Quang Minh bao gia thiet bi am thanh by yaofenji

VIEWS: 24 PAGES: 131

									                    CÔNG TY THƢƠNG MẠI & PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUANG MINH
                     QUANG MINH TRADING AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD
                       Địa chỉ: Số 16 Nguyễn Ngọc Nại - Thanh Xuân - Hà Nội
Người bạn đồng hành cùng doanh nghiệp   Tel: 04.62851509 Fax: 04.62857124 Email: info@sieuthimayvanphong.com


                     BẢNG BÁO GIÁ
                       Thiết bị âm thanh
                    (Tại thời điểm 21:34 29/08/2011)


Công ty TNHH TM &PT Quang Minh xin gửi tới Quý Khách Hàng báo giá Thiết bị âm thanh của
                   chúng tôi:


      Tên hàng                    Thông tin chi tiết             Đơn giá

                    MC402
                    MC402

                    Power Amplifier

                    CHI TIẾT KỸ                           0VNĐ
                    THUẬT
                    Tần số đáp ứng    20Hz to 20kHz, +0 / -
                               0.25Db
       MC402                      10Hz to 100kHz, +0 / -
                               3.0dB
                    Độ méo âm       0.005%
                    Độ nhiễu âm      Unbalanced: 94dB
                               Balanced: 98dB
                    Công xuất       400W (RMS)
                    Trở kháng đầu vào   10,000 ohms (unbalanced)
                               20,000 ohms (balanced)
                    Độ nhạy đầu vào    2.0V unbalanced
                               4.0V balanced
                    Kích thước(h x w x d) 44.45 x 23.97 x 50.8 cm
                    Trọng lượng      50.1kg
     MC205
     MC205

     Multichannel Power Amplifier

     CHI TIẾT KỸ                    0VNĐ
     THUẬT
     Tần số đáp ứng  +0, -0.25dB from 20Hz to 20kHz
              +0, -3.0dB from 10Hz to 100kHz
MC205   Độ méo âm    0.005%
     Độ nhiễu âm   112dB
     Công xuất    200 Watts
     Trở kháng đầu 10,000 ohms unbalanced
     vào       20,000 ohms balanced
     Độ nhạy đầu vào 8 Ohms: 1.4 volt unbalanced; 2.8
              volts balanced
              4 Ohms: 1 volt unbalanced; 2
              volts balanced
     Kích thước(h x w 24 x 44.5 x 53.3cm
     x d)
     Trọng lượng   44.1 kg

     MC 2102                               0VNĐMC 2102  MC2102

     Tube Power Amplifier

     CHI TIẾT
     KỸ
     THUẬT
     Tần số   20Hz to 20kHz,
     đáp ứng  +0 / -0.25dB
          10Hz to
          100kHz, +0 / -
          3dB
     Độ méo   0.05%
     âm
     Độ nhiễu 100dB
     âm
     Công xuất 100 watts
          STEREO
          200 watts.
          MONO
          PARALLEL
          200 watts
          MONO
          BRIDGE
     Trở kháng 20,000 ohms
     đầu vào  (unbalanced)
          40,000 ohms
          (balanced)
     Độ nhạy 2.5V unbalanced
     đầu vào  5.0V balanced
     Kích
     thước(h x
     w x d)
     Trọng   40.87kg
     lượng

     MC 275
                         0VNĐ


     MC275
MC 275
     Tube Power Amplifier

     SPECIFICATIONS
     Frequency   +0 /-0.5dB from 20Hz to
     response    20,000Hz
            +0/-3dB from 10Hz to
                70,000Hz
     Harmonic        0.5%
     distortion
     Noise ratio    100dB
     Power output   75 watts STEREO
              150 watts MONO
              PARALLEL
     Input sensitivity 1.2V unbalanced
              2.5V balanced
     Dimensions (h x w 21x 42 x 30.5cm
     x d)
     Weight      30.5kg

     MC 2KW
     MC2KW
                       0VNĐ
     2,000 Watt Power Amplifier


     Frequency   +0, -0.25dB (
MC 2KW
     response    20Hz to
            20kHz)
            +0, -3.0dB
            (10Hz to
            100kHz)
     Harmonic    0.005%
     distortion
     Noise ratio  Unbalanced:
            90dB
            Balanced:
            94dB
     Power     2000 w
     output
     Input     10,000 ohms
     impedance
     Input    2.5V
     sensitivity unbalanced;
           5V balanced
     Dimensions 31.27 x 45.1x
     (h x w x d) 62.54 cm
     Weight   Ampli:
           (54.9kg)

            Nguồn:
            (71.7kg) net

     MC-2301
     MC-2301

     Vacuum Tube Monoblock Power Amplifier

     CHI TIẾT
     KỸ
     THUẬT                  0VNĐ
     Bóng đèn 2 - 12AT7
           Voltage
           Amplifiers
MC-2301
           8 - KT88 or
           6550 Output
           Tubes
     Tần số đáp +0, -0.5dB from
     ứng    20Hz to 20kHz

          +0, -3.0dB from
          10Hz to
          100kHz
     Độ méo âm 0.5%
     Độ nhiễu 117
     âm
     Công xuất 300w
     Trở kháng 47,000 ohms
     đầu vào
     Độ nhạy  1.7V
    đầu vào   Unbalanced

          3.4V Balanced
    Kích    31.3 x 45.1 x
    thước(h x  58.4cm
    w x d)
    Trọng    52.6kg
    lượng

    MC252
    MC252
    Power Amplifier

    CHI TIẾT
    KỸ
    THUẬT
    Tần số đáp 20Hz to 20kHz,
    ứng    +0 / -0.25dB
          10Hz to      0VNĐ
          100kHz, +0 / -
          3dB
MC252
    Độ méo âm 0.005%
    Độ nhiễu 112dB
    âm
    Công xuất 250W RMS
    Trở kháng 10,000 ohms
    đầu vào  (unbalanced)
          20,000 ohms
          (balanced)
    Độ nhạy  1.6V
    đầu vào  unbalanced
          3.2V balanced
    Kích    23.97 x 44.45 x
    thước(h x 37.62cm
    w x d)
    Trọng   42.87kg
    lượng
    C2200
    C2200

    Pre-ampli sử dụng bóng đèn chân không

    (Vacuum Tube Preamplifier)

    Pre-ampli C2200,sử dụng các bóng đèn chân không để tạo
    ra tất cả sự khuyếch đại tín hiệu, từ đó tạo ra một trải
    nghiệm âm thanh vược trội

    Không đơn giản chỉ là việc sửa lại những gì đã có, Pre-
    ampli C2200 là một thiết kế mới hoàn toàn, kết hợp tất cả
    các ưu điểm của công nghệ tiên tiến với các bóng đèn
    chân không cổ điển vào sự họat động của ampli.        0VNĐ
    Không chị ảnh hưởng của các ampli bóng đèn hoặc các
    ampli cổ điển khác. Pre-ampli C2200 sẽ nâng cao mức
    họat động của bất kỳ hệ thống nào với các đặt điểm hoạt
C2200  động phức tạp nhất.

    ĐẶC TRƢNG KỸ THUẬT

    8 SỰ LỰA CHỌN CHO CHƢƠNG TRÌNH NGUỒN

    Với 8 cổng vào unbalanced input và 4 cổng balanced input
    cho việc kết nối các nguồn âm thanh tạo thành 12 cổng kết
    nối cho pre-ampli, 12 cổng kết nối này có thể được hiển thị
    trên màn hình và có thể được hiệu chỉnh chỉ cho hiện
    những cổng nào đang sử dụng.

    CHUYỂN ĐỔI ĐIỆN TỪ ÊM DỊU

    Định tuyến tín hiệu được thực hiện thông qua các thiết bị
    chuyển đổi điện từ điều khiển kỹ thuật số. Chuyển đổi
    chính xác cách ly với môi trường ô nhiễm bởi khí ga của
    các bóng đèn, tăng tính ổn định, nhẹ nhàng và độ méo
    tiếng thấp nhất.

    BỘ GIẢM ÂM ĐIỀU KHIỂN KỸ THUẬT SỐ BIẾN ĐỔI

    (VRV (VARIABLE RATE VOLUME) DIGITALLY
    CONTROLLED ATTENUATOR)

    Bộ giảm âm điều khiển volume với hơn 214 cấp độ với mỗi
cấp độ 0.5dB với độ chính xác xấp xĩ 0.1dB.

Tính Năng Auto Delay

(TUBE MANAGEMENT AUTO TURN-ON DELAY)

Mạch kết xuất sẽ bị câm cho đến khi các mạch delay nhận
thấy các bóng đèn đã thực sự ổn định, điều này ngăn chặn
sự phát sinh nhiễu gây ra do bởi các thành phần khác.

CHI TIẾT KỸ THUẬT
Tần số đáp ứng     +0, -0.50dB, 20Hz - 20kHz
Độ méo tiếng      0.08% maximum, 20Hz -
            20kHz
Công suất đầu ra (rate 5 Vrms cho MAIN và
output)        SWITCHED

              1 và 2 Balanced Outputs

              2.5 Vrms cho MAIN và

              SWITCHED 1 and 2

             Unbalanced Outputs
Hiệu điện thế đầu ra tối 16.0 Vrms cho MAIN và
đa            SWITCHED Balanced
             Outputs
(maximum voltage
output)         8.0 Vrms cho MAIN và
             SWITCHED Unbalanced
             Outputs
Trở kháng đầu vào
Phono, Moving Magnet: 47K ohms, 65pf
Mức cao (High Level): Balanced 44K Ohms
Unbalanced        22K Ohms
Trở kháng nguồn đầu 500 Ohms balanced
ra
             250 Ohms unbalanced
(output source
impedance)
Độ nhạy
Phono:          4.5mV for 2.5V out @
             1kHz
Mức cao (High Level): 450mV for 2.5V out
Hệ số khuyếch đại (gain)
Phono, (MM) -> Tape   40dB @ 1kHz
Out:
Phono -> Main Out:    55dB
High Level -> Tape Out: 0dB
High Level -> Main Out: 15dB
   Công suất yêu cầu   100, 120 or 230 VAC, 50-
               60Hz 70 Watts
   Kích thước (rộng x cao 17-1/2 “(44.4 cm) , 7-5/8”
   x sâu)         (19.3 cm) . 20” (50.8 cm)
   Trọng lượng      26.75 lbs (12.1 kg)
   C45
   C45

   Stereo and Multi-Channel Preamplifier

   Designed for the dedicated music lover, the C45 features
   ultra-short signal paths in conjunction with state-of-the-art
   silent electromagnetic switching to virtually eliminate
   preamp noise.

   A low noise, high-performance phono preamplifier is
   included. Dual six-channel inputs allow control of the latest  0VNĐ
   multi-channel audio formats, including DVD-Audio, SACD,
   Dolby Digital and DTS Audio/Video.

   The C45 features a 2-stage electronic volume control, a
C45
   large, easy-to-read frontpanel display, and an assignable
   balanced input. Input level trims and fiber-optic / LED
   frontpanel illumination provide complete, convenient
   control. No wonder C45 was named as one of Stereophile
   Magazine's Recommended Components for 2005 and
   2006.

   C45 Preamplifier Features

   SELECTABLE INPUT TITLES

   The displayed name of each input of the C45 may be
   changed to match the

   available sources. Names are chosen from a selection of
   14 different titles.

   Additionally, the sensitivity for each input is adjustable to
   enable a uniform volume level between source
   components.
VOLUME LEVEL

Master volume control for all channels is achieved through
a sophisticated

optical encoder. Utilizing light pulses ensures accuracy and
eliminates

effects of mechanical wear.

BASS AND TREBLE CONTROLS

Precision tone shaping circuitry is provided to enable
adjustment of the

acoustic balance of the sound. A bypass switch completely
removes the tone

controls from the audio signal path.

WIRELESS REMOTE CONTROL

An IR remote control is included. Remote keypads and
external sensors

are available.

HEADPHONE JACK

A high quality headphone amplifier is built in for private
listening.

· Phono Input (MM)

· CD Input x 2 Pair

· DVD Input

· SAT Input

· Optional TM-1 Tuner Module

· 6-Channel Inputs x 2 Sets

· Balanced Input

· 6-Channel Outputs:

· 1 set balanced, 1 set unbalanced

· 8 Data Ports

SPECIFICATIONS
Frequency   20Hz to 20kHz, +0 / -0.5dB
response
Harmonic    0.002% max. from 20Hz to
distortion   20kHz
     Noise ratio    Phono: 86dB
              High Level: 96dB
     Power output   8V (unbalanced), 16V
              (balanced)
     Output impedance 250 ohms (unbalanced), 500
              ohms (balanced)
     Input impedance  Phono: 47k ohms, 65pf
              High Level: 22k ohms
              (unbalanced)
              50k ohms (balanced)
     Input sensitivity Phono: 4.5mV for rated output
              High Level: 450mV for rated
              output (unbalanced)
              900mV for rated output
              (balanced)
     Dimensions (h x w 15.24 x 44.45 x 41.91cm
     x d)
     Weight      9.53kg

     MA 6900
     MA 6900

     Integrated Amplifier
                              0VNĐ
     SPECIFICATIONS
     Frequency   20Hz
MA 6900  response    to
             20kHz,
             +0/-
             0.5dB
     Harmonic    0.005%
     distortion
     Noise ratio  Power
             amp:
             110dB
             High
             level:
             100dB
             Phono:
              90dB
     Power output   200W
     Output impedance 2, 4, or
              8 ohms
     Input impedance  High
              level:
              22K
              ohms
              Phono:
              47K
              ohms,
              65pf
              Main
              in: 20K
              ohms
     Input sensitivity High
              Level:
              250mV
              Phono:
              2.5mV
              Power
              Amp
              In:
              2.5V
     Dimensions (h x w 17.9 x
     x d)       44. x
              47.6cm
     Weight      34kg

     MCD301
     MCD301
                          0VNĐ
     SACD/CD Player


MCD301  SPECIFICATIONS
     Frequency   SACD 4Hz-40KHz +0.5dB/-
     response    2dB

              CD 4Hz-20kHz +/-0.5dB
     Harmonic     SACD 0.002%
     distortion
              CD 0.003%
     Noise ratio      110dB
     Power         100~240 VAC, 50-60Hz
                 35Watts
     Disc formats      SACD, CD, MP3, WMA
     Digital audio     (CD Audio only)
     outputs
                 Format: SPDIF

                 Optical: TOS Link, -15~-
                 21dBm

              Coaxial: RCA Jack, 0.5V p-p
              @ 75ohms
     Dimensions (h x w 15.24 x 44.5 x 40.32cm
     x d)
     Trọng lượng    12.79kg

     MA 6600
     MA6600

     Integrated Amplifier
                                0VNĐ
     SPECIFICATIONS
     Frequency   +0, -0.5dB 20Hz - 20,000Hz
     response
MA 6600
             +0, -3dB 10Hz - 100,000Hz
     Harmonic    0.005%
     distortion
     Noise ratio  High Level, 92dB below rated
             output

                 Phono, 84dB below 5mV input

              Power Amplifier, 115 below
              rated output
     Power output   200 watts
     Output impedance 220 ohms
     Input impedance   High Level, 20K ohms

               Phono, 47K ohms; 65pF

               Power Amp In, 10K ohms
     Input sensitivity  High Level, 250mV
               unbalanced, 500mV balanced

              Phono, 2.5 mV; Power Amp In,
              1.4V
     Dimensions (h x w 23.97 x 44.45 x 55.88 cm
     x d)
     Weight      34.1 kg

     MCD1000
     MCD1000

     CD Transport

     SPECIFICATIONS                  0VNĐ
     Digital audio  IEC958, S/PDIF
     format
     Digital outputs Optical: -15 ~ -20dBm
MCD1000

               Coaxial: 0.5V p-p @ 75 ohms

               XRL: 5V p-p @ 110 ohms
               (AES/EBU)
     Digital signal   Sampling Frequency: 44.1kHz
     format
               Quantization Bit: 16-bit
               linear/channel

               Modulation Code: Eight to
               fourteen modulation

              Error correction: Cross
     Dimensions (h x w 15.2 x 44.5 x 41 cm
    x d)
    Weight         12.5kg
    C2200
    C2200

    Pre-ampli sử dụng bóng đèn chân không

    (Vacuum Tube Preamplifier)

    Pre-ampli C2200,sử dụng các bóng đèn chân không để tạo
    ra tất cả sự khuyếch đại tín hiệu, từ đó tạo ra một trải
    nghiệm âm thanh vược trội                   0VNĐ
    Không đơn giản chỉ là việc sửa lại những gì đã có, Pre-
    ampli C2200 là một thiết kế mới hoàn toàn, kết hợp tất cả
    các ưu điểm của công nghệ tiên tiến với các bóng đèn
C2200  chân không cổ điển vào sự họat động của ampli.

    Không chị ảnh hưởng của các ampli bóng đèn hoặc các
    ampli cổ điển khác. Pre-ampli C2200 sẽ nâng cao mức
    họat động của bất kỳ hệ thống nào với các đặt điểm hoạt
    động phức tạp nhất.

    ĐẶC TRƢNG KỸ THUẬT

    8 SỰ LỰA CHỌN CHO CHƢƠNG TRÌNH NGUỒN

    Với 8 cổng vào unbalanced input và 4 cổng balanced input
    cho việc kết nối các nguồn âm thanh tạo thành 12 cổng kết
    nối cho pre-ampli, 12 cổng kết nối này có thể được hiển thị
    trên màn hình và có thể được hiệu chỉnh chỉ cho hiện
    những cổng nào đang sử dụng.

    CHUYỂN ĐỔI ĐIỆN TỪ ÊM DỊU

    Định tuyến tín hiệu được thực hiện thông qua các thiết bị
    chuyển đổi điện từ điều khiển kỹ thuật số. Chuyển đổi
chính xác cách ly với môi trường ô nhiễm bởi khí ga của
các bóng đèn, tăng tính ổn định, nhẹ nhàng và độ méo
tiếng thấp nhất.

BỘ GIẢM ÂM ĐIỀU KHIỂN KỸ THUẬT SỐ BIẾN ĐỔI

(VRV (VARIABLE RATE VOLUME) DIGITALLY
CONTROLLED ATTENUATOR)

Bộ giảm âm điều khiển volume với hơn 214 cấp độ với mỗi
cấp độ 0.5dB với độ chính xác xấp xĩ 0.1dB.

Tính Năng Auto Delay

(TUBE MANAGEMENT AUTO TURN-ON DELAY)

Mạch kết xuất sẽ bị câm cho đến khi các mạch delay nhận
thấy các bóng đèn đã thực sự ổn định, điều này ngăn chặn
sự phát sinh nhiễu gây ra do bởi các thành phần khác.

CHI TIẾT KỸ THUẬT
Tần số đáp ứng     +0, -0.50dB, 20Hz - 20kHz
Độ méo tiếng      0.08% maximum, 20Hz -
            20kHz
Công suất đầu ra (rate 5 Vrms cho MAIN và
output)        SWITCHED

              1 và 2 Balanced Outputs

              2.5 Vrms cho MAIN và

              SWITCHED 1 and 2

             Unbalanced Outputs
Hiệu điện thế đầu ra tối 16.0 Vrms cho MAIN và
đa            SWITCHED Balanced
             Outputs
(maximum voltage
output)         8.0 Vrms cho MAIN và
             SWITCHED Unbalanced
             Outputs
Trở kháng đầu vào
Phono, Moving Magnet: 47K ohms, 65pf
Mức cao (High Level): Balanced 44K Ohms
Unbalanced        22K Ohms
Trở kháng nguồn đầu 500 Ohms balanced
ra
             250 Ohms unbalanced
(output source
impedance)
Độ nhạy
Phono:          4.5mV for 2.5V out @
             1kHz
     Mức cao (High Level): 450mV for 2.5V out
     Hệ số khuyếch đại (gain)
     Phono, (MM) -> Tape   40dB @ 1kHz
     Out:
     Phono -> Main Out:    55dB
     High Level -> Tape Out: 0dB
     High Level -> Main Out: 15dB
     Công suất yêu cầu    100, 120 or 230 VAC, 50-
                  60Hz 70 Watts
     Kích thước (rộng x cao 17-1/2 “(44.4 cm) , 7-5/8”
     x sâu)          (19.3 cm) . 20” (50.8 cm)
     Trọng lượng       26.75 lbs (12.1 kg)

     MDA1000
     MDA1000

     D/A Converter

     SPECIFICATIONS
     Frequency     ±0.5dB 4Hz - 45kHz         0VNĐ
     response     ±0.3dB 4Hz - 22kHz
              ±0.3dB 4Hz - 20kHz
              ±0.3dB 4Hz - 15kHz
MDA1000
     Harmonic     0.002
     distortion
     Noise ratio    110dB
     Coaxial inputs  0.5V p-p @ 75 ohms
     Optical inputs  -15 ~ 20dBm
     XRL input     5V p-p @110 ohms
     Sampling     96kHz, 48kHz, 44.1kHz and
     frequencies    32kHz
     Dimensions (h x w 15.2 x 44.5 x 41cm
     x d)
     Weight      11kg
                  - Hãng sản xuất

                  Denon

                  - Xuất xứ

                  TQ

                  - Bảo hành

                  12 tháng

                  - Công suất tổng
                                        15.120.0
                  125 W x 7ch                00VNĐ

                  - Công nghệ xử lý âm thanh
Amply Denon kênh 5.1 AVR1911-
    SP(màu bạc)         Dolby TrueHD và DTS-HD Master Audio

                  -

                  Dolby Pro Logic Iiz

                  - Các tính năng

                  Ng vào HDMI 1.4a cho tín hiệu hình 3D

                  -

                  Featuring 3D pass-through technology

                  -

                  Tính năng HD Radio

                  -

                  Audyssey MultEQ năng động hệ thống phòng

                  -
                  các tính năng chỉnh sửa âm thanh

                  -

                  Hiển thị thông tin l n màn hình TV

                  -

                  Bộ lọc độ phân giải mức cao cho các loa con và
                  loa sub

                  - Điện năng ti u thụ

                  460 W (Standby 0.1 W)

                  - Kích thước (RxCxS)

                  434 x 171 x 381 mm
                  - Hãng sản xuất

                  Denon

                  - Xuất xứ                    20.979.0
                                          00VNĐ
                  TQ

Amply Denon đa k nh AVR2311-    - Bảo hành
    BK(màu đen)
                  12 tháng

                  - Công suất tổng

                  7 x 105W(8 Ohm)

                  -

                  7 X 135W (6 Ohm)

                  - Các tính năng

                  Hỗ trợ HDMI 1.4 cho tín hiệu 3D
                   -

                   Hỗ trợ DTS-HD Master Audio,Dolby True HD

                   -

                   Tất cả nguồn hình vào được up-scaled đến 1080p

                   -

                   Tần số đáp ứng 10Hz - 100 kHz

                   -

                   6 cổng HDMI vào,1 cổng HDMI ra

                   - Điện năng ti u thụ

                   600 W

                   - Trọng Lượng

                   11 Kg
                 - Hãng sản xuất
                Denon
                 - Xuất xứ
                TQ                           20.580.0
                 - Bảo hành                      00VNĐ
                12 tháng
                 - Công suất tổng
Amply Denon đa k nh AVR2311-  7 x 105W(8 Ohm)
    SP(màu bạc)       -
                7 X 135W (6 Ohm)
                 - Các tính năng
                Hỗ trợ HDMI 1.4 cho tín hiệu 3D
                 -
                Hỗ trợ DTS-HD Master Audio,Dolby True HD
                 -
                Tất cả nguồn hình vào được up-scaled đến 1080p
                 -
                Tần số đáp ứng 10Hz - 100 kHz
                 -
                6 cổng HDMI vào,1 cổng HDMI ra
                 - Điện năng ti u thụ
                600 W
                - Hãng sản xuất

                Denon

                - Xuất xứ

                TQ
                                       8.610.00
                - Bảo hành                   0VNĐ
                12 tháng

Amply Denon 2 kênh DRA500    - Công suất tổng

                2 x 75W (8 Ohm)

                - Các tính năng

                Tính năng chia đa phòng

                -

                Tích hợp radio với 2 băng tần AM/FM 56 k nh

                -

                Chức năng RDS.

                -

                Tương thích DVDAudio / SACD
                 - Hãng sản xuất

                 Denon

                 - Xuất xứ

                 Nhật Bản
                             19.110.0
                 - Bảo hành       00VNĐ
                 12 tháng

Amply Denon 2 kênh PMA1510-
                 - Công suất tổng
    AEBK(màu đen)
                 70W x 2 kênh(4 Ohms)

                 -

                 140W x2 kênh (8 Ohms)

                 - Trở kháng

                 4-8 Ohms

                 - Kích thước (RxCxS)

                 434x134x410mm

                 - Trọng Lượng

                 15.5kg
                  - Hãng sản xuất

                  Denon

                  - Xuất xứ
                              19.110.0
                  Nhật Bản         00VNĐ
                  - Bảo hành
Amply Denon 2 kênh PMA1510-
                  12 tháng
    AESP(màu bạc)

                  - Công suất tổng

                  70W x2 kênh(4 Ohms)

                  -

                  140W x 2 kênh (8 Ohms)

                  - Trở kháng

                  4-8 Ohms)

                  - Trọng Lượng

                  15.5 kg
                              15.225.0
                              00VNĐ


Amply Pioneer VSX-820-K, new
      model
  - Hãng sản xuất

  PIONEER

  - Xuất xứ

  TQ

  - Bảo hành

  12 tháng

  - Công suất tổng

  150Wx5 kênh

  - Công nghệ xử lý âm thanh

  Optical/Coaxial/Dolby True HD/Dolby Digital Plus

  -

  DTS HD Master Audio, Deep Color(36-bit)x.vColor

  - Các tính năng

  MCACC, Bluetooth Adapter/USB

  -

  Hỗ trợ 3D HDMI 1.4v

  -

  Tái tạo âm thanh vòm

  -

  Kết nối Ipod, iPhone qua USB

  -

  HDMI input/Output

  - Kích thước (RxCxS)

  420 x 158 x 348 mm

  - Trọng Lượng

  8.9kg
                  - Hãng sản xuất

                  Denon

                  - Xuất xứ

                  TQ

                  - Bảo hành

                  12 tháng

                  - Công suất tổng
                                          10.290.0
                  75W x 5ch (8 Ohms)               00VNĐ

                  -
Amply Denon kênh 5.1 AVR1311-
    BK(màu đen)         110W x 5ch (6 Ohms)

                  - Công nghệ xử lý âm thanh

                  Dolby TrueHD và HD Master Audio, DTS

                  - Các tính năng

                  Hỗ trợ cổng HDMI 1.4a cho tín hiệu 3D đi qua

                  -

                  Đường truyền tối thiểu cho tín hiệu âm thanh

                  -

                  tín hiệu video r ràng

                  -

                  Compressed Audio Restorer

                  -
                 iPod Dock kết nối cho iPod và mạng trực tuyến

                 -

                 Chức năng hẹn giờ ngủ

                 -

                 Crossover chuyển biến loa si u trầm

                 - Điện năng ti u thụ

                 330W (chế độ chờ 0,5 W)

                 - Kích thước (RxCxS)

                 434 x 166 x 381 mm

                 - Trọng Lượng

                 9,2 kg
                 - Hãng sản xuất
                                         44.310.0
                 Denon                      00VNĐ
                 - Xuất xứ
Amply Denon 2 kênh PMA2010-
                 NK
      AE

                 - Bảo hành

                 12 tháng

                 - Công suất tổng

                 320W

                 - Trọng Lượng

                 24Kg
                  - Hãng sản xuất

                  PIONEER

                  - Xuất xứ

                  TQ

                  - Bảo hành

                  12 tháng
                                           10.962.0
                  - Công suất tổng                  00VNĐ

                  150Wx5 kênh
Amply Pioneer VSX520 -K, new
      model          - Công nghệ xử lý âm thanh

                  Optical/Coaxial/Dolby True HD/Dolby Digital Plus

                  -

                  DTS HD Master Audio, Deep Color(36-bit)x.vColor

                  - Các tính năng

                  Hỗ trợ cho PC và máy nghe nhạc cầm tay

                  -

                  Hỗ trợ 3D HDMI 1.4v

                  -

                  Tái tạo âm thanh vòm

                  -

                  Công suất max 150 W x 5 k nh (8 ohms)
                  -

                  HDMI input/Output
                  - Hãng sản xuất

                  Pioneer

                  - Xuất xứ

                  NK
                                        9.450.00
                                        0VNĐ
                  - Bảo hành

                  12 tháng
Amply Pioneer VSX420 -K, new
      model
                  - Công suất tổng

                  100W x 5

                  - Công nghệ xử lý âm thanh

                  Dolby: kỹ thuật số, Pro-Logic II DTS, DTS

                  -

                  Điều khiển từ xa

                  -

                  AM & FM ăng-ten trong nhà

                  -

                  2 x HDMI in,2 x Component video
                 - Hãng sản xuất

                 PIONEER

                 - Xuất xứ

                 TQ

                 - Bảo hành
                                          10.479.0
                 12 tháng
                                          00VNĐ

                 - Công suất tổng
Amply Pioneer VSX-RS320-K,
     new model        150Wx5 kênh

                 - Công nghệ xử lý âm thanh

                 Optica Inputl/Dolby Digital Plus

                 -

                 DTS HD Master Audio, Deep Color(36-bit)x.vColor

                 -

                 Tái tạo âm thanh vòm

                 -

                 Bộ tái tạo âm thanh cải tiến

                 -

                 HDMI input/Output
                 - Hãng sản xuất

                 ARIRANG

                 - Xuất xứ

                 LD

                 - Bảo hành

                 12 tháng

                 - Công suất tổng
                                 6.300.00
                 150W x 2 (300 W)        0VNĐ

                 - Các tính năng
Amply Karaoke Arirang PA306
    Digital Plus       Ampli kỹ thuật số

                 -

                 Chọn giọng ca nam, nữ

                 -

                 Đáp ứng tần: 20Hz - 20KHz

                 -

                 Tỷ lệ méo hài: < 0.1% (1KHz)

                 -

                 Điều khiển bằng remote

                 -

                 Điều chỉnh cao độ

                 -
                 Tiết kiệm điện

                 - Điện năng ti u thụ

                 340Watts

                 - Kích thước (RxCxS)

                 420x137x330

                 - Trọng Lượng

                 8.4 Kg
                 - Hãng sản xuất

                 ARIRANG

                 - Xuất xứ

                 Liên doanh              4.389.00
                                     0VNĐ
                 - Bảo hành

Amply Karaoke Arirang PA306    12 tháng
     DIGITAL
                 - Công suất tổng

                 150W x 2 (300 W / 4 Ohms)

                 - Các tính năng

                 Sử dụng công nghệ khuyếch đại lớp D

                 -

                 Trở kháng: 4~16Ω

                 -

                 Đáp ứng tần: 20Hz - 20KHz
                  -

                  Tỷ lệ méo hài: < 0.1%

                  -

                  Điện áp ng vào Mic: 10mV

                  -

                  Điều khiển bằng remote

                  -

                  Chọn giọng ca nam, nữ

                  - Điện năng ti u thụ

                  340Watts

                  - Kích thước (RxCxS)

                  420x100x333

                  - Trọng Lượng

                  7.9 Kg
                                4.179.00
                  - Hãng sản xuất       0VNĐ

                  ARIRANG

Amply Karaoke Arirang PA203XG
                  - Xuất xứ

                  LD

                  - Bảo hành

                  12 tháng

                  - Công suất tổng
  Công suất: 180W+180W

  -

  Công suất sử dụng 8 transitor

  - Công nghệ xử lý âm thanh

  Chức năng cân chỉnh LO - MID HI tạo nền nhạc

  -

  trung thực, sống động và mạnh mẽ

  - Trở kháng

  4Ω

  - Các tính năng

  Mixer Echo Stereo Amplifier

  -

  Chuyên dùng cho KaraOke"

  -

  Tỷ lệ méo hài: 0.05% (1KHz)

  -

  Đáp ứng tần: 10Hz - 30KHz

  -

  Tỷ số tín hiệu tr n nhiễu S/N: 60dB

  -

  Điện áp sử dụng: 110-220V AC/50Hz

  - Điện năng ti u thụ

  560W

  - Kích thước (RxCxS)

  Kích thước (WxDxH): 420x370x140

  - Trọng Lượng

  13 kg
                   - Hãng sản xuất

                   ARIRANG

                   - Xuất xứ

                   LD

                   - Bảo hành

                   12 tháng

                   - Công suất tổng
                                   3.150.00
                   Công suất: 150W+150W – 4Ohms   0VNĐ

                   -
Amply Karaoke Arirang SPA203III
     JARGUAR           Công suất sử dụng 8 transitor

                   - Các tính năng

                   Điện áp sử dụng: AC 220V/50Hz

                   -

                   Chuyên dùng cho KaraOke"

                   -

                   Mixer Echo Stereo Amplifier

                   -

                   Tỷ lệ méo hài: <0.1%(1KHz)

                   -

                   Đáp ứng tần: 10Hz - 30KHz

                   -
                Tỷ số tín hiệu tr n nhiễu S/N: 60dB

                -

                Công suất ti u thụ: 440Watts

                - Kích thước (RxCxS)

                Kích thước (WxDxH): 420x355x128mm

                - Trọng Lượng

                7.8Kg
                - Hãng sản xuất

                California
                                   6.279.00
                - Xuất xứ               0VNĐ
                LD

Amply Karaoke California
                - Bảo hành
 PRO888AR (màu đen)

                12 tháng

                - Công suất tổng

                250W/kênh

                - Trở kháng

                8 ohm

                - Điện năng ti u thụ

                650W
                - Hãng sản xuất

                California

                - Xuất xứ

                LD

                - Bảo hành                    6.657.00
                                         0VNĐ
                12 tháng

 Amply Karaoke California    - Công suất tổng
MOSFET888MW(màu đen)
                250W/kênh

                - Trở kháng

                8 ohm

                - Các tính năng

                Âm ly sử dụng công nghệ echo mới

                -

                cảm nhận được tiếng hát dầy dặn và thanh thoát
                hơn

                -

                Hệ thống kiểm soát âm thanh, cân bằng âm lượng
             - Hãng sản xuất

             DENON

             - Xuất xứ

             NK

             - Bảo hành
                             8.379.00
             12 Tháng             0VNĐ
             - Công suất tổng
Amply Denon 2 kênh
             45W x 2 Ch
 PMA510AEBK

             -

             Màu đen

             - Trở kháng

             4ohms - 16ohms

             - Điện năng ti u thụ

             185 W

             - Kích thước (RxCxS)

             434 x 121 x307 mm ( RX C X S)

             - Trọng Lượng

             6.5 Kg
                - Hãng sản xuất

                DENON

                - Xuất xứ

                NK

                - Bảo hành

                12 tháng

                - Công suất tổng
                                       10.269.0
                105Wx2(4 Ohm)                 00VNĐ
                -

Amply Denon 2 kênh DRA700    80Wx2(8 Ohm)

                - Các tính năng

                Tính năng chia đa phòng

                -

                Tích hợp radio với 2 băng tần AM/FM 56 k nh

                -

                Tương thích DVDAudio / SACD.

                -

                Chức năng RDS.

                -

                Điều khiển từ xa.

                -

                Tương thích với iPod
                  - Hãng sản xuất

                  Medialink

                  - Xuất xứ

                  NK

                  - Bảo hành

                  12 tháng
                                      4.179.00
                  - Công suất tổng             0VNĐ
                  80w/Kênh

Amply Karaoke Medialink AV311    - Các tính năng

                  Nghe nhạc và hát karaoke gia đình

                  -

                  2 ng vào cắm Micro

                  -

                  Chỉnh treble,bass ri ng cho micro

                  -

                  Chỉnh treble,bass ri ng cho phần nhạc

                  -

                  Mạch loundess tăng cường tiếng bass

                  -

                  Cài đặt delay tiếng bằng kỹ thuật số
             - Hãng sản xuất

             DENON

             - Xuất xứ

             NK

             - Bảo hành

             12 tháng
                           8.379.00
             - Công suất tổng       0VNĐ
             45Wx2 kênh

Amply Denon 2 kênh
             -
 PMA510AESP

             Màu đen

             - Công nghệ xử lý âm thanh

             Speaker A/B,Loundness

             - Trở kháng

             4 Ohms-16 Ohms

             - Điện năng ti u thụ

             185W

             - Kích thước (RxCxS)

             121x434x337

             - Trọng Lượng

             6.5kg
             - Hãng sản xuất

             Denon

             - Xuất xứ

             NK

             - Bảo hành                 10.584.0
                                  00VNĐ
             12 tháng

Amply Denon 2 kênh    - Công suất tổng
 PMA710AESP
             50 W + 50 W (8 ohms, 20 Hz - 20 kHz, THD
             0,07%)

             -

             85 W + 85 W (4 ohms, 1 kHz, THD 0,7%)

             - Công nghệ xử lý âm thanh

             Speaker A/B,Loundness

             - Trở kháng

             8 ohms

             - Điện năng ti u thụ

             200 W (Stand by 0,3W)

             - Kích thước (RxCxS)

             121x434x307 mm
                  - Hãng sản xuất

                  Denon

                  - Xuất xứ

                  TQ

                  - Bảo hành

                  12 tháng

                  - Công suất tổng
                                          12.180.0
                  110 W x 5ch                   00VNĐ

                  -
Amply Denon kênh 5.1 AVR1611-
    BK(màu đen)         SuppDolby Pro Logic IIz processing

                  - Công nghệ xử lý âm thanh

                  HD audio, Dolby TrueHD and

                  -

                  DTS-HD Master Audio

                  - Các tính năng

                  Mạch Audyssey MultEQ và Auto Setup

                  -

                  Ng HDMI 1.4a truyền tín hiệu 3D

                  -

                  Audio Return Channel, Deep Color, “x.v.Color”

                  -
                  Remote loại mới dễ dùng

                  -

                  Bộ lọc độ phân giải mức cao

                  -

                  cho các loa con và loa sub

                  - Điện năng ti u thụ

                  360W ( Standby 0.1W)

                  - Kích thước (RxCxS)

                  434 x 171 x 381 mm

                  - Trọng Lượng

                  9.2 kg
                  - Hãng sản xuất

                  Denon                12.180.0
                                     00VNĐ
                  - Xuất xứ

Amply Denon kênh 5.1 AVR1611-    TQ
    SP(màu bạc)
                  - Bảo hành

                  12 tháng

                  - Công suất tổng

                  110 W x 5ch

                  - Công nghệ xử lý âm thanh

                  SuppDolby Pro Logic IIz processing
                  -

                  HD audio, Dolby TrueHD,DTS-HD Master Audio

                  - Các tính năng

                  Mạch Audyssey MultEQ và Auto Setup

                  -

                  Ng HDMI 1.4a truyền tín hiệu 3D

                  -

                  Audio Return Channel, Deep Color, “x.v.Color”

                  -

                  Remote loại mới dễ dùng

                  -

                  Bộ lọc độ phân giải mức cao

                  -

                  cho các loa con và loa sub

                  - Điện năng ti u thụ

                  360W ( Standby 0.1W)

                  - Kích thước (RxCxS)

                  434 x 171 x 381 mm
               Mô tả sản phẩm


               Amplifier Arirang PA-                 1.890.00
               203GE                          0VNĐ


Amplifier Arirang PA-203GE
    Chuyên dùng cho KaraOke
    Công suất ra: 100+100 Watts (4 ohms)
    Công suất sử dụng 4 BJT
    Điện áp sử dụng: AC 220V/50Hz
    Bảo hành 12 tháng

    Điện áp sử dụng: AC 220V/50Hz
    Công suất ti u thụ: 320Watts
    Trọng lượng: 8.2 Kg
    Kích thước (WxDxH): 420x360x128
    Công suất ra: 100 100 Watts (4 ohms)
    Tỷ lệ méo hài: 0.05% (1KHz)
    Đáp ứng tần: 10Hz - 30KHz
    Tỷ số tín hiệu tr n nhiễu S/N: 60dB
    Điện áp ng vào Mic: 10mV
    Điện áp ng ra Mic1.2: 200mV
    Điện áp tín hiệu ng ra: 1V
    Điện áp tín hiệu ng ra phụ: 1V…..HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
NGAY ĐỂ NHẬN GIÁ KHUYẾN MÃI
CÙNG NHIỀU QUÀ TẶNG HẤP
DẪN TỪ NHÀ CUNG CẤP…..
NGUYỄN LÊ THẮNG – 0983.26.3030 / NGUYỄN HOÀNG
ANH – 0982.32.4400
MỘT SỐ SẢN PHẨM BẠN CÓ THỂ ĐANG
QUAN TÂM :
Thiết bị an ninh giám sát   Chuông Cửa Có Hình

1. Ống kính Camera      Máy chấm công

2. Bàn Điều Khiển       1. Máy ghi nhận thời gian

3. Camera bán cầu       2. Máy giám sát tuần tra

4. Camera Hồng Ngoại     3. Phụ kiện máy chấm công

5. Camera IP FOSCAM      4. Máy chấm công vân tay

6. Camera Mạng        5. Máy chấm công thẻ từ

7. Camera ngụy trang     6. Máy chấm công thẻ giấy

8. Camera quay quét      7. Hệ thống kiểm soát cửa

9. Camera Thân ống      Máy từ điển

10. Card Ghi Hình       1. Kim từ điển

11. Chân Đế Camera      2. Tân từ điển

12. Đầu ghi hình Camera IP  Hội thảo truyền hình
QNAP
               Máy nghe nhạc
13. Đầu ghi hình cho camera
               Máy ghi âm
14. Video BALUN
               Thiết bị âm thanh
15. Phụ kiện
               1. Âm ly
16. Giải Pháp An Ninh
               2. Dàn âm thanh

               3. Dàn âm thanh cao cấp

               4. Loa

               5. Loa vi tínhCÒN RẤT NHIỀU SẢN PHẨM CHẤT LƢỢNG
TỐT GIÁ CẢ HỢP LÝ TẠI :

SIEUTHIMAYVANPHONG

http://camera-quan-sat.com : CHUYÊN PHÂN PHỐI
CAMERA – THIẾT BỊ AN NINH TOÀN QUỐC

http://loa-amply.com : CHUYÊN PHÂN PHỐI THIẾT BỊ ÂM
THANH - TOÀN QUỐC

http://cong-tu.com : CHUYÊN PHÂN PHỐI THIẾT BỊ
CỔNG TỪ AN NINH GIÁM SÁT - TOÀN QUỐC

http://bao-dong.com : CHUYÊN PHÂN PHỐI THIẾT BỊ
               BÁO ĐỘNG, BÁO CHÁY - TOÀN QUỐC

               ----------------------------

               Thông tin liên hệ
               CÔNG TY TNHH TM & PT CN QUANG
               MINH
               Nguyễn Lê Thắng         Nguyễn Hoàng Anh
               Mobile: 0983.26.3030    Mobile: 0982.32.4400
               Email:           Email:
               nguyenlethang@quangminh.vn nguyenhoanganh@quangminh.vn
               Skype: thietbianninhgiamsat Skype: salethietbianninh
               YM:             YM:
               sieuthimayvanphong.com_kd12 sieuthimayvanphong.com_kd13
               CHÚNG TÔI CAM KẾT :
               Miễn phí giao hàng và bảo hành tận nơi sử dụng trong
               phạm vi nội thành Hà Nội và TP Hồ Chí Minh trong
               khoảng thời gian tối đa 6h làm việc.
               Hàng hóa mới 100% với thời gian bảo hành đầy đủ
               theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
               Tất cả các hàng hóa được cung cấp qua
               www.SieuThiMayVanPhong.com đều có xuất xứ hàng
               hóa, nhãn mác rõ ràng.
               Hàng hóa do www.SieuThiMayVanPhong.com cung
               cấp sẽ có hợp đồng hay đơn đặt hàng của bên mua để
               thực hiện quyền lợi các bên.
               Khu vực phía Bắc - Hà Khu vực phía Nam - TP
               Nội          Hồ Chí Minh
               Địa chỉ: Số 16 Nguyễn Ngọc   Địa chỉ: 181/7 đường 3/2, quận
               Nại, Thanh Xuân, HN       10, TP Hồ Chí Minh
               Tel: 04.62851509/10/11 - Fax:  Tel: 08.39381498 - Fax:
               04.62857124           08.39381494


               Warranty Information

               Bảo hành 12 tháng


               Các sản phẩm tƣơng tự cùng danh mục

                   Âm ly (Amplifier)               Mô tả sản phẩm


               Amplifier Arirang PA-                      0VNĐ

               203III
Amplifier Arirang PA-203III
Hãng sản xuất Arirang

    Mixer Echo Stereo Amplifier
    Chuyên dùng cho KaraOke
    Công suất ra: 150+150 Watts (4 ohms)
    Điện áp sử dụng: AC 220V/50Hz
    Bảo hành 12 tháng
    Công suất ti u thụ: 440Watts
    Trọng lượng: 7.8 Kg
    Kích thước (WxDxH): 420x355x12mm
    Công suất ra: 150 150 Watts (4 ohms)
    Tỷ lệ méo hài: <1% (1KHz)
    Đáp ứng tần: 10Hz - 30KHz
    Tỷ số tín hiệu tr n nhiễu S/N: 60dB
    Điện áp ng vào Mic: 10mV
    Điện áp ng ra Mic1.2: 200mV
    Điện áp tín hiệu ng ra: 1V
    Điện áp tín hiệu ng ra phụ: 1V…..HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
NGAY ĐỂ NHẬN GIÁ KHUYẾN MÃI
CÙNG NHIỀU QUÀ TẶNG HẤP
DẪN TỪ NHÀ CUNG CẤP…..
NGUYỄN LÊ THẮNG – 0983.26.3030 / NGUYỄN HOÀNG
ANH – 0982.32.4400
MỘT SỐ SẢN PHẨM BẠN CÓ THỂ ĐANG
QUAN TÂM :

Thiết bị an ninh giám sát  Chuông Cửa Có Hình

1. Ống kính Camera     Máy chấm công

2. Bàn Điều Khiển      1. Máy ghi nhận thời gian

3. Camera bán cầu      2. Máy giám sát tuần tra
4. Camera Hồng Ngoại      3. Phụ kiện máy chấm công

5. Camera IP FOSCAM      4. Máy chấm công vân tay

6. Camera Mạng         5. Máy chấm công thẻ từ

7. Camera ngụy trang      6. Máy chấm công thẻ giấy

8. Camera quay quét      7. Hệ thống kiểm soát cửa

9. Camera Thân ống       Máy từ điển

10. Card Ghi Hình       1. Kim từ điển

11. Chân Đế Camera       2. Tân từ điển

12. Đầu ghi hình Camera IP   Hội thảo truyền hình
QNAP
                Máy nghe nhạc
13. Đầu ghi hình cho camera
                Máy ghi âm
14. Video BALUN
                Thiết bị âm thanh
15. Phụ kiện
                1. Âm ly
16. Giải Pháp An Ninh
                2. Dàn âm thanh

                3. Dàn âm thanh cao cấp

                4. Loa

                5. Loa vi tínhCÒN RẤT NHIỀU SẢN PHẨM CHẤT LƢỢNG
TỐT GIÁ CẢ HỢP LÝ TẠI :

SIEUTHIMAYVANPHONG

http://camera-quan-sat.com : CHUYÊN PHÂN PHỐI
CAMERA – THIẾT BỊ AN NINH TOÀN QUỐC

http://loa-amply.com : CHUYÊN PHÂN PHỐI THIẾT BỊ ÂM
THANH - TOÀN QUỐC

http://cong-tu.com : CHUYÊN PHÂN PHỐI THIẾT BỊ
CỔNG TỪ AN NINH GIÁM SÁT - TOÀN QUỐC

http://bao-dong.com : CHUYÊN PHÂN PHỐI THIẾT BỊ
BÁO ĐỘNG, BÁO CHÁY - TOÀN QUỐC

----------------------------

Thông tin liên hệ
CÔNG TY TNHH TM & PT CN QUANG
              MINH
              Nguyễn Lê Thắng         Nguyễn Hoàng Anh
              Mobile: 0983.26.3030    Mobile: 0982.32.4400
              Email:           Email:
              nguyenlethang@quangminh.vn nguyenhoanganh@quangminh.vn
              Skype: thietbianninhgiamsat Skype: salethietbianninh
              YM:             YM:
              sieuthimayvanphong.com_kd12 sieuthimayvanphong.com_kd13
              CHÚNG TÔI CAM KẾT :
              Miễn phí giao hàng và bảo hành tận nơi sử dụng trong
              phạm vi nội thành Hà Nội và TP Hồ Chí Minh trong
              khoảng thời gian tối đa 6h làm việc.
              Hàng hóa mới 100% với thời gian bảo hành đầy đủ
              theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
              Tất cả các hàng hóa được cung cấp qua
              www.SieuThiMayVanPhong.com đều có xuất xứ hàng
              hóa, nhãn mác rõ ràng.
              Hàng hóa do www.SieuThiMayVanPhong.com cung
              cấp sẽ có hợp đồng hay đơn đặt hàng của bên mua để
              thực hiện quyền lợi các bên.
              Khu vực phía Bắc - Hà Khu vực phía Nam - TP
              Nội          Hồ Chí Minh
              Địa chỉ: Số 16 Nguyễn Ngọc   Địa chỉ: 181/7 đường 3/2, quận
              Nại, Thanh Xuân, HN       10, TP Hồ Chí Minh
              Tel: 04.62851509/10/11 - Fax:  Tel: 08.39381498 - Fax:
              04.62857124           08.39381494


              Warranty Information

              Bảo hành 12 tháng


              Các sản phẩm tƣơng tự cùng danh mục

                  Âm ly (Amplifier)
                                               7.350.00
                                               0VNĐ


Dàn âm thanh DVD mini JVC
     DXJ21


                  - Hãng sản xuất
  JVC

  - Xuất xứ

  Malayxia

  - Bảo hành

  12 tháng

  - Hệ thống loa

  2.1 kênh

  - Công suất RMS

  250W RMS

  - Công suất P.M.P.O

  3,000W P.M.P.O.

  - Định dạng Đĩa

  Đĩa DVD, Audio/Video, DVD-R/RW; DVD-R Video,
  DVD-R/RW; DVD-R Video, DVD-R/RW; DVD-R

  -

  DL (định dạng VR/Video), +R/RW

  -

  Đầu đọc mắt rồng không kén đĩa

  -

  ra loa Main: 185Wx2

  - Các tính năng

  Tính năng kết nối cổng USB

  -

  Cổng USB 2.0 tốc độ cao

  -

  Chức năng karaoke: Chấm điểm,

  -

  hiện thị năng lượng ti u hao..

  -
                 Chức năng âm thanh đa dạng:

                 -

                 3D-PHONIC,DANCE,ROCK…

                 -

                 HALL,STADIUM,POP,CLASSIC

                 - Công suất ti u thụ điện

                 140W

                 - Ngõ vào/ngõ ra

                 S-Video,USB,optical,Anten,Audio-in
                 - Hãng sản xuất

                 LG
                                    5.250.00
                 - Xuất xứ               0VNĐ

                 Indonesia

Dàn âm thanh Micro LG FB163    - Bảo hành

                 12 tháng

                 - Hệ thống loa

                 Micro 2.0 kênh

                 - Công suất RMS

                 Công suất 160W

                 - Định dạng Đĩa

                 Tương thích nhiều định dạng
                 - Số loa (cả đệm)

                 2 loa

                 - Các tính năng

                 3 đường tiếng (Loa si u trầm cạnh b n)

                 -

                 Kết nối Ipod, Kết nối USB

                 -

                 Hệ thống âm thanh thiết kế

                 -

                 bởi Mark Levinson

                 -

                 Nút bấm cảm ứng với

                 -

                 ánh sáng xanh nhạt

                 -

                 Dò sóng AM/FM

                 - Công suất ti u thụ điện

                 60W

                 - Ngõ vào/ngõ ra

                 USB plug and play

                 -

                 Kết nối Ipod
                                     5.355.00
                                      0VNĐ


Dàn âm thanh DVD Micro JVC
     UXG500
  - Hãng sản xuất

  JVC

  - Xuất xứ

  Malayxia

  - Bảo hành

  12 tháng

  - Hệ thống loa

  2.0 kênh

  - Công suất RMS

  60W RMS

  - Định dạng Đĩa

  Đĩa DVD, Audio/Video, DVD-R/RW; DVD-R Video,
  DVD-R/RW; DVD-R Video, DVD-R/RW; DVD-R

  -

  DL (định dạng VR/Video), +R/RW

  -

  DVD/SVCD/VCD, WAV/WMA/

  - Số loa (cả đệm)

  Loa 2-Chiều

  -

  Ngõ ra loa Main: 30Wx2 ra loa Main: 185Wx2

  - Các tính năng
                   Dàn máy DVD trang bị cổng USB Host

                   -

                   Bộ chuyển đổi Video D/A 12-bit/108MHz

                   -

                   Phát lập trình (99 Bài)/Ngẫu nhi n/Lặp lại

                   -

                   Bộ chuyển đổi Audio D/A192kHz/24-bit

                   -

                   Có thể phát MP3/JPEG/DivX Ultra, MPEG-2

                   -

                   Đài FM/AM

                   - Công suất ti u thụ điện

                   35W

                   - Ngõ vào/ngõ ra

                   S-Video,component,USB,optical,Audio-in

                   -

                   anten
                                          3.150.00
                                          0VNĐ


                   - Hãng sản xuất
Dàn âm thanh micro hifi LG XB12

                   LG

                   - Xuất xứ

                   Indonesia
                 - Bảo hành

                 12 tháng

                 - Hệ thống loa

                 Hệ thống 2 loa

                 - Công suất RMS

                 10W (5Wx2)

                 - Định dạng Đĩa

                 DVD/RW/ CD - R/WMA/ MP3/

                 - Công suất mỗi k nh

                 5W x 2

                 - Các tính năng

                 USB Connection - Kết nối USB

                 -

                 Kết nối thiết bị âm thanh ngoại vi

                 -

                 Tự động cân chỉnh hòa âm và chọn lựa

                 -

                 Chế độ hòa âm theo 6 không gian định sẵn

                 -

                 Kiểu dáng thiết kế Micro Hifi sang trọng

                 - Ngõ vào/ngõ ra

                 Composite, Component, USB
                                      7.350.00
                                       0VNĐ


Dàn âm thanh DVD Panasonic
   SCPT85GAK - 5.1
  - Hãng sản xuất

  PANASONIC

  - Xuất xứ

  Malayxia

  - Bảo hành

  12 tháng

  - Hệ thống loa

  5.1 kênh

  - Công suất RMS

  (RMS)

  - Định dạng Đĩa

  DVD-Video, DVD-RAM, DVD-RW*3,

  -

  DVD-R*3, DVD-R (Dual Layer)*3,

  -

  DVD+RW*3, CD,CD-R/RW*4, Video CD, SVCD,
  WMA, MP3*5, JPEG, MPEG4 và DivX®*2

  - Số loa (cả đệm)

  2 loa cột đứng + Loa Giữa + 2 loa Sau

  -

  FM / AUX / AV / USB (cho Phim và Nhạc)

  - Các tính năng
                  Key Control, Echo, 2 cổng vào

                  -

                  Micro có chỉnh âm lượng

                  -

                  âm thanh trung thực

                  -

                  Cổng USB Hỗ trợ MP3, WMA,

                  -

                  JPEG, MPEG4 và DivX®*2

                  -

                  VIERA Link (HDAVI Control 4)*6

                  -

                  Cài đặt dễ dàng nhờ hướng dẫn

                  -

                  Chức năng Tự động Nghỉ thông minh

                  - Công suất ti u thụ điện

                  W

                  - Ngõ vào/ngõ ra

                  Cổng kết nối HDMI, Component - video

                  -

                  Nguồn video nâng cấp Full-HD 1920x1080
                                      14.994.0
                                      00VNĐ


 Dàn âm thanh DVD Bluray
Panasonic SC-BT735GA-K - 5.1
  - Hãng sản xuất

  Panasonic

  - Xuất xứ

  Malaysia

  - Bảo hành

  12 tháng

  - Hệ thống loa

  Dàn âm thanh 5.1 phát đĩa BLUE-RAY

  - Định dạng Đĩa

  Phát đĩa Blu-ray BD-ROM (một / hai lớp, BD-RE,

  -

  DVD-Video, DVD-RAM, DVD-RW*5,

  -

  MPEG2 (Thẻ SD), JPEG và DivX®*2

  - Số loa (cả đệm)

  4 loa cột đứng + Loa Giữa

  - Giải mã âm thanh

  Âm thanh Dolby Digital

  - Các tính năng

  Tích hợp âm ly kỹ thuật số

  -

  Phát hình 1080/24p (Blu-ray DiscTM)

  -

  Đế kết nối iPod Universal Dock tích hợp

  -

  Nâng độ phân giải HD thật cho đĩa DVD

  -

  Âm thanh Dolby Pro Logic II/Dolby
                -

                Pro Logic IIx, Dolby Digital , DTS

                -

                Hỗ trợ phát lại Ảnh động AVCHD,

                -

                MPEG2 và Ảnh tĩnh JPEG

                - Ngõ vào/ngõ ra

                Cổng kết nối HDMI, DVD, Video

                -

                component,Wireless,USB,Ipod
                - Hãng sản xuất

                PIONEER               7.350.00
                                   0VNĐ
                - Xuất xứ

Dàn Pionner HTZ101DVD(XV-    NK
DV202+SDV101,SBD202SW) -
      5.1
                - Bảo hành

                12 tháng

                - Hệ thống loa

                5.1 kênh

                - Công suất RMS

                (Loa vệ tinh x 1.Sub)

                - Công suất P.M.P.O
  2600W

  - Định dạng Đĩa

  MP3•JPEG•WMA•DVD-R/, DVD+RW

  -

  CD•DVD•CD-R/RW•DIVX,DVD Video,

  - Giải mã âm thanh

  Hệ giải mã DTS/ Dolby Digital

  - Các tính năng

  USB movie playback, USB recording

  -

  Tính năng Full Karaoke

  -

  Bộ khuyếch đại âm

  -

  Progressive Scan (PAL/NTSC)

  -

  Hệ thống nhận diện file ảnh JPEG

  -

  Hỗ trợ tính năng chọn file ảnh/nhạc

  -

  FM/AM 30 đài

  - Công suất ti u thụ điện

  55W

  - Ngõ vào/ngõ ra

  Cổng kết nối: AV,DVD,USB

  -

  Kết nối HDMI chuẩn 1080P
                 - Hãng sản xuất

                 PIONEER

                 - Xuất xứ

                 NK

                 - Bảo hành

                 12 tháng
                                   10.710.0
                 - Hệ thống loa           00VNĐ

                 5.1 kênh
 Dàn Pionner HTZ202DVD(XV-
DV202+SBD808T+SBD202SW) -    - Công suất RMS
       5.1
                 (Loa vệ tinh x 1.Sub)

                 - Công suất P.M.P.O

                 2600W

                 - Định dạng Đĩa

                 MP3•JPEG•WMA•DVD-R/, DVD+RW

                 -

                 CD•DVD•CD-R/RW•DIVX,DVD Video,

                 - Giải mã âm thanh

                 Hệ giải mã DTS/ Dolby Digital

                 - Các tính năng

                 USB movie playback, USB recording
              -

              Tính năng Full Karaoke

              -

              Bộ khuyếch đại âm

              -

              Progressive Scan (PAL/NTSC)

              -

              Hệ thống nhận diện file ảnh JPEG

              -

              Hỗ trợ tính năng chọn file ảnh/nhạc

              -

              FM/AM 30 đài

              - Công suất ti u thụ điện

              55W

              - Ngõ vào/ngõ ra

              Cổng kết nối: AV,DVD,USB

              -

              Kết nối HDMI chuẩn 1080P
                                 17.010.0
                                 00VNĐ

  Dàn Bluray Pionner
 HTZ808BD(XVBD707+S-
BD808T+S-BD808SW)-5.1    - Hãng sản xuất

              PIONEER

              - Xuất xứ
  NK

  - Bảo hành

  12 tháng

  - Hệ thống loa

  5.1 kênh

  - Công suất RMS

  (Loa vệ tinh x 1.Sub)

  - Công suất P.M.P.O

  11.600W

  - Định dạng Đĩa

  MP3•JPEG•WMA•DVD-R/, DVD+RW

  -

  CD•DVD•CD-R/RW•DIVX,DVD Video,

  - Giải mã âm thanh

  Hệ giải mã DTS/ Dolby Digital

  - Các tính năng

  USB movie playback, USB recording

  -

  Tính năng Full Karaoke

  -

  Bluetooth technology A2DP profile

  -

  DLNA (Ver 5.1). iPod/iphone

  -

  Hệ thống nhận diện file ảnh JPEG

  -

  Hỗ trợ tính năng chọn file ảnh/nhạc

  -
              Bonus View: BD-Live.HDMI,USB Memory

              - Ngõ vào/ngõ ra

              S-Video out,Composite video out

              -

              Optical Digital Input/out
              - Hãng sản xuất

              PIONEER

              - Xuất xứ

              NK
                                 15.078.0
              - Bảo hành              00VNĐ

              12 tháng
  Dàn Bluray Pionner
 HTZ606BD(XVBD707+S-    - Hệ thống loa
BD606T+S-BD606SW)-5.1
              5.1 kênh

              - Công suất RMS

              (Loa vệ tinh x 1.Sub)

              - Công suất P.M.P.O

              11.600W

              - Định dạng Đĩa

              MP3•JPEG•WMA•DVD-R/, DVD+RW

              -

              CD•DVD•CD-R/RW•DIVX,DVD Video,
                 - Giải mã âm thanh

                 Hệ giải mã DTS/ Dolby Digital

                 - Các tính năng

                 USB movie playback, USB recording

                 -

                 Tính năng Full Karaoke

                 -

                 Bluetooth technology A2DP profile

                 -

                 DLNA (Ver 5.1). iPod/iphone

                 -

                 Hệ thống nhận diện file ảnh JPEG

                 -

                 Hỗ trợ tính năng chọn file ảnh/nhạc

                 -

                 Bonus View: BD-Live.HDMI,USB Memory

                 - Ngõ vào/ngõ ra

                 S-Video out,Composite video out

                 -

                 Optical Digital Input/out
                                    6.300.00
                                    0VNĐ


Dàn âm thanh DVD Micro JVC
 UX-F4V - USB, SD/SDHC


                 - Hãng sản xuất
  JVC

  - Xuất xứ

  Malayxia

  - Bảo hành

  12 tháng

  - Hệ thống loa

  2.0 kênh

  - Công suất RMS

  100W RMS

  - Định dạng Đĩa

  Đĩa DVD, Audio/Video, DVD-R/RW; DVD-R Video,
  DVD-R/RW; DVD-R Video, DVD-R/RW; DVD-R

  -

  DL (định dạng VR/Video), +R/RW

  -

  DVD/SVCD/VCD, WAV/WMA/

  - Số loa (cả đệm)

  Loa 2-Chiều

  -

  Ngõ ra loa Main: 50Wx2 ra loa Main: 185Wx2

  - Các tính năng

  Dàn máy DVD trang bị cổng USB Host

  -

  Bộ chuyển đổi Video D/A 12-bit/108MHz

  -

  Phát lập trình (32 Bài)/Ngẫu nhi n/Lặp lại

  -

  Bộ chuyển đổi Audio D/A192kHz/24-bit

  -
                 Chức năng My Sound

                 -

                 Có thể phát MP3/JPEG/DivX Ultra, MPEG-2

                 -

                 (ASF), Đài FM/AM

                 - Ngõ vào/ngõ ra

                 USB,S-Video,Component,optical

                 -

                 Khe thẻ cắm SD/SDHC
                 - Hãng sản xuất

                 LG
                                            16.590.0
                                            00VNĐ
                 - Xuất xứ

                 Indonesia
Dàn âm thanh DVD Bluray LG
   HB965TZ-FF - 5.1
                 - Bảo hành

                 12 tháng

                 - Hệ thống loa

                 2 loa trước ,1loa trung tâm ,2loa vệ tinh ,1loa si u
                 trầm

                 - Công suất RMS

                 1100W

                 - Định dạng Đĩa
                  CD-R/RW,MP3,WMA,

                  -

                  DVD-R/RW,DVD+R/RW

                  - Giải mã âm thanh

                  Dolby Digital,Dolby Pro Logic II

                  -

                  Dolby TrueHD,DTS-HD

                  - Ngõ vào/ngõ ra

                  HDMI,USB,Composite

                  -

                  Component,Optical,i-Pod
                                   5.250.00
                                    0VNĐ


Dàn âm thanh Micro LG FB164-
                  - Hãng sản xuất
      A0P

                  LG

                  - Xuất xứ

                  Indonesia

                  - Bảo hành

                  12 tháng

                  - Công suất RMS
                 80W+80W

                 - Định dạng Đĩa

                 Mp3,Video DVD - Mpeg 4

                 -

                 Video CD,WMA,JPEG,DivX

                 - Các tính năng

                 Ghi USB

                 -

                 iDock (For iPod)

                 -

                 Thu và phát nhạc trực tiếp từ USB

                 -

                 Phát đĩa DVD hình

                 -

                 Hệ thống loa 3 chiều

                 -

                 Đế cắm iPod

                 - Ngõ vào/ngõ ra

                 USB 2.0,iPod direct dock,

                 -

                 Video Out - Component,Ăng ten FM
                                   12.579.0
                                   00VNĐ


 Dàn âm thanh DVD Bluray
Panasonic SCBT230GA-K - 5.1
  - Hãng sản xuất

  Panasonic

  - Xuất xứ

  NK

  - Bảo hành

  12 tháng

  - Công suất RMS

  1000 W

  - Công suất P.M.P.O

  5000W

  - Định dạng Đĩa

  BD-ROM,BD-RE / BD-RE DL

  -

  BD-R/ BD-R DL,DVD-ROM

  -

  JPEG/ MP3/ DivX®*³/ DivX HD

  - Số loa (cả đệm)

  6 loa

  - Giải mã âm thanh

  Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus,

  -

  Dolby Digital,Dolby Pro LogicII

  - Các tính năng

  DTS-HD Master Audio Essential,

  -

  DTS-HD High Resolution Audio, DTS

  -

  Chíp xử lý tín hiệu LSI duy nhất - Uniphier®
                -

                Chức năng VIERA Link

                -

                Chức năng ARC (Audio Return Channel)

                -

                Khả năng kết nối iPod/ iPhone

                -

                Chức năng VIERA CAST

                - Ngõ vào/ngõ ra

                HDMI,component,AV,USB

                -

                Wireless Terminal (cho loa không dây Chuẩn)
                - Hãng sản xuất                14.574.0
                                       00VNĐ
                PIONEER

    Dàn Pionner       - Xuất xứ
HTZ787DVD(XVDV777+SDV787
 AP+SDV787T,SDV5SW)-5.1    NK

                - Bảo hành

                12 tháng

                - Hệ thống loa

                5.1 kênh

                - Công suất RMS
  Công suốt RMS 100Wx6(Loa vệ tinh x 1Sub)

  - Công suất P.M.P.O

  Công suất tổng PMPO 7500W

  - Định dạng Đĩa

  DVD-RW/-R/+RW/+R,

  -

  CD, CD-R/RW, SVCD/VCD,

  -

  WMA/MP3/JPEG

  - Số loa (cả đệm)

  5 loa + 1 sub

  - Giải mã âm thanh

  Bộ giải mã DTS/Dolby Digital/Dolby Pro Logic II

  -

  Dual Subwoofer

  - Các tính năng

  Hỗ trợ tính năng chọn file ảnh/nhạc

  -

  Hệ thống nhận diện file ảnh JPEG

  -

  Ghi từ CD->USB

  - Công suất ti u thụ điện

  70W

  - Ngõ vào/ngõ ra

  Kết nối HDMI 1080P, DVD,AV

  -

  Đường vào/ra tín hiệu analog, USB

  - Kích thước (RxCxS)

  (420 x 62 x 331 mm),230 x 380 x 360 mm
                 - Hãng sản xuất

                 PANASONIC

                 - Xuất xứ

                 Malayxia

                 - Bảo hành

                 12 tháng
                                       4.599.00
                 - Hệ thống loa                0VNĐ

                 5.1 kênh
Dàn âm thanh DVD Panasonic
   SCPT75GAK - 5.1       - Công suất RMS

                 330W (RMS)

                 - Công suất P.M.P.O

                 3000W

                 - Định dạng Đĩa

                 DVD-Video,DivX ; DVD-R , DVD-R DL , DVD-RW

                 -

                 +R/+RW ; +r DL ; CD ; CD-R/RW ; VCD

                 - Số loa (cả đệm)

                 6 loa

                 - Giải mã âm thanh

                 Hỗ trợ cho Dĩa / iPod / Cổng vào Digital
                 -

                 FM / AUX / AV / USB (cho Phim và Nhạc)

                 - Các tính năng

                 Micro có chỉnh âm lượng

                 -

                 âm thanh trung thực

                 -

                 Cổng USB Hỗ trợ MP3, WMA,

                 -

                 JPEG, MPEG4 và DivX

                 -

                 Cài đặt dễ dàng nhờ hướng dẫn

                 - Công suất ti u thụ điện

                 47W

                 - Ngõ vào/ngõ ra

                 Cổng kết nối HDMI, Component - video

                 - Kích thước (RxCxS)

                 360mm x 58mm x 239mm
                                     15.750.0
                                     00VNĐ


Dàn âm thanh DVD SONY DAV-
     DZ810 - 5.1
                 - Hãng sản xuất

                 Sony

                 - Xuất xứ
  TQ

  - Bảo hành

  12 tháng

  - Hệ thống loa

  5.1

  - Công suất RMS

  1000W

  - Định dạng Đĩa

  DVD,VCD,CD,MP3,MP4 ,JPEG

  - Số loa (cả đệm)

  6 loa

  - Giải mã âm thanh

  Dolby Digital ,DTS

  - Công suất mỗi k nh

  144W x 5 +280W

  - Công Nghệ

  Công nghệ xử lí âm thanh S-master

  - Các tính năng

  Tự động cài đặt âm thanh theo vị trí loa (DCAC)

  -

  HDMI (1080p) nâng cấp tín hiệu DVD

  -

  K nh trao đổi âm thanh

  -

  Nghe, chép nhạc, xem hình tr n USB

  -

  Xem phim trên USB (DivX & Mpeg4 Simple profile)

  -
                 Loa Subwoofer 18cm cho âm trầm mạnh mẽ

                 -

                 S-Air ready

                 -

                 Chức năng Karaoke

                 - Ngõ vào/ngõ ra

                 HDMI,Analogue,Optical

                 -

                 Component,composite
                 - Hãng sản xuất

                 Sony
                                     13.083.0
                 - Xuất xứ                00VNĐ

                 TQ
Dàn âm thanh DVD SONY DAV-
     DZ610 - 5.1       - Bảo hành

                 12 tháng

                 - Hệ thống loa

                 5.1

                 - Công suất RMS

                 1000W

                 - Định dạng Đĩa

                 DVD.VCD,CD,MP3,DivX,MP4,JPEG
  - Số loa (cả đệm)

  6 loa

  - Giải mã âm thanh

  Dolby Digital ,DTS

  - Công suất mỗi k nh

  144W x 5 + 280W

  - Công Nghệ

  Công nghệ xử lí âm thanh S-master

  - Các tính năng

  HDMI (1080p) nâng cấp tín hiệu DVD

  -

  K nh trao đổi âm thanh

  -

  Tự động cài đặt âm thanh theo vị trí loa (DCAC)

  -

  Nghe, chép nhạc, xem hình,phim MP4 trên USB

  -

  Xem phim trên USB (DivX & Mpeg4 Simple profile)

  -

  Loa Subwoofer 18cm cho âm trầm mạnh mẽ

  -

  Chức năng Karaoke

  - Ngõ vào/ngõ ra

  HDMI,Analogue,Optical

  -

  component,composite
                 - Hãng sản xuất

                 LG

                 - Xuất xứ

                 Indonesia

                 - Bảo hành

                 12 tháng
                                     9.072.00
                 - Hệ thống loa              0VNĐ

                 5.1 kênh
Dàn âm thanh DVD LG HT554TH
   - 5.1,AV - Karaoke     - Công suất RMS

                 500W

                 - Định dạng Đĩa

                 DVD-video, DVD+R, DVD+RW

                 -

                 MP3, WMA, JPEG, Audio CD, CD-R, CD-RW

                 -

                 CD-R, CD-RW

                 - Số loa (cả đệm)

                 6 loa

                 - Công Nghệ

                 virtual sound matrix
                 - Các tính năng

                 Real Time Scoring

                 -

                 CD Voice Remover

                 -

                 Tempo & key control

                 -

                 500 Chorus Songs

                 -

                 3 in 1 Karaoke solution

                 -

                 Full HD Up-scaling

                 -

                 Simplink by HDMI

                 -

                 USB Direct Recording & Play

                 - Ngõ vào/ngõ ra

                 USB,HDMI,Component,compisite
                                 10.920.0
                                 00VNĐ


 Dàn âm thanh DVD LG
HT904TAK - 5.1,AV - Karaoke
                 - Hãng sản xuất

                 LG

                 - Xuất xứ
  Indonesia

  - Bảo hành

  12 tháng

  - Hệ thống loa

  5.1 kênh

  - Công suất RMS

  1000 W

  - Định dạng Đĩa

  VD-video, DVD+-R, DVD+-RW, MP3,

  -

  WMA, JPEG, Audio CD, CD-R, CD-RW

  -

  Ghi và đọc trực tiếp các bài hát vào USB

  - Số loa (cả đệm)

  6 loa

  - Công Nghệ

  VSM (Virtual Sound Matrix)

  - Các tính năng

  Real Time Scoring

  -

  CD Voice Remover

  -

  Tempo & key control

  -

  500 Chorus songs

  -

  Full HD Up-scaling

  -
                  ghi và đọc trực tiếp các bài hát từ USB, ĐTDĐ,

                  -

                  ĐTDĐ, máy nghe nhạc MP3 , thẻ nhớ

                  -

                  USB Direct Recording & Play

                  - Ngõ vào/ngõ ra

                  USB,HDMI,Component,Ipod
                  - Hãng sản xuất

                  Samsung

                  - Xuất xứ
                                          6.384.00
                  Indonesia                     0VNĐ

                  - Bảo hành
Dàn âm thanh DVD Samsung HT-
     C350 - 5.1        12 tháng

                  - Hệ thống loa

                  Kênh 5.1

                  - Công suất RMS

                  330W

                  - Các tính năng

                  Nâng cấp tín hiệu hình ảnh l n 1080p

                  -

                  Âm trầm mạnh mẽ - Power Bass
                  -

                  Thiết kế loa mở mạnh mẽ, sang trọng

                  -

                  Giao diện menu mới, thân thiện Icon UI

                  -

                  Xem phim toàn màn hình Screenfit

                  - Ngõ vào/ngõ ra

                  Ngõ vào âm thanh Optical

                  -

                  USB Host, CD Ripping (3X)
                  - Hãng sản xuất

                  Samsung                 7.077.00
                                       0VNĐ
                  - Xuất xứ

Dàn âm thanh DVD Samsung HT-    Indonesia
     C453 - 5.1
                  - Bảo hành

                  12 tháng

                  - Hệ thống loa

                  Kênh 5.1

                  - Công suất RMS

                  500W

                  - Số loa (cả đệm)
                  6 loa

                  - Giải mã âm thanh

                  Âm thanh chuẩn DTS

                  - Các tính năng

                  Nâng cấp tín hiệu hình ảnh l n 1080p

                  -

                  Xem phim toàn màn hình Screenfit

                  -

                  Dàn rạp hát tại gia DVD

                  -

                  Âm trầm mạnh mẽ - Power Bass

                  -

                  Thiết kế loa mở mạnh mẽ, sang trọng

                  -

                  Giao diện menu mới, thân thiện Icon UI

                  - Ngõ vào/ngõ ra

                  Ngõ vào âm thanh Optical

                  -

                  USB Host, CD Ripping (3X)
                                      8.400.00
                                       0VNĐ


Dàn âm thanh DVD Samsung HT-
     C455 - 5.1

                  - Hãng sản xuất

                  Samsung
                  - Xuất xứ

                  Indonesia

                  - Bảo hành

                  12 tháng

                  - Hệ thống loa

                  Kênh 5.1

                  - Công suất RMS

                  500W

                  - Số loa (cả đệm)

                  6 loa

                  - Giải mã âm thanh

                  Âm thanh chuẩn DTS

                  - Các tính năng

                  Nâng cấp tín hiệu hình ảnh l n 1080p

                  -

                  Xem phim toàn màn hình Screenfit

                  -

                  Âm trầm mạnh mẽ - Power Bass

                  -

                  Thiết kế loa mở mạnh mẽ, sang trọng

                  - Ngõ vào/ngõ ra

                  Ngõ vào âm thanh Optical

                  -

                  USB Host, CD Ripping (3X)
                                     10.920.0
                                     00VNĐ


Dàn âm thanh DVD Samsung HT-
     C555 - 5.1
  - Hãng sản xuất

  Samsung

  - Xuất xứ

  Indonesia

  - Bảo hành

  12 tháng

  - Hệ thống loa

  Kênh 5.1

  - Công suất RMS

  1000W

  - Số loa (cả đệm)

  6 loa

  - Giải mã âm thanh

  Âm thanh Crystal Amp. PRO

  -

  Âm thanh chuẩn DTS

  - Các tính năng

  Nâng cấp tín hiệu hình ảnh l n 1080p

  -

  Âm trầm mạnh mẽ - Power Bass

  -
               Thiết kế loa mở mạnh mẽ, sang trọng

               -

               Xem phim toàn màn hình Screenfit

               - Ngõ vào/ngõ ra

               Ngõ vào âm thanh Optical

               -

               USB Host, CD Ripping (3X)
               - Hãng sản xuất

               Samsung

               - Xuất xứ
                                  16.905.0
               Indonesia               00VNĐ

               - Bảo hành
Dàn âm thanh DVD Bluray
Samsung HT-C5550W - 5.1    12 tháng

               - Hệ thống loa

               Kênh 5.1

               - Công suất RMS

               1000W

               - Giải mã âm thanh

               Âm thanh Crystal Amp. PRO

               -

               Âm thanh chuẩn DTS
                 - Các tính năng

                 Kết nối Internet@TV

                 -

                 Kết nối loa sau không dây Wifi (Module có sẵn)

                 -

                 Âm trầm mạnh mẽ - Power Bass

                 -

                 Xem phim toàn màn hình Screenfit

                 - Ngõ vào/ngõ ra

                 Ipod/Iphone Dock Cradle, HDMI x2

                 -

                 W-LAN Ready,Optical,USB Host
                 - Hãng sản xuất                 9.576.00
                                          0VNĐ
                 Sony

Dàn âm thanh DVD SONY DAV-    - Xuất xứ
     TZ510 - 5.1
                 TQ

                 - Bảo hành

                 12 tháng

                 - Công suất RMS

                 600W

                 - Định dạng Đĩa
                 DVD,VCD,CD,MP3,DivX/JPEG

                 - Số loa (cả đệm)

                 4 Loa + center + Loa Subwoofer

                 - Giải mã âm thanh

                 Âm thanh Dolby Pro Logic II/Dolby

                 -

                 Pro Logic IIx, Dolby Digital , DTS DTS

                 - Công Nghệ

                 Công nghệ xử lý âm thanh SMASTER

                 - Các tính năng

                 Trên USB (DivX, Mpeg4)

                 -

                 HDMI (1080p) nâng cấp tín hiệu DVD

                 -

                 BRAVIA Sync, đồng bộ hoá với BRAVIA

                 -

                 Nghe, chép nhạc, xem hình tr n USB

                 -

                 Xem phim trên USB (DivX & Mpeg4 Simple profile)
                                          6.867.00
                                           0VNĐ


Dàn âm thanh DVD LG HT805PM
       - 5.1

                 - Hãng sản xuất

                 LG
  - Xuất xứ

  Indonesia

  - Bảo hành

  12 tháng

  - Hệ thống loa

  5.1 kênh

  - Công suất RMS

  RMS 850W

  - Định dạng Đĩa

  DVD/DVD Audio/SACD/CD/Video CD,DivX

  -

  DVD/CD/SACD TEXT, MPEG4, JPEG, MP3

  -

  Phát đĩa CD-R/CD-RW/ DVD-R/+R/+R DL/+RW

  - Số loa (cả đệm)

  4 Loa + center + Loa Subwoofer

  - Giải mã âm thanh

  Tương thích với mọi định dạng âm thanh

  - Các tính năng

  HDMI SIMPLINK , 1 HDMI Out

  -

  Hệ thống âm thanh ảo

  -

  (Virtual 10.1Ch Sound)

  -

  Chức năng nghe nhạc, chép nhạc,

  -

  USB plus, USB Recording
                -

                Kết nối với các thiết bị ngoại vi

                -

                (MP3, Ipob...)

                -

                Hệ HD AV đồng bộ

                - Ngõ vào/ngõ ra

                Ng ra HDMI (nâng tín hiệu đĩa DVD lên 1080p)

                -

                AV,USB,component
                - Hãng sản xuất

                PIONEER                    17.955.0
                                       00VNĐ
                - Xuất xứ

 Dàn Bluray Pionner HTZ-    NK
BD500FS(S-BD500FS+XV-
   BD500FS) - 2.1
                - Bảo hành

                12 tháng

                - Hệ thống loa

                2,1 Kênh Blu-ray hệ thống với Touch Buttons

                - Công suất RMS

                75W x 2 + 150W (Down-firing Subwoofer)

                - Công suất P.M.P.O
                  Công suất tổng PMPO 7500W

                  - Định dạng Đĩa

                  BD Live MP3 / DivX HD / JPEG / WMA Playback

                  - Số loa (cả đệm)

                  2 loa + 1 sub

                  - Giải mã âm thanh

                  Dolby TrueHD và DT S-HD Master Audio

                  -

                  khái quát bộ giải mã

                  -

                  Ghi từ CD->USB

                  -

                  FM Tuner,Ipod

                  - Công suất ti u thụ điện

                  70W

                  - Ngõ vào/ngõ ra

                  HDMI Terminal 2 IN / 1 OUT

                  -

                  USB Terminal
                                         9.072.00
                                          0VNĐ


Dàn âm thanh DVD mini Pioneer
  X-RSM400DVFS - 2.0

                  - Hãng sản xuất

                  PIONEER
  - Xuất xứ

  NK

  - Bảo hành

  12 tháng

  - Hệ thống loa

  2,1 Kênh

  - Công suất RMS

  75W x 2 + 150W (Down-firing Subwoofer)

  - Công suất P.M.P.O

  Công suất tổng PMPO 5000W

  - Định dạng Đĩa

  Chức năng 5 (DVD & CD / Tuner

  -

  / Băng / USB / Aux),WMA/MP3 Playback

  -

  DVD / SVCD / VCD / CD / DIVX

  - Số loa (cả đệm)

  2 loa + 1 sub

  - Giải mã âm thanh

  Bộ giải mã Dolby Digital

  -

  9 chế độ âm thanh (Thành vi n, Normal, Pop,
  Classic, Rock, Jazz, TODOROKI, DJ, tự động)

  - Các tính năng

  Progressive Scan (PAL / NTSC)

  -

  Ghi âm trực tiếp từ đĩa CD sang USB

  -

  Ghi từ CD->USB
                   -

                   FM Tuner,Ipod

                   -

                   Chức năng Karaoke (mic 2 / Volume / Echo)

                   -

                   PhotoViewer (JPEG playback)

                   -

                   9 chế độ âm thanh (Thành vi n, Normal, Pop,

                   -

                   Classic, Rock, Jazz, TODOROKI, DJ, tự động)

                   - Công suất ti u thụ điện

                   70W

                   - Ngõ vào/ngõ ra

                   1 USB đầu vào

                   -

                   1 Headphone Jack
                                          9.681.00
                                           0VNĐ


Dàn âm thanh DVD micro hifi JVC
      NX-D5           - Hãng sản xuất

                   JVC

                   - Xuất xứ

                   Malaysia
  - Bảo hành

  12 tháng

  - Hệ thống loa

  2.1kênh

  - Công suất RMS

  345W RMS

  - Công suất P.M.P.O

  4,000W P.M.P.O.

  - Định dạng Đĩa

  Đĩa DVD, Audio/Video, DVD-R/RW; DVD-R Video,
  DVD-R/RW; DVD-R Video, DVD-R/RW; DVD-R

  -

  DL (định dạng VR/Video), +R/RW

  -

  Ultra ghi tr n đĩa DVD/SVCD/VCD, WAV/WMA/

  - Số loa (cả đệm)

  Loa 3-Chiều

  - Công suất mỗi k nh

  Ngõ ra loa Subwoofer 115W,

  -

  Ngõ ra loa Main: 115Wx2 ra loa Main: 185Wx2

  - Các tính năng

  Tính năng kết nối cổng USB

  -

  Phát lập trình (99 Bài)/Ngẫu nhi n/Lặp lại

  -

  Chức năng Karaoke

  -

  Chuyển bài hát từ đĩa sang USB
               -

               Hộc băng điều khiển Logic đầy đủ chức năng

               -

               Có thể phát MP3/JPEG/DivX Ultra,

               -

               MPEG-4ghi tr n đĩa DVD(ASF), Đài FM/AM/

               -

               Bảng điều khiển cảm ứng

               - Công suất ti u thụ điện

               85W

               - Ngõ vào/ngõ ra

               Ng ra HDMI chuyển đổi 1080p,component

               -

               AV,optical,USB,S-Video
                                      11.088.0
                                      00VNĐ
               - Hãng sản xuất

   Dàn Pionner       PIONEER
 HTZ282DVD(XVDV282 +
SDV282T + SDV5SW) - 5.1
               - Xuất xứ

               NK

               - Bảo hành

               12 tháng

               - Hệ thống loa
  5.1 kênh

  - Công suất RMS

  60Wx6 (Loa vệ tinh x 5.Sub)

  - Định dạng Đĩa

  MP3•VCD•JPEG•WMA•DVD-R/RW

  -

  CD•DVD•CD-R/RW•DIVX

  -

  MPEG-4 AAC/MP3 Playback

  - Giải mã âm thanh

  Hệ giải mã DTS/ Dolby Pro logic II

  -

  Âm thanh: 5.1

  - Các tính năng

  Bluetooth Adapter

  -

  Tính năng Full Karaoke

  -

  Bộ khuyếch đại âm

  -

  Progressive Scan (PAL/NTSC)

  -

  Hệ thống nhận diện file ảnh JPEG

  -

  Hỗ trợ tính năng chọn file ảnh/nhạc

  -

  FM/AM 30 đài

  - Ngõ vào/ngõ ra
                  Cổng kết nối: AV,DVD,USB

                  -

                  Kết nối HDMI chuẩn 1080P
                  - Hãng sản xuất

                  JVC

                  - Xuất xứ

                  Indonesia
                                          9.786.00
                                          0VNĐ
                  - Bảo hành

                  12 tháng
Dàn âm thanh DVD JVC TH-G61 -
       5.1
                  - Hệ thống loa

                  5.1 kênh

                  - Công suất RMS

                  Công suất: 1,000W RMS

                  - Định dạng Đĩa

                  Đĩa DVD, Audio/Video, DVD-R/RW; DVD-R Video,
                  DVD-R/RW; DVD-R Video, DVD-R/RW; DVD-R

                  -

                  DL (định dạng VR/Video), +R/RW

                  -
                   Ultra ghi tr n đĩa DVD/SVCD/VCD, WAV/WMA/

                   - Giải mã âm thanh

                   Dolby Digital / DTS / Dolby Pro Logic II

                   - Các tính năng

                   Tính năng kết nối cổng USB

                   -

                   Chức năng Thu/Phát

                   -

                   Chức năng Karaoke

                   -

                   Bộ chuyển đổi Audio D/A192kHz/24-bit

                   -

                   Bộ chuyển đổi Video D/A 12-bit/108MHz

                   -

                   MP3/JPEG/DivX Ultra, MPEG-4

                   -

                   (ASF), Đài FM/AM

                   -

                   Loa si u trầm 16 cm

                   - Ngõ vào/ngõ ra

                   Ng ra HDMI chuyển đổi 1080p

                   -

                   USB,Kết nối Ipod
                                         11.571.0
                                         00VNĐ


Dàn âm thanh DVD micro hifi JVC
      NX-D7
  - Hãng sản xuất

  JVC

  - Xuất xứ

  Malayxia

  - Bảo hành

  12 tháng

  - Hệ thống loa

  2.2 kênh

  - Công suất RMS

  460W RMS

  - Công suất P.M.P.O

  5,000W P.M.P.O.

  - Định dạng Đĩa

  Đĩa DVD, Audio/Video, DVD-R/RW; DVD-R Video,
  DVD-R/RW; DVD-R Video, DVD-R/RW; DVD-R

  -

  DL (định dạng VR/Video), +R/RW

  -

  Ultra ghi tr n đĩa DVD/SVCD/VCD, WAV/WMA/

  - Số loa (cả đệm)

  Loa 3-Chiều

  - Công suất mỗi k nh
  Ngõ ra loa Subwoofer 115Wx2

  -

  Ngõ ra loa Main: 115Wx2 ra loa Main: 185Wx2

  - Các tính năng

  Tính năng kết nối cổng USB

  -

  Phát lập trình (99 Bài)/Ngẫu nhi n/Lặp lại

  -

  Chức năng Karaoke

  -

  Chức năng My sound

  -

  Hộc băng điều khiển Logic đầy đủ chức năng

  -

  Có thể phát MP3/JPEG/DivX Ultra,

  -

  Chuyển bài hát từ đĩa sang USB

  -

  Bảng điều khiển cảm ứng

  - Công suất ti u thụ điện

  130W

  - Ngõ vào/ngõ ra

  Ng ra HDMI chuyển đổi 1080p,S-Video,

  -

  component,optical,USB,Bluetooth
                  - Hãng sản xuất

                  PIONEER

                  - Xuất xứ

                  Malaysia

                  - Bảo hành

                  12 tháng
                                      9.576.00
                  - Hệ thống loa             0VNĐ

                  5.1
Dàn âm thanh DVD mini Pioneer
   XV-EV70DVD-5.1        - Công suất P.M.P.O

                  7500W

                  - Định dạng Đĩa

                  DVD-Video/DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW*(1)

                  -

                  DVD+R(Video)/DVD+RW(Video)*(1)

                  -

                  Audio :MP3/WMA/MPEG-4/AAC,DivX/JPEG

                  - Số loa (cả đệm)

                  6 loa

                  - Giải mã âm thanh

                  DTS,Dolby Digital,Dolby Pro Logic II
                  -

                  Digital Surround, Chế độ Bass, Karaoke

                  - Công suất mỗi k nh

                  Front 100W (6Ohm) 1KHz,10% THDHD

                  -

                  Center 100W (6Ohm) 1KHz,10% THD

                  -

                  Surround 100W (6Ohm) 1KHz,10% THD

                  - Các tính năng

                  DVD/Tuner/USB/Line1(Digital)/Line2

                  -

                  Dò đài FM/AM 30 k nh

                  -

                  Subwoofer 100W (6Ohm) 100Hz,10% THD

                  -

                  Lựa chọn Playlist

                  -

                  Progressive Scan(PAL/NTSC)

                  - Công suất ti u thụ điện

                  168W

                  - Ngõ vào/ngõ ra

                  Kết nối USB, Ng ra Component

                  -

                  S-Video/Video, Ngõ vào Analogue Audio
                                       7.770.00
                                       0VNĐ


Dàn âm thanh DVD Mini Pioneer
   XV-EV50DVD - 2.0
  - Hãng sản xuất

  PIONEER

  - Xuất xứ

  NK

  - Bảo hành

  12 tháng

  - Hệ thống loa

  2.0

  - Công suất P.M.P.O

  2500W

  - Định dạng Đĩa

  DVD-Video/DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW*(1)

  -

  DVD+R(Video)/DVD+RW(Video)*(1)

  -

  Audio :MP3/WMA/MPEG-4/AAC,DivX/JPEG

  - Số loa (cả đệm)

  2 loa

  - Giải mã âm thanh

  DTS,Dolby Digital,Dolby Pro Logic II

  -
                  Digital Surround, Chế độ Bass, Karaoke

                  - Công suất mỗi k nh

                  Front 100W (6Ohm) 1KHz,10% THD

                  - Các tính năng

                  DVD/Tuner/USB/Line1(Digital)/Line2

                  -

                  Dò đài FM/AM 30 k nh

                  - Công suất ti u thụ điện

                  121W

                  - Ngõ vào/ngõ ra

                  Kết nối USB, Ng ra Component

                  -

                  S-Video/Video, Ngõ vào Analogue Audio
                                       10.878.0
                  - Hãng sản xuất             00VNĐ

                  PIONEER
Dàn âm thanh DVD mini Pioneer
   XV-EV90DVD-5.1        - Xuất xứ

                  Malayxia

                  - Bảo hành

                  12 tháng

                  - Hệ thống loa

                  5.2
  - Công suất P.M.P.O

  7500W

  - Định dạng Đĩa

  DVD-Video/DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW*(1)

  -

  DVD+R(Video)/DVD+RW(Video)*(1)

  -

  Audio :MP3/WMA/MPEG-4/AAC,DivX/JPEG

  - Số loa (cả đệm)

  7 loa

  - Giải mã âm thanh

  DTS,Dolby Digital,Dolby Pro Logic II

  -

  Digital Surround, Chế độ Bass, Karaoke

  - Công suất mỗi k nh

  Front 100W (6Ohm) 1KHz,10% THDHD

  -

  Center 100W (6Ohm) 1KHz,10% THD

  -

  Surround 100W (6Ohm) 1KHz,10% THD

  - Các tính năng

  DVD/Tuner/USB/Line1(Digital)/Line2

  -

  Dò đài FM/AM 30 k nh

  -

  Subwoofer 100W (6Ohm) 100Hz,10% THD

  -

  Lựa chọn Playlist
                 - Công suất ti u thụ điện

                 168W

                 - Ngõ vào/ngõ ra

                 Kết nối USB, Ng ra Component

                 -

                 S-Video/Video, Ngõ vào Analogue Audio

             Mô tả sản phẩm


             Dàn âm thanh 5.1
             Bluray Samsung HT-
             C350
                                     4.620.00
                                     0VNĐ


Dàn âm thanh 5.1 Bluray
 Samsung HT-C350
             Hãng sản xuất Samsung
             Hỗ trợ định dạng File DVD
             Mp3
             CD
             VCD
CD+RW
Công suất âm thanh(W) 500W
Thông tin chi tiết Thiết kế kiểu dáng hiện đại
Âm trầm mạnh mẽ - Power Bass
Xem phim toàn màn hình Screenfit
Nâng cấp tín hiệu hình ảnh lên 1080p
Dàn rạp hát tại gia DVD
Giao tiếp AV Ngõ vào âm thanh Optical
USB Host, CD Ripping (3X)…..HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
NGAY ĐỂ NHẬN GIÁ KHUYẾN MÃI
CÙNG NHIỀU QUÀ TẶNG HẤP
DẪN TỪ NHÀ CUNG CẤP…..
NGUYỄN LÊ THẮNG – 0983.26.3030 / NGUYỄN HOÀNG
ANH – 0982.32.4400
MỘT SỐ SẢN PHẨM BẠN CÓ THỂ ĐANG
QUAN TÂM :

Thiết bị an ninh giám sát   Chuông Cửa Có Hình

1. Ống kính Camera      Máy chấm công

2. Bàn Điều Khiển       1. Máy ghi nhận thời gian

3. Camera bán cầu       2. Máy giám sát tuần tra

4. Camera Hồng Ngoại     3. Phụ kiện máy chấm công

5. Camera IP FOSCAM      4. Máy chấm công vân tay

6. Camera Mạng        5. Máy chấm công thẻ từ

7. Camera ngụy trang     6. Máy chấm công thẻ giấy

8. Camera quay quét      7. Hệ thống kiểm soát cửa

9. Camera Thân ống      Máy từ điển

10. Card Ghi Hình       1. Kim từ điển

11. Chân Đế Camera      2. Tân từ điển

12. Đầu ghi hình Camera IP  Hội thảo truyền hình
QNAP
               Máy nghe nhạc
13. Đầu ghi hình cho camera
               Máy ghi âm
14. Video BALUN        Thiết bị âm thanh

15. Phụ kiện          1. Âm ly

16. Giải Pháp An Ninh     2. Dàn âm thanh

                3. Dàn âm thanh cao cấp

                4. Loa

                5. Loa vi tínhCÒN RẤT NHIỀU SẢN PHẨM CHẤT LƢỢNG
TỐT GIÁ CẢ HỢP LÝ TẠI :

SIEUTHIMAYVANPHONG

http://camera-quan-sat.com : CHUYÊN PHÂN PHỐI
CAMERA – THIẾT BỊ AN NINH TOÀN QUỐC

http://loa-amply.com : CHUYÊN PHÂN PHỐI THIẾT BỊ ÂM
THANH - TOÀN QUỐC

http://cong-tu.com : CHUYÊN PHÂN PHỐI THIẾT BỊ
CỔNG TỪ AN NINH GIÁM SÁT - TOÀN QUỐC

http://bao-dong.com : CHUYÊN PHÂN PHỐI THIẾT BỊ
BÁO ĐỘNG, BÁO CHÁY - TOÀN QUỐC

----------------------------

Thông tin liên hệ
CÔNG TY TNHH TM & PT CN QUANG
MINH
Nguyễn Lê Thắng        Nguyễn Hoàng Anh
Mobile: 0983.26.3030    Mobile: 0982.32.4400
Email:           Email:
nguyenlethang@quangminh.vn nguyenhoanganh@quangminh.vn
Skype: thietbianninhgiamsat Skype: salethietbianninh
YM:             YM:
sieuthimayvanphong.com_kd12 sieuthimayvanphong.com_kd13
CHÚNG TÔI CAM KẾT :
Miễn phí giao hàng và bảo hành tận nơi sử dụng trong
phạm vi nội thành Hà Nội và TP Hồ Chí Minh trong
khoảng thời gian tối đa 6h làm việc.
Hàng hóa mới 100% với thời gian bảo hành đầy đủ
theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
Tất cả các hàng hóa được cung cấp qua
www.SieuThiMayVanPhong.com đều có xuất xứ hàng
hóa, nhãn mác rõ ràng.
Hàng hóa do www.SieuThiMayVanPhong.com cung
cấp sẽ có hợp đồng hay đơn đặt hàng của bên mua để
thực hiện quyền lợi các bên.
Khu vực phía Bắc - Hà Khu vực phía Nam - TP
             Nội               Hồ Chí Minh
             Địa chỉ: Số 16 Nguyễn Ngọc   Địa chỉ: 181/7 đường 3/2, quận
             Nại, Thanh Xuân, HN       10, TP Hồ Chí Minh
             Tel: 04.62851509/10/11 - Fax:  Tel: 08.39381498 - Fax:
             04.62857124           08.39381494


             Warranty Information

             Bảo hành 12 tháng


             Các sản phẩm tƣơng tự cùng danh mục

                 Dàn âm thanh


             Mô tả sản phẩm


             Dàn âm thanh 5.1
             Bluray Samsung HT-
             C5550W
                                              16.128.0
                                              00VNĐ


Dàn âm thanh 5.1 Bluray
 Samsung HT-C5550W
             Hãng sản xuất Samsung
             Công suất âm thanh(W) 1000W
             Giao tiếp USB Có
             Thông tin chi tiết Dàn âm thanh 5.1
             Kết nối Internet@TV
             Kết nối loa sau không dây Wifi (Module có sẵn)
             Âm trầm mạnh mẽ - Power Bass
             Xem phim toàn màn hình Screenfit
             Giao tiếp AV HDIM
             Ipod/Iphone Dock Cradle
W-LAN Ready
Ngõ vào âm thanh Optical…..HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
NGAY ĐỂ NHẬN GIÁ KHUYẾN MÃI
CÙNG NHIỀU QUÀ TẶNG HẤP
DẪN TỪ NHÀ CUNG CẤP…..
NGUYỄN LÊ THẮNG – 0983.26.3030 / NGUYỄN HOÀNG
ANH – 0982.32.4400
MỘT SỐ SẢN PHẨM BẠN CÓ THỂ ĐANG
QUAN TÂM :

Thiết bị an ninh giám sát   Chuông Cửa Có Hình

1. Ống kính Camera      Máy chấm công

2. Bàn Điều Khiển       1. Máy ghi nhận thời gian

3. Camera bán cầu       2. Máy giám sát tuần tra

4. Camera Hồng Ngoại     3. Phụ kiện máy chấm công

5. Camera IP FOSCAM      4. Máy chấm công vân tay

6. Camera Mạng        5. Máy chấm công thẻ từ

7. Camera ngụy trang     6. Máy chấm công thẻ giấy

8. Camera quay quét      7. Hệ thống kiểm soát cửa

9. Camera Thân ống      Máy từ điển

10. Card Ghi Hình       1. Kim từ điển

11. Chân Đế Camera      2. Tân từ điển

12. Đầu ghi hình Camera IP  Hội thảo truyền hình
QNAP
               Máy nghe nhạc
13. Đầu ghi hình cho camera
               Máy ghi âm
14. Video BALUN
               Thiết bị âm thanh
15. Phụ kiện
               1. Âm ly
16. Giải Pháp An Ninh
               2. Dàn âm thanh

               3. Dàn âm thanh cao cấp
                 4. Loa

                 5. Loa vi tínhCÒN RẤT NHIỀU SẢN PHẨM CHẤT LƢỢNG
TỐT GIÁ CẢ HỢP LÝ TẠI :

SIEUTHIMAYVANPHONG

http://camera-quan-sat.com : CHUYÊN PHÂN PHỐI
CAMERA – THIẾT BỊ AN NINH TOÀN QUỐC

http://loa-amply.com : CHUYÊN PHÂN PHỐI THIẾT BỊ ÂM
THANH - TOÀN QUỐC

http://cong-tu.com : CHUYÊN PHÂN PHỐI THIẾT BỊ
CỔNG TỪ AN NINH GIÁM SÁT - TOÀN QUỐC

http://bao-dong.com : CHUYÊN PHÂN PHỐI THIẾT BỊ
BÁO ĐỘNG, BÁO CHÁY - TOÀN QUỐC

----------------------------

Thông tin liên hệ
CÔNG TY TNHH TM & PT CN QUANG
MINH
Nguyễn Lê Thắng         Nguyễn Hoàng Anh
Mobile: 0983.26.3030    Mobile: 0982.32.4400
Email:           Email:
nguyenlethang@quangminh.vn nguyenhoanganh@quangminh.vn
Skype: thietbianninhgiamsat Skype: salethietbianninh
YM:             YM:
sieuthimayvanphong.com_kd12 sieuthimayvanphong.com_kd13
CHÚNG TÔI CAM KẾT :
Miễn phí giao hàng và bảo hành tận nơi sử dụng trong
phạm vi nội thành Hà Nội và TP Hồ Chí Minh trong
khoảng thời gian tối đa 6h làm việc.
Hàng hóa mới 100% với thời gian bảo hành đầy đủ
theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
Tất cả các hàng hóa được cung cấp qua
www.SieuThiMayVanPhong.com đều có xuất xứ hàng
hóa, nhãn mác rõ ràng.
Hàng hóa do www.SieuThiMayVanPhong.com cung
cấp sẽ có hợp đồng hay đơn đặt hàng của bên mua để
thực hiện quyền lợi các bên.
Khu vực phía Bắc - Hà Khu vực phía Nam - TP
Nội          Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 16 Nguyễn Ngọc   Địa chỉ: 181/7 đường 3/2, quận
Nại, Thanh Xuân, HN       10, TP Hồ Chí Minh
Tel: 04.62851509/10/11 - Fax:  Tel: 08.39381498 - Fax:
04.62857124           08.39381494


Warranty Information
              Bảo hành 12 tháng


              Các sản phẩm tƣơng tự cùng danh mục

                  Dàn âm thanh
              Mô tả sản phẩm


              Dàn âm thanh 5.1
              COEX 51-DA271
                                     5.292.00
                                      0VNĐ


Dàn âm thanh 5.1 COEX 51-
     DA271              Hãng sản xuất COEX

              Model 51-DA271

              Tính năng

              Tương thích Dolby Digital & Pro Logic II
              Surround Sound

              Công nghệ đặc biệt cho âm Bass đặc biệt tốt

              Hỗ trợ DivX, MPEG-4, MP3, và JPEG

              Đọc trực tiếp từ USB
Bộ dò đài FM

Tính năng Karaoke

Công suất 800W

Màu sắc Đen

Điện áp 220VAC/50Hz

Kích trước 500x455x304 và 1086x314x196mm

Trọng lượng 11.0kg

Xuất xứ Trung Quốc…..HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
NGAY ĐỂ NHẬN GIÁ KHUYẾN MÃI
CÙNG NHIỀU QUÀ TẶNG HẤP
DẪN TỪ NHÀ CUNG CẤP…..
NGUYỄN LÊ THẮNG – 0983.26.3030 / NGUYỄN HOÀNG
ANH – 0982.32.4400
MỘT SỐ SẢN PHẨM BẠN CÓ THỂ ĐANG
QUAN TÂM :

Thiết bị an ninh giám sát  Chuông Cửa Có Hình

1. Ống kính Camera     Máy chấm công

2. Bàn Điều Khiển      1. Máy ghi nhận thời gian

3. Camera bán cầu      2. Máy giám sát tuần tra

4. Camera Hồng Ngoại    3. Phụ kiện máy chấm công

5. Camera IP FOSCAM     4. Máy chấm công vân tay

6. Camera Mạng       5. Máy chấm công thẻ từ

7. Camera ngụy trang    6. Máy chấm công thẻ giấy

8. Camera quay quét     7. Hệ thống kiểm soát cửa

9. Camera Thân ống     Máy từ điển

10. Card Ghi Hình      1. Kim từ điển

11. Chân Đế Camera     2. Tân từ điển
12. Đầu ghi hình Camera IP   Hội thảo truyền hình
QNAP
                Máy nghe nhạc
13. Đầu ghi hình cho camera
                Máy ghi âm
14. Video BALUN
                Thiết bị âm thanh
15. Phụ kiện
                1. Âm ly
16. Giải Pháp An Ninh
                2. Dàn âm thanh

                3. Dàn âm thanh cao cấp

                4. Loa

                5. Loa vi tínhCÒN RẤT NHIỀU SẢN PHẨM CHẤT LƢỢNG
TỐT GIÁ CẢ HỢP LÝ TẠI :

SIEUTHIMAYVANPHONG

http://camera-quan-sat.com : CHUYÊN PHÂN PHỐI
CAMERA – THIẾT BỊ AN NINH TOÀN QUỐC

http://loa-amply.com : CHUYÊN PHÂN PHỐI THIẾT BỊ ÂM
THANH - TOÀN QUỐC

http://cong-tu.com : CHUYÊN PHÂN PHỐI THIẾT BỊ
CỔNG TỪ AN NINH GIÁM SÁT - TOÀN QUỐC

http://bao-dong.com : CHUYÊN PHÂN PHỐI THIẾT BỊ
BÁO ĐỘNG, BÁO CHÁY - TOÀN QUỐC

----------------------------

Thông tin liên hệ
CÔNG TY TNHH TM & PT CN QUANG
MINH
Nguyễn Lê Thắng        Nguyễn Hoàng Anh
Mobile: 0983.26.3030    Mobile: 0982.32.4400
Email:           Email:
nguyenlethang@quangminh.vn nguyenhoanganh@quangminh.vn
Skype: thietbianninhgiamsat Skype: salethietbianninh
YM:             YM:
sieuthimayvanphong.com_kd12 sieuthimayvanphong.com_kd13
CHÚNG TÔI CAM KẾT :
Miễn phí giao hàng và bảo hành tận nơi sử dụng trong
phạm vi nội thành Hà Nội và TP Hồ Chí Minh trong
khoảng thời gian tối đa 6h làm việc.
Hàng hóa mới 100% với thời gian bảo hành đầy đủ
theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
Tất cả các hàng hóa được cung cấp qua
www.SieuThiMayVanPhong.com đều có xuất xứ hàng
               hóa, nhãn mác rõ ràng.
               Hàng hóa do www.SieuThiMayVanPhong.com cung
               cấp sẽ có hợp đồng hay đơn đặt hàng của bên mua để
               thực hiện quyền lợi các bên.
               Khu vực phía Bắc - Hà Khu vực phía Nam - TP
               Nội          Hồ Chí Minh
               Địa chỉ: Số 16 Nguyễn Ngọc   Địa chỉ: 181/7 đường 3/2, quận
               Nại, Thanh Xuân, HN       10, TP Hồ Chí Minh
               Tel: 04.62851509/10/11 - Fax:  Tel: 08.39381498 - Fax:
               04.62857124           08.39381494


               Warranty Information

               Bảo hành 12 tháng


               Các sản phẩm tƣơng tự cùng danh mục

                   Dàn âm thanh


               Mô tả sản phẩm


               Dàn âm thanh 5.1 JVC
               TH-G61
                                                8.085.00
                                                0VNĐ


Dàn âm thanh 5.1 JVC TH-G61
               1.000 W 5.1 kênh hệ thống chiếu phim kỹ thuật
               số DVD có tính năng kết nối cho iPod / iPhone,
               đầu ra HDMI với 1080p Up-Chuyển đổi, USB
               Host và Karaoke.
Sản phẩm nổi bật:

* Dolby Digital / DTS / Dolby Pro Logic II
Decoders
* 1.000 W điện cao
* FM / AM Tuner
* Đầu ra HDMI
* Chơi DVD, MP3/WMA/JPEG và DivX (R)
* Docking Station cho iPhone / iPod Có
* HDMI với 1080p Up-Chuyển đổi
* USB Host
* Karaoke Đầu vào Mic, Digital Echo, Fanfare và
chấm điểm
* Sàn Thường trực Mặt trận Loa
* treo Trung tâm / loa Surround
* 18cm Subwoofer…..HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
NGAY ĐỂ NHẬN GIÁ KHUYẾN MÃI
CÙNG NHIỀU QUÀ TẶNG HẤP
DẪN TỪ NHÀ CUNG CẤP…..
NGUYỄN LÊ THẮNG – 0983.26.3030 / NGUYỄN HOÀNG
ANH – 0982.32.4400
MỘT SỐ SẢN PHẨM BẠN CÓ THỂ ĐANG
QUAN TÂM :

Thiết bị an ninh giám sát  Chuông Cửa Có Hình

1. Ống kính Camera     Máy chấm công

2. Bàn Điều Khiển      1. Máy ghi nhận thời gian

3. Camera bán cầu      2. Máy giám sát tuần tra

4. Camera Hồng Ngoại    3. Phụ kiện máy chấm công

5. Camera IP FOSCAM     4. Máy chấm công vân tay

6. Camera Mạng       5. Máy chấm công thẻ từ

7. Camera ngụy trang    6. Máy chấm công thẻ giấy

8. Camera quay quét     7. Hệ thống kiểm soát cửa

9. Camera Thân ống     Máy từ điển

10. Card Ghi Hình      1. Kim từ điển
11. Chân Đế Camera       2. Tân từ điển

12. Đầu ghi hình Camera IP   Hội thảo truyền hình
QNAP
                Máy nghe nhạc
13. Đầu ghi hình cho camera
                Máy ghi âm
14. Video BALUN
                Thiết bị âm thanh
15. Phụ kiện
                1. Âm ly
16. Giải Pháp An Ninh
                2. Dàn âm thanh

                3. Dàn âm thanh cao cấp

                4. Loa

                5. Loa vi tínhCÒN RẤT NHIỀU SẢN PHẨM CHẤT LƢỢNG
TỐT GIÁ CẢ HỢP LÝ TẠI :

SIEUTHIMAYVANPHONG

http://camera-quan-sat.com : CHUYÊN PHÂN PHỐI
CAMERA – THIẾT BỊ AN NINH TOÀN QUỐC

http://loa-amply.com : CHUYÊN PHÂN PHỐI THIẾT BỊ ÂM
THANH - TOÀN QUỐC

http://cong-tu.com : CHUYÊN PHÂN PHỐI THIẾT BỊ
CỔNG TỪ AN NINH GIÁM SÁT - TOÀN QUỐC

http://bao-dong.com : CHUYÊN PHÂN PHỐI THIẾT BỊ
BÁO ĐỘNG, BÁO CHÁY - TOÀN QUỐC

----------------------------

Thông tin liên hệ
CÔNG TY TNHH TM & PT CN QUANG
MINH
Nguyễn Lê Thắng        Nguyễn Hoàng Anh
Mobile: 0983.26.3030    Mobile: 0982.32.4400
Email:           Email:
nguyenlethang@quangminh.vn nguyenhoanganh@quangminh.vn
Skype: thietbianninhgiamsat Skype: salethietbianninh
YM:             YM:
sieuthimayvanphong.com_kd12 sieuthimayvanphong.com_kd13
CHÚNG TÔI CAM KẾT :
Miễn phí giao hàng và bảo hành tận nơi sử dụng trong
phạm vi nội thành Hà Nội và TP Hồ Chí Minh trong
khoảng thời gian tối đa 6h làm việc.
Hàng hóa mới 100% với thời gian bảo hành đầy đủ
theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
              Tất cả các hàng hóa được cung cấp qua
              www.SieuThiMayVanPhong.com đều có xuất xứ hàng
              hóa, nhãn mác rõ ràng.
              Hàng hóa do www.SieuThiMayVanPhong.com cung
              cấp sẽ có hợp đồng hay đơn đặt hàng của bên mua để
              thực hiện quyền lợi các bên.
              Khu vực phía Bắc - Hà Khu vực phía Nam - TP
              Nội          Hồ Chí Minh
              Địa chỉ: Số 16 Nguyễn Ngọc   Địa chỉ: 181/7 đường 3/2, quận
              Nại, Thanh Xuân, HN       10, TP Hồ Chí Minh
              Tel: 04.62851509/10/11 - Fax:  Tel: 08.39381498 - Fax:
              04.62857124           08.39381494


              Warranty Information

              Bảo hành 12 tháng


              Các sản phẩm tƣơng tự cùng danh mục

                  Dàn âm thanh


              Mô tả sản phẩm


              Dàn âm thanh 5.1 LG
              HT554
                                               7.518.00
                                               0VNĐ


Dàn âm thanh 5.1 LG HT554
              Hãng sản xuất:LG
Xuất xứ: Indonesia

Bảo hành: 12 tháng

Hệ thống loa5.1 kênh

Công suất RMS: 500W

Định dạng Đĩa: DVD-video, DVD+R,
DVD+RWMP3, WMA, JPEG, Audio CD, CD-R,
CD-RWCD-R, CD-RW

Số loa (cả đệm)6 loaCông Nghệvirtual sound
matrix

Các tính năng

Real Time ScoringCD

Voice RemoverTempo & key control 500 Chorus

Songs3 in 1

Karaoke solution

Full HD Up-scaling

Simplink by HDMI

USB Direct Recording & Play

Ngõ vào/ngõ raUSB,HDMI,Component,compisite…..HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
NGAY ĐỂ NHẬN GIÁ KHUYẾN MÃI
CÙNG NHIỀU QUÀ TẶNG HẤP
DẪN TỪ NHÀ CUNG CẤP…..
NGUYỄN LÊ THẮNG – 0983.26.3030 / NGUYỄN HOÀNG
ANH – 0982.32.4400
MỘT SỐ SẢN PHẨM BẠN CÓ THỂ ĐANG
QUAN TÂM :

Thiết bị an ninh giám sát  Chuông Cửa Có Hình

1. Ống kính Camera     Máy chấm công
2. Bàn Điều Khiển       1. Máy ghi nhận thời gian

3. Camera bán cầu       2. Máy giám sát tuần tra

4. Camera Hồng Ngoại      3. Phụ kiện máy chấm công

5. Camera IP FOSCAM      4. Máy chấm công vân tay

6. Camera Mạng         5. Máy chấm công thẻ từ

7. Camera ngụy trang      6. Máy chấm công thẻ giấy

8. Camera quay quét      7. Hệ thống kiểm soát cửa

9. Camera Thân ống       Máy từ điển

10. Card Ghi Hình       1. Kim từ điển

11. Chân Đế Camera       2. Tân từ điển

12. Đầu ghi hình Camera IP   Hội thảo truyền hình
QNAP
                Máy nghe nhạc
13. Đầu ghi hình cho camera
                Máy ghi âm
14. Video BALUN
                Thiết bị âm thanh
15. Phụ kiện
                1. Âm ly
16. Giải Pháp An Ninh
                2. Dàn âm thanh

                3. Dàn âm thanh cao cấp

                4. Loa

                5. Loa vi tínhCÒN RẤT NHIỀU SẢN PHẨM CHẤT LƢỢNG
TỐT GIÁ CẢ HỢP LÝ TẠI :

SIEUTHIMAYVANPHONG

http://camera-quan-sat.com : CHUYÊN PHÂN PHỐI
CAMERA – THIẾT BỊ AN NINH TOÀN QUỐC

http://loa-amply.com : CHUYÊN PHÂN PHỐI THIẾT BỊ ÂM
THANH - TOÀN QUỐC

http://cong-tu.com : CHUYÊN PHÂN PHỐI THIẾT BỊ
CỔNG TỪ AN NINH GIÁM SÁT - TOÀN QUỐC

http://bao-dong.com : CHUYÊN PHÂN PHỐI THIẾT BỊ
BÁO ĐỘNG, BÁO CHÁY - TOÀN QUỐC

----------------------------
                Thông tin liên hệ
                CÔNG TY TNHH TM & PT CN QUANG
                MINH
                Nguyễn Lê Thắng         Nguyễn Hoàng Anh
                Mobile: 0983.26.3030    Mobile: 0982.32.4400
                Email:           Email:
                nguyenlethang@quangminh.vn nguyenhoanganh@quangminh.vn
                Skype: thietbianninhgiamsat Skype: salethietbianninh
                YM:             YM:
                sieuthimayvanphong.com_kd12 sieuthimayvanphong.com_kd13
                CHÚNG TÔI CAM KẾT :
                Miễn phí giao hàng và bảo hành tận nơi sử dụng trong
                phạm vi nội thành Hà Nội và TP Hồ Chí Minh trong
                khoảng thời gian tối đa 6h làm việc.
                Hàng hóa mới 100% với thời gian bảo hành đầy đủ
                theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
                Tất cả các hàng hóa được cung cấp qua
                www.SieuThiMayVanPhong.com đều có xuất xứ hàng
                hóa, nhãn mác rõ ràng.
                Hàng hóa do www.SieuThiMayVanPhong.com cung
                cấp sẽ có hợp đồng hay đơn đặt hàng của bên mua để
                thực hiện quyền lợi các bên.
                Khu vực phía Bắc - Hà Khu vực phía Nam - TP
                Nội          Hồ Chí Minh
                Địa chỉ: Số 16 Nguyễn Ngọc   Địa chỉ: 181/7 đường 3/2, quận
                Nại, Thanh Xuân, HN       10, TP Hồ Chí Minh
                Tel: 04.62851509/10/11 - Fax:  Tel: 08.39381498 - Fax:
                04.62857124           08.39381494


                Warranty Information

                Bảo hành 12 tháng


                Các sản phẩm tƣơng tự cùng danh mục

                    Dàn âm thanh                Mô tả sản phẩm


                Dàn âm thanh 5.1 LG                       9.576.00
                                                 0VNĐ
                HT904TAK
Dàn âm thanh 5.1 LG HT904TAK
Các đặc tính chính

    Karaoke Home Theatre System
    Chất lượng bài hát cao
    Chấm điểm trong lúc hát
    Game đồng đội
    Bảng điều khiển thân thiện
    CD Voice Remover
    UBS Plus (DivX, MP3, JPEG Playback)
    Đọc đa định dạng
    Tặng kèm 02 mic hát chuy n nghiệpGame đồng đội

Vui chơi với gia đình và bạn bè cùng hệ thống
Karaoke Game của LG. Bạn có thể chia thành 2
đội cùng thử tài với các bài hát ngẫu nhiên. Chế
độ Karaoke Game này sẽ khiến bạn thêm vui vẻ
với người thân.

CD Voice Remover

Chế độ này giúp bạn giảm âm lượng khi bạn hát
từ đĩa thông thường

Chất lƣợng bài hát caoHệ thống bài hát được lựa chọn bởi các tiêu
chuẩn cao nhằm mang lại cho bạn cảm giác
chuyên nghiệp nhất. 3,416 bài hát với 500 bài hát
có lời sẽ làm bạn thực sự thỏa mãn

Bảng điều khiển thân thiện

Bảng hướng dẫn đơợc thiết kế vô cùng tiện dụng
giúp bạn dễ dàng tìm kiếm bài hát và truy cập
menu

Chấm điểm trong lúc hát

Chức năng này sẽ hiển thị điểm trên màn hình
cho tới khi kết thúc bài hát. Hệ thống Karaoke
của LG mang đến cho bạn phương pháp chấm
điểm khoa học và kỹ thuật nhất dựa trên các âm
vực để đánh giá bài hát mà bạn thể hiện.

Đọc đa định dạng

DVD-Video, DVD+-R, DVD +-RW, MP3, WMA,
JPEG, Audio CD, CD-R, CD-RW…..HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
NGAY ĐỂ NHẬN GIÁ KHUYẾN MÃI
CÙNG NHIỀU QUÀ TẶNG HẤP
DẪN TỪ NHÀ CUNG CẤP…..
NGUYỄN LÊ THẮNG – 0983.26.3030 / NGUYỄN
HOÀNG ANH – 0982.32.4400MỘT SỐ SẢN PHẨM BẠN CÓ THỂ ĐANG
QUAN TÂM :

Thiết bị an ninh giám sát  Chuông Cửa Có Hình

1. Ống kính Camera     Máy chấm công

2. Bàn Điều Khiển      1. Máy ghi nhận thời gian

3. Camera bán cầu      2. Máy giám sát tuần tra

4. Camera Hồng Ngoại    3. Phụ kiện máy chấm công

5. Camera IP FOSCAM     4. Máy chấm công vân tay

6. Camera Mạng       5. Máy chấm công thẻ từ

7. Camera ngụy trang    6. Máy chấm công thẻ giấy
8. Camera quay quét       7. Hệ thống kiểm soát cửa

9. Camera Thân ống       Máy từ điển

10. Card Ghi Hình        1. Kim từ điển

11. Chân Đế Camera       2. Tân từ điển

12. Đầu ghi hình Camera IP   Hội thảo truyền hình
QNAP
                Máy nghe nhạc
13. Đầu ghi hình cho camera
                Máy ghi âm
14. Video BALUN
                Thiết bị âm thanh
15. Phụ kiện
                1. Âm ly
16. Giải Pháp An Ninh
                2. Dàn âm thanh

                3. Dàn âm thanh cao cấp

                4. Loa

                5. Loa vi tínhCÒN RẤT NHIỀU SẢN PHẨM CHẤT LƢỢNG
TỐT GIÁ CẢ HỢP LÝ TẠI :

SIEUTHIMAYVANPHONG

http://camera-quan-sat.com : CHUYÊN PHÂN
PHỐI CAMERA – THIẾT BỊ AN NINH TOÀN
QUỐC

http://loa-amply.com : CHUYÊN PHÂN PHỐI
THIẾT BỊ ÂM THANH - TOÀN QUỐC

http://cong-tu.com : CHUYÊN PHÂN PHỐI THIẾT
BỊ CỔNG TỪ AN NINH GIÁM SÁT - TOÀN
QUỐC

http://bao-dong.com : CHUYÊN PHÂN PHỐI
THIẾT BỊ BÁO ĐỘNG, BÁO CHÁY - TOÀN
QUỐC

----------------------------

Thông tin liên hệ
CÔNG TY TNHH TM & PT CN QUANG
MINH
Nguyễn Lê Thắng        Nguyễn Hoàng Anh
Mobile: 0983.26.3030      Mobile: 0982.32.4400
               Email:           Email:
               nguyenlethang@quangminh.vn nguyenhoanganh@quangminh.vn
               Skype: thietbianninhgiamsat Skype: salethietbianninh
               YM:             YM:
               sieuthimayvanphong.com_kd12 sieuthimayvanphong.com_kd13
               CHÚNG TÔI CAM KẾT :
               Miễn phí giao hàng và bảo hành tận nơi sử dụng trong
               phạm vi nội thành Hà Nội và TP Hồ Chí Minh trong
               khoảng thời gian tối đa 6h làm việc.
               Hàng hóa mới 100% với thời gian bảo hành đầy đủ
               theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
               Tất cả các hàng hóa được cung cấp qua
               www.SieuThiMayVanPhong.com đều có xuất xứ hàng
               hóa, nhãn mác rõ ràng.
               Hàng hóa do www.SieuThiMayVanPhong.com cung
               cấp sẽ có hợp đồng hay đơn đặt hàng của bên mua để
               thực hiện quyền lợi các bên.
               Khu vực phía Bắc - Hà Khu vực phía Nam - TP
               Nội          Hồ Chí Minh
               Địa chỉ: Số 16 Nguyễn Ngọc   Địa chỉ: 181/7 đường 3/2, quận
               Nại, Thanh Xuân, HN       10, TP Hồ Chí Minh
               Tel: 04.62851509/10/11 - Fax:  Tel: 08.39381498 - Fax:
               04.62857124           08.39381494


               Warranty Information

               Bảo hành 12 tháng


               Các sản phẩm tƣơng tự cùng danh mục

                   Dàn âm thanh               Mô tả sản phẩm


               Dàn âm thanh 5.1 LG                       13.986.0
                                                00VNĐ
               HT953TV
Dàn âm thanh 5.1 LG HT953TV
Hãng sản xuất LG
Hỗ trợ định dạng File DVD
Mp3
CD
VCD
DVD+RW
CD+RW
JPEG
SVCD
Công suất âm thanh(W) 120W
Tổng công suất(W) 1000W
Giao tiếp USB Có
Thông tin chi tiết Nghe nhạc âm thanh vòm
Thiết kế kiểu dáng hiện đại
Dolby Digital/DTS/Dolby Pro Logic II
Giao tiếp AV HDIM
A/V
Component Video
Composite and S-Video
DTS 5.1 kênh
Dolby Digital
Nguồn điện AC 230V, 50 Hz…..HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
NGAY ĐỂ NHẬN GIÁ KHUYẾN MÃI
CÙNG NHIỀU QUÀ TẶNG HẤP
DẪN TỪ NHÀ CUNG CẤP…..
NGUYỄN LÊ THẮNG – 0983.26.3030 / NGUYỄN HOÀNG
ANH – 0982.32.4400
MỘT SỐ SẢN PHẨM BẠN CÓ THỂ ĐANG
QUAN TÂM :

Thiết bị an ninh giám sát     Chuông Cửa Có Hình

1. Ống kính Camera        Máy chấm công

2. Bàn Điều Khiển         1. Máy ghi nhận thời gian

3. Camera bán cầu         2. Máy giám sát tuần tra

4. Camera Hồng Ngoại       3. Phụ kiện máy chấm công

5. Camera IP FOSCAM        4. Máy chấm công vân tay

6. Camera Mạng          5. Máy chấm công thẻ từ

7. Camera ngụy trang       6. Máy chấm công thẻ giấy

8. Camera quay quét        7. Hệ thống kiểm soát cửa

9. Camera Thân ống        Máy từ điển

10. Card Ghi Hình         1. Kim từ điển

11. Chân Đế Camera        2. Tân từ điển

12. Đầu ghi hình Camera IP QNAP  Hội thảo truyền hình

13. Đầu ghi hình cho camera    Máy nghe nhạc

14. Video BALUN          Máy ghi âm

15. Phụ kiện           Thiết bị âm thanh

16. Giải Pháp An Ninh       1. Âm ly

                 2. Dàn âm thanh

                 3. Dàn âm thanh cao cấp

                 4. Loa

                 5. Loa vi tính


CÒN RẤT NHIỀU SẢN PHẨM CHẤT LƢỢNG
TỐT GIÁ CẢ HỢP LÝ TẠI :

SIEUTHIMAYVANPHONG

http://camera-quan-sat.com : CHUYÊN PHÂN PHỐI
CAMERA – THIẾT BỊ AN NINH TOÀN QUỐC

http://loa-amply.com : CHUYÊN PHÂN PHỐI THIẾT BỊ ÂM
THANH - TOÀN QUỐC

http://cong-tu.com : CHUYÊN PHÂN PHỐI THIẾT BỊ
CỔNG TỪ AN NINH GIÁM SÁT - TOÀN QUỐC

http://bao-dong.com : CHUYÊN PHÂN PHỐI THIẾT BỊ
BÁO ĐỘNG, BÁO CHÁY - TOÀN QUỐC
                 ----------------------------

                 Thông tin liên hệ
                 CÔNG TY TNHH TM & PT CN QUANG
                 MINH
                 Nguyễn Lê Thắng         Nguyễn Hoàng Anh
                 Mobile: 0983.26.3030    Mobile: 0982.32.4400
                 Email:           Email:
                 nguyenlethang@quangminh.vn nguyenhoanganh@quangminh.vn
                 Skype: thietbianninhgiamsat Skype: salethietbianninh
                 YM:             YM:
                 sieuthimayvanphong.com_kd12 sieuthimayvanphong.com_kd13
                 CHÚNG TÔI CAM KẾT :
                 Miễn phí giao hàng và bảo hành tận nơi sử dụng trong
                 phạm vi nội thành Hà Nội và TP Hồ Chí Minh trong
                 khoảng thời gian tối đa 6h làm việc.
                 Hàng hóa mới 100% với thời gian bảo hành đầy đủ
                 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
                 Tất cả các hàng hóa được cung cấp qua
                 www.SieuThiMayVanPhong.com đều có xuất xứ hàng
                 hóa, nhãn mác rõ ràng.
                 Hàng hóa do www.SieuThiMayVanPhong.com cung
                 cấp sẽ có hợp đồng hay đơn đặt hàng của bên mua để
                 thực hiện quyền lợi các bên.
                 Khu vực phía Bắc - Hà Khu vực phía Nam - TP
                 Nội          Hồ Chí Minh
                 Địa chỉ: Số 16 Nguyễn Ngọc   Địa chỉ: 181/7 đường 3/2, quận
                 Nại, Thanh Xuân, HN       10, TP Hồ Chí Minh
                 Tel: 04.62851509/10/11 - Fax:  Tel: 08.39381498 - Fax:
                 04.62857124           08.39381494


                 Warranty Information

                 Bảo hành 12 tháng


                 Các sản phẩm tƣơng tự cùng danh mục

                     Dàn âm thanh


                 Mô tả sản phẩm


                 Dàn âm thanh 5.1
                 Panasonic SC-
Dàn âm thanh 5.1 Panasonic SC-
                 PT870GA
     PT870GA
Hãng sản xuất Panasonic

Hỗ trợ định dạng File DVD-RAM/RW/R,CD, VCD,
JPEG, MP4, DivX

Tổng công suất(W)1000W

Tổng công suất loa 7.000W (P.M.P.O),

Giao tiếp USB iPod, Cổng kết nối HDMI,
Compone

Cổng kết nối USB, iPod, Cổng kết nối HDMI,
Compone

Thông tin chi tiết Bộ giải mã âm thanh Dolby Pro
Logic II ,

Chức năng Bộ giải mã âm thanh Dolby Pro Logic
II ,

Chức năng Giao tiếp AV HDIM

DTS 5.1 kênh

Dolby Digital…..HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
NGAY ĐỂ NHẬN GIÁ KHUYẾN MÃI
CÙNG NHIỀU QUÀ TẶNG HẤP
DẪN TỪ NHÀ CUNG CẤP…..
NGUYỄN LÊ THẮNG – 0983.26.3030 / NGUYỄN HOÀNG
ANH – 0982.32.4400
MỘT SỐ SẢN PHẨM BẠN CÓ THỂ ĐANG
QUAN TÂM :

Thiết bị an ninh giám sát     Chuông Cửa Có Hình

1. Ống kính Camera        Máy chấm công

2. Bàn Điều Khiển         1. Máy ghi nhận thời gian

3. Camera bán cầu         2. Máy giám sát tuần tra

4. Camera Hồng Ngoại       3. Phụ kiện máy chấm công

5. Camera IP FOSCAM        4. Máy chấm công vân tay

6. Camera Mạng          5. Máy chấm công thẻ từ

7. Camera ngụy trang       6. Máy chấm công thẻ giấy

8. Camera quay quét        7. Hệ thống kiểm soát cửa

9. Camera Thân ống        Máy từ điển

10. Card Ghi Hình         1. Kim từ điển

11. Chân Đế Camera        2. Tân từ điển

12. Đầu ghi hình Camera IP QNAP  Hội thảo truyền hình

13. Đầu ghi hình cho camera    Máy nghe nhạc

14. Video BALUN          Máy ghi âm

15. Phụ kiện           Thiết bị âm thanh

16. Giải Pháp An Ninh       1. Âm ly

                 2. Dàn âm thanh

                 3. Dàn âm thanh cao cấp

                 4. Loa

                 5.

								
To top