; Feesten in drie dimensies.pdf
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Feesten in drie dimensies.pdf

VIEWS: 67 PAGES: 28

 • pg 1
									havana              #15
                 Weekblad voor de Hogeschool van Amsterdam
                 8 december 2010
Ephorus
Omzeil de
plagiaatsoftware


Opinie
Minder geld voor sport,
meer voor muziek


NeMaS
              Feesten in
Marokkaanse studenten
binnen boord houden    drie dimensies
-advertentie-
                                                                     inhoudMeer dan bier en bitterballen 10                        HvA-tattoo?
We verwachten steeds meer van een goede avond uit. Een stroboscoop
en een lekkere beat zijn allang niet meer genoeg; we willen vermaakt      Dinsdagavond liep ik langs The American Book Center op het Spui. Van
                                        verre zag je al dat daar iets aan de hand was. Een paar honderd mensen
worden. Waar kun je terecht voor de ultieme totaalbeleving?
                                        stonden in de kou te wachten totdat ze naar binnen mochten. Ik ben
                                        nieuwsgierig en brutaal genoeg om mij in die mensenmenigte naar voren
                                        te duwen zodat ik in de winkel kon zien wat er aan de hand was. Niet
                                        veel, ik zag een meisjesachtige vrouw achter een tafeltje zitten. Stapeltjes
In gesprek met de ‘gewone docent’ 13                      boeken links en rechts van haar. Nigella Lawson die haar nieuwe kookboek
Collegevoorzitter Karel van der Toorn vroeg docenten op de koffie om      signeert? Zou kunnen, maar die Lawson heeft toch geen opvallende tattoos?
                                        De vrouw die alle aandacht trok was zo ongeveer één grote tattoo. Aan de
te achterhalen wat er leeft op de werkvloer. ‘Voor mij is de HvA vooral
                                        mensen om mij heen vroeg ik wie die vrouw was. Op mijn onwetendheid
een faciliterende organisatie.’
                                        werd met meewarigheid en dedain gereageerd. Na enig aandringen kreeg
                                        ik te horen dat het ketvondie is. Nooit van gehoord, maar naar later bleek
                                        ging het Kat von D, een wereldberoemde tattoo artist en tv personality. Ik
                                        heb geen tattoos en hoewel ik af en toe stiekem denk dat een klein tekenin-
Van bommetje tot schafeltennis 14                        getje in mijn huid mij in het geheel niet zou misstaan, heb ik het nog niet
Er is meer dan dat eeuwige uitgekauwde voetbal. En de kans dat jij       aangedurfd. Kat von D vertelde mij dat het in haar omgeving heel gebrui-
                                        kelijk is dat studenten en alumni een tattoo laten zetten met het logo van de
Nederlands kampioen wordt in een opkomende sport als koehandel
                                        universiteit waar ze gestudeerd hebben. Noodzakelijke voorwaarde om af te
is natuurlijk veel groter.
                                        studeren? Nee, mensen doen dat omdat ze trots zijn op hun studie aan bij-
                                        voorbeeld UCLA of MIT. Ik weet natuurlijk niet of die Kat von D Dichting
                                        en Wahrheit met elkaar verward. Misschien ziet zij wel overal tattoos, ook
                                        als ze er niet zijn. Kat vertelde mij dat zelfs veel medewerkers van univer-
Bruggen bouwen 16                                siteiten met zo’n tattoo rondlopen. Nu is dat bij de Russische maffia en de
NeMaS wil een bijdrage leveren aan het studiesucces van Nederlands-       Japanse Yakuza heel gewoon, maar dat de intellectuele voorhoede van LA
                                        het ook doet, was voor mij volstrekt nieuw. Zouden wij medewerkers heb-
Marokkaanse studenten. ‘Maar een student van bijvoorbeeld Turkse
                                        ben die ons logo met de letters HvA op hun rug, bil, arm of elders hebben
afkomst is ook hartstikke welkom.’
                                        laten zetten? Kent u studenten die naar Tattoo Bob gaan om daar het HvA-
                                        logo net boven de bilnaad te laten tatoeëren? Ziet u dat als over the top, als
                                        een lichte vorm van waanzin of beschouwt u het als een ultieme uiting van
                                        binding met de HvA? Zou onze collegevoorzitter dan het goede voorbeeld
Muziek is stiefmoederlijk bedeeld 18                      moeten geven door op de bovenkant van zijn vingers de letters H v A en U
Sporters worden in de watten gelegd, terwijl getalenteerde muzikanten      v A te laten zetten? Ik ben er nog niet uit. Wel weet ik zeker dat geen enkel
                                        deel van mijn lichaam beschikbaar is voor welk logo dan ook.
het zelf maar moeten uitzoeken. Hoog tijd dat er aan de HvA meer
aandacht en geld komt voor muziek, betoogt Alex van Heeswijk.
                                        Paul van de Water
                                        HoofdredacteurNeem een loopje met Ephorus 19
Geen zin om je huiswerk zelf te maken? Havana heeft de smeuïgste
tips verzameld om de plagiaatsoftware om de tuin te leiden.
                                        Havana is het weekblad voor studenten en medewerkers
                                        van de Hogeschool van Amsterdam 8 december 2010 jaargang 16 / #15

                                        Redactieadres Vendelstraat 2, 1012 XX Amsterdam, 020 595 39 91 havana@hva.nl.
                                        Hoofdredactie/management Paul van de Water p.l.van.de.water@hva.nl Eindredactie Wim
                                        de Jong w.de.jong@hva.nl Redactie Carlijn van Donselaar c.van.donselaar@hva.nl, Lisa Hartog
                                        (redactie-assistent), Nina Manuhutu (stagiair), Jeff Pinkster j.pinkster@hva.nl, Ron Santing
                                        r.d.santing@hva.nl, Robert Simon r.simon@hva.nl (Havana International), Annemarie Vissers
                                        a.m.w.t.vissers@hva.nl Medewerkers Miriam Bons, Kim Bos, Kirsten Dorrestijn, Claire van der
                                        Hall, Eveline van Heumen, Anouk Kemper, Kirsten van der Kolk, Rian Lanenga, Thomas van
                                        Manen, Roos Menkhorst, Harmen van der Meulen (correctie), Fanny van de Reijt, Linda Slagter,
En verder...                                  Catrien Spijkerman, Liza Titawano, Fen Verstappen Fotografen Bram Belloni, Fred van Diem,
                                        Marc Deurloo, Marc Driessen, Jan-Maarten Hupkes, Arthur de Smidt, Friso Spoelstra, Henk
                                        Thomas, Bas Uterwijk Coverbeeld Arthur de Smidt Illustratoren Pepijn Barnard, Martien Bos,
04 nieuws          23 passie          26 very short intro’s  Enkeling, Marc Kolle, JeRoen Murré, Pascal Tieman Vormgeving Hannah Weis Lay-out Death
                                        Valley Advertenties Bureau Van Vliet, Postbus 20, 2040AA, Zandvoort, telefoon 023 571 47
09 ingezonden        24 recensies        27 weekgast       45 fax 023 571 76 80 of zandvoort@bureauvanvliet.com Abonnementen € 18,15 per jaar,
                                        opgave via de redactie-assistent of per e-mail Drukkerij Dijkman Offset Diemen.
09 vraag van de week    25 eten           28 afstuderen      Auteursrecht voorbehouden. Het is verboden zonder toestemming van de hoofdredacteur
                                        artikelen of illustraties geheel of gedeeltelijk over te nemen. ISSN - 1385-5670
09 column fen        25 zwartwit
                                        De volgende Havana verschijnt vrijdag 17 december
20 havana international   26 gekeurd

                                                                                havana   3
       nieuws
       Anouk Kemper / Nina Manuhutu / Rian Lanenga / Jeff Pinkster / Ron Santing / Annemarie Vissers
                                                                        Joods Studentenhuis
                                                             Beeld Marc Driessen
                                                                        geopend
                                                                        Het Joods Studentenhuis in de Pijp werd afgelopen woens-
                                                                        dag officieel geopend. De zestien studenten, verdeeld
                                                                        over twee panden, wonen er inmiddels een maand. En dat
                                                                        bevalt goed.

                                                                        Op de koude woensdagavond hebben ouders, vrienden en beken-
                                                                        den zich verzameld in de woning. De woonkamer en de keuken van
                                                                        de studenten zitten tjokvol. In de korte toespraakjes veel lof voor
                                                                        Mirjam van Emden, initiatiefneemster van de speciale studenten-
                                                                        woning. Tijdens haar studententijd woonde ze zelf in een joods
                                                                        studentenhuis in Delft. Dat beviel zo goed dat ze hetzelfde principe
                                                                        in Amsterdam wilde realiseren. In samenwerking met woningbouw-
                                                                        vereniging Ymere is dat gelukt. De grote panden hebben allebei
                                                                        een koosjere keuken, zodat de bewoners (eventueel) koosjer kun-
                                                                        nen eten.
                                                                        Ook wethouder Lodewijk Asscher is aanwezig. Dat de studenten
                                                                        kunnen wonen op een plek waar ze zichzelf kunnen zijn, vindt hij
                                                                        ‘enorm passen bij Amsterdam’. ‘Leuk dat de opening samenvalt met
                                                                        Chanoeka. Wij noemden dat vroeger Chanoeklaas, maar ik heb een
Grote delen van Nederland waren vorige week bedekt      delen van de HvA in zijn greep, maar dat leidde tot weinig             iets gemengdere achtergrond.’ Gelach. Tot slot wenst hij de jonge-
met sneeuw. Op luchthaven Schiphol strandden reizigers    problemen. In de Wibautstraat glibberden fietsers door               ren veel plezier. ‘Geniet vooral van alles wat Amsterdam jullie te bie-
en op Utrecht Centraal kwamen honderden passagiers      de sneeuw. De studenten op de foto hebben zich goed                den heeft. Mazzeltov!’ Wie een blik op de keukenkastjes werpt, ziet
van de NS vast te zitten. De sneeuw hield ook grote     ingepakt tegen de sneeuw en de kou. (JP)                      dat dat wel goed komt: flessen passoã, wodka, martini, prosecco.
                                                                        Na het officiële gedeelte lopen de studenten rond met hapjes. Zo
                                                                        ook Judith Meijer (18), student media, informatie & communicatie.
                                                                        ‘Het klinkt als een cliché, maar doordat je dezelfde achtergrond
Studenten gaan demonstreren op de Dam                                                      hebt, snap je elkaar beter. En nu leer ik ook meer joodse mensen
                                                                        kennen. Ik kom uit Enschede en daar heb je er niet zo veel.’ De
Al bijna vierduizend studenten en docenten uit        ber drieduizend euro extra gaan betalen. Ook wordt de               Amsterdamse Rachel Benistant (20) wilde gewoon het huis uit.
Amsterdam en Leiden hebben via netwerksite          studiefinanciering in de masterfase afgeschaft en krijgen             ‘Toen ik dit tegenkwam, leek het me meteen leuk.’ Daarnaast eet
Facebook aangegeven volgende week vrijdag te         onderwijsinstellingen een strafkorting voor elke student              de UvA-psychologiestudente koosjer en dat kan makkelijk in het
demonstreren tegen de onderwijsplannen van het        die te lang over zijn studie doet.                         huis. ‘Je hoeft de andere bewoners niets uit te leggen, dat praat
kabinet-Rutte op de Dam.                   Op de Dam zullen onder meer Karel van der Toorn, be-                makkelijker, fijner. Je hebt een soort connectie.’ (AK)
                               stuursvoorzitter van de HvA en UvA, en Kamerleden Tanja
De studenten en docenten willen duidelijk maken dat de    Jadnanansing (PvdA), Tofik Dibi (GroenLinks) en Jasper
bezuinigingen op het hoger onderwijs onacceptabel zijn.   van Dijk (SP) de studenten toespreken. Namens de VVD                Afstuderen met een
Volgens ASVA, initiatiefnemer van de demonstratie, is    verdedigt Anne-Wil Lucas het beleid van het kabinet.
onderwijs het fundament van ‘Nederland kennisland’ en    Vorige week gaven studenten nog spontaan en mas-                  eigen bedrijf
zijn studenten de aanjagers van de economie.         saal gehoor aan een Facebook-oproep van SP-Kamerlid
De maatregelen die het kabinet-Rutte wil nemen zijn vol-   Jasper van Dijk. Ze demonstreerden voor het gebouw van               Afstuderen in een eigen onderneming is opgenomen in de
gens ASVA ook nog eens oneerlijk. Studenten die meer     de Tweede Kamer. (JP)                               Onderwijs- en Examenregeling van het domein Economie
dan een jaar vertraging oplopen moeten vanaf 1 septem-                                             & Management.

                                                                        Studenten die dat willen, kunnen nu in hun eigen onderneming
Tegenslag voor ‘Move The Niños’                                                         afstuderen via het Amsterdam Center for Entrepreneurship (ACE),
                                                                        dat ook de minor ondernemerschap aanbiedt. ‘Dit is een bevestiging
Studenten sport, management & ondernemen           Van Heijningen: ‘Eerst was er wel grote teleurstelling,              van de weg die wij nu al drie jaar volgen,’ zegt Martin Haring, coördi-
hebben het fundraisingprogramma voor een           maar daarna ontwaakte de ondernemersgeest en kwa-                 nator van ACE. ‘Het is de bedoeling dat een bedrijf na dat half jaar
sportproject in Guatemala noodgedwongen afge-        men alternatieven op tafel.’ Geld zal hoogstwaarschijnlijk             afstuderen in de markt staat. Eigenlijk moeten studenten nadat ze
last. De opkomst was niet groot genoeg. Het geld       worden ingezameld via een veiling en het domein Bewe-               zijn afgestudeerd zichzelf kunnen voorzien in hun levensonderhoud.’
moet nu ergens anders vandaan komen.             gen, Sport & Voeding heeft al duizend euro ter beschik-              Haring zegt in te kunnen staan voor de kwaliteit van het afstuderen.
                               king gesteld. Verder helpt een ict-ondernemer studenten              Want de vraag die al snel opkomt is hoe gecontroleerd wordt of
Een luxe diner, een veiling, een casino, een zangeres:    met het opzetten van een socialmediacampagne.                   leerdoelen gehaald zijn. Moet een bedrijf succesvol zijn of gewoon
alles was in kannen en kruiken. Maar er werden slechts    Zo wordt Twitter ingezet om rechtstreeks via de website              in de markt zijn gezet? ‘Een harde eis is het niet, maar we begelei-
zeventien kaarten van 280 euro per stuk verkocht voor    van de organisatie, www.movetheninos.nl, geld te do-                den bij voorkeur studenten die de minor ondernemerschap hebben
het fundraisingprogramma in restaurant Aan de Poel in    neren. Een andere ondernemer stelt zijn netwerk ter be-              gevolgd. Daardoor weten we al hoe serieus ze met hun onderne-
Amstelveen. ‘We zagen het al een beetje aankomen en     schikking. ‘We verwachten dat we met Hyves, Facebook                ming bezig zijn. Verder moeten ze een businessplan schrijven, dat
hebben gelukkig heel goed contact gehouden met alle     en LinkedIn een groot bereik hebben. Verder mogen we                je zo kan presenteren bij een bank.’
betrokken partijen, waardoor de beslissing niet geheel    het netwerk van de ondernemer gebruiken, waarin veel                Haring fungeert binnen ACE als bedrijfsbegeleider, want ook de
onverwacht kwam,’ zegt John van Heijningen (20, der-     grote sportorganisaties zitten.’                          docenten van verschillende opleidingen spelen een rol binnen de
dejaars sm&o en projectleider).               Een leermoment is het volgens Van Heijningen wel                  opleiding. ‘De docent zorgt voor inhoudelijke toetsen en opdrach-
De studenten hadden ingezet op honderd bedrijven die     geweest. ‘Vier jaar geleden kochten bedrijven rustig een              ten.’ Uiteindelijk gaat het wat Haring betreft om het leerproces.
kaarten zouden afnemen voor de avond. Het geld dat      aantal exclusieve kaarten voor zo’n fundraisingevene-               Het maken van een ondernemingsplan, marketingplannen en het
het diner zou moeten opleveren gebruiken Van Heijnin-    ment, maar in deze onzekere economische periode zit-                uitvoeren van marketingonderzoek.
gen en tien andere studenten voor een sportproject in    ten ze meer op hun geld. We hadden wellicht goedko-                Succesverhalen zijn er al volgens Haring. ‘We hebben de jongens
Guatemala; de renovatie van een sportveld, aanschaf     pere kaarten moeten bieden voor een breder segment.’                van het bedrijf Dutchtape, zij zijn niet via deze methode afgestu-
van sportmaterialen en de feestelijke Olympiade ter     In januari vertrekken de studenten naar Guatemala om                deerd, maar hebben eerder de minor al gevolgd. Toen ze klaar
opening van het sportseizoen voor de hele gemeen-      het project op te zetten, met het geld dat dan beschik-              waren konden ze voorzien in hun eigen levensonderhoud, met zijn
schap in het stadje Ciudad Vieja.              baar is. (RL)                                   drieën werken ze nu fulltime op een kantoor in Alkmaar.’ (JP)

4  havana
                                                                                          nieuws           ‘Langstudeerders
           beboeten juridisch
                                             Facebook gaat kantoor
           onmogelijk’                             openen in Amsterdam
           Het plan om studenten die vertraging oplopen in hun stu-       Facebook, werelds grootste sociale netwerk, komt       David Nieborg, docent mediastudies aan de UvA, denkt
           die vanaf volgend studiejaar te beboeten, wordt opnieuw       naar Amsterdam. Wanneer de Benelux-vestiging         dan ook dat Facebook voornamelijk uit een kantoor
           besproken in de Tweede Kamer.                    haar deuren opent, is nog niet precies bekend. Het      opent in Nederland vanuit economische overwegingen.
                                             Amerikaanse bedrijf is in ieder geval al op zoek       ‘Gunstige belasting, goede internetverbindingen, of iets
           De PvdA diende het verzoek tot heropening in nadat Roelof de     naar zo’n tweehonderd werknemers, met name          dergelijks.’ Voor Nederland zal er ook wat betreft Nieborg
           Wijkerslooth, voorzitter van het college van bestuur van de Rad-   voor de advertentieafdeling.                 weinig veranderen. ‘Nederland is zo’n kleine markt, er is
           boud Universiteit Nijmegen, in NRC Handelsblad kritiek uitte op                                  voor Facebook weinig te halen.’
           de kabinetsplannen. Volgens De Wijkerslooth zijn de plannen in    Thomas van Aalten, docent crossmediale journalistiek aan   Wat dat betreft hoeft Nederland dus niet per se blij te
           strijd met het rechtszekerheidsbeginsel.               de opleiding media, informatie & communicatie, ziet geen   zijn met de komst van het grote bedrijf. En Hyves, met elf
           Volgens de nieuwe regels mogen studenten één jaar langer over    meerwaarde in de stap van Facebook. ‘Ik sta ervan te     miljoen leden nog altijd het grootste sociale netwerk van
           een studie doen dan ervoor staat. Dat jaar mag maar één keer     kijken hoeveel lui ze in dienst hebben. De komst van My-   Nederland, heeft weinig te vrezen, meent Nieborg. Volgens
           gebruikt worden en geldt dus niet voor een nieuwe studie of     Space Nederland is ook mislukt. Bovendien heeft Face-    Van Aalten is dat ook een hele andere doelgroep. De do-
           master. Voor elk extra studiejaar moet een student 3000 euro extra  book het succes te danken aan profielen en niet zo zeer   cent heeft niet de indruk dat Facebook massaal studenten
           betalen. Universiteiten en hogescholen worden ook gekort.      aan de advertenties.’ De kans dat het bedrijf in Nederland  zal gaan aannemen. In de mediabranche zal het volgens
           De Wijkerslooth, die bijna tien jaar directeur-generaal Weten-    slaagt acht Van Aalten zelfs vrij klein.           hem in elk geval geen extra banen opleveren. (AK/NM)
           schappen op het ministerie van Onderwijs is geweest, verwijst
           naar een arrest van de Hoge Raad uit 1989. Daarin oordeelde de
           Raad afkeurend over een soortgelijk voorstel. Toen werd getracht
           het collegegeld voor reeds ingeschreven langstudeerders te      Studieresultaten lijden onder bijbaan
           verhogen. De rechtbank oordeelde dat die maatregel in strijd was
           met het rechtszekerheidsbeginsel. Dergelijke maatregelen hebben   Bijna de helft van de studenten gebruikt het geld      studieresultaten. ‘Er wordt door het bedrijfsleven steeds
           sindsdien alleen betrekking gehad op nieuwe gevallen.        dat zij verdienen met een bijbaan om het vrij uit      vaker een beroep gedaan op studenten. Hierdoor zijn
           In de krant spreekt De Wijkerslooth de verwachting uit dat de Raad  te geven. Slechts twintig procent van de studen-       bijbaantjes bijna volledige banen geworden en hou-
           van State de maatregelen zal tegenhouden, en anders de Eerste    ten heeft een bijbaan om de opleiding te kunnen       den studenten minder tijd over om aan hun studie te
           Kamer wel. Daarbij verwijst hij opnieuw naar het arrest uit 1989,  betalen.                           besteden.’
           waarin gezegd werd dat de bezuinigingsdoelstellingen geen reden                                  Uit het onderzoek blijkt verder dat de meeste Neder-
           zijn om de hand te lichten met het rechtszekerheidsbeginsel.     Dat blijkt uit een onderzoek van Nationalevacaturebank.nl  landse studenten dicht bij hun bijbaan wonen. 52 procent
           Voor het collegejaar 2011-2012 staat een bezuiniging van 370     onder ruim duizend studenten. In het onderzoek geeft een   woont minder dan vijf kilometer van het werk. Bijna dertig
           miljoen euro ingeboekt. Daarin is de maatregel die in januari    op de drie studenten aan dat het bijbaantje wel ten koste  procent van de studenten moet meer dan tien kilometer
           aan de Kamer wordt voorgelegd in een wet meegenomen. Toch      gaat van de studieresultaten. Verder zegt 33 procent van   afleggen om bij het werk te komen.
           verwacht het ministerie van Onderwijs geen problemen bij de     de studenten er een baan bij te nemen om werkervaring    Het onderzoek is verricht via de studentenportal van
           invoering van de wet.                        op te doen, zodat ze later meer kansen hebben op de     nationalevacaturebank.nl. 47 procent van de ingeschre-
           PvdA’er Tanja Jadnanansing wil nu van staatssecretaris van      arbeidsmarkt.                        ven studenten is hoger opgeleid (35 procent hbo en 12
           Onderwijs Halbe Zijlstra weten of De Wijkerslooth gelijk heeft en  Volgens Mark Borgman van nationalevacaturebank.nl      procent universitair), 44 procent heeft een mbo-opleiding
           wat dit betekent voor zijn plannen. Onduidelijk is nog wanneer het  is het niet vreemd dat het werk ten koste gaat van de    en 9 procent heeft een lbo-opleiding. (JP)
           debat wordt heropend. Eerder steunde een Kamermeerderheid de
           plannen nog. (JP)

                                             ‘Eerst kit van de Gamma, nu van de
                                             Karwei’
                                             In Mono Lake, een giftig meer in Californië, heeft      collega Frank van der Vooren sluit zich daarbij aan. ‘De
                                             de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA          mechanismen op aarde werken nog steeds zoals ze
                                             nieuw leven ontdekt. De bacterie is wereldwijd        werkten, daar verandert niets aan. Maar het is wel span-
                                             groot nieuws, maar de biologen van de HvA relati-      nend, vooral omdat het aantoont dat DNA flexibeler is
                                             veren het nieuws.                      dan men voorheen voor mogelijk hield.’
                                                                            Dat leven veel verscheidener en flexibeler kan voorkomen
                                             Normaal leven, zoals we het tot nu toe kenden, is in     dan voorheen werd aangenomen, roept ook vragen op
                                             Mono Lake niet mogelijk omdat het vol met arsenicum zit,   over de mogelijkheid op buitenaards leven. Want als
                                             een bepaald type giftig semi-metaal. Althans, dat werd    leven niet louter afhankelijk is van de zes bouwstoffen,
                                             tot nu toe aangenomen. De door NASA-wetenschapster      dan is de kans dat elders in het heelal levensvatbare
Beeld Bas Uterwijk
                                             Felisa Wolfe-Simon ontdekte microbe heeft echter       organismen ontstaan groter geworden. Dirks: ‘We zoe-
                                             andere eigenschappen dan al het andere leven op aarde.    ken altijd naar vloeistof, dat leven mogelijk maakt. Dit is
                                             Normaal gesproken bestaat dit uit zes bouwstenen:      te beperkt: het kan ook anders zijn. Maar ik kan me ook
                                             koolstof, waterstof, stikstof, zuurstof, fosfor en zwavel.  goed voorstellen dat de NASA dit nieuws wat opblaast
                                             De nieuwe microbe heeft geen fosfor maar arsenicum als    om weer eens wat aandacht te krijgen. Ze hebben ook
                                             bouwsteen. Volgens betrokkenen moeten alle leerboeken    geld nodig.’
           Tweedejaars studenten product design hebben koffie-, thee      over biologie en leven hierdoor herschreven worden.     UvA-hoogleraar Jef Huisman gaat zelfs verder. In Het
           en chocoladeserviezen ontworpen. Tijdens de opdracht zijn de     Toch relativeert HvA-docent lerarenopleiding biologie    Parool zei hij afgelopen zaterdag dat de ontdekker van
           studenten samen tot één ontwerpuitgangspunt gekomen, waarna     Hein Dirks stelt het bericht. ‘De informatiestructuur van  de bacterie haar huiswerk over moet doen. Volgens
           verschillende modellen zijn ontworpen. Uiteindelijk is er gekozen  het DNA is niet erg veranderd. De codering van de      Huisman heeft ze in het lab waarschijnlijk gewerkt met
           voor één ontwerp, zoals bij de expositie wordt uitgelegd. ‘Bij    bouwstenen, qua plaats en manier, dat verschilt niet zo.   vervuilde kweekjes. ‘Zij hebben de bacterie uit het meer
           deze opdracht lag de nadruk op het vormgeven. Een drinkservies    Het is meer de bouwsteen die er omheen zit. Het is alsof   gehaald en in het lab opgekweekt. Ze legden hem in een
           bestaat meestal uit een schenkkan, zes kop-en-schotels, een     je een andere kit gebruikt om de moleculen aan elkaar    kweekvloeistof van arseen om te zien hoe hij reageerde.
           melkkannetje en een suikerpotje. Deze producten bestaan uit één   te plakken. Eerst gebruikte je kit van de Gamma en nu    Maar met dat arseen is een klein beetje micromolair fos-
           vormfamilie.’ (JP)                          van de Karwei: wat eerst fosfor was, is nu arseen.’ Zijn   faat meegekomen,’ aldus Huisman in de krant. (RS)

                                                                                                    havana  5
        nieuws

                                         Tv-programma Buurt! stopt
  NIEUWSAGENDA                                 Het wekelijkse AT5-programma Buurt!, gemaakt door zes studenten media, informatie & com-
  Dit is het laatste reguliere nummer van Havana van 2010. Volgende       municatie, wordt door een gebrek aan sponsorgeld van de buis gehaald.
  week verschijnt het laatste nummer van het jaar in samenwerking
  met Folia, het weekblad van de Universiteit van Amsterdam. Beide       De tv-serie was twee maanden wekelijks te zien op de stadszender en werd geheel zelfstandig door zes
  bladen zullen een kijkje in de toekomst nemen. Omdat het jaar         studenten van de richting redactie & mediaproductie gedraaid. De studenten waren geselecteerd voor het
  nog lang niet voorbij is, volgt hieronder een kleine opsomming van      TOPStage-programma van de Amsterdamse zender. De stadszender had van tevoren sponsorgeld voor
  gebeurtenissen in de komende weken.                      tien uitzendingen. Voor de overige zes geplande afleveringen was nog geen geld gevonden. Ook de HvA
                                         stopt met haar bijdrage aan het programma wegens bezuinigingen. De studenten lieten weten met pijn in
                                         het hart afscheid te nemen van ‘hun’ programma.
  8 december                                  In de tv-serie Buurt! trok het zestal de zogenoemde Vogelaarwijken in en volgden het nieuws en de buurt-
  Op het balkon van de Stadsschouwburg op het Leidseplein riep hij onlangs   bewoners met hun vaak opvallende verhalen. Doel was de bewoners te betrekken bij hun eigen wijk. (AV)
  op om te snoeien in de ontwikkelingssamenwerking en te investeren in cul-
  tuur, vandaag kaart hij het belang van een goede beheersing van de Neder-
  landse taal aan. Oud-eurocommissaris en VVD-erelid Frits Bolkestein leest
  voor de tweede keer het Groot HES-dictee der Nederlandse taal voor. Vorig   IDEE krijgt pluim
  jaar ging de wisselbeker, bestemd voor de opleiding met het minste aantal
  fouten onder studenten, naar Sportmarketing. Met dertien fouten waren     De opleiding International Degree in English and Education (IDEE) heeft een ‘bijzonder ken-
  Ruud Peters en Daphne Seesing toen de besten van hun studie.         merk’ ontvangen van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO).

                                         De opleiding ontvangt het kenmerk voor zowel de bijzondere kwaliteit als voor het internationale karakter
  9 december                                  ervan. Studenten ontvangen bij het afstuderen een double degree: een HvA-diploma Leraar Engels tweede-
  Antilliaanse studenten van de hogeschool komen bij elkaar voor het nieuwe   graads én een Bachelor of Arts in Education Studies van de University of Wolverhampton.
  Antilliaanse netwerk. Onder het motto ‘samen staan we sterker’ organiseren  Anders dan bij de reguliere lerarenopleiding Engels spreken de IDEE-studenten niet anders dan Engels.
  studenten van het domein Techniek een bijeenkomst in Go d’Oro op de Ver-   Maar er is nog een belangrijk verschil: de studenten studeren het ene semester in Engeland en het andere
  rijn Stuartweg, vanaf zes uur.                        in Nederland. Na vier jaar studeren hebben de studenten een wetenschappelijke graad en zijn ze bevoegd
                                         om les te geven in het buitenland. Dit jaar studeerde de vijftiende groep studenten af. (AV/JP)

  10 december
  Tweede Kamerlid en oud-HvA-student Ahmed Marcouch (PvdA) houdt
  op 10 december de openingstoespraak van het Nederlands-Marokkaans       Al twee keer in de prijzen
  Studentenplatform (NeMaS). Het nieuwe platform is opgericht door docent
  Zineb Lekbir en studenten van het domein Onderwijs & Opvoeding. Het      Voor het tweede achtereenvolgende jaar hebben studenten fysiotherapie de Jaco den Dekker
  platform wil een bijdrage leveren aan het studiesucces van Nederlands-    afstudeerprijs gewonnen.
  Marokkaanse studenten. De openingsbijeenkomst is in het gebouw van het
  domein Onderwijs & Opvoeding aan de Wenckebachweg. Lees meer over       Yannick Lambrecht en Ian Koblbauer van de Engelstalige variant van de opleiding fysiotherapie kregen de
  het Nederlands-Marokkaans Studenten Platform op pagina 16.          prestigieuze prijs van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie afgelopen weekend uit-
                                         gereikt tijdens het jaarcongres Fysiotherapie. De studenten hebben onder leiding van artsen van het Onze
                                         Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) onderzoek uitgevoerd naar de knie.
  13 december                                  Opleidingsmanager Raoul Engelbert zegt trots te zijn op zijn studenten en de begeleiders van het OLVG.
  Cabaretier Peter Heerschop geeft voorlichting over het excellentieprogramma  ‘Van alle elf opleidingen fysiotherapie in Nederland werden de beste scripties ingestuurd en op 2 decem-
  van het domein Bewegen, Sport & Voeding. Maandagavond spreekt hij twee-    ber mochten vier kandidaten hun werk presenteren aan een deskundige jury. Deze studie is ook ingestuurd
  de- en derdejaars studenten van de Academie voor Lichamelijke Opvoeding    ter beoordeling voor publicatie in een internationaal tijdschrift.’
  (ALO) toe. De studenten die deelnemen aan het programma De zoektocht     Afgelopen jaar sleepten Angela Jaansen en Janneke de Vries de prijs in de wacht. Eerder dit jaar kregen
  hebben behoefte aan extra uitdaging en inspiratie. Ook Heerschop volgde de  twee studenten van fysiotherapie al een Huygensbeurs. De beurs voor excellente studenten werd pas één
  ALO, werd gymleraar en vervolgde zijn loopbaan als cabaretier. Hij neemt de  keer eerder uitgereikt aan een student van de HvA. (JP)
  studenten mee in een zoektocht ‘naar de zin en betekenis van ons bestaan,
  naar inspiratiebronnen en waarden die je kracht kunnen geven en effectiever
  maken’. De toespraak begint om 18.00 uur in het auditorium (A 0.58).
                                         Checkbag wint publieksprijs
  14 december                                  De publieksprijs van het AT5-programma Elevator Pitch is vorige week toegekend aan Timo
  ASVL’ers kijken er al reikhalzend naar uit. Over zes dagen begint de Na-   Kas (20, sportmarketing). Hij ontwierp een kaarthouder die het reizen met de ov-chipkaart
  tionale Koud Pils Dag 2010. Van tien uur ’s morgens tot elf uur ’s avonds   moet vereenvoudigen.
  proberen de studenten het record bierdrinken uit 2009 te verbeteren. Toen
  dronken de studenten in dertien uur tijd ruim achtduizend blikjes bier weg,  Timo kreeg de prijs uit handen van cosmeticaondernemer Ariane Inden. De HvA’er won een bedrijfstrailer ter
  goed voor 2766 liter bier. Dit jaar wil het bestuur van de ASVL ook dat    waarde van 1500 euro. De Checkbag is een kleine houder die blijft plakken aan de binnenkant van de mouw,
  record verbeteren. Daarom nodigen ze iedereen uit om te komen.        daardoor is de ov-chipkaart binnen handbereik bij het in- en uitchecken.
                                         Met zijn idee bereikte Timo de finale van de show waarin studenten een product of dienst aan de man pro-
                                         beren te brengen. De hoofdprijs ging naar de Clickup van UvA-student Thijs Elferink (26). Met dat systeem
  15 december                                  zijn meerdere hardplastic bekers aan elkaar te klikken, waardoor je maximaal negen drankjes tegelijkertijd
  Een dictee bij het domein Media, Creatie & Informatie kon niet uitblijven.  kunt dragen. Thijs ontwierp het idee met het oog op festivals of andere grote evenementen.
  Maar anders dan op de HES, maken studenten, docenten en taalfanaten van    Naast hulp bij het opstellen van een bedrijfsplan voor de komende vijf jaar en adviezen voor een internet-
  MCI het reguliere Groot Dictee der Nederlandse Taal, dat live wordt gevolgd  strategie, won Thijs een scooter en een op maat gemaakt pak. Het GVB heeft inmiddels wel tweeduizend
  via een groot scherm. Het dictee wordt gehouden vanaf 19:45 uur in het    Checkbags van Timo afgenomen. (JP)
  Auditorium van het Singelgrachtgebouw.  10 januari
  De voorrondes van de Very Short Introductions-competitie (VSI) staan de
  komende weken weer op het programma. 10 januari is het de beurt aan
  medewerkers van het domein Onderwijs & Opvoeding. In vijf minuten tijd
  moeten zij de kern van hun onderzoek kunnen presenteren. Het domein
  maakt op 3 maart de winnaar bekend, die vervolgens mag meedoen aan de
  HvA-brede Very Short Introductions op 24 maart 2011.

6   havana
                                             nieuws
           Op onderzoek in Oost-Europa
           Zes studenten onderzoeken de komende weken het studentenleven van Oost-Europa. Voor de
           minor management, creativiteit & innovatie reizen ze met een camper door Roemenië, Slowakije,
Beeld Bas Uterwijk
           Servië, Oekraïne, Hongarije, Kroatië en Polen. Volgens Thijs Fleers (22, vierdejaars commerciële
           economie) gaat het om meer dan drinken en spelen alleen. ‘We willen de cultuur en beweegrede-
           nen van de student ontdekken.’ De belevingen van het zestal zijn de komende de weken te volgen
           via de website studenten.net, op die site houden ze een blog bij. (JP)

                                                      havana  7
                                                           -advertentie-
   het cultureel studentencentrum van UvA & HvA
                                                                         Tijd
   documentaire
   Wo 08/12 20.00 uur
   Ingando: when enemies return
   After more than 12 years in exile, a growing
   number of Hutus are now returning home
   to Rwanda. Before they are allowed back to
   Rwanda as civilians, they are all required to
                                Lezing
                                ma 13/12 20.00 uur
                                Authenticiteit in mediastudies
                                ‘Vooral jezelf blijven’ krijgen de kandidaten van
                                televisietalentenjachten als Idols en Voice of
                                Holland mee, om daarna omgebouwd te wor-
                                den tot het massaproduct ‘popster’. Authentici-
                                                                         om je...
   pass through an Ingando (transit) camp.          teit als intrinsieke waarde bestaat dan ook niet
   students free, e 5,- all others              binnen de commerciële popcultuur. En toch is
                                                                     ...punt
                                authenticiteit essentieel voor de manier waarop
                                gebruikers popcultuur beleven en waarderen.
   documentaire                       studenten gratis, e 5,- alle anderen
   do 09/12 20.00 uur
   Exit to beach
   The idyllic seaside resort of Brighton (UK) is for    mastercLass


                                                                    te maken
   many Brits a place of escape: a short break        di 14/12 19.30 uur
   during the summer or just a weekend soaked        Masterclass retorica (5)
   in alcohol. But in the winter time, when         De retorica is ooit ontstaan in de rechtbanken
   darkness falls on the quiet terraced streets, a      van het oude Athene. Topadvocaat en voorma-
   seedier side to the city emerges.             lig acteur Richard Korver gaat in op het belang
   students free, e 5,- all others              van een goed pleidooi in de rechtbank.
                                studenten gratis, e 5,- alle anderen

   muziek, theater
   do 09/12 20.30 uur                    Lezing
   CREA Open Podium                     di 14/12 20.00 uur
   Een afwisselende avond met singer songwri-        Schelling: systeem en vrijheid
   ters, stand-up comedians, theatermakers en        Schelling schiep een metafysica waarin
   cabaretiers. Deze maand met o.a. singer song-       hij een tegenstelling probeert op te lossen:
   writer Saskia en Ik en stand-up comedians Eric      enerzijds vormt de wereld een systeem waarin
   van der Woude en Mustafa Donmez.             voor vrijheid geen plaats is; anderzijds ervaren
   toegang gratis                      we in onszelf een morele verplichting die al-
                                leen realiteit kan krijgen als we wel vrij zijn ons
                                eigen handelen te kiezen.
   cabaret                          studenten gratis, e 5,- alle anderen
   Vr 10/12 en za 11/12 20.30 uur                                                Op zoek naar een leuke voetbalvereniging?
   Goedkoop Cabaret
   Voor e 6,99 zie je drie beginnende profes-
   sionals die een half uur van hun programma
                                                                 Kom eens kijken bij ons of train een keer mee!
   try-outen. Met op vrijdag Jelle Kuiper, Rene van     Meer informatie over de CREA agenda:
   Meurs en Liesbeth en Sophie, en op zaterdag
   o.a. Jochen en Peter Pannekoek.              WWW.crea.uVa.nL                                                T.O.S.-Actief
   toegang e 7,-                                                                 Sportpark Middenmeer, Radioweg 63
                                                                     020 6928314 / info@tos-actief.nl / www.tos-actief.nl
        Cultureel studentencentrum CREA, Binnengasthuisterrein (achter de Oude Turfmarkt)

Havana:Mercator kwart pagina 22-04-10 12:00 Pagina 1                                        Hotel Résidence Le Coin
                                                                 HOTEL RESIDENCE LE COIN, gevestigd in hartje
                                                                 centrum van Amsterdam en al jaren een pleister-
                                                                 plaats voor gasten van de UNIVERSITEIT VAN
                                                                 AMSTERDAM en van de HOGESCHOOL VAN
                                                                 AMSTERDAM draagt deze gasten een warm hart toe
                                                                 en daarom kunnen zij rekenen op een gereduceerd ta-
                                                                 rief. Zij die op vertoon van deze advertentie bij ons
                                                                 komen overnachten ontvangen tevens een extra kor-
                                                                 ting op het ontbijt.
                                                                 Het hotel ligt in het oude centrum en is een uitstekend
                                                                 vertrekpunt voor het ontdekken van alles wat de stad te
                                                                 bieden heeft, van het bijwonen van een theatervoor-
                                                                 stelling tot een rondvaart in een van de vele monu-
                                                                 mentale grachten.
                                Gastvrijheid in een karakteristieke sfeer
                                  Bel voor een brochure of voor nadere informatie 020 - 5246800.
                                                                              actueelingezonden
brieven
                        Vraag van de week
                        De Goedheiligman heeft inmiddels ons land weer verlaten. Wat voor gênant of grappig
                        Sinterklaascadeau heb jij gehad?
Havana
overtreedt de wet
In Havana 14 (1 december) een aardig ar-
tikel van een redactrice die in een boerka
een aantal HvA-gebouwen inloopt. Leuk                      Miguel van Zichem (17)
                                                                      Fen
bedacht, ik zie eigenlijk nooit boerka’s                     Eerstejaars sport, management & ondernemen
op de HvA. Maar de redactrice was wel                      ‘Dit jaar deed ik niet aan Sinterklaas. Twee jaar terug  Doet niet aan
in overtreding. Hoofdstuk 7 artikel 7.1
huisregels lid 6 van het studentenstatuut
                                         kreeg ik een Playstation 3, dat was echt het leuk-
                                         ste cadeau wat ik ooit heb gekregen. De spelletjes
                                                                      internetdaten
van de HvA luidt namelijk als volgt:                       moest ik er wel zelf bij kopen. Ik speelde toen veel    Nu is internetdaten natuurlijk niet echt iets
‘Het is verboden in de gebouwen van de                      FIFA 2008, een voetbalgame. Eigenlijk heb ik nog      van de laatste tijd. De schaamteloosheid
hogeschool – ingeval van onderwijsacti-                     nooit iets gênants gekregen. Wel heb ik een keer      waarmee de moderne internetdater zijn
viteiten – zodanige gezichtsbedekkende                      nieuwe sokken aan een schoolvriendin gegeven. Ik      anekdotes uitdeelt aan wie ze ook maar wil
kledingstukken en/of attributen te dragen                    zag bij gymles dat er een gat in zat.’           horen, is dat volgens mij wel.
dat non-verbale communicatie tussen                                                     En ik wil ze graag horen, want internetdates
medewerkers van de hogeschool en de                                                     fascineren me enorm. Niet alleen omdat ik
student en tussen studenten onderling                                                    mij graag laaf aan de vaak nogal grieze-
ernstig wordt beperkt. Het bepaalde in de                    Daniël Kalmann (21)                    lige details van sommige afspraakjes (mijn
vorige volzin geldt tevens op de momen-                     Vierdejaars technische bedrijfskunde            voormalige baas bekende mij vorige week
ten waarop de student in het kader van                      ‘Eigenlijk kijk ik meer naar functionele cadeaus. Je    dat hij door een date mee naar een kerkhof
zijn of haar studie activiteiten bij of voor                   moet er wel wat aan hebben. Ik denk dat dames meer     werd genomen. Want dat vond ze zo mooi.
derden verricht.’ Grappig is trouwens dat                    van luxe cadeaus houden, trouwens. Dit jaar kreeg ik    Oh ja, en ze had toch wel al een kind. En
ik dit niet zo snel in het statuut van de                    een waterpomptang voor Sinterklaas van mijn vader.     toen moest ze heel hard huilen. Want ze was
UvA kan vinden. Daar mag het dus wel?                      Dat is niet echt een cadeau dat iedereen zou vragen.    ook depressief.) maar vooral omdat ik er
                                         Maar ik had hem nodig, omdat het voorwiel van mijn     eigenlijk geen bal van geloof.
Willem Brouwer, docent domeinen Media,                      fiets loszat. De waterpomptang zal niet in een la blij-  Van zo’n confectieafspraak.
Creatie & Informatie en Onderwijs &                       ven liggen, ik ga mijn fiets zo snel mogelijk repareren.  Daarmee wil ik niet beweren dat virtueel be-
Opvoeding, lid Centrale Medezeggen-                       Op mijn lijstje stond ook een wasdroogrek.’        klonken ontmoetingen nooit een gelukkige
schapsraad                                                                 afloop hebben. Want dat hebben ze natuur-
                                                                      lijk best wel eens. Zoals sommige mensen
                                         Audrey Blankers (21)                    ook hun toekomstige partner best wel eens
Keuzegids                                    Derdejaars commerciële economie
                                         ‘Wij vieren thuis geen Sinterklaas, maar wel Kerstmis.
                                                                      opduikelen tijdens een oud en nieuwviering
                                                                      op Times Square. Of op de weekendmarkt
In Havana 14 (1 december) wordt in een                      Vorig jaar stonden de dvd’s van Gooische Vrouwen      van Bangkok. En zoals sommige mensen
kader bij het artikel ‘Wij zijn absoluut                     op mijn lijstje. Mijn vriend had seizoen 1 tot en met 4  best wel eens de loterij winnen.
geen slechte hogeschool’ een top 3 van                      in een schoenendoos gedaan, ik dacht dat er kleine     Maar meestal niet.
best/slechtst scorende opleidingen opge-                     dingen in zaten. Dat hij ze bijna allemaal zou kopen,   Dat is ook logisch want een liefdesrelatie
nomen. Ik wil u er graag op wijzen dat de                    had ik niet verwacht. Met Kerstmis trekken we lootjes.   is geen confectie. Je past niet bij iemand
opleiding oefentherapie Mensendieck van                     Ik had mijn moeder, maar voor mijn vader heb ik ook    omdat het grofweg wel overeenkomt. Qua
de HvA in de Keuzegids is opgenomen                       iets. Hij krijgt van mij een Zorro-barbecueset, want hij  ogen of qua opleidingsniveau. Qua huisdier
met een score van 72. Als er geen andere                     houdt van barbecueën. Daar zit dan een vleesvork bij    of qua hobby.
opleidingen over het hoofd gezien zijn,                     in de vorm van een zwaard en het Zorro-masker.’      Iemand past om hoe hij beweegt en hoe
dan zou deze score goed zijn voor de                                                    hij ruikt. Omdat hij begrijpt waarom je
derde plaats in de ranking. Het vieren van                    Pien van der Geest (17)                  gruwelt van roze wc-papier en waarom
succes helpt bij het continueren van suc-                    Eerstejaars sport, management & ondernemen         je moet huilen om liedjes van Tears for
ces, daarom is het jammer dat onze derde                     ‘Ik heb een vlinder gehad voor in de kerstboom. Hij    Fears. Iemand past omdat hij je over de
positie niet is opgenomen in Havana.                       past precies in mijn hand. Maar ik vind dat ik leukere   sms geduldig blijft uitleggen hoe je digitale
                                         dingen voor Sinterklaas had kunnen krijgen. Geluk-     televisie in moet stellen zonder je televisie
Bart Visser, opleidingsmanager en lector                     kig kreeg ik wel kledingbonnen van VILA en H&M,      tegen de muur kapot te gooien. Omdat hij
oefentherapie                                  daar maak je mij wel blij mee. Het is toch weer extra   je op je verjaardag vijftien potten van je
                                         kleedgeld voor deze maand. Eerder kreeg ik al kaar-    lievelingsaugurken geeft.
                                         sen en servetten en te kleine pantoffels. Daar doe je   En zo mag het vinden van iemand die past
Bij de totstandkoming van het lijstje van                    mij echt geen plezier mee. Voor anderen kocht ik een    dus met recht maatwerk genoemd worden.
beste opleidingen is inderdaad een fout                     armband, parfum en een ceintuur.’             Een noeste arbeid, die toewijding vereist.
gemaakt. Toegepaste psychologie scoort                                                   Een oog voor detail, liefde voor het vak.
twee punten minder dan Mensendieck.                                                     Zo’n internetsite knipt wat grof langs de
(JP)                                       Talitha Marges (20)                    lijnen.
                                         Eerstejaars media, informatie & communicatie        Maar je ouders, je zusje, je beste vriendin.
                                         ‘In groep acht kreeg ik een gebruikte mascara, gatver.   Die zien de details en kennen de vormen.
                                         Ik wilde graag mascara hebben voor Sinterklaas.      Een echte Chanel ruil je ook nooit meer in.
 B u it e n w e rk p l a ats a m st e r da m
                                         In eerste instantie had ik niet door dat de jongen
 w w w. B u it e n w e rk p l a ats . n l
                                         in kwestie mij een oude had gegeven. Toen ik de      n Fen Verstappen is freelance filosoof
                                         surprise zag, vertrouwde ik het al niet. Het zat in een  & tekstschrijver
                                         soort vaag kartonnen doosje. Maar ik heb die jongen
                                         er niet op aangesproken, ik maakte me er verder
                                         niet zo druk om. Toen ik zestien was, gaf ik wel eens
 Mail nu voor een gratis proefdag i n f o @
            en kom genieten
 B u i t e n w e rk p l a ats . n l
                                         flauwe verjaardagscadeaus. Dan kreeg een jarige
 van de open en productieve werksfeer!                      vriendin voor de grap condooms.’ (NM)

                                                                                       havana  9
                uitgaan


                          Spannende
Spoof @ BC12We verwachten steeds meer van een goede avond uit.                        niet klaar voor het feest, maar na een beetje   vullen. Volgens Maarten zijn wij straks als
                                                 aandringen hoeven we niet buiten in de kou    eersten ter wereld getuige van de combinatie
Een stroboscoop en een lekkere beat zijn allang niet                       te wachten. Hij geeft ons een 3D-bril mee en   video-mapping en 3D. Het echte spektakel
                                                 mompelt: ‘Nou, doe je ding.’ Binnen blijkt    kunnen we om 1.30 uur verwachten. Op
meer genoeg; we willen vermaakt worden. Waar kun je                       dat de organisatie inderdaad nog even nodig    dit moment legt de videokunstenaar nog de
                                                 heeft. In de zaal is het een chaos van mensen   laatste hand aan zijn lichtshow.
terecht voor de ultieme totaalbeleving?                             die door elkaar lopen, soundchecken, posters   Inmiddels is de dansvloer propvol gelo-
                                                 ophangen, kabeltjes monteren en planten-     pen. De muziek is lekker en er wordt flink
Kirsten Dorrestijn en Floor Schrijvers                              bakken verslepen. We besluiten nog maar      gedanst. Iedereen doet zeker ‘z’n ding’. Hier
                                                 even rustig aan de zijkant te wachten. Aan    en daar hebben mensen hun 3D-bril op hun
                                                 het plafond boven de draaitafel hangt een     hoofd. Wij kijken er ook nog eens goed
De student anno 2010 heeft een korte      sterdam met meer op het programma dan      reusachtig bouwwerk van witte kubussen.      doorheen, maar nee, er is toch echt nog niet
spanningsboog. We hebben veel prikkels     een bandje of dj. Op zoek naar de ultieme    Om een uur of twaalf wordt het licht gedimd    veel bijzonders te zien. We wachten en wach-
nodig, zijn snel afgeleid en iets moet wel   totaalbeleving.                 en wordt er een lichtshow op geprojecteerd.    ten op het spektakel, drinken nog maar een
heel interessant zijn willen we er meer dan                           Het ziet er goed uit en we verheugen ons op    biertje en dansen wat. Om 1.45 horen we
tien minuten van onze kostbare tijd aan     Spoof @ BC12                   de 3D-projecties. Intussen komen de eerste    dan eindelijk dat iedereen z’n bril op moet
besteden. Dit geldt ook voor het uitgaan.    Trefwoorden: 3D-brillen, lichtspektakel,     bezoekers binnen: veel jonge, net iets te dikke  zetten. Zouden we het nu dan echt mee gaan
Urenlang heupwiegend op dezelfde plek      beats                      jongens met geruite bloesjes en meisjes die    maken? De tijd verstrijkt, het wordt 2.00
staan begint snel te vervelen; van een goede  Via via horen we over een nieuwe dans-      net van de catwalk lijken te zijn gestapt. We   uur en we merken nog steeds geen verschil
uitgaansavond verwachten wij meer.       avond met 3D-videotechnologie. We lezen     voelen ons hier behoorlijk alto met onze     met of zonder bril. Is dit wat ze bedoelden?
Gelukkig valt er steeds meer te beleven bij   dat het gaat om een ‘nooit eerder vertoond    oma-vesten. Vanaf 0.30 uur begint men       Hadden we gewoon te hoge verwachtingen?
Beeld Jan-Maarten Hupkes
het uitgaan. Steeds vaker kunnen we behalve   visueel spektakel in de pas geopende club    voorzichtig te dansen. Door de 3D-bril is nog   We snappen er niks van. Teleurgesteld halen
dansen ook bodypainten, schuimgevechten     BC12 aan het Leidseplein’. Dit klinkt als iets  weinig spectaculairs te zien.           we onze jassen. De volgende dag krijgen we
houden, twister spelen, flirtworkshops vol-   waar we heen moeten.               Organisator Maarten vertelt dat hij drie jaar   een mailtje van Maarten waarin hij verklaart
gen of rolschaatsen. Tijd voor een inventa-   Stipt 23.00 uur staan we op de stoep bij     geleden samen met een vriend is begonnen     dat de techniek niet werkte. De kunstenaar
risatie. Waar kunnen we het meest beleven?   Boom Chicago. Eerst wil de uitsmijter ons    met het organiseren van feesten. Van Boom     heeft voor niks dagenlang gewerkt aan zijn
Wij testten vier verschillende feesten in Am-  tegenhouden, want de organisatie is nog     Chicago kregen ze de kans deze avond in te    show. Volgende keer beter.

10             havana
                                                                                 uitgaan


feestjes
                                                                                                 Beeld Arthur de Smidt
Linksboven: Spoof @ BC12, Rechtsboven en onder: De Weerzin @ SchijnheiligAdres Leidseplein 12              Vol passie vertelt hij over het genre auteurs-  paar zeer exotische instrumenten bij pakken   aantrekkelijke verschijning met gitaar, gaan
Prijs € 10                   documentaire en het ‘prachtige, unieke’     en vervolgens helemaal in trance lijken te    de eerste mensen dansen. Uit het niets begin-
Publiek Jongelingen met ruitjesbloezen en   voorbeeld hiervan dat we nu gaan zien: Le    raken. Ze worden opgevolgd door nog een     nen twee jongens tussen de dansende mensen
fotomodellen                  sang des bêtes. Een stomme film uit 1949     paar geluidskunstenaars, enkele spoken word   aan een energieke capoeirademonstratie. De
Muziek Strakke beats              over slachthuizen in Parijs. De komende 20    performances en een meisje dat zwoele, jazzy   rest van de avond wordt er muziek gedraaid,
Wanneer? Iedere twee maanden          minuten zien we hoe slagers de halzen van    nummers zingt.                  gedanst en gehangen. Om te zorgen dat de
Totaalbeleving? Als het 3D-spektakel had    levende kalfjes doorzagen en koeien doden    De meeste optredens zijn vermakelijk en we    buren goedgezind blijven wordt iedereen om
gewerkt misschien wel             door met een priem in de hersenen op en     zitten wel goed met ons biertje, maar niet    één uur zachtjes naar buiten gewerkt. Een
                        neer te gaan, afgewisseld met shots van     alles is van een even hoog niveau. Het diep-   totaalbeleving kunnen we deze avond niet
De Weerzin @ Schijnheilig           gigantische, lillende ingewanden. Na de film   tepunt is wel de man met baard en pijpen-    noemen; er is genoeg te beleven, maar een
Trefwoorden: Art house films, politiek,    wil de man met ons in discussie over de visie  krullen die boze linkse teksten voorleest over  groot deel van de tijd zit je toch vooral pas-
capoeira                    van de maker, maar wij moeten eerst echt     moskeeën bouwen, kraken en Lady Gaga.      sief naar het podium te kijken. Wel komen
In kraakpand-galerie Schijnheilig wordt eens  even bijkomen van deze leerzame introductie   De politiek komt meerdere keren terug deze    we hier zeker een keer terug.
in de maand De Weerzin georganiseerd: een   in de documentaire. We besluiten de rest van   avond en dat is niet zo vreemd, want een     Adres Passeerdersgracht 23
open podium met, volgens de Facebookpa-    het gebouw te verkennen.             week voor we hier kwamen dreigde dit pand    Prijs Gratis entree
gina, een ‘verrassende opeenstapeling van   In de andere zaal is het inmiddels al wat    nog ontruimd te worden. Dit is uitgesteld,    Publiek Alternatief/hip
uiteenlopende acts’. De avond zal dansbaar   drukker geworden. Schijnheilig is een kraak-   maar de ontruiming dreigt nog steeds. Een    Muziek Wereldmuziek en funk
afsluiten.                   pand, maar geen ‘ongewassen, langharig tuig’   van de organisators beklimt het podium en    Wanneer? Elke maand
We zijn een van de eerste bezoekers. De    hier (goed, op een enkeling na). De Schijn-   verwelkomt ons op ‘the only place where     Totaalbeleving? Niet echt. Er gebeurt
jongen aan de deur vraagt of we voor de    heilig-bezoeker is een mix van alternatief en  playing music and reading poems is illegal!’   genoeg, maar niet tegelijkertijd
film komen of voor De Weerzin. We wisten    hip. Gebreide truien met winterpatroon, en    ‘Whooeeehoeee!’ juicht de zaal. Halverwege
niet dat er deze avond ook films werden    daaronder skinny jeans en lakschoenen. We    de avond wordt door een tiental mensen      One minute festival @ Badhuis-
gedraaid, maar omdat dit weer een extra    halen een biertje (1 euro!) en nemen plaats   ‘Het kraaklied’ ingezet, muzikaal begeleid    theater
bijdrage is aan de beleving schuiven we aan.  op de klapstoeltjes voor het podium, want de   door twee jongens met bivakmutsen.        Trefwoorden: Theater, absurdisme,
Een wat oudere man met een bril laag op zijn  eerste act wordt aangekondigd. Er verschij-   Bij de laatste act worden de klapstoelen weg-  exhibitionisme
neus geklemd geeft ons – en de drie andere   nen twee mannen die verschillende geluiden    gehaald. Als een vrolijk meisje Braziliaanse   Het Badhuistheater is een onopvallend
aanwezigen – een introductie op de film.    beatboxen, er een elektrische gitaar en een   liedjes begint te zingen, begeleid door een   gebouw op een pleintje midden in een

                                                                                          havana  11
     uitgaan
                                                                                                   Beeld Arthur de Smidt
One minute festival @ Badhuistheater                               /K met Peren @ Studio K

woonwijk in Oost. We worden zeer warm      rok langzaam van achteren open en laat een   /K met Peren @ Studio K              waar we cakejes kunnen versieren. Wauw,
onthaald door de kaartverkoper bij de      minuut lang haar kont zien.           Trefwoorden: Vintage shoppen, cakejes       dat is lang geleden, waarom doen volwasse-
ingang. ‘Hello, welcome in The Badhuis      Dan worden we uitgenodigd zelf on the      versieren, rock-’n-roll              nen dit nooit? We gaan helemaal los met de
Theater! How did you know about this       stage te komen. Een vrouw vraagt iedereen    De /K met Peren-feesten zijn normaal        spikkels, smarties en eetbare gel. Het belooft
festival?’ Tijdens het betalen worden we     om elkaars handen vast te houden en in een   gesproken al een echte belevenis, maar deze    een goede avond te worden.
nogal afgeleid door een man die links van    spiraal rond te draaien. ‘Feel the love, feel  keer zijn onze verwachtingen extra hoog      Boven is de eerste dansvloer nog vrij leeg: er
de verkoper een gordel met twee gigantische   how you are connected with everybody in     gespannen. Het is namelijk de tiende editie    staan welgeteld twee meisjes te dansen. De
stoffen tieten omgespt. We sluipen nieuws-    this place.’ Iemand begint, onuitgenodigd,   van dit ‘grootste overdekte minifestival’ én    hiphop klinkt wel lekker vol door de zaal,
gierig naar binnen, langs de act die op dit   aan een toepasselijk: ‘oooooohmmmm’. Er     Stichting Kriterion bestaat 65 jaar.        maar we besluiten eerst nog even verder te
moment bezig is en komen in een donkere,     wordt veel gegiecheld en gegniffeld. Geluk-   Het is 23.00 uur. Bij binnenkomst krijgen we    kijken. Op weg naar de volgende zaal botsen
ronde ruimte die erg aan een circuspiste doet  kig maar. Met de beleving zit het vanavond   zonder uitleg een etiket met cijfer opgeplakt.   we op een tafel met briefpapier en envelop-
denken. De klapstoeltjes zijn allemaal bezet,  in ieder geval wel goed.            Geen idee waar dit voor dient. Iets verderop    pen: de ‘lovecorner’. Dus dat is de bedoe-
dus we nemen plaats op de grond, vlak bij    Als de dj (een jongen van dertien, schatten   lokt een interessant uitziend kraampje       ling van het etiket op onze buik, zo kunnen
het podium. Een mannenstem spreekt ons      we) begint met draaien ligt de vloer bezaaid  met vintage tassen, bloemige onderzetters,     we liefdesbrieven versturen en ontvangen!
toe vanachter een scherm: ‘It takes one     met overblijfselen van de acts: aardappels,   fluwelen handschoenen en grappige bak-       Gretig kijken we in de postbak. ‘Voor de
minute to fall in love. It takes one minute   chocolademunten en slagroom. Het zou een    vormen. Het feest is toch nog niet echt op     allerliefste nummer 215’ en ‘Aan mijn liefste
for a machine gun to shoot a 160 bullets. It   bijzondere ervaring zijn te dansen met de    gang gekomen, dus we kunnen even rustig      nummer 109’. Geen post voor ons, maar de
takes one minute for a flasher to flash.’ Bij  vrouw van wie je net een minuut lang de     rondneuzen. Voor vier euro hebben we        avond is nog lang.
deze laatste zin staat de man op en flasht    blote kont hebt mogen bewonderen, maar     meteen een ‘jazzy jaren twintig’-handtas te    In de bioscoopzaal is intussen een popquiz
hij het publiek. Dan gaan de lichten uit; zijn  helaas wagen de artiesten zich hier niet aan.  pakken. Op de achtergrond speelt intussen     bezig, waarbij riedels worden geraden en
minuut is om.                  Jammer, want de dansvloer is vrij leeg. Mis-  een vrolijk coverbandje en als we uitge-      vragen over Stichting Kriterion worden
Hierna volgt een heel fijne mix van verschil-  schien ligt het aan de muziek (dubstep), of   shopt zijn staan er al aardig wat mensen op    beantwoord. Als we even later weer beneden
lende acts, zeker dertig in totaal. Er was    aan de onervaren dj. De paar mensen die wél   de dansvloer.                   komen draait een dj rock-’n-roll. Een meisje
geen selectie vooraf, horen we later van de   dansen lijken in ieder geval geen aanmoedi-   In de hal komen we langs een paar andere      met groene polkadot en een jongen met
organisatie. Iedereen die wil mag hier optre-  ging nodig te hebben om flink los te gaan,   kraampjes. Voor het middelste blazen twee     bretels geven een vrolijke demonstratie. Erg
den. De man met de tieten blijkt getransfor-   dus we gaan met een gerust hart naar huis.   blonde meisjes met bloemenjurkjes op feest-    retro dit. Na de demo zijn wij zelf aan de
meerd tot een markiezin, die samen met een    Adres Boerhaaveplein 28             toeters. Verlegen vragen ze of we zin hebben    beurt om te dansen. En dat doen we. Tot
markies een paar standjes uit de Kamasutra    Prijs € 8                    in een suikerspin. Ach, waarom niet eigen-     diep in de nacht.
demonstreert (inclusief stoffen lul en kut).   Publiek Veel kostuums en gezellige ge-     lijk? Bij een avondje uitgaan is shoppen en    Adres Timorplein 62
Na een paar standjes verlaten ze het podium.   breide truien.                 suikerspinnen eten niet het eerste waar we     Prijs € 10
Een Aziatische man verzoekt het publiek     Muziek Voornamelijk dubstep           aan denken, maar het is nog niet eens zo’n     Publiek Bloemenjurkjes en skinny jeans.
hem te bekogelen met aardappelen. Hierna     Wanneer weer? Is nog niet bekend. Kijk     gekke combinatie. Zelfs in de rij bij de toilet-  Het is hier behoorlijk zien-en-gezien-wor-
vraagt hij nog even de aandacht. ‘Remember    hiervoor op instantcollective.nl.        ten worden we vermaakt. Daar speelt een      den.
people, that the potatoes are organic and    Totaalbeleving? Hier krijg je dertig beleve-  jongen in cowboyoutfit gitaar temidden van     Muziek Rock-’n-roll, dubstep, electro, jazz
you can all eat them.’ Een vrouw draait zich   nissen van een minuut, maar op een enkeling   een paar kilo peren. Ook worden we erg blij    Wanneer weer? Elke maand
met haar rug naar het publiek, knoopt haar    na waagt het publiek zich niet aan dansen.   van het kraampje naast de suikerspinnen,      Totaalbeleving? Absoluut

12  havana
                                                                                reportage
 Koffie met de baas

                                                                                                    Beeld Fred van Diem
Vlnr: Jasper Erkens, Sjaak Schoen, Klaas Kalkwiek, Daniëlle de Boer, Karel van der Toorn, Adri Menheere, Irena van Nynatten, Constantijn Bakker


De HvA belandde onder aan het lijstje van Nederlandse                         Van der Toorn onderdrukt een klein lachje.   hebt snel de neiging om een heel enthousiast
                                                    Informaticadocent Ronald Klein vult aan:    verhaal te vertellen. Maar ik heb gemerkt
hogescholen. Karel van der Toorn, voorzitter van het                          ‘Voor mij is de HvA vooral een faciliterende  dat je er beter de handrem op kan zetten en
                                                    organisatie die ervoor moet zorgen dat op-   zo eerlijk mogelijk voorlichten.’
College van Bestuur, besloot daarom dat het hoog tijd                         leidingen hun taak goed kunnen uitvoeren.’   Is het misschien een idee om toekomstige
                                                    De docenten spreken over het ontbreken     studenten een motivatiebrief te laten schrij-
was eens een gesprek aan te gaan met de ‘gewone                            van een echt familiegevoel. Ze missen het in-  ven, stelt Van der Toorn voor. ‘Die laten ze
                                                    tensieve contact met collega’s en een ruimte  dan wel door iemand anders schrijven’, rea-
docent’. Roos Menkhorst                                        waar ze allemaal samen kunnen komen.      geert Schaafsma laconiek. Ze denkt niet dat
                                                    ‘Zitten er eigenlijk ook voordelen aan het   een andere manier van voorlichten de cijfers
                                                    werken voor de HvA?’ vraagt Van der Toorn    zal veranderen: ‘Vergeleken met vroeger is
‘Ik heb geen idee wat ik kan verwachten’,     HvA eigenlijk? Ik voel mij sterk verbonden     op zijn beurt.                 er zo ontzettend veel keuze. Ik vind het niet
zegt docente civiele techniek Mirjam Schaaf-    met mijn eigen opleiding. Maar als je mij      Jazeker, klinkt het in koor. De docenten    raar dat studenten na een paar weken den-
sma. Samen met acht andere HvA-docenten is     vraagt naar de sterke en zwakke punten van     houden van hun werk, maar ze willen Van     ken: Deze opleiding is toch niets voor mij.’
ze uitgenodigd om in gesprek te gaan met de    de HvA zou ik het niet weten. Het is een te     der Toorn vooral duidelijk maken wat de
‘grote baas’: Karel van der Toorn, de voorzit-   abstract begrip.’                  problemen zijn. De opmerkingen en verhalen   Presentjes
ter van het College van Bestuur van de HvA.    De andere docenten knikken instemmend.       over hun eigen domein vliegen over tafel.    De ramen in de kleine ruimte zijn inmiddels
Het is de eerste bijeenkomst in een reeks     Ze vinden de HvA vaak te groot. ‘Ik herken     Van der Toorn knikt geduldig en probeert    beslagen. Informaticadocent Ronald Klein
van zes. In een kleine ruimte in het statige    mezelf erg in dat abstracte. Als ik lesgeef     iedereen het woord te geven.          beaamt de woorden van Schaafsma: ‘Je
Maagdenhuis nemen de docenten wat         op een andere locatie dan mijn ‘thuisbasis’     De problemen die de docenten noemen       moet iets eerst ervaren voor je weet of het je
ongemakkelijk plaats. Van der Toorn bijt het    voel ik me soms echt ontheemd,’ zegt docent     gaan vooral over praktische zaken als het    bevalt. Aankomende studenten van de oplei-
spits af: ‘Dat de HvA helemaal onderaan het    Europees recht Constantijn Bakker.         rooster en het maken van een reader, merkt   ding game development denken bijvoorbeeld
lijstje van hogescholen is beland vind ik toch   ‘De locatie speelt dus wel degelijk een rol?’,   de voorzitter op. Klopt dit beeld, vraagt Van  vaak: “Ik speel graag computergames, dus
een vervelende uitkomst. Vooral omdat het     vraagt Van der Toorn geïnteresseerd. Jazeker,    der Toorn. De docenten knikken. Maar het    dit is de ideale opleiding voor mij.” Tijdens
contrasteert met het beeld dat ik zelf heb.    vinden de docenten. ‘Als je kijkt naar het     gaat om meer, stelt techniekdocente Mirjam   het eerste jaar komen ze erachter dat een
Ik loop veel rond op de HvA en ik voer ge-     lijstje van Elsevier zie je dat de kleinere op-   Schaafsma. ‘Ik vind dat er sprake is van een  spel maken iets heel anders is dan het spelen.
sprekken op bestuurlijk niveau. De gewone     leidingen hoog scoren’, stelt Adri Menheere,    rare spanning: als docent moet je voldoen    Selecteren is toch ook de functie van een
docent spreek ik echter weinig. Daarom heb     docent Nederlands aan de pabo.           aan bepaalde rendementseisen en tegelijker-   propedeuse?’
ik jullie uitgenodigd.’              Menheere: ‘Onze studenten vinden dat ze       tijd moet je goed onderwijs geven.’       Van der Toorn onderbreekt de discussie, hij
                          te veel zelf moeten uitzoeken en dat er te     Schaafsma heeft een gevoelig onderwerp te    kijkt op de klok en bedankt de docenten:
T-shirts                      weinig contacturen zijn. Als je kijkt naar     pakken. Ieder jaar doet de hogeschool zijn   ‘We zijn alle kanten opgegaan en ik heb veel
‘Wat vinden jullie eigenlijk het sterkste punt   Amerika is daar veel meer een gemeen-        best zo veel mogelijk studenten te trekken.   van jullie opgestoken. Om jullie te bedanken
van de HvA?’ Van der Toorn kijkt de groep     schapsgevoel. Daar dragen studenten vaak      Toch haakt veertig procent van de HvA-     liggen er daarachter in het raam een aantal
verwachtingsvol aan. Even is het stil. Klaas    zelfs T-shirts en truien van hun universiteit,   studenten na het propedeusejaar af. Het     kleine presentjes.’ Voor de docenten het
Kalkwiek, docent geschiedenis, steekt van     zo trots zijn ze om bij die club te horen.     toverwoord is voorlichting, vindt Klaas     goed en wel doorhebben is Van der Toorn
wal: ‘Ik wil de vraag omdraaien: Wat is de     Nou, dat zie je niet op de HvA.’          Kalkwiek. ‘Ik geef al jaren voorlichting. Je  opgestaan en verdwenen. n

                                                                                             havana  13
     nk’s
 And the winne

Koehandel                    Indoorroeien                  Boulderen                    Softtennis
Sinds een paar jaar razend populair onder    De Amsterdamse studentenroeivereniging     ‘Ziek’ is een term die naar boven komt als    Het feit dat softtennis in Japan razend popu-
studenten. Als drank- en gezelschapsspel-    Nereus organiseert het nk indoorroeien.    je de mannen en vrouwen ziet die aan een     lair is, doet vermoeden dat het hier om iets
letje. Niet zo gek dus dat er een nk werd    In 1990 werd ter ere van het lustrum van    klein greepje hangen en als Spider-Man over   heel aparts gaat. Want Japanners, die komen
georganiseerd. En met succes. 11 december    de studentenroeivereniging voor het eerst   een hoekig plavond kruipen. Het nk boulde-    vaak in het nieuws met rare hobby’s. Het
vindt alweer het derde nk plaats. Honderd    in Nederland een wedstrijd op de indoor    ren vond dit jaar plaats in Amsterdam. Het    blijkt reuze mee te vallen. Softtennis is een
deelnemers zullen strijden om die felbe-     rower (toen nog: ergometer) georganiseerd   toneel: Tussen Hemel En Aarde, een klimhal    voor Nederland nieuwe variant op het ge-
geerde titel en trofee: de gouden koe. Het    over 2500 virtuele meters. Sinds 1999 is het  in een kerk. De deelnemers klimmen korte     wone tennis (in Japan bestaat het al sinds de
nk vindt plaats in Canvas in het voormalig    een officieel Nederlands kampioenschap. Er   stukjes tot vijf meter hoog, die met kracht-   negentiende eeuw) waarbij hardhitters niets
Volkskrantgebouw aan de Wibautstraat 150     wordt over 2000 meters geroeid. Dit jaar    explosies worden bedwongen. Channah       te zoeken hebben. Deze variant vervangt het
in Amsterdam. Voor 14,99 euro ben je deel-    is het nk op 11 december in de Sporthallen   Bransema (18, tweedejaars Johan Cruyff      powertennis met tactisch vernuft, creatieve
nemer. Er wordt gespeeld over twee voor-     Zuid, met plek voor 1300 roeiers. Getrig-   University), die vorig jaar nog tweede werd,   oplossingen en langere rally’s. Wedstrijdten-
rondes en een finale. In tegenstelling tot de  gerd om ook wat meters te maken zonder     verdedigde de HvA-eer. Helaas lukt het niet   nisser en tennisleraar Erwin Schmitz (21,
echte beurs is er bij dit spel geen plek voor  nat te worden of ook maar één centimeter    haar score te verbeteren. Sterker nog, ze viel  derdejaars sport, marketing & onderne-
valsspelers. Zoals het reglement (aanvullend   vooruit te gaan? Helaas, de inschrijving    zelfs – figuurlijk niet letterlijk – naast het  men) wijdt zijn ondernemersplan aan deze
reglement op de officiële regels van Ravens-   verliep afgelopen vrijdag, 3 december, exact  podium.                     nieuwe sport en vertelt waarom het spel
burger van de eerste editie van Koehandel)    om 23.59. Je moet dus een heel jaar wachten  Volgens Channah is het een uitdagende      leuk is. ‘De rubberen bal is flexibeler en
bij punt 9 stelt: ‘Bij onduidelijkheid, fraude  op het volgende nk.              sport. ‘Je kan jezelf steeds weer verder     zachter dan een gewone tennisbal. Daar-
of andere geschillen kan de organisatie te    www.nereus.nl                 pushen. En omdat er verschillende speciali-   door is hij supergevoelig voor effecten en
allen tijde ingrijpen.’ De consequentie staat                          teiten zijn ben je nooit uitgeleerd.’ Met die  gaat hij een stuk minder hard.’ Op de vraag
er alleen niet bij.                                       specialiteiten doelt ze op de verschillende   of hij zal overstappen op softtennis moet
www.nk-koehandel.nl                                       manieren hoe een boulder in elkaar kan      Erwin nog wel ontkennend antwoorden.
                                                zitten. Dynamische boulders voor de spring-   ‘Tennis blijft mijn sport.’
                                                geit, fysieke boulders voor de krachtpatsers   In september was de Dutch Open en dat
                                                en voor slimme klimmers – de groep waar     zal volgend jaar waarschijnlijk weer zo
                                                Channah toe behoort – technische boulders.    zijn. Genoeg tijd dus om die oude bal te
                                                Channah werd vierde, wat vooral te wijten    vervangen door een softere versie en te
                                                viel aan een blessure en dus niet aan een    starten met trainen.
                                                gebrek aan slimheid. ‘Ik heb al langere tijd   www.softtennis.nl
                                                last van een knieblessure. Door deze blessure
                                                kan en mag ik niet alle bewegingen maken
                                                en zijn ook niet alle bewegingen pijnvrij.’
                                                Volgend jaar beter.
14  havana
                                                                                      nk’s
                                                 Ook een keer Nederlands kampioen worden? Daar
ner is…
                                                 hoef je helemaal geen topsporter voor te zijn. Want er
                                                 zijn genoeg andere nk’s waar je die begeerde titel kan
                                                 binnenslepen. Havana zet acht kleine, grappige of
                                                 bizarre nk’s voor je op een rijtje. Gijs Hardeman
                                                                                                  Beeld Marc Kolle
 Bommetje                     Onderwaterhockey                Schafeltennis en schaakboksen          Nederlands Studenten Snow
 Wie doet het niet in zijn of haar vrije tijd in  Sportduikers in Zuid Afrika die baantjes    Ben jij een tafeltennisser die ook wel van    Kampioenschap
 het zwembad? Bommetjes maken. Knieën bij     zwemmen als conditietraining te saai vonden  een potje schaken houdt? Of is schaken      Doe jij tijdens je wintersport in het fun-
 elkaar, één been gestrekt of juist niet. Wat is  bedachten het spelletje en nu vindt onder-   jouw ontspanning naast het altijd intensieve   park op je ski’s wel eens een double flat
 de beste techniek? En heb je wel eens geme-    waterhockey over de hele wereld navolging.   tafeltennis? Dan is schafeltennis jouw sport.  spin of een cork double op een kicker? Of
 ten hoe hoog je plons komt? Is hij hoger dan   Nederland behoort tot de wereldtop en er    Simon Gribling (56, directeur bedrijfsvoering  een pretzel op de flat down rail? Draai jij
 10,5 meter dan zou jij wel eens de nieuwe     zijn ongeveer vijfentwintig verenigingen.   van het domein Bewegen, Sport & Voeding)     als snowboarder je hand niet om voor een
 Nederlands kampioen bommetje kunnen        De mannen spelen in drie competities voor   is de bedenker van deze duosport en organi-   backflip stalefish, method backflip of switch
 worden in juni 2011. Sterker nog: dan heb     het landskampioenschap (hoofd, eerste     seert sinds 2008 elk jaar in juni een heus nk.  cabbalerial boardslide? Of begin je net
 je meteen het Nederlands record te pakken.    en tweede klasse), dames en jeugd hebben    Hoe bedenk je het? ‘In 2004 was ik directeur   met wintersporten? Dan is het Nederlands
 De ‘bommenwerpers’ springen van de hoge      ook een eigen competitie. Maar waarom     van de Schaakbond en betrokken bij het wk    Studenten Snow Kampioenschap (NSSK)
 duikplank en moeten eerst voorrondes door     zou je gaan sporten op een plek waar je    Schaakboksen. In Paradiso stonden twee      misschien wel iets voor jou. Skigebied La
 voordat de grote finale van het nk wacht.     geen adem kunt halen? Want deze duikers    boksers tegenover elkaar en tussen elke     Forêt Blanche in Frankrijk zal het winterse
 www.nkbommetje.nl                 hebben alleen een snorkel en geen fles. Pim  ronde kwam er een schaakbord omlaag en      podium zijn voor deze studentenkampi-
                          de Jager, fanatiek onderwaterhockeyer     speelden ze een potje. Doordat één bokser    oenschappen in de traditionele slalom en,
                          en oud-international, houdt een pleidooi    mat dreigde te komen staan moest hij bij het   de meer extremere vormen van skiën en
                          voor de sport. ‘Het is driedimensionaal. Bij  boksen een knock-out forceren. Dat lukte     boarden, slopestyle, big air en boarder- en
                          onderwaterhockey komen je tegenstanders    niet, maar hij matte zijn tegenstander zo    skicross. Patrick Schoenmakers, secretaris
                          van voor, achter, links, rechts én boven en  af dat die met tollende ogen volledig in de   van het NSSK 2011, laat weten dat er niet
                          beneden. En naast kwaliteiten als kracht    fout ging bij het schaken terwijl hij ver voor  alleen voor de gevorderde wintersporter plek
                          en snelheid moet je gewoon goed je adem    stond. Drie stomme zetten en hij was klaar.’   is. ‘Er worden clinics gegeven en er is vol-
                          in kunnen houden. Een team dat daar goed    Gribbeling – zelf geen bokser, maar wel     doende mogelijkheid om vrij te boarden. ‘s
                          in is heeft zo een man meer op de bodem.’   fanatiek tafeltennisser en schaker – bedacht   Avonds na de prijsuitreiking is er natuurlijk
                          Onderwaterhockey wordt gespeeld met zes    het plan om die twee te combineren. Met     ook ruimte om te feesten.’ De inschrijving is
                          tegen zes met vier reserves op de ‘bank’ die  succes want een select groepje is verslaafd   intussen geopend op www.nssk.nl. n
                          continu mogen invallen. De puck weegt iets   geraakt. Daartussen ook vijf tafeltennissers
                          meer dan een kilo en kan maximaal twee of   uit de top honderd en Loek van Wely, zes-
                          drie meter weggeslagen worden met een stick  voudig Nederlands kampioen schaken. Het
                          van ongeveer 25 centimeter. In de omgeving   toernooi bestaat uit maar liefs zeven rondes
                          van Amsterdam zijn drie verenigingen waar je  van vijftig minuten, waarbij elke ronde
                          terechtkan.                  bestaat uit vier games tafeltennis en twee
                          www.onderwaterhockey.nl            vijfminutenvluggertjes schaken (waarbij de
                                                 klok een hoofdrol speelt). Ben jij ook een se-
                                                 rieuze schaker slash tafeltennisser en kan je
                                                 niet wachten om je schafeltennisbatje uit het
                                                 vet te halen? 11 december is er een toernooi
                                                 in Katwijk, zie www.ttvrijnsoever.nl.

                                                                                          havana  15
     nemas
‘Wij begrijpen
elkaar beter’
Vrijdag wordt het Nederlands-Marokkaans Studen-                         bijvoorbeeld heel lang om een stageplek
                                                 te vinden. Ik heb wel veertig sollicitaties
tenplatform NeMaS gelanceerd. Doel: minder Marok-                        gehad, maar mijn Nederlands was gebrek-
                                                 kig. Werkgevers hebben vaak geen tijd om je
kaanse studieafhakers en een positiever beeld van                        daarin extra te begeleiden. Bovendien denk
                                                 ik dat veel werkgevers in eerste instantie
Marokkanen. Student Hajare, een van de oprichters:                        liever een autochtoon aannemen.’ Een groter
                                                 netwerk had hem kunnen helpen, meent hij.
‘Hoe meer je vertelt over jezelf, hoe beter anderen je                      ‘Via via werkt het best. Ik heb een andere
                                                 Marokkaanse student ook aan een stageplek
begrijpen.’Catrien Spijkerman                                  geholpen bij mijn werkgever. De werkgever
                                                 kent mij, en ik weet dat die student heel
                                                 capabel is.’
                                                 Voor studenten die nog niet zo lang geleden
                                                 uit Marokko zijn gekomen is het heel fijn
Aan het begin van vorig schooljaar kwam     klas zijn. Er zijn ook studenten die proble-  als een ‘ervaringsdeskundige’ je kan uitleg-
docent Zineb Lekbir haar tegen: een Marok-    men thuis hebben. Bij mij hoeven ze niet    gen hoe Nederland werkt, zegt Hajare Ait
kaans meisje, eerstejaars aan de lerarenoplei-  het hele verhaal uit te leggen. Ik begrijp ze  Ouaba, derdejaars studente van de leraren-
ding Frans. Enthousiast, en vol goede moed    meteen, omdat ik weet hoe hun cultuur in    opleiding Frans. Ze is een van de oprichters
om aan haar studie te beginnen. Lekbir      elkaar zit. Ik heb het zelf ook meegemaakt.’  van NeMaS. ‘Er zijn in Nederland bijvoor-
zou haar in het tweede jaar lesgeven. Maar    Zo kwam Lekbir in september op het idee     beeld veel instanties en regelingen die je hulp
een maand geleden ontdekte Lekbir dat      een plek te creëren waar de Marokkaanse     kunnen bieden, maar dan moet je dat wel
het enthousiaste meisje was verdwenen. ‘Ik    studenten elkaar kunnen helpen. Samen      net weten.’ Ook voor studenten van Marok-
vroeg haar medestudenten of zij wisten wat    met studenten richtte zij NeMaS op, het     kaanse afkomst die wél in Nederland zijn
er met haar gebeurd was, en ik deed navraag   Nederlands-Marokkaans Studentenplat-      geboren kan NeMaS hulp bieden. ‘Thuis le-     normen en waarden. Toch is die vereni-
bij haar mentor,’ zegt Lekbir. ‘Niemand wist   form. NeMaS – omgedraaid vormt de        ven veel Marokkaanse studenten in een heel    ging – Khmisa genaamd – wezenlijk anders
iets over haar.’                 naam het woord ‘samen’ – is een ontmoe-     andere wereld dan op school en op straat,’    dan NeMaS, zegt Hajare. ‘Khmisa houdt
Het meisje is een van de vele Marokkaanse    tingsplaats voor Marokkaanse studenten     weet Hajare. ‘Die werelden kunnen wel eens    zich voornamelijk bezig met activiteiten
studenten die ‘zomaar verdwijnen’. Sommige    van het domein Onderwijs & Opvoeding      botsen, en dat kan heel verwarrend zijn. Het   zoals feestjes en etentjes. Wij gaan dat
studenten missen ondersteuning van hun      waar zij kunnen aankloppen met studiege-    is fijn als je die dingen kan bespreken met    soort dingen ook organiseren, maar wij
                                                 leeftijdsgenoten met dezelfde achtergrond,    zijn meer probleemgericht. We willen echt
                                                 je begrijpt elkaar beter. Bovendien is het    voorkomen dat studenten vast komen te

 ‘Waarom moet zoiets nou weer speciaal                              voor veel Marokkanen not done om over je
                                                 problemen te praten met een psycholoog of
                                                                          zitten en afhaken.’
                                                                          NeMaS maakt dan ook deel uit van het

   voor de Marokkanen zijn?’                                 een decaan.’                   project SoS, Sturen op Studiesucces, waar-
                                                                          voor het ministerie van Onderwijs aan vijf
                                                 Feestjes en etentjes               Randstadhogescholen een subsidie verstrekt
                                                 NeMaS wordt 10 december officieel         om het studiesucces van allochtonen te ver-
ouders, sommige studenten hebben moeite     relateerde en persoonlijke problemen, maar   ‘geopend’ met een feest en toespraken van     groten. De opening van NeMas wordt met
met plannen, anderen weten nog niet hoe     waar zij ook terechtkunnen voor gezel-     docenten en prominente Marokkanen         SoS-geld betaald, en Lekbir kreeg van de
het Nederlandse onderwijssysteem in el-     ligheid en sociale contacten. Het lidmaat-   zoals Ahmed Marcouch en hoogleraar        HvA uren ter beschikking om het platform
kaar zit, of hebben moeite met de Neder-     schap is gratis.                interculturele communicatie David Pinto.     op te zetten. Verder gebeurt alles op vrijwil-
landse taal. Het zijn slechts enkele van de                           Het platform hoopt bij die gelegenheid      lige basis. Domeinvoorzitter Onderwijs &
redenen. Uit onderzoek blijkt dat studenten   Verwarrend                   veel leden te werven. Tot nu toe bestaat     Opvoeding Marjan Freriks is enthousiast.
van Marokkaanse afkomst langer over hun     Abderrahman el Masnouri denkt dat        NeMaS uit ongeveer 35 passieve leden en      ‘Deze studenten hebben de drive om het
studie doen en vaker afhaken dan autoch-     het hem een hoop studievertraging had      15 actieve. In de toekomst hoopt NeMaS      beste uit zichzelf en hun collega-studenten
tone studenten. ‘Al jaren kloppen studenten   gescheeld, als hij vanaf het begin bij een   een lokaaltje te hebben op de HvA waar      te halen, dat juich ik van harte toe. Als ik
met allerlei problemen bij mij aan,’ zegt    platform als NeMaS terecht had gekund.     studenten makkelijk kunnen binnenlopen.      af en toe iets kleins moet betalen om hen
Lekbir. Veel problemen hebben met school     El Masnouri kwam zes jaar geleden naar     Ook denken de oprichters na over een site     verder op weg te helpen, wil ik daar best
te maken, maar de studenten komen ook      Nederland en is vierdejaars student aan de   waar leden elkaar via fora vragen kunnen     over nadenken.’
met persoonlijke dingen. ‘Sommige studen-    lerarenopleiding Frans. ‘De opleiding zelf is  stellen en tips kunnen uitwisselen.
ten voelen zich alleen en geïsoleerd, vooral   niet zo moeilijk, maar ik heb veel tijd ver-  Er bestaat al een studentenvereniging die     Scheiding
wanneer zij de enige Marokkaan in hun      loren met de zaken eromheen. Het duurde     zich richt op de Marokkaanse taal, cultuur,    In het Kroonstategebouw zit Loubna met

16  havana
                                                                                    nemas
                                                                                                   Beeld Fred van Diem
drie vriendinnen aan een tafeltje te kletsen.   op studenten van de lerarenopleiding. Daar    je dan niet meer met andere groepen mengt.’
Alle vier zijn ze derdejaars studenten peda-   zitten relatief veel Marokkanen. Op den     NeMaS wil ‘bruggen bouwen,’ benadrukt
gogiek en Marokkaans. Loubna vindt het      duur breiden we uit naar andere opleidingen   Lekbir. ‘Een positiever beeld van Marok-     Opening
platform een goed initiatief. ‘Als je proble-   en het is de bedoeling dat we onze expertise   kanen is ook een van de doelstellingen. De
men hebt, is het fijn dat je ergens terechtkan  ook gaan gebruiken voor studenten met een    culturele activiteiten zoals debatten, etentjes  De officiële opening van het Nederlands-
waar ze je begrijpen,’ zegt ze. ‘Maar waarom   andere afkomst.’ Overigens sluit NeMaS nie-   en feestjes zijn dan ook toegankelijk voor    Marokkaans Studentenplatform vindt plaats
                                                  iedereen. Hoe meer je vertelt over jezelf, hoe  op 10 december van 14.00 tot 17.00 uur in
                                                  beter anderen je begrijpen. Door bijvoor-     gebouw Kroonstate, Wenckebachweg 144-

  ‘Een student van bijvoorbeeld Turkse                              beeld iedereen uit te nodigen op iftarmaaltij-
                                                  den, komen autochtonen meer te weten over
                                                                           148, lokaal A.0.17.


   afkomst is ook hartstikke welkom’                               de ramadan.’
                                                  Studente Fatima zou er niet heen gaan, zegt    Sprekers:
                                                  ze. Ze doet de lerarenopleiding Nederlands,
                                                  en is met haar vriendin Hanane op weg       n■Ahmed Marcouch, Tweede Kamerlid
moet zoiets nou weer speciaal voor de Ma-     mand uit, verzekert Hajare. ‘Als een student   naar huis. ‘Ik heb mijn eigen Marokkaanse      (PvdA)
rokkanen zijn?’ Haar vriendin Fatima knikt:    van bijvoorbeeld Turkse afkomst nu bij ons    vrienden en familie. Ik zou niet zo snel naar   n■David Pinto, hoogleraar en directeur
‘Er zijn toch ook Turkse, Surinaamse en      aan zou kloppen met een probleem is hij     een activiteit gaan alleen maar omdat het      Intercultureel Instituut Amsterdam
Nederlandse studenten? Nu wordt er weer      hartstikke welkom.’               Marokkaans is.’ Ook Hanane, die net als      n■Hafid Ballafkih, onderzoeker lecto-
zo de nadruk op Marokkanen gelegd.’ Soms     Je moet een dergelijk platform niet zien als   Fatima de lerarenopleiding Nederlands doet,     raat Gedifferentieerd human resource
worden ze er een beetje moe van, geven ze     een afscheiding, zegt ook Hanneke Stasse,    is niet enthousiast. ‘Persoonlijk heb ik geen    management
toe. ‘Het is altijd hetzelfde liedje. Er wordt  onderwijskundige diversiteit & intercultura-   behoefte aan zo’n platform. Als ik proble-    n■Hanneke Stasse, onderwijskundige
zo veel gekletst over Marokkanen, iedere     lisatie. Ze is een van de sprekers op het ope-  men zou hebben met mijn studie kan ik toch     (interculturalisatie & diversiteit) bij
keer wordt dan ook weer Marcouch erbij      ningsfeest van NeMaS. ‘Ik vind het als een    naar een bijles gaan ofzo?’             domein Onderwijs & Opvoeding
gehaald,’ zegt Fatima. Loubna: ‘Ik vraag me    mooie vorm van empowerment. Vergelijk      Natuurlijk zijn er studenten die het niet     n■Marjan Freriks, domeinvoorzitter
af of zo’n vereniging niet juist zorgt voor een  het met het feminisme. Ik heb destijds zelf in  nodig hebben, geeft Hajare toe. ‘Gelukkig      Onderwijs & Opvoeding
scheiding tussen Marokkaanse en Neder-      de jaren zeventig in vrouwengroepen geze-    maar! Maar voor de mensen die wel wat
landse studenten.’                ten. Die groepen waren toen heel handig om    hulp kunnen gebruiken is het belangrijk dat
NeMaS is een pilot, legt Hajare uit. ‘We be-   de krachten te bundelen en elkaar verder te   er een plek is waar ze altijd terechtkunnen.
ginnen klein. Nu richten we ons nog vooral    helpen. Het wil helemaal niet zeggen dat je   Bij NeMaS.’ n                   Meer informatie: nemas@hva.nl

                                                                                            havana  17
      opinie
Aandacht voor sport
eenzijdig


                                                                                                Beeld Enkeling
Waarom investeert de HvA zo veel tijd, geld en energie                      ziek is cruciaal voor de ontwikkeling van    CREA hebben. Natuurlijk, deze culturele
                                                 jongeren, zelfs bepalend voor hun identiteit.  instelling van de UvA krijgt ook jaarlijks
in sport en blijft muziek een ondergeschoven kindje? En                      Waarom wordt dat op de HvA genegeerd?      een beetje geld van de HvA. Wie stelt dat
                                                 Hoe groter de afstand tussen school en mu-   de HvA daarmee recht doet aan het belang
dat terwijl muziek minstens net zo veel bijdraagt aan de                     ziek, hoe meer je aan talent laat liggen. Dat  van muziek slaat toch echt een dikke meter
                                                 is toch eeuwig zonde en bovendien in strijd   naast de plank. Als ik kijk naar wat er
ontwikkeling van studenten, betoogt Alex van Heeswijk.                      met ons eigen instellingsplan.         allemaal naar sport gaat dan stemt mij dat
                                                                         droevig. Waarom kan dat niet een onsje
                                                 Treurig                     minder zijn? Dan kan er wat meer naar
                                                 De HvA laat als het om muziek gaat hele     muziek. Er moeten mogelijkheden komen
                                                 grote steken vallen. Op de HvA is muziek    zodat ook onze studenten hun muzikale
Ik heb geen hekel aan sport. Er zijn       pische Spelen van 2028 een belangrijke rol   echt stiefmoederlijk bedeeld. We hebben     talenten kunnen ontwikkelen. Het is maar
natuurlijk leukere activiteiten maar sport    gaat spelen. Dat is nog erg ver weg maar de   vele leuke bandjes maar die moeten het     een suggestie maar zou de Amstelcampus
is wel interessant en ik zie ook dat sport    lector en de zijnen zijn dagelijks druk bezig  allemaal lekker zelf uitzoeken. Een festival  niet een mooie kans bieden om studenten
leuk en nuttig kan zijn. Op zich is er wat    met hun dure droom. Dat is natuurlijk al-
mij betreft niet veel mis met sport. Toch     lemaal boeiend maar ik vraag mij wel af of

                                                            Op de HvA is muziek
verbaas ik mij over het feit dat de HvA zo    we niet een klein beetje van al dat geld aan
veel tijd, geld en energie investeert in sport.  iets anders kunnen besteden. De HvA doet

                                                           stiefmoederlijk bedeeld
Het domein waar ik werk (Economie &        namelijk verdomd weinig aan muziek. Als
Management) besteedt echt heel veel geld     ik somber gestemd ben dan verzucht ik dat
aan de sportieve ontwikkeling van studen-     dat verdomd weinig eigenlijk maar een heel
ten. Op open dagen wordt dat ook niet       klein beetje meer dan niets is.
onder stoelen of banken geschoven. Sport     Eigenlijk ben ik dus jaloers op sport.     als Make More Music krijgt gewoon niet     te steunen die muzikaal bezig willen zijn?
is immers een mooie magneet om nieuwe       Ik snap het ook niet. Waarom is er die     de aandacht die het verdient. Iedereen     Oefenruimtes, masterclasses, open podia
studenten aan te trekken. De vele aandacht    eenzijdige aandacht voor sport? Je hoeft    vindt het leuk tot het moment dat er om     en als ik nog een kwartier verder denk, kan
voor sport wordt gerechtvaardigd met het     toch echt geen lector topsport te zijn om te  geld gevraagd wordt. Dan is er geen cent    ik dat lijstje moeiteloos aanvullen met tal
argument dat juist bij sport competenties     zien dat hetgeen dat over de verbindende    beschikbaar. Natuurlijk, met de mond      van boeiende toepassingen. Ik hoop dat het
als samenwerken en leiderschap goed ont-     waarde van sport wordt gezegd natuurlijk    belijdt iedereen dat muziek ontzettend     nieuw te benoemen collegelid – de rector
wikkeld kunnen worden.              ook voor muziek geldt. Als mensen muziek    belangrijk is maar de daad wordt vrijwel    van de HvA – inziet wat muziek kan bete-
Dat de HvA sport bovengemiddeld be-        maken worden ook allerlei competenties     nooit bij het woord gevoegd. Op open      kenen voor de klank en kleur van de HvA.
langrijk vindt, blijkt ook uit het feit dat    ontwikkeld die voor een hbo’er erg belang-   dagen heeft niemand het over muziek en     Make more music, zou ik zeggen. n
onze instelling voor hoger onderwijs een     rijk zijn. Samenwerken en leidinggeven om    als er al muziek klinkt dan is dat vaak het
sportlector op de loonlijst heeft staan. Hij   er eens twee te noemen. Hetzelfde geldt ook   akoestisch behang van de supermarkt. Dat    Alex van Heeswijk is docent bij de minor
heeft als belangrijkste taak het promoten     voor het organiseren van optredens en fes-   is ontzettend jammer. Eigenlijk is treurig   ondernemerschap en afstudeerbegeleider bij
van sport binnen de HvA. Bovendien moet      tivals. Muziek is immers meer dan muziek    een betere omschrijving.            het Amsterdam Center for Entrepreneur-
hij ervoor zorgen dat de HvA bij de Olym-     maken. Muziek is de taal van de jeugd. Mu-   Nu zou je kunnen tegenwerpen dat we toch    ship (ACE).

18  havana
                                                  zes tips om ephorus te omzeilen
Zorgeloos
plagiëren

                                                                                                 Beeld Bas Kocken
Je huiswerk lekker aandikken met citaten, alinea’s of                      niets mee kan. En daarvoor hoef je geen     vertrouwen en niet alle stukken erdoorheen
                                                 informaticawizard te zijn. In Adobe Profes-   halen. Alleen bij twijfel wordt Ephorus
volledige hoofdstukken uit andere publicaties is veel                      sional is er de mogelijkheid om de tekst te   aangezwengeld.
                                                 beveiligen. Maar kijk niet op als je het ver-
riskanter sinds Ephorus gebruikt wordt op de HvA.                        zoek krijgt of je de beveiliging ervan af kan  Overigens blijkt het gros van de plagiaat-
                                                 halen, zodat je werk door Ephorus gehaald    gevallen die ontdekt worden door Ephorus
Toch geen zin om al je studiestukken zelf te maken?                       kan worden.                   niet van kwade wil te zijn. Het leeuwendeel
                                                                         blijkt van eerstejaars studenten te zijn die
Havana heeft de smeuïgste tips verzameld om de                          Tip 4 Ephorus kan niet alle bestands-      het citeren nog niet onder de knie hebben
                                                 formaten aan.                  en werk aanleveren zonder of met slechte
plagiaatsoftware om de tuin te leiden. Claire van der Hall                    Gebruik geen Microsoft, maar Open Office,    bronvermelding. Nadat een student hierop
                                                 lever het niet aan in pdf maar experimenteer  is gewezen en het aanpast, wordt het werk
                                                 met Rich Text, Text of als je een beetje knap  alsnog geaccepteerd.
                                                 bent, met HTML.                 Het is echter nog steeds verre van aan te
                                                                         raden een loopje met Ephorus te nemen. Het
Ephorus is een geavanceerd zoekprogramma     plagiaat scoorden, en die vervolgens glashard  Tip 5 Ephorus weet niet wie er heeft      computerprogramma is misschien een beetje
dat veel relevante publicaties en oude werk-   volhielden dat hun werk origineel is.      getypt.                     dom, de docenten aan de HvA zijn dat in
stukken van studenten kent. Het is ontwik-    Zo lukt het wel:                Als jij iemand inhuurt om het schrijfwerk    ieder geval niet. Als een student vorige wer-
keld om snel te zien of een werkstuk citaten                           te doen, zal Ephorus niks doorhebben. En    ken in middelmatig Nederlands inleverde en
bevat van anderen en vertaalt dit naar een    Tip 1 Ephorus herkent geen plaatjes.      als het uitkomt, hoeft het niet eens slechte  zijn afstudeerstuk in prachtige Nederlandse
percentage. Als de citaten niet verantwoord   Er zijn studenten die screenshots of andere   consequenties te hebben. Er gaat een verhaal  volzinnen maakt, worden er wenkbrauwen
worden met een goede bronvermelding is er    afbeeldingen van teksten in hun werk zet-    rond van een duo dat iemand inhuurde      opgetrokken. Dan kan het voorkomen dat
sprake van plagiaat.               ten om Ephorus te misleiden. Het systeem    voor het schrijfwerk. Maar ze moesten      het stuk door Ephorus wordt gehaald. Ook
Brave studenten zullen niet gauw met Epho-    reageert alleen op tekst en zal de plaatjes   hem zo intensief begeleiden dat ze toch hun   vallen Engelse werkstukken die per alinea
rus te maken krijgen. Iedereen die netjes zijn  niet registreren. Ook gebeurt er niks als de  punten kregen. Het ging om een manage-     van stijl en grammatica veranderen op.
eigen stukken typt en bij citaten de correcte  afbeelding gejat of onrechtmatig gebruikt is.  mentopleiding en ze lieten zien dat ze het   Nakijken blijft mensenwerk, Ephorus helpt
bronvermelding zet, zal niet gauw uitgeno-                            afstudeerproject gedelegeerd tot een goed    alleen. Een goede docent komt er altijd
digd worden om plaats te nemen aan een      Tip 2 Ephorus kan niet vertalen.        einde konden brengen. Leerdoelen gehaald,    achter, zeggen docenten zelf. Havana neemt
tafel met de examencommissie. Studenten     Een Engelse tekst door Google translate     studenten geslaagd.               dan ook geen enkele verantwoordelijkheid
moeten zich wel verantwoorden als Ephorus    halen levert geen problemen op. Bijkomend                            voor het mislukken van bovenstaande tips.
aangeeft dat er een bepaald percentage over-   voordeel: als je een Spaanse, Japanse of    Tip 6 Ephorus wordt niet standaard       Want wie met vuur speelt, kan zijn vingers
geschreven is. Bij iedere docent verschilt die  Kroatische tekst vertaalt, leer je ook nog   gebruikt.                    branden. n
minimale hoeveelheid. De uitnodiging voor    eens wat.                    Alle docenten hebben de mogelijkheid om
een pittig gesprek kan al vanaf een paar pro-                          jouw werk te controleren op plagiaat, maar   Havana bedankt de docenten voor hun me-
cent plagiaat komen. Maar er zijn voorbeel-   Tip 3 Ephorus kan geen pdf’s ontsleutelen.   het is niet verplicht. Er zijn docenten die   dewerking aan dit artikel. Hun namen zijn
den bekend van studenten die 100 procent     Je kan pdf’s beveiligen, zodat Ephorus er    ervan uitgaan dat ze hun studenten kunnen    bekend bij de redactie.

                                                                                          havana  19
     havana international
India’s Budget Do
Last summer I went to India with my       on their door. Nobody responded. I went      nal Indian rice dish for us which we ate    nine hours uphill in the rain. She looked
sister. We are poor students so we       to bed, counting the fan’s rotations till my    with our hands, sitting on the floor. After   at me as if I was crazy but removed her
slept in hotel rooms costing between      eyes shut. Next morning I had breakfast      dinner we went to our bedroom to go to     pets. She wished me a good night and said
two and six euros.               in the hotel and saw a deaf couple talking     sleep and we burst out laughing, in silence.  there were little mice in the room, but they
                        in sign language. I almost choked on my      Yes indeed, there were two beds. Wooden     don’t bite! I fell asleep with my MP3 loud
For us it’s cheap but for Indian people     boiled egg because I realized that what I     beds, covered with thin straw mattresses.    enough so as to not hear the mice. In the
it is a lot of money. Value for money is,    thought were tropical bird noises had been     We got an oil lamp to change clothes and    middle of the night grandma entered our
however, another concept. The staff usually   coming from this couple.              find our beds. It was more a cave than a    room to lock her provisions cabinet. Ap-
takes a powernap in the empty hotel beds    While travelling throughout Asia the most     room because the walls were brown and      parently she was afraid of hungry Western
when nobody is renting the room. The      intense experiences I had were during       mouldy, with a clay floor and no windows.    girls with midnight snack attacks. In the
results I’ve found ranged from black hair to  Homestays, which means sleeping and ea-      I changed my clothes but suddenly three     morning she woke us up with a glass of
a golden toe ring. Not to mention the other   ting at a local family. Last year in Vietnam,   anorexic dogs crawled under my bed. I’m     raw buffalo milk and black barbecued
visitors that come and greet you in your    Cambodia and Nepal people cooked their       afraid of every Asian dog, because you     corn. Of course we made a lot of corny
sleep: gnawing rats, bedbugs and iguanas.    best meals for me and provided a nice place    never know if they might be carrying a     jokes when our teeth turned black. The
Once I woke up because I heard a tropical    to sleep. You pay a little more than a hotel,   disease. I pushed them away but at the     whole village gathered to see us, the white
bird making constant noise. It was irritating  but it’s definitely worth a try. In India it was  same moment a few chickens started cluc-    girls with silky hair and green tiger eyes.
me so I went outside armed with a lighter. I  a bit different. After a whole day bumping     king on top of a closet. I asked grandma    They wanted to take pictures of us and
couldn’t find anything but heard the sound   up and down on a camel we arrived in a       to remove the animals and she burst out     touch us. For a second I felt like a celebrity,
coming from our neighbour’s hut. It was a    small village. It was nearly dark and they     laughing. “Afraid of a chicken? Why?” I     despite my killer hiking boots, black teeth
strange noise, and kept going, so I knocked   had no electricity. They cooked a traditio-    said I wanted to sleep after having travelled  and a glass of buffalo milk. n

20  havana
                                havana international
                                   Best of 2010
                                   As this is the final Havana Internatio-
                                   nal of the year, a “best of” compilation
                                   seems a fine idea. But please note:
                                   most of the following are not in fact
                                   2010 productions; they simply came to
                                   my attention during the year, or are just
                                   perennial favourites.

                                   Film: Winter’s Bone (dir. Debra Granik, 2010,
                                   USA)—a young woman searches for her dead
                                   father in deepest and darkest America.
                                   Music: Of course, Bach’s Well-Tempered
                                   Clavier; and any one or all of John Col-
                                   trane’s variants of India (1961). Hypnotic.
                                   Book: Jonathan Littell’s huge novel,
                                   The Kindly Ones (from the French, Les
                                   Bienveillantes, 2006)—horrors of WWII
                                   recounted by an SS officer in pitiless, hal-
                                   lucinatory detail.
                                   Exhibition: Matisse to Malevich, Hermitage
                                   Amsterdam, 2010. Two paintings, Ma-
                                   tisse’s ecstatic La Danse (1909/1910); and
                                   Malevich’s Black Square (around 1930). The
                                   beginning and end of “modern” Western art.
                                   Expensive creative tool: the Nikon D700
                                   (and its full-frame siblings, 2008-2010).
                                   With this the digital camera arrives at a cer-
                                   tain mechanical and ergonomic perfection.
                    Photos Annelijn Hooij
                                   Inexpensive creative tool: the Koh-I-Noor
                                   Hardmuth Mechanical Pencil, 5.6. Lovely
                                   object and excellent pencil from the old
                                   Czech manufacturer.
                                   Performance: Marina Abramovic, The Artist
                                                    ´
                                   is Present (2010) at MoMA in NYC. Wish
                                   I’d been there.
                                   News source: BBC World Service. Radio!
                                   Fashion Icon: Karl Lagerfeld, inscrutable,
oom
                                   ridiculous, brilliant. “No, I’m not a French
                                   designer... I’m from nowhere. I’m a Euro-
                                   pean, old European is all I am.”
                                   Website: Wikipedia,
                                   increasingly indispensable.
                                   Restaurant: Firma Pekelhaaring,
                                   Van Woustraat 127-129, Amsterdam.
                                   Fun, friendly, really good food.
                                   And finally, Philip Larkin’s poem
 Annelijn Hooij is a 19-year-old, third-year             The Mower (1979):
 Fashion & Branding student at AMFI. She’s
 currently following the minor International             The mower stalled, twice; kneeling, I found
 Journalism. She loves travelling, photo-               A hedgehog jammed up against the blades,
 graphy and observing people. See: www.                Killed. It had been in the long grass.
 annelijnhooij.tumblr.com.
                                   I had seen it before, and even fed it, once.
 Editor’s note: After writing her excellent              Now I had mauled its unobtrusive world
 piece, Annelijn was concerned about soun-              Unmendably. Burial was no help:
 ding “too negative,” and remarked “that’s
 not what I’m aiming for, I don’t want to               Next morning I got up and it did not.
 scare people! During my next backpack                The first day after a death, the new absence
 journey through Asia I will still sleep in              Is always the same; we should be careful
 budget rooms.”
                                   Of each other, we should be kind
 Also: for more work by Annelijn Hooij and              While there is still time.
 many other internationally-minded students,
 please see http://impressmag.wordpress.com,             Robert Simon
 the online magazine of the International               Editor, Havana International
 Journalism minor (MIC).                       r.simon@hva.nl

                                                     havana   21
             -advertentie-
Ga toch weg!
       Studie of onderzoek in het buitenland?
Studeer jij binnenkort af aan een Nederlandse hogeschool of
universiteit, en wil je graag verder studeren of onderzoek doen
in het buitenland?
Er is een beurs voor jou!
De VSBfonds Beurs is een gift van maximaal € 10.000,–

Kijk op www.vsbfonds.nl/beurzen voor de voorwaarden.
                                                                                 passie
Tien jaar geleden kocht Linda de Haan (20, eerstejaars informatica) haar eerste rat. Met Carrie, Claire en Elly is ze nu toe aan haar veertiende, vijf-
tiende en zestiende exemplaar. En het zijn zeker niet de laatste knaagdiertjes die De Haan onder haar hoede neemt.

‘Mijn eerste ratje heette Speedy, hem kreeg ik toen  verdrietig wanneer ze er niet meer zijn.        keihard te gillen. Echt grappig. De meeste mensen
ik negen was, na lang zeuren. Zijn leven is drama-   Ik vind ratten zo leuk omdat ze zich aan je hechten.  vinden ratten leuk, sommigen zijn er een beetje
tisch geëindigd. Een vriendinnetje kwam bij me     Als ik bezoek heb en zij houden mijn ratjes even    bang voor.
spelen en stampte achteruit, boven op kleine Speedy.  vast dan laten ze altijd duidelijk merken dat ze weer  Ik heb er aan gedacht om een rattery te beginnen,
Een heel naar ongeluk. Hij was toen nog maar      terug willen naar mij. Het is een fijn gevoel dat ik  een fokkerij voor ratjes, maar je verdient er bijna
vijf maanden oud. Ik raakte in paniek en wist echt   belangrijk voor ze ben. Ze passen hun ritme ook     niets mee en het kost wel veel tijd. Toch maar niet
niet wat ik moest doen. Gelukkig was mijn oudere    aan op dat van hun baasje: als ik wakker word,     dus. Ik hou me nu maar even bezig met Carrie,
zus thuis en heeft zij geholpen met hem opruimen.   worden zij wakker en als ik thuiskom van school     Claire en Elly, heel lief zijn ze. Alledrie heel anders.
Vrijwel meteen kreeg ik een nieuwe, Molly. Zij werd  staan ze weer voor me klaar.              Welke ik het leukst vind? Ze zijn als kinderen voor
bijna twee jaar oud. Ratjes worden gemiddeld twee   Op de middelbare school nam ik wel eens een ratje    me, je vraagt toch ook niet aan een moeder van
                                                                                     Beeld Fred van Diem
à tweeënhalf jaar oud. Daarom heb ik er ook al zo   mee, als ik een korte dag had. Ik weet nog dat ik    wie ze het meeste houdt.’ n■Kim Bos
veel gehad. Elke keer dat er een doodgaat moet ik   er een keer een bij me had en aan een klasgenote
huilen. Ik ben er wel aan gewend geraakt dat ze    vroeg of ze bang was voor ratjes. “Nee hoor,” zei ze.
niet zo lang bij me blijven, maar toch maakt het me  Maar toen ze zag dat ik er een bij me had begon ze

                                                                                                23  havana
      recensiesCD                         Film                        Festival
Hooverphonic                    De eenzaam-                     You’ve Got Style
The Night Before
(Sony Music Belgium)                heid van de                     8 december, Café Pakhuis Wilhelmina
                                                    Wel gaan You’ve Got Style is het festival dat voor de derde keer dit jaar zijn frisse geluid
HHHHH
                          priemgetallen                    laat horen.Krokante, jonge en edgy popartiesten bestijgen het podium en als popliefhebber
                                                    wil jij dat absoluut niet missen.
                          Regisseur: Saverio Costanzo,            Niet gaan Jij hebt het niet zo op jonge artiesten. Jij houdt meer van doorgewinterde
                          naar het gelijknamige boek van           rockers met rauwe stemmen en vette haren.
                          Paolo Giordano
                          HHHHH
                                                    Pop
                                                    Gonjasufi
                                                    10 december, Paradiso
                                                    Wel gaan Eigenlijk had jij beter geboren kunnen worden in de jaren zestig. Gelukkig
                                                    biedt Gonjasufi jou de mogelijkheid je hippie-ei kwijt te kunnen op psychedelische en intri-
                                                    gerende pop- en rocknummers. De mysterieuze samples en de bedwelmende sfeer brengen
                                                    het publiek vanavond in extase.
                                                    Niet gaan Van psychedelische deuntjes word jij duizelig en van bedwelmende sferen
                                                    krijg jij het Spaans benauwd.
Kan de nieuwe zangeres van Hooverpho-       Degenen die het boek niet gelezen heb-
nic Geike Arnaert overtreffen?           ben, moeten scherp zijn.
                                                    Theater
Ze heet Noémie Wolfs, heeft donkerbruin
haar, groene ogen en is 22 jaar jong. Ze is de
                          Vooral in het begin, als voor het eerst wordt
                          geschakeld tussen 1984,1991, 2001 en        Geen vijand
nieuwe frontvrouw van de populaire Belgi-     nu. Al deze momenten beslaan de levens       11 december, De Brakke Grond
sche band Hooverphonic. Het brein achter de    van Mattia en Alice. Wat hen bindt, is het     Wel gaan Het doemscenario van de toekomst: het gros van de mensen is ten prooi geval-
band, Alex Callier, heeft maar liefst twee jaar  opgroeien met een trauma. Bij Alice is dit     len aan Uniforma, een wijdverspreid medicament dat sociaal wenselijk gedrag garandeert.
gezocht naar een vervangster van ex-zangeres    een ski-ongeluk dat ze als klein meisje kreeg    Twee vrouwen doen een poging zich af te zetten tegen deze sociaal wenselijke samenleving.
Geike Arnaert. Was Callier kritisch genoeg?    en waardoor ze altijd mank is blijven lopen.    Het noodlot biedt slechts één uitweg: verbeelding.
Aan de stem van Wolfs moet je behoorlijk      Zelf wilde ze de piste niet op, haar veeleisen-   Niet gaan Jij hebt een hekel aan cultuurpessimisme.
wennen. In haar stem hoor je geen emoties     de vader dwong haar. Het leed van Mattia
en haar stemgeluid ondersteunt niet op de     is minder zichtbaar. Hij gaat gebukt onder
juiste manier de teksten van de songs. Daar    schuldgevoelens over de verdwijning van       Tentoonstelling
is een verklaring voor te vinden: de nieuwe
zangeres had nog nooit iets met muziek
                          zijn geestelijk gehandicapte tweelingzusje.
                          Dat hij haar achterliet op een bankje in het    Rood
gedaan en is zelfs geen fan van Hooverp-      park zal hij zichzelf nooit vergeven.        12 december, Tropenmuseum
honic. Waarom Wolfs dan solliciteerde bij     Het leed van de twee is de basis van een      Wel gaan De kleur rood roept de meeste reacties op. Rood wordt geassocieerd met
Hooverphonic én is gekozen is merkwaardig     hechte vriendschap, maar staat deze ook in     vreugde, geluk en liefde maar ook met macht, geweld en verbod. Bij de ene cultuur staat
te noemen. Zijn de nummers wel zoals we      de weg. Geen van beiden kan de ander echt      rood voor het bloed dat ons in leven houdt, bij de andere voor de dood van martelaren.
van de band kennen?                toelaten. De worsteling met zichzelf en Het     Niet gaan Jij houdt meer van blauw.
Eind oktober maakte Hooverphonic zijn       Leven gaat in beide gevallen gepaard met
comeback met de single ‘The Night Before’.     zelfverminking. Alice eet bijna niets, Mattia
Een rustig catchy popnummer, dat aardig in     snijdt zichzelf. Hun pogingen en wens om bij    Reggae
het gehoor ligt, maar het is niet echt de juiste
keuze om een verpletterende terugkomst
                          de rest van de wereld te horen zijn hartver-
                          scheurend. Maar de twee zijn als priemgetal-    Gentleman & The Evolution
mee te maken.                   len: alleen deelbaar door één en zichzelf. Ze    13 december, Paradiso
Opener ‘Anger Never Dies’ daarentegen       blijven eenzaam, want zullen nooit zijn zoals    Wel gaan Otto Tilman is een merkwaardige verschijning. Zijn blanke, slungelige
klinkt vrolijk, met een pakkend ritme en is    andere nummers of elkaar.              lichaam doet niet direct denken aan een florerende reggaeartiest. Maar Gentleman, zoals
absoluut singlewaardig. Is het origineel? Nee.   De stijl van regisseur Saverio Costanzo is     zijn artiestennaam luidt, pakt zijn microfoon en laat zijn publiek onvervalste, meesterlijke
Ieder doorsnee popband kan dit nummer op      soms onnavolgbaar. Op cruciale momenten       reggae horen.
zijn cd zetten. Wat enigszins in de buurt van   kiest hij voor een snelheid die om een ex-     Niet gaan Sinds de dood van Bob Marley is er geen fatsoenlijke reggae gemaakt.
de oude Hooverphonic komt is ‘George’s       treme vorm van concentratie vraagt, voor het
Café’. Maar ondanks de trompetten, mysteri-    dagelijks leed neemt hij uitgebreid de tijd. En
eus bedoelde zang en een achtergrondkoortje    zo duurt de eenzaamheid van ‘priemgetallen’     Cabaret
is het het toch allemaal net niet. Het klinkt
mat, alsof het zout in het eten vergeten is.
                          Alice en Mattia voort. En voort. En voort.
                          Gelukkig in een prachtige setting: een winters   Anne Jan Toonstra – Noodzake-
Ook instrumentaal klinkt het aan de vei-
lige kant. De uitdagende en experimentele
                          Italië in de jaren tachtig, negentig en nul. Alle
                          details kloppen, sommige roepen herinne-      lijk kwaad
Hooverphonic is niet te horen. Het klinkt te    ringen op. Dr. Adams en waxjassen, bijvoor-     14 December, Theater Bellevue
lief. Vooral de ballad ‘How Can U Sleep’ is    beeld, beheersten kennelijk ook het Italiaanse   Wel gaan De Groningse Anne Jan toont chronisch cabaret. Op ontwapenende wijze en
tenenkrommend, wat zoet.              straatbeeld van de vroege jaren negentig. Als    onder begeleiding van zijn eigen pianospel, vertelt Anne Jan over noodzakelijk kwaad,
De donkere stem van Callier is uit het ar-     de uitzichtloze relatie tussen de personages    zacht kwaad, vriendelijk kwaad en hard kwaad.
rangement geschrapt. Ontzettend jammer. De     echt tegen begint te staan, valt pas op hoe bij-  Niet gaan Jij houdt niet van zingende, musicerende cabaretiers. Voor pianogetingel ga jij
mooie samenzang met Callier en de zangeres     zonder de muziek is. Het soort thrillermuziek    liever naar het Concertgebouw.
is verdwenen. De prikkelende, gevoelige num-    dat onder een aantal scènes gezet is, wekt de
mers, waar zijn ze? De band is duidelijk een    verwachting dat er een spannende wending
nieuwe weg ingeslagen. Maar of dat verstan-    aankomt. Maar die komt niet. Het ontbreken
dig is geweest? n Miriam Bons           van een echte plot is verwarrend, maar geeft
                          ook stof tot nadenken. Eén ding is zeker: in
                          minder tijd had de regisseur dit verhaal meer
                          recht gedaan.n Carlijn van Donselaar

24  havana
          eten                                                                            zwart-wit
                                                                                                            Beeld Annemarie Vissers
Beeld Henk Thomas
          Kroeg met kat                                         ‘Je helm is een
          Eenvoudig eten, in een eenvoudige kroeg. In Parck
          wordt een goede maaltijd geserveerd, maar het blijft                     heiligdom’
          een kroeg en die bezoek je voor de gezelligheid én de
          pubquiz.                                           Johan Kellerman (26, derdejaars fysiotherapie)
          Ooit een eenvoudige buurtkroeg, inmiddels    Het vlees komt van de Ierse Herefordkoe,   Film ‘Samen met mijn ouders heb ik alle      geen sport. Het zal best zo zijn, maar ik zie
          een café dat bezoekers uit de wijde omge-    het broodje is belegd met aioli, bacon,    James Bond-films gezien, ik ben ermee op-     daar de lol niet van in.’
          ving trekt. Parck ligt even voorbij de Jan   kaas, tomaat en wat rode uienringen. Niets  gegroeid. Als klein ventje vond ik Bond na-    Boek ‘Saving private Ryan, natuurlijk ook
          Pieter Heijestraat aan de Overtoom, op de    bijzonders, tot ons gevraagd wordt wat    tuurlijk geweldig. Vooral Dr. No, de eerste,    de film. Maar het boek is net zo goed, ik
          hoek met de Staringstraat. Een ruime zaak:   voor soort patat we erbij willen. Franse,   vind ik sterk. Eigenlijk heb je ze na vijf films  kreeg het tien jaar geleden, het was mijn
          achterin een ouderwets biljart, voorin een   zoete of Parmezaanse truffelpatat?      allemaal wel gezien, maar toch. De huidige     eerste boek over de Tweede Wereldoorlog.
          lange bar en de tafeltjes langs het raam. Een  Het personeel is vriendelijk en attent. De  Bond, Daniel Craig, vind ik iets te modern,    Mijn vader heeft de oorlog meegemaakt, en
          prettige plek om wat te drinken en te eten.   serveerster controleert regelmatig of we   te gespierd, hij lijkt wel een bodybuilder.    af en toe vertelde hij er wat over. Dit boek
          Het café ademt de sfeer van een bruine     nog wat willen drinken, maar wordt geen    En een blonde James Bond is natuurlijk       heb ik een paar keer herlezen, en het blijft
          kroeg, maar is dat absoluut niet. De      enkel moment opdringerig. Het tekent de    ook niet hoe het hoort. James Bond moet      prachtig. Ik ben sowieso opgevoed met het
          muziek is gevarieerd, het publiek is jong    sfeer van Parck: aangenaam en ontspan-    gewoon donker haar hebben. Sean Connery      idee dat je blij moet zijn met wat je hebt, dat
          en de drankkaart is uitgebreid. Er is een    nen. Dat er een kat rondloopt, die zo nu   blijft toch de held van de reeks.’         je niks cadeau krijgt. Overigens ben ik meer
          ruime keuze aan bier – Brand, Heineken en    en dan ligt uit te rusten op de bar, past   Tv ‘Soaps, daar heb ik een grondige hekel     van het bekijken van de film dan het lezen
          La Chouffe van de tap en het hippe Vedett    helemaal in het beeld.            aan. Dat GTST al járen op de buis is, wat     van een boek. Neem een boek als Harry Pot-
          op fles – wijn en cocktails. Het blijft een   De hamburger wordt snel geserveerd.      een drama. Hoewel het natuurlijk daar ook     ter. Waarom drie weken lezen als je het ook
          kroeg, dus nemen we een Chouffe en een     Het vlees is warm, het broodje een beetje   om te doen is. Al kijk je jaren niet en een    in twee uurtjes film kunt zien?’
          glaasje droge witte wijn en wat brood met    droog. De hamburger smaakt goed, maar     keertje weer wel, dan zit je er meteen weer    Hebbeding ‘Als American footballer is je
          aioli om de ergste trek te stillen.       beroemd moet-ie wat ons betreft nog      in. Er gebeurt echt helemaal niks. Ook       helm je alles, je ultieme trots, je eer. Zonder
          In korte tijd heeft Parck een grote schare   worden. De concurrentie op het gebied     vreselijk is Het familiediner waarbij ze aan    helm mag je het veld niet eens op. Er gelden
          fans verworven met de in de buurt als quiz-   van hamburgers is inmiddels groot (Zouk,   de deur komen staan met een bloemetje       ook allerlei criteria waar je helm aan moet
          night bekendstaande avond. Elke maandag-    Proust en De Roeter om maar enkele kroe-   om familieruzies op te lossen. Als er ooit     voldoen. Zo is het verplicht stickers van je
          avond schuiven bezoekers uit binnen- en     gen te noemen). En de patat? Dat werd een   iemand bij mij aan de deur komt met een      club te plakken, moet het ding rood zijn –
          buitenland in teams aan om een avond lang    hele veilige keuze: Franse frietjes. En die  cameraploeg om iets uit te praten, nou dan     in ons geval – en er moet een face mask aan
          Triviant-vragen te beantwoorden. Tot in     smaakten uitstekend.             gaat het helemaal nooit meer goedkomen.’      bevestigd zijn. De sport is wel duur: met
          de wijde omtrek praten bezoekers over het    n■Jeff Pinkster                Sport ‘American football is zeker niet       alles erop en eraan betaalde ik toentertijd
          avondje eten, drinken en quizzen.                               alleen maar beuken, al ziet het er soms      makkelijk twaalfhonderd gulden.’
          De kaart bestaat uit kleine hapjes, tapas,   Café Parck                  wel zo uit. Het mooie is dat er voor ieder     Moment ‘Ik ben niet de snelste of de
          van kaas tot saté en truffelbitterballen.    Overtoom 428                 type een positie is. Zelfs jongens die klein    lichtste, normaal sta ik op de aanvalspo-
          Wij gaan voor de maaltijd van twaalf euro    1054 JV Amsterdam               van stuk zijn kunnen bijvoorbeeld running     sitie. Toen ik een keer moest invallen als
          vijftig: de Parckburger – ‘nu al beroemd’.   020 - 412 53 35                back zijn. De hardste klappen krijgen       verdediger werden we landskampioen. Dat
                                                         echter de gasten die vooraan staan. Dan      was een machtig moment. Zoiets als team
                                                         lijkt het af en toe alsof je tegen een vracht-   meemaken blijft geweldig.’
                                                         wagen aanloopt. Paardrijden, dat noem ik      n■Annemarie Vissers
                                                                                                    25  havana
     gekeurd                                                         very short introductions

 Gekeurd
 Rockmelt
 Als we tien jaar geleden al had-
 den geweten van Facebook en
 Twitter, zou een browser er dan
 hetzelfde uitzien als nu?

 Dat is de vraag die de makers van Rock-
 melt zichzelf stelden en het antwoord
 was nee. Daarom is Rockmelt een ‘sociale
 browser’ geworden, met jouw Facebook
 en Twitter als bouwstenen.
 Het internet was altijd een kwestie van
 zoeken en vinden. Met sociale netwerken
 als Hyves, Facebook en Twitter is dat
 tegenwoordig zoeken, vinden en delen.
 Op dit principe is Rockmelt gebouwd.
 Dus na het koppelen van je Facebook-
 en Twitterprofiel kan het sociale surfen
 beginnen.
 Rockmelt werkt met drie ‘rails’. Dit
 zijn interactieve balken aan de linker-,
 rechter- en bovenzijde van het brow-
 serscherm. Aan de linkerkant zie je je
 Facebook-vrienden op basis van wie er
                                                                                                Beeld Fred van Diem
 online is of wie je zelf als favorieten hebt
 ingesteld. De linkerzijde kent de vol-
 ledige functionaliteit van Facebook zelf:
 je kan chatten, op een wall schrijven en
 de updates van je vrienden zien, zonder
 de website die je bezoekt te verlaten.
 De balk aan de rechterkant draait om
 updates. Hier zie je de updates van de
 mensen die je volgt op Twitter, de live
                        Input van de consument
 feed van Facebook en een aantal mooi
 vormgegeven rss-feeds van je favoriete     Wie? Marco Mossinkoff, docent AMFI
 websites. De balk aan de bovenkant       Wat? Promotieonderzoek naar marketing in de mode-industrie
 draait om het nieuwe toverwoord: delen!
 Met een grote share-knop deel je mak-
 kelijk een website, filmpje of plaatje op   ‘De mens wordt in de traditionele marke-    een merk een eigen leven gaan leiden waar    dit nauwelijks. Een modernere strategie is
 een wall van een vriend, als status update   tingopvatting beschouwd als een tabula rasa:  geen marketingtruc tegenop kan. In mijn     een goed idee of merk ontwikkelen, dat
 of als tweet.                 een onbeschreven blad wiens gedrag naar    promotieonderzoek lever ik kritiek op het    vervolgens gewoon “de markt op gooien”,
 Natuurlijk is het onderscheidend ver-     wens kan worden bij- of aangestuurd. Het    soort marketing dat hier geen rekening mee   kijken hoe erop gereageerd wordt en daar
 mogen van Rockmelt ten opzichte van      heersende idee is dat een bedrijf consu-    houdt en analyseer ik de strategieën van drie  vervolgens iets mee doen. Of juist niet. De
 andere browsers relatief, want met wat     menten na het doen van eindeloos markt-    bedrijven die het wel goed doen.        succesformule ligt, zoals vaak, ergens in
 slimme plug-ins en extensies maak je van    onderzoek kan manipuleren. Omdat veel     We leven in een maatschappij met een sterke   het midden. Belangrijk is dat je als bedrijf
 Firefox en Chrome ook een sociale brow-    mensen er helemaal niet van houden iets    netwerkcultuur. Bedrijven moeten zich      openstaat voor input van de consument. Als
 ser. Je merkt echter wel aan alles dat bij   aangesmeerd te krijgen, heeft marketing een  dus verdiepen in hoe al die netwerken, of    je doelgroep afwijkt van degene die je voor
 Rockmelt ‘sociaal surfen’ vanaf het eerste   negatieve bijklank gekregen. Toch preten-   microculturen, in elkaar zitten. De consu-   ogen had, is anticiperen op de nieuwe reali-
 stukje code schrijven de bedoeling was en   deert elk nieuw boek dat over marketing    ment kan niet meer onafhankelijk van zijn    teit verstandiger dan het eindeloos herpositi-
 die opzet is zeker geslaagd. Rockmelt legt   verschijnt dé gouden tip te hebben voor be-  context worden gezien. Vooral op het gebied   oneren van je merk.’
 een sociale laag over het reguliere surfen   drijven die consumenten willen aanzetten tot  van mode is het gedrag van consumenten     n■Carlijn van Donselaar
 op het web. Als men tien jaar geleden al    kopen. Maar behalve de vaak simplistische   een paradox van aansluiten en afstoten van
 had geweten van Facebook en Twit-       en normatieve manier van schrijven – ‘Als   het eigen netwerk. Want behalve ergens bij
 ter, dan zou elke browser werken zoals     je dit boek koopt, komt alles goed’ – wordt  horen, willen vooral jonge mensen ook een
 Rockmelt.                   nauwelijks rekening gehouden met wensen,    eigen identiteit. Ik ga voor drie merken na                Studenten,
                                                                                           ctoren
 n■Thomas van Manen               opvattingen en initiatieven van de consu-   in hoeverre zij rekening houden met het                docenten of le
                        ment zelf. Terwijl die er genoeg zijn. Een   bestaan van netwerken en microculturen en               vertellen in maximaal
                                                                                           er hun
                        mooi voorbeeld is een merk als Lonsdale,    individuele initiatieven, wensen en opvat-              vijf minuten ov
                                                                                          Very Short
                        dat door de subcultuur die het draagt een   tingen. In de traditionele marketingstrategie            onderzoek bij
                                                                                         . Meer weten?
                        hele andere identiteit kreeg dan het voor   waarin consumenten met algemene middelen              Introductions
                                                                                           eb.nl/vsi
                        ogen had. In de context van netwerken kan   geprobeerd worden te manipuleren, gebeurt               www.havanaw

26  havana
                              weekgast


Anna Hoogenkamp (25) studeert verpleegkunde. Vorige week ging ze naar
Online Educa, een jaarlijks congres over e-learning in Berlijn.

Maandag 29 november
Sinds september ben ik actief lid van de opleidingscommissie verpleegkunde en de medezeg-
genschapsraad van het domein Gezondheid. Erg leerzaam, leuk en interessant om te doen. Je
krijgt zo de kans om mee te denken en te praten over je opleiding.
De HvA stimuleert het gebruik van e-learning op alle domeinen. Deze week mag ik namens
de opleidingscommissie naar Online Educa, samen met leden van de werkgroep e-learning
van het domein Gezondheid.
Op die manier kan ik kennismaken met dit fenomeen en meedenken over het gebruik hier-
van. Online Educa is trouwens het op één na grootste e-learning congres van de wereld.
Erg leuk dus!
Vandaag ben ik nog druk bezig met het volgen van lessen, huiswerk maken (want dat komt
er vast niet van), inpakken en dan bijna wegwezen. Morgen vertrekken we in alle vroegte
naar Berlijn vanaf Amsterdam Zuid. In onze reisgroep zitten niet alleen HvA’ers, maar ook
mensen van andere hbo-opleidingen of universiteiten. Ik ben benieuwd!

Dinsdag 30 november
Daar gaan we! De trein stroomt langzaam vol met mensen van ons reisgezelschap. Onze
reisleiders zijn de mensen van SURF. Dit is een instelling voor ict-innovaties van en voor ho-
gescholen, universiteiten en onderzoeksinstellingen in Nederland. Onderweg maak ik kennis
met onderwijskundigen, ict-managers, maar ook docenten die zich naast hun werkzaamhe-
den bezighouden met e-learning. Léon Goedhart en ik zijn de enige studenten die meegaan.
Dit wordt erg gewaardeerd.
Ik vertel ze dat ik nog weinig ervaring heb met e-learning. In het eerste jaar van mijn studie
kreeg ik via e-learning les in verpleegkundevaardigheden en we gebruiken natuurlijk BSCW
en intranet. Er schijnen nog tal van mogelijkheden en ontwikkelingen te zijn.
We komen rond vijf uur aan in Berlijn, alles ging goed. Daarna gingen we met iedereen van
het domein Gezondheid een hapje eten en een Duits biertje drinken.

Woensdag 1 december
Léon en ik doen mee aan het social event van SURF. Na het ontbijt gaan we richting het
Jüdisches Museum Berlin, een museum over de tweeduizend jaar geschiedenis van Joden
in Duitsland.
’s Middags lunchen we met de hele SURF-groep in de dierentuin. Er volgt een rondleiding.
Maar inmiddels ligt de gevoelstemperatuur ver onder het vriespunt. We zien Knut (het ijs-
beertje), lama’s, olifanten, beren en heel veel musjes. De meeste dieren zitten lekker warm in
hun binnenverblijf.
Samen met drie docenten besluit ik naar een tentoonstelling over Hitler te gaan. We reizen
per metro naar het Deutsches Historisches Museum. Met buslijn 100 rijden we een toeris-
tische route. Op de kerstmarkt koop ik handschoenen, want de kou en sneeuw krijgen de
overhand.
Morgen begint voor ons het congres, maar ik heb alvast veel gehoord en gesproken over
e-learning in het onderwijs.

Donderdag 2 december
Wauw. E-learning is big business. Er zijn hier tweeduizend mensen uit 108 landen bij elkaar
om informatie uit te wisselen over… informatie uitwisselen. E-learning gaat over het toepas-
sen van technologie in het onderwijs. Vandaag heb ik slechts tien presentaties gezien van de
150 die er waren. Ik zag hoe er in Afrika via mobiele telefoons wordt lesgegeven. En hoe je
in Finland per sms en website communiceert met je studieloopbaanbegeleider. En dat Neder-
land en België gebruikmaken van Shakespeak. Dat programma laat tijdens een PowerPoint-
presentatie het publiek meedenken en -praten via sms, Twitter of website.
Ik bezoek informatiestands en ontmoet veel HvA-medewerkers. Per domein of opleiding zijn
er uiteenlopende e-learningwensen. Bij sommige opleidingen is het onmisbaar. Bij mijn eigen
opleiding mis ik het eigenlijk niet. Lichamelijk onderzoek via een e-game, een anamnese afne-
men bij een digitale patiënt? Ik zie een hoop mooie dingen, maar het komt nog niet echt in
de buurt van de praktijk.
Een digitale leerwerkomgeving spreekt me wel aan. Hopelijk krijg ik dit jaar nog een digitaal
portfolio. En krijg ik volgend jaar mijn tentamencijfer per mail, roosterwijzigingen per sms?
Bij studieloopbaanbegeleiding doe ik het toch liever per mens.

Vrijdag 3 december
Ik luister naar een discussie over ethiek en technologie. Een mooi argument voor het gebruik
van e-learning kwam van een Amerikaanse docente. Zij stelde dat scholen verplicht zijn om
hun leerlingen kritisch te maken in het gebruik van technologie.
Het grootste deel van de presentaties was voor en door werknemers in het onderwijs. Ook
werd er verteld over uitkomsten van studies, ervaringen en het opzetten van projecten betref-
fende e-learning. Ik vond dat het ontbrak aan inbreng van studenten, want zij behoren tot de
belangrijkste gebruikers.
De technologie kan veel, maar aan het gebruik van e-learning zitten veel haken en ogen. Bij
de instelling, docenten maar ook financieel moet er animo zijn voor technologische vooruit-
gang. En natuurlijk moeten studenten hier ook bij betrokken worden. Ik ben blij dat ik als
student word betrokken in e-learning op de HvA. n

                                          havana  27
                  afstuderen
              Pauline Mol (40)
              Deeltijd lerarenopleiding Engels
              ‘Ik heb ruim vijftien jaar gewerkt als directiesecre-  Tijdens mijn werkzaamheden als docente merkte ik    ten kunnen. En de overheid zou toetsing verplicht
              taresse. En daar had ik opeens genoeg van. Toen ik   dat het niveauverschil in het Engels tussen leerlin-  moeten maken. Nu is Engels nog te vrijblijvend.’
              negentien was, was ik al met deze opleiding begon-   gen van verschillende basisscholen ontzettend vari-  HvA + ‘De stagebegeleiding was super. Mijn
              nen. Destijds heb ik mijn propedeuse gehaald. Maar   eerde. Engels is wel verplicht, maar het wordt niet  begeleider kwam drie keer per jaar een paar keer
              ik zag het toen echt nog niet zitten om voor de klas  getoetst. Hoeveel Engels die leerlingen dan leren,   langs, erg intensief. En de sectie was altijd snel te
              te gaan staan. Daar was ik gewoon nog niet klaar    hangt heel erg van andere factoren af: hoe druk het  bereiken. Echt heel fijn.’
              voor: ik was amper ouder dan de pubers die ik les    rooster is, hoe enthousiast de leraar is. Het gevolg  HvA – ‘De minor: die was minder georganiseerd.
Beeld Jan-Maarten Hupkes
              zou gaan moeten geven. Toen ben ik aan het werk     is dat leerlingen in de brugklas erg verschillen qua  Ook omdat hij buiten de reguliere vakken om ging.
              gegaan als secretaresse. Vier jaar geleden heb ik het  niveau. En dat ze onzeker zijn, nerveus, om Engels   De docenten stemden niet alles even goed op elkaar
              weer opgepakt. Dat ging gemakkelijker dan ver-     te spreken. Ik heb docenten Engels geïnterviewd    af, soms was er gewoon geen programma. En daar
              wacht. Zo zie je maar: als je tegen de veertig loopt,  en de leerlingen getoetst. Daaruit blijkt dat vooral  kom je dan wel ’s avonds voor uit Medemblik naar
              kan er nog eens wat gebeuren. Het moest blijkbaar    de methodes op elkaar afgestemd moeten worden.     Amsterdam.’ n Ron Santing
              gewoon zo zijn.                     Idealiter zouden de leerlingen in één keer door moe-

              28  havana

								
To top