; tabel - N65
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

tabel - N65

VIEWS: 17 PAGES: 22

 • pg 1
									Verloren Wachttijd bij Stoplicht Helvoirt

             Verkeer over N65 autobewegingen per jaar:    12,430,569 volgens laatste gegevens RWS
          Verkeer vanaf Helvoirt of Haaren naar N65 per jaar:   1,684,142 schatting o.b.v.bevolking >15<=65 jaar Haar

                         Veronderstellingen:          Percentages (pg)
               Gemiddelde groentijd verkeer over N65:        95%       93%
         Gemiddelde groentijd verkeer vanaf Helvoirt/Haaren:       5%        7%
                                    nacht       dag
                                    buiten 2 spits  binnen 2 spits
                                    werkweek     werkweek
                                 uren:      14          6
                  Verkeersverdeling over volle week:    41.67%        18%
                   Verkeersaanbod over volle week:     30.08%      25.42%

                                             Minuten
       Gemiddelde wachttijd voor rood (t’w) verkeer over N65*:       0.33       0.47
 Gemiddelde wachttijd voor rood (t’w) verkeer vanaf Helvoirt/Haaren*:      0.57       0.69
            Gemiddelde wachttijd (tw) verkeer over N65*:       0.06       0.10
      Gemiddelde wachttijd (tw) verkeer vanaf Helvoirt/Haaren*:       0.18       0.14

          Totaal wachttijdkosten wachttijd verkeer over N65**:   € 825,955   € 1,014,263
        Totaal wachttijdkosten verkeer vanaf Helvoirt/Haaren**:   € 195,114    € 202,083
                Totaal wachttijdkosten Stoplichten N65**:  € 1,021,070   € 1,216,346
            Gemiddelde wachttijdkosten Stoplichten N65**:


*Een verkeerslicht kan op rood of op groen staan als een voertuig het verkeerslicht nadert.
De kans dat een voertuig moet wachten is daarom gelijk aan de kans het verkeerslicht op rood staat.
Die kans is gelijk aan één minus de tijd dat een verkeerslicht op groen staat gedeeld door de totale meettijd (1 - groenpercentage).
De waarde die daar uitkomt is de wachtkans of het roodpercentage.
Samengevat in formule ziet het er zo uit:
tw=1/2 * t’w * (1-pg)
tw = wachttijd ten gevolge van de VRI (s)
t’w = gemiddelde wachttijd van 1e voertuigen voor groen
pg = groenpercentage (%/100)
Bron:    Citytimer: Reistijden Schatten via VRI’s Auteur: Anton Wybenga


**De gemiddelde reistijdwaardering is ongeveer 15 euro.           € 28.13 per uur
Hierbij komen nog opslagen voor uitwijkkosten (50 procent) en betrouwbaarheid (25 procent). Prijs per uur:
Vervolgens moet een factor 1,45 ingebouwd worden om rekening te houden met het aantal passagiers.
Bron:   RWS: De betekenis van robuustheid,Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid 2010
      Jaap Anne Korteweg, 070 351 1914, jaapanne.korteweg@minvenw.nl

RWS stelt geen capaciteit beschikbaar om de exacte groentijden en verkeersaanbod uit de dynamische VRI-software te bepalen en
Als gevolg is het nodig andere schattingsmethoden in te zetten gebaseerd op eigen waarnemingen.
Helaas zijn deze ruw. Gebaseerd op een beperkt aantal waarnemingen en verwaarlozing van zijdelings verkeer.
                    Gemiddelde wachttijd voor rood (t’w) in minuten over N65 bij kruispunt Torenstraat/N65
             rood     groen     rood        groen     rood
                 0.33      0.57       0.47      0.69      0.63
                           WAARNEMINGEN in SECONDEN
                   nacht             dag              dag
Datum   tijd          buiten 2 spits        binnen 2 spits          spitsuren
      circa          werkweek           werkweek           werkweek
             rood     groen     rood        groen     rood
vrijdag 27-8-10 22.56  10  20  10  60
zaterdag 28-8-10 19.25

     28-8-10 22.55

zondag 29-8-10 12.55
    29-8-10 18.55
maandag 30-8-10 8.45              40
                        10
     30-8-10 23.45  10  20
             25  150
dinsdag  30-8-10 8.00             90
     30-8-10 19.20  40  40       60
     30-8-10 22.35  25  10
             15  5
             30  10
woensdag 1-9-10 8.25              30
                        25
donderdag1-9-10 13.15        45  25
                   30  40
     1-9-10 18.45             40
                        20
                        40
vrijdag  3-9-10 8.15             45
                        14
zondag  5-9-10 22.57


maandag 6-9-10 22.55   15  15
             15  20
             10  50
   volgens laatste gegevens RWS
   schatting o.b.v.bevolking >15<=65 jaar Haaren(4.200) t.o.v. Vugt(6.500)+Oisterwjk(9.200)+Udenhout(4.900) die voor x% verkeer N65 bepalen;x ge

   Percentages (pg)
                91%    89%     87%      85%      83%     81% eigen schatting
                9%    11%     13%      15%      17%     19% eigen schatting
            dag     dag+nacht
            spitsuren  weekend  Totaal
            werkweek weekend
                 4     24     144 '=Totaal week (7 * 24 uur)
                12%    29%     100% '=Totaal week(7 * 24 uur=100%)
              23.45%    21%     100% '=Totaal verkeersaanbod


                0.51     0.35
                0.51     0.35
                0.14     0.09
                0.14     0.10

            € 1,005,555   € 622,495
             € 136,236    € 84,338
            € 1,141,791   € 706,833
                   € 4,086,039
eeld door de totale meettijd (1 - groenpercentage).       € 32,775,914     4.5
(25 procent). Prijs per uur:             € 28.13 per uur
 het aantal passagiers.                 1.45 factor bezetting per autonbod uit de dynamische VRI-software te bepalen en te communiceren.

aarlozing van zijdelings verkeer.
nuten over N65 bij kruispunt Torenstraat/N65
            groen    rood    groen
                0.51    0.35      0.35

          dag            dag+nacht
        spitsuren           weekend
        werkweek           weekend
           groen      rood    groen
   15  15
   35  15
   10  10
   45  10 bus van Helvoirt?
   30  45 drukker
   15  20
20  15  40
45


45
2025
15


10
30
60
25
40
   15  15
   15  20
   15  20
out(4.900) die voor x% verkeer N65 bepalen;x gesteld op  80%
Een upgrade naar 100 km N65 snelweg is niet direct proportioneel alleen toe te rekenen aan een tunnel bij Helvoirt. Daarvoor moet
Toch draagt een tunnel bij Helvoirt proportioneel bij aan een upgrade naar 100 km. Hieronder volgen enkele toerekeningsmogelijkh

      Verkeer over N65 autobewegingen per jaar:   12,430,569 volgens laatste gegevens RWS
            Upgrade naar 100 km bespaart:     25.00% aan reistijd vergeleken bij 80 km max snelheid ongeacht a


                 Toerekeningsmogelijkheden aan tunnel Helvoirt in km
 Aantal km door upgrade naar max 100 km i.p.v. 80 km:       6 aantal km toe te rekenen aan tunnel Helvoirt
   Minuten nodig om 6 km te rijden bij 80 km per uur:    4.50 mits zonder stoplichten
        Upgrade naar 100 km over 6 km levert:  € 9,505,015 aan maatschappelijke baten door minder reistijd over opge Aantal km door upgrade naar max 100 km i.p.v. 80 km:        4 aantal km toe te rekenen aan tunnel Helvoirt
   Minuten nodig om 4 km te rijden bij 80 km per uur:      3.00 mits zonder stoplichten
        Upgrade naar 100 km over 4 km levert:   € 6,336,677 aan maatschappelijke baten door minder reistijd over opge


 Aantal km door upgrade naar max 100 km i.p.v. 80 km:        2 aantal km toe te rekenen aan tunnel Helvoirt
   Minuten nodig om 2 km te rijden bij 80 km per uur:      1.50 mits zonder stoplichten
        Upgrade naar 100 km over 2 km levert:   € 3,168,338 aan maatschappelijke baten door minder reistijd over opge


 Aantal km door upgrade naar max 100 km i.p.v. 80 km:        15 over gehele 15 km
  Minuten nodig om 15 km te rijden bij 80 km per uur:     11.25 mits zonder stoplichten
       Upgrade naar 100 km over 15 km levert:   € 23,762,538 aan maatschappelijke baten door minder reistijd over opge

6 km is de afstand tussen het laatste stoplicht in Vught tot het eerste stoplicht na Helvoirt vanaf Den Bosch gezien.
2 km is de afstand van de 1,2 km tunnel bij Helvoirt samen met de beide circa 300 meter afdalingen en de 200 meter ecologische z
en aan een tunnel bij Helvoirt. Daarvoor moet de hele N65 ongelijkvloerse kruisingen krijgen over circa 15 km.
eronder volgen enkele toerekeningsmogelijkheden.


 ergeleken bij 80 km max snelheid ongeacht afstand.e te rekenen aan tunnel Helvoirt

happelijke baten door minder reistijd over opgegeven lengtee te rekenen aan tunnel Helvoirt

happelijke baten door minder reistijd over opgegeven lengte


e te rekenen aan tunnel Helvoirt

happelijke baten door minder reistijd over opgegeven lengte
happelijke baten door minder reistijd over opgegeven lengte

voirt vanaf Den Bosch gezien.
eter afdalingen en de 200 meter ecologische zone.
Bron:  Eindrapportage landelijke markt- en capaciteitsanalyse wegen  MvVW  Personenvervoer
23,700 MIT-project

26,300


 9,400 MIT-project

13,700  MIT-project
37,900  MIT-project
17,000
11,500  MIT-project
 7,800
15,500  MIT-project
15,400
13,900  MIT-project
12,000  MIT-project
14,700
 7,600  MIT-project
 7,500  MIT-project
 6,300  MIT-project
 8,900  MIT-project
11,600  MIT-project
 5,800  MIT-project
 3,800
  600
 7,600  MIT-project

 7,700
 8,000
 9,500
 6,700 MIT-project
 6,800
 6,800
 4,800 MIT-project
28,700
18,500


14,000 MIT-project
22,900
 9,300

 6,400
 4,000

 5,000 MIT-project

 3,000
                                       4,600
                                       7,550

                                      12,050
                                       3,200


                                       5,900 MIT-project

                                       4,300
                                      15,000 MIT-project

                                      12,000 MIT-project


                                  N65   18,000
                                      15,500


                                       6,100
                                      544,800 Totaal
                             Aantal N-wegen:    49
Personenvervoer  2007   SAMENVATTING:                  11,118 Gemiddelde intensiteit per etmaal
                    Intensiteit Aantal
               N-wegen:    11,118     49
             MIT-projecten:   11,650     22
              Autowegen:    12,153     33
                  N65   18,000     1
     Autoweg

     Autoweg


MIT-project

MIT-project
      Autoweg
      Autoweg
MIT-project

      Autoweg
      Autoweg
MIT-project
      Autoweg

      Autoweg
MIT-project
      Autoweg
      Autoweg
      Autoweg
      Autoweg
      Autoweg

     Autoweg

      Autoweg
      Autoweg
      Autoweg
MIT-project
      Autoweg
      Autoweg
      Autoweg
      Autoweg
      Autoweg


     Autoweg
     Autoweg
     Autoweg

     Autoweg
     Autoweg

MIT-project
     Autoweg
     Autoweg


     Autoweg


     Autoweg

     Autoweg
     Autoweg

         33 Aantal Autowegen
Gemiddelde intensiteit per etmaal
Bron: Rapportage  Contraflow Uitvoering groot onderhoud op autosnelwegen met 2 rijstroken en 2 rijbanen
  Contraflow   Ministerie Verkeer en Waterstaat 13-4-2000
               Nacht  buiten 2 spits
           0.80% 0.40% 0.30% 0.60% 0.80% 3.50% 6.30% 7.40%
                        Verkeersaanbod
                   Nacht:   38.10%             Dagspits:
wegen met 2 rijstroken en 2 rijbanen      Afgeleid uit de grafieklijn zonder tekens
            dag      dag                       dag
            spitsuren   binnen 2 spits                  spitsuren          nacht
             6.20% 5.20% 4.90% 5.20% 5.40% 5.00% 6.50% 7.80%              8.30%  7.20%   5.20%
            Verkeersaanbod               Verkeersaanbod
            29.70%         Binnen spits:    32.20%

                                  Verkeersaanbod
Totaal:  100.0%
                 23-0
buiten 2 spits
 3.90% 3.10%  2.70%  1.90%  1.40%
     Helvoirt Oisterwijk  Aantal Voertuigen     2010
     Ma     Di    Wo     Do    Vr    Za    Zo    Totaal
Jan      17326    18724   18469   19129   16254  11053  10192  111147
Feb      16447    17827   18311   19021   18059  12072  10991  112728
Maa      18816    20031   19839   20340   19516  14377  13217  126136
Apr      17499    20033   20233   20871   17227  15420  12806  124089
Mei      18204    19455   18308   19939   18038  13006  12491  119441
Jun      17701    19349   19448   19778   19102  13038  12283  120699
Jul      18965    19329   19059   19896   18762  12418  11754  120183
Totaal   124958    134748  133667   138974  126958  91384  83734

      Oisterwijk Helvoirt  Aantal Voertuigen     2010
      Ma     Di    Wo     Do    Vr    Za    Zo    Totaal
Jan      17020    18865   18554   19221   16505   11298   10349  111812
Feb      16440    17897   18348   19192   18522   12409   11276  114084
Maa      18676    20106   19830   20499   19857   14509   13347  126824
Apr      17716    20143   20373   21045   17869   13664   12768  123578
Mei      18309    19572   18605   20077   18629   13602   13120  121914
Jun      17441    19303   19375   19588   18636   13309   12637  120289
Jul      19171    19804   19222   19845   18551   12603   12514  121710
Totaal    124773   135690  134307   139467  128569   91394   86011
Totaal Beide Richtingen
Week     249731   270438  267974   278441  255527  182778  169745 1674634
       14.91%   16.15%  16.00%   16.63%  15.26%  10.91%  10.14% 100.00%
Aanbod werkdagen                                   78.95%
Aanbod weekend                                    21.05%
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Jaar
     Op jaarbasis
834423  6193803 4,33=weekfactor 52/12
834423
840211  6236766
840211
     12430569
     Augustus was A65 2 weken geblokkeerd i.v.m. groot-onderhoud

								
To top
;