odluka suvlasnika o uzimanju kredita by dandanhuanghuang

VIEWS: 19 PAGES: 1

									           ODLUKA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA KREDIT

Mi, niže navedeni suvlasnici stambene zgrade u ___________________________ izričito i
neopozivo izjavljujemo suglasnost da se radi izvođenja radova postavljanje novog limenog
pokrova prema ponudi tvrtke ________________________. , zatraži i podigne kredit kod
Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, u iznosu od ____________ u kunskoj protuvrijednosti
po srednjem tečaju Raiffeisenbank Austria d.d.
Svojim potpisom potvrđujemo da opisani radovi predstavljaju poslove redovnog urednog
održavanja, koji nisu izvođeni u posljednjoj godini računajući do dana donošenja ove
odluke, te da troškovi izvođenja tih radova nisu pokriveni pričuvom.
Suglasni smo da se mjesečni anuiteti po kreditu otplaćuju trajnim nalogom preko računa
zajedničke pričuve zgrade koji se vodi kod Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, te da se
radi otplate mjesečnih anuiteta mjesečna pričuva u iznosu od ________kn/m2 poveća na
______ kn/m2, počevši od __________ do konačne otplate kredita.

POPIS VLASNIKA S UTVRĐENIM POVRŠINAMA:

   Prezime i ime       JMBG     Površina  Vrsta    I     POTPIS      DATUM
OVJERA UPRAVITELJA:
Upravitelj Rego-stan d.o.o., selska cesta 217, Zagreb potvrđuje da je Odluku o podnošenju zahtjeva
za kredit potpisala većina suvlasnika stambene zgrade ______________, čiji suvlasnički dijelovi čine
većinu suvlasničkih dijelova nekretnine.


Datum:                         Potpis i žig upravitelja:
___________________                  ________________________

								
To top