Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

tahun1

VIEWS: 33 PAGES: 6

									                              FAKULTI KEJURU
                            SENARAI MATAPELAJAR

  Kod
                Mata Pelajaran
  MP
     PROGRAM KEJURUTERAAN MEKANIKAL TAHUN 1
 Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal -Sijil/Matrikulasi/STPM T1S2
            (SKM-10 Julai 2010)
UWB 10202 Effective Communication
UWA 10302 Tamadun Islam dan Tamadun Asia
BWM 10203 Matematik Kejuruteraan II
BEX 17003 Teknologi Elektrik dan Elektronik
BDA 17001 Makmal Kejuruteraan I (Statik/Tek Elektrik)
BDA 10302 Sains Bahan
BDA 10402 Mekanik Pepejal I
BDA 10502 Mekanik Bendalir I
BDA 18101 Amalan Kej Mekanikal II (Pneum/Hidraulik/Foundri)
                 Jumlah Kredit

  Kod
                Mata Pelajaran
  MP
     PROGRAM KEJURUTERAAN MEKANIKAL TAHUN 1
 Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal -Sijil/Matrikulasi/STPM T1S2
            (SKM-10 Julai 2010)
UWB 10202 Effective Communication
UWA 10302 Tamadun Islam dan Tamadun Asia
BWM 10203 Matematik Kejuruteraan II
BEX 17003 Teknologi Elektrik dan Elektronik
BDA 17001 Makmal Kejuruteraan I (Statik/Tek Elektrik)
BDA 10302 Sains Bahan
BDA 10402 Mekanik Pepejal I
BDA 10502 Mekanik Bendalir I
BDA 18101 Amalan Kej Mekanikal II (Pneum/Hidraulik/Foundri)
                 Jumlah Kredit

  Kod
                Mata Pelajaran
  MP
     PROGRAM KEJURUTERAAN MEKANIKAL TAHUN 1
 Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal -Sijil/Matrikulasi/STPM T1S2
            (SKM-10 Julai 2010)
UWB 10202 Effective Communication
UWA 10302 Tamadun Islam dan Tamadun Asia
BWM 10203 Matematik Kejuruteraan II
BEX 17003 Teknologi Elektrik dan Elektronik
BDA 17001 Makmal Kejuruteraan I (Statik/Tek Elektrik)
BDA 10302 Sains Bahan
BDA 10402 Mekanik Pepejal I
BDA 10502 Mekanik Bendalir I
BDA 18101 Amalan Kej Mekanikal II (Pneum/Hidraulik/Foundri)
                 Jumlah Kredit
  FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN
NARAI MATAPELAJARAN YANG DITAWARKAN SEM 2 SESI 2010/2011

     Nama    Jam pertemuan    Jum.   Slot   Jum.
     Seksyen  Kul Tut.   Amali  Kredit      Pelajar

     SEK 1                       60

     Terbuka   2   1    0    2    K=2   60
       8    2   0    0    2    K=2   60
      12    3   1    0    3   K=2+1   60
       1    3   1    0    3   K=2+1   60
     SEK 1   0   0    3    1   3 jam   60
     SEK 1   2   1    0    2    K=2   60
     SEK 1   2   1    0    2    K=2   60
     SEK 1   2   1    0    2    K=2   60
     SEK 1   0   0    3    1   3 jam   60
                      18

     Nama    Jam pertemuan    Jum.   Slot   Jum.
     Seksyen  Kul Tut.   Amali  Kredit      Pelajar

     SEK 2                       60

     Terbuka   2   1    0    2    K=2   60
       9    2   0    0    2    K=2   60
      13    3   1    0    3   K=2+1   60
       2    3   1    0    3   K=2+1   60
     SEK 2   0   0    3    1   3 jam   60
     SEK 2   2   1    0    2    K=2   60
     SEK 2   2   1    0    2    K=2   60
     SEK 2   2   1    0    2    K=2   60
     SEK 2   0   0    3    1   3 jam   60
                      18

     Nama    Jam pertemuan    Jum.   Slot   Jum.
     Seksyen  Kul Tut.   Amali  Kredit      Pelajar
SEK 3               60

Terbuka  2  1  0  2  K=2  60
  10   2  0  0  2  K=2  60
  14   3  1  0  3  K=2+1  60
  3   3  1  0  3  K=2+1  60
 SEK 3  0  0  3  1  3 jam  60
 SEK 3  2  1  0  2  K=2  60
 SEK 3  2  1  0  2  K=2  60
 SEK 3  2  1  0  2  K=2  60
 SEK 3  0  0  3  1  3 jam  60
           18
Pensyarah
(nyatakan jika pensyarah sambilan)FSSW
FSSW
FSSW
FKEE
JKM / FKEE
JKBR
JKM
JKLA
JKPI


Pensyarah
(nyatakan jika pensyarah sambilan)FSSW
FSSW
FSSW
FKEE
JKM / FKEE
JKBR
JKM
JKLA
JKPI


Pensyarah
(nyatakan jika pensyarah sambilan)
FSSW
FSSW
FSSW
FKEE
JKM / FKEE
JKBR
JKM
JKLA
JKPI

								
To top