24_hu_94_2002-2003_kredites_tanterv_esti

Document Sample
24_hu_94_2002-2003_kredites_tanterv_esti Powered By Docstoc
					                TANTERV FELÉPÍTÉS

         Műszaki informatika szak tanterve
1. Képzési cél
  Az informatika társadalmi súlya és az informatikus mérnökök iránti ipari igény az elmúlt
  években erőteljesen megnövekedett. A magyar iparban végbemenő szerkezetváltás
  előtérbe helyezi az olyan mérnökök iránti keresletet, akik magas szintű informatika és
  műszaki felkészültségük birtokában betöltik a korszerű informatikai rendszerek
  fejlesztése, üzemeltetése és karbantartása területén tapasztalható szakemberhiányt.

2. Képzési idő
  3 év (4 év)

3. Megszerzendő kreditek száma
  180 kredit (240 kredit)

4. Az oklevél megnevezése
  Mérnök-informatikus

5. A képzés főbb területei
                         Kredit pont  Kredit pont %
      Természettudományos alapismeretek
                   (15-25%)    30      16,7
      Gazdasági és humán ismeretek       18       10
                   (10-15%)
      Szakmai törzsanyag            75      41,7
                   (40-60%)
      Differenciált szakmai ismeretek
                   (20-30%)    42      23,3
      Szakdolgozat                15      8,3
                           180     100%6. Szakmai gyakorlat
  4 hét kötelező szakmai gyakorlat.

7. Testnevelés
  Heti 2 óra 2 féléven keresztül.

8. Nyelvi képzés
  150 óra a 3. és 4. félévekben. Középfokú nyelvvizsgával rendelkező vagy ezt a szintet
  megközelítő nyelvtudású hallgatók választhatják a szaknyelvi tanulmányokat.

9. A képzés formája
  Nappali, esti.

10. Az ismeretek ellenőrzése
  Félévközi jegy, vizsga, szigorlat, záróvizsga.

11. A záróvizsgára bocsátás feltételei
    - végbizonyítvány (abszolutórium megszerzése);
    - alapfokú „C” típusú” nyelvvizsga megléte;
    - legalább 4 hét szakmai gyakorlat;
    - az előírt szakmai gyakorlat teljesítése;
    - a bíráló által elfogadott szakdolgozat;
    - a testnevelés követelményeinek teljesítése.
  11. A záróvizsgára bocsátás feltételei
     - végbizonyítvány (abszolutórium megszerzése);
     - alapfokú „C” típusú” nyelvvizsga megléte;
     - legalább 4 hét szakmai gyakorlat;
     - az előírt szakmai gyakorlat teljesítése;
     - a bíráló által elfogadott szakdolgozat;
     - a testnevelés követelményeinek teljesítése.

  12. A záróvizsga részei
     - a szakdolgozat megvédése;
     - szóbeli vizsga architektúrákból;
     - szóbeli vizsga szakirány szerinti tantárgycsoportból.

  13. A záróvizsga eredménye
    A kettő előírt szigorlat átlagának, két záróvizsgatárgynak, valamint a szakdolgozatért
    kapott érdemjegyeknek a számtani közepe.

  14. Kooperatív képzés lehetősége
    A képzésre az a hallgató pályázhat, aki teljesítette az abszolutórium követelményeit,
    kivéve a szakdolgozat krediteinek megszerzését.
    A képzés részei: - 10 hónapos szakmai gyakorlat vállalatnál,
            - szakdolgozat (15 kredit),
            - választható szakmai tantárgycsoport (60 kredit).

  15. Választható szakirányok
       Valós idejű rendszerek szakirány
       Rendszergazda szakirány
       Szoftvertechnológia szakirány
       Szoftvertervezés és hálózati technológiák szakirány
       Mesterséges intelligencia szakirány
       Robottechnika szakirány
       Vállalati informatikai rendszerek szakirány
       Tervezési és termelési informatikai rendszerek szakirány
       Gyártásautomatizálási rendszerek szakirány
       Intelligens automatizált rendszerek szakirány
       Mobil informatika szakirány
       Képi adatbázisok szakirány

  16. A tanterv mellékletei
      - a szakirányok modelltanterve
      - az előtanulmányi rend
      - a tantárgyleírások
A tantervet elfogadta a NIK Kari Tanácsa.                                Dr. Sima Dezső
   kari főigazgató
erve

iránti ipari igény az elmúlt
égbemenő szerkezetváltás
agas szintű informatika és
 informatikai rendszerek
ó szakemberhiányt.
dit pont %

 16,7
 10

 41,7


 23,3
  8,3
 100%
ndelkező vagy ezt a szintet
tanulmányokat.
valamint a szakdolgozatértzolutórium követelményeit,edit).
ány
ima Dezső
                                             Szakirányok:
                                             Vállalati információs rendszerek
                                             Valós idejű rendszerek
                                             Mesterséges intelligencia
                                             Mobil informatika
                                             Rendszergazda
                                             Szoftvertechnológia
                                             Szoftvertervezés és hálózati technológiák
                                             Tervezési és termelési informatikai rendszerek
                                             Gyártásautomatizálási rendszerek
                                             Robottechnika
         Mintatanterv műszaki informatika szak esti tagozat            Képi adatbázisok
                                                                                         heti óraszámokkal (ea. l. tgy). ; követelményekkel (k.); kreditekkel (kr.)
         félév   Kód               Tantárgyak          heti    kredit                                                                            Félévek                                                                             Előtanulmányok
                                              óra                1.                 2.                   3.                   4.                   5.                   6.                 7.                   8.
                                                        ea    tgy  l     k  kr  ea    tgy  l     k    kr  ea    tgy    l     k  kr  ea    tgy    l     k  kr  ea    tgy    l     k  kr  ea    tgy  l     k  kr  ea    tgy    l     k  kr  ea    tgy  l     k  kr
                     Természettudományi alapismeretek
           1 NAIAN1IAEK    Analízis I                        5   6     3   2    0 v    6                                                                                                                                              -
           2 NAIAN2IAEK    Analízis II                        4   5                       2   2    0 f      5                                                                                                                        NAIAN1IAEK
           3 NAIVS1IAEK    Valószínűségszámítás és statisztika            3   4                                           2   1      0 v    4                                                                                                    NAIAN2IAEK
           2 NAIMS3IAEK    Matematika szigorlat                   0   3                       0   0    0 s      3                                                                                                                     NAIAN2IAEK, NAISM2IAEK
           1 NAIBI1IAEK    Bevezetés az informatikába I               1   3     0   0    1 f    3                                                                                                                                              -
           3 NAIBI2IAEK    Bevezetés az informatikába II               2   3                       2   0    0 v      3                                                                                                                        NAIBI1IAEK
           3 KVEFI11OEK    Fizika                          3   3                                                              2   1      0 v    3                                                                                NAIAN2IAEK
           1 KVEVT11OEK    Villamosságtan I                     3   4     2   1    0 f    4                                                                                                                                              -
           2 KVEVT21OEK    Villamosságtan II                     1   1                       0   0    1 f      1                                                                                                                     NAIAN1IAEK, KVEVT11OEK
                     Gazdasági és humán ismeretek
           2 GGTKG1A4EK    Közgazdaságtan                      2   4                       1   1    0 v      4
           5 GGTVG1A4EK    Vállalkozás gazdaságtan                  2   4                                                                                  1   1      0 v    4                                                         GGTKG1A4EK, GGTME1A4EK
           3 GGTME1A4EK    Menedzsment                        2   4                                           2   0      0 v    4                                                                                                   GGTKG1A4EK
           6 GGTKV1A4EK    Kötelezően választható*                  2   3                                                                                                     2   0    0 v    3                                        GGTVG1A4EK, GGTME1A4EK
           6 GGTSV1A4EK    Szabadon választható*                   2   3                                                                                                     2        v    3                                        GGTVG1A4EK, GGTME1A4EK
                     Szakmai törzsanyag
                     Hardver tömb
           3 NAIEA1IAEK    Elektronika alapjai I                   2   2                                           2   0      0 v    2                                                                                                 KVEVT21OEK, NAIDT2IAEK
           4 NAIEA2IAEK    Elektronika alapjai II                  2   3                                                              0   0      2 f    3                                                                             KVEVT21OEK, NAIEA1IAEK
           1 NAIDT1IAEK    Digitális technika I                   3   4     3   0    0 v    4                                                                                                                                              -
           2 NAIDT2IAEK    Digitális technika II                   3   3                       0   0    3 f      3                                                                                                                        NAIDT1IAEK
           4 NAIIT1IAEK    Irányítástechnika I                    1   2                                                                                  1   0      0 v    2                                                          KVEVT21OEK, NAIEA2IAEK
           5 NAIIT2IAEK    Irányítástechnika II                   1   1                                                                                  0   0      1 f    1                                                          KVEVT21OEK, NAIEA2IAEK
                     Programozás tömb
           1 NAISM1IAEK    A számítástudomány matematikai alapjai I         2   4     1   1    0 v    4                                                                                                                                              -
           2 NAISM2IAEK    A számítástudomány matematikai alapjai II         2   3                       1   1    0 f      3                                                                                                                     NAIAN1IAEK, NAISM1IAEK
           1 NAIPA1IAEK    Problémaosztályok, algoritmusok              1   3     1   0    0 v    3                                                                                                                                              -
           2 NAIPT1IAEK    Programozási paradigmák és technikák           2   4                                           2   0      0 v    4                                                                                                 NAIPA1IAEK, NAIPR1IAEK
           3 NAIST1IAEK    Szoftvertechnológia I                   2   2                                                              2   0      0 f    2                                                                             NAIPT1IAEK, NAIVP1IAEK
           1 NAIPR1IAEK    Programozás I                       2   3                       0   0    2 f      3                                                                                                                        NAIBI1IAEK
           2 NAIPR2IAEK    Programozás II                      1   2                                           0   0      1 f    2                                                                                                    NAIPR1IAEK
           2 NAIVP1IAEK    Vizuális programozás I                  2   3                                           0   0      2 f    3                                                                                                 NAIPA1IAEK, NAIPR1IAEK
           3 NAISS1IAEK    Szoftver szigorlat                    0   3                                                              0   0      0 s    3                                                                          NAIMS3IAEK, NAIST1IAEK, NAIPR2IAEK
                     Rendszertechnika tömb
           2 NAIPM1IAEK    Perifériák, multimédia eszközök              2   2                                                              2   0      0 f    2                                                                             NAIBI2IAEK, NAIDT2IAEK
           3 NAIAR1IAEK    Architektúrák I                      2   4                                                              2   0      0 f    4                                                                                NAIDT2IAEK
           4 NAIAR2IAEK    Architektúrák II                     3   2                                                                                  3   0      0 v    2                                                             NAIAR1IAEK
           5 NAIOR1IAEK    Operációs rendszerek                   3   3                                                                                  2   0      1 v    3                                                             NAIAR1IAEK
           4 NAIHL1IANK    Hálózatok I                        3   4                                                                                  3   0      0 v    4                                                             NAIAR1IAEK
                     Informatikai rendszerek tömb
           4 NAIAB1IAEK    Adatbázisok I                       2   2                                                                                                                       2   0      0 v    2                       NAISS1IAEK
           5 NAIAB2IAEK    Adatbázisok II                      2   2                                                                                                                       0   0      2 v    2                       NAISS1IAEK
           6 NAIVI1IAEK    Vállalati információs rendszerek I            2   2                                                                                                     2   0    0 v    2                                           NAISS1IAEK
           7 NAIVI2IAEK    Vállalati információs rendszerek II            2   2                                                                                                     0   0    2 f    2                                           NAISS1IAEK
           3 NAIIR1IAEK    Intelligens rendszerek I                 2   2                                                                                                                       2   0      0 v    2                    NAIBI1IAEK, NAIVP1IAEK
           5 NAIIB1IAEK    Az informatikai biztonság alapjai I            2   2                                                                                  2   0      0 v    2                                                             NAIAR1IAEK
           6 NAIIR2IAEK    Intelligens rendszerek II.                1   2                                                                                                     1   0    0 f    2                                           NAIIR1IAEK
           3 NAIIM1IAEK    Informatikai ellenőrzés, minőségbiztosítás        2   2                                           2   0      0 f    2                                                                                                    NAISM2IAEK
                                                  0   0
                                                  0   0
                     Differenciált szakmai ismeretek
           4 NAIDE1IAEK    Digitális elektronika I                  3   4                                                              3   0      0 f    4                                                                             NAIDT2IAEK, NAIEA1IAEK
           5 NAIDE2IAEK    Digitális elektronika II                 1   1                                                                                  0   0      1 f    1                                                          NAIAR1IAEK, NAIDE1IAEK
           3 NAIPR3IAEK    Programozás III                      2   2                                                              0   0      2 f    2                                                                                NAIPR2IAEK
           4 NAIST2IAEK    Szoftvertechnológia II                  2   2                                                              0   0      2 f    2                                                                             NAIST1IAEK, NAIPT1IAEK
           6 NAIAR3IAEK    Architektúrák III                     2   2                                                                                                                                          2   0    0 v    2   NAIAR2IAEK, NAIOR1IAEK
           5 NAIHL2IAEK    Hálózatok II                       3   3                                                                                                     2   0    1 v    3                                           NAIHL1IANK
           6 NAIIB2IAEK    Az informatikai biztonság alapjai II           2   2                                                                                                     0   0    2 f    2                                           NAIIB1IAEK
                     Kötelezően választható szakiránytárgy        14     20                                                                                                     2            3  10                11    6            6   NAIMS3IAEK, NAISS1IAEK
                     Szabadon választható szakmai tárgyak           4   6                                                                                                                                          4            6   NAIMS3IAEK, NAISS1IAEK
                     *Kötelezően választható szakirányok                                                                                                                     2            3     8              11    4            6
           K          Valós idejű rendszerek szi.                0   0
           K          Rendszergazda szi.                    0   0
           K          Szoftvertechnológia szi.                 0   0
           K          Szoftvertervezés és hálózati technológiák szi.      0   0
           K          Mesterséges intelligencia szi.              0   0
           K          Képi adatbázisok szi.                   0   0
           K          Robottechnika szi.                    0   0
           K          Vállalati info. rszk. szi.                0   0
                                                                                                                                                                                                                               9/14/2011
                                                                                                                                                                                                                                8:57 AM
ef485d4a-b0de-4f60-b47b-8400fff9efb8.xls / kódos esti mintatanterv                                                                                                                                                                                                 21 / 5
          K        Tervezési és termelési informatikai rendszerek szi. 0    0
          K        Gyártásautomatizálási rendszerek szi.        0   0
          K        Intelligens automatizált rendszerek szi.       0   0
          K        Mobil informatika szi.                0   0
                                             0   0
                                             0   0
                                             0   0
                                             0   0
                   *Szabadon választható szakmai tárgyak                                                                                                                                       NAIMS3IAEK, NAISS1IAEK
          S NAIVP2IAEK   Vizuális programozás II               2   0                                                                                    0  0  2 f
          S NAIPR4IAEK   Programozás IV                    2   0                                                                                    0  0  2 f
          S NAIOK1IAEK   Operációkutatás                   4   4                                        2    0    2 v       4
          S NAIVV1IAEK   Virtuális világ                   2   2                                                                                    2  0  0 v     2
          S NAIAA1IAEK   Algoritmusos adatvédelem               2   0                                                                                    2  0  0 v
          S NAIIN1IAEK   Internet technológiák                4   4                                                           2  0  2 v
            ANIAS1IAEK  Assembly                       2
                   Szakdolgozat I.                   0   7                                                                                                       f     7
                   Szakdolgozat II.                   0   8                                                                                                                    f     8
                   Összóraszám és kredit              119   180   10   4   1  15    24    6    4    6  16   25  10     1    3    14   21  11  1  6    18  25  12  1  3  16  19  11  0  5   16  20  14  0  2    16  24  12  0  0    12  22
                   Szigorlat (s)                                       0                  1                    0             1           0            0             0             0
                   Vizsga (v)                                         4                  2                    4             1           6            4             3             1
                   Félévközi jegy (f)                                     2                  5                    3             7           2            3             1             1
                   Testnevelés I.                  2     0                    0    0    2    e
                   Testnevelés II.                 2     0                                      0    0    2      e
                   Idegen nyelv I.                   5   0                                        5          f
                   Idegen nyelv II.                   5   0                                                           5      v


                   ea. előadás, l. laboratóriumi gyak.           tgy. tantermi gyak./szeminárium
                                                                                                                                                                                         9/14/2011
                                                                                                                                                                                          8:57 AM
ef485d4a-b0de-4f60-b47b-8400fff9efb8.xls / kódos esti mintatanterv                                                                                                                                                          21 / 6
                               SZAKIRÁNY LEÍRÁS
Műszaki informatika szak tagozat

Szakirány neve:                 Képi adatbázisok szakirány

Felelős oktató: Dr. Csink László

         Tantárgyak*             Kód    heti óra        6. félév
                                        ea    tgy      l
Szakiránykód: H
Bevezetés a képfeldolgozásba          NAIBK1IHEK        2     2       0       0
Képtömörítés fraktálmódszerrel         NAIKT1IHEK        2
Alakfelismerés                 NAIAF1IHEK        2
Matematikai szoftverek (TeX, Maple)       NAIMT1IHEK        2
Képfeldolgozási szoftverek (KBVision, Khoros)  NAIKS1IHEK        2
K+F projektmunka                NAIKF1IHEK        2
Kutatási módszerek és menedzsment        NAIKM1IHEK        2
Összesen                                 14     2       0       0                               SZAKIRÁNY LEÍRÁS
Műszaki informatika szak esti tagozat

Szakirány neve:                 Robottechnika szakirány

Felelős oktató: Dr. Rudas Imre egyetemi tanár

         Tantárgyak*             Kód    Heti          6. Félév
                                 óra      ea    tgy      l
A robottechnika alapjai*            NMSRA1IGEK        2     2       0       0
Ipari robotok kinematikája és dinamikája    NMSIK1IGEK        3
Robot mechatronika               NMSRM1IGEK        3
Robotok alkalmazása               NMSRK1IGEK        2
Intelligens robotrendszerek           NMSIR1IGEK        2
Robotok irányítása               NMSRI1IGEK        3
Mobil robotok                  NMSMR1IGEK        3
Összesen                                 14     2       0       0

* Szabadon választható tárgyak is lehetnek.


                               SZAKIRÁNY LEÍRÁS
Műszaki informatika szak tagozat

Szakirány neve:                 Gyártásautomatizálási rendszerek

Felelős oktató: Dr. Horváth László

Tantárgyak                   Kód      heti óra                 6. félév
                                        ea    tgy      l
Anyagtudomány                  NMSAT1IFEK         2    2       0       0
Anyagfeldolgozási folyamatok automatizálása*  NMSAF1IFEK       3
Alakadási folyamatok automatizása*       NMSAA1IFEK       3
Termelőberendezések irányítása         NMSTI1IFEK       3
Termékmodell alapú gyártás           NMSTG1IFEK       2
Automatikus mérési rendszerek a gyártásban*  NMSAM1IFEK       3
Összesen                               14      2       0    0

* Szabadon választható tárgyak is lehetnek.
                               SZAKIRÁNY LEÍRÁS
Műszaki informatika szak esti tagozat

Szakirány neve:                Tervezési és termelési informatikai rendszerek

Felelős oktató: Dr. Horváth László

          Tantárgyak*           Kód    heti óra        6. félév
                                       ea    tgy      l
Termékek modellezése I.*            NMSTM1ICEK       2      2       0    0
Termékek modellezése II.            NMSTM2ICEK       3
A műszaki tervezés rendszerei*         NMSMR1ICEK       3
Számítógéppel irányított gyártás        NMSSG1ICEK       3
Virtuális termékfejlesztés és gyártás*     NMSVG1ICEK       3
Ipari robotok alkalmazása           NMSIR1ICEK       2
Összesen                               14      2       0    0

* Szabadon választható tárgyak is lehetnek.
                               SZAKIRÁNY LEÍRÁS
Műszaki informatika szak esti tagozat

Szakirány neve:                Szoftvertervezés és hálózati technológiák

Felelős oktató: Tóth Ákos

          Tantárgyak*           Kód    heti óra        6. félév
Szakirány kód: I                               ea    tgy      l
Operációs rendszerek II.            NMSOR2IIEK       3
Haladó JAVA programozás            NMSHJ1IIEK       3
Internet technológiák             NMSIT1IIEK       4
Adatbázisok programozása I.          NMSAP1IIEK       2
Adatbázisok programozása II.          NMSAP2IIEK       2
Haladó algoritmusok              NMSHA1IIEK       2      2       0    0
Összesen                               14      2       0    0
Fakultatív tárgyak a szakirányhoz
Információelmélet               NMSIE1IIEK         2
Microsoft technológiák             NMSMT1IIEK         2
Internetes szerverek            NMSIS1IIEK         3
                             SZAKIRÁNY LEÍRÁS
Műszaki informatika szak esti tagozat

Szakirány neve:              Szoftvertechológia

Felelős oktató: Dr. Tick József

         Tantárgyak*          Kód    heti óra        6. félév
Szakirány kód: O                             ea    tgy      l
Szoftvertechnológia III.          NAIST3IOEK       2      2       0    0
Szoftvertechnológia IV.          NAIST4IOEK       4
Szoftvertechnológia V.           NAIST5IOEK       2
Objektumorientált szoftverfejlesztés I.  NAIOS1IOEK       4
Objektumorientált szoftverfejlesztés II.  NAIOS2IOEK       2
Szoftver minőségbitosítás I.        NAISM1IOEK       2
Összesen                             14      2       0    0                             SZAKIRÁNY LEÍRÁS
Műszaki informatika szak esti tagozat

Szakirány neve:              Rendszergazda

Felelős oktató: Dr. Fehér Gyula

          Tantárgyak*         Kód    heti óra        6. félév
Szakirány kód: R                             ea    tgy      l
Konfigurálás hangolás           NAIKH1IREK       2      1       0    1
LAN és WAN techonlógiák          NAILW1IREK       5
Internet technológiák           NAIIT1IIREK      5
Hálózattervezés és üzembehelyezés     NAIHU1IREK       3
Rendszerüzemeltetés és rendszeradmin.   NAIRR1IREK       3
Összesen                             14      1       0    1
                             SZAKIRÁNY LEÍRÁS
Műszaki informatika szak esti tagozat

Szakirány neve:              Mobil Informatika

Felelős oktató: Dr. Kutor László

          Tantárgyak*         Kód    heti óra        6. félév
Szakirány kód: L                             ea    tgy      l
Mobil Informatika I.            NAIMI1ILEK         2    2       0    0
Mobil Informatika II.            NAIMI2ILEK       2
Mobil rendszerek programnyelvei       NAIMP1ILEK       4
Objektum Orientált Fejlesztés        NAIOF1ILEK       4
Elektronikus kereskedelem          NAIEK1ILEK       4
Összesen                              14      2       0    0
                              SZAKIRÁNY LEÍRÁS
Műszaki informatika szak esti tagozat

Szakirány neve:               Mesterséges Intelligencia

Felelős oktató: Dr. Kutor László

          Tantárgyak*          Kód    heti óra        6. félév
Szakirány kód: M                              ea    tgy      l
Neurális hálózatok              NAINH1IMEK
Tele-operációs rendszerek          NAITO1IMEK
Mobil rendszerek programnyelvei       NAIMP1IMEK
Érzékelő rendszerek             NAIÉR1IMEK             2       0    0
Összesen                              14      2       0    0                              SZAKIRÁNY LEÍRÁS
Műszaki informatika szak esti tagozat

Szakirány neve:               Valós Idejű Rendszerek

Felelős oktató: Dr. Fehér Gyula

          Tantárgyak*          Kód    heti óra        6. félév
Szakirány kód: V                              ea    tgy      l
Konkurens és Realtime rendszerek I.     NAIKR1IVEK       2      2       0    0
Interfészek és protokollok          NAIIP1IVEK       4
Beágyazott rendszerek            NABR1IVEK       6
Elosztott rendszerek             NAER1IVEK       3
Konkurens és Realtime rendszerek II.     NAIKR2IVEK       3
Összesen                              14      2       0    0
Műszaki informatika szak esti tagozat

Szakirány neve:               Vállalati információs rendszerek szakirány

Felelős oktató: Dr. Holyinka Péter

           Tantárgyak*         Kód    heti óra        6. félév
Szakirány kód: J                              ea    tgy      l
Integrált vállalatirányítási rendszerek I.  NAIIV1IJEK         2    2       0    0
Pénzügyi ismeretek                      3
Számviteli ismeretek                     3
Integrált vállalatirányítási rendszerek II.   NAIIV2IJEK  3
Integrált vállalatirányítási rendszerek III.  NAIIV3IJEK  2
Vezetői információs rendszerek         NAIVI1IJEK  2
Összesen                           14  2  0  0

* Kötelezően választható tárgyak is lehetnek.
           7. félév                       8. félév
k  kr    ea    tgy      l       k  kr    ea    tgy

     3
         2       0       0      3
         2       0       0      3
         0       0       2      2
         0       0       2      3
                                    0       0
                                    2       0
     3    4       0       4      11    2       0
           7. Félév                       8. Félév
k  kr    ea    tgy      l       k  kr    ea    tgy
v    3
         1       0       1  v    4
         1       0       1  v    3
         2       0       0  v    2
         2       0       0  v    2
                                    1       0
                                    1       0
     3    6       2       0      11    2       2
                   7. félév               8. félév
k  kr    ea    tgy      l       k  kr    ea    tgy
f    3
         2       0    1v        4
                                  1       0
                                  1       1
         1       0    1f        3
         2       0    1v        4
     3    5       0    3    0    11    2       1
           7. félév                     8. félév
k  kr    ea    tgy      l    k    kr    ea    tgy
f    3
         2       0    1v        4
                                  1       0
         2       0    1f        4
                                  1       0
         2       0    0f        3
     3    6       0    2        11    2       0
           7. félév                     8. félév
k  kr    ea    tgy      l  k     kr    ea    tgy
         1       0    1v        3
         1       0    1f        3
                                  2       0
         2       0    0v        3
         0       0    2f        2
v    3
     3    4       0    4    0    11    2       0
             7. félév                     8. félév
k    kr    ea    tgy      l    k    kr    ea    tgy
v      3
           2       0    1v        5
                                    2       0
           2       0    1v        4
                                    0       0
           2       0    0v        2
       3    6       0    2    0    11    2       0
             7. félév                     8. félév
k    kr    ea    tgy      l    k    kr    ea    tgy
       3
           2       0    2        5
           2       0    2        6
                                    1       0
                                    1       0
  0    3    4       0    4    0    11    2       0
             7. félév                     8. félév
k    kr    ea    tgy      l    k    kr    ea    tgy
v      3
           0       0    2f        3
           1       0    2v        4
           1       0    2v        4
                                    2       0
  0    3    2       0    6    0    11    2       0
             7. félév                     8. félév
k    kr    ea    tgy      l  k     kr    ea    tgy
           2       0    2v        5
                                    2       0
           2       0    2v        6
v      3
       3    4       0    4        11    2       0
             7. félév                     8. félév
k    kr    ea    tgy      l    k    kr    ea    tgy
       3
           2       0    2        5
           2       0    2        6
                                    1       0
                                    1       0
       3    4       0    4        11    2       0
             7. félév                     8. félév
k    kr    ea    tgy      l    k    kr    ea    tgy
       3
  3  0  0  4
  3  0  0  4
  2  0  0  3
           0  0
           2  0
3  8  0  0  11  2  0
          BMF - NIK AII
            Előfeltétel
l    k  kr
  2        3
  0        3
  2        6
         BMF - NIK MSZI
            Előtanulmányok
l    k  kr

       NMSMS3INEK, BGBFI13NEK
         KHTVT21OEK

           BGBFI13NEK, KHTVT11OEK
  1v       3NMSIT1INEK
  1v       3NMSIT1INEK
  0        6
         BMF - NIK MSZI
            Előfeltétel
l    k  kr
            NMSAT1IFEK
  1v         NMSAT1IFEK
            3
  0f         NMSAA1IFEK
            3


  1    0      6
           BMF - NIK MSZI
              Előfeltétel
l    k    kr
            NMSAN2INEK
            NMSTM1ICEK
  1f         N
            3 MSTM2ICEK
            NMSTM1ICEK
  1v         N
            3 MSTM2ICEK

  2          6
           BMF - NIK MSZI
              Előfeltétel
l    k    kr


  2v         6
  2    0      6
           BMF - NIK AII
             Előfeltétel
l    k    kr

            NAIST3IOEK
  0v        3 NAIST4IOEK
            NAIST3IOEK
  2f        3 NAIOS1IOEK
            NAIST3IOEK
  2    0     6
           BMF - NIK AII
             Előfeltétel
l    k    kr
  1         3
  1         3
  2    0     6
           BMF - NIK AII
             Előfeltétel
l    k    kr
  2v        6
  2    0     6
           BMF - NIK AII
             Előfeltétel
l    k    kr

  2v        6


  2         6
           BMF - NIK AII
             Előfeltétel
l    k    kr
  1         3
  1         3
  2         6
           BMF - NIK AII
             Előfeltétel
l    k    kr
2  3
0  3
2  6

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags:
Stats:
views:3
posted:9/14/2011
language:Hungarian
pages:21