MINIT MESYUARAT PJPK SKUA 2011 by manupsipjj

VIEWS: 2,200 PAGES: 4

									             MINIT MESYUARAT
 PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN KALI PERTAMA
                2011
TARIH : 27 JANUARI 2011(KHAMIS)
MASA : 1.05 PTG
TEMPAT : STOR PJK
KEHADIRAN:
                    1. SHARIMAN BIN ZAKARIA
                    2. RAHMAT BIN DAHMAN
                    3. SARIMAH BINTI RATIMAN
             AGENDA/PERKARA                TINDAKAN

1.0 Ucapan Aluan Pengerusi
  1.1 Mengucapkan salam dan berterima kasih kepada guru –
    guru yang hadir bagi mesyuarat PJK kali pertama.
  1.2 Pengerusi meminta pendapat bagaimana caranya
    menarik minat pelajar terhadap kelas pendidikan      Semua guru PJ/PK
    jasmani dan pendidikan kesihatan.
  1.3 Beliau juga menyampaikan amanat guru besar supaya
    semua pelajar turun ke padang semasa matapelajaran
    pendidikan jasmani.
  1.4 Guru Besar juga ingin murid menyalin pakaian pj apabila
    bangunan baru siap sepanuhnya kerana ada tersedia bilik
    persalinan murid.


2.0 Ucapan Wakil Pentadbir (Pn.Sarimah bt Ratiman)
  PK Kokurikulum
  2.1 Meminta semua guru pendidikan jasmani berbuat seperti   Semua guru PJ/PK
   yang disarankan oleh guru besar iaitu turun ke
   padang sewaktu sesi pembelajaran pendidikan jasmani.
  2.2 Sewaktu sesi pendidikan jasmani di padang diharap guru-
   guru memastikan semua pelajar berpakaian lengkap, iaitu
   pakaian sukan.
  2.3 Diminta semua guru agar dapat menjaga keselamatan
    pelajar semasa di padang.
  2.4 Pastikan semua guru masuk ke kelas PJ pada hari hujan.


3.0 Pengurusan Panitia
  3.1 Kelas yang ada matapelajaran PJ pada hari tersebut
    diwajibkan memakai pakaian PJ dari rumah dan digalakkan
    memakai unifom sekolah selepas rehat.
  3.2 Semua guru boleh mendapatkan rancangan
    pengajaran tahunan daripada ketua panitia.
  3.3 Kunci bilik sukan ada pada En Amir dan En Rasyizan.
  3.4 Peralatan PJ boleh diambil di bilik sukan dengan bantuan  Semua guru PJ/PK
    2 orang murid.
  3.5 Murid dibenarkan menukar pakaian di dalam bilik
 persalinan di bertentangan dengan surau.
  3.6 Tamatkan pengajaran 10 minit awal untuk murid
    menukar pakaian.
  3.7 Guru pastikan murid beratur ke kelas sebelum dan
    selepas aktiviti di padang.
  3.8 Memberi amaran kepada murid yang tidak membawa
    pakaian pj.
  3.9 Keperluan barangan seperti wisel akan diberikan
    kepada semua guru pj
  3.10 Guru dan murid dibenarkan memakai pakaian sukan
     sehingga waktu balik mengikut surat kebenaran khas guru
     pj/pk bertarikh KP/KPPM/5(49) 26 JULAI 2010


4.0 Hal-hal lain                           Panitia PJ/PK
  4.1 Menambah peralatan PJK dengan cara membeli yang
    baru seperti CD aerobic, raket badminton, bulu tangkis,    Semua guru PJ/PK
    bola-bola untuk permainan padang dan peralatan –
    peralatan sukan yang lain.
  4.2 Menganjurkan pertandingan antara kelas untuk menyokong     Semua pelajar
    saranan Menteri Pelajaran 1 sukan 1 murid. contoh
    Pertandingan bola jaring, futsal atau lain-lain.


5.0 Penutup
  5.1 Mesyuarat ditangguhkan pada tarikh yang akan
    ditetapkan kemudian dan berhenti pada jam 2.15
    petang.
Disediakan :                            Disemak oleh:


……………………………..                          ………………………………..
(RAHMAT BIN DAHMAN)                       (SHARIMAN BIN ZAKARIA )
Setiusaha
Panitia PJ/PK                          Ketua Panitia PJ/PK
SEKOLAH KEBANGSAAN UTAN AJI
01000 KANGAR                         Tel : 04-9764239
PERLIS                            Fax: 04-986
                                     Tarikh : 24 Januari 2011

 Kepada
 …………………………….
 Guru PJ/PK
 Sekolah Kebangsaan Utan Aji .


 Tuan/puan
 MESYUARAT PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
 KALI    PERTAMA 2011
 Adalah dengan hormatnya perkara di atas dirujuk
 2.  Sehubungan itu tuan/puan dijemput hadir seperti butiran berikut:
    2.1    Tarikh :     27 Januari 2011 (KHAMIS)
    2.2    Masa :      1.05 petang
    2.3    Tempat :     Stor Sukan

 3.  Agenda mesyuarat adalah seperti yang berikut:
    3.1     Ucapan Pengerusi
    3.2     Ucapan wakil pentadbir
    3.3     Pengurusan panitia
    3.4     Hal-hal lain

 4  Kehadiran tuan/puan amat diperlukan dan diucapkan terima kasih.
  Sekian.terima kasih.


 “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”


 ……………………………….
 (EN SHARIMAN BIN ZAKARIA)
 Ketua Panitia PJ/PK 2011
 Sekolah Kebangsaan Utan Aji
 Kangar,Perlis

s.k. Penolong Kanan Pentadbiran

								
To top