Arbeidsplan uke 45 by yantingting

VIEWS: 4 PAGES: 3

									                      ARBEIDSPLAN FOR 9E
                      Uke: 45
                      Dato: 5.11-12.11

                              OVERSIKT
 Uke      Mandag         Tirsdag        Onsdag        Torsdag      Fredag
      Husk                    Tur til Jærmuseet.
      vurderingsbok i               Dere møter ikke på
                            skolen denne dagen. Møt
      norsk,
                            direkte på Ruten 10.15.
      m/underskrift!
                            Vi er hjemme igjen ca kl
                            16.00                           ORDENSELEVER
  Uke       1             2            3
          Håkon           Daniel         Jon Olav

   Tema: Matte i     Mål: * Målestokk. Lønn, skatt og feriepenger
M  dagliglivet
A  Alle oppgaver er hentet fra kap. 4
T  www.kappabel.com ukens nøtt
T  ALTA:             ALT B:             ALT C:
E  127,130,137,140,141,147,    129,131,132,134,136,140,142, 130,132,133,135,138,139,141,144,
   148,150,151,157,158,161,    144,145,147,150,153,158,162, 145,146,150,152,154,164,165,173,
   162,167,168,170,171      164,168,173,175,176       175,178   FELLES: Lever innføring 3 innen fredag.
   Les og lær om målestokk( s.127-130) og om lønn, skatt og feriepenger (s. 132-134)


N Tema:              Mål:
O Aksjon txt 2010           •  Kunne delta i utforskende samtale om litteratur
R                   •  Kunne formidle egen leseerfaringer og leseopplevelser ut fra tolkning
S                      og refleksjon
K                   •  Vite hva virkemidlene gjentakelse og kontrast er   MÅ:
   Til tirsdag: Les ”Den 4. parallell:
   Lasarus-fenomenet” s. 27 – 33

   Til onsdag: Les ”DBY” s. 57 – 61

   Til torsdag: Les ”Merket” s. 62 – 69
   NB!
   Basisboka: Les s. 133 – 136 + 248 –
   250. Gjør test deg selv s.137 + 250
E Tema:         Mål:
N Repeat Unit 3       • Prepare for English test on Monday 15th of November
G
E MÅ:
L
S  • Jobbe med målarket dere har
    fått utlevert.
K


S  Tema: 2.
A  verdenskrig i Norge
M  De neste ukene skal vi jobbe med Norge under 2. verdenskrig. Du får utlevert et skriv om oppgaver og
F  fordypningsemne. Det er viktig at finner stoff om emnet ditt tidlig, og at du har dette med til timene. (Både
A  bibliotek og datarom er reservert til heldagsprøver, så vi får lite tilgang til data på skolen.)
G


N Tema: Rusmidler      Mål: Se hvordan rusmisbruk påvirker den enkelte og samfunnet. Få
A              holdninger til rus og mene noe om hva som kan gjøres for å forbygge
T.             dette.
F
A Les side: 79 - 86. Gjør fokusspørsmålene side 86.
G
   Lever forsøket om kuøyet innen fredag.R   Tema: NT            Mål: Finne fram i NT
L                  Forstå NT`s betydning for kristendommen
E
   Repeter s. 54 – 62. Svar på spørsmålene som er merket med stjerne s.55, 59, 61. Svarene blir vurdert, viktig at du får vist
   din refleksjon/ dine tanker.
   Jobb med oppgavene om NT.F   TYSK                                 FRANSK: Les og oversett s.54. Lær glosene til sida. Gjør
R.   Lære om tog og     TB s.32. Grønne gloser + 5         oppgave 10s.62. Les om adjektiv s.206. Gjør oppg.15,16.
    jernbanestasjoner.
S    Kunne bøye zu sein i
                grå. Skriv glosene og lær, les
                godt. TB s.33. Worum geht’s?
P    preteritum
                Svar med full setning. Pugg zu
R                sein i preteritum (se AB s.50)
Å   SPANSK                                ENGELSK
K    Skrive en       Les s. 36 i arbeidsboka og lær ny gloser.  Les s.47, 48. Lær glosene : a label, a plate, an item, a prize, to collect
    kontaktannonse på   Se på eksemplene på kontaktannonser     Skriv 10 linjer på engelsk om person som samler på spesielle gjenstander
    spansk         nederst på siden og skriv din egen.     (items). Hvis du ikke kjenner noen, dikt opp en kort historie.
A    KROPPSØVING: Linedance, hiha!!
N  F  MAT OG HELSE: PRAKTISK PRØVE MANDAG 8. NOV.
D  A
R  G
E

								
To top