Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Mal regnskap

VIEWS: 16 PAGES: 24

									                   HOVEDBOK                 Brukskonto
 BILAG nr.:
         År:    ?                              ?

                                              ?
       Dato: År: Bilag gjelder                 ID  Debet       Kredit
       31/12/  Bank og kassabeholdning ved fjorårets slutt.        0.00
       31/12/  Utestående fordringer ved fjorårets slutt

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
        Har du behov for flere rader, så sett de inn her.
   31/12/  Sum                         0.00  0.00
   31/12/  Til utgifter
   31/12/  Til inntekter
   31/12/  Til eiendeler                       0.00
   31/12/  Til gjeld
   31/12/  Resultat pr. konto + kasse             0.00
   31/12/  Egenkapital & Gjeld pr. konti fra          0.00
   31/12/  Saldo på de ulike konti               0.00

        Driftsresultat                   0.00
        Egenkapital & Gjeld fra               0.00
   31/12/  Egenkapital og gjeld                0.00
 Sparekonto        Kasse
      ?
                                            Kontingent
      ?                Bevilgninger fra Telenor   Bankrenter   medlemmer
Debet     Kredit  Debet   Kredit  Debet     Kredit  Debet  Kredit  Debet
    0.00        0.00
0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

                  0.00     0.00
    0.00     0.00

0.00     0.00
0.00     0.00
0.00     0.00
Kontingent
medlemmer     "Inntekt 4"    "Inntekt 5"    "Inntekt 6"    "Utgift 1"     "Utgift 2"
    Kredit  Debet  Kredit  Debet  Kredit  Debet  Kredit  Debet    Kredit  Debet Kredit
0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
                         0.00     0.00
0.00     0.00     0.00     0.00
 "Utgift 3"    "Utgift 4"    "Utgift 5"     "Utgift 6"     "Utgift 7"
Debet  Kredit  Debet  Kredit  Debet  Kredit  Debet   Kredit  Debet   Kredit
0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
0.00     0.00     0.00     0.00     0.00
 "Utgift 8"    "Utgift 9"    "Utgift 10"    "Utgift 11"     "Utgift 12"     KREDITOR
Debet  Kredit  Debet  Kredit  Debet   Kredit  Debet   Kredit  Debet   Kredit  Debet
0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
0.00     0.00     0.00     0.00     0.00
KREDITOR     DEBITOR
   Kredit  Debet  Kredit

         0.00
0.00  0.00  0.00


    0.00
0.00
       Budsjett & regnskap                 for

                      Budsjett og Resultatregnskap
                Regnskap      Budsjett                   Regnskap      Budsjett
INNTEKTER             0         0         UTGIFTER          0          0
Bevilgninger fra Telenor  kr     -   kr       -     "Utgift 1"     kr       -  kr       -
Bankrenter         kr     -   kr       -     "Utgift 2"     kr       -  kr       -
Kontingent medlemmer    kr     -   kr       -     "Utgift 3"     kr       -  kr       -
"Inntekt 4"        kr     -   kr       -     "Utgift 4"     kr       -  kr       -
"Inntekt 5"        kr     -   kr       -     "Utgift 5"     kr       -  kr       -
"Inntekt 6"        kr     -   kr       -     "Utgift 6"     kr       -  kr       -
                                    "Utgift 7"     kr       -  kr       -
                                    "Utgift 8"     kr       -  kr       -
                                    "Utgift 9"     kr       -  kr       -
                                    "Utgift 10"    kr       -  kr       -
                                    "Utgift 11"    kr       -  kr       -
                                    "Utgift 12"    kr       -  kr       -

Sum inntekter       kr     -   kr       -     Sum utgifter    kr       -  kr       -Driftsresultat             0.00               Budsjett balanse                    0.00
        BALANSEREGNSKAP          0  for
        EIENDELER                      GJELD OG EGENKAPITAL
       Bankens navn:  Konto nr.:
Brukskonto                kr  -       Gjeld
       Bankens navn:  Konto nr.:
Sparekonto                kr  -       KREDITOR             kr  -
Kasse                   kr  -
DEBITOR                  kr  -       Egenkapital

                               Egenkapital & Gjeld fra      kr  -
                               Driftsresultat          kr  -
                               Gjeld               kr  -
Sum eiendeler               kr  -       Egenkapital og gjeld       kr  -
                               Sum avsetninger          kr  -
                               Egenkapital            kr  -

Revisor 1                          Sted           Dato:Revisor 2                          Sted           Dato:Kasserer                           Sted           Dato:Styreleder                          Sted           Dato:
         Avsetninger                   Avsetninger
    ÅR: ?

                "Avsetning 1"       "Avsetning 2"
Dato  År: Tekst:       Debet   Kredit     Debet
     Sum:           0.00      0.00   0.00

     Sum Avsetninger             0.00
   Avsetninger
                                 Avsetninger

"Avsetning 2"     "Avsetning 3"    "Avsetning 4"      TOTALT
     Kredit    Debet   Kredit   Debet   Kredit   Debet     Kredit

                                     0.00      0.00
                                     0.00      0.00
                                     0.00      0.00
                                     0.00      0.00
                                     0.00      0.00
                                     0.00      0.00
        0.00   0.00    0.00   0.00    0.00      0.00      0.00

        0.00         0.00         0.00              0.00

								
To top