la-prehistoria by yaofenji

VIEWS: 13 PAGES: 9

									LA

A
 Fet per ordi C. L  .
Índex
  Títol          P.1
  Índex          P.2
  Introducció       P.3
  Què és la prehistòria  P.4
  Etapes de prehistòria  P.5
  Etapa paleolítica    P.6
  Etapa neolítica     P.7
  El domini dels metalls  P.8
  Els Ibers a Catalunya  P.9
La classe de 5éb estem treballant un power point sobre la
prehistòria.
1-  e
la
reiria
?
Prehistòria: Període extens. Quan
  apareix l’espècie humana a la
  Terra i acaba amb la invenció de
  l’escriptura (4000 aC)
2- ae
de la
reiria
  Etapes de la PREHISTÒRIA:
  A.- Paleolític.
  B.- Neolític.
  C.- Edat dels metalls.
3-eaa
aleolic
a
  a.-) PALEOLÍTIC:
  Eren depredadors( s’alimentaven de tot
  allò que els oferia la natura. Caçaven,
  pescaven i recol·lectaven fruits) També
  eren nòmades( es movien d’un lloc a
  l’altre per trobar aliments) que vivien en
  coves i a l’aire lliure.
  Utilitzaven eines que fabricaven amb:
  pedres, ullals, banyes i ossos d’animals.
  Van dominar el FOC i els primers en
  fer PINTURES RUPESTRES
4-eaa
eolica
  b.-) NEOLÍTIC:
  Eren sedentaris( tenien un lloc fix on
  viure) i vivien en poblats. Els seus
  camps de conreu es trobaven al seu
  voltant. Gràcies a les feines agrícoles
  es van inventar eines: l’arada, la falç o
  el molí per moldre el gra.
  Van descobrir com fer ceràmica a mà,
  el fus de filar i el teler.
  Van crear MEGALITS:Construccions de
  pedra amb finalitats religioses.
5-el domii
del
meall
  c.-) EL DOMINI DELS METALLS:
  Van descobrir que alguns metalls com: el
  coure, la plata, l’or, l’estany, el ferro o el plom
  se’ls podia donar forma en fred COLPEJANT-
  LOS. Després els van fondre’ls donant-los forma.
  Van obtenir bronze ( joies, armes...) barrejant
  coure i estany.
  Apareix els intercanvis comercials(els de la
  metal·lúrgia amb els que es dedicaven a
  l’agricultura i la ramaderia)
  Els poblats eren més grans i es construeixen en
  llocs elevats amb muralles per defensar-se.
  Altres avenços a destacar: la roda i les
  tècniques de navegació(intercanvis amb altres
  cultures)
9-el iber
a
Caalya
  ELS IBERS A CATALUNYA.
  Els ibers constituïen un conjunt de pobles que van
  viure a la península Ibèrica (VII aC i dC) a la costa
  mediterrània i Andalusia.
  Compartien una mateixa cultura i costums: els
  cossetans, els laietans o els ilergets.
  Els ibers construïen poblats en llocs elevats per la
  seva defensa. Les cases eren petites formant carrers.
  Alguns poblats tenien espais d’ús comunitari: els
  forns(coure el pa, ceràmica) les cisternes...
  Coneixien l’escriptura, l’ús de la ceràmica i
  fabricaven estris de ferro.
  Eren agricultors i ramaders.
  Podem trobar restes de poblats ibers a Catalunya
  molt a prop d’aquí a ULLASTRET.

								
To top