Hierarki-beskrivelse - OIB by jizhen1947

VIEWS: 38 PAGES: 19

									Datastandardiseringsprojektet                                                     Forretningsområde: Administrativ styring
Beskrivelse af attributter (datafelter), forretningsobjekter (grupperinger af attributter) og snitflader                  Datasamling: Økonomi
KLE-nummer (udfyldes af KL):      85.11.00
Skabelon version 5           Status: godkendt                                       Senest ajourført den: 5/4 2009


                    Dette regneark indeholder en beskrivelse af en datasamling. Under dette
                    faneblad findes overordnede beskrivelser om henholdsvis elementer, begreber
                    og snitflader. Under de følgende faneblade er hvert af disse elementer beskrevet
                    nærmere


Overordnede kommentarer om attibutter (datafelter), som er beskrevet nærmere under følgende faneblad
Forklarende tekst      Indhold
Udvalgt materiale            Grundlæggende budget og regnskabsdata
Fravalgt materiale           Indkøb, Lagerstyring og Projektstyring
Øvrige bemærkninger           Beskrivelse af hierarkier fremgår af et ekstra faneblad: Hierarki-beskrivelse


Overordnede kommentarer om forretningsobjekter (grupperinger), som er beskrevet nærmere under følgende faneblad
Forklarende tekst      Indhold
Forklaring til udvalg af grupperinger  Grundlæggende objekter i forbindelse med økonomistyring
Øvrige bemærkninger           Andet der har betydning for materialetOverordnede kommentarer om snitflader, som er beskrevet nærmere under følgende faneblad
Forklarende tekst      Indhold
Udvalgt snitflader           De snitflader der beskrives er posteringer ind og ud af økonomisystemet
Øvrige bemærkninger           De officielle snitfladebeskrivelser er sat ind i materialet fremfor at beskrive data igen.
Overordenet beskrivelse                                             side 1                          udskrevet den 9/17/2011
Datastandardiseringsprojektet                                                                                                                     Forretningsområde: Administrativ styring
Beskrivelse af attributter (datafelter), forretningsobjekter (grupperinger af attributter) og snitflader                                                                                    Datasamling: Økonomi
Skabelon version 5                                                                                                                         Senest ajourført den: 5/4 2009
O = obligtorisk (feltet skal altid udfyldes)
Begreb/FO                     Tabelnavn     KMD -navn              Forvaltningsm Alias/søgeord    Definition           Nøgle     Type       Stør-  Obligat Enhed       Format        Udfaldsrum          Bemærkning       Spørgsmål
                                                     æssigt navn                                             relse  orisk
            O                 O             O              O                    O                     O            O               (O)
Navnet på det begreb attributten indgår i     Her skrives KMD Det navn attributten optræder med i  Det navn     Benyttes andre  Udfyldes med den        Angivelse   En af følgende:  Felt-  Skal    Her      Typen af data angives Her angives de værdier    Her angives alle    Spørgsmål til udfyldelsen,
(gentages for alle attributter, der beskriver et  tabelfeltnavn (dette KMD's applikation        sagsbehandlere benævnelser     forretningsmæssige definition  af om feltet  Beløb       længde  attributt  angives    f.eks. måneder årstal attributten kan antage.   bemærkninger, der    angiv spørgsmålsstiller
begreb)                      felt skal udfyldes,                  bruger om    skrives de her.  af attributten. Definitionen  er et     Kode            en altid  hvilken               Hvis udfaldsrummet er    anses at have
                          men indgår ikke i                   attributten,            skal udtrykke klart og     nøglefelt   Dato            udfyldes  enhed, det  Dette supplerer    endeligt og kan fastlægges  betydning, hvis de ikke
                          det egentlige                     angives hvis det          tydeligt, hvad en forekomst   ((del af)   DatoTid          (ja/nej).  pågældend   typefeltet.      uden at inddrage andre    kan finde plads andet
                          standardiseringsarb                  er anderledes           af begrebet er. Definitionen  brugervend   Id                   e begreb              attributter fra begrebet   steds i skemaet
                          ejde - anvendes                    end KMD navn.           må ikke indeholde termer,    t nøgle)    Indikator         Set     angives i.             eller fra andre begreber -
                          som intern                                        som kan misforstås eller ikke         Navn            udfra    For                 eksempelvis ”Ja”|”Nej”.
                          reference)                      Et element             er kendt i fagområdet.             Procent          det     eksempel              Herunder evt. startværdi
                                                     navngives i                                    Kvantitet         forretnin  Kr. med 2              for nye forekomster. Er
                                                     entalsform i            Uddybende beskrivelse til           Mål            gsmæssi   decimaler,             der tale om en kode (se
                                                     termer som             KMD navn.                   Rate            ge     km/time,              typefeltet) angives enten
                                                     normalt                                      Tekst           synspun   dato, kode             de værdier, der kan
                                                     anvendes                                     Tid            kt (ikke  (hvis, der             forekomme (og deres
                                                     forretningsmæssi                                               database  er tale om             betydninger) eller hvor
                                                     gt. Som                                      Udfyldes altid.      mæssigt)  et                 koderne kan findes
                                                     hovedregel                                                        kodificeret
                                                     benyttes et                                                       udfaldsrum
                                                     enkelt ord, hvor                                                     )
                                                     det er muligt.
                                                     Alternativt
                                                     anvendes
                                                     sammensatte ord
                                                     og/eller
                                                     tillægsord, hvor
                                                     dette kan
                                                     tydeliggøre
                                                     betydningen
IM-funktion                             ZFUNK                IM-funktion            Se Faneblad                  Kode       6    Ja
                                                                      Forretningsobjekt                                                     Se "IM's den gule"
IM-funktion                             FRAAAR               Gyldighedsperio          Gyldighedsperiode Startår           Dato       4    Ja     Årstal    ÅÅÅÅ
                                                     de Startår
IM-funktion                             TILAAR               Gyldighedsperio          Gyldighedsperiode Tilår            Dato       4    Ja     Årstal    ÅÅÅÅ
                                                     de Tilår
IM-funktion                             TEXT                Betegnelse             Betegnelse                   Tekst       250   Nej
                                                                      Se Faneblad
IM-dranst                              ZDRANST               IM-dranst             Forretningsobjekt               Kode       1    Ja                       Se "IM's den gule"
                                   FRAAAR               Gyldighedsperio          Gyldighedsperiode Startår           Dato       4    Ja     Årstal    ÅÅÅÅ
IM-dranst                                                de Startår
                                   TILAAR               Gyldighedsperio          Gyldighedsperiode Tilår            Dato       4    Ja     Årstal    ÅÅÅÅ
IM-dranst                                                de Tilår
IM-dranst                              TEXT                Betegnelse             Betegnelse                   Tekst       50    Nej
                                                                      Se Faneblad
IM-ejerforhold                            ZEJFO                IM-ejerforhold           Forretningsobjekt               Kode       1    Nej                       Se "IM's den gule"
                                   FRAAAR               Gyldighedsperio          Gyldighedsperiode Startår           Dato       4    Ja     Årstal    ÅÅÅÅ
IM-ejerforhold                                              de Startår
                                   TILAAR               Gyldighedsperio          Gyldighedsperiode Tilår            Dato       4    Ja     Årstal    ÅÅÅÅ
IM-ejerforhold                                              de Tilår
IM-ejerforhold                            TEXT                Betegnelse             Betegnelse                   Tekst       50    Nej
                                                                      Se Faneblad
IM-autoriseret sted                         ZAOMK                Kapitalmidler           Forretningsobjekt               Kode       4    Nej                       Se "IM's den gule"
                                   FRAAAR               Gyldighedsperio          Gyldighedsperiode Startår           Dato       4    Ja     Årstal    ÅÅÅÅ
IM-autoriseret sted                                           de Startår
                                   TILAAR               Gyldighedsperio          Gyldighedsperiode Tilår            Dato       4    Ja     Årstal    ÅÅÅÅ
IM-autoriseret sted                                           de Tilår
IM-autoriseret sted                         TEXT                Betegnelse             Betegnelse                   Tekst       50    Nej
                                                                      Se Faneblad
IM-gruppering                            ZGRP                IM-gruppering           Forretningsobjekt               Kode       3    Nej                       Se "IM's den gule"
                                   FRAAAR               Gyldighedsperio          Gyldighedsperiode Startår           Dato       4    Ja     Årstal    ÅÅÅÅ
IM-gruppering                                              de Startår       Beskrivelse af attributter                                                                       side 2                                                                      udskrevet den 9/17/2011
Datastandardiseringsprojektet                                                                                        Forretningsområde: Administrativ styring
Beskrivelse af attributter (datafelter), forretningsobjekter (grupperinger af attributter) og snitflader                                                       Datasamling: Økonomi
Skabelon version 5                                                                                             Senest ajourført den: 5/4 2009
O = obligtorisk (feltet skal altid udfyldes)
Begreb/FO                  Tabelnavn  KMD -navn          Forvaltningsm Alias/søgeord  Definition            Nøgle   Type  Stør-  Obligat Enhed  Format    Udfaldsrum      Bemærkning    Spørgsmål
                                          æssigt navn                                    relse  orisk
                            TILAAR           Gyldighedsperio        Gyldighedsperiode Tilår           Dato  4    Ja   Årstal  ÅÅÅÅ
IM-gruppering                                    de Tilår
IM-gruppering                      TEXT            Betegnelse          Betegnelse                 Tekst  250   Nej
                                                         Se Faneblad
IM art                         ZART            IM art            Forretningsobjekt              Kode  1    Nej              Se "IM's den gule"
                            FRAAAR           Gyldighedsperio        Gyldighedsperiode Startår          Dato  4    Ja   Årstal  ÅÅÅÅ
IM art                                       de Startår
                            TILAAR           Gyldighedsperio        Gyldighedsperiode Tilår           Dato  4    Ja   Årstal  ÅÅÅÅ
IM art                                       de Tilår
IM art                         TEXT            Betegnelse          Betegnelse                 Tekst  50   Nej
                                                         Se Faneblad
IM-hovedart                       ZART            IM-hovedart          Forretningsobjekt              Kode  1    Nej              Se "IM's den gule"
                            FRAAAR           Gyldighedsperio        Gyldighedsperiode Startår          Dato  4    Ja   Årstal  ÅÅÅÅ
IM-hovedart                                     de Startår
                            TILAAR           Gyldighedsperio        Gyldighedsperiode Tilår           Dato  4    Ja   Årstal  ÅÅÅÅ
IM-hovedart                                     de Tilår
IM-hovedart                       TEXT            Betegnelse          Betegnelse                 Tekst  50   Nej


                                          IM-              Se Faneblad
IM-hovedfunktion                    ZHFUNK           hovedfunktion         Forretningsobjekt              Kode  4    Ja               Se "IM's den gule"
                            FRAAAR           Gyldighedsperio        Gyldighedsperiode Startår          Dato  4    Ja   Årstal  ÅÅÅÅ
IM-hovedfunktion                                  de Startår
                            TILAAR           Gyldighedsperio        Gyldighedsperiode Tilår           Dato  4    Ja   Årstal  ÅÅÅÅ
IM-hovedfunktion                                  de Tilår
IM-hovedfunktion                    TEXT            Betegnelse          Betegnelse                 Tekst  50   Nej
                                                         Se Faneblad
IM-hovedkonto                      ZHKTO            IM-hovedkonto         Forretningsobjekt              Kode  2    Ja               Se "IM's den gule"
                            FRAAAR           Gyldighedsperio        Gyldighedsperiode Startår          Dato  4    Ja   Årstal  ÅÅÅÅ
IM-hovedkonto                                    de Startår
                            TILAAR           Gyldighedsperio        Gyldighedsperiode Tilår           Dato  4    Ja   Årstal  ÅÅÅÅ
IM-hovedkonto                                    de Tilår
IM-hovedkonto                      TEXT            Betegnelse          Betegnelse                 Tekst  50   Nej


                                                         Omkostningssted anvendes
                                                         til registrering af udgifter og
                                          Omkostningsste        omkostningsreducerende
Omkostningssted                     KOSTL            d               indtægter                  Kode  10   Nej
                                          Gyldighedsperio                                              dd.mm.åååå
Omkostningssted                     DATAB            de fra            Gyldighedsperiode fra            Dato  10   Nej   Dato
                                          Gyldighedsperio        Gyldighedsperiode                              dd.mm.åååå
Omkostningssted                     DATBI            de                                    Dato  10   Nej   Dato
                                          Generel            Generel betegnelse
Omkostningssted                     KTEXT            betegnelse                                Tekst  40   Nej

                                                         Profitcenter repræsenterer
                                                         det område hvor bevillingen
Profitcenter                      PRCTR            Profitcenter         ligger                   Kode  10   Nej
                                          Gyldighedsperio                                              dd.mm.åååå
Profitcenter                      DATAB            de fra            Gyldighedsperiode fra            Dato  10   Nej   Dato
                                          Gyldighedsperio        Gyldighedsperiode                              dd.mm.åååå
Profitcenter                      DATBI            de                                    Dato  10   Nej   Dato
                                          Generel            Generel betegnelse
Profitcenter                      KTEXT            betegnelse til                              Tekst  20   Nej
        Beskrivelse af attributter                                                          side 3                                             udskrevet den 9/17/2011
Datastandardiseringsprojektet                                                                                       Forretningsområde: Administrativ styring
Beskrivelse af attributter (datafelter), forretningsobjekter (grupperinger af attributter) og snitflader                                                      Datasamling: Økonomi
Skabelon version 5                                                                                            Senest ajourført den: 5/4 2009
O = obligtorisk (feltet skal altid udfyldes)
Begreb/FO                 Tabelnavn  KMD -navn          Forvaltningsm Alias/søgeord  Definition            Nøgle   Type  Stør-  Obligat Enhed   Format  Udfaldsrum      Bemærkning         Spørgsmål
                                          æssigt navn                                   relse  orisk
                                                         Et PSP-element
                                                         repræsenterer den hierarkiske
                                                         organisering af en sag eller
                                                         opgave. Fx driftsopgaver
                                                         som vedligeholdelse af veje.
                                                         Anvendes også til
                                                         planlægning, registrering og
                                                         styring af timer og
                                                         omkostninger på ressourcer.
                                                         Kan håndtere både indtægter
PSP-element                      POSID            PSP-element          og udgifter                Kode  24   Nej
PSP-element                      POST1            Betegnelse          Betegnelse                 Tekst  40   Nej

                                                                                                                Dette er et hirarki - se
                                          Omkostningsste                                                               beskrivese på arket
Omkostningsstedgruppe                 ENTRY            dgruppe            Hierarki                  Kode  4    Nej                        "Hierarki-beskrivelse"
Omkostningsstedgruppe                 FROMVALUE          Fra-værdi           Fra-værdi                 Kode  24   Nej
Omkostningsstedgruppe                 TOVALUE           Til-værdi           Til-værdi                 Kode  24   Nej
                                          Generel
Omkostningsstedgruppe                 GROUPNAME          betegnelse          Gruppenavn                 Tekst  15   Nej

                                                                                                                Dette er et hirarki - se
                                          Profitcentergrup                                                              beskrivese på arket
Profitcentergruppe                   LEVEL            pe              Hierarki                  Kode  4    Nej                        "Hierarki-beskrivelse"
Profitcentergruppe                   FROMVALUE          Fra-værdi           Fra-værdi                 Kode  24   Nej
Profitcentergruppe                   TOVALUE           Til-værdi           Til-værdi                 Kode  24   Nej
                                          Generel
Profitcentergruppe                   GROUPNAME          betegnelse          Gruppenavn                 Tekst  15   Nej


                                                         Projektdefinitionen er det
                                                         øverste element i det
                                                         hierarkiaf elementer som et
                                                         projekt består af.
                                                         Projektdefinitionen benyttes
                                          Projektdefinition       til samling af de
Projektdefinition                   PSPID            ID              underliggende elementer          Kode  24   Nej
Projektdefinition                   POST1            Betegnelse          Betegnelse                 Tekst  40   Nej                                                         Budgetbeløb uden                         Kr. med 2
Budgetpost                       ZBELOB            Beløb             prisregulering               Beløb  17   Nej  decimaler                                          Beløb i priskode                                        Kr. med 2
Budgetpost                       ZBELOB1           1               Budgetbeløb i løbende priser        Beløb  17   Nej  decimaler Decimal                                          Beløb i priskode                                        Kr. med 2
Budgetpost                       ZBELOB2           2               Budgetbeløb i faste priser         Beløb  17   Nej  decimaler Decimal
Budgetpost                       ZBEMKNG           Bemærkning          Note til budgetpost            Tekst  30   Nej


                                                         Det er muligt at
                                                         autorisationsstyre hvilke
                                                         perioder der er åbne for alle
                                          Bogføringsperio        brugere og hvilke der er åbne
Budgetpost                       POPER            de              for brugere med autorisation        Kode  3    Ja              000-016
                                                         identifikation på person, der
                                                         har oprettet elelr ændret
Budgetpost                       USNAM            Brugernavn          budgetpost                 Navn  12   Nej
                                                         Kode til at angive forskellige
                                                         karakteristika på
Budgetpost                       ZBUD_KOD           Budgetkode          budgetposten                Kode  4    Nej       Beskrivelse af attributter                                                          side 4                                                 udskrevet den 9/17/2011
Datastandardiseringsprojektet                                                                                     Forretningsområde: Administrativ styring
Beskrivelse af attributter (datafelter), forretningsobjekter (grupperinger af attributter) og snitflader                                                  Datasamling: Økonomi
Skabelon version 5                                                                                          Senest ajourført den: 5/4 2009
O = obligtorisk (feltet skal altid udfyldes)
Begreb/FO                 Tabelnavn  KMD -navn           Forvaltningsm Alias/søgeord  Definition            Nøgle   Type  Stør-  Obligat Enhed  Format  Udfaldsrum     Bemærkning         Spørgsmål
                                          æssigt navn                                   relse  orisk


                                                         Teknisk angivelse af om der
                                                         er tale en tillægsbevilling,
                                          Budgettransaktio       omplacering eller en
Budgetpost                      ZZINTBUD           n               budgetpost                 Kode  4    Nej


                                                         Teknisk angivelse af om der
                                                         er tale en anlægsbevilling,
                                                         budgetpost, eller
Budgetpost                      ZBUDART            Budgetart           rammebudgetpost              Kode  4    Nej

                                                         Alternativ versioner af
                                                         budgettet, der arbejdes med
Budgetpost                      ZVERSION           Budgetversion         under udarbejdelsen            Kode  3    Nej
                                                         Dato for budgetpostens
Budgetpost                      ZCH_AT            Dato             oprettelse/revision            Dato  10   Nej

                                                         Angiver om budgetposten er
                                          Godkendelsessta        under overvejelse eller
Budgetpost                      ZGOD_STA           tus              endeligt godkendt             Kode  1    Nej

                                          Kalenderår/Mån        Angiver hvilken måned/år,
Budgetpost                      OCALMONTH           ed              der budgetlægges på            Dato  6    Nej
                                                         Angiver det
                                                         kommunenummer
                                          Kommunenum          kommunen har fået tildelt af
Budgetpost                      MANDT             mer              VFM                    Kode  3    Nej


                                                         For hver artskonto, der
                                                         oprettes i finansregnskabet,
                                                         oprettes den tilsvarende
                                                         omkostnings- eller
                                                         indtægtsart i
Budgetpost                      SAKNR             Omkostningsart        omkostningsregnskabet           Kode  10   Nej
                                                         Angiver i hvilket forhold
                                          Periodefordeling       budgettet skal fordeles over
Budgetpost                      ZFORNGL            snøgle            kalenderåret                Kode  4    Nej

                                                         angiver hvilken version af
                                          Prisregisterversio      prisregistret, der skal
Budgetpost                      ZPRISVERS           n               anvendes til prisregulering        Kode  2    Nej

Budgetpost                      ZRAM_VIR           Rammevirkning                              Kode  1    Nej

                                                         Angiver hvilket regnskabsår,
Budgetpost                      RYEAR             Regnskabsår          der arbejdes med              Dato  4    Nej
                                                         Angiver en henvisning til evt.
Budgetpost                      ZSAGSNR            Sagsnummer          sagsnummer                 Kode  12   Nej

                                                         angiver om budgetversionen
                                          Status            indeholder et vedtaget
Budgetpost                      1BUDGSTAT           budgetversion         budget                   Kode  1    Nej
Budgetpost                      OTIME             Tid              angiver klokkeslæt             Tid  8    Nej
                                                         Angiver i hvilken valuta
Budgetpost                      RTCUR             Valutanøgle          budgetbeløbet er              Kode  5    Ja

                                                         Mulighed for
                                                         kommunespecifik
Budgetpost                      ZAA_KODE           Årsagskode          identifikation af budgetpost        Kode  4    Nej

                                                                                                             Dette er et hirarki - se
                                          Bevillingsprogra                                                           beskrivese på arket
Bevillingsprogramgruppe                LEVEL             mgruppe            Hierarki                  Kode  4    Nej                      "Hierarki-beskrivelse"
Bevillingsprogramgruppe                FROMVALUE           Fra-værdi           Fra-værdi                 Kode  24   Nej
       Beskrivelse af attributter                                                          side 5                                              udskrevet den 9/17/2011
Datastandardiseringsprojektet                                                                                          Forretningsområde: Administrativ styring
Beskrivelse af attributter (datafelter), forretningsobjekter (grupperinger af attributter) og snitflader                                                       Datasamling: Økonomi
Skabelon version 5                                                                                               Senest ajourført den: 5/4 2009
O = obligtorisk (feltet skal altid udfyldes)
Begreb/FO                Tabelnavn  KMD -navn           Forvaltningsm Alias/søgeord  Definition            Nøgle   Type   Stør-  Obligat Enhed   Format    Udfaldsrum     Bemærkning         Spørgsmål
                                          æssigt navn                                    relse  orisk
Bevillingsprogramgruppe                TOVALUE            Til-værdi           Til-værdi                  Kode   24   Nej
Bevillingsprogramgruppe                GROUPNAME           Betegnelse          Gruppenavn                 Tekst  15   Nej
                                          Bevillingsprogra       Bruges til at identificere et
Bevillingsprogram                   MEASURE            m               anlægsprojekt                Kode   24   Nej
                                          Gyldighedsperio        Gyldighedsperiode fra
Bevillingsprogram                   VALID_FROM          de fra                                  Dato   10   Nej  Dato    dd.mm.åååå
                                          Gyldighedsperio        Gyldighedsperiode Tilår
Bevillingsprogram                   VALID_TO           de Tilår                                 Dato   10   Nej  Dato    dd.mm.åååå
Bevillingsprogram                   SHORT_DESC          Betegnelse          Betegnelse                 Tekst  20   Nej


                                                         Teknisk angivelse af om der
                                                         er tale en anlægsbevilling,
                                                         budgetpost, eller
Anlægsbevilling                    ZBUDART            Budgetart           rammebudgetpost               Kode   4    Nej
Anlægsbevilling                    RYEAR             Regnskabsår          Regnskabsår                 Årstal  4    Nej  Årstal   ÅÅÅÅ                                                                                           Kr. med 2
Anlægsbevilling                    ZBELOEB            Beløb             Beløb                    Beløb  17   Nej  decimaler


                                                         Ved anlægsanskaffelsen
                                                         anvendes kapitalmidlet til
                                                         omkonteringen på art 0.0 og
                                                         ved afskrivningskørslen
                                                         anvendes kapitalmidlet til
Kapitalmidler                     FINCODE            Kapitalmidler         afskrivninger på art 0.1          Kode   10   Nej
                                          Gyldighedsperio                                                dd.mm.åååå
Kapitalmidler                     DATAB             de fra            Gyldighedsperiode fra            Dato   10   Nej  Dato
                                          Gyldighedsperio        Gyldighedsperiode                                dd.mm.åååå
Kapitalmidler                     DATBIS            de                                    Dato   10   Nej  Dato
                                          Generel            Generel betegnelse
Kapitalmidler                     BEZEICH            betegnelse                                Tekst  20   Nej

                                                                                                                  Dette er et hirarki - se
                                          Kapitalmiddelgru                                                                beskrivese på arket
Kapitalmiddelgruppe                  LEVEL             ppe              Kapitalmiddelgruppe             Kode   4    Nej                         "Hierarki-beskrivelse"
Kapitalmiddelgruppe                  FROMVALUE           Fra-værdi           Fra-værdi                  Kode   24   Nej
Kapitalmiddelgruppe                  TOVALUE            Til-værdi           Til-værdi                  Kode   24   Nej
Kapitalmiddelgruppe                  GROUPNAME           Betegnelse          Gruppenavn                 Tekst  15   Nej

                                                                                                                  Dette er et hirarki - se
                                                                                                                  beskrivese på arket
Kontogruppe                      LEVEL             Gruppenummer         Gruppenummer                Kode   15   Nej                         "Hierarki-beskrivelse"
Kontogruppe                      GROUPNAME           Gruppenavn          Gruppenavn                 Tekst  4    Nej                                                         Konto i det eksterne
                                                         regnskab. Artskontiene er
                                                         opdelt i drifts- og statuskonti
                                                         og afspejler den
                                                         formålsvendte dimension,
                                                         der benyttes ved bogføringer.
                                                         Detaljeringsgrad bestemmes
                                                         af brugeren, men KMD
                                          Artskontonumm         kræver mindst en opdeling på
Artskonto                       SAKNR             er              autoriserede arter.             Kode   10   Ja
                                                         Resultatkonto/Beholdningsk
Artskonto                       DOCCT             Artskontotype         onto                    Kode   1    Nej


Artskonto                       TXT50             Artskontotekst        Artskontotekst               Tekst  50   Nej
      Beskrivelse af attributter                                                           side 6                                                   udskrevet den 9/17/2011
Datastandardiseringsprojektet                                                                                        Forretningsområde: Administrativ styring
Beskrivelse af attributter (datafelter), forretningsobjekter (grupperinger af attributter) og snitflader                                                     Datasamling: Økonomi
Skabelon version 5                                                                                             Senest ajourført den: 5/4 2009
O = obligtorisk (feltet skal altid udfyldes)
Begreb/FO                 Tabelnavn  KMD -navn           Forvaltningsm Alias/søgeord  Definition           Nøgle   Type  Stør-  Obligat Enhed  Format     Udfaldsrum     Bemærkning         Spørgsmål
                                          æssigt navn                                   relse  orisk


                                                                                                                Dette er et hirarki - se
                                                                                                                beskrivese på arket
Bevillingspositionsgruppe               LEVEL             Betegnelse          Betegnelse                Kode  4    Nej                         "Hierarki-beskrivelse"
Bevillingspositionsgruppe               GROUPNAME           Beskrivelse          Beskrivelse                Tekst  15   Nej
                                                         Samling af artskonti eller
                                                         omkostningsarter med fælles
Bevillingsposition                  FIPEX             Betegnelse          kendetegn.                Kode  14   Nej
Bevillingsposition                  TEXT1             Beskrivelse          Beskrivelse                Tekst  50   Nej

                                                         Datoen hvor det oprindelige
Postering                       BLDAT             Bilagsdato          bilag blev udstedt            Dato  10   ja
                                                         anvendes til angivelse af
                                                         momsordning. F.eks. Er der
                                                         en kode pr.
Postering                       MWSKZ             Afgiftsindikator       momsandelsprocent             Kode  2    Nej
                                                         Reference er et frit
                                                         anvendeligt felt som f.eks.
                                                         Kan bruges til
                                                         fakturanummer på en ekstern
Postering                       REFDOCNR           Reference           faktura                  Kode  10   Nej

                                                         Angiver hvilket regnskabsår,
Postering                       RYEAR             Regnskabsår          der arbejdes med             Dato  4    ja
                                                         Angiver i hvilken valuta
Postering                       RTCUR             Valutanøgle          budgetbeløbet er             Beløb  5    Ja
                                                         Angiver hvilken enhed et
                                          Basismængdeenh        materiale skal opgøres f.eks.
Postering                       RUNIT             ed              Stk.                   Mål   3    Nej

                                                         Debet/kredit indikator viser
                                          Debet-kredit-         om posteringen bogføres
Postering                       DRCRK             indikator           som debet eller kredeit          Kode  1    Nej


                                                         Det er muligt at
                                                         autorisationsstyre hvilke
                                                         perioder der er åbne for alle
                                          Bogføringsperio        brugere og hvilke der er åbne
Postering                       POPER             de              for brugere med autorisation       Kode  3    Ja
                                                         Inddeler bilag i forskellige
                                                         forretningsmæssige
                                                         bogføringer (Kunder,
                                                         Leverandører, Hovedbogen,
                                                         supplement osv.) herudover
                                                         tilknyttes der nummerserier
                                                         til bilagstypen, hvilket
                                                         ligeledes muliggør en
                                                         inddeling af de forskellige
Postering                       DOCCT             Bilagstype          konteringstyper..             Kode  1    Nej  Kode   Ikke-decimal
                                                         Automatisk tildelt nummer i
Postering                       DOCNR             Bilagsnummer         fm. Bogføring               Kode  10   Nej
                                          Bogføringslinie_l       Linjenr. I
Postering                       REFDOCLN           edger             originaldokumentet.            Kode  10   Nej
                                                         anvendes hvis der skal
                                                         omposteres til anden
                                          Partners           firmakode inden for
Postering                       SBUKRS            firmakode           kommunen                 Kode  4    Nej
       Beskrivelse af attributter                                                          side 7                                                  udskrevet den 9/17/2011
Datastandardiseringsprojektet                                                                                          Forretningsområde: Administrativ styring
Beskrivelse af attributter (datafelter), forretningsobjekter (grupperinger af attributter) og snitflader                                                       Datasamling: Økonomi
Skabelon version 5                                                                                               Senest ajourført den: 5/4 2009
O = obligtorisk (feltet skal altid udfyldes)
Begreb/FO                Tabelnavn  KMD -navn           Forvaltningsm Alias/søgeord  Definition            Nøgle   Type    Stør-   Obligat Enhed  Format   Udfaldsrum     Bemærkning    Spørgsmål
                                          æssigt navn                                      relse   orisk


                                          Værdi i
                                          transaktionsvalut       Beløb i evt.                               Kr. med 2
Postering                       TSL              a               transaktionsvaluta             Beløb    17    Nej  decimaler Decimal                                          Værdi i intern                                             Kr. med 2
Postering                       HSL              valuta            Beløb i danske kroner            Beløb    17    Ja   decimaler Decimal                                          Værdi i                                                Kr. med 2
Postering                       KSL              koncernvaluta         beløb i evt. koncernvaluta         Beløb    17    Nej  decimaler Decimal

Postering                       MSL              Mængde            Antal af basismængdeenhed          Kvantitet  15    Nej

Postering                       ASL              Tillægsmængde         Antal af tillægsmængde           Kvantitet  15    Nej
                                                         Angiver hvilken enhed et
                                          Tillægsmængdee        tillægsmateriale skal opgøres
Postering                       AUNIT             nhed             f.eks. Stk.                 Mål     3     Nej
                                                         Indeholder
                                                         hovedbogskontoend korte
Postering                       SGTXT             Positionstekst        tekst                    Tekst    50    Nej

                                                         angiver fra hvilket andet SAP-
Postering                       DOCTY             FI-SL-bilagsart        modul bilaget stammer fra          Kode    2     Nej


                                                         Dette felt anvendes til styring
                                                         og inddeling af de forskellige
                                                         forretnignstransaktioner.
                                                         Eksempler:
                                                         RWMA: Varebevægelse
                                                         RMWE: Varetilgang
                                                         indkøbsordre
                                                         RMWF: Varetilgang
                                          Driftsøkonomisk        produktionsordre
Postering                       ACTIV             transaktion          RMWI: Statusdifference           Kode    4     Nej
                                                         Bogføringsdatoen er
                                                         registreringsdatoen. Hvis der
                                                         skal bogføres et bilag i
                                                         foregående måned, skal
                                                         bogføringsdatoen dog
                                          Bogføringsdato i       dateres tilbage til denne
Postering                       BUDAT             bilaget            måned                    Dato    10    Nej

                                          Valørdato for         anvendes til angivelse af dato
Postering                       WSDAT             valutaomregning        for evt.                  Dato    10    Nej


                                                         angives til angivelse af
                                                         hvilken juridisk enhed budget
                                                         og regnskab hører til.
                                                         Kommunen eller et af
Firmakode                       BUKRS             Firmakode           kommunen ejet selskab            Kode         4 ja
Firmakode                       TEXT             Firmanavn           Navn på juridisk enhed           Tekst        50 Nej
      Beskrivelse af attributter                                                           side 8                                              udskrevet den 9/17/2011
Datastandardiseringsprojektet                                                        Forretningsområde: Administrativ styring
Beskrivelse af attributter (datafelter), forretningsobjekter (grupperinger af attributter) og snitflader                       Datasamling: Økonomi
Skabelon version 5                                                            Senest ajourført den: 5/4 2009

Navn på          Definition                             Alias/søgeord             Bemærkninger            Spørgsmål
forretningsobjekt
       O                       O                           O
Det forvaltningsmæssige  Udfyldes med den forretningsmæssige definition af         Alternative benævnelser skrives her.  Her angives alle bemærkninger,   Spørgsmål til udfyldelsen, angiv
navn           Forretningsobjektet. Definitionen skal udtrykke klart og tydeligt,                    der anses at have betydning, hvis  spørgsmålsstiller
             hvad en forekomst af begrebet er. Definitionen må ikke indeholde                     de ikke kan finde plads andet
             termer, som kan misforstås eller ikke er kendt i fagområdet.                       steds i skemaet
Budgetpost        Registrering af alle budgetposter.

             Anvendes i forbindelse med
             -budgetlægning
             -bevillingsstyring
             -tillægsbevillinger
             -omplaceringer
             -anlægsbevillinger

             Der sondres i de kommunale bevillingsregler mellem tre typer af
             bevillinger, nemlig
             • Driftsbevillinger
             • Anlægsbevillinger
             • Tillægsbevillinger

Bevillingsprogram     Bevillingsprogram benyttes til alle anlægsprojekter
             (dranst 3), og der er altid et 1:1 forhold mellem
             bevillingsåprogrammet og anlægsbevillingen.
             Bevillingsprogrammet bruges blandt andet til at styre
             start- og slutdato på anlægsbevillingen
Bevillingsprogramgruppe En bevillingsprogramgruppe (-knude) kan anvendes til samling af
            bevillingsprogrammer. Benyttes kun til rapportering.
   Beskrivelse af begreber                                             side 9                                        udskrevet den 9/17/2011
Datastandardiseringsprojektet                                                   Forretningsområde: Administrativ styring
Beskrivelse af attributter (datafelter), forretningsobjekter (grupperinger af attributter) og snitflader                  Datasamling: Økonomi
Skabelon version 5                                                        Senest ajourført den: 5/4 2009

Navn på          Definition                                Alias/søgeord       Bemærkninger        Spørgsmål
forretningsobjekt
Anlægsbevilling      Anlægsbevillinger kan være ét- eller flerårige og gives til
             anlægsudgifter og -indtægter
             under hovedkontiene 0-6. Det vil sige de poster, som i den
             autoriserede kontoplan er
             tildelt »dranstværdien« 3.
             Reglerne vedrørende afgivelse af anlægsbevillinger gælder endvidere
             for:
             • Udlån - debetsiden vedrørende funktionerne 8.32.20-8.32.27
             • Lånoptagelse - kreditsiden vedrørende funktionerne 8.55.63-
             8.55.78


Kapitalmidler       Benyttes til den politiske styring. En fri kode som kan bruges til
             identifikation af budgetter og bevillinger.
Kapitalmiddelgruppe    En kapitalmiddelgruppe (-knude) kan anvendes til samling af
             kapitalmidler. Benyttes kun til rapportering.


Artskonto         Artskonti er oprettet i kontoplanen. Disse anvendes ved alle typer
             økonomiske transaktioner.
             Artskontoen afleder bl.a. bevillingspositionen og Arten (IM).
             Ved kontering anvendes Artskonto og en yderligere
             registreringsdimension, Kostbærer: Omkostningssted eller PSP-
             Element.


Kontogruppe        Kontogruppen styrer hvilken slags konto der er tale om. Den styrer
             samtidig hvilket nummerinterval den tilhører.

Bevillingsposition    Bevillingspositioner anvendes til at opdele bevillinger i forskellige
             typer af udgifter og indtægter. Opdelingen er normalt knapt så
             detaljeret som hovedbogskontoplanen.
             Da bevillingspositionen også bliver anvendt til at udlede de
             autoriserede arter/hovedarter i rapporteringen til IM, vil det laveste
             niveau for oprettelsen af bevillingspositioner svare til de
             autoriserede arter/hovedarter.


Bevillingspositionsgruppe En bevillingspositionsgruppe (-knude) kan anvendes til samling af
             bevillingspositioner. Benyttes kun til rapportering.
   Beskrivelse af begreber                                            side 10                          udskrevet den 9/17/2011
Datastandardiseringsprojektet                                                  Forretningsområde: Administrativ styring
Beskrivelse af attributter (datafelter), forretningsobjekter (grupperinger af attributter) og snitflader                 Datasamling: Økonomi
Skabelon version 5                                                      Senest ajourført den: 5/4 2009

Navn på         Definition                               Alias/søgeord       Bemærkninger        Spørgsmål
forretningsobjekt
Postering        Registrering af samtlige økonomiposteringer

Omkostningssted     Omkostningssteder svarer til opbygningen af autoriserede og
             uautoriserede grupperinger.

             Omkostningssteder anvendes først og fremmest til registrering af
             udgifter og omkostningsreducerende indtægter (Hovedart 2 og 4).

             Omkostningssteder tilhører altid én og kun én firmakode.

             Omkostningssted afleder profitcenter, kapitalmiddel og
             funktionsområde.
Omkostningsstedsgruppe En omkostningsstedsgruppe (-knude) kan repræsentere en
            organisatorisk enhed, hvor omkostninger kan opstå eller hvor
            ansvaret for omkostningen ligger. Fx en børnehave. Knuder
            benyttes kun til rapportering.
Profitcenter       Profitcenter udledes automatisk ved registrering på andre CO-
             objekter, når disse er tilknyttet et profitcenter. CO-objekterne kan
             være anlægsaktiver, PSP-elementer eller omkostningssteder.

             1:∞ forhold til PSP-Elementer.

             Profitcenter repræsenterer det område hvorpå bevillingen ligger.

             Profitcenter har 1:1 forhold til bevillingsansvarssted.Profitcentergruppe    En profitcentergruppe (-knude) kan anvendes til samling af
             profitcentre. Knuder benyttes kun til rapportering.
   Beskrivelse af begreber                                          side 11                          udskrevet den 9/17/2011
Datastandardiseringsprojektet                                                 Forretningsområde: Administrativ styring
Beskrivelse af attributter (datafelter), forretningsobjekter (grupperinger af attributter) og snitflader                Datasamling: Økonomi
Skabelon version 5                                                     Senest ajourført den: 5/4 2009

Navn på        Definition                               Alias/søgeord       Bemærkninger        Spørgsmål
forretningsobjekt
PSP-element      Et PSP-element repræsenterer den hierarkiske organisering af en
           sag eller opgave. Fx driftsopgaver som vedligeholdelse af veje.

           Anvendes også til planlægning, registrering og styring af timer og
           omkostninger på ressourcer (mandskab og maskiner).

           Kan håndtere både udgifter og indtægter (Hovedart 7).

           Anvendes til registrering af udgifter og indtægter på anlægsarbejder.
Projektdefinition   Projektdefinitionen er det øverste element (en knude) i det hierarki
           af elementer (PSP-elementer, Netværk, operationer og
           operationselementer) som et projekt består af.

           Projektdefinitionen benyttes til:
           - Samling af de underliggende elementer
           - Afgrænsning i forespørgsler
           - Styring af funktionaliteten (nummerserier og
           disponibilitetskontrol) på de underliggende elementer
           - Standardværdier i felterne på de underliggende elementer

           Der kan IKKE registreres direkte på en projektdefinition.
IM-Hovedkonto     Kontonummerets første ciffer opdeler den kommunale virksomhed Funktion 1. niveau
           i 10 hovedkonti.
           Heraf vedrører hovedkonto 0-6 den egentlige drifts- og
           anlægsvirksomhed, mens hovedkonto
           7-9 vedrører de finansielle poster. Hovedkontiene er altid
           autoriserede.
   Beskrivelse af begreber                                         side 12                          udskrevet den 9/17/2011
Datastandardiseringsprojektet                                                    Forretningsområde: Administrativ styring
Beskrivelse af attributter (datafelter), forretningsobjekter (grupperinger af attributter) og snitflader                   Datasamling: Økonomi
Skabelon version 5                                                         Senest ajourført den: 5/4 2009

Navn på        Definition                                Alias/søgeord          Bemærkninger        Spørgsmål
forretningsobjekt
IM-Hovedfunktion   Hovedfunktionerne består af et nærmere angivet interval af        Funktion 2. nieveau
           funktioner vedrørende
           kommunale aktiviteter, der henhører under det samme
           overordnede formål, f.eks.
           »DAGPLEJE; DAGINSTITUTIONER, OG KLUBBER FOR
           BØRN OG UNGE«. Hovedfunktionerne
           er altid autoriserede.

IM-Funktion      Funktionerne indeholder en specifikation af de forskellige        Funktion 3. niveau
           kommunale aktiviteter inden
           for samme formål. Gennem funktionsopdelingen specificeres de
           kommunale aktiviteter
           vedrørende eksempelvis »DAGPLEJE; DAGINSTITUTIONER,
           OG KLUBBER FOR
           BØRN OG UNGE« på dagpleje, vuggestuer, børnehaver m.v.
           Funktionerne er altid
           autoriserede.


IM-Dranst       Betegnelsen »dranst« er et kunstigt skabt udtryk bestående af de
           første 2 bogstaver fra
           hvert af ordene drift, anlæg og status. Ved angivelsen af dranst sker
           der en specifikation
           af posterne på de enkelte funktioner efter type, dvs. efter om der er
           tale om en driftspost,
           anlægspost eller lignende. Kontoplanen indeholder i alt 9 dranst-
           værdier, og angivelsen
           af dranst-værdi er altid autoriseret.

IM-Gruppering     Grupperingerne anvendes til en videreopdeling af
           funktioner på enkeltaktiviteter eller -områder.
           Grupperingscifrene er autoriseret i de tilfælde, hvor man fra de
           centrale myndigheders
           side ønsker at kunne uddrage specifikke oplysninger af de
           kommunale budgetter
           og/eller regnskaber. Dette er altid tilfældet for statsrefusion og for
           anlæg (i regnskabet)
           samt i et vist omfang for driftskontiene.
  Beskrivelse af begreber                                             side 13                          udskrevet den 9/17/2011
Datastandardiseringsprojektet                                                Forretningsområde: Administrativ styring
Beskrivelse af attributter (datafelter), forretningsobjekter (grupperinger af attributter) og snitflader               Datasamling: Økonomi
Skabelon version 5                                                     Senest ajourført den: 5/4 2009

Navn på        Definition                               Alias/søgeord       Bemærkninger        Spørgsmål
forretningsobjekt
IM-Ejerforhold    Med ejerforhold foretages en opdeling af de kommunale aktiviteter
           efter ejerforholdet for de
           institutioner, ordninger eller lignende, som aktiviteterne vedrører.
           Der sondres i kontoplanen mellem tre former for ejerforhold
           • Egne
           • Selvejende/private
           • Andre offentlige myndigheder
           Registreringen af ejerforholdet er autoriseret på de funktioner i
           kontoplanen, hvor der
           optræder andre ejerforhold end Egne. Ejerforholdet skal i disse
           tilfælde anføres i den
           ovenfor viste rækkefølge.
IM-Autoriseret Sted  Der kan foretages en opsplitning
           på omkostningssteder, dvs. på de enkelte institutioner, afdelinger
           mv. Specifikationen
           på omkostningssted er autoriseret på funktionerne 3.22.01
           Folkeskoler,
           3.22.05 Skolefritidsordninger, 3.22.08 Kommunale specialskoler,
           5.25.12 Vuggestuer,
           5.25.13 Børnehaver, 5.25.14 Integrerede institutioner og 5.25.15
           Fritidshjem.

IM-Hovedart      Kommunens ressourceforbrug specificeres på             Art 1. niveau
           hovedarter, dvs. løn, varekøb, tjenesteydelser m.v. Hovedarterne 1-
           9 er altid autoriserede.
           Anvendelse af hovedart 0 Beregnede omkostninger er obligatorisk
           på samtlige
           områder i den kommunale kontoplan fra og med regnskab 2005.
   Beskrivelse af begreber                                         side 14                          udskrevet den 9/17/2011
Datastandardiseringsprojektet                                                 Forretningsområde: Administrativ styring
Beskrivelse af attributter (datafelter), forretningsobjekter (grupperinger af attributter) og snitflader                Datasamling: Økonomi
Skabelon version 5                                                      Senest ajourført den: 5/4 2009

Navn på          Definition                             Alias/søgeord       Bemærkninger        Spørgsmål
forretningsobjekt
IM-Art           En yderligere specifikation af de enkelte hovedarter kan foretages Art 2. niveau
              på arter.
              Eksempelvis er hovedarten varekøb opdelt på fem arter: fødevarer,
              brændsel og drivmidler,
              køb af jord og bygninger, anskaffelser samt øvrige varekøb.
              Artsspecifikationen
              er altid autoriseret i regnskabet og i nogle tilfælde ligeledes i
              budgettet. Der er således i
              budgettet autoriseret en specifikation på arterne 4.0, 4.5, 4.6, 4.7,
              4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 5.9,
              7.1, 7.2, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 og 8.6.
              Anvendes i forbindelse med
              -budgetlægning
              -bevillingsstyring
              -tillægsbevillinger
Budget- og         -omplaceringer
bevillingsadministration  -anlægsbevillinger

Kontoart          Anvendes til styring af den formålsbestemte artsregistrering
Faktisk forbrug      Registrering af samtlige økonomiposteringer
Internt regnskab      Anvendes til styring af omkostningsregnskabet

Budget- og         Anvendes til at udlede registrering af budget og forbrug til
regnskabssystem for    rapportering på dimensioner krævet i Velfærdsministeriets Budget-
kommuner          og regnskabssystem for kommuner
   Beskrivelse af begreber                                          side 15                          udskrevet den 9/17/2011
Datastandardiseringsprojektet                                                                           Forretningsområde:
Beskrivelse af attributter (datafelter), forretningsobjekter (grupperinger af attributter) og snitflader                                          Datasamling:
Skabelon version 5                                                                                Senest ajourført den:

Snitflade         Formål          KLE-nummer    Input    Attributten tilhører  Attributtens navn Tilladte    Udfaldsrum  Obligatorisk    Bemærkninger
                          udfyldes af KL  eller                         inputværdier  (output)
                                   output
                   O                  O
Snitflade til f.eks.   Udfyldes kun en gang for Udfyldes af KL.  Udfyl-des  Navnet på det begreb Navnet på                    Skal attributten  Her angives alle bemærkninger,
udbetalingsystem, økonomi hver snitflade               med input  attributten indgår i attributten                   altid udfyldes   der anses at have betydning, hvis
etc. Gentages for alle                        ved de                                      (ja/nej).      de ikke kan finde plads andet steds
atributter                              attribut-  Skal udfyldes for de  Skal udfyldes for                         i skemaet
                                   ter, der   snitflader man er   de snitflader man               Set udfra det
                                   anven-des  ansvarlig for     er ansvarlig for               forretningsmæssig
                                   til 'fore-                                    e synspunkt (ikke
                                   spørg-                                      databasemæssigt)
                                   slen' og
                                   output
                                   ved
                                   'svaret'
             Snitfladenavn:
             GJ510001Q
             Indberetning af                P:\SAP\KL\
             posteringer til              GJ510001Q (3).doc
             KMDs
             økonomisystemer.


             Snitfladenavn:
             GQ311001Q
             Posteringer fra                P:\SAP\KL\
             andre KMD-                 GQ311001Q.doc
             systemer til lokal
             anvendelse.
      beskrivelse af snitflader                                            side 16                                  udskrevet af 9/17/2011
Administrativ styring
Økonomi
5/4 2009

Spørgsmål
Spørgsmål til udfyldelsen, angiv
spørgsmålsstiller
       beskrivelse af snitflader  side 17  udskrevet af 9/17/2011
Omkostningsstedgruppe

Felt       Data Type    Længde    Beskrivelse
LEVEL      Numerisk         4  Entry-niveau
GROUPNAME    Alfa-numerisk      15  Gruppenavn
FROMVALUE    Alfa-numerisk      24  Fra værdi
TOVALUE     Alfa-numerisk      24  Til værdi
DESCRIPT     Alfa-numerisk      40  Kortbeskrivelse


Profitcentergruppe

Felt       Data Type    Længde    Beskrivelse
LEVEL      Numerisk         4  Entry-niveau
GROUPNAME    Alfa-numerisk      15  Gruppenavn
FROMVALUE    Alfa-numerisk      24  Fra værdi
TOVALUE     Alfa-numerisk      24  Til værdi
DESCRIPT     Alfa-numerisk      40  Kortbeskrivelse


Kapitalmiddelgruppe

Felt       Data Type    Længde    Beskrivelse
LEVEL      Numerisk         4  Entry-niveau
GROUPNAME    Alfa-numerisk      15  Gruppenavn
FROMVALUE    Alfa-numerisk      24  Fra værdi
TOVALUE     Alfa-numerisk      24  Til værdi
DESCRIPT     Alfa-numerisk      40  Kortbeskrivelse


Kontogruppe

Felt       Data Type    Længde    Beskrivelse
MANDT      Alfa-numerisk       3  Klient
SAKNR      Alfa-numerisk      10  Artskontonummer
TXT20      Alfa-numerisk      20  Artskontotekst
TXT50      Alfa-numerisk      50  Lang tekst


Bevillingspositionsgruppe

Felt       Data Type    Længde    Beskrivelse
MANDT      Alfa-numerisk       3  Klient (Kommunenummer)
FIPEX      Alfa-numerisk      14  Bevillingsposition
FIPUP      Alfa-numerisk      14  Overordnet bevillingsposition
BEZEI      Alfa-numerisk      20  Betegnelse
TEXT1      Alfa-numerisk      50  Beskrivelse

Bevillingsprogramgruppe

Felt       Data Type    Længde    Beskrivelse
MANDT      CLNT           3  Klient (Kommunenummer)
MEASURE     CHAR           24  Bevillingsprogram
VALID_FROM    DATS           8  Dato gyldig fra
VALID_TO     DATS           8  Dato gyldig til
SHORT_DESC  CHAR  20 Betegnelse
DESCRIPTION  CHAR  50 Beskrivelse

								
To top