Docstoc

rpi

Document Sample
rpi Powered By Docstoc
					                RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU PROGRAM PEMULIHAN KHAS


Nama: Muhammad Kamal b. Saad    Tarikh lahir: 28 Julai 2001   Tarikh mula: 1. 04. 2010     Tarikh semakan: 14. 04 . 2010
Komponen: BAHASA MELAYU       Umur: 8 tahun         Tempoh masa: 2 minggu
Pengetahuan Sedia Ada          Murid mengenali abjad
                     Murid dapat membunyikan abjad dengan betul
Matlamat Jangka Panjang         Murid boleh membaca ayat mudah
Kekuatan / Minat             Murid berminat dengan gambar/ visual
                     Murid dapat mengeja perkataan dengan tepat
Kelemahan / Masalah Yang Dikenal      -  Murid tidak dapat membunyikan suku kata KV+KV dengan betul
Pasti                    -  Murid tidak dapat membunyikan perkataan yang dieja dengan tepat
                      -  Murid tidak dapat mengingati perkataan yang dieja     Objektif Jangka Pendek               Pendekatan           Penilaian / Tarikh / Tanggungjawab


Membolehkan murid :               1. Murid ditunjukkan kad suku kata   Tarikh Penilaian : 14 April 2010
  1. Membunyikan suku kata KV+KV         KV+KV dan diminta menyebutnya    Skor       : 18 / 20
    dengan betul                dengan bimbingan guru.        Guru subjek
  2. Membunyikan perkataan yang dieja     2. Murid diminta menyelesaikan puzzle  Pembantu Pengurusan Murid
    dengan tepat                berkaitan suku kata dengan bantuan  Ibu bapa
                          gambar.
Tandatangan ibu bapa / penjaga :                 Tarikh Bersidang  Tandatangan ibu bapa / penjaga :              Tarikh Bersidang

.............................................................   Awal :       .......................................................  Akhir:

( Nama :...............................................                (Nama :...........................................

Tandatangan Guru :                                  Tandatangan Guru

...............................................................            ......................................................

(Nama :..................................................               (Nama :.........................................

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:2
posted:9/5/2011
language:Malay
pages:2