Docstoc
EXCLUSIVE OFFER FOR DOCSTOC USERS
Try the all-new QuickBooks Online for FREE.  No credit card required.

CARLOS

Document Sample
CARLOS Powered By Docstoc
					               Exemple d’aplicació treball telemàtic CEIP Pablo Picasso


EXEMPLE D’APLICACIÓ TREBALL TELEMÀTIC CEIP PABLO PICASSO


JUSTIFICACIÓ DE L’APLICACIÓ
A l’hora de planificar la feina a l’aula em vaig trobar amb la dificultat de com

potenciar el treball autònom del meu alumnat davant de l’ordinador.

Així, vaig pensar de fer un document en format Word, personalitzat per a cadascun-a,

on es trobessin els programes que m’interessava que treballessin, en funció dels

objectius plantejats a l’aula.

El document que us presento és una de les formes que he trobat més adequada per

facilitar -los el treball de les TAC. He intentat que dintre de cada pàgina estiguin al

seu abast d’una forma senzilla, tota una sèrie d’aplicacions adients a cadascú, teneint

en compte la seva edat, els seus interessos i la competència lingüística que tenen en

l’aprenentatge del català.

Mètode de treball
A l’escriptori de cada ordinadori hi ha una carpeta amb el nom de cada nen i nena . El

dia que els hi toca el treball de les TAC només han d’anar allà i clicar en el que estiguin

treballant.

La correspondència en funció del seu procés d’aprenentatge seria la següent:

    Alumne 1: serien els nens i nenes de cicle inicial que no tenen un domini de la

    lectoescriptura però que ja es defensen una mica en el llenguatge oral.

    Alumne 2: nens i nenes del cicle inicial que tenen un domini de la lectoescriptura

    però són acabats d’arribar i no entenen el català.

    Alumne 3: nens i nenes de cicle mitjà (3er)que no tenen un domini del català i

    amb problemes en la lectoescriptura.

    Alumne 4 : nens i nenes de cicle mitjà (3er) que ja tenen un domini bàsic del

    català i sense gaires problemes en la lectoescriptura.

    Alumne 5: nens i nenes de cicle mitjà (4rt) que ja tenen un domini bàsic del

    català i sense problemes en la lectoescriptura.
                         Tutora aula d’acollida: Beatriz Moran
                       1
              Exemple d’aplicació treball telemàtic CEIP Pablo Picasso

  Alumne 6: alumnes de cicle superior amb domini bàsic del català, però amb

  dificultat a l’hora d’escriure.Aquest document el vaig modificant segons el tema que vagi treballant o que

estiguin donant a l’aula ordinària.
                       Tutora aula d’acollida: Beatriz Moran
                     2
             Exemple d’aplicació treball telemàtic CEIP Pablo Picasso


ALUMNE 1

  Alumne 1: serien els nens i nenes de cicle inicial que no tenen un domini

  de la lectoescriptura però que ja es defensen una mica en el llenguatge

  oral.  1. GALI

  http://clic.xtec.cat/gali/  2. VINCLES

    http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/vincles/index.htm  3. EL MERCAT

    http://www.edu365.cat/primaria/acollida/lamines/mercat/index.ht

    ml  4. ESCRIVIM I LLEGIM

    http://xtec.cat/~mvert2/  5. DICCIONARIS AUDIOVISUALS

    http://weib.caib.es/Recursos/diccionaris_audiovisuals/diccionaris.h

    tm
                      Tutora aula d’acollida: Beatriz Moran
                    3
          Exemple d’aplicació treball telemàtic CEIP Pablo Picasso


6. VOCABULARI

http://www.xtec.es/%7Escollado/vocabulari.htmJCLICS7. BENVINGUT A L’ESCOLA

 http://clic.xtec.net/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.net

 /projects/escola/jclic/escola.jclic.zip8. ELS ANIMALS DE LA GRANJA

 http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=30009. MENJARS,BEGUDES I DOLÇOS CATALANS

 http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=2322

10. ETICLIC: LLEGIM ETIQUETES

 http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=228311. LA ROBA

http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=343412. FEM FEINETES AMB LES CENT PARAULES

 http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=3423
                   Tutora aula d’acollida: Beatriz Moran
                 4
            Exemple d’aplicació treball telemàtic CEIP Pablo Picasso


13. APRENDRE A LLEGIR I A ESCRIURE

 http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=332514. CATALÀ ORAL: LA CLASSE

 http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=341215. LES PRIMERES CONSONANTS

 http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=341016. EL NOSTRE COS

   http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=335917. INICIACIÓ A LA LECTURA

 http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=1105

18. EL CONTE DELS NOMBRES

 http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=130719.    EL PEIX IRISAT

   http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=2165
                     Tutora aula d’acollida: Beatriz Moran
                   5
             Exemple d’aplicació treball telemàtic CEIP Pablo Picasso


  ALUMNE 2

  Alumne 2: nens i nenes del cicle inicial que tenen un domini de la

  lectoescriptura però són acabats d’arribar i no entenen el català  1. GALI

    http://clic.xtec.cat/gali/  2. VINCLES

   http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/vincles/index.htm  3. PETITES HISTÒRIES

   http://apliedu.xtec.cat/petites_histories/?lang=ca  4. EL MERCAT

   http://www.edu365.cat/primaria/acollida/lamines/mercat/index.ht

   ml  5. ESCRIVIM I LLEGIM

  http://xtec.cat/~mvert2/  6. DICCIONARIS AUDIOVISUALS

   http://weib.caib.es/Recursos/diccionaris_audiovisuals/diccionaris.h

   tm

                      Tutora aula d’acollida: Beatriz Moran
                    6
            Exemple d’aplicació treball telemàtic CEIP Pablo Picasso
 7. VOCABULARI

http://www.xtec.es/%7Escollado/vocabulari.htm

 8. DICTATS (n, p, l, t, m i majúscules)

   http://www.genmagic.org/gene_dicta/catala_1/gendicta_ca.html 9. DICTAT (ortografia de la r)

   http://www.genmagic.org/gene_dicta/catala_3/gendicta_ca.html 10.   PARAULES DELCOS HUMÀ

   http://genmagic.org/lengua1/palabras_cuerpo2.swf 11. SÓC UN... SOC UNA... completar paraules

   http://genmagic.org/lengua2/enom1.swf 12.   LES VOCALS ES DIVERTEIXEN

   http://genmagic.org/lengua2/vd1.swf JCLICS 13.   BENVINGUT A L’ESCOLA

   http://clic.xtec.net/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.net

   /projects/escola/jclic/escola.jclic.zip                     Tutora aula d’acollida: Beatriz Moran
                   7
          Exemple d’aplicació treball telemàtic CEIP Pablo Picasso


14.  ELS ANIMALS DE LA GRANJA

 http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=3000

15.  MENJARS,BEGUDES I DOLÇOS CATALANS

 http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=232216.  LA ROBA

 http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=343417.  CATALÀ ORAL: LA CLASSE

 http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=341218.  EL NOSTRE COShttp://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=335919.  VOCABULARI D’ACCIONS

http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=3268
                   Tutora aula d’acollida: Beatriz Moran
                 8
             Exemple d’aplicació treball telemàtic CEIP Pablo Picasso


  ALUMNE 3

  Alumne 3: nens i nenes de cicle mitjà (3er)que no tenen un domini del

  català i amb problemes en la lectoescriptura.

  1. GALI

   http://clic.xtec.cat/gali/  2. VINCLES

   http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/vincles/index.htm  3. PETITES HISTÒRIES

   http://apliedu.xtec.cat/petites_histories/?lang=ca  4. EL MERCAT

   http://www.edu365.cat/primaria/acollida/lamines/mercat/index.ht

   ml  5. ESCRIVIM I LLEGIM

    http://xtec.cat/~mvert2/  6. DICCIONARIS AUDIOVISUALS

   http://weib.caib.es/Recursos/diccionaris_audiovisuals/diccionaris.h

   tm
                      Tutora aula d’acollida: Beatriz Moran
                    9
           Exemple d’aplicació treball telemàtic CEIP Pablo Picasso


7. VOCABULARI

http://www.xtec.es/%7Escollado/vocabulari.htm

8. LLETRES

http://www.xtec.es/%7Escollado/lletres.htm9. DICTATS (n, p, l, t, m i majúscules)

 http://www.genmagic.org/gene_dicta/catala_1/gendicta_ca.html10. DICTAT (ortografia de la r)

 http://www.genmagic.org/gene_dicta/catala_3/gendicta_ca.html11. PARAULES DELCOS HUMÀ

 http://genmagic.org/lengua1/palabras_cuerpo2.swf12.   SÓC UN... SOC UNA... completar paraules

 http://genmagic.org/lengua2/enom1.swf13.   LES VOCALS ES DIVERTEIXEN

 http://genmagic.org/lengua2/vd1.swf14.   ENTRENA’T PER LLEGIR

 http://www.edu365.cat/entrena/index.htm
                    Tutora aula d’acollida: Beatriz Moran
                 10
           Exemple d’aplicació treball telemàtic CEIP Pablo Picasso


15.    ORTOGRAFIA A CICLE INICIAL

 http://www.xtec.es/aulanet/ud/catala/ortografia/ortografia.htmlJCLICS

16.    LA ROBA

   http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=343417.    EL NOSTRE COS

http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=335918.    VOCABULARI D’ACCIONS

 http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=326819.    DIES DE LA SETMANA I MESOS DE L’ANY

 http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=1152
                    Tutora aula d’acollida: Beatriz Moran
                  11
            Exemple d’aplicació treball telemàtic CEIP Pablo Picasso


 ALUMNE 4
 Alumne 4 : nens i nenes de cicle mitjà (3er) que ja tenen un domini

 bàsic del català i sense gaires problemes en la lectoescriptura. 1. GALI

 http://clic.xtec.cat/gali/ 2. VINCLES

   http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/vincles/index.htm 3. PETITES HISTÒRIES

   http://apliedu.xtec.cat/petites_histories/?lang=ca 4. EL NOM DE CADA COSA. MUDS DE MOTS

   http://www.edu365.cat/eso/acollida/mud_mots/nomcosa1/exercicis

   .htm 5. ELS CONTES DEL TOM I LA LAIA

   http://www.edu365.cat/primaria/contes/contesweb/index.htm 6. EL MERCAT

   http://www.edu365.cat/primaria/acollida/lamines/mercat/index.ht

   ml

                     Tutora aula d’acollida: Beatriz Moran
                  12
           Exemple d’aplicació treball telemàtic CEIP Pablo Picasso
 7. VOCABULARI

http://www.xtec.es/%7Escollado/vocabulari.htm

 8. LLETRES

 http://www.xtec.es/%7Escollado/lletres.htm 9. DICTATS (n, p, l, t, m i majúscules)

  http://www.genmagic.org/gene_dicta/catala_1/gendicta_ca.html 10.   DICTAT (ortografia de la r)

  http://www.genmagic.org/gene_dicta/catala_3/gendicta_ca.html 11. PARAULES DELCOS HUMÀ

  http://genmagic.org/lengua1/palabras_cuerpo2.swf 12.   SÓC UN... SOC UNA... completar paraules

 http://genmagic.org/lengua2/enom1.swf 13.   ENTRENA’T PER LLEGIR

  http://www.edu365.cat/entrena/index.htm 14.   CONTES BOJOS

  http://win.memcat.org/infantil/contesb/index.html                    Tutora aula d’acollida: Beatriz Moran
                  13
          Exemple d’aplicació treball telemàtic CEIP Pablo Picasso


15.   AVENTURA’T AMB L’ORTOGRAFIA

 http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/ortografia/index.ht

 m

JCLICS

16.   VOCABULARI D’ACCIONS

 http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=326817.   DIES DE LA SETMANA I MESOS DE L’ANY

 http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=1152
                   Tutora aula d’acollida: Beatriz Moran
                14
            Exemple d’aplicació treball telemàtic CEIP Pablo Picasso


 ALUMNE 5
 Alumne 5: nens i nenes de cicle mitjà (4rt) que ja tenen un domini bàsic

 del català i sense problemes en la lectoescriptura. 1. GALI

  http://clic.xtec.cat/gali/ 2. VINCLES

   http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/vincles/index.htm 3. PETITES HISTÒRIES

   http://apliedu.xtec.cat/petites_histories/?lang=ca 4. EL NOM DE CADA COSA. MUDS DE MOTS

   http://www.edu365.cat/eso/acollida/mud_mots/nomcosa1/exercicis

   .htm 5. WEBQUESTS PRIMÀRIA

   http://www.xtec.es/recursos/webquests/htm/indexepri.htm 6. LLETRES

  http://www.xtec.es/%7Escollado/lletres.htm                     Tutora aula d’acollida: Beatriz Moran
                   15
          Exemple d’aplicació treball telemàtic CEIP Pablo Picasso


7. CONTES D’ARREU DEL MON

 http://www.xtec.es/recursos/cultura/contes/arreu/

8. DICTAT (ortografia de la r)

 http://www.genmagic.org/gene_dicta/catala_3/gendicta_ca.html9. SÓC UN... SOC UNA... completar paraules

 http://genmagic.org/lengua2/enom1.swf10.   ENTRENA’T PER LLEGIR

 http://www.edu365.cat/entrena/index.htm11. CONTES BOJOS

 http://win.memcat.org/infantil/contesb/index.html12.   AVENTURA’T AMB L’ORTOGRAFIA

 http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/ortografia/index.ht

 mJCLICS


13.   VOCABULARI D’ACCIONS

 http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=3268
                   Tutora aula d’acollida: Beatriz Moran
                 16
          Exemple d’aplicació treball telemàtic CEIP Pablo Picasso


14.  SEPARAR I COMPTAR SÍL·LABES

 http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=127715.  ANIMALS INVERTEBRATS

 http://clic.xtec.net/db/act_es.jsp?id=3285
                   Tutora aula d’acollida: Beatriz Moran
                17
            Exemple d’aplicació treball telemàtic CEIP Pablo Picasso


ALUMNE 6

  Alumne 6: alumnes de cicle superior amb domini bàsic del català,

  però amb dificultat a l’hora d’escriure.

1. GALI

http://clic.xtec.cat/gali/2. VINCLES

  http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/vincles/index.htm3. PETITES HISTÒRIES

  http://apliedu.xtec.cat/petites_histories/?lang=ca4. EL NOM DE CADA COSA. MUDS DE MOTS

  http://www.edu365.cat/eso/acollida/mud_mots/nomcosa1/exercicis

  .htm5. WEBQUESTS PRIMÀRIA

  http://www.xtec.es/recursos/webquests/htm/indexepri.htm6. LLETRES

http://www.xtec.es/%7Escollado/lletres.htm
                     Tutora aula d’acollida: Beatriz Moran
                  18
          Exemple d’aplicació treball telemàtic CEIP Pablo Picasso


7. JOCS DE LLENGUATGE

 http://www.grec.net/home/cel/didac/bal/index.jsp

8. CONTES D’ARREU DEL MON

 http://www.xtec.es/recursos/cultura/contes/arreu/9. DICTAT (ortografia de la r)

 http://www.genmagic.org/gene_dicta/catala_3/gendicta_ca.html10.  SÓC UN... SOC UNA... completar paraules

 http://genmagic.org/lengua2/enom1.swf11. ENTRENA’T PER LLEGIR

 http://www.edu365.cat/entrena/index.htm12.  CONTES BOJOS

 http://win.memcat.org/infantil/contesb/index.html13.  AVENTURA’T AMB L’ORTOGRAFIA

 http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/ortografia/index.ht

 m
                   Tutora aula d’acollida: Beatriz Moran
                 19
          Exemple d’aplicació treball telemàtic CEIP Pablo Picasso


JCLICS14.   VOCABULARI D’ACCIONS

 http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=326815.   SEPARAR I COMPTAR SÍL·LABES

 http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=127716.   EXERCICIS DE CATALÀ 6È

 http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=1248
                   Tutora aula d’acollida: Beatriz Moran
                20

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:20
posted:9/1/2011
language:Catalan
pages:20