I and CAD Plan Budget23rd Jan,2003 for the press.xls

Document Sample
I and CAD Plan Budget23rd Jan,2003 for the press.xls Powered By Docstoc
					                 Irrigation and Command Area Development Dept, GOAP
   Plan Budget 2003-2004                                     Rupees in Lakhs

                                           Source of Funding

SlNo Name of the Project                   Region    EAP   RIDF  AIBP     State    Total

   Major and Medium Irrigation Projects
  1 Godavri Delta System                  Andhra    2742   57                2799
  2 Nagarjuna Sagar                     Andhra    4005  364   3162      0      7531
  3 Krishana Delta System                  Andhra    3000              5      3005
  4 Prakasam Barrage                    Andhra                    4       4
  5 ChagalNadu LIS                     Andhra        981                 981
  6 Godavari Barrage                    Andhra         28          130      158
  7 Gostanadi Drain                     Andhra         15                 15
  8 IWS Vizag                        Andhra                    4       4
  9 Nallamada Drain                     Andhra        1014                1014
 10 Pulichintala                      Andhra                   1000     1000
 11 TarakaRama KLIS                     Andhra        1338                1338
 12 Vamshadhara Stage I                   Andhra     100   2          315      417
 13 Vamshadhara Stage II                  Andhra            1849     200     2049
 14 Polavaram Barrage                    Andhra                    2       2
 15 Flood Cntrol and Drainage                Andhra                   800      800
 16 Pushkarams                       Andhra                   1000     1000
 17 Thotapally                       Andhra                   500      500
 18 Veligonda                        Andhra                   500      500
 19 Gudlakamma                       Andhra            1500     300     1800
 20 Janjavathi                       Andhra                   500      500
 21 Andra                          Andhra                    50      50
 22 Madduvalasa                       Andhra            1374            1374
 23 Yerrakalva                       Andhra            2000            2000
 24 Maddigadda                       Andhra             337            337
 25 Kanupur canal                      Andhra             900            900
 26 Surampalem                       Andhra        1955                1955
 27 Pedderu                         Andhra        1100                1100
 28 Kovvada kalva                      Andhra        1500                1500
 29 Bhoopahti palem                     Andhra        500                 500
 30 Gandipalem                       Andhra        100                 100
 31 TGP and Somasila                    Andhra            6500     2500     9000
 32 Tharamkarama theertha sagaram              Andhra                   200      200
 33 Yeleru Reservoir                    Andhra                   500      500
 34 Polavaram LIS                      Andhra                   100      100
 35 Andhra Total                      45032.011
 36 Pennar River Canal System                Rayalaseema  160              10      170
 37 GuruRagavendra LIS                   Rayalaseema      2500         1000     3500
 38 TBPHLC Stage II                     Rayalaseema      303          1000     1303
 39 TBPHLC Stage I                     Rayalaseema      94                 94
 40 TBPHLC System                      Rayalaseema  328                    328
 41 TBPLLC                         Rayalaseema  1676              20     1696
 42 GNSS                          Rayalaseema                 200      200
 43 PBC                           Rayalaseema                 500      500
 44 HNSS                          Rayalaseema                 2000     2000
 45 SRBC                          Rayalaseema  13918                   13918
SlNo Name of the Project                     Region     EAP   RIDF  AIBP  State  Total
 46 KC canal modernisation                    Rayalaseema   19456          700  20156
 47 Veligallu                          Rayalaseema               400   400
 48 Maddileru                          Rayalaseema               150   150
 49 Buggavanka                          Rayalaseema               25    25
 50 Cheyyeru                           Rayalaseema           300       300
 51 TGP                             Rayalaseema              7500   7500
 52 Rayalaseema total                        52239.93
 53 Nettampadu                          Telangan                500   500
 54 Nagarjun Sagar                        Telangana    1495   136  1180   0   2811
 55 Jurala Project                        Telangana            7049      7049
 56 Nizamsagar                          Telangana    348          50   398
 57 Rajoli Banda                         Telangana    428          200   628
 58 Singur                            Telangana                300   300
 59 Kalvakurthi LIS                       Telangana            1500  2500   4000
 60 SRSP I                            Telangana    17200      6021      23221
 61 Flood Flow Canal                       Telangana            1500  3500   5000
 62 SRSP II                           Telangana            1300  2500   3800
 62 AMR project                         Telangana               8000   8000
 63 Sangambanda                         Telangana        300      650   950
 64 Bhima                            Telangana                250   250
 65 Koilasagar                          Telangana                50    50
 66 Satnala                           Telangana                50    50
 67 Gundlavagu                          Telangana            700       700
 68 Yerravagu                          Telangana        800          800
 69 Suddavagu                          Telangana        1828          1828
 70 Komaram bheem                        Telangana        700          700
 71 Sadarmatt                          Telangana        500          500
 72 Salivagu                           Telangana        300          300
 73
 74 Nizamsagar LIS- Gutpa, Alisagar and Lendi          Telanagana               2000   2000
 76 Devadula                           Telangana               5000   5000
 77 Dummagudem                          Telangana                300   300
 78 Yellampally                         Telangana               1000   1000
 79 Godavari water                        8300
 80 Telangana Total including Godawater schemes         70134.858
 81 Miscelleneous
 82 Srisailam Dam                        State                 1000   1000
 83 Other Medium irrigation projects               State          45           45
   Medium irrigation schemes Minimum rehgabilitation and Sift
 84                               State      2000              2000
   works
 85 Minor irrigation schemes, LISs, CADA
 86 Minor irrigation schemes                   State      5000  11379  0   5000  21379
 87 IDC Lift Irrigation schemes                 State          4800   0   450   5250
 88 CADA                             State      2313          1149   3462
 89 Genaral Establishment of ENC Major              Establishment             6913   6913
 90 Other Medium irrigation projects and and establishment    Establishment             1150   1150
 91 Ground water, APERL, ENC Adm                 Establishment  1144          2950   4094
 92 Grand Total                                 75313 32639 37172   67577  212701

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:6
posted:8/5/2009
language:English
pages:2