Kahulugan at Kahalagahan ng Barayti ng Wika by mark789632000

VIEWS: 39,295 PAGES: 6

More Info
									Kahulugan

ng
Barayti

ng
Wika

Isang pagkakaroon ng pagkakaiba depende sa estilo, tono, punto at iba pang salik, pang wika na ginagamit ng isang lipunan.

Isang positibong penomenong pangwika

Kahalagahan ng Barayti ng Wika

►

►

Nagagawa nitong mapaunlad ang isang wika sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga salitang gagamitin ng isang lipunan. Napaparami nito ang iba’t iban katawagan ng isang salita.

►

►

Natutulungan nito ang mga tao na makapili ng mga salitang gagamitin sa pinakaangkop na paraan. Napapalawak nito ang iskolarling pananaliksik pangwika.


								
To top