module12 by suchenfz

VIEWS: 25 PAGES: 56

									    MODULE 12

   Self-study Notes
Kendi Kendine Çalışma Notları

       Derya PARMAKSIZ
  deryaparmaksz@hotmail.com
          Outline of the Module
             (İçindekiler)


  1. Talking about Past Experiences ( geçmişteki
  deneyimlerden konuşma)
  2. Asking about Past Experiences ( geçmişteki
  deneyimleri sorma)
  3. Simple Past Tense ( geçmiş zaman)
  4. Irregular Verbs ( düzensiz filler)
                           1
        Ünitedeki kelimeler
                  Module 12-1a

1. Weekend /vikend/: Hafta sonu  Let's have a picnic next weekend.
                ( Hadi, önümüzdeki hata sonu piknik yapalım .)

2. Breakfast / brekfıst/: Kahvaltı  I start my day with a good breakfast.
                  ( Güne iyi bir kahvaltıyla başlarım.)

3. Noodle / nudıl/: Erişte  There is a lot of oil floating in the noodle soup.
              ( Erişte çorbasının içinde çok fazla yağlı yüzen şeyler var.)

4. Dinner/ dinır/: Akşam Yemeği  We had a dinner at a very expensive restaurant
                 last week.
            ( Geçen hafta çok pahalı bir restoranda bir akşam yemeği yedik.)
                                              2
                  Module 12-1b


5. Awful/ ofıl /: Çok kötü   The handwriting on the note was simply awful.
                ( Nottaki el yazısı çok kötüydü.)

6. Wonderful/ vandırful/: Muhteşem  His wonderful performances at the party amazed
                   everyone.
               ( Onun partideki muhteşem performansı herkesi büyüledi.)

7. Leave/ liv/: Ayrılmak  He had to leave school to support his family.
             ( Ailesini geçindirmek için okuldan ayrılmak zorunda kaldı.)8. Meet/ mit/: Görüşmek  I prefer to meet you in th office rather than a public place.
             ( Seninle halka açık yerde değilde ofiste görüşmeyi tercih
             ederim.)
                                             3
                  Module 12-1c
9. Buy/ bay/ :Satın almak  I don’t prefer to buy fruit and vegetables at the supermarket.
              ( Marketten sebze ve meyve almayı tercih etmem.)

10. Take/ teyk/ :Almak  I need more practice before I take the driving test.
            ( Sürücü testi almadan önce daha fazla pratiğe ihtiyacım var.)

11. Try/ tray/: Çalışmak  We will try to persuade her to come to the party.
              ( Partiye gelmesi için onu ikna etmeye çalışacağız.)

                  Module 12-2a

12. Ferry/ feri/ : Vapur   They were so delayed they missed the last ferry.
               ( Geç kaldıkları için son vapuru kaçırdılar.)


13. Cross/ kros/: Karşıdan karşıya geçmek  He was hit by a car when he tried to cross
                      over the road.
           ( Karşıdan karşıya geçmeye çalışırken bir araba tarafından çarpıldı.)                                             4
                  Module 12-2b

14. Go shopping/ go şoping/ : Alışverişe çıkmak  I'm too busy, and have no time to
                         go shopping with you.
            ( Çok meşgulüm, seninle alışverişe çıkmaya hiç zamanım yok.)

15. Go fishing/ go fişing/ : Balığa gitmek  I like to go fishing on weekends.
                      ( Hafta sonları balığa gitmeyi severim.)16. Study/ sıtadi/: Ders çalışmak  He studied really hard to pass his exams.
                  ( Sınavlarından geçmek için çok sıkı çalıştı.)17. Meet a friend/ mit e frend/: Bir arkadaşla görüşmek  Tomorrow I will meet one of
                              my old friends.
                    ( Yarın eski arkadaşlarımdan birisiyle görüşeceğim.)                                             5
                  Module 12-2c

18. Spend a lot of money/ spend e lot of mani/: Çok fazla para harcamak 
   I went shopping yesterday and I spent a lot of money I wasn't planning to.
   ( Dün alışverişe gittim ve çok fazla para harcadım bunu planlamamıştım.)

19. Sleep for long hours/ slip for long aurs/: Saatlerce uyumak  Yesterday I had a
                  really bad headache so I slept for long hours.
              ( Dün başım çok kötü ağrıyordu bu yüzden saatlerce uyudum.)

20. Cook/ kuk/: Yemek pişirmek  I don't know how to cook but I would like to learn.
             (Yemek yapmayı bilmiyorum fakat öğrenmek istiyorum.)

21. Chat with friends/ çet vidh frends/: Arkadaşlarla sohbet etmek 
    He comes to this tea house to chat with friends each afternoon.
   ( O her öğleden sonra bu çay bahçesine arkadaşlarıyla sohbet etmek için gelir.)
                                            6
                   Module 12-3

22. Apply for/ ıplay for/: Başvurmak  Guys between 18 and 28 are allowed to apply
                    for this job.
                  ( 18 ile 28 yaş arasındaki beyler bu işe başvurabilir.)23. Fill in/ fil in/ Doldurmak   Please fill in the application form.
                 ( Lütfen başvuru formunu doldurun.)24. Accommodation/ ıkımıdeyşın/: Kalınacak yer    This is a business hotel with
              accommodation, conference and entertainment facilities.
       ( Burası konaklama, konferans ve eğlence faaliyetleri olan bir iş otelidir.)
                                             7
                 Module 12-4a

25. Patience/ peyşıns/: Sabır  If you want to be a teacher, you must have patience
               and understanding.
               (Öğretmen olmak istiyorsan sabırlı ve anlayışlı olmalısın.)

26. Guidance/gaydıns/: Rehberlik  I went to a counselor for guidance on my career.
                ( Kariyerimde rehberlik için bir danışmana gittim.)

27. Good Friends/ gud frends/: İyi arkadaşlar  They became really good friends
                    because they were very alike.
              ( Onlar çok iyi arkadaşlardı çünkü birbirlerine benzerlerdi.)

28. Enough food/ inaf fud/: Yeterli yiyecek  We have enough food for the party.
                      ( Parti için yeterli yiyeceğimiz var.)

29. Hard work/ hard vörk/: Sıkı çalışma  Being a lawyer requires hard work.
                     ( Avukat olmak sıkı çalışma gerektirir.)                                              8
                   Module 12-4b

30. Opportunity/ opuryunıti/ : Fırsat  The course gives students an opportunity to learn
                  ancient cultures of the world.
          ( Bu kurs öğrencilere dünyanın eski kültürlerini öğrenme fırsatını verir.)


31. Risk taking/ risk teykink/: Risk alma  Risk-taking is a normal adolescent behaviour.
                      ( Risk alma normal bir ergen davranışıdır.)


32. Outgoing personality/ autgoing pörsınalıti/: Girgin kişi  Ayşe is an outgoing girl
                    and she makes friends really quickly.
                  ( Ayşe girişken bir kızdır ve çabuk arkadaşlıklar kurar.)

33. Intelligence/ intelıcıns/: Zeka  His intelligence and general knowingness was really
                  impressive.
                   ( Onun zekası ve genel kültürü oldukça etkileyiciydi.)
                                                9
                 Module 12-4c

34. Luck/ lak/: Şans  I’ve had a bad luck since I moved to this town.
           ( Bu şehre taşındığımdan beri kötü şansa sahibim.)

35. Experience/ ıkpiriyıns/: Deneyim  He has extensive experience in international
                    business world.
              ( O uluslar arası iş dünyasında çok geniş deneyime sahiptir.)

36. Enough sleep/ inaf slip/: Yeterli uyku  Proper eating habits and enough sleep
                   are very imprortant for children’s health.
             ( Düzenli yemek yeme alışkanlığı ve yeterli uyku çocukların
              sağlığı için çok önemlidir.)

37. Creativity/ krieytiviti/: Yaratıcılık  The desirable feature of a candidate should
                  include creativity, and good communication skills.
            ( Bir adaydan istenilen özellik yaratıcılık ve güzel konuşabilme
             becerilerini içermelidir.)

                                              10
                   Module 12-4d

38. Attorney/ ıtörni/: Avukat  The attorney is working in a divorce case.
                ( Avukat boşanma davasında çalışıyor.)

39. Attend/ ıtend/: (okula toplantıya) gitmek  I hope everybody will attend the meeting
                        tomorrow morning.
                  ( Umarım herkes yarın sabahki toplantıya katılır.)

40. Devote/ dıvot/: Adamak  Doctors devote much time to their patients.
              ( Doktorlar zamanın çoğunu hastalarına adarlar.)

41. Invest/ ınvest/: Para yatırmak  The city has invested millions of dollars in this
                   museum.
                  ( Şehir bu müzeye milyon dolarlar yatırdı.)

42. Scholorship/ skolırşip/: Burs  The school provides scholarship for good students.
                   ( Okul başarılı öğrencilere burs sağlıyor.)


                                             11
                  Module 12-5a

43. Pan/ pen /: Tava      Oil the pan before you cook the eggs.
               ( Yumurtaları pişirmeden önce tavayı yağla.)

44. Bowl/ boul/: Kase      Mix the sugar, eggs and flour together in a bowl.
               ( Şekeri, yumurtaları ve unu birlikte bir kasede karıştır.)

45. Grill/ gril/ : Izgara   He cooked two pieces of beef on the grill.
               ( Izgaranın üzerinde iki parça sığır eti pişirdi.)

46. Plate/ pleyt/ : Tabak  He’s eaten a whole plate of spaghetti.
              ( O bütün bir tabak spagettiyi yedi.)

47. Aubergine/ abırjın/: Patlıcan  Peel and slice 3 large aubergines.
                  ( 3 tane büyük patlıcanı soy ve dilimle.)
                                              12
                  Module 12-5b

48. Skewer/ skyuvır/: Şiş    To check the cake is cooked, insert a metal skewer into
                the center.
                  ( Kekin piştiğini kontrol etmek için, ortasına metal bir şiş
                 batır.)

49. Hot pepper/ hat pepır/ :Acı biber  Yesterday , I bought 2 kilos of hot pepper at the
                   local market.
                   ( Dün pazardan 2 kilo acı biber aldım.)

50. Cucumber/ kyukımbır/ : Salatalık  Can you put some fresh cucumber into my
                   sandwich?
                 ( Sandiviçimin içine biraz taze salatalık koyar mısın?)

51. Oil/ oyl/ : Zeytin yağı  I want to add some olive oil to my salads.
               ( Salatama biraz zeytin yağı eklemek istiyorum.)                                               13
                  Module 12-5c


52. Steak/ steyk/ : Biftek     She prefers her steak well-done.
                 ( O bifteğini iyi pişmiş tercih eder.)

53. Separate/ sepıreyt/: Ayrı    Use separate knives for raw and cooked meat.
                  ( Çiğ ve pişmiş et için ayrı bıçaklar kullan.)

54. Whisk / vısk/ : Sallamak  Whisk eggs and oil together in a large bowl.
               ( Yumurtaları ve yağı birlikte büyük bir kapta salla.)

55. Rice/ rays/: Pirinç     The most commonly grown crop in Asia is rice.
                ( Asyada en çok yetişen ürün pirinçtir.)

56. Vineger/ vınıgır/ Sirke    My father always adds the vinegar to his soup.
                 ( Babam her zaman çorbasına sirke koyar.)
                                            14
                 Module 12-5d

57. Beef / bif /: Sığır eti  This beef is still undercooked. Boil it for ten more minutes.
              ( Bu sığır eti daha pişmemiş. On dakikadan daha fazla kaynat.)58. Sprinkle/ springkıl/ Serpiştirmek  Can you remove the potatoes from the grill and
                  sprinkle with salt?
                  ( Patatesleri ızgaradan çıkarıp, tuz serpebilir misin?)59. Recipe/ resıpi/ Yemek tarifi  The recipe of this wonderful cake is very simple.
                  ( Bu harika kekin tarifi çok basit.)
                                             15
            PAST TENSE ( GEÇMİŞ ZAMAN)

A – Kullanım Alanları:
Past Tense (Geçmiş Zaman) kalıbını, geçmişte belirli bir zamanda başlamış ve bitmiş
eylemler için kullanılır.
Örnek:
She painted the wall. (Duvarı boyadı.)
The game started at ten o’clock. (Oyun saat onda başladı.)

B – Geçmiş Zaman‟da Fiile Getirilen Ekler:
Simple Past Tense’de fiillerin 2. hali kullanılmaktadır. Ancak fiillerin ikinci hali sadece düz
cümlede kullanılır. Olumsuz ve soru cümlelerinde fillerin birinci hali kullanılır.

Geçmiş zaman kalıpları için fiiller ikiye ayrılırlar:
Bunlar Düzenli ( regular ) ve Düzensiz ( irregular ) fiiller ( verbs ) diye adlandırılır.

Düzenli filler ( regular verbs)
1. Geçmiş zamanda düzenli fiile getirilen standart ek –ed ekidir.
 Example: want >> wanted
       clean >> cleaned
       wash >> washed
                                                 16
2. Eğer fiil “e” ya da “ee” harfleriyle bitiyorsa, fiile sadece “-d” eki getirilir.
   move >> moved
   live >> lived
   agree >>agreed

3. Sonu “-y” ile biten fiillerde (“y” harfinden önce sessiz harf olması durumunda) bu harf “-i”
harfine dönüşür ve yukarıdaki maddede bahsettiğimiz “-ed” eki getirilir:
   carry >> carried
   bury >> burried
   marry >> married

4. Bir sesli ve bir sessiz harfle biten tek heceli fiillerde son harf ikilenir:
   drop >> dropped
   rob >> robbed
    fit >> fitted

5. Ancak bu şekildeki fiillerin sonu “x”,“w”, ve “y” ile bitenlerinde çiftleme olmaz.
  sew >> sewed
   fix >> fixed
  play >> played

                                              17
6. Bir sesli ve bir sessiz harfle biten iki heceli fiillerde vurgu ikinci hecedeyse son harf ikilenir.
   pre’fer >> preferred
   ad’mit >> admitted
  en’trap >> entrapped

7. Fakat aynı durumdaki fiillerden sonu “x”, “w” ve “y” ile bitenlerinde çiftleme olmaz..
   re’new >> renewed
  emp’loy >> employed
   af’fix >> affixed

8. “L” harfiyle biten fiillerde son harf ikilenir:
   travel >> travelled
   cancel >> cancelled
   towel >> towelled

9. Fakat “l” harfinden önce birden fazla sesli harf varsa “l” çift olmaz.
    sail >> sailed
   heal >> healed
   pool >> pooled
                                                 18
2. Düzensiz Filler ( irregular verbs)

İngilizce’de bazı fiiller, geçmiş zaman kalıplarında kullanılırlarken, kullanıldıkları zamanların
düzenli eklerini almazlar ve düzensiz olarak değişim gösterirler. Bu tür fiillere İngilizce’de
Düzensiz Fiiller ( Irregular Verbs)adı verilir. Bu fillerin aynen ezberlenmesi gerekir.Aşağıda
tabloda gördüğünüz tabloda birinci sütun, fiilin mastar halini yani yalın halini gösterir.
İkinci sütun fiilin geçmiş zaman (past tense) halini gösterir. Bu sütunlara fiilin birinci hali,
ikinci hali anlamına gelen V1, V2, olarak da rastlayabilirsiniz (V = verb yani fiil) .
     Infinitive (V1)             Past Tense (V2)

    arise (ortaya çıkmak)           arose
    be (olmak)                was/were
    become ( olmak)              became
    bear (dayanmak,doğurmak)         bore
    begin (başlamak)             began
    bite (ısırmak)              bit
    blow (esmek,üflemek)           blew
    break (kırmak)              broke
    bring (getirmek)             brought
    build ( inşa etmek)            built
    burst ( patlamak)             burst
    buy (satın almak)             bought
                                               19
    catch (yakalamak)             caught
Infinitive (V1)     Past Tense (V2)

choose (seçmek)      chose
come (gelmek)       came
creep (sürünmek)     crept
cut ( kesmek)       cut
dive ( suya dalmak)    dived /dove
do (yapmak)        did
drag (sürüklemek)     dragged
draw (çizmek)       drew
dream (düş kurmak)    dreamed/dreamt
drink (içmek)       drank
drive (*araç* sürmek)   drove
eat (yemek yemek)     ate
fall (düşmek)       fell
feed ( beslemek)      fed
feel ( hissetmek)     felt
fight (dövüşmek)     fought
find ( bulmak)      found
fly (uçmak)        flew
forbid ( yasaklamak)   forbade
forget (unutmak)     forgot
forgive (affetmek)    forgave
freeze (donmak)      froze

                      20
Infinitive (V1)         Past Tense (V2)
get (almak,ele geçirmek vb.)   got
give (vermek)           gave
go (gitmek)            went
grow (büyümek)           grew
have ( sahip olmak)        had
hang ( asmak)           hung
hide ( saklamak, gizlemek)     hid
hold ( tutmak)           held
hurt ( zarar vermek)        hurt
know ( bilmek)           knew
lay (yaymak,sermek)        laid
lead ( yönetmek, yönlendirmek)  led
leave ( ayrılmak)         left
let ( izin vermek)         let
lie ( yalan söylemek,uzanmak)   lay
light ( aydınlatmak)       lit
lose ( kaybetmek)         lost
make ( yapmak)          made
meet ( tanışmak)         met
pay ( ödemek)           pay
quit ( bırakmak, vazgeçmek)    quit

                          21
 Infinitive (V1)         Past Tense (V2)

read ( kitap okumak)         read
ride ( ata binmek)           rode
ring (*zil,telefon vb* çalmak)    rang
rise (çıkmak, yükselmek)        rose
run (koşmak)              ran
say ( söylemek)            said
see (görmek)              saw
seek (araştırmak)           sought
sell ( satmak)            sold
send ( göndermek)           sent
set (kurmak, hazırlamak)       set
shake (çalkalamak)          shook
shine ( parlamak)           shone
sing (şarkı söylemek)         sang
sink (batmak)             sank
sit (oturmak)             sat
sleep ( uyumak)            slept
speak (konuşmak)           spoke
spring (sıçramak, fırlamak)      sprang
stand ( ayakta beklemek)       stood
steal (çalmak,aşırmak)        stole
sting (sokmak, batırmak)       stung


                          22
 Infinitive (V1)        Past Tense (V2)

strike (vurmak, çarpmak)      struck
swear (yemin etmek,küfretmek)   swore
swim ( yüzmek)           swam
swing (sallanmak, sallamak)    swung
take (almak, götürmek)       took
tear (yırtmak)           tore
tell (söylemek)          told
throw (atmak, fırlatmak)      threw
think ( düşünmek)         thought
understand ( anlamak)       understood
wake (uyanmak, uyandırmak)     woke/waked
wear (giymek)           wore
win ( giymek)           won
write (yazmak)           wrote
                         23
 B-Geçmiş Zaman‟da Olumsuz Cümle

Geçmiş zaman kalıbında olumsuz cümle kurarken, özneden sonra olumsuz yardımcı fiil didn‟t
(did not) kullanılır, fiil herhangi bir ek almaz veya değişime uğramaz, mastar haliyle kullanılır.

Örnek:

She didn’t visit her grandmother last week. (Geçen hafta büyükannesini ziyaret etmedi.)
He didn’t sleep until his mother came. (Annesi gelinceye kadar uyumadı.)
They didn’t get up early this morning. (Onlar bu sabah erken kalkmadı.)

C-Geçmiş Zaman‟da Soru Cümlesi

Geçmiş zamanda soru cümlesi yaparken, cümlenin başına “did” yardımcı fiili getirilir, ardından
özne ve ardından da fiilin ek almamış veya değişmemiş hali yani mastar hali getirilir.

Örnek:

Did you meet him at the party last weekend? (Geçen haftasonu onunla partide karşılaştın mı?)
Did they buy a new house? (Yeni bir ev satın aldılar mı?)

                                              24
>>Eğer sorumuzu olumsuz yapacaksak, yardımcı fiile olumsuzluk eki olan “not” ekini getiririz.

Örnek:
Didn’t he study for the exam three days ago? (3 gün önce sınav için çalışmadı mı?)

>>Eğer “ne, nerede, kim, niçin, ne zaman, ne kadar” gibi herhangi bir soru kelimesi
kullanılacaksa ,en başa o soru kelimesi getirilir, ardından yukarıda belirtilen kurallar uygulanır.

Örnek:
What did you do last night? (Dün gece ne yaptın?)
Where did they go last night? (Onlar dün gece nereye gitti?)

GEÇMİŞ ZAMANDA EN ÇOK KULLANILAN ZAMAN İFADELERİ ( TIME EXPRESSIONS)

yesterday (dün) =I went to theatre yesterday. (Dün sinemaya gittim.)

last week/year/Sunday etc. (Geçen hafta/yıl/Pazar vs.)= He bought a car last week.
(Geçen hafta araba aldı.)

two years/four days/three minutes ago (iki yıl/dört gün/üç dakika önce)= I saw her two
minutes ago. (İki dakika önce onu gördüm.)

Last night (dün gece)= I watched a movie last night on TV. (Dün gece televizyonda bir film
izledim.)                                       25
           MODULE 12-1a( 1. aktivite)
Look at the picture.
Who are they?                   TÜRKÇESİ VE CEVAPLARI
Where are they? What are they doing?
                                    26
             MODULE 12-1b( 2. aktivite)

Pelin, Sophia and Emre are at the cafeteria. They are talking about their weekend.
Listen to the dialogue.

Pelin: How was your weekend Sophia ?
Sophia: Saturday was fantastic! I got up late on Saturday. I had breakfast in my room.
    I left home around 2. I met Emre at Gima. We watched a movie called The Fog.
    We bought some food and then left Gima around 7 for dinner at Emre’s place.
Pelin: So you had a good time, very nice! How was the movie?
Emre: It was a thriller. I didn’t like it vey much because the story wasn’t very good.
    What about you? What did you do in Izmir?
Pelin: I went to a Japanese restaurant on Saturday!
    The food was wonderful. I had some sushi and noodle salad. After dinner
    I drank green tea and came home at midnight.
Sophia: Marvellous!


                                   TÜRKÇESİ


                                           27
              MODULE 12-1b( 2. aktivite)


Indicate whether the statements are true or false.
True- False

 1. Pelin went to İstanbul at the weekend .  ……………...
 2. The film was comedy.           ………………
 3. Emre didn’t like the movie.        ………………
 4. Pelin went to a Japanese restaurant.   ………………
 5. The food served in the restaurant was   ……………….
  awful.                             CEVAPLAR
                                  28
            MODULE 12-1c( 3. aktivite)

Read the dialogue again and match the phrases to make a sentences.

………………. 1. Sophia left Gima
………………..2. Sophia met Emre
………………..3. The food was wonderful
………………..4. Pelin went
………………..5. Pelin came home

      a) at Gima.
      b) to a Japanese restaurant on Saturday.
      c) at the Japanese restaurant.
      d) at midnight.
      e) around 7 on Sunday.


                            TÜRKÇESİ VE CEVAPLAR


                                       29
             MODULE 12-1d( 4. aktivite)

Underline the verbs in the dialogue and try to match the verbs below with their past
forms.

…………....1. is               a) watched
………….…2. are               b) got
…………….3. have               c) liked
…………….4. get               d) bought
…………….5. leave              e) took
…………….6. meet               f) had
…………….7. watch              g) left
…………….8. buy                h) was
…………….9. like               i) tried
…………...10. take              j) were
……………11. try                k) met

                                  CEVAPLAR


                                          30
             MODULE 12-2a (5.aktivite)

Look up the verbs and write these sentences in the past tense. There is a longer list
of irregular verbs at the end of the book.

 USUALLY                 LAST WEEK

 1. I go to school by bus.        1. I went to school by bus.
 2. My parents come home late.      2. …………………………………………
 3. Jennifer wears jeans.         3. …………………………………………
 4. My mother buys a present for me.   4. …………………………………………
 5. We drive home.            5. …………………………………………
 6. They take a ferry to cross the    6. …………………………………………
  Dardalleness.


                             CEVAPLAR
                                          31
                MODULE 12-2b ( 6.aktivite)
   My Weekend
   Match the pictures with the activities.

                        3.      4.
1.            2.
5.           6.           7.         8.
                                    32
                 MODULE 12-2b ( 6.aktivite)

9.                10.            11.
   a) go shopping           h) cook
   b) go fishing           i) chat with friends
   c) study              j) play basketball/ football/voleyball
   d) meet a friend/ friends     k) clean the house
   e) see a film
   f) spend a lot of money                      CEVAPLAR
   g) sleep for long hours

                                         33
                      MODULE 12-2c ( 7.aktivite)


Now write about your weekend then share it with your partner.

Example: My weekend was wonderful /terrible /bad /good. First, I………………………...
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
                                                CEVAPLAR
                                                                     34
               MODULE 12-3a ( 8.aktivite)
Interview with an Erasmus student.
Asking questions in the past. Pay attention to changes in the verbs when asking about
the past.

1. Where were you born?             I was born in Porto, Portugal.

2. When were you born?             I was born in 1986.

3. How did you apply for the Erasmus      I applied for the programme, filled in a form
Exchange Programme?               and sent it to the Foreign Affairs’ Office.

4. Why did you choose Turkey?          I chose Turkey because we had similiar
                        climate and food.
5. How did you find your contact person in   International Affairs’ Office found the contact
Turkey?                     person and I wrote to him.
6. Did you have any difficulties? ( cultural,  No, I didn’t have any difficulties there. I liked
language, educational, accommodation)      it there.

           TÜRKÇESİ VE GEÇMİŞ ZAMANDA SORU CÜMLESİ
           OLUMSUZ CÜMLE ve FİİLLERİN ÇEKİM HALLERİ
                                               35
      MODULE 12-3b ( 9.aktivite)


 What are the rules for irregular past forms?Positive  I had dinner.


Negative  I………………………………………


Question  ……………………………………….
                        CEVAPLAR


                              36
               MODULE 12-3c ( 10.aktivite)
 Look at the form below. Ask your partner the questions and fill in the form.1. Where were you born?

2. When were you born?

3. Where did you get your secondary
education?

4. Why did you choose your department?

5. How did you find your accommodation here?

6. Did you have any difficulties? ( cultural,
educational, accommodation, financial)
                                TÜRKÇESİ
                                        37
            MODULE 12-3d ( 11.aktivite)

Read each pair of sentences and tick the correct one.

1.   a) He went out last night.     5.   a) What did you have for lunch?
    b) He goes out last night.         b) What had you for lunch?


2.    a) Did you saw Pelin yesterday?  6.    a) When did you leave university?
     b) Did you see Pelin yesterday?      b) When you left university?


3.    a) Did you get the job?      7.    a) He teached me how to read.
     b) Did you got the job?          b) He taught me how to read.


     a) She buyed a TV last month.   8.      a) They sang a song at the party.
4.
     b) She bought a TV last month.         b) They singed a song at the party.


                                  CEVAPLAR
                                           38
            MODULE 12-4a ( 12.aktivite)

A life of success
What is success to you ?
Work with your partner and put the following characteristics necessary to become
successful in order of priority.


     patience         hard work           luck

     money           opportunities         experience

     guidance         risk taking          time management

     good friends       outgoing personality     enough sleep

     enough food       intelligence          creativity


                               TÜRKÇESİ


                                          39
              MODULE 12-4b ( 13.aktivite)
Read about the life of Bill Gates.
Insert the following sentences into the text.

          Bill Gates was born on Oct. 28, 1955. Gates grew up in Seattle with
          his two sisters. Their father, William H. Gates, was an attorney.
              1     Gates attended public elementary school and the
          Private Lakeside School        2     In 1973, Gates entered
          Harvard University as a researcher.      3     In his junior
          year, Gates left Harvard to devote his energies to Microsoft. He started
          the company in 1975 with his childhood Paul Allen.      4
          Under Gate’s leadership, Microsoft Company improved software
          technology. The company invested approximately 6.2 billion dollars on
          research and development in the 2005 fiscal year.


 a) There he discovered his interest in software and began programming computers at
 the age of 13.
 b)While at Harward, Gates developed a version of the programming language BASIC
 for the first microcomputer the MITS Altair.

                                             40
            MODULE 12-4b ( 13.aktivite)


c) Their late mother, Mary Gates, was a school teacher.
d) They developed software for personal computers.Now write 3 questions about him and ask around the class.
                         CEVAPLAR VE TÜRKÇESİ
                                     41
              MODULE 12-4c ( 14.aktivite)
 Famous People
a) Talk to your partner.
  Who are the famous people in your country?
  What did they do?

b) Write about a person you admire.
  What is his/ her name?
  Where/ When was he/ she born?
  Which schools did he/she finish?
  What does he/ she do now?
  Why do you admire him/her?

I admire my uncle most. He was born in Erzurum, in 1960. He went to primary and
secondary school in Erzurum. He started university in Istanbul. He studied medicine. But
his family didn’t send him much money. So he worked in a restaurant but he was very
patient and he worked hard. Then, he finished university and got a scholarship and went
to France and studied there, too. In 1995 he came back to Turkey. He is a professor now.                                 TÜRKÇESİ
                                            42
              MODULE 12-5a ( 15.aktivite)


Pelin and Emre are at International Club. They organized an international night for
students and visitors. After the event, Sophia is asking questions about the night.
Which of these activities did they do?

      1. They went out and danced in the garden

      2. Emre played the guitar.

      3. Some visitors left the party early.

      4. Emre took a lot of photos.
                               CEVAPLAR
                                           43
              MODULE 12-5b ( 16.aktivite)


Work with your partner. Ask the following questions and then report the answers to
your teacher.

1. When did you last go to a party?
2. Where was it?
3. Who did you go with?
4. How was it?
5. What happened there?
6. When did you leave the party?


                           TÜRKÇESİ
                                        44
              MODULE 12-5c( 17.aktivite)
About People
Read Enrico‟s English teacher‟s CV

Name and Surname: Salvador Lopez (Mr.)
Date of Birth:  30.05.1962
Title:      Dr.

DEGREE         FIELD           UNIVERSITY      YEAR
BA (Bachelor of Arts)  English Language and   The University of   1983
            Literature        Rome, Italy
MEd. (Master of     Foreign Languages     The University of   1987
Education)       Education         Leeds, Britain
PhD (Doctor of     Use of ICT(Information-  The University of   1988-1993
Philosophy)       Communication and     Chicago, USA
            Technology) in Foreign
            Language Education
Post-Doctorate     Use of Computers in    The University of   1995-1997
Research        teaching English     Edinburgh, Scotland

                                        45
             MODULE 12-5c( 17.aktivite)


 Look at the answers and ask the questions.
 Ask two more questions about Salvador Lopez.1. When……………………………………………………………….
  He was born in 1962.
2. What………………………………………………………………..
  He studied English Language and Literature in Italy.
3. Where………………………………………………………………
 He did his PhD in the USA.
4. When……………………………………………………………….
 He finished his PhD in 1983.

                             CEVAPLAR
                                   46
                MODULE 12-5d( 18.aktivite)

Look at the example.
Make these sentences negative. Then correct the sentences.

Example:
Mr. Lopez finished his first degree in Portugal.
Mr. Lopez didn’t finish his first degree in Portugal.
He finished it in Italy.

1. Mr. Lopez went to Chicago to do his post-doctorate degree.
2. Mr. Lopez was born in 1965.
3. Mr. Lopez completed his first degree in German Language and Literature.
4. Mr. Lopez did his MEd. at the University of Leicester.
5. Mr. Lopez got his PhD. Degree in 1995.

                                CEVAPLAR                                       47
              MODULE 12-6a( 19.aktivite)

Work with a partner. Interview him/her about his/her life. Fill in the form.

When were you born?

Where did you get your secondary education?

What was your favourite subject at secondary
school?
Do you have a girl/boy friend? If yes, how did
you meet?
What did you do during mid-term break?

Where did you go for your summer holiday last
year?
Other                               TÜRKÇESİ
                                        48
                   MODULE 12-6

 GRAMMAR FOCUS
 Some English verbs are regular in their use in the past form but some verbs are irregular:
 There is not a rule for their use.
REGULAR VERBS             PRESENT           PAST SIMPLE


                    finish           finished
Regular verbs take –ed in past tense
                    stop            stopped

                    work            worked
IRREGULAR VERBS
Sometimes the verb changes       go             went
completely
                    buy             bought
Sometimes there is no change      cut             cut
                    put             put

                           DÜZENLİ VE DÜZENSİZ         49
                              FİİLLER
              MODULE 12-7a (1. aktivite)

Consolidation and Review 9-12 Beef Kebab with Rice
 What is this? Look at the picture and tick the correct box.1.              2.              3.
      pans             grill         tomatoes
     bowls             plate         aubergines
                                      50
        MODULE 12-7a (1. aktivite)4.             5.
   pencils              hot peppers
   skewers              cucumbers
                        CEVAPLAR
                              51
             MODULE 12-7b (2. aktivite)
Erich and Sedat want to cook „ Grilled Asian Beef Kebab with Rice.‟ But they don‟t
have anything to cook. Prepare a shopping list for them according to instructions
below.

 Recipe Summary
 Difficulty: Easy
 Prep Time: 15 minutes
 Cook Time: 10 minutes
 Serving:  4 serving

 INSTRUCTIONS:
 Put oil on a grill.Put steak and aubergines on separate skewers. In a small bowl, whisk
together soy sauce, rice vinegar and sesame oil. Brush this on beef and aubergines. Put
skewers on hot grill. Grill for 2 more minutes. Sprinkle hot pepper on meat and aubergines.
Grill 2 more minutes.
 Cook rice in a pan of boiling water, add salt, black pepper and hot pepper.
 Put the beef and aubergines on a plate of rice and serve.

                                 TÜRKÇESİ
                                             52
             MODULE 12-7b (2. aktivite)
 Prepare a shopping list for them according to instructions.

   SHOPPING LIST

 1. ………………………………………
 2. ………………………………………
 3. ………………………………………
 4. ………………………………………
 5. ………………………………………
 6. ………………………………………
 7. ………………………………………
 8. ………………………………………
 9. ………………………………………
 10………………………………………..

 Write the recipe for a favourite dish. Then give your classmates instructions on
how to cook meal.

                                CEVAPLAR
                                          53
              MODULE 12-7c (3. aktivite)

Choose the correct verb from the list and put it into its correct form for each blank.  buy   have     Yesterday, It ……………. my brother’s birthday. His name is
             John. He is 24. I ……………. him a black, leather wallet. He…...
  aren‟t  are
             ……………. my present a lot. My parents ………………………..
  is    meet     here. They ………………… him for his birthday. We ……………
             very happy. We …………………. out together. We ……………...
  like   phone
             John’s friends and ………………….great fun.
  go                          CEVAPLAR VE TÜRKÇESİ
                                           54
              MODULE 12-7d (4. aktivite)

What did you do at the weekend or what didn‟t you do?
Write true sentences about yourself.

Example: I played football on Saturday but I didn’t go to the cinema.

1. ….I went to the cinema on Saturday……………… (go)
2. ………………………………………………………... (play)
3. ………………………………………………………… (see)
4. ………………………………………………………… (do)
5. ………………………………………………………… (make)
6. ………………………………………………………… (read)
                                  TÜRKÇESİ                                       55

								
To top