Panahon ng Makasariling Pamahalaan part 2 by mark789632000

VIEWS: 3,299 PAGES: 17

More Info
									Nilagdaan ni kalihim Juan Manuel ng Edukasyon at kultura ang kautusang Pangkagawaran blg.25 na nagtatadhana ng ma panuntunan sa pagpapatupad ng patakarang edukasyong bilinggwal sa mga paaralan na magsisimula sa taong aralan 1974-1975. ang kautusang ito ay alinsunod sa mga tadhana ng saligang batans ng 1972

Nilagdaan ng mimistro ng Edukasyon at kultura, Juan Manuel ang kautusang pangministri blg. 22 na nag-uutos na isama anf pilipino sa lahat ng kurikulum na pandalubhasang antas. Magsisinula sa unang semester ng taong-aralan 19791980 ang lahat ng pang mataas na edukasyong institusyon ay magbubukas ng anim na unit sa pilipino sa kanilang mga palatuntunang aralin sa lahat ng kurso, maliban sa mga kursong pagtuturo na mananatili sa labindalawang yunit.

Nilagdaan ni Pang. Corazon C. Aquino ang proklamasyon Blg.19 na kumikilala sa Wikang Pambansa na gumawa ng napakahalagang papel sa himagsikang pinasiklab ng kapangyarihang bayanna bunsod ng bagong pamahalaan.

Pinagtibay ang bagong konstitusyon ng pilipinas Sa artikulo XIV, seksyon 6-9, nasasaad ang mga sumusunod:

Ang wikang pambansa ng pilipinas ay Filipino. Samantalang nililinang, ito ay dapat pagyabungin at pagyamanin pa salig sa umiiral na wika sa Pilipinas at sa iba pang mga wika.

Ukol sa mga layunin ng komunikasyon at pagtuturo, ang wikang opisyal ng Pilipinas ay Filipino at hanggang walang ibang itinatadhana ang batas, Ingles.

Ang konstitusyong ito ay dapat ipahayag sa Filipino at Ingles: at dapat isalin sa mga pangunahing wikang panrehiyon, Arabic at Kastila.

Dapat magtatag ang isang kongreso ng isang komisyon ng wikang pambansa na binubuo ng mga kinatawan sa iba’t ibang mga relihiyon at mga disiplina na magsasagawa, mag-uugnay at magtataguyod ng mag pananaliksik sa filipino at iba pang mga wika para sa lkanilang pagpapaunlad, pagpapalaganap at pagpapanatili.

Pinalabas ng kalihim Lourdes Quisimbing ng Departamento ng Edukasyon, Kultura at Palakasan ang kautusan blg.52 na naguutos sa paggamit ng Filipino bilang wikang panturo sa lahat ng antas sa mga paaralan kaalinsabay ng ingles na nakatakda sa patakarang edukasyong bilingwal. Tungkulin ng patakarang edukasyong bilinggwal na pahusayin ang pagkatuto sa pamamagitan ng dalawang wika (Filipino at Ingles) upang matamo ang mataas na uri ng edukasyon.

Nilagdaan ng Pang. Corazon Aquino ang kautusang tagapagpaganap blg. 33 na nagtatagubilin sa lahat ng departamento, kawanihan, tanggapan, ahensya, at kaparanan ng pamahalaan na gumawa ng mga kinkailangang hakbang para sa paggamit ng wikang Filipino sa mga opisyal na transalsyon, komunikasyon at korespondensya.

Pinalabas ng kalihim Lourdes R. Quisimbing ng Edukasyon, Kultura at Palakasan ang kautusang Pangkagawaran blg. 84 na nag-aatas sa lahat ng opisyal ng DECS na isasakatuparan ang kautusang tagapagpaganap blg, 335 na nag-uutos na gamiting ang filipino sa lahat ng komunikasyon at transaksyon ng pamahalaan.

Pinalabas na kalihim Isidro Cariño ng edukasyon, kultura at palakasan ang kautusang pangkagawaran blg, 21 natatagubilin na gamitin ang filipino sa pagbigkas ng panunumpa ng katapatan sa saligang batas at sa bayan natin.

1996
Pinalabas ang commission on higher education ang CHED Memorandum blg. 59 na nagtatadhan ng siyam (9) na yunit na pangangailangan sa filipino sa pangkalahatang edukasyon at nagbabago sa deskripsyon at nilalaman ng mga kurson sa Filipino.

Nilagdaan ni pang. Fidel V Ramos anfg proklamasyon blg, 1041 na nagtatakda na ang buwan ng Agosto taun-taon ay magiging Buwan ng wikang filipino at nagtatagubilin sa iba’t ibang sangay, tanggapan ng pamahalaan at sa mga paaralan na nagsasagawa ng ng gawain kaugnay sa taunang pagdiriwang.

2001
Tungo sa mabilis na estandardisasyon at intelektwalisasyon ang Wikang Filipino, ipinalabas ng komisyon ng Wikang Filipino ang 2001 Revisyon ng ortograpiyang filipino at patnubay sa ispeling ng wikang Filipino. Layunin ng proyekyong ito na makabuo ng mga tiyak na tuntunin sa ispeling na magiging gabay sa panghihiram ng mga salita at pagsasalin ng pasalitang wika tungo sa nakasulat na anyo

•Sosyo-politiko

•Sikolohiko

at pedagohiko

F,J,V,Z,C,ñ ,Q at X


								
To top