8. Stiinte ale mediului by suchenfz

VIEWS: 104 PAGES: 24

									                                          C1.1. Lucrari indexate ISI Web of Knowledge

                       Lista lucrarilor publicate in reviste cu factor de impact calculat si scorul relativ de influenta cumulat
                       (pentru personalul de predare si cercetare stiintifica cu norma de baza/titular in cadrul universitatii)

Nr.    Numele                       Titlul lucrarii  Tipul lucrarii  Numele    Numarul    Numarul     Anul        Paginile  Scorul relativ
     autorului/ autorilor                         (e.g. articol)  revistei   revistei    Volumului    publicarii           de
                                                                                      influenta
                                                                                      cumulat
     Etiope Giuseppe/Colaborator, Baciu Laurentiu  Terrestrial  articol isi      MARINE AND                        2009
     Calin/Catedra de Evaluarea si Gestiunea Mediuluimethane                PETROLEUM
                             seeps and               GEOLOGY
                             mud
                             volcanoes: A
                             global
                             perspective of
   1                          gas origin                          3        26            333-344     1.61317
    Etiope Giuseppe/Catedra de Evaluarea si Gestiunea Geofluids and articol isi       GEOFLUIDS                         2010
    Mediului, Baciu Laurentiu Calin/Catedra de    natural gas in
    Evaluarea si Gestiunea Mediului          Romania, and
                             the 10th
                             International
                             Conference on
                             Gas
                             Geochemistry.
                             Editorial.
   2                                                         4        10            457–462      1.6092
 Etiope Giuseppe/Catedra de Evaluarea si Gestiunea Microseepage articol isi  GLOBAL AND      2010
 Mediului, Klusman Ronald /Colaborator       in drylands:        PLANETARY
                          flux and          CHANGE
                          implications in
                          the global
                          atmospheric
                          source/sink
                          budget of
3                          methane                 4  72     265-274  2.34403
Afilierea    Domeniul de
institutionala  ierarhizare
a autorului/   pentru care
autorilor    au fost
         raportate
         datele
UBB-FSIM          49
UBB-FSIM          49
UBB-FSIM  49  5.56640
                                          C1.1. Lucrari indexate ISI Web of Knowledge

                      Lista lucrarilor publicate in reviste fara factor de impact calculat (Science si Social Science)
                    (pentru personalul de predare si cercetare stiintifica cu norma de baza/titular in cadrul universitatii)

Nr.    Numele                         Titlul lucrarii  Tipul lucrarii  Numele    Numarul    Numarul     Anul        Paginile
     autorului/ autorilor                           (e.g. articol)  revistei   revistei    volumului    publicarii
     Benea Vasile/Colaborator, Cosma            LUMINESCEN articol isi       GEOCHRONO
     Constantin/Catedra de fizica chimie si tehnologia   CE DATING              METRIA
     mediului, Timar Alida-Iulia/Catedra de fizica chimie  OF
     si tehnologia mediului, VAN DEN HAUTE         NEOLITHIC
     Peter/Colaborator, VANDENBERGHE            CERAMICS
     Dimitri/Colaborator, GLIGOR Mihai/Colaborator,     FROM LUMEA
     Florescu Cristian/Colaborator             NOUA
   1                                                                   28        2007 9-16
     Kovacs Melinda-Haydee/Doctoranzi - Stiinta       BTEX     articol isi      JOURNAL OF
     Mediului, Ristoiu Tania/Colaborator, Ristoiu      Determination            ENVIRONMEN
     Dumitru/Catedra de fizica chimie si tehnologia     of Cluj Dej             TAL
     mediului                        region               PROTECTION
                                 environment             AND
   2                                               ECOLOGY         3        11        2010  845-853
e)
sitatii)

      Afilierea    Domeniul de
      institutionala  ierarhizare
      a autorului/   pentru
      autorilor     care au fost
              raportate
              aceste date
      UBB-FSIM           49
      UBB-FSIM           49
                          C1.1. Lucrari indexate ISI Web of Knowledge

                    Lista lucrarilor publicate in reviste din Arts and Humanities
          (pentru personalul de predare si cercetare stiintifica cu norma de baza/titular in cadrul universitatii)

Nr.  Numele     Titlul    Tipul lucrarii  Numele   Numarul  Numarul   Anul Publicarii  Paginile  Afilierea    Domeniul de
   autorului/   lucrarii   (e.g. articol)  revistei  revistei  Volumului                institutionala  ierarhizare
   autorilor                                                  a autorului/   pentru care au
                                                          autorilor    fost raportate
                                                                  aceste date
                                         C1.1. Lucrari indexate ISI Web of Knowledge

                            Lista lucrarilor publicate in volume ale conferintelor indexate (ISI Proceedings)
                       (pentru personalul de predare si cercetare stiintifica cu norma de baza/titular in cadrul universitatii)

Nr.    Numele                  Titlul            Tipul lucrarii  Numele    Numele     Anul    Paginile  Afilierea
     autorului/ autorilor           lucrarii           (e.g. articol)  Conferintei  volumului   publicarii      institutionala
                                                 indexate                      a autorului/
                                                                           autorilor     Popa(Truta) Lucia Adina /Doctoranzi -  Biology based lung cancer                  American
     Stiinta Mediului, Hofmann        model for chronic low radon                 Institute of
     Werner/Colaborator, Fachir        exposures                          Physics
     H/Colaborator, Cosma
     Constantin/Catedra de fizica chimie si
   1  tehnologia mediului                          articol                       2009      UBB-FSIM
     Popa(Truta) Lucia Adina /Doctoranzi -  Biology based lung cancer                  American
     Stiinta Mediului, Hofmann        model for chronic low radon                 Institute of
     Werner/Colaborator, Fachir        exposures                          Physics
     H/Colaborator, Cosma
     Constantin/Catedra de fizica chimie si
   2  tehnologia mediului                          articol                       2010      UBB-FSIM
ersitatii)

       Locul in care a fost   Domeniul de
       organizata        ierarhizare
       Conferinta (i.e. oras,  pentru care
       tara, perioada)     au fost
                   raportate
                   aceste date
                        49
                        49
                                                     C1.2. Articole indexate BDI

                            Lista articolelor publicate in reviste din strainatate indexate BDI sau in reviste categoria B+ (CNCSIS)
                            (pentru personalul de predare si cercetare stiintifica cu norma de baza/titular in cadrul universitatii)

Nr.    Numele                             Titlul lucrarii          Numele revistei         Numarul   Anul
     autorului/ autorilor                                                       volumului  publica
                                                                            rii


     Codrea Vlad Aurel/Catedra de geologie - paleontologie, Barbu   Upper Cretaceous         Bulletin of the Geological
     Ovidiu/Catedra de geologie - paleontologie, Jipa-Murzea Catalin- (Maastrichtian) landvertebrate  Society of Greece -> B.D. Nu
     Constantin/Doctoranzi - Stiinta Mediului             diversity in Alba District    stiu, cautati-o
   1                                  (Romania).                                   2010
     Ciurte Rodica/Doctoranzi - Stiinta Mediului, Petrescu Dacinia  Hydrocarbon Production      Philobiblon , vol XIV -> B.D.
     Crina/Catedra de business school                 Policies in the Area of the   EBSCO
                                      Suplacu de Barcau
   2                                  Commercial Deposit                               2009
     Corpade(Dancus) Ana Maria /Geografie - extensia Zalau, Reti   Water and Air Pollution in    Studia UBB Geographia ->
     Kinga Olga/Catedra de Evaluarea si Gestiunea Mediului, Horvath Copsa Mica and its Impact on    B.D. Studia UBB
     Csaba/Catedra de geografie fizica si tehnica           the Biotic Component and
   3                                  Human Health                                  2009
     Petrescu Dacinia Crina/Catedra de business school, Petrescu- Policies and Strategies       Quality-Access to Success
     Mag Ruxandra Malina/Catedra de Evaluarea si Gestiunea      Regarding Water Resources    Journal -> B.D. SCOPUS,
   4  Mediului                             Management            EBSCO, SJR, COPERNICUS             2008
     Petrescu Dacinia Crina/Catedra de business school, Petrescu- Dumpingul ecologic: o        Quality-Access to Success
     Mag Ruxandra Malina/Catedra de Evaluarea si Gestiunea      problema comuna a politicilor  Journal -> B.D. SCOPUS,
     Mediului                             de mediu si de comert exterior  EBSCO, SJR, COPERNICUS
   5                                                                          2008
     Reti Kinga Olga/Catedra de Evaluarea si Gestiunea Mediului   Unitati environmentale      Studia Universitatis Babes-
                                     functionale ale municipiului   Bolyai Geographia -> B.D.
   6                                  Medias              GEOREF                     2007
ste categoria B+ (CNCSIS)
lar in cadrul universitatii)

      Paginile    Afilierea    Numele     Domeniul de
              institutionala  bazei de date  ierarhizare
              a autorului/           pentru care au
              autorilor            fost raportate
                              aceste date              UBB-FSIM                     49              UBB-FSIM                     49              UBB-FSIM                     49


              UBB-FSIM                     49              UBB-FSIM                     49


              UBB-FSIM                     49
                                 C1.3. Articole indexate BDI

           Lista articolelor publicate in reviste de specialitate nationale recunoscute CNCSIS (categoria B)
          (pentru personalul de predare si cercetare stiintifica cu norma de baza/titular in cadrul universitatii)

Nr.  Numele    Titlul   Tipul lucrarii  Numele revistei  Numarul   Numarul   Anul     Paginile  Afilierea    Domeniul de
   autorului/  lucrarii  (e.g. articol)           revistei  Volum    publicarii       institutionala  ierarhizare
   autorilor                                                  a autorului/   pentru care au fost
                                                         autorilor    raportate aceste
                                                                  date
                               C1.4. Carti la edituri internationale


                   Lista cartilor, de unic autor sau coordonate, publicate la edituri internationale
              (pentru personalul de predare si cercetare stiintifica cu norma de baza/titular in cadrul universitatii)


Nr.  Numele             Titlul          Anul   Editura        Orasul   Tara    Afilierea institutionala
   autorului/autorilor      lucrarii         publicar                        a autorului/autorilor
                               ii
ii)


   Domeniul de
   ierarhizare
   pentru care au fost
   raportate aceste
   date
                                                 C1.5. Carti la edituri CNCSIS

                                Lista cartilor, de unic autor sau coordonate, publicate la edituri CNCSIS
                         (pentru personalul de predare si cercetare stiintifica cu norma de baza/titular in cadrul universitatii)

Nr.    Numele                      Titlul                           Anul Editura        Orasul
     autorului/autorilor                lucrarii                          publica
                                                            rii


     Anton Mircea/Catedra de fizica chimie si     Fizica experimentala                     2006 PRESA
     tehnologia mediului                                                 UNIVERSITARA
   1                                                            CLUJEANA
     Ciorba Daniela Mariana/Catedra de fizica     Environment and Progress                   2006 Editura Fundatiei
     chimie si tehnologia mediului, Cosma                                        pentru Studii
     Constantin/Catedra de fizica chimie si                                       Europene
   2  tehnologia mediului, Suciu I/Colaborator
     Petrescu-Mag Ruxandra Malina/Catedra de     Aspecte teoretice si practice privind protectia        2006 EDITURA MEGA
     Evaluarea si Gestiunea Mediului         mediului prin intermediul normelor de drept
   3                          international
     Baciu Nicolae/Catedra de Evaluarea si Gestiunea GEOGRAFIA REGIONALĂ A ROMÂNIEI. ÎNDRUMĂTOR           2006 PRESA
     Mediului                    DE LUCRĂRI PRACTICE                         UNIVERSITARA
   4                                                            CLUJEANA
     Ciorba Daniela Mariana/Catedra de fizica chimie  Interactiunea Sistemelor Vii cu Campurile          2006 Editura Fundatiei
     si tehnologia mediului              Electromagnetice Naturale                     pentru Studii
   5                                                            Europene
     Cosma Constantin/Catedra de fizica chimie si   Constructii din beton cu impact redus asupra mediului si   2006 MATRIX ROM
     tehnologia mediului, Apostu S/Colaborator,    sanatatii
     Georgescu Marius/Colaborator
   6
     Baciu Nicolae/Catedra de Evaluarea si Gestiunea Câmpia Transilvaniei. Studiu geoecologic            2007 PRESA
     Mediului                                                      UNIVERSITARA
   7                                                            CLUJEANA
     Haiduc Iovanca/Catedra de fizica chimie si    Chimia verde si poluantii chimici              2007 Editura Fundatiei
     tehnologia mediului                                                 pentru Studii
   8                                                            Europene
   Cimpoiu Claudia Valentina/Catedra de chimie    Teorie şi aplicaţii în chimia analitică           2007 RISOPRINT
   analitica, Hodisan Teodor/Catedra de chimie
   analitica, Haiduc Iovanca/Catedra de fizica chimie
   si tehnologia mediului, Hodisan Sorin/Colaborator
 9
   Cosma Constantin/Catedra de fizica chimie si  Radonul si cancerul lulmonar                  2007 EDITURA EFES
   tehnologia mediului, Begy Robert Csaba/Catedra
   de fizica chimie si tehnologia mediului, Dinu
   Alexandra Laura/Catedra de fizica chimie si
   tehnologia mediului, Dicu Tiberius/Catedra de
   fizica chimie si tehnologia mediului
10
   Gligor Delia-Maria (Dicu)/Catedra de fizica chimie Notiuni de electrochimie                  2007 GALAXIA
   si tehnologia mediului, Unguresan Mihaela                                      GUTENBERG
11  Ligia/Colaborator
   Malschi Dana/Catedra de Evaluarea si Gestiunea Combaterea integrata a daunatorilor in relatie cu        2007 BIOFLUX
   Mediului                      dezvoltarea durabila a mediului. Integrated pest
                            management in relation to environmental sustainability.
                            Part I. Ecological management of wheat pests.Course
                            notes and practical applications. Manual online. Faculty
                            of Environmental Sciences, Babeş-Bolyai University, Cluj-
                            Napoca. Bioflux Publishing House, Cluj-Napoca, Editor:
                            Malschi Dana, 2009, p. 200. ISBN 978-606-92028-3-8.
                            http://www.editura.bioflux.com.ro/carti-2009/

12
   Malschi Dana/Catedra de Evaluarea si Gestiunea Elemente de biologie, ecofiziologie si             2008 BIOFLUX
   Mediului                    microbiologie.(Biocenologie terestra. Biologia solului.
                          Hidrobiologie. Ecosisteme antropizate.) Note de curs si
                          aplicatii practice, Manual in format electronic. Facultatea
                          de Stiinta Mediului, Universitatea Babes-Bolyai Cluj-
                          Napoca. Editura Bioflux, Cluj-Napoca-634 p. ISBN 978-
                          606-92028-4-5, http://www.editura.bioflux.com.ro/carti-
13                         2009/
   Malschi Dana/Catedra de Evaluarea si Gestiunea Biotehnologii si depoluarea sistemelor ecologice.(       2008 BIOFLUX
   Mediului                    Tehnologii de depoluare biologica,Tehnologii de
                          bioremediere. Reconstructia ecologica). Note de curs si
                          aplicatii practice.Manual in format electronic Facultatea
                          de Stiinta Mediului,Universitatea Babes-Bolyai Cluj-
                          Napoca.Editura Bioflux, Cluj-Napoca. In press
14
   Misca-Barbu Radu Horatiu/Catedra de inginerie   CAIET de lucrari practice pentru ingineria mediului      2008 PRESA
   chimica si stiinta mat.oxidice , Ozunu                                         UNIVERSITARA
   Alexandru/Catedra de fizica chimie si tehnologia                                    CLUJEANA
   mediului, Manciula Iosif-Dorin/Cercetare
15
   Arghius Viorel-Ilie/Catedra de Evaluarea si    Studiul viiturilor de pe cursurile de apa din estul Muntilor  2008 CASA CARTII DE
16 Gestiunea Mediului                  Apuseni si riscurile asociate                    STIINTA
   Ciorba Daniela Mariana/Catedra de fizica chimie  Biofizica Mediului                       2008 EDITURA EFES
17 si tehnologia mediului
   Cosma Constantin/Catedra de fizica chimie si    Varste absolute prin metode nucleare              2008 EDITURA EFES
   tehnologia mediului, Gligor Mihai/Colaborator,
   Varvara Simona/Colaborator
18
   Malschi Dana/Catedra de Evaluarea si Gestiunea Mediu-agricultura-dezvoltare durabila. Optimizarea         2008 ARGONAUT
   Mediului                    tehnologiilor de management integrat al daunatorilor
                          grâului in dinamica modificarilor agroecologice din
                          Transilvania. (Environment-agriculture-sustainable
                          development. Optimization of integrated wheat pest
                          management technologies under the dynamics of
                          agroecological changes in Transylvania).
19
   Petrescu-Mag Ruxandra Malina/Catedra de      Politici, institutii si legislatie pentru mediu        2009 ACADEMICPRES
20 Evaluarea si Gestiunea Mediului
   Petrescu-Mag Ruxandra Malina/Catedra de      Investigatii genetice privind termorezistenta la pestii    2009 BIOFLUX
   Evaluarea si Gestiunea Mediului, Petrescu-Mag   guppy
   Valentin/Colaborator, Petrescu Dacinia
21  Crina/Catedra de business school
   Vigh Melinda Timea/Catedra de Evaluarea si     Calitatea apei raurilor in bazinul hidrografic al Tarnavei   2009 CASA CARTII DE
22  Gestiunea Mediului                                                   STIINTA
   Malschi Dana/Catedra de Evaluarea si Gestiunea   Mediu-agricultura-dezvoltare durabila si managementul     2009 ARGONAUT
   Mediului                      integrat al daunatorilor agroecosistemelor cerealiere
23
CNCSIS
n cadrul universitatii)

      Afilierea institutionala  Domeniul de ierarhizare
      a autorului/autorilor   pentru care au fost
                   raportate aceste date
      UBB-FSIM                    15      UBB-FSIM                    15


      UBB-FSIM                    49


      UBB-FSIM                    49


      UBB-FSIM                    15      UBB-FSIM                    49


      UBB-FSIM                    49


      UBB-FSIM                    15
UBB-FSIM  15
UBB-FSIM  49


UBB-FSIM  15
UBB-FSIM  49
UBB-FSIM  49
UBB-FSIM  49
UBB-FSIM  15

UBB-FSIM  15

UBB-FSIM  15UBB-FSIM  49
UBB-FSIM  49

UBB-FSIM  49UBB-FSIM  49

UBB-FSIM  15


UBB-FSIM  15
                                       C1.6. Capitole de carti la edituri internationale

                               Lista capitolelor de carte publicate la edituri internationale
                     (pentru personalul de predare si cercetare stiintifica cu norma de baza/titular in cadrul universitatii)

Nr.    Numele               Titlul             Titlul  Anul         Editura   Orasul  Tara
     autorului/ autorilor        lucrarii            capitolu publicarii
                                       lui
     Angyal Zsuzsanna /Colaborator, Papp Környezetfizikai          2010 ELTE, Budapest
     Botond/Doctoranzi - Stiinta Mediului terepgyakorlatok Agostyánban
   1
drul universitatii)

      Afilierea institutionala  Domeniul de
      a autorului/ autorilor   ierarhizare
                    pentru care au fost
                    raportate aceste
                    date
      UBB-FSIM                   49
                               C1.7. Capitole de carti la edituri CNCSIS

                    Lista capitolelor de carte publicate la edituri nationale recunoscute de CNCSIS
               (pentru personalul de predare si cercetare stiintifica cu norma de baza/titular in cadrul universitatii)

Nr.  Numele               Titlul              Titlul capitolului  Anul     Editura
   autorului/ autorilor        lucrarii                       publicarii
CNCSIS
adrul universitatii)

      Orasul   Afilierea    Domeniul de
            institutionala  ierarhizare
            a autorului/   pentru care au fost
            autorilor    raportate aceste
                    date

								
To top