PRA Percubaan Sejarah SPM by NorazitaNor

VIEWS: 324 PAGES: 2

									  1249/2 Pra-Peperiksaan Percubaan Sejarah SPM
             PRA-PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM
                    2011
                   SEJARAH
             SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PANTAI
               WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN
   NAMA           : ___________________________________________

   TINGKATAN        :___________________________________________

   NAMA GURU        :____________________________________________

   TARIKH          : _____________________________________________


Disusun oleh: Pn. Norazita Md. Nor                        1
  1249/2 Pra-Peperiksaan Percubaan Sejarah SPM

Item Esei


1    (a)  Terangkan sumbangan kerajaan Bani Umaiyah tahap pertama terhadap peradapan
        Islam.                             [ 8 markah ]

    (b)  Terangkan sumbangan kerajaan Bani Umaiyah di Cordova.
                                          [ 8 markah ]

    (c)  Nyatakan sebab-sebab kejatuhan Kerajaan Bani Umaiyah.
                                          [ 4 markah ]


        Pengenalan ekonomi komersial     Kemasukan buruh China dan India


2    (a)  Apakah faktor yang mendorong imigran China dan India ke Tanah Melayu sejak
        abad ke -19 hingga awal abad ke-20 ?                [7 markah]

    (b)  Terangkan cara kemasukan imigran China dan India ke Tanah Melayu pada
        abad ke-19.                            [8 markah]

    (c)  Peningkatan jumlah kedatangan imigran Cina dan India ke Tanah Melayu telah
        meninggalkan kesan sosial.
        Jelaskan pernyataan di atas berdasarkan pengetahuan sejarah anda.  [5 markah]


3    Maklumat berikut berkaitan dengan langkah ke arah mencapai kemerdekaan Persekutuan
    Tanah Melayu 1957

        Suruhanjaya Reid                Mac 1956
        Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu      Ogos 1957

    (a)  Apakah isu yang menjadi perhatian Suruhanjaya Reid?
                                           [5 markah]

    (b)  Jelaskan isi-isi penting Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957.
                                          [10 markah]
    (c)  Sebagai rakyat Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka pada masa itu, nyatakan
        kepentingan yang diperolehi apabila termeterainya Perjanjian PTM 1957?
                                          [5 markah]


4    (a)  Ceritakan peristiwa yang membawa berlakunya Perang Dunia Pertama
                                          [10 markah]
    (b)  Jelaskan kesan Perang Dunia Pertama kepada negara yang terlibat
                                          [ 5 markah]

    (c)  Pada pendapat anda, apakah langkah untuk mengelakkan daripada berlakunya
        peperangan?                           [ 5 markah]
Disusun oleh: Pn. Norazita Md. Nor                              2

								
To top