Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

fakta

VIEWS: 8 PAGES: 7

									                    Inledning

                 Problemformulering

Jag valde att skriva om Internet för att det är en stor del av våra liv, en utbredd aktivitet
runt om i världen. Att Internet skulle bli så här stort var det nog ingen som trodde i
oktober år 1957 då den första tanken om Internet kom. Vad var det meningen att
Internet skulle användas till? Samma som nu, maila, chatta och betala räkningar, eller
för att kommunicera med andra länder för att slippa resorna? Man kan ju undra. Att
skaffa och använda Internet är väldig enkelt. Man betalar för ett modem, kopplar in det
och sedan är det bara att logga in på nätet. Men är det verkligen så enkelt? Någon måste
ju ha uppfunnit Internet och alla sidorna som finns där. Skriver man bara in en adress så
kommer sidan upp? Det verkar ju väldigt enkelt. Hur kan datorn veta vilken adress som
är vilken? Någon måste ju ha ”lärt den,” precis som våra föräldrar lär oss. Jag skulle inte
klara mig utan Internet, så den personen/personerna som uppfann Internet är en viktig
person för mig, och säkert för många andra. Internets genombrott var ju i början av
1990-talet. Det var ju då privata människor började använda Internet. När kom idén för
Internet och vilka hade använt det innan 90-talet och till vad? Som sagt måste man ju ha
en adress för att kunna surfa. Vem kom på adresserna, samma person/personer som
uppfann Internet? Det finns miljontals med frågor kring Internet och i denna uppsatsen
får du bara redan på några av dem, men förhoppningsvis de viktigaste. Syftet med
denna uppsats är att förklara Internets betydelse för kommunikationen. E-mail är ju en
stor del av Internet. Vad har den betytt för kommunikationen? Om vi inte hade haft e-
mail hade man varit tvungen att skicka brev, och det tar både längre tid och kostar mer
pengar.
                 Internets uppkomst

                  Tanken om Internet
                   (Varför det kom?)

Internets historia startar en oktoberdag år 1957. Det var Sovjet som sköt upp
Sputniksateliten. Detta skakade amerikanerna rejält. Det faktum att ryssarna nu kunde
skicka upp bomber i omloppsbana runt jorden, satte igång det mest intensiva militära
forskningssatsningen i amerikansk fredstida historia. Men inte nog med det. Ytterligare
jättesummor pumpades in i rymdforskningen och teknikforskningen när Sovjetunionen
skickade upp Jurij Gagarin som första människa i rymden. De skarpaste hjärnorna från
industrin och universitetsvärlden sattes då in för att föra in USA:s militära
forskningsavdelningar i rymdåldern. NASA byggdes upp – och så skapades en
forskningsenhet med namnet ARPA (Advanced Research Project Agency.) Deras uppdrag
var att sätta igång ett projekt som kunde förbättra USA: s försvarsteknologi. I ledningen
för ARPA satt J C R Licklider. Redan år 1962 filosoferade han om ett ”intergalaktiskt
nätverk” som gjorde det möjligt att kommunicera över hela jorden. Det var detta
forskningsprojekt som blev grunden till själva Internet.


                   Internet grundas
                    (Vem och när?)

ARPA kontrakterade företaget Bolt Beranek and Newman för att ta fram ett närverk som
på bästa sätt kopplade samman datorerna. År 1969 så presenterade Bolt Beranek and
Newman en dator för nätverkskontroll IMP (Information Message Processor) och ett
protokoll för nätverkskontroll NCP (Network Control Protocol.) Ett protokoll är (kortfattat
sagt) en uppsättning regler som talar om för datorerna hur de skall kommunicera med
varandra. Samma år installerades också den första IMP - datorn vid UCLA (University of
California at Los Angeles.) Ett år senare startades det första paketkopplade nätet,
ARPANET, i USA. Paketkopplat är det när man sänder data i adresserade paket och låter
dessa ta den väg som är bäst för tillfället, istället för att använda ”telefontekniken”. I ett
telefonnät finns en given väg som telefonsamtalet ska ta. Om den vägen bryts så kan
inte telefonsamtalet komma fram, det kan inte ta någon annan väg runt. De 4
universitetsdatorerna som knöts samman var vid UCLA, UCSB (University of California at
Santa Barbara,) SRI (Stanford Research Institute) och University of Utah. Om en
förbindelse gick sönder, t.ex. förbindelsen mellan UCLA och UCSB, kunde meddelandet ta
sig fram ändå, det tog bara en annan väg. Detta paketkopplade nätverk var början till
Internet.

              ARPANET: s fortsatta utveckling

ARPANET utvecklades snabbt mellan 1970-1980 och år 1972 var 40 stordatorer anslutna
till ARPANET. År 1973 spred sig ARPANET även utanför USA, från Hawaii till Norge. Dess
struktur gjorde tillväxten enkel, bl.a. för att ARPA: s nätverk (till skillnad från andra)
kunde inhysa många olika slags maskiner. Så länge den individuella maskinen talade via
ett speciellt protokoll så hade det ingen betydelse vilket fabrikat, innerhåll eller ägarskap
datorn hade. Standardprotokollet för ARPA var från början NCP (Network Control
Protocol.) Men tiden gick och tekniken blev mer och mer avancerad och år 1983 slogs
NCP ut av en mer sofistikerad standard, TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet
Protocol.)År 1983 skedde ytterligare en utveckling. ARPANET delades upp i två delar, en
civil (ARPANET/Internet) och en militär (MILNET.) 1990 upphörde ARPANET att existera
och administrationen övertogs av de amerikanska universiteten. Året efter presenterade
en datakonsult vid namn Tim Berners-Lee en innovation som han gav arbetsnamnet
World Wide Web för sin arbetsgivare europeiska atomforskningscentrat, CERN.
            Vinton Cerf, Internets grundare?

Vinton Cerf kom i kontakt med ARPANET i slutet av 1960-talet, genom att han var
student på UCLA. När ARPA skickade ut sin begäran om att få ett förslag på hur ett
paketkopplat nätverk skulle kunna byggas var det många som visade stort intresse. Som
ett resultat av detta lade folket på UCLA fram ett förslag till ARPA om hur man skulle
kunna organisera och köra ett Network Measurement Center. ARPA nappade på förslaget
och det var då Cerf började sitt arbete med ARPANET. År 1971 tyckte Larry Roberts att
något spännande behövde göras så att folket fick upp ögonen för ARPANET, så i oktober
år 1972 skulle det hållas en mässa om datakommunikation. Roberts bad Bob Kahn att
demonstrera ARPANET. Demonstrationen gjorde stor succé. Efter mässan började Kahn
och Cerf att arbeta tillsammans. År 1974 utvecklade de TCP/IP protokollet (Transmission
Control Protocol/Internet Protocol.) Ett kommunikationsprotokoll som möjliggjorde att
koppa ihop olika nätverk. TCP/IP definierar hur data sänds och adresseras på Internet; IP
hanterar adresser och TCP styr överföring av data. ARPANET användes nu för två saker,
Telnet och FTP. Telnet innebär att man kopplar upp sig mot en annan dator. Detta
innebar t.ex. att man kunde utnyttja en kraftfull dator någon annanstans för att utföra
beräkningar. FTP (File Transfer Protocol) användes för överföring av filer mellan två
datorer. Varje dator i världen som är ansluten till Internet måste ha en IP-adress, som är
32 bitar (binära siffror) långt nummer, ex. 130.237.088.003. I dagens läge håller IP-
adresserna på att ta slut så en helt ny version, IP version 6, är på väg. Då kommer
antalet IP-adresser att utökas så att det skulle kunna räcka till minst en dator åt varje
insekt på jorden. Ett meddelande som skickats ut på Internet måste innehålla ett IP-
nummer. Nätets system letar med hjälp av numret upp adressaten och skickar
meddelandet dit. Därför har det diskuterats om det var Vint Cerf eller J.C.R Licklider som
är Internets skapare. Vissa anser att det var Licklider för att det var hans filosofi som fick
ARPA att lägga pengar till dataforskningen. Det var även hans filosofi som fick andra
forskare intresserade av datanätverk. Men det är många som tycker att Cerf är ”Den
Sanna Fadern av Internet”.

               WWW - world wide web

När man pratar om Internet menar man oftast WWW (World Wide Web.) Men Internet
och www är inte samma sak. WWW är bara en del av Internet, men den populäraste och
snabbast växande delen. Det är här man kan läsa och publicera information. Idag
kommer du åt nästan allt genom www, nyheter, reklam företag etc. Men för att ”surfa på
nätet” du en ”browser”, t.ex. Netscape Navigator eller Microsoft Internet Explorer. För att
du ska kunna nå andras användare på www behöver du deras Web - adress.

               http://www.dataklubben.se


                                        Lands -
 Ett s.k. protokoll.                 Det s.k.      namnet. Oftast en
   Det betyder        www är en     domännamnet. I    förkortning av det land
 Hyper Text Transfer       vanlig     princip är detta   datorn finns i, t.ex. .org
    Protocol        inledning på   namnet på datorn    för en organisation eler
 och talar om att det      adresser    som har adressen,     .gov för amerika
      är         på webben.     men företag är     nska myndigheter.
 hypertext som ska     Men det finns    ofta måna om att
   överföras.       även adresser   ha sitt eget namn
                utan www.    som domännamn.


Idén till WWW föddes på 1980-talet av Tim Berners – Lee på forskningsinstitutet CERN i
Schweiz. WWW skapades som ett sätt för forskare att utbyta information med varandra.
Men WWW spred sig snabbt och användes snart till annat än presentation av forskning.
                Internets användning

Från början var det tänkt att Internet skulle användas av forskare för att utbyta
information med varandra, men så blev det inte. År 1972 märkte man att FTP användes
till nåt annat än att överföra filer. Nämligen att lärare och studenter skickade
meddelande till varandra. De hade även diskussionsgrupper via Internet. Med hjälp av e-
postlistor kunde många delta. Den första e-postlistan handlade inte om utveckling eller
forskning – utan om Science Fiction. SF-lovers hette den här första stora e-postlistan på
Internet. Snart därefter kom den första e-posten. Den 4 februari år 1994 skickade den
svenska statsministern Carl Bildt ett e-mail till USA: s president Bill Clinton. Det var det
första e-mailet som skickats mellan två politiska regeringar. Därefter blev e-mail
jättepopulär. Över en fjärdedel av svenska folket hade då en dator och e-mail. I augusti
samma år publicerades även den första tidningen ut på Internet, Aftonbladet/Kultur.
Därefter lades tidskrifter och tidningar ut som på löpande band och år 1994 fanns det ett
90-tal svenska nyhetssidor på nätet! Däribland var det fortfarande en som tog betalt,
Sundsvalls Tidning. På nyhetssidorna fanns/finns inte bara tidningen/tidskriftens innehåll
utan även spel, kontaktannonser, handelsplatser etc. 1995 blev det lagligt med reklam
på Internet och den första radiostationen, Radio HK, började sända dygnet runt på nätet.
Det som var bättre med radio på nätet var att du kunde lyssna i vilket land du än var och
behövde inte oroa dig för att missa nåt program, eftersom alla lades ut. 1996 hade ca
150 länder Internet och det fanns runt 72 miljoner webbsidor. År 1997 startade handeln
via nätet. Främst gällde det resor, böcker, CD-skivor och kläder. Varorna beställdes över
Internet och levererades per post eller till vissa butiker. Betalningen gjordes per post
eller kontant. Betalning över Internet var ganska ovanligt p.g.a. osäkra rutiner. Vid
försäljning av datorprogram och viss musik kunde affärerna göras helt över Internet.


                Internets användare

Internets genombrott var år 1993. Innan 1990-talet var Internet inte speciellt känt. Det
var mest universitet, forskare, extremt dataintresserade och rika som hade tillgång till
Internet. Mellan 1988-1993 ökade antalet användare till det dubbla varje år. Ökningen
fortsatte och år 1999 fanns det 200 miljoner användare och 60 miljoner anslutna datorer
runt om i världen. I och med att antalet användare ökat har ju även privatpersoner
börjat använda Internet. I Sverige har satsningarna på utbildningarna, datorteken mm
lett till att så mycket som 30 % av låginkomsttagarna använt Internet. Medelåldern låg i
oktober 1998 på 35 år. Bland personer över 50 år steg användarprocenten från några få
procent 1995 till ca 25 % 1999. Av Internetanvändarna runt om i världen var 1999 ca
35 % kvinnor.

                     News

News, också kallat Usenet News är en blandning av chatt och e-mail. För att använda
news måste man logga in på deras server, användarna har inget eget konto. Istället är
news – server uppdelad i olika kategorier, t.ex. politik, kattsjukdomar, blommor etc.
Användarna går in på en kategori och skriver, sen loggar någon annan in och svarar på
det. Det är som en slags anslagstavla eller öppen e-mail, alla kan se vad man skriver och
säga sin mening. Antalet användare är obegränsat, så diskussionen kan bli stor.

                  Landsnummer

  CH – Schweiz     EE – Estland    FR – Frankrike    RU - Ryssland
  DE – Tyskland    ES – Spanien    IE – Irland      SE - Sverige
  DK – Danmark     FI – Finland    PL – Polen      US - USA
                     Analys

Internets snabba utveckling har lett till många possetiva men även vissa negativa
saker. Vissa påstår att Internet får människor att sluta träffas i verkligheten, att vi
ersätter umgänget med e-post. Vissa hävdar motsatsen. Att människor som bor långt
ifrån varandra och annars inte kunnat träffas nu förs samman. Alla kan kommunicera
med varandra. De fem största delarna inom Internet är WWW, e-post, news, chat och
FTP. E-posten kan erbjuda nästan allt som både telefonen, faxen och posten kan, i
vissa fall bättre. I ett e-mail kan du skicka text, bilder, ljud, filmer etc. I ett brev kan
du bara skriva text, rita en bild om du vill också. Med e-mail är det billigare (och går
snabbare) att göra massutskick. Posten tar 5kr/frimärke plus att det kan ta upp till en
vecka innan det kommer fram medan ett e-mail tar några sekunder. Fast ibland kan
det ju vara trevligare att få ett handskrivet brev. Skicka t.ex. en födelsedagspresent
via Internet är nog inte heller så populärt. Jämfört med faxen har e-mail bara
fördelar. I ett fax står det lite text och kanske en bild, och så måste mottagaren vara
på platsen där faxen är. Via ett e-mail kan man som sagt skicka nästan vad som helst
och mattagaren kan kolla den när den vill och var som helst, där det finns en dator
som är uppkopplad till Internet. E-mail och telefonen är väl ganska lika. Om du måste
ha tag i en person med en gång skickar man nog inte e-mail, då använder man
telefonen. Fördelarna med e-mail är samma här som hos faxen och posten, att man
kan skicka filer, musik etc. För företagarna är e-mail ett standardredskap, alla som
ansluter sig till Internet får en e-mail. Företagen tycker att Internet gör det enklare
att hålla kontakt med kunderna, få respons från dem. De slipper även ha onödiga
möten och telefontider. Istället lägger de ut sin e-mail på hemsidan. Trots allt positivt
som finns med Internet och alla dess tillbehör finns det massor av negativa saker. En
av dem är reklam. Reklam på Internet blev lagligt år 1995. Till en början var det bra
för dem som lade ut reklamen, folk läste den och fick reda på nyheten. Nu kan man
få 20 reklam e-mail/dag! Det gör att folk tröttnar på reklam och inte orkar läsa den
och raderar den. Men det är ingen idé att läsa dem eftersom 10/20 innehåller porr!
Porr och natzipropagandan är stor på Internet och alla kan komma åt den. Att man
måste svara på om man är 18 eller inte innan man får gå in på sidan hjälper ju inte
så mycket, det är ju bara att säga att man är det! Jag skulle våga säga att 99% av
alla under 18 har sett en porrsida. En annan sak som är både negativ och positiv är
chat. Det är ju trevligt att människor från olika delar av landet och tom andra land
kan snacka med varandra. Fast sanningen på en chat kan ju diskuteras. När man går
in på en chat ska man aldrig ge ut sin adress eller telefonnummer, för man vet aldrig
vem det är man chattar med, oavsett vad personen säger. Han/hon kan vara en
pedofil på 50år, fast utger sig för att vara en 17-årig vältränad kille. Ett barn på 10 år
tänker ju inte på det. Min lillasyster gav ut sitt telefonnummer en gång till en kille
som skulle ringa henne. Då visade det sig att han var en man på ca 40 år. Det är
även här, precis som bland reklamen mycket porr. Men det finns ju positiva saker
med chat. Man träffar nya människor, kan ha gruppdiskussioner och det finns även
folk som träffat sin kärlek via en chat. Jag vet att det brukar vara en chat – träff i
Växjö. Alla som träffats på chat kommer dit och träffas i ens stor lokal. För de flesta
är det ju deras första träff. Det är ju ganska kul. Internet har haft stor betydelse vad
det gäller kommunikationen och större kommer den att få. Trots att Internet nästan
har allt, shopping, nästan all fakta, man kan betala räkningar mm. har man mer
planer på att utöka det. Man vill att man från t.ex. värmeelement, kylskåp, bilar ska
kunna kommunicera med omvärlden via Internet. I USA kan man beställa pizza via
Internet och på Kungsmarken i Karlskrona kan man beställa tvättid i tvättstugan via
Internet. Om inte Internet hade uppfunnits hade kommunikationen inte alls varit lika
bra, framförallt inte mellan företag, forskningsinstitut och olika länder. Allt hade vi
fått göras via telefon och post. Tänk att man skulle skicka ett nytt datorprogram till
Australien från Sverige, för att se om programmet är bra. Först ska det till Australien
för att de ska kolla om det var bra och om det var nåt de inte gillade ska det skickas
tillbaka till Sverige för att ändras. Därefter ska det tillbaka till Australien igen. Så kan
det hålla på så i evigheter.
 För de som t.ex. har en kompis som flyttat utomlands är Internet ett jättebra sätt att
hålla kontakten. På kvällarna kan de sitta och chatta med varandra, skicka e-mail och
alla dess tillbehör etc. Utan Internet hade de fått skicka brev och prata i telefon. Ett
brev kan ta flera dagar och att ringa utomlands är dyrt. Utan Internet vore inte
världen den samma. Vi vore mer instängda och inte alls så medvetna om omvärlden.

                   Intervjuer

        Frida 13                   Micke 35
    Vad hade du valt, att få ett      Vad har Internet för betydelse för dig?
 julkort/påskkort, födelsedagskort etc. i   Svar: På jobbet stor, annars inte.
 brevlådan eller på posten och varför?         Varför på jobbet?
Svar: På posten, för det betyder mer       Svar: Teknisk information och
       än ett e-mail.                 manualer.
  När började du använda Internet?      Vilken betydelse tycker du Internet
     Svar: För 3 årsedan.         har/har haft för kommunikationen?
  Hur kom du i kontakt med Internet?     Svar: Stor för kommunikation inom
     Svar: Genom skolan             och emellan företag.
   Vad använder du Internet till?
  Svar: Till mail och söka fakta.

         Karl 15                  Micke 28
 När kom du i kontakt med Internet?       När började du använda Internet?
     Svar: På lågstadiet.             Svar: För 5 år sedan.
   När fick ni Internet hemma?         Vad använder du Internet till?
    Svar: För 2 årsedan.          Svar: Kollar på sex, chattar mm.
   Vad använder du Internet till?      Vad tycker du är negativt/positivt med
 Svar: Chatta, ladda hem musik och              Internet?
         filmer.            Svar: Det positiva är att man har
 Vilken betydelse tycker du Internet    frihet, man kan göra vad man vill. Det
 har/har haft för kommunikationen?       negativa är att det kan gå lite
  Svar: Kommunikationen går              långsamt ibland.
        snabbare.

        Camilla 28                  Johnny 50
  När började du använda Internet?       När började du använda Internet?
     Svar: För 7 år sedan.            Svar: För 2 år sedan.
    Vad använder du Internet till?     Vilken betydelse har Internet för dig?
  Svar: Söka, eftersom att man kan          Svar: Inte stor ännu.
 söka efter allt. Om man söker jobb         Vad använder du det till?
    gör man det via Internet.       Svar: Chattar, cyber sex och betala
  Vilken betydelse tycker du Internet           räkningar.
  har/har haft för kommunikationen?     Vilken betydelse tycker du Internet har
Svar: Stor. Det var ju det första sättet        för kommunikationen?
   att få ut kommunikation, t.ex.             Svar: STOR!
        hemsidor.                  På vilket sätt?
 Hur tycker du att Internet har förändrat       Svar: Vet inte, stor.
         världen?
  Svar: Det går snabbare att skicka
brev. Med posten kan det ta 1 vecka,
   men med e-mail tar det någon
 sekund, vart mailet än ska. Och man
kan kolla sin mail var man än är. Man
 har inte med sig brevlådan. Haha*
         Arne 70                 Hertha 65
      Har du Internet?            Har du testat Internet?
Svar: Jag har aldrig rört en dator, har  Svar: Nej, har aldrig använt en dator.
 ingen aning om hur den fungerar.          Skulle du vilja testa?
     Vet du vad Internet är?       Svar: Ja, det skulle varit kul och
     Svar: Det här WWW.        testa, men det verkar så invecklat så
  Vad tycker du om det, skulle du vilja  jag har aldrig brytt mig om det. Och
         testa?              nu är jag för gammal.
Svar: Nej, jag har klarat mig utan det
i hela mitt liv och är glad för det. Jag
     tycker det är onödigt.

								
To top