Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

1 Tips til bruk av nettbank

VIEWS: 60 PAGES: 6

									1 Tips til bruk av nettbank
Dette dokumentet viser hjelp og tips for bruk av Tinn Sparebanks nettbank. Her tar vi for oss de vanligste
problemstillinger som kan oppstå og hva som kan gjøres for å løse dem.

Husk at en feil som dukker opp i nettbanken kan være et resultat av forskjellige elementer ligger i oppsettet
på en datamaskin. Det er ofte ikke

Her er noe som kan lage kluss i nettbanken:
  • Ny utestet nettleser, for eksempel en betaversjon   Bruk godkjent nettleser.
  • Feil i nettleser Test med alternative nettlesere for å se om feilen ligger andre steder.
  • Gammel maskin som ikke er oppdatert    Kjør Windows Update.
  • Feil dato på maskinen og du får rare feilmeldinger   Still klokka på maskinen.
  • Feil hos nettleverandør   Test nettbanken både hjemme og på jobben.
  • Feil i virusprogram og brannmur   Oppdatert, test, installer på nytt.
  • Virus og søppelprogrammer kan overstyre søk og oppslag på nettet     Rensk maskinen og prøv
    igjen.

For tekniske problemer må du kontakte et datafirma som kan ta en sjekk på din maskin.


1.1 Tøm buffer i nettleser
Din nettleser kan inneholde gamle spor som hindrer adgang til nettbanken.
  • Åpne Internet Explorer
  • Klikk Verktøy + Alternativer for Internett + Midlertidige filer + slett
  • Lukk alle vinduer evt. start på nytt

Se evt. notat ang. CCleaner senere i dokumentet.


1.2 Bytt nettleser
Prøv andre nettlesere for finne ut hvor feilen ligger.


  •  Last ned Firefox (www.firefox.no) eller Opera (www.opera.no)
  •  IKKE bruk noen testversjon/betaversjon. For eksempel Internet
    Explorer 8 beta er ikke støttet. Da får du hele tiden timeout mellom
    nettbank og nettpost. Se bildet under.
  Den ferdige versjonen av Internet Explorer 8 virker OK mot nettbanken.
Sist revidert: 31.07.2009          Telefon: 35 08 08 00                  Side 1 / 6
Forfatter: JBH               E-post: post@tinnbank.no
1.3 Oppgrader Java
Sun Java er et program som brukes i datamaskinen for å kommunisere mot bl.a. nettbanken.
Java oppdateres hele tiden da det blir lagt inn nye funksjoner og for å sperre for feil som gjør
systemene sårbare for virus og hackere.

 Gamle versjoner vil ikke alltid bli godkjent da de inneholder for mye
svakheter.

  •  Avinstaller alle gamle versjoner av Java på maskinen.
    Bruk Kontrollpanel + Legge til eller fjerne programmer.
  •  Last ned siste versjon av Sun Java fra www.java.com eller fra
    www.sun.com.
  •  Etter 13. oktober 2008 slutter BankID å virke med eldre versjoner av
    Java (1.1, 1.2, 1.3).
  •  Java 16 update 10 beholder ikke koden mellom sesjoner (forskjellige valg
    i nettbanken, for eksempel nettbank og nettpost). Du må oppgradere til nyere Java.2 BankID
Det er høyere krav til sikkerhet på nyere BankID. Alle må ha PersonBankID for å handle på nettet med
bankkort i dag. For eksempel www.komplett.no, men også utenlandske nettbutikker krever dette. Du
bekrefter din identitet med BankID.
Det ligger mye tekniske forklaringer og tester www.bankid.no.

Her er kan du blant annet teste din datamaskin og senere din mobiltelefon:
https://activation1.bankid.no/TNA2Web?id=840 (eller tinyurl.com/ml5hwk)
Sist revidert: 31.07.2009         Telefon: 35 08 08 00                 Side 2 / 6
Forfatter: JBH              E-post: post@tinnbank.no
Kjør gjerne testen på www.bankid.no for å sjekke maskinen din:

       1. Logg deg inn på www.bankid.no
       2. Klikk ”Test din datamaskin”
       3. Se evt. feilmeldinger som kommer.
       4. Klarer du ikke kjøre testen kan du gjøre dette:
          • Åpne Internet Explorer
          • Velg Verktøy + Alternativer for Internet
          • Velg Avansert + Tilbakestill
       5. Bekreft OK. Etter dette kan det være du må legge inn startside på nytt.
       6. Lukk Internet Explorer
       7. Kjør testen på nytt.


2.1 Feil med kodebrikke (OTP) eller passord
Etter ei stund kan brikken som genererer koder bli usynkron og lage feil koder. Batteriet blir dårligere og
kodene stemmer da ikke overens med server i banksystemet. Du kan sjekke dette ved å logge deg inn på en
testbruker.

Se oppskrift på nettet:
http://www.bankid.no/index.db2?id=2991
Sist revidert: 31.07.2009          Telefon: 35 08 08 00                 Side 3 / 6
Forfatter: JBH              E-post: post@tinnbank.no
2.2 BID-feilkoder (Bank-ID koder)
Ved feil i nettbanken vises en BID-feilkode. Denne forteller oss hva som kan være feil. Denne koden er viktig
å ta med videre når du snakker med oss i banken eller ringer Terra nettbanksupport på telefon 03850.

Her er noen av de vanligste feilkodene:

  BID-1114     Sannsynligvis problemer med            Prøv på nytt litt senere. Evt.
  BID-1204     nettverksforbindelsen til sentral BankID-     ring Terra nettbanksupport.
          infrastruktur
  BID-1313    Sertifikatet har gått ut på tid.          Det må bestilles ny BankID da
          Gyldighetsperioden for et BankID-sertifikat er   utgått BankID ikke kan fornyes.
          satt til 2 år. Brukerne vil bli varslet i god tid  Ta kontakt med banken din for
          gjennom informasjon i dialogene om at        fornyelse.
          sertifikatet vil måtte fornyes. Bankene kan
          også velge å fornye sertifikatene automatisk
          uten at brukerne merker dette
  BID-1433    Ikke kontakt med bankens OTP-tjeneste        Sjekk status til BankID her.
          Kan skyldes: OTP-tjenesten er ikke tilgjengelig
  BID-1439     Bruker har tastet inn for mange feil        Kontakt banken for opplåsing.
          sikkerhetskode-verdier fra ”ukjent” PC. (I     Eventuelt kan bruker benytte en
          spesielle tilfeller kan denne feilkoden      PC som nylig er har brukt til
          forekomme dersom bank krever innlogging fra    innlogging med BankID.
          kjent PC)
  BID-4202     Java er ikke aktivert på datamaskinen       Installere Java kjøremiljø på
                                    datamaskinen, eventuelt også
                                    kontrollere at nettleseren er satt
                                    opp til å bruke Java for applets.
                                    Fjern evt. gamle versjoner av
                                    java og tilbakestill nettleser.
3 Nettpost
Meldinger i nettbanken henter du ut ved å velge Nettpost. Alle meldingene her ligger lagret
som PDF-dokumenter (Portabelt Dokument-Format).

Har du ingen PDF-leser installert eller en gammel versjon av Adobe Reader kan du få
problemer med å lese meldingene i nettposten.

Det er Adobe som har utviklet PDF-leseren og du kan hente siste versjon gratis på Adobes
hjemmeside www.adobe.no. Nyere versjoner av Adobe Reader oppdateres av programmet
automatisk (krever versjon 8 eller nyere).4 Sikkerhet og oppdateringer
BankID og nettbanken oppdateres hele tiden. Det samme skjer vanligvis med kundens datamaskin,
nettleser, brannmur og virusprogram. Alt dette gjør at du innimellom må bekrefte og godkjenne
nettbanksidene.
Sist revidert: 31.07.2009          Telefon: 35 08 08 00                   Side 4 / 6
Forfatter: JBH               E-post: post@tinnbank.no
Denne må godkjennes.

Sidene til nettbanken kan også legges inn på ”Sikre områder”.
(Verktøy + Alternativer for Internett + Sikkerhet + Klarerte områder.)
5 Nyttige programmer
Det finnes noen programmer som kan brukes for å rydde på maskinen. Dette kan hjelpe og er ikke vanskelig
å prøve.


5.1 Ccleaner
CCleaner er et program som rydder i midlertidige filer
slik at det blir mindre tilbake som kan lage kluss.

Programmet kan du laste ned fra www.ccleaner.com.
Kjør programmet og det vil slette midlertidige filer fra
mange kjente programmer.

Det kan ofte ligge rester tilbake i nettleser som stopper
tilgang til nettbanken.


5.2 Spypyware og virus
Det er dessverre mye uønskede programmer på nettet som skaper problemer og
forstyrrelser i systemet på Windows. Det er i dag lett få trojanere og annet inn på
maskinen bare ved å besøke feil nettside!

Her er noen programmer som kan brukes for å fjerne uønskede programmer.
Husk å oppdatere programmene mot Internett hver gang du skal bruke dem. Det
kommer nye søppelprogrammer hver dag!
Sist revidert: 31.07.2009           Telefon: 35 08 08 00               Side 5 / 6
Forfatter: JBH               E-post: post@tinnbank.no
  •  Malwarebytes' Anti-Malware
  •  Spybot Search & Destroy
  •  Windows Defender (ligger innebygd i Vista)

Disse programmene og andre kan med fordel lastes ned fra denne siden:
http://filehippo.com/software/antispyware


5.2.1 Malwarebytes Antimalware
  1. Last ned dette programmet: 
    Malwarebytes' Anti‐Malware 
  2. Kjør programmet 
  3. Følg anvisning og oppdater programmet 
  4. Kjør først hurtig søk. Da kan du jobbe på 
    maskinen 
  5. Kjør evt. fullt søk. Da fjerner du mer 
    søppelprogrammer og spor etter dem. 
                           5.2.2 Spybot Search & Destroy

                             1. Last ned dette programmet 
                               Spybot Search & Destroy 
                             2. Kjør programmet 
                             3. Følg anvisning og oppdater programmet 
                             4. Klikk Søk etter problemer 
                             5. Den bruker lang tid for å søke gjennom hele 
                               maskinen, men du kan jobbe i mellomtiden 
                             6. Når søk er ferdig velger du Fjern merkede 
                               elementer. Alt som programmet finner kan 
                               slettes. 
Sist revidert: 31.07.2009         Telefon: 35 08 08 00                 Side 6 / 6
Forfatter: JBH              E-post: post@tinnbank.no

								
To top