Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

IK by dandanhuanghuang

VIEWS: 6 PAGES: 18

									A programtervező
informatikus, a tanár


Öt év? Nem lesz az egy kicsit sok?
A végzők iránti igény prognosztizálása
 A végzős hallgatók elhelyezkedési lehetőségei a közeli jövőben
  igen jónak látszanak.
  A hazai vállalatok és intézmények mellett a külföldi cégek
  részéről is nagy az érdeklődés hallgatóink iránt
  A Programtervező informatikus szak beindítása
  Joggal feltételezhető, hogy a közeljövőben az egyetemi
  végzettségű informatikus szakemberek elhelyezkedése nem
  okozhat gondot
  Az informatikus szakemberek iránt az igény kisebb
  ingadozásoktól eltekintve 2010-ig növekedni fog az egész
  világon, de különösen Európában.
Az informatikai képzések múltja I.
 1960-as évek
 1972 Programozó matematikus képzés
 1976 Programtervező matematikus szak
 Elsősorban a szoftverek és rendszerek készítésének
 matematikai jellegű módszertanára, továbbá a
 természettudományos alkalmazásokra irányult
 A műszaki informatikai képzések a hardver felől
 közelítettek a számítástechnika felé
Az informatikai képzések múltja II.
 Az utóbbi évtizedben beindultak specializált
 képzések is (informatikus könyvtáros, gazdasági
 informatikus)
 Különböző számítástechnikai és informatikai tanári
 képzések
 Az ELTE-n Számítástechnika tanár, illetve
 Informatika tanár néven folyik főiskolai, illetve
 egyetemi szintű képzés
A szakirányok
 Az „A” szakirány: Az átlagosnál jobb matematikai
 készségekkel rendelkező hallgatók számára, akik érdeklődnek
 olyan informatikai rendszerek tervezése és megvalósítása iránt,
 amelyekhez mélyebb matematikai ismeretekre van szükség
 A „B” szakirány: Jó fogalomalkotási készségekkel rendelkező
 hallgatók számára, akik az összetett szoftverrendszerek
 tervezése iránt érdeklődnek
 A „C” szakirány: Az informatika alkalmazásának gyakorlati
 vonatkozásai iránt érdeklődő hallgatók számára, akik széles
 körű technológiai ismeretek megszerzése után kívánnak
 elhelyezkedni az informatika alkalmazásának legkülönbözőbb
 területein
 A „D” szakirány: Az előző három szakirány tárgyaiból
 válogatott szakirány kifejezetten tanári pályához
Minden út Rómába vezet
 Egyszerű út
    D szakirány
    50 kredit valamely másik szakból
    10 kredit pedagógiai vonatkozású tárgy elvégzése
      Bsc, nem jogosít fel tanításra
    BSC + 5 szemeszter két szakkal
      Msc, feljogosít tanításra

 Rögös út
    A,B vagy C szakirány
    Teljes Msc, de nem tanári jellegű képzésben
    3 szemeszter, egyszakos tanári diploma

 Nagyon rögös út felfedező hajlamúaknak
    Gyakorlati alkalmazás során kiderül
Érdekes tárgyak
 A,B és C szakirányokból válogatva
 Valószínűleg megegyeznek vagy nagyon hasonlítanak
 a majd oktatottakkal
 Nem teljes és nem szakmai a válogatás
 Figyelemfelkeltő, érdekes, látványos
Számítógépes grafika
 Célja:
    Bevezetés a számítógépes grafikába, amely napjainkban
    egyre fontosabb szerepet kap az informatikán belül
    Megvizsgáljuk azokat az elveket, technikákat és
    eszközöket,amelyek lehetővé tették ezt a fejlődést

 Tematikai összefoglalás:
    A számítógépes grafika alapjai
    Grafikus rendszerek
    Geometriai modellek
    A grafikus megjelenítés alapjai
    Fénysugárkövetés, textúrák
    Számítógépes animáció
Fénysugárkövetéses (ray-tracing) kép
Grafikus felületű alkalmazások
 Célja:
   Adatbázis szerverre épülő és korszerű grafikus
   felhasználói felülettel rendelkező, nagyobb méretű
   alkalmazás elkészítésére
   Mélyebb programozási ismeretek elsajátítása


 Tematikai összefoglalás:
   Egymásra épülő, egyre összetettebb feladatok teljes
   körű megoldása
    programozási nyelv, integrált fejlesztő eszköz,
    adatbázis szerver
   Windows-os és Linux-os környezetben, önálló,
   gyakorlati munka
   Lehetőség van a különböző fejlesztői technikák
   elsajátítására
Kliensalkalmazás Oracle alá
informatika tanár szakon
Mesterséges intelligencia alapjai
 Célja:
   Alapozó kurzus a mesterséges intelligencia
   fogalmának,megismeréséhez


 Tematikai összefoglalás:
   A tárgy feladata a mesterséges intelligencia probléma
   és az azokhoz illeszkedő keresési technikáknak a
   bemutatása
   Pl. játékok stratégiái, automatikus tételbizonyítás,
   logikai problémák algoritmikus megoldása
   Sakk, malom, amőba, kártyajátékok
Számítógépes hálózatok és Internet
eszközök
 Célja:
   A számítógépes hálózatok, gyakorlati hálózati szoftver
   megismerése, valamint a hálózati kommunikációs
   eszközrendszereinek gyakorlati alkalmazása


 Tematikai összefoglalás:
   Számítógépes hálózatok és Internet hatékony
   megvalósítása és alkalmazásának módszertana
Multimédia-alkalmazások
 Célja:
   A multimédia-alkalmazások tervezéséhez és írásához
   szükséges alapismeretek bemutatása
   Ember-gép párbeszéd és a grafikus felhasználói felület
   tervezésének kérdései
   A programozásának eszközei


 Tematikai összefoglalás:
   Hypertext és hypermédia
   Multimédia-rendszerek
   Az ember-gép párbeszéd (HCI) alapjai
   Grafikus felhasználói felület (GUI) tervezése és
   programozása
   A multimédia-rendszerek HCI-szempontjai
Számítógépes szövegszedés

 Célja:
   Számítógép alapú dokumentumkészítés, a szerkesztés,
   szedésinformatikai alapok, nyelvi és felhasználói eszközök.
 Tematikai összefoglalás:
   Dokumentumok szerkezete, tipográfiai alapfogalmak,
   szerkesztési elvek
   Dokumentumleíró nyelvek (LaTeX, DocBook, Postscript,stb.)
   LaTeX fordítása, ábrák készítése, matematikai képletek
   szedése, lebegő objektumok, nagy dokumentumok
   szerkesztése, hivatkozások, prezentáció. XML alapú
   dokumentumkészítés, feldolgozás
   Dokumentumformátumok átalakítása
Közgazdasági alapismeretek
(mikro- és makroökonómia)
 Célja:
   Korszerű általános műveltség megszerzése
   „Értelmiségivé” válás
   Értelmiségi munka eredményes végzésének
   nélkülözhetetlen feltétele
   Legalapvetőbb közgazdasági összefüggések
   megismerése

 Tematikai összefoglalás:
   Bevezetés a közgazdaságtan tanulmányozásába
   Egy kis mikroökonómia
   Egy kis makroökonómia
   Betekintés a nemzetközi gazdaságba
Jogi ismeretek, az információs
társadalom joga
 Célja:
    Bevezeti a hallgatókat a jogi ismeretek alapjaiba
    Általános képet nyújt az információs technológiák
    forradalmi fejlődése nyomán a jogrendszerben
    bekövetkezett változásokról
    Audiovizuális jog, médiajog, hírközlési jog, „cyber law”,
    adatvédelmi jog, valamint az üzleti kommunikáció joga

 Tematikai összefoglalás:
    A jog fogalma, funkciója, rendszere
    Az üzleti kommunikáció joga
    Az adatvédelem joga
    A szerzői jogok
    A felelősség jogi alakjai a világhálón
    A hírközlési jog alapjai
    A jogi informatika alapjai
Köszönetnyilvánítás
  A türelmes közönségnek
  Zsakó László Tanár Úrnak
  Az Informatika Szakmódszertani Csoportnak
  Az ELTE Informatikai Karának


Sarbó Gergely 2006

								
To top