Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

passover

VIEWS: 8 PAGES: 26

									03.08.2009 09:27:29

160. Temelia Cuvântului Tău este adevărul, şi toate legile Tale cele drepte sunt vecinice.

11. Căci Domnul Dumnezeu este un soare şi un scut, Domnul dă îndurare şi slavă, şi nu lipseşte de niciun bine pe cei ce duc o viaţă fără prihană.

Sărbătoriţi Sărbătoarea Primăverii cu bucurie!


								
To top