Kulflistmind

Document Sample
Kulflistmind Powered By Docstoc
					      MAB TITKÁRSÁG                              Külföldi intézmény kérelmeinek listája (2004.január 1-től):
                                                                     C:\Docstoc\Working\pdf\3600750f-2099-4cde-9cb4-9e012f10c860.xls
                                                   Állapot: 2006.05.05.Kód szám       Egyéb  Egyetem / Főiskola      Kérelem címe                 Beérkezés  MAB vélem. Dön-tés  MAB döntés szám Megjegyzés                  Engedéllyel működő
           hivat-                                        időpontja   ideje                                   felsőoktatási intézményekről
           kozás                                                                                      (2008. Március 3-i állapot
                                                                                                    szerint) MK 53. Szám

  sz337           University of Hertfordshire  Angol intézmény magyarországi működése     1997.   12/19/1997  T    1997/7/XII/1.   Az Accounting Management
                + SZÁMALK           Intézmény által kért: Accounting Management                            Information System a magyar
                               Information System szak magyarországi                 NT    1997/7/XII/2.   felsőoktatás jelenlegi
                               működése                                              struktúrájában az akkreditált
                                                                                iskolai rendszerű felsőfokú
                                                                                szakképzés szintjének felel meg,
                                                                                ezért a szakon kiadott
                                                                                bizonyítványok nem tekinthetők
                                                                                felsőfokú oklevélnek. Ezt a tényt
                                                                                az oklevelek egyenértékűségének
                                                                                megállapításakor érvényesíteni
                                                                                kell.                Számalk: Champlain      A/ Buckinghamshire Chilterns University     2001.   7/6/2001  NT   2001/6/IV/2/A-B-C A/ A három felsorolt szak egyike   A/ Működésre feljogosító
                College + New College     „Certificate in Management”,                                   sem illeszthető bele szervesen a   engedély érvényes:
                International         „Diploma in Management Studies” (DMS)                              magyar felsőoktatás tantervi     2010.december 31-ig
                               „Master of Business Administration” (MBA)                            struktúrájába, ily módon a kiadott
                               diplomák                                             diploma sem lehet egyenértékű
                                                                               semelyik magyar felsőoktatási
                                                                               szakon szerzett diplomával.
                                                                               B/-C/ A két külföldi intézmény
                               B/ Swinburne University of Technology                              felsorolt szakjainak tartalma és
                               (SUT), Melbourne (Australia)                                   képzési szintje nem felel meg a    B/ Működésre feljogosító
                               C/ Champlain College, Burlington, Vermont                            Magyarországon oktatott hasonló    engedély érvényes:
                               (USA)                                              szakok tartalmának, sem        2010.december 31-ig
                                                                               kimeneteli szintjük, sem pedig a
                                                                               részképzés időarányos szintjei
                                                                               tekintetében. A magyarországi
                                                                               működésre engedélyt kérő
                                                                               intézmények részképzést
                                                                               folytatnak. A MAB a
                                                                               magyarországi részképzés ellen
                                                                               nem emel kifogást.
      K - karalapítás, E - egyetem alapítás, F - főiskola alapítás, N - névváltoztatás, S - storno, NV- nem véleményezte a MAB                                                1
      MAB TITKÁRSÁG                               Külföldi intézmény kérelmeinek listája (2004.január 1-től):
                                                                      C:\Docstoc\Working\pdf\3600750f-2099-4cde-9cb4-9e012f10c860.xls
                                                    Állapot: 2006.05.05.Kód szám       Egyéb  Egyetem / Főiskola       Kérelem címe                   Beérkezés  MAB vélem. Dön-tés  MAB döntés szám Megjegyzés                Engedéllyel működő
           hivat-                                          időpontja   ideje                                  felsőoktatási intézményekről
           kozás                                                                                       (2008. Március 3-i állapot
                                                                                                     szerint) MK 53. Szám

                University of San Francisco környezetvédelmi menedzser (MSc in          2002.    3/29/2002  T   2002/3/VI.     Az University of San Francisco a Működésre feljogosító engedély
                + Pázmány Péter Katolikus Environmental Management)                                         Ftv. 110 § (1) a. bekezdésben   érvényes: 2010.december 31-ig
                Egyetemmel közös képzés                                                       foglalt követelményeknek
                                                                                  megfelel, így az amerikai
                                                                                  intézmény magyarországi
                                                                                  működése ellen a MAB nem emel
                                                                                  kifogást. A kibocsátott oklevél
                                                                                  (MSc in Environmental
                                                                                  Management) nem egyenértékű
                                                                                  egyik magyar felsőoktatási
                                                                                  szakon szerzett diplomával sem,
                                                                                  az oklevelet csak az University of
                                                                                  San Francisco állíthatja ki.
                Universita Cattolica +     európai tanulmányok és globális ügyek       2004.    5/28/2004  T/NT   2004/5/VIII/1.  A MAB az intézmény
                Pázmány Péter Katolikus    szakirányú továbbképzési szak indítása                                magyarországi működését
                Egyetemmel közös képzés                                                       támogatja, de a kiadott diploma
                                                                                  magyar diplomaként történő
                                                                                  elfogadását nem támogatja.

Lm 1              Angliai Ruskin University   Külföldi intézmény Magyarországi működés    4/13/2004   1/28/2005   T/NT 2005/1/VII/3.     HGY                Működésre feljogosító engedély
                (Korábban: Angliai       engedélyezésének kérése                                        A MAB az intézmény        érvényes: 2010.december 31-ig
                Polytechnic University) +                                                      magyarországi működését a
                Budapesti Gazdasági                                                         jelenlegi jogszabályok alapján
                Főiskolával közös képzés                                                       nem kifogásolhatja, a kiadott
                                                                                  diplomák magyar diplomaként
                                                                                  történő elismerését ugyanakkor
                                                                                  nem támogatja, minthogy azok
                                                                                  nem egyenértékű-ek egyik
                                                                                  magyar diplomával sem.
Lm 2              Egyesült államokbeli      Egyesült államokbeli székhelyű felsőoktatási  6/17/2004          S             GA
                székhelyű Liberty University  intézmény a magyarországi Adventista                                 Az akkreditációs eljárás
                + Adventista Teológiai     Teológiai Főiskolával folytatandó közös                                megindításához kiegészítések
                Főiskolával közös képzés    képzés működésének engedélyezése                                   kérése 2004. 06.19-én, válasz
                                                                                  nem érkezett!!!
      K - karalapítás, E - egyetem alapítás, F - főiskola alapítás, N - névváltoztatás, S - storno, NV- nem véleményezte a MAB                                                 2
      MAB TITKÁRSÁG                             Külföldi intézmény kérelmeinek listája (2004.január 1-től):
                                                                    C:\Docstoc\Working\pdf\3600750f-2099-4cde-9cb4-9e012f10c860.xls
                                                  Állapot: 2006.05.05.Kód szám       Egyéb  Egyetem / Főiskola     Kérelem címe                 Beérkezés  MAB vélem. Dön-tés  MAB döntés szám Megjegyzés               Engedéllyel működő
           hivat-                                      időpontja   ideje                                 felsőoktatási intézményekről
           kozás                                                                                  (2008. Március 3-i állapot
                                                                                                 szerint) MK 53. Szám

Lm 3              John Moores University   Külföldi intézmény magyarországi működés  7/14/2004   2/25/2005  T/NT 2005/2/IX/1.*    HGY               Működésre feljogosító engedély
                Liverpool + Szolnoki    engedélyezésének kérése                                     *Mo-i működését a jelenlegi   érvényes: 2010.december 31-ig
                Főiskola                                                          jogszabályok alapján nem
                                                                             kifogásolhatja, a kiadott
                                                                             diplomák magyar diplomaként
                                                                             történő elismerését NT, minthogy
                                                                             az általul tanúsított
                                                                             szakképzettség mo-i elismerésére
                                                                             jelenleg nincs lehetőség.
                                                                             **újravizsgálathoz 2004/10/IX/2.
                                                                             levette a napirendről
Lm 4        K254    Katowicei Sziléziai Egyetem Lengyelországi székhelyű felsőoktatási   8/23/2004          S            PÉ (Uniwersytet Slaski)
                              intézmény az Országos Lengyel Kisebbségi                            2004.10.08-án formai hiányokat
                              Önkormányzattal együttműködve mo-i                               felsoroló levél ment 819/3/2004.
                              működés engedélyezése                                     számon. Válasz nem érkezett!!!

Lm 5        a,b    Moszkvai Állami Kulturális Külföldi intézmény magyarországi működés  8/23/2004   12/10/2004  NT   2004/10/IX/1.  MSZ
                és Művészeti Egyetem + Mo- engedélyezésének kérése                                     A kérelmező intézmény
                i ADU Oktatási Központtal                                                 akkreditációját igazoló
                (Csepel Okt. és Szolg. Kft-                                                dokumentumot olyan
                vel) kötött együttműködés                                                 akkreditációs szervezet adta ki
                keretében indítandó képzés                                                 (Orosz Föderáció Minisztériuma),
                                                                             mely szervezet nem tagja az
                                                                             ENQA-nak (European
                                                                             Association for Quality
                                                                             Assurance), akkreditációs
                                                                             rendszere nem felel meg az
                                                                             európai standardoknak.
      K - karalapítás, E - egyetem alapítás, F - főiskola alapítás, N - névváltoztatás, S - storno, NV- nem véleményezte a MAB                                             3
      MAB TITKÁRSÁG                              Külföldi intézmény kérelmeinek listája (2004.január 1-től):
                                                                     C:\Docstoc\Working\pdf\3600750f-2099-4cde-9cb4-9e012f10c860.xls
                                                   Állapot: 2006.05.05.Kód szám       Egyéb  Egyetem / Főiskola      Kérelem címe                  Beérkezés  MAB vélem. Dön-tés  MAB döntés szám Megjegyzés               Engedéllyel működő
           hivat-                                        időpontja   ideje                                 felsőoktatási intézményekről
           kozás                                                                                   (2008. Március 3-i állapot
                                                                                                  szerint) MK 53. Szám

Lm 6              University of Durham és a Külföldi intézmény magyarországi működés    10/26/2004   9/30/2005  T/NT 2005/7/XI/1.     HGY/HT               Működésre feljogosító engedély
                SZÁMALK Open Business engedélyezésének kérése távoktatási képzés                               Ffg.: 2005/2/IX/2.         érvényes: 2010.december 31-ig
                School          engedélyezése                                            A MAB a jelenlegi jogszabályok
                                                                               alapján az intézmény
                                                                               magyarországi működését nem
                                                                               kifogásolhatja, bár a kérelemből -
                                                                               a kiegészítésként beküldött
                                                                               anyagokkal együtt sem állapítható
                                                                               meg, hogy a távoktatási formában
                                                                               tervezett képzés mennyiben felel
                                                                               meg a MAB akkreditációs
                                                                               követelményeinek.
Lm 7              Erlangen-Nürnbergi      Német nyelvű posztgraduális jogi képzés   2/22/2005          NV            DZs               Működésre feljogosító engedély
                Friedrich Alexander     Pápán                                              LM7/482-2/2005. sz.       érvényes: 2010.december 31-ig
                Egyetem + Pápai                                                        2005.márc.7-i levél: …..
                Református Teológiai                                                     "Nem felsőfokú oklevéllel záruló
                Akadémiával közös képzés                                                   képzést folytató intézmény Mo-i
                                                                               műk.engedélyezésével kapcsolatos
                                                                               véleményezés nem tartozik a MAB
                                                                               hatáskörébe.
Lm 8              Groupe ESSCA -        külföldi felsőoktatási intézmény      3/23/2005   6/30/2006   T   2006/6/X/5/4.  HGY
                Franciaország        magyarországi működésének engedélyezése                             az intézmény hitelt érdemlően
                                                                               dokumentálta, hogy érvényes
                                                                               francia akkreditációval
                                                                               rendelkezik.
Lm 9              École d' Art Maryse Eloy   külföldi felsőoktatási intézmény és a VISART 2005.04.06.  9/30/2005  NT   2005/7/XII/2.  MSZ
Lm 9kieg.           Institut Superieur      Művészeti Akadémia közös magyarországi    2005.06.01.
                International d' Art et de  működésének engedélyezése
                Design (EME-ISIAD) -
                Franciaország
Lm 10             Universitatea de Medicina  Külföldi felsőoktatási intézmény mo-i   7/8/2005    2/24/2006   T   2006/2/XI.    RÉ                Működésre feljogosító engedély
                si Farmacie Románia     működésének engedélyezése (Marosvásárhelyi
                              Orvostudományi és Gyógyszerészeti Egyetem
                              Orvostovábbképző Kara, Bp. 4 tanszékkel)
      K - karalapítás, E - egyetem alapítás, F - főiskola alapítás, N - névváltoztatás, S - storno, NV- nem véleményezte a MAB                                              4
      MAB TITKÁRSÁG                             Külföldi intézmény kérelmeinek listája (2004.január 1-től):
                                                                     C:\Docstoc\Working\pdf\3600750f-2099-4cde-9cb4-9e012f10c860.xls
                                                  Állapot: 2006.05.05.Kód szám       Egyéb  Egyetem / Főiskola      Kérelem címe                Beérkezés  MAB vélem. Dön-tés  MAB döntés szám Megjegyzés               Engedéllyel működő
           hivat-                                      időpontja   ideje                                 felsőoktatási intézményekről
           kozás                                                                                  (2008. Március 3-i állapot
                                                                                                szerint) MK 53. Szám

Lm 11             Heriot - Watt University -  Külföldi felsőoktatási intézmény mo-i   2005.09.20.  4/28/2006  NT   2006/4/IX/4.   HT
       kieg.       Anglia + SZÁMALK       működésének engedélyezése - SZÁMALK    2005.12.14.                     *Mo-i működését a jelenlegi
                              Oktatási Rt.-vel közösen                                   jogszabályok alapján nem
                              (Information Technology (BSc szak)                              kifogásolhatja, a kiadott
                                                                             diplomák magyar diplomaként
                                                                             történő elismerését Nem
                                                                             támogatja. Mo-i jelenleg
                                                                             elfogadott informatikai BSc
                                                                             szakok egyikébe sem illeszthető
                                                                             bele. Több ponton nem felel meg
                                                                             a MAB távoktatási képzésekre
                                                                             vonatkozó elvárásainak.Lm 12             Webster University      az amerikai egyetem - a Szent István   10/14/2005         T   2006/8/X/84.   HGY                Működésre feljogosító engedély
                Vienna Campus,        Egyetemmel közösen kidolgozott -                               A Webster University az USA-    érvényes: 2010.december 31-ig
                Berchtoldgasse 1.      magyarországi programjának működési                              ban regisztrált és működési
                1220 Vienna, Ausztria    engedélyezése                                         engedéllyel rendelkező egyetem,
                                                                             és magyarországi működéséhez a
                                                                             Szent István Egyetem biztosítja
                                                                             az infrastruktúrát.
                                                                             Megjegyzés:
                                                                             - az intézmény által kiadni
                                                                             tervezett MBA diploma a
                                                                             szakirányú továbbképzés
                                                                             kategóriájába tartozik.
                                                                             - az intézmény nem kérte az általa
                                                                             kiadott diploma magyarországi
                                                                             megfelelőségének megállapítását.
Lm 13             Schiller Nemzetközi     Schiller Nemzetközi Egyetem Bachelor of  12/12/2006  4/27/2007  NT   2007/5/XI/6.   RÉ
                Akadémia Oktatási Kft    Arts in International Relations and
                              Diplomacy alapszakot kíván indítani
                              Magyarországon
      K - karalapítás, E - egyetem alapítás, F - főiskola alapítás, N - névváltoztatás, S - storno, NV- nem véleményezte a MAB                                            5
      MAB TITKÁRSÁG                             Külföldi intézmény kérelmeinek listája (2004.január 1-től):
                                                                     C:\Docstoc\Working\pdf\3600750f-2099-4cde-9cb4-9e012f10c860.xls
                                                  Állapot: 2006.05.05.Kód szám       Egyéb  Egyetem / Főiskola      Kérelem címe                 Beérkezés  MAB vélem. Dön-tés  MAB döntés szám Megjegyzés                Engedéllyel működő
           hivat-                                       időpontja   ideje                                  felsőoktatási intézményekről
           kozás                                                                                    (2008. Március 3-i állapot
                                                                                                  szerint) MK 53. Szám

Lm 14             Párizsi X Egyetem Nauterre Kisvállalkozások gazdálkodási menedzsmentje 12/20/2006   2/20/2007  NV   2007/2/VII/2/3.  HGy
                             francia egyetemi diploma kidási engedély                              Az Université Paris X-Nanterre
                                                                               beadványában kéri magyarországi
                                                                               működésének és a
                                                                               „kisvállalkozások gazdasági
                                                                               menedzsmentje” francia, ún.
                                                                               egyetemi diploma kiadásának
                                                                               engedélyezését. Nem kéri viszont
                                                                               a képzés magyarországi
                                                                               elismerését, amellett a beadvány
                                                                               szerint a képzés magyar
                                                                               felsőoktatási végzettséget nem
                                                                               ad. Ezért a MAB nem tartja
                                                                               szükségesnek azt, hogy erről a
                                                                               kérelemről szakmai véleményt
                                                                               fogalmazzon meg.
Lm 15             Conservatorie National des  Vállalkozás és menedzsment franciaországi  12/20/2006  2/20/2007  NV   2007/2/VII/2/4.  HGy
                Arts et Métiers (CNAN)    egyetemi diploma kiadási engedélyezése                              A Conservatoire National des
                                                                               Arts et Métiers beadványában
                                                                               kéri magyarországi működésének
                                                                               és a „vállalkozás és
                                                                               menedzsment” francia, ún.
                                                                               egyetemi diploma kiadásának
                                                                               engedélyezését. Nem kéri viszont
                                                                               a képzés magyarországi
                                                                               elismerését, amellett a beadvány
                                                                               szerint a képzés magyar
                                                                               felsőoktatási végzettséget nem
                                                                               ad. Ezért a MAB nem tartja
                                                                               szükségesnek azt, hogy erről a
                                                                               kérelemről szakmai véleményt
                                                                               fogalmazzon meg.
      K - karalapítás, E - egyetem alapítás, F - főiskola alapítás, N - névváltoztatás, S - storno, NV- nem véleményezte a MAB                                              6
      MAB TITKÁRSÁG                            Külföldi intézmény kérelmeinek listája (2004.január 1-től):
                                                                   C:\Docstoc\Working\pdf\3600750f-2099-4cde-9cb4-9e012f10c860.xls
                                                 Állapot: 2006.05.05.Kód szám       Egyéb  Egyetem / Főiskola    Kérelem címe                   Beérkezés  MAB vélem. Dön-tés  MAB döntés szám Megjegyzés                Engedéllyel működő
           hivat-                                       időpontja   ideje                                  felsőoktatási intézményekről
           kozás                                                                                   (2008. Március 3-i állapot
                                                                                                  szerint) MK 53. Szám

Lm 16             OH Felsőoktatási     École d,Art Maryse Eloy (Franciaország   5/17/2007    6/29/2007  NT   2007/7/XIV/3/31.  MSzSz vizuális kommunikáció
                Regisztrációs Központ  Párizs) magyarországi működésének                                  BA szak (grafikai tervezés,
                            engedélyezési kérelme . Képviselet: VISART                              multimédia, reklámgrafika,
                            Művészeti Akadémia. Concepteur en                                  kiadvány tervezés
                            communication visuelle képzés magyarországi                             specializációk/szakirányok)
                            indításának kérelme

Lm 17             OH Felsőoktatási     Bankovni Institut Vyskola Skola (Csehorzság, 5/17/2007    10/26/2007  NT   2007/8/XII/6/1.  HGy, HT              Működésre feljogosító engedély
                Regisztrációs Központ  Prága) magyarországi működésének                                                    érvényes: 2010.december 31-ig
                            engedélyezési kérelme. Képviselet: Eventus
                            Üzleti Művészeti Szakképző Iskola) banki
                            tisztviselő, vagyonbecslő, információs
                            technológiák BSc alapszakok magyarországi
                            indításának kérelme

Lm 18             OH Felsőoktatási     Université de Picardie Jules Verne (80025   7/16/2007   10/26/2007  T   2007/8/XII/6/2.  HGy                Működésre feljogosító engedély
                Regisztrációs Központ  Amiens, Chemin du Thil, Cedex.,)                                   (nemzetközi gazdálkodási szak)
                            magyarországi működésének engedélyezési                               tájékoztatás kérése:10.12. A
                            kérelme                                               válaszig a plénumlevél nem
                                                                               mehet ki! Plénumlevél: kiment:
                                                                               2007.11.24.

Lm 19             OH Felsőoktatási     Middlesex University (M14 4YZ London,     11/20/2007  2/29/2008  NT   2008/2/X/3/25.   HGy + PÉ + DN
                Regisztrációs Központ  Trent Park Campus, Bramley Road)                                   (marketing kommunikátor szak)
                            magyarországi működésének engedélyezési                               BKF-val közösen) számla
                            kérelme                                               kiküldve a határozattal:
                                                                               2008.03.10.
Lm 20             OH Felsőoktatási     Avan Hogechool International Business Shool 11/20/2007    2/29/2008  NT   2008/2/X/3/26.   HGy (nemzetközi üzleti és
                Regisztrációs Központ  Breda (The Netherlands, 4818 Breda,                                 menedzsment tanulmányok szak)
                            Lovensdijkstraat 83) magyarországi                                  számla kiküldve a határozattal:
                            működésének engedélyezése                                      2008.03.10.
                                                                               OH-utalás: 11.05.
Lm 21             OH Felsőoktatási     Université Paris X Nanterre nyilvántaratásba  7/7/2007   10/31/2008  NT   2008/8/V/83.    NJ
                Regisztrációs Központ  vételi és működési engedélyezési kérelme
      K - karalapítás, E - egyetem alapítás, F - főiskola alapítás, N - névváltoztatás, S - storno, NV- nem véleményezte a MAB                                              7
      MAB TITKÁRSÁG                            Külföldi intézmény kérelmeinek listája (2004.január 1-től):
                                                                   C:\Docstoc\Working\pdf\3600750f-2099-4cde-9cb4-9e012f10c860.xls
                                                 Állapot: 2006.05.05.Kód szám       Egyéb  Egyetem / Főiskola    Kérelem címe                   Beérkezés  MAB vélem. Dön-tés  MAB döntés szám Megjegyzés      Engedéllyel működő
           hivat-                                       időpontja   ideje                        felsőoktatási intézményekről
           kozás                                                                          (2008. Március 3-i állapot
                                                                                        szerint) MK 53. Szám

Lm 22             OH Felsőoktatási     University of Wales Institute Cardiff (Egyesült 7/7/2008   10/3/2008  NT   2008/7/XII/2/20.  RÉ
                Regisztrációs Központ  Királyság, Wales, CF 2 Western Avenue, PO                              d.u.:12.19.
                            BOKSZ 377.) magyarországi működésének
                            engedélyezése (teljesítményelemzés a sportban
                            elnevezésű képzés magyarországi indításának
                            engedélyezésére
      K - karalapítás, E - egyetem alapítás, F - főiskola alapítás, N - névváltoztatás, S - storno, NV- nem véleményezte a MAB                                    8

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:8
posted:9/8/2011
language:Hungarian
pages:8