Docstoc

Frantisek Kmoch

Document Sample
Frantisek Kmoch Powered By Docstoc
					 Very rough translation(s) of Sliva                 Verbum…            Translation/meaning: Song of the
  2007 Christmas Concert Lyrics           2. Qui Vírgine concíperis, qui násceris de  Shepherds – Angel has commanded
                                    Vírgine:
 follow the original title, then the        Tu nostras, Jesu párvule, sordes, precamur,  the shepherds to go to Bethlehem.
    original text is copied                     áblue.
 (may refine more; last update Dec.                 Verbum…               1.  Pásli ovce valaši, pri betlemskom
                                                               salaši.
       21, 2007)                                            [:Hajdom, hajdom, tydli dom
                                                        Hajdom, hajdom, tydli dom.:]

  Verbum caro factum est                  Vánoční Rosička             2. Anděl se jim ukázal, do Betlema ísť kázal.
Origin: Both latin songs here are          Origin: The music author, a Czech                Hajdom…
original Gregorian chants (while the        baroque composer, has put together
music has been written recently).          this lyrics. We sing the original
Translation/meaning: Word has been         which is in ancient Czech language.
made into a body, alleluia, the           Same author has written well known
                          in Czech lands Chtic Aby Spal carol,
                                                        In natali Domini
everlasting light removed darkness;                                Translation/meaning: All angels are
good King, open cold hearts; a virgin        nevertheless, this one is not very well
                                                  joyful during the Lord’s birth and
gave you birth; please deliver us          known.
                                                  sing hosana to one God. Always
from evil.                     Translation/meaning: Christmas Dew
                                                  pure virgin has given birth. Angel
Translation into Czech:               – the Dew asked for has arrived and
                                                  announced the good news to the
Drahé slovo bylo učiněno, ..            is coming out of Bethlehem.
                                                  shepherds, the birth of Christ, great
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia.
1.Světlo z věčného světla, odstranilo temnoty         1. Již jest spadla rosička      joy.
mysli.. Dobrý Králi.milovaný Králi rozvaž chladná         Tolikrát žádaná,        Translation into Czech:
srdce.                             Z nebe spadla rosička        1. Při narození Pána se radují všichní andělé
2.Kterého Panna počala, který se narodil z Panny.         Jednou vyžádaná.         a zpívají radostnou slávu jednomu Bohu:
Ty náš malý Ježiši, prosíme zbav nás zlého.                             Panna počala Boha, Panna porodila Boha
                               2. Chceš-li vědět, rosička
The (latin) text that you will hear:               Kde se ta nachází?
                                                  Panna vždy neporušená.
 Verbum caro factum est, Verbum caro factum          V Betlémě ta vodička         2. Oznámil anděl radostnou zprávu pastýřům
           est                    Šťastně nám vychází.         Kristovo narození, velké potěšení.
   Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia.
                                                  The (latin) text that you will hear:
 Verbum caro factum est, Verbum caro factum
                                                   1. In natali Domini gaudent omnes angeli
           est.
                                                    Et cantant cum jubilo gloriam uni deo:
                                                    Virgo deum genuit, virgo deum peperit
 1. Lumen de aeterno lúmine, repelle mentis
         ténebras:                 Pásli ovce valaši                  Virgo semper intacta.
  Rex bone, Rex amábilis, dissolve cordis     Origin: Czech folk Christmas carol,        2. Nuntiavit angelus gaudium pastoribus
         gláciem.             well known in Czech lands.            Christi nati vitatem, magnum jocunditatem:
  Virgo deum genuit, virgo deum peperit
      Virgo semper intacta.                        Na nebesích hvězdička
                           vychází
       U Betléma            Origin: One of the less well known
Origin: This may be Polish folk       Czech folk Christmas carols.
Christmas carol, as it is a well known    Translation/meaning: A star is
in Poland and not so much in the       coming out on the skies announcing
Czech lands.                 that Son of God has been born to us.
Translation/meaning: Pure Mary has      He was born in great poverty; He
given birth to Christ for us near      had (nothing) but two angels around
Bethlehem.                  Him.
Refrain: Praise be to God in heaven,        Na nebesích hvězdička vychází,
                          že se nám narodil syn Boží,
peace on Earth.                   že se nám narodil syn Boží.
Angel from heaven appears to
shepherds and announces them the          Narodil se ve veliké chudobě,
Good News.                    neměl než dva andělíčky při sobě,
The shepherds got to Bethlehem in a        neměl než dva andělíčky při sobě.
hurry and they have played a folk
dance music to the little Jesus.
  1. U Betléma dnes Maria přečistá,
   Porodila spasitele nám, Krista.
 Chvála na nebi Bohu, chvála na nebi Bohu,
      Pokoj nám na zemi.

  2. Anděl s oblak pastuškám se zjevuje,
    a veselou novinu nám zvěstuje.
       Chvála na nebi…

  3. Přispěchali pastuškové k Betlému,
   Hráli skočnou Ježíškovi malému.
       Chvála na nebi…

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:17
posted:9/2/2011
language:English
pages:2