1. 2. 3. - U.S.A.M.V. Bucuresti by linzhengnd

VIEWS: 774 PAGES: 338

									Pentru a utiliza acest document, va rugam sa activati utilizarea macro-urilor.

1. Mergeti in meniul Tools - Macro - Security

2. Selectati nivelul de securitate (Security level) mediu (Medium)

3. Inchideti si redeschideti documentul.

4. Alegeti optiunea Enable Macros la redeschiderea documentului.
1. Datele de autentificare ale unităţii de cercetare - dezvoltare

   1.1.  Denumirea:       UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA

   1.2.  Statutul juridic:   INSTITUTIE PUBLICA DE INVATAMANT SUPERIOR

   1.3.  Actul de înfiinţare:

         Titlu:           Ordinul MIS nr.4894; 5590; HG 676

         Data emiterii:       23.03.1991; 1992; 28.07.2007

         Organul emitent:      GUVERSUL ROMANIEI

         Modificări ulterioare:

   1.4.  Numărul de înregistrare în Registrul potenţialilor contractori:   2731

   1.5.  Director general / Director:   RECTOR, PROF. DR. IOAN NICOLAE ALECU

   1.6.  Adresa:        BD. MARASTI, NR 9, SECTOR 1, COD POSTAL 01464 BUCURETI

   1.7.  Telefon:    021-3182564           Fax: 021-3182888      Pagină web:  www.usab.ro

      E-mail:    info@usamv.ro2. Domeniul de specialitate:

   2.1.  Conform clasificării UNESCO:   31. STIINTE AGRICOLE


   2.2.  Conform clasificării CAEN:    7211  7219
3. Starea unităţii de cercetare - dezvoltare:

   3.1.  Misiunea unităţii de cercetare - dezvoltare, direcţiile de cercetare, dezvoltare, inovare:

      USAMV-Bucureşti este universitate stat acreditată cu misiunea de a forma specialişti cu pregătire tehnico-ştiinţifică superioară în domeniile: biologie,
      agricultură, horticultură, silvicultură, zootehnie, biotehnologii, medicină veterinară, geodezie, inginerie civilă, inginerie alimentară, inginerie economică,
      ingineria mediului.
      Pentru a răspunde obiectivelor de calitate USAMV-B asociază activitatea de învăţământ cu activitatea de cercetare ştiinţifică: tehnologii şi material
      biologic pentru sisteme agricole şi horticole durabile; producţia animală, procesarea produselor animaliere, siguranță și securitate alimentară, controlul
      şi analiza riscurilor sanitar-veterinare; biotehnologii în agricultură, industria agro-alimentară şi farmacie; protecţia şi utilizarea resurselor naturale;
      ecologie și protecția mediului; Inginerie şi management în agricultură: managementul fermelor, agroturism.
   3.2.  Modul de valorificare a rezultatelor de cercetare, dezvoltare, inovare şi gradul de recunoaştere a acestora

      Valorificarea rezultatelor cercetări ştiinţifice reprezintă un obiectiv major al strategiei ştiinţifice a USAMV-Bucureşti. Rezultatele cercetarii sunt
      valorificate astfel:
      articole ştiinţifice şi cărţi publicate în jurnale si edituri cotate de ISI sau înregistrate în baze de date internaţionale;
      brevetarea modelelor, tehnologiilor si metodelor noi sau ameliorate si transfer tehnologic;
      elaborarea tezelor de doctorat pe baza cercetărilor proprii ale doctoranzilor;
      elaborarea materialului didactic de specialitate;
      elaborarea materialelor folosite în formarea continuă şi extensie;
      servicii de consultanţă agricolă.
      Numeroase teme de cercetare sunt realizate la comanda unor beneficiari publici sau privaţi, către care se îndreaptă şi rezultatele obţinute.
   3.3.  Situaţia financiară - datorii la bugetul de stat:

      Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară – Bucureşti nu se înregistrează cu datorii la bugetul de stat, conform ultimului bilanţ
      financiar-contabil (vezi anexe atasate la raportul pe suport hartie: ultimul bilant si ultima balanta de verificare).
Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară – Bucureşti nu se înregistrează cu datorii la bugetul de stat, conform ultimului bilanţ
financiar-contabil (vezi anexe atasate la raportul pe suport hartie: ultimul bilant si ultima balanta de verificare).
4. Criterii primare de performanta           5395.765

 4.1.  Lucrari stiintifice / tehnice publicate in reviste de specialitate cotate ISI 4.1.1. Numar de lucrari stiintifice:      45 x 30


 Nr.   Data publicarii                                                                  Factorul
                   Autor(i)             Titlul articolului            Revista ISI        ISSN      de impact
 Crt.  An    Luna                                                                   al revistei
             Madsen Esben Bjern,       A receptor kinase gene of the lysm type is
  1   2003 Octombrie Madsen Lene Heegaard,       involved in legume perception of rhizobial        Nature         0028-0836      30.979
              Radutoiu Simona                 signals
              Radutoiu Simona,
                              Plant recognition of symbiotic bacteria
  2   2003 Octombrie Madsen Lene Heegaard,                                   Nature         0028-0836      30.979
                              requires two lysm receptor-like kinases
             Madsen Esben Bjern
             Badea Mihaela, Olar
                                                                   1388-6150 (print
             Rodica, Emandi Anca,       Thermal Behavior Of Some Chromium         Journal of Thermal
  3   2004  Iunie                                                        version); 1572-8943    1.425
            Marinescu Dana, Vasile       Complexes With Acrylate Ion As Ligand      Analysis and calorimetry
                                                                   (electronic version)
                 Gina
                Badea Mihaela, Olar
               Rodica, Marinescu Dana,   Complexes With Acrylate Ion As Ligand .I.      Nonlinear Optics,    ISSN (printed):
  4   2004   Iunie                                                                   3.745
                Emandi Anca, Pop      Polynuclear Chromium (Iii) Complexes        Quantum Optics      1058-7268
               Veronica, Vasile Gina
                Thomas Guillemette,
                             Conventional and Real-Time PCR-Based
                 Béatrice Iacomi-
  5   2004    Mai                  Assay for Detecting Pathogenic Alternaria       Plant Disease       0887-2236      1.199
               Vasilescu, and Philippe
                                brassicae in Cruciferous Seed
                   Simoneau
                 Béatrice Iacomi-
                              In vitro fungicide sensitivity of Alternaria
               Vasilescu, Hervé Avenot,
                               species pathogenic to crucifers and
               Nelly Bataillé-Simoneau,
  6   2004   Iunie                 identification of Alternaria brassicicola field    Crop protection      1013-9389      1.163
                Emmanuelle Laurent,
                                isolates highly resistant to both
                Michel Guénard and
                               dicarboximides and phenylpyrroles
                Philippe Simoneau
             Avenot, H., Dongo, A.,
             Bataille Simoneau, N.,  Isolation of 12 polymorphic microsatellite loci
7  2005 Decembrie   Iacomi-Vasilescu, B.,    in the phytopathogenic fungus Alternaria    Molecular Ecology Notes   1471-8286   1.22
              Hamon, D. Peltier,     brassicicola. Molecular Ecology Notes
               Simoneau, P.
                           Characterization of mutations in the two-
            Avenot, H, Simoneau, P.,   component histidine kinase gene AbNIK1
8  2005  Aprilie   Iacomi-Vasilescu, B.,  from Alternaria brassicicola that confer high     Current Genetics    0172-8083   2.22
             Bataillé-Simoneau, N.    levels of dicarboximide and phenylpyrrole
                                   resistance
            Camelia Papuc, Cristiana  Phospholipasic activity of extracellular
                                                   Revista de chimie, vol
9  2005  August   Diaconescu, Carmen    proteins biosyntesized from Malassezia                    0043-7752  0.287
                                                    56/8, p. 887-889
                Negoiţă     Pachydermatis -Revista de Chimie Bucureşti

             Elena Slavnicu, M.  Raspunsul acidului lauric la un camp electric     Revista de chimie, vol.
10  2005 Septembrie                                                       0043-7752  0.287
            Ghelmez, Camelia Papuc          extern                    56/9,
                          The Kinetics of the Hydrolysis Reaction of
                          Phosphatydilcholine in the Presence of A2     Revista de chimie, vol.
11  2005 Octombrie     Camelia Papuc                                            0043-7752  0.287
                            Phospholiphase Biosynthesized by        56/10, p. 1027-1030.
                              Fusobacterium necrophorum
             Camelia Papuc, Elena   Lipid Peroxidation in Cryoconservated Fish     Revista de chimie, vol.
12  2005 Decembrie                                                       0043-7752  0.287
                Slavnicu                Muscle             56/12, p. 1201-1204.
                             Characteristics of wines made by
                                                   Bioscience Biotechnology
             Florentina Radoi, M.   Saccharomyces mutant which produce a
13  2005 Noiembrie                                           & Biochemistry, vol.   0916-8451  0.889
             Kishida, H. Kawasaki    polygalacturonase under wine-making
                                                     69/11, 2224-2226.
                                   conditions
                          Endo-polygalacturonase in Saccharomyces
             Florentina Radoi, M.
14  2005  Aprilie                 wine yeasts: effects of carbon source on     FEMS Yeast Research    167-1364   2.274
             Kishida, H. Kawasaki
                                enzyme production
             P. Dantigny, Audrey
             Guilmart, Florentina    Modelling the effect of ethanol on growth    International Journal of
15  2005  Februarie                                                      0168-1605  2.608
            Radoi, M. Bensoussan,        rate food spoilage moulds          Food Microbiology
               M. Zweitering
            Vamanu E., Vamanu A.,   Isolation of a Lactobacillus plantarum strain    African Journal of          ISI fara
16  2005        Popa O., Câmpeanu       used for obtaining a product for the     Biotechnology, vol. 4, p.  1684-5315  factor de
                Gheorghe            preservation of fodders            403-408.             impact
           Cramariuc, R., Donescu,    The biological effect of the electrical field
17  2005  Iunie     V., Popa, M. E.,      treatment on the potato seed: agronomic     Journal of Electrostatics   0304-3886    0.467
              Cramariuc, B.               evaluation
            M. Badea, R. Olar, G.     Thermal behavior of some new chromium
                                                    Journal of Thermal
18  2005  Iulie   Vasile, A. Emandi, V.      complexes with potential biological                     1388-6150    1.425
                                                   Analysis and Calorimetry
             Pop, D. Marinescu             importance
            M.Badea, R.Olar, D.
                           Thermal stability of some new complex      Journal of Thermal
19  2005  Iunie   Marinescu, G. Vasile, S.                                           1388-6150    1.425
                          compounds with allylacetoacetate as ligand    Analysis and Calorimetry
                Stoleriu
                          Some new acrylate complexes as a criterion
            M.Badea, R.Olar, D.                              Journal of Thermal
20  2005  Iunie                    in their selection for further co-                     1388-6150    1.425
            Marinescu, G. Vasile                             Analysis and Calorimetry
                               polymerization reaction
           L. Stamatin, R. Cristescu,
            G. Socol, A. Moldovan, Laser deposition of fibrinogen blood proteins
21  2005  Aprilie  D. Mihaiescu, I. Stamatin, thin films by matrix assisted pulsed laser     Applied Surface Science    0169-4332    1.436
            I. N. Mihailescu, D. B.         evaporation
                Chrisey

           Năstase, F., Mihaescu,                                           (printed) 0924-
                           Plasma Polymerized ferocenne-pyrrole
22  2005  Aprilie  D., Năstase, C., Mirea,                             Composites, part A    3046; 1568-5519  1.875
                                copolymer films
           C., Burzo, I., Stamatin, I.                                           (online)

           R. Cristescu, T. Patz, R.
           Narayan, N. Menegazzo,
              B. Mizaikoff, D.   Processing of Mussel Adhesive Proteins
23  2005  Iulie    Mihaiescu, P. B.   Analog Thin Films by Matrix Assisted Pulsed     Applied Surface Science    0169-4332    1.436
           Messersmith, I. Stamatin,       Laser Evaporation
            I. N. Mihailescu, D. B.
                Chrisey

            Anca Dumitru , Adina
                        Inorganic copolymers based on silanes and
            Morozan , C. Mirea, D.                            Composites Science and
24  2005  Aprilie                 ferrocene monomers, precursors for                       1662-0356    2.027
           Mihaiescu, C. Panaiotu,                               Technology
                           advanced nanostructured ceramics
           V. Ciupina, Ioan Stamatin
           R. Cristescu, E. Axente,
           G. Socol, A. Moldovan,
          D. Mihaiescu, I. Stamatin, Matrix Assisted Pulsed Laser Evaporation of
25  2005 Decembrie                                         Laser Physics    1054-660X  1.226
           T. Buruiana, M. Jelinek,     Azo-Polyurethane Thin Films
            I.N. Mihailescu, D.B.
               Chrisey


              R. Cristescu, G.
            Dorcioman, C. Ristoscu,
            E. Axente, S. Grigorescu,
                          Matrix Assisted Pulsed Laser Evaporation
              A. Moldovan, I. N.
                            Processing of Triacetate-Pullulan
26  2006  Aprilie  Mihailescu, T. Kocourek,                         Applied Surface Science  0169-4332  1.436
                           Polysaccharides Thin Films for Drug
            M. Jelinek, M. Albulescu,
                                 Delivery Systems
              T. Buruiana, D.
            Mihaiescu, I. Stamatin, D.
                B. Chrisey


              R. Cristescu, T.
            Kocourek, A. Moldovan,
                          Laser Deposition of Cryoglobulin Blood
              L. Stamatin, D.
27  2006  Aprilie               Protein Thin Films by Matrix Assisted Pulsed  Applied Surface Science  0169-4332  1.436
            Mihaiescu, M. Jelinek, I.
                               Laser Evaporation
              Stamatin, I. N.
            Mihailescu, D. B. Chrisey
             Nathalie Wery, Anne-
            Marie Pourcher, Vasilica Survival of Listeria monocytogenes and
                                                  Letters in Applied
28  2006  August   Stan, J.-P. Delgenes,  Enterococcus faecium in sludge evaluated                 0266-8254  1.593
                                                   Microbiology
              Francoise Picard-   by real-time PCR and culture methods
            Bonnaud, J.-J. Godon
            Camelia Papuc, Cristiana    Isoenzymes patterns,criteria for
                                                Revista de Chimie, vol.
29  2006         Diaconescu, Elena   differentiating between fresh and frozen                 0034-7752  0.308
                                                  57/5, p. 516-518
                Slavnicu              muscle
            Cristiana Diaconescu, The action of reactive species of the oxygen   Revista de Chimie, vol.
30  2006                                                         0034-7752  0.308
              Camelia Papuc       on frozen bull biological material      57/8, p. 383-385
                             Isoenzymes Patterns, Criteria for
            Camelia Papuc, Cristina                            Revista de Chimie, vol.
31  2006                      Differentiating Between Fresh and Frozen                  0034-7752  0.308
              Diaconescu                                 57/5, p. 516-519
                                  Fish Muscle
             M.Badea, R.Olar, D.    Thermal behavior of some new complexes       Journal of Thermal
32  2006  August                                                       1388-6150  1.425
             Marinescu, G. Vasile    bearing ligands with polimerisable groups    Analysis and Calorimetry
            Pourcher Anne-Marie,
              Picard-Bonnaud
                             Survival of faecal indicators and
            Françoise, Ferré Virginie,
33  2007  Martie                 enteroviruses in soil after land-spreading of   Applied Soil Ecoloy   0929-1393  1.929
             Gosinska Agnieszka,
                               municipal sewage sludge
             Stan Vasilica and
              Moguedet Gérard
                       In vitro antifungal activity of brassinin,
            Selam, A., Iacomi-
                      camalexin and two isothiocyanates against
34  2007  Aprilie   Vasilescu, B.,                                 Plant Pathology          2.198
                        the crucifer pathogens Alternaria
           Hudhomme P., Simoneau
                       brassicicola and Alternaria brassicae
           Ovidiu Popa, Narcisa
            Babeanu, Vamanu
                      Optically active alcohols formation by yeast
35  2007 Septembrie  Adrian, Drugulescu                              Journal of Biotechnology  0168–1656  2.6
                             biotransformation
            Manuel, Emanuel
              Vamanu
                          Presence of peanut and hazelnut in cookies
             Pele, M, Brohée, M.,
                           and chocolates: the relationship between     Food Additives and
36  2007 Decembrie   Anklam, E., and van                                          1464-5122  1.78
                          analytical results and the declaration of food    Contaminants
               Hengel, A.J.
                               allergens on product labels
             Narcisa Băbeanu, O.
             Popa, Marina Pamfil,
37  2007 Septembrie                 Plant growth-promoting microbial agents    Journal of Biotechnology  0168–1656  2.6
             Petruta Cornea, M.,
            Moscovici, A. Vamanu
            Calina Petruta Cornea,
             Rodica Mateescu,       Use of Bacillus licheniformis based
38  2007 Septembrie   Catalina Voaides,     biopreparates for plant growth stimulation   Journal of Biotechnology  0168–1656  2.6
            Gabriela Popa, Narcisa    and protection against fungal pathogens
                Babeanu
                                                Journal of Food and
           Petru Niculita, Mona   The effect of vitamin E in swine diet on
                                               Nutrition Sciences, vol.
39  2007      Popa, Mihaela Ghidurus, animal growth performance and meat quality                  1226-332X  0.514
                                               16/57, nr. 1, p. 125-130.
              Mira Turtoi            parameters
                                                   Poland
           M Jelinek, R Cristescu,
          E. Axente, T Kocourek, J
                        Matrix Assisted Pulsed Laser Evaporation of
          Dybal, J Remsa, J Plestil,
                          Cinnamate- and Tosylate-Pullulan
40  2007  Iulie    D. Mihaiescu, M.                           Applied Surface Science   0169-4332  1.436
                        Polysaccharide Derivative Thin Films for
          Albulescu, T. Buruiana, I.
                            Pharmaceutical Applications
          Stamatin, I N Mihailescu,
              D B Chrisey
             R. Cristescu, A.
          Doraiswamy, T. Patz, G.
          Socol, S. Grigorescu, E.
                       Matrix Assisted Pulsed Laser Evaporation of
           Axente, F. Sima, R. J.
41  2007  Iulie               Poly (D, L-Lactide) Thin Films for Controlled- Applied Surface Science   0169-4332  1.436
           Narayan, D. Mihaiescu,
                             Release Drug Systems
          A. Moldovan, I. Stamatin,
           I. N. Mihailescu, B. J.
           Chislom, D. B. Chrisey

            R. Cristescu, A.
          Doraiswamy, G. Socol, S.
          Grigorescu, E. Axente, F.
                        Polycaprolactone Biopolymer Thin Films
           Sima, R. J. Narayan, D.
42  2007  Mai                 Obtained by Matrix Assisted Pulsed Laser   Applied Surface Science   0169-4332  1.436
          Mihaiescu, A. Moldovan,
                               Evaporation
            I. Stamatin, I. N.
            Mihailescu, B. J.
           Chisholm, D. B. Chrisey
             R. Cristescu, M. Jelinek,
              T. Kocourek, E. Axente,
               S. Grigorescu, A.
                           Matrix Assisted Pulsed Laser Evaporation of
                Moldovan, D.E.
 43  2007   Iulie               Pullulan Tailor-Made Biomaterials Thin Films  Applied Surface Science  0169-4332  1.436
             Mihaiescu, M. Albulescu,
                             for Controlled Drug Delivery Systems
              T. Buruiana, J. Dybal, I.
             Stamatin, I.N. Mihailescu,
                 D.B. Chrisey
            Ion-Nagy L., Micheline L.,
             Jean-Philippe E., Beatriz     PPV long-distance movement is
                                                   Virus Research, 120 (1-
 44  2006 Septembrie  S., Juan-Antonio G.,    occasionally permitted in resistant apricot               0065-3527  2.783
                                                     2), pp. 70-78.
             Olivier L.G., Michel H.,           hosts
               (...), Veronique D.
             V. Decroocq, L. Ion, M.                                              ISI fara
                            Unravelling the Prunus/Plum pox virus       EPPO Bulletin
 45  2006  August  Lansac, J-P. Eyquard, V.                                        1365-2338  factor de
                                   interactions          Vol. 36 Issue 2 Page 346
               Schurdi-Levraud                                                 impact

4.1.2. Punctaj cumulat ISI:    122.153 x 5

4.1.3. Numar de citari in reviste de specialitate cotate ISI:     386 x 5


 Nr.   Data citarii                                        Revista ISI in care a
                  Autor(i)           Titlul articolului citat                     ISSN
 Crt.  An    Luna                                           fost citat
              Guillemette T., Iacomi-
              Vasilescu B., Simoneau
                            Conventional and real-time PCR-based
                   P.                                Plant Disease 88 (12),
 1   2004                      assay for detecting pathogenic Alternaria                0887-2236
                                                     pp. 1372-1380
                              brassicae in cruciferous seed
      Guillemette T., Iacomi-
      Vasilescu B., Simoneau
                    Conventional and real-time PCR-based    Canadian Journal of Plant
           P.
2  2005               assay for detecting pathogenic Alternaria  Pathology 27 (3), pp. 300-  0706-0661
                      brassicae in cruciferous seed          313


      Guillemette T., Iacomi-
      Vasilescu B., Simoneau
                    Conventional and real-time PCR-based       Mikologiya I
           P.
3  2005               assay for detecting pathogenic Alternaria  Fitopatologiya 39 (4), pp.  0026-3648
                      brassicae in cruciferous seed          13-23


      Guillemette T., Iacomi-
      Vasilescu B., Simoneau
                    Conventional and real-time PCR-based
           P.                              Phytopathology 96 (4),
4  2006               assay for detecting pathogenic Alternaria                0323-5408
                                            pp. 336-345
                      brassicae in cruciferous seed


      Guillemette T., Iacomi-
      Vasilescu B., Simoneau
                    Conventional and real-time PCR-based
           P.                              Plant Disease 90 (5), pp.
5  2006               assay for detecting pathogenic Alternaria                0887-2236
                                              603-610
                      brassicae in cruciferous seed


      Guillemette T., Iacomi-
      Vasilescu B., Simoneau
                    Conventional and real-time PCR-based
           P.                              Plant Science 171 (1), pp.
6  2006               assay for detecting pathogenic Alternaria                0168-9452
                                              155-165
                      brassicae in cruciferous seed


      Guillemette T., Iacomi-
      Vasilescu B., Simoneau
                    Conventional and real-time PCR-based
           P.                              Plant Disease 90 (7), pp.
7  2005               assay for detecting pathogenic Alternaria                0887-2236
                                              891-897
                      brassicae in cruciferous seed
       Guillemette T., Iacomi-
      Vasilescu B., Simoneau
                     Conventional and real-time PCR-based    International Journal of
           P.
8  2006                assay for detecting pathogenic Alternaria  Food Microbiology 111    0168-1605
                       brassicae in cruciferous seed       (2), pp. 105-111


       Guillemette T., Iacomi-
      Vasilescu B., Simoneau
                     Conventional and real-time PCR-based
           P.                              Plant Disease 91 (5), pp.
9  2007                assay for detecting pathogenic Alternaria                0887-2236
                                               599-608
                       brassicae in cruciferous seed


       Guillemette T., Iacomi-
      Vasilescu B., Simoneau
                     Conventional and real-time PCR-based
           P.                              Phytopathology 97 (11),
10  2007                assay for detecting pathogenic Alternaria                0323-5408
                                            pp. 1380-1390
                       brassicae in cruciferous seed


       Guillemette T., Iacomi-
      Vasilescu B., Simoneau
                     Conventional and real-time PCR-based       Mikologiya I
           P.
11  2007                assay for detecting pathogenic Alternaria  Fitopatologiya 41 (4), pp.  0026-3648
                       brassicae in cruciferous seed          313-322


       Iacomi-Vasilescu, B.,
                    Development of a PCR-based diagnostic
       Blancard, D., Guénard,                         Current Genetics 45 (4),
12  2004                assay for detecting pathogenic Alternaria                0172-8083
      M., Molinero-Demilly, V.,                           pp. 214-224
                       species in cruciferous seeds
      Laurent, E., Simoneau, P.

       Iacomi-Vasilescu, B.,
                    Development of a PCR-based diagnostic
       Blancard, D., Guénard,                         Plant Disease 88 (5), pp.
13  2004                assay for detecting pathogenic Alternaria                0887-2236
      M., Molinero-Demilly, V.,                            490-496
                       species in cruciferous seeds
      Laurent, E., Simoneau, P.
       Iacomi-Vasilescu, B.,
                     Development of a PCR-based diagnostic
       Blancard, D., Guénard,                          Crop Protection 23 (6),
14  2004                assay for detecting pathogenic Alternaria                 1013-9389
      M., Molinero-Demilly, V.,                            pp. 481-488
                       species in cruciferous seeds
      Laurent, E., Simoneau, P.

       Iacomi-Vasilescu, B.,
                     Development of a PCR-based diagnostic       Molecular Plant
       Blancard, D., Guénard,
15  2005                assay for detecting pathogenic Alternaria   Pathology 6 (3), pp. 225-  1464-6722
      M., Molinero-Demilly, V.,
                       species in cruciferous seeds            241
      Laurent, E., Simoneau, P.

       Iacomi-Vasilescu, B.,
                     Development of a PCR-based diagnostic      FEMS Microbiology
       Blancard, D., Guénard,
16  2006                assay for detecting pathogenic Alternaria   Letters 258 (2), pp. 241-  1574-6968
      M., Molinero-Demilly, V.,
                       species in cruciferous seeds            249
      Laurent, E., Simoneau, P.

       Iacomi-Vasilescu, B.,
                     Development of a PCR-based diagnostic       Molecular Plant
       Blancard, D., Guénard,
17  2007                assay for detecting pathogenic Alternaria   Pathology 8 (2), pp. 195-  1464-6722
      M., Molinero-Demilly, V.,
                       species in cruciferous seeds            208
      Laurent, E., Simoneau, P.


       Iacomi-Vasilescu B.,   In vitro fungicide sensitivity of Alternaria
                                            Pesticide Biochemistry
        Avenot H., Bataille-   species pathogenic to crucifers and
18  2004                                       and Physiology 80 (2),   0048-3575
      Simoneau N., Laurent E., identification of Alternaria brassicicola field
                                               pp. 75-84
      Guenard M., Simoneau P.     isolates highly resistant to both
                     dicarboximides and phenylpyrroles

       Iacomi-Vasilescu B.,   In vitro fungicide sensitivity of Alternaria
        Avenot H., Bataille-   species pathogenic to crucifers and      Current Genetics 47 (4),
19  2005                                                     0172-8083
      Simoneau N., Laurent E., identification of Alternaria brassicicola field     pp. 234-243
      Guenard M., Simoneau P.     isolates highly resistant to both
                     dicarboximides and phenylpyrroles
       Iacomi-Vasilescu B.,   In vitro fungicide sensitivity of Alternaria
                                            Journal of Agricultural
        Avenot H., Bataille-   species pathogenic to crucifers and
20  2005                                       and Food Chemistry 53    1520-5118
      Simoneau N., Laurent E., identification of Alternaria brassicicola field
                                             (17), pp. 6718-6724
      Guenard M., Simoneau P.     isolates highly resistant to both
                     dicarboximides and phenylpyrroles

       Iacomi-Vasilescu B.,   In vitro fungicide sensitivity of Alternaria
                                             European Journal of
        Avenot H., Bataille-   species pathogenic to crucifers and
21  2005                                       Plant Pathology 113 (2),  0929-1873
      Simoneau N., Laurent E., identification of Alternaria brassicicola field
                                               pp. 211-219
      Guenard M., Simoneau P.     isolates highly resistant to both
                     dicarboximides and phenylpyrroles

       Iacomi-Vasilescu B.,   In vitro fungicide sensitivity of Alternaria
                                             Pest Management
        Avenot H., Bataille-   species pathogenic to crucifers and
22  2006                                       Science 62 (3), pp. 223-  1526-4998
      Simoneau N., Laurent E., identification of Alternaria brassicicola field
                                                228
      Guenard M., Simoneau P.     isolates highly resistant to both
                     dicarboximides and phenylpyrroles

       Iacomi-Vasilescu B.,   In vitro fungicide sensitivity of Alternaria
        Avenot H., Bataille-   species pathogenic to crucifers and      Planta 226 (3), pp. 591-
23  2007                                                     0032-0935
      Simoneau N., Laurent E., identification of Alternaria brassicicola field      600
      Guenard M., Simoneau P.     isolates highly resistant to both
                     dicarboximides and phenylpyrroles

       Iacomi-Vasilescu B.,   In vitro fungicide sensitivity of Alternaria
        Avenot H., Bataille-   species pathogenic to crucifers and      Biology and Fertility of
24  2007                                                     0178-2762
      Simoneau N., Laurent E., identification of Alternaria brassicicola field  Soils 43 (6), pp. 759-769
      Guenard M., Simoneau P.     isolates highly resistant to both
                     dicarboximides and phenylpyrroles
         Pourcher A.-M.,
                      Survival of faecal indicators and
      Francoise P.-B., Virginie                         Livestock Science 112
25  2007               enteroviruses in soil after land-spreading of                0301-6226
      F., Agnieszka G., Vasilica                           (3), pp. 232-239
                        municipal sewage sludge
         S., Gerard M.
      Dantigny P., Guilmart A.,                          Journal of Food
                     Modelling the effect of ethanol on growth
26  2005  Radoi F., Bensoussan                           Protection 68 (6), pp.  0362-028X
                       rate of food spoilage moulds
       M., Zwietering M.                               1203-1207

      Dantigny P., Guilmart A.,
                     Modelling the effect of ethanol on growth  Annals of Microbiology 56
27  2006  Radoi F., Bensoussan                                        1590-4261
                       rate of food spoilage moulds         (1), pp. 65-69
       M., Zwietering M.

      Dantigny P., Guilmart A.,                          Journal of Applied
                     Modelling the effect of ethanol on growth
28  2006  Radoi F., Bensoussan                          Microbiology 101 (3), pp.  13645072
                       rate of food spoilage moulds
       M., Zwietering M.                               628-636

      Dantigny P., Guilmart A.,                         International Journal of
                     Modelling the effect of ethanol on growth
29  2007  Radoi F., Bensoussan                           Food Microbiology 113   0168-1605
                       rate of food spoilage moulds
       M., Zwietering M.                              (3), pp. 263-270

      Dantigny P., Guilmart A.,                         International Journal of
                     Modelling the effect of ethanol on growth
30  2007  Radoi F., Bensoussan                           Food Microbiology 114   0168-1605
                       rate of food spoilage moulds
       M., Zwietering M.                               (1), pp. 1-9

      Dantigny P., Guilmart A.,                         International Journal of
                     Modelling the effect of ethanol on growth
31  2007  Radoi F., Bensoussan                           Food Microbiology 114   0168-1605
                       rate of food spoilage moulds
       M., Zwietering M.                              (1), pp. 17-24

      Dantigny P., Guilmart A.,                         International Journal of
                     Modelling the effect of ethanol on growth
32  2007  Radoi F., Bensoussan                           Food Microbiology 118   0168-1605
                       rate of food spoilage moulds
       M., Zwietering M.                              (2), pp. 139-150
                                              Bioscience,
                    Endo-polygalacturonase in Saccharomyces
       Radoi F., Kishida M.,                           Biotechnology and
33  2005                wine yeasts: Effect of carbon source on                 1347-6947
        Kawasaki H.                             Biochemistry 69 (11), pp.
                          enzyme production
                                              2224-2226
                    Endo-polygalacturonase in Saccharomyces
       Radoi F., Kishida M.,                          FEMS Yeast Research 7
34  2007                wine yeasts: Effect of carbon source on                 167-1364
        Kawasaki H.                              (8), pp. 1328-1339
                          enzyme production
                                              Antonie van
                      Characteristics of wines made by        Leeuwenhoek,
       Radoi F., Kishida M.,   Saccharomyces mutants which produce a    International Journal of
35  2006                                                    0003-6072
         Kawasaki H.       polygalacturonase under wine-making     General and Molecular
                            conditions          Microbiology 90 (4), pp.
                                               391-418
                                            Journal of Thermal
       Badea M., Olar R.,    Thermal behavior of some new complexes
36  2007                                      Analysis and Calorimetry  1388-6150
       Marinescu D., Vasile G.  bearing ligands with polymerisable groups
                                            88 (2), pp. 317-321

      Badea M., Olar R., Vasile  Thermal behavior of some new chromium     Journal of Thermal
37  2006  G., Emandi A., Pop V.,    complexes with potential biological    Analysis and Calorimetry  1388-6150
         Marinescu D.            importance            85 (2), pp. 285-288

      Badea M., Olar R., Vasile  Thermal behavior of some new chromium     Journal of Thermal
38  2007  G., Emandi A., Pop V.,    complexes with potential biological    Analysis and Calorimetry  1388-6150
         Marinescu D.            importance            88 (2), pp. 317-321

       Madsen E.B., Madsen
      L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is
                                           Nature 425 (6958), pp.
39  2003   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial               0028-0836
                                               585-592
      Szczyglowski K., Sato S.,           signals
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen
      L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is
                                           Nature 425 (6958), pp.
40  2003   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial               0028-0836
                                               569-570
      Szczyglowski K., Sato S.,           signals
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen
      L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is
                                           Science 302 (5645), pp.
41  2003   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial               1095-9203
                                              575-578
      Szczyglowski K., Sato S.,           signals
        (...), Stougaard J.
       Madsen E.B., Madsen
      L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is  Critical Reviews in Plant
42  2004   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial  Sciences 23 (4), pp. 293-  0735-2689
      Szczyglowski K., Sato S.,           signals                316
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen
      L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is
                                            Canadian Journal of
43  2004   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial                0008-4026
                                           Botany 82 (1), pp. 1-15
      Szczyglowski K., Sato S.,           signals
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen
      L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is
                                           Symbiosis 37 (1-3), pp.
44  2004   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial                0334-5114
                                              345-363
      Szczyglowski K., Sato S.,           signals
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen
      L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is
                                           Science 303 (5662), pp.   0036-8075
45  2004   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial
                                              1364-1367
      Szczyglowski K., Sato S.,           signals
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen
      L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is
                                           Science 303 (5662), pp.
46  2004   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial                1095-9203
                                              1361-1364
      Szczyglowski K., Sato S.,           signals
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen
      L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is    Molecular Plant
47  2004   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial  Pathology 5 (2), pp. 125-  1464-6722
      Szczyglowski K., Sato S.,           signals               135
        (...), Stougaard J.
       Madsen E.B., Madsen                            Proceedings of the
      L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is   National Academy of
48  2004   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial  Sciences of the United    0027-8424
      Szczyglowski K., Sato S.,           signals           States of America 101
        (...), Stougaard J.                           (13), pp. 4339-4340

       Madsen E.B., Madsen                            Proceedings of the
      L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is   National Academy of
49  2004   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial  Sciences of the United    0027-8424
      Szczyglowski K., Sato S.,           signals           States of America 101
        (...), Stougaard J.                           (13), pp. 4701-4705

       Madsen E.B., Madsen
      L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is
                                           Molecular Microbiology
50  2004   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial                 0950-382X
                                            52 (2), pp. 485-500
      Szczyglowski K., Sato S.,           signals
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen
      L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is
                                           Plant Cell 16 (4), pp. 933-
51  2004   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial                 1532-298X
                                                 944
      Szczyglowski K., Sato S.,           signals
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen
      L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is
                                           BMC Biochemistry 5, art.
52  2004   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial                 1471-2091
                                             no. 1, pp. 1-7
      Szczyglowski K., Sato S.,           signals
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen                            Proceedings of the
      L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is   National Academy of
53  2004   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial  Sciences of the United    0027-8424
      Szczyglowski K., Sato S.,           signals           States of America 101
        (...), Stougaard J.                           (16), pp. 6303-6308
       Madsen E.B., Madsen
      L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is
                                            Plant Cell 16 (5), pp.
54  2004   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial                1532-298X
                                              1220-1234
      Szczyglowski K., Sato S.,           signals
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen
      L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is
                                           Trends in Microbiology 12
55  2004   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial                0966-842X
                                             (5), pp. 201-204
      Szczyglowski K., Sato S.,           signals
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen
                                            Microbiology and
      L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is
                                            Molecular Biology
56  2004   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial                1098-5557
                                           Reviews 68 (2), pp. 280-
      Szczyglowski K., Sato S.,           signals
                                               300
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen
      L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is  Molecular Plant-Microbe
57  2004   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial  Interactions 17 (6), pp.   0894-0282
      Szczyglowski K., Sato S.,           signals              676-685
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen
      L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is   Nature Reviews
58  2004   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial  Molecular Cell Biology 5   1471-0072
      Szczyglowski K., Sato S.,           signals            (7), pp. 566-576
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen
      L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is
                                           Current Opinion in Plant
59  2004   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial                1369-5266
                                           Biology 7 (4), pp. 408-413
      Szczyglowski K., Sato S.,           signals
        (...), Stougaard J.
       Madsen E.B., Madsen
      L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is
                                           Current Opinion in Plant
60  2004   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial                1369-5266
                                           Biology 7 (4), pp. 414-421
      Szczyglowski K., Sato S.,           signals
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen
      L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is  Molecular Plant-Microbe
61  2004   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial  Interactions 17 (8), pp.   0894-0282
      Szczyglowski K., Sato S.,           signals              909-920
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen
      L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is
                                           Chemtracts 17 (9), pp.
62  2004   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial                1431-9268
                                              508-514
      Szczyglowski K., Sato S.,           signals
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen
      L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is   Angewandte Chemie -
63  2004   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial  International Edition 43  1521-3773
      Szczyglowski K., Sato S.,           signals            (35), pp. 4644-4646
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen
      L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is
                                           Cellular Microbiology 6
64  2004   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial                1462-5822
                                            (11), pp. 1027-1040
      Szczyglowski K., Sato S.,           signals
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen
      L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is
                                           Plant Physiology 136 (3),
65  2004   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial                1532-2548
                                              pp. 3582-3593
      Szczyglowski K., Sato S.,           signals
        (...), Stougaard J.
       Madsen E.B., Madsen
      L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is
                                           Trends in Plant Science 9
66  2004   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial                0966-842X
                                             (11), pp. 518-522
      Szczyglowski K., Sato S.,           signals
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen
      L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is
                                           Plant Physiology 136 (3),
67  2004   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial                1532-2548
                                              pp. 3682-3691
      Szczyglowski K., Sato S.,           signals
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen
      L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is    Nature Reviews
68  2004   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial  Microbiology 2 (12), pp.  1471-0072
      Szczyglowski K., Sato S.,           signals               933-945
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen
      L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is  Journal of Experimental
69  2004   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial  Botany 55 (408), pp.    1460-2431
      Szczyglowski K., Sato S.,           signals             2635-2640
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen
                                              Bioscience,
      L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is
                                            Biotechnology and
70  2004   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial                0916-8451
                                           Biochemistry 68 (12), pp.
      Szczyglowski K., Sato S.,           signals
                                              2598-2606
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen
      L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is
                                           Chinese Science Bulletin
71  2004   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial                1001-6538
                                            49 (4), pp. 343-349
      Szczyglowski K., Sato S.,           signals
        (...), Stougaard J.
       Madsen E.B., Madsen
      L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is
                                           Plant and Soil 266 (1-2),
72  2005   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial                0032-079X
                                              pp. 205-230
      Szczyglowski K., Sato S.,           signals
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen
      L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is   Journal of Molecular
73  2005   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial  Evolution 60 (2), pp. 229-  0022-2844
      Szczyglowski K., Sato S.,           signals                237
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen
      L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is
                                           Physiologia Plantarum
74  2005   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial                0031-9317
                                            123 (2), pp. 207-218
      Szczyglowski K., Sato S.,           signals
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen                            Proceedings of the
      L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is   National Academy of
75  2005   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial  Sciences of the United   0027-8424
      Szczyglowski K., Sato S.,           signals           States of America 102
        (...), Stougaard J.                           (8), pp. 3147-3152

       Madsen E.B., Madsen
      L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is
                                           Glycobiology 15 (3), pp.
76  2005   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial                1460-2423
                                              313-321
      Szczyglowski K., Sato S.,           signals
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen
      L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is  Journal of Biological
77  2005   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial  Chemistry 280 (10), pp.   1083-351X
      Szczyglowski K., Sato S.,           signals             9203-9209
        (...), Stougaard J.
       Madsen E.B., Madsen
      L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is
                                           New Phytologist 166 (1),
78  2005   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial                1469-8137
                                              pp. 21-38
      Szczyglowski K., Sato S.,           signals
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen
      L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is
                                           Planta 221 (2), pp. 184-
79  2005   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial                0032-0935
                                                196
      Szczyglowski K., Sato S.,           signals
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen
      L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is
                                           Trends in Plant Science
80  2005   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial                0966-842X
                                            10 (5), pp. 222-228
      Szczyglowski K., Sato S.,           signals
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen
      L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is  Molecular Plant-Microbe
81  2005   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial  Interactions 18 (5), pp.  0894-0282
      Szczyglowski K., Sato S.,           signals              414-427
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen
      L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is
                                           DNA Research 12 (1), pp.
82  2005   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial                1756-1663
                                               69-77
      Szczyglowski K., Sato S.,           signals
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen
      L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is
                                           Biotechnology Advances
83  2005   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial                0734-9750
                                            23 (4), pp. 283-333
      Szczyglowski K., Sato S.,           signals
        (...), Stougaard J.
       Madsen E.B., Madsen
      L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is
                                           Science 308 (5729), pp.
84  2005   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial                1095-9203
                                              1789-1791
      Szczyglowski K., Sato S.,           signals
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen
      L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is
                                           Science 308 (5729), pp.
85  2005   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial                1095-9203
                                              1749-1750
      Szczyglowski K., Sato S.,           signals
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen
      L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is
                                           Plant and Soil 274 (1-2),
86  2005   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial                0032-079X
                                               pp. 51-78
      Szczyglowski K., Sato S.,           signals
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen                            Proceedings of the
      L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is  National Academy of
87  2005   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial  Sciences of the United   0027-8424
      Szczyglowski K., Sato S.,           signals          States of America 102
        (...), Stougaard J.                          (29), pp. 10375-10380

       Madsen E.B., Madsen                            Proceedings of the
      L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is  National Academy of
88  2005   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial  Sciences of the United   0027-8424
      Szczyglowski K., Sato S.,           signals          States of America 102
        (...), Stougaard J.                          (29), pp. 10369-10374

       Madsen E.B., Madsen
      L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is
                                           Functional Plant Biology
89  2005   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial                1445-4408)
                                            32 (6), pp. 529-536
      Szczyglowski K., Sato S.,           signals
        (...), Stougaard J.
       Madsen E.B., Madsen
      L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is
                                           Plant and Cell Physiology
90  2005   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial                0032-0781
                                            46 (8), pp. 1291-1298
      Szczyglowski K., Sato S.,           signals
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen
      L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is  Molecular Plant-Microbe
91  2005   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial  Interactions 18 (8), pp.   0894-0282
      Szczyglowski K., Sato S.,           signals              869-875
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen
      L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is
                                           Current Opinion in Plant
92  2005   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial                1369-5266
                                           Biology 8 (4), pp. 346-352
      Szczyglowski K., Sato S.,           signals
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen
      L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is  Biochimica et Biophysica
93  2005   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial  Acta - General Subjects   0304-4165
      Szczyglowski K., Sato S.,           signals           1725 (2), pp. 222-232
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen
      L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is  Critical Reviews in Plant
94  2005   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial  Sciences 24 (4), pp. 283-  0735-2689
      Szczyglowski K., Sato S.,           signals                308
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen
      L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is
                                             Annual Review of
95  2005   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial                0066-4227
                                           Microbiology 59, pp. 19-42
      Szczyglowski K., Sato S.,           signals
        (...), Stougaard J.
       Madsen E.B., Madsen
       L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is  Molecular Plant-Microbe
96  2005   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial  Interactions 18 (11), pp.   0894-0282
       Szczyglowski K., Sato S.,           signals              1195-1204
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen
       L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is
                                            Plant Cell 17 (5), pp.
97  2005   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial                 1532-298X
                                               1625-1636
       Szczyglowski K., Sato S.,           signals
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen
       L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is
                                           Plant Cell 17 (3), pp. 730-
98  2005   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial                 1532-298X
                                                 745
       Szczyglowski K., Sato S.,           signals
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen
       L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is
                                           Plant Physiology 137 (4),
99  2005   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial                 1532-2548
                                              pp. 1261-1271
       Szczyglowski K., Sato S.,           signals
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen
       L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is
                                           Plant Physiology 137 (4),
100  2005   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial                 1532-2548
                                              pp. 1205-1210
       Szczyglowski K., Sato S.,           signals
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen
       L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is
                                           Plant Physiology 139 (2),
101  2005   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial                 1532-2548
                                              pp. 1051-1064
       Szczyglowski K., Sato S.,           signals
        (...), Stougaard J.
       Madsen E.B., Madsen
       L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is
                                            Plant Cell 17 (8), pp.
102  2005   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial                1532-298X
                                               2217-2229
       Szczyglowski K., Sato S.,           signals
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen
       L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is
                                           Plant Physiology 137 (4),
103  2005   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial                1532-2548
                                              pp. 1174-1181
       Szczyglowski K., Sato S.,           signals
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen
       L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is
                                           Plant Physiology 137 (4),
104  2005   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial                1532-2548
                                              pp. 1331-1344
       Szczyglowski K., Sato S.,           signals
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen
       L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is
                                           Plant Physiology 137 (4),
105  2005   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial                1532-2548
                                              pp. 1456-1462
       Szczyglowski K., Sato S.,           signals
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen
       L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is
                                            PLoS Pathogens 2 (1),
106  2006   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial                1553-7374
                                             pp. 0014-0028
       Szczyglowski K., Sato S.,           signals
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen
       L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is
                                           Plant Physiology 140 (1),
107  2006   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial                1532-2548
                                               pp. 365-373
       Szczyglowski K., Sato S.,           signals
        (...), Stougaard J.
       Madsen E.B., Madsen
       L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is  Molecular Plant-Microbe
108  2006   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial  Interactions 19 (1), pp. 80-  0894-0282
       Szczyglowski K., Sato S.,           signals                91
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen
                                              Applied and
       L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is
                                              Environmental
109  2006   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial                 1098-5336
                                            Microbiology 72 (1), pp.
       Szczyglowski K., Sato S.,           signals
                                                880-889
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen                            Proceedings of the
       L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is   National Academy of
110  2006   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial  Sciences of the United    0027-8424
       Szczyglowski K., Sato S.,           signals           States of America 103
        (...), Stougaard J.                            (2), pp. 359-364

       Madsen E.B., Madsen
       L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is   Plant Physiology and
111  2006   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial  Biochemistry 44 (2-3), pp.   0981-9428
       Szczyglowski K., Sato S.,           signals               132-142
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen
       L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is
                                           Methods 38 (2), pp. 144-
112  2006   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial                 1548-7091
                                                149
       Szczyglowski K., Sato S.,           signals
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen                            Proceedings of the
       L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is   National Academy of
113  2006   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial  Sciences of the United    0027-8424
       Szczyglowski K., Sato S.,           signals           States of America 103
        (...), Stougaard J.                           (11), pp. 4258-4263
       Madsen E.B., Madsen
       L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is  Molecular Plant-Microbe
114  2006   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial  Interactions 19 (4), pp.   0894-0282
       Szczyglowski K., Sato S.,           signals              373-382
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen
       L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is
                                            Genetics 172 (4), pp.
115  2006   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial                1460-2431
                                              2491-2499
       Szczyglowski K., Sato S.,           signals
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen
       L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is
                                           Current Opinion in Plant
116  2006   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial                1369-5266
                                           Biology 9 (2), pp. 128-132
       Szczyglowski K., Sato S.,           signals
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen
       L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is
                                           Current Opinion in Plant
117  2006   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial                1369-5266
                                           Biology 9 (2), pp. 110-121
       Szczyglowski K., Sato S.,           signals
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen
       L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is
                                           Current Opinion in Plant
118  2006   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial                1369-5266
                                           Biology 9 (2), pp. 95-98
       Szczyglowski K., Sato S.,           signals
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen
       L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is    Molecular Plant
119  2006   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial  Pathology 7 (3), pp. 197-  1464-6722
       Szczyglowski K., Sato S.,           signals               207
        (...), Stougaard J.
       Madsen E.B., Madsen
       L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is  Molecular Plant-Microbe
120  2006   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial  Interactions 19 (5), pp.  0894-0282
       Szczyglowski K., Sato S.,           signals              495-501
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen
       L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is
                                            Plant Cell 18 (7), pp.
121  2006   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial                1532-298X
                                               1617-1629
       Szczyglowski K., Sato S.,           signals
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen
       L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is  Molecular Plant-Microbe
122  2006   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial  Interactions 19 (7), pp.  0894-0282
       Szczyglowski K., Sato S.,           signals              801-810
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen
       L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is  Molecular Plant-Microbe
123  2006   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial  Interactions 19 (7), pp.  0894-0282
       Szczyglowski K., Sato S.,           signals              780-788
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen                            Proceedings of the
       L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is   National Academy of
124  2006   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial  Sciences of the United   0027-8424
       Szczyglowski K., Sato S.,           signals           States of America 103
        (...), Stougaard J.                          (29), pp. 11086-11091

       Madsen E.B., Madsen
       L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is  Critical Reviews in Plant
125  2006   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial  Sciences 25 (4), pp. 367-  0735-2689
       Szczyglowski K., Sato S.,           signals                380
        (...), Stougaard J.
       Madsen E.B., Madsen
       L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is  Journal of Experimental
126  2006   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial  Botany 57 (11), pp. 2673-  1460-2431
       Szczyglowski K., Sato S.,           signals               2685
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen
       L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is  Molecular Plant-Microbe
127  2006   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial  Interactions 19 (8), pp.   0894-0282
       Szczyglowski K., Sato S.,           signals              914-923
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen
       L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is
                                           Current Opinion in Plant
128  2006   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial                1369-5266
                                           Biology 9 (4), pp. 351-357
       Szczyglowski K., Sato S.,           signals
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen
       L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is
                                           Functional Plant Biology
129  2006   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial                1445-4408
                                            33 (8), pp. 707-721
       Szczyglowski K., Sato S.,           signals
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen
       L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is
                                           Scientia Agricola 63 (4),
130  2006   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial                1678-992X
                                              pp. 405-413
       Szczyglowski K., Sato S.,           signals
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen
       L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is
                                           Plant Physiology 142 (1),
131  2006   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial                1532-2548
                                               pp. 265-279
       Szczyglowski K., Sato S.,           signals
        (...), Stougaard J.
       Madsen E.B., Madsen
       L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is
                                           Glycobiology 16 (9), pp.
132  2006   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial                0959-6658
                                               801-809
       Szczyglowski K., Sato S.,           signals
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen
       L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is
                                           Chinese Science Bulletin
133  2006   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial                1001-6538
                                            51 (17), pp. 2087-2094
       Szczyglowski K., Sato S.,           signals
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen
       L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is
                                                         0378-1119
134  2006   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial  Gene 380 (1), pp. 1-13
       Szczyglowski K., Sato S.,           signals
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen
       L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is
                                           New Phytologist 172 (1),  0028-4793
135  2006   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial
                                              pp. 35-46
       Szczyglowski K., Sato S.,           signals
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen
       L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is
                                           Plant Journal 48 (2), pp.  0960-7412
136  2006   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial
                                               261-273
       Szczyglowski K., Sato S.,           signals
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen
       L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is  Molecular Plant-Microbe
137  2006   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial  Interactions 19 (10), pp.  0894-0282
       Szczyglowski K., Sato S.,           signals              1082-1091
        (...), Stougaard J.
       Madsen E.B., Madsen
       L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is
                                           Current Opinion in Plant
138  2006   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial                1369-5266
                                           Biology 9 (5), pp. 460-469
       Szczyglowski K., Sato S.,           signals
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen
       L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is  Annals of the New York
                                                          0077-8923
139  2006   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial   Academy of Sciences
       Szczyglowski K., Sato S.,           signals            1072, pp. 135-154
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen
       L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is
                                           Plant and Cell Physiology  0032-0781
140  2006   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial
                                            47 (11), pp. 1572-1581
       Szczyglowski K., Sato S.,           signals
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen
       L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is
                                                          0334-5114
141  2006   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial  Symbiosis 42 (1), pp. 1-24
       Szczyglowski K., Sato S.,           signals
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen
       L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is
                                           Plant Journal 48 (6), pp.  0960-7412
142  2006   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial
                                               843-856
       Szczyglowski K., Sato S.,           signals
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen
       L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is
                                           Plant Physiology 142 (4),
143  2006   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial                1532-2548
                                              pp. 1739-1750
       Szczyglowski K., Sato S.,           signals
        (...), Stougaard J.
       Madsen E.B., Madsen
       L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is  Molecular Plant-Microbe
144  2006   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial  Interactions 19 (12), pp.  0894-0282
       Szczyglowski K., Sato S.,           signals              1444-1450
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen
       L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is  Agronomy for Sustainable
145  2007   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial  Development 27 (1), pp.  1773-0155
       Szczyglowski K., Sato S.,           signals               59-68
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen
       L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is
                                            Phytochemistry 68 (1),   0031-9422
146  2007   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial
                                              pp. 111-121
       Szczyglowski K., Sato S.,           signals
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen
       L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is
                                           Plant Journal 49 (2), pp.  0960-7412
147  2007   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial
                                               208-216
       Szczyglowski K., Sato S.,           signals
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen
       L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is
                                           Science 315 (5808), pp.   0036-8075
148  2007   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial
                                               104-107
       Szczyglowski K., Sato S.,           signals
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen
       L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is
                                           Science 315 (5808), pp.   0036-8075
149  2007   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial
                                               101-104
       Szczyglowski K., Sato S.,           signals
        (...), Stougaard J.
       Madsen E.B., Madsen
       L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is
                                           Plant Cell 19 (2), pp. 610-
150  2007   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial                 1532-298X
                                                 624
       Szczyglowski K., Sato S.,           signals
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen
       L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is  Molecular Plant-Microbe
151  2007   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial  Interactions 20 (2), pp.   0894-0282
       Szczyglowski K., Sato S.,           signals              129-137
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen
       L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is  Molecular Plant-Microbe
152  2007   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial  Interactions 20 (3), pp.   0894-0282
       Szczyglowski K., Sato S.,           signals              255-261
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen
       L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is
                                           Plant Physiology 143 (3),
153  2007   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial                 1532-2548
                                              pp. 1293-1305
       Szczyglowski K., Sato S.,           signals
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen
       L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is
                                           BMC Genomics 8, art. no.
154  2007   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial                 1471-2156
                                               71
       Szczyglowski K., Sato S.,           signals
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen
       L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is
                                           DNA Research 13 (6), pp.
155  2007   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial                 1756-1663
                                               255-265
       Szczyglowski K., Sato S.,           signals
        (...), Stougaard J.
       Madsen E.B., Madsen
       L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is
                                           Plant Journal 50 (1), pp.  0960-7412
156  2007   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial
                                                1-13
       Szczyglowski K., Sato S.,           signals
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen
       L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is
                                            Plant Cell 19 (4), pp.
157  2007   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial                1532-298X
                                                1221-1
       Szczyglowski K., Sato S.,           signals
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen
       L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is    Journal of Plant
                                                         0176-1617
158  2007   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial  Physiology 164 (4), pp.
       Szczyglowski K., Sato S.,           signals              460-469
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen
       L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is
                                           BMC Evolutionary Biology
159  2007   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial                1471-2148
                                              7, art. no. 55
       Szczyglowski K., Sato S.,           signals
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen
       L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is  Journal of Experimental
160  2007   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial  Botany 58 (6), pp. 1381-  1460-2431
       Szczyglowski K., Sato S.,           signals                1396
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen
       L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is  Applied Biochemistry and
161  2007   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial  Microbiology 43 (3), pp.  1608-3024
       Szczyglowski K., Sato S.,           signals               237-243
        (...), Stougaard J.
       Madsen E.B., Madsen
       L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is
                                           Plant Physiology 144 (1),
162  2007   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial                 1532-2548
                                               pp. 324-335
       Szczyglowski K., Sato S.,           signals
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen
       L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is    Journal of Plant
163  2007   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial  Interactions 2 (2), pp. 79-  1608-3024
       Szczyglowski K., Sato S.,           signals                88
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen
       L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is
                                            Cellular Microbiology 9
164  2007   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial                 1462-5814
                                             (6), pp. 1385-1396
       Szczyglowski K., Sato S.,           signals
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen
       L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is
                                           Plant Physiology 144 (2),
165  2007   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial                 1532-2548
                                               pp. 695-702
       Szczyglowski K., Sato S.,           signals
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen
       L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is
                                           Plant Physiology 144 (2),
166  2007   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial                 1532-2548
                                               pp. 582-587
       Szczyglowski K., Sato S.,           signals
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen
       L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is
                                           Plant Physiology 144 (2),
167  2007   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial                 1532-2548
                                               pp. 623-636
       Szczyglowski K., Sato S.,           signals
        (...), Stougaard J.
       Madsen E.B., Madsen
       L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is   Journal of Plant
168  2007   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial  Physiology 164 (6), pp.   0176-1617
       Szczyglowski K., Sato S.,           signals              764-772
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen
       L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is
                                           Biotechnology Journal 2
169  2007   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial                1874-0707
                                             (7), pp. 833-848
       Szczyglowski K., Sato S.,           signals
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen
       L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is
                                           Trends in Plant Science
170  2007   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial                1360-1385
                                            12 (7), pp. 282-285
       Szczyglowski K., Sato S.,           signals
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen
       L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is
                                           Plant Physiology 144 (4),
171  2007   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial                1532-2548
                                              pp. 1878-1889
       Szczyglowski K., Sato S.,           signals
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen
       L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is  Molecular Plant-Microbe
172  2007   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial  Interactions 20 (8), pp.  0894-0282
       Szczyglowski K., Sato S.,           signals              994-1003
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen
       L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is  Molecular Plant-Microbe
173  2007   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial  Interactions 20 (8), pp.  0894-0282
       Szczyglowski K., Sato S.,           signals              912-921
        (...), Stougaard J.
       Madsen E.B., Madsen
       L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is  Molecular Plant-Microbe
174  2007   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial  Interactions 20 (9), pp.  0894-0282
       Szczyglowski K., Sato S.,           signals             1031-1039
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen
       L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is  Molecular Plant-Microbe
175  2007   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial  Interactions 20 (9), pp.  0894-0282
       Szczyglowski K., Sato S.,           signals             1092-1101
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen
       L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is
                                            Plant Cell 19 (9), pp.
176  2007   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial                1532-298X
                                               2866-2885
       Szczyglowski K., Sato S.,           signals
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen
       L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is
                                           Plant Physiology 145 (1),
177  2007   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial                1532-2548
                                               pp. 183-191
       Szczyglowski K., Sato S.,           signals
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen
       L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is
                                           EMBO Journal 26 (17),    0261-4189
178  2007   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial
                                             pp. 3923-3935
       Szczyglowski K., Sato S.,           signals
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen
                                              Applied and
       L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is
                                              Environmental
179  2007   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial                1098-5336
                                           Microbiology 73 (20), pp.
       Szczyglowski K., Sato S.,           signals
                                               6650-6659
        (...), Stougaard J.
       Madsen E.B., Madsen
       L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is  Molecular Plant-Microbe
180  2007   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial  Interactions 20 (10), pp.  0894-0282
       Szczyglowski K., Sato S.,           signals              1183-1191
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen
       L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is
                                           Chinese Science Bulletin
181  2007   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial                1001-6538
                                            52 (20), pp. 2797-2804
       Szczyglowski K., Sato S.,           signals
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen
       L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is  Journal of General Plant
182  2007   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial  Pathology 73 (5), pp. 336-  1345-2630
       Szczyglowski K., Sato S.,           signals                341
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen
       L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is
                                           Gene 401 (1-2), pp. 135-   0378-1119
183  2007   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial
                                                144
       Szczyglowski K., Sato S.,           signals
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen
       L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is
                                           Plant Physiology 145 (4),
184  2007   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial                1532-2548
                                              pp. 1619-1628
       Szczyglowski K., Sato S.,           signals
        (...), Stougaard J.

       Madsen E.B., Madsen                            Proceedings of the
       L.H., Radutoiu S., Olbryt  A receptor kinase gene of the LysM type is   National Academy of
185  2007   M., Rakwalska M.,    involved in legume perception of rhizobial  Sciences of the United   0027-8424
       Szczyglowski K., Sato S.,           signals           States of America 104
        (...), Stougaard J.                          (49), pp. 19613-19618
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle
                     Plant recognition of symbiotic bacteria  Nature 425 (6958), pp.
186  2003   H.H., Umehara Y.,                                       0028-0836
                    requires two LysM receptor-like kinases      637-640
       Gronlund M., Sato S.,
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle
                     Plant recognition of symbiotic bacteria  Nature 425 (6958), pp.
187  2003   H.H., Umehara Y.,                                       0028-0836
                    requires two LysM receptor-like kinases      569-570
       Gronlund M., Sato S.,
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle
                     Plant recognition of symbiotic bacteria  Science 302 (5645), pp.   0036-8075
188  2003   H.H., Umehara Y.,
                    requires two LysM receptor-like kinases      575-578
       Gronlund M., Sato S.,
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle                       Critical Reviews in Plant
                     Plant recognition of symbiotic bacteria
189  2004   H.H., Umehara Y.,                         Sciences 23 (4), pp. 293-  0735-2689
                    requires two LysM receptor-like kinases
       Gronlund M., Sato S.,                              316
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle
                     Plant recognition of symbiotic bacteria   Canadian Journal of
190  2004   H.H., Umehara Y.,                                       1480-3305
                    requires two LysM receptor-like kinases   Botany 82 (1), pp. 1-15
       Gronlund M., Sato S.,
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle
                     Plant recognition of symbiotic bacteria  Symbiosis 37 (1-3), pp.   0334-5114
191  2004   H.H., Umehara Y.,
                    requires two LysM receptor-like kinases     345-363
       Gronlund M., Sato S.,
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle
                     Plant recognition of symbiotic bacteria  Science 303 (5662), pp.   0036-8075
192  2004   H.H., Umehara Y.,
                    requires two LysM receptor-like kinases     1364-1367
       Gronlund M., Sato S.,
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle
                     Plant recognition of symbiotic bacteria  Science 303 (5662), pp.   0036-8075
193  2004   H.H., Umehara Y.,
                    requires two LysM receptor-like kinases     1361-1364
       Gronlund M., Sato S.,
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle                         Molecular Plant
                     Plant recognition of symbiotic bacteria
194  2004   H.H., Umehara Y.,                         Pathology 5 (2), pp. 125-  1464-6722
                    requires two LysM receptor-like kinases
       Gronlund M., Sato S.,                             135
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle
                     Plant recognition of symbiotic bacteria  Science 303 (5663), pp.   0036-8075
195  2004   H.H., Umehara Y.,
                    requires two LysM receptor-like kinases     1474-1475
       Gronlund M., Sato S.,
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen                          Proceedings of the
       L.H., Madsen E.B., Felle                        National Academy of
                     Plant recognition of symbiotic bacteria
196  2004   H.H., Umehara Y.,                         Sciences of the United   0027-8424
                    requires two LysM receptor-like kinases
       Gronlund M., Sato S.,                        States of America 101
        (...), Stougaard J.                         (13), pp. 4339-4340
        Radutoiu S., Madsen                          Proceedings of the
       L.H., Madsen E.B., Felle                        National Academy of
                     Plant recognition of symbiotic bacteria
197  2004   H.H., Umehara Y.,                         Sciences of the United   0027-8424
                    requires two LysM receptor-like kinases
       Gronlund M., Sato S.,                        States of America 101
        (...), Stougaard J.                         (13), pp. 4701-4705
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle
                     Plant recognition of symbiotic bacteria  Journal of Bacteriology   0021-9193
198  2004   H.H., Umehara Y.,
                    requires two LysM receptor-like kinases  186 (8), pp. 2439-2448
       Gronlund M., Sato S.,
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle
                     Plant recognition of symbiotic bacteria  Molecular Microbiology
199  2004   H.H., Umehara Y.,                                       0950-382X
                    requires two LysM receptor-like kinases   52 (2), pp. 485-500
       Gronlund M., Sato S.,
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle
                     Plant recognition of symbiotic bacteria  Plant Cell 16 (4), pp. 933-  0378-1119
200  2004   H.H., Umehara Y.,
                    requires two LysM receptor-like kinases        944
       Gronlund M., Sato S.,
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle
                     Plant recognition of symbiotic bacteria  BMC Biochemistry 5, art.
201  2004   H.H., Umehara Y.,                                        1471-2091
                    requires two LysM receptor-like kinases    no. 1, pp. 1-7
       Gronlund M., Sato S.,
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen                          Proceedings of the
       L.H., Madsen E.B., Felle                        National Academy of
                     Plant recognition of symbiotic bacteria
202  2004   H.H., Umehara Y.,                          Sciences of the United    0027-8424
                    requires two LysM receptor-like kinases
       Gronlund M., Sato S.,                         States of America 101
        (...), Stougaard J.                         (16), pp. 6303-6308
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle
                     Plant recognition of symbiotic bacteria   Plant Cell 16 (5), pp.   0378-1119
203  2004   H.H., Umehara Y.,
                    requires two LysM receptor-like kinases      1220-1234
       Gronlund M., Sato S.,
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle
                     Plant recognition of symbiotic bacteria  Trends in Microbiology 12
204  2004   H.H., Umehara Y.,                                        0966-842X
                    requires two LysM receptor-like kinases    (5), pp. 201-204
       Gronlund M., Sato S.,
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
                                           Microbiology and
       L.H., Madsen E.B., Felle
                     Plant recognition of symbiotic bacteria   Molecular Biology
205  2004   H.H., Umehara Y.,                                        1098-5557
                    requires two LysM receptor-like kinases  Reviews 68 (2), pp. 280-
       Gronlund M., Sato S.,
                                              300
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle
                     Plant recognition of symbiotic bacteria  Plant Physiology 135 (3),
206  2004   H.H., Umehara Y.,                                        1532-2548
                    requires two LysM receptor-like kinases     pp. 1150-1161
       Gronlund M., Sato S.,
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle                         Nature Reviews
                     Plant recognition of symbiotic bacteria
207  2004   H.H., Umehara Y.,                         Molecular Cell Biology 5   1471-0072
                    requires two LysM receptor-like kinases
       Gronlund M., Sato S.,                          (7), pp. 566-576
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle                         Nature Reviews
                     Plant recognition of symbiotic bacteria
208  2004   H.H., Umehara Y.,                         Molecular Cell Biology 5   1471-0072
                    requires two LysM receptor-like kinases
       Gronlund M., Sato S.,                          (7), pp. 566-576
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle                       Trends in Glycoscience
                     Plant recognition of symbiotic bacteria
209  2004   H.H., Umehara Y.,                         and Glycotechnology 16    0915-7352
                    requires two LysM receptor-like kinases
       Gronlund M., Sato S.,                          (90), pp. 281-290
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle
                     Plant recognition of symbiotic bacteria  Current Opinion in Plant
210  2004   H.H., Umehara Y.,                                        1369-5266
                    requires two LysM receptor-like kinases  Biology 7 (4), pp. 408-413
       Gronlund M., Sato S.,
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle
                     Plant recognition of symbiotic bacteria  Current Opinion in Plant
211  2004   H.H., Umehara Y.,                                        1369-5266
                    requires two LysM receptor-like kinases  Biology 7 (4), pp. 414-421
       Gronlund M., Sato S.,
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle
                     Plant recognition of symbiotic bacteria  Current Opinion in Plant
212  2004   H.H., Umehara Y.,                                        1369-5266
                    requires two LysM receptor-like kinases  Biology 7 (4), pp. 372-376
       Gronlund M., Sato S.,
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle
                     Plant recognition of symbiotic bacteria  Chemtracts 17 (9), pp.
213  2004   H.H., Umehara Y.,                                        1431-9268
                    requires two LysM receptor-like kinases      508-514
       Gronlund M., Sato S.,
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle                        Angewandte Chemie -
                     Plant recognition of symbiotic bacteria
214  2004   H.H., Umehara Y.,                          International Edition 43  1521-3773
                    requires two LysM receptor-like kinases
       Gronlund M., Sato S.,                          (35), pp. 4644-4646
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle
                     Plant recognition of symbiotic bacteria  Cellular Microbiology 6
215  2004   H.H., Umehara Y.,                                       1462-5822
                    requires two LysM receptor-like kinases   (11), pp. 1027-1040
       Gronlund M., Sato S.,
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle
                     Plant recognition of symbiotic bacteria  Plant Physiology 136 (3),
216  2004   H.H., Umehara Y.,                                       1532-2548
                    requires two LysM receptor-like kinases     pp. 3582-3593
       Gronlund M., Sato S.,
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle
                     Plant recognition of symbiotic bacteria  Plant Physiology 136 (3),
217  2004   H.H., Umehara Y.,                                       1532-2548
                    requires two LysM receptor-like kinases     pp. 3682-3691
       Gronlund M., Sato S.,
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle
                     Plant recognition of symbiotic bacteria  Trends in Plant Science 9  1360-1385
218  2004   H.H., Umehara Y.,
                    requires two LysM receptor-like kinases    (11), pp. 518-522
       Gronlund M., Sato S.,
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle                         Nature Reviews
                     Plant recognition of symbiotic bacteria
219  2004   H.H., Umehara Y.,                          Microbiology 2 (12), pp.  1740-1526
                    requires two LysM receptor-like kinases
       Gronlund M., Sato S.,                             933-945
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle
                     Plant recognition of symbiotic bacteria  DNA Research 11 (4), pp.
220  2004   H.H., Umehara Y.,                                       1756-1663
                    requires two LysM receptor-like kinases      263-274
       Gronlund M., Sato S.,
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle
                     Plant recognition of symbiotic bacteria  Chinese Science Bulletin
221  2004   H.H., Umehara Y.,                                        1001-6538
                    requires two LysM receptor-like kinases    49 (4), pp. 343-349
       Gronlund M., Sato S.,
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle
                     Plant recognition of symbiotic bacteria  Plant and Soil 266 (1-2),
222  2005   H.H., Umehara Y.,                                        0032-079X
                    requires two LysM receptor-like kinases      pp. 205-230
       Gronlund M., Sato S.,
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle                        Journal of Molecular
                     Plant recognition of symbiotic bacteria
223  2005   H.H., Umehara Y.,                         Evolution 60 (2), pp. 229-  0022-2844
                    requires two LysM receptor-like kinases
       Gronlund M., Sato S.,                              237
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle
                     Plant recognition of symbiotic bacteria  Physiologia Plantarum
224  2005   H.H., Umehara Y.,                                        0031-9317
                    requires two LysM receptor-like kinases   123 (2), pp. 207-218
       Gronlund M., Sato S.,
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle
                     Plant recognition of symbiotic bacteria  Nature 433 (7025), pp.
225  2005   H.H., Umehara Y.,                                        0028-0836
                    requires two LysM receptor-like kinases      527-531
       Gronlund M., Sato S.,
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen                          Proceedings of the
       L.H., Madsen E.B., Felle                        National Academy of
                     Plant recognition of symbiotic bacteria
226  2005   H.H., Umehara Y.,                          Sciences of the United   0027-8424
                    requires two LysM receptor-like kinases
       Gronlund M., Sato S.,                         States of America 102
        (...), Stougaard J.                          (8), pp. 3147-3152
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle
                     Plant recognition of symbiotic bacteria  Glycobiology 15 (3), pp.
227  2005   H.H., Umehara Y.,                                        1460-2423
                    requires two LysM receptor-like kinases      313-321
       Gronlund M., Sato S.,
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle                        Journal of Biological
                     Plant recognition of symbiotic bacteria
228  2005   H.H., Umehara Y.,                          Chemistry 280 (10), pp.  1083-351X
                    requires two LysM receptor-like kinases
       Gronlund M., Sato S.,                           9203-9209
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle
                     Plant recognition of symbiotic bacteria  New Phytologist 166 (1),  0028-4793
229  2005   H.H., Umehara Y.,
                    requires two LysM receptor-like kinases     pp. 21-38
       Gronlund M., Sato S.,
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle                          Organic and
                     Plant recognition of symbiotic bacteria
230  2005   H.H., Umehara Y.,                         Biomolecular Chemistry 3  1477-0539
                    requires two LysM receptor-like kinases
       Gronlund M., Sato S.,                          (8), pp. 1381-1386
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle
                     Plant recognition of symbiotic bacteria  Planta 221 (2), pp. 184-
231  2005   H.H., Umehara Y.,                                       0032-0935
                    requires two LysM receptor-like kinases       196
       Gronlund M., Sato S.,
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle                       Molecular Plant-Microbe
                     Plant recognition of symbiotic bacteria
232  2005   H.H., Umehara Y.,                         Interactions 18 (5), pp.  0894-0282
                    requires two LysM receptor-like kinases
       Gronlund M., Sato S.,                            414-427
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle
                     Plant recognition of symbiotic bacteria  DNA Research 12 (1), pp.
233  2005   H.H., Umehara Y.,                                       1756-1663
                    requires two LysM receptor-like kinases      69-77
       Gronlund M., Sato S.,
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle
                     Plant recognition of symbiotic bacteria  Plant and Cell Physiology
234  2005   H.H., Umehara Y.,                                       0032-0781
                    requires two LysM receptor-like kinases    46 (6), pp. 870-883
       Gronlund M., Sato S.,
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle                       Journal of Experimental
                     Plant recognition of symbiotic bacteria
235  2005   H.H., Umehara Y.,                          Botany 56 (416), pp.    1460-2431
                    requires two LysM receptor-like kinases
       Gronlund M., Sato S.,                           1643-1650
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle
                     Plant recognition of symbiotic bacteria  Science 308 (5729), pp.   0036-8075
236  2005   H.H., Umehara Y.,
                    requires two LysM receptor-like kinases     1789-1791
       Gronlund M., Sato S.,
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle
                     Plant recognition of symbiotic bacteria  Science 308 (5729), pp.   0036-8075
237  2005   H.H., Umehara Y.,
                    requires two LysM receptor-like kinases     1749-1750
       Gronlund M., Sato S.,
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle
                     Plant recognition of symbiotic bacteria  Plant and Soil 274 (1-2),
238  2005   H.H., Umehara Y.,                                       0032-079X
                    requires two LysM receptor-like kinases      pp. 51-78
       Gronlund M., Sato S.,
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle                       Journal of Experimental
                     Plant recognition of symbiotic bacteria
239  2005   H.H., Umehara Y.,                          Botany 56 (417), pp.    1460-2431
                    requires two LysM receptor-like kinases
       Gronlund M., Sato S.,                           1741-1749
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen                          Proceedings of the
       L.H., Madsen E.B., Felle                        National Academy of
                     Plant recognition of symbiotic bacteria
240  2005   H.H., Umehara Y.,                         Sciences of the United   0027-8424
                    requires two LysM receptor-like kinases
       Gronlund M., Sato S.,                        States of America 102
        (...), Stougaard J.                        (29), pp. 10375-10380
        Radutoiu S., Madsen                          Proceedings of the
       L.H., Madsen E.B., Felle                        National Academy of
                     Plant recognition of symbiotic bacteria
241  2005   H.H., Umehara Y.,                         Sciences of the United   0027-8425
                    requires two LysM receptor-like kinases
       Gronlund M., Sato S.,                        States of America 102
        (...), Stougaard J.                        (29), pp. 10369-10374
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle
                     Plant recognition of symbiotic bacteria  Functional Plant Biology
242  2005   H.H., Umehara Y.,                                        1445-4408
                    requires two LysM receptor-like kinases   32 (6), pp. 529-536
       Gronlund M., Sato S.,
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle                       Molecular Plant-Microbe
                     Plant recognition of symbiotic bacteria
243  2005   H.H., Umehara Y.,                         Interactions 18 (8), pp.   0894-0282
                    requires two LysM receptor-like kinases
       Gronlund M., Sato S.,                            869-875
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle
                     Plant recognition of symbiotic bacteria  Plant and Cell Physiology  0378-1119
244  2005   H.H., Umehara Y.,
                    requires two LysM receptor-like kinases   46 (8), pp. 1202-1212
       Gronlund M., Sato S.,
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle
                     Plant recognition of symbiotic bacteria  Plant and Cell Physiology  0378-1119
245  2005   H.H., Umehara Y.,
                    requires two LysM receptor-like kinases   46 (8), pp. 1291-1298
       Gronlund M., Sato S.,
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle
                     Plant recognition of symbiotic bacteria  Current Opinion in Plant
246  2005   H.H., Umehara Y.,                                        1369-5266
                    requires two LysM receptor-like kinases  Biology 8 (4), pp. 346-352
       Gronlund M., Sato S.,
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle                        Systematic and Applied
                     Plant recognition of symbiotic bacteria
247  2005   H.H., Umehara Y.,                          Microbiology 28 (7), pp.  0723-2020
                    requires two LysM receptor-like kinases
       Gronlund M., Sato S.,                             619-631
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle                        Proteins: Structure,
                     Plant recognition of symbiotic bacteria
248  2005   H.H., Umehara Y.,                         Function and Genetics 60   0887-3585
                    requires two LysM receptor-like kinases
       Gronlund M., Sato S.,                          (4), pp. 670-678
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle
                     Plant recognition of symbiotic bacteria  Genetics 171 (1), pp. 305-
249  2005   H.H., Umehara Y.,                                        1460-2431
                    requires two LysM receptor-like kinases       321 13
       Gronlund M., Sato S.,
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle                       Biochimica et Biophysica
                     Plant recognition of symbiotic bacteria
250  2005   H.H., Umehara Y.,                         Acta - General Subjects   0304-4165
                    requires two LysM receptor-like kinases
       Gronlund M., Sato S.,                         1725 (2), pp. 222-232
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle
                     Plant recognition of symbiotic bacteria  Plant Journal 44 (2), pp.  0960-7412
251  2005   H.H., Umehara Y.,
                    requires two LysM receptor-like kinases      195-207
       Gronlund M., Sato S.,
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle                       Critical Reviews in Plant
                     Plant recognition of symbiotic bacteria
252  2005   H.H., Umehara Y.,                         Sciences 24 (4), pp. 283-  0735-2689
                    requires two LysM receptor-like kinases
       Gronlund M., Sato S.,                              308
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle
                     Plant recognition of symbiotic bacteria    Annual Review of
253  2005   H.H., Umehara Y.,                                        664227
                    requires two LysM receptor-like kinases  Microbiology 59, pp. 19-42
       Gronlund M., Sato S.,
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle                       Molecular Plant-Microbe
                     Plant recognition of symbiotic bacteria
254  2005   H.H., Umehara Y.,                         Interactions 18 (11), pp.  0894-0282
                    requires two LysM receptor-like kinases
       Gronlund M., Sato S.,                            1123-1129
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle                       Molecular Plant-Microbe
                     Plant recognition of symbiotic bacteria
255  2005   H.H., Umehara Y.,                         Interactions 18 (11), pp.  0894-0282
                    requires two LysM receptor-like kinases
       Gronlund M., Sato S.,                            1195-1204
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle
                     Plant recognition of symbiotic bacteria  Plant Journal 44 (3), pp.   0960-7412
256  2005   H.H., Umehara Y.,
                    requires two LysM receptor-like kinases      372-381
       Gronlund M., Sato S.,
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle
                     Plant recognition of symbiotic bacteria   Plant Cell 17 (5), pp.   0378-1119
257  2005   H.H., Umehara Y.,
                    requires two LysM receptor-like kinases      1625-1636
       Gronlund M., Sato S.,
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle
                     Plant recognition of symbiotic bacteria  Plant Cell 17 (3), pp. 730-  0378-1119
258  2005   H.H., Umehara Y.,
                    requires two LysM receptor-like kinases        745
       Gronlund M., Sato S.,
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle
                     Plant recognition of symbiotic bacteria  Plant Physiology 137 (4),
259  2005   H.H., Umehara Y.,                                        1532-2548
                    requires two LysM receptor-like kinases     pp. 1261-1271
       Gronlund M., Sato S.,
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle
                     Plant recognition of symbiotic bacteria  Plant Physiology 137 (4),
260  2005   H.H., Umehara Y.,                                        1532-2548
                    requires two LysM receptor-like kinases     pp. 1205-1210
       Gronlund M., Sato S.,
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle
                     Plant recognition of symbiotic bacteria  Plant Physiology 139 (2),
261  2005   H.H., Umehara Y.,                                        1532-2548
                    requires two LysM receptor-like kinases     pp. 1051-1064
       Gronlund M., Sato S.,
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle
                     Plant recognition of symbiotic bacteria   Plant Cell 17 (8), pp.   0378-1119
262  2005   H.H., Umehara Y.,
                    requires two LysM receptor-like kinases      2217-2229
       Gronlund M., Sato S.,
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle
                     Plant recognition of symbiotic bacteria  Plant Physiology 137 (4),
263  2005   H.H., Umehara Y.,                                         1532-2548
                    requires two LysM receptor-like kinases     pp. 1331-1344
       Gronlund M., Sato S.,
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle
                     Plant recognition of symbiotic bacteria  Plant Physiology 137 (4),
264  2005   H.H., Umehara Y.,                                         1532-2548
                    requires two LysM receptor-like kinases     pp. 1456-1462
       Gronlund M., Sato S.,
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle                        Molecular Plant-Microbe
                     Plant recognition of symbiotic bacteria
265  2006   H.H., Umehara Y.,                         Interactions 19 (1), pp. 80-  0894-0282
                    requires two LysM receptor-like kinases
       Gronlund M., Sato S.,                              91
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle
                     Plant recognition of symbiotic bacteria  Plant Physiology 140 (1),
266  2006   H.H., Umehara Y.,                                         1532-2548
                    requires two LysM receptor-like kinases      pp. 365-373
       Gronlund M., Sato S.,
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
                                             Applied and
       L.H., Madsen E.B., Felle
                     Plant recognition of symbiotic bacteria    Environmental
267  2006   H.H., Umehara Y.,                                         1098-5336
                    requires two LysM receptor-like kinases   Microbiology 72 (1), pp.
       Gronlund M., Sato S.,
                                              880-889
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle
                     Plant recognition of symbiotic bacteria  Plant and Cell Physiology   0032-0781
268  2006   H.H., Umehara Y.,
                    requires two LysM receptor-like kinases    47 (1), pp. 176-180
       Gronlund M., Sato S.,
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen                          Proceedings of the
       L.H., Madsen E.B., Felle                        National Academy of
                     Plant recognition of symbiotic bacteria
269  2006   H.H., Umehara Y.,                          Sciences of the United    0027-8425
                    requires two LysM receptor-like kinases
       Gronlund M., Sato S.,                         States of America 103
        (...), Stougaard J.                          (2), pp. 359-364
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle                        Plant Physiology and
                     Plant recognition of symbiotic bacteria
270  2006   H.H., Umehara Y.,                         Biochemistry 44 (2-3), pp.  8092-6638
                    requires two LysM receptor-like kinases
       Gronlund M., Sato S.,                             132-142
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle                        Journal of Experimental
                     Plant recognition of symbiotic bacteria
271  2006   H.H., Umehara Y.,                          Botany 57 (3), pp. 559-  1460-2431
                    requires two LysM receptor-like kinases
       Gronlund M., Sato S.,                              569
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle
                     Plant recognition of symbiotic bacteria  Methods 38 (2), pp. 144-
272  2006   H.H., Umehara Y.,                                        1548-7091
                    requires two LysM receptor-like kinases       149
       Gronlund M., Sato S.,
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle
                     Plant recognition of symbiotic bacteria  Planta 223 (4), pp. 746-  0032-0935
273  2006   H.H., Umehara Y.,
                    requires two LysM receptor-like kinases       754
       Gronlund M., Sato S.,
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle
                     Plant recognition of symbiotic bacteria  FEBS Letters 580 (6), pp.
274  2006   H.H., Umehara Y.,                                        0014-5793
                    requires two LysM receptor-like kinases     1541-1546
       Gronlund M., Sato S.,
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen                          Proceedings of the
       L.H., Madsen E.B., Felle                        National Academy of
                     Plant recognition of symbiotic bacteria
275  2006   H.H., Umehara Y.,                          Sciences of the United   0027-8425
                    requires two LysM receptor-like kinases
       Gronlund M., Sato S.,                         States of America 103
        (...), Stougaard J.                         (11), pp. 4258-4263
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle                       Molecular Plant-Microbe
                     Plant recognition of symbiotic bacteria
276  2006   H.H., Umehara Y.,                         Interactions 19 (4), pp.   0894-0282
                    requires two LysM receptor-like kinases
       Gronlund M., Sato S.,                            373-382
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle
                     Plant recognition of symbiotic bacteria   Genetics 172 (4), pp.
277  2006   H.H., Umehara Y.,                                        1460-2431
                    requires two LysM receptor-like kinases     2491-2499
       Gronlund M., Sato S.,
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle
                     Plant recognition of symbiotic bacteria  Current Opinion in Plant
278  2006   H.H., Umehara Y.,                                        1369-5266
                    requires two LysM receptor-like kinases  Biology 9 (2), pp. 128-132
       Gronlund M., Sato S.,
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle
                     Plant recognition of symbiotic bacteria  Trends in Microbiology 14
279  2006   H.H., Umehara Y.,                                        0966-842X
                    requires two LysM receptor-like kinases    (4), pp. 161-168
       Gronlund M., Sato S.,
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle
                     Plant recognition of symbiotic bacteria  Current Opinion in Plant
280  2006   H.H., Umehara Y.,                                        1369-5266
                    requires two LysM receptor-like kinases  Biology 9 (2), pp. 110-121
       Gronlund M., Sato S.,
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle                         Molecular Plant
                     Plant recognition of symbiotic bacteria
281  2006   H.H., Umehara Y.,                         Pathology 7 (3), pp. 197-  1464-6722
                    requires two LysM receptor-like kinases
       Gronlund M., Sato S.,                             207
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle                       Molecular Plant-Microbe
                     Plant recognition of symbiotic bacteria
282  2006   H.H., Umehara Y.,                         Interactions 19 (5), pp.   0894-0282
                    requires two LysM receptor-like kinases
       Gronlund M., Sato S.,                            495-501
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle
                     Plant recognition of symbiotic bacteria  Nature 441 (7097), pp.
283  2006   H.H., Umehara Y.,                                        0028-0836
                    requires two LysM receptor-like kinases     1153-1156 26
       Gronlund M., Sato S.,
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle
                     Plant recognition of symbiotic bacteria   Plant Cell 18 (7), pp.  0378-1119
284  2006   H.H., Umehara Y.,
                    requires two LysM receptor-like kinases      1617-1629
       Gronlund M., Sato S.,
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle                       Molecular Plant-Microbe
                     Plant recognition of symbiotic bacteria
285  2006   H.H., Umehara Y.,                         Interactions 19 (7), pp.  0894-0282
                    requires two LysM receptor-like kinases
       Gronlund M., Sato S.,                            801-810
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle                       Molecular Plant-Microbe
                     Plant recognition of symbiotic bacteria
286  2006   H.H., Umehara Y.,                         Interactions 19 (7), pp.  0894-0282
                    requires two LysM receptor-like kinases
       Gronlund M., Sato S.,                            780-788
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen                          Proceedings of the
       L.H., Madsen E.B., Felle                        National Academy of
                     Plant recognition of symbiotic bacteria
287  2006   H.H., Umehara Y.,                          Sciences of the United   0027-8425
                    requires two LysM receptor-like kinases
       Gronlund M., Sato S.,                         States of America 103
        (...), Stougaard J.                         (29), pp. 10829-10830
        Radutoiu S., Madsen                          Proceedings of the
       L.H., Madsen E.B., Felle                        National Academy of
                     Plant recognition of symbiotic bacteria
288  2006   H.H., Umehara Y.,                          Sciences of the United   0027-8426
                    requires two LysM receptor-like kinases
       Gronlund M., Sato S.,                         States of America 103
        (...), Stougaard J.                         (29), pp. 11086-11091
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle                       Critical Reviews in Plant
                     Plant recognition of symbiotic bacteria
289  2006   H.H., Umehara Y.,                         Sciences 25 (4), pp. 367-  0735-2689
                    requires two LysM receptor-like kinases
       Gronlund M., Sato S.,                              380
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle                       Molecular Plant-Microbe
                     Plant recognition of symbiotic bacteria
290  2006   H.H., Umehara Y.,                         Interactions 19 (8), pp.  0894-0282
                    requires two LysM receptor-like kinases
       Gronlund M., Sato S.,                            914-923
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle
                     Plant recognition of symbiotic bacteria  Current Opinion in Plant
291  2006   H.H., Umehara Y.,                                        1369-5266
                    requires two LysM receptor-like kinases  Biology 9 (4), pp. 351-357
       Gronlund M., Sato S.,
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle
                     Plant recognition of symbiotic bacteria  Functional Plant Biology
292  2006   H.H., Umehara Y.,                                        1445-4408
                    requires two LysM receptor-like kinases   33 (8), pp. 707-721
       Gronlund M., Sato S.,
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle
                     Plant recognition of symbiotic bacteria  Scientia Agricola 63 (4),
293  2006   H.H., Umehara Y.,                                        1039016
                    requires two LysM receptor-like kinases     pp. 405-413
       Gronlund M., Sato S.,
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle
                     Plant recognition of symbiotic bacteria  Plant Physiology 142 (1),
294  2006   H.H., Umehara Y.,                                        1532-2548
                    requires two LysM receptor-like kinases      pp. 265-279
       Gronlund M., Sato S.,
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle
                     Plant recognition of symbiotic bacteria  Glycobiology 16 (9), pp.
295  2006   H.H., Umehara Y.,                                        0959-6658
                    requires two LysM receptor-like kinases      801-809
       Gronlund M., Sato S.,
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle
                     Plant recognition of symbiotic bacteria  Chinese Science Bulletin
296  2006   H.H., Umehara Y.,                                        1001-6538
                    requires two LysM receptor-like kinases   51 (17), pp. 2087-2094
       Gronlund M., Sato S.,
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle
                     Plant recognition of symbiotic bacteria                0378-1119
297  2006   H.H., Umehara Y.,                          Gene 380 (1), pp. 1-13
                    requires two LysM receptor-like kinases
       Gronlund M., Sato S.,
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle
                     Plant recognition of symbiotic bacteria  New Phytologist 172 (1),   0028-646X
298  2006   H.H., Umehara Y.,
                    requires two LysM receptor-like kinases     pp. 35-46
       Gronlund M., Sato S.,
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle                       Molecular Plant-Microbe
                     Plant recognition of symbiotic bacteria
299  2006   H.H., Umehara Y.,                         Interactions 19 (10), pp.  0894-0282
                    requires two LysM receptor-like kinases
       Gronlund M., Sato S.,                            1082-1091
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle
                     Plant recognition of symbiotic bacteria  Current Opinion in Plant
300  2006   H.H., Umehara Y.,                                        1369-5266
                    requires two LysM receptor-like kinases  Biology 9 (5), pp. 460-469
       Gronlund M., Sato S.,
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle                        Annals of the New York
                     Plant recognition of symbiotic bacteria
301  2006   H.H., Umehara Y.,                          Academy of Sciences    : 00778923
                    requires two LysM receptor-like kinases
       Gronlund M., Sato S.,                          1072, pp. 135-154
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle
                     Plant recognition of symbiotic bacteria  Journal of Bacteriology   0021-9193
302  2006   H.H., Umehara Y.,
                    requires two LysM receptor-like kinases   188 (22), pp. 7731-7741
       Gronlund M., Sato S.,
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle
                     Plant recognition of symbiotic bacteria  Plant and Cell Physiology
303  2006   H.H., Umehara Y.,                                        0032-0781
                    requires two LysM receptor-like kinases   47 (11), pp. 1572-158
       Gronlund M., Sato S.,
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle
                     Plant recognition of symbiotic bacteria                0334-5114
304  2006   H.H., Umehara Y.,                         Symbiosis 42 (1), pp. 1-24
                    requires two LysM receptor-like kinases
       Gronlund M., Sato S.,
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle
                     Plant recognition of symbiotic bacteria  Plant Journal 48 (6), pp.  0960-7412
305  2006   H.H., Umehara Y.,
                    requires two LysM receptor-like kinases      843-856
       Gronlund M., Sato S.,
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle
                     Plant recognition of symbiotic bacteria  Plant Journal 48 (6), pp.  0960-7412
306  2006   H.H., Umehara Y.,
                    requires two LysM receptor-like kinases      883-894
       Gronlund M., Sato S.,
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle                       Molecular Plant-Microbe
                     Plant recognition of symbiotic bacteria
307  2006   H.H., Umehara Y.,                         Interactions 19 (12), pp.  0894-0282
                    requires two LysM receptor-like kinases
       Gronlund M., Sato S.,                            1444-1450
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle
                     Plant recognition of symbiotic bacteria  Plant Physiology 142 (4),
308  2006   H.H., Umehara Y.,                                       1532-2548
                    requires two LysM receptor-like kinases     pp. 1739-1750
       Gronlund M., Sato S.,
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle
                     Plant recognition of symbiotic bacteria  Phytochemistry 68 (1),   0031-9422
309  2007   H.H., Umehara Y.,
                    requires two LysM receptor-like kinases     pp. 111-121
       Gronlund M., Sato S.,
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle                       Agronomy for Sustainable
                     Plant recognition of symbiotic bacteria
310  2007   H.H., Umehara Y.,                          Development 27 (1), pp.  1774-0746
                    requires two LysM receptor-like kinases
       Gronlund M., Sato S.,                             59-68
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle
                     Plant recognition of symbiotic bacteria  Mycological Research
311  2007   H.H., Umehara Y.,                                       0953-7562
                    requires two LysM receptor-like kinases   111 (1), pp. 51-61
       Gronlund M., Sato S.,
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle                        Journal of Integrative
                     Plant recognition of symbiotic bacteria
312  2007   H.H., Umehara Y.,                         Plant Biology 49 (1), pp.   0577-7496
                    requires two LysM receptor-like kinases
       Gronlund M., Sato S.,                            105-111
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle
                     Plant recognition of symbiotic bacteria  New Phytologist 173 (1),
313  2007   H.H., Umehara Y.,                                        1469-8137
                    requires two LysM receptor-like kinases     pp. 39-49
       Gronlund M., Sato S.,
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle
                     Plant recognition of symbiotic bacteria  Plant Journal 49 (2), pp.   0960-7412
314  2007   H.H., Umehara Y.,
                    requires two LysM receptor-like kinases      208-216
       Gronlund M., Sato S.,
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle
                     Plant recognition of symbiotic bacteria  Science 315 (5808), pp.    0036-8075
315  2007   H.H., Umehara Y.,
                    requires two LysM receptor-like kinases      101-104
       Gronlund M., Sato S.,
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle
                     Plant recognition of symbiotic bacteria  Science 315 (5808), pp.    0036-8075
316  2007   H.H., Umehara Y.,
                    requires two LysM receptor-like kinases      104-107
       Gronlund M., Sato S.,
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle
                     Plant recognition of symbiotic bacteria  Plant Cell 19 (2), pp. 610-  0378-1119
317  2007   H.H., Umehara Y.,
                    requires two LysM receptor-like kinases        624
       Gronlund M., Sato S.,
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle                       Molecular Plant-Microbe
                     Plant recognition of symbiotic bacteria
318  2007   H.H., Umehara Y.,                         Interactions 20 (2), pp.   0894-0282
                    requires two LysM receptor-like kinases
       Gronlund M., Sato S.,                            129-137
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle                       Molecular Plant-Microbe
                     Plant recognition of symbiotic bacteria
319  2007   H.H., Umehara Y.,                         Interactions 20 (3), pp.  0894-0282
                    requires two LysM receptor-like kinases
       Gronlund M., Sato S.,                            255-261
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle
                     Plant recognition of symbiotic bacteria  Plant Physiology 143 (3),
320  2007   H.H., Umehara Y.,                                       1532-2548
                    requires two LysM receptor-like kinases     pp. 1293-1305
       Gronlund M., Sato S.,
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle
                     Plant recognition of symbiotic bacteria  DNA Research 13 (6), pp.
321  2007   H.H., Umehara Y.,                                       1756-1663
                    requires two LysM receptor-like kinases      255-265
       Gronlund M., Sato S.,
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle
                     Plant recognition of symbiotic bacteria   Plant Cell 19 (4), pp.  0378-1119
322  2007   H.H., Umehara Y.,
                    requires two LysM receptor-like kinases      1221-1234
       Gronlund M., Sato S.,
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle                         Journal of Plant
                     Plant recognition of symbiotic bacteria
323  2007   H.H., Umehara Y.,                          Physiology 164 (4), pp.  0176-1617
                    requires two LysM receptor-like kinases
       Gronlund M., Sato S.,                            460-469
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle
                     Plant recognition of symbiotic bacteria  BMC Evolutionary Biology
324  2007   H.H., Umehara Y.,                                       1471-2148
                    requires two LysM receptor-like kinases     7, art. no. 55
       Gronlund M., Sato S.,
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle                        Journal of Experimental
                     Plant recognition of symbiotic bacteria
325  2007   H.H., Umehara Y.,                          Botany 58 (6), pp. 1381-  1460-2431
                    requires two LysM receptor-like kinases
       Gronlund M., Sato S.,                              1396
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle
                     Plant recognition of symbiotic bacteria  Plant Physiology 144 (1),
326  2007   H.H., Umehara Y.,                                        1532-2548
                    requires two LysM receptor-like kinases      pp. 324-335
       Gronlund M., Sato S.,
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle                       Applied Biochemistry and
                     Plant recognition of symbiotic bacteria
327  2007   H.H., Umehara Y.,                          Microbiology 43 (3), pp.   1460-2431
                    requires two LysM receptor-like kinases
       Gronlund M., Sato S.,                             237-243
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle
                     Plant recognition of symbiotic bacteria  Cellular Microbiology 9
328  2007   H.H., Umehara Y.,                                        1462-5822
                    requires two LysM receptor-like kinases    (6), pp. 1385-1396
       Gronlund M., Sato S.,
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle                          Journal of Plant
                     Plant recognition of symbiotic bacteria
329  2007   H.H., Umehara Y.,                         Interactions 2 (2), pp. 79-  1742-9153
                    requires two LysM receptor-like kinases
       Gronlund M., Sato S.,                              88
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle
                     Plant recognition of symbiotic bacteria  Plant Physiology 144 (2),
330  2007   H.H., Umehara Y.,                                        1532-2548
                    requires two LysM receptor-like kinases      pp. 695-702
       Gronlund M., Sato S.,
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle
                     Plant recognition of symbiotic bacteria  Plant Physiology 144 (2),
331  2007   H.H., Umehara Y.,                                        1532-2548
                    requires two LysM receptor-like kinases      pp. 673-681
       Gronlund M., Sato S.,
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle
                     Plant recognition of symbiotic bacteria  Physiologia Plantarum
332  2007   H.H., Umehara Y.,                                        0031-9317
                    requires two LysM receptor-like kinases   130 (2), pp. 261-270
       Gronlund M., Sato S.,
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle
                     Plant recognition of symbiotic bacteria  Plant Physiology 144 (2),
333  2007   H.H., Umehara Y.,                                       1532-2548
                    requires two LysM receptor-like kinases      pp. 582-587
       Gronlund M., Sato S.,
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle
                     Plant recognition of symbiotic bacteria  Annals of Botany 99 (6),
334  2007   H.H., Umehara Y.,                                       0305-7364
                    requires two LysM receptor-like kinases    pp. 1223-1229
       Gronlund M., Sato S.,
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle
                     Plant recognition of symbiotic bacteria  Plant Physiology 144 (2),
335  2007   H.H., Umehara Y.,                                       1532-2548
                    requires two LysM receptor-like kinases      pp. 623-636
       Gronlund M., Sato S.,
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle
                     Plant recognition of symbiotic bacteria  Plant Physiology 144 (3),
336  2007   H.H., Umehara Y.,                                       1532-2548
                    requires two LysM receptor-like kinases     pp. 1654-1666
       Gronlund M., Sato S.,
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle
                     Plant recognition of symbiotic bacteria  Physiologia Plantarum
337  2007   H.H., Umehara Y.,                                       0031-9317
                    requires two LysM receptor-like kinases   130 (3), pp. 331-343
       Gronlund M., Sato S.,
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle
                     Plant recognition of symbiotic bacteria  Biotechnology Journal 2
338  2007   H.H., Umehara Y.,                                       1860-6768
                    requires two LysM receptor-like kinases    (7), pp. 833-848
       Gronlund M., Sato S.,
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle
                     Plant recognition of symbiotic bacteria  Plant Physiology 144 (4),
339  2007   H.H., Umehara Y.,                                       1532-2548
                    requires two LysM receptor-like kinases     pp. 1878-1889
       Gronlund M., Sato S.,
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle                       Molecular Plant-Microbe
                     Plant recognition of symbiotic bacteria
340  2007   H.H., Umehara Y.,                         Interactions 20 (8), pp.  0894-0282
                    requires two LysM receptor-like kinases
       Gronlund M., Sato S.,                            994-1003
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle                       Molecular Plant-Microbe
                     Plant recognition of symbiotic bacteria
341  2007   H.H., Umehara Y.,                         Interactions 20 (8), pp.  0894-0282
                    requires two LysM receptor-like kinases
       Gronlund M., Sato S.,                            912-921
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle                       Molecular Plant-Microbe
                     Plant recognition of symbiotic bacteria
342  2007   H.H., Umehara Y.,                         Interactions 20 (9), pp.  0894-0282
                    requires two LysM receptor-like kinases
       Gronlund M., Sato S.,                           1031-1039
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle
                     Plant recognition of symbiotic bacteria   Plant Cell 19 (9), pp.  0378-1119
343  2007   H.H., Umehara Y.,
                    requires two LysM receptor-like kinases      2866-2885
       Gronlund M., Sato S.,
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle                       Molecular Plant-Microbe
                     Plant recognition of symbiotic bacteria
344  2007   H.H., Umehara Y.,                         Interactions 20 (9), pp.  0894-0282
                    requires two LysM receptor-like kinases
       Gronlund M., Sato S.,                           1092-1101
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle
                     Plant recognition of symbiotic bacteria  Plant Physiology 145 (1),
345  2007   H.H., Umehara Y.,                                       1532-2548
                    requires two LysM receptor-like kinases      pp. 183-191
       Gronlund M., Sato S.,
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle
                     Plant recognition of symbiotic bacteria  Plant and Cell Physiology
346  2007   H.H., Umehara Y.,                                       0032-0781
                    requires two LysM receptor-like kinases   48 (9), pp. 1379-1384
       Gronlund M., Sato S.,
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle
                      Plant recognition of symbiotic bacteria    EMBO Journal 26 (17),
347  2007   H.H., Umehara Y.,                                           1460 - 2075
                      requires two LysM receptor-like kinases      pp. 3923-3935
       Gronlund M., Sato S.,
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle                          Molecular Plant-Microbe
                      Plant recognition of symbiotic bacteria
348  2007   H.H., Umehara Y.,                            Interactions 20 (10), pp.  0894-0282
                      requires two LysM receptor-like kinases
       Gronlund M., Sato S.,                               1183-1191
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle                          Journal of General Plant
                      Plant recognition of symbiotic bacteria
349  2007   H.H., Umehara Y.,                            Pathology 73 (5), pp. 336-  1610-739X
                      requires two LysM receptor-like kinases
       Gronlund M., Sato S.,                                 341
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle
                      Plant recognition of symbiotic bacteria   Gene 401 (1-2), pp. 135-   0378-1119
350  2007   H.H., Umehara Y.,
                      requires two LysM receptor-like kinases        144
       Gronlund M., Sato S.,
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen
       L.H., Madsen E.B., Felle
                      Plant recognition of symbiotic bacteria   Plant Physiology 145 (4),
351  2007   H.H., Umehara Y.,                                           1532-2548
                      requires two LysM receptor-like kinases       pp. 1619-1628
       Gronlund M., Sato S.,
        (...), Stougaard J.
        Radutoiu S., Madsen                             Proceedings of the
       L.H., Madsen E.B., Felle                           National Academy of
                      Plant recognition of symbiotic bacteria
352  2007   H.H., Umehara Y.,                             Sciences of the United   0027-8426
                      requires two LysM receptor-like kinases
       Gronlund M., Sato S.,                            States of America 104
        (...), Stougaard J.                            (49), pp. 19613-19618
       Cristescu R., Kocourek
         T., Moldovan A.,      Laser deposition of cryoglobulin blood
                                             Laser Physics 17 (2), pp.
353  2007  Stamatin L., Mihaiescu   proteins thin films by matrix assisted pulsed                1054-660X
                                                 66-70
       D., Jelinek M., Stamatin          laser evaporation
        I., (...), Chrisey D.B.
       Cristescu R., Kocourek
                                               Proceedings of SPIE -
         T., Moldovan A.,       Laser deposition of cryoglobulin blood
                                              The International Society
354  2007  Stamatin L., Mihaiescu    proteins thin films by matrix assisted pulsed                0277-786X
                                              for Optical Engineering
       D., Jelinek M., Stamatin           laser evaporation
                                               6604, art. no. 66040U
        I., (...), Chrisey D.B.
       Stamatin L., Cristescu R.,
       Socol G., Moldovan A.,    Laser deposition of fibrinogen blood proteins Applied Surface Science
355  2006  Mihaiescu D., Stamatin I.,   thin films by matrix assisted pulsed laser 252 (13 SPEC. ISS.), pp.   0169-4332
       Mihailescu I.N., Chrisey           evaporation             4652-4655
            D.B.
       Stamatin L., Cristescu R.,
       Socol G., Moldovan A.,    Laser deposition of fibrinogen blood proteins
                                             Laser Physics 17 (2), pp.
356  2007  Mihaiescu D., Stamatin I.,   thin films by matrix assisted pulsed laser                1054-660X
                                                 66-70
       Mihailescu I.N., Chrisey           evaporation
            D.B.
       Stamatin L., Cristescu R.,
       Socol G., Moldovan A.,    Laser deposition of fibrinogen blood proteins  Journal of Physics:
357  2007  Mihaiescu D., Stamatin I.,   thin films by matrix assisted pulsed laser Conference Series 59 (1),   1742-6596
       Mihailescu I.N., Chrisey           evaporation          art. no. 005, pp. 22-27
            D.B.
       Stamatin L., Cristescu R.,
       Socol G., Moldovan A.,    Laser deposition of fibrinogen blood proteins   Journal of Applied
358  2007  Mihaiescu D., Stamatin I.,   thin films by matrix assisted pulsed laser  Physics 102 (7), art. no.  1361-6463
       Mihailescu I.N., Chrisey           evaporation              074914
            D.B.
       Cristescu R., Axente E.,
       Socol G., Moldovan A.,
                      Matrix-assisted pulsed laser evaporation of   Laser Physics 17 (2), pp.
359  2007  Mihaiescu D., Stamatin I.,                                        1054-660X
                          azopolyurethane thin films           66-70
       Buruiana T., (...), Chrisey
            D.B.
        Cristescu R., Patz T.,
          Narayan R.J.,
                       Processing of mussel adhesive protein     Applied Surface Science
       Menegazzo N., Mizaikoff
360  2006                 analog thin films by matrix assisted pulsed  252 (13 SPEC. ISS.), pp.  0169-4332
        B., Mihaiescu D.E.,
                             laser evaporation            4652-4655
       Messersmith P.B., (...),
          Chrisey D.B.
       Cristescu R., Patz T.,
          Narayan R.J.,
                      Processing of mussel adhesive protein
       Menegazzo N., Mizaikoff                           Laser Physics 17 (2), pp.
361  2007                analog thin films by matrix assisted pulsed                 1054-660X
        B., Mihaiescu D.E.,                                66-70
                            laser evaporation
       Messersmith P.B., (...),
          Chrisey D.B.
       Cristescu R., Patz T.,
          Narayan R.J.,
                      Processing of mussel adhesive protein      Materials Science and
       Menegazzo N., Mizaikoff
362  2007                analog thin films by matrix assisted pulsed   Engineering C 27 (3), pp.  0928-4931
        B., Mihaiescu D.E.,
                            laser evaporation             409-413
       Messersmith P.B., (...),
          Chrisey D.B.
       Cristescu R., Patz T.,
          Narayan R.J.,
                      Processing of mussel adhesive protein      Journal of Physics:
       Menegazzo N., Mizaikoff
363  2007                analog thin films by matrix assisted pulsed   Conference Series 59 (1),  1742-6596
        B., Mihaiescu D.E.,
                            laser evaporation         art. no. 005, pp. 22-27
       Messersmith P.B., (...),
          Chrisey D.B.
       Cristescu R., Mihaiescu
                                             Applied Surface Science
       D., Socol G., Stamatin I.,  Deposition of biopolymer thin films by matrix
364  2006                                        252 (13 SPEC. ISS.), pp.  0169-4332
       Mihailescu I.N., Chrisey     assisted pulsed laser evaporation
                                                 4652-4655
            D.B.
       Cristescu R., Mihaiescu
       D., Socol G., Stamatin I.,  Deposition of biopolymer thin films by matrix  Laser Physics 17 (2), pp.
365  2007                                                      1054-660X
       Mihailescu I.N., Chrisey     assisted pulsed laser evaporation          66-70
            D.B.
       Cristescu R., Mihaiescu
                                             Materials Science and
       D., Socol G., Stamatin I.,  Deposition of biopolymer thin films by matrix
366  2007                                       Engineering C 27 (3), pp.   0928-4931
       Mihailescu I.N., Chrisey     assisted pulsed laser evaporation
                                                514-522
            D.B.
       Cristescu R., Mihaiescu
                                             Journal of Physics:
       D., Socol G., Stamatin I.,  Deposition of biopolymer thin films by matrix
367  2007                                       Conference Series 59 (1),   1742-6596
       Mihailescu I.N., Chrisey     assisted pulsed laser evaporation
                                             art. no. 017, pp. 79-83
            D.B.
       Cristescu R., Mihaiescu
       D., Socol G., Stamatin I., Deposition of biopolymer thin films by matrix Methods in Cell Biology
368  2007                                                    0091-679X
       Mihailescu I.N., Chrisey    assisted pulsed laser evaporation       82, pp. 153-205
            D.B.
       Cristescu R., Mihaiescu
                                            Journal of Adhesion
       D., Socol G., Stamatin I., Deposition of biopolymer thin films by matrix
369  2007                                      Science and Technology   1568-5616
       Mihailescu I.N., Chrisey    assisted pulsed laser evaporation
                                            21 (3-4), pp. 287-299
            D.B.
       Cristescu R., Mihaiescu
                                             Journal of Applied
       D., Socol G., Stamatin I., Deposition of biopolymer thin films by matrix
370  2007                                      Physics 102 (7), art. no.  1089-7550
       Mihailescu I.N., Chrisey    assisted pulsed laser evaporation
                                                074914
            D.B.
       Cristescu R., Stamatin I.,
       Mihaiescu D.E., Ghica   Pulsed laser deposition of biocompatible
                                           Applied Surface Science
371  2005    C., Albulescu M.,    polymers: A comparative study in case of                 0169-4332
                                            247 (1-4), pp. 217-224
       Mihailescu I.N., Chrisey           pullulan
            D.B.
       Cristescu R., Stamatin I.,
       Mihaiescu D.E., Ghica   Pulsed laser deposition of biocompatible
                                           Applied Surface Science
372  2005    C., Albulescu M.,    polymers: A comparative study in case of                 0169-4332
                                            248 (1-4), pp. 422-427
       Mihailescu I.N., Chrisey           pullulan
            D.B.
       Cristescu R., Stamatin I.,
       Mihaiescu D.E., Ghica   Pulsed laser deposition of biocompatible   Applied Surface Science
373  2006    C., Albulescu M.,    polymers: A comparative study in case of   252 (13 SPEC. ISS.), pp.  0169-4332
       Mihailescu I.N., Chrisey           pullulan              4647-4651
            D.B.
       Cristescu R., Stamatin I.,
       Mihaiescu D.E., Ghica   Pulsed laser deposition of biocompatible
                                           Laser Physics 17 (2), pp.
374  2007    C., Albulescu M.,    polymers: A comparative study in case of                 1054-660X
                                                 66-70
       Mihailescu I.N., Chrisey           pullulan
            D.B.
       Cristescu R., Stamatin I.,
       Mihaiescu D.E., Ghica   Pulsed laser deposition of biocompatible    Journal of Physics:
375  2007    C., Albulescu M.,    polymers: A comparative study in case of Conference Series 59 (1),    1361-6463
       Mihailescu I.N., Chrisey           pullulan          art. no. 031, pp. 144-149
            D.B.
       Cristescu R., Stamatin I.,
       Mihaiescu D.E., Ghica    Pulsed laser deposition of biocompatible
                                           Applied Surface Science
376  2007    C., Albulescu M.,     polymers: A comparative study in case of                0169-4332
                                           253 (15), pp. 6476-6479
       Mihailescu I.N., Chrisey           pullulan
            D.B.
       Cristescu R., Stamatin I.,
       Mihaiescu D.E., Ghica    Pulsed laser deposition of biocompatible
                                           Applied Surface Science
377  2007    C., Albulescu M.,     polymers: A comparative study in case of                0169-4332
                                           253 (19), pp. 7702-7706
       Mihailescu I.N., Chrisey           pullulan
            D.B.
       Cristescu R., Stamatin I.,
       Mihaiescu D.E., Ghica    Pulsed laser deposition of biocompatible
                                           Applied Surface Science
378  2007    C., Albulescu M.,     polymers: A comparative study in case of                0169-4332
                                           253 (19), pp. 7755-7760
       Mihailescu I.N., Chrisey           pullulan
            D.B.
       Cristescu R., Stamatin I.,
       Mihaiescu D.E., Ghica    Pulsed laser deposition of biocompatible
                                           Applied Surface Science
379  2007    C., Albulescu M.,     polymers: A comparative study in case of                0169-4332
                                            254 (4), pp. 1169-1173
       Mihailescu I.N., Chrisey           pullulan
            D.B.
       Dumitru A., Morozan A.,
                     Inorganic copolymers based on silanes and
       Mirea C., Mihaiescu D.,                         Thermochimica Acta 439
380  2005                  ferrocene monomers, precursors for                 0040-6031
       Panaiotu C., Ciupina V.,                           (1-2), pp. 80-85
                        advanced nanostructured ceramics
           Stamatin I.
       Dumitru A., Morozan A.,                             Journal of
                     Inorganic copolymers based on silanes and
       Mirea C., Mihaiescu D.,                           Optoelectronics and
381  2006                  ferrocene monomers, precursors for                 1454-4164
       Panaiotu C., Ciupina V.,                         Advanced Materials 8 (1),
                        advanced nanostructured ceramics
           Stamatin I.                                pp. 50-54
       Dumitru A., Morozan A.,                          Materials Science and
                     Inorganic copolymers based on silanes and
       Mirea C., Mihaiescu D.,                          Engineering C 27 (5-8
382  2007                  ferrocene monomers, precursors for                 0928-4931
       Panaiotu C., Ciupina V.,                         SPEC. ISS.), pp. 1331-
                        advanced nanostructured ceramics
           Stamatin I.                                 1337
       Dumitru A., Morozan A.,                          Phosphorus, Sulfur and
                     Inorganic copolymers based on silanes and
       Mirea C., Mihaiescu D.,                          Silicon and the Related
383  2007                  ferrocene monomers, precursors for                 1042-6507
       Panaiotu C., Ciupina V.,                         Elements 182 (12), pp.
                        advanced nanostructured ceramics
           Stamatin I.                               2861-2880
             Ion-Nagy L., Micheline L.,
              Jean-Philippe E., Beatriz    PPV long-distance movement is
                                                   EPPO Bulletin 36 (2), pp.
 384  2006         S., Juan-Antonio G.,   occasionally permitted in resistant apricot                1365-2338
                                                      341-345
              Olivier L.G., Michel H.,          hosts
                (...), Veronique D.

             Ion-Nagy L., Micheline L.,
              Jean-Philippe E., Beatriz    PPV long-distance movement is
                                                   EPPO Bulletin 36 (2), pp.
 385  2006         S., Juan-Antonio G.,   occasionally permitted in resistant apricot                1365-2338
                                                      346-349
              Olivier L.G., Michel H.,          hosts
                (...), Veronique D.

             Ion-Nagy L., Micheline L.,
              Jean-Philippe E., Beatriz    PPV long-distance movement is
                                                   Virology 368 (1), pp. 205-
 386  2007         S., Juan-Antonio G.,   occasionally permitted in resistant apricot                0042-6822
                                                        216
              Olivier L.G., Michel H.,          hosts
                (...), Veronique D.
Total punctaj cap. 4.1.       3890.765
4. Criterii primare de performanta            5395.765

  4.2.   Brevete de inventie


  4.2.1.  Numar de brevete:       16 x 30


  Nr.    Data acordarii                                         Institutia care a acordat
                       Autor(i)             Denumire brevet                       Tip brevet
  Crt.   An    Luna                                               brevetul

                 Donescu V., Olteanu Gh.,   Procedeu pentru creșterea duratei de
   1   2004  Noiembrie Donescu D. L., Bobiț D. M., Popa depozitare a cartofului prin iradiere cu     OSIM / Nr. A/00959    National OSIM
                       M.         electroni accelerați de joasă energie

                  Cramariuc R., Donescu V.,     Procedeu și utilaj pentru tratarea
   2   2004  Noiembrie   Olteanu Gh., Popa M., Donescu   cartofului de sămânță în câmp electric   OSIM / Nr. A/000978    National OSIM
                     D. L., Bobiț D. M.,     pentru creșterea producției la hectar
                  Nămoloşanu Constantin Ioan,
                  Tudorache Aurelia, Cramariuc   Tehnologie de producerea vinurilor
   3   2005  Noiembrie    Radu, Popa Mona, Fotescu      roşii bazată pe fenomenul de       OSIM Nr. A/00928     National OSIM
                  Laura Alexandra, Gîţoi Marius,       electroplasmoliză
                      Petre Badea
                   Cramariuc Radu, Tudrache
                                   Echipament pentru obţinerea vinurilor
                 Aurelia, Nămoloşanu Constantin
                                    roşii prin aplicarea procesului de
   4   2005  Noiembrie   Ioan, Popa Mona, Fotescu Laura                         OSIM Nr. A/00957     National OSIM
                                     electroplasmoliză în faza de
                  Alexandra, Gîţoi Marius, Petre
                                       maceraţie, propunere
                        Badea
                                   Tehnologie de producere a vinurilor
   5   2005  Noiembrie    Cramariuc R., Popa Mona       roşii bazată pe fenomenul de      OSIM Nr. A/00928     National OSIM
                                        electroplasmoliză
                              Echipament pentru obţinerea vinurilor
6  2005  Noiembrie   Cramariuc R., Popa Mona      roşii prin aplicarea procesului de     OSIM Nr. A/00957   National OSIM
                              electroplasmoliză în faza de maceraţie
                              Procedeu biotehnologic de obţinere a     Brevet Romania nr.
7  2005  Noiembrie  Pamfil M., Lupescu I., Săvoiu G.                                    National OSIM
                                  acidului L-aspartic          RO00120203
            Tcacenco L., Lupescu I., Teodor   Metoda de imobilizare a tripsinei pe
8  2005  Noiembrie                                            A/00923      National OSIM
               E. D., Pomponiu D.          suport biopolimeric
                              Preparation of beta-glucanase-lectin
            Mencinicopschi G, Pop A, Serban                       Publicat în rezumat de
9  2005  Noiembrie                    conjugate - from beta-glucanase and
                    M.                             Derwent Brevet RO108804-B1
                              lectin extracted from Raphanus sativus
                                Procedeu şi dispozitiv pentru
             Cramariuc, R., Popa Mona,     sterilizarea ambalajelor destinate
10  2006  Octombrie                                            A/00774      National OSIM
              Mitelut Amalia, Turtoi Mira   industriei alimentare cu descărcări
                               electrice la presiune atmosferică
                                Procedeu de obţinere a unor
              Pamfil M., Nichita Cornelia,
11  2006  Octombrie                    biostimulatori ecologice de natură     Brevet nr. 120944B1  National OSIM
               Mocanu E., Vamanu A.
                              microbiană cu utilizare agrobiologică
            Tcacenco L., Jurcoane S., Diguta Procedeu de obtinere a unui produs
12  2006   Iunie    C., Lupescu I., Pomponiu D.,  polienzimatic de uz furajer, Cerere de      RO nr. A/00454    National OSIM
               Teodor E., Berteanu E        brevet de invenţie

                               Metodă pentru stabilirea in vivo la
                              animale de experienţă a concentraţiei
                              eficiente de apă sărăcită în deuteriu
                                                    Brevet international
                              pentru tratamentul cancerului: Method
13  2006  Februarie     Coautor Pop Aneta                           RO120505 B1, EP1644728
                               for in vivo dterminatin on tested
                                                   –A2,WO2005017552-A2.
                              animals of the efficient concentration
                                of deuterium depleted water for
                                    cancer therapy.
                              „Metodologie de realizare a unui profil
              Arina Oana Antoce, Ioan
14  2007  Aprilie                    senzorial pentru definirea şi evaluarea    OSIM Nr. A/00138   National OSIM
              Constantin Nămoloşanu
                                   tipicităţii vinurilor”
               Bărbulescu Diana, Câmpeanu    Model de adaptabilitate cu aplicaţie în
 15   2007  Octombrie  Gheorghe, Popa Elena, Vamanu     obţinerea unui produs de drojdie    Brevet de invenţie A00003  National OSIM
                Adrian, Narcisa Babeanu           cromiată.
              Cercel M., Lupescu I., Moscovici
               M., Eremia M. C., Savoiu G.,     Procedeu de obtinere de polimeri
 16   2007  Septembrie                                          RO nr. A/00678     National OSIM
              Spiridon M., Cojanu A., Dobra M.,  biodegradabili pe cale microbiologica
                   Niculescu F.4.2.2.  Numar de citari de brevete in sistemul ISI:      1 x5 Nr.     Data citarii                                         Revista ISI in care a fost
                     Autor(i)          Denumirea brevetului citat                      ISSN
 Crt.   An    Luna                                              citat
                                                Brevet international
                                              RO120505 B1, EP1644728
                                              –A2,WO2005017552-A2.
                                             Publicat de WIPO Intellectual
                                             Property Digital Library. Citat
                                             de: Canadian Patent Office
                                             Record 134 (6), 7 februarie,
                          Metodă pentru stabilirea in vivo la
                                             2006: In vivo determination of
                         animale de experienţă a concentraţiei
                                              efficient concentration of
                         eficiente de apă sărăcită în deuteriu
                                             deuterium depleted water for
                         pentru tratamentul cancerului: Method
 1   2006  Februarie  Coautor Pop Aneta                         cancer therapy, by
                          for in vivo dterminatin on tested
                                               administering deuterium
                         animals of the efficient concentration
                                              depleted water to animals
                           of deuterium depleted water for
                                               before and after tumor
                               cancer therapy.
                                               grafting, and monitoring
                                             immunological conditions in
                                             animals. Derwent Innovations,
                                                ISI, Derwent Primary
                                             Accession No: 2005-173313,
                                              Derwent Registry Number
                                                 1814-U 1775-UTotal punctaj cap. 4.2. :    485
4. Criterii primare de performanta          5395.765

 4.3.    Produse si tehnologii rezultate din activitati de cercetare, bazate pe brevete, omologari sau inovatii proprii. Studii prospective si
      tehnologice si servicii rezultate din activitatea de cercetare-dezvoltare, comandate de beneficiar 4.3.1.   Numar de produse, tehnologii, studii, servicii:       51 x 20


       Data acordarii                                                          Numarul
 Nr. Crt.              Tip             Denumire                 Institutia utilizatoare
       An   Luna                                                          contractului
                       IMPLEMENTAREA TEHNOLOGIEI DE CULTURĂ
    1  2007        Tehnologie   LA FLOAREA-SOARELUI REZISTENTĂ LA         PIONEER HI-BRED SEED AGRO SRL        823/2006
                            TRIBENURON METHYL
                       MONITORIZAREA EVOLUŢIEI SUSCEPTIBILITĂŢII
    2  2007         Serviciu   HIBRIZILOR ŞI LINIILOR DE PORUMB BT ŞI          MONSANTO EUROPE SA           47/2007
                          CONVENŢIONALE DIN ROMÂNIA
                       MONITORIZAREA TESTĂRII UNUI SORTIMENT
                        DE LINII CONSANGVINIZATE DE FLOAREA
    3  2007         Serviciu                                 MONSANTO SRL            25/2007
                        SOARELUI ÎN CONDIŢIILE DIN SUD-ESTUL
                               ROMÂNIEI
                       MONITORIZAREA TESTĂRII UNUI SORTIMENT
    4  2007         Serviciu   DE LINII CONSANGVINIZATE DE PORUMB             MONSANTO SRL            26/2007
                       BOABE ÎN CONDIŢIILE DIN SUD-ESTUL ROMÂNIEI
                        EFECTUL REMANENT LA CULTURA DE
                       PORUMB AL APLICARIIINGRASAMINTELOR
    5  2006         Studiu                              SC AGRI-SOL SRL BELGIUGATELE           6692.
                      CHIMICE LA CULTURA GRAULUI DE TOAMNA, IN
                              SISTEMUL
                      IMPLEMENT AREA TEHNOLOGIEI DE CULTURA
    6  2006        Tehnologie  LA FLOASREA-SOARELUI REZISTENTA LA S         PIONEER HI-BRED SEEDS AGRO SR           5812
                           TRIBENURON METHYL
              PREZENTAREA SI DEMONSTRAREA
             METODOLOGIEI PRIVIND EVALUAREA SI
            CERTIFICAREA CONFORMITATII PRODUSELOR
7  2006  Serviciu                           CBM BUCURESTI      1312
            OBTINUTE DE PRODUCATORII DE LEGUMEIN
              VEDEREA ARMONIZARII CU CADRUL
              REGLEMENTAT AL UNIUNII EUROPENE
             COMPORTAREA HIBRIZILOR DE PORUMBIN
8  2006  Studiu   CONDITIILE PRELUVOSOLULUI ROSCAT DIN N-E PIONEER HI-BRID SEEDS AGRO SRL
                   BUCURESTIULUI
              MONITORIZAREA EVOLUTIEI FAUNEI DE
             NEVERTEBRATE DIN CULTURILE DE SOIA
9  2006  Serviciu     ROUNDUP READY AMPLASATE IN          MONSANTO        40
            AGROECOSISTEMELE DIN CAMPIA ROMANA PE
                 PRELUVOSOLUL ROSCAT
            TESTAREA UNUI SORTIMENT DE 15 HIBRIZI DE
            FLOAREA-SOARELUI, 17 HIBRIZI DE PORUMB SI
             7 SOIURI DE SOIA ROUNDUP READY IN
10  2006  Serviciu                            MONSANTO        29
            CONDITIILE FOLOSIRII ERBICIDELOR FIRMEI
             MONSANTO EUROPE SA PE SOLUL BRUN-
               ROSCAT DIN CAMPIA ROMANA
            LOTURI DEMONSTRATIVE (SCREENING): LA
11  2006  Serviciu                            MONSANTO        30
            CULTURA DE FLOAREA-SOARELUI (35 HIBRIZI)
            MONITORIZAREA TESTARII UNUI SORTIMENT
                                 MONSANTO EUROPE SUCURSALA
12  2005  Serviciu   DE LINII CONSANGVINIZATE DE PORUMB                   47
                                     BUCURESTI
            BOABE ÎN CONDITIILE DIN SUD-ESTUL ROMÂNIEI
            MONITORIZAREA TESTARII UNUI SORTIMENT
             DE LINII CONSANGVINIZATE DE FLOAREA-   MONSANTO EUROPE SUCURSALA
13  2005  Serviciu                                       48
             SOARELUI ÎN CONDITIILE DIN SUD-ESTUL       BUCURESTI
                    ROMÂNIEI
             TESTAREA UNUI SORTIMENT DE HIBRIZI DE
             FLOAREA-SOARELUI ÎN CONDITIILE FOLOSIRII    MONSANTO EUROPE SUCURSALA
14  2005  Serviciu                                         108
             ERBICIDELOR FIRMEI MONSANTO EUROPE SA         BUCURESTI
             PE SOLUL BRUN-ROSCAT DIN CÂMPIA ROMÂNA

             STABILIREA SELECTIVITATII SI A EFICACITATII
             ERBICIDELOR LA UN SORTIMENT DE HIBRIZI DE
             FLOAREA-SOARELUI AI FIRMEI SYNGENTA PE
15  2005  Serviciu  SOLUL BRUN-ROSCAT DIN CÂMPIA ROMÂNA CU         SYNGENTA       2592
               APROFUNDAREA UNOR ELEMENTE DE
              COMBATERE INTEGRATA ABURUIENILOR LA
              HIBRIDUL DE FLOAREA-SOARELUI SENAY IR
             STABILIREA SOIURILOR, A DOZEI DE AZOT, A
             TULPINILOR BACTERIENE SI A DISTANTEI ÎNTRE
              RÂNDURI LA SOIA ÎN CONDITIILE FOLOSIRII   MONSANTO EUROPE SUCURSALA
16  2005  Serviciu                                         2067
              ERBICIDULUI ROUNDUP READY AL FIRMEI         BUCURESTI
              MONSANTO EUROPE SA PE SOLUL BRUN-
                 ROSCAT DIN CÂMPIA ROMÂNA
             TESTAREA UNUI SORTIMENT DE HIBRIZI DE
               PORUMB ÎN CONDITIILE FOLOSIRII      MONSANTO EUROPE SUCURSALA
17  2005  Serviciu                                         3212
             ERBICIDELOR FIRMEI MONSANTO EUROPE SA         BUCURESTI
             PE SOLUL BRUN-ROSCAT DIN CÂMPIA ROMÂNA
               LOT DEMONSTRATIV ÎN 3 REPETITII
18  2005   Studiu                            GNO EUROCONSULT SRL     nr. 1
               RANDOMIZATE LA CULTURA DE SOIA
             PERFECTIONAREA TEHNOLOGIEI CULTURILOR
19  2005  Tehnologie                         S.C. AGROFAM HOLDING FETESTI  1801
             AGRICOLE LA AGROFAM HOLDING S.A. FETESTI
              INFLUENTA APLICARII ÎNGRASAMINTELOR
20  2005   Studiu   CHIMICE LA CULTURA GRÂULUI DE TOAMNA ÎN    SC AGRI-SOL SRL BELGIUGATELE  1887
               SISTEMUL AGRICULTURII DZRABILE
              TESTAREA UNUI SORTIMENT DE HIBRIZI DE
             PORUMB SI A UNUI SORTIMENT DE HIBRIZI DE
21  2002  Serviciu   FLOAREA-SOARELUI IN CONDITIILE FOLOSIRII  MONSANTO EUROPE SA      2
             ERBICIDELOR FIRMEI MONSANTO EUROPE S.A.
             PE SOLUL BRUN-ROSCAT DIN CAMPIA ROMANA
              DINAMICA EVOLUTIEI BURUIENILOR IN
22  2004   Studiu  CONDITIILE TEHNOLOGIEI ROUNDUP READY     MONSANTO EUROPE SA      49
              VERSUS TEHNOLOGIA CONVENTIONALA
            MONITORIZAREA TESTARII UNUI SORTIMENT
23  2004  Serviciu  DE LINII CONSANGVINIZATE DE PORUMB IN    MONSANTO EUROPE SA     151
              CONDITIILE DIN SUD-ESTUL ROMANIEI
            MONITORIZAREA TESTARII UNUI SORTIMENT
             DE LINII CONSANGVINIZATE DE FLOAREA -
24  2004  Serviciu                         MONSANTO EUROPE SA     152
             SOARELUI IN CONDITIILE DIN SUD-ESTUL
               ROMANIEI - MONSANTO EUROPE SA
              ALTERNATIVE PENTRU VERIGILE DIN
            TEHNOLOGIA CADRU A CULTURII PORUMBULUI
            PE SOLUL BRUN-ROSCAT DIN CAMPIA ROMANA
25  2004  Tehnologie                           SYNGENTA        3206
             PRIN PERFECTIONAREA ELEMENTELOR DE
             COMBATERE INTEGRATA CU PRODUSELE
                   FIRMEI SYNGENTA
             STABILIREA DENSITATII CA ELEMENT DE
              COMPETITIVITATE CU BURUIENILE, A
            SELECTIVITATII ERBICIDELOR LA HIBRIZII DE
26  2004  Tehnologie   FLOAREA -SOARELUI, COMPORTARII LA        SYNGENTA        3234
              DIFERITE FORMULE DE ERBICIDARE A
             HIBRIZILOR NOI DE PORUMB SI FLOAREA-
                SOARELUI AI FIRMEI SYNGENTA
             ORGANIZAREA UNUI LOT DE VERIFICARE
27  2004  Serviciu OPTITECH -PLATFORMA MARE LA CULTURA DE       SYNGENTA        3789
                   GRAU - SYNGENTA
             PERFECTIONAREA TEHNOLOGIEI CULTURILOR
28  2004  Tehnologie                      AGROFARM HOLDING S.A. FETESTI  1115
             AGRICOLE LA AGROFAM HOLDING S.A. FETESTI
             COMPORTAREA UNUI SORTIMENT DE SOIURI
             DE RAPITA IN CONDITII DE COMPETITIVITATE
29  2004  Studiu                         SC UNION SAATEN ROMANIA SRL  60
            INTRA SI INTERSPECIFICA - SC UNION SAATEN
                    ROMANIA SRL
             STUDIU COMPARATIV AL SOIURILOR DE SOIA
30  2004  Studiu     RR VERSUS SOIURI CONVENTIONALE - SC     MONSANTO EUROPE SA     25
                  MONSANTO EUROPE SA
              PROMOVAREA IN TARA A UNOR PRODUSE
             ERBICIDE CU PROPRIETATI DE PROTECTIE A
31  2004  Serviciu                           ICDA FUNDULEA      5555
               MEDIULUI LA CULTURA DE GRAU -ICDA
                     FUNDULEA
              TESTAREA EFICACITATII UNOR PRODUSE
32  2004  Serviciu  ERBICIDE ROMANESTI LA CULTURA DE GRAU -       SC ALCEDO       124
                     SC ALCEDO
             INFLUENTA LUCRARILOR AGROTEHNICE LA
33  2004  Studiu   CULTURA GRAULUI IN SISTEMUL AGRICULTURII       SC ALCEDO       11
                  DURABILE - SC AGRISOL
              PROMOVAREA IN TARA A UNOR PRODUSE
             ERBICIDE CU PROPRIETATI DE PROTECTIE A
34  2004  Serviciu                           ICDA FUNDULEA      9988
              MEDIULUI LA CULTURA DE PORUMB - ICDA
                     FUNDULEA
              VERIFICAREA ACTIUNII BIOLOGICE A UNOR
               PRODUSE ERBICIDE IN COMBATEREA
35  2004  Serviciu                           ICDA FUNDULEA      9586
              BURUIENILOR DIN CULTURA DE FLOAREA-
                 SOARELUI - ICDA FUNDULEA
            INFLUENTA CULTIVARII SOIEI ROUNDUP READY
36  2004  Serviciu      ASUPRA ENTOMOFAUNEI UTILE DIN      MONSANTO EUROPE SA     3148
                ECOSISTEMUL CULTURII DE SOIA
               INFLUENTA CULTIVARII PORUMBULUI
                ROUNDUP READY (NK 603) ASUPRA
37  2004  Serviciu                          MONSANTO EUROPE SA     3099
              ENTOMOFAUNEI UTILE DIN ECOSISTEMUL
                   CULTURII DE PORUMB
              VERIFICAREA ACTIUNII BIOLOGICE A UNOR
38  2003  Serviciu     PRODUSE ERBICIDE IN COMBATEREA    SC UNION SAATEN ROMANIA SRL  7446
               BURUIENILOR DIN CULTURILE DE CAMP
             VERIFICAREA ACTIUNII BIOLOGICE A UNOR
39  2003  Serviciu    PRODUSE ERBICIDE IN COMBATEREA       SC UNION SAATEN ROMANIA SRL  4728
              BURUIENILOR DIN CULTURILE DE CAMP
             TESTAREA UNUI SORTIMENT DE HIBRIZI DE
             PORUMB SI A UNUI SORTIMENT DE HIBRIZI DE
40  2003  Serviciu  FLOAREA SOARELUI IN CONDITIILE FOLOSIRII     MONSANTO EUROPE SA     4205
             ERBICIDELOR FIRMEI MONSANTO PE SOLUL
               BRUN-ROSCAT DIN CAMPIA ROMANA
              STABILIREA DENSITATII CA ELEMENT DE
               COMPETITIVITATE CU BURUIENILE, A
             SECTIVITATII SI EFICACITATII ERBICIDELOR LA
41  2003  Tehnologie   UN SORTIMENT DE HIBRIZI DE FLOAREA-        SYNGENTA       3340
             SOARELUI AI FIRMEI SYNGENTA IN ZONA DE
              SILVOSTEPA PE SOLUL BRUN-ROSCAT DIN
                    CAMPIA ROMANA
             CONTROLUL BURUIENILOR LA CULTURA DE
             FLOAREA- SOARELUI CU ERBICIDELE FIRMEI
42  2003  Serviciu                           MONSANTO EUROPE SA     2628
             MONSANTO SI CU ALTE ERBICIDE PE SOLUL
                     BRUN -ROSCAT
              CONTROLUL BURUIENILOR LA CULTURA
               PORUMBULUI CU ERBICIDELE FIRMEI
43  2003  Serviciu                           MONSANTO EUROPE SA     2627
             MONSANTO (GUARDIAN, GUARDIAN EXTRA) SI
             CU ALTE ERBICIDE PE SOLUL BRUN ROSCAT
               DINAMICA EVOLUTIEI BURUIENILOR IN
44  2003  Tehnologie   CONDITIILE TEHNOLOGIEI ROUDUP READY      MONSANTO EUROPE SA     2631
              VERSUS TEHNOLOGIA CONVENTIONALA
             STUDIUL EFICACITATII PRODUSULUI ROUNDUP
              READY ASUPRA UNOR SOIURI DE SOIA RR
45  2003  Serviciu                           MONSANTO EUROPE SA     2629
               CULTIVATE LA DIFERITE DENSITATI IN
               CONDITIILE SOLULUI BRUN- ROSCAT
             STUDIUL COMPARATIV AL SOIURILOR DE SOIA
46  2003  Serviciu     ROUNDUP READY VERSUS SOIURI        MONSANTO EUROPE SA     1633
                    CONVENTIONALE
                     REDUCEREA RISCULUI DE IMPACT AL
                   AERONAVELOR CU FAUNA AEROPORTUARA SI
                                         AEROPORTULUI INTERNATIONAL
  47   2003       Studiu     ASPECTE ENTOMOLOGICE IN ZONA                    8938
                                           BUCURESTI OTOPENI
                   AEROPORTULUI INTERNATIONAL BUCURESTI
                           OTOPENI
                     INFLUENTA CULTIVARII PORUMBULUI
                      ROUNDUP READY NK603 ASUPRA
  48   2003       Studiu                          MONSANTO EUROPE SA     3981
                    ENTOMOFAUNEI UTILE DIN ECOSISTEMUL
                        CULTURII DE PORUMB
                    VERIFICAREA ACTIUNII BIOLOGICE A UNOR
  49   2003       Serviciu    PRODUSE ERBICIDE IN COMBATEREA     SC UNION SAATEN ROMANIA SRL  7446
                     BURUIENILOR DIN CULTURILE DE CAMP
                    VERIFICAREA ACTIUNII BIOLOGICE A UNOR
  50   2003       Serviciu    PRODUSE ERBICIDE IN COMBATEREA        ICDA-FUNDULEA      4728
                     BURUIENILOR DIN CULTURILE DE CAMP
                    TESTAREA UNUI SORTIMENT DE HIBRIZI DE
                   PORUMB SI A UNUI SORTIMENT DE HIBRIZI DE
  51           Serviciu  FLOAREA SOARELUI IN CONDITIILE FOLOSIRII   MONSANTO EUROPE SA     4205
                    ERBICIDELOR FIRMEI MONSANTO PE SOLUL
                     BRUN-ROSCAT DIN CAMPIA ROMANATotal punctaj cap. 4.3.:    1020
5. Criterii secundare de performanta                8970

 5.1.  Lucrari stiintifice (tehnice) publicate in reviste de specialitate fara cotatie ISI


 5.1.1. Numar de lucrari:      1007 x 5


 Nr.   Data publicarii
                   Autor(i)            Titlul lucrarii           Revista         ISSN     Tipul revistei
 Crt.  An   Luna
                Vajiala M., Elisabeta
                           Efectul remanent al fertilizarii cu doze                         Revista nationala
               Dumitru, Irina Calciu,                      Lucrari Stiintifice. Seria
  1   2003                     mari de compost menajer asupra                      1222-5339   cotata CNCSIS,
               Roxana Enache, Eugenia                       Agronomie, USAMV B
                           randamentului si calitatii sfeclei furajer                         categoria B
                   Gament
                                                 Vol. Environment -
                           Reciclarea namolurilor de epurare in    Research, Protection                Revista
               Vasilica Stan, Eugenia
  2   2003                       agricultura: o critica asupra          and         973-610-150-9  internationala
                   Gament
                               necesitatilor si efectelor      Management.Presa                necotata ISI
                                                 Universitara Clujeana
               Gata Gheorghe, Udrescu                                                 Revista
                                                Lucrari Stiintifice. Seria
  3   2003         Sevastian, Mihalache  Reparitia cobaltului in solurile Olteniei                 1222-5339    internationala
                                                 Agronomie, USAMV B
                    Mircea                                                  necotata ISI
               Gata Gheorghe, Udrescu                                              Revista nationala
                          Procese pedogenetice la cernoziomul Lucrari Stiintifice. Seria
  4   2003         Sevastian, Mihalache                                       1222-5339   cotata CNCSIS,
                              cambic de la Vadastra     Agronomie, USAMV B
                   Mircea                                                   categoria B

               Gata Gheorghe, Udrescu    Efectul tehnologiilor agricole asupra                        Revista nationala
                                                 Lucrari Stiintifice. Seria
  5   2003        Sevastian, Ilie Leonard,    materialului organic din solurile                  1222-5339   cotata CNCSIS,
                                                  Agronomie, USAMV B
                 Musat Marian              Olteniei                                categoria B

                                                                        Revista nationala
                Craciun Constantin,    Componentii argilei din vertisolurile  Lucrari Stiintifice. Seria
  6   2003                                                          1222-5339   cotata CNCSIS,
                 Mihalache Mircea           Romaniei           Agronomie, USAMV B
                                                                         categoria B
                   Starea actuala a invelisului de sol din
                                                             Revista nationala
      Radu Alexandra, Musat   perimetrul bazinului hidrografic valea Lucrari Stiintifice. Seria
7  2003                                                   1222-5339  cotata CNCSIS,
          Marian        mereului, jud. Buzau, amenajat    Agronomie, USAMV B
                                                              categoria B
                         antierozional
       Basaraba Adrian,                                              Revista nationala
                   Model agropedologic- com. Adamclisi Lucrari Stiintifice. Seria
8  2003   Andreiasi Claudia,                                       1222-5339  cotata CNCSIS,
                       din judetul Constanta     Agronomie, USAMV B
        Andreiasi Nicola                                               categoria B

      Ciontu Costica, Popescu   Cercetari privind selectivitatea si
                                                             Revista nationala
       Alexandrina, Penescu   eficacitatea noilor erbicide aplicate la  Lucrari Stiintifice. Seria
9  2003                                                   1222-5339  cotata CNCSIS,
       Aurelian, Gheorghita   cultura de floarea soarelui pe solul    Agronomie, USAMV B
                                                              categoria B
           Niculina     brun-roscat de la Moara Domneasca
                     Cercetari privind manifestarea
       Gheorghita Niculina,                                             Revista nationala
                    efectelor unor erbicide aplicate la   Lucrari Stiintifice. Seria
10  2003  Gheorghita Stefan,                                        1222-5339  cotata CNCSIS,
                    cultura de grau, pe diferite adancimi   Agronomie, USAMV B
       Sandoiu Dumitru Ilie                                              categoria B
                         ale solului arabil
       Stefanic Gheorghe,    Monitorizare pedobiologica a fertilitatii                      Revista nationala
                                        Lucrari Stiintifice. Seria
11  2003  Sandoiu Dumitru Ilie,  solurilor supuse diferitelor interventii                1222-5339  cotata CNCSIS,
                                         Agronomie, USAMV B
       Gheorghita Niculina         agrotehnice                               categoria B
                    Utilizarea filtrarii Budoi Gheorghe,
       Sandulescu Emilia,                                             Revista nationala
                    Gidea Mihai, 2003lente in vederea    Lucrari Stiintifice. Seria
12  2003  Schiopu Tudor, Iacomi                                      1222-5339  cotata CNCSIS,
                    eliminarii unor agenti patogeni din    Agronomie, USAMV B
          Beatrice                                                 categoria B
                         cultura de tomate
                   Folosirea sistemului de filtrare lenta in                      Revista nationala
       Schiopu Tudor, Istrate                       Lucrari Stiintifice. Seria
13  2003               combaterea nematodului Meloidogyne                   1222-5339  cotata CNCSIS,
           Rada                            Agronomie, USAMV B
                           incognita                               categoria B

                     Pragul de daunare produs de                           Revista nationala
       Gidea Mihai, Budoi                         Lucrari Stiintifice. Seria
14  2003               Xanthium italicum (cornaci) la cultura                 1222-5339  cotata CNCSIS,
         Gheorghe                            Agronomie, USAMV B
                          de porumb                                categoria B
       Davidescu Velicica,     Variatia Continutului In Nitrati In Unele                      Revista nationala
                                          Lucrari Stiintifice. Seria
15  2003  Madjar Roxana, Neata     Legume Comercializate Pe Pietele                    1222-5339  cotata CNCSIS,
                                           Agronomie, USAMV B
       Gabriela, Dima Ioana            Capitalei                               categoria B

                      Cercetari privind influent hibridului                       Revista nationala
      Neata Gabriela, Draghici                         Lucrari Stiintifice. Seria
16  2003                  asupra recoltei si acumularii unor                  1222-5339  cotata CNCSIS,
       Elena, Petra Ovidiu                           Agronomie, USAMV B
                             elemente                                categoria B

                                                               Revista nationala
                      Biocombustibili pentru mecanizarea    Lucrari Stiintifice. Seria
17  2003    Iacomi Cristian                                         1222-5339  cotata CNCSIS,
                            agriculturii          Agronomie, USAMV B
                                                                categoria B

                                         Analele Universitatii din          Revista nationala
                     Noi cultivare de cais cu coacere foarte
18  2003     Balan Viorica                          Craiova, seria Biologie,    1222-5339  cotata CNCSIS,
                             timpurie
                                            Horticultura              categoria B

                                                               Revista nationala
                      Cercetari histologice privind tesutul    Revista romana de
19  2003      Cornila, N                                          1220-3173  cotata CNCSIS,
                       limfoid din oviductul de puicute     Medicina Veterinara
                                                                categoria B

      Cornila, N ,.Chiurciu V.,                                             Revista nationala
                     Cercetari histologice privind ovarul la   Revista romana de
20  2003  Diaconescu L., Cornila,                                        1220-3173  cotata CNCSIS,
                             puicuta           Medicina Veterinara
          M, Pirjol N.                                                 categoria B
                     Modificari intestinale si hepatice
                                                               Revista nationala
      Gavrila Gabriela, Cornila   intalnite in urma examenului        Revista romana de
21  2003                                                     1220-3173  cotata CNCSIS,
            N.       histopatologic a soarecilor inoculati cu     Medicina Veterinara
                                                                categoria B
                            C.jejuni.
                      Profilul metabolic al fibrei musculare                       Revista nationala
      Gonciarov Magdalena,                            Revista romana de
22  2003                  uterine la catele gestante si post                  1220-3173  cotata CNCSIS,
      Cornila, N., Antoniu Silvia                        Medicina Veterinara
                              partum                                categoria B

                      Cercetari histoenzimologice privind                        Revista nationala
       Gonciarov Magdalena,                           Revista romana de
23  2003                  uterul de catea in diferite stadii                  1220-3173  cotata CNCSIS,
      Cornila, N., Antoniu Silvia                        Medicina Veterinara
                            fiziologice                               categoria B
       Predoi, G., Belu, C.,
                                                           Revista nationala
         Dumitrescu, I.,     Aspect inedit privind distributia unor  Revista romana de
24  2003                                                 1220-3173  cotata CNCSIS,
        Georgescu, B.,      artere din regiunea capului la ecvine  medicina veterinara
                                                            categoria B
         Teodorescu, R.
        Predoi,G., Belu, C.,
                     Particularitati morfotopografice ale                     Revista nationala
         Dumitrescu, I.,                         Revista romana de
25  2003                traheei la lebada de iarna (Cygnus                1220-3173  cotata CNCSIS,
       Georgescu, B., Anca                         medicina veterinara
                            Cygnus)                             categoria B
          Seicaru
       Belu, C., Predoi,G.,
                   Particularitati morfologice ale cavitatii                    Revista nationala
        Georgescu, B.,                          Revista romana de
26  2003               buco-faringiene la lebada de iarna                 1220-3173  cotata CNCSIS,
        Dumitrescu,I.,                          medicina veterinara
                         (Cygnus Cygnus)                            categoria B
      Teodorescu, R., Toader, I

                     Prioritati romanesti in controlul si                    Revista nationala
      Curca, D., Ioana Cristina                       Revista romana de
27  2003                 eradicarea bolilor epizootice in                1220-3173  cotata CNCSIS,
       Andronie, V. Andronie                        medicina veterinara
                         medicina veterinara                          categoria B

                      Controlul igienei, bunastarii si                     Revista nationala
       Curca D., Emanuela                         Revista romana de
28  2003                 sanatatii animalelor prin analiza               1220-3173  cotata CNCSIS,
        Corina Badiceanu                          medicina veterinara
                       reactantilor de faza acuta                        categoria B

                      Investigatii clinice, biochimice,                     Revista nationala
                                          Lucrari stiintifice-
29  2003  Codreanu Mario Darius    hematologice si ecografice in unele               1222-5304  cotata CNCSIS,
                                         Medicina Veterinara
                       boli urinare la caine si pisica                      categoria B

                                                           Revista nationala
                     Consideratii clinice si paraclinice in  Revista romana de
30  2003  Codreanu Mario Darius                                    1220-3173  cotata CNCSIS,
                     hidronefroza/uteronefroza la caine    medicina veterinara
                                                            categoria B

                                                           Revista nationala
      Codreanu Mario Darius,   Aspecte clinice si paraclinice in boala  Revista romana de
31  2003                                                 1220-3173  cotata CNCSIS,
        Gerwin Martin          polichistica la pisica      medicina veterinara
                                                            categoria B
                     Rezultatele investigatiilor privind                      Revista nationala
       Radoi Ion, Codreanu                          Revista romana de
32  2003               profilul metabolic la taurinele crescute               1220-3173  cotata CNCSIS,
          Mario                             medicina veterinara
                        in sistem gospodaresc                           categoria B

                     Manifestari clinice si paraclinice                      Revista nationala
       Radoi I., Codreanu                          Revista romana de
33  2003                corelate cu deficitul in magneziu la                1220-3173  cotata CNCSIS,
        Mario, Cornila, M                          medicina veterinara
                           animale                              categoria B

       Radoi,I., Leau, T.,                                           Revista nationala
                   Bazele teoretice ale terapiei cu lumina   Revista romana de
34  2003   Codreanu Mario,                                       1220-3173  cotata CNCSIS,
                           polarizata          medicina veterinara
         Cornila,M                                                categoria B

                                                            Revista nationala
       Radoi,I., Cornila,M.,  Efectele nutritiei terapeutice cu gel de   Lucrari stiintifice-
35  2003                                                 1222-5304  cotata CNCSIS,
      Ionita, L., Leau Simona  aloe vera in afectiuni hepatice la caine   Medicina Veterinara
                                                             categoria B

                                                            Revista nationala
                   Cercetari privind implicatii stresului in  Revista romana de
36  2003    Leau Felicia                                       1220-3173  cotata CNCSIS,
                     etiopatogenia aneniei la pucei      medicina veterinara
                                                             categoria B

       Pop Aneta, Ionascu     Biochemical analysis of aqueous                        Revista nationala
                                          Romanian journal of
37  2003  Iuliana, Miclaus, I.,    humor from cats and dogs with                  1220-3173  cotata CNCSIS,
                                           biochemistry
         Serban, M         glaucoma and cataracts                           categoria B
      Gonciarov Magdalena,                                              Revista
                   Particularitati morfologice ale uterului   Revista romana de
38  2003  Moldovan Raluca,                                       1220-3173  internationala
                     la catea in timpul ciclului estral    medicina veterinara
      Cornila, N.,Dojana, N.                                            necotata ISI
                     Implementarea metodei HACCP                          Revista nationala
                                          Lucrari stiintifice-
39  2003  Gonciarov Magdalena    (analiza riscurilor in punctele critice de              1222-5304  cotata CNCSIS,
                                          Medicina Veterinara
                       control) in industria carnii                        categoria B
                     Boli inscrise in codul zoo-sanitar
                                                            Revista nationala
      Gonciarov Magdalena,     international si in manualul de      Lucrari stiintifice-
40  2003                                                 1222-5304  cotata CNCSIS,
        Antoniu Silvia        standarde pentru testele de      Medicina Veterinara
                                                             categoria B
                       diagnostistic si vaccinuri
                      Profilul metabolic al fibrei musculare                     Revista nationala
       Gonciarov Magdalena,                           Revista romana de
41  2003                   uterine la catelele gestante si                 1220-3173  cotata CNCSIS,
      Cornila, N., Antoniu Silvia                        medicina vetrinara
                            postpartum                             categoria B

                     Posibilitati de regenerare a cartilajului                    Revista nationala
      Elefterescu, H., Batrina,                         Lucrari stiintifice-
42  2003                 articular prin utilizarea culturilor de              1222-5304  cotata CNCSIS,
            D.                               medicina veterinara
                          celule cartilaginoase                          categoria B

                                                             Revista nationala
      Ionascu Iuliana, Mocanu    Glaucomul secundar la caine- terapii     Lucrari stiintifice-
43  2003                                                   1222-5304  cotata CNCSIS,
       Jacqueline, Miclaus, I.         comparative           medicina veterinara
                                                              categoria B

                                                             Revista nationala
      Ionascu Iuliana, Mocanu    Corelatia dintre cataracta, glaucom si    Lucrari stiintifice-
44  2003                                                   1222-5304  cotata CNCSIS,
       Jacqueline, Miclaus, I      luxatia de cristalin la pisica     medicina veterinara
                                                              categoria B

                                                             Revista nationala
      Ionascu Iuliana, Mocanu      Uveitele traumatice la caine-      Lucrari stiintifice-
45  2003                                                   1222-5304  cotata CNCSIS,
       Jacqueline, Miclaus, I     aspectele clinice si tratament     medicina veterinara
                                                              categoria B
                      Aplicatii ale termografiei digitale in
                                                             Revista nationala
       Mocanu Jacqueline,     infrarosu in medicina veterinara (the    Revista romana de
46  2003                                                   1222-5304  cotata CNCSIS,
       Tanase, A., Miclaus,I     aplications of the infrared digital   medicina veterinara
                                                              categoria B
                     thermography in veterinary medicine)
                                                             Revista nationala
      Ionascu Iuliana, Miclaus,    Aspectele clinice si tratamentul in    Revista romana de
47  2003                                                   1222-5304  cotata CNCSIS,
            I           dermoidul corneean la caine       medicina veterinara
                                                              categoria B

                      Tratamentul artrozelor secundare,                       Revista nationala
                                           Revista romana de
48  2003     Elefterescu, H.       displaziei de sold la caine prin                1222-5304  cotata CNCSIS,
                                           medicina veterinara
                             protezare                             categoria B

                                                             Revista nationala
                     Inducerea experimentala a scoliozei la   Revista romana de
49  2003  Elefterescu, H., Ursu, T                                     1222-5304  cotata CNCSIS,
                             caine            medicina veterinara
                                                              categoria B
      Birtoiu,A., Robertson, E.,                                            Revista nationala
                     Studii clinice privind o noua terapie a   Revista romana de
50  2003   Seiciu, Fl.,Negoita,                                       1220-3173  cotata CNCSIS,
                      retentiei invelitorilor fetale la vaca   medicina veterinara
      D.,Petcu,M.,Ghencoiu,C                                               categoria B
                      Eficienta terapeutica a produsului
                                                               Revista nationala
                       "Gonadotropin compositum" in       Revista romana de
51  2003      Birtoiu,A                                          1220-3173  cotata CNCSIS,
                      inducerea estrului si ovulatiei la    medicina veterinara
                                                                categoria B
                             scroafa
                     Studii clinice, citologie si hormonale in                      Revista nationala
                                           Revista romana de
52  2003     Birtoiu,A., s.a     tulburari de reproductie de origine                  1220-3173  cotata CNCSIS,
                                           medicina veterinara
                          hormonala la catea                             categoria B
        Birtoiu, A., Negoita,
       D.,Joita Silvia, Ionescu,  Researchies regarding the diagnosis                         Revista nationala
                                           Lucrari stiintifice seria
53  2003   S.,Togoe, D., Stiube-    and monitoring of ovarian cysts                    1222-5304  cotata CNCSIS,
                                           C Medicina Veterinara
      Groza Medeleine, Seiciu,        therapy in cows                               categoria B
             F.
                                                               Revista nationala
                       Utilization sqa (sperm quality     Lucrari stiintifice seria
54  2003     Birtoiu,A., s.a                                        1222-5304  cotata CNCSIS,
                     analyzer) in dog semen examination     C Medicina Veterinara
                                                                categoria B

                      Investigatii radiologice privind                         Revista nationala
                                           Revista romana de
55  2003   Tudor,N., Vlagioiu, C.   afectiuni digestive prin corpi straini la                1220-3173  cotata CNCSIS,
                                           medicina veterinara
                            carnivore                               categoria B

                      Studiu privind radiodiagnosticul                         Revista nationala
       Tudor,N., Vlagioiu, C.,                         Revista romana de
56  2003                diferential al osteopatiilor juvenile ale                1220-3173  cotata CNCSIS,
          Dobre, R                              medicina veterinara
                          membrelor la caine                             categoria B

                     Implementarea radioscopiei televizate                        Revista nationala
                                           Revista romana de
57  2003   Vlagioiu, C., Tudor, N     in studiul afectiunilor coloanei                  1220-3173  cotata CNCSIS,
                                           medicina veterinara
                      vertebrale cu substante de contrast                         categoria B
      Ionita, L., Ionita Carmen,
                                                             Revista nationala
       Tanase, A., Radoi,I.,    Date etiopato-genetice si aspecte    Revista romana de
58  2003                                                  1220-3173  cotata CNCSIS,
       Cornila,M., Fernoaga    morfoclinice la caini cu megaesofag   medicina veterinara
                                                              categoria B
           Cristina
                                                             Revista nationala
                                          Revista romana de
59  2003     Ionita,I., s.a     Dispazia valvulei tricuspide la porc                1220-3173  cotata CNCSIS,
                                          medicina veterinara
                                                              categoria B

                                                             Revista nationala
       Cornila, M., Ionita,L.,  Modificari umorale intru-un episod de   Revista romana de
60  2003                                                  1220-3173  cotata CNCSIS,
       Radoi,I., Trambitas,B         cetoza la ovine        medicina veterinara
                                                              categoria B
       Braslasu Elena Daniela,
        Neagu Iuliana, Joita                                           Revista nationala
                       Diagnosticul si tratamentul     Revista romana de
61  2003  Silvia, Fernoaga Cristina,                                    1220-3173  cotata CNCSIS,
                        epansamentelor toracice       medicina veterinara
      Braslasu, M.C., Ionescu,                                            categoria B
            S.
      Braslasu Elena Daniela,
                                                             Revista nationala
      Lungu Anca, Joita Silvia,   Determinarea indirecta a tensiunii    Revista romana de
62  2003                                                  1220-3173  cotata CNCSIS,
      Codreanu,M., Birtoiu,A.,       arteriale la caine        medicina veterinara
                                                              categoria B
         Braslasu, M.C
                     Studiu asupra diversitatii specifice a
                                          Revista romana de          Revista nationala
       Ionita Mariana, Mitrea,      gasteropodelor implicate in
63  2003                                     parazitologie(Journal of  1220-3173  cotata CNCSIS,
        I.L., Hristescu, D.V   transmiterea trematodelor la animale,
                                         Romania parasitology )          categoria B
                          din zona Bucuresti
                     Repelenta si eficacitatea preparatelor
                                          Revista romana de          Revista nationala
       Ionita Mariana, Mitrea,   tetramethrin si fipronil in tratamentul
64  2003                                     parazitologie(Journal of  1220-3173  cotata CNCSIS,
            I.L.        contra Rhipicephalus Sanguineus-
                                         Romania parasitology )          categoria B
                         capusa bruna a cainelui
                     Eficacitatea deltamethrinului pour-on
                                          Revista romana de          Revista nationala
       Ionita Mariana, Mitrea,     impotriva infestatiilor cu capuse
65  2003                                     parazitologie(Journal of  1220-3173  cotata CNCSIS,
       I.L, Ancuceanu Corina     ixodide la taurine in condittile de
                                         Romania parasitology )          categoria B
                       mediu din nord-estul Romaniei
                      Aspecte ale ciclului biologic si ale                     Revista nationala
                                          Revista romana de
66  2003  Ionita Mariana, Mitrea, I.L   infestattilor cu Rhipicephalus                 1220-3173  cotata CNCSIS,
                                          medicina veterinara
                         Sanguineus la caine                           categoria B

                       Observatii privind modificarile                       Revista nationala
                                          Revista romana de
67  2003     Tudor Poliana      sanguine la cobaii inoculati cu extract              1220-3173  cotata CNCSIS,
                                          medicina veterinara
                      apos total 2% de Toxocara Canis                        categoria B
                     Extensivitatea hidatidozei la porcinele
        Mitrea,I.L., Ionita                         Revista romana de          Revista nationala
                      sacrificate in abatorul Bucuresti, in
68  2003  Mariana, Savu, C., Baltoi                       parazitologie(Journal of  1220-3173  cotata CNCSIS,
                      perioada 1992-1999. Implicatii ale
       Gratiele, Caplescu, I.                        Romania parasitology )          categoria B
                              invaziei
                        Studiu asupra cisticercozei si
        Mitrea,I.L., Ionita                         Revista romana de          Revista nationala
                      trichinelozei la suine sacrificate in
69  2003  Mariana, Savu, C., Baltoi                       parazitologie(Journal of  1220-3173  cotata CNCSIS,
                     abatorul Bucuresti, in perioada 1992-
       Gratiele, Caplescu, I.                        Romania parasitology )          categoria B
                               1999
                        Observatii privind utilizarea
                                                             Revista nationala
        Mitrea,I.L., Ionita    comparativa a unor antigene hidatice,   Revista romana de
70  2003                                                  1220-3173  cotata CNCSIS,
        Mariana, Gajaila, G      in diagnosticul hidatidozei la    medicina veterinara
                                                              categoria B
                      rumegatoare prin intradermoreactie
                     Observatii evaluatorii asupra testelor
        Mitrea,I.L., Ionita                                            Revista nationala
                      de imunitate umorala utilizate in    Revista romana de
71  2003  Mariana, Tetu-Oporanu                                      1220-3173  cotata CNCSIS,
                        diagnosticul hidatidozei la     medicina veterinara
          Mariana                                                 categoria B
                           rumegatoare
      Solcan, Gh., Mitrea, I.L.,                                          Revista nationala
                     Pharmacokinetic of oxytetracicline in   Lucrari stiintifice
72  2003  Csuma Ana, Fintinariu                                      1222-5304  cotata CNCSIS,
                            poultry           medicina veterinara
       M., Solcan Carmen                                              categoria B
        Militaru Manuella,
      Ciobotaru Emilia, Fileru,                                          Revista nationala
                                           Lucrari stiintifice
73  2003  F.F., Ionascu Iuliana,       Chemodectoma in dog                     1222-5304  cotata CNCSIS,
                                          medicina veterinara
       Dinescu Georgeta,                                              categoria B
       Soare,T., Manolescu,N
                      Examenul citologic de rutina in                      Revista nationala
                                          Revista romana de
74  2003   Dinescu Georgeta      diagnosticul colectiilor cavitare la              1220-3173  cotata CNCSIS,
                                          medicina veterinara
                            carnivore                             categoria B
                       Studii referitoare la dezvoltarea
      Ciobotaru Emilia, Militaru                                         Revista nationala
                      posteclozionala a unor formatiuni    Revista romana de
75  2003   Manuella, Dinescu                                      1220-3173  cotata CNCSIS,
                     limfoide asociate tubului digestiv la   medicina veterinara
          Georgeta                                               categoria B
                             galinacee
       Militaru Manuella, Pop
                      Investigatii anatomopatologice si                      Revista nationala
      Aneta, Ciobotaru Emilia,                        Revista romana de
76  2003                biochimice ale musculaturii striate la              1220-3173  cotata CNCSIS,
       Soare, T., Savu, C.,                         medicina veterinara
                             taurine                            categoria B
          Militaru,D.
        Dinescu Georgeta,         Importanta examenului
                                                            Revista nationala
        Militaru Manuella,     anatomopatologic in diagnosticul     Revista romana de
77  2003                                                 1220-3173  cotata CNCSIS,
      Ciobotaru Emilia, Balint   colectiilor intracavitare la carnivorele  medicina veterinara
                                                             categoria B
       Emilia, Ionascu Iuliana           domestice
      Mitranescu Elena, Todor,                                          Revista nationala
                     Cercetari privind poloarea industriala   Lucrari stiintifice
78  2003  L., Tapaloaga Dana,                                      1222-5304  cotata CNCSIS,
                      a apelor din judetul Teleorman     medicina veterinara
          Furnaris, F                                              categoria B
      Mitranescu Elena, Todor,
                     Observatii privind influenta poluarii                    Revista nationala
       L., Tapaloaga Dana,                           Lucrari stiintifice
79  2003                 industriale asupra solului in judetul              1222-5304  cotata CNCSIS,
      Furnaris, F., Mitranescu,                        medicina veterinara
                             Braila                             categoria B
            D.
      Mitranescu Elena, Tudor,
                     Influenta poluarii industriale asupra                     Revista nationala
       L., Tapaloaga Dana,                          Revista romana de
80  2003                calitatii apelor de suprafata din zona              1220-3173  cotata CNCSIS,
      Furnaris, F., Mitranescu,                        medicina veterinara
                             Calarasi                            categoria B
            D
        Mitranescu Elena,
      Teusdea, V., Tudor, L.,                                          Revista nationala
                     Observatii privind calitatea apelor    Revista romana de
81  2003    Tapaloaga Dana,                                      1220-3173  cotata CNCSIS,
                      subterane in judetul Teleorman      medicina veterinara
      Furnaris, F., Mitranescu,                                          categoria B
            D.
                   The contamination estimation by non-
                   choleric vibrios of captured fish from
                                                            Revista nationala
       Tudor, L., Mitranescu  the harvesting frequency of bacterial     Lucrari stiintifice
82  2003                                                 1222-5304  cotata CNCSIS,
      Elena, Constantinescu, P.  species of non-choleric vibrio in      medicina veterinara
                                                             categoria B
                    aquatic mollusks from south and
                     south-east Romanian waters

                    Schema simplificata pentru izolarea si                     Revista nationala
        Tudor, L., Togoe, I.,                         Lucrari stiintifice
83  2003                identificarea unor specii apartinand               1222-5304  cotata CNCSIS,
         Stanescu, V.,                           medicina veterinara
                           genului vibrio                           categoria B

       Tudor,L., Cornila, N.,   Aspecte histopatologice ale aparatului                     Revista nationala
                                           Lucrari stiintifice
84  2003  Cazimir Iuliana, Militaru  digestiv la soarecii inoculati cu specii              1222-5304  cotata CNCSIS,
                                          medicina veterinara
          Manuella               vibrio                             categoria B

       Tudor,L., Cornila, N.,     Modificari histopatologice ale                       Revista nationala
                                           Lucrari stiintifice
85  2003  Cazimir Iuliana, Militaru  aparatului digestiv la cobaii inoculati              1222-5304  cotata CNCSIS,
                                          medicina veterinara
          Manuella             cu specii vibrio                           categoria B
                    Efectele cresterii nivelului energetic al
                                                            Revista nationala
        Nicolae,M., Pop       hranei prin semintele de floarea     Lucrari stiintifice
86  2003                                                 1222-5304  cotata CNCSIS,
       Smaranda, Dragomir,C     soarelui, asupra performantelor     medicina veterinara
                                                             categoria B
                          vacilor de lapte
                                                            Revista nationala
                     Implicatii epidemiologice ale bolilor   Revista Romana de
87  2003    Campeanu M. V                                       1220-3173  cotata CNCSIS,
                      priionoce in sanatatea publica      Medicina Veterinara
                                                             categoria B

                                                            Revista nationala
                     Aspecte epidemiologice in infectiile    Revista Romana de
88  2003    Campeanu M. V                                       1220-3173  cotata CNCSIS,
                        leucemice la animale         Medicina Veterinara
                                                             categoria B

                                                            Revista nationala
                     Evolutia unui episod de mixomatoza     Lucrari stiintifice
89  2003    Campeanu M. V                                       1222-5304  cotata CNCSIS,
                          in judetul Ilfov        medicina veterinara
                                                             categoria B
                Incidenta micoplasmozei respiratorii                    Revista nationala
                                     Lucrari stiintifice
90  2003  Popp Mihaela   aviare in cadrul unui complex avicol in             1222-5304  cotata CNCSIS,
                                    medicina veterinara
                    perioada 2000-2002                          categoria B

                                                      Revista nationala
               Flowcitometry test values of diagnosis   Lucrari stiintifice
91  2003  Popp Mihaela                                   1222-5304  cotata CNCSIS,
                 in avian and bovine neoplasies     medicina veterinara
                                                       categoria B

                 Studiu epidemiologic privind                       Revista nationala
                                    Revista Romana de
92  2003  Popp Mihaela   leucemiile aviare si boala canceroasa              1220-3173  cotata CNCSIS,
                                    Medicina Veterinara
                        la om                             categoria B
                 Otitele de etiologie bacteriana la
                                                      Revista nationala
               animalele de companie (caini si pisici)  Revista Romana de
93  2003  Baraitareanu S.                                  1220-3173  cotata CNCSIS,
                - consideratii clinico-lezionale si de  Medicina veterinara
                                                       categoria B
                        terapie
                 Asocieri ale patologiei faringo-                     Revista nationala
                                     Lucrari stiintifice
94  2003  Baraitareanu S  amigdaliane cu patiologia sacilor anali             1222-5304  cotata CNCSIS,
                                    medicina veterinara
                    (observatii clinice)                         categoria B

                  Aspecte clinico-lezionale si                      Revista nationala
                                     Lucrari stiintifice
95  2003  Stefan Georgeta  diagnosticul serologic in bruceloza               1222-5304  cotata CNCSIS,
                                    medicina veterinara
                   canina (studiu de caz)                         categoria B

                                                      Revista nationala
                 Aspecte ale diagnosticului de     Revista Romana de
96  2003  Stefan Georgeta                                  1220-3173  cotata CNCSIS,
                 laborator in parvoviroza canina    Medicina Veterinara
                                                       categoria B

                Dirofilarioza produsa de Dirofilaria                    Revista nationala
                                    Revista Romana de
97  2003   Manea C.     repens la caine - aspecte clinico               1220-3173  cotata CNCSIS,
                                    Medicina Veterinara
                   lezionale si de diagnostic                       categoria B

                                                      Revista nationala
                Studiul unui caz de dirofilarioza cu   Lucrari stiintifice
98  2003   Manea C.                                    1222-5304  cotata CNCSIS,
                localizare subconjunctivala la caine   medicina veterinara
                                                       categoria B
                       Incidenta speciei Listeria
       Dobrea Mimi, Togoe I.,                                            Revista nationala
                       monocitogenes inlaptele         Revista Romana de
99  2003  Paunescu Ileana, Ivana                                      1220-3173  cotata CNCSIS,
                    nepasteurizat si pasteurizat si in unele   Medicina Veterinara
        Simona, Gajaila G.                                              categoria B
                          produse lactate
                                           Lucr. Şt. U.Ş.A.M.V.         Revista nationala
                    Hibrizi cires x visin, potentiali portaltoi
100  2003  Cepoiu N. şi colab. 2003                         Bucuresti, Seria B-   1222-5312  cotata CNCSIS,
                    pentru intensivizarea culturii ciresului
                                             Horticultura            categoria B

                                           Lucr. Şt. U.Ş.A.M.V.         Revista nationala
       Paun C., Cepoiu N. şi   Impactul conditiilor ambientale asupra
101  2003                                       Bucuresti, Seria B-   1222-5312  cotata CNCSIS,
         colab. – 2003     insusirilor calitative ale fructelor de nuc
                                             Horticultura            categoria B

                                           Lucr. Şt. U.Ş.A.M.V.         Revista nationala
       Paun C., Cepoiu N. şi   Observatii cu privire la evolutia florilor
102  2003                                       Bucuresti, Seria B-   1222-5312  cotata CNCSIS,
         colab. – 2003         mascule ale alunului
                                             Horticultura            categoria B

                                            Lucrari stiintifice -        Revista nationala
       Hoza D. Asanica A. -    The influence of the planting density
103  2003                                       Biotehnologie si          cotata CNCSIS,
           2003           upon the strawberry yield
                                             Biodiversitate           categoria B
                                       Analele Universitatii din
                                       Craiova, seria Biologie,           Revista nationala
                    The pruning effect upon some apricot
104  2003    Hoza D. şi colab.                        Horticultura,        1223-5288  cotata CNCSIS,
                           varieties
                                       Tehnologia Prelucrarii             categoria B
                                       Produselor Agricole.
                                       Analele Universitatii din
                                       Craiova, seria Biologie,           Revista nationala
                     The behovior of plum managed as
105  2003    Hoza D. şi colab.                        Horticultura,        1223-5288  cotata CNCSIS,
                          vessel bush
                                       Tehnologia Prelucrarii             categoria B
                                        Produselor Agricole
                                        Lucrari Stiintifice -
                                         Universitatea              Revista nationala
                    Capacitatea de produtie a parului pe
106  2003   Hoza D., A. Asanica                       Agronomica si de        1222-5312  cotata CNCSIS,
                     radacini propri in zona Samburesti
                                       Medicina Veterinara.              categoria B
                                        Seria Horticultura
                                          Analele Universitatii din
                    The influence of temporary storage     Craiova, seria Biologie,         Revista nationala
107  2003   Asanica A. şi colab.  conditions upon the storage capacity       Horticultura,      1223-5288  cotata CNCSIS,
                          of cherries          Tehnologia Prelucrarii           categoria B
                                           Produselor Agricole
                                           Lucrari Siintifice ale
                                          Universitatii de Stiinte
                                                              Revista nationala
                     The effect of winter pruning of       Agronomice si
108  2003    Chira Lenuta                                         1222-5312  cotata CNCSIS,
                      Chester thornless blackberry       Medicina Veterinara
                                                               categoria B
                                           Bucuresti, Seria B-
                                             Horticultura
                     The implementation of HACCP
                                          Lucr. Şt. U.Ş.A.M.V.          Revista nationala
                    (Hazard Analysis and Critical Control
109  2003      A Chira                             Bucuresti, Seria B-    1222-5312  cotata CNCSIS,
                    Pionts) System on concentrated fruit
                                            Horticultura.             categoria B
                         juices technology
                                           Lucrari stiintifice -
                     The quality of blackurant (Ribes                          Revista nationala
                                           Biotehnologie si
110  2003   Peticila A. şi colab.  nigrum) hardwood cuttings rooted in                   1221-5279  cotata CNCSIS,
                                          Biodiversitate, Zilele
                        different substrates                              categoria B
                                          Academice Timisoara
                                          Lucr. Şt. U.Ş.A.M.V.          Revista nationala
                     Cercetari privind inmultirea prin
111  2003   Peticila A. şi colab.                         Bucuresti, Seria B-    1222-5312  cotata CNCSIS,
                    butasire in verde la Actinidia arguta
                                            Horticultura             categoria B

                                          Lucr. Şt. U.Ş.A.M.V.          Revista nationala
       Peticila A., Davidescu  Cercetari privind fertilizarea cu solutii
112  2003                                      Bucuresti, Seria B-    1222-5312  cotata CNCSIS,
           Velicica      nutritive la specia Actinidia arguta
                                            Horticultura             categoria B
                                          Lucrari Stiintifice - 2003
                                            - Universitatea           Revista nationala
                    Cercetari privind initierea culturii in
113  2003  Gala Ruxandra şi colab.                         Agronomica si de      1222-5312  cotata CNCSIS,
                       vitro de Clematis vitalba
                                          Medicina Veterinara.           categoria B
                                           Seria Horticultura.
                                           Lucrari Stiintifice -
                                            Universitatea            Revista nationala
                     Cercetari privind inmultirea in vitro a
114  2003  Stanica Florin şi colab.                        Agronomica si de     1222-5312  cotata CNCSIS,
                       smochinului (Ficus carica L.)
                                           Medicina Veterinara.           categoria B
                                           Seria Horticultura.
                     Selection of some hybrid elites of kiwi   Lucr. Şt. U.Ş.A.M.V.          Revista nationala
115  2003  Stanica Florin şi colab.  (Actinidia arguta) for the extension in   Bucuresti, Seria B-    1222-5312  cotata CNCSIS,
                           fruit production          Horticultura.            categoria B

                                           Lucr. Şt. U.Ş.A.M.V.          Revista nationala
       Stanica Florin, Cepoiu   Northern banana (Asimina triloba L.
116  2003                                      Bucuresti, Seria B-    1222-5312  cotata CNCSIS,
           Nicolae       Dunal) – a new fruit specie in Romania
                                             Horticultura.            categoria B
                                      Analele Universitatii din
                   The influence of the age of the leaves
                                      Craiova, seria Biologie,            Revista nationala
       Dobrescu Aurelia, Balan   on some physiological and
117  2003                                    Horticultura,         1223-5288  cotata CNCSIS,
           D.       biochemical processes in Cichorium
                                      Tehnologia Prelucrarii              categoria B
                         intybus plants
                                       Produselor Agricole
                      Physiological particularities at pea                       Revista nationala
                                          Annales of the Univ.of
118  2003  Delian Elena şi colab.   (Pisum sativum L.)seed germination                  1223-5288  cotata CNCSIS,
                                            Craiova, XLIV
                        in water stress conditions                           categoria B
                                          Analele Universitatii din
                                          Craiova, seria Biologie,        Revista nationala
                     Structural characters variation of the
119  2003  Savulescu Elena şi colab.                          Horticultura,     1223-5289  cotata CNCSIS,
                     castor leaves -Ricinus communis L
                                          Tehnologia Prelucrarii          categoria B
                                           Produselor Agricole
                                          Analele Universitatii din
                    Morphological changes induced by      Craiova, seria Biologie,        Revista nationala
120  2003  Savulescu Elena şi colab. the water defficit on soybean leaves       Horticultura,     1223-5290  cotata CNCSIS,
                        Glycine max.L. Merr         Tehnologia Prelucrarii          categoria B
                                           Produselor Agricole
                      Chorology and ecology of Nepeta      Lucr. Şt. U.Ş.A.M.V.          Revista nationala
121  2003  Padure Ioana Marcela    cataria L.(Lamiaceae,Nepeteae) in      Bucuresti, Seria B-    1222-5312  cotata CNCSIS,
                            Romania              Horticultura.            categoria B
                     Aspecte teoretice si practice ale
                                                               Revista nationala
       Voican V., Voican Ana,    efectului fiziologic al stresului   Analele Univ.Valahia,
122  2003                                                  1222-5541    cotata CNCSIS,
          Scurtu I.       hipohidric in cursul germinarii       Targoviste
                                                                categoria B
                       semintelor de mazare
                                         Lucr. Şt. U.Ş.A.M.V.            Revista nationala
       Badulescu Liliana şi  The influence of incident light on plant
123  2003                                    Bucuresti, Seria B-    1222-5312    cotata CNCSIS,
          colab.         concerning the tomato yield
                                           Horticultura               categoria B

                    Study on the light influence on the   Lucr. Şt. U.Ş.A.M.V.            Revista nationala
       Badulescu Liliana şi
124  2003               protein level in tomato vegetative    Bucuresti, Seria B-    1222-5312    cotata CNCSIS,
          colab.
                            organs            Horticultura               categoria B
                                        XXXIII Annual Meeting
                                          Proceedings of
                    Application of isothermal calorimetry  European Society for
                                                              Revista nationala
        Antoce Arina Oana,   to the evaluation of the synergic effect  New methods in
125  2003                                                ISBN 86-7520-034-X cotata CNCSIS,
        Namolosanu Ioan    of ethanol and potassium sorbate in   Agricultural research
                                                               categoria B
                        inhibiting yeast growth      (ESNA), Universita
                                        della Tuscia, Viterbo,
                                             Italy
                   The influence of the rootstock on the   Lucr. Şt. U.Ş.A.M.V.            Revista nationala
       Antoce Arina Oana şi
126  2003              anthocyan content of the grapes and     Bucuresti, Seria B-    1222-5312    cotata CNCSIS,
           colab.
                   wines obtained from Pinot noir clones     Horticultura               categoria B
                   The influence of the rootstock on the
                                         Lucr. Şt. U.Ş.A.M.V.            Revista nationala
       Antoce Arina Oana şi    color parameters of the wines
127  2003                                    Bucuresti, Seria B-    1222-5312    cotata CNCSIS,
           colab.       obtained from Pinot noir clones
                                           Horticultura               categoria B
                    cultivated in the Stefanesti region
                   Personal preferences about wines as    Lucr. Şt. U.Ş.A.M.V.            Revista nationala
128  2003   Antoce Oana Arina    indicated by a survey of Romanian     Bucuresti, Seria B-    1222-5312    cotata CNCSIS,
                          consumers             Horticultura               categoria B

                    The age of the consumers and its     Lucr. Şt. U.Ş.A.M.V.            Revista nationala
129  2003   Antoce Oana Arina     influence on the consumption of     Bucuresti, Seria B-    1222-5312    cotata CNCSIS,
                        beverages in Romania         Horticultura               categoria B
                    A survey of Romanian consumers of    Lucr. Şt. U.Ş.A.M.V.          Revista nationala
130  2003   Antoce Oana Arina     alcoholic drinks: some differences    Bucuresti, Seria B-    1222-5312  cotata CNCSIS,
                         between genders          Horticultura             categoria B

                                          Lucrari stiintifice         Revista nationala
                     Performances of Feteasca regala
131  2003   Dejeu L. şi colab.                        U.S.A.M.V., Seria B,    1222-5312  cotata CNCSIS,
                     cultivar on fine types of pruning
                                         Horticultura, XLVI           categoria B

                                          Lucrari stiintifice         Revista nationala
                     Grapevine's grouth-field balance
132  2003   Dejeu L. şi colab.                        U.S.A.M.V., Seria B,    1222-5312  cotata CNCSIS,
                     index and its influence on quality
                                         Horticultura, XLVI           categoria B
                      Research concerning content
                                          Lucrari stiintifice         Revista nationala
       Belea M., Dejeu L. şi     variation in leaves pigments at
133  2003                                    U.S.A.M.V., Seria B,    1222-5312  cotata CNCSIS,
           colab.       different types pruning and bud load
                                         Horticultura, XLVI           categoria B
                           with grapevine
                                          Lucrari stiintifice         Revista nationala
        Stănescu Doina,      Implicatiare of european organic
134  2003                                    U.S.A.M.V., Seria B,    1222-5312  cotata CNCSIS,
        Teodorescu Răzvan     viticulture in Romanian Viticulture
                                         Horticultura, XLVI           categoria B
                    Clasificarea climatica multicriteriala
                                          Lucrari stiintifice         Revista nationala
       Savu Georgeta Mihaela, privind regiunea Dealurilor Moldovei si
135  2003                                    U.S.A.M.V., Seria B,    1222-5312  cotata CNCSIS,
         Nămoloşanu I      regiunea Dealurilor Munteniei si
                                         Horticultura, XLVI           categoria B
                            Olteniei
                   Evaluarea conditiilor ecoclimatice, cu
                                          Lucrari stiintifice         Revista nationala
       Savu Georgeta Mihaela,    ajutorul indicatorilor sintetici, in
136  2003                                    U.S.A.M.V., Seria B,    1222-5312  cotata CNCSIS,
         Nămoloşanu I.       regiunea viticola a Podisului
                                         Horticultura, XLVI           categoria B
                           Transilvaniei
                    The comparative research of some
                                          Lucrari stiintifice         Revista nationala
                   Pinot noir clones in the conditions of
137  2003  Marinela Stroe şi colab.                      U.S.A.M.V., Seria B,    1222-5312  cotata CNCSIS,
                   the Stefanesti vineyard during 2002-
                                         Horticultura, XLVI           categoria B
                            2003
                   Influenta portaltoiului asupra calitatii
                                                            Revista nationala
                   vinurilor obtinute din unele clone ale
138  2003  Marinela Stroe şi colab.                      Lucrari stiintifice Iasi  1454-7376  cotata CNCSIS,
                    soiului Pinoit noir in centrul viticol
                                                             categoria B
                         Stefanesti -Arges
                     The establishment of the origin for     Lucrari stiintifice            Revista nationala
139  2003  Indreaş Adriana şi colab.  some autochtonous vine varieties by    U.S.A.M.V., Seria B,     1222-5312    cotata CNCSIS,
                          multi-variable          Horticultura, XLVI              categoria B

                                          Lucr. Şt. U.Ş.A.M.V.             Revista nationala
                     Cercetari privind inmultirea vegetativa
140  2003   Dumitrascu Monica                           Bucuresti, Seria B-     1222-5312    cotata CNCSIS,
                         la Cotinus coggygria
                                            Horticultura                categoria B

                     Substrates and hormonal treatment     Proceedings of the             Revista nationala
       Dumitrascu Monica şi
141  2003                effects on rooting og cuttings from   XXXIII Annual Meeting   ISBN 86-7520-034-X cotata CNCSIS,
           colab.
                          different conifers        of ESNA, Vierbo, Italy            categoria B
                     Studies concerning the influence of
                                          Lucr. Şt. U.Ş.A.M.V.             Revista nationala
                     type explant upon the regenerative
142  2003     Toma Florin                            Bucuresti, Seria B-     1222-5312    cotata CNCSIS,
                     capacity of Polyanthes tuberosa L.
                                            Horticultura                categoria B
                             plants
                     Studies concerning the behaviour of    Lucr. Şt. U.Ş.A.M.V.             Revista nationala
143  2003   Toma Fl. şi colab.    Ficus benjamina L. plants on the      Bucuresti, Seria B-     1222-5312    cotata CNCSIS,
                        some organic compost           Horticultura                categoria B

                     Studies regarding the without soil    Lucr. Şt. U.Ş.A.M.V.             Revista nationala
144  2003   Toma Fl. şi colab.    culture of Gardenia jasminoides L.     Bucuresti, Seria B-     1222-5312    cotata CNCSIS,
                             plants             Horticultura                categoria B
                     Researches on the influence of the in
                                          Lucr. Şt. U.Ş.A.M.V.             Revista nationala
                     vitro production of the planting upon
145  2003   Toma Fl. şi colab.                          Bucuresti, Seria B-     1222-5312    cotata CNCSIS,
                      some physiological process from
                                            Horticultura                categoria B
                       Polyanthes tuberosa L. plants
                      Studies regarding the growing of     Lucr. Şt. U.Ş.A.M.V.             Revista nationala
146  2003   Toma Fl. şi colab.    Nephrolepis x muscosa Hort. Plants     Bucuresti, Seria B-     1222-5312    cotata CNCSIS,
                     on the organic and mineral substrates     Horticultura                categoria B
                                       Analele Universitatii
                       Researches concerning the
                                      Craiova, Seria Biologie,          Revista nationala
                     multiplication of Polyanthes tuberosa
147  2003  Toma Fl., Petra Sorina                       Horticultura,    1223-5290    cotata CNCSIS,
                     L. plants in the in vitor and in field
                                       Tehnologia prelucrarii           categoria B
                            conditions
                                       produselor horticole
                                       Analele Universitatii
                   Researches concerning the influence
                                      Craiova, Seria Biologie,          Revista nationala
                    of the hormonal balance from the
148  2003  Toma Fl., Petra Sorina                       Horticultura,    1223-5290    cotata CNCSIS,
                    culture media upon the in vitro
                                       Tehnologia prelucrarii           categoria B
                   multiplication of Spathiphyllum plants
                                       produselor horticole
                                       Buletinul Universitatii
                                       de Stiinte Agricole si
                   Testing the regenerative capacity of                       Revista nationala
       Toma Fl., Toma Stefania                     Medicina Veterinara
149  2003                 the in vitro conditions for                1454-2382    cotata CNCSIS,
          şi colab.                         Cluj-Napoca, Seria
                    Spathiphyllum walissii L. plants                         categoria B
                                         Agricultura si
                                         Horticultura
                     Researches concerning the
                                       Proceedings of the            Revista nationala
                     physiological transformations
150  2003   Toma Fl. şi colab.                     XXXIII Annual Meeting ISBN 86-7520-034-X  cotata CNCSIS,
                   detected in Polyanthes tuberosa L.
                                       of ESNA, Vierbo, Italy           categoria B
                            plants
                                          Lucr. Şt. U.Ş.A.M.V.        Revista nationala
        Dobrin Elena, Ciofu    Researches regarding broccoli in
151  2003                                     Bucuresti, Seria B-   1222-5312  cotata CNCSIS,
          Ruxandra        different field crop systems
                                            Horticultura           categoria B

                                          Lucr. Şt. U.Ş.A.M.V.        Revista nationala
        Dobrin Elena, Ciofu    Comparison between some brussels
152  2003                                     Bucuresti, Seria B-  1222-5312  cotata CNCSIS,
        Ruxandra şi colab.         sprouts cultivar
                                            Horticultura           categoria B
       Roman Gh.V., Vajiala
                      Situatia actuala a studiilor pentru   Lucrari St.U.S.A.M.V.        Revista nationala
       M., Marin D.I., Ciontu C,
153  2004                acordarea titlului de inginer agronom   Bucuresti, Seria A –  1222-5339  cotata CNCSIS,
       Bucata Lenuta Iuliana,
                            in Europa            Agronomie            categoria B
          Nistor Elena
                   The cu and zn effect upon nodulating
                     ability of indigenous Rhizobium
        Stan Vasilica, Gament
                    leguminosarum in soil treated with
       Eugenia, Picard-Bonnaud                        Lucrari St.U.S.A.M.V.          Revista nationala
                   sewage sludge compost, the cu and
154  2004   Françoise , Pourcher                         Bucuresti, Seria A –    1222-5339  cotata CNCSIS,
                    zn effect upon nodulating ability of
       Anne-Marie, Vranceanu                           Agronomie              categoria B
                   indigenous rhizobium leguminosarum
           Nicoleta
                    in soil treated with sewage sludge
                            compost
                                          Lucrari Stiintifice ale
                                          Universitatii de Stiinte
        Ion V., Bucata Lenuta   Studiul unui sortiment de soiuri de                        Revista nationala
                                            Agronomice si
155  2004   Iuliana, Pohrib Elena  soia in conditiile pedoclimatice de la                 1222-5339  cotata CNCSIS,
                                           Medicina Veterinara
        Loredana, Paun V.V        Moara Domneasca                               categoria B
                                           Bucuresti, Seria A –
                                             Agronomie
                                          Lucrari Stiintifice ale
                    Comportarea hibrizilor romanesti de
        Ion V., Ion Nicoleta,                        Universitatii de Stiinte
                      floarea-soarelui in conditiile                          Revista nationala
       Roman Gh.V., Bucata                           Agronomice si
156  2004                meteorologice ale anului 2002, pe                   1222-5339  cotata CNCSIS,
         Lenuta Iuliana,                           Medicina Veterinara
                     solul brun-roscat de la Moara                            categoria B
       Dumbrava M., Istoc V. A                         Bucuresti, Seria A –
                          Domneasca
                                             Agronomie
                                          Lucrari Stiintifice ale
                                          Universitatii de Stiinte
                      Analiza comparativa privind                           Revista nationala
        Toader Maria, Roman                           Agronomice si
157  2004                compozitia chimica a boabelor de                    1222-5339  cotata CNCSIS,
           Gh.V                              Medicina Veterinara
                      cereale si pseudocereale                             categoria B
                                           Bucuresti, Seria A –
                                             Agronomie
                                          Lucrari Stiintifice ale
                      Specii de plante medicinale si
         Stanescu Oana                           Universitatii de Stiinte        Revista nationala
                     aromatice din familia Labmiaceae
158  2004  Cornelia, Roman Gh.V.,                          Agronomice si      1222-5339  cotata CNCSIS,
                     (Labiatae) in zona preluvosolului
         Toader Maria                            Medicina Veterinara           categoria B
                      roscat din Campia Romana
                                           Bucuresti, Seria A
                    Studiu comparativ asupra compozitiei                         Revista nationala
        Toader Maria, Roman                         Lucrari Stiintifice. Seria
159  2004               chimice si calitatii recoltei la cereale si               1222-5339  cotata CNCSIS,
           Gh.V                                Agronomie
                          pseudocereale                               categoria B
                                          Lucrari Stiintifice ale
        Ion Icoleta, Ion V.,                        Universitatii de Stiinte
                     Gradul de atractivitate al hibrizilor de                     Revista nationala
       Bucata Lenuta Iuliana,                          Agronomice si
160  2004                 floarea-soarelui pentru insectele                  1222-5339  cotata CNCSIS,
       Roman Gh.V., Dumbrava                          Medicina Veterinara
                           polenizatoare                              categoria B
         M., Dobrin Ionela                          Bucuresti, Seria A –
                                             Agronomie
       Vijiala M., Dumitru M.,                        Lucrari Stiintifice ale
       Ciofu Ruxandra, Stan                         Universitatii de Stiinte
                                                              Revista nationala
         Vasilica, Dumitru     Folosirea agricola a unor reziduuri     Agronomice si
161  2004                                                   1222-5339  cotata CNCSIS,
        Elisabeta, Gament     urbane in conditii de protectia mediulu   Medicina Veterinara
                                                               categoria B
       Eugenia, Ion Irina, Budoi                        Bucuresti, Seria A –
          Gh., Petra O                             Agronomie
                      Efectele irigatiei asupra unor      Lucrari Stiintifice ale        Revista nationala
       Mihalache M., Poienaru
162  2004               proprietati chimice si mineralogice ale   U.S.A.M.V. Bucuresti,   1222-5339  cotata CNCSIS,
       St., Udrescu S., Gata Gh.
                    cernoziomului vermic de la Marculesti    Seria A – Agronomie           categoria B

                      Cercetari privind influenta aplicarii
        Dumitru M., Ilie L.,                         Lucrari Stiintifice ale        Revista nationala
                       namolului orasenesc asupra
163  2004  Mihalache M., Iordan                         U.S.A.M.V. Bucuresti,   1222-5339  cotata CNCSIS,
                       productiei de porumb boabe pe
         (Ilie) Florina                          Seria A – Agronomie           categoria B
                     luvosol vertic-planic de la Albota Pitesti

        Gata G., Udrescu S.,   Transformarea mineralelor argiloase    Lucrari Stiintifice ale        Revista nationala
164  2004   Poienaru St., Ilie L.,   in unele cernoziomuri vermice din     U.S.A.M.V. Bucuresti,   1222-5339  cotata CNCSIS,
          Musat M            Campia Romana          Seria A – Agronomie           categoria B

       Gata G., Udrescu S., Ilie  Efectul tehnologiilor agricole asupra   Lucrari Stiintifice ale        Revista nationala
165  2004  L., Musat M., Damian     materialului organic din solurile    U.S.A.M.V. Bucuresti,   1222-5339  cotata CNCSIS,
           Maria               Olteniei          Seria A – Agronomie           categoria B
                     Conditii fizicogeografice de formare a
                                          Lucrari Stiintifice ale        Revista nationala
       Radu Alexandra, Ene      solurilor din treimea mijlocie a
166  2004                                     U.S.A.M.V. Bucuresti,   1222-5339  cotata CNCSIS,
         Al., Musat M      bazinului hidrografic Slanic afluent al
                                          Seria A – Agronomie           categoria B
                            raului Buzau
                       Cercetari privind selectivitatea si
        Ciontu C., Popescu                           Lucrari Stiintifice ale         Revista nationala
                     eficacitatea noilor erbicide aplicate la
167  2004  Alexandrina, Penescu A.,                         U.S.A.M.V. Bucuresti,    1222-5339  cotata CNCSIS,
                      cultura de floarea -soarelui pe solul
        Gheorghita Niculina                          Seria A – Agronomie            categoria B
                     brun-roscat de la Moara Domneasca

        Stefanic G., Sandoiu     Monitorizarea pedobiologica a      Lucrari Stiintifice ale         Revista nationala
168  2004  D.I., Gheorghita Niculina,  fertilitatii solurilor supuse diferitelor  U.S.A.M.V. Bucuresti,    1222-5339  cotata CNCSIS,
          Gheorghita St           interventii antropice      Seria A – Agronomie            categoria B
                      Corelatii intre productia de boabe si
                                            Lucrari Stiintifice ale         Revista nationala
                     biomasa buruienilor la unele culturi de
169  2004   Ciontu C., Gidea M.                          U.S.A.M.V. Bucuresti,    1222-5339  cotata CNCSIS,
                       camp pe solul brun-roscat de la
                                            Seria A – Agronomie            categoria B
                       Moara Domneasca, 2001-2003
                       The relation between some         Analele Universitatii din
                                                                Revista nationala
        Gidea M., Ciontu C.,     componentof integrated weed        Craiova, Facultatea de
170  2004                                                     1223-5290  cotata CNCSIS,
        Sandulescu Emilia     management and productions and         Agricultura seria
                                                                 categoria B
                           weedness                Agricultura
                                             Proceedings of the
         Madjar Roxana,
                     The increasing doses of supphur        Romanian Academy,              Revista
       Davidescu Velicica, Dima
171  2004              effect concerning tehe modification of      Series B -Chemistry,    1454-8267  internationala
       Ioana, Neata Gabriela,
                          substrate ph             Life Sciences and            necotata ISI
         Lazar Gheorghita
                                              Geosciences
                                             Proceedings of the
        Davidescu Velicica,    Research regarding the influence of
                                            Romanian Academy,              Revista
        Madjar Roxana, Dima    sulphur acidifying substance applied
172  2004                                       Series B -Chemistry,    1454-8267  internationala
       Ioana, Neata Gabriela,    in substrates on nutritive elements
                                             Life Sciences and            necotata ISI
         Lazar Ghiorghita           and total salts
                                              Geosciences
                      Procedeu informatic de rezolvare a
                                            Lucrari Stiintifice ale         Revista nationala
                      ecuatiilor complexe cu aplicatii in
173  2004      Budoi Gh                             U.S.A.M.V. Bucuresti,    1222-5339  cotata CNCSIS,
                      stabilirea dozelor de ingaseminte
                                            Seria A – Agronomie            categoria B
                             chimice
                    Cercetari privind efectul fertilizarii
                   foliare asupra continutului siacumularii
       Dana Daniela, Dana M.,                        Lucrari Stiintifice ale        Revista nationala
                   macroelementelor (n,p,k) in substanta
174  2004   Dorneanu Emilia,                          U.S.A.M.V. Bucuresti,   1222-5339  cotata CNCSIS,
                      uscata a plantelor de floarea -
       Gavriluta I., Budoi Gh                        Seria A – Agronomie           categoria B
                   soarelui, modele matematice pentru
                          modelarea

                    Modele matematice pentru modelarea     Lucrari Stiintifice ale        Revista nationala
175  2004     Budoi Gh      ratelor de desfasurare a proceselor    U.S.A.M.V. Bucuresti,   1222-5339  cotata CNCSIS,
                     din sistemul sol-planta-atmosfera     Seria A – Agronomie           categoria B

       Szilagyi Lizica, Casian                        Lucrari Stiintifice ale        Revista nationala
                     Oorganisme modificate genetic
176  2004  Hellene, Gheorghe                          U.S.A.M.V. Bucuresti,   1222-5339  cotata CNCSIS,
                    (OMG) in contextul evolutiei agricole
          Valentina                            Seria A – Agronomie           categoria B

                    Evidentierea polimorfismului rapd al    Lucrari Stiintifice ale        Revista nationala
177  2004    Szilagyi Lizica    unor genotipuri de fasole (Phaseolus    U.S.A.M.V. Bucuresti,   1222-5339  cotata CNCSIS,
                      vulgaris l.) rezistente la seceta    Seria A – Agronomie           categoria B
                     Cercetari privind evaluarea unor
                                          Lucrari Stiintifice ale        Revista nationala
                      genotipuri de grau de toamna
178  2004   Gheorghe Valentina                         U.S.A.M.V. Bucuresti,   1222-5339  cotata CNCSIS,
                    (Triticum aestivum l.) aflate in campul
                                          Seria A – Agronomie           categoria B
                        experimental de selectie
        Casian Hellene,                          Lucrari Stiintifice ale        Revista nationala
                    Aandrogeneza experimentala la grau
179  2004  Gheorghe Valentina,                         U.S.A.M.V. Bucuresti,   1222-5339  cotata CNCSIS,
                        (Triticum aestivum l.)
         Szilagyi Lizica                          Seria A – Agronomie           categoria B

                    Cercetari privind rezistenta unor soiuri  Lucrari Stiintifice ale        Revista nationala
180  2004     Chihaia O      si linii de soia la actiunea erbicidului  U.S.A.M.V. Bucuresti,   1222-5339  cotata CNCSIS,
                             treflan         Seria A – Agronomie           categoria B

                     Dinamica speciei Cydia funebrana     Lucrari Stiintifice ale        Revista nationala
181  2004     Istrate Rada      tr.,si aplicarea elementelor de     U.S.A.M.V. Bucuresti,   1222-5339  cotata CNCSIS,
                     prognoza in perioada 2002-2003      Seria A – Agronomie           categoria B
                       Structura si dinamica faunei      Lucrari Stiintifice ale        Revista nationala
182  2004  Istrate Rada, Margarit Gr  daunatoare si utile din plantatiile de   U.S.A.M.V. Bucuresti,   1222-5339  cotata CNCSIS,
                         pruni, in anul 2003        Seria A – Agronomie           categoria B

       Dobrin Ionela, Tudose     Utilizarea metodelor clasice în     Lucrari Stiintifice ale        Revista nationala
183  2004   Minodora, Bonta     identificarea populaţiilor de Globodera   U.S.A.M.V. Bucuresti,   1222-5339  cotata CNCSIS,
        Mariana, Dinu Maria         spp., în judeţul Sibiu      Seria A – Agronomie           categoria B

        Dobrin Ionela, Jianu    Carantina fitosanitară – factor     Lucrari Stiintifice ale        Revista nationala
184  2004  Fulvia, Tudose Minodora,  important în complexul de combatere     U.S.A.M.V. Bucuresti,   1222-5339  cotata CNCSIS,
          Vilsan Dacia        aplicate în agricultură       Seria A – Agronomie           categoria B

                       Cercetari privind pierderile de
                     productie cauzate de atacul viermelui   Lucrari Stiintifice ale        Revista nationala
185  2004      Rosca I         vestic al radacinilor de porumb     U.S.A.M.V. Bucuresti,   1222-5339  cotata CNCSIS,
                     (Diabrotica virgifera virgifera le Conte)  Seria A – Agronomie           categoria B
                      masuri de prevenire si combatere

                     Cercetari privind biologia viermelui    Lucrari Stiintifice ale        Revista nationala
186  2004      Rosca I        vestic al radacinilor de porumb     U.S.A.M.V. Bucuresti,   1222-5339  cotata CNCSIS,
                     (Diabrotica virgifera virgifera le Conte)  Seria A – Agronomie           categoria B

                      Cercetari privind biodiversitatea in   Lucrari Stiintifice ale        Revista nationala
187  2004      Rosca I       cazul cultivarii porumbului Roundup    U.S.A.M.V. Bucuresti,   1222-5339  cotata CNCSIS,
                         Ready (Event NK 603)        Seria A – Agronomie           categoria B
                       Rezultate preliminare privind
                                           Lucrari Stiintifice ale        Revista nationala
                     eficacitatea tratamentelor cu diverse
188  2004  Ciceoi Roxana, Pasol P.                        U.S.A.M.V. Bucuresti,   1222-5339  cotata CNCSIS,
                     preparate fitofarmaceutice naturale
                                           Seria A – Agronomie           categoria B
                     asupra afidelor, in teste de laborator
                                                              Revista nationala
                      Importanta factorilor climatici in Lucrari Stiintifice. Seria
189  2004     Zala C. R.                                         1222-5339  cotata CNCSIS,
                     declansarea si manifestarea unei boli Agronomie, Timisoara
                                                               categoria B
                                           Lucrari Stiintifice ale
                                           Universitatii de Stiinte
                     Cercetari privind incidenta atacului                       Revista nationala
                                            Agronomice si
190  2004      Zala C. R      virotic la cartof in bazinul legumicol                1222-5339  cotata CNCSIS,
                                           Medicina Veterinara
                              Racari                               categoria B
                                           Bucuresti, Seria A –
                                           Agronomie, vol XLVI
                       Impactul infectiei cu ciuperca
       Gheorghies C., Cristea                         Lucrari Stiintifice ale        Revista nationala
                       drechslera graminea asupra
191  2004  Stelica, Iacomi Beatrice,                        U.S.A.M.V. Bucuresti,   1222-5339  cotata CNCSIS,
                     productiei si calitatilor culturale ale
        Sandulescu Emilia                          Seria A – Agronomie           categoria B
                          semintelor de orz
       Gheorghies C., Cristea    Cercetari privind Black-Point-ul     Lucrari Stiintifice ale        Revista nationala
192  2004  Stelica, Iacomi Beatrice,    semintelor de grau si speciile     U.S.A.M.V. Bucuresti,   1222-5339  cotata CNCSIS,
           Groza O.          patogene implicate         Seria A – Agronomie           categoria B

                     Evaluarea si determinarea populatiilor   Lucrari Stiintifice ale        Revista nationala
193  2004    Todose Mondora      de cicade vectoare de micoplasme      U.S.A.M.V. Bucuresti,   1222-5339  cotata CNCSIS,
                      din culturile de cereale paioase     Seria A – Agronomie           categoria B

                     Evidentierea replicarii micloplasmei    Lucrari Stiintifice ale        Revista nationala
       Tudose Minodora, Ploaie
194  2004                clorozei asterului in vectori prin studii  U.S.A.M.V. Bucuresti,   1222-5339  cotata CNCSIS,
            P
                       de microscopie electronică       Seria A – Agronomie           categoria B

       Tudose Minodora, Ploaie    Modificari anatomo-morfologice      Lucrari Stiintifice ale        Revista nationala
195  2004  P., Georgescu Mihaela,   produse de micoplasme a in plantele     U.S.A.M.V. Bucuresti,   1222-5339  cotata CNCSIS,
        Palanciuc Vasilica     de Catharanthus roseus c. Don      Seria A – Agronomie           categoria B

                     Eficacitatea unor fungicide folosite    Lucrari Stiintifice ale        Revista nationala
196  2004     Vlad Fulvia     pentru combaterea manei vitei de vie    U.S.A.M.V. Bucuresti,   1222-5339  cotata CNCSIS,
                         (Plasmopara viticola)        Seria A – Agronomie           categoria B
                     Privind elaborarea metodei de control
                                           Lucrari Stiintifice ale        Revista nationala
                     a calitatii biopreparatelor pe baza de
197  2004     Vlad Fulvia                           U.S.A.M.V. Bucuresti,   1222-5339  cotata CNCSIS,
                      beauveria bassiana prin metoda
                                           Seria A – Agronomie           categoria B
                             biotestari
                      Influenta unor fungicide asupra
                                           Lucrari Stiintifice ale        Revista nationala
       Cristea Stelica, Spiridon complexului de fitopatogeni foliari ai
198  2004                                      U.S.A.M.V. Bucuresti,   1222-5339  cotata CNCSIS,
       Cristina, Georgescu E.I.V. orzului Erysiphe graminis f.sp. hordei,
                                           Seria A – Agronomie           categoria B
                     Puccinia hordei si Pyrenophora teres

                      The importance of the weather factors                      Revista nationala
                                         Lucrari Stiintifice. Seria
199  2004     Cristea Stelica     upon starting and development of a                 1222-5339  cotata CNCSIS,
                                         Agronomie, Timisoara
                             disease                               categoria B

                       Cercetari privind recoltarea intr-o   Lucrari Stiintifice ale        Revista nationala
        Frunza F., Boruga I.,
200  2004                 singura faza a mazarii verzi pentru    U.S.A.M.V. Bucuresti,   1222-5339  cotata CNCSIS,
        Farcas N., Dobre P
                             conserve          Seria A – Agronomie           categoria B

                      Regimul de temperatura la uscarea     Lucrari Stiintifice ale        Revista nationala
       Mitroi A., Udroiu Alina,
201  2004                  boabelor de porumb destinate      U.S.A.M.V. Bucuresti,   1222-5339  cotata CNCSIS,
         Ciubuc Aurora
                            consumului           Seria A – Agronomie           categoria B

                      Reducerea consumului de energie      Lucrari Stiintifice ale        Revista nationala
       Mitroi A., Caraveteanu
202  2004                 pentru lucrari mecanizate la culturi de  U.S.A.M.V. Bucuresti,   1222-5339  cotata CNCSIS,
           M., Udroiu
                              camp            Seria A – Agronomie           categoria B
                       Cercetari privind influenta aplicarii
        Dumitru M., Ilie L.,      namolului orasanesc asupra      Lucrari Stiintifice ale        Revista nationala
203  2004   Mihalache M., Iordan      productiei de porumb boabe pe     U.S.A.M.V. Bucuresti,   1222-5339  cotata CNCSIS,
          (Ilie) Florina      luvosol vertic-planic de la Albota –   Seria A – Agronomie           categoria B
                               Pitest
                                           Lucrari Stiintifice ale        Revista nationala
                      Studiu asupra ariilor naturale protejate
204  2004  Marin D. I., Stefan Iuliana                       U.S.A.M.V. Bucuresti,   1222-5339  cotata CNCSIS,
                            din Romania
                                           Seria A – Agronomie           categoria B
                                           Buletinul Universitatii
                                           de Stiinte Agricole si
                       Maintenance of biodiversity of                         Revista nationala
        Balan Viorica , Tudor                         Medicina Veterinara
205  2004                  apricot tree phenotype at SCDP                   1454-2382  cotata CNCSIS,
        Valerica, Asanica A                          Cluj-Napoca, Seria
                             Baneasa                               categoria B
                                             Agricultura si
                                              Horticultura
                                            Lucrari Stiintifice ale         Revista nationala
       Basaraba A., Andreiasi    Materialele parentale si rolul lor in
206  2004                                       U.S.A.M.V. Bucuresti,    1222-5339  cotata CNCSIS,
        Claudia, Moise Irina     configuratia pedologica a Romaniei
                                            Seria A – Agronomie            categoria B

                                            Lucrari Stiintifice ale         Revista nationala
        Geaman I., Atudosiei     Impactul stiintific si practic al noii
207  2004                                       U.S.A.M.V. Bucuresti,    1222-5339  cotata CNCSIS,
        Livia, Geaman C.      nomenclaturi a virusurilor si viroizilor
                                            Seria A – Agronomie            categoria B
          Predoi, G., I.
       Dumitrescu, N. Cornilă,
                       Cercetari comparative asupra                           Revista nationala
       C. Belu, B. Georgescu,                       Lucrări Ştiinţifice Seria
208  2004                 retelelor admirabile epidurale la                   1222-5304  cotata CNCSIS,
       Petronela Roşu, Florina                         C, XLVI, XLVII
                          animalele domestice                              categoria B
       Dumitrescu, Fl.Leau, A. I.
           Toader
        Predoi, G., C. Belu, I.
                     Morfologia oaselor membrului pelvin                          Revista nationala
         Dumitrescu, B.                         Lucrări Ştiinţifice Seria
209  2004               la strutul african (Struthio Camellus) si                 1222-5304  cotata CNCSIS,
        Georgescu, Petronela                          C, XLVI, XLVII
                        nandu (Rhea Americana)                              categoria B
         Roşu, A.I. Toader
                                                                Revista nationala
       Cornilă, N., V. Necula,    Aspecte histologice ale glandelor     Lucrări Ştiinţifice Seria
210  2004                                                     1222-5304  cotata CNCSIS,
       M. Cornilă, Nicoleta Pârjol     suprarenale la curca           C, XLVI, XLVII
                                                                 categoria B
        Cornilă, N., Viorica
                                                                Revista nationala
         Chiurciu, Ligia      Cercetari histologice privind tesutul   Lucrări Ştiinţifice Seria
211  2004                                                     1222-5304  cotata CNCSIS,
       Diaconescu, M. Cornilă,     limfoid din oviductul de puicuta       C, XLVI, XLVII
                                                                 categoria B
         Nicoleta Pârjol
                                                                Revista nationala
       Dănacu, V., N. Cornilă,   Aspecte morfologice ale limfocentrului Lucrări Ştiinţifice Seria
212  2004                                                     1222-5304  cotata CNCSIS,
        Valerica Dănacu          mandibular la iepure        C, XLVI, XLVII
                                                                 categoria B
        Dănacu, Valerica, N.
                       Cercetari electronomicroscopice                          Revista nationala
        Cornilă, V. Dănacu,                           Lucrări Ştiinţifice Seria
213  2004                  asupra celulelor sertoli la vier in                  1222-5304  cotata CNCSIS,
        Ligia Diaconescu,                             C, XLVI, XLVII
                         varsta de 120 de zile                             categoria B
         Nicoleta Pârjol
                                                               Revista nationala
       Dănacu, V., N. Cornilă,     Cercetari microscopice asupra     Lucrări Ştiinţifice Seria
214  2004                                                    1222-5304  cotata CNCSIS,
        Valerica Dănacu         limfocentrilor cavitari la iepure     C, XLVI, XLVII
                                                                categoria B
        Dănacu, Valerica, N.
                    Cercetari histologice asupra epiteliului                        Revista nationala
       Cornilă, V. Dănacu, Ligia                     Lucrări Ştiinţifice Seria
215  2004                seminal la vier in varsta de 30-60                    1222-5304  cotata CNCSIS,
       Diaconescu, Carmen                          C, XLVI, XLVII
                            zile…                                  categoria B
            Ioniţă
        Pârjol, Nicoleta, N.     Cercetari histologice asupra cailor                       Revista nationala
                                           Lucrări Ştiinţifice Seria
216  2004  Cornilă, L. Ioniţă, Valerica  genitale la cocos in varsta de 3 Si 4                1222-5304  cotata CNCSIS,
                                             C, XLVI, XLVII
       Dănacu, Lavinia Pricop             luni                               categoria B
        Pârjol, Nicoleta, N.
                         Cercetari histologice asupra                         Revista nationala
          Cornilă, Ligia                           Lucrări Ştiinţifice Seria
217  2004                 testiculului de cocos in varsta de 3 si                1222-5304  cotata CNCSIS,
        Diaconescu, Carmen                             C, XLVI, XLVII
                            4 luni standardizat                           categoria B
        Ioniţă, Lavinia Pricop
                        Aspecte morfotopografice ale                         Revista nationala
         Cazimir Iuliana, N.                       Lucrări Ştiinţifice Seria
218  2004                   aparatului digestiv la prepelita                 1222-5304  cotata CNCSIS,
         Cornilă, C. Belu                          C, XLVI, XLVII
                      japoneza (Coturnix Coturnix Japonica)                        categoria B

                      Morfologia macroscopica a aparatelor                       Revista nationala
         Cazimir, Iuliana, N.                       Lucrări Ştiinţifice Seria
219  2004                   respirator si urinar la prepelita                 1222-5304  cotata CNCSIS,
         Cornilă, C. Belu                          C, XLVI, XLVII
                      japoneza (Coturnix Coturnix Japonica)                        categoria B

                                                               Revista nationala
        Geamăn, M. A., St.      Histostructura galndei prostate la   Lucrări Ştiinţifice Seria
220  2004                                                    1222-5304  cotata CNCSIS,
        Crânganu, N. Cornilă             caine             C, XLVI, XLVII
                                                                categoria B

                                                               Revista nationala
        Geamăn, M.A., N.                           Lucrări Ştiinţifice Seria
221  2004                  Histostructura epididimului la caine                1222-5304  cotata CNCSIS,
        Cornilă, St. Crânganu                           C, XLVI, XLVII
                                                                categoria B

                       Morfologia plexurilor coroide si a                       Revista nationala
       Urdeş, Laura Daniela,                          Lucrări Ştiinţifice Seria
222  2004                  ependimului ventricular la Gallus                  1222-5304  cotata CNCSIS,
       N.Cornilă, Lavinia Pricop                          C, XLVI, XLVII
                            domesticus                               categoria B
                                                              Revista nationala
       Urdeş, Laura Daniela, N.   Structura meningelor cerebralela     Lucrări Ştiinţifice Seria
223  2004                                                   1222-5304  cotata CNCSIS,
       Cornilă, Lavinia Pricop      Gallus domesticus           C, XLVI, XLVII
                                                               categoria B
        Dojană, N. ,Adriana   Cercetari privind efectele acetatului,
                                                              Revista nationala
         Orăşanu, Anca     propionatului sau butiratului asupra    Lucrări Ştiinţifice Seria
224  2004                                                   1222-5304  cotata CNCSIS,
        Dinischiotu, Iuliana    secretiei si compozitiei sucului       C, XLVI, XLVII
                                                               categoria B
       Codreanu, L. Ognean        pancreatic la iepure
       Cotor, G., Aneta Pop, M.   Evaluarea influentei unui extract                        Revista nationala
                                          Lucrări Ştiinţifice Seria
225  2004  Ghiţă, N. Constantin, G.    glicoproteic placentar asupra                   1222-5304  cotata CNCSIS,
                                            C, XLVI, XLVII
           Gâjâilă         productiei de lapte, la oaie                          categoria B

                      Evaluarea efectului unui extract                        Revista nationala
       Cotor, G., Aneta Pop, M.                       Lucrări Ştiinţifice Seria
226  2004                placentar de origine ovina asupra                  1222-5304  cotata CNCSIS,
       Ghiţă, N. Constantin                           C, XLVI, XLVII
                      mamogenezei, la oaia gestanta                           categoria B

       Codreanu, Iuliana, E.   Investigatii privind profilul hematologic
                                                              Revista nationala
        Uluitu, N. Dojană,   si biochimic la caine – rasa Ciobanesc Lucrări Ştiinţifice Seria
227  2004                                                   1222-5304  cotata CNCSIS,
       Adriana Orăşanu, Ioana     German, utilizat pentru Serviciul   C, XLVI, XLVII
                                                               categoria B
         Constantinescu       Detectare Substante Narcotice

                                                              Revista nationala
       Ghiţă, M., G.Cotor, C.    Determinarea axului electric al    Lucrări Ştiinţifice Seria
228  2004                                                   1222-5304  cotata CNCSIS,
       Brăslaşu, R. Botezatu      cordului la caine si pisica       C, XLVI, XLVII
                                                               categoria B

       Ghiţă, M., G. Cotor, C.                                           Revista nationala
                     Derivatiile utilizate pentru realizarea  Lucrări Ştiinţifice Seria
229  2004   Brăslaşu, Daniela                                        1222-5304  cotata CNCSIS,
                      electrocardiogramei la cabaline       C, XLVI, XLVII
           Brăslaşu                                                categoria B
       Tăpăloagă, Dana, C.
                    Studiu de morfometrie computerizata                        Revista nationala
       Culea, Iuluiana Neagu,                        Lucrări Ştiinţifice Seria
230  2004                asupra spermatozoizilor de vier din                  1222-5304  cotata CNCSIS,
       Elena Mitrănescu, P.R .                          C, XLVI, XLVII
                       L.S.-345 Peris Si Dalland                           categoria B
          Tăpăloagă
       Tăpăloagă Dana, C.
                      Influenta regimului de recoltare                        Revista nationala
       Culea, Iuluiana Neagu,                        Lucrări Ştiinţifice Seria
231  2004                asupra insusirilor morfometrice ale                 1222-5304  cotata CNCSIS,
       Elena Mitrănescu, P.R .                          C, XLVI, XLVII
                        spermatozoizilor de vier                           categoria B
          Tăpăloagă
       Ognean, L., A. Oroş, N.                                           Revista nationala
                      Variatii fiziologice ale echilibrului  Lucrări Ştiinţifice Seria
232  2004  Dojană, C. Statov, Meda                                      1222-5304  cotata CNCSIS,
                     fluido-coagulant al sângelui la bovine    C, XLVI, XLVII
          Moldovan                                                 categoria B
                          Valorile parametrilor
       Dinu Cristina, Monica                                            Revista nationala
                      electrocardiografici si ale frecventei Lucrări Ştiinţifice Seria
233  2004  Pârvu, M. C. Brăslaşu, I.                                     1222-5304  cotata CNCSIS,
                     respiratorii la caii Pur-Sange Englez in   C, XLVI, XLVII
       Rădoi, Simona Ivana                                              categoria B
                       functie de performanta sportiva
                      Efectele benefice si malefice ale                       Revista nationala
                                          Lucrări Ştiinţifice Seria
234  2004      Curcă, D        speciilor de oxigen reactive si                  1222-5304  cotata CNCSIS,
                                            C, Xlvi, Xlvii
                        radicalilor liberi la animale                         categoria B

                                                              Revista nationala
       Pop, Aneta, N. Dojană,   Izolarea, purificarea si caracterizarea  Lucrări Ştiinţifice Seria
235  2004                                                   1222-5304  cotata CNCSIS,
          Emilia Balint       lectinei din muguri de cartof      C, XLVI, XLVII
                                                               categoria B

       Diaconescu, Cristiana,                                            Revista nationala
                       Modificari biochimice in cursul    Lucrări Ştiinţifice Seria
236  2004  Consuela Roibu, Camelia                                      1222-5304  cotata CNCSIS,
                        maturarii branzeturilor        C, XLVI, XLVII
       Papuc, Emanuela Ionescu                                             categoria B
         Camelia, Papuc,
       Carmen Petcu, C. Savu,    Peroxidarea lipidică – criteriu de                       Revista nationala
                                          Lucrări Ştiinţifice Seria
237  2004  Carmen Crivineanu,     evaluare biochimică a muşchiului de                  1222-5304  cotata CNCSIS,
                                            C, XLVI, XLVII
       Iuliana Gâjâilă, Mimi     peşte supus crioconservării                           categoria B
           Dobrea
                                                              Revista nationala
       Neagu, Iuliana, C. Culea,   Cercetari privind atestarea familiei  Lucrări Ştiinţifice Seria
238  2004                                                   1222-5304  cotata CNCSIS,
        Dana Tăpăloagă        berbecului 5 Karakul ca linie      C, XLVI, XLVII
                                                               categoria B
                                                               Revista nationala
       Culea, C., Iuliana Neagu, Estimarea progresului genetic anual Lucrări Ştiinţifice Seria
239  2004                                                    1222-5304  cotata CNCSIS,
         Dana Tăpăloagă    intr-o populatie de oi Tigaie de Rusetu C, XLVI, XLVII
                                                                categoria B
       Marmandiu, A., Monica
                     Eficienta genetica a programelor de                        Revista nationala
       Parvu , Mihaela Nedelcu,                        Lucrări Ştiinţifice Seria
240  2004                ameliorare care aplica fertilizarea in                 1222-5304  cotata CNCSIS,
        I. Custura, Georgeta                           C, XLVI, XLVII
                     vitro si selectia taurilor pe colaterali                       categoria B
            Dinita
                     Optimizarea marimii populatiei active
                                                               Revista nationala
                       pentru maximizarea progresului     Lucrări Ştiinţifice Seria
241  2004     Marmandiu, A                                         1222-5304  cotata CNCSIS,
                     genetic in programele de ameliorare      C, XLVI, XLVII
                                                                categoria B
                              Moet
                     Influenta restrictionarii hranei, in prima
                                                               Revista nationala
        Nicolae, M., Liliana    parte a ingrasarii tineretului taurin,  Lucrări Ştiinţifice Seria
242  2004                                                    1222-5304  cotata CNCSIS,
           Stoica        asupra performantelor productive si a     C, XLVI, XLVII
                                                                categoria B
                           eficacitatii hranirii
                       Cercetari privind influenta unei
                                                               Revista nationala
        Stoica, Liliana, M.       enzime si a unui acidifiant     Lucrări Ştiinţifice Seria
243  2004                                                    1222-5304  cotata CNCSIS,
           Nicolae        administrate prin nutretul combinat     C, XLVI, XLVII
                                                                categoria B
                       asupra tineretului suin in crestere
       Militaru, Manuella, Emilia                                           Revista nationala
                    Particularitati lezionale in hepatopatiile Lucrări Ştiinţifice Seria
244  2004  Ciobotaru, D.Militaru, C.                                      1222-5304  cotata CNCSIS,
                           tineretului ovin         C, XLVI, XLVII
       Savu, Ana-Maria Anania                                              categoria B
                     Diagnosticul citopatologic diferential al
        Dinescu, Georgeta,                                              Revista nationala
                     leziunilor inflamatorii si neinflamatorii Lucrări Ştiinţifice Seria
245  2004  Manuella Militaru, Emilia                                      1222-5304  cotata CNCSIS,
                      pleuroperitoneale la carnivorele      C, XLVI, XLVII
        Ciobotaru, T.Soare                                               categoria B
                             domestice
        Ciobotaru, Emilia ,
        Manuella Militaru,
                                                               Revista nationala
        Georgeta Dinescu,       Date epidemiologice privind      Lucrări Ştiinţifice Seria
246  2004                                                    1222-5304  cotata CNCSIS,
       T.Soare, Jacqueline      complexul fibrosarcomului felin       C, XLVI, XLVII
                                                                categoria B
       Mocanu, Laura Diana
           Stan
       Papuc, I., R. Lăcătuş,                                            Revista nationala
                      Influenta hormonilor asupra      Lucrări Ştiinţifice Seria
247  2004  Veturia-Ileana Nueleanu,                                     1222-5304  cotata CNCSIS,
                     comportamentului agresiv la caine      C, XLVI, XLVII
            A. Oroş                                                categoria B
                      Cercetari privind identificarea
         Savu, C., Sefer M.,                                            Revista nationala
                     microorganismelor din grupul   , Lucrări Ştiinţifice Seria
248  2004  Carmen Petcu, Manuella                                      1222-5304  cotata CNCSIS,
                    Helicobacter spp la unele animale de   C, XLVI, XLVII
       Militaru, Mara Nicolaescu                                            categoria B
                         interes economic
                                                              Revista nationala
                     Carnea de bovine si unele beneficii   Lucrări Ştiinţifice Seria
249  2004  Savu, C., Carmen Petcu                                      1222-5304  cotata CNCSIS,
                      aduse sanatatii consumatorilor       C, XLVI, XLVII
                                                               categoria B

                                                              Revista nationala
                      Siguranta alimentelor si evolutia    Lucrări Ştiinţifice Seria
250  2004      Savu, C                                         1222-5304  cotata CNCSIS,
                        riscurilor microbiologice        C, XLVI, XLVII
                                                               categoria B

                     Evaluarea unor factori ai patogenitatii                      Revista nationala
        Brumaru, Veronica,                         Lucrări Ştiinţifice Seria
251  2004                   elaborati de tulpinile de                    1222-5304  cotata CNCSIS,
         Ţogoe I., Tudor L.                          C, XLVI, XLVII
                     Staphylococcus izolate din alimente                        categoria B
                     Cercetari privind modificarile
       Petcu, Carmen, Camelia                                            Revista nationala
                   biochimice ale tesutului muscular de     Lucrări Ştiinţifice Seria
252  2004  Papuc, C. Savu, Cristina                                     1222-5304  cotata CNCSIS,
                     pastrav (Salmo Trutta Fario)         C, XLVI, XLVII
        Diaconescu, L. Ilie                                             categoria B
                      conservat prin congelare
       Petcu, Carmen, C. Savu,  Importanta igienizarii in vederea
                                                              Revista nationala
        Narcisa Georgescu,  implementarii si certificarii sistemului   Lucrări Ştiinţifice Seria
253  2004                                                   1222-5304  cotata CNCSIS,
       Camelia Papuc, Manuella   de management al sigurantei          C, XLVI, XLVII
                                                               categoria B
           Militaru           alimentare
       Dobrea, Mimi, I. Ţogoe,
                      Prevalenta izolarii bacteriilor din                       Revista nationala
       Simona Ivana, G. Gâjâilă,                       Lucrări Ştiinţifice Seria
254  2004                specia Staphylococcus aureus din                   1222-5304  cotata CNCSIS,
        Ileana Păunescu,                           C, XLVI, XLVII
                        unele produse lactate                            categoria B
         Camelia Papuc
                      Calitatea carcaselor la populatiile                        Revista nationala
       Parvu, Monica, Cristina                         Lucrări Ştiinţifice Seria
255  2004                paterne de porcine expuse la stres                   1222-5304  cotata CNCSIS,
       Dinu, A. Marmandiu                             C, Xlvi, Xlvii
                             termic                                categoria B
                      Prevalenta bacteriilor din genul
       Manea, Carmen Anca,     Salmonella in carne si produsele din                        Revista nationala
                                           Lucrări Ştiinţifice Seria
256  2004  Isabela Nicorescu, V.   carne analizate in Laboratorul Sanitar                 1222-5304  cotata CNCSIS,
                                             C, XLVI, XLVII
          Nicorescu        Veterinar de Stat Bucureşti in                          categoria B
                      perioada 01.06.2003-31.05.2004
                     Prevalenta bacteriilor Coliforme si a
       Manea Carmen Anca,     Escherichiei coli in lapte si produsele                       Revista nationala
                                           Lucrări Ştiinţifice Seria
257  2004  Isabela Nicorescu, V.     lactate analizate in Laboratorul                   1222-5304  cotata CNCSIS,
                                             C, XLVI, XLVII
          Nicorescu      Sanitar Veterinar de Stat Bucureşti in                        categoria B
                      perioada 01.06.2003-31.05.2004

                     Distributia tulpinilor de Campylobacter
                      in urma evaluarii calitative privind
                                                               Revista nationala
                       contaminarea apei din bazinul      Lucrări Ştiinţifice Seria
258  2004    Gavrilă, Gabriela                                        1222-5304  cotata CNCSIS,
                     oparitor al pasarilor, in functie de Ph-    C, XLVI, XLVII
                                                                categoria B
                      ul si temperatura apei din cele 4
                        compartimente ale bazinului

                       Aprecierea portajului de                            Revista nationala
                                           Lucrări Ştiinţifice Seria
259  2004    Gavrilă, Gabriela     Campylobacter al puilor de carne,                   1222-5304  cotata CNCSIS,
                                             C, XLVI, XLVII
                         inainte de abataj                              categoria B

        Papuc, Camelia,      Evaluarea contaminarii calitative cu                        Revista nationala
                                           Lucrări Ştiinţifice Seria
260  2004  Gabriela Gavrilă, Iuliana    Campylobacter pe parcursul                     1222-5304  cotata CNCSIS,
                                             C, XLVI, XLVII
       Cazimir, Fl. Furnaris        procesarii laptelui                             categoria B

                       Analiza microbiologica a unor                          Revista nationala
         Tudor, L., Elena                          Lucrări Ştiinţifice Seria
261  2004                preparate din carne comercializate pe                  1222-5304  cotata CNCSIS,
          Mitrănescu                              C, XLVI, XLVII
                         pietele bucurestene                             categoria B
                     Investigatii asupra patogenitatii
                                                             Revista nationala
        Tudor, L., Ţogoe I.,  speciilor Vibrio non holerice, izolate   Lucrări Ştiinţifice Seria
262  2004                                                  1222-5304  cotata CNCSIS,
        Elena Mitrănescu    din alimente, la broastele testoase      C, XLVI, XLVII
                                                              categoria B
                            acvatice
                     Investigatii privind patogenitatea                       Revista nationala
        Ţogoe, I., Tudor L,                        Lucrări Ştiinţifice Seria
263  2004               tulpinilor Debacillus cereus izolate din                1222-5304  cotata CNCSIS,
          Ţogoe D                               C, Xlvi, Xlvii
                         probele de lapte praf                           categoria B

       Ilie, L., C. Savu, Gh.   Utilizarea gaz-cromatografiei in                         Revista nationala
                                         Lucrări Ştiinţifice Seria
264  2004  Savu, Carmen Petcu,     evaluarea poluarii cu pesticide a                  1222-5304  cotata CNCSIS,
                                           C, XLVI, XLVII
         Cristina Manta        laptelui materie prima                            categoria B

       Milca, Irina, C. Savu,                                           Revista nationala
                     Metode Moderne In Aprecierea      Lucrări Ştiinţifice Seria
265  2004  Carmen Petcu, Violeta                                      1222-5304  cotata CNCSIS,
                        Calitatii Alimentelor         C, XLVI, XLVII
            Beia                                                categoria B

       Milca, Irina, C. Savu,  Identificarea unor reziduuri de metale                       Revista nationala
                                         Lucrări Ştiinţifice Seria
266  2004  Carmen Petcu, Violeta    grele din organe de cabaline si                   1222-5304  cotata CNCSIS,
                                           C, XLVI, XLVII
         Beia, Anisoara       importanta igienico-sanitara                          categoria B

                    Organizarea activitatii in bucatarii si                      Revista nationala
       Belous, Mădălina, C.                        Lucrări Ştiinţifice Seria
267  2004                respectarea normelor de igiena in                  1222-5304  cotata CNCSIS,
       Savu, Carmen Petcu                           C, XLVI, XLVII
                      unitati de alimentatie publica                         categoria B

       Marcu, Alina, C. Savu,                                            Revista nationala
                    Beneficiile implementarii sistemului   Lucrări Ştiinţifice Seria
268  2004  Carmen Petcu, Doina                                       1222-5304  cotata CNCSIS,
                     Haccp in industria alimentara        C, XLVI, XLVII
           Voicu                                                 categoria B
       Voicu, Doina, C. Savu,   Identificarea punctelor critice de
                                                             Revista nationala
       Carmen Petcu, Alina    control si monitorizarea acestora    Lucrări Ştiinţifice Seria
269  2004                                                  1222-5304  cotata CNCSIS,
        Marcu, L. Ilie, C.   (Haccp) in obtinerea unor preparate      C, XLVI, XLVII
                                                              categoria B
          Radulescu             din carne
        Puia, M. C. Savu,
                    Aspecte privind prezenta larvelor de                        Revista nationala
       Marinela Vasilescu,                         Lucrări Ştiinţifice Seria
270  2004               Anisakis ssp in pestele proaspat si                  1222-5304  cotata CNCSIS,
       Carmen Petcu, Daniela                          C, XLVI, XLVII
                           congelat                                categoria B
           Ganea
                       Incidenta germenilor din genul
        Puia, M., C. Savu,    Salmonella din carne-materie prima                         Revista nationala
                                          Lucrări Ştiinţifice Seria
271  2004   Mihaela Rontescu,    si organe (import) Analizate in cadrul                 1222-5304  cotata CNCSIS,
                                            C, XLVI, XLVII
         Carmen Petcu       Laboratorului Sanitar Veterinar de                         categoria B
                           Stat Slobozia
        Lipoveanu, Elena
                      Actualitati cu privire la tehnicile de                      Revista nationala
       Daniela**, C. Savu*,                         Lucrări Ştiinţifice Seria
272  2004                izolare si de identificare a bacteriei                1222-5304  cotata CNCSIS,
        Carmen Petcu*,                             C, XLVI, XLVII
                        Escherichia coli O157:H7                           categoria B
       Magdalena Gonciarov
       Păduroiu, Izabela, V. P.
                                                              Revista nationala
       Botha, Carmen Petcu,     Identificarea unor reziduuri de     Lucrări Ştiinţifice Seria
273  2004                                                   1222-5304  cotata CNCSIS,
       Carmen Mischie, Ana     medicamente din mierea de albine       C, XLVI, XLVII
                                                               categoria B
       Ghinea, Silvia Antoniu
       Dumitrache Mihaela, C.
                      Actualitati si perspective privind                        Revista nationala
         Savu, M.G. Lupu,                          Lucrări Ştiinţifice Seria
274  2004                acreditarea unui Laborator de Igiena                  1222-5304  cotata CNCSIS,
       Carmen Mischie, Carmen                          C, XLVI, XLVII
                      Alimentara si Sanatate Publica                          categoria B
            Petcu
        Mitrănescu, Elena, L.   Observatii privind nivelul factorilor de
                                                              Revista nationala
       Tudor, Dana Tăpăloagă,    microclimat in Spitalul Clinic al    Lucrări Ştiinţifice Seria
275  2004                                                   1222-5304  cotata CNCSIS,
        Ileana Păunescu, F.    Facultatii de Medicină Veterinară       C, XLVI, XLVII
                                                               categoria B
           Furnaris             Bucureşti
        Mitrănescu, Elena, L.
                                                              Revista nationala
       Tudor, Ileana Păunescu,   Impactul poluarii industriale asupra   Lucrări Ştiinţifice Seria
276  2004                                                   1222-5304  cotata CNCSIS,
        Dana Tăpăloagă, F.       apei litoralului romanesc         C, XLVI, XLVII
                                                               categoria B
           Furnaris
        Crivineanu, Maria, G.                                            Revista nationala
                     Eficacitatea produsului florfenicol in   Lucrări Ştiinţifice Seria
277  2004   Goran, V. Nicorescu,                                       1222-5304  cotata CNCSIS,
                       sindromul respirator bovin        C, XLVI, XLVII
        Carmen Crivinenanu                                               categoria B
       Păunescu, Ileana, Maria
        Crivineanu, Elena                                              Revista nationala
                   Studiu bibliografic privind antibioticele   Lucrări Ştiinţifice Seria
278  2004   Mitrănescu, Dana                                        1222-5304  cotata CNCSIS,
                     din grupa "Falselor macrolide"        C, XLVI, XLVII
       Tăpăloagă, Mimi Dobrea,                                             categoria B
          V. Nicorescu
       Păunescu, Ileana, Maria
        Crivineanu, Elena      Contributii la studiul farmacoterapiei                      Revista nationala
                                           Lucrări Ştiinţifice Seria
279  2004   Mitrănescu, Dana       cu unele medicamente alopate in                   1222-5304  cotata CNCSIS,
                                             C, XLVI, XLVII
       Tăpăloagă, Mimi Dobrea,     afectiuni intalnite la papagali Mar                        categoria B
          V. Nicorescu
                                                               Revista nationala
                      Floron, antibiotic de sinteza de ultima  Lucrări Ştiinţifice Seria
280  2004   Bercea, I., V. Asănică                                       1222-5304  cotata CNCSIS,
                        generatie, cu multiple valente       C, XLVI, XLVII
                                                                categoria B

       Goran, G.V., Crivineanu    Aspecte biochimice si toxicologice in                       Revista nationala
                                           Lucrări Ştiinţifice Seria
281  2004  V., Cornilă M., Carmen      intoxicatia experimentala cu                    1222-5304  cotata CNCSIS,
                                             C, XLVI, XLVII
          Crivineanu        BioplexCu la sobolanul de laborator                         categoria B

                      Investigatii privind potentialul patogen                      Revista nationala
                                           Lucrări Ştiinţifice Seria
282  2004  Manea, L., Iuliana Manea    al nitratilor si metalelor grele asupra                1222-5304  cotata CNCSIS,
                                             C, XLVI, XLVII
                             vacilor de lapte                            categoria B
       Bîrţoiu, A., Silvia Joiţa,
                                                               Revista nationala
        D. Ţogoe, Madeleine      Studii clinice privind inducerea    Lucrări Ştiinţifice Seria
283  2004                                                    1222-5304  cotata CNCSIS,
       Negoiţă, D. Negoiţă, A.         ovulatiei la catea         C, XLVI, XLVII
                                                                categoria B
            Viţălaru
                       Momentul optim de efectuare a                          Revista nationala
        Ionaşcu, Iuliana, I.                         Lucrări Ştiinţifice Seria
284  2004                   operatiei de cataracta prin                    1222-5304  cotata CNCSIS,
           Miclăuş                               C, XLVI, XLVII
                         facofragmentare la caine                            categoria B

                                                               Revista nationala
        Ionaşcu, Iuliana, I.    Cheratoconjunctivita Sicca-diagnostic, Lucrări Ştiinţifice Seria
285  2004                                                    1222-5304  cotata CNCSIS,
           Miclăuş            tratament si profilaxie      C, XLVI, XLVII
                                                                categoria B

        Mocanu, Jaqueline,                                               Revista nationala
                        Studiul termografic in tumorile    Lucrări Ştiinţifice Seria
286  2004  Manuella Militaru, Emilia                                      1222-5304  cotata CNCSIS,
                       tesuturilor moi la caine si pisica     C, XLVI, XLVII
       Ciobotaru, A. Tănase                                               categoria B
       Mocanu, Jaqueline, F.                                             Revista nationala
                     Terapia cu prostaglandine in glaucom    Lucrări Ştiinţifice Seria
287  2004  Cocu, Iuliana Ionaşcu, I.                                     1222-5304  cotata CNCSIS,
                            la caine            C, XLVI, XLVII
        Miclăuş, A. Bîrţoiu                                              categoria B

                     Rezultatele investigatiior clinice si                       Revista nationala
       Codreanu, M.D., Turcitu                        Lucrări Ştiinţifice Seria
288  2004                paraclinice in unele afectiuni urinare                 1222-5304  cotata CNCSIS,
            M.*                               C, XLVI, XLVII
                          la caine si pisica                             categoria B

                                                              Revista nationala
                     Diagnosticul radiografic in maririle   Lucrări Ştiinţifice Seria
289  2004     Brăslaşu, M.C                                        1222-5304  cotata CNCSIS,
                       cavitatilor cardiace la caine       C, XLVI, XLVII
                                                               categoria B
       Brăslaşu, Elena Daniela,
                                                              Revista nationala
        M.C. Brăslaşu, Silvia  Diagnosticul in afectiunile valvulare la   Lucrări Ştiinţifice Seria
290  2004                                                   1222-5304  cotata CNCSIS,
       Joita, Cristina Fernoaga,         caine              C, XLVI, XLVII
                                                               categoria B
          Cristina Dinu
       Brăslaşu, Elena Daniela,   Modificarile electrocardiografice in                       Revista nationala
                                          Lucrări Ştiinţifice Seria
291  2004  H. Maniu, Alexandrina    infarctul miocardic experimental la                  1222-5304  cotata CNCSIS,
                                            C, XLVI, XLVII
       Burlacu, M.C. Brăslaşu       sobolanul alb Wistar                            categoria B

        Balint, Emilia, N.    Importanta stabilirii valorilor numerice                      Revista nationala
                                          Lucrări Ştiinţifice Seria
292  2004  Manolescu, Crenguţa     ale celulei dendritice circulante in                 1222-5304  cotata CNCSIS,
                                            C, XLVI, XLVII
        Pavel, D.Lastofka        oncopatii la caine si pisica                          categoria B
        Balint, Emilia, N.
       Manolescu, D. Crânganu,
                                                              Revista nationala
       Manuella Militaru, Aneta Folosirea apei saracite in deuteriu de    Lucrări Ştiinţifice Seria
293  2004                                                   1222-5304  cotata CNCSIS,
        Pop, M. Codreanu,    60 Ppm la animalele de companie         C, XLVI, XLVII
                                                               categoria B
         Marieta Panait,
          D.Lastofka
                                                              Revista nationala
        Toma, Cornelia*,      Nefropatii surprinse la suinele     Lucrări Ştiinţifice Seria
294  2004                                                   1222-5304  cotata CNCSIS,
        Georgeta Dinescu      abatorizate – studiu morfologic       C, XLVI, XLVII
                                                               categoria B
                                                             Revista nationala
        Toma, Cornelia* ,    Aspecte morfologice in nefropatiile   Lucrări Ştiinţifice Seria
295  2004                                                  1222-5304  cotata CNCSIS,
        Georgeta Dinescu         purcelului sugar           C, XLVI, XLVII
                                                              categoria B

                      Aspecte privind modificarile                         Revista nationala
                                         Lucrări Ştiinţifice Seria
296  2004    Tudor, Poliana    macroscopice si distributia larvelor de                1222-5304  cotata CNCSIS,
                                           C, XLVI, XLVII
                       Toxocara canis la iepure                            categoria B

                    Studiu privind infestatia experimentala                      Revista nationala
       Tudor, Poliana , M. D.                      Lucrări Ştiinţifice Seria
297  2004                 la iepure cu Protoscolecsi de                   1222-5304  cotata CNCSIS,
          Codreanu                             C, XLVI, XLVII
                       echinococcus granulosus                            categoria B

                                                             Revista nationala
                     Acropachia la caine - prezentare de   Lucrări Ştiinţifice Seria
298  2004      Tudor, N.                                        1222-5304  cotata CNCSIS,
                             caz             C, XLVI, XLVII
                                                              categoria B

                     Studiul privind frecventa izolarii unor                     Revista nationala
       Taşbac, B.A., I. Ţogoe,                      Lucrări Ştiinţifice Seria
299  2004                specii microbiene din dermatopatiile                 1222-5304  cotata CNCSIS,
       Maria Ionescu, V.Bogoi                        C, XLVI, XLVII
                    inflamatorii ale carnivorelor domestice                       categoria B

                     Caracterizarea patogenetica a unor                       Revista nationala
                                        Lucrări Ştiinţifice Seria
300  2004  Taşbac, B.A., I. Ţogoe  tulpini de Staphylococcus spp, izolate                1222-5304  cotata CNCSIS,
                                          C, XLVI, XLVII
                         din dermatite la canide                          categoria B

                     Valorile unor parametri biochimici                       Revista nationala
       Leau, Simona, F. Leau,                        Lucrări Ştiinţifice Seria
301  2004                  sanguini in pancreatopatii                   1222-5304  cotata CNCSIS,
        I. Rădoi, L. Ioniţă                          C, XLVI, XLVII
                         diagnosticate la caini                           categoria B
                    Diagnosticul diferential al sindromului
                                                             Revista nationala
       Crânganu, Dan, Cristina  de hipereozinofilie ca posibil marker:  Lucrări Ştiinţifice Seria
302  2004                                                  1222-5304  cotata CNCSIS,
       Preda*, Iuliana Crânganu  parazitar, alergic, paraneoplazic sau     C, XLVI, XLVII
                                                              categoria B
                          tumoral malign
                                                             Revista nationala
       Crânganu, Dan, Cristina Diagnosticul diferential si tratamentul   Lucrări Ştiinţifice Seria
303  2004                                                  1222-5304  cotata CNCSIS,
       Preda*, Iuliana Crânganu unui caz de Sarcom ewing la caine        C, XLVI, XLVII
                                                              categoria B
                      Studiul epidemiologic al sindromului                       Revista nationala
                                           Lucrări Ştiinţifice Seria
304  2004   Cazacu, P., Mareş M      urinar inferior felin pe un lot de 65                1222-5304  cotata CNCSIS,
                                             C, XLVI, XLVII
                               cazuri                               categoria B

                        Aspecte epidemiologice si                           Revista nationala
       Popp, Mihaela*, Gabriela                         Lucrări Ştiinţifice Seria
305  2004                  diagnosticul bolilor infectioase ce                 1222-5304  cotata CNCSIS,
       Chioveanu, A. Păunoiu                            C, XLVI, XLVII
                      afecteaza albinele adulte si tineretul                       categoria B

                       Investigatii clinice asupra unor                        Revista nationala
       Popp, Mihaela, Claudia                          Lucrări Ştiinţifice Seria
306  2004                  entitati infectioase cu manifestari                 1222-5304  cotata CNCSIS,
       Neacşu, Irina Popescu                            C, XLVI, XLVII
                       predominant digestive, la caini                          categoria B
                       Incidenta infectiilor micotice la
        Neacşu, Georgeta                                               Revista nationala
                       animalele de companie (Canide)      Lucrări Ştiinţifice Seria
307  2004   Claudia*, Mihaela                                         1222-5304  cotata CNCSIS,
                      prezente in unele cabinete veterinare     C, XLVI, XLVII
         Cristiana Popp                                                 categoria B
                            din Bucureşti
                                                               Revista nationala
       Leonidis, G., D. Mihai,     Dermatita alergica de contact, la    Lucrări ştiinţifice seria
308  2004                                                    1222-5304  cotata CNCSIS,
       Gabriela Bagrinovschi        pisica (prezentare caz)        C, XLVI, XLVII
                                                                categoria B

       Dana, C., G. Leonidas,                                             Revista nationala
                       Diagnosticul clinic diferential al   Lucrări Ştiinţifice Seria
309  2004   D. Mihai, Gabriela                                         1222-5304  cotata CNCSIS,
                      dermatitelor eczematiforme, la caine     C, XLVI, XLVII
         Bagrinovschi                                                 categoria B

                                                               Revista nationala
       Leonidis, G., Gabriela     Relevanta testului intradermic in   Lucrări Ştiinţifice Seria
310  2004                                                    1222-5304  cotata CNCSIS,
         Bagrinovschi       diagnosticul dermatitei atopice la caine   C, XLVI, XLVII
                                                                categoria B

                                                               Revista nationala
                      Profilaxia nutritionala cu probiotice la  Lucrări Ştiinţifice Seria
311  2004  Rădoi, I., Iuliana Ionaşcu                                      1222-5304  cotata CNCSIS,
                         suine in cresterea intensiva       C, XLVI, XLVII
                                                                categoria B

                                                               Revista nationala
       Rădoi, I., T. Leau, Felicia   Variatia unor indici biochimici si   Lucrări Ştiinţifice Seria
312  2004                                                    1222-5304  cotata CNCSIS,
            Leau        hematologici la purcei cu canibalism     C, XLVI, XLVII
                                                                categoria B
                                                             Revista nationala
       Comârzan, A., N. Tudor,  Utilizarea substantelor de contrast    Lucrări Ştiinţifice Seria
313  2004                                                  1222-5304  cotata CNCSIS,
        C.Vlăgioiu, V. Popa   organo-Iodate in artrografie la caine     C, XLVI, XLVII
                                                              categoria B
                     Optimizarea tehnicilor de izolare si
                                                             Revista nationala
        Ţogoe, I., Ţogoe D.,  identificare a speciei Fusobacterium   Lucrări Ştiinţifice Seria
314  2004                                                  1222-5304  cotata CNCSIS,
           Tudor L      necrophorum implicata in afectiuni ale     C, XLVI, XLVII
                                                              categoria B
                         bovinelor si ovinelor
                                                             Revista nationala
                    Profilul hematologic la cainii supusi   Lucrări Ştiinţifice Seria
315  2004     Mihai, Iuliana                                       1222-5304  cotata CNCSIS,
                         neuroleptanalgeziei         C, XLVI, XLVII
                                                              categoria B

                                                             Revista nationala
        Elefterescu, H., C.  Diagnosticul displaziei de sold la câini  Lucrări Ştiinţifice Seria
316  2004                                                  1222-5304  cotata CNCSIS,
        Vlăgioiu, N. Tudor   prin rezonanţă magnetică nucleară       C, XLVI, XLVII
                                                              categoria B

                                                             Revista nationala
                                         Lucrări Ştiinţifice Seria
317  2004     Elefterescu, H    Ecografia soldului displazic la câine                 1222-5304  cotata CNCSIS,
                                           C, XLVI, XLVII
                                                              categoria B
        Daneş, Doina, M.
                                                             Revista nationala
        Câmpeanu, Mihaela    Analiză epidemiologică transversală a   Lucrări Ştiinţifice Seria
318  2004                                                  1222-5304  cotata CNCSIS,
       Popp, S. Bărăităreanu, D.      Leucozei aviare           C, XLVI, XLVII
                                                              categoria B
           Cobzariu
                    Cercetări privind corelarea prevalenţei                      Revista nationala
       Morar, Ana Maria, Doina                      Lucrări Ştiinţifice Seria
319  2004                serologice a leucozei enzootice                   1222-5304  cotata CNCSIS,
           Daneş                             C, XLVI, XLVII
                       bovine cu expresia clinică                           categoria B

         Şerban, C., S.     Prevalenţa “Blue-tongue” – ului in                        Revista nationala
                                         Lucrări Ştiinţifice Seria
320  2004   Bărăităreanu, Doina   zona Balcanică, factor de risc pentru                 1222-5304  cotata CNCSIS,
                                           C, XLVI, XLVII.
           Daneş          indemnitatea României                             categoria B

                     Macro-, micromorphology and     Analele Univ. Al. I.            Revista nationala
       Padure Ioana Marcela,
321  2004              myxocarpy in two cultivated species of Cuza, Seria Biol. Veg.,     1223-6578  cotata CNCSIS,
       Toma Irina, V. Ciocarlan
                   Nepeta L. (Lamiaceae, Nepetoideae)       Iasi                 categoria B
                    Chorological and ecological aspects
                                        Analele Univ. Al. I.           Revista nationala
                    of Nepeta nuda L. ssp. nuda (syn. N.
322  2004  Padure Ioana Marcela                       Cuza, Seria Biol. Veg.,  1223-6578    cotata CNCSIS,
                     pannonica L.) from Lamiaceae-
                                            Iasi                categoria B
                       Nepetoideae in Romania
                                        Scientific Papers of
       Padure Ioana Marcela,                                            Revista nationala
                    Anatomical considerations of stem in    U.S.A.M.V.B.,
323  2004  C. Baduleteanu, E.                                     1222-5312    cotata CNCSIS,
                     some Vitis vinifera L. varieties   Horticulture, Seria B,
          Ionescu                                                 categoria B
                                         XLVII, Bucharest
                                        Lucrari Stiintifice ale
                                        Universitatii de Stiinte
                     Some researches concerning the                          Revista nationala
       Toma Fl., Petra Sorina,                       Agronomice si
324  2004               production of Polyanthes tuberosa l.               1222-5312    cotata CNCSIS,
        Dobrescu Aurelia                         Medicina Veterinara
                           PLANTIN                                categoria B
                                        Bucuresti, seria B -
                                          Horticultura
        Ruxandra Ciofu,                         Proceedings Of The
                    Influence of culture layers obtained                       Revista nationala
       Gabriela Neata, Velicia                      Xxxiv Annual Meeting
325  2004                from waste compost on cycoricum               ISBN 86-7520-034-X cotata CNCSIS,
       Davidescu, Roxana                        Esna, Novi Sad, Serbia
                          endivia culture                             categoria B
       Maadjar, Ioana Dima                         And Montenegro
                                         Lucrari Stiintifice -
        Ciofu Ruxandra,
                     Comportarea salatei pe diferite      Universitatea             Revista nationala
       Davidescu Velicica,
326  2004               substraturi în cultura succesiva de   Agronomica si de     1222-5312    cotata CNCSIS,
       Neata Gabriela, Dima
                        tomate si morcovi        Medicina Veterinara.            categoria B
       Ioana, Madjar Roxana
                                         Seria Horticultura
                                          Simpozionul
                                          International
                    Researches about some indoor plants   “Prospects Of The 3rd           Revista nationala
       Petra Sorina, Selaru
327  2004                behaviour to the bonsai principles,  Millenium Agriculture”   1222-5312    cotata CNCSIS,
           Elena
                    forming and maintenance techniques   Buletinul Stiintific Al           categoria B
                                        Usamv Cluj-Napoca,
                                         Seria Horticultura
                                          Simpozionul
                                          International
                   Influenta stimulatorilor de inradacinare “Prospects Of The 3rd               Revista nationala
328  2004  Dumitrascu M., Stanica F   asupra inmultirii prin butasi la  Millenium Agriculture”       1222-5312    cotata CNCSIS,
                         kolkwitzia amabilis      Buletinul Stiintific Al               categoria B
                                        Usamv Cluj-Napoca,
                                         Seria Horticultura
         Dumitrascu M.,                           XXXIV ESNA Annual              Revista nationala
                    Cotinus coggygria explants rooting by
329  2004  Standardi A., Gardi T.,                        Meeting, Novi Sad,    ISBN 86-7520-034-X cotata CNCSIS,
                     treatment with stimulative solutions
       Stanica F., Manescu C                         Srbia si Muntenegru              categoria B

                       Contributions to the design      Lucrari Stiintifice ale            Revista nationala
        Iliescu Ana Felicia,
330  2004                methodology for an ornamental tree     U.S.A.M.V. Bucuresti,     1222-5312    cotata CNCSIS,
          Burda Stefan
                          nursery project          seria B - Horticultura             categoria B

                     A preliminary study concerning the    Lucrari Stiintifice ale            Revista nationala
331  2004  Raducan V., Pantu I.M   restoration and the revitalization of the  U.S.A.M.V. Bucuresti,     1222-5312    cotata CNCSIS,
                       historical parkland of bontida     seria B - Horticultura             categoria B

                     The revitalizatuon of the village and   Lucrari Stiintifice ale            Revista nationala
332  2004  Raducan V., Dedu Iuliana   folk art museum - in Bucharest- a     U.S.A.M.V. Bucuresti,     1222-5312    cotata CNCSIS,
                         matter of landscape        seria B - Horticultura             categoria B
                   Study of the evolution of Carol Park in
                                          Lucrari Stiintifice ale            Revista nationala
                    Bucharest. Point of view on the
333  2004  Raducan V., Panturu I.M                        U.S.A.M.V. Bucuresti,     1222-5312    cotata CNCSIS,
                    placement of people's salvation
                                           seria B - Horticultura             categoria B
                      cathedral in Carol Park
                     Some researches concerning the      Lucrari Stiintifice ale            Revista nationala
        Toma Florin, Petra
334  2004               production of Polyanthes tuberosa L.    U.S.A.M.V. Bucuresti,     1222-5312    cotata CNCSIS,
       Sorina, Dobrescu Aurelia
                            planting           seria B - Horticultura             categoria B
        Atanasiu Nicolae,
                        Biological and ecological      Lucrari Stiintifice ale            Revista nationala
        Georgescu Mihaela,
335  2004               particularities of some pea mangetout    U.S.A.M.V. Bucuresti,     1222-5312    cotata CNCSIS,
        Andrei Margareta,
                         cultivate in Romania        seria B - Horticultura             categoria B
         Luchian Viorica
        Hoza Gheorghita,     Preliminary reserches regarding the
                                          Lucrari Stiintifice ale            Revista nationala
       Draghici Elena, Nicolae   quality of the tomatoes fruits obtained
336  2004                                     U.S.A.M.V. Bucuresti,     1222-5312    cotata CNCSIS,
       Daniel, Ilie Ramona,       in field, using unpolutioning
                                           seria B - Horticultura             categoria B
         Buse Cristina              technologies
                                          Lucrari Stiintifice ale            Revista nationala
       Popescu Victor, Neicu   Researches Regarding Early Potato
337  2004                                     U.S.A.M.V. Bucuresti,     1222-5312    cotata CNCSIS,
           Eliza          Culture In Bucharest Area
                                           seria B - Horticultura             categoria B

                       Researches regarding organic      Lucrari Stiintifice ale            Revista nationala
       Popescu Victor, Sovarel
338  2004                 fertilization in paper glasshouse    U.S.A.M.V. Bucuresti,     1222-5312    cotata CNCSIS,
          Gabriela
                             production         seria B - Horticultura             categoria B

                       Aspects regarding the variety     Lucrari Stiintifice ale            Revista nationala
339  2004    Draghici Elena       influence on rooting system      U.S.A.M.V. Bucuresti,     1222-5312    cotata CNCSIS,
                         development in lettuce       seria B - Horticultura             categoria B

       Draghici Elena, Burzo I.,                       Lucrari Stiintifice ale            Revista nationala
                     The influence of fitpol-c on the lettuce
340  2004  Chivulete S., Budoi Gh.,                        U.S.A.M.V. Bucuresti,     1222-5312    cotata CNCSIS,
                      seedlings chemical composition
        Hoza Gheorghita                           seria B - Horticultura             categoria B
                                          European Society For
                                           New Methods In
                     Comparativly studies regarding the    Agricultural Research,            Revista nationala
       Draghici Elena, Ovidiu
341  2004                uniformity fruits for some new hybrids   Xxxiv Annual Meeting,   ISBN 86-7520-034-X cotata CNCSIS,
           Petra
                         grown in greenhouse        Novi Sad, Serbia And              categoria B
                                             Montenegro,
                                             Proceedings
                                          European Society For
                                           New Methods In
                                          Agricultural Research,            Revista nationala
                     The container size influence to quality
342  2004    Draghici Elena                          Xxxiv Annual Meeting,   ISBN 86-7520-034-X cotata CNCSIS,
                         transplants lettuce
                                          Novi Sad, Serbia And              categoria B
                                             Montenegro,
                                             Proceedings
                                         Lucrari Stiintifice ale
                                         Universitatii de Stiinte
                    Studies regarding quality changes on                       Revista nationala
       Draghici Elena, Nicolae                         Agronomice si
343  2004                tomato fruits depending on their                  1222-5312  cotata CNCSIS,
            Daniel                           Medicina Veterinara
                       position in blossom level                          categoria B
                                          Bucuresti, seria B -
                                            Horticultura
                                          Lucrari Stiintifice -
                                            Universitatea           Revista nationala
       Ruxandra Ciofu, Elena  Efectul mulcirii solului asupra calitatii
344  2004                                     Agronomica si de     1222-5312  cotata CNCSIS,
       Draghici, Viorica Luchian  salatei cultivate in diferite sisteme
                                         Medicina Veterinara.           categoria B
                                          Seria Horticultura
                                            Simpozionul
                                            International
                    The preliminary study regarding to    “Prospects Of The 3rd          Revista nationala
       Draghici Elena,Popescu
345  2004                obtain the parthenocarpic cerisse    Millenium Agriculture”   1222-5312  cotata CNCSIS,
       Victor, Ruxandra Ciofu
                           tomato fruits         Buletinul Stiintific Al         categoria B
                                         Usamv Cluj-Napoca,
                                          Seria Horticultura
                                         Analele Stiintifice ale
                      Macro-, Micromorphology and       Universitatii "Al. I.        Revista nationala
       Padure Ioana Marcela,
346  2004               myxocarpy in two cultivated species of Cuza" Iasi (Serie noua)-    0365-6594  cotata CNCSIS,
       Toma Irina, V. Ciocarlan
                    Nepeta L. (Lamiaceae, Nepetoideae) Sectiunea II A-Biologie             categoria B
                                             Vegetala
                                         Analele Stiintifice ale
                    Chorological And Ecological Aspects
                                          Universitatii "Al. I.        Revista nationala
                    Of Nepeta Nuda L. Ssp. Nuda (Syn.
347  2004   Padure Ioana Marcela                       Cuza" Iasi (Serie noua)-  0365-6594  cotata CNCSIS,
                    N. Pannonica L.) From Lamiaceae-
                                         Sectiunea II A-Biologie          categoria B
                       Nepetoideae In Romania
                                             Vegetala
       Padure Ioana Marcela,                        Lucrari Stiintifice ale        Revista nationala
                     Anatomical considerations of stem in
348  2004   C. Baduleteanu, E.                         U.S.A.M.V. Bucuresti,   1222-5312  cotata CNCSIS,
                      some Vitis vinifera L. varieties
          Ionescu                            seria B - Horticultura         categoria B

                                         Lucrari Stiintifice ale        Revista nationala
        Georgescu Mihaela     Noi aspecte privind sistematica si
349  2004                                    U.S.A.M.V. Bucuresti,   1222-5339  cotata CNCSIS,
           Ioana           nomenclatura plantelor
                                         Seria A – Agronomie           categoria B
        Georgescu Mihaela
                                            Lucrari Stiintifice ale        Revista nationala
       Ioana, E. Savulescu, V.     Traditie si continuitate in tehnica
350  2004                                       U.S.A.M.V. Bucuresti,   1222-5339  cotata CNCSIS,
       Palanciuc, I. Padure, C.        vopsitului cu plante
                                            Seria A – Agronomie           categoria B
         Baduleteanu
                        Cercetari privind proprietatile     Lucrari Stiintifice ale        Revista nationala
        Georgescu Mihaela
351  2004                 tinctoriale ale unor specii din familia   U.S.A.M.V. Bucuresti,   1222-5339  cotata CNCSIS,
        Ioana, E.Savulescu
                             Rubiaceae          Seria A – Agronomie           categoria B

                       Influence quantification of some     Lucrari Stiintifice ale        Revista nationala
        Stanica Fl, Armeanu
352  2004                 factors implied in the kiwifruit in vitro  U.S.A.M.V. Bucuresti,   1222-5312  cotata CNCSIS,
           Ileana
                           organogenesis           seria B - Horticultura         categoria B

                       Propagation of Northern banana      Lucrari Stiintifice ale        Revista nationala
        Stanica Fl., Ghena N.
353  2004                 (Asimina Triloba (L.) Dunal) using     U.S.A.M.V. Bucuresti,   1222-5312  cotata CNCSIS,
       Danaila-Guidea Silvana
                        different grafting methods       seria B - Horticultura         categoria B

                     Biochemical composition in the fruits    Lucrari Stiintifice ale        Revista nationala
       Cotrut Ramona, Stanica
354  2004                 of some Asimina Triloba (L.) Dunal     U.S.A.M.V. Bucuresti,   1222-5312  cotata CNCSIS,
        Fl., Burzo I., Nicolae D
                            selections            seria B - Horticultura         categoria B

        Dumitrascu Monica,
                      The behaviour of some species and      Lucrari Stiintifice ale        Revista nationala
        Stanica Fl., Manescu
355  2004                cultivars of forsythia sp. to vegetative   U.S.A.M.V. Bucuresti,   1222-5312  cotata CNCSIS,
       Cristina, Arene Laurence,
                         propagation by cuttings        seria B - Horticultura         categoria B
          Gala Ruxandra

                                         Lucrari Stiintifice ale           Revista nationala
       Gala Ruxandra, Stanica     Researches regarding cutting
356  2004                                    U.S.A.M.V. Bucuresti,      1222-5312  cotata CNCSIS,
            Fl         propagation of some clematis cultivars
                                         seria B - Horticultura            categoria B

       Stanica Fl., Zuccherelli                         Simpozionul Eucarpia,         Revista nationala
                     First results in the Romanian breeding
357  2004   G., Dumitrascu M.,                             Angers / Acta           cotata CNCSIS,
                         program of Actinidia arguta
          Peticila A.G                             Horticulturae: 663          categoria B
                                           Buletinul U.S.A.M.V.
                      Reliminary results regarding the                           Revista nationala
       Stanica Fl., Ghena N.,                         Cluj-Napoca, Seria
358  2004                 propagation by grafting of Northern                  1454-2382    cotata CNCSIS,
        Danaila-Guidea S.,P                           Agricultura si
                      banana (Asimina Triloba (L.) Dunal)                           categoria B
                                             Horticultura
                                           Buletinul U.S.A.M.V.
                                                                 Revista nationala
       Dumitrascu M., Stanica    Influence of rooting stimulator on rose  Cluj-Napoca, Seria
359  2004                                                    1454-2382    cotata CNCSIS,
       Fl., Manescu C., Gala R           cuttings           Agricultura si
                                                                  categoria B
                                             Horticultura
                                                                 Revista nationala
       Stanica Fl., Zuccherelli  New Romanian selection of chinese     Esna Novi Sad, Serbia
360  2004                                                  ISBN 86-7520-034-X cotata CNCSIS,
        G., Dumitrascu M.      gooseberry (Actinidia Arguta)       And Montenegro
                                                                  categoria B

         Dumitrascu M.,                                                 Revista nationala
                     Cotinus coggygria explants rooting by   Esna Novi Sad, Serbia
361  2004  Standardi A., Gardi T.,                                     ISBN 86-7520-034-X cotata CNCSIS,
                      treatment with stimulative solutions    And Montenegro
       Stanica Fl., Manescu C                                                categoria B

                                          Lucrari Stiintifice ale            Revista nationala
       Chira A., Delian E., Chira  Aspects regarding food safety and
362  2004                                     U.S.A.M.V. Bucuresti,     1222-5312    cotata CNCSIS,
          L., Stoian E.           traceability
                                           seria B - Horticultura             categoria B

                                          Lucrari Stiintifice ale            Revista nationala
       Chira A., Delian E., Chira  The effect of calcium treatments on
363  2004                                     U.S.A.M.V. Bucuresti,     1222-5312    cotata CNCSIS,
          L., Draghici E     some tomato fruit qualityparameters
                                           seria B - Horticultura             categoria B

       Chira L., Stoian E., Chira   Researchs concerning the Grey      Lucrari Stiintifice ale            Revista nationala
364  2004  A., Hoza D., Popescu     mould (Botrytis Cinerea) control by   U.S.A.M.V. Bucuresti,     1222-5312    cotata CNCSIS,
         Gh., Roman M            post harvest          seria B - Horticultura             categoria B

                                                                 Revista nationala
                      The control of fire blight disease by  Esna Novi Sad, Serbia
365  2004      Chira L.                                        ISBN 86-7520-034-X cotata CNCSIS,
                             pruning            And Montenegro
                                                                  categoria B
                     Studies regarding the disease control
                                                                 Revista nationala
                     of carrots and apples durring storage,  Esna Novi Sad, Serbia
366  2004    Chira A., Chira L                                      ISBN 86-7520-034-X cotata CNCSIS,
                      by the post-harvest treatments with     And Montenegro
                                                                  categoria B
                            fungicides
                                          Lucrari Stiintifice ale        Revista nationala
        Hoza D., Asanica A.,    Studii privind reactia la taiere a unor
367  2004                                     U.S.A.M.V. Bucuresti,   1222-5312  cotata CNCSIS,
        Chira L., Hoza I.           soiuri de cais
                                           seria B - Horticultura         categoria B

                      Cercetari cu privire la compozitia   Lucrari Stiintifice ale        Revista nationala
       Asanica A., Cepoiu N.,
368  2004                 biochimica a unor portaltoi hibrizi   U.S.A.M.V. Bucuresti,   1222-5312  cotata CNCSIS,
       Badulescu L., Hoza D
                         interspecifici de cires      seria B - Horticultura         categoria B

                      Studii Privind Comportamentul In     Lucrari Stiintifice ale        Revista nationala
       Asanica A., Cepoiu N.,
369  2004                 Pepiniera Al Unor Portaltoi Hibrizi   U.S.A.M.V. Bucuresti,   1222-5312  cotata CNCSIS,
           Hoza D
                         Interspecifici de cires      seria B - Horticultura         categoria B

                                          Lucrari Stiintifice ale        Revista nationala
       Peticila A., Davidescu V., Cercetari privind fertilizarea cu solutii
370  2004                                     U.S.A.M.V. Bucuresti,   1222-5312  cotata CNCSIS,
           Madjar. R     nutritive la specia Actinidia deliciosa
                                           seria B - Horticultura         categoria B

                                          Lucrari Stiintifice ale        Revista nationala
        Paun C., Cepoiu N.,    Cercetari cu privire la capacitatea de
371  2004                                     U.S.A.M.V. Bucuresti,   1222-5312  cotata CNCSIS,
        Barbat N., Stanciu I     regenerare a nucului Upa Taiere
                                           seria B - Horticultura         categoria B

                                          Lucrari Stiintifice ale        Revista nationala
        Paun C., Cepoiu N.,     Comportarea unor soiuri de keki in
372  2004                                     U.S.A.M.V. Bucuresti,   1222-5312  cotata CNCSIS,
        Barbat N., Stanciu I        Campia Romana
                                           seria B - Horticultura         categoria B

                      Influenta conditiilor ambientale si   Lucrari Stiintifice ale        Revista nationala
        Paun C., Cepoiu N.,
373  2004                  taierilor de fructificare asupra   U.S.A.M.V. Bucuresti,   1222-5312  cotata CNCSIS,
        Barbat N., Stanciu I
                         productivitatii piersicului     seria B - Horticultura         categoria B

                                                             Revista nationala
       Laura Dorina Dinu, Arina Application of microcalorimetry to the    Roumanian
374  2004                                                  1224-5984  cotata CNCSIS,
         Oana Antoce     screening of halotolerant yeast strains Biotechnological Letters
                                                              categoria B
                                          European Society For
                    The influence of the range of inhibitor    New Methods In
                                                                 Revista nationala
                      concentration on the calculated     Agricultural Research
375  2004   Antoce Oana Arina                                       ISBN 86-7520-034-X cotata CNCSIS,
                    inhibition parameters of yeast growth    (Esna) 34th Annual
                                                                  categoria B
                        determined by calorimetry       Meeting, Novi Sad,
                                          Serbia si Muntenegru
                                          European Society For
                    Identification and discussion of critical   New Methods In
       Antoce Oana Arina, M.                                               Revista nationala
                     control points for the production of   Agricultural Research
376  2004  Popa, I. Namolosanu, A.                                     ISBN 86-7520-034-X cotata CNCSIS,
                     quality red wines at the Romanian     (Esna) 34th Annual
          Tudorache                                                   categoria B
                       Winery Valea Calugareasca        Meeting, Novi Sad,
                                          Serbia si Muntenegru
        Antoce Oana Arina,      The Influence Of Glucose
                                          Lucrari Stiintifice ale            Revista nationala
       Sãvulescu Georgeta, Lita  Concentration On The Growth Rate
377  2004                                     U.S.A.M.V. Bucuresti,     1222-5312    cotata CNCSIS,
         Constanta, Heroiu    Of The Saccharomyces Cerevisiae
                                           seria B - Horticultura             categoria B
       Elena,Nãmolosanu Ioan    Yeast On Various Culture Media
       Arina Oana Antoce, Gitoi The Colour parameters variation after
                                          Lucrari Stiintifice ale            Revista nationala
        M., I. Namolosanu,    the aplication of the short term
378  2004                                     U.S.A.M.V. Bucuresti,     1222-5312    cotata CNCSIS,
       Aurelia Tudorache, Mona  pulsatory electroplasmolysis for
                                           seria B - Horticultura             categoria B
        Popa, R. Cramariuc     maceration of red grapes

        Gitoi M., Arina Oana   The influence of electroplasmolysis
                                          Lucrari Stiintifice ale            Revista nationala
        Antoce, Catalina      applied before the maceration
379  2004                                     U.S.A.M.V. Bucuresti,     1222-5312    cotata CNCSIS,
       Voaides, I. Namolosanu,   process of the red grapes on the
                                           seria B - Horticultura             categoria B
          R. Cramariuc        content of the anthocyans
                    The influence of the winemaking
         Grigorica L., I.  technology on the aromatic profile of     Lucrari Stiintifice ale            Revista nationala
380  2004  Namolosanu, Arina Oana the variety Grasã De Cotnari from the      U.S.A.M.V. Bucuresti,     1222-5312    cotata CNCSIS,
        Antoce, Gitoi M    Dealu Mare Vineyard – Pietroasa        seria B - Horticultura             categoria B
                        Viticultural Center
                                          Lucrari Stiintifice ale            Revista nationala
        Popa Mona, Antoce  Conservarea cartofilor prin tratamente
381  2004                                     U.S.A.M.V. Bucuresti,     1222-5312    cotata CNCSIS,
       Arina Oana, Cramariuc R cu ionizare cu fascicul de electroni
                                           seria B - Horticultura             categoria B
                      Influence of the material of the
       Maria Avramescu, Arina                        Lucrari Stiintifice ale        Revista nationala
                     storage container (glass, stainless
382  2004  Oana Antoce, Ioan                          U.S.A.M.V. Bucuresti,   1222-5312  cotata CNCSIS,
                    steel) on the content of chromium and
         Namolosanu                            seria B - Horticultura         categoria B
                           nickel in wines
                       Selection of Saccharomyces
                     ellipsoideus strains for winemaking
                                         Lucrari Stiintifice ale        Revista nationala
       C. Lita, A. O. Antoce, M.  using a comparative study of their
383  2004                                    U.S.A.M.V. Bucuresti,   1222-5312  cotata CNCSIS,
         Begea, E. Heroiu    growth and fermentation capacity on
                                          seria B - Horticultura         categoria B
                    various culture media, including grape
                             must
                    Evaluation of the present potential of
                                         Lucrari Stiintifice ale        Revista nationala
       Arina Oana Antoce, I. small producers in the Vrancea-Buzau
384  2004                                    U.S.A.M.V. Bucuresti,   1222-5312  cotata CNCSIS,
          Namolosanu      area: the first edition of the contest
                                          seria B - Horticultura         categoria B
                         „Vinul podgoreanului”
                    Study on the potential in phenolic
                                         Lucrari Stiintifice ale        Revista nationala
       M.V. Stroe, A.O. Antoce, compounds of some Pinot Noir clones
385  2004                                    U.S.A.M.V. Bucuresti,   1222-5312  cotata CNCSIS,
         I. Namolosanu    under the conditions of the Viticultural
                                          seria B - Horticultura         categoria B
                   Center Stefanesti-Arges in 2002-2003

                      Comportarea soiurilor Merlot si    Lucrari Stiintifice ale        Revista nationala
        Marin I., Oprea A.,
386  2004                Cabernet Sauvignon in ecosistemul    U.S.A.M.V. Bucuresti,   1222-5312  cotata CNCSIS,
         Adriana Indreas
                       Centrului Viticol Tohani       seria B - Horticultura         categoria B

                     Reactia soiului Feteasca Neagra la    Lucrari Stiintifice ale        Revista nationala
        Oprea A., Adriana
387  2004                diferite incarcaturi de ochi de iarna  U.S.A.M.V. Bucuresti,   1222-5312  cotata CNCSIS,
       Indreas, Pomohaci N
                        lasati la taierea in uscat     seria B - Horticultura         categoria B
        Marinela Vicuţa Stroe, Cercetări asupra potenţialului in
                                         Lucrari Stiintifice ale        Revista nationala
       Ioan Nămoloşanu, Arina compuşi fenolici ai unor clone de
388  2004                                    U.S.A.M.V. Bucuresti,   1222-5312  cotata CNCSIS,
        Oana Antoce, Mihai Pinot Noir in condiţiile Centrului Viticol
                                          seria B - Horticultura         categoria B
          Constanţa         Ştefăneşti Argeş
                  Evaluarea Condiţiilor Ecoclimatice, Cu
                                         Lucrari Stiintifice ale        Revista nationala
                  Ajutorul Unor Indicatori Sintetici, În
389  2004  Savu Georgeta Mihaela                        U.S.A.M.V. Bucuresti,   1222-5312  cotata CNCSIS,
                    Regiunea Viticolă A Dealurilor
                                          seria B - Horticultura         categoria B
                          Moldovei
                       Contribuţii cu privire la studiul    Lucrari Stiintifice ale        Revista nationala
390  2004  Savu Georgeta Mihaela    macroclimatului din Centrele Viticole    U.S.A.M.V. Bucuresti,   1222-5312  cotata CNCSIS,
                      ale Regiunii Podişului Transilvaniei    seria B - Horticultura         categoria B

         L. Dejeu, Mihaela    Research concerning the dry matter     Lucrari Stiintifice ale        Revista nationala
391  2004   Geanina Belea, A.     accumulation at grapevine and its     U.S.A.M.V. Bucuresti,   1222-5312  cotata CNCSIS,
       Ionescu, Mihaela Enache      influence on grape quality       seria B - Horticultura         categoria B
                    Cercetari privind influenta tipului de
       Belea Geanina Mihaela,                          Lucrari Stiintifice ale        Revista nationala
                   taiere si incarcaturii de ochi atribuite la
392  2004  Badulescu Liliana, Dejeu                         U.S.A.M.V. Bucuresti,   1222-5312  cotata CNCSIS,
                    taiere asupra dinamicii permeabilitatii
         L.C., Burzo I.                            seria B - Horticultura         categoria B
                        frunzelor la vita de vie
                      Rapid testing method for scion –      Lucrari Stiintifice ale        Revista nationala
        R.I. Teodorescu, E.
393  2004                rootstocks compatibility using in vitro   U.S.A.M.V. Bucuresti,   1222-5312  cotata CNCSIS,
            Visoiu
                           micro grafting          seria B - Horticultura         categoria B

                     Valuable vine varieties and rootstocks    Lucrari Stiintifice ale        Revista nationala
        R.I. Teodorescu, E.
394  2004                for superior wines obtained by in vitro   U.S.A.M.V. Bucuresti,   1222-5312  cotata CNCSIS,
            Visoiu
                           multiplication          seria B - Horticultura         categoria B
       Gabriela Neaţă, Roxana
                      Cercetări privind valorificarea în     Lucrări ştiinţifice,        Revista nationala
        Madjar,Velicica
395  2005                cultura de mazăre a unor substraturi    USAMV B, Seria A, vol.  1222-5339  cotata CNCSIS,
        Davidescu,Violeta
                       provenite din deşeuri agricole         XLVIII              categoria B
          Dumitraşcu
                      Cercetări privind impactul unor
        Velicica Davidescu,     substanţe acidifiante asupra        Lucrări ştiinţifice,        Revista nationala
396  2005  Roxana Madjar, Gabriela   modificării pH-ului şi mobilităţii ionilor  USAMV B, Seria A, vol.  1222-5339  cotata CNCSIS,
       Neaţă, Ghiorghiţa Lazăr    de fosfor şi potasiu în unele          XLVIII              categoria B
                         substraturi de cultură
                     Cercetări privind dinamica azotului din
       Viorica Lupu, Velicica                        Lucrări ştiinţifice,           Revista nationala
                     sol şi prognoza recoltei la cultura de
397  2005   Davidescu, Roxana                         USAMV B, Seria A, vol.     1222-5339  cotata CNCSIS,
                        orz de toamnă în condiţiile
       Madjar,Gabriela Neaţă                           XLVIII                categoria B
                       pedoclimatice din ţara Bârsei
       G. Neaţă, R. Madjar, V.   Study concerning cabbage culture-     Lucrări ştiinţifice,         Revista nationala
398  2005  Davidescu, N. Atanasiu,   Musketeer species- using organic    USAMV B, Seria B, vol.   1222-5339  cotata CNCSIS,
       V. Luchian, G. Lazăr          fertilizers            XLVII               categoria B

                                        Lucrări ştiinţifice,          Revista nationala
       G. Neaţă, R. Madjar, V.  Nitrate determination methods used in
399  2005                                  USAMV B, Seria B, vol.    1222-5339  cotata CNCSIS,
         Davidescu            some vegetables
                                           XLVII                categoria B
       Caisîn Janina Cosmina ,
                   Preliminary research regarding the  Lucrări ştiinţifice,            Revista nationala
       Davidescu Velicica,
400  2005              behaviour of Spathiphyllum plants on USAMV B, Seria B, vol.      1222-5339  cotata CNCSIS,
       Madjar Roxana, Neaţă
                       different substrates        XLVII                  categoria B
           Gabriela
       Gh. Budoi, G. Vasile, M.                     Revue de Cytologie et           Revista nationala
                    “Researches concerning plant nutrient
401  2005  Berca, I. Gavriluta, D.                     Biologie vegetales – Le    0181-7582  cotata CNCSIS,
                       disorders: boron toxicity”
          Alexandru                         Botaniste, 28, 135-139           categoria B

        Budoi Gh. Vasile G.,                      Revue de Cytologie et           Revista nationala
                    "Researches concerning plant nutrient
402  2005  Berca M., Gavriluta I.,                     Biologie vegetales – Le    0181-7582  cotata CNCSIS,
                       disorders: boron toxicity”
         Alexandru D                         Botaniste, 28, 135-139.           categoria B

                      Paradoxes of the economically     Revue de Cytologie et         Revista nationala
403  2005      Budoi Gh        optimal rates of fertilizers. In   Biologie végétales-Le   0181-7582  cotata CNCSIS,
                      memoriam Dr. Zenoviu Borlan         Botaniste,             categoria B

                                         Lucrări ştiinţifice ale
                      Avoiding confusions between the    Universităţii de Ştiinţe
                     visual symptoms of the plant nutrient  Agricole şi Medicină         Revista nationala
404  2005      Budoi Gh       disorders and between these and    Veterinară Iaşi, seria  1222-5339  cotata CNCSIS,
                    those determined by other causes: a)   Horticultură, anul XLVII         categoria B
                          Macronutrients         - Vol. 1 (48)/2005,
                                          ISSN 1454-7376
                                         Lucrări ştiinţifice ale
                     Avoiding confusions between the    Universităţii de Ştiinţe
                    visual symptoms of the plant nutrient   Agricole şi Medicină          Revista nationala
405  2005     Budoi Gh       disorders and between these and     Veterinară Iaşi, seria   1222-5339  cotata CNCSIS,
                    those determined by other causes: b)   Horticultură, anul XLVII         categoria B
                          Micronutrients         - Vol. 1 (48)/2005,
                                          ISSN 1454-7376
                                          Lucrări ştiinţifice ale
                                         Universităţii de Ştiinţe
       Cârdei E., Bireescu L.,
                                          Agricole şi Medicină
       Bireescu Geanina.,                                             Revista nationala
                    Eficienţa bioproductivă şi energetică a Veterinară Iaşi, seria
406  2005  Corneanu G., Chelaru                                      1222-5339  cotata CNCSIS,
                        fertilizării foliare la prun     Horticultură, anul
       Daniela, Gavriluţă I.,                                            categoria B
                                            XLVIII - Vol. 1
       Soare Maria, Budoi Gh.
                                         (48)/2005, ISSN 1454-
                                              7376
                                          Lucrări ştiinţifice ale
                                         Universităţii de Ştiinţe
       Drăghici Elena, Budoi  Relaţiile dintre unii indici biometrici ai                    Revista nationala
                                          Agricole şi Medicină
407  2005  Gh., Popescu V., Hoza   răsadului de tomate obţinut pe cale                 1222-5339  cotata CNCSIS,
                                          Veterinară Iaşi, seria
            Gh               vegetativă                             categoria B
                                         Horticultură, anul XLVII
                                            - Vol. 1 (48)
                                           U.S.A.M.V.B.            Revista nationala
       Budoi Gh., Vasile G.,     Research Method for Boron
408  2005                                     Scientifical Papers,   1222-5339  cotata CNCSIS,
          Badea E.          Deficiency in Plants
                                          Serie B, Vol. XLVIII          categoria B
        Lazăr Ghiorghiţa,
                      Salinity resistance of some      Lucrări ştiinţifice,         Revista nationala
       Davidescu Velicica,
409  2005               ornamental woody species fertiliyed   USAMV B, Seria B, vol.   1222-5339  cotata CNCSIS,
       Madjar Roxana, Neaţă
                      with Hellriegel nutritive solution      XLVII               categoria B
          Gabriela
                                          Lucrări ştiinţifice,         Revista nationala
                     Comportamentul antientropic al
410  2005  M. Mihalache, N. Florea                       U.S.A.M.V.B., seria A,   1222-5339  cotata CNCSIS,
                          solurilor
                                          volum XVIII, 2005            categoria B
                      Aprecierea conţinutului de materie     Lucrări ştiinţifice,        Revista nationala
       Gh. Gâţă, M. Mihalache,
411  2005                organică cu ajutorul culorilor tabelelor  U.S.A.M.V.B., seria A,  1222-5339  cotata CNCSIS,
         S. Udrescu
                             Munsell            volum XVIII, 2005          categoria B

                                            Lucrări ştiinţifice,
        Claudia Andreiaşi, A.     Procese pedologice specifice în                       Revista nationala
                                           U.S.A.M.V.B., seria A,
412  2005  Basarabă, Irina Moise, N.   Podişul Covurlui, la SC „Mălina” –                1222-5339  cotata CNCSIS,
                                           volum XVIII, 2005,
        Andreiaşi, I. Eremia          Smârdan                               categoria B
                                            ISSN 1222-5339.
        Claudia Andreiaşi, A.
       Basarabă, Irina Moise, N. Solurile şi potenţialul agroproductiv pe    Lucrări ştiinţifice,        Revista nationala
413  2005   Andreiaşi, I, Ieremia,  raza comunei Făcăieni – Bărăganul      U.S.A.M.V.B., seria A,  1222-5339  cotata CNCSIS,
       Liliana Panaitescu, E.          Ialomiţei             volum XVIII            categoria B
           Simion
                                           Sesiunea ştiinţifica
        Basarabă, Claudia
                        Caracterizarea succintă a       USAMV Bucureşti,          Revista nationala
       Andreiaşi, Silvia Gergely,
414  2005                favorabilităţii terenurilor din România    Facultatea de     1222-5312  cotata CNCSIS,
        Marcela Neacşu, N.
                            pentru pajişti        Horticultură, Seria B,         categoria B
          Andreiaşi
                                              vol. XLVIII
                                           Sesiunea ştiinţifica
                      Necesitatea cunoaşterii resurselor
        Basarabă, Claudia                           USAMV Bucureşti,          Revista nationala
                      funciare de la SC „Redias” SA, jud.
415  2005  Andreiaşi, Silvia Gergely,                         Facultatea de     1222-5312  cotata CNCSIS,
                        Olt, în vederea arendării şi
          N. Andreiaşi                           Horticultură, Seria B,         categoria B
                       concesionării terenurilor agricole
                                              vol. XLVIII
                                           Sesiunea ştiinţifica
        Claudia Andreiaşi, A.                         USAMV Bucureşti,
                      Aprecierea învelişului de soluri şi                      Revista nationala
        Basarabă, I. Ieremia,                          Facultatea de
416  2005                  capacitatea de bonitare în zona                 1222-5312  cotata CNCSIS,
        Silvia Gergely, N.                          Horticultură, oct-nov,
                       Urziceni SC „Agroindustriala”                         categoria B
           Andreiaşi                            2005, Seria B, vol.
                                               XLVIII
                                           Sesiunea ştiinţifica
        Claudia Andreiaşi, A.     Învelişul de soluri şi bonitarea     USAMV Bucureşti,          Revista nationala
417  2005  Basarabă, Silvia Gergely,  terenurilor agricole din bazinl Dîrjov,    Facultatea de     1222-5312  cotata CNCSIS,
          N. Andreiaşi         SC „Brias” SA, jud. Olt       Horticultură, Seria B,         categoria B
                                              vol. XLVIII
                    The effect of some modern materials
                                        Lucrări ştiinţifice,             Revista nationala
        Atanasiu N., Neaţă      upon the tomatoes production
418  2005                                  USAMV B, Seria B, vol.       1222-5339  cotata CNCSIS,
       Gabriela, Luchian Viorica cultivated on organic substratum in no
                                           XLVII                   categoria B
                         heated glasshouse
       Atanasiu N., Nicola Iulia,   , Effect of mulching with various     Lucrări ştiinţifice,         Revista nationala
419  2005  Luchian Viorica, Popescu    materials on certain technological    USAMV B, Seria B, vol.   1222-5339  cotata CNCSIS,
         V., Neaţă Gabriela     factors and early patato production       XLVII               categoria B

                       Extractele vegetale – alternativă                        Revista nationala
        Iacomi, B., Dobrin, I.,                         Lucrări ştiinţifice
420  2005                  nepoluantă în controlul agenţilor                  1222-5339  cotata CNCSIS,
        Ciceoi, R., Călin, M                         USAMV, Seria A, XLIX
                        patogeni şi al dăunătorilor                          categoria B
                      Posibilităţi de diminuare a efectelor
                                                               Revista nationala
                      poluante la executarea mecanizată a      Lucrări ştiinţifice
421  2005     Adrian MITROI                                         1222-5339  cotata CNCSIS,
                       lucrărilor în agricultură, în spiritul  INMATEH, II, Bucureşti
                                                                categoria B
                           dezvoltării durabile
                      Monitotizarea moliilor dăunătoare din
                      plantaţiile de piersic (Cydia molesta    Lucrările ştiinţifice,        Revista nationala
        Rada Istrate, Mariana
422  2005                 Busck:Tortricidae şi Anarsia lineatella   U.Ş.M.V.B., Seria A,   1222-5339  cotata CNCSIS,
           Rădescu
                        Zell:Gelechiidae) cu ajutorul        Vol. XLVIII            categoria B
                        capcanelor cu feromoni sexuali

                      Combaterea chimică a principalilor     Lucrările ştiinţifice,        Revista nationala
423  2005     Rada Istrate       dăunători ai prunului din zona      U.Ş.M.V.B., Seria A,   1222-5339  cotata CNCSIS,
                            Bucureşti              Vol. XLVIII            categoria B

                                           Annals of the Research
                    Ecological Aspects Regarding Useful                         Revista nationala
                                             – Development
424  2005  Rada Istrate, Gr. Mărgărit  Fauna from Plum Orchards in                      1222-5339  cotata CNCSIS,
                                             Institute for Plant
                          Bucharest Area                               categoria B
                                            Protection, Vol. XXXIII
                                           Sesiunea ştiintifica a
                                           cadrelor didactice si a
                                              studentilor cu
       Szilagyi, L.,Casian,H.,   Studiu privind comportarea unor linii       participare           Revista nationala
425  2005  Gheorghe,V., Chihaia,O,    de lupin in conditiile de la USAMV       internaţională,     1222-5339  cotata CNCSIS,
        Burloi, Gh., Miu I.A           Bucuresti             Facultatea de            categoria B
                                            Agricultura, USMV
                                            Bucuresti. Lucrări
                                           Ştiinţifice Seria A XLVIII

                     Utilizarea markerilor moleculari pentru
       Szilagyi, L., Iuoras,M.,                        Lucrări Ştiinţifice Seria        Revista nationala
                     ameliorarea rezistentei genetice la
426  2005  Casian,H., Gheorghe,V.,                         A XLVIII 2005 ISSN     1222-5339  cotata CNCSIS,
                     seceta la fasolea comuna (Phaseolus
          Chihaia,O                               1222-5339              categoria B
                        vulgaris L): o noua strategie

                                           Sesiunea Ştiinţifică a
                                           Cadrelor Didactice şi a
                                             Studenţilor cu
                       Cercetări privind inducerea          Participare           Revista nationala
427  2005      Chihaia,O       variabilităţii genetice în câmpul de      Internaţională,     1222-5339  cotata CNCSIS,
                      selecţie a unor soiuri şi linii de soia     Facultatea de            categoria B
                                           Agricultură, USAMV
                                             Bucureşti Lucrări
                                           Ştiinţifice Seria A XLVIII
                                           Sesiunea ştiinţifică a
                                           cadrelor didactice şi
                                             studenţilor cu
          Chihaia, O.,                                                Revista nationala
                    Cercetări privind producerea seminţei       participare
428  2005  Gheorghe,V., Szilagyi, L.,                                      1222-5339  cotata CNCSIS,
                     de soia din categoria biologică bază      internaţională,
          Casian,H.                                                  categoria B
                                           U.S.A.M.V. Bucureşti
                                           Lucrări Ştiinţifice Seria
                                               A XLVIII
                                           Sesiunea ştiinţifică a
                                           cadrelor didactice şi
                                             studenţilor cu
                       Linii de grâu de toamna de                           Revista nationala
       Gheorghe,V., Casian,H.,                            participare
429  2005                 perspectiva create la U.S.A.M.V.                   1222-5339  cotata CNCSIS,
       Szilagyi, L., Chihaia, O                          internaţională,
                     Bucureşti pentru rezistenţa la secetă                        categoria B
                                           U.S.A.M.V. Bucureşti
                                           Lucrări Ştiinţifice Seria
                                               A XLVIII
                                                               Revista nationala
       Georgescu E.,Stelica                           Lucr. şt.,Seria A ,
430  2005                Necesitatea cunoaşterii bolilor orezului                1222-5339  cotata CNCSIS,
        Cristea,M.Bordei                             vol.48, Iaşi
                                                                categoria B

       Stelica Cristea,C. Zală,   Acţiunea unor extracte vegetale                          Revista nationala
                                            Lucr. şt.,Seria A,
431  2005  Carmen Cristea, Claudia   asupra dezvoltării ciupercii Botyotinia                 1222-5339  cotata CNCSIS,
                                              USAMV-B
           Covaci           fuckeliana (in vitro)                             categoria B

       Vamanu A., Vamanu E., Biosynthesis Studies of Xanthan Gum  Roum. Biotechnol.                  Revista nationala
432  2005  Popa Ovidiu, Câmpeanu  from Different Glucides and Corn Letters, Bucharest, vol.         1224-598  cotata CNCSIS,
       Gheorghe, Picuş Geanina       Extract           10, nr. 5                    categoria B
        Tarko L., Lupescu I.,
                      Sweeteness Power QSAR’s by
433  2005     Groposila-                            ARKIVOC X, p.254-271    1424-6376
                        PRECLAV Software
        Constantinescu D
                                            Lucrari stiintifica
        C. Pohrib, Gabriela                                              Revista nationala
                   Ecological Method of manure treating         Zootehnie si
434  2005  Neata, N. Atanasiu, F.                                       1222-5339  cotata CNCSIS,
                       and its advantages            Biotehnologii, vol
       Spetea Stefana Jurcoane                                              categoria B
                                            XXXVIII Timisoara
                     Researches concerning the use of the
                                           Revue de Cytologie et            Revista
        Artimon, M., Pele, M.,   enzymatic preparates with pectolitic
435  2005                                      Biologie végétales-Le    0181-7582  internationala
           Balan, D      activity for the obtaining of the natural
                                            Botaniste 28 (s. i.)          necotata ISI
                             fruit juices
                       Bioactive compounds in sea       Revue de Cytologie et            Revista
        Balan, D., Pele, M.,
436  2005                buckthorn fruits and in some products    Biologie végétales-Le    0181-7582  internationala
        Artimon, M., Luta, G
                       obtained by their processing       Botaniste 28 (s. I)           necotata ISI
         Israel-Roming, F.,     Determination of mycotoxin      Revue de Cytologie et            Revista
437  2005   Avram, M., Gagiu, V.,    deoxynivalenol in wheat flour and   Biologie végétales-Le   0181-7582  internationala
          Campeanu, G.            wheat bran          Botaniste 28 (s. i.)          necotata ISI
                                         Revue de Cytologie et
                      Influence of the mineral nutrition on                       Revista
       Dobrescu A., D. Bălan,                       Biologie vegetales-Le
438  2005                the photosynthesis and on the content                0181-7582  internationala
          G. NEAŢĂ                           Botaniste 2005-28(s.i.)
                      in chlorophyll at the cabbage leaves                      necotata ISI
                                          Amiens, France
                       Improving the susceptibility of
                                            Roumanian               Revista
        Israel-Roming, F.,    lignocellulosic materials to enzymatic
439  2005                                      Biotechnological    1224-5984  internationala
       Campeanu G., Zamfir E     hydrolysis by alkalino-peroxidic
                                           Letters, 10 (6)           necotata ISI
                           pretreatment
         Radiana TAMBA-
                   Testing of an enzymatic conditioner        Romanian
       BEREHOIU, N.C. POPA,                                               Revista
                    with proteasic activity used for the     Biotechnological
440  2005  Stela POPESCU, Vasilica                                     1224-5984  internationala
                    improvement of the technological      Letters, vol. 10, nr. 1,
       STAN, Daniela BĂLAN,                                             necotata ISI
                   qualities of several wheat flours dough      Bucharest
           A. IANCU
                      Cariotype analysis of some yeast                          Revista
       Mirela Burcea, Florentina                      Rom. Biotech. Lett. 10
441  2005                 strains isolated from Panciu wine                 1224-5984  internationala
            Radoi                                (2)
                             region                              necotata ISI
         Cornea Petruta,
                       The role and importance of
         Mateescu Rodica,                          Lucrari stiintifice
                     microorganisms cultures collections                      Revista nationala
        Jurcoane Stefana,                           Zootehnie si
442  2005                 as genetic resources centers of                 1454-2382  cotata CNCSIS,
        Vamanu A., Burcea                          Biotehnologii, vol
                       biotechnological and scientific                        categoria B
       Mirela, Dinu Laura, Radoi                          XXXVIII
                           importance
       Florentina, Ciuca Matilda
         Mateescu,R.,
                                                             Revista nationala
         Cornea,C.P,       In vivo action of new Bacillus spp.  Roum.Biotechnol.Lett.,
443  2005                                                  1224-5984  cotata CNCSIS,
         Grebenişan,I.,          based biopreparates         vol 10, nr.6
                                                              categoria B
       Babeanu,N., Bogdan,T.
         Voaideş, C.,                                              Revista nationala
                   Identification of soybean foods genetic    Roum. Biotechnol.
444  2005  Câmpeanu,G., Iuoraş,M.,                                     1224-5984  cotata CNCSIS,
                          modifications          Letts., vol.10, nr.5
         Cornea,C.P.                                               categoria B
       Mirela Burcea, Calina    Killer profile of wine yeast strains   Lucrari Stiintifice         Revista nationala
445  2005    Petruta Cornea,     isolated from consecrated viticultural  Biotehnologii, seria F,  1224-7774  cotata CNCSIS,
       Florentina Radoi Matei            region             vol. X              categoria B

                     Interactions study of refining bacteria
         Alecu Eugenia,                           Lucrari Ştiinţifice,         Revista nationala
                      for soft paste cheese and washed
446  2005  Florentina Matei-Radoi,                       Biotehnologii, seria F,  1224-7774  cotata CNCSIS,
                      crust (Epoisses): Brevibacterium
         Stefana Jurcoane                             vol X              categoria B
                         linens and Arthrobacter

                      Cariotype analysis of some yeast                        Revista nationala
       Mirela Burcea, Florentina                       Rom. Biotech. Lett. 10
447  2005                 strains isolated from Panciu wine                 1224-5984  cotata CNCSIS,
           Radoi                                 (2)
                             region                              categoria B

         Cornea Petruta,
                       The role and importance of
         Mateescu Rodica,                          Lucrari stiintifice
                     microorganisms cultures collections                       Revista nationala
        Jurcoane Stefana,                           Zootehnie si
448  2005                 as genetic resources centers of                  1454-2382  cotata CNCSIS,
        Vamanu A., Burcea                          Biotehnologii, vol
                       biotechnological and scientific                        categoria B
       Mirela, Dinu Laura, Radoi                          XXXVIII
                           importance
       Florentina, Ciuca Matilda
                                          Lucrări ştiinţifice ale
                     Cercetări privind compoziţia chimică a                      Revista nationala
        Toader Maria, Roman                         USAMV – Timişoara,
449  2005                cariopselor la unele specii din genul                1222-5339  cotata CNCSIS,
           Gh.V.,                            Vol. XXXVII, Editura
                             Triticum                              categoria B
                                           Agroprint Timişoara
                                          Lucrări ştiinţifice ale
                      Cercetări privind biologia speciei                       Revista nationala
        Toader Maria, Roman                          USAMV Iaşi, seria
450  2005                 Chenopodium quinoa în condiţiile                  1222-5339  cotata CNCSIS,
           Gh.V                              Agronomie, vol. 48
                       camerei climatizate (fitotron)                         categoria B
                                          (CD) ISSN 1454-7414
                                           Lucrări ştiinţifice
                                                             Revista nationala
         Maria Toader,     Pseudocerealele – culturi alternative    USAMV Bucureşti,
451  2005                                                  1222-5339  cotata CNCSIS,
         Gh.V.Roman           de perspectivă          seria A, Agronomie,
                                                              categoria B
                                          vol. XLVIII, Bucureşti
                                           Lucrări ştiinţifice,
                     Incubatorul academic – interfaţa      USAMV Bucureşti,          Revista nationala
       Băşa Gh., Gh.V. Roman,
452  2005                dintre mediul academic şi mediul     Seria A, Vol. XLVIII   1222-5339  cotata CNCSIS,
        V. Ion, Nicoleta Ion
                           economic           Agronomie (ISSN 1222-          categoria B
                                              5339)
                                           Lucrări ştiinţifice,
                                           USAMV Bucureşti,          Revista nationala
       Ion Nicoleta, R. Coman,   Studii melissopalinologice asupra
453  2005                                     Seria A, Vol. XLVIII   1222-5339  cotata CNCSIS,
        V. Ion, Gh.V. Roman        unor specii melifere
                                           Agronomie ( ISSN           categoria B
                                            1222-5339)
        Crivineanu Maria,                           Lucrări Ştiinţifice        Revista nationala
                    Eficacitatea pleuromutilinelor în bolile
454  2005  Nicolae B., Crivineanu                        Medicină Veterinară,   1222-5304  cotata CNCSIS,
                            suinelor
       Carmen, Nicorescu V                         vol. XXXVIII, Timişoara         categoria B

                       Aspecte privind eficacitatea       Lucrări Ştiinţifice        Revista nationala
       Crivineanu Maria, Goran
455  2005                enrofloxacinei în profilaxia unor boli   Medicină Veterinară,   1222-5304  cotata CNCSIS,
         G., Crivineanu V.
                       bacteriene la puii de carne     vol. XXXVIII, Timişoara         categoria B

        Crivineanu Maria,                        Buletinul USAMV Cluj-           Revista nationala
                    A study of incidence and treatment of
456  2005   Crivineanu Delia                        Napoca, seria Medicină     1454-2382  cotata CNCSIS,
                    some dermatomycosis in dog and cat
       Carmen, Nicorescu V                        Veterinară, vol. 62            categoria B
        Păunescu Ileana,
                     Farmacoterapia cu Linkogent pig –      Lucrări Ştiinţifice
        Mitrănescu Elena,                                             Revista nationala
                      pulbere hidrosolubilă în unele      Medicină Veterinară,
457  2005   Tăpăloagă Dana,                                       1222-5304  cotata CNCSIS,
                      afecţiuni septice ale aparatului       vol. XXXVIII,
       Nicorescu V., Dobrea                                             categoria B
                          digestiv la suine        Timişoara, pp. 507-510
           Mimi
        Păunescu Ileana,
        Mitrănescu Elena,     Valoarea terapeutică a unor produse    Lucrări Ştiinţifice          Revista nationala
458  2005   Tăpăloagă Dana,     alopate în tratamentul unor maladii ale Medicină Veterinară,     1222-5304  cotata CNCSIS,
       Nicorescu V., Dobrea       papagalilor de talie mică    vol. XXXVIII, Timişoara          categoria B
           Mimi
                    Histological aspects who was meeting
                                          Scientific works, C         Revista nationala
                     in the fist and the second part of the
459  2005  Cazimir Iuliana, Cornilă N                        Series , XLVIII,    1222-5304  cotata CNCSIS,
                     nasal cavity on the japanese qualil
                                          Veterinary Medicine          categoria B
                          (conturnix japonica)
       Cazimir Iuliana, Cornilă                       Scientific works, C        Revista nationala
                     Histostructure of the esophagus in
460  2005   N., Florica Ristea,                          Series , XLVIII,  1222-5304  cotata CNCSIS,
                     japanese quail (Conturnix japonica)
         Ştefanache M                           Veterinary Medicine         categoria B
        Cornilă N., Valerica
                     Hystological aspects of the interstitial  Scientific works, C        Revista nationala
         Dănacu, Ligia
461  2005                gland from the 30-60 days old boar     Series , XLVIII,  1222-5304  cotata CNCSIS,
       Diaconescu, Cornilă M.,
                             testis           Veterinary Medicine         categoria B
        Nicoleta Mocanu
        Cornilă N., Valerica
                       Hystological structure of the     Scientific works, C        Revista nationala
         Dănacu, Ligia
462  2005                seminiferous tubules in 30-60 days of    Series , XLVIII,  1222-5304  cotata CNCSIS,
       Diaconescu, Cornilă M.,
                            age boar           Veterinary Medicine         categoria B
        Nicoleta Mocanu
                                          Scientific works, C        Revista nationala
       Dănacu Valerica, Cornilă  The Histostructure on the muscular
463  2005                                      Series , XLVIII,  1222-5304  cotata CNCSIS,
         N., Dănacu V         lymphocenters in rabbit
                                          Veterinary Medicine         categoria B

                                          Scientific works, C        Revista nationala
       Dănacu Valerica, Cornilă The morpology of the parotidian and
464  2005                                      Series , XLVIII,  1222-5304  cotata CNCSIS,
         N., Dănacu V.    retropharingeal lymphocenter in rabbit
                                          Veterinary Medicine         categoria B

                    The histologycal aspects of the       Scientific works, C        Revista nationala
465  2005  Geamăn M. A.,Cornilă N. embrionic development of the genital       Series , XLVIII,  1222-5304  cotata CNCSIS,
                     apparatus of the male dogs         Veterinary Medicine         categoria B

                                          Scientific works, C        Revista nationala
466  2005  Geamăn M. A., Cornilă N.     Structure of the penis in dog      Series , XLVIII,  1222-5304  cotata CNCSIS,
                                          Veterinary Medicine         categoria B

       Mocanu Nicoleta, Cornilă  Comparatives histological studies of    Scientific works, C        Revista nationala
467  2005   N., Carmen Ioniţă,     cock seminiferous tubules and       Series , XLVIII,  1222-5304  cotata CNCSIS,
        Valerica Dănacu           interstitial          Veterinary Medicine         categoria B

       Mocanu Nicoleta, Cornilă                        Scientific works, C        Revista nationala
                      Electronomicroscopic studies on
468  2005   N.,Carmen Ioniţă,                           Series , XLVIII,  1222-5304  cotata CNCSIS,
                       seminal epithelium in cock
        Valerica Dănacu                           Veterinary Medicine         categoria B
        Urdeş Laura Daniela,    Histological aspects of the pineal    Scientific works, C         Revista nationala
469  2005   Cornilă N.,Nicolae     gland lymphoid tissue in Gallus      Series , XLVIII,    1222-5304  cotata CNCSIS,
           Carmen          domesticus species youth       Veterinary Medicine          categoria B

                     The effect of hipervitaminoses upon    Scientific works, C         Revista nationala
        Budai M., Cornilă N.,
470  2005                  the embrionar bone tissue-       Series , XLVIII,    1222-5304  cotata CNCSIS,
         Mariana Budai
                         experimental study        Veterinary Medicine          categoria B

                     The simultaneous action of A and D    Scientific works, C         Revista nationala
        Budai M., Cornilă N.,
471  2005                hipervitaminoses on embrionar bone     Series , XLVIII,    1222-5304  cotata CNCSIS,
         Mariana Budai,
                        tissue-experimental study      Veterinary Medicine          categoria B
                                           Lucrări ştiinţifice
       Predoi, G., Cornilă, N.,
                      Aspecte macroscopice privind căile    UŞAMV “Ion Ionescu          Revista nationala
       Belu, C., Georgescu, B.,
472  2005                 aeriene extrapulmonare la prepeliţa   de la Brad” Iaşi, vol.  1222-5304  cotata CNCSIS,
       Dumitrescu, I., Petronela
                     japoneză (Coturnix coturnix japonica)    48(7), Medicină           categoria B
        Roşu, Toader, A.I.
                                            Veterinară, Iaşi
       Dumitrescu, I., Predoi,
                                           Lucrări ştiinţifice
       G., Cornilă, N., Belu, C.,   Particularităţi privind modul de
                                          UŞAMV “Ion Ionescu          Revista nationala
       Georgescu, B., Florina   emergenţă şi distribuţie a structurilor
473  2005                                     de la Brad” Iaşi, vol.  1222-5304  cotata CNCSIS,
       Dumitrescu, Leau, Fl.,    vasculare dependente de reţeaua
                                           48(7), Medicină           categoria B
       Petronela Roşu, Toader,     admirabilă epidurală la taurine
                                            Veterinară, Iaşi
            A.I.
       Georgescu, B., Emilia
                                           Lucrări ştiinţifice
       Ciobotaru, Predoi, G.,    Studii privind formaţiunile limfoide
                                          UŞAMV “Ion Ionescu          Revista nationala
        Cornilă, N., Belu, C.,    associate segmentului terminal al
474  2005                                     de la Brad” Iaşi, vol.  1222-5304  cotata CNCSIS,
       Dumitrescu, I., Petronela  tubului digestive la gâsca domestică
                                           48(7), Medicină           categoria B
        Roşu, Anca Şeicaru,         (Anser domesticus)
                                            Veterinară, Iaşi
          Toader, A.I.
                                          Revista Română de
       Georgescu, B., Emilia    Aspecte privind morfologia glandei                       Revista nationala
                                          Medicină Veterinară,
475  2005  Ciobotaru, Predoi, G.,    Harder la unele specii de păsări                 1220-3173  cotata CNCSIS,
                                           vol. 15 (4/2005),
          Cornilă, N             domestice                              categoria B
                                           Bucureşti, 2005
                                          Simpozion: Progrese şi
                      The role of carnitine on myocardial      perspective în           Revista nationala
476  2005    Curcă D. 2005      and skeletal muscles in physiological   medicina veterinară,    1454-7406  cotata CNCSIS,
                      and pathophysiological metabolism      FMV Iaşi, Lucrări            categoria B
                                           Ştiinţifice, vol. 48 (7),
        Curcă D., Pantă L.,     Creşterea rezistenţei la efort prin Lucrări Ştiinţifice, Seria         Revista nationala
477  2005   Orăşanu Adriana,      suplimentarea hranei cu Sel-Plex şi L-  C, Vol. 1, RO ISSN      1222-5304  cotata CNCSIS,
        Marinescu Renata        carnitină la şobolanii Wistar      1222-5304                categoria B

                                            Scientific works,           Revista nationala
                     Evolution of the antigenic system and
478  2005  Ognean, L., ..., N. Dojana                       veterinary medicine, C    1222-5304  cotata CNCSIS,
                         blood type from the dogs
                                            series, vol XLVIII           categoria B

                     Date experimentale privind etograma     Lucr. Ştiinţifice –
       Codreanu, Iuliana, E.                                             Revista nationala
                     câinilor din rasa Ciobănesc german     Medicină Veterinară,
479  2005  Uluitu, M. Codreanu,                                        1222-5304  cotata CNCSIS,
                     pe perioada de serviciului detectare    vol. XXXVIII, USAMV
        Gabriela Negritu                                                categoria B
                          substanţe narcotice           Timişoara
                                            Lucr. Ştiinţifice –
       Şendrea Eugenia, M.     Studiu privind eficienţa norfloxacinei                       Revista nationala
                                           Medicină Veterinară,
480  2005   Codreanu, Iuliana       în combaterea nefropatiilor                    1222-5304  cotata CNCSIS,
                                           vol. XXXVIII, USAMV
         Codreanu             inflamatorii la câine                            categoria B
                                              Timişoara
       Codreanu Iuliana, Coste
                     Observaţii privind urmările deficitului  Lucrări Ştiinţifice Seria        Revista nationala
         Handan, Ioana
481  2005                hidric prelungit la cervidee, perioada    C, XLVIII, vol. I,    1222-5304  cotata CNCSIS,
        Constantinescu, N.
                             de iarnă          Medicină Veterinara            categoria B
       Dojană, M. Codreanu
       Codreanu Iuliana, Coste
                                          Lucrări Ştiinţifice Seria        Revista nationala
         Handan, Ioana      Elemente de profil biochimic sanguin
482  2005                                       C, XLVIII, vol. I,    1222-5304  cotata CNCSIS,
        Constantinescu, N.      la cervidee, în funcţie de vârsta
                                           Medicină Veterinară            categoria B
       Dojană, M. Codreanu
                       Aspectul electrocardiogramei                          Revista nationala
       Ghiţă M., Constantin N.,                         Lucr. Ştiinţ., Seria
483  2005                  înregistrată la cabaline folosind                  1222-5304  cotata CNCSIS,
       Brăslaşu M.C., Cotor G.                         XXXVIII, Timişoara
                        sistemul de derivaţii Dubois                          categoria B
                      Aspectul electrocardiogramei                          Revista nationala
       Ghiţă M., Constantin N.,                         Lucr. Ştiinţ., Seria
484  2005                 înregistrată la cabaline folosind                  1222-5304  cotata CNCSIS,
       Brăslaşu M.C., Cotor G                          XXXVIII, Timişoara
                        derivaţiile membrelor                             categoria B

                       Cercetări privind calitatea                          Revista nationala
       Ghiţă M., Constantin N.,                       Lucr. Ştiinţ., Seria C.,
485  2005                electrocardiogramei înregistrată la                  1222-5304  cotata CNCSIS,
       Cotor G., Botezatu R.                           XLVIII, Vol I,
                    câine folosind diferite soluţii de contact                      categoria B

       Ghiţă M., Constantin N.,    Cercetări privind înregistrarea                         Revista nationala
                                          Lucr. Ştiinţ., Seria C.,
486  2005  Brăslaşu C.M., Botezatu  electrocardiogramei la pisică folosind                 1222-5304  cotata CNCSIS,
                                             XLVIII, Vol I
            R.        diferiţi parametrii electrocardiografici                       categoria B

                                           Lucrări ştiinţifice, Vol
                    Observaţii privind influenţa diferitelor                      Revista nationala
       Ghiţă M., Constantin N.,                        48 (7) seria Medicină
487  2005                soluţii de contact asupra calităţii                  1222-5304  cotata CNCSIS,
       Cotor G., Brăslaşu C.                          Veterinară, Ed. Ion
                      electrocardiogramei la câine                            categoria B
                                          Ionescu de la Brad, Iaşi

                                           Lucrări ştiinţifice, Vol
                       Consideraţii practice privind                         Revista nationala
        Ghiţă M., Cotor G.,                          48 (7) seria Medicină
488  2005                înregistrarea electrocardiogramei la                  1222-5304  cotata CNCSIS,
       Brăslaşu C., Botezatu R                         Veterinară, Ed. Ion
                             pisică                                categoria B
                                          Ionescu de la Brad, Iaşi

                     Evaluarea efectului unui extract      Lucrari Stiintifice,         Revista nationala
       Cotor G. , Aneta Pop, N.
489  2005                placentar de origine bovină asupra     Medicina Veterinara,    1222-5304  cotata CNCSIS,
       Constantin, M. Ghiţă
                      lactogenezei, la vaca gestantă          Iaşi               categoria B

                     Monitorizarea efectului unui extract     Lucrari Stiintifice,         Revista nationala
       Cotor G., Aneta Pop, N.
490  2005                placentar de origine ovină asupra     Medicina Veterinara,    1222-5304  cotata CNCSIS,
       Constantin, M. Ghiţă
                      lactogenezei, la oaia gestantă          Iaşi               categoria B

                     Laserul terapeutic – un miracol in    Lucrări Ştiinţifice Seria        Revista nationala
491  2005      Leau F.        căutare de drum spre medicina        C, XLVIII, vol. II,   1222-5304  cotata CNCSIS,
                           veterinară           Medicină Veterinară           categoria B
                                          Lucrări ştiinţifice FMV        Revista nationala
                     Tendinţe actuale în nomenclatura
492  2005     Mitrea I.L.                           Bucureşti, Seria C    1222-5304  cotata CNCSIS,
                     parazitologică şi a bolilor parazitare
                                           XLVIII, VOL. II            categoria B
                    A comparative study of bioavailibility
        Mitrea I.L., Mariana                        Lucrări Ştiinţifice FMV        Revista nationala
                    of two benzimidazolic products based
493  2005  Ioniţă, GH. Solcan, Maria                       Bucureşti, Seria C    1222-5304  cotata CNCSIS,
                     on albendazole, and flubendazole
       Crivineanu, ANA CSUMA                           XLVIII, VOL. II           categoria B
                          respectively
        Mitrea I.L., Mariana    The evaluation of bioavailability of                      Revista nationala
                                           Revista Scientia
494  2005  Ioniţă, GH. Solcan, Ana  some ivermectine products (injectable                 1220-3173  cotata CNCSIS,
                                          Parasitologica, 6 (1-2)
           Csuma           and orally preparates                            categoria B

                     Physiological age grading of ixodid   Lucrări Ştiinţifice FMV        Revista nationala
        Ioniţă Mariana, I.L.
495  2005               tikcs as an indicator of their seasonal   Bucureşti, Seria C    1222-5304  cotata CNCSIS,
        Mitrea, A. Popovici
                            dynamics            XLVIII, VOL. II           categoria B
                    Morphological study on Dermacentor
                                                             Revista nationala
       Ioniţă Mariana, Mitrea   Marginatus (Acari: Ixodidae) by       Revista Scientia
496  2005                                                  1220-3173  cotata CNCSIS,
        I.L., Minculescu F.   environmental scanning electron      Parasitologica, 6 (1-2)
                                                              categoria B
                       microscopy (E.S.E.M.)
                    Modificări histopatologice în infestaţia  Lucrări ştiinţifice FMV        Revista nationala
       Tudor Poliana, Florica
497  2005                experimentală cu ouă de Toxocara      Bucureşti, Seria C    1222-5304  cotata CNCSIS,
       Ristea, Emilia Ciubotaru
                          canis la iepure          XLVIII, vol. II           categoria B

                                          Lucrări ştiinţifice FMV        Revista nationala
       Tudor Poliana, Cristina  Studiu privind prevalenţa babesiozei
498  2005                                     Bucureşti, Seria C    1222-5304  cotata CNCSIS,
          Fernoagă              la câine
                                            XLVIII, vol. II           categoria B

                     Serum Lactate Dehydrogenase        U.S.A.M.V.B Scientific        Revista nationala
         Camelia Papuc,
499  2005                Activity in Experimental Intoxication   papers, series C, vol.  1222-5304  cotata CNCSIS,
       G.V.Goran, V.Crivineanu
                         with Copper in Sheep,       XLVIII, (ISSN 122-5304)         categoria B
       Camelia Papuc, Carmen
                   Superoxide Dismutase Activity and U.S.A.M.V.B. Scientific              Revista nationala
         Petcu, Cristina
500  2005             Isoenzymes in Fresh and Frozen Fish papers, series C, vol.         1222-5304  cotata CNCSIS,
       Diaconescu, C. Savu,
                         Muscle        XLVIII, (ISSN 122-5304)               categoria B
        Carmen Crivineanu
                       Effects of Fusobacterium         Roumanian              Revista nationala
         Camelia Papuc,
501  2005                necrophorum leukotoxin on bovine      Biotechnological     1224-5984  cotata CNCSIS,
       Cristiana Diaconescu
                            platelets             letters, 10             categoria B
                                          Buletinul USAMV Cluj-
                                           Napoca, Seria
                       Potato buds lectin reduces      Medicina Veterinara,           Revista nationala
       Pop A, Radu D.L., Grosu
502  2005                hyperglycemia in TCR-HA, Ins –HA     CNCSIS B+, Rezumat      1454-2382  cotata CNCSIS,
         M., Ciobotaru E
                        double transgenic mice        publicat de CABI             categoria B
                                          Publications, CABI:
                                            20063068459.
                                             Scientific
                     Effect of lead, copper and cadmium                         Revista nationala
       Pop A., Beia V., Savu C.,                         works,/Lucrări
503  2005                on the activity of carbonic anhydrase                 1222-5304  cotata CNCSIS,
           Beia S                            Ştiinţifice, Seria C,
                     in different organs from laying hens                        categoria B
                                               XLVIII
                                          Lucrările Simpozionului
                                          „Contribuţia cercetării
                     Cercetări privind contaminarea unor    ştiinţifice la progresul        Revista nationala
        Nicolaescu Mara, C.
504  2005                produse alimentare cu bacterii din    medicinii veterinare”,   1222-5304  cotata CNCSIS,
         Savu, M. Sefer
                         genul Helicobacter        Lucrări ştiinţifice, Seria         categoria B
                                          C, XLVIII, vol. I, ISSN
                                              1222-5304.

                                          Ministerul Educaţiei şi
                                          Cercetării, U.S.A.M.V.
                                          Bucureşti, Facultatea
       Violeta Beia, C. Savu,                           de Medicină            Revista nationala
                     Studiu privind calitatea microbiologică
505  2005  Carmen Petcu, Irina                          Veterinară; Lucrări    1222-5304  cotata CNCSIS,
                          a ouălor de consum
          Milca, I. Beia                          ştiinţifice, Veterinary          categoria B
                                           Medicine, Seria C,
                                          XLVIII, vol. II, ISSN
                                              1222-5304
                                         Ministerul Educaţiei şi
                                         Cercetării, U.S.A.M.V.
                                         Bucureşti, Facultatea
                                            de Medicină            Revista nationala
       L. Ilie, C. Savu, Carmen  Aplicarea tehnicii gaz-cromatografice
506  2005                                     Veterinară; Lucrări   1222-5304  cotata CNCSIS,
            Petcu        în evaluarea calităţii peştelui
                                          ştiinţifice, Veterinary         categoria B
                                          Medicine, Seria C,
                                          XLVIII, vol. II, ISSN
                                             1222-5304

                                         Ministerul Educaţiei şi
                                         Cercetării, U.S.A.M.V.
                                         Bucureşti, Facultatea
                    Identificarea unor reziduuri de metale     de Medicină            Revista nationala
       L. Ilie, C. Savu, Carmen
507  2005                  grele din carnea de vânat şi      Veterinară; Lucrări   1222-5304  cotata CNCSIS,
            Petcu
                       importanţa igienico-sanitară     ştiinţifice, Veterinary         categoria B
                                          Medicine, Seria C,
                                          XLVIII, vol. II, ISSN
                                             1222-5304

                                         Ministerul Educaţiei şi
                                         Cercetării, U.S.A.M.V.
                                         Bucureşti, Facultatea
       Carmen Petcu, C. Savu,   Influenţa temperaturii de conservare      de Medicină            Revista nationala
508  2005   Emilia Ciobotaru,    asupra integrităţii fibrei musculare de   Veterinară; Lucrări   1222-5304  cotata CNCSIS,
        Manuella Militaru            păstrăv          ştiinţifice, Veterinary         categoria B
                                          Medicine, Seria C,
                                          XLVIII, vol. II, ISSN
                                             1222-5304
                                          XIIth International
                    The dynamical values of some physic-    Congress of ISAH            Revista nationala
         Tudor L., Elena
509  2005               chemical indicators in refrigerated wild   „Animals and   ISBN 83-89968-31-2 cotata CNCSIS,
       Mitrănescu, F. Furnaris
                           boar meat         Environment”, Warsaw,           categoria B
                                             Poland,
                     Analiza comparativă a unor factori de                       Revista nationala
        Veronica Brumaru, I.                         Lucr. şt. Med. Vet. Iaşi,
510  2005                   patogenitate la tulpinile de                   1454-7406  cotata CNCSIS,
         Ţogoe, L. Tudor                              vol 48(7),
                     Staphylococcus izolate din alimente                         categoria B

                     Incidenţa izolării bacteriilor încadrate  Lucr. şt. Med. Vet. Iaşi,        Revista nationala
       C. Ceauşi, L. Tudor, V.
511  2005                 în genul Shigella din carcase şi     vol 48(7), ISSN 1454-   1454-7406  cotata CNCSIS,
          Stănescu
                          organe de mistreţ             7406              categoria B
                     Incidenţa izolării unor specii Vibrio
                                          Lucr. şt. Med. Vet. Iaşi,        Revista nationala
       Tudor L., I. Ţogoe, Elena  non-holerice din moluşte acvatice
512  2005                                      vol 48(7), ISSN 1454-   1454-7406  cotata CNCSIS,
          Mitrănescu      capturate sau comercializate în zona
                                               7406              categoria B
                        de sud şi sud-est a ţări
                                          Lucr. şt. Med. Vet. Iaşi,        Revista nationala
                     Rezistenţa la temperatură a speciilor
513  2005      Tudor L                            vol 48(7), ISSN 1454-   1454-7406  cotata CNCSIS,
                         Vibrio non-holerice
                                               7406              categoria B
                      Incidenţa izolării vibrionilor non-
                                        Lucr. şt. Med. Vet. Iaşi,          Revista nationala
       Tudor L., I. Ţogoe, Elena   holerici din peştele capturat şi
514  2005                                    vol 48(7),ISSN 1454-      1454-7406  cotata CNCSIS,
          Mitrănescu      comercializat în zonele de sud şi sud-
                                             7406                categoria B
                            est ale ţării
                      Calitatea microbiologică a unor  Lucr. şt. Med. Vet. Iaşi,          Revista nationala
515  2005      Tudor L.      preparate din carne comercializate pe vol 48(7), ISSN 1454-      1454-7406  cotata CNCSIS,
                         pieţele bucureştene          7406                 categoria B
                   Controlul produsului neconform în
       Carmen Petcu, C. Savu,                    Lucr. şt. Med. Vet. Iaşi,            Revista nationala
                  contextul implementării unui sistem de
516  2005   L. Tudor, Manuella                      vol 48(7), ISSN 1454-        1454-7406  cotata CNCSIS,
                  management al siguranţei alimentelor
         Militaru, L. Ilie                         7406,                  categoria B
                          – HACCP
                      Prevalenţa izolărilor de bacterii  Lucr. şt. Med. Vet.             Revista nationala
        Ceauşi C., Tudor L.,
517  2005                aparţinând genului Campylobacter din Timişoara, vol XXXVIII,      1454-7406  cotata CNCSIS,
        Mitrănescu Elena
                       carcase şi organe de mistreţ    ISSN 1221-5295,               categoria B

                                          Lucr. şt. Med. Vet.           Revista nationala
        Ceauşi C., Tudor L.,   Prevalenţa izolării speciei Escherichia
518  2005                                    Timişoara, vol XXXVIII,    1454-7406  cotata CNCSIS,
          Gâjâilă G.       coli din carcase şi organe de mistreţ.
                                          ISSN 1221-5295              categoria B
       Voicu, D., Nicolae, M.,  Effect of using rapeseeds or rapeseed
                                                             Revista nationala
       Ioancă, I., Hebean, V.,   meal as only protein sources on the     Arch. Zootech.,
519  2005                                                  1582-5876  cotata CNCSIS,
        Dihoru, A., Voicu, I.,  feed intake, weight gain and feeding    Bucharest, Vol. VIII,
                                                              categoria B
           Călin, A.        efficiency of fattening steers

                    Boli parazitare specifice cailor inscrise  Lucrari Stiintifice ale
                                                             Revista nationala
        Silvia Antoniu,     in Codul Zoo-sanitar International si in   U.S.A.M.V. ”Ion
520  2005                                                  1222-5304  cotata CNCSIS,
       Magdalena Gonciarov    Manualul de Standarde pentru testele    Ionescu de la Brad”
                                                              categoria B
                        de Diagnostic si Vaccinuri       Iasi, Vol.48(7)
                     Boli parazitare specifice molustelor
                                          Lucrari Stiintifice ale
                      inscrise in Codul Zoo-sanitar                         Revista nationala
         Silvia Antoniu,                           U.S.A.M.V. ”Ion
521  2005                 International si in Manualul de                  1222-5304  cotata CNCSIS,
       Magdalena Gonciarov                          Ionescu de la Brad”
                       Standarde pentru testele de                          categoria B
                                            Iasi, Vol.48(7)
                        Diagnostic si Vaccinuri
                                          Lucrari Stiintifice ale
                     Cercetari electronomicroscopice                         Revista nationala
       Magdalena Gonciarov,                          U.S.A.M.V. ”Ion
522  2005               asupra miometrului de catea in diferite                1222-5304  cotata CNCSIS,
       Cornila N., Silvia Antoniu                       Ionescu de la Brad”
                          stari fiziologice                            categoria B
                                            Iasi, Vol.48(7)
                                          Lucrari Stiintifice ale
                     Cercetari electronomicroscopice                         Revista nationala
       Magdalena Gonciarov,                          U.S.A.M.V. ”Ion
523  2005               asupra miometrului de catea in diferite                1222-5304  cotata CNCSIS,
       Cornila N., Silvia Antoniu                       Ionescu de la Brad”
                          stari fiziologice                            categoria B
                                            Iasi, Vol.48(7)
                                            Simpozionul
                                                             Revista nationala
       Magdalena Gonciarov,     Trichineloza-studiu epidemiologic      International al
524  2005                                                  1454-2382  cotata CNCSIS,
        Silvia Antoniu        comparativ la om si animale       U.S.A.M.V. Cluj-
                                                              categoria B
                                           Napoca,Vol. 62
                                            Simpozionul
                       Studiu epidemiologic privind                         Revista nationala
         Silvia Antoniu,                           International al
525  2005               toxoplasmoza la om in ultimii zece ani                454-2382  cotata CNCSIS,
       Magdalena Gonciarov                           U.S.A.M.V. Cluj-
                           in Romania                               categoria B
                                           Napoca,Vol. 62
                     Incidenţa toxoplasmozei la om în                         Revista nationala
        Silvia Antoniu,                           Revista Română de
526  2005               România şi pe plan mondial în ultimii                 1220-3173  cotata CNCSIS,
       Magdalena Gonciarov                          Parazitologie, vol. XV
                            10 ani                                categoria B
        Ciobotaru Emilia,
        Manuella Militaru,    Data concerning epidemiological and                      Revista nationala
                                          Buletin USAMV Cluj
527  2005  Georgeta Dinescu, Soare    prognosis in feline mammay gland                 1454-2382  cotata CNCSIS,
                                            Napoca, 62
        T., Luminiţa Adriana          carcinoma                              categoria B
           Dereşoiu
       Manuella Militaru, Emilia
                       Comparative study between
       Ciobotaru, Jacqueline                                           Revista nationala
                      histological aspects and values of    Buletin USAMV Cluj
528  2005   Mocanu, Soare T.,                                       1454-2382  cotata CNCSIS,
                      thermography in bitch mammary        Napoca, 62
        Georgeta Dinescu,                                              categoria B
                           tumoral disease
        Cristina Şerbănoiu

       Georgeta Dinescu, Emilia                                          Revista nationala
                      Morfologia principalelor afecţiuni   Revista Română de
529  2005   Ciobotaru, Manuella                                      1220-3173  cotata CNCSIS,
                          testiculare la câine      Medicină Veterinară, 2
           Militaru                                               categoria B

       Manuella Militaru, Emilia
        Ciobotaru, Cristina                                            Revista nationala
                     Meningiom psamomatos la o pisică     Revista Română de
530  2005  Fernoagă, Cătălina                                       1220-3173  cotata CNCSIS,
                           diabetică           Medicină Veterinară, 3
       Boiţeanu, T. Soare,                                             categoria B
        Georgeta Dinescu

                     Modificări anatomopatologice induse   Revista Română de           Revista nationala
         Marinescu Mirela,
531  2005                de administrarea unor antiinflamatorii  Medicină Veterinară,   1220-3173  cotata CNCSIS,
         Manuella Militaru
                       nesteroidiene utilizate la câine      15(4)              categoria B
                                           The Annals of the
                     The effect of Symbiotic Products on   University Dunarea de         Revista nationala
       Silvius Stanciu, Gabriela
532  2005                 Wistar Rats after administration of   Jos of Galati, Fascicle  1221-4574  cotata CNCSIS,
       Rotaru, Manuella Militaru
                            Antibiotics         VI Food Technology,          categoria B
                                            XXIII (XXVIII), 2
                                           The Annals of the
       Silvius Stanciu, Manuella   Using the Permeate from Whey      University Dunarea de         Revista nationala
533  2005  Militaru, Gabriela Rotaru,  Ultrafiltration to Obtain Symbiotic   Jos of Galati, Fascicle  1221-4574  cotata CNCSIS,
         Floarea Şerbancea    Products for Human and Animal Use     VI Food Technology,          categoria B
                                            XXIII (XXVIII), 2,
                                             The Annals of the
        Floarea Şerbancea,      The influence of Prebiotics in      University Dunarea de          Revista nationala
534  2005  Silvius Stanciu, Manuella    Obtaining Synbiotic Lyophilised      Jos of Galati, Fascicle   1221-4574  cotata CNCSIS,
            Militaru             Products            VI Food Technology,           categoria B
                                              XXIII (XXVIII), 2
                                            Lucrări Ştiinţifice, 48,
                                              seria Medicină           Revista nationala
         Ionescu Aurelia,      Cercetări privind unele cazuri de
535  2005                                        Veterinară, Ed. “Ion   1222-5304  cotata CNCSIS,
         Manuella Militaru      arterită virală ecvină în România.
                                            Ionescu de la Brad”,           categoria B
                                                 Iaşi
        Consuela Gabriela
         Gavrilă, Adriana
                      Analiza biochimică serologică şi
         Costache, Elena                            Rev Rom. Med. Vet.           Revista nationala
                     pentru antibiorezistenţă a unor tulpini
536  2005    Mărgescu, Elena                            AGMVR, Vol. 15. 1,     1220-3173  cotata CNCSIS,
                      de Salmonella spp. izolate din făina
        Mitrănescu, L. Vasile,                            Serie Nouă              categoria B
                             de peşte
       Carmen Crivineanu, Fl.
           Furnaris
                     Controlul calităţii laptelui şi produselor  Lucrări ştiinţifice Seria        Revista nationala
537  2005    Consuela Gavrilă     lactate la o unitate de profil din judeţul   C XLVIII,Vol.II,     1222-5304  cotata CNCSIS,
                              Neamţ              Bucureşti              categoria B
                      Prevalenţa Salmonella în produsele
                                            Lucrări ştiinţifice Seria        Revista nationala
                        de origine animală şi studiul
538  2005    Consuela Gavrilă                             C XLVIII,Vol.II,     1222-5304  cotata CNCSIS,
                       epidemiologic al unor toxiinfecţii
                                               Bucureşti              categoria B
                       alimentare în judeţul Prahova
                      Observaţii clinice şi necropsice la     Rev Rom. Med. Vet.           Revista nationala
539  2005  Gabriela Gavrilă, I. Ţogoe  şoarecii inoculaţi cu Campylobacter     AGMVR, Vol. 15. 2,     1220-3173  cotata CNCSIS,
                            jejuni (am)             Serie Nouă              categoria B
                      Evaluarea contaminării ficatului de
                                            Rev Rom. Med. Vet.           Revista nationala
                      pasăre cu Campylobacter jejuni şi
540  2005    Gabriela Gavrilă                           AGMVR, Vol. 15. 3,     1220-3173  cotata CNCSIS,
                      Campylobacter coli înainte şi după
                                              Serie Nouă              categoria B
                           procesare
        Dana Tăpăloagă,       Researches concerning the
                                          Lucrări Ştiinţifice de         Revista nationala
        C.Culea, Elena        morphometric features of
541  2005                                     Medicină Veterinară,    1222-5304  cotata CNCSIS,
        Mitrănescu, Iuliana    spermatozoa depending on Boars
                                         vol. XXXVIII, Timişoara          categoria B
       Neagu, P. Tăpăloagă           breed
       Culea C., Iuliana Neagu,  Efectul consangvinizării şi testarea    Lucrări ştiinţifice          Revista nationala
542  2005   Dana Tăpăloagă,     capacităţii combinative a unor linii la  U.S.A.M.V. Bucureşti,    1222-5304  cotata CNCSIS,
         Marmandiu A.          viermele de mătase.        seria C, vol. XLVIII.           categoria B
                                           Lucrări ştiinţifice,
       Marmandiu A., Diniţă
                    Ameliorarea performanţelor taurinelor   Medicină Veterinară,          Revista nationala
       Georgeta, Custură I.,
543  2005                prin aplicarea biotehnologiilor de    seria C, XLVIII, vol. I,  1222-5304  cotata CNCSIS,
       Culea C., Neagu Iuliana,
                           reproducţie          ISSN 1222-5304,             categoria B
         Pîrvu Monica
                                             Bucureşti
                                           Lucrări ştiinţifice,
       Marmandiu A., Pîrvu     Predicţia influenţei transferului de
                                          Medicină Veterinară,          Revista nationala
       Monica, Neagu Iuliana,   embrioni asupra ratei consangvinizării
544  2005                                     seria C, XLVIII, vol. I,  1222-5304  cotata CNCSIS,
       Farcaş N., Tăpăloagă     în programele de ameliorare a
                                           ISSN 1222-5304,             categoria B
       Dana, Păunescu Ileana           taurinelor
                                             Bucureşti
                                          Lucrări ştiinţifice "Acta
         Marmandiu A.,      Transferul de embrioni (MOET) şi       Universitatis
       Marmandiu Carmina,    programele de ameliorare genetică a     Cibiniensis", Seria          Revista nationala
545  2005  Grosu H., Răducuţă I.,   taurinelorPrograme de ameliorare cu    Ştiinţe Agricole, Vol. 1,  1221-4930  cotata CNCSIS,
       Diniţă Georgeta, Farcaş   nucleu MOET în staţiuni de testare    nr. 1, ISSN 1582-8549,           categoria B
        N., Stanciu Mirela      (nucleu MOET centralizat)       Editura Universităţii
                                          "Lucian Blaga", Sibiu

                                         Lucrări ştiinţifice "Acta
                     Transferul de embrioni (MOET) şi       Universitatis
         Marmandiu A.,     programele de ameliorare genetică a     Cibiniensis", Seria          Revista nationala
546  2005  Marmandiu Carmina,    taurinelorPrograme de ameliorare cu    Ştiinţe Agricole, Vol. 1,  1221-4930  cotata CNCSIS,
       Pîrvu Monica, Farcaş N.    nucleu MOET în ferme de elită     nr. 1, ISSN 1582-8549,           categoria B
                       (nucleu MOET dispersat)        Editura Universităţii
                                          "Lucian Blaga", Sibiu
                                          Lucrări ştiinţifice, Seria
                      Accelerating the genetics breeding
                                           Zootehnie, vol. 48,          Revista nationala
                       rhytm in cattle through “in vitro”
547  2005     Marmandiu A                             ISSN 1454-7368,      1222-5304  cotata CNCSIS,
                     fertilisation and collateral selection of
                                             Facultatea de             categoria B
                               bulls
                                             Zootehnie, Iaşi
                                          Lucrări ştiinţifice, Seria
                     Efectul modificării structurii şi mărimii
        Marmandiu A., Pîrvu                          Zootehnie, vol. 48,          Revista nationala
                      populaţiei active asupra progresului
548  2005   Monica, Răducuţă I.,                          ISSN 1454-7368,            cotata CNCSIS,
                       genetic în programele clasice de
       Diniţă Georgeta, Custură I                         Facultatea de             categoria B
                          ameliorare a taurinelor
                                              Zootehnie
                                           Buletinul U.S.A.M.V.,
                      The comparative estimation of the
                                            Seria Medicină            Revista nationala
                        genetic progress expected by
549  2005     Marmandiu A.                            Veterinară, Vol. 62,    1454-2382  cotata CNCSIS,
                        reproduction biotechnologies
                                          ISSN 1454-2382, Cluj-           categoria B
                       implementation in cattle breeding
                                              Napoca,
                                           Buletinul U.S.A.M.V.,
       Marmandiu A., Grosu H.,    Quantification of active population
                                            Seria Medicină            Revista nationala
        Pîrvu Monica, Diniţă     size effect on genetic progress in
550  2005                                      Veterinară, Vol. 62,    1454-2382  cotata CNCSIS,
       Georgeta, Neagu Iuliana,   MOET breeding programmes applying
                                          ISSN 1454-2382, Cluj-           categoria B
           Custură I         bulls selection on collaterals
                                              Napoca,
                                          Lucrări ştiinţifice, Seria
       Diniţă Georgeta, Carmen    The effect of the inbreeding on the
                                           Zootehnie, vol. 48,          Revista nationala
          Antonescu, A.         aminoacids composition in
551  2005                                       ISSN 1454-7368,      1454-7368  cotata CNCSIS,
       Marmandiu, I. Custură,      hemolymph and silk gland in
                                             Facultatea de             categoria B
       Gratziela Victoria Bahaciu          silkworms
                                             Zootehnie, Iaşi
                                          Lucrări ştiinţifice, Seria
         Custură I., Van I.,
                     Researches to determine a selection     Zootehnie, vol. 48,          Revista nationala
        Minodora Tudorache,
552  2005                 index for a Cornish line used as the    ISSN 1454-7368,      1454-7368  cotata CNCSIS,
         Georgeta Diniţă,
                          “mother of the father”        Facultatea de             categoria B
         Marmandiu A.
                                             Zootehnie, Iaşi
                                          Lucrări ştiinţifice, Seria
        Monica Pîrvu, Burlacu                         Zootehnie, vol. 48,          Revista nationala
                       Growth process in females quail
553  2005   R., Marmandiu A.,                           ISSN 1454-7368,      1454-7368  cotata CNCSIS,
                        chicks mathematical assisted
          Cristina Dinu                             Facultatea de             categoria B
                                             Zootehnie, Iaşi
       Diniţă Georgeta, Carmen                        Lucrări ştiinţifice
                    The performances of the silkworm                         Revista nationala
        Antonescu, Camelia                           Zootehnie şi
554  2005              hybrids obtained by crossing of inbred                1221 – 5287  cotata CNCSIS,
       Hodoşan, I. Custură, A.                        Biotehnologii, vol.
                     lines extracted from Băneasa                          categoria B
          Marmandiu                           XXXVIII,Timişoara
         Custură I., Van I.,
                                          Lucrări ştiinţifice
       Minodora Tudorache,                                            Revista nationala
                   Researches to determine a selection      Zootehnie şi
555  2005    Elena Popescu,                                     1221 – 5287  cotata CNCSIS,
                       index for a Cornish line      Biotehnologii, vol.
         Georgeta Diniţă,                                             categoria B
                                         XXXVIII, Timişoara.
          Marmandiu A.
                                          Lucrări ştiinţifice
                                                            Revista nationala
       Pîrvu Monica, Cristina   Influence of the heat stress on the     Zootehnie şi
556  2005                                                1221 – 5287  cotata CNCSIS,
        Dinu, Marmandiu A.      laiyng performances of quails     Biotehnologii, vol.
                                                             categoria B
                                          XXXVIII, Timişoara
                                         Buletinul U.S.A.M.V.,
                                           Seria Medicină           Revista nationala
        Pîrvu Monica, Dinu    Assesment of males quail growth by
557  2005                                     Veterinară, Vol. 62,  1454-2382   cotata CNCSIS,
       Cristina, Marmandiu A         simulation
                                         ISSN 1454-2382, Cluj-          categoria B
                                             Napoca
                                         Buletinul U.S.A.M.V.,
         Pîrvu Monica,      Relation between the dietary protein    Seria Medicină           Revista nationala
558  2005   Marmandiu A., Dinu    level and productive performances at   Veterinară, Vol. 62,  1454-2382   cotata CNCSIS,
          Cristina           laying japanese quai      ISSN 1454-2382, Cluj-          categoria B
                                             Napoca.
       Custură I., Van I., Elena                       Scientific Papers,
                                                            Revista nationala
       Popescu-Micloşanu,     Researches about traits linkage to a  Animal Science, seria
559  2005                                                1582-5876   cotata CNCSIS,
       Minodora Tudorache,        paternal chicken line      D, XLVIII, ISSN 1582-
                                                             categoria B
         Marmandiu A.                            5876, Bucharest
                     The study of the quantitative and    Scientific Papers,
                                                            Revista nationala
       Răducuţă I., Marmandiu    qualitative milk production in the  Animal Science, seria
560  2005                                                1582-5876   cotata CNCSIS,
       A., Iuliana Crînganu    Carpathine goat breed from Turnu    D, XLVIII, ISSN 1582-
                                                             categoria B
                        Măgurele Area biotype        5876, Bucharest
                                      The 34rd International
                                       Session of Scientific
                    Study about production performances                             Revista nationala
        Custură I., Van I.,                     Communications of the
561  2005                  of two broiler hybrids in two                   ISBN 973-86584-3-8  cotata CNCSIS,
         Marmandiu A.                         Faculty of Animal
                         production systems                                 categoria B
                                       Science, ISBN 973-
                                       86584-3-8, Bucharest
                                         Lucrări ştiinţifice "Acta
                                            Universitatis
         Pîrvu Monica,     Efectul selecţiei la o populaţie de vaci  Cibiniensis", Seria               Revista nationala
562  2005  Marmandiu A., Stanciu      din rasa Bălţata cu Negru     Ştiinţe Agricole, Vol. 1,     1221-4930    cotata CNCSIS,
       Mirela, Dinu Cristina         Românească         nr. 1, ISSN 1582-8549,                categoria B
                                          Editura Universităţii
                                         "Lucian Blaga", Sibiu
       Neagu Iuliana, Culea C.,
                    Cercetări privind determinismul unor                             Revista nationala
        Tăpăloagă Dana,                        Lucrări Ştiinţifice, seria
563  2005              caractere într-o populaţie de suine din                   1222-5304    cotata CNCSIS,
         Marmandiu A.,                        C, 1,USAMV Bucuresti
                           rasa Duroc                                    categoria B
        Crivineanu Carmen
       Neagu Iuliana, Culea C.,  Estimarea şi măsurarea progresului                             Revista nationala
                                         Lucrări Ştiinţifice, seria
564  2005   Tăpăloagă Dana,     genetic într-o populaţie de oi din rasa                  1222-5304    cotata CNCSIS,
                                         C, 1,USAMV Bucuresti
         Marmandiu A.              Ţigaie                                    categoria B
                                         Lucrări ştiinţifice seria
        Elena Mitrănescu,    Industrial pollution impact on soil in                           Revista nationala
                                         C (CNCSIS categoria
565  2005    A.Butaru, Dana     chemical unit area from the south of                    1222-5304    cotata CNCSIS,
                                           C), XLVIII vol. 1,
       Tăpăloagă, F.Furnaris          Romania                                    categoria B
                                             Bucureşti
                                          Lucrări Ştiinţifice de
       Elena Mitrănescu, Dana   Researches concerning the physical                             Revista nationala
                                          Medicină Veterinară
566  2005  Tăpăloagă, L.Tudor,     and chemical parameters from                       1222-5304    cotata CNCSIS,
                                         Seria C, XLXIII vol. I,
          F.Furnaris      Dâmboviţa river along Ilfov district                             categoria B
                                             Bucureşti
                                           Lucrări Ştiinţifice
        F.Furnaris, I.Diniţă,  The assessment of diary cow welfare    Medicină Veterinară,               Revista nationala
567  2005   Elena Mitrănescu,     in a farm from the southern area of    Seria C (CNCSIS        1222-5304    cotata CNCSIS,
          C.Togan              Romania           categoria C); XLVIII;               categoria B
                                           Vol. I; Bucureşti
                                          Lucrări Ştiinţifice
                                         Medicină Veterinară,         Revista nationala
        F.Furnaris, C.Togan,  The assessment of the breeding hen
568  2005                                     Seria C (CNCSIS     1222-5304  cotata CNCSIS,
         Elena Mitrănescu   welfare in a farm from Vrancea county
                                         categoria C); XLVIII;         categoria B
                                           Vol. I; Bucureşti
         Elena Mitrănescu,                        Revista Română de
                                                            Revista nationala
          L.Tudor, Dana    Investigaţii privind poluarea cu metale  Medicină Veterinară
569  2005                                                 1220-3173  cotata CNCSIS,
       Tăpăloagă, F.Furnaris,  grele a apelor Dunării în zona Deltei   (CNCSIS categoria
                                                             categoria B
          D.Mitrănescu                          B+), vol. 15, nr. 1
                                        Buletinul USAMV – Cluj
         F.Furnaris, Elena                                          Revista nationala
                    An evaluation of animal welfare in a    Napoca (CNCSIS
570  2005   Mitrănescu, L.Tudor,                                    1454-2382  cotata CNCSIS,
                          farm of diary cows      categoria B+), nr. 62,
         Dana Tăpăloagă                                             categoria B
                                          ISSN 1454 2382
         Elena Mitrănescu,      Observation concerning the
                                        Buletinul USAMV – Cluj         Revista nationala
         V.Teuşdea, Dana     microclimate factors level and their
571  2005                                     Napoca (CNCSIS     1454-2382  cotata CNCSIS,
       Tăpăloagă, F.Furnaris, P.   implications in exensive cattle
                                         categoria B+), nr. 62         categoria B
          R. Tăpăloagă     production system in Ialomiţa area
                     Researches concerning physical,
         Elena Mitrănescu,                       Buletinul USAMV – Cluj         Revista nationala
                       chemical and bacteriological
572  2005  Gratziela Neagoe, Dana                        Napoca (CNCSIS     1454-2382  cotata CNCSIS,
                     indicators of the well water in a pig
        Tăpăloagă, F.Furnaris                       categoria B+), nr. 62         categoria B
                           breeding unit
       Elena Mitrănescu, Dana                        Lucrări ştiinţifice
                    Researches concerning the industrial                      Revista nationala
        Tăpăloagă, L.Tudor,                        Medicină Veterinară
573  2005                 pollution and its influence on the               1222-5304  cotata CNCSIS,
         Ileana Păunescu,                        vol. XXX VIII Timisoara
                       quality of air in Buzău area                        categoria B
           F.Furnaris                         (CNCSIS categoria B)
         Elena Mitrănescu,
                                         Lucrări Ştiinţifice de
          D.Butaru, Dana     Researches concerning copper                        Revista nationala
                                         Medicină Veterinară
574  2005   Tăpăloagă, L.Tudor,   pollution effects on animals in Işalniţa              1222-5304  cotata CNCSIS,
                                        vol. XXX VIII Timisoara
         Ileana Păunescu,         Chemical unit area                          categoria B
                                         (CNCSIS categoria B)
           F.Furnaris
                                         Revista Română de
                      Efectele poluării cu zinc asupra                      Revista nationala
         D. Butaru, Elena                        Medicină Veterinară
575  2005                animalelor din zona unui combinat                 1220-3173  cotata CNCSIS,
           Mitrănescu                         (CNCSIS categoria B+)
                             chimic                             categoria B
                                           vol. 15 nr. 3
                                          Lucrări Ştiinţifice de
        Elena Mitrănescu,     Cercetări privind poluarea cu unele                      Revista nationala
                                          Medicină Veterinară
576  2005    L.Tudor, Dana       metale grele (Cu, Pb, Cd) a râurilor               1222-5304  cotata CNCSIS,
                                         Iaşi (CNCSIS categoria
       Tăpăloagă, F.Furnaris     Firiza şi Tisa în zona Maramureş                        categoria B
                                               B)
                                         Zootehnie şi medicină         Revista nationala
       Şepcaliu Agripina, Ioniţă,  Managementul curativo-profilactic al
577  2005                                    veterinară, ISSN 1220-   1220-8507  cotata CNCSIS,
            L.        tulburărilor de metabolism la bovine
                                             8507, 8             categoria B

        Ioniţă, L., Şepcaliu                        Scientific works , C         Revista nationala
                     The optimization of the bee colonies
578  2005  Agripina, Rădoi, I., Buţu                       Series, XLVIII, vol II,  1222-5304  cotata CNCSIS,
                     examination during the active season.
            Alina                               685-691.             categoria B

        Ioniţă, L., Şepcaliu                         Scientific works, C         Revista nationala
                     The optimization of the bee colonies
579  2005  Agripina, Rădoi, I., Buţu                       Series, XLVIII, vol II,  1222-5304  cotata CNCSIS,
                        examination during spring
            Alina                               692-696              categoria B
                                          Revista de zootehnie şi
                                                             Revista nationala
       Claudia Neacşu, Mihaela    Fumonizinele şi efectele lor asupra    medicină veterinară
580  2005                                                  1220-8507  cotata CNCSIS,
           Popp            sănătăţii porcinelor       nr.2. Editura AGRIS.
                                                              categoria B
                                          ISSN – 1220 – 8507.
                                          Revista de zootehnie
                                          şi medicină veterinară        Revista nationala
581  2005    Mihaela Popp             Boala Marek         nr. 4. Editura AGRIS.  1220-8507  cotata CNCSIS,
                                            ISSN – 1220 –           categoria B
                                              8507.F776
                                           Scientific works, C
       Cornilă, N., Valerica    Hystological aspects of the interstitial                    Revista nationala
                                             Series XLVIII,
582  2005    Dănacu, Ligia       gland from the 30-60 days old boar                1222-5304  cotata CNCSIS,
                                          Veterinary Medicine,
       Diaconescu, Cornilă, M.           testis.                             categoria B
                                            Vol. II Bucharest
        Cornilă, N., Valerica                         Scientific works, C
                       Hystological structure of the                       Revista nationala
         Dănacu, Ligia                             Series XLVIII,
583  2005                seminiferous tubules in 30-60 days of               1222-5304  cotata CNCSIS,
       Diaconescu, Cornilă, M.,                        Veterinary Medicine,
                            age boar                              categoria B
         Nicoleta Mocanu                            Vol. II Bucharest
                                           Scientific works, C
                                                              Revista nationala
        Cornilă, M., Florentina   Data about paraclinical evaluation in    Series XLVIII,
584  2005                                                   1222-5304  cotata CNCSIS,
          Diaconescu         chronic renal failure in dogs     Veterinary Medicine,
                                                               categoria B
                                            Vol. II Bucharest
                     The conduct therapy addopted for       Scientific works, C
                                                              Revista nationala
        Fernoagă, Cristina,   diabetic dogs and cats in the internal     Series XLVIII,
585  2005                                                   1222-5304  cotata CNCSIS,
       Carmen Ioniţă, Cornilă, M.  clinic of the Faculty of Veterinary    Veterinary Medicine,
                                                               categoria B
                         Medicine Bucharest         Vol. II Bucharest 6
                                             Bulletin of the
                                             University of
                                                              Revista nationala
                       Researches about blood picture     Agricultural Science
586  2005  Cornilă, M., Bârţoiu, I.A.                                    1454-2382  cotata CNCSIS,
                        changes in bitch pyometra        and Veterinary
                                                               categoria B
                                          Medicine Cluj-Napoca,
                                          62, Veterinary Medicine

                                             Bulletin of the
                                             University of
                      Researches about blood picture                         Revista nationala
        Cornilă, M., Cristina                        Agricultural Science
587  2005                 changes in dog and cat pancreatic                  1454-2382  cotata CNCSIS,
          Fernoagă.                              and Veterinary
                           insuffiency                              categoria B
                                          Medicine Cluj-Napoca,
                                          62, Veterinary Medicine


                                            4th International
                                          Symposium „Prospects
                                           for the 3rd Millenium
                                           Agriculture” University        Revista nationala
         Emilia Balint, N.     Investigaţii în hemopatiile maligne la
588  2005                                     of Agricultural Sciences  1454-2382  cotata CNCSIS,
       Manolescu, D. Lastofka          câine şi pisică
                                             and Veterinary           categoria B
                                          Medicine Cluj-Napoca,
                                           Buletinul U.S.A.M.V.
                                            Cluj-Napoca, vol. 62
       M.C. Brăslaşu, V. Savu,
                      Utilizarea Pimobendanului vs.      Lucrări ştiinţifice          Revista nationala
        Silvia Joiţa, Elena
589  2005                Digoxinului în insuficienţa cardiacă la  Medicină Veterinară    1222-5304  cotata CNCSIS,
       Daniela Brăslaşu, Emilia
                             câine            vol. XXXVIII             categoria B
        Balint, Aneta Pop
                     Date experimentale privind etograma     Lucr. Ştiinţifice –
        Codreanu, Iuliana, E.                                            Revista nationala
                     câinilor din rasa Ciobănesc german    Medicină Veterinară,
590  2005   Uluitu, M. Codreanu,                                      1222-5304  cotata CNCSIS,
                     pe perioada de serviciului detectare   vol. XXXVIII, USAMV
         Gabriela Negritu                                              categoria B
                         substanţe narcotice          Timişoara
                                           Lucr. Ştiinţifice –
        Eugenia Şendrea, M.    Studiu privind eficienţa norfloxacinei                      Revista nationala
                                          Medicină Veterinară,
591  2005   Codreanu, Iuliana      în combaterea nefropatiilor                    1222-5304  cotata CNCSIS,
                                          vol. XXXVIII, USAMV
          Codreanu           inflamatorii la câine                           categoria B
                                             Timişoara
       Iuliana Codreanu, Coste
                     Observaţii privind urmările deficitului  Lucrări Ştiinţifice Seria        Revista nationala
         Handan, Ioana
592  2005                hidric prelungit la cervidee, perioada    C, XLVIII, vol. I,    1222-5304  cotata CNCSIS,
        Constantinescu, N.
                            de iarnă          Medicină Veterinară           categoria B
        Dojană, M. Codreanu
       Codreanu Iuliana, Coste
                                          Lucrări Ştiinţifice Seria        Revista nationala
         Handan, Ioana     Elemente de profil biochimic sanguin
593  2005                                      C, XLVIII, vol. I,    1222-5304  cotata CNCSIS,
        Constantinescu, N.     la cervidee, în funcţie de vârstă
                                          Medicină Veterinară           categoria B
        Dojană, M. Codreanu
                     Aspecte toxicologice constatate la    Lucrări Ştiinţifice Seria        Revista nationala
       Goran G., Crivineanu V,
594  2005                ovinele crescute într-o zonă poluată     C, XLVIII, vol. I,    1222-5304  cotata CNCSIS,
         Codreanu M.
                            cu cupru           Medicină Veterinară           categoria B
         Crânganu D.,
        Diaconescu A., M.     Evaluarea diagnostică şi abordarea   Lucrări Ştiinţifice Seria        Revista nationala
595  2005  Codreanu, Cristina Preda  terapeutică în tumorile vezicii urinare   C, XLVIII, vol. I,    1222-5304  cotata CNCSIS,
       , Emilia Balint, Iuliana          la câine          Medicină Veterinară           categoria B
           Crânganu
       Codreanu M., Toader P.,                        Lucrări Ştiinţifice Seria        Revista nationala
                      Epilepsia de origine endocrină la
596  2005  Botocică V., Serelena                          C, XLVIII, vol. I,    1222-5304  cotata CNCSIS,
                        câine – prezentare caz
          Cernescu                            Medicină Veterinară           categoria B
                     Date privind incidenţa şi modificările  Lucrări Ştiinţifice Seria            Revista nationala
         Codreanu M., V.
597  2005                 clinice şi paraclinice în boala     C, XLVIII, vol. I,      1222-5304    cotata CNCSIS,
          Crivineanu
                          polichistică renală       Medicină Veterinară                categoria B

                        A study about induced       Lucrări Ştiinţifice Seria            Revista nationala
       Goran G., Crivineanu V.,
598  2005                 methaemoglobinemia by copper       C, XLVIII, vol. I,      1222-5304    cotata CNCSIS,
         Codreanu M.
                       based products in sheep       Medicină Veterinară                categoria B

        Crivineanu V., Goran                        Revista Română de                Revista nationala
                     Micotoxinele – probleme vechi, soluţii
599  2005  G.V., Crivineanu Delia                        Medicină Veterinară,      1220-3173    cotata CNCSIS,
                            moderne
           Carmen                               vol. 1                   categoria B
                      Observaţii privind evoluţia unor
        Dobre, I. R., Şuţeanu,   parametri hematologici consecutiv     Lucrări ştiinţifice              Revista nationala
600  2005  Em., Cojocaru, Nadina    terapiei cu vitamina K1 la câinii de   Medicină Veterinară      1222-5304    cotata CNCSIS,
           Carmen       rasă comună intoxicaţi cu momeli pe       XXXVIII                   categoria B
                        bază de BROMA 2,5 BCR
                     Contributions regarding some clinica
       Dobre, I. R., Şuţeanu,                                                Revista nationala
                       land pathological aspects of     Buletinul U.S.A.M.V.
601  2005  Em., Soare, T., Cojocaru                                       1454-2382    cotata CNCSIS,
                      bromadiolone baits poisoning in      Cluj-Napoca 61
         Nadina Carmen                                                    categoria B
                         common breed dogs
                                          (CD), Ed. Printech,              Revista nationala
         Codreanu M.,      Ghid de ecografie la animalele de
602  2005                                     Bucureşti, ISBN 973-    ISBN 973-718-141-7  cotata CNCSIS,
       Diaconescu A., Bîrţoiu A.        companie
                                            718-141-7                  categoria B

                                         Proceedings Workshop
       Aneta Pop, A. Bîrţoiu, N.  Lectins binding patterns of soluble                        Revista nationala
                                          „Clinica Veterinaria”,
603  2005    Constantin, A.      glycoproteins in canine pregnant                ISBN 9989-774-09-9 cotata CNCSIS,
                                         Ohrid, 361, ISBN 9989-
          Diaconescu       uterus, placenta and amniotic fluid                         categoria B
                                             774-09-9;
                                          Scientific Works, C
                                                                  Revista nationala
        Bîrţoiu A., Crivineanu                        Series Veterinary
604  2005                 Anaesthesia – Risk and Benefits                    1222-5304    cotata CNCSIS,
            Maria                           Medicine, vol.2, ISSN
                                                                   categoria B
                                            1222-5304;
                                             Scientific Works, C
                                                                Revista nationala
       Diaconescu A., Bîrţoiu    The ultrasound exam of mare genital      Series, Veterinary
605  2005                                                     1222-5304  cotata CNCSIS,
        A., Ruxandra Badea             tract            Medicine, vol.2, ISSN
                                                                 categoria B
                                               1222-5304.
                      Investigations on the influence of
                                             Buletinul U.S.A.M.V.
                    cropping systems and erosion on yield                          Revista nationala
       Ailincai, C., Bucur, D.,                          Cluj-Napoca, Seria
606  2005                and soil chemical characteristics in                   1454-2382  cotata CNCSIS,
       Cîmpeanu, S., Ailincai, D                           Agricultura si
                     the Moldavian plain (North-Eastern                           categoria B
                                             Horticultura, vol. IX
                            Romania)
                    Effects of long-term fertilization and      Buletinul U.S.A.M.V.
                                                                Revista nationala
       Ailincai, C., Bucur, D.,  irrigation on wheat and maize yield        Cluj-Napoca, Seria
607  2005                                                     1454-2382  cotata CNCSIS,
       Cîmpeanu, S., Ailincai, D cultivated on slope lands in the North-        Agricultura si
                                                                 categoria B
                          Eastern Romania             Horticultura, vol. IX
                                              Lucrari Stiintifice
                   Buckminster Fuller’s „More With Less”         U.S.A.M.V. "Ion          Revista nationala
608  2005  Garbea, H., Cimpeanu, S Technology and his application in the        Ionescu de la Brad"   1222-5339  cotata CNCSIS,
                         agriculture              Iasi, Seria Agronomie,          categoria B
                                                 Vol 45
                                              Lucrari Stiintifice
                      Inundatiile din România, Evenimente       U.S.A.M.V. "Ion          Revista nationala
       Cimpeanu, S., Garbea,
609  2005                 din trecut si estimari provizorii pentru    Ionescu de la Brad"   1222-5339  cotata CNCSIS,
         H., Garbea, R
                          cele produse in 2005         Iasi Seria Agronomie          categoria B
                                                 vol. 45
                                              Lucrari Stiintifice
                                              U.S.A.M.V. "Ion          Revista nationala
       Cimpeanu, S., Garbea,     Zonele umede în contextul pastrarii
610  2005                                        Ionescu de la Brad"   1222-5339  cotata CNCSIS,
         H., Garbea, R            biodiversitatii
                                             Iasi Seria Agronomie          categoria B
                                                 vol. 45
                                              Lucrari Stiintifice
       Ailincai, D., Ailincai, C., Cercetari privind influenta fertilizarii de    U.S.A.M.V. "Ion          Revista nationala
611  2005  Bucur, D., Cîmpeanu, S.,    lunga durata asupra productiei de       Ionescu de la Brad"   1222-5339  cotata CNCSIS,
        Zbant, M., Mercus, A.      porumb în Câmpia Moldovei         Iasi Seria Agronomie          categoria B
                                                 vol. 45
                                            Lucrari Stiintifice
       Ailincai, C., Bucur, D., Cercetari privind influenta fertilizarii de   U.S.A.M.V. "Ion             Revista nationala
612  2005  Cîmpeanu, S., Ailincai, lunga durata asupra productiei la grau      Ionescu de la Brad"     1222-5339   cotata CNCSIS,
       D., Zbant, M., Mercus, A.      în Campia Moldovei         Iasi Seria Agronomie             categoria B
                                               vol. 45
                                            Revista Constructii           Revista nationala
                       Contorizarea pe circuitele de
613  2005   Burchiu, V., Varsta, A                        Industriale si civile, nr.  1224 – 3949  cotata CNCSIS,
                       alimentare cu apa a locuintelor
                                               53, VI               categoria B

                                            Revista Constructii           Revista nationala
       Varsta, A., Burchiu, V.,
614  2005                 Ce stim si ce nu stim despre apa     Industriale si civile, nr.  1224 – 3949  cotata CNCSIS,
          Caracas, D
                                               59, XII               categoria B
                                           Analele Universitatii
                                           "Ovidius" Constanta -
                      Cimenturi ultrafine cu adaos de         Seria               Revista nationala
615  2005    Rosu Gabriela       cenusa de termocentrala pentru      Constructii/"Ovidius"    1223-7213   cotata CNCSIS,
                         ingineria mediului         University Annals of            categoria B
                                            Constanta - Series
                                             Constructions
                                           Lucrari Stiintifice ale
                                                                Revista nationala
                      Analiza economicã a sistemelor      U.S.A.M.V. Bucuresti,
616  2005      Ene, D                                           1223-7213   cotata CNCSIS,
                            agricole           seria E - Imbunatatiri
                                                                 categoria B
                                           Funanciare, vol. XLVII

                                         Lucrari Stiintifice ale
                                                                Revista nationala
                     Aspecte privind delimitarea zonelor de U.S.A.M.V. Bucuresti,
617  2005   Iancu, P., Pienaru, A.                                       1223-7213   cotata CNCSIS,
                     protecţie a captărilor de apă subterană seria E - Imbunatatiri
                                                                 categoria B
                                         Funanciare, vol. XLVII

                                         Lucrari Stiintifice ale
                       Un model de calcul hidraulic al                          Revista nationala
                                         U.S.A.M.V. Bucuresti,
618  2005   Marin, G., Hancu, S.    drenurilor orizontale tubulare, bazate                 1223-7213   cotata CNCSIS,
                                         seria E - Imbunatatiri
                     pe metoda surselor punctuale si liniare                         categoria B
                                         Funanciare, vol. XLVII
                                          Lucrari Stiintifice ale
                                                               Revista nationala
                     Reconstituirea hidrografului viiturii   U.S.A.M.V. Bucuresti,
619  2005    Marinovici, D                                         1223-7213   cotata CNCSIS,
                    singulare tip pe baza de caracteristici  seria E - Imbunatatiri
                                                                categoria B
                                          Funanciare, vol. XLVII

                                          Lucrari Stiintifice ale
                     Masuri de reducere a riscului de                          Revista nationala
                                          U.S.A.M.V. Bucuresti,
620  2005  Marinovici, D., Luca, E.   poluare in exploatarea iazului de                   1223-7213   cotata CNCSIS,
                                          seria E - Imbunatatiri
                     decantare a grafitului Baia de Fier                          categoria B
                                          Funanciare, vol. XLVII

                                          Lucrari Stiintifice ale
                                                               Revista nationala
                     Masuri ecologice de consolidare a     U.S.A.M.V. Bucuresti,
621  2005     Virsta, A.,                                         1223-7213   cotata CNCSIS,
                     albiei majore a cursurilor de apa    seria E - Imbunatatiri
                                                                categoria B
                                          Funanciare, vol. XLVII

                                          Lucrari Stiintifice ale
                                                               Revista nationala
                    Utilitatea topografiei în amenajãrile de  U.S.A.M.V. Bucuresti,
622  2005     Manea, R.                                          1223-7213   cotata CNCSIS,
                         îmbunãtãþiri funciare      seria E - Imbunatatiri
                                                                categoria B
                                          Funanciare, vol. XLVII

                                          Lucrari Stiintifice ale
                                                               Revista nationala
                     Valorificarea deseurilor din rampa    U.S.A.M.V. Bucuresti,
623  2005     Rosu, G.,                                          1223-7213   cotata CNCSIS,
                      sanitara Popesti – Leordeni…      seria E - Imbunatatiri
                                                                categoria B
                                          Funanciare, vol. XLVII

                                          Lucrari Stiintifice ale
                                                               Revista nationala
                     Reciclarea deseurilor de beton din    U.S.A.M.V. Bucuresti,
624  2005  Rosu, G., Molan D., M.                                       1223-7213   cotata CNCSIS,
                           demolari           seria E - Imbunatatiri
                                                                categoria B
                                          Funanciare, vol. XLVII

                                           Revista Constructii           Revista nationala
       Varsta, A., Caracas, D.,
625  2005                Locuinta si starea noastra de confort   Industriale si civile, nr.  1224 – 3949  cotata CNCSIS,
          Burchiu, V.
                                              62, XV               categoria B
                                           Analele Universitatii
                                          "Ovidius" Constanta -
                     Aspects regarding the pollution and        Seria              Revista nationala
626  2005      Iancu P.,       protection of underground water      Constructii/"Ovidius"   1223-7213  cotata CNCSIS,
                            sources           University Annals of           categoria B
                                           Constanta - Series
                                            Constructions
                                           Buletinul Institutului
         Maracineanu, F.,     Studii economice privind solutiile                        Revista nationala
                                           Politehnic din Iasi-
627  2005  Nistreanu, M., Constantin  tehnice utilizate in consolidarile de                1224-3892  cotata CNCSIS,
                                          Sectia: Hidrotehnica,
             E.             maluri si de albie                            categoria B
                                               vol, X
         Maracineanu, F.,      Pagube produse de inundatii si     Analele Universitatii din        Revista nationala
628  2005    Nistreanu, M.,     prevenirea lor in bazinul hidrografic   Oradea. Fascicola     1224-6255  cotata CNCSIS,
         Constantin, E             Crisuri           Protectia Mediului            categoria B

                                          Analele Universitatii din        Revista nationala
        Maracineanu, F.,      Valorificarea durabila a resurselor
629  2005                                      Oradea. Fascicola     1224-6255  cotata CNCSIS,
       Constantin, E., Semcu A   agricole si silvice din judetul Prahova
                                           Protectia Mediului            categoria B
                                          Buletinul U.S.A.M.V.
                    Studii privind dezvoltarea durabila a                        Revista nationala
        Maracineanu, F.,                           Cluj-Napoca, Seria
630  2005              spatiului rural din judetul Prahova prin                 1454-2382  cotata CNCSIS,
       Constantin, E., Semcu, A                          Agricultura si
                     lucrari de imbunatatiri funciare                          categoria B
                                             Horticultura
                                          Lucrari Stiintifice ale
                     Study of the influence of some rooting                       Revista nationala
                                          U.S.A.M.V. Bucuresti,
631  2005   Gala, R., Armeanu, I.,   stimulators on the clematis patens                 12222-5312  cotata CNCSIS,
                                          seria B – Horticultura,
                          “multiblue” cutings                            categoria B
                                             Vol XLVIII
                     Research concerning the increase of                        Revista nationala
                                          Bulletin UASVM Cluj-
632  2005    Popescu Agatha     profitability in Beekeeping by creating                1454-2382  cotata CNCSIS,
                                             Napoca 61
                           commercial apiarie                            categoria B

                      Research concerning dairy cows ,                         Revista nationala
                                          Bulletin UASVM Cluj-
633  2005    Popescu Agatha     farm structure and milk performances                 1454-2382  cotata CNCSIS,
                                             Napoca 61
                       in the proximity of the capital                         categoria B
                                           Lucrari Stiin tifice Seria
                     The improvement modalities for the                          Revista nationala
        Tindeche Cristiana,                          I, Management agricol,
634  2005                financial-economic performances at                    1453-1410  cotata CNCSIS,
       Condei Reta, Tindeche P                          USAMV a Banatului
                      the level to one agrofood company                          categoria B
                                              Timisoara
                                           Lucrari Stiin tifice Seria
                                                               Revista nationala
       Condei Reta, Tindeche     The new tendincies in human       I, Management agricol,
635  2005                                                    1453-1410  cotata CNCSIS,
          Cristiana         resources of management          USAMV a Banatului
                                                                categoria B
                                              Timisoara
                                           Lucrari stiintifice 48 ,         Revista nationala
                     Conservarea solului: probleme şi
636  2005  Hontus Adelaida Cristina                        Agricultura , USAMV     1454-7376  cotata CNCSIS,
                    soluţii în vederea amenajării teritoriului
                                                Iasi               categoria B

                                           Lucrari stiintifice 48 ,         Revista nationala
                    Mediul înconjurător şi apa. Probleme
637  2005  Hontus Adelaida Cristina                        Agricultura , USAMV     1454-7376  cotata CNCSIS,
                           şi soluţii
                                                Iasi               categoria B

                                           Lucrari stiintifice 48 ,         Revista nationala
                    Construirea unei case prin tehnologia
638  2005  Hontus Adelaida Cristina                        Agricultura , USAMV     1454-7376  cotata CNCSIS,
                       ecologică IZODOM 2000
                                                Iasi               categoria B
                                            Lucrări ştiinţifice
                                                               Revista nationala
                                           Agricultura Seria A,
639  2005  Hontus Adelaida Cristina      Lemnul în construcţii                      1222-5339  cotata CNCSIS,
                                            XLVIII, USAMV
                                                                categoria B
                                              Bucuresti
                                            Lucrări ştiinţifice
                                                               Revista nationala
                    Metode ecologice pentru construirea      Agricultura Seria A,
640  2005  Hontus Adelaida Cristina                                       1222-5339  cotata CNCSIS,
                           de case              XLVIII, USAMV
                                                                categoria B
                                              Bucuresti
                                           Proceding of the
                                            International
                                            Conference
                                         "Agricultura land Food
                     Impactul îmburuienării culturii de                            Revista nationala
       Gîdea M., Farcaş N.,                         Sciences, Processes   973 – 739 – 093 – 8
641  2005               porumb asupra unor elementelor de                             cotata CNCSIS,
          Ciontu C                             and Technologies",   973 – 739 – 096 – 2
                          producţie                                    categoria B
                                         Sibiu, Romania, Vol 3,
                                          Section Agriculture,
                                         University Lucian Blaga
                                              Sibiu
                                          Lucrări ştiinţifice,             Revista nationala
        Gîdea M., C. Ciontu,    Rolul elementelor tehnologice în
642  2005                                    UŞAMVB, Seria A, Vol.     1222-5339     cotata CNCSIS,
         Mariana Burcea        păstrarea biodiversităţii
                                             XLVIII                   categoria B

                     Noi soluţii tehnologice în controlul    Lucrări ştiinţifice,             Revista nationala
        Ciontu C.,Iosif V.,
643  2005                buruienilor la cultura de floarea     UŞAMVB., Seria A,      1222-5339     cotata CNCSIS,
       Săvulescu I.,Gîdea M.
                            soarelu             Vol. XLVIII                 categoria B

       Burcea Mariana , Gîdea    Promovarea noilor generaţii de      Lucrări ştiinţifice,             Revista nationala
644  2005  M., Ciontu C., Adina    agregate pentru lucrări ale solului în  UŞAMVB, Seria A, Vol.     1222-5339     cotata CNCSIS,
           Burcea         contextul agriculturii durabil       XLVIII                   categoria B

                                          Lucrări ştiinţifice,             Revista nationala
        M. Gîdea, C. Ciontu,    Rolul elementelor tehnologice în
645  2005                                    U.Ş.A.M.V.B., Seria A,    1222-5339     cotata CNCSIS,
         Mariana Burcea        păstrarea biodiversităţii
                                            Vol. XLVIII                 categoria B
                    Cercetări privind influenţa combaterii
        Niculina Gheorghiţă,  chimice a buruienilor asupra activităţii  Lucrări ştiinţifice,              Revista nationala
646  2005  V.G.Ghiţă, C. Ciontu,   biotice şi enzimatice ale solului pe  UŞAMVB, Seria A, Vol.     1222-5339     cotata CNCSIS,
       D.I.Săndoiu, Gh. Ştefanic fond diferit de fertilizare şi lucrare de    XLVIII                   categoria B
                          bază a acestuia
                     Cercetări privind aplicarea noilor
                                          Lucrări ştiinţifice,              Revista nationala
       Drăguleasa I., Bolchiş  erbicide la cultura de floarea soarelui
647  2005                                    UŞAMVB, Seria A, Vol.     1222-5339     cotata CNCSIS,
          A., C.Ciontu      pe solul brun roşcat de la Moara
                                            XLVIII                   categoria B
                           Domnească
                                       Proceding of the
                                        International
                                         Conference
                  Cercetări privind Pragul de competiţie, "Agricultura land Food
                                                           Revista nationala
                  pragul de dăunare şi pragul economic Sciences, Processes     973-739-093-8
648  2005    Gîdea M.                                              cotata CNCSIS,
                   de dăunare al culturii de grâu la   and Technologies"    973-739-096-2
                                                            categoria B
                       Cirsium arvense       Sibiu, Romania, Vol 3,
                                      Section Agriculture,
                                      University Lucian Blaga
                                           Sibiu
                                       Proceding of the
                                        International
                                         Conference
                                      "Agricultura land Food
                                                           Revista nationala
                                      Sciences, Processes   973-739-093-8
649  2005  Farcaş N., Gîdea M.    Rolul serviciilor în agricultură                       cotata CNCSIS,
                                       and Technologies"    973-739-096-2
                                                            categoria B
                                      Sibiu, Romania, Vol 3,
                                      Section Agriculture,
                                      University Lucian Blaga
                                           Sibiu
                                      In abstracts Journal of
                                      Experimental Botany ,
                  Xanthium strumarium - correlation
                                      mar 2005; 56, i 13 – i          Revista nationala
                    between the depth of seed
650  2005  . Gîdea M., Bunea L                     35. cp.21. On line ISSN  1460 – 2431   cotata CNCSIS,
                  incorporation and the time of their
                                       1460 – 2431 – print            categoria B
                        germination
                                       ISSN 0022 – 0957,
                                     Oxford university (eng);

                   Relaţii între adâncimea la care se   Lucrări ştiinţifice,          Revista nationala
651  2005    Gîdea M.       găsesc seminţele de Xanthium     UŞAMVB., Seria A,     1222-5339   cotata CNCSIS,
                   strumarium şi momentul germinării     Vol. XLVIII              categoria B
       Gabriela Neaţă, Roxana
                       Metode de analiză şi control a     Lucrări ştiinţifice,        Revista nationala
         Madjar, Velicica
652  2005                nitraţilor din produse obţinute prin   U.Ş.A.M.V.B., Seria A,  1222-5339  cotata CNCSIS,
        Davidescu, Violeta
                          agricultură ecologică         Vol. XLIX             categoria B
       Dumitraşcu, Janina Caisîn
       Ciofu Ruxandra, Madjar
                      Cercetări privind influenţa foliilor   Lucrări ştiinţifice,
        Roxana, Davidescu                                             Revista nationala
                      fotoselective asupra producţiei şi   U.Ş.A.M.V.Timişoara.,
653  2006  Velicica, Neaţă Gabriela,                                    1221-5279  cotata CNCSIS,
                      conţinutului în nitraţi la tomatele  Fac.Horticultură, Seria
        Dobrin Elena, Roşu                                             categoria B
                          cultivate în solar            X
            Mihaela
                                          Cercetări Ştiinţifice,
        Davidescu Velicica,
                      Behaviours of Chamaecyparis         Seria a X a,           Revista nationala
       Madjar Roxana, Florea
654  2006                 sp.cultivated in containers under    Horticultură, Inginerie  1221-5279  cotata CNCSIS,
        L.,Peticilă A., Neaţă
                      substrate pH correcting effect     Genetică, Ed.Agroprint         categoria B
           Gabriela
                                             Timişoara
        Mănescu Cristina,
                                           Lucrări ştiinţifice,        Revista nationala
        Davidescu Velicica,
655  2006                 Mineral nutrition of urban trees    USAMV B, Seria B, vol.  1222-5312  cotata CNCSIS,
       Madjar Roxana, Neaţă
                                             XLVIII              categoria B
         G., Caisîn J.
        Mănescu Cristina,     A study regarding the possibility of    Lucrări ştiinţifice,        Revista nationala
656  2006  Davidescu Velicica, ,     using dendrological species as     USAMV B, Seria B, vol.  1222-5312  cotata CNCSIS,
       Neaţă G., Madjar Roxana    indicators of sulphur air pollution      XLVIII              categoria B

       Caisîn janina, Davidescu   Influence of preservation solutions    Lucrări ştiinţifice,        Revista nationala
657  2006  Velicica, Neaţă Gabriela,   recipies on the Spathiphyllum cut    USAMV B, Seria B, vol.  1222-5312  cotata CNCSIS,
         Madjar Roxana             flowers             XLVIII              categoria B

         Madjar Roxana,    The behaviour of Chamaecyparis sp.      Lucrări ştiinţifice,        Revista nationala
658  2006   Davidescu Velicica,   cultivated in container on different    USAMV B, Seria B, vol.  1222-5312  cotata CNCSIS,
       Neaţă Gabriela, Florea L.        substrates              XLVIII              categoria B

       Gabriela Neaţă, Roxana
                       A comparative study regarding      Lucrări ştiinţifice,        Revista nationala
        Madjar, Velicica
659  2006                nitrates analyze applied on biological  USAMV B, Seria B, vol.  1222-5312  cotata CNCSIS,
       Davidescu, Ioana Dima,
                            products             XLVIII              categoria B
         Janina Caisîn
                                            Lucrările celei de a
         M. Mihalache, Şt.                                             Revista nationala
                      Caracterizarea solurilor din incinta     XVIII Conferinţe
660  2006  Poienaru, S. Udrescu, L.                                      0733-9437  cotata CNCSIS,
                         îndiguită Balta Borcea       Naţionale pentru Ştiinţa
            Ilie                                                 categoria B
                                           Solului, Cluj Napoca

                                            Lucrări ştiinţifice,        Revista nationala
        L. Ilie, M. Dumitru, M.  Influenţa agriculturii organice asupra
661  2006                                      U.S.A.M.V Bucureşti,   1222-5339  cotata CNCSIS,
           Mihalache       potenţialului productiv al solurilor
                                            Seria A, vol. XLIX          categoria B
                     Vertisolurile şi solurile cu proprietăţi
        Claudia Andreiaşi, A.     vertice din Câmpia Boianu –        Lucrări ştiinţifice,        Revista nationala
662  2006  Basarabă, N. Andreiaşi, I.   caracterizare ecopedologică şi      U.S.A.M.V Bucureşti,   1222-5339  cotata CNCSIS,
           Irimia         bonitare – referire la grupul       Seria A, vol. XLIX          categoria B
                      Drăgăneşti-Olt şi Potcoava-Sineşti
       Claudia Andreiaşi, A.
                     Ecopedologia părţii de sud a regiunii     Lucrări ştiinţifice,        Revista nationala
       Basarabă, N. Andreiaşi,
663  2006                 Odessa, perimetrul Kitai-Izmail-     U.S.A.M.V Bucureşti,   1222-5339  cotata CNCSIS,
        Irina Moise Liliana
                       Katalbug (Republica Ucraina)        Seria A, vol. XLIX          categoria B
          Panaitescu
                      Caracterizarea ecopedologică şi
        Basarabă, Claudia                            Lucrări ştiinţifice,        Revista nationala
                       bonitarea grupului de ferme
664  2006  Andreiaşi, N. Andreiaşi,                        U.S.A.M.V Bucureşti,   1222-5339  cotata CNCSIS,
                     Radomireşti şi Bucşa-Mihăileşti de la
          Liliana Miron                            Seria A, vol. XLIX          categoria B
                       S.C. „Poiana” S.A. – judeţul Olt
                                            Sesiunea ştiinţifica
                   The estimation of drought process in
       Claudia Andreiaşi, N.                          USAMV Bucureşti,           Revista nationala
                   Romanian's south-est in connection
665  2006   Andreiaşi, Liliana                            Facultatea de     1222-5312  cotata CNCSIS,
                   with pedoclimatic relation – reference
       Panaitescu, A. Basarabă                         Horticultură, Seria B,         categoria B
                   to Baragan agrary region of Ialomita
                                              vol. XLIX
                                            Sesiunea ştiinţifica
       Claudia Andreiaşi, N.                          USAMV Bucureşti,           Revista nationala
                     The chernoyems “island” located in
666  2006   Andreiaşi, Liliana                            Facultatea de     1222-5312  cotata CNCSIS,
                     Socol-Bazias, Caras-Severin county
       Panaitescu, A. Basarabă                         Horticultură, Seria B,         categoria B
                                              vol. XLIX
                                           Sesiunea ştiinţifica
       Claudia Andreiaşi, N.                         USAMV Bucureşti,           Revista nationala
                     The chernoyems “island” located in
667  2006   Andreiaşi, Liliana                           Facultatea de      1222-5312  cotata CNCSIS,
                     Socol-Bazias, Caras-Severin county
       Panaitescu, A. Basarabă                        Horticultură, Seria B,          categoria B
                                             vol. XLIX
         Răduică Daniela,     The influence of assortment and      Lucrări ştiinţifice,         Revista nationala
668  2006  Luchian Viorica, Atanasiu   fertilization on the yield of sweet   USAMV B, Seria B, vol.   1222-5312  cotata CNCSIS,
        N., Neaţă Gabriela     pepper cultivated in open field        XLVIII              categoria B
       Bîrcă Daniela, Atanasiu
                     The influence of assortment and time  Lucrări ştiinţifice,           Revista nationala
         N., Câmpeanu
669  2006                of harvest and the quality of summer- USAMV B, Seria B, vol.     1222-5312  cotata CNCSIS,
         Gheorghe, Neaţă
                         autumn tomatoes fruits        XLVIII                 categoria B
           Gabriela
         Maacaroun A.,
                     The effect of the irrigation with saline   Lucrări ştiinţifice,         Revista nationala
        Davidescu Velicica,
670  2006                water on the development and the     USAMV B, Seria B, vol.   1222-5312  cotata CNCSIS,
       Madjar Roxana, Neaţă
                       quality of the tomato fruits         XLVIII              categoria B
           Gabriela
                                            Proceedings of
        Roxana Madjar, Liviu
                      Ornamental plants development      Romanian Academy,           Revista nationala
         Florea, Velicica
671  2006                during the vegetation period under the   series B: Chemistry,   1454-8267  cotata CNCSIS,
        Davidescu, Gabriela
                     acidifying effect of the substrate pH    Life Sciences and           categoria B
           Neata
                                             Geosciences
       P.Dobre, N.Farcas, Nina Posibilitati de reducere a costurilor      Lucrari stiintifice         Revista nationala
672  2006   Musat, I.Boruga,   prin utilizarea uleiurilor vegetale brute    USAMV-B. Seria B-     1222-5312  cotata CNCSIS,
       O.Popescu, C.Iacomi        la motoarele termice          Horticultura             categoria B
                                           Lucrări ştiinţifice ale
                                                              Revista nationala
        Roman Gh.V., Elena    Ecological agriculture – a strategy for   USAMV – Timişoara,
673  2006                                                   1221-5279  cotata CNCSIS,
        Nistor, Maria Toader      a sustainable development       Vol. XXXVII, Editura
                                                               categoria B
                                           Agroprint Timişoara
                                           Lucrări ştiinţifice ale
                     Research on biology of Amaranthus                        Revista nationala
        Maria Toader, Gh.V.                          USAMV – Timişoara,
674  2006                 species under climatic chamber                   1221-5279  cotata CNCSIS,
           Roman                              Vol. XXXVII, Editura
                           conditions                               categoria B
                                           Agroprint Timişoara
                     Cercetări privind compoziţia chimică    Lucrări ştiinţifice ale        Revista nationala
          Maria Toader,
675  2006                  şi calitatea recoltei la specia     USAMV Iaşi, Seria    1454-7376  cotata CNCSIS,
          Gh.V.Roman
                        Fagopyrum escullentum         Agronomie, vol. 49           categoria B
                     Culturi agricole alternative utilizate în   Lucrări ştiinţifice
                                                              Revista nationala
          Maria Toader,      cadrul sistemului de agricultură      USAMV Bucureşti,
676  2006                                                   1222-5339  cotata CNCSIS,
          Gh.V.Roman         ecologică – studiu de caz       Seria A, Agronomie,
                                                               categoria B
                         Chenopodium quinoa         Vol. XLIX, Bucureşti
                                            Lucrări ştiinţifice
       Elena Mirela Popescu,                                            Revista nationala
                      Date statistice privind deszoltarea    USAMV Bucureşti,
677  2006   Gh.V. Romna, Alina                                       1222-5339  cotata CNCSIS,
                         agriculturiie cologice       Seria A, Agronomie,
          Maria Truţă                                                categoria B
                                           Vol. XLIX, Bucureşti
                                            Lucrări ştiinţifice
                       Situaţia agriculturii organice                        Revista nationala
       Elena Popescu Mirela,                          USAMV Bucureşti,
678  2006                 (ecologice) pe plan european şi                  1222-5339  cotata CNCSIS,
         Gh.V. Roman                            Seria A, Agronomie,
                             mondial                               categoria B
                                           Vol. XLIX, Bucureşti
                                            Lucrări ştiinţifice
        31. Alina Maria Truţă,                                           Revista nationala
                     Diferenţe între agricultura ecologică şi   USAMV Bucureşti,
679  2006   Gh.V. Romna, Elena                                       1222-5339  cotata CNCSIS,
                        agricultura convenţională      Seria A, Agronomie,
         Mirela Popescu                                               categoria B
                                           Vol. XLIX, Bucureşti
                                            Lucrări ştiinţifice
                     Situaţia actuală a utilizării tehnologiei                     Revista nationala
       32. Romna Gh.V., Maria                          USAMV Bucureşti,
680  2006                  informaţiei şi a internetului în                 1222-5339  cotata CNCSIS,
          Toader                              Seria A, Agronomie,
                         agricultura ecologică                           categoria B
                                           Vol. XLIX, Bucureşti
                                            Lucrări ştiinţifice
                      EnTecNet – un curs de învăţare a                        Revista nationala
       33. Alina Săcălean, Gh.V.                        USAMV Bucureşti,
681  2006                 limbii germane adresat celor ce                  1222-5339  cotata CNCSIS,
            Roman                             Seria A, Agronomie,
                       studiază problemele mediului                          categoria B
                                           Vol. XLIX, Bucureşti
                                            Lucrări ştiinţifice
                     Academicianul Profesor dr.doc.David                        Revista nationala
                                           USAMV Bucureşti,
682  2006     Roman Gh.V.      Davidescu, Patriarhul agrochimiei                  1222-5339  cotata CNCSIS,
                                           Seria A, Agronomie,
                           româneşti                                categoria B
                                              Vol. XLIX
                                            Lucrări ştiinţifice
                     Strategii privind utilizarea energetică a                     Revista nationala
        Lenuţa Iuliana Epure,                         USAMV Bucureşti,
683  2006                  biomasei produse pe teritoriul                  1222-5339  cotata CNCSIS,
         Gh.V. Roman                            Seria A, Agronomie,
                             românesc                              categoria B
                                              Vol. XLIX
       Vamanu E., Vamanu A.,     Biotechnological researches
        Popa O., Câmpeanu     concerning the multiplication of a                        Revista nationala
                                          Biotechnol. Letters,
684  2006   Gheorghe, Albulescu    Lactobacillus plantarum strain on                  1224-5984  cotata CNCSIS,
                                          Bucharest, vol. 11, nr. 2
        Mihaela, Drugulescu    media with pollen for the obtaining of                       categoria B
           Manuel,         a probiotic product, Roum
       Gabriela Neaţă, Roxana
                       Metode de analiză şi control a     Lucrări ştiinţifice,         Revista nationala
         Madjar, Velicica
685  2006                nitraţilor din produse obţinute prin   U.Ş.A.M.V.B., Seria A,   1222-5339  cotata CNCSIS,
        Davidescu, Violeta
                          agricultură ecologică         Vol. XLIX              categoria B
       Dumitraşcu, Janina Caisîn
       Ciofu Ruxandra, Madjar
                      Cercetări privind influenţa foliilor   Lucrări ştiinţifice,
        Roxana, Davidescu                                              Revista nationala
                      fotoselective asupra producţiei şi   U.Ş.A.M.V.Timişoara.,
686  2006  Velicica, Neaţă Gabriela,                                     1221-5279  cotata CNCSIS,
                      conţinutului în nitraţi la tomatele  Fac.Horticultură, Seria
        Dobrin Elena, Roşu                                              categoria B
                          cultivate în solar            X
            Mihaela
                                          Cercetări Ştiinţifice,
        Davidescu Velicica,
                      Behaviours of Chamaecyparis         Seria a X a,            Revista nationala
       Madjar Roxana, Florea
687  2006                 sp.cultivated in containers under    Horticultură, Inginerie   1221-5279  cotata CNCSIS,
        L.,Peticilă A., Neaţă
                      substrate pH correcting effect     Genetică, Ed.Agroprint          categoria B
           Gabriela
                                             Timişoara
        Mănescu Cristina,
                                           Lucrări ştiinţifice,         Revista nationala
        Davidescu Velicica,
688  2006                 Mineral nutrition of urban trees    USAMV B, Seria B, vol.   1222-5312  cotata CNCSIS,
       Madjar Roxana, Neaţă
                                             XLVIII               categoria B
         G., Caisîn J.
        Mănescu Cristina,     A study regarding the possibility of    Lucrări ştiinţifice,         Revista nationala
689  2006  Davidescu Velicica, ,     using dendrological species as     USAMV B, Seria B, vol.   1222-5312  cotata CNCSIS,
       Neaţă G., Madjar Roxana    indicators of sulphur air pollution      XLVIII               categoria B

       Caisîn janina, Davidescu   Influence of preservation solutions    Lucrări ştiinţifice,         Revista nationala
690  2006  Velicica, Neaţă Gabriela,   recipies on the Spathiphyllum cut    USAMV B, Seria B, vol.   1222-5312  cotata CNCSIS,
         Madjar Roxana             flowers             XLVIII               categoria B

         Madjar Roxana,    The behaviour of Chamaecyparis sp.      Lucrări ştiinţifice,         Revista nationala
691  2006   Davidescu Velicica,   cultivated in container on different    USAMV B, Seria B, vol.   1222-5312  cotata CNCSIS,
       Neaţă Gabriela, Florea L.        substrates              XLVIII               categoria B
       Gabriela Neaţă, Roxana
                       A comparative study regarding      Lucrări ştiinţifice,            Revista nationala
        Madjar, Velicica
692  2006                nitrates analyze applied on biological   USAMV B, Seria B, vol.    1222-5312    cotata CNCSIS,
       Davidescu, Ioana Dima,
                             products              XLVIII                 categoria B
         Janina Caisîn

                                            Lucrările celei de a
         M. Mihalache, Şt.                                                Revista nationala
                      Caracterizarea solurilor din incinta     XVIII Conferinţe
693  2006  Poienaru, S. Udrescu, L.                                     ISBN: 973-8475-96-2 cotata CNCSIS,
                         îndiguită Balta Borcea       Naţionale pentru Ştiinţa
            Ilie                                                    categoria B
                                           Solului, Cluj Napoca

                                            Lucrări ştiinţifice,           Revista nationala
        L. Ilie, M. Dumitru, M.  Influenţa agriculturii organice asupra
694  2006                                      U.S.A.M.V Bucureşti,    1222-5339    cotata CNCSIS,
           Mihalache       potenţialului productiv al solurilor
                                            Seria A, vol. XLIX             categoria B
                     Vertisolurile şi solurile cu proprietăţi
        Claudia Andreiaşi, A.     vertice din Câmpia Boianu –        Lucrări ştiinţifice,           Revista nationala
695  2006  Basarabă, N. Andreiaşi, I.   caracterizare ecopedologică şi      U.S.A.M.V Bucureşti,    1222-5339    cotata CNCSIS,
           Irimia         bonitare – referire la grupul       Seria A, vol. XLIX             categoria B
                      Drăgăneşti-Olt şi Potcoava-Sineşti
       Claudia Andreiaşi, A.
                     Ecopedologia părţii de sud a regiunii     Lucrări ştiinţifice,           Revista nationala
       Basarabă, N. Andreiaşi,
696  2006                 Odessa, perimetrul Kitai-Izmail-     U.S.A.M.V Bucureşti,    1222-5339    cotata CNCSIS,
        Irina Moise Liliana
                       Katalbug (Republica Ucraina)        Seria A, vol. XLIX             categoria B
          Panaitescu
                      Caracterizarea ecopedologică şi
        Basarabă, Claudia                            Lucrări ştiinţifice,           Revista nationala
                       bonitarea grupului de ferme
697  2006  Andreiaşi, N. Andreiaşi,                        U.S.A.M.V Bucureşti,    1222-5339    cotata CNCSIS,
                     Radomireşti şi Bucşa-Mihăileşti de la
          Liliana Miron                            Seria A, vol. XLIX             categoria B
                       S.C. „Poiana” S.A. – judeţul Olt
                                            Sesiunea ştiinţifica
                   The estimation of drought process in
       Claudia Andreiaşi, N.                          USAMV Bucureşti,              Revista nationala
                   Romanian's south-est in connection
698  2006   Andreiaşi, Liliana                            Facultatea de      1222-5312    cotata CNCSIS,
                   with pedoclimatic relation – reference
       Panaitescu, A. Basarabă                         Horticultură, Seria B,            categoria B
                   to Baragan agrary region of Ialomita
                                              vol. XLIX
                                           Sesiunea ştiinţifica
       Claudia Andreiaşi, N.                         USAMV Bucureşti,            Revista nationala
                     The chernoyems “island” located in
699  2006   Andreiaşi, Liliana                           Facultatea de       1222-5312  cotata CNCSIS,
                     Socol-Bazias, Caras-Severin county
       Panaitescu, A. Basarabă                        Horticultură, Seria B,           categoria B
                                             vol. XLIX
         Răduică Daniela,     The influence of assortment and      Lucrări ştiinţifice,          Revista nationala
700  2006  Luchian Viorica, Atanasiu   fertilization on the yield of sweet   USAMV B, Seria B, vol.    1222-5312  cotata CNCSIS,
        N., Neaţă Gabriela     pepper cultivated in open field        XLVIII               categoria B
       Bîrcă Daniela, Atanasiu
                     The influence of assortment and time  Lucrări ştiinţifice,            Revista nationala
         N., Câmpeanu
701  2006                of harvest and the quality of summer- USAMV B, Seria B, vol.      1222-5312  cotata CNCSIS,
         Gheorghe, Neaţă
                         autumn tomatoes fruits        XLVIII                  categoria B
           Gabriela
         Maacaroun A.,
                     The effect of the irrigation with saline   Lucrări ştiinţifice,          Revista nationala
        Davidescu Velicica,
702  2006                water on the development and the     USAMV B, Seria B, vol.    1222-5312  cotata CNCSIS,
       Madjar Roxana, Neaţă
                       quality of the tomato fruits         XLVIII               categoria B
           Gabriela
                                            Proceedings of
        Roxana Madjar, Liviu
                      Ornamental plants development      Romanian Academy,            Revista nationala
         Florea, Velicica
703  2006                during the vegetation period under the   series B: Chemistry,    1454-8267  cotata CNCSIS,
        Davidescu, Gabriela
                     acidifying effect of the substrate pH    Life Sciences and            categoria B
           Neata
                                             Geosciences
       P.Dobre, N.Farcas, Nina Posibilitati de reducere a costurilor                         Revista nationala
                                          Lucrari stiintifice. Seria
704  2006   Musat, I.Boruga,   prin utilizarea uleiurilor vegetale brute                  1222-5312  cotata CNCSIS,
                                             Horticultura
       O.Popescu, C.Iacomi        la motoarele termice                              categoria B
                                           Lucrări ştiinţifice ale
                                                               Revista nationala
        Roman Gh.V., Elena    Ecological agriculture – a strategy for   USAMV – Timişoara,
705  2006                                                    1221-5295  cotata CNCSIS,
        Nistor, Maria Toader      a sustainable development       Vol. XXXVII, Editura
                                                                categoria B
                                           Agroprint Timişoara
                                           Lucrări ştiinţifice ale
                     Research on biology of Amaranthus                         Revista nationala
        Maria Toader, Gh.V.                          USAMV – Timişoara,
706  2006                 species under climatic chamber                    1221-5295  cotata CNCSIS,
           Roman                              Vol. XXXVII, Editura
                           conditions                                categoria B
                                           Agroprint Timişoara
                     Cercetări privind compoziţia chimică    Lucrări ştiinţifice ale        Revista nationala
          Maria Toader,
707  2006                  şi calitatea recoltei la specia     USAMV Iaşi, Seria    1454-7414  cotata CNCSIS,
          Gh.V.Roman
                        Fagopyrum escullentum         Agronomie, vol. 49           categoria B
                     Culturi agricole alternative utilizate în   Lucrări ştiinţifice
                                                              Revista nationala
          Maria Toader,      cadrul sistemului de agricultură      USAMV Bucureşti,
708  2006                                                   1222-5339  cotata CNCSIS,
          Gh.V.Roman         ecologică – studiu de caz       Seria A, Agronomie,
                                                               categoria B
                         Chenopodium quinoa         Vol. XLIX, Bucureşti
                                            Lucrări ştiinţifice
       Elena Mirela Popescu,                                            Revista nationala
                      Date statistice privind deszoltarea    USAMV Bucureşti,
709  2006   Gh.V. Romna, Alina                                       1222-5339  cotata CNCSIS,
                         agriculturiie cologice       Seria A, Agronomie,
          Maria Truţă                                                categoria B
                                           Vol. XLIX, Bucureşti
                                            Lucrări ştiinţifice
                       Situaţia agriculturii organice                        Revista nationala
       Elena Popescu Mirela,                          USAMV Bucureşti,
710  2006                 (ecologice) pe plan european şi                  1222-5339  cotata CNCSIS,
         Gh.V. Roman                            Seria A, Agronomie,
                             mondial                               categoria B
                                           Vol. XLIX, Bucureşti
                                            Lucrări ştiinţifice
        31. Alina Maria Truţă,                                           Revista nationala
                     Diferenţe între agricultura ecologică şi   USAMV Bucureşti,
711  2006   Gh.V. Romna, Elena                                       1222-5339  cotata CNCSIS,
                        agricultura convenţională      Seria A, Agronomie,
         Mirela Popescu                                               categoria B
                                           Vol. XLIX, Bucureşti
                                            Lucrări ştiinţifice
                     Situaţia actuală a utilizării tehnologiei                     Revista nationala
       32. Romna Gh.V., Maria                          USAMV Bucureşti,
712  2006                  informaţiei şi a internetului în                 1222-5339  cotata CNCSIS,
          Toader                              Seria A, Agronomie,
                         agricultura ecologică                           categoria B
                                           Vol. XLIX, Bucureşti
                                            Lucrări ştiinţifice
                      EnTecNet – un curs de învăţare a                        Revista nationala
       33. Alina Săcălean, Gh.V.                        USAMV Bucureşti,
713  2006                 limbii germane adresat celor ce                  1222-5339  cotata CNCSIS,
            Roman                             Seria A, Agronomie,
                       studiază problemele mediului                          categoria B
                                           Vol. XLIX, Bucureşti
                                            Lucrări ştiinţifice
                     Academicianul Profesor dr.doc.David                        Revista nationala
                                           USAMV Bucureşti,
714  2006     Roman Gh.V.      Davidescu, Patriarhul agrochimiei                  1222-5339  cotata CNCSIS,
                                           Seria A, Agronomie,
                           româneşti                                categoria B
                                              Vol. XLIX
                                            Lucrări ştiinţifice
                     Strategii privind utilizarea energetică a                     Revista nationala
        Lenuţa Iuliana Epure,                         USAMV Bucureşti,
715  2006                  biomasei produse pe teritoriul                  1222-5339  cotata CNCSIS,
         Gh.V. Roman                            Seria A, Agronomie,
                             românesc                              categoria B
                                              Vol. XLIX
       Vamanu E., Vamanu A.,     Biotechnological researches
       Popa O., Câmpeanu      concerning the multiplication of a                            Revista nationala
                                           Biotechnol. Letters,
716  2006  Gheorghe, Albulescu     Lactobacillus plantarum strain on                    1224-5984    cotata CNCSIS,
                                          Bucharest, vol. 11, nr. 2
       Mihaela, Drugulescu    media with pollen for the obtaining of                           categoria B
          Manuel,          a probiotic product, Roum
                                            XI International
                                           Conference, Man In
                                                                 Revista nationala
       Casian, H., Szilagyi, L.,  Genetic engineering researches at     The Knowledge Based
717  2006                                                   978-973-7809-51-3 cotata CNCSIS,
         Szilagyi, F.            sun-flower            Organization, ISBN
                                                                  categoria B
                                           973-7809-51-3; ISBN
                                            978-973-7809-51-3
                                            XI International
                                                                 Revista nationala
       Casian, H., Szilagyi, L.,  Researchs regarding anthers culture     Conference, Man In
718  2006                                                   978-973-7809-51-3 cotata CNCSIS,
         Szilagyi, F.        method in vitro of wheat       The Knowledge Based
                                                                  categoria B
                                             Organization
                                           Sesiunea ştiinţifică a
                                           cadrelor didactice şi a
                     Aspecte fiziologice şi fitopatologice     studenţilor cu              Revista nationala
       Gutue C., Bărbulescu
719  2006                ale germinaţiei cariopselor la unele      participare       1222-5339    cotata CNCSIS,
        Liliana, Geamăn I.
                           soiuri de grâu         internaţională , Fac. de             categoria B
                                          Agricultură U.S.A.M.V.-
                                              Bucureşti
       Tarko L., Lupescu I.,
                     QSAR Studies on Amino-succinamic
720  2006    Groposila-                               ARKIVOC XIII       1424-6376
                      Acid Derivatives Sweeteners
        Constantinescu D.
                                             Roumanian                 Revista nationala
                     An application of probabilistic calculus
721  2006     Varga. M.                             Biotechnological      1224-5984    cotata CNCSIS,
                        to a problem of genetics
                                           Letters, Bucharest               categoria B

                                            Bulletin of The              Revista nationala
                      The Caracterization and The
722  2006     Varga. M.                            Transilvania University    1223-964X    cotata CNCSIS,
                     Convergence of Markov Processes
                                              of Braşov                 categoria B
       Cornea C.P., Dragos S.,                           Romanian                 Revista nationala
                     Peroxidase production in Armoracia
723  2006  Rosu A., Guidea S.,                           Biotechnological      1224-5984    cotata CNCSIS,
                       sp. transformed hairy roots
          Israel F.                            Letters, Vol. 11, No.2              categoria B
                                          European Society for
                                            New methods in
                                          Agriculture research,              Revista nationala
       Artimon, M., Tanase, Gh.  Methods for the determination of the
724  2006                                     XXXVI ESNA Annual     ISBN 973-718-141-7  cotata CNCSIS,
          I., Vasile, G.       trace-elements of wine
                                            Meeting, Iasi –                categoria B
                                          Romania. Editura “Ion
                                           Ionescu de la Brad”
                                          European Society for
                                            New methods in
                    Researches concerning the activity of
       Balan, D., Artimon, M.,                        Agriculture research,              Revista nationala
                    some xylanases obtained by microbial
725  2006   Luta, G., Pele, M.,                         XXXVI ESNA Annual     ISBN 973-718-141-7  cotata CNCSIS,
                     biosynthesis from vegetal waste
          Ionescu, C.                             Meeting, Iasi –                categoria B
                           products
                                          Romania. Editura “Ion
                                           Ionescu de la Brad”
                    Specific aspects of the heavy metals
       Grigore, M., Birladeanu,                        Ovidius University               Revista nationala
                     analysis in the sludge proceeding
726  2006  A., Draga, M., Konsag,                         Annals of Chemistry,    ISBN 973-718-141-7  cotata CNCSIS,
                    from refineries wastewater treatment
         C., Artimon, M.                          Volume 17, Number 2                categoria B
                             plants
                                           European Society for
                                            New methods in
                    Comparison of several extractive and     Agriculture research,             Revista nationala
        Israel-Roming, F.,
727  2006                clean-up procedures in analysis of     XXXVI ESNA Annual     ISBN 973-718-141-7  cotata CNCSIS,
          Avram, M.
                       deoxynivalenol in wheat          Meeting, Iasi –               categoria B
                                          Romania. Editura “Ion
                                           Ionescu de la Brad”
                                            In Analele Univ.
                       “Qualitative and quantitative                             Revista nationala
       Daniela Bălan, Aurelia                        “Constantin Brâncuşi”
728  2006                characterisation of some apple tree                    1842-4856    cotata CNCSIS,
          Dobrescu                            Tg. Jiu, Seria Inginerie
                     cultivars with agroturistical potential”                           categoria B
                                               nr.1
        Aurelia Dobrescu,     “Variation of some biochemical     ” In Analele Univ.
                                                            Revista nationala
       Daniela Bălan, Liliana   indicators in the blooming period at  “Constantin Brâncuşi”
729  2006                                                 1842-4856  cotata CNCSIS,
        Bădulescu, Creola     aromatic species from Lamiaceae    Tg. Jiu, Seria Inginerie
                                                             categoria B
          Brezeanu               fam.”            nr.1/2006
       M. Negoita, M.Catana,
                      Riscurile potentiale chimice si                       Revista nationala
        L.Catana, E.Iorga,                        Revista Calita, nr.60,
730  2006                masurile preventive la producerea si               1582-16245  cotata CNCSIS,
       F.Burnichi, P.Mladin, V.                       Ed.New Sistem
                     procesarea fructelor si legumelor                        categoria B
           Simion
                       Zinc quantitative estimation in
                      tuberous roots of sweet potato
                       following hydromineral and       Roumanian             Revista nationala
        Evelina Gherghina,
731  2006                phitohormonal treatments applied for   Biotechnological     1224-5984  cotata CNCSIS,
         Gabriela Luta
                     the purpose of modification of the   Letters, vol 11, No.6.          categoria B
                       metabolism of biocompound
                           accumation
       N. Atanasiu, N. Cristea,                      Lucrari Stiintifice -
                     “Research and results regarding                        Revista nationala
       Florentina Israel Roming,                       Horticultura,
732  2006                some possibilities of producing very               1222-5312  cotata CNCSIS,
        Evelina Gherghina,                       U.S.A.M.V.B, seria B,
                      big pumpkin fruits in Romania”                         categoria B
         Gabriela Neata                           Vol. XLIX
       C. Pohrib, Florentina
                     The effects of high pressure and low
       Matei-Radoi, Stefana                                           Revista nationala
                     temperature on betalactoglobulin    Roum. Biotech. Lett.
733  2006   Jurcoane, Camille                                      1224-5984  cotata CNCSIS,
                         structure revealed by         11(2)
       Loupiac, J.M. Perrier-                                           categoria B
                       spectrophotometry online
           Cornet
       Daniela Judet, Florentina
                                                            Revista nationala
         Matei-Radoi,      Studies on Aspergillus flavus growth  Roum Biotech. Lett. 11
734  2006                                                 1224-5984  cotata CNCSIS,
       M.Bensoussan, Stefana          and toxicity            (1)
                                                             categoria B
          Jurcoane
                                                            Revista nationala
       Cornea,C.P., Dragos,S.,   Peroxidase production in Armoracia   Roum.Biotechnol.Letts.,
735  2006                                                 1224-5984  cotata CNCSIS,
          Rosu,A.         sp.transformed hairy roots        vol.11
                                                             categoria B
                     Influence of different Agrobacterium                      Revista nationala
       Popa,G., Cornea,C.P.,                        Roum.Biotechnol.Letts.,
736  2006                 rhizogenes strains on hairy roots                1224-5984  cotata CNCSIS,
         Brezeanu,A.                              vol.11
                     induction in Eustoma grandiflorum                        categoria B
          Grebenisan,I.,
                     Control of postharveste fruit rot in                     Revista nationala
          Cornea,C.P.,                          Bul.USAMV-CN, seria
737  2006               apricot and peach by Metschnikowia                 1454-2382  cotata CNCSIS,
       Mateescu,R., Olteanu,V.,                        Agricultura, vol.62
                            pulcherrima                            categoria B
           Voaides,C.
       Camelia Diguta, Stefana
                    Influence of some nutritional factors
        Jurcoane, Claudine                                           Revista nationala
                    on the development of Penicillium sp.    Rom. Biotech. Lett.
738  2006  Charpentier, Florentina                                    1224-5984  cotata CNCSIS,
                     and Botrytis sp. responsible for the      11(3)
        Radoi Matei, Nicoleta                                           categoria B
                       "musty-earthy" odor in wine
           Ciocarlie
          Mihaela Geicu,
                    Influence of the temperature variation                      Revista nationala
       Florentina Matei-Radoi,                        Roum. Biotech. Lett.
739  2006                on the Saccharomyces cerevisiae                  1224-5984  cotata CNCSIS,
         Stefana Jurcoane,                            11(2)
                           cells viability                           categoria B
          P.A.Marechal
       Daniela Judet, Florentina
                                                            Revista nationala
          Matei-Radoi,    Studies on Aspergillus flavus growth   Roum Biotech. Lett. 11
740  2006                                                 1224-5984  cotata CNCSIS,
       M.Bensoussan, Stefana           and toxicity            (1)
                                                             categoria B
           Jurcoane
       Vamanu A., Vamanu E.,
                     Identification of a lactic bacterium                     Revista nationala
        Popa O., Drugulescu                         Turkish Journal of
741  2006                 strain used for obtaining a pollen                1303-6092  cotata CNCSIS,
        Manuel, Câmpeanu                             Biology
                        based probiotic product                          categoria B
           Gheorghe
         Crivineanu Maria,   Depleţia comparativă a reziduurilor de    Lucrări Ştiinţifice        Revista nationala
742  2006  Bârţoiu A., Paraschiv G., enrofloxacin şi ciprofloxacin în ficatul   USAMV Bucureşti,    1222-5304  cotata CNCSIS,
       Trifan V., Rotaru Aurora      şi rinichii de pasăre        Seria C, vol. XL          categoria B
                                           Scientific Works
         Crivineanu Maria,    Detection of colistin residues in pork                     Revista nationala
                                         Veterinary Medicine, C
743  2006  Bârţoiu A., Paraschiv G.,    meat and organs through                    1222-5304  cotata CNCSIS,
                                         Series, Bucharest, vol.
       Trifan V., Amza Lenuţa      microbiological analysis                          categoria B
                                              XLIX
        Păunescu Ileana,
                                          Lucrări Ştiinţifice         Revista nationala
       Marmandiu A., Nicorescu    Pharmacotherapeutic studies
744  2006                                    Medicină Veterinară,   1221-5295  cotata CNCSIS,
       V., Tăpăloagă Dana,     regarding the pathology of snakes
                                         vol. XXXIX, Timişoara          categoria B
          Dobrea Mimi
                                           Scientific Works
                     Efficacy of hypoallergenic diet in the                     Revista nationala
       Nicorescu V., Crivineanu                       Veterinary Medicine, C
745  2006                 diagnosis and treatment of food                 1222-5304  cotata CNCSIS,
            V.                             Series, Bucharest, vol.
                        allergic dermatitis in dogs                        categoria B
                                              XLIX
                      Mijloace şi metode utilizate în
                                           Lucrări Ştiinţifice        Revista nationala
       Nicorescu V., Crivineanu  diagnosticul uzual al dermatitei de
746  2006                                     USAMV Bucureşti,    1222-5304  cotata CNCSIS,
            V.        hipersensibilizare la înţepăturile de
                                           Seria C, vol. XL          categoria B
                           purici la câine
                      Electronic microscopy research
                                          Scientific works, C         Revista nationala
        Budai M., Cornilă N.,      concerning the effect of
747  2006                                    Series , XL, Veterinary  1222-5304  cotata CNCSIS,
         Mariana Budai      ethinilestradiol on the embrionary
                                             Medicine             categoria B
                           cartilage tissue
                     Cercetări de microscopie electronică  Scientific works, C          Revista nationala
        Budai M., Cornilă N.,
748  2006               privind modificările induse de vitamina Series , XL, Veterinary   1222-5304  cotata CNCSIS,
         Mariana Budai
                    A şi D asupra ţesutului osos embrionar     Medicine              categoria B

                                          Scientific works, C         Revista nationala
       Dănacu Valerica, Cornilă   Microscopical reserches on the
749  2006                                    Series , XL, Veterinary  1222-5304  cotata CNCSIS,
         N., Dănacu V.       cervical lymphocenter in rabbit
                                             Medicine             categoria B

                                          Scientific works, C         Revista nationala
       Dănacu Valerica, Cornilă   The morphology of the cervicale
750  2006                                    Series , XL, Veterinary  1222-5304  cotata CNCSIS,
         N., Dănacu V.         lymphocenter in rabbit
                                             Medicine             categoria B

                    Microscopical morphology of cerebral    Scientific works, C         Revista nationala
        Urdeş Laura Daniela,
751  2006                leptomeninges Gallus domesticus     Series , XL, Veterinary  1222-5304  cotata CNCSIS,
          Cornilă N.
                           species              Medicine             categoria B
                      Profesorul Constantin Gavrilescu    Revista Română de          Revista nationala
       Georgescu, B., Predoi,
752  2006                (1856-1941) – Ctitorul şcolii româneşti  Medicină Veterinară,   1220-3173  cotata CNCSIS,
         G., Cornilă, N.
                        de anatomie veterinară          vol. 16             categoria B

        Georgescu, B., Aida                         Revista Română de          Revista nationala
                     Evoluţia cunoştinţelor privind sistemul
753  2006   Postolache, Emilia                         Medicină Veterinară,   1220-3173  cotata CNCSIS,
                             limfoid
          Ciobotaru                               vol. 16             categoria B
       Predoi, G., Belu, C.,
                                           Lucrări Ştiinţifice
         Dumitrescu, I.,                                            Revista nationala
                      Aspects on the morphology of      UŞAMV a Banatului,
754  2006  Georgescu, B., Cornilă,                                    1221-5295  cotata CNCSIS,
                     mammary lymphatic system in sheep     Medicină Veterinară,
        N., Carmen Biţoiu,                                             categoria B
                                          vol. XXXIX, Timişoara
         Petronela Roşu
       Belu, C., Predoi , G.,                         Lucrări Ştiinţifice
                       Particularities concerning the                       Revista nationala
         Dumitrescu, I.,                          UŞAMV a Banatului,
755  2006                 morphology of the stomach and                  1221-5295  cotata CNCSIS,
       Georgescu, B., Carmen                         Medicină Veterinară,
                          intestine in ostrich                          categoria B
       Biţoiu, Anca Şeicaru                         vol. XXXIX, Timişoara
                                           Lucrări Ştiinţifice
       Georgescu, B., Predoi,    Studies on gross morphology of
                                          UŞAMV a Banatului,         Revista nationala
       G., Cornilă, N., Emilia    vitelline diverticulum (Meckelo’s
756  2006                                     Medicină Veterinară,  1221-5295  cotata CNCSIS,
        Ciobotaru, Belu, C.,     diverticulum) in several avian
                                          vol. XXXIX, Timişoara,         categoria B
         Dumitrescu, I.           domestic species
                                              2006
       Georgescu, B., Emilia                        Revista Română de          Revista nationala
                      Studii privind morfologia nodurilor
757  2006  Ciobotaru, Cornilă, N.,                       Medicină Veterinară,   1220-3173  cotata CNCSIS,
                      limfatice la palmipedele domestice
          Predoi, G.                           vol. 16 Bucuresti           categoria B

       Predoi, G., Georgescu,                        Revista Română de          Revista nationala
                     Profesorul Valerius Nicolescu – un
758  2006  B., Belu, C., Dumitrescu,                       Medicină Veterinară,   1220-3173  cotata CNCSIS,
                      deceniu de la trecerea in nefiinţă
         I., Anca Şeicaru                         vol. 16 , Bucureşti          categoria B
                      Studii privind formaţiunile limfoide
       Georgescu, B., Emilia                        Revista Română de          Revista nationala
                      asociate segmentului terminal al
759  2006  Ciobotaru, Predoi, G.,                        Medicină Veterinară,   1220-3173  cotata CNCSIS,
                     tubului digestiv la gâsca domestică
          Cornilă, N.                           vol. 16 , Bucureşti          categoria B
                          (Anser domesticus).
                                           Simpozionul Anual de
        Curcă D., Al. Lionide,
                    Aspecte hematologice, biochimice şi      Comunicări Ştiinţifice
        Adriana Orăşanu                                              Revista nationala
                   imunologice consecutiv suplimentării        “Progrese şi
760  2006  Simona, Constantinescu,                                     1457-7406  cotata CNCSIS,
                   hranei cu Sel – Plex şi Zn – Bioplex la      Perspective în
        M. Samarineanu, M.                                              categoria B
                         vacile lactante           Medicina Veterinară”,
           Cornilă
                                               Iaşi
                                           Revista Română de          Revista nationala
                    Implicaţiile oxidului nitric endogen în
761  2006      Curcă D.                             Medicină Veterinară,  1220-3173  cotata CNCSIS,
                    stări normale şi patologice la animale
                                            vol. 16,Bucuresti          categoria B
                                          7th International
                                         Symposium on Metal
                                           Elements in
                                        Environment, Medicine
                    The influence of selenium and chrome and Biology, Timişoara,           Revista nationala
762  2006    Curcă D., Pantă L    over the collagen matter from broiler   November 6-8,       1583-4204  cotata CNCSIS,
                             meat.         Proceedings Tome VII            categoria B
                                        ISBN (10) 973-620-238-
                                        0, ISBN (13) 978-973-
                                        620-238-4, ISSN 1583-
                                             4204
                     Effects of experimental thyroxine,
                                            Scientific works,         Revista nationala
                    insulin and hydrocortisone treatment
763  2006  Dojană, N., I. Codreanu                        veterinary medicine, C  1222-5304  cotata CNCSIS,
                      on pancreatic exocrine flow and
                                             series, vol XLIX          categoria B
                      compozition in domestic rabbit

                                           Revista Română de          Revista nationala
                    Optimizarea înregistrării şi interpretării
764  2006      Ghiţă M.                             Medicină Veterinară,  1220-3173  cotata CNCSIS,
                       electrocardiogramei la câine
                                            Vol. 16, Bucuresti          categoria B

        Mitrea Ioan Liviu,                                            Revista nationala
                     Isosporosis in cats and dogs: etio-    Bulletin of UŞAMV Cluj
765  2006  Mariana Ioniţă, Violeta                                     1454-2382  cotata CNCSIS,
                     epidemiological and clinical features        Napoca
          Enăchescu                                                categoria B
                      Therapeutical efficacy of some
        Mitrea Ioan Liviu, F.                                          Revista nationala
                     antiparasitical drugs on ruminants  Bulletin of UŞAMV Cluj
766  2006  Constantinescu, Mariana                                    1454-2382  cotata CNCSIS,
                    helminthosis from subcarpathian area      Napoca
        Ioniţă, M.C. Buzatu                                           categoria B
                          of Vâlcea county
       Mitrea Ioan Liviu, Maria
                    Prevalenţa şi incidenţa parazitozelor                     Revista nationala
        Crivineanu, Mariana                        Lucrări Ştiinţifice
767  2006               diagnosticate la rumegătoare în unele                1222-5304  cotata CNCSIS,
        Ioniţă, V. Nicorescu,                      UŞAMV Bucureşti
                         judeţe din Muntenia                           categoria B
       Delia Carmen Crivineanu
         Mitrea Ioan Liviu,   Rezultate ale imunodiagnosticului în
                                                            Revista nationala
         Mariana Ioniţă, V.     hidatidoză experimentală la     Lucrări Ştiinţifice
768  2006                                                 1222-5304  cotata CNCSIS,
       Cozma, O. Onofrei, G.     rumegătoare şi evaluarea      UŞAMV Bucureşti
                                                             categoria B
        Gâjâilă. N. Alexandru    chimioprevenţiei cu albendazol
                     The age related structure of some
        Ioniţă Mariana, I.L.                                          Revista nationala
                     ixodide populations from different  Bulletin of UŞAMV Cluj
769  2006  Mitrea, O. Onofrei, M.                                    1454-2382  cotata CNCSIS,
                    geographic areas in north-east and       Napoca
            Stan                                               categoria B
                        south-east of Romania
        Ioniţă Mariana, I.L.
                                                            Revista nationala
        Mitrea, O. Onofrei,  Optimization of a method for genomic   Scientific Works,
770  2006                                                 1222-5304  cotata CNCSIS,
       Doiniţa Ispas, Lenuţa    DNA extraction from ixodide ticks   UŞAMV Bucureşti
                                                             categoria B
           Dascălu
                       Aspecte privind examenul
                                          Rev. Scientia
771  2006   Drăghici Alina Karina   microscopic direct al probelor de                1582-1366
                                          Parasitologica
                       raclat cutanat de la pisică
                                         Revista Română de           Revista nationala
       Maria Daniela Niţă, Didă    Mammomonogamoza, boală
772  2006                                    Medicină Veterinară,   1220-3173  cotata CNCSIS,
            I.          parazitară cosmopolită
                                            vol.16              categoria B

                                                            Revista nationala
                    Cercetări privind trichineloza în zona  Rev. Rom. de Med.
773  2006    Didă Ion şi col.                                     1220-3173  cotata CNCSIS,
                      munţilor Parâng şi Retezat         Vet.,
                                                             categoria B
774  2006
                    Cercetări privind intensivitatea larvelor                   Revista nationala
775  2006      Didă I.      de Trichinella spp. la urşi din zona   Rev. Rom. de Med. Vet.  1220-3173  cotata CNCSIS,
                       munţilor Parâng şi Retezat                         categoria B
                                                             Revista nationala
                     Trichineloza poate fi eradicată;
776  2006     Didă I. şi col.                       Rev. Rom. de Med. Vet.   1220-3173   cotata CNCSIS,
                      evoluţia bolii în Valea Jiului
                                                              categoria B
                                        Buletinul USAMV Cluj-
                                                             Revista nationala
       Pop A. , Bianu E., Ghita   Evaluation of magnesium oxide      Napoca, Seria
777  2006                                                 1454-2390   cotata CNCSIS,
        M., Constantin N.     intestinal absorption in laying hens  Medicină veterinară,
                                                              categoria B
                                            vol. 63
                     Comparison between nylon-based
                                        Analele Univ. Bucureşti-         Revista nationala
        Pisoschi, A. M. and      and nitrocellulose-based
778  2006                                    Chimie, anul XV (serie  1220–817X   cotata CNCSIS,
         Dăneţ, A. F.     potentiometric biosensors in glucose
                                           noua), vol. I             categoria B
                           assessment
                                                             Revista nationala
       Andreea Iren Serban,   Evidenţierea glicării colagenuli prin   Scientific Works, C
779  2006                                                 1222-5304   cotata CNCSIS,
         Iuliana Gâjâilă       electroforeză capilară         Series. XLIX
                                                              categoria B
       Andreea Iren Serban, E.
                                                             Revista nationala
         Condac, Anca
780  2006                Glicooxidarea colagenului in vitro    Rom. J. Biochem.     1582-3318   cotata CNCSIS,
       Dinischiotu, Marieta
                                                              categoria B
       Costache, Elena Ganea
                                       XII European Poultry
                                       Conference 10 – 14
                   The influence of feed supplementation
       Curcă D., V. Andronie,                     September, Verona –             Revista nationala
                     with acid ascorbic and sodium
781  2006  Ioana Cristina Andronie,                    Italy, World’s Poultry    90 75980 329  cotata CNCSIS,
                    ascorbate on broilers, under thermal
          Aneta Pop                        Science Journal, Book              categoria B
                            stress
                                      of Abstracts, volume 62
                                          supplement,
                                       XII European Poultry
                                       Conference 10 – 14
                    The influence of thyroid functional September Verona –              Revista nationala
       Curcă D., Aneta Pop, V.
782  2006              modifications on collagen contents of Italy, World’s Poultry    90 75980 329  cotata CNCSIS,
           Andronie
                      muscular system in broilers   Science Journal, Book              categoria B
                                      of Abstracts, volume 62
                                          supplement,
                                          XXXVII International
                                          Congress of the World
                                           Association for the
                                            History of the             Revista nationala
       Curcă D., Ioana-Cristina   History of the Faculty of Veterinary
783  2006                                     Veterinary Medicine,    84-934896-1-1  cotata CNCSIS,
       Andronie, V. Andronie    Medicine from Bucharest – Romania
                                          Veterinary Faculty of            categoria B
                                            León, Spain.
                                           Proceedings , Sp.,
                                          Depósito Legal: VA-862

                     Effects of thyroxine on pancreatic                          Revista nationala
       Dojana, N., Codreranu I.,                         World's Poultry
784  2006                exocrine secretion and on productive                  0043-9339   cotata CNCSIS,
          Orăşanu A.                           Science Journal, vol. 62
                         performances in hen                               categoria B

       Pisoschi, A. M., Dăneţ,     Glucose Determination by       Application on Juices           Revista nationala
785  2006  A. F. and Negulescu, Gh.  Cellophane–Based and Nylon-Based      and Wine Analysis;     1579-4377   cotata CNCSIS,
            P.            Enzymic Electrodes          EJEAFChe, 5(1)               categoria B

                                          Lucrări Ştiinţifice Seria
                                          C, Ministerul Educaţiei
                     Investigaţii privind gradul de poluare
        Anişoara Legea, C.                            şi Cercetării,             Revista nationala
                      cu reziduuri radioactive a cărnii şi
786  2006  Savu, Mara Nicolaescu,                        Universitatea de Ştiinţe   1222-5304   cotata CNCSIS,
                      produselor din carne obţinute de la
        Rodica Tănăsuică                            Agronomice şi               categoria B
                          unităţi din judeţul Olt
                                          Medicină Veterinară
                                           Bucureşti, FMVB,

                                         Lucrări Ştiinţifice Seria
                                         C, Ministerul Educaţiei
                      Studiu privind nivelul de poluare cu
                                            şi Cercetării,             Revista nationala
       Mara Nicolaescu, C.     metale grele şi nemetale a cărnii şi
787  2006                                    Universitatea de Ştiinţe    1222-5304   cotata CNCSIS,
       Savu, Anişoara Legea    produselor din carne obţinute la unităţi
                                           Agronomice şi               categoria B
                            din judeţul Olt
                                          Medicină Veterinară
                                           Bucureşti, FMVB,
                                           Scientific works,
                                          Ministry of Education
                                            and Research,
         Savu C., Mara
                     Research concerning microbiological      University of
        Nicolaescu, Carmen                                             Revista nationala
                     quality of some Romanian traditional   Agronomical Sciences
788  2006   Manea, Mădălina                                        1222-5304  cotata CNCSIS,
                     cheese assortments of Bran-Moeciu      and Veterinary
        Georgescu, Mihaela                                              categoria B
                          sidewalk market area      Medicine, Bucharest,
           Podlog
                                          Faculty of Veterinary
                                          Medicine, C Series,
                                           XLIX, Bucharest

                                           Scientific works,
                                          Ministry of Education
                                            and Research,
       Nicolaescu Mara, Savu
                      Research concerning radioactive       University of
       C., Rodica Tănăsuică,                                            Revista nationala
                     contamination of Romanian traditional  Agronomical Sciences
789  2006   Claudia Romanciuc,                                       1222-5304  cotata CNCSIS,
                     cheese assortments produced in Bran     and Veterinary
        Camelia Boncea,                                               categoria B
                           Moeciu area         Medicine, Bucharest,
         Nicoleta Miriţă
                                          Faculty of Veterinary
                                          Medicine, C Series,
                                           XLIX, Bucharest
                                          Simpozion internaţional
                                             “Progrese şi
                       Implementarea procedurilor de      Perspective în
       Carmen Petcu, C. Savu,     igienizare în vederea certificarii   Medicina Veterinară”,         Revista nationala
790  2006  L. Ilie, Elena Mitrănescu,    sistemului de management al     Universitatea de Ştiinţe  1454-7406-  cotata CNCSIS,
          Camelia Papuc      siguranţei alimentelor în unităţi de  Agricole şi Medicină           categoria B
                          prelucrare a peştelui     Veterinară “Ion Ionescu
                                           de la Brad” Vol.
                                              49(8)Iaşi
                                            Simpozion internaţional
                                               “Progrese şi
                                              Perspective în
                       Evaluarea şi controlul riscurilor                        Revista nationala
       L. Ilie, C. Savu, Carmen                          Medicina Veterinară”,
791  2006                  asociate procesării cărnii pentru                  1454-7406  cotata CNCSIS,
            Petcu                             Universitatea de Ştiinţe
                      implementarea sistemului HACCP                           categoria B
                                            Agricole şi Medicină
                                            Veterinară “Ion Ionescu
                                              de la Brad” -Iaşi

                                               Simpozion
                                              internaţional,
                      Identificarea tipurilor de acizi graşi în  Universitatea de Ştiinţe        Revista nationala
       L. Ilie, C. Savu, L. Tudor,
792  2006                    scopul aprecierii calităţii şi     Agricole şi Medicină   1221-5295  cotata CNCSIS,
          Carmen Petcu.
                          autenticităţii alimentelor     Veterinară a Banatului          categoria B
                                            – Timişoara, Volumul
                                             XXXIX, Timişoara
                     Researches concerning the
                  radioactive contamination level of fish Facultatea de Medicină
       Carmen Petcu, C. Savu,  products commercialized in units in   Veterinară; Lucrări               Revista nationala
793  2006  Elena Mitrănescu, Dana  the south of Romania. Ministerul   ştiinţifice, Veterinary       1222-5304  cotata CNCSIS,
        Tăpăloagă, L. Ilie  Educaţiei şi Cercetării, Universitatea  Medicine, Seria C,                categoria B
                   de Ştiinţe Agronomice şi Medicină     XLIX, Bucureşti
                       Veterinară – Bucureşti
                                       Ministerul Educaţiei şi
                                           Cercetării,
                                       Universitatea de Ştiinţe
       Carmen Petcu, C. Savu,                        Agronomice şi
                  Researches concerning the influence                            Revista nationala
        Emulia Ciobotaru,                       Medicină Veterinară –
794  2006             of freezing on the muscular integrity of                   1222-5304  cotata CNCSIS,
        Manuella Militaru,                       Bucureşti, Facultatea
                       sheat (Silurus Glanis)                               categoria B
         Simona Chirilă                          de Medicină
                                        Veterinară; Lucrări
                                       ştiinţifice, Veterinary
                                       Medicine, Seria C, XLIX
                      The evaluation of processed and    Lucr. şt. Med. Vet.
                                                              Revista nationala
        Tudor L., I. Ţogoe,    captured fish contamination with non- Timişoara, vol XXXIX,
795  2006                                                   1221-5295  cotata CNCSIS,
         Mitrănescu Elena      choleric vibrion’s from south and  2006, ISSN 1221-5295,
                                                               categoria B
                        southeast country areas       pag. 214 – 220
                        The evaluation of captured
        Tudor L., I. Ţogoe,                                             Revista nationala
                     crustaceans contamination with non-   Lucr. şt. Med. Vet.
796  2006   Mitrănescu Elena, F.                                       1221-5295  cotata CNCSIS,
                      choleric vibrion’s from south and  Timişoara, vol XXXIX
           Furnaris                                                 categoria B
                        southeast country areas
       Nicolae, M., Voicu, D.,
                     Use of feed additives as source of fat                      Revista nationala
        Ioancă, I., Dihoru, A.,                         Arch. Zootech.,
797  2006                   and fatty acids on cow mulk                         cotata CNCSIS,
       Voicu, I., Velea, S., Călin,                       Bucharest, Vol. IX
                          production and quality                           categoria B
          A., Duca, R.
                     Variability of the ruminal degradability
       Pop, S., Dragomir, C.,                                            Revista nationala
                        of protein meals used within       Arch. Zootech.,
798  2006  Criste, R., Nicolae, M.,                                           cotata CNCSIS,
                      Romanian market: its influence on      Bucharest, Vol. IX
        Vlassa, M., Stoica, G.                                             categoria B
                           their nutritive value
                       Trichineloza – studio epidemio-     Revista Română de           Revista nationala
       Magdalena Gonciarov,
799  2006                 epizootologic comparative la om şi    Parazitologie, vol. XVI,  1220-3173  cotata CNCSIS,
         Silvia Antoniu
                             animale               nr. 1              categoria B
        Militaru Manuella, C.
         Brăslaşu, Ilinca
                      Vascular injouries in experimentally                       Revista nationala
        Săvulescu, Emilia
800  2006                 induced heart failure in Wistar rats    Buletinul USAMV-CN    1454-2382  cotata CNCSIS,
        Ciobotaru, Soare T.,
                        treated with Adriamycin.                           categoria B
       Mihaela Gherghiceanu, I.
           Bruckner
         Soare T., Emilia                                              Revista nationala
                      Incidence and morphopatological      Revista Română de
801  2006   Ciobotaru, Georgeta                                       1220-3173  cotata CNCSIS,
                       aspects regarding lymphoma       Medicină Veterinară, 1
       Dinescu, Manuella Militaru                                            categoria B
                                            The Annals of the
       Stanciu S., Militaru M.,  Recovery of the Wistar rats gut       University Dunarea de         Revista nationala
802  2006  Rotaru G., Serbancea F., microflora after antibiotherapy through    Jos of Galati, Fascicle  1221-4574  cotata CNCSIS,
          Niculiţă P       synbiotic products ingestion        VI Food Technology,           categoria B
                                               15(4)
                                          Universitatea de Stiinte
                      The distribution of Campylobacter
                                            Agronomice si            Revista nationala
       Gabriela Gavrilă, Elena      strains after assessing the
803  2006                                     Medicina Veterinara a    1221-5295  cotata CNCSIS,
       Staicu, Mara Nicolaescu   contamination of three control points
                                          Banatului, vol.XXXIX,           categoria B
                         of poultry evisceration
                                             Timişoara
                        Researches concerning the
       Culea C., Iuliana Neagu,                        Lucrări ştiinţifice          Revista nationala
                      morphologic modifications of the
804  2006  Marmandiu A., Dana                          U.S.A.M.V. Bucureşti,    1220-3173  cotata CNCSIS,
                      mamary gland in milking cows and
          Tăpăloagă                             seria C, vol. XLIX            categoria B
                     their involvment on mechanic milking
                     Researches concerning the heritability
       Culea C., Iuliana Neagu,                        Lucrări ştiinţifice          Revista nationala
                     values and the phenotipic correlation
805  2006  Marmandiu A., Dana                          U.S.A.M.V. Bucureşti,    1220-3173  cotata CNCSIS,
                      for establishing optimum number of
          Tăpăloagă                             seria C, vol. XLIX            categoria B
                        milk yield controls in sheep

       Marmandiu A., Răducuţă                        Lucrări ştiinţifice, Seria
                     Genetic progress expected by MOET                         Revista nationala
       I., Carmina Marmandiu,                         Zootehnie, vol.
806  2006                application and by bulls selection on                 1454-7368  cotata CNCSIS,
       Custură I., Iuliana Neagu,                       49,Facultatea de
                        progenies and collateral                           categoria B
          Monica Pîrvu                            Zootehnie, Iaşi
        Marmandiu A., Ileana
                      The impact of the active population    Lucrări ştiinţifice          Revista nationala
       Păunescu, Răducuţă I.,
807  2006                size and structure on selection effect  Medicină Veterinară,    1221-5295  cotata CNCSIS,
       Monica Pîrvu, Carmina
                       in MOET breeding programmes      vol. XXXIX, Timişoara           categoria B
        Marmandiu, Custură I.
       Marmandiu A., Carmina
                      Interdependence between lactation     Lucrări ştiinţifice          Revista nationala
       Marmandiu, Răducuţă I.,
808  2006                 rank and some productive traits of   Medicină Veterinară,    1221-5295  cotata CNCSIS,
       Monica Pîrvu, Iuliana
                            dairy cows         vol. XXXIX, Timişoara,           categoria B
        Neagu, Custură I
          Pîrvu Monica,
                                           Lucrări ştiinţifice          Revista nationala
       Mitrănescu Elena, Dinu    Using yeast Rhodotorula Rubra in
809  2006                                     Medicină Veterinară,    1221-5295  cotata CNCSIS,
       Cristina, Andronie Ioana,        hens feeding
                                          vol. XXXIX, Timişoara           categoria B
          Marmandiu A.
       Pîrvu Monica, Andronie
                                           Lucrări ştiinţifice          Revista nationala
       Ioana, Mitrănescu Elena,   Influence of high temperature in pigs
810  2006                                     Medicină Veterinară,    1221-5295  cotata CNCSIS,
       Dinu Cristina, Marmandiu          fattening
                                          vol. XXXIX, , Timişoara          categoria B
             A.
       Neagu Iuliana, Culea C.,
                    Cercetări privind heritabilitatea unor                      Revista nationala
         Marmandiu A.,                         Lucrări Ştiinţifice, seria
811  2006              caractere la o linie genitoare de hibrizi               1220-3173  cotata CNCSIS,
        Tăpăloagă Dana,                         C, XL,USAMV Bucuresti
                            de ouă                               categoria B
        Crivineanu Carmen
                   Cercetări privind corelaţiile fenotipice,
       Neagu Iuliana, Culea C.,                                          Revista nationala
                     genotipice şi de mediu dintre     Lucrări Ştiinţifice, seria
812  2006  Marmandiu A, Crivineanu                                     1220-3173  cotata CNCSIS,
                   caractere la o linie genitoare de hibrizi C, XL,USAMV Bucuresti
           Carmen                                                categoria B
                            de ouă
         Crivineanu Delia     Feed contamination incidence with    Scientific Works
                                                             Revista nationala
        Carmen, Popescu      aflatoxin, zearalenone and fumonisin  Veterinary Medicine, C
813  2006                                                  1220-3173  cotata CNCSIS,
        (Cojocaru) Nadina    in the period January 2004-May 2006    Series, vol. XLIX,
                                                              categoria B
           Carmen           in Wallachia and Moldavia        Bucharest
                       Incidenţa contaminării cu
         Crivineanu Delia
                     deoxinivalenol, ochratoxină şi toxina   Lucrări Ştiinţifice         Revista nationala
        Carmen, Popescu
814  2006                T2 a furajelor în perioada ianuarie   USAMV Bucureşti,     1220-3173  cotata CNCSIS,
        (Cojocaru) Nadina
                      2004 – mai 2006 în Muntenia şi      seria C, vol. XL           categoria B
           Carmen
                            Moldova
                                         Buletinul Universităţii
        Dinu Crsitina, Monica                                           Revista nationala
                      Circadian biorythm of heart beat    de Ştiinţe Agricole şi
815  2006  Pârvu, Ioana Andronie,                                     1454-2382  cotata CNCSIS,
                       frequency in broiler chicks     Medicină Veterinară
         Elena Mitrănescu                                             categoria B
                                         Cluj-Napoca Vol. 63
        Monica Pârvu, Ioana
                                          Lucrări Ştiinţifice         Revista nationala
        Andronie. Elena     Influence of high temperature in pigs
816  2006                                    Medicină Veterinară    1222-5304  cotata CNCSIS,
       Mitrănescu , Cristina           fattening
                                         Vol. XXXIX Timişoara           categoria B
        Dinu, A. Marmandiu
       Monica Pârvu, Cristina
                                          Lucrări Ştiinţifice         Revista nationala
       Dinu, Elena Mitrănescu,   Using yeast Rodothorula rubra for
817  2006                                    Medicină Veterinară    1222-5304  cotata CNCSIS,
       Cristina Andronie, A.      eggs yolk pigmentation
                                         Vol. XXXIX Timişoara           categoria B
          Marmandiu
        Cristina Dinu, Elena    Comparative aspects concerning      Lucrări Ştiinţifice         Revista nationala
818  2006   Mitrănescu, Monica      guinea pig and white rat      Medicină Veterinară    1222-5304  cotata CNCSIS,
        Pârvu, Brăslaşu M.       electrocardiograms        Vol. XXXIX Timişoara           categoria B
                    Researches concerning the chemical,
       Elena Mitrănescu, Dana                         Lucrări Ştiinţifice         Revista nationala
                        physical and bacteriological
819  2006  Tăpăloagă, L. Tudor, F.                        Medicină Veterinară    1222-5304  cotata CNCSIS,
                    parameters of water in the Dambovnic
       Furnaris, R. P. Tăpăloagă                       Vol. XXXIX, Timişoara          categoria B
                              river
       Elena Mitrănescu, Dana
                    Observation concerning the air quality                      Revista nationala
       Tăpăloagă, Ioniţă Lucian,                       Lucrări Ştiinţifice Med.
820  2006                in the influence area of a Chemical                 1222-5304  cotata CNCSIS,
       Furnaris Florin, Cristina                          Vet Iasi
                              Unit                              categoria B
            Dinu
         Elena Mitrănescu,    Observation concerning copper as a
        Butaru Andrei, Dana     pollutant element in soil and its                       Revista nationala
                                          Lucrări Ştiinţifice Med.
821  2006   Tăpăloagă, Tudor L.,     influence on animal raised in a                 1222-5304  cotata CNCSIS,
                                              Vet Iasi
        Carmen Petcu, Elena   limitroph area of a chemical unit in the                      categoria B
            Staicu            south of Romania
                     Researches concerning the welfare
        Furnaris Florin, Elena                                           Revista nationala
                     assessment of the free-range lazing   Lucrări Ştiinţifice Med.
822  2006   Mitrănescu, Tudor L.,                                     1222-5304  cotata CNCSIS,
                     hens raised in a unit from southern       Vet Iasi
        Taşbac B., Togan C.                                             categoria B
                             Romania
       Elena Mitrănescu, Dana
                                          Lucrari Ştiinţifice de         Revista nationala
       Tăpăloagă, F. Furnaris,   Researches concerning Dambovita
823  2006                                     Medicină Veterinară,    1222-5304  cotata CNCSIS,
        Cristina Dinu, P. R.   river water quality in Lacul Morii area
                                          Seria C, Bucureşti           categoria B
       Tăpăloagă, Elena Staicu

        Elena Mitrănescu, D.
                                          Lucrari Ştiinţifice de         Revista nationala
       Butaru, Dana Tăpăloagă, The copper pollution and sheep health
824  2006                                     Medicină Veterinară,    1222-5304  cotata CNCSIS,
        F. Furnaris, Violeta in Isalnita and Turnu-Magurele area
                                          Seria C Bucureşti            categoria B
        Simion, Cristina Dinu
                      Comparative study between the
         F. Furnaris, Elena   welfare level of laying hens reared in  Lucrari Ştiinţifice de         Revista nationala
825  2006  Mitrănescu, B. Taşbac,  household units and the welfare level   Medicină Veterinară,    1222-5304  cotata CNCSIS,
          Elena Staicu    of the laying hens reared in alternative  Seria C Bucureşti            categoria B
                             system
        Cristina Dinu, Monica
                      Changes in some physiological     Lucrari Ştiinţifice de         Revista nationala
        Parvu, Ioana Cristina
826  2006                 parameters in Sussex hens under     Medicină Veterinară,    1222-5304  cotata CNCSIS,
         Andronie, Elena
                      variable conditions of temperature    Seria C , Bucureşti           categoria B
       Mitrănescu, C. Braslasu
        Tănase, A., Matei      Citologia în mediul lichid şi monostrat,
                                            Revista Română de            Revista nationala
       Marioara, Costache, A.,      o metodă modernă şi fiabilă în
827  2006                                       Oncologie Comparată     1220-3173  cotata CNCSIS,
        Ioniţă, l., Mocanu     diagnosticul paraclinic al tumorilor la
                                            şi Transfer Tehnologic           categoria B
           Jaqueline               animale
                                            Lucrări Ştiinţifice, Seria        Revista nationala
        Mv Campeanu, Doina        Aspecte particulare ininfectii
828  2006                                       C, U.S.A.M.V., volumul    1222-5304  cotata CNCSIS,
        Danes, Mihaela Popp          leucemice aviare
                                                  XL               categoria B

                                            Lucrări Ştiinţifice, Seria        Revista nationala
                      Avian Influenza outbreaks: Romania
829  2006     Doina Danes                            C, U.S.A.M.V., volumul    1222-5304  cotata CNCSIS,
                             2005 - 2006
                                                 XLIX               categoria B

          Doina Danes,                            Lucrări Ştiinţifice, Seria        Revista nationala
                        Epidemiological screening on
830  2006  S.Baraitareanu, Anisoara                         C, U.S.A.M.V., volumul    1222-5304  cotata CNCSIS,
                           felineretrovirosis
            Hiottu                                  XLIX               categoria B

                                              Bulletin of the
                                              University of
         Cristina Fernoagă,                                               Revista nationala
                      Complication associated with insulin    Agricultural Science
831  2006  Ionaşcu Iuliana, Ioniţă, L.,                                      1454-2382  cotata CNCSIS,
                       dependent diabetes mellitus in dog      and Veterinary
           Cornilă, M.                                                 categoria B
                                            Medicine Cluj-Napoca,
                                            Veterinary Medicine

                                          Bulletin of the
                                           University of
       Cornilă, M., Bârţoiu, I. A.,                                            Revista nationala
                      Researches about blood picture    Agricultural Science
832  2006   Wyatt, G., Cristina                                         1454-2382  cotata CNCSIS,
                     changes in endocrine disorders of dog  and Veterinary
           Fernoagă                                                   categoria B
                                        Medicine Cluj-Napoca,
                                         Veterinary Medicine
                                              Rev. Română de
                       „Cytodiagnosis as clinical value for                        Revista nationala
                                            Oncologie Comparată
833  2006     Emilia Balint       orientation or certitude in animal                  1220-3173  cotata CNCSIS,
                                            şi Transfer Tehnologic,
                             oncopaties”                               categoria B
                                                nr. 12
        Emilia Balint, Ludmila                        Rev. Română de
                       A new antitumorigenic agent                       Revista nationala
       Ţurcanu, Laura Olariu,                      Oncologie Comparată
834  2006                 TRITERP-buvable solution for                 1220-3173  cotata CNCSIS,
       Lenuţa Zlimbea, Maria                       şi Transfer Tehnologic,
                          veterinary use”                           categoria B
            Tilica                              nr. 12
         Emilia Balint, Al.                        Rev. Română de
                                                           Revista nationala
         Diaconescu, D.       „A new antitumorigenic agent   Oncologie Comparată
835  2006                                                1220-3173  cotata CNCSIS,
       Crânganu. A. Tănase,    TRITERP-ointment for veterinary use” şi Transfer Tehnologic,
                                                            categoria B
         Crenguţa Pavel                          nr. 12, Bucureşti

                                          Rev. Română de
        Cristina Diaconu, N.    „Characteristic features of NK and                     Revista nationala
                                        Oncologie Comparată
836  2006  Mamolescu, Emilia Balint,   dendritic cells dynamics in some                1220-3173  cotata CNCSIS,
                                        şi Transfer Tehnologic,
          C. Diaconu       diseases in domestic carnivores”                       categoria B
                                          nr. 12, Bucureşti

                                          Rev. Română de
                                                           Revista nationala
       Crenguţa Ioana Pavel,    „The white cells reaction in dogs  Oncologie Comparată
837  2006                                                1220-3173  cotata CNCSIS,
         Emilia Balint       during the oncopaties process”   şi Transfer Tehnologic,
                                                            categoria B
                                          nr. 12, Bucureşti

                                          Rev. Română de
       Dan Crânganu, Cristina                                         Revista nationala
                     „The diagnostic and the therapy of the Oncologie Comparată
838  2006   Preda, Emilia Balint,                                   1220-3173  cotata CNCSIS,
                        ocular melanoma of pets”     şi Transfer Tehnologic,
        Nicolae Manolescu                                            categoria B
                                          nr. 12, Bucureşti

                                          Rev. Română de
       Dan Cranganu, Cristina    „Sindromul de eozinofilie – posibil                     Revista nationala
                                        Oncologie Comparată
839  2006  Preda, Mario Codreanu,      marker parazitar, alergic,                 1220-3173  cotata CNCSIS,
                                        şi Transfer Tehnologic,
         Emilia Balint      paraneoplazic sau tumoral malign”                       categoria B
                                          nr. 11, Bucureşti
        Corneliu Mateescu,                       Congresul Naţional de
        Nicolae Manoelscu,                        Oncologie – Zilele
                                                             Revista nationala
       Emilia Balint, Eugenia  „Structura unei baze de date pentru Medicale ale Institutului
840  2006                                                  1582-0807  cotata CNCSIS,
       Tirifon, Marieta Panait,  evidenţa tumorilor spontane la câine” Oncologic Bucureşti –
                                                              categoria B
       Antonela Bişcă, Iolanda                      Revista Română de
          Dumitrescu                        Oncologie, vol. 43, nr. 1


                                         Congresul Naţional de
        Nicolae Manolescu,                         Oncologie – Zilele
                                                             Revista nationala
       Emilia Balint, Virgiliu   „Oncologia canină pre trial clinic   Medicale ale Institutului
841  2006                                                  1582-0807  cotata CNCSIS,
        Comişel, Corneliu       pentru oncologia umană”       Oncologic - Bucureşti –
                                                              categoria B
       Mateescu, Ioan Encuţ                        Revista Română de
                                         Oncologie, vol. 43, nr. 1

                                         Conferinţa Naţională
                                           de Oncologie,            Revista nationala
                     „Morfocitologia limfoproliferarilor
842  2006     Emilia Balint                          Bucureşti, Revista    1582-0807  cotata CNCSIS,
                         reactive la câine”
                                         Română de Oncologie,           categoria B
                                             43(1)
                                         Conferinţa Naţională
       Nicolae Manolescu,
                                           de Oncologie,            Revista nationala
       Emilia Balint, Virgiliu   „Oncologia canina pretrial clinic
843  2006                                     Bucureşti, Revista    1582-0807  cotata CNCSIS,
        Comişel, Corneliu       pentru oncologia umană”
                                         Română de Oncologie,           categoria B
       Mateescu, Ion Encuţ
                                             43(1)
                                          Rev. Română de
       Dan Crânganu, Cristina                                           Revista nationala
                      „The diagnostic and therapy of   Oncologie Comparată
844  2006  Preda, Emilia Balint,                                     1582-0807  cotata CNCSIS,
                    neoplasys of the dog’s urinary blader” şi Transfer Tehnologic,
        Nicolae Manolescu                                              categoria B
                                          nr. 12, Bucureşti

                                         Lucrări Ştiinţifice Seria        Revista nationala
       Dana C., Codreanu M.,    Diagnosticul ecografic în diferite
845  2006                                     C, XL, Medicină     1222-5304  cotata CNCSIS,
       Moise L., Adriana Florea   afecţiuni gastrointestinale la câini
                                            Veterinară             categoria B
                       From therapeutic use to abuse in
                                          Lucrări Ştiinţifice Seria        Revista nationala
                      horses – overview on performance
846  2006  Tobin Th., M. Codreanu                         C, XLIX, Medicină     1222-5304  cotata CNCSIS,
                        altering substances and their
                                             Veterinară             categoria B
                          detection in racehorses
        Căpitanu Gina, V.      Modificări hematologice a taurinele   Lucrări Ştiinţifice, C         Revista nationala
847  2006  Crivineanu, G.V. Goran,    crescute într-o zonă poluată cu metale   Series, XL, 2006,     1222-5304  cotata CNCSIS,
          I.A. Ciupercă          grele, Scientific Works        Bucharest              categoria B
                      Determinarea nivelurilor de metale
       Niculescu M., Crivineanu    grele în probe de furaje şi probe    Lucrări Ştiinţifice, C        Revista nationala
848  2006  V., Goran G.V., Niculescu    biologice recoltate de la taurine     Series, XL, 2006,    1222-5304  cotata CNCSIS,
            Ş.V.          crescute în zona Hunedoara,         Bucharest             categoria B
                           Scientific Works
849  2006
                                           Revista Română de           Revista nationala
                      Corpul luteal-placă turnantă pentru
850  2006      I.A, Bîrţoiu                          Medicină Veterinară,    1220-3173  cotata CNCSIS,
                      activitatea de reproducere la animale
                                              Vol. 16              categoria B
                                          Buletinul USAMV CLUJ
                                                              Revista nationala
        Bîrţoiu A., Ruxandra    Bibliographic study: Protocols for the    NAPOCA, seria
851  2006                                                   1454-2390  cotata CNCSIS,
            Badea        induction of ovulation in the mare   Medicină Veterinară,
                                                               categoria B
                                               Vol. 63
        Maria Crivineanu, A.  Depleţia comparativă a reziduurilor de     Scientific Works C          Revista nationala
852  2006  Bârţoiu, G. Paraschiv, V. Enrofloxacin şi Ciprofloxacin în ficatul    series, Veterinary    1222-5304  cotata CNCSIS,
       Trifan, Aurora Rotaru       şi rinichii de pasăre          Medicine, XL             categoria B
       Bîrţoiu, A., Al. Viţălaru,
        M. Ochea, G. Tobă,
                      Researches regarding the efficiency    Scientific Works C          Revista nationala
       Ruxandra Badea, Maria
853  2006                 of different prtocols of inducing the   series, Veterinary    1222-5304  cotata CNCSIS,
        Crivineanu, Elena
                       poliovulation in Montbeliarde cows     Medicine, XL             categoria B
       Rotaru, G.L. Tobă, I.
            Badea
       Bîrţoiu, A, M. Ochea, Al.   Researches regarding the embryo     Scientific Works C          Revista nationala
854  2006   Viţălaru, Al. Şonea, I.    recovery by different non-surgical    series, Veterinary    1222-5304  cotata CNCSIS,
           Badea, S.        procedures in Montbeliarde cows      Medicine, XL             categoria B
         I.A. Bîrţoiu, E.                                             Revista nationala
                     Abordări moderne ale terapiei retenţiei    Revista Română de
855  2006  Robertson, M. Petcu, C.                                      1222-5304  cotata CNCSIS,
                        învelitorilor fetale la vacă        Buiatrie, nr.1
          Ghencioiu                                                 categoria B

                                                              Revista nationala
         S. Ionescu, A.     Diagnosticul gestaţiei prin ecografie    Revista Română de
856  2006                                                   1220-3173  cotata CNCSIS,
       Diaconescu, A. Birtoiu       transrectală la vacă           Buiatrie, nr.1
                                                               categoria B
                                            Scientific Bulletin,
                                           Series: Mathematical
                     Some Aspects Concerning the Gully
                                             Modeling in Civil         Revista nationala
                     Erosion and Soil Loss Prediction in
857  2006      S. Mircea                             Engineering, Year   1841-5555  cotata CNCSIS,
                     Torrential Watersheds from the Sub-
                                           XLIX, no. 4, Technical         categoria B
                      Carpathian Region of Romania
                                            University of Civil
                                           Engineering Bucharest
                                                              Revista nationala
       S. Mircea, I. Ionita, D.  Reconstrucţia ecologică a unor zone     Revista Hidrotehnica,
858  2006                                                   0439-0962  cotata CNCSIS,
       Bădărău, Al. Teleuţă     umede din lunca Prutului inferior      Vol. 51, nr. 10-11
                                                               categoria B

                                                              Revista nationala
        Mircea, S., Ionita, I,  Reconstrucţia ecologică a unor zone     Revista Hidrotehnica,
859  2006                                                   0439-0962  cotata CNCSIS,
       Bădărău, D., Teleuţă, A.   umede din lunca Prutului inferior      Vol. 51, nr. 10-11
                                                               categoria B

                     Contribuţii la cunoaşterea evoluţiei                       Revista nationala
                                           Revista Hidrotehnica,
860  2006  Mircea, S., Hâncu, S.   formaţiunilor eroziunii în adâncime în                0439-0962  cotata CNCSIS,
                                            Vol. 51, nr. 10-11
                         bazine hidrografice                            categoria B
                       Unele aspecte privind efectul
                                            Lucrări ştiinţifice,        Revista nationala
                     acoperirii cu vegetaţie în reducerea
861  2006      S. Mircea                            U.S.A.M.V. Bucuresti.,  1222-5339  cotata CNCSIS,
                     eroziunii solului din agroecosistemele
                                            Seria A, Vol. XLVIII         categoria B
                             colinare
                     Cercetări privind folosirea la irigatii a                    Revista nationala
                                           Revista Hidrotehnica,
862  2006    Campeanu, S.       apelor uzate si influenta acestora                 0439-0962  cotata CNCSIS,
                                                nr.5
                           asupra solului                             categoria B
                      Biotechnological research on        Roumanian            Revista nationala
863  2006    Campeanu, S.      obtaining a probiotic product from    Biotechnological    1224-5984  cotata CNCSIS,
                          yeast biomass         Letters, Vol. VI, No. 2         categoria B
                                         Lucrări stiintifice,
                                                            Revista nationala
                   Testul Pinhole - o metoda directa de     U.S.A.M.V.B.,
864  2006  Campeanu, S. Siminea, I.                                         cotata CNCSIS,
                    măsurare a erodabilitătii argilelor   Imbunatatiri Funciare,
                                                             categoria B
                                         Seria E, Vol. XLIII
                    Microbiological studies on probiotic     Roumanian            Revista nationala
865  2006    Campeanu, S.       effect of the Saccharomyces       Biotechnological    1224-5984  cotata CNCSIS,
                        cerevisiae biomass        Letters, Vol. VI, No. 3         categoria B

                    Cercetari privind influenta tehnologiei
                                                            Revista nationala
        Nitu D.S., I. Jinga,  de cultura, a aprovizionarii cu apa si a Buletinul USAMV – CN,
866  2006                                                 1454-2382  cotata CNCSIS,
         Mardare, A.,O.    genotipului cultivat asupra productiei       63
                                                             categoria B
                       de porumb pentru boabe

                    Cercetari privind influenta tehnologiei
                                                            Revista nationala
        Nitu D.S., I. Jinga,  de cultura, a aprovizionarii cu apa si a Buletinul USAMV – CN,
867  2006                                                 1454-2382  cotata CNCSIS,
         Mardare, A., O.    genotipului cultivat asupra productiei       63
                                                             categoria B
                          de soia boabe

                    Cercetari privind subasigurarea cu                       Revista nationala
        Mardare, A.,O., Nitu                       Buletinul USAMV – CN,
868  2006               apa a culturilor irigate din Campia                1454-2382  cotata CNCSIS,
         D.S., I. Jinga                              63
                      Romana si Campia Tecuci                           categoria B

                    Posibilitati privind diminuarea normei                     Revista nationala
        Mardare,A., O., Nitu                       Buletinul USAMV – CN,
869  2006                de irigatie la culturile irigate din               1454-2382  cotata CNCSIS,
         D.S., I. Jinga                              63
                          Campia Vlasiei                            categoria B
                                          Scientific Bulletin,
                                         Series: Mathematical
                    Some Aspects Concerning the Gully
                                           Modeling in Civil          Revista nationala
                    Erosion and Soil Loss Prediction in
870  2006     Mircea, S.                           Engineering, Year     1841-5555  cotata CNCSIS,
                    Torrential Watersheds from the Sub-
                                         XLIX, no. 4, Technical          categoria B
                     Carpathian Region of Romania
                                          University of Civil
                                         Engineering Bucharest
                     The biomass an opportunity f