhkan Hati Di Hadirat Nabi       Sayyid Muhammad bin Alwi Al-   Prisma Media      RM  27.80
                                  Maliki
2061 Ziarah Ke Alam Barzakh                     Jalaluddin As-Suyuthi       Pustaka Hidayah    RM  39.80
2062 Ziarah Ke Alam Barzakh (HC)                  Jalaluddin As-Suyuthi       Pustaka Hidayah    RM  49.50
2063 Ziarah Kubur - Yang Dicontohkan Rasulullah           Syaikh Abu Umar Shalih bin Ali  Pustaka At-Tibyan   RM  4.50
                                  Al-Masnad At-Tamimi
2064 Zionis Israel Di Balik Invasi AS ke Irak - Upaya Menciptakan  H. Usep Romli, H. Achmad     Mujahid        RM  11.80
   Israel Raya                          Setiyaji, Zainurrofiq
2065 Zionisme : Gerakan Menaklukkan Dunia              Z. A. Maulani           Daseta         RM  37.50
2066 Zodiak & Horoskop Anda                     Abu Masyar Al-Falaki       Indah         RM  10.80
2067 Zodiak, Shio & Primbon                     Wh Ono              Setia Kawan      RM  13.80

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:1115
posted:9/17/2011
language:Malay
pages:38