Universiteit Leiden by suchenfz

VIEWS: 19 PAGES: 16

									           Faculteit Archeologie LeidenProf. Harry Fokkens
Organisatie onderzoek
- Zelfstandige faculteit
- 8 Leerstoelgroepen
- 20 stafleden
- 80 propedeuse studenten
- 100 Bachelorstudenten (2de+3de jaar)
- 50 (Research)masterstudenten
- 8 stafleden die vooral in Nederland werken
 (= 5.6 fte, in totaal 1.2 fte onderzoekstijd) Verpoorte
Human Origins            Roebroeks,
Prehistory of NW Europe     Fokkens, Fontijn, Jansen, (De Bruin, Bult)
Classical archaeology      Bintliff, Versluijs
Near Eastern Archaeology     Akkermans, Düring
Mesoamerican Archaeology     Jansen, Geurds
Caribbean Archaeology      Hofman, Hoogland, Boomert
World Heritage          Willems, Van den Dries
Science based Archaeology    v. Kolfschoten, Field, Van Gijn, Mol
                     MA specialisaties 2010-2011
Palaeoecology                       Van Kolfschoten, Field

Material Culture and Artefact studies           Van Gijn, Verbaas

Palaeolithic Archaeology                  Roebroeks, Verpoorte

Prehistory of Northwest Europe               Fokkens, Fontijn

Field Archaeology                     Fokkens, Jansen

Classical archaeology                   Bintliff, Versluijs

Archaeology of the Near East                Akkermans, Düring

Archaeology of Egypt                    Versluys
Archaeology of Asia                    Bausch

Archaeology and Anthropology of Mesoamerica & the Andes  Jansen, Geurds


Archaeology of the Caribbean & Amazonia          Hofman, hoogland, Boomert

Heritage management in a world context           Van den Dries, Willems

Historical Archaeology                   De Bruin, Bult, Jansen, vacature

Human Bones                        Hoogland

         Faculty of Archaeology
Positie ArchOL
- Zelfstandige BV
- Acquireert volledig autonoom
- Waar mogelijk samenwerking met de faculteit
  - Meerwaarde faculteit als kennisleveranciers
  - Faculteit levert ‘dienstverlenend’ specialistisch onderzoek
   (aardwetenschappen, bot, zaden en pollen, artefactstudies, aardewerk)
  - Samenwerking in aansluiting op onderzoeksprogramma’s
Onderzoeksprogramma’s
- Paleolithische archeologie
  - amateurcollecties uit het rivierengebied (Midden-
   Paleolithicum: Verpoorte)
  - Laat Paleolithicum in Zuid-Nederland: verkenningen rond
   Maastricht (Verpoorte)
  - Vondsten uit de Noordzee; Roebroeks / Field / v.
   Kolfschoten (Happisburg / Krijn)
Prehistorie Noordwest Europa
- Overgang Meso- Neolithicum
  - traditioneel Louwe Kooijmans
  - nu samenwerking met het RMO (Amkreutz)
  - Bandkeramiek: vroeger Modderman, Bakels en Van de
   Velde. Nu vooral Bakels i.s.m. Ivo van Wijk (ArchOL)
Prehistorie Noordwest Europa
- Laat-Neolithicum en Bronstijd
  - Onderzoek bekersites en relatie tot Vlaardingen (Fokkens).
  - Heranalyse van de vindplaatsen op de strandwallen rond
   Vlaardingen.
  - Discussie op Europees niveau over het begin van de
   bekerculturen.
  - Veldwerk welkom
Prehistorie Noordwest Europa
- Grafheuvellandschappen
  - Laat-Neolithicum tot IJzertijd (Fontijn / Fokkens)
  - NWO project Fontijn i.s.m. Bakels, Van Gijn en drie promovendi
     •  Pollen (Doorenbosch)
     •  Artefacten (Wentink)
     •  Grafheuvellandschappen (Bourgeois)
     •  Samenwerking met RCE, prov. Utrecht, gem. Apeldoorn
  - Uitgevoerd veldwerk: Vorstengraf Oss (1997-2004), Zevenbergen Oss (2007),
   Apeldoorn (2008-2009), Rhenen (2006), Slabroek (2010)
Prehistorie Noordwest Europa
- Nederzettingsonderzoek metaaltijden
  - traditioneel Maaskant regio (Fokkens / Jansen). Project nu afgerond
   (publ. 2011)
  - Nieuw project (NWO, Fokkens)
    • Farmers of the coast: West Friese bronstijdnederzettingen
    • Hierop in de komende jaren concentreren, ook met
     veldwerk, studenten.
    • Dwarsverbanden en samenwerking: RCE, prov. Noord-
     Holland, gemeente Hoorn, regio West-Friesland
  Farmers of the coast
-  Sub-project 1 The physical environment of the west-Frisian coastal wetlands
-  Researcher:     Drs. W. van Zijverden / advisors Hoek // Van Geel
-  Sub-project 2 The cultural landscape of West Frisia
-  Researcher:      PhD1
  Supervision:     Fokkens Advisors: Kähler Holst (Univ. Århus), Arnoldussen
  (Univ. Groningen)
-  Sub-project 3 Subsistence economy in coastal wetlands
-  Researcher:      PhD2
  Supervision:     Bakels, Fokkens, Advisors: Van Dijk (ARcheoplan Eco), Bieleman (Univ. Wageningen), Guttmann-
  Bond (VU Amsterdam)
-  Sub-project 4 Cultural identity and communication networks
-  Researcher:     PhD3
  Supervision:     Fokkens, Kamermans Advisors: Adams (Univ. Southampton), Van Gijn
-  Synthesis, Heritage Management and public outreach
-  Amsterdam: Fokkens, team members
-  GIS maps for planning purposes:
   - data: Van Zijverden, Bartels, Soonius, RCE
-  Synthesis of the project for the general public
Prehistorie Noordwest Europa
- Bronsanalyse en depotvondsten (Fontijn)
  - Nieuw aangevraagd klein project met Berlijn (DAI)
   riviervondsten
  - Metaalanalyses: samenwerking met Delft met Janneke
   Nienhuis (PhD) en prof. Joris Dik
Material culture en artefact studies
- Gebruikssporenanalyse en artefact studies (Van Gijn i.s.m. drs.
 Annemiek Verbaas)
  - Vuursteen
  - Steen
  - Bot en gewei
  - Metaal
  Zie: Van Gijn 2009: Flint in focus
Historische Archeologie
- In opbouw
  - Focus op stadskernarcheologie
  - Convenant van Leiden
    • Afspraak tussen Leidse Universiteit en
     buurgemeenten voor samenwerking:
    • Stageplaatsen
    • Veldwerkinteressen
  - Veldwerk Romeinse tijd en Vroege Middeleeuwen in West-
   Nederland: (Jasper de Bruin)
World Heritage
- Onderzoeksprojecten i.s.m. studenten
 en staf
- Maatschappelijke stages
  - Nederland
  - Westbank
  - Zuid-Afrika
Wensen
 -  Niet in de eerste plaats zelf opgraven
 -  wel graag participatie in, en meedenken over veldwerk
 -  Betrokkenheid in het ontwerpstadium
 -  Stages voor studenten
    • Propedeuse: eigen onderzoek in de regio (Naaldwijk, Oegstgeest)
    • Bachelor: bij eigen onderzoek en bij bedrijven
    • Master:
      – maatschappelijke stages (heritage)
      – Kleine onderzoekjes
        » bijv. Hoeveel illigale handel kom je op het internet tegen (i.s.m.
          inspectie)
        » De relatie tussen de verkenning en uitkomsten van (definitief)
          onderzoek (scriptie)
      – gevorderd veldwerk (field archaeology)
Kansen
 -  Samenwerking
 -  Promotietrajecten i.s.m. bedrijven en instellingen (ook NWO)
 -  Uw werk inpassen in onze onderwijs- en onderzoeksprogramma’s
 -  Synergie
 -  Samenwerken aan kennisvermeerdering en behoud.

								
To top