Docstoc

BIOLOGJI

Document Sample
BIOLOGJI Powered By Docstoc
					U NIVERSITETI “KRISTAL” T IRANE
           Mr.Nevruz Zogu
Gjurmet e jetes sone ne planetin toke jane shume te hershme,pas krijimit
  te tokes si planet dhe ftohjes se saj jane krijur shume elemente,nder te
  cilet edhe at ate cilet marrin pjese ne ndertimin e qenjeve te gjalla.

Simbas shkenctarit te njohur OPARI ne fillim ne uje jane krijuar pikat te
  cilat permbanin Azot ku ai keto pika i ka quajtur KOACERVATE

Disa nga Koacervate ne zhvillimim e metutjeshem kane fituar aftesin e
  ndarjes ne dy ose me shume pika te reja qe do te thote kane fituar cilsin
  e jetes .
      Mr Nevruz Zogu
Keto me vone kan fituar cilsin e levizjes ,shkembimin e
 materieve dhe energjise ndijshmerine etj.Me kalimin
 e kohes keto pika jane dalluar nga bota jo e gjalle e
 cila i ka rrethuar.

Me kohen jane shendrruar ne qenje te par ate gjalla te
 cilat kane pas ndertim shume primitive i cili deri
 diku i perngjane kerbaqorve te pare nga te cilet me
 vone jane ndertuar edhe bimet dhe shtazet.Prej asaj
 kohes deri me sot bota gjalle vazhdimisht eshte
 zhvilluar duke ju pershtatur kushteve te jeteses cilat
 perhere ndryshojne.
    Mr Nevruz Zogu
  Ne natyre sot gjendet nje numer i madh i qenjeve te gjalla bime,shtaze
  dhe mikrorganizma,dhe siq dihet shkenca qe eshte marre me keto
  studime eshte Biologjia,Bio-jete dhe Logos Shkence.

Simbas studimit dhe hulumtimit ajo ndahet ne Botanika qe studjon boten
  Bimore ,Zoologji qe studion kafshet dhe Antropologji qe studjon
  njeriun.

Keto dege

1.Morfologji - Morfologjia merret me studimin e rregullave
2.Anatomi - studimi i strukturave anatomike që mund të shihen me sy
3.Fiziologji- studimi i strukturave anatomike që nuk mund të shihen me sy
4.Ekologji - është degë e biologji së, e cila studion shpërndarjen dhe
  pasurin e jetës dhe marrëdhëniet ne mes organizmave me njeri tjetrin
5.Gjenetike - njohja e një sistemi trashëgues

       Mr Nevruz Zogu
  Botanika mirret pra me studimin e botes bimore ,studjon pamjen e
  jashteme ndertimin si dhe jeten e bimeve ne lidhje me kushtet e
  mjedisit ujor dhe atij tokesor,ku ato e realizojn jeten e tyre.Po ashtu
  mirret me klasifikimin e bimeve duke i rradhitur simbas farefisnis dhe
  zhvillimit historik.Njohurit nga lenda e botanikes i ndihmojn njeriut te
  njoh sa ma mire bimet dhe ti shfrytzoj ato.Njeriu nga bimet perfiton
  shume nga ana e ekonomike dhe industriale.

  Vetem ne Kosove rriten mbi 2500 lloje te egra bimore shume prej te
  cilave kane rendesi ne ekonomi edhe shkence e sidomos shkence
  mjeksore(Fitoterapi)
      Mr Nevruz Zogu
  Bimet pra ndahen ne bimet e gjelberta dhe
  bimet jo te gjelberta

  Pra bimet permbajne ne vete krijesa te
  quajtura KLOROPLASTE ku me ndihmen e te
  cilave gjate procesit te fotosintezes krijojne
  lend ushqyese organike prandaj quhen
  organizma AUTOTROFE ose vete ushqyese
  ,Ndersa bimet jo te gjelberta permbajn
  KLORUPLASTE Kepurdhat nuk krijojn vet
  ushqim po e marrin te gatshme prej bimeve te
  gjelberta dhe quhen organizma
  HETEROTROFE.

     Mr Nevruz Zogu
   Fotositeza
  Fotosinteza (greq. fos, foto-s = dritë; sinthesis =
  bashkim) është shndërrimi i energjisë së dritës
  diellore në energji kimike nga organizmat e gjalla.
  Lëndët e para që nevojiten për kryrjen e saj janë
  dioksidi i karbonit dhe uji, burimi i energjisë është
  drita e diellit, dhe lëndët e fituara janë glukoza dhe
  oksigjeni. Është procesi më i rëndësishëm biokimik i
  shkëmbimit të lëndëve në tokë, ngaqë pothuajse
  gjithë jeta varet nga fotosinteza.
  Fotosinteza është një proces i ndërlikuar që ndodh
  tek bimët, [alga] dhe disa bakterie.
      Mr Nevruz Zogu
 Bimet jane te gjelberta per asrye se permbajne klorofil.
 Klorofili eshte present ne paqetime te vogla , kloroplaste
 , ne qeliza te bimeve te gjerberta.
 Prezenca e kloroplasteve eshte nje nga dallimet ne mes
 bimeve e shtazeve. Lenda e klorofitit eshte ajo qe ka
 aftesin te thith energjin prej drites se diellit .
 Me ndihmen e energjise se drites bimet krijojn sheqer

rrushi (glukoz ) nga dioksidit i karbonit dhe uji .
Dioksidi i karbonit gjendet ne air , ndersa uji thithet nga
toka me ndihmen e rrenjeve.

     Mr Nevruz Zogu
Mr Nevruz Zogu
Dioksidi i karbonit dhe uji se bashku permbajn me shume
 atome te oksigjenit se sa kan nevoj bimet te prodhojn
 sheqer. Tepricen bimet e lirojn jasht ne form te oksigjenit
 te lire. Per ate arsye gjendet oksigjeni ne air . Prodhimi i
 sheqerit te rrushit en drite si burim energjije quhet
 fotosintez ( foto=drit, sintez=bashkim ) . Energjija e
 diellit qe e drejton lidhet me sheqerin e rrushit . Per kete
 arsye sheqeri i rrushit eshte lende e pasur energjetike.

     Mr Nevruz Zogu
QELIZA (CELL)
Qeliza është njësia thelbsore, funksionale strukturale
e të gjitha organizmave të gjalla, bartëse e jetës,
sepse në të zhvillohen të gjitha proceset jetësore (funksionet).

  Pershkruan ndertimin dhe funksionin themelor te njesis themelore te
  ndertimit te qenjeve te gjalla,ajo pershkruan ndertimin mikroskopik te drites
  dhe demonstron tekniken e mikroskopimit gjate vrojtimit te qelizes bimore
  dhe shtazore,krahason strukturen e qelizave,bimore dhe shtazore

  Qeliza është trupthi i cili është i mbështjellur me mbështjellës qelizor. Ajo është
  e mbushur me lëngun e dendur qelizor – citoplazmëm. Në të janë të vendosura
  pjeset e imëta qelizore – organelet, të cilat kryejnë funksione të ndryshme
  jetësore.

  Qelizat sipas formës janë të ndryshme. Qelizat shtazore mund të kenë formë të
  drejtkëndëshit, pllakore dhe cilindrike (qelizat epiteliale), zgjatore (q.
  Muskulore), yjore (q. Eshtrore), të degëzuara (q. Nervore) etj. Qelizat shtazore
  janë më të vogla se sa ato bimore        Mr Nevruz Zogu
Qeliza është njësia baze ndertimore dhe funksionale e
organizmit. Organizmat e gjallë ndërtohen
(trupi i njeriut rreth 100 trilion) nga disa llojë qelizash
të cilat biologët dhe kimistët i klasifikojne në disa grupe:

  Qelizat dhjamore janë si fluska shumë të vogla ku secila mban një rruazë të vetme të vyer
  si rezerve energjie.

  Qelizat e gjakut përbëjnë thuaj se gjysmën e qelizave të trupit të njeriut. Qelizat e kuqe të
  gjakut shpërndajnë oksigjenin në organizëm. Organizmi i njeriut prodhon në çdo
  sekondë rreth 2 milion qeliza të reja.

  Qelizat nervore janë telat e trupit, d.m.th nëpërmjet tyre bëhet shpërndarja e sinjaleve
  elektrike me një shpejtësi prej qindra kilometrave në orë. Truri i njeriut ka rreth 100
  milliardë qeliza nervore.

  Qelizat kockore. Edhe pse në shikim të parë kocka duket e vdekur dhe është e fortë si
  shkëmbi ajo ndërtohet nga qëliza të gjalla. Qelizat e rrethojnë veten me minerale në
  mënyrë që ta bëjnë kockën të fortë.

        Mr Nevruz Zogu
Shkenca qe meret me studimin e qelizes quhet Citologji.

  Qelizat kanë forma nga me te ndryshmet.
  Qelizat epiteliale te cilat ndertojne indet siperfaqesore, mbrojtese te
  trupit tonë te cilat kanë formë kubi.
  Qelizat te tjera,p.sh. qelizat e rruazave te bardha te gjakut, apo qelizat e
  amebes nuk kanë formë te qendrueshme.
      Mr Nevruz Zogu
  NDARJA QELIZORE
  Ndarja qelizore ka elemente te perbashketa per
  bimet dhe per shtazet.
  Nje ndarje qelizore zakonisht zgjat shume 1 ore
  Te disa lloje qelizash ajo perfundon brenda 20
  minutave
     Mr Nevruz Zogu
Teoria qelizore pohon se:
 Njësia bazë ndërtimore dhe funksionale e gjallesave
 është qeliza
 Qelizat e kanë prejardhjen e tyre nga qeliza

 Qeliza është njësia bazë e e zhvillimit dhe e rritjes

 Qeliza është njësia bazë e ripërtëritjes

 Qeliza është njësia bazë e trashëgimisë

PËRBËRËSIT E QELIZËS
 Në çdo qelizë mund të dallojmë këto struktura
 qelizore:
 Membrana qelizore

 Protoplazma
     Mr Nevruz Zogu
Fermentimi eshte proces anaerob i zberthimit
 te glukozes deri ne alkool.Ky proces quhet
 frymarrje anaerobe ose si Fermentim,dhe
 dallojm dy lloje Fermentimin acido llaktik
 ose tharmit te bukes dhe ate alkoolik te
 vererat dhe rakiat.
   Mr Nevruz Zogu
  Shumimi i qelizave

Shumimi i qelizave ose riprodhimi eshte njera prej vequrive kryesore te
  jetes,qeliza e caktuar rritet dhe shumohet ne baze te vendimit
  rregullues te trupit duke siguruar qe organizmi i rritur te zevendesoj
  qelizat e shpenzuara ose te demtuara,

Psh Zevendsimi i qelizave muskulore si pergjigje e ushtrimeve fizike,ose
  humbja eritrocteve kur personi ngjitet neper lartesi mbidetare,Qeliza
  amnore para se te filloje te shumohet duhet te rritet dhe te kete te
  dyfishuara te gjitha organelet e saj ne menyre qe qelizat e krijuara bija
  te fitojn sasai te barabart te strukturave qelizore.
      Mr Nevruz Zogu
Eshte ndarje direkte e drejte perdrejt e
 qelizes,gjate se ciles berthama ndahet ne dy
 pjese pa u shkatrruar membrana
 berthamore,keshtu qe nuk paraqiten
 kromozomet dhe nuk formohet boshti
 ndarjes,psh Nga nje qelize ame krijohen dy
 qeliza bija pak a shume te madhesis se
 njejte


   Mr Nevruz Zogu
  Ndarja e thjeshte qelizore (mitoza)

  Qelizat ndahen kur bimet dhe shtazet rriten dhe kur qelizat e vjetra ne
  trup cila zevendesohen me te reja.Kjo ndodh permes ndarjes qelizore e
  cila quhet ndarje e thjeshte qelizore.Gjate ndarjes se thjeshte qelizore
  ndahet qdo kromozom(molekula e ADN – se )ne gjatesi me kohe dhe
  behen dy kromozome te reja (molekula te ADN-se)
  Ato shkojne secila ne qelizen e vet te re e dhe kane te njejten permbatje
  kromozomesh sikurse qeliza meme.Ne nje qelize njeriu kemi 23 qifte
  krozomesh.
  Kur qeliza nuk ndahet molekuat e ADN-se paraqiten si fije te gjata ne
  berthamen qelizore.Fijet e ADN-se bashkohen dhe i formojne
  shkopinjet e shkurter te cilet quhen kromozome.
      Mr Nevruz Zogu
  1.Kur qeliza nuk ndahe, molekulat e ADN-se paraqiten si fije te gjata ne
  berthamen qelizore. Nuk mund te shihen nje kromozom.

  2.Fijet e ADN-se bashkohen dhe i formojn shkopinjet e shkurter, te cilet
  quhen kromozome. Kromozomet tash kane filluar ndarjen per se gjati.
  Kjo duket nga kromozomi i cili del me i zmadhuar.(kromozomi eshte
  duke u ndare ne dy kromozome qe secili permban nje kopje nga
  molekula e meparshme e ADN-se

  3. Membrana berthamore shperbehet dhe kromozomet vendoesen ne
  nje rresht ne qender te qelizes .

  4.Kromozomet ndahen krejtesisht per se gjati. Gjysmat (ne te vertet
  kromozomet e reja) shkojn secila drejt fundit (poleve) te qelizes.

  5. Qelizat ndahen ne dy pjese. Te dyja qelizat e reja permbajne te njejtin
  numer dhe lloj te kromozomeve, sikurse qeliza meme.

  6. Ndarja qelizore ka perfunduar. Membrana berthamore eshte krijuar
  dhe molekulat e ADN-se paraqiten perseri si fijet gjata


      Mr Nevruz Zogu
Mr Nevruz Zogu
  NDARJA REDUKTIVE (MEJOZA)
  Formimi i qelizave seksuale te bimeve dhe te shtazeve behet gjate ndarjes
  reduktive, (mejozes), kur qdo qeliz seksuale, krahasohet me qelizet, ka
  numrin e pergjysmuar te kromozomeve. Ky redukim(pergjysmim) i
  kromozomeve behet per arsye se gjat bashkimit te qelizave seksuale
  mashkullore dhe femerore numri i tyre prap dyfishohet.
  Qelizat seksuale mashkullore dhe femerore numri i kromozmeve prap
  behet 46 qe eshte karakteristik per njeriun. Sikur te mos ishte ky proces
  (mejoza) , numri i kromozomeve ne qdo gjenerate te ardhshme do te
  katerfishohet, tetfishohej e keshtu deri ne pafundshmeri. Gjate frytnimit
  bashkohen kromozomet e vezores dhe spermatozoidit
        Mr Nevruz Zogu
  domosdoshme qe qelizat seksuale te permbajne me shume se gjysmen
  e kromozomeve qe permbajn qelizat e tjera. Perndryshe, numri I
  kromozomeve ne qeliza dyfishohet per qdo gjenerate.

  1.Nje qelize meme ne nje testise. Molekulat e AND-se ende jane te
  shperndara si fije te gjata dhe kromozome nuk mund te dallohen

  2.Fijet e ADNse bashkohen dhe paraqiten si kromozome
  3.Qeliza ndahet. Secila qelize e re merr nga nje kromozom nga qdo qift
  kromozomi, do te thot gjysma e numrit te kromozomeve.


  4. Kromozomet ndahen per se gjati dhe dyfishohen

  5.Permes nje ndareje te re qelizore (mitoze), krijohen 4 qeliza, qdo
  njera nga nje gjysme tube(permbajtjeje) kromozomesh.

  6. Ndarja qelizore eshte perfunduar.Ato te kater qelizat zhvillohen ne
  spermatozoide


      Mr Nevruz Zogu
Mr Nevruz Zogu
Me trashigimi nenkuptojm aftesit e
 organizmave qe te bartin ne gjeneratat vijuse
 veqorite e ngjajshme.
Keshtu ne saje te procesit te trashegimise
 pasardhsit prinderve te tyre.
Kjo aftesi realizohet ne baze te lendes
 trashiguese qe e ka cdo organizem


   Mr Nevruz Zogu
Berthama e qelizes eshte bartese e lendes trashiguese-gjenet.
  Gjenet kontrollojn te gjitha aspektet e jetes se nje organizmi . Pra
  gjenet kontrollojn zhvillimin e karakteristikave biologjike te cilat
  barten prej nje gjenerate ne tjetren.
Gjeni eshte segment i ADN-se dhe gjendet ne kromozone . Njeriu ne
  qelizat trupore i ka 46 kromozone ndersa ne qelizat seksuale ka
  23 sish. Kromozomet me mikroskop te zakonshem verehen se
  jane dy nga dy ndermjet vete te ngjajshme dhe shenohen si
  kromozome homologe ( njeri me origjin nga babai ndersa tjetra
  me origjin nga nena ) .
Keshtu njeriu ka 23 qifte te kromozomeve , prej te cilave 22 jane
  autosome , ndersa nje qift kromozome seksuale (sepse prej
  kombinimit te tyre varet percaktimi i seksit ) . Pjeset perberse te
  AND-se jane : nukleotidet qe ndertojn nga shum atome.
     Mr Nevruz Zogu
  ADN- ja Molekule e jetes
  Kemi mesuar se cdo qelize qelize bimore dhe shtazore permban
  numer te caktuar te kromozomeve ne berthamen e vet.Rolin
  kryesore ne perberjen e kromozomeve e ka AND-ja(acidi
  dezoksiribonukleik)
  Ne perberjen e AND-se marrin pjese
  fosfori,sheqeri,dezijsuruboza(prej nga edhe ka marre emrin
  AND-ja) dhe kater baza azotike te cilat mes tyre jane te lidhura
  ne renditje te caktuar.
  Keto kater baza adenina,guanine,citozina,timina
  Lidhja ne mes bazave kryhet ne menyren te caktur qe do te
  thote se nje baze e nje zinxhiri lidhet me bazen e caktur te
  zinxhirit tjeter,psh A-T ose C-G. Molekula e ADN – se perbehet
  nga dy fije qe jane te perdredhura rreth njera-tjetres ne forme
  spiraleje.Fijet mbahen se bashku nga bazat azotike qe ne qifte
  jane te lidhura njera me tjetren.      Mr Nevruz Zogu
ADN
 Mr Nevruz Zogu
Gjenetika eshte nje shkence qe nuk ka me shume se 100 vjet
  qe i ka nisjet e veta po edhe pse kaq e re ka zene nje vend
  mjaft te rendesishem ne jeten tone te perditshme duke
  filluar qe nga ana mjeksore si psh terapite e semundjeve te
  ndryshme e deri te perdorimi i gjenetikes ne raste te
  ndryshme kriminalistike.
Ta marresh holle holle, gjenetika eshte nje shkence
  mikroscopike sepse merret pak a shume me materialin qe
  ndodhet ne berthamat e qelizave permasat e te cilave
  shkojne ne te dhjetrat e micronit(10^-7).     Mr Nevruz Zogu
  Pjeset e njepasnjeshme te ADN-se jane gjenet , ne te cilat jane te
  shkruara informatat gjenetike per rrjedhjen e proceseve jetesore ne
  qeliza , perberjen dhe formen e tyre. Keshtu ne gjene gjenden
  informata per te gjitha veqorit e nje organizmi p.sh ngjyra e syve ,
  forma e veshve dhe veqorit e tjera.
  Molekula e ADN-se ka shume gjene . P.sh. llogaritet se njeriu ka afro
  30.000 gjene . Ka raste kur nje gjen percakton nje veqori por edhe raste
  kur nje gjen ndikon ne shum veqori.Gjithashtu ka raste kur veqoria
  percaktohet nga shume gjene.

  Pasardhesit bartin veqorit e prinderve , por mund te bartin edhe
  ndonje veqori te nderruar ,ky fenomen quhet nderrim trashigues-
  mutacion. Nese nderrimi ndodh ne gjenin e vendosur ne kromozomet
  autosome shenohet si mutacion somatic , ndersa nese nderrimi ndodh
  ne gjenin e vendosune kromozomet seksuale shenohet si mutacion i
  lidhur per seks
      Mr Nevruz Zogu
Nese marrim parasysh qe cdo sekond trupi i njeriut
 prodhon rreth 2 milion qeliza gjaku dhe se po kaq
 qeliza shkaterrohen,ose qe jetegjatesia e qelizave te
 bardha eshte shume i shkurter dhe se here pas here
 duhet te zevendesohen dhe se cdo sekond trupi i
 njeriut duhet te jete ne gjendje ti beje balle
 mikroorganizmave te ndryshem qe mund ta
 sulmojne dhe se sa dhjetra lloje hormonesh qe duhet
 te prodhohen cdo sekond qe ta mbajne trupin ne nje
 ekuiliber te mahnitshem do ta kuptonim me mire se
 sa rendesi ka ajo strukture e vogel brenda cdo
 qelize.
Ka raste qe mjafton nje gabim ne ato 3 miliard baza,sic
 ndodh ne disa semundje gjenetike dhe trupi i njeriut
 mund te shkoje drejt vdekjes.

    Mr Nevruz Zogu
  Semundja me shpesh paraqitet te femijet te
  farefiseve te afert.
  Meqenese eshte semundje recesive,atehere
  mund te fshehet dhe papritmas te paraqitet.
  Gjithashtu gjeni i caktuar ne kromozomin X
  shkakton daltonizmin,mosaftesin e dallimit
  te ngjyrave,e cila eshte semundje recesive


    Mr Nevruz Zogu
Vecorite dominante jane keto :

  Floket ngjyrembyllet,lakimi i
  gjuhes,shkurtpamesia,gishtat e ngjitur,gishtat e
  shkurter,shume gishta,grupet e gjakut.

  Vecorite recesive jane keto :

  Floket ngjyrecelt,moslakimi i gjuhes,sy
  normale,gishta normal,numri normal i
  gishtave,grupet e gjakut OA,B,AB.
       Mr Nevruz Zogu
Mr Nevruz Zogu
PRINDERIT        PASARDHESIT
0-O           0-O
O-A           A-O
O-B           B-O
O-AB           0-A,O-B
A-A           A-A
A-B           A-B
A-AB           B-A
B-O           B-O
B-A           B-A
B-AB           AB-B
AB-O           AB-O
AB-A           AB-A,B
AB-B           A-B,AB
AB-AB          A,B,AB
    Mr Nevruz Zogu
Fillimi Uljes            82%
Fillimi ecjes            68%
Ngjyra e Syve            89%  Metoda Citogjenetike
Shtypja e gjakut          63.00%
Pulsi                54%
Dore Majtesi ose Djathtesi      79%
Lija e vogel             95%
Shputat e rrafsheta         32%
Diabetus Mellitus          84%
TBC                 74%
EPI                 72%
Paraliza e femijeve         36%
Scarlatina              64%
Rikecjet               88%
CA e lukthit             27%
CA e gjirit             6%
CA Uterusit             6%
Idiotizma              94%
SCH                 80%
Depresioni              77%
Mongolismi              89%
Kriminaliteti            68%
Pirja e duhanit           91%
Alkoolizmi             100%
Konsumimi I kafes          94%

         Mr Nevruz Zogu
Mutacionet dominante
Distrophia muskulore
Sindaktilia-Gishtat e ngjitur
Brahidaktilia-Gishtat e shkurtut
Fenotipi i Ahondroplazis(Shkurtabiqet)
Sindromi Turner-individ qrregullime seksuale me
 ovarium te pa zhvilluar(ex –poburtet)
Sindromi i Klinfelterit (individ me gjinje te zhvilluar
 dhe testise pa zhvilluara)
Hunda-Nord,Afrikane
Sy Down

    Mr Nevruz Zogu
MR.NEVRUZ ZOGU
  Shkenctar te gjenetikës moderne kishte filluar në kopshtin e tij,ai ishte një
  murg austriak në 1860.
  Murgu ishte Gregor Mendel, dhe kontributin e tij në studimin e trashëgimisë
  është diskutuar në çdo libër mësimi biologji.
  Ironikisht, puna e tij u injorua dhe nuk rizbuluar deri në fillim të shekullit të
  20.
  Qrregullimet gjenetike

     :Chromosomal
     Abnormalities

     :Mendelian diseases

     :Multifactorial diseases
  Definition: Sëmundjet në të cilat phenotypes janë
  përcaktuar kryesisht nga veprimi, mungesën e veprimit, e
  mutacioneve individuale.
  Rrallë 1% të të gjithë individëve të jetojnë të lindur
  4 llojet e trashëgimisë

      : X lidhura dominant
      : X lidhura ikës
  Offspring ka një shans për të qenë të prekura 50:50
  Ndikuar në mënyrë të barabartë të dy gjinitë
  Shembuj
      Grupi i gjakut ABO sistemit
      Retinoblastoma
      Neurofibromatosis
      Sindromi Marfans
      Coli familjare polyposis
  Probability 25% (1:4)
  Both sexes equally affected
  Examples
   Hemoglobinopathies: sickle cell anaemia,thalassemia
   Inborn errors of metabolism:PKU,Alkaptonuria……
   Albinism
   Cystic Fibrosis
   Hirschsprung disease
  Një gjen mutant mbi kromozom X tek meshkujt do të
  shprehë veten të gatshme pasi që nuk ka allele normale,
  por një gjen mutant mbi kromozom X i femrave nuk do të
  shprehë veten në prani të një allele normalExamples
     Hemophilia
     Colour blindness
     Duchenne muscular dystrophy
     G6PD deficiency
         G6PD deficiency
DISTROPHI MUSC.
  Daughters are affected, sons escape

  Examples
    Vitamin D resistant Rickets
    Familial hypophosphatemia
    Blood group Xg
  ABO System

    Gastric and duodenal ulcer : Group O
    Stomach cancer : Group A

  Rhesus system
    Erythroblastosis foetalis
  Prevalent in blacks specially in
  certain parts of Africa
  Heterozygous: apparently
  healthy
  Homozygous: severely anaemic
  and die before puberty
  Clinical features
  No specific treatment
  Prenatal diagnosis and
  prevention
  Reduktim në zinxhir
  sintezë globin (alfa ose
  beta)
  Klinike karakteristika-
  anemi, shënoi
  hepatosplenomegaly dhe
  talasemisë facies
  Diagnoza Prenatal dhe
  parandalimin e
  15-20 të çdo 100.000
  meshkujve
  Mangësi të koagulimit të
  faktorit VIII
  Sëmundje progresive të
  përbashkët dhe atrofi
  muskulare
  Shkakun e vdekjes: efekteve
  anësore të Rx-AIDS dhe
  infeksioneve të tjera, sëmundje
  të mëlçisë e mesme të hepatitit
  E zakonshme në
  popullsinë evropiane
  (1 në 2000 lindje)
  Ndikon frymëmarrjes
  dhe traktet
  gastrointestinale dhe
  gjëndra djerse
  Viscid mukoza
  sekrecione-të
  shkaktojë pengim të
  frymëmarrjes,
  canaliculi bile
  Jetëgjatësia tani më
  shumë se 30 vjeç
  Mungesa e hydroxylase alanine phenyl
  Akumulimin e alanine phenyl në gjak dhe indet e trurit esp
  kryesor për të vonuar mendor
  Diagnoza me zbulimin e ngritur nivelet e gjakut të alanine
  phenyl
  Trajtimi: dietë e ulët në alanine phenyl
  Promovimin e
  përgjithshme e shëndetit
  Mbrojtje specifike
  Paraprake dhe Rx
    Zbulimin e
  transportuesit
    Diagnoza Prenatal
    Shqyrtimit neonatale
    Duke njohur raste
  preclinical
  Rehabilitation
  Organizma te ndryshem per te jetuar kane
  nevoje per ushqim dhe oksigjen.
  Lendet ushqyese dhe oksigjeni nga mjedisi i
  jashtem barten ne organzimin e shtazes
  nepermes organeve te trejtjes dhe te organeve
  te tretjes dhe te organeve te frymemarrjes.
  Ushqimi dhe oksigjeni shperndahen ne te
  gjitha pjeset e trupit te shtazes dhe te
  njeriut.Funkisionin e shperndarjes se ushqimit
  dhe te oksigjenit e kryen sistemi i qarkullimit
  te lengjeve trupore

     Mr Nevruz Zogu
         Sistemi i mbyllur i gjakut (sistemi
         vaskular)haset te gjakut te
         kurrizoret qe kane organin
         qendror-zemren(sistemi
         kardiovaskular)
         Te keto shtaze eshte arritur
         shkalla me e larte e zhvillimit
         posaqerisht te sisoret ku sistemi i
         qarkullimit te gjaku t
         karakterizohet me pranin e
         zemres dhe te eneve te
         gjakut(arieteve dhe venave)
Mr Nevruz Zogu
           Gjaku i cili qarkullon neper arteriere
           (perjashtim bejne arteret e
           mushkerive)dhe ate nga zemras kah
           pjeset periferike trupore permban
           mjaft oksigjen andaj ka ngjyre te kuqe
           te qelet.

           Gjaku arterioz u dorezon oksigjen
           qelizave aktive dhe absorbon acidin
           karbonik andaj gjaku e humb ngjyren
           e meparshme dhe merr keshtu ngjyre
           te kuqe te mbyllur gjaku venoz i cili
           nepermjet venavne (perjashtim bejne
           venat e mushkerive qe bartin gjak te
           oksiduar)kthehet ne zemer
Mr Nevruz Zogu
         .Ne pjesen perfundimtare enet e
          gjakut degezohen ne shume ene te
          vogla –kapilare te cilat kane pore
          shume te holla andaj e
          mundesojne depertimin e gazrave
          dhe materieve ushqyese.
         Zemra si organ qendror i tere
          sistemit qarkullues eshte e
          vendosur ne strajcen e posaqme
          nga indi lidhor qe quhet perikard.
         Eshte organ zemra i zgavruar i cili
          vazhdimisht punon,pune kjo qe
          perfshinsistolen(kontraktimi,mble
          dhja)diastolen.Gjate sistolave
          zgavrat e zemres zbrazen kurse
          gjate diastolave ato mbushen me
          gjak

Mr Nevruz Zogu
   Te keto e qarkullime te gjakut ne pergjithesi ngjajne
    me ato te shpendeve ; si te shpendet zemra eshte e
    ndare ne kater dhoma : ne dy vesheza dhe dy
    barkushe.
   Eshte ketu gjaku i paster qe ndodhet ne anen e majte
    te zemres , nuk perzihet me gjakun e papaster qe
    ndodhet ne anen e djathte. Me kete rast gjaku qe
    rrjedh neper organet e mbrenshme nuk eshte gjak i
    perzier sit e zvarraniket por gjak i paster.
    Gjate levizjes se ti neper trup gjaku kalon neper dy
    rrath qarkullimi . Qarkullimi i madhe perfshin rrugen
    qe e bene gjaku nga barkushja e majte e zemres
    neper trup e gjere ne veshezen e djathte, ndersa
    qarkullimi i vogel perfshin rrugen qe bene gjaku nga
    barkushja e djathte neper mushkeri gjere ne
    veshezen e majte.
   Qarkullimi i plot i gjakut luan rolin kryesor qe
    gjitaret te kene temperature te qendrushme te trupit.

Mr Nevruz Zogu
Mr Nevruz Zogu
Organ qendror te qarkullimit te gjakut eshte zemra.Kjo
 gjendet ne pjesen e perparme te trupit prapa organeve
 te frymarrjes.
Zemra e peshqive eshte e perbere nga dy dhomeza:njera
 quhet veshez ndersa tjetra barkushe me tkurrjen e
 veshezes gjaku kalon ne barkushe dhe me tkurrjen e
 barkushes gjaku largohet nga zemra me ane te nje
 sistemi enesh,qe quhen arterie.
Ne mes ketyre nje arterie del nga barkusha e zemres
 degezohet duke i formuar kater qifte,me arteriet e tjera
 me te vogla,qe quhen arterie verzore;keto arterie e
 bartin gjakun ne verza,ku ai formohet me oksigjen dhe
 liron dioksidin e karbonit.
    Mr Nevruz Zogu
Prej verzave gjaku bartet me ane te tjera,te cilat
 vazhdimit degezohen duke shperndare gjakun
 ne te gjitha organet e trupit.Ketu gjaku e leshon
 oksigjenin dhe pasi ngarkohet me dioksid
 karboni e produkteve te tjera,kthehet ne zemer
 me anen e eneve qe quhen vena.Ky gjak ka
 ngjyre me te erret.
Zemra e peshqive permban,pra,gjak te pa
 paster.Nga kjo qe theksuam shihet se peshit
 kane qarkullim te mbyllur
     Mr Nevruz Zogu
  Oragn qendror i qarkullimit te gjakut gjithashtu
  eshte zemra. Ajo ndodhet ne pjesen e perparme te
  zgavres se trupit ne mes dy mushkerive.
  Zemra e bretkoses ka nje ndertim me te
  nderlikuar se sa ajo e peshqve . Ajo eshte e ndare
  ne tri zgavra; ne dy vesheza dhe nje barkushe .
  Gjaku del nga barkushja e zemres dhe nerpermjet
  aterieve shperndahet ne te gjithe trupin si dhe ne
  mushkeri.
  Nga trupi gjaku qe eshte i ngarkuar me dioksid
  karboni kthehet ne veshezen e djathte, ndersa nga
  mushkerit , i pasuruar me oskigjen , gjaku kthehet
  ne veshezen e majt. Me kete menyr te bretkosa ka
  dy qarkullime gjaku: qarkullimi I madhe dhe
  qarkullimi i vogel.
         Mr Nevruz Zogu
  Me ane te qarkullimit te madhe , gjaku kalon nga
  barkushja e zemres neper trup, per tu kthyer ne
  veshezen e djatht dhe me ane te qarkullimit te vogel ose
  qarkullimi mushkeror, gjaku leviz nga barkushja ne
  drejtim te mushkerive dhe prej kendej ne veshezen e
  majte te zemres. Veshezat permbajn gjak te ndrryshem:
  vesheza e majt gjak te pasuruar me oksigjen ndersa
  vesheza e djatht permban gjak te papaster ( me dioksid
  te karbonit ).
  Barkusha permban gjak te perzier , meqenese ketu vjen
  gjaku nga te dy veshezat. Edhe ne organet e ndrryshme
  te trupit , gjaku qe qarkullon eshte perseri i perzier


     Mr Nevruz Zogu
Me perjashtim te krokodilave zemra ashtu si
 edhe te uj toksoret eshte e ndar ne dy
 vesheza dhe nje barkushe, me ndryshim se
 te zvaraniket ne barkushe ndodhet nje fare
 perdeje, e cila e ndan kete ne nje gjysme te
 majte dhe nje gjysme te djathte.
   Mr Nevruz Zogu
  Ne kete menyre keto shtaze gjaku i paster
  vazhdon te perzihet me gjakun e papaster,
  por kjo perzirje behet me nje sasi te vogel,
  sesa tek ujetoksoret. Prandaj , edhe ne
  trupin e zvarranikeve, sidomos ne pjesen e
  prapme te tyre, qarkullon gjak i perzier
  gjak pjeserisht i oksigjenuar
     Mr Nevruz Zogu
Te shpendet zemra eshte me e zhvilluar dhe me e
 fuqishme sesa ajo e zvarranikeve . Gjate fluturimit
 ajo duhet te beje nje pune me te madhe. Ne kete rast
 te gjitha organet, veqanerisht muskujt e fluturimit
 jane te pershkuara nga nje sasi e madhe gjaku . Per
 kete arsye zemra punon me nje ritem me te
 shpejtuar .
Zemra e shpendeve eshte e ndar ne kater vesheza dhe
 dy barkushe . Gjaku i paster del nga barkushja e
 majt dhe me ane te nje ene te quajtur aorte,
 shperndahet ne te gjitha pjeset e trupit.


    Mr Nevruz Zogu
      Gjaku i pa paster grumbullohet ne
       veshezen e djatht , prej nga kalon ne
       barkushen e djatht nga e cila , me ane
       te arterieve mushkerore , shkon ne
       mushkeri ku e len dioksidin e karbonit
       dhe e merr oksigjenin .
      Prej mushkerive me ane te venave
       mushkerore tani gjaku I paster hyn ne
       veshezen prej nga zbret ne barkushen e
       majte, e cila me ane te enes te quajtur
       aorte e shperndan gjakun ne te gjithe
       trupin e shpendit. Ndryshe nga
       ujetoksoret e zvarranikve dhe e
       shpendeve, nuk ndodh perzirja e gjakut


Mr Nevruz Zogu
     USHQIMI DHE TE USHQYERIT

  Ushqimi eshte i nevojshem per rritjen
  njerezore, zhvillimin dhe funksionimin e trupit.
  Ushqimi i mire kerkon nje diete te balancuar qe
  siguron nje sasi ditore te pershtatshme te te
  gjithe perberesve ushqimore si dhe nje
  furnizim optimal te trupit njerezor me energji.
  Ushqimi duhet te jete i sigurte, me vlera
  ushqimore dhe te sigurohet ne menyre te
  qendrueshme per te ruajtur dinjitetin e
  konsumatoreve dhe identitetin kulturor te tyre.

     Mr Nevruz Zogu
  Profesionistet Europiane ne shkencen e
  ushqimit, teknologjine dhe shkencen e te
  ushqyerit kontribuojne ne menyre te
  vazhdueshme ne permiresimin e prodhimit
  te ushqimit, ruajtjen dhe shperndarjen si
  edhe ne ushqimin dhe mireqenien e
  njerezve duke vene ne zbatim shkencat baze
  ne fushat e kerkimit aplikativ
     Mr Nevruz Zogu
  Ushqimi eshte nje ceshtje e rendesishme strategjike dhe
  politike

  Ndotja e ushqimit me agjente mikrobiologjike, kimike
  dhe fizike apo alergene ushqimore mbetet nje ceshtje
  kyc e shendetit publik;

  Prodhimi lokal i produkteve ushqimore ndikon ne
  kulturen rajonale, ruan diversitetin biologjik dhe
  kontribuon ne stabilitetin shoqeror dhe ekonomik
  rajonal;

  Zinxhiri i transportit te ushqimeve ne distanca te largeta
  mund te reduktoje cilesine ushqimore dhe mund te kete
  nje efekt te demshem mbi mjedisin;


     Mr Nevruz Zogu
Tretja fillon me coptimin e ushqimit në gojë nga dhëmbët,
 prej këtej kalon në stomak ku përzihet me lëngun e
 stomakut dhe coptohet më tej. Pasi ushqimi ka qëndruar
 për një farë kohë në stomak, kalon në zorrë, ku lëndët
 ushqyese thithen. Prej këtej lëndët ushqyese kalojnë në
 gjak dhe transportohen me anë të gjakut atje ku trupi ka
 nevojë për ato.
Në qoftë se marrim shumë energji ajo rezervohet si dhjam.
 Nëse rezervohet shumë dhjam ne bëhemi të shëndoshë,
 gjë që bën që organizmi të mbingarkohet, sepse ne
 peshojmë shumë.
Dhe pse nuk je i shëndoshë mund të jetosh jo shëndetshëm.
 Arsyeja mund të jetë kur ha gjëra që nuk duhet. Prandaj
 është e rëndësishme të jetosh dhe të hash shëndetshëm
 dhe mos të jesh mbi peshë.


    Mr Nevruz Zogu
Ushqimi perzier prej lukthit nepermjet vrimes pirolike derdhet ne
  zorren e holle, gjegjesishte ne zorren dymbedhjetgishtore.
Ne kete pjese te sistemit te tretjes, nen veprimin e lengut zorror,
  vrerit dhe lengut pankreatik, behet pjesa kryesore e tretjes se
  ushqimit. Ketu behet tretja e plote gati e te gjitha materjeve
  ushqyese.
Tretja e materjeve ketu behet gjate pH te mjedisit per afer 8,5.
  Perberja e acidit (thartines) prej lukthit neutralizohet gjate
  kalimit ne zoren dymbedhjetgishtore (duodenum), qe arihet pH i
  duhur i mjedisit per veprimin e enzimeve.ne ndikimin e legjeve
  te permendura, materiet ushqyese-sheqernat, proteinet dhe
  yndyrnat zberthehen deri ne materie qe mund te resorbohen ne
  gjak dhe limfe
     Mr Nevruz Zogu
Tretja ne zorren e trashe
  Tretja dhe resorbimi i ushqimit plotesisht kryhet ne
  zorren e trashe. Lengu i zores se trashe nuk ka fermente,
  ka reaksion alkalik.
  Ne pjesen fillestare te kolonit kryhet tretja e pjeses se
  patretur te ushqimit nen dikimin e fermenteve qe vijne
  me himusin prej zorres se holle.
  Njekohesisht atij resorbohen sasit te vogla te glykozes
  aminoacidet, acidet yndyrore dhe gliceroli.
  Ne zorren e trashe gjendet flora e pasur e bakterieve te
  cilet me enzimet e veta i zberthejne sheqernat proteinet
  gjate se ciles krijohen gazrat e ndryshme dioksid
  karboni, hidrogjen, metan, azot dhe materje toksike:
  indol, skatol, amonjak etj.

     Mr Nevruz Zogu
  Pjesa me e madhe largohet nga organizmi nje pjese e
  vogel kalon ne gjak prej atij ne melqij ku
  neutralizohet.
  Ne baze te kesaj funksioni i zores se trashe qendron
  ne resorbimin e ujit, i disa kriprave minerale dhe i
  disa sasive te vogla ushqyese deri sa permbajtja nuk
  arrin konzistencen e fecesit.
  Ne pjesen distale te zorres se trashe krijohet fecesi
  prej mateieve te pashfrytezuara ushqyese brenda
  dites krijohet 150-200 gr feces.
  Defekacioni - nenkuptojme hedhjen e mases fekale
  nga organizmi. Qendra e defekasionit gjendet ne
  palcen kurizore.


     Mr Nevruz Zogu
  Lëndët ushqyese që i japin trupit energji
  janë, karbohidratet, proteina dhe yndyrna,
  dhe lëndët që e ndihmojnë trupin që të
  funksionojë më mirë, janë vitaminat dhe
  mineralet.
  Këto lëndë të ndryshme janë përshkruar më
  poshtë    Mr Nevruz Zogu
Karbohidratet gjenden në formë niseshteje dhe
 sheqeri. Niseshteja gjendet në perime, si patatet dhe
 drithërat (në drithërat përfshihet buka, orizi,
 makaronat).
Perimet, patatet dhe drithërat janë të shëndetshme
 sepse ato përmbajnë shumë karbohidrate në formë
 niseshteje, dhe njëkohësisht kanë përmbajtje të ulët
 dhjamore. Këto lloj karbohidratesh quhen prandaj
 karbohidratet “e mira”. Nga këto ne duhet të hamë
 shumë.
Gjenden dhe karbohidrate “të këqija” nga të cilat nuk
 duhet të hamë shumë. Karbohidratet e “këqija” vijnë
 nga të gjitha produktet që përmbajnë sheqer, si
 ëmbëlsirat, çokollata, akullore, dhe pijet freskuese

    Mr Nevruz Zogu
Së bashku me sheqerin nga të gjitha këto ne
 marrim gjithashtu shumë lëndë ngjyruese
 dhe lëndë shijuese, për të cilat ne nuk kemi
 nevojë.
Dhe pse ne nuk kemi nevojë për sheqerin nga
 këto produkte, ne hamë ose pijmë sasira
 shumë të mëdhaja ëmbësirash, çokollate,
 akullore dhe pije freskuese – sigurisht sepse
 shumë njerëz mendojnë se ato shijojnë më
 mirë se patatet.

   Mr Nevruz Zogu
Ndryshimi midis karbohidrateve “të mira”
 (niseshteja) dhe “të këqija” (sheqeri), është
 se sa shpejt ato thithen nga zorra dhe
 kalojnë në gjak. Karbohidratet e “këqija”
 merren më shpejtë nga trupi, kjo bën që ato
 mos të kenë asnjë të mirë, sepse kjo
 pjesërisht shkakton luhatje të madhe të
 sheqerit në gjak (sheqeri në gjak duhet të
 qëndrojë kryesisht konstant), dhe gjithashtu
 nuk të japin ndjesinë e ngopjes.

   Mr Nevruz Zogu
Në qoftë se nuk arrihet ndjesia e ngopjes atëherë
 njeriu ka tendencë të hajë përsëri, kjo bën që
 njeriu merr më shumë energji se sa ka nevojë
 dhe prandaj shëndoshet.
Prandaj duhet të hamë ushqim ku një pjesë e
 madhe e energjisë vjen nga karbohidratet “e
 mira”, e ndërsa këtyre u duhet kohë më e gjatë
 për tu tretur në stomak dhe zorrë, në këtë
 mënyrë sheqeri në gjak është më konstant dhe
 jep një ndjesi ngopje më të gjatë.

    Mr Nevruz Zogu
Proteina është një lëndë ushqyese shumë e rëndësishme,
 sepse ajo përdoret pjesërisht për të krijuar energji dhe
 pjesërisht për të ndërtuar gjithë organizmin. Për shkak
 të funksionit ndërtues të proteinave është shumë keq që
 të kesh mungesë proteinash ndërsa je në rritje e sipër.

Proteina mund të jetë me prejardhje shtazore ose bimore.
 Proteina shtazore vjen nga kafshët dhe gjendet për
 shembull në vezë, qumësht, djath, mish dhe peshk.
 Proteina bimore vjen nga bimët dhe gjendet për
 shembull në bizele, fasule (fasule soje, fasule të bardhe
 dhe të errëta), oriz , miell e drithëra. Proteinat marrin
 pjesë në mirëmbajtjen e indeve të lëkurës


     Mr Nevruz Zogu
. Prandaj është e rëndësishme që ato të
  përfshihen në të gjitha racionet tona ditore.
  Proteina nuk është e nevojshme që të
  përbëjë një pjesë të madhe të ushqimit
  sepse vetëm një sasi e vogël proteine e një
  cilësie të mirë siguron që cilësia e
  përbashkët proteinore e gjithë ushqimit të
  jetë e mirë.
Nuk është e nevojshme që të hahen ushqime
  me prejardhje shtazore për të ngrënë
  mjaftueshëm proteina

    Mr Nevruz Zogu
             Yndyra
Yndyrna është një lëndë ushqyese që përmban më shumë
 energji, në 100 gramë yndyrë ka dyfish më shumë
 energji se sa në 100 gramë karbohidrate.
Do me
 thënë që njerzit duhet të bëjnë kujdes që të mos të hanë
 shumë yndyrna, sepse njeriu absorbon shumë energji
 shpejt dhe prandaj rezikon të bëhet i shëndoshë.
Mund të jetë e vështirë për të parë sa yndyrë ka në një
 ushqim – vetëm kur ka gjalpë, vaj ose margarinë, që janë
 pothuajse yndyrna.
Prandaj mund të flitet për dhjamë të fshehur , që është ai
 dhjam që nuk mund të shihet direkt me sy (për shembull
 është e vështirë të shikohet se sa dhjam ka në djath që
 mund të përmbaj nga 10% deri në 80% yndyrë).

    Mr Nevruz Zogu
Prandaj është mirë që të lexohet përbërja sa
 yndyrë ka në produktin ushqyes përkatës.
Ushqimi i përpunuar industrialisht nuk është
 më i keq se ushqimi i gatuar në shtëpi, por
 duhet pasur parasysh që dhjami është më i
 lirë se mishi dhe prandaj për prodhuesit
 është me interes që të shkëmbejnë pjesë të
 mishit me dhjam.

   Mr Nevruz Zogu
Midis të tjerave është shumë e pashëndetshme
 për enët e gjakut në trup të ekspozohen nga
 shumë yndyra, sepse yndyra mund të
 grumbullohet në muret e enëve të gjakut dhe
 në këtë mënyrë rritet rreziku për bllookimin e
 enëve të gjakut, prej të cilave njeriu mund të
 vdesi.
Ndër të tjerash sasia e madhe e yndyrës në
 ushqim bën që njeriu të peshojë shumë. Njeriu
 është mbipeshë kur merr më shumë energji,
 sesa ka nevojë, sepse trupi e e grumbullon këtë
 energji ekstra në formë dhjami rreth barkut
 ose vende të tjera në trup.
    Mr Nevruz Zogu
  Vitaminat dhe mineralet janë lëndë që duhet ti
  marrë trupi nga ushqimi që ne hamë. Mund të
  përdoren vitamina ose minerale në formë të
  pilulave, por nëse ju hani ushqime të
  shëndetshme dhe të ndryshme gjatë gjithë vitit,
  nuk është e nevojshme.
  Vitaminat janë lëndë të vogla organike, që ne
  duhet ti marrim në doza shumë të vogla. Ato
  janë të rëndësishme për shumë funksione në
  trup, midis të tjerash, metabolizmin

     Mr Nevruz Zogu
Ne nuk mund të prodhojmë vetë vitamina në
 trup, prandaj duhet ti marrim ato nëpërmjet
 ushqimit. Vitaminat ndahen në ato që
 shkrihen në ujë si (Vitamina-B dhe
 Vitamina-C) dhe ato që shkrihen në yndyrna
 si (Vitamina-D, Vitamina-E dhe
Vitamina-K). Mineralet janë lëndë bazë që
 janë me rëndësi jetësore për ne

   Mr Nevruz Zogu
Ashtu si vitaminat dhe mineralet ne i marrim nga
 ushqimi që hamë, sepse ato nuk krijohen në
 trupin tonë.
Minerale janë për shembull natriumi, kaliumi,
 kalciumi, magneziumi, hekuri, jodi, mangani,
 bakri, zinku, kromi, fluori, seleni, dhe siliciumi.
Është e vështirë për të përcaktuar nëse ne
 marrim mjaftueshëm vitamina dhe minerale.
Në qoftë se dyshon që nuk i merr mjaftueshëm
 me anë të ushqimit është mirë të kërkosh të
 bësh një vizitë te mjeku i familjes.

    Mr Nevruz Zogu
         Mr.Nevruz Zogu
Mr Nevruz Zogu

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1879
posted:9/15/2011
language:Albanian
pages:90