Docstoc

Lista unitati vanzare cu amanuntul Timis - ANSVSA

Document Sample
Lista unitati vanzare cu amanuntul Timis - ANSVSA Powered By Docstoc
					                     AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
                      DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
                                         TIMIŞ
                               300585 – TIMIŞOARA Str.Surorile Martir Caceu nr. 4
       LISTA UNITĂŢILOR DE VÂNZARE CU AMĂNUNTUL DE PRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ ÎNREGISTRATE SANITAR VETERINAR

                LIST OF ANIMAL PRODUCTS RETAIL ESTABLISHMENTS SANITARY VETERINARY REGISTERED
                                                                                          Pagina 1/8                              CAPITOLUL I / 1st CHAPTER    1. CARNE      (carmangerie, măcelarie, centru sacrificare păsări/lagomorfe la fermă, centru colectare vânat)
    1. MEAT       (butcher shop, farm slaughter center for poultry / lagomorphs, game collecting center)


    2. LAPTE      (centre prelucrare lapte)
    2. MILK       (milk processing center)


    3. PEŞTE      (centru colectare peşte, ambarcaţiune de pescuit, magazin de desfacere peşte, centru colectare batracieni)
    3. FISH       (fish collecting center, fishing boat, fish store, batracians collecting center)


    4. MIERE      (centru extracţie/colectare miere, stupină, magazin de desfacere a mierii)
    4. HONEY      (honey extraction / gathering center, bee-keeping activities, honey store)


    5. OUĂ       (centre colectare ouă)
    5. EGGS       (eggs collecting centers)
                             CAPITOLUL II / 2nd CHAPTER
    1. Unităţi de alimentaţie publică şi comercializare a alimentelor       (restaurant, pizzerie, cantină, laborator cofetărie/patiserie, cofetărie/patiserie,
                                            magazin alimentar, hipermarket / supermarket, unităţi de vânzare prin internet)

    1. Catering units and food marketing units     (restaurant, pizzeria, canteen, confectionery / pastry laboratory, confectionery / bakery,
                              grocery store, hypermarket / supermarket, sales through the internet)    2. Unităţi care desfăşoară alte activităţi supuse înregistrării sanitare veterinare şi                 (depozit alimentar, catering, staţie spălare şi
    pentru siguranţa alimentelor şi controlului sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor              dezinfecţie mijloace auto)

    2. Units performing other activities subject to sanitary veterinary                    (food store, catering, cars cleaning and disinfection station)
    and food safety registration and control


Data ultimei actualizări/Updated at:
                                                                ,
                                               Pagina 2/8
     LISTA UNITĂŢILOR DE VÂNZARE CU AMĂNUNTUL DE PRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ ÎNREGISTRATE SANITAR VETERINAR
            LIST OF ANIMAL PRODUCTS RETAIL ESTABLISHMENTS SANITARY VETERINARY REGISTERED

                            CARNE / MEAT

NR.   DENUMIRE/NAME     ADRESA/ADDRESS     CATEGORIE UNITATE/  Numărul de înregistrare şi data înregistrării/
                             TYPE OF UNIT      Registration date and number
 1   SC VEGVAR REZVAI    Timişoara, str. I.      macelarie         VA-TM-67/16.03.2007
        SRL      Văcărescu nr. 34
 2     SC DAYANA     Timişoara str.Iancu      macelarie         VA-TM-156/04.04.2007
      CRYSTEEL     Văcărescu nr.24-26
    ENTERPRISES SRL
 3  SC CARMEN STAR GO   Lugoj str.Someşului      macelarie          VA-TM-45/12.03.2007
        SRL         nr.20
 4   ♦♦♦♦ SC VAFIM SRL   Timişoara str.Mureş      macelarie         VA-TM-1235/09.05.2008
    UNITATE ÎNCHISĂ       nr.1
 6  SC M & A CARNEX SRL  Timişoara str.Cloşca     macelarie          VA-TM-1341/16.07.2008
                   nr.7
 7  SC KARN KORY SRL     Lugoj, str. Nera      carmangerie         VA-TM-6/09.02.2007
                   nr.1
 8 ♦♦♦♦  SC VIOLIN       Alioş nr. 220       carmangerie         VA-TM-2/09.02.2007
  SRL
   UNITATE ÎNCHISĂ
 9  SC VOREI ANDRI     Timişoara, str. Luncani    carmangerie         VA-TM-15/16.02.2007
    POPA SRL           nr. 51
10  SC ZIPROMIRA     Lugoj str. C. Munteanu    carmangerie         VA-TM-22/16.02.2007
   COMPANY SRL           nr. 4
11  SC EDISON SRL      Timişoara str. M.      carmangerie         VA-TM-21/16.02.2007
                Varlaam nr. 5
11   SC EDISON SRL    Timişoara str. M.
               Varlaam nr. 5
12   SC MIGERO SRL  Timişoara, str. Luncani  carmangerie  VA-TM-27/ 19.02.2007
                 nr. 58
13   SC FURDEA CARN   Timişoara str. Drubeta  carmangerie  VA-TM-29/19.02.2007
       SRL        nr. 118
14  ♦♦♦♦  SC RIBB CARN Timişoara str. Mureş nr.  carmangerie  VA-TM-26/ 19.02.2007
       SRL          1
    UNITATE ÎNCHISĂ
15  SC AVARODES SRL    Timişoara, Badea    carmangerie  VA-TM-30/21.02.2007
               Cârţan nr. 13
16  ♦♦♦♦ SC NEMIDA SRL Lugoj str. B. P. Haşdeu   carmangerie  VA-TM-70/16.03.2007
                 nr. 41
    UNITATE ÎNCHISĂ
17   SC ALEX CARNEX     Timişoara str.    carmangerie  VA-TM-151/04.04.2007
       SRL      Muzicescu nr. 60
18   SC AIS DOC SRL  Timişoara str.Liliacului  carmangerie  VA-TM-38/23.02.2007
                  nr.1
19  SC FRIGEXCARN SRL    Timişoara, str.    carmangerie  VA-TM-241/20.04.2007
               Ştrandului nr. 4
20    SC SPATA SRL   Timişoara str. Dacilor  carmangerie  VA-TM-233/19.04.2007
                 nr. 15
21   ♦♦♦♦ SC AVICOLA    Moşniţa Nouă     carmangerie  VA-TM-191/12.04.2007
   DACIA MARKT SRL
    UNITATE ÎNCHISĂ      Nr 387
22   SC BEGACOM SA    Timişoara str.Carol   carmangerie  VA-TM-180/12.04.2007
                Telbisz nr3
23   SC SOVIAN SRL    Timişoara B-dul 3    carmangerie  VA-TM-179/12.04.2007
              August 1919 nr 33
24  SC MATEI AL SRL    Moşniţa Nouă fosta   carmangerie  VA-TM-178/12.04.2007
                  Avicola
25  SC ROMCALIN SRL       Timişoara     carmangerie  VA-TM-204/13.04.2007
               str.C.D.Ghera nr46
26  SC BRUMĂRELSRL      Lugoj str.Valeriu   carmangerie  VA-TM-141/04.04.2007
                 Rosada nr 32
27  SC LA SANDU SRL     Timişoara str.Horia  carmangerie  VA-TM-515/19.07.2007
                  nr.59
28  SC AMIN IMPEX SRL     Timişoara Calea   carmangerie  VA-TM-479/19.07.2007
                Martirilor nr.30
29 ♦♦♦♦ SC BIANRA & O    Lugoj Spl.Tinereţii  carmangerie  VA-TM-560/27.07.2007
  SRL
   UNITATE ÎNCHISĂ
30 SC Z-AGRO BEEA SRL      Săcălaz nr.847   carmangerie  VA-TM-1037/04.12.2007

31 SC DIAPEX SRL      Făget Calea Lugojului  carmangerie  VA-TM-1084/07.01.2008
                  nr.68
32 SC KOMOVIAND SRL      Jebel nr 1156/A   carmangerie  VA-TM-1126/28.01.2008

33 SC DARIM CARN SRL     Timişoara str.Budai  carmangerie  VA-TM-1237/12.05.2008
                Deleanu nr.4
34 SC HMK       Jebel, str.-, nr.1156/A   carmangerie  VA-TM-1530 din 11.11.2008
  FLEISCHVERARBEITUN
  G SRL
35 SC AVICOLA BUZIAŞ  Moşniţa Nouă, str.-,    carmangerie  VA-TM-1556 din 10.12.2008
  SRL             nr.387
  Carne pasăre
36 SC VAFIM SRL    Timişoara, str.Iris, nr.13,  carmangerie  VA-TM-1.610 din 02.02.2009
37 REGIA NATIONALA A
  PADURILOR ROMSILVA
  DIRECTIA SILVICA
  TIMISOARA OCOLUL
  SILVIC LUNCA
  TIMISULUI     Cheveres  centru colectare vanat  VA-TM-1/11.11.2008
38 REGIA NATIONALA A
  PADURILOR ROMSILVA
  DIRECTIA SILVICA
  TIMISOARA OCOLUL
  SILVIC TIMISOARA
            Charlota  centru colectare vanat  VA-TM-2/11.11.2008
39 REGIA NATIONALA A
  PADURILOR ROMSILVA
  DIRECTIA SILVICA
  TIMISOARA OCOLUL
  SILVIC LUNCA
  TIMISULUI     Timisoara  centru colectare vanat  VA-TM-3/11.11.2008
;
                                                Pagina 3/8
     LISTA UNITĂŢILOR DE VÂNZARE CU AMĂNUNTUL DE PRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ ÎNREGISTRATE SANITAR VETERINAR
            LIST OF ANIMAL PRODUCTS RETAIL ESTABLISHMENTS SANITARY VETERINARY REGISTERED

                            LAPTE / MILK

NR.   DENUMIRE/NAME    ADRESA/ADDRESS     CATEGORIE UNITATE/    Numărul de înregistrare şi data înregistrării/
                            TYPE OF UNIT        Registration date and number
 1    SC VIOLIN SRL     Alioş nr. 220    centru prelucrare lapte         VA-TM-5/
                                                2/9/2007
 2    SC CIUPA SRL     Timişoara str.                         VA-TM-3/
              Bogdăneşti nr. 32 A   centru prelucrare lapte          2/9/2007
 3    USAMVB SD     Timişoara, Calea    centru prelucrare lapte         VA-TM-4/
               Aradului km. 6                          2/9/2007
 4   SC REMODET TMB   Lugoj, str. Timişorii  centru prelucrare lapte         VA-TM-1/
        SRL       nr. 139- 141                          1/31/2007
 5  P.F. TRAICONI AUREL   Banloc nr. 67    centru prelucrare lapte         VA-TM-88/
                                               3/27/2007
 6  P.F.BRATU DUMITRU   Iohanisfeld nr. 450   centru prelucrare lapte         VA-TM-148/
                                                4/4/2007
 7    P.F. RĂCEU  Sânnicolau mare- Drum    centru prelucrare lapte         VA-TM-336/
     CONSTANTIN   Saravale- ferma ovine                         5/21/2007
 8   SC IMM IMPORT Stamora Română nr.53     centru prelucrare lapte      VA-TM-173/12.04.2007
     EXPORT SRL
 9  SC PROD SATIMPEX  Timişoara Calea      centru prelucrare lapte       VA-TM-40/12.03.2007
       SRL     Aradului km 13
10   PF LĂZĂRESCU    Bucovăţ nr.117                        VA-TM-573/27.07.2007
      DUMITRU
11  PF BESCHIU MARIA   Răchita nr.293      centru prelucrare lapte       VA-TM-572/27.07.2007
12  PF PENELEA MARIA   Bucovăţ nr.71       centru prelucrare lapte  VA-TM-571/27.07.2007
13  PF MILITARU ELENA   Răchita nr.271       centru prelucrare lapte  VA-TM-636/01.08.2007
14  PF DAMŞA VIOLETA   Bucovăţ nr.40       centru prelucrare lapte  VA-TM-856/08.10.2007
15  SC AGRIPROD EXIM  Bazoşu nou nr.23       centru prelucrare lapte  VA-TM-876/18.10.2008
   CHIRIAC GRUP SRL
16    PF TOMA ION  Moşniţa Veche nr.84      centru prelucrare lapte  VA-TM-1040/04.12.2007
17   AF BOBU VIRGIL  Bazoşul Vechi nr.147     centru prelucrare lapte  VA-TM-1049/06.12.2007
18   AF ŞUFANĂ IOAN   Ştiuca nr.305       centru prelucrare lapte  VA-TM-1071/07.01.2008
19  PF BANCIU GHE.IOAN  Ivanda nr.366       centru prelucrare lapte  VA-TM-1247/23.05.2008

20    AF DURA      Făget Drumul Gladnei   centru prelucrare lapte  VA-TM-915/30.10.2007
                  nr.12
21  PF ONIGA VIORICA    Bunea Mare nr.22    centru prelucrare lapte  VA-TM-916/30.10.2007
22    PF ROS OLGA     Bunea Mare nr.18    centru prelucrare lapte  VA-TM-917/30.10.2007
23   ÎNTREPRINDERE      Foeni , CAP      centru prelucrare lapte  VA-TM-1417 / 12.09.2008
   FAMILIALĂ FRĂCEA
       IOAN
24    PF LAL IOAN     Sinersig nr.158    centru prelucrare lapte  VA-TM-1374/19.08.2008
25  AF BERAR LIUBINCO   Otelec, str.Principală,  centru prelucrare lapte  VA-TM-1573 din 12.12.2008
      OLIVER          nr.242
26   AF STARP VASILE      loc.Pădurani     centru prelucrare lapte  VA-TM-1.603 din 19.01.2009
                nr.1,jud.Timiş
27     Î.F. RĂDUŢIU   Becicherecu Mic, str.-,  centru prelucrare lapte  VA-TM-1.604 din 29.01.2009
      GHEORGHE        nr.469 C,
28   P.F. ŞTEFAN PETRU   Igriş, str.-, nr.193,  centru prelucrare lapte  VA-TM-1.605 din 29.01.2009
29  Î.F. STROIE NICOLAE   Săceni, str.-, nr.4,  centru prelucrare lapte  VA-TM-1.625 din 05.02.2009
30    SUCIU NICOLAE   Ghizela, str.-, nr.420,  centru prelucrare lapte  VA-TM-1.626 din 06.02.2009
31   POPESCU DESPINA    Şemlacu Mare, str.-,   centru prelucrare lapte  VA-TM-1.627 din 06.02.2009
                   nr.160
32  AF BUNZEAC ANDREI   Orţişoara, str.-, nr.35  centru prelucrare lapte  VA-TM-1.618 din 03.02.2009

33    PF. BOGDAN       Jebel, nr.371     centru prelucrare lapte  VA-TM-1.621 din 03.02.2009
     CONSTANTIN
34  PF VARGA ROZALIA     Tormac nr.671      centru prelucrare lapte  VA-TM-1.628 din 10.02.2009
35   PF HÂNSA MIHAI    Duboz, str.-, nr.197,   centru prelucrare lapte  VA-TM-1.631 din 09.02.2009
36  PF MARINA VASILE   Sânpetru Mare, str.-,   centru prelucrare lapte  VA-TM-1.632 din 10.02.2009
                 nr.367
37  PF CHIRIAC LIDIA   Bucovăţ, str.-, nr.52   centru prelucrare lapte  VA-TM-1.633 din 10.02.2009
38   PF RADU ELENA     Uliuc, str.-, nr.21    centru prelucrare lapte  VA-TM-1.635 din 10.02.2009
     CLAUDIA
                            centru prelucrare lapte
39  PF POPA MARIANA     Unip, str.-, nr.61                 VA-TM-1.636 din 10.02.2009
40    Î.F.IUGA IOAN    Rudna , str.-, nr.159   centru prelucrare lapte  VA-TM-1.644 din 12.02.2009
41    PF. HATIGAN    Alioş , str.-, nr.278   centru prelucrare lapte  VA-TM-1.645 din 16.02.2009
      NICOLETA
42   P.F. BÎJA IONELA  Sânandrei , str.-, nr.757  centru prelucrare lapte  VA-TM-1.646 din 17.02.2009
43  Î.F POPA GRIGORIE   Fibiş , str.Principală,  centru prelucrare lapte  VA-TM-1.647 din 17.02.2009
                  nr.412
44   DULĂU VASILE      Valcani nr.430     centru prelucrare lapte  VA-TM-1.658 din 19.02.2009
45   HÂNSA ANGELA     Dudeştii Vechi, nr.24   centru prelucrare lapte  VA-TM-1.659 din 19.02.2009
46   HÂNSA ELENA      Gad, str.-, nr.175    centru prelucrare lapte  VA-TM-1.654 din 18.02.2009
47   DANCIU MARIA     Jimbolia, str.Vasile   centru prelucrare lapte  VA-TM-1.656 din 19.02.2009
                Lucaciu, nr.6
48   HAPĂU OTILIA    Lenauheim, str.-, nr.461  centru prelucrare lapte  VA-TM-1.657 din 19.02.2009
49    PF ZGRIBAN       Babşa, fn      centru prelucrare lapte  VA-TM-1.660 din 03.03.2009
     GHEORGHIŢĂ
50  PF BRATU GHEORGHE    Ivanda, str.-, nr.115   centru prelucrare lapte  VA-TM-1.663 din 03.03.2009
51  LAL PARASCHIVA    Comloşu Mare, str.-,  centru prelucrare lapte  VA-TM-1.676 din 12.03.2009
                 nr.1147
52 SC ICE DYP BALAŞ Cărpiniş str.a VI a nr 69   fabrica de inghetata   VA-TM-371/31.05.2007
      SRL
53 SC ANTARCTICA SA   Sânmihaiul Romăn      fabrica de inghetata   VA-TM-372/31.05.2007
              nr.526A
54 SC NELSON PROD SRL Timişoara str.Inocenţiu    fabrica de inghetata   VA-TM-370/30.05.2007
              Klein nr.14
                                                              Pagina 4/8
    LISTA UNITĂŢILOR DE VÂNZARE CU AMĂNUNTUL DE PRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ ÎNREGISTRATE SANITAR VETERINAR
           LIST OF ANIMAL PRODUCTS RETAIL ESTABLISHMENTS SANITARY VETERINARY REGISTERED

                             PEŞTE / FISH

NR.  DENUMIRE/NAME    ADRESA/ADDRESS       CATEGORIE UNITATE/    Numărul de înregistrare şi data înregistrării/
                             TYPE OF UNIT        Registration date and number
 1  SC PESCOTIM SA  Timişoara, P-ţa 1 Mai, nr.-  magazin desfacere peste      VA-TM-1549 din 21.11.2008
                  ,
 2  SC PESCOTIM SA   Timişoara, P-ţa Badea    magazin desfacere peste     VA-TM-Nr.1560 din 10.12.2008
                Cârţan, nr.-
 3   SC FISAB SRL    Timişoara, P-ţa Badea    magazin desfacere peste      VA-TM-1.655 din 18.02.2009
                 Cârţan
                                                            Pagina 5/8
    LISTA UNITĂŢILOR DE VÂNZARE CU AMĂNUNTUL DE PRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ ÎNREGISTRATE SANITAR VETERINAR
           LIST OF ANIMAL PRODUCTS RETAIL ESTABLISHMENTS SANITARY VETERINARY REGISTERED

                           MIERE / HONEY

NR.  DENUMIRE/NAME    ADRESA/ADDRESS     CATEGORIE UNITATE/   Numărul de înregistrare şi data înregistrării/
                           TYPE OF UNIT       Registration date and number
 1  PF IANCULESCU ION   Com.Nădrag, sat       Stupina          VA-TM-527/19.07.2007
               Crivina nr.51
 2   PF TIFAN MIKLOS   Chereştur nr.189      Stupina           VA-TM-666/14.08.2007
 3   PF CISMAŞ VOICU   Saravale nr.132       Stupina           VA-TM-969/21.11.2007
      NICOLAE
 4  PF UZUN NICOLAE   Dudeştii Vechi nr.6/8°    Stupina           VA-TM-1086/08.01.2008
 5  SC MALIN PAN SRL   Lenauheim nr.385       Stupina           VA-TM-1370/14.08.2008
 6   VIUSENCU PETRU    Carani nr.422       Stupina           VA-TM-1371/14.08.2008
                                                           Pagina 6/8
    LISTA UNITĂŢILOR DE VÂNZARE CU AMĂNUNTUL DE PRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ ÎNREGISTRATE SANITAR VETERINAR
           LIST OF ANIMAL PRODUCTS RETAIL ESTABLISHMENTS SANITARY VETERINARY REGISTERED

                          OUĂ / EGGS

NR.  DENUMIRE/NAME    ADRESA/ADDRESS   CATEGORIE UNITATE/     Numărul de înregistrare şi data înregistrării/
                         TYPE OF UNIT         Registration date and number
                                                                     Pagina 7/8
       LISTA UNITĂŢILOR DE VÂNZARE CU AMĂNUNTUL DE PRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ ÎNREGISTRATE SANITAR VETERINAR
              LIST OF ANIMAL PRODUCTS RETAIL ESTABLISHMENTS SANITARY VETERINARY REGISTERED

           Unităţi de alimentaţie publică şi comercializare a alimentelor / Catering units and food marketing units

NR.     DENUMIRE/NAME     ADRESA/ADDRESS      CATEGORIE UNITATE/        Numărul de înregistrare şi data înregistrării/
                                TYPE OF UNIT            Registration date and number

   1 SC STYL DIWAL SRL  Buziaş str. Florilor 5        Restaurant              VA-TM-19/16.02.2007
   2 SC MARY MIN SRL  Buziaş str. Principală         Restaurant              VA-TM-16/16.02.2007
     SC PER TUTTI SRL Timişoara, str. M. Jora
   3               nr. 7             Restaurant              VA-TM-33/22.02.2007
     SC BANATEX SRL  Sinnicolau Mare, Dr.
   4            Cenadului nr. 35          Restaurant              VA-TM-50/12.03.2007
    SC NH MANAGEMENT    Timişoara str.
      BLACK SEA SRL   Pestalozzi nr. 1 A
   5                              Restaurant              VA-TM-114/04.04.2007
      SC AURORA SRL  Timişoara str. Lacului
   6                nr. 1            Restaurant              VA-TM-152/04.04.2007
     SC STAR SELECT SA Timişoara str. Al. Vaida
   7             Voievod nr. 1          Restaurant              VA-TM-188/12.04.2007
      SC MARELE VOLAN Chişoda com Giroc DN                             VA-TM-160/04.04.2007
   8      SRL       59 KM8+400           Restaurant
       SC LUSSAM SRL     Timişoara                              VA-TM-201/12.04.2007
                str.Regimentul 13
   9              Călăraşi nr3          Restaurant
     SC NESTOR COM SRL  Timişoara str.C-tin                            VA-TM-119/04.04.2007
 10             Brâncoveanu nr.95          Restaurant
 11    SC MYRYROX SRL  Lugoj str.Nera nr 35 B        Restaurant              VA-TM-124/04.04.2007
   SC TUYA INVEST  Timişoara str.Mangalia         VA-TM-123/04.04.2007
12 CORPORATION SRL      nr3        Restaurant
    SC CORODYA   Timişoara str.Ovidiu          VA-TM-127/04.04.2007
13  COMPANY SRL      Bale anr.2      Restaurant
  SC A &D GENETA SRL  Timişoara Calea           VA-TM-210/16.04.2007
14            Şagului nr.147A     Restaurant
  SC ILINA –GEO SRL  Jimbolia strTudor           VA-TM-219/18.04.2007
15           Vladimirescu nr76    Restaurant
  SC WESTINCON SRL   Timişoara B-dul           VA-TM-222/18.04.2007
16           L.Rebreanu nr 52     Restaurant
   SC TINECZ SRL   Timişoara Calea           VA-TM-242/21.04.2007
17            Aradului nr.51     Restaurant
   SC STRELIŢIA SRL Timişoara str.Simion          VA-TM-240/20.04.2007
18            Bărnuţiu nr 44     Restaurant
   SC PALACE SRL  Timişoara str.Goethe          VA-TM-258/26.04.2007
19               nr2        Restaurant
  SC HOTEL REGHINA Timişoara str.Cozia nr          VA-TM-255/25.04.2007
20     SRL        51-53       Restaurant
  SC AELISBOGDANA  Lugoj str.C.Walisch          VA-TM-278/07.05.2007
21     SRL                  Restaurant
  SC NICOROM IMPORT Timişoara str.Dr.Popa          VA-TM-303/09.05.2007
    EXPORT SRL     Grigore nr 8
22                        Restaurant
   SC SOL MUSIC SRL  Timişoara B-dul Mihai        VA-TM-299/09.05.2007
23             Viteazul nr.1 bis  Restaurant
  SC AELISBOGDANA    Lugoj str.Colloman         VA-TM-278/07.05.2007
24    SRL        Wallisch nr.2    Restaurant
    SC PRODAI SRL   Timişoara str.Bucovina         VA-TM-343/23.05.2007
25                 nr.43      Restaurant
    SC OFPA SRL    Giroc str.Semenic nr.22        VA-TM-346/22.05.2007
26                         Restaurant
  SC ABP ALINA CLUB    Ghiroda Calea            VA-TM-356/28.05.2007
27    SRL        Lugojului nr.7     Restaurant
   SC PETROM SA     Corneşti DN 69 km           VA-TM-366/29.05.2007
28               18+0,8        Restaurant
29   SC ROLEM SRL    Coşteiu nr.721 A     Restaurant  VA-TM-459/16.06.2007
   SC M & I GROUP SRL Timişoara Spl.Tudor           VA-TM-445/16.06.2007
30            Vladimirescu nr.2     Restaurant
31  SC VERA GOLD SRL   Margina nr.180B     Restaurant  VA-TM-414/04.06.2007
    SC GERECO SRL   Timişoara str.Paul           VA-TM-429/15.06.2007
32              Chinezu nr.2      Restaurant
    SC CENTRAL SRL  Timişoara str.Lenau nr.         VA-TM-379/31.05.2007
33                 6        Restaurant
   SC BOG-RAM-STEL  Făget Aleea Sănătăţii          VA-TM-384/31.05.2007
34      SRL       nr 15/A       Restaurant
   SC FAUST FLOREA Jimbolia str.Lorena nr.1          VA-TM-501/19.07.2007
35    USTUROI SRL                Restaurant
   SC AMA-TORA CLUB Timişoara str.Mureş            VA-TM-483/19.07.2007
36      SRL        nr.1        Restaurant
     SC BICAT SRL  Timişoara str.Daliei          VA-TM-542/19.07.2007
37                nr14        Restaurant
    SC GERECO SRL  Timişoara str.E.Gojdu          VA-TM-533/19.07.2007
38                nr.6        Restaurant
    SOCIETATE   Lugoj DN 68 km 9            VA-TM-24/19.02.2007
   COOPERATIVĂ
   CONSUMCOOP
39   FLAMURA                  Restaurant
  SC BOAVISTA SPORT   Timişoara Aleea            VA-TM-594/27.07.2007
40     SRL     F.C.Ripensia nr.7A     Restaurant
   SC BELPART SRL Sânnicolaul Mare Calea          VA-TM-585/27.07.2007
41            lui Traian nr.66     Restaurant
  SC SERENO GROUP     Timişoara             VA-TM-580/27.07.2007
42     SRL     str.Demetriade nr.1    Restaurant
  SC THALIA SUD SRL  Timişoara B-dul            VA-TM-578/27.07.2007
43           Sudului nr.10-14     Restaurant
44  SC DA SOFI SRL   Timişoara str.     Restaurant  VA-TM-665/09.08.2007
    SOCIETATEA  Buziaş str.Avram Iancu          VA-TM-657/09.08.2007
   COMERCIALĂ DE      nr.12
   TRATAMENT BALNEAR
45    BUZIAŞ SA                Restaurant
   SC TURISM DACIA SA  Lugoj str.A.Mocioni         VA-TM-631/01.08.2007
46                 nr.7      Restaurant
   SC TESARINA SRL   Timişoara str.Călan         VA-TM-652/07.08.2007
47                nr.2A      Restaurant
    SC KONAK SRL    Jimbolia str.Vasile         VA-TM-648/07.08.2007
48               Goldiş nr.2    Restaurant
   SC MALVINA SRL    Sânnicolaul Mare          VA-TM-647/07.08.2007
49             str.Republicii nr.18  Restaurant
  SC THANOS & SORIN      Timişoara           VA-TM-640/01.08.2007
50    SRL       str.Demetriade nr.1  Restaurant
  SC G-CATERING &    Timişoara str.Drubeta        VA-TM-618/27.07.2007
51  CLEANING SRL         nr.64      Restaurant
   SC ASVA NOF SRL Timişoara P-ţa Badea          VA-TM-669/14.08.2007
52              Cârţan nr.7    Restaurant
   SC MELIJESS-SERV  Lugoj str.Al.Astalaş         VA-TM-679/17.08.2007
53      SRL        nr.60      Restaurant
   SC GABRIELA LUX   Lugoj str.Andrei          VA-TM-684/17.08.2007
54      SRL       Şaguna nr.1    Restaurant
   SC GABRIELA LUX  Lugoj str. Jabărului         VA-TM-685/17.08.2007
55      SRL        nr.82      Restaurant
     SC ANDRONIC    Timişoara str.Ion         VA-TM-710/31.08.2007
56    REISEN SRL     Slavici nr.75    Restaurant
   SC COMPACT-TOTAL   Lugoj str.Corneliu         VA-TM-718/04.09.2007
57      SRL       Coposu nr.2    Restaurant
    SC CHEN HEAVEN Sânnicolaul Mare str.1         VA-TM-754/21.09.2007
58      SRL   Decembrie 1918 nr.20   Restaurant
     SC ALIN & P    Periam nr.675          VA-TM-766/21.09.2007
59   ALPOSTAR SRL               Restaurant
      SC DO SRL    Ghiroda Calea           VA-TM-774/21.09.2007
60             Lugojului nr.27   Restaurant
   SC MANON LESCAUT     Timişoara           VA-TM-792/25.09.2007
61      SRL    str.Pomiculturii nr.23  Restaurant
    SC M-DESIGN SRL Lugoj str.A.C.Popovici         VA-TM-791/25.09.2007
62                nr.3      Restaurant
    SC PENSIUNEA     Covaci nr 125          VA-TM-878/19.10.2007
63    ANETTE SRL               Restaurant
64  SC NEMULESCU SRL Deta str.Victoriei nr.12  Restaurant  VA-TM-824/28.09.2007
    SC DORNA SRL   Timişoara str.Martir         VA-TM-856/08.10.2007
65             Ioan Stanciu nr.2   Restaurant
   SC XIN YUAN SRL    Timişoara str.Sever          VA-TM-860/10.10.2007
66                Bocu nr.74      Restaurant
   SC DIERNE GROUP   Timişoara str.Oraviţa nr        VA-TM-866/16.10.2007
67      SRL           2C       Restaurant
    SC OBSESIA SRL       Timişoara            VA-TM-874/18.10.2007
68             str.Dorobanţilor nr.94  Restaurant
    SOCIETATEA     Buziaş str.Avram Iancu         VA-TM-877/18.10.2007
   COMERCIALĂ DE         nr.11
    TRATAMENT
   BALNEAR BUZIAŞ SA
69                          Restaurant
    SOCIETATEA   Buziaş str.Florilor nr.8          VA-TM-877/18.10.2007
   COMERCIALĂ DE
    TRATAMENT
   BALNEAR BUZIAŞ SA
70                          Restaurant
    SC CAPRICE SRL Timişoara str.Sfinţii            VA-TM-880/25.10.2007
           Apostoli Petru şi Pavel
71              nr.42          Restaurant
   SC MDB KING OIL    Timişoara                VA-TM-897/29.10.2007
     SRL    str.Dorobanţilor nr.92-
72               94          Restaurant
  SC DOMACRIS PARC Lugoj str.Narciselor             VA-TM-900/30.10.2007
73    SRL         nr.2          Restaurant
  SC DOMACRIS PARC Lugoj str.Filaret Barbu            VA-TM-901/30.10.2007
74    SRL         nr.12          Restaurant
  SC MONROVIA IMPEX  Timişoara B-dul              VA-TM-938/07.11.2007
75    SRL      Dâmboviţa nr.49       Restaurant
    SC PROMPT SA  Timişoara str.Avram           VA-TM-940/12.11.2007
76            Imbroane nr.7      Restaurant
  SC BOCA JUNIOR SRL Timişoara str.Simion          VA-TM-956/16.11.2007
77            Bărnuţiu nr.29     Restaurant
  SC MOTICICA GRUP  Timişoara Calea            VA-TM-958/16.11.2007
78     SA      Buziaşului nr.6     Restaurant
    SC CAMPING   Timişoara Al.Pădurea          VA-TM-987/26.11.2007
  INTERNAŢIONAL SRL   Verde nr. 6
79                        Restaurant
   SC ONIT RIANDA SRL Timişoara str.Sfinţii         VA-TM-990/26.11.2007
            Apostoli Petru şi Pavel
80               nr.38      Restaurant
    SC FOLLI SRL  Timişoara str.Irlanda         VA-TM-992/26.11.2007
81                nr.5      Restaurant
82  SC DAF JUNIOR SRL Giroc str.Gloria nr.5  Restaurant  VA-TM-999/28.11.2007
   SC CHEN-PAN SRL   Timişoara B-dul          VA-TM-1.000/28.11.2007
83            Dâmboviţa nr.47    Restaurant
   SC OFICIAL’S SRL Ghiroda str.Cerbului         VA-TM-1003/29.11.2007
84               nr.1       Restaurant
   SC ALI MERY SRL  Lugoj str.Timişorii         VA-TM-1015/29.11.2007
85               nr.151      Restaurant
   SC LIVI TRADING Timişoara str.Ion Sârbu        VA-TM-1038/04.12.2007
86   COMPANY SRL       nr.2       Restaurant
   SC NEW LUX SRL   Timişoara str.Liege         VA-TM-1042/04.12.2007
87               nr.1/A      Restaurant
   SC GOLD MG SRL     Timişoara            VA-TM-1044/05.12.2007
88           str.E.Ungureanu nr.14   Restaurant
     SC DANIEL &    Timişoara str.Stan          VA-TM-1045/05.12.2007
 89   DANIELLE SRL     Vidrighin nr.20    Restaurant
    SC DANGERS SRL   Timişoara str.Radu          VA-TM-1061/18.12.2007
 90              Tudoran nr.18     Restaurant
     SC REBAS SRL  Ghiroda str.Lugojului          VA-TM-1067/27.12.2007
 91                nr.27      Restaurant
    SC ALBERTO GRUP      Lugoj             VA-TM-1072/07.01.2008
        SRL    str.V.V.Delamarina
 92                nr.34      Restaurant
    SC SERV MIRGLAD Făget Calea Lugojului           VA-TM-1080/07.01.2008
 93       SRL        nr.22      Restaurant
   SC TOUR MIRINVEST Bazoşul Nou nr.123            VA-TM-1088/14.01.2008
 94       SRL                 Restaurant
      SC LIVCO SRL Timişoara str.Ştefan cel        VA-TM-1091/16.01.2008
 95               Mare nr.54     Restaurant
     SC DE MARTINIS Lugoj str.20 Decembrie         VA-TM-1105/18.01.2008
 96    COMPANY SRL      1989 nr.9     Restaurant
    REGIA AUTONOMĂ Timişoara str.Renaşterii         VA-TM-1112/18.01.2008
     DE TRANSPORT       nr.28
 97     TIMIŞOARA                Restaurant
      SC HUA LONG     Timişoara            VA-TM-1139/04.02.2008
     INTERNATIONAL   str.S.Bărnuţiu nr.22
 98     IMPEX SRL                Restaurant
   SC TIM-FILDANA SRL    Timişoara            VA-TM-1138/04.02.2008
 99           str.G.Musicescu nr.168   Restaurant
    SC IMPERIAL ADAM Lugoj str.Mihai Vitezu          VA-TM-1147/05.02.2008
100       SRL         fn       Restaurant
    SC INTELMAN SRL   Lugoj Spl.Tineretii         VA-TM-1145/05.02.2008
101                nr.2G      Restaurant
    SC TOPAMICII SRL   Topolovăţu Mare           VA-TM-1182/17.03.2008
102                nr.313      Restaurant
    SC BOMARED SRL    Timişoara Calea          VA-TM-1188/25.03.2008
103             Aradului nr. 64    Restaurant
    SC VIDEO DISCO &  Timişoara str.Lucian         VA-TM-1194/26.03.2008
104    TRAVEL SRL      Blaga nr.3     Restaurant
105   SC VARIMAX SA  Variaş str.Gelu nr.1330  Restaurant  VA-TM-1206/07.04.2008
   SC ARAMIS GRUP SRL    Timişoara            VA-TM-1208/07.04.2008
             str.I.Văcărescu, toneta
106                nr.3      Restaurant
    SC STEVALO SRL  Făget Calea Lugojului         VA-TM-1197/26.03.2008
107                Nr.10      Restaurant
   SC DI-ANA-TOM SRL Bazoşu Nou str.Horia          VA-TM-1210/08.04.2008
108                nr.31      Restaurant
   SC DIONYSOS EDESIA  Bazoşu Nou nr.4           VA-TM-1211/08.04.2008
109  SRL                     Restaurant
   SC CODEMA SRL   Timişoara str.Divizia 9        VA-TM-1220/18.04.2008
110             Cavalerie nr.66    Restaurant
   SC INTERMEZZO SRL Timişoara P-ţa Unirii          VA-TM-1218/16.04.2008
111                nr.3      Restaurant
   SC REK-CAR SRL     Timişoara B-dul          VA-TM-1227/18.04.2008
112            Revoluţiei 1989 nr.7   Restaurant
   SC EXTENSIV GROUP     Timişoara            VA-TM-1233/09.05.2008
113  SRL         str.Leandrului nr.8   Restaurant
   SC SIMO CAR SRL  Giroc str.Gospodariloe         VA-TM-1236/09.05.2008
114                nr.13      Restaurant
   SC HAPPYLAGUNA        Timişoara             VA-TM-1244/23.05.2008
115 SRL           str.Dr.N.Păulescu nr.2   Restaurant
   SC RACHETA SRL    Timişoara str.Mareşal C-         VA-TM-1246/23.05.2008
116              tin Prezan nr.140/A    Restaurant
   SC MODISSIMO     Timişoara str.V.Pârvan-          VA-TM-1249/23.05.2008
   STYLE SRL       intrarea din B.Iscovescu,
117                  nr.28       Restaurant
   SC DORALF SRL      Timişoara str.Badea           VA-TM-1264/30.05.2008
118               Cârţan nr.13      Restaurant
   SC CHICAGO-B      Timisoara, str.Alba           VA-TM-1297/19.06.2008
   SRL(CASA CU FLORI)     Iulia, nr. 1
119                           Restaurant
  SC DELPACK-INVEST     Timisoara, str.Glad,          VA-TM-1311/26.06.2008
120 SRL               nr.51-53       Restaurant
  MAXIM GABRIEL SRL       Timisoara,             VA-TM-1288/17.06.08
               str.Valiug,nr. 3, jud.
121                  Timis       Restaurant
   SC REGENTION SRL    Timişoara str.Gavril          VA-TM-1360/04.08.2008
122              Muzicescu nr.103 A     Restaurant
  SC FLAMINGO       Denta,nr.859,jud Timis          VA-TM-1322/30.06.2008
123 –DENTA SRL                      Restaurant
  SC PKP ROMANIA SRL    Timişoara str.Sever           VA-TM-1290/18.06.2008
124               Bocu nr.78       Restaurant
   SC M.I.SIAN PREST    Lugoj str.Timişorii           VA-TM-1313/26.06.2008
125 SRL              nr.125/B       Restaurant
   SC A & A PESCĂRUŞII Lugoj, str.Timişorii            VA-TM-1318/27.06.2008
126 SRL             nr.173         Restaurant
  SC MOTICICA GRUP SA Ghiroda, str.Zorilor nr.27-          VA-TM-1340 din 16.07.2008
127                 30          Restaurant
   SC PARIS SYDNEY    Timişoara str.Horia,           VA-TM-1349 din 18.07.2008
128 EXPRESS SRL          nr.110        Restaurant
   SC ACS FOOD SRL   Timişoara, str.Sever Bocu         VA-TM-1361 din 05.08.2008
129                 nr.2        Restaurant
130 SC HERMANOS SRL    Găvojdia, str.-, nr.E70   Restaurant  VA-TM-1369 din 05.08.2008
   SC ABOGAR SRL    Timişoara str.I.Bulbuca          VA-TM-1419/16.09.2008
131                nr.20         Restaurant
   SC THALIAFOOD SRL  Timişoara, str.Holdelor          VA-TM-1395 din 29.08.2008
132                nr.4, jud       Restaurant
  SC KORONNA HOTEL    Timişoara str.Steaua,           VA-TM-1403 din 11.09.2008
133 SRL               nr.54        Restaurant
  SC BEGA TURISM SA      Timişoara,             VA-TM-1434 din 19.09.2008
134             str.Mărăşeşti nr.1-3    Restaurant
   SC BUN-VAST SRL      Timişoara,             VA-TM-1437 din 19.09.2008
135            str.V.Alecsandri nr.2    Restaurant
   SC KATERINI SRL   Săcălaz, DN 59A, km            VA-TM-1443 din 22.09.2008
136                6+400 m        Restaurant
   SC ADI-MIKI SRL   Lugoj, str.Cotu Mic, nr.3         VA-TM-1447 din 01.10.2008
137                           Restaurant
   SC PROMPT SA     Timişoara, str.Avram           VA-TM-1458 din 02.10.2008
138              Imbroane, nr.56     Restaurant
139 SC CYPRINIUS SRL      Săcălaz nr.14      Restaurant  VA-TM-1472/17.10.2008
140 SC BIZNET SRL      Şandra, str.-, nr.277   Restaurant  VA-TM-1479 din 20.10.2008
  SC CASA LA FAYETTE   Timişoara, str.Edgar           VA-TM-1507 din 28.10.2008
141 SRL             Quinet, nr.2      Restaurant
  SC GPG COMPANY SRL  Timişoara,        B-        VA-TM-1529 din 11.11.2008
142              dul.V.Pârvan, nr.9    Restaurant
   SC SAM ATRACTION   Timişoara, str.Divizia 9         VA-TM-1538 din 17.11.2008
143 SRL            Cavalerie, nr.68     Restaurant
   SC MICROROYAL SRL    Lugoj, str.Ţesătorilor,             VA-TM-1559 din 10.12.2008
144                  nr.11        Restaurant
   SC GIUSEPPE & MARIA   Moşniţa Nouă, str.-,              VA-TM-1576 din 12.12.2008
   COLACICCO SRL          nr.200
145                             Restaurant
   SC HOTEL ROCO 2001   Izvin, str.-, nr.81, jud.            VA-TM-1569 din 12.12.2008
146 SRL                Timiş         Restaurant
   SC DUO GROUP SRL    Timişoara, str. Virgil             VA-TM-1591 din 19.12.2008
147                Oniţiu, nr.3       Restaurant
   SC CONVEMA CLUB    Ghiroda, Calea Lugojului,
   SRL           DN 6 km.551+450
148                             Restaurant    VA-TM-1593 din 23.12.2008
   SC RACHETA SRL      Moşniţa Nouă, str.-,
149                  nr.861        Restaurant     VA-TM-1607/29.01.2009
  Î.F. CIOARĂ RADU    Peciu Nou, str.Principală,            VA-TM-1.639 din 11.02.2009
150 SILVIUS             , nr.243        Restaurant
  SC LUMI-COM SRL      Jebel, DN 59 23,300               VA-TM-1.637 din 10.02.2009
151               stânga, spaţiul B      Restaurant
   SC PLIEVLIA SRL    Timişoara , str.Ion Zaicu,            VA-TM-1.643 din 11.02.2009
152                   nr.1        Restaurant
   SC VEROMEN SRL     Timişoara, str.Samuil              VA-TM-1.665 din 03.03.2009
153               Sagovici, nr.115      Restaurant
   SC NOANA SRL       Timişoara, str.Islaz,             VA-TM-1.668 din 05.03.2009
154                  nr.81/A        Restaurant
    SC TUYA INVEST   Timişoara str.Moldovei    pensiune turistica  VA-TM-991/26.11.2007
155  CORPORATION SRL       nr.10
     FUNDAŢIA “   Buziaş str. Avram Iancu    pensiune turistica  VA-TM-1164/11.02.2008
    CRISTIAN ŞERBAN      nr.18
      PENTRU
     AJUTORAREA
   COPIILOR BOLNAVI “
156
  SC IOŞCA & ERJICA    Gătaia str.Carpaţi nr.70  pensiune turistica  VA-TM-1232/09.05.2008
157    SRL
158  SC PRIMA TOUR SRL   Bucovăţ, str.-, nr.375  pensiune turistica  VA-TM-1459 din 02.10.2008
    SC MOTELEŢUL SRL    Moşniţa Nouă, str.-,   pensiune turistica  VA-TM-1548 din 20.11.2008
159                 nr.470
    SC ALMIONI SRL   Lugoj str.Timişorii               VA-TM-441/16.06.2007
160                 nr.18          pizzerii
     SC EUROPEAN   Lugoj str.Avram Iancu               VA-TM-333/18.05.2007
161  BRAUN GROUP SRL       nr.7          pizzerii
    SC 3C WALDOMAR    Timişoara B-dul 16                VA-TM-600/27.07.2007
162  SRL PIZZERIA (3+1)   Decembrie nr.5        pizzerii
     SC AND CĂLIN   Lugoj str.Mocioni nr.37              VA-TM-574/27.07.2007
163    EXPRES SRL                    pizzerii
     SC DIZZY SRL   Lugoj str.A.Mocioni                VA-TM-624/27.07.2007
164                 nr.19          pizzerii
    SC DIANA CIPRIAN Buziaş str.Florilor nr.8               VA-TM-624/27.07.2007
165      SRL                     pizzerii
   SC TOTAL FOOD SRL   Timişoara B-dul 16                VA-TM-673/17.08.2007
166            Decembrie 1989 nr.61       pizzerii
    ♦♦♦♦ SC THALIA  Timişoara str.Holdelor               VA-TM-687/17.08.2007
    FOOD SRL(unitate      nr.4
167     inchisa)                    pizzerii
    SC OBSESIA SRL     Timişoara Calea          VA-TM-749/19.09.2007
168               Aradului nr. 14 A   pizzerii
   SC TUMULT DMD SRL   Lugoj str.13 Decembrie        VA-TM-873/18.10.2007
169                  nr 11      pizzerii
170  SC FLAVIUS SRL        Alioş nr.267    pizzerii  VA-TM-1.007/29.11.2007
   SC AGROGAVOTIM     Găvojdia str.Principală       VA-TM-1064/27.12.2007
171    SRL            nr.294      pizzerii
  SC METAL SABB SRL     Lugoj str.Timişorii        VA-TM-1142/04.02.2008
172                  nr.15      pizzerii
   SC GRUP AD STAR     Timişoara str.Liniştei       VA-TM-1143/05.02.2008
173    SRL            nr.22      pizzerii
  SC PANINI FOOD SRL     Timişoara str.Sfinţii       VA-TM-1162/11.02.2008
               Apostoli Petru şi Pavel
174                  nr.46      pizzerii
   SC PANINI FOOD SRL    Timişoara Calea          VA-TM-1269/05.06.2008
175                Aradului nr.42    pizzerii
     SC CORA SRL     Timişoara str.Eugeniu        VA-TM-1270/05.06.2008
176               de Savoya nr.13    pizzerii
    SC HUMAN DESIGN      Timişoara P-ţa         VA-TM-1282/12.06.2008
177    FASHION SRL       Victoriei nr.1    pizzerii
  SC ARIANNALUX 2004    Lugoj str.Avram Iancu        VA-TM-1283/16.06.2008
178     SRL            nr.11      pizzerii
    SC ANDREEAS       Cenei, str.-, nr.148       VA-TM-1315/27.06.2008
179  CONSTRUCT SRL                  pizzerii
    SC FALONI SRL      Timişoara, str.Martir       VA-TM-1586 din 16.12.2008
180              Maria Andrei, nr.3A   pizzerii
   SC EXCLUSIV D.C. SRL  Lugoj, str.N.Bălcescu,       VA-TM-1.601 din 13.01.2009
181                  nr.1      pizzerii
182   SC GOLDTIM SA        Periam      cantine   VA-TM-51/12.03.2007
    SC LUGOMET SA     Lugoj str. Timişorii
183                nr.139-141     cantine  VA-TM-150/04.04.2007
  SC BATA CATERING      Deta Aleea Austriei       VA-TM-149/04.04.2007
184    SRL             nr.6      cantine
   SC GERECO SRL       Timişoara Calea         VA-TM-203/13.04.2007
185               Buziaşului nr 9A   cantine
    CĂMINUL PENTRU    Comloşu Mare nr 484        VA-TM-194/12.04.2007
      PERSOANE
186    VÂRSTNICE                 cantine
        SC     Sânnicolaul Mare str.16       VA-TM-403/02.06.2007
    AGROINDUSTRIALA Decembrie 1989 nr.32
       SINAGRO
   SÂNNICOLAUL MARE
187       SA                  cantine
    ♦♦♦CENTRUL DE ZI   Jimbolia str.Victor        VA-TM-463/16.06.2007
    PENTRU PERSOANE     Babeş nr 13
    CU DIZABILITĂŢI “
       NU MĂ
     UITA”(autorizate
188      anulata)                cantine
      CENTRUL DE    Lugoj str.Făgetului        VA-TM-418/04.06.2007
     RECUPERARE ŞI       nr.158
     REABILITARE
    NEUROPSIHIATRICĂ
189      NR.2                  cantine
    CĂMINUL PENTRU    Jimbolia str.Tudor         VA-TM-420/15.06.2007
      PERSOANE     Vladimirescu nr.66
190    VÂRSTNICE                 cantine
    CLUBUL SPORTIV Timpişoara str.Amforei        VA-TM-511/19.07.2007
191    ŞCOLAR NR 1       nr.4      cantine
   GRĂDINIŢA PP NR.32  Timişoara str.C-tin.       VA-TM-486/19.07.2007
192              Brăiloiu nr.2    cantine
     SOCIETATEA DE   Jimbolia str.Ioan        VA-TM-534/19.07.2007
      CARITATE     Slavici nr.132
     BLYTHSWOOD
193     ROMANIA                cantine
   GRĂDINIŢA PP NR.28 Timişoara zona Stadion       VA-TM-603/27.07.2007
194                 fn      cantine
    SPITALUL DR.KARL  Jimbolia str.Contele       VA-TM-623/27.07.2007
195      DIEL      Csekonics nr.4    cantine
   GRĂDINIŢA PP NR.16 Timişoara str.Abrud        VA-TM-621/27.07.2007
196                nr.19      cantine
     ASOCIAŢIA DE  Maşloc str.Principală       VA-TM-733/04.09.2007
      MEDICINĂ       nr.147
197    INTEGRATĂ               cantine
    ŞCOALA GENERALĂ   Timişoara str.Titu        VA-TM-745/18.09.2006
     “PAUL POPESCU   Maiorescu nr2-6
198     NEVEANU”               cantine
    CENTRUL ŞCOLAR  Timişoara str.Bucegi       VA-TM-746/18.09.2007
    PENTRU EDUCAŢIE       nr.2
      INCLUZIVĂ
     “CONSTANTIN
199     PUFAN”                cantine
   LICEUL CU PROGRAM Timişoara str.Ripensia       VA-TM-747/18.09.2007
   SPORTIV “BANATUL”      nr.29
200                        cantine
  FUNDAŢIA “WALTER    Timişoara str.Rudolf       VA-TM-756/21.09.2007
   RUDOLF-COPII ÎN     Walter nr.1
201   PRIMEJDIE”                 cantine
  GRUPUL ŞCOLAR DE     Timişoara Calea         VA-TM-757/21.09.2007
  CHIMIE ŞI PROTECŢIA   Martirilor nr 64
     MEDIULUI
202                        cantine
   LICEUL TEORETIC   BUZIAŞ STR.e.Gojdu         VA-TM-759/21.09.2007
203    BUZIAŞ         nr.2       cantine
      ŞCOALA     Timişoara str.Gh.Doja       VA-TM-777/21.09.2007
    PROFESIONALĂ “       nr.16
     GHEORGHE
204   ATANASIU”                 cantine
   COLEGIUL TEHNIC   Timişoara B-dul Regele       VA-TM-778/21.09.2007
205    DE VEST        Carol I nr.11   cantine
    UNIUNEA ADAM     SânnicolaulMare         VA-TM-843/03.10.2007
     MÜLLER      str.Republicii nr.24
206   GUTTENBRUNN                cantine
    UNIUNEA ADAM      Biled nr.421           842/03.10.2007
     MÜLLER
207   GUTTENBRUNN                cantine
    UNIUNEA ADAM      Bacova nr.422           841/03.10.2007
     MÜLLER
208   GUTTENBRUNN                cantine
    UNIUNEA ADAM    Timişoara str.Gh.Lazăr        840/03.10.2007
     MÜLLER        nr.10-12
209   GUTTENBRUNN                cantine
   LICEUL TEORETIC      Timişoara            800/26.09.2007
210     “IRIS”     str.Cosminului nr.40  cantine
  FEDERAŢIA CARITAS Timişoara str.Corbului           845/04.10.2007
    A DIECEZEI        nr.2
211   TIMIŞOARA                   cantine
  CANTINA DE AJUTOR     Timişoara             858/09.10.2007
212    SOCIAL     str.Telegrafului nr.8    cantine
    COMPLEX DE       Timişoara             897/29.10.2007
     SERVICII    str.Al.Odobescu nr.56A
    SPECIALIZATE
  PENTRU COPILUL DE
  LA DOI LA CINCI ANI
213                          cantine
     GRUP ŞCOLAR      Timişoara str.Matei        899/30.10.2007
     INDUSTRIAL       Millo nr.2/A
214   ELECTROTIMIŞ                 cantine
   CANTINA DE AJUTOR    Lugoj str.A.Mocioni        908/30.10.2007
215     SOCIAL          nr.34      cantine
    FUNDAŢIA M.U.T      Bulgăruş nr.395         929/01.11.2007
216  HERTZ FUR KINDER                cantine
    FUNDAŢIA “MÂINI     Lenauheim nr.228         933/06.11.2007
217   TĂMĂDUITOARE”                 cantine
    CENTRUL CLINIC DE   Buziaş str.Avram Iancu       930/01.11.2007
      EVALUARE ŞI         nr.18
    RECUPERARE PENTRU
    COPII ŞI ADOLESCENŢI
218   “CRISTIAN ŞERBAN”               cantine
   GRUP ŞCOLAR SILVIC    Timişoara Aleea         942/12.11.2007
219    TIMIŞOARA      Pădurea Verde nr.5   cantine
     COMPLEX DE     Timişoara str.Canal       944/12.11.2007
      SERVICII       Bega nr.1
     SPECIALIZATE
   PENTRU COPILUL DE
   LA DOI LA CINCI ANI
220                        cantine
  FEDERAŢIA CARITAS Timişoara str.Corbului        951/12.11.2007
    A DIECEZEI       nr.2
221   TIMIŞOARA                 cantine
     SPITALUL    Sânnicolaul Mare          970/21.11.2007
    ORĂŞENESC    str.Timişorii nr.14
  SÂNNICOLAUL MARE
222                        cantine
    CENTRUL DE      Lugoj str.Făgetului       1017/30.11.2007
   RECUPERARE ŞI        nr.158
    REABILITARE
  NEUROPSIHIATRICĂ
223    NR.1                  cantine
   COMPLEXUL DE     Lugoj str.Făgetului       1018/30.11.2007
   RECUPERARE ŞI        nr.158
    REABILITARE
  NEUROPSIHIATRICĂ
  PENTRU COPILUL CU
224   HANDICAP                 cantine
    ASOCIAŢIA      Fârdea (lac Surduc)       1028/30.11.2007
  CREŞTINĂ” PRECEPT
  MINISTRIES PENTRU
    EUROPA DE
225   RĂSĂRIT”                 cantine
     DGASPC     Timişoara P-ţa Regina       1054/10.12.2007
226              Maria nr.3     cantine
     ASOCIAŢIA     Timişoara str.Carol       1069/28.12.2007
   EDUCAŢIONALĂ      Davila nr.30
   “CHILDREN CARE
227    CENTER”                 cantine
  SPITALUL CLINIC DE Timişoara str.Drăgăşani       1089/14.01.2008
   URGENŢĂ PENTRU       nr.1
    COPII “LOUIS
228   ŢURCANU “                cantine
   UNIVERSITATEA   Timişoara str.Regele        1087/10.01.2008
  POLITEHNICĂ- CASA   Ferdinand nr.2
   POLITEHNICII NR.1
229                        cantine
   ASOCIAŢIA “TOM & Timişoara str.Berzei         1090/16.01.2008
230    JERRY”        nr.4       cantine
    SC GOOD FOOD  Lugoj str.Gh.Doja nr.36        1107/18.01.2008
231  CONSULTING SRL               cantine
     DIRECŢIA   Poieni –Centrul de         1132/31.01.2008
  JUDEŢEANĂ PENTRU     vacanţă
232    TINERET                 cantine
  COLEGIUL NAŢIONAL Lugoj str.C.Brediceanu        1141/04.02.2008
    “CORIOLAN        nr.2
    BREDICEANU “
233                        cantine
   SPITALUL CLINIC DE Timişoara str.Gheorghe        1160/11.02.2008
   BOLI INFECŢIOASE ŞI   Adam nr.13
   PNEUMOFTIZIOLOGIE
    „Dr.VICTOR BABEŞ”
234                         cantine
     COMPLEXUL DE   Timişoara str.Herculane       1171/25.02.2008
     RECUPERARE ŞI      nr.67
   REABILITARE PENTRU
   COPILUL CU HANDICAP
235                         cantine
   FUNDAŢIA „SURORILE     Lugoj            1168/22.02.2008
    DE CARITATE IOANA str.Herendeştiului nr.9B
      ANTIDA”
236                         cantine
     FUNDAŢIA    Moşniţa Nouă nr.400 A         1169/22.02.2008
   UMANITARĂ “EFATA”
237                         cantine
     DIRECŢIA DE     Lugoj str.A.Odeanu        1186/25.03.2008
    ASISTENŢĂ SOCIALĂ       nr.20
238    COMUNITARĂ                 cantine
    SC ENERGOPRACTIC     Timişoara P-ţa        1187/25.03.2008
239      SRL        Romanilor nr.11   cantine
    DIRECŢIA GENERALĂ    Lugoj str.Făgetului       1189/25.03.2008
     DE ASISTENŢĂ        nr.158
   SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA
      COPILULUI
240                         cantine
   SC GRADINITA PP NR.20  Timişoara str.Martir       1231/06.05.2008
241              Silviu Motohan nr.53  cantine
   COLEGIUL NAŢIONAL     Timişoara str.Cluj          1225/18.04.2008
   DE ARTĂ “ ION VIDU”      ne.12
242                            cantine
243   SC ELBA COM SRL  Timişoara str.Gării nr.1     cantine  1242/16.05.2008
   DIRECTIA JUDETEANA   Cheveresu-Mare,             1281/12.06.2008
    PT TINERET TIMIS-
   CENTRUL DE VACANTA
      CHEVERES

244                            cantine
     SPITALUL DE         Jebel             1320/27.06.2008
245    PSIHIATRIE                   cantine
    SC BUILD CORP SRL   Timişoara , str.Divizia 9       1381 din 19.08.2008
246               Cavalerie, nr.66     cantine
    GRĂDINIŢA PP NR.11   Timişoara, str.Versului        1401 din 11.09.2008
247                  nr.2        cantine
    GRUP ŞCOLAR      Timişoara str.Renaşterii,       1408 din 12.09.2008
248   ENERGETIC          nr.24/A        cantine
  GRĂDINIŢA PP LOVRIN     Lovrin, str.-, nr.46         1410 din 12.09.2008
249                            cantine
     GRĂDINIŢA PP     Jimbolia, str.Republicii,       1411 din 12.09.2008
250    JIMBOLIA           nr.21       cantine
     GRĂDINIŢA PP      Dudeştii Vechi, str.-,        1412 din 12.09.2008
251   DUDEŞTII VECHI         nr.254       cantine
    GRĂDINIŢA PP NR.1     Sânnicolaul Mare,          1413 din 12.09.2008
               str.Calea lui Traian, nr.11
252                            cantine
    GRĂDINIŢA PP NR.1     Sânnicolaul Mare,          1414 din 12.09.2008
253               str.Decebal, nr.13    cantine
     GRĂDINIŢA CU    Sânnicolaul Mare, str.        1415 din 12.09.2008
      PROGRAM       Nufărului, nr.28
254   SĂPTĂMÂNAL                   cantine
    GRĂDINIŢA PP NR.3   Sânnicolaul Mare, str.        1418 din 12.09.2008
255              Nufărului, nr.12     cantine
     GRUP ŞCOLAR      Timişoara, Calea          1426 din 16.09.2008
    AGRICOL „ IULIAN    Aradului, nr.56
256    DRĂCEA”                   cantine
    GRĂDINIŢA PP NR.36  Timişoara, str.Teiului,        1430 din 19.09.2008
257                 nr.5        cantine
    GRĂDINIŢA PP NR.26  Timişoara, str.Teiului,        1431 din 19.09.2008
258                 nr.3        cantine
   FEDERAŢIA CARITAS A  Timişoara, P-ţa. Regina        1432 din 19.09.2008
    DIECEZEI TIMIŞOARA    Maria, nr.1
259                           cantine
    COLEGIUL TEHNIC   Timişoara P-ţa. Huniade,       1433 din 19.09.2008
260    TIMIŞOARA          nr.2       cantine
    GRĂDINIŢA PP NR.27  Timişoara, str.Brânduşei,       1438 din 19.09.2008
261                 nr.15       cantine
    LICEUL TEORETIC    Timişoara, str.Iosif        1439 din 19.09.2008
262   NIKOLAUS LENAU     Nemoianu, nr.5     cantine
    LICEUL PEDAGOGIC    Timişoara, B-dul          1441 din 22.09.2008
263   „CARMEN SYLVA”     C.D.Loga, nr.45     cantine
    GRUP ŞCOLAR DE     Timişoara, Calea          1442 din 22.09.2008
      INDUSTRIE     Bogdăneştilor, nr.32/A
264    ALIMENTARĂ                  cantine
     GRUP ŞCOLAR     Lovrin, str.-, nr.137        1444 din 22.09.2008
      „ROMULUS
265   PARASCHIVOIU”                 cantine
    GRĂDINIŢA PP   Dumbrăviţa str.Şandor          1446 din 23.09.2008
266   DUMBRĂVIŢA       Petőfi, nr.50      cantine
  ŞCOALA CU CLASELE I-     Timişoara,            1454 din 02.10.2008
   VIII NR.7 „ SFÂNTA  str.I.I.DelaBrad, nr.2
267     MARIA”                    cantine
  ŞCOALA CU CLASELE I- Timişoara str.Bucureşti,         1455 din 02.10.2008
268    VIII NR.16        nr.11        cantine
   FUNDAŢIA ”MISSIO  Giarmata, str.Bencecului,         1504 din 28.10.2008
  LINK INTERNATIONAL”      nr.1.204
269                           cantine
    GRĂDINIŢA PP NR.37     Timişoara, Calea         1477 din 20.10.2008
270                Aradului, nr.38    cantine
    FUNDAŢIA MISSIO     Giarmata, str.Gării,       1509 din 30.10.2008
   LINK INTERNATIONAL       nr.1086
271                           cantine
   ASOCIAŢIA „DIN DIN” Timişoara, str.Someş, nr.6        1527 din 11.11.2008
272                           cantine
    GRĂDINIŢA PP NR.33 Timişoara, str.Olimpiadei,        1526 din 11.11.2008
273                 nr.6        cantine
     GRUP ŞCOLAR   Timişoara, P-ţa Huniade,         1536 din 14.11.2008
   INDUSTRIAL „EMANOIL      nr.3
     UNGUREANU”
274                           cantine
   GRUP ŞCOLAR „ŞTEFAN    Lugoj, str.Timişoarei,       1558/10.12.2008
     ODOBLEJA „          nr.132
275                           cantine
     SC ELARTEL SRL     Timişoara, str.Ovidiu        1570/12.12.2008
276                 Balea, nr.21     cantine
     CENTRUL DE      Ciacova, P-ţa Cetăţii,       1574/12.12.2008
277  SĂNĂTATE CIACOVA        nr.62       cantine
  ASOCIAŢIA „EMAUS” Ciacova, str.Avram Iancu,          1592/22.12.2008
278               nr.55          cantine
    FUNDAŢIA     Timişoara, Calea             1602/19.01.2009
  UMANITARĂ CHOSEN   Buziaşului, nr.84
279   ROMANIA                     cantine
   CENTRUL DE ZI  Jimbolia, str.Victor Babeş,         1617/03.02.2009
   PENTRU COPIII CU      nr.13
  DIZABILITĂŢI “ NU
280   MĂ UITA”,                    cantine
     FUNDAŢIA       Jdioara , str.-, nr.65        1651/18.02.2009
    UMANITARĂ “
281    BERACA”                    cantine
  SOCIETATEA ROMÂNĂ     Timişoara, str.Ana          1662/03.03.2009
    “SPERANŢA”       Ipătescu, nr.54
282                           cantine
   SERVICIUL DE AJUTOR  Timişoara, str.Gh.Bariţiu,       1680/12.03.2009
283  MALTEZ ÎN ROMÂNIA       nr.18        cantine
   SC CRI LUDINA SRL
           Lugoj, str. Pasaj Ion             59/12.03.2007
284            Vidu nr. 2           bar
    A.F. COTRUŢĂ   Lugoj str.                57/12.03.2007
285    MONICA  Caransebeşului nr. 51        bar
   SC CION COMBAT  Niţchidorf str.               53/12.30.2007
286      SRL   Căminului nr. 242          bar
  SC NH MANAGEMENT  Timişoara str.               113/04.04.2007
    BLACK SEA SRL Pestalozzi nr. 1 A
287                            bar
    SC MANU SRL       Timişoara str. I.
288              Văcărescu nr. 37      bar   116/04.04.2007
    SC LARIADA SRL      Ohaba Forgaci           87/27.03.2007
289             str.Principală nr.149    bar
    SC GO- LUCK SRL  Timişoara str.Pop de     209/16.04.2007
290             Băseşti nr.15    bar
      SC VIO SRL   Timişoara str.C-tin     223/18.04.2007
291            Titel Petrescu nr3   bar
    SC NONCHALANCE Timişoara str.Renaşterii     254/24.04.2007
292      SRL        nr.10      bar
    SC IPON MT SRL  Timişoara str.Venus      322/15.05.2007
293               nr.13      bar
    SC MIVI CONF SRL  Timişoara Calea       301/09.05.2007
294            Ghirodei nr 114 B   bar
     SC TENIS CLUB   Timişoara Calea       434/15.06.2007
295    TIVOLI SRL    Ghirodei nr.36    bar
   SC A & T GROUP SRL Timişoara str.Sever      532/19.07.2007
296              Bocu nr2     bar
     SC PROD COM  Lugoj str.I.C.Drăgan     519/19.07.2007
297    RODICA SRL       nr.1      bar
    SC STIG CARA SRL Timişoara str.Sever      662/09.08.2007
298              Bocu nr. 36    bar
     SC EMILIA SRL  Lugoj str.Făgetului     627/01.08.2008
299               nr.85      bar
    SC NELUŢU SRL   Lugoj str.Mihai       622/27.07.2007
300             Viteazul nr.1    bar
     SC ANDORI SRL  Lugoj str.Primăverii     620/27.07.2007
301                nr.8      bar
    SC LA MOS TRAIAN Timişoara str.Sever      692/21.08.2007
302    CULDA SRL     Bocu nr.48     bar
     SC MADA SRL    Jimbolia Calea       700/24.08.2007
303             Timişorii nr.45   bar
304  SC SANDMARY SRL     Chizătău fn     bar  720/04.09.2007
305   SC SAS SDS SRL  Lugoj str.Morilor nr.9  bar  724/04.09.2007
    SC BOT OLIMPIA ŞI  Lugoj str.Insulei nr.6     725/04.09.2007
306     FIUL SNC                bar
307   SC VIOLETES SRL  Lugoj str.Olari nr.29  bar  780/21.09.2007
    SC VIVAMI COGITO  Lugoj str.Insulei nr.6     793/25.09.2007
308      SRL                 bar
   SC AISSA LAND SRL     Timişoara        822/28.09.2007
309            str.L.Rebreanu nr.98   bar
  SOCIETATE       Teremia Mică nr.113-      889/25.10.2007
  COOPERATIVĂ          114
  CONSUMCOOP
  PODGORIA TEREMIA
310 MARE                      bar
  SOCIETATE        Teremia Mare nr.75      896/26.10.2007
  COOPERATIVĂ
  CONSUMCOOP
  PODGORIA TEREMIA
311 MARE                      bar
  SC NICOL SRL    Lugoj str.A.Mocioni        905/30.10.2007
312              nr.25        bar
  SC DISCO ALISTAR  Buziaş Cabana Sala de       946/12.11.2007
313 SRL            Sport fn       bar
  SC BOCA JUNIOR SRL Timişoara str.Simion        957/16.11.2007
314            Bărnuţiu nr.29      bar
  SOCIETATE         Lenauheim nr.488         972/21.11.2007
  COOPERATIVĂ
  CONSUMCOOP
315 LENAUHEIM                      bar
  SOCIETATE         Lenauheim nr.143         973/21.11.2007
  COOPERATIVĂ
  CONSUMCOOP
316 LENAUHEIM                      bar
  SC GROALSTOC SA         Lugoj           1016/30.11.2007
317             str.Memorandului nr.2    bar
   SC MELYNDA IMPEX    Lugoj str.Magnoliei        1073/07.01.2008
318 SRL               nr.30        bar
    SC POPASUL       Bulgăruş nr129         1096/17.01.2008
319  MOŢILOR SRL                    bar
   SC CAMI-CIOBI-      Bulgăruş nr.297         1098/17.01.2008
320   DOINA SRL                    bar
  SC ŢĂROVAN ŞI FIUL    Lenauheim nr.486         1100/17.01.2008
321     SRL                     bar
   SC DONIS G.G. SRL     Jimbolia B-dul         1150/05.02.2008
322              Republicii Bl.6/C     bar
     SC FROPIN SA      Dumbrăviţa          1172/25.02.2008
323              str.Fervenţia nr.45    bar
    SC LOS LUNAS SRL   Timişoara , strTitan, nr.1     1327 / 07.07.2008
324                           bar
  SC CRIS SIL CESU SRL Topolovăţu Mare            1353 din 18.07.2008
325           str.Principală, nr.177     bar
   SC DAVID JUKEBOX Lugoj, str.Avram Iancu,         1391 din 20.08.2008
326     SRL     nr.3              bar
     SC SIREMIA SRL    Lugoj, str.Mihai Viteazu,             1493 din 20.10.2008
327              nr.37                bar
     SC FENYAL SRL    Lugoj, str.Cuza Vodă,               1508 din 28.10.2008
328              nr.8,                bar
     SC CĂTĂLIN ŞI    Cerneteaz, str.Principală,             1511 din 31.10.2008
329    CĂTĂLINA SRL     nr.167               bar
      SC DIVA SRL     Timişoara, P-ţa Badea               1532 din 12.11.2008
330              Cârţan, nr.11/A           bar
     SC ROMPETROL     Lugoj, str.Timişorii,
331   DOWNSTREAM SRL     nr.191               bar       1568/12.12.2008
     SC ZIPROMIRA     Lugoj, str. Bucegi, nr.35
332    COMPANY SRL                       bar       1590/19.12.2008
333   SC RISTANA SRL    Bucovăţ, str.-, nr.210,       bar       1634/10.02.2009
   SOCIETATEA PENTRU Timişoara str.Gelu nr30                  475/16.07.2007
    COPII ŞI PĂRINŢI
334                                bufet
    COLEGIUL TEHNIC      Timişoara, P-ţa                1503 din 28.10.2008
335    TIMIŞOARA         Huniade, nr.2         bufet
    SC BOBINATORUL       Jebel nr. 233 A      cofetarie/patiserie   9/09.02.2007
336   SRL (lab.cofet.patis)
337  SC LABORATOR COFE- Sinnicolau Mare str.        cofetarie/patiserie   48/12.03.2007
     PAT M&D SRL      Republicii nr. 5
338   SC TRIM LINE SRL       Timişoara       cofetarie/patiserie   16.03.2007
     ( lab.cofet.patis)  str. Cermena nr. 1
339   SC TRANDAFIRUL     Timişoara, Calea      cofetarie/patiserie  108/27.03.2007
     COFETĂRIE SRL      Martirilor nr. 60
340   SC TRANDAFIRUL    Timişoara, str. Aştrilor   cofetarie/patiserie  111/04.04.2007
     COFETĂRIE SRL        nr. 20- 26
341  SC MAGRO CIP SRL P-ţa Iosefin Toneta nr 2      cofetarie/patiserie  166/04.04.2007
               P-ţa Iosefin Toneta nr 2             166/04.04.2007
     ( langoşerie)
342 SC MAGRO CIP SRL     P-ţa Iosefin Toneta nr   cofetarie/patiserie  167/04.04.2007
     ( langoşerie)         17
  SC ZEMRA PRODUCT      Timişoara str.Mureş    cofetarie/patiserie  175/12.04.2007
    SRL(langoserie)     incinta P-ţa Doina
343
   SC RUSTI SIRMIJETE   Timişoara str.Mureş     cofetarie/patiserie  171/04.04.2007
   ŞI FATIME SNC (     incinta P-ţa Doina
344  langoşerie)
   SC RUSTI SIRMIJETE   Timişoara str Iancu    cofetarie/patiserie  170/04.04.2007
   ŞI FATIME SNC (     Văcărescu colţ cu
345  langoşerie)         str.Tinereţii
   SC CIMINELLI SRL    Timişoara str.Lucian    cofetarie/patiserie  168/04.04.2007
346  (lab.inghetata)       Blaga nr1
   SC ANDREEA       Timişoara str.Iancu    cofetarie/patiserie  182/12.04.2007
   ROTARY COMPANY    Văcărescu P-ţa Iosefin
347  SRL ( langoşerie)       toneta 24
   SC PECĂRIA SAVA    Timişoara str.Crişan nr   cofetarie/patiserie  153/04.04.2007
348  SRL(lab.cofet.patis.)      12
349  SC TRIM-LINE SRL   Timişoara str.Bărăgan    cofetarie/patiserie  198/12.04.2007
350  (labor.cofet.patis)       nr1
351  AF SZUCS LUDOVIC   Jimbolia str.Republicii   cofetarie/patiserie  216/17.04.2007
   (langoşerie)          nr45
352  SC KARMA SRL      Timişoara str.Turda    cofetarie/patiserie  363/29.05.2007
   (labor.cofet.patis)       nr.27
   SC LABORATOR ELIA Timişoara str.Samuil       cofetarie/patiserie  367/29.05.2007
353  SRL(laborator)        Micu nr.9
  SC A &H 2005        Jimbolia str.Mărăşeşti   cofetarie/patiserie  461/16.06.2007
354 COMPANY SRL            nr.56A
  ( Labor.patiserie)
  SC ZEMRA PRODUCT      Timişoara P-ţa Badea   cofetarie/patiserie  435/15.06.2007
  SRL(lab.patis)          Cârţan
355
  SC TRANDAFIRUL          Timişoara      cofetarie/patiserie  428/15.06.2007
  COFETĂRIE SRL        str.Proclamaţia de la
356 (Laborat. Cof.Pat)       Timişoara nr.5
357 SC CISA PROD SRL       Jimbolia str.Lorena   cofetarie/patiserie  388/02.06.2007
  (cofetărie)             nr.16
358 SC FLABRIS SRL          Timişoara      cofetarie/patiserie  514/19.07.2007
  ( langoşerie)        str.I.Văcărescu nr.35
  SC COM PUF BLESSED       Jimbolia Calea    cofetarie/patiserie  539/19.07.2007
  SRL(cofetarie)          Timişorii nr.8
359
360 SC FLABRIS SRL       Timişoara P-ţa Badea   cofetarie/patiserie  537/19.07.2007
   ( langoşerie)         Cârţan nr2
361 SC DAGOPAN SRL          Timişoara      cofetarie/patiserie  598/27.07.2007
   (patiserie langoşerie)   str.Amurgului nr.1
362 SC LA VALERIU SRL      Timişoara str.Orăştie   cofetarie/patiserie  556/27.07.2007
  (Laborat. Cof.Pat)         nr.30
363 SC LERON SRL        Jimbolia str.Republicii  cofetarie/patiserie  465/16.06.2007
  ( langoşerie)            nr.3
  SC ELONI SRL (       Timişoara str.Ştefan cel  cofetarie/patiserie  617/27.07.2007
364 patiserie)            Mare nr.5
  SC PAPEK          Timişoara str.Daliei nr  cofetarie/patiserie  686/17.08.2007
365 SRL(lab.cofet.patis.)        14
   AF CODREAN        Timişoara str.Sever   cofetarie/patiserie  693/21.08.2007
366 ADRIAN(langoserie)       Bocu nr 84
  SC W.D KVALITET      Jimbolia str.Gheorghe   cofetarie/patiserie  753/21.09.2007
367 SRL(PATISERIE)          Doja nr.3
368 SC RYMARAS’S SRL     Jimbolia str.Republicii  cofetarie/patiserie  773/21.09.2007
   ( cofetărie)           nr.38
369  SC OTTIMA PAN SA       Timişoara      cofetarie/patiserie  788/25.09.2007
    (laborat. Cofet.patis)str.Dr.Grigore T.Popa
   SC GABZORI        Timişoara str.I.I.Dela  cofetarie/patiserie  789/25.09.2007
370  SERRAMIR SRL          Brad nr.5
   (laborat. Cofet.patis)
371  SC DAGOPAN SRL         Timişoara     cofetarie/patiserie  790/25.09.2007
   ( langoşerie)       str.Amurgului nr.1
372  SPAŢIUL SOCIETATE Timişoara str.Ghe.Doja     cofetarie/patiserie  869/18.10.2007
   COOPERATIVĂ           nr.9
373  SC CODRINA SRL      Timişoara str.Simion   cofetarie/patiserie  881/25.10.2007
   ( cofetărie)         Bărnuţiu nr.5
374  SC CODRINA SRL      Timişoara str.Simion   cofetarie/patiserie  882/25.10.2007
   ( laborator cofetărie    Bărnuţiu nr.5
   patiserie)
375  SC DOLCELAND SRL     Timişoara str.Simion   cofetarie/patiserie  961/16.11.2007
   (cofetărie)         Bărnuţiu nr.21
     SC SERV MIRGLAD Făget Calea Lugojului     cofetarie/patiserie  1078/07.01.2008
376    SRL(COFETARIE)        nr.22
    SC LA. COF. DOCESI Timişoara str.Martir Ion   cofetarie/patiserie  1118/18.01.2008
377     SRL(laborator)     Miron nr.39
    SC LA. COF. DOCESI   Timişoara str.Take   cofetarie/patiserie  1119/18.01.2008
378        SRL       Ionescu nr.51
                Timişoara str.Take     cofetarie/patiserie  1119/18.01.2008
                 Ionescu nr.51
    Cofetărie-patiserie
379  PF BODNAR IOAN      Lugoj str.Buziaşului    cofetarie/patiserie  1140/04.02.2008
      (langoşerie)       nr.31
380  SC BRGA PAM SA     Timişoara str.Martir    cofetarie/patiserie  1134/04.02.2008
    ( laborator cofetărie  Ioan Buteanu nr.2
       patiserie)
381  SC CISA PROD SRL     Jimbolia str.Lorena    cofetarie/patiserie  1149/05.02.2008
    ( laborator cofetărie     nr.16
       patiserie)
382    SC FROPIN SA       Dumbrăviţa       cofetarie/patiserie  1174/25.02.2008
    ( laborator cofetărie  str.Fervenţia nr.45
       patiserie)
   SC DAVID & GIANI     Timişoara P-ţa Aurora    cofetarie/patiserie  1261/29.05.2008
383  SRL(rilota inghetata)
384  SC LA CIPRIAN SRL    Pişchia, str.-, nr.171   cofetarie/patiserie  1409 din 12.09.2008
    ( laborator cofetărie
       patiserie)
  SC SHOPPING SERVICE    Timişoara, str.3 August   cofetarie/patiserie  1456 din 02.10.2008
385     SRL           1919, nr.29
      (langoşerie)
     SC ACESIOS       Timişoara, str.Băncii,   cofetarie/patiserie  1495 din 20.10.2008
   DANSEBASTIAN SRL (       nr.4/A
    laborator cofetărie
386     patiserie)
   SC PAN ANDARTA SRL    Jimbolia, str. Mărăşeşti,  cofetarie/patiserie  1546 din 18.11.2008
387                  nr.56/A
    ( laborator cofetărie
       patiserie)
388  SC HEINI - TIMI SRL    Jimbolia, str.Ştefan   cofetarie/patiserie  1.598 din 31.12.2008
                 Octavian Iosif, nr.2
                Jimbolia, str.Ştefan   cofetarie/patiserie  1.598 din 31.12.2008
     langoşerie      Octavian Iosif, nr.2
389  SC F&C TIM SRL     Buziaş, str.Principală,  cofetarie/patiserie  1.629 din 10.02.2009
      patiserie        nr.10-12
390 SC LARUGIANCA SRL     Timişoara , B-dul    cofetarie/patiserie  1.648 din 18.02.2009
      patiserie      Dâmboviţa, nr.47
391 SC BANAT CRIS SRL     Timişoara, str. Martir    fast-food      19/19.02.2007
                Ioan Stanciu nr. 1
   AF WAGNER ANCA        Lovrin nr. 313      fast-food      55/ 12.03.2007
392    MIHAELA
      ÎNCHIS –
  Nota nr.4664/20.03.2008

394    SC AGIL SRL   Timişoara, Piaţa Badea      fast-food         41/
                 Cârţan                      12.03.2007
395  SC Mc DONALD' S SRL  Timişoara, Piaţa        fast-food         63/
               Victoriei nr. 1                   16.03.2007
396  SC LABORATOR COFE- Sinnicolau mare str.        fast-food         49/
     PAT M&D SRL    Republicii nr. 5                   12.03.2007
397  SC LIVI TRADING SRL  Timişoara, Calea        fast-food         84/
             Şagului DN 59, km. 8                  27.03.2007
398  SC LIVI TRADING SRL  Timişoara, Calea        fast-food         83/
               Şagului nr. 3                    27.03.2007
399  SC GIA GRAND SRL   Timişoara, str. T.       fast-food        117/
              Vladimirescu nr. 35                  04.04.2007
400    SC AGIL SRL   Timişoara, Piaţa 700       fast-food        104/
                                         27.03.2007
401 SC REAL TRADING 94      Timişoara str.      fast-food        107/
       SRL        Demetrade nr. 1                  27.03.2007
402   SC ROMPETROL      Timişoara, B- dul      fast-food        140/
    DOWNSTREAM SA       Eroilor nr. 30 A
    SC ROMPETROL      Timişoara, B- dul
    DOWNSTREAM SA       Eroilor nr. 30 A          04.04.2007
403   SC SPATA SRL    Timişoara str. Dacilor  fast-food    234/
                   nr. 15            19.04.2007
    SC SAMSUN FOOD     Lugoj str Coloman    fast-food  91/27.03.2007
404     SRL          Walish nr 17
   SC VIMIS FOOD SRL   Timişoara str.Atomului   fast-food  164/04.04.2007
405                  nr.6
     SC AGIL SRL     Timişoara –Facult de   fast-food  131/04.04.2007
                Medicină str.Tudor
406               Vladimirescu nr1
    SC Mc DONALD`S    Timişoara str.Arieş colţ  fast-food  334/21.05.2007
407   ROMANIA SRL    cu B-dul L.Rebreanu fn
     SC US FOOD        Timişoara     fast-food  353/25.05.2007
408   NETWORK SA      str.Demetriade nr1
    SC SHANTI HOUSE    Timişoara str.Daliei nr  fast-food  226/18.04.2007
409      SRL            8
     SC AGIL SRL     Timişoara str.Iancu   fast-food  236/19.04.2007
410               Văcărescu nr 35
   SC ILLINOIS COM SRL      Timişoara     fast-food  249/24.04.2007
411              str.Aurelianus nr.19
   SC JARDIN LORE SRL   Timişoara P-ţa Unirii  fast-food  266/27.04.2007
412                  nr.9
     SC INTERFOOD        Timişoara     fast-food  253/24.04.2007
413   PROCESSING SRL     str.Demetriade nr1
   SC ILLINOIS COM SRL      Timişoara     fast-food  251/24.04.2007
              str.V.V.delaMarina nr.1
414
    AF MIHAI I. IOAN    Sânnicolaul Mare   fast-food  401/02.06.2007
              stre.Miron Costin nr.5A
415
    SC ITT CONECT       Albina      fast-food  321715.05.2007
416   CONTROL SRL
    SC PAN RUSOVAN     Timişoara       fast-food  315/12.05.2007
417      SRL   str.Mărgăritarilor nr.12
    SC PAN RUSOVAN   Timişoara B-dul      fast-food  316/12.05.2007
418      SRL      Ferdinand nr2
    SC PAN RUSOVAN Timişoara B-dul Carol     fast-food  317/12.05.2007
419      SRL        I nr.6
    SC PAN RUSOVAN   Timişoara Calea      fast-food  318/12.05.2007
420      SRL    Şagului DN 59 KM 8
421   SC YUNELA SRL  Timişoara P-ţa 700     fast-food  313/12.05.2007
    SC ILLINOIS SRLTimişoara str.Vlad dela    fast-food  251/24.04.2007
422             Marina nr.1
423   SC NACOV SRL    Lovrin nr.752 B      fast-food  404/02.06.2007
   SC CONSTRUCTIONS Timişoara str.Mioriţa nr   fast-food  365/29.05.2007
    VALENTINA SRL       25
424
   SC GIA GRAND SRL    Timişoara str.Iancu   fast-food  369/30.05.2007
              Văcărescu nr.35 toneta
425                nr.26
    SC ANDRADA &    Jimbolia str.Republicii  fast-food  412/04.06.2007
426    FLORIN SRL        nr.47
    SC ROMPETROL    Timişoara B-dul Iosif  fast-food  449/16.06.2007
427  DOWNSTREAM SA      Bulbuca nr.16
   SC MC- DONER SRL     Timişoara Aleea      fast-food  444/16.06.2007
428               Studenţilor nr 17
    SC RBM COMPANY     Timişoara str.Demetriade   fast-food  476/19.07.2007
       SRL        nr.1 ( incinta IULIUS
429                MALL) stand F11
430  SC BOBO 2004 SRL    Lugoj Spl.Morilor nr.9   fast-food  425/15.06.2007
    SC ELAINE SRL    Timişoara zona stadion Dan  fast-food  433/15.06.2007
431                 Păltinişan
   SC DESTINA IMPEX     Timişoara str.Divizia 9   fast-food  510/19.07.2007
432     SRL         Cavbalerie nr.68

433 ♦♦♦♦ SC ADRIUS SRL Timişoara str.Sever Bocu      fast-food  508/19.07.2007
   UNITATE ÎNCHISĂ       nr.36

434  PF BIRIEŞ CALINA Jimbolia str.Peter Jung nr.2    fast-food  494/19.07.2007
   SC RIDORIAL SRL  Timişoara str.Gh.Ranetti     fast-food  490/19.07.2007
435                   nr.39
    SC IKEBANA SRL    Timi;oara str.Liviu Rebreanu  fast-food  485/19.07.2007
436                  nr.156
    SC ECO HORTIMEX    Timişoara str.I.Văcărescu   fast-food  550/27.07.2007
437     SRL            nr.35

    SC LUCAIDA SRL    Lugoj str.20 Decembrie    fast-food  521/19.07.2007
438                 1989 nr.7
   SC T&B CONTAB SRL    Timişoara str.Arieş nr.12  fast-food  599/27.07.2007
439
    SC BIERHAUS SA     Timişoara str.Emanuel    fast-food  569/27.07.2007
440                Ungureanu nr.15
   SC EVORATEST SRL      Făget str.Coriolan    fast-food  568/27.072007
441               Brediceanu nr.40
   SC MANON LESCAUT    Timişoara str. Demetriade  fast-food  563/27.07.2007
442     SRL          nr.1 locat.FF2

   SC DANICO SERV SRL       Timişoara       fast-food  664/09.08.2007
443              str.M.Kogălniceanu nr.20
   SC CARM-LUGO-      Lugoj str.20 Decembrie  fast-food  630/01.08.2007
444  ABEL-EIS SRL         1989 nr.7

  SC MUNADIA IMPEX  Timişoara str.Vasile      fast-food  654/07.08.2007
445    SRL      Alecsandri nr. 5
  SC VIFLORALEX SRL Timişoara str.Lipovei      fast-food  653/07.08.2007
446          colţ cu str.Câmpina nr.-
  AF PÂRVA OCTAVIAN   Lovrin nr.1173       fast-food  639/01.08.2007
447
    SC SPRING PROD    Timişoara Calea      fast-food  672/14.08.2007
448    COM SRL     Aradului nr.56A
449  SC LISABELA SRL    Lovrin nr.238       fast-food  616/27.07.2007
    SC PETROM SA   Timişoara B-dul Eroilor    fast-food  688/17.08.2007
450            de la Tisa nr.37/A
   SC UNICO GRILL SRL Buziaş str.Principală fn   fast-food  694/21.08.2007
451     (rulota)
     SC SERVANE   Timişoara P-ţa Badea     fast-food  709/30.08.2007
     GREENHOUSE   Cârţan spaţiul nr.1711
452   COMPANY SRL
   SC DOWN TOWN SRL Lugoj str.Făgetului nr.2    fast-food  726/04.09.2007
453
  ♦♦♦♦SC AVE CHICKEN     Timişoara Calea     fast-food  734/07.09.2007
454     SRL        Aradului nr.56/A
455 UNITATE ÎNCHISĂ
   SC NOVA TIM SRL     Timişoara Calea     fast-food  740/18.09.2007
456              Buziaşului nr.28
    SC DUCOM SRL    Timişoara str.Gheorghe   fast-food  752/21.09.2007
457                Adam nr.8
    SC TIME OUT SRL  Timişoara str.Antenei   fast-food  776/21.09.2007
458                 nr.1A
   SC CAFÉ CARDOS SRL Lugoj str.N.Bălcescu    fast-food  784/25.09.2007
459                 nr.22
     SC A.T.M. CENTER  Sânnicolaul Mare    fast-food  834/02.10.2007
460       SRL     str.Republicii fn
   SC GROAPA LEILOR    Ciacova str.Cetăţii   fast-food  827/28.09.2007
461  SRL             nr.34/C
   SC MUNADIA IMPEX    Timişoara Aleea    fast-food  859/10.10.2007
462  SRL           studenţilor nr.26
    ♦♦♦♦ SC FOOD LAND Timişoara str.Miresei    fast-food  931/01.11.2007
463  SRL              nr.1
   ( rulota) UNITATE
   ÎNCHISĂ
   SC MANON LESCAUT Timişoara B-dul Eroilor    fast-food  875/18.10.2007
464  SRL             de la Tisa
465  SC C-ROSPREST SRL  Lugoj str.Dunării nr.6  fast-food  906/30.10.2007
466  SC DUBLU S SRL   Lugoj str.Dunării nr.2A  fast-food  907/30.10.2007
   SC JARDIN LORE SRL   Timişoara str.Nou    fast-food  935/06.11.2007
467                Proiectată
   SC PAUL & RAUL SRL Timişoara str.Uranus    fast-food  943/12.11.2007
468                 nr.13
469  SC STIL DIWAL SRL  Buziaş str.Florilor nr.5  fast-food  944/12.11.2007
   SC COMPANIA DACI   Sânandrei nr. 594/A   fast-food  981/22.11.2007
470  & DARIUS SRL
   SC PAD-CRIALIT     Sânnicolaul Mare    fast-food  1.001/29.11.2007
471  IMPEX SRL       str.Panselelor nr.20
   SC PALOMA SRL     Timişoara str Iancu   fast-food  1.004/29.11.2007
472              Văcărescu nr.30
473  SC FILIPPO SRL   Lugoj str.Cernei nr.44  fast-food  1005/29.11.2007
   SC BEST FRIT SRL       Lugoj      fast-food  1006/29.11.2007
              str.V.V.Delamarina
474                nr.37
   SC HILLIER SRL     Lugoj str.Mocioni   fast-food  1.008/29.11.2007
475                nr.21
   SC AZIZ IMPEX SRL  Lugoj str.Al.Mocioni   fast-food  1014/29.11.2007
476                nr.11
   SC FORSAL SRL    Lugoj str.G.Coşbuc    fast-food  1021/30.11.2007
477                 nr.8
   SC BOEMA SRL     Timişoara str.Lacului  fast-food  1068/27.12.2007
478                 nr.3
479   SC MORENA SRL  Făget str.A.Iancu nr.42  fast-food  1123/28.01.2008
480  SC FOOD LAND SRL   Timişoara str.Iosif  fast-food  1158/05.02.2008
481      ( rulotă)  Bulbuca nr. Cadastral
    SC SERV MIRGLAD  Făget str.Traian Vuia  fast-food  1196/26.03.2008
482       SRL         nr.1
    SC HONG YUAN SRL   Timişoara Calea    fast-food  1193/26.03.2008
483              Şagului nr.223
484   ♦♦♦♦ SC COSEI SRL Timişoara str.Divizia 9  fast-food  1212/08.04.2008
    UNITATE ÎNCHISĂ    Cavalerie nr.4
     SC COSEI SRL  Timişoara str.Aristide  fast-food  1219/18.04.2008
             Demetriade nr.1 locaţia
485                 FF3
    SC F & D PRIM SRL  Timişoara Calea    fast-food  1226/18.04.2008
486               Şagului nr.22
      SC KUGLER       Săcălaz nr 210   fast-food  1228/18.04.2008
487   COMPANY SRL
     SC HILARD SRL  Timişoara B-dul Eroilor   fast-food  1241/16.05.2008
488                nr.95
    SC BEST AMO SRL   Timişoara str.Sever   fast-food  1248/23.05.2008
489               Bocu nr.36
    SC RAFCRI IMPEX  Timişoara str.Mureş    fast-food  1260/29.05.2008
490      SRL         nr.90
    SC DMC CATERING      Timişoara      fast-food  1266/30.05.2008
       SRL     str.I.Văcărescu toneta
491                nr.2
     SC COV-CRIS SRL Lugoj str.Vlad Ţepeş    fast-food  1275/10.06.2008
492           nr.9
    SC ROCCO MB SRL Timişoara str.3 August    fast-food  1276/10.06.2008
493           1919 nr.33
    SC EURO GRILL SRL Timişoara          fast-food  1287/17.06.2008
494           str.G.Alexandrescu
             P-ţa Mehala
   SC CIBUS CONSILIA Timişoara P-ţa Unirii    fast-food  1299/18.06.2008
495  SRL        nr.14
  SC AUTO CENTER C & A  Biled str.Principală,  fast-food  1325 / 04.07.2008
496 PETRO.M SRL       nr.1029
  SC FAST FOOD ANDREI   Timişoara , str.     fast-food  1328 din 07.07.2008
497 SRL           Chimiştilor, nr.2
  SC GRAND KEN SRL    Timişoara        fast-food  1343 din 16.07.2008
498             str.A.Demetriade, nr.1
   SC PINTEA SRL     Timişoara,        fast-food  1344 din 16.07.2008
499             str.A.Demetriade nr.1
   SC GAGIACRIS      Timişoara           fast-food  1356 din 25.07.2008
   COMPANY SRL       str.Gr.Alexandrescu P-ţa
500              Mehala
   SC LAIALINA 94 SRL   Timişoara, str.Delfi, nr.21  fast-food  1406 din 12.09.2008
501
    SC OMV ROMANIA    Lugoj str.Timişorii, nr.113  fast-food  1376 din 19.08.2008
502   MINERALOEL SRL
    SC AZIZ IMPEX SRL Lugoj, str.Coloman        fast-food  1382 din 19.08.2008
503            Walish nr.17
   SC SORIRAI COMERCE Lugoj, P-ţa George         fast-food  1390 din 20.08.2008
504       SRL    Coşbuc
    SC BILTAC COMPANY Timişoara str.L.Rebreanu,     fast-food  1396 din 03.09.2008
505       SRL    nr.11
    SC ELECTRONIC BDK Calacea, str.-, nr.252       fast-food  1398 din 11.09.2008
506       SRL
507  SC CASA ROMAN SRL Carani, str.-, nr.92        fast-food  1436 din 19.09.2008
    SC MARIO CLUB SRL SC MARIO CLUB SRL         fast-food  1469 din 13.10.2008
508            nr.1, Ap.SAD 1
     SC RANYM SRL  Timişoara, str.Grisellini,    fast-food  1470 din 13.10.2008
509            nr.2
510    SC IMPERA SRL  Timişoara, P-ţa 700,       fast-food  1473 din 17.10.2008
   SC FAST FOOD FAMILY Sânnicolau Mare,         fast-food  1484 din 20.10.2008
511       SRL    str.Miron Costin, nr.1
    SC KUSICE STAR SRL Timişoara, str.Ovidiu       fast-food  1496 din 21.10.2008
512            Balea, nr.2
    SC MET & MET SRL Timişoara, B-dul          fast-food  1497 din 23.10.2008
513            Revoluţiei 1989, nr.5
   SC PANE QUOTIDIANO Timişoara,         B-   fast-food  1517 din 03.11.2008
514      S.A.S.   dul.C.D.Loga, nr.52
  SC GLIG MGM COMEX    Timişoara,          fast-food  1519 din 06.11.2008
515     SRL      Aleea Studenţilor, nr.1
   SC ISTANBUL IMPEX   Timişoara, Aleea       fast-food  1.521 din 06.11.2007
516     SRL      Studenţilor, nr.26
  SC A & H STOCKEL SRL  Şandra, str.Poştei, nr.37   fast-food  1550 din 21.11.2008
517
   SC PANA-CO.COS SRL Făget, str.1 Decembrie      fast-food  1563 din 12.12.2008
518
     SC ANGI SRL    Timişoara, P-ţa 700, nr.-,  fast-food  1587 din 17.12.2008
519
520  SC AIONA FOOD SRL   Timişoara, str.Cloşca,    fast-food  1.609 din 02.02.2009
521             nr.7/A
522   SC NYNUK SRL    Recaş, str.-, nr.945     fast-food  1.616 din 02.02.2009
   SC FAMILY JOB SRL   Timişoara, str.Mureş, nr.3  fast-food  1.620 din 03.02.2009
523
    SC M&D FOOD SRL   Timişoara, str.Ghe.Lazăr,   fast-food  1.630 din 10.02.2009
524             nr.6
     SC ELNAZ SRL    Timişoara, str.C-tin     fast-food  1.652 din 18.02.2009
525             Brâncoveanu, nr.10
   SC LADY- EVITA SRL  Timişoara, str.Frunzei,    fast-food  1.669 din 12.03.2009
526             nr.16
     SC LA VICTOR    Sânnicolau Mare,       fast-food  1.677 din 12.03.2009
527   POLONEZU SRL    str.Nistor Oprean, nr.16
    SC PALCO SRL    Deta, str.Mihai Eminescu,   fast-food  1.678 din 12.03.2009
528             nr.1
    SC M- NICOLA SRL   Deta, Km 6+020 mal      fast-food  1.679 din 12.03.2009
              stâng pârâu Birdeanca, nr.-
529             ,
530   SC POPEY SRL      Timişoara, str. I.    snack-bar      72/
                Văcărescu nr. 35             16.03.2007
531 SC MEDIENSIS IMPEX   Timişoara str. I.   snack-bar    185/
       SRL     Văcărescu (toneta 23)         12.04.2007
532 SC LIL-MIOMIR SRL    Utvin nr.413 B    snack-bar  162/04.04.2007
    SC ROMPETROL   Timişoara str.Divizia 9  snack-bar  206/13.04.2007
533 DOWNSTREAM SA      Cavalerie nr.68
   SC VANDIA 2004 SRL Timişoara str.Turda nr  snack-bar  208/13.04.2007
534                 28
   SC THE WELLNESS    Timisoara P-ta    snack-bar  196/12.,04.2007
535   LOUNGE SRL     Victoriei nr.1 A
   SC SELECT PARTY      Timişoara     snack-bar  135/04.04.2007
       SRL     str.Demetriade nr1 ,
536           Iulius Mall, mag.P20
   SC ACTIV PLUS SRL Timişoara P-ţa Badea    snack-bar  134/04.04.2007
537             Cârţan mag. Nr7
   SC STANDARD VIG    Timişoarta B-dul   snack-bar  225/18.04.2007
538   COMPANY SRL   Eroilor de la Tisanr 67
   SC MUSSETTE SRL   Timişoara str.Iancu   snack-bar  235/19.04.2007
             Văcărescu nr.35 P-ţa
539            Iosefin toneta nr 10
   SC DESTINA IMPEX Timişoara P-ţa Iosefin   snack-bar  386/31.05.2007
540     SRL        toneta nr.22
541    SOCIETATE      Dumbrăviţa     snack-bar  587/27.07.2007
    COOPERATIVĂ     ( incinta bufet)
542   SC EXPRES’O      Timişoara     snack-bar  565/27.07.2007
  INTERNATIONAL SRL    P-ţa Unirii nr.11
    SC RIVALDA SRL      Timişoara     snack-bar  706/28.08.2007
543           str.Bogdăneştilor nr.41
    SC CRIS FOOD SRL  Timişoara str.Aristide  snack-bar  839/02.10.2007
544             Demetriade nr 1/3A
545  SC B-CORMAR SRL     Liebling nr.169    snack-bar  817/28.09.2007
   SC B-NET & HOLZ SRL Timişoara str.Surorile   snack-bar  846/04.10.2007
546             Martir Caceu nr.43
    SC OMV ROMANIA    Timişoara str.Sever   snack-bar  868/16.10.2007
547   MINERALOEL SRL      Bocu nr.2-4
    SC OMV ROMANIA     Timişoata Calea    snack-bar  988/26.11.2007
548   MINERALOEL SRL      Aradului fn
   SC ALCATRASSE SRL      Timişoara     snack-bar  993/26.11.2007
             str.Acad.P.P.Negulescu
549                 nr.18
    SC PODLAN MULTI       Timişoara     snack-bar  995/26.11.2007
550     POT’S SRL   str.Dorobanţilor nr.63
     SC APOLLINI     Timişoara Calea    snack-bar  1113/18.01.2008
551   COMPANY SRL      Aradului nr.58
     SC PETROM SA   Făget Calea Lugojului   snack-bar  1130/31.01.2008
552                 nr.84
     CONSUM COOP    Ghiroda str.Victoria   snack-bar  1136/04.02.2008
      TIMIŞOARA         nr.50
      SOCIETATE
553   COOPERATIVĂ
     CONSUM COOP       Giarmata Vii    snack-bar  1157/05.02.2008
      TIMIŞOARA     str.Înfrăţirii nr.37
      SOCIETATE
554   COOPERATIVĂ
     SC APOLLINI   Timişoara str.Liniştei  snack-bar  1176/03.03.2008
555   COMPANY SRL         nr.7
   SC FARMACIA VLAD  Timişoara str.Măcin       snack-bar    1202/27.03.2008
556      SRL         nr.16
    SC TR.ANDY SRL   Timişoara Calea        snack-bar    1221/18.04.2008
557            Martirilor 1989 nr.54
   SC RESTAURANT     Cenad , str.- nr.698     snack-bar    1379 din 19.08.2008
558   SABRINA SRL
  SC RELU PRODIMPEX    Timişoara, str. Arieş,    snack-bar    1425 din 16.09.2008
559     SRL           nr.20
     SC DO SRL      Giarmata, Aeroport      snack-bar    1478 din 20.10.2008
560               Internaţional
    SC BOYACI SRL     Timişoara, Calea      snack-bar    1500 din 24.10.2008
561            Martirilor din1989, nr.36
   SC KENZO-WAT SRL  Făget, strGheorghe Doja,    snack-bar    1513 din 31.10.2008
562                 nr.60
  SC DANIFA COMPANY   Ghiroda, str.Lugojului,    snack-bar    1540 din 17.11.2008
563     SRL           nr.2
   SC CIMINELLI SRL   Timişoara, str.Lucian     snack-bar    1542 din 18.11.2008
564               Blaga, nr.1
   SC SEBRA FRANCIZE  Timişoara, str.Palanca,    snack-bar    1.681 din 12.03.2009
565     SRL           nr.2
    SC TOSA-2006 SRL      Timişoara,       snack-bar    1.682 din 12.03.2009
566            str.V.Alecsandri, nr.7
567  CONSUM COOP     Timişoara str. Zarand    magazin alimentar      13/
    MORAVIŢA         nr. 11                    2/9/2007
568 SC A & M LUCHIE     Lovrin nr. 70      magazin alimentar      17/
    GROUP SRL                               2/16/2007
569 SC BIOLACTUS SRL   Bacova str. Principală                 18/
                nr. 180        magazin alimentar    2/16/2007
570  SC CARUNA SRL    Liebling nr. 594     magazin alimentar      10/
    SC CARUNA SRL     Liebling nr. 594
                                     2/9/2007
571  P.F. OBREJA ELENA    Iohanesfeld nr. 208  magazin alimentar    11/
                                     2/9/2007
572  A.F. DUGALICI  Gaiu Mic str. Mare      magazin alimentar    12/
     VASILE       nr. 73                   2/9/2007
573 SC KARN KORY SRL Lugoj, Piaţa G. Coşbuc     magazin alimentar    7/
                nr.1                   2/9/2007
573 SC KARN KORY SRL  Lugoj, str. Nera      magazin alimentar    8/
                nr.1                   2/9/2007
575 SC CLANICTOMI SRL Lugoj str. Nera, Bl. 40    magazin alimentar    23/
                                    2/19/2007
576  SC LAURISIM SRL   Timişoara, str. E.    magazin alimentar    20/
              Teodoroiu nr. 20               16.02.2007
577  SC REHO VERTRIEB    Timişoara,      magazin alimentar    31/
      IMP IXP SRL   str. Codrului nr. 4             2/22/2007
578  SC REHO VERTRIEB    Timişoara,      magazin alimentar    32/
      IMP IXP SRL   str. Orşova nr. 5              2/22/2007
579   SC EUROTON SRL  Timişoara, B-dul 16    magazin alimentar    37/
             decembrie 1989 nr. 55             2/23/2007
580    SC CILE SRL   Timişoara, Calea     magazin alimentar    36/
               Şagului nr. 3               2/22/2007
581    SC ANNA SRL  Timişoara, str. Eroilor  magazin alimentar    34/
                 nr. 26                2/22/2007
582  SC REHO VERTRIEB  Timişoara, B- dul    magazin alimentar    35/
   IMPORT EXPORT SRL   Tinereţii nr. 28              2/22/2007
583  SC FLAVIUS OSF SRL  Liebling nr. 114    magazin alimentar    52/
                                    3/12/2007
584  SC BUR CHOCOLAT       Timişoara     magazin alimentar    54/
       SRL
  SC BUR CHOCOLAT
      SRL       str. Demetriade nr. 1            3/12/2007
585  SC AGIL SRL    Timişoara, Piaţa Badea   magazin alimentar   42/
                  Cârţan                3/12/2007
586   SC SOVIAN SRL  Timişoara str. 3 august  magazin alimentar   56/
                1919 nr. 33               3/12/2007
587    A.F. COTRUŢĂ      Lugoj str.     magazin alimentar   58/
       MONICA    Caransebeşului nr. 33             3/12/2007
588  SC CAMEN STAR GO Lugoj str. Someşului nr.  magazin alimentar   47/
        SRL         20                 3/12/2007
589   SC GÎRDA CO SRL    Timişoara, str.   magazin alimentar   43/
               Renaşterii nr. 2 A             3/12/2007
590    SC DERA SRL     Timişoara str. 1   magazin alimentar   44/
               decembrie nr. 90              3/12/2007
591    SC POL SRL     Moşniţa Veche     magazin alimentar   81/
             str. Principală nr. 262            3/16/2007
592  SC RACLIU ŞTEFAN &  Buziaş str. I. Vidu   magazin alimentar   80/
      MONI SRL       nr. 10 B               3/16/2007
593  SC ADRAL COM SRL Buziaş str. Principală   magazin alimentar   79/
                  nr. 22                3/16/2007
594   SC CION COMBAT     Niţchidorf str.   magazin alimentar   78/
        SRL    Principală nr. 211 B             3/16/2007
595    SC AGIL SRL  Jimbolia str. Republicii  magazin alimentar   74/
                  nr. 34                3/16/2007
596   SC NICULEX SRL  Sânpetru Mare nr. 859   magazin alimentar   73/
                                    3/16/2007
597 SC CION COMBAT    Timişoara str.      magazin alimentar   69/
      SRL      Oglinzilor nr. 8                3/16/2007
598 SC SINET CAMP SRL Timişoara str. Venus nr.   magazin alimentar   68/
                23 A
  SC SINET CAMP SRL Timişoara str. Venus nr.
                23 A                   3/16/2007
599 SC PINTO IMPEX SRL  Timişoara, str. T.     magazin alimentar    66/
            Vladimirescu nr. 28 A               3/16/2007
600  SC CONES SRL   Buziaş str. Principală    magazin alimentar    65/
                nr. 31                  3/16/2007
601   SC AGIL SRL  Timişoara, Piaţa Doina    magazin alimentar    71/
                                     3/16/2007
602 SC GOLDEN ALNA     Timişoara str. I.    magazin alimentar   115/
      SRL       Văcărescu nr. 29               4/4/2007
603 SC GVAP TRADE SRL    Timişoara str. I.    magazin alimentar    89/
               Gozescu nr. 4                3/27/2007
604   SC AGIL SRL   Timişoara, str. Liege nr.  magazin alimentar   103/
                 2B                   3/27/2007
605   SC AGIL SRL    Timişoara, str. Avram   magazin alimentar   102/
                Iancu nr. 6                3/27/2007
606  SC VAFITIM SRL   Timişoara str. Mureş nr.  magazin alimentar    96/
                 118 B                  3/27/2007
607   SC AGIL SRL    Timişoara, Piaţa 700    magazin alimentar   101/
                                     3/27/2007
608   SC AGIL SRL    Timişoara, Piaţa Dacia   magazin alimentar   100/
                                     3/27/2007
609  SC ROMPETROL     Timişoara, B-dul     magazin alimentar   143/
   DOWNSTREAM SA     Eroilor nr. 30 A               4/4/2007
610  CONSUM COOP     Stamora Germană     magazin alimentar   139/
     MORAVIŢA         nr. 51                 4/4/2007
611  SC HITASIM SRL    Timişoara str. I.    magazin alimentar   190/
              Văcărescu nr. 24- 26             4/12/2007
  SC MEDIENSIS IMPEX     Timişoara str. I.   magazin alimentar    186/
612      SRL      Văcărescu (toneta 4)
    (prod. patisserie)                         4/12/2007
613 SC EXFOR FAGUS SRL Lugoj str. Primăverii nr.   magazin alimentar    110/
                    9                  4/4/2007
614  SC FLABRIS SRL    Timişoara str. Badea   magazin alimentar    112/
                 Cârţan nr. 3                4/4/2007
615 SC DAVAR DEO SRL     Lugoj str. Timişorii  magazin alimentar     97/
                   nr. 3                 3/27/2007
616   SC SPATA SRL    Timişoara str. Dacilor  magazin alimentar    232/
                   nr. 15                4/19/2007
617  A.F LUPULESCU      Lugoj str. I. Vidu  magazin alimentar     94/
       SORIN          nr. 31                3/27/2007
618 SC RACZANA IMPEX Lugoj str. I.L. Caragiale    magazin alimentar     93/
    TRADING SRL         nr. 2                 3/27/2007
    SC TILNED SRL      Darova nr.626    magazin alimentar  92/27.03.2007
619                jud.Timiş
   SC TALIBI CAPAX       Timişoara     magazin alimentar  82/16.03.2007
       SRL     str.E.Teodoroiu Bl.T20
620                 Ap 2
    SC IELKIŢA SRL   Sânmartinul Sârbesc nr  magazin alimentar  46/12.03.2007
621                  170
  SC RACLIU ŞTEFAN & Buziaş str.Ion Vidu      magazin alimentar  80/16.03.2007
622    MONI SRL         nr.10 B
   SC CONTA VISTAR      Timişoara str.16   magazin alimentar  157/04.04.2007
623      SRL        Dec.1989 nr 79
   SC CONTA VISTAR Timişoara zona Steaua      magazin alimentar  158/04.04.2007
624      SRL        Bl.7 Sc B Ap.3
   SC CONTA VISTAR Timişoara zona Steaua     magazin alimentar  159/04.04.2007
625     SRL         Bl.13
  SC PROFI ROM FOOD Timişoara str.Miresei    magazin alimentar  174/12.04.2007
626     SRL         nr.1
   SC CRIS FLO SRL Timişoara str.G.Urevhe   magazin alimentar  172/04.04.2007
627               nr 18 a
    SC DAYANA    Timişoara str.Iancu    magazin alimentar  155/04.04.2007
    CTRYSTEEL    Văcărescu nr.24-26
628 ENTERPRISES SRL
629  SC NIADAL SRL   Jamu Mare nr.564     magazin alimentar  147/04.04.2007
  SC VEGVAR REZVAI   Timişoara Calea               146/04.04.2007
630     SRL       Şagului nr.22
631  SC HEGER SRL    Voiteg nr 161 B     magazin alimentar  145/04.04.2007
632  SC MIRUDI SRL    Clopodia nr.69     magazin alimentar  144/04.04.2007
   SC OMAR AFANDI Timişoara B-dul Eroilor    magazin alimentar  176/12.04.2007
633     SRL      de la Tisa nr.55
  SC ADRAL COM SRŞL Buziaş strPrincipală nr   magazin alimentar  79/16.03.2007
634                22
    SC CONES SRL   Buziaş str.Principală   magazin alimentar  65/16.03.2007
635               nr.31
   SC BEGACOM SA   Timişoara str.Carol    magazin alimentar  181/12.04.2007
636             Telbisz nr3
  SC COKTAIL & VISSE  Timişoara Calea     magazin alimentar  205/13.04.2007
    COMPANY SRL   Martirilor 1989 nr.35
637
   SC LUSSAM SRL   Timişoara str.Regim. 13  magazin alimentar  200/12.04.2007
638              Călăraşi nr3
    SC COIN COMBAT      Nitchidorf      magazin alimentar  120/04.04.2007
639      SRL    str.Principală nr.211 B
     SC ROVADA   Făget sat Colonia Mică    magazin alimentar  121/04.04.2007
640   COMPANY SRL       nr.10
   SC XIMENA TRACES   Timişoara str.Iancu    magazin alimentar  122/04.04.2007
641      RL       Văcărescu nr.32
642   SC MIRUDI SRL   Jamu Mare nr.228     magazin alimentar  192/12.04.2007
643   SC COSTELA SRL   Jamu Mare nr135      magazin alimentar  193/12.04.2007
    SC NOVA TIM SRL  Timisoara str. Mircea    magazin alimentar  195/12.04.2007
644             cel Batran nr. 28
645  SC LILA COST SRL  Lugoj str.Nera nr36    magazin alimentar  197/12.04.2007
    SC LU-BYLON SRL  Timişoara str.B.Ş.dela    magazin alimentar  106/27.03.2007
646              Vrancea nr17
647  SC MYRYROX SRL    Lugoj str.Morilor     magazin alimentar  125/04.04.2007
                 nr.3 B
   SC AURICA ŞI MIRON Lugoj str.Bocşei nr 47    magazin alimentar  214/17.04.2007
648      SRL
   PF ISTINIE CORNELIA Jimbolia str.Spre Est nr  magazin alimentar  215/17.04.2007
649                 10
     SC DOINA SRL   Jimbolia strMărăşeşti   magazin alimentar  217/17.04.2007
650                 nr58
     SC AMFORA SRL    Timişoara str.Iancu   magazin alimentar  220/18.04.2007
651              Văcărescu nr.36
   SC HEINRIG IMPEX SRL  Giarmata incinta    magazin alimentar  221/18.04.2007
652               Aeroportului
    SC STRELIŢIA SRL   Timişoara B-dul     magazin alimentar  231/19.04.2007
653              Revoluţiei nr 1
    SC STRELIŢIA SRLTimişoara str.Paciurea   magazin alimentar  230/19.04.2007
654               nr1
     SC ALFA SRL   Timişoara strVasile    magazin alimentar  229/19.04.2007
655             Lucaci nr 10
    SC NADER SRL   Timişoara str Sever    magazin alimentar  228/19.04.2007
656             Bocu nr43
    SC EMFLOR SRL  Timişoara str.Dacilor    magazin alimentar  227/18.04.2007
657               nr8
  SC RODENASTYLE SRL Lugoj str Timişorii nr50   magazin alimentar  239/20.04.2007
658
    SC CORA LIA SRL   Timişoara str.Liege   magazin alimentar  238/19.04.2007
659                nr.24
660   SC ALAVASIA SRL Timişoara str.Cugir nr2  magazin alimentar  243/21.04.2007
      SC PENCOOP SA  Timişoara str.Sfinţii  magazin alimentar  248/24.04.2007
             Apostoli Petru şi Pavel
661                nr 32
   SC NONCHALANCE SRL Timişoara str.Renaşterii  magazin alimentar  247/24.04.2007
662                nr10
    SC WONDERFULL LIVE Bacova str.Principală   magazin alimentar  246/23.04.2007
663       SRTL       nr.428
     SC STEJARUL SRL  Com.Nădrag Aleea    magazin alimentar  276/07.05.2007
664             Teilor Bl.22Ap.1
     SC MEGAJAS SRL  Timişoara str.Iancu   magazin alimentar  275/07.05.2007
665             Văcărescu nr.29
666    SC FLAMAS SRL  Timişoara P-ţa Doina   magazin alimentar  265/27.04.2007
     SC MORSA KA SRL     Timişoara     magazin alimentar  264/27.04.2007
667             str.Brumărele nr14
    SC MORSA KA SRL    Timişoara str.Div.9   magazin alimentar  263/27.04.2007
668             Caval.nr.68 stand C24
  SC JURESCU COMPANY       Timişoara      magazin alimentar  260/26.04.2007
669     SRL       str.Telegrafului nr 13
   SC M.L.V PLUS SRL   Timişoara str.Pindului  magazin alimentar  261/26.04.2007
670                  nr5
    SC PENCOOP SA    Timişoara strAmurgului   magazin alimentar  262/26.04.2007
671                  nr1
    SC CLAUDIATO SRL   Ghiroda str.Victoriei   magazin alimentar  259/26.04.2007
672                  nr19
   SC WALLY JUNIOR SRL  Timişoara str.Geneva nr  magazin alimentar  257/26.04.2007
673                  3A
    SC SARAHLIME SRL   Timişoara str.Divizia 9  magazin alimentar  256/25.04.2007
               Cavalerie nr 68 stand
674                  E13
   AF MUNTEAN IONELA       Nădrag      magazin alimentar  277/07.05.2007
675             str.Metalurgiştilor nr.3
   SC PIATRA FORTE SRL   Lugoj str.C.Walisch   magazin alimentar  279/07.05.2007
676                  nr.21
    SC BIG FAM SRL    Lugoj str.Primăverii   magazin alimentar  280/07.05.2007
677                  nr28
   PF MIHUŢ CORNELIU      Loc.Fărdea     magazin alimentar  281/07.05.2007
678     EUGEN       Str.Principală nr 108
  SC MITZURA COMPANY    Nădrag Aleea Brazilor   magazin alimentar  282/07.05.2007
679     SRL            nr.23
   AF LAZĂR VIOREL       Loc.Hăuzeşti     magazin alimentar  283/07.05.2007
680              com.Fârdea nr.52
    PF.OLARIU MIRELA   Nădrag str.Oţelarilor   magazin alimentar  284/07.05.2007
681                 nr.14
682   AF BAGIU PETRU   Nădrag str.Nucilor nr.1  magazin alimentar  285/07.05.2007
683   SC IULIAND SRL      Fârdea nr 63     magazin alimentar  286/07.05.2007
684   SC ROTONDA SRL    Mănăştiur nr 120A    magazin alimentar  287/07.05.2007
    SC CARSIO-TIM SRL      Timişoara      magazin alimentar  288/07.05.2007
685             str.Pomiculturii nr21
     SC IMACULAT    Timişoara str.Anton    magazin alimentar  324/16.05.2007
686   LUKOSERV SRL        Pann nr8
    SC DENIS & ALICE    Sat Răchita com    magazin alimentar  398/02.06.2007
687   COMPANY SRL      Dumbrava nr 241
    SC LOREMIR SRL    Timişoara str.Gavril   magazin alimentar  399/02.06.2007
688              Musicescu nr 22B
689  SC TUŞI & CRIS SRL    Lovrin nr.220     magazin alimentar  400/02.06.2007
690  PF TABACU PETRU     Petroman nr.379    magazin alimentar  295/09.05.2007
     SC R.O.A.N SRL   Moşniţa Nouă nr 324 A   magazin alimentar  320/14.05.2007
691
   SC ALMIRA TRADE SRL  Timişoara str.Antenei   magazin alimentar  319/14.05.2007
692                 nr.1A
693   SC SILIVEX SRL   Lugoj str.Banatului nr.4  magazin alimentar  308/09.05.2007
    SC DANEBAL SRL   Com. Topolovăţu Mare    magazin alimentar  300/09.05.2007
694              sat Şuştra nr 113
    AF IANCULESCU     loc.Măguri nr.39    magazin alimentar  307/09.05.2007
695     FLORIN
696  SC ANGELESSI SRL   Loc.Mănăstire nr.81    magazin alimentar  306/09.05.2007
697  SC ANGELESSI SRL   Loc.Sângeorge nr.87    magazin alimentar  305/09.05.2007
698  SC ANGELESSI SRL    Loc.Birda nr.119     magazin alimentar  304/09.05.2007
    SC MIVI CONF SRL     Timişoara Calea    magazin alimentar  302/09.05.2007
699              Ghirodei nr.114 B
700  SC TANVASILIA SRL      Liebling nr.34    magazin alimentar  297/09.05.2007
701  SC VASO 2002 SRL   Sat Iohanesfield nr 390  magazin alimentar  296/09.05.2007
    SC DOI FRAŢI SRL       Timişoara     magazin alimentar  294/09.05.2007
702              str.Siderurgiei nr.2
     SC PREBY SRL    Timişoara str.Divizia 9  magazin alimentar  290/07.05.2007
               Cavalerie nr.68 stand T
703                   34
   SC OMEGASTAR SRL    Timişoara str.Vasile   magazin alimentar  289/07.05.2007
704                Lucaciu nr 10
    PF OLARIU MIRELA    Nădrag str.Oţelarilor  magazin alimentar  284/07.05.2007
705                  nr.14
    AF LAZĂR VIOREL     Sat Hăuzeşti com.    magazin alimentar  283/07.05.2007
706                Fârdea nr.52
707
  SC MITZURA COMPANY Nădrag Aleea Brazilor      magazin alimentar  282/07.05.2007
708     SRL       nr.23
    SC DOI FRAŢI SRL   Timişoara         magazin alimentar  294/09.05.2007
709             str.Siderurgiei nr.2
   PF MIHUŢ CORNELIU  Fârdea str.Principală    magazin alimentar  281/07.05.2007
710     EUGEN         nr.108
     SC BIG FAM SRL  Lugoj str.Primăverii    magazin alimentar  280/07.05.2007
711                 nr.28
   SC PIATRA FORTE SRL  Lugoj str.Colloman     magazin alimentar  279/07.05.2007
712              Wallisch nr.21
   AF MUNTEAN IONELA      Nădrag        magazin alimentar  277/07.05.2007
713            str.Metalurgiştilor nr.3
   SC AGROINDUSTRIALA   Sânnicolaul Mare    magazin alimentar  402/02.06.2007
      SINAGRO     str.Independenţei nr.3
    SÂNNICOLAUL MARE
        SA
714
715  SC TUŞI & CRIS SRL    Lovrin nr.255    magazin alimentar  405/02.06.2007
    SC TEAM SYNEDSRL   Timişoara str.Divizia 9  magazin alimentar  354/26.05.2007
716               Cavalerie nr 68
     SC MI 37 SRL        Lugoj      magazin alimentar  340/03.05.2007
717             str.Gen.Dragalina nr.12
  SC ROMEO & TUDOR       Voiteg nr 22    magazin alimentar  347/24.05.2007
718     SRL
719 SC MOROAICA SRL       Bobda nr.90     magazin alimentar  348/24.05.2007
  SC PÂINEA CASEI SRL     Pădureni nr.63    magazin alimentar  349/24.05.2007
720
721  SC BENZOTIM SRL   Giulvăz -staţia PECO   magazin alimentar  350/24.05.2007
   SC ALEX & NELU SRL   Timişoarastr.Moise    magazin alimentar  351/24.05.2007
722              Doboşan nr.122
    SC STÂNGACIU SRL      Timişoara      magazin alimentar  352/24.05.2007
723             str.Răsăritului nr.36
    SC ROŞCOVANA SRL   Timişoara str.Liniştei  magazin alimentar  355/26.05.2007
724                 nr.23A
     SC CARI SRL     Timişoara Calea    magazin alimentar  357/28.05.2007
725              Dorobanţilor nr.64
    SC BEGA PAM SA   Timişoara str.Martir   magazin alimentar  360/28.05.2007
726              Ioan Buteanu nr.2
    SC BEGA PAM SA   Timişoara str.Caruso   magazin alimentar  359/28.05.2007
727                 nr.1
   SC BEGA PAM SA     Timişoara B-dul    magazin alimentar  358/28.05.2007
728              Revoluţieinr.6
   SC TOMAZIU SRL      Timişoara     magazin alimentar  361/29.05.2007
729           str.Dorobanţilor nr.60
    SC ZATARA SRL      Timişoara     magazin alimentar  362/29.05.2007
730           str.Dorobanţilor nr.56
   SC PROSPERO SRL  Timişoara str.Luncani   magazin alimentar  368/30.05.2007
731                nr 24
   SC LENOI-M.E.SRL   Lugoj str.Nera –P-ţa  magazin alimentar  373/31.05.2007
               Agroalimentară
732               Primăverii
   SC STEJARUL SRL      Sat.Cireşu     magazin alimentar  374/31.05.2007
733            com.Criciova nr.20A
734  SC STEJARUL SRL    com.Criciova nr.50   magazin alimentar  375/31.05.2007
   SC STEJARUL SRL     Sat.Jdioara     magazin alimentar  376/31.05.2007
735            com.Criciova nr.105
   SC STEJARUL SRL     Sat.Jdioara     magazin alimentar  377/31.05.2007
736             com.Criciova nr.16
737  SC OLI TETE SRL     Margina nr.196    magazin alimentar  378/31.05.2007
   SC PATRICIA SRL  Jimbolia str. Timişorii  magazin alimentar  406/02.06.2007
738                nr.27
   AF OCSKO TIBERIU  Jimbolia str.Timişorii  magazin alimentar  407/04.06.2007
739                nr.51
    SC BAMBI SRL   Jimbolia str.Republicii  magazin alimentar  408/04.06.2007
740                nr.2L
    SC OVINEC SRL   Timişoara str.Teiului  magazin alimentar  409/04.06.2007
741                nr.11
    SC AGREMENT SRL  Timişoara str.Labirint    magazin alimentar  410/04.06.2007
742                 nr.7
      SC BAMBI SRL  Jimbolia str.Timişorii    magazin alimentar  411/04.06.2007
743                 nr.1
     SC INCMAR SRL  Buziaş str.Principală     magazin alimentar  462/16.06.2007
744                 nr.37
     SC DOI FRAŢI SRL     Timişoara       magazin alimentar  293/09.05.2007
745             str.Metalurgiei nr.5
746   SC LA MIRCEA SRL    Jabăr nr.43.A      magazin alimentar  453/16.06.2007
     SC CILLENIO SRL  Timişoara str.Orşova     magazin alimentar  456/16.06.2007
747                 nr.19
     SC LA PAMO SRL     Dumbrăviţa       magazin alimentar  457/16.06.2007
748             str.Al.Petofi nr.67
   SC DELIMACHE JUNIOR Com.Comloşu Mare sat      magazin alimentar  460/16.06.2007
749       SRL       Lunga nr.6
750  SC LACTIM 700 SRL   Timişoara str.Liege nr 7  magazin alimentar  455/16.06.2007
     AF STOICONI      Criciova nr.180     magazin alimentar  448/16.06.2007
   LOREDANA MIRABELA
751
  SC GINAJEN COMERCE    Lugoj str.A.Mocioni     magazin alimentar  447/16.06.2007
752     SRL           nr.24
   SC LA MIRCEA SRL    Lugoj str.Caraiman     magazin alimentar  446/16.06.2007
753                 nr.124
  SC TIOSS COMMERCE     Timişoara Calea      magazin alimentar  440/16.06.2007
754     SRL         Aradului nr.33
    SC ROMPETROL     Timişoara B-dul Iosif    magazin alimentar  442/16.06.2007
755 DOWNSTREAM SRL       Bulboca nr.16
    SC BEGACOM SRL    Timişoara str.Mureş nr2  magazin alimentar  443/16.06.2007
756
757           Buziaş str.Griviţei nr
    SC BEBE & ALEX SRL                magazin alimentar  436/16.06.2007
     SC CIPELE SRL Timişoara str.Emil
                 2F          magazin alimentar  437/16.06.2007
758            Gârleanu nr.26
    SC CIPELE SRL Timişoara str.Cocorilor     magazin alimentar  438/16.06.2007
759               nr.25
  SC CONDOTIERUL SRL Lugoj str.N.Titulescu nr     magazin alimentar  329/18.05.2007
760                60
  SC CONDOTIERUL SRL  Herendeşti nr 187       magazin alimentar  328/18.05.2007
761
    SC GABRISIO SRL     Timişoara str.Iosif   magazin alimentar  344/24.05.2007
762                Vulcan nr.29
    SC COKTAIL & VISSE    Timişoara Calea    magazin alimentar  341/23.05.2007
763      SRL        Aradului nr.85C
    SC COKTAIL & VISSE    Timişoara P-ţa 700   magazin alimentar  342/23.05.2007
764      SRL
     SC IBRAHIM SRL      Timişoara Calea    magazin alimentar  478/19.07.2007
765                Martirilor nr.30
     SC CRISMAR SRL       Timişoara     magazin alimentar  477/19.07.2007
                str.B.Ş.Delavrancea
766                   nr.17
   PF LUPULESCU OTILIA    Mâtnicu Mic nr.31   magazin alimentar  413/04.06.2007
767
768   SC CONSTANT SRL      Fârdea nr.82     magazin alimentar  415/04.06.2007
   SC JOB & BUSINESS SRL    Sinteşti nr.155    magazin alimentar  416/04.06.2007
769
   SC MISTERS TECO SRL Margina str.Principală    magazin alimentar  417/04.06.2007
770
    SC TEO REEA SRL  Lugoj str.Buziaşului   magazin alimentar  422/15.06.2007
771                nr.36
    SC AUTO MOTOLAND  Lugoj str.Al.Mocioni    magazin alimentar  421/15.06.2007
772      SRL        nr.33
    SC LA MIRCEA SRL  Lugoj str.Buziaşului   magazin alimentar  423/15.06.2007
773                nr.36
774     AF COVACI   Lugoj str.Bocşei nr.54   magazin alimentar  424/15.06.2007
     SC TELLCRIS SRL  Lugoj str.Rosada     magazin alimentar  427/15.06.2007
775              Valentin nr.9
   SC FOUR SEASONS SRL Timişoara str.Iaşi nr.2  magazin alimentar  426/15.06.2007
776
     SC UNIC 2006  Timişoara str.Ecaterina  magazin alimentar  431/15.06.2007
777   CONSULTING SRL    Teodoroiu nr.18
    SC GOBLINS & ROHO  Timişoara str.Rusu    magazin alimentar  432/15.06.2007
778      SRL       Şirianu nr.90
     SC FIACOM SRL   Timişoara str.Iancu   magazin alimentar  330/18.05.2007
779             Văcărescu nr.39
     SC FIACOM SRL   Timişoara str.Iancu   magazin alimentar  331/18.05.2007
             Văcărescu nr.35 toneta
780                nr.31
781   SC NONALD’ S SRL    Coşteiu nr.42     magazin alimentar  332/18.05.2007
     SC HECTOR SRL  Timişoara str.Albăstrele  magazin alimentar  380/31.05.2007
782                nr.51
   PF SÂRBU GHEORGHE Nădrag str.Tineretului    magazin alimentar  382/31.05.2007
783     MARTIN       Bl. 11 Ap 3
   SC BOG-RAM-STEL SRL  Temereşti nr.80     magazin alimentar  383/31.05.2007
784
  SC MAGAZIN FURDUI     Lugoj str.Mureşului  magazin alimentar  385/31.05.2007
785    SRL            nr.15
    SC SEMAFOR SRL     Jimbolia Calea     magazin alimentar  387/02.06.2007
786               Timişorii nr.2-4
   SC RICHI & POVERI SRL Jimbolia str.Republicii   magazin alimentar  389/02.06.2007
787                 nr.70
   SC RICHI & POVERI SRL Jimbolia str.Gh.Doja    magazin alimentar  389/02.06.2007
788                 nr.28
789   SC EURITMIC SRL  Jimbolia str.Timiş nr.22  magazin alimentar  391/02.06.2007
     SC EURITMIC SRL   Jimbolia str.Republicii  magazin alimentar  392/02.06.2007
790                 nr.20
     SC EURITMIC SRL    Jimbolia Calea     magazin alimentar  393/02.06.2007
791               Timişorii nr.68
792
    SC DANIMEX SRL    Jimbolia str.Republicii  magazin alimentar  395/02.06.2007
793                  Bl.6 C
    SC EURITMIC SRL     Jimbolia str.Petru   magazin alimentar  394/02.06.2007
794                 Hofler Bl.5
     SC PETRA SRL      Jimbolia str.Liviu   magazin alimentar  396/02.06.2007
795                Rebreanu nr.5
     SC PETRA SRL    Jimbolia str.Republicii  magazin alimentar  397/02.06.2007
796                  nr.2/1
     SC A & H 2005      Jimbolia Calea    magazin alimentar  464/16.06.2007
797    COMPANY SRL      Mărăşeşti nr.56/A
   SC GRATY & CRIS SRL   Lugoj str.Ceahlăului   magazin alimentar  520/19.07.2007
798                  nr.1/23
     SC LUMOILSRL     Timişoara str.Miresei  magazin alimentar  513/19.07.2007
799                  nr.1
800   SC CETATE 700 SRL    Timişoara P-ţa 700   magazin alimentar  512/19.07.2007
   SC CARNEXIM BANAT  Timişoara str.Sfinţii    magazin alimentar  509/19.07.2007
       SRL     Apostoli Petru şi Pavel
801                nr.32
   SC CARNEXIM BANAT Timişoara str.Babadag     magazin alimentar  507/19.07.2007
802      SRL         nr.8
   SC CARNEXIM BANAT Timişoara str.Divizia 9    magazin alimentar  506/19.07.2007
803      SRL      Cavalerienr.66
   SC NELSON PROD SRL  Timişoara Calea      magazin alimentar  505/19.07.2007
               Lipovei colţ cu
804             str.Lotus nr.84
     SC AIS DOC SRL Timişoara str.Divizia 9   magazin alimentar  504/19.07.2007
805             Cavalerie nr 66
   SC HAMWI COMP SRL Timişoara str.Divizia 9    magazin alimentar  503/19.07.2007
806             Cavalerie nr 66
    SC FAUST FLOREA   Jimbolia str.Tudor     magazin alimentar  500/19.07.2007
807    USTUROI SRL   Vladimirescu nr.48
    SC FAUST FLOREA  Jimbolia str.Corneliu    magazin alimentar  499/19.07.2007
808    USTUROI SRL    Coposunr nr.1/A
    SC FAUST FLOREA  Jimbolia str.Corneliu    magazin alimentar  498/19.07.2007
809    USTUROI SRL    Coposunr.nr.2
              Jimbolia str.Victor    magazin alimentar  497/19.07.2007
810              Babeş nr.27
    SC FAUST FLOREA
811   USTUROI SRL
    SC FAUST FLOREA   Jimbolia str.Lorena nr.1  magazin alimentar  496/19.07.2007
812   USTUROI SRL
813  SC FLORINALEX SRL    Lenauheim nr.592    magazin alimentar  493/19.07.2007
     SC ALFEN SRL      Lugoj pasajul     magazin alimentar  491/19.07.2007
814              Gherghinelor nr.1
    SC RIDORIAL SRL   Timişoara str.Gh.Ranetti  magazin alimentar  489/19.07.2007
815                  nr.39
816 PF RUBINSCHI EVA    Jimbolia str.Gh.Doja nr.4  magazin alimentar  488/19.07.2007
  SC TRANS MANELYA Timişoara str.I.Klein nr.15    magazin alimentar  487/19.07.2007
817     SRL
   SC IKEBANA SRL  Timişoara str.Liviu       magazin alimentar  484/19.07.2007
818           Rebreanu nr.156
819  SC PETROM SA   Şag DN 59 km 13         magazin alimentar  481/19.07.2007
   SC S.M.M. PRADE   Băteşti nr.9         magazin alimentar  480/19.07.2007
820  COMPANY SRL
   SC REHO VERTRIEB Timişoara str.Zborului      magazin alimentar  551/27.07.2007
  IMPORT EXPORT SRL     nr.3-5
821
    SC VELETTO SRL   Timişoara str.Divizia 9   magazin alimentar  548/27.07.2007
              Cavalerie nr.66 stand
822                  B23
  SC HOROBETA IMPEX   Jimbolia str.Republicii   magazin alimentar  177/12.04.2007
823    SRL            nr.6A
  SC PINTO IMPEX SRL    Timişoara str.Sfinţii   magazin alimentar  547/27.07.2007
              Apostoli Petru şi Pavel
824                 nr.38
   SC TAMALINOTO SRL  Timişoara str.Gh.Adam    magazin alimentar  546/19.07.2007
825                 nr.12
  SC LUKOIL ROMANIA     Timişoara Calea     magazin alimentar  545/19.07.2007
826     SRL         Şagului nr.199
  SC LUKOIL ROMANIA   Timişoara B-dul Eroilor   magazin alimentar  544/19.07.2007
827     SRL         de la Tisa fn
    SC CULITA SRL    Jimbolia str.Mărăşeşti   magazin alimentar  541/19.07.2007
828                 nr.56A
     SC SEDAN SRL   Jimbolia str.Mărăşeşti  magazin alimentar  540/19.07.2007
829                nr.27
     SC VIG ABC SRL     Timişoara     magazin alimentar  536/19.07.2007
830            str.Salcâmilor nr 35A
      SC AZALEEA   Jimbolia str.Dr.Victor  magazin alimentar  535/19.07.2007
831    COMPANY SRL      Babeş nr 25
   SC IUSS COMERCIALE Timişoara str.Divizia 9  magazin alimentar  531/19.07.2007
832      SRL      Cavalerie nr.66
     SC CARNEXIM    Timişoara str.Lidia   magazin alimentar  530/19.07.2007
      BANAT SRL    nr.90 Bl.62A, Sc.A,
833                 Ap.1
     SC CARNEXIM    Timişoara B-dul    magazin alimentar  529/19.07.2007
834    BANAT SRL     Sudului nr. 10-14
     SC CRICO SRL      Timişoara     magazin alimentar  526/19.07.2007
835             str.Gh.Asachi nr.2
     SC ALDIS ARL  Timişoara P-ţa Traian   magazin alimentar  524/19.07.2007
836                 nr.7
    SC ABC LUKE SRL      Lugoj      magazin alimentar  518/19.07.2007
837           str.Herendeştiului nr.10
      SOCIETATE    Lugoj DN 68 km 9    magazin alimentar  60/12.03.2007
     COOPERATIVĂ
     CONSUMCOOP
838     FLAMURA
    SC PROFI ROM FOOD  Timişoara str.Bicaz   magazin alimentar  523/19.07.2007
839      SRL        nr.25-27
   SC LUKOIL ROMANIA   Timişoara Calea    magazin alimentar  522/19.07.2007
840      SRL     Buziaşului nr.10-12
    SC SMOKIE SRL   Timişoara B-dul Eroilor  magazin alimentar  607/27.07.2007
841               de la Tisa nr.9
     SC EFES SRL      Timişoara B-dul    magazin alimentar  606/27.07.2007
842              Dâmboviţa nr.74
   SC AGIP ROMANIA SA  Timişoara B-dul Liviu   magazin alimentar  605/27.07.2007
843               Rebreanu fn
     SC MEC COM    Lugoj Spl.Tinereţii nr.B  magazin alimentar  604/27.07.2007
844   AGRIZOOT SRL         34P
    SC STRELIŢIA SRL    Timişoara Calea    magazin alimentar  602/27.07.2007
845               Aradului nr.27
    SC FRANCBOL SRL    Lugoj str.Timişorii   magazin alimentar  601/27.07.2007
846                 nr.110
    SC SVETEX SRL     Timişoara Calea     magazin alimentar  597/27.07.2007
847               Aradului nr.32
    SC DANISSIMO SRL   Timişoara str.Sever   magazin alimentar  596/27.07.2007
                 Bocu colţ cu
848              str.Afirmării fn.
    SC VELETTO SRL   Timişoara str.Divizia 9  magazin alimentar  595/27.07.2007
              Cavalerie nr.66 spaţiul
849                 B22
  SC LUKOIL ROMANIA       Timişoara     magazin alimentar  592/27.07.2007
850     SRL       str.Demetriade nr.1
    SC NOROC SRL    Timişoara str.Holdelor   magazin alimentar  591/27.07.2007
851                 nr.14
  SC LUKOIL ROMANIA   Timişoara str.L.Pasteur  magazin alimentar  590/27.07.2007
852    SRL           nr.23/a
  SC LUKOIL ROMANIA    Timişoara str.Calea   magazin alimentar  589/27.07.2007
853    SRL         Aradului nr.14
     SOCIETATE  Dumbrăviţa str.Petofi   magazin alimentar  588/27.07.2007
    COOPERATIVĂ    Şandor nr.52
   CONSUMCOOP UNION
854
855  SC VILA PARK SRL   Margina nr.234    magazin alimentar  586/27.07.2007
    SC BAMBINA SRL  Sânnicolaul Mare    magazin alimentar  584/27.07.2007
856            str.Decebal nr.62
     SC AGIL SRL   Timişoara Calea    magazin alimentar  583/27.07.2007
857             Aradului nr.46
     SC AGIL SRL  Timişoara str.Sfinţii  magazin alimentar  581/27.07.2007
            Apostoli Petru şi Pavel
858                nr.3
859  SC CC ALIMENT SRL Lugoj str.Rosada nr.3   magazin alimentar  577/27.07.2007
860  SC VANCLAS SRL  Lugoj str.Cloşca nr.66  magazin alimentar  576/27.07.2007
861  SC NOK INVEST SRL Lugoj str.Olari nr.29   magazin alimentar  575/27.07.2007
     PF ŢOFEI ANA    Bucovăţ nr.154    magazin alimentar  570/27.07.2007
862     LAVINIA
   SC EVORATEST SRL  Făget str.Coriolan   magazin alimentar  567/27.07.2007
863            Brediceanu nr.40
    SC EVELESIA SRL     Timişoara     magazin alimentar  566/27.07.2007
864           str.L.Rebreanu nr.142
    SC LANGA SRL   Timişoara str.Ştefan   magazin alimentar  564/27.07.2007
865              Stâncă nr.29
   SC COMPLEX TIMIS   Timişoara P-ţa    magazin alimentar  561/27.07.2007
866      SRL      Romanilor nr.1
    SC PIPS IAMI SRL Timişoara str.Perlei   magazin alimentar  559/27.07.2007
867               nr.27
  SC TIOSS COMMERCE Buziaş str.Victoriei nr.2  magazin alimentar  558/27.07.2007
868     SRL
  SC M-STOPETIM SRL Timişoara str.Bucureşti   magazin alimentar  557/27.07.2007
869              nr.30
    SC KATARINA &  Timişoara str.Samuil    magazin alimentar  553/27.07.2007
870   KARINA SRL     Micu nr.10
   SC TMB ANARITA   Tomeşti nr.101      magazin alimentar  469/16.06.2007
871     SRL
  SC MAGTOMVIC SRL   Tomeşti nr.24A      magazin alimentar  470/16.06.2007
872
    SC SVETEX SRL    Timişoara B-dul    magazin alimentar  105/27.03.2007
873              Cetăţii nr.79
    SC SVETEX SRL    Timişoara Calea    magazin alimentar  99/27.03.2007
874            Torontalului nr.10
    SC SVETEX SRL    Timişoara Calea    magazin alimentar  98/27.03.2007
875            Bogdăneştilor nr.39
   SC PAMPLONA SRL  Timişoara str.Sfinţii   magazin alimentar  471/16.06.2007
            Apostoli Petru şi Pavel
876               nr.56
   SC PER-IVALEN SRL Timişoara str.Stuparilor  magazin alimentar  467/16.06.2007
877               nr.61
   SC ALMIRA TRADE Timişoara str.Gabriela    magazin alimentar  468/16.06.2007
878      SRL       Tako nr.4
   SC MIRACULIX ABC Timişoara str.Odobescu   magazin alimentar  552/27.07.2007
879      SRL        nr.40
    SC DA SOFI SRL     Timişoara      magazin alimentar  663/09.08.2007
             str.M.Kogălniceanu
880               nr.20
   SC M.P. PETROLEUM    Timişoara str.Take  magazin alimentar  660/09.08.2007
    DISTRIBUŢIE SRL     Ionescu nr.46B
881
    SC ERCEANU SRL  Timişoara str.Martir   magazin alimentar  659/09.08.2007
882           Vasile Balmus nr.24
   SC ACV PARMEN SRL Buziaş str.6 Martie nr.9  magazin alimentar  658/09.08.2007
883
    SC MERIŞOR     Lugoj str.Oituzului   magazin alimentar  633/01.08.2007
884  COMPANY SRL        nr.73
885 SC WOLFRANG SRL   Lugoj str.Smârdan nr.5   magazin alimentar  632/01.08.2007
886  SC FILIPPO SRL  Lugoj str.Cernei nr.44   magazin alimentar  629/01.08.2007
   SC EMILIA SRL    Lugoj str.Făgetului   magazin alimentar  628/01.08.2007
887               nr.85
   SC RELLY COMPANY Timişoara str.Cheia     magazin alimentar  656/09.08.2007
888      SRL         nr.8
    SC NADA FLORILOR Timişoara str.Aşrtilor-  magazin alimentar  655/07.08.2007
889      SRL      Azurului nr-
      SC WENDEL  Timişoara str.I.Miloia   magazin alimentar  650/07.08.2007
890   COMPANY SRL       nr.11
891    SC ZIPPE SRL   Pesac nr. 230     magazin alimentar  649/07.08.2007
892   SC ATAMAX SRL    Sânnicolau      magazin alimentar  646/07.08.2007
      ABC FELIX  Sânnicolaul Mare str.   magazin alimentar  645/07.08.2007
   SÂNNICOLAUL MARE    Gării nr. 23
893      SRL
     SOCIETATEA    Gotlob nr.271     magazin alimentar  644/07.08.2007
     COOPERATIVĂ
     CONSUMCOOP
894     ASTRA
895  SC CAROSEVA SRL     Gotlob nr.272      magazin alimentar  643/07.08.2007
896   SC ZIPPE SRL      Pesac nr.253      magazin alimentar  642/06.08.2007
   SC VASIMAR 2001   Timişoara str.Divizia 9   magazin alimentar  641/01.08.2007
897     SRL       Cavalerie nr.66
   SC SUPER WIK SRL   Dumbrăviţa str.A.Petofi   magazin alimentar  638/01.08.2007
898                 nr.105
899  SC TIM CRIV SRL    Sat Sudriaş nr.113    magazin alimentar  637/01.08.2007
900  SC ILKATEX SRL    Dumbrava nr.200/A     magazin alimentar  635/01.08.2007
    SC OPREA SRL     Lugoj str.Cotu Mic    magazin alimentar  626/01.08.2007
901                 nr.16
   SC TURDEANCA     Lugoj str.Tinereţii nr.12  magazin alimentar  625/01.08.2007
902  COMPANY SRL
   SC REHO VERTRIEB Timişoara str.Divizia 9     magazin alimentar  619/27.07.2007
  IMPORT EXPORT SRL Cavalerie nr.68 St.I1-I2
903
    SC SEDAN SRL  Jimbolia str.Ion Slavici    magazin alimentar  615/27.07.2007
904               nr.133
   SC HOBY AUTO SRL  Timişoara str.Ovidiu     magazin alimentar  614/27.07.2007
905               nr.17
    SC CRAINA SRL  Timişoara str.Ovidiu     magazin alimentar  613/27.07.2007
906                nr.9
   SC RESIGA –LU SRL    Dumbrăviţa        magazin alimentar  612/27.07.2007
907            str.Al.Petofi nr.6
   SC VEST-GHIRO-TIE Timişoara str.Şt.O.Iosif    magazin alimentar  452/16.06.2007
908     SRL         nr.46
   SC AGRO DORIMAR   Lugoj str.Coloman      magazin alimentar  611/27.07.2007
909     SRL       Walish nr.17
     SC CSITO SRL   Jimbolia str.Vasile    magazin alimentar  495/19.07.2007
910             Alecsandri nr.13
    SC CASSINA SRL  Timişoara str.Neajlov   magazin alimentar  528/19.07.2007
911               nr.4/A
   SC HOBBY AUTO SRL Timişoara str.Theodor    magazin alimentar  610/27.07.2007
912              Aman nr.52
     SC PETROM SA    Sânnicolaul Mare     magazin alimentar  667/14.08.2007
              Drumul Cenadului
913               nr.18/A
     PF ENACHE    Lenauheim nr.294     magazin alimentar  668/14.08.2007
914   GHERGHINESCU
    SC EVO SERV SRL Timişoara str.I.Bulbuca    magazin alimentar  671/14.08.2007
915                nr.9
916  SC RALDAYA SRL    Urseni nr. 187     magazin alimentar  674/17.08.2007
917   SC SUPER N SRL  Moşniţa Veche nr.108    magazin alimentar  675/17.08.2007
    SC PĂSTOREL SRL  Timişoara str.Naturii   magazin alimentar  676/17.08.2007
918                nr.2
   SC PROFI ROM FOOD Lugoj str.20 Decembrie    magazin alimentar  677/17.08.2007
919      SRL       1989 nr.39
   SC WILIAM’S OIL SRL Lugoj str.Semenicului   magazin alimentar  678/17.08.2007
920                 fn.
   SC GRĂDI STYLE SRL Lugoj str.Nera Bl.36    magazin alimentar  680/17.08.2007
921
922 PF ZBĂGAN ADRIAN    Lugoj str.Bocşei nr.42  magazin alimentar  681/17.08.2007
     SOCIETATEA    V.V.Delamarina nr.24   magazin alimentar  682/17.08.2007
     COOPERATIVĂ
923   CONSUMCOOP
   SC M.P.SARGASE SRL Lugoj str.Gh.Doja nr.45  magazin alimentar  683/17.08.2007
924
    SC SIGMAR SRL  Timişoara str.Mureş    magazin alimentar  689/21.08.2007
925               nr.124
   SC PROFI ROM FOOD Timişoara str.Arieş nr.9  magazin alimentar  690/21.08.2007
926      SRL
927   SC CINDEI SRL   Recaş nr.745/A      magazin alimentar  695/21.08.2007
928   SC CINDEI SRL    Recaş nr.136      magazin alimentar  696/21.08.2007
   SC AGRO-BANAT SRL Buziaş str.Victoriei nr.2  magazin alimentar  697/21.08.2007
929
           Timişoara str.Naturii
    SC PĂSTOREL SRL               magazin alimentar  698/21.08.2007
930             nr.2
     SC SM   Timişoara P-ţa Badea      magazin alimentar  699/24.08.2007
  RECOSEMTRACT SRL   Cârţan nr.5
931
      SC SM       Timişoara str.Gen.  magazin alimentar  701/27.08.2007
   RECOSEMTRACT SRL     Dragalina nr.42
932
      SC SM       Timişoara str.Sever  magazin alimentar  702/27.08.2007
   RECOSEMTRACT SRL      Bocu nr.41
933
     SC UNAF SRL   Timişoara Calea      magazin alimentar  704/27.08.2007
934             Aradului nr.30
   SC DREAM TEAM SRL Timişoara str.3 August   magazin alimentar  707/28.08.2007
935             1919 nr.33
    SC MENY ROX SRL   Timişoara Calea     magazin alimentar  711/31.08.2007
936             Şagului nr.5
937  AF NEGRE VIOREL  Sat Lunga nr.205     magazin alimentar  712/04.09.2007
   SC DEGACOOP SRL   Jimbolia str.Republicii  magazin alimentar  713/04.09.2007
938                nr.15
   SC EUROCATANA    Lugoj P-ţa G.Coşbuc    magazin alimentar  714/04.09.2007
939     SRL           nr.1
   SC NAUPLIA SRL    Lugoj str.Făgetului   magazin alimentar  715/04.09.2007
940                nr.84
   SC DIA & SORY SRL  Lugoj P-ţa G.Coşbuc    magazin alimentar  716/04.09.2007
941                 nr.1
   SC DIA & SORY SRL  Lugoj str.Dobrogeanu   magazin alimentar  717/04.09.2007
942              Gherea nr.3
943  SC SANDMARY SRL     Secaş nr.101     magazin alimentar  719/04.09.2007
944  SC SANDMARY SRL     Chizătău nr.322    magazin alimentar  721/04.09.2007
945  SC SANDMARY SRL   Chizătău str.Principală  magazin alimentar  722/04.09.2007
946  AF JURJI NICOLETA    Şanoviţa nr.62     magazin alimentar  723/04.09.2007
947   SC JEVAS SRL   Lugoj str.Huniade Bl.8   magazin alimentar  727/04.09.2007
     SC LORY SRL    Lugoj Spl.Sporturilor   magazin alimentar  728/+4.09.2007
948                nr.1/A
    SC ALDAN SRL    Buziaş str.Principală   magazin alimentar  729/04.09.2007
949                nr.44/A
    SC ARICRISS SRL  Timişoara str.Divizia 9  magazin alimentar  735/18.09.2007
950              Cavalerie nr.66
   SC BOMARED SRL   Timişoara str.Pavlov nr.  magazin alimentar  736/18.09.2007
951                 49
   SC BOMARED SRL    Chişoda str.Nicolae   magazin alimentar  737/18.09.2007
952              Firu nr.46A
   SC BOMARED SRL    Timişoara str.Emile   magazin alimentar  738/18.09.2007
953              Zola nr.92A
   SC ALCONIS RSL     Timişoara     magazin alimentar  739/18.09.2007
954           str.Ardealului nr.12A
   SC NOVA TIM SRL  Timişoara str.Aştrilor  magazin alimentar  741/18.09.2007
955               nr.22
   SC NOVA TIM SRL   Timişoara Calea    magazin alimentar  742/18.09.2007
956            Buziaşului Bl.A1
957
   SC NOVA TIM SRL  Timişoara str.Ripensia  magazin alimentar  743/18.09.2007
958                nr.26
   SC NOVA TIM SRL   Timişoara Calea    magazin alimentar  744/18.09.2007
959            Buziaşului nr.26
   SC ADRIMARI SRL  Timişoara str.Oraviţa  magazin alimentar  748/18.09.2007
960                nr.3
     PF IONESCU    Sânmihaiul Român    magazin alimentar  750/21.09.2007
961   GEORGETA        nr.349A
   SC GILDIANA SRL  Timişoara P-ţa Badea   magazin alimentar  755/21.09.2007
962               Cârţan
    SC COSIDO SRL    Chevereşul Mare    magazin alimentar  758/21.09.2007
963               nr.140B
    SC COMPANIA      Remetea Mare    magazin alimentar  760/21.09.2007
964  RUSTICANA SRL   str.Principală nr.131
965  SC COMPANIA      Remetea Mare    magazin alimentar  761/21.09.2007
966  RUSTICANA SRL    str.a III-a nr.336
    SC COMPANIA   Bucovăţ str.Principală  magazin alimentar  762/21.09.2007
967  RUSTICANA SRL       nr.205
968  AF PEICOV ANA     Periam nr.325    magazin alimentar  763/21.09.2007
    SC ALIN & P     Periam nr.830    magazin alimentar  764/21.09.2007
969  ALPOSTAR SRL
      SC ALIN & P     Periam nr.441      magazin alimentar  765/21.09.2007
970   ALPOSTAR SRL
      SC ALIN & P    Sânnicolaul Mare     magazin alimentar  767/21.09.2007
971   ALPOSTAR SRL   str.Miron Costin nr.1
    SC SADAGLI & CO     Pesac nr.242      magazin alimentar  768/21.09.2007
972      SRL
973  SC MIRAJ-VIO SRL    Periam nr.695      magazin alimentar  769/21.09.2007
      SOCIETATE      Lovrin nr. 208     magazin alimentar  770/21.09.2007
     COOPERATIVĂ
     CONSUMCOOP
974     ASTRA
   SC FLORIALI 2001 SRL   Gotlob nr.542      magazin alimentar  771/21.09.2007
975
    AF CINPOERU       Sânnicolaul Mare    magazin alimentar  772/21.09.2007
976   ANTONELA       str.Avram Iancu nr.18
  SC AGIO-TILED SRL     Lugoj str.Timişorii   magazin alimentar  779/21.09.2007
977                  nr.93
   SC ZAHARIA VLADI-     Coşteiu nr.749    magazin alimentar  781/21.09.2007
978    NERA SRL
    SC MIORIŢA SRL    Lugoj str.Cotu Mic    magazin alimentar  782/21.09.2007
979                 nr.2E
     SC GABZORI     Timişoara str.Sfinţii  magazin alimentar  787/25.09.2007
     SERRAMIR SRL    Apostoli Petru şi Pavel
980                  nr.2
981
    SC ALAFI L.R.SRL   Lugoj str.Cotu Mic    magazin alimentar  786/25.09.2007
982                 nr.89
   SC M.P. SARGASE SRL  Lugoj str.Ceahlăului  magazin alimentar  785/25.09.2007
983                 nr.9
    SC SNACK BAR     Giulvăz nr.250    magazin alimentar  830/28.09.2007
984   GEORGE SRL
    SC DADVERY SRL    Jimbolia str.Theodor  magazin alimentar  838/02.10.2007
985               Aman nr.15
   SC LA MICA TANIA    Comloşu Mare nr.815  magazin alimentar  837/02.10.2007
986     SRL
  SC ADE & CĂLIN SRL  Sânnicolaul Mare     magazin alimentar  835/02.10.2007
987           str.Negru Vodă nr.12
  SC ADE & CĂLIN SRL Sânnicolaul Mare Calea   magazin alimentar  836/02.10.2007
988            lui Traian nr.40
   SC ROLAMAR SRL    Lugoj str.Traian    magazin alimentar  833/02.10.2007
989            Grozăvescu nr.16
  SC ARAMIS GRUP SRL Lugoj str.Dunării nr.7   magazin alimentar  832/02.10.2007
990
   PF MARTIN AURELIA Lugoj str.13 Decembrie   magazin alimentar  795/25.09.2007
991               nr.75
    SC ELMA-FLOR SRL Lugoj str.Semenicului   magazin alimentar  796/25.09.2007
992               nr.36
   SC TOBY FLUOR SRL Lugoj str.Ţesătorilor   magazin alimentar  797/25.09.2007
993                nr.7
    SC BEGA PAM SA Timişoara P-ţa Badea    magazin alimentar  751/21.09.2007
994               Cârţan
    SC REHO VERTRIEB Timişoara str.Sfinţii   magazin alimentar  799/26.09.2007
   IMPORT EXPORT SRL Apostoli Petru şi Pavel
995               nr.32
    SC LUCIA POPALUCA  Izvin str.Principală   magazin alimentar  798/26.09.2007
 996      SNC        nr.88A
     COOPERATIVA DE    Diniaş nr.247     magazin alimentar  801/27.09.2007
       CONSUM
     „CONSUMCOOP
 997    IMPERIAL”
     COOPERATIVA DE   Peciu Nou nr.194     magazin alimentar  802/27.09.2007
       CONSUM
     „CONSUMCOOP
 998    IMPERIAL”
 999  SC HOG-4 EVER SRL Deta str.Victoriei nr.38  magazin alimentar  803/27.09.2007
1000  SC DRAGATEX SRL    Cenei nr.148     magazin alimentar  804/27.09.2007
      SOCIETATE   Giulvăz str.Principală   magazin alimentar  805/27.09.2007
     COOPERATIVA       nr.200
     CONSUMCOOP
1001     GIULVĂZ
1002    SC OZON SRL    Pustiniş nr.155     magazin alimentar  806/27.09.2007
      SC OZON SRL   Stamora Germană     magazin alimentar  807/27.09.2007
1003                nr.182
    SC FARMOLASTA SRL    Cenei nr.66      magazin alimentar  808/27.09.2007
1004
     SC MIDVICHI      Liebling nr.32   magazin alimentar  809/28.09.2007
1005   COMPANY SRL
      SC IVANCA       Gherman nr.137   magazin alimentar  810/28.09.2007
1006   COMIMPEX SRL
1007  COOPERATIVA DE     Sânmartinu Sârbesc  magazin alimentar  811/28.09.2007
1008    CONSUM         Nr.280/B
1009   SC FLOREA SRL       Folea nr.9    magazin alimentar  812/28.09.2007
1010  SC NARCIMIRA SRL    Folea nr.382/B   magazin alimentar  815/28.09.2007
1011   SC FLOREA SRL    Voiteg nr.77   magazin alimentar  813/28.09.2007
1012   SC FLOREA SRL    Denta nr.817   magazin alimentar  814/28.09.2007
1013   SC BRIST AGRI SA   Liebling nr.230  magazin alimentar  816/28.09.2007
1014  SC BLEKY ELA SRL   Checea nr.340   magazin alimentar  818/28.09.2007
      SC GENERAL     Checea nr.529   magazin alimentar  819/28.09.2007
1015  ELECTRIC EXIM SRL
      SC GENERAL     Checea nr.380   magazin alimentar  820/28.09.2007
1016  ELECTRIC EXIM SRL
    SC AISSA LAND SRL   Timişoara     magazin alimentar  821/28.09.2007
1017          str.L.Rebreanu nr.98
1018 SC NEMULESCU SRL Deta str.Victoriei nr.14  magazin alimentar  823/28.09.2007
1019 SC MEHEDINŢI SRL   Liebling nr.967    magazin alimentar  825/28.09.2007
   SC GROAPA LEILOR Ciacova str.Obradovici  magazin alimentar  826/28.09.2007
1020     SRL        nr.66
   SC GROAPA LEILOR  Ciacova str.Cetăţii   magazin alimentar  828/28.09.2007
1021     SRL       nr.34/A
   SC FLORNYC MIXT  Jamu Mare nr 542    magazin alimentar  829/28.09.2007
1022     SRL
    SC BEGA PAM SA   Timişoara B-dul    magazin alimentar  847/04.10.2007
1023            Tinereţii nr.21
    SC OGT COMPANY    Gotlob nr.794    magazin alimentar  849/08.10.2007
1024     SRL
   SC LEAHU M.PERIAM   Periam nr.658    magazin alimentar  850/08.10.2007
1025     SRL
1026  SC RAMICOM SRL    Periam nr.131    magazin alimentar  851/08.10.2007
1027   SC LA BIA SRL   Periam nr.600    magazin alimentar  852/08.10.2007
    SC CIOICA I&I SRL Sânnicolaul Mare      magazin alimentar  853/08.10.2007
1028           str.Decebal nr.28
1029 SC MICUL URS SRL Timişoara str.Lirei nr.5    magazin alimentar  854/08.10.2007
   SC OCTANE CENTER   Timişoara B-dul      magazin alimentar  848/08.10.2007
1030     SRL     Dâmboviţa nr.51
   SC GFV GROUP SRL   Timişoara B-dul      magazin alimentar  862/10.10.2007
1031           Republicii nr.12A
   SC PADES GRUP SRL Timişoara str.Văliug     magazin alimentar  863/10.10.2007
1032              nr.6
1033  SC KARIVI SRL  Timişoara str.Şcolii     magazin alimentar  864/15.10.2007
   SC OMV ROMANIA  Timişoara str-Sever
                nr.1         magazin alimentar  867/16.10.2007
1034 MINERALOEL SRL    Bocu nr 2-4
   SC FDM DODO SRL Stamora Germană nr.72     magazin alimentar  870/18.10.2007
1035
1036  SC CRELASIM SRL    Jamu Mare nr.180    magazin alimentar  871/18.10.2007
1037  SC ALI & CRI SRL    Voiteg nr.83     magazin alimentar  872/18.10.2007
     SOCIETATE     Lenauheim nr.488    magazin alimentar  883/25.10.2007
    COOPERATIVĂ
    CONSUMCOOP
1038   LENAUHEIM
     SC BRANDON      Sânnicolaul Mare    magazin alimentar  884/25.10.2007
1039  COMPANY SRL     str.Timişoara nr.2/A
     SC BRANDON      Sânnicolaul Mare    magazin alimentar  885/25.10.2007
1040  COMPANY SRL     str.Republicii nr.10
     SC BRANDON      Sânnicolaul Mare    magazin alimentar  886/25.10.2007
1041  COMPANY SRL      str.Gh.Lazăr nr.18
     SC BRANDON      Sânnicolaul Mare    magazin alimentar  887/25.10.2007
1042  COMPANY SRL    str.Mihai Viteazul nr.4
    SC BRANDON –TEAM   Cenad nr.1371     magazin alimentar  888/25.10.2007
1043      SRL
       SOCIETATE  Teremia Mică nr.113-   magazin alimentar  890/26.10.2007
      COOPERATIVĂ       114
      CONSUMCOOP
    PODGORIA TEREMIA
1044      MARE
1045   SC ODISEEA SRL  Comloşu Mic nr.266   magazin alimentar  891/26.10.2007
1046    SC RALEX SRL   Grabaţi nr.232    magazin alimentar  892/26.10.2007
      SC COMLOŞ-  Comloşu Mare nr.372   magazin alimentar  894/26.10.2007
1047    CLAUDIA SRL
       SOCIETATE   Teremia Mare nr.75   magazin alimentar  895/26.10.2007
      COOPERATIVĂ
      CONSUMCOOP
    PODGORIA TEREMIA
1048      MARE
     SC ROMIFLOR SRL  Lugoj Cart.Stadion   magazin alimentar  902/30.10.2007
1049               nr.17
    SC GIORGISTIL SRL Lugoj Cart.Stadion   magazin alimentar  903/30.11.2007
1050               nr.55
    AF HOBEAN VIORICA Lugoj Parcul nCopiilor  magazin alimentar  904/30.10.2007
1051                fn
    SC LUPU COMPANY Lugoj str.Bocşei nr.8   magazin alimentar  909/30.10.2007
1052      SRL
     SC BETABELLY-  Lugoj str.A.Mocioni   magazin alimentar  910/30.10.2007
1053     VERO SRL       nr.8
1054    SC MUTZU SRL    Belinţ nr.694    magazin alimentar  911/30.10.2007
    SC EURO-NOVA SRL       Lugoj      magazin alimentar  912/30.10.2007
1055            str.Gen.Dragalina nr.9
    PF ŢÂRLIE PETRU    Traian Vuia nr.94   magazin alimentar  913/30.10.2007
1056    MUGUREL
     AF FRĂTUŢESCU     Brăneşti nr.10    magazin alimentar  914/30.10.2007
1057     VIOREL
     SC MILEDAMA-   Gladna Montană nr.62   magazin alimentar  918/30.10.2007
1058   MONTANA SRL
    SC CRINKLE NEXU   Mâtnicu Mic nr.37    magazin alimentar  919/30.10.2007
1059      SRL
     SC ROMELIA SRL  Nădrag str.Metalurgiei  magazin alimentar  920/30.10.2007
1060                nr.3
      SC CAFINO    Nădrag str.Padeş nr.2  magazin alimentar  921/30.10.2007
    INTERNATIONAL SRL
1061
    SC FRATELIA PAC    Curtea nr.282    magazin alimentar  922/30.10.2007
1062     SRL
    SC FRATELIA PAC    Româneşti nr.45    magazin alimentar  923/30.10.2007
1063     SRL
    SC FRATELIA PAC     Homojdia      magazin alimentar  924/30.10.2007
1064     SRL
     SC COMPANY    Bunea Mare nr.128    magazin alimentar  925/30.10.2007
1065   BIGCOCO SRL
     SC HIMERA SRL    Beregsăul Mare    magazin alimentar  926/31.10.2007
1066               nr.163A
   SC TIOSS COMMERCE   Timişoara str.Perlei  magazin alimentar  927/01.11.2007
1067     SRL          nr.14
    SC OLPE PORO SRL    Timişoara      magazin alimentar  928/01.11.2007
1068           str.1Decembrie nr.6
    SC LAVYRA SRL   Buziaş str.Târgului   magazin alimentar  932/01.11.2007
1069               nr.19
1070 SC ALAVASIA SRL    Sânandrei nr.614    magazin alimentar  934/06.11.2007
   SC M.P. PETROLEUM Timişoara str.Miresei    magazin alimentar  939/12.11.2007
1071  DISTRIBUŢIE SRL      nr.1
     SC COMPANY   Timişoara str.Stuparilor  magazin alimentar  941/12.11.2007
1072   NISTOVAL SRL      nr.47B
1073 AF BIDINEI MARIA     Duboz nr.161     magazin alimentar  947/12.11.2007
1074 AF BIDINEI MARIA    Blajova nr.102    magazin alimentar  948/12.11.2007
1075 AF BIDINEI MARIA     Duboz nr.155     magazin alimentar  949/12.11.2007
     SC DOMIS SRL  Timişoara Aleea CFR    magazin alimentar  950/12.11.2007
1076               nr.17
    SC LUTICOS SRL  Timişoara str.Simion   magazin alimentar  952/16.11.2007
1077             Bărnuţiu nr 79
   SC VEST GHIRO TIE Ghiroda str.Dunărea    magazin alimentar  954/16.11.2007
1078     SRL        nr.179
   SC EUROPEAN LEVEL   Timişoara Calea    magazin alimentar  955/16.11.2007
1079     SRL      Buziaşului nr.34
   SC NYROS CENTER  Timişoara str.Mistral   magazin alimentar  959/16.11.2007
1080     SRL         nr.1
    SC ADSEMA SRL  Timişoara str.Silistra  magazin alimentar  960/16.11.2007
1081               nr.6
    SC CRIN COM SRL  Timişoara str.I.I.Dela  magazin alimentar  962/16.11.2007
1082              Brad nr.32
   SC PIETROSUL SRL  Ghiroda str.Plopilor   magazin alimentar  963/16.11.2007
1083               nr.16
    SC MARKDOR SRL   Timişoara str.Flacăra  magazin alimentar  964/16.11.2007
1084               nr.31
    SC MARKDOR SRL   Ghiroda str.Dunărea   magazin alimentar  965/16.11.2007
1085               nr.41
    SC SEMIR COMPANY  Timişoara str.Naturii  magazin alimentar  966/20.11.2007
1086      SRL         nr.2
      SC PAVILION   Moşniţa Veche nr.   magazin alimentar  967/20.11.2007
1087   CONSTRUCT SRL
1088  SC TALIANDRA SRL Chevereşu Mare nr.29    magazin alimentar  968/20.11.2007
1089  SC MALIN-PAN SRL Lenauheim nr.440     magazin alimentar  971/21.11.2007
    SC DORINDO REGAL Teremia Mare nr.171    magazin alimentar  974/21.11.2007
1090      SRL
    SC DORINDO REGAL Teremia Mare nr.75    magazin alimentar  975/21.11.2007
1091      SRL
    SC DORINDO REGAL   Nerău nr.380      magazin alimentar  976/21.11.2007
1092      SRL
    SC DORINDO REGAL Teremia Mare nr.469    magazin alimentar  977/21.11.2007
1093      SRL
    SC MALEXANA-I SRL  Şandra nr.349     magazin alimentar  978/21.11.2007
1094
    SC COPACUL VERDE    Şandra nr.168    magazin alimentar  979/22.11.2007
1095     SRL
    SC NEVADRINA SRL Şandra Bl.37, Sc.C,    magazin alimentar  980/22.11.2007
1096              Ap.1
   SC BRALEX 2002 SRL Timişoara str.Gh.Lazăr   magazin alimentar  982/22.11.2007
1097              nr.33
   SC BRALEX 2002 SRL Timişoara str.Cloşca    magazin alimentar  983/22.11.2007
1098               nr.2
     SC ALCOM SA   Timişoara strArdealului  magazin alimentar  984/23.11.2007
1099                nr.216
      SC ALCOM SA    Timişoara B-dul    magazin alimentar  985/23.11.2007
1100             Dâmboviţa nr.47
      SC ALCOM SA      Timişoara     magazin alimentar  986/23.11.2007
1101            str.Porumbescu nr.2
     SC OMV ROMANIA    Timişoata Calea    magazin alimentar  989/26.11.2007
1102   MINERALOEL SRL     Aradului fn
     SC TRINIMAR SRL Timişoara str.L.Pasteur  magazin alimentar  994/26.11.2007
1103                nr.40
1104   SC VIOSAN SRL     Ianova nr.86    magazin alimentar  996/28.11.2007
1105  SC LACTITALIA SRL   Izvin DN 6 fn.    magazin alimentar  997/28.11.2007
    SC GELY TAP IMOEX Giroc str.Trandafirilor  magazin alimentar  1.052/06.12.2007
1106      SRL         nr.29
     SC BERA CHIF SRL  Lugoj str.Someşului   magazin alimentar  1.009/29.11.2007
1107                nr.11A
     SC ROBERTINIO   Lugoj str.Făgetului   magazin alimentar  1010/29.11.2007
1108     STYLE SRL       nr.49
1109    SC ALFEN SRL    Coşteiu nr.198    magazin alimentar  1.012/29.11.2007
       AF LAZĂR   Lugoj str.Cotu Mic nr.  magazin alimentar  1.013/29.11.2007
1110                 87
     SC TAGHREED SRL Lugoj str.20 Decembrie   magazin alimentar  1019/30.11.2007
1111               1989 nr.36
      PF GALLMANN  Lugoj str.Sm’rdan nr.24  magazin alimentar  1020/30.11.2007
1112     ANTIŢA
    SC HORIA & CLAUDIU Timişoara str.Andrei   magazin alimentar  1022/30.11.2007
      COMPANY SRL     Şaguna Bl.U2
1113
      SC CALATIS       Nădrag       magazin alimentar  1023/30.11.2007
    PRODOCOM ALIMENT   str.Metalurgiştilor nr.4
1114      SRL
1115  AF PALCONI DORIN     Tomeşti nr 23     magazin alimentar  1024/30.11.2007
     SC CURIAC-PREST     Curtea nr.81      magazin alimentar  1025/30.11.2007
1116      SRL
     SC CURIAC-PREST   Gladna Română nr. 83    magazin alimentar  1026/30.11.2007
1117      SRL
     SC OTIM-HERCULE      Timişoara      magazin alimentar  1027/30.11.2007
1118      SRL      str.Mătăsarilor nr.41
1119  SC FLOR ŞI GAB SRL   Surducu Mic nr.19    magazin alimentar  1029/30.11.2007
1120   SC TIMI FARM SRL   Dumbrava nr.3517A     magazin alimentar  1030/30.11.2007
1121  PF ŞINDEA MONICA     Poieni nr.123     magazin alimentar  1031/30.11.2007
    SC DRAGO FAMILY     Mănăştiur nr.181    magazin alimentar  1032/03.12.2007
1122      SRL
1123   SC GLADIS SRL   Gladna Română nr.98    magazin alimentar  1033/03.12.2007
    SC NEAG ŞI FIUL SRL  Nădrag str.Oţelarilor nr  magazin alimentar  1034/03.12.2007
1124                  98
     SC CALATIS     Gladna Română nr.57    magazin alimentar  1035/03.12.2007
   PRODOCOM ALIMENT
1125     SRL
1126 SC ROMIARMI SRL        Zolt nr.1      magazin alimentar  1036/04.12.2007
   SC ADA-H 2002 SRL    Ghiroda str.Plopilor   magazin alimentar  1041/04.12.2007
1127                 nr.22
    SC ANGE NICOL SRL      Timişoara      magazin alimentar  1043/08.12.2007
1128             str.N.Titulescu nr.27
     SC ALCOM SA      Timişoara      magazin alimentar  1046/06.12.2007
             str.Proclamaţia de la
1129             Timişoara nr.33
      SC ALCOM SA     Timişoara      magazin alimentar  1047/06.12.2007
1130           str.Măslinului nr.11
      SC ALCOM SA     Timişoara      magazin alimentar  1048/06.12.2007
1131           str.Bogdăneştilor nr.2
     SC REZ COMPANY     Timişoara      magazin alimentar  1051/06.12.2007
1132      SRL     str.Brumărele nr.9
       SC ALBA   Timişoara str.I.I.Dela   magazin alimentar  1050/06.12.2007
    INTERNAŢIONAL SRL    Brad nr.1/5
1133
     SC ALCOM SA    Timişoara str.Lidia   magazin alimentar  1055/11.12.2007
1134                nr.89
      SC ALCOM SA  Timişoara str.Martirilor  magazin alimentar  1056/11.12.2007
1135                nr.60
     SC CLAVER SRL   Timişoara str.Iosif   magazin alimentar  1057/11.12.2007
1136              Vulcan nr.2
      SC COLHON   Timişoara str.Holdelor   magazin alimentar  1059/18.12.2007
1137   COMPANY SRL        nr.3
      SC MONDO   Timişoara str.Mareşal C-  magazin alimentar  1060/18.12,2007
1138  DISTRIBUTION SRL   tin. Prezan nr.89
    SC ARAMIS GRUP SRL Timişoara P-ţa Iosefin   magazin alimentar  1062/27.12.2007
1139              toneta nr.3
     SC FIGHTER SRL  Timişoara str.V.Lucaci   magazin alimentar  1063/27.12.2007
1140                nr.10
      SC ALCOM SA   Timişoara str.Intrarea  magazin alimentar  1065/27.12.2007
1141             Doinei nr.23-25
     SC ALCOM SA   Timişoara str.Avram    magazin alimentar  1066/27.12.2007
1142             Imbroane nr.17
    SC MONIMACRIS SRL  Lugoj str.Timişorii   magazin alimentar  1070/07.01.2008
1143                nr.56
1144  SC IMAJUNIOR SRL Lugoj str.Morilor nr.1   magazin alimentar  1074/07.01.2008
    SC SERV MIRGLAD Făget Drumul Gladnei     magazin alimentar  1075/07.01.2008
1145      SRL         nr.16
    SC SERV MIRGLAD Făget Calea Lugojului    magazin alimentar  1076/07.01.2008
1146      SRL         nr.10
    SC SERV MIRGLAD Făget Calea Lugojului    magazin alimentar  1077/07.01.2008
1147      SRL          nr.8
    SC SERV MIRGLAD Făget Calea Lugojului    magazin alimentar  1079/07.01.2008
1148      SRL         nr.22
    SC AGRO-BANAT SA Făget str.1 Decembrie    magazin alimentar  1081/07.01.2008
1149                1918
     SC PRODIMPEX   Făget str.Ştefan cel   magazin alimentar  1082/07.01.2008
1150    GIURGIU SRL     Mare nr.15
     SC MARCOS BOSS Făget str.George Gârda    magazin alimentar  1083/07.01.2008
1151      SRL         nr.64
1152   PF CEREAN IRINA    Coşava nr.171     magazin alimentar  1085/07.01.2008
     SC PAFF-LIN SRL  Giroc str.Trandafirilor  magazin alimentar  1092/17.01.2008
1153                nr.81
    SC IALINA SHOPPING Giroc str.Semenic nr.4B  magazin alimentar  1093/17.01.2008
1154      SRL
     SC RIVERA SRL  Giroc str.Trandafirilor  magazin alimentar  1094/17.01.2008
1155                nr.54
      SC POPASUL     Bulgăruş nr129     magazin alimentar  1095/17.01.2008
1156    MOŢILOR SRL
1157 SC LA ZAHARIA SRL     Bulgăruş nr.181    magazin alimentar  1097/17.01.2008
     SC CAMI-CIOBI-    Bulgăruş nr.297    magazin alimentar  1099/17.01.2008
1158    DOINA SRL
    SC ŢĂROVAN ŞI FIUL  Lenauheim nr.486     magazin alimentar  1101/17.01.2008
1159      SRL
    SC SALMA COMPANY Jimbolia str.Moţilor     magazin alimentar  1102/17.01.2008
1160      SRL        nr.11
1161  SC AGRO-BANAT SA Lugoj str.Siretului nr.2   magazin alimentar  1103/18.01.2008
      SC BRUTĂRIA   Lugoj str.Timişorii    magazin alimentar  1104/18.01.2008
    BANAT L&S SPICUL      nr.68
1162    DE AUR SRL
1163  SC ADAMIANCU SRL    Găvojdia nr.3      magazin alimentar  1106/18.01.2008
    SC FLORY-YULIA SRL Lugoj str.Bucegi nr.13   magazin alimentar  1108/18.01.2008
1164
1165 SC LAGRADIA SRL     Moşţniţa Nouă nr.80   magazin alimentar  1109/18.01.2008
1166 SC LAGRADIA SRL     Moşţniţa Nouă nr.323  magazin alimentar  1110/18.01.2008
   SC IVASKO & POP     Moşniţa Veche nr.262  magazin alimentar  1111/18.01.2008
1167    SRL
   SC LEO & ANGY SRL     Timişoara Calea    magazin alimentar  1114/18.01.2008
1168              Dorobanţilor nr.76
     SC BEGA PAM SA    Timişoara str.Martir  magazin alimentar  1115/18.01.2008
1169              Ioan Buteanu nr.2
     SC LA NUŢI SRL   Timişoara str.T.Edison  magazin alimentar  1116/18.01.2008
1170                 nr.8
    SC BOMARED SRL    Timişoara str.Aştrilor  magazin alimentar  1120/28.01.2008
1171                nr.20/26
     SC RIVERA SRL   Timişoara C.Martirilor  magazin alimentar  1121/28.01.2008
1172                 nr.41
1173 SC MORENA SRL    Făget str.A.Iancu nr.42  magazin alimentar  1122/28.01.2008
1174 SC FRAKAROLI SRL     Răchita nr.20     magazin alimentar  1124/28.01.2008
1175  SC LEMIDO SRL      Bichigi nr.162     magazin alimentar  1125/28.01.2008
   SC TOMONI-FIN SRL   Făget Calea Lugojului   magazin alimentar  1127/29.01.2008
1176                nr.103
1177   PF MOGA ILEANA    Băteşti nr.42     magazin alimentar  1128/31.01.2008
     SC AMBAX SRL  Făget str.Victor Fenesiu  magazin alimentar  1129/31.01.2008
1178                nr.19B
    SC MARTEO FOREST    Drăgşineşti nr.3    magazin alimentar  1131/31.01.2008
1179      SRL
1180   SC URSUL SRL    Dumbrava nr.226     magazin alimentar  1133/31.01.2008
     SC TALIDA SRL    Timişoara Calea     magazin alimentar  1137/04.02.2008
1181             Martirilor nr.33
    SC M.J.M. NEW IDEAS Timişoara str.Liniştei   magazin alimentar  1135/04.02.2008
1182      SRL         nr.4
    SC TOMONI-FIN SRL Făget Calea Lugojului    magazin alimentar  1156/05.02.2008
1183                nr.20
    SC TOMONI-FIN SRL Făget str.C.Brediceanu   magazin alimentar  1155/05.02.2008
1184                 nr.44
    SC TOMONI-FIN SRL Făget Calea Lugojului    magazin alimentar  1154/05.02.2008
1185                nr.18
1186  SC TOMONI-FIN SRL   Bichigi nr.32     magazin alimentar  1153/05.02.2008
1187  SC TOMONI-FIN SRL Făget str.Spitalului nr.4  magazin alimentar  1152/05.02.2008
    SC GERMY COM SRL Jimbolia str. Mărăşeşti    magazin alimentar  1151/05.02.2008
1188                nr.24
1189    SC CIUCU SRL    Pietroasa nr.27     magazin alimentar  1166/13.02.2008
    CONSUMCOOP        Moşniţa Nouă     magazin alimentar  1177/03.03.2008
     TIMIŞOARA
     SOCIETATE
1190  COOPERATIVĂ
   PF TOMA MARIANA         Lugoj      magazin alimentar  1178/03.03.2008
               str.C.Porumbescu nr.40
1191
   SC GAVO VALIDAN     Găvojdia str.Principală  magazin alimentar  1146/05.02.2008
1192    SRL           nr.294
1193 SC TROWESST SRL     Lugoj str.Cloşca nr.37  magazin alimentar  1144/05.02.2008
   SC CRIOPAMA SRL        Timişoara     magazin alimentar  1159/11.02.2008
1194             str.Palmierilor nr.25/B
    SC NAŞU ŞI FINA SRL  Timişoara str.Gheorghe  magazin alimentar  1161/11.02.2008
1195               Ostrogovici nr.7

    SC ALEX MAG SRL       Timişoara     magazin alimentar  1163/11.02.2008
1196              str.Răsăritului nr.36
     SC SILANG SRL    Giroc str.Trandafirilor  magazin alimentar  1165/12.02.2008
1197                  nr.33
    SC ANDCORBO SRL        Timişoara     magazin alimentar  1167/22.02.2008
1198             str.Transilvania nr.6
     SC FROPIN SA        Timişoara     magazin alimentar  1170/25.02.2008
               str.Damaschin Bojincă
1199                  nr.2-4
     SC FROPIN SRL       Dumbrăviţa     magazin alimentar  1173/25.02.2008
1200              str.Fervenţia nr.45
    SC ALKETAS SRL    Giroc str.Dunărea nr.24  magazin alimentar  1175/27.02.2008
1201
    SC IMM IMP.EXP SRL Timişoara str.Martirilor  magazin alimentar  1179/17.03.2008
1202                nr.68
    SC CUZMAN M.M.   Timişoara str.Sfinţii  magazin alimentar  1180/17.03.2008
        SRL    Apostoli Petru şi Pavel
1203                nr.95
    SC FORALYM SRL  Dumbrăviţa str.Sandor   magazin alimentar  1181/17.03.2008
1204              Petofi nr.49
1205  SC LUPMIREC SRL  Recaş str.Horia nr.947   magazin alimentar  1183/17.03.2008
    SC FOCADO MARKET     Timişoara      magazin alimentar  1184/25.03.2008
        SRL    str.Sf.Apostoli Petru şi
1206               Pavel nr.49
1207  SC MASIDIAN SRL    Găvojdia nr.299    magazin alimentar  1185/25.03.2008
    SC DANI& GABI ABC Timişoara str.Martir    magazin alimentar  1190/25.03.2008
1208      SRL    Herman Sporere nr 9
    SC PORTO PETROL  Lovrin str.Principală   magazin alimentar  1201/26.03.2008
1209      SRL        nr.1200
      PF CIURESCU    Mănăştiur nr.131    magazin alimentar  1200/24.03.2008
1210    MARIOARA
    SC MONIMACRIS SRL Lugoj str.Horia nr.1    magazin alimentar  1199/26.03.2008
1211
    PF ARDELEAN IOSIF Coşteiu de Sus nr.151   magazin alimentar  1198/26.03.2008
1212     VASILE
    PF BOGDĂNEL MARIA  Mănăştiur nr.239     magazin alimentar  1195/26.03.2008
1213
   SC PROFI ROM FOOD     Timişoara Calea   magazin alimentar  1192/26.03.2008
1214    SRL         Şagului nr.23
    SC ULTRALINES      Făget str.Ghe.Doja  magazin alimentar  1203/31.03.2008
1215   GROUP SRL          nr.34
   SC HEINRIG IMPEX      Cenad P.C.T.F   magazin alimentar  1216/14.04.2008
1216     SRL
1217 SC GEO & KATY SRL      Parţa nr.10    magazin alimentar  1215/14.04.2008
   SC N.K.O. GROUP SRL  Timişoara str.Liege   magazin alimentar  1214/14.04.2008
1218                nr.2B
     SC FRAN BEN SRL  Timişoara str.Liniştei  magazin alimentar  1222/18.04.2008
1219                nr.11
     SC ANDONNA PAM  Timişoara str.Sfinţii  magazin alimentar  1209/08.04.2008
        SRL    Apostoli Petru şi Pavel
1220                nr.54
    SC GRUESCU OIL CO  Traian Vuia nr.133   magazin alimentar  1230/06.05.2008
1221      SRL
    SC PRO DEEDEE SRL  Sânnicolaul Mare    magazin alimentar  1229/06.05.2008
1222            str.Stadionului nr.28
    SC DEN & GEN COMP  Timişoara str.Liege   magazin alimentar  1234/09.05.2008
1223      SRL         nr.2B
    SC GRECU & GRECU Chişoda str.Belşugului   magazin alimentar  1238/14.05.2008
1224      SRL         nr.27
    SC GRECU & GRECU Timişoara str.Bujorilor  magazin alimentar  1239/14.05.2008
1225      SRL         nr.34
    SC LA MOŞ TRAIAN  Timişoara str.Sever   magazin alimentar  1243/23.05.2008
1226    CULDA SRL      Bocu nr.48
    SC CAMY COSMETICS Timişoara B-dul Cetăţii  magazin alimentar  1245/23.05.2008
1227      SRL         nr.79
     PF STÂNCESCU     Jebel nr.301    magazin alimentar  1250/23.05.2008
1228   VASILE BENONE
     SC AISDOC SRL  Timişoara str.Ecaterina  magazin alimentar  1253/23.05.2008
1229             Teodoroiu nr.2
    SC VICUS NICCIA SRL   Timişoara str.Jules   magazin alimentar  1254/23.05.2008
1230               Verne nr.54
   SC ROXI & MARIA      Pesac nr.328      magazin alimentar  1255/23.05.2008
1231    SRL
   SC UNIVERSILV SRL    Timişoara str.Adam    magazin alimentar  1256/27.05.2008
1232              Gheorghe nr.13/A
     SC EMANUEL     Buziaş str.Ion Vidu nr.2  magazin alimentar  1257/27.05.2008
1233  AREDAMENTE SRL
1234   SC PITIDEN SRL     Jebel nr.832/D     magazin alimentar  1258/27.05.2008
    SC HEINRIG IMPEX    Moraviţa P.C.T.F     magazin alimentar  1259/28.05.2008
1235      SRL
     SC CHRISTAL     Timişoara str.Adam    magazin alimentar  1262/29.05.2008
1236   FIDELITY SRL     Gheorghe nr.13
1237   SC CALETA SRL    Lugoj str.Olari nr.15   magazin alimentar  1265/30.05.2008
    SC VI.DO.LEX SRL   Nădrag str.Tineretului   magazin alimentar  1267/02.06.2008
1238                 nr.2
     SC DIFELVIT SRL   Timişoara str.Albinelor  magazin alimentar  1268/03.06.2008
1239                 nr.4
     SC COMPANY     Timişoara str.Sfinţii   magazin alimentar  1271/10.06.2008
     MIRALEX SRL    Apostoli Petru şi Pavel
1240                 nr.39
   SC LA PASTA PROD    Timişoara str.Divizia 9  magazin alimentar  1272/10.06.2008
1241    SRL         Cavalerie nr.68
    SC SAMIR &        Măguri nr.161     magazin alimentar  1273/10.06.2008
    ALEXANDRA
1242  COMPANY SRL
   SC COV-CRIS SRL     Lugoj str.Vlad Ţepeş   magazin alimentar  1274/10.06.2008
1243                 nr.9
   SC CAMY COSMETICS    Timisoara,         magazin alimentar  1296/18.06.2008
1244     SRL    str.Bogdanestilor,nr. 39
    SC ANCA-MAX SRL  Lugoj str.Cotu Mic      magazin alimentar  1280/12.06.2008
1245              nr.2B
1246 SC ANELS COM SRL    Urseni nr.110        magazin alimentar  1284/17.06.2008
     SC DYDY SRL   Timişoara str.Regele      magazin alimentar  1285/17.06.2008
1247             Carol nr.7
   RADU LĂCRĂMIOARA    Biled nr 53        magazin alimentar  1286/17.06.2008
      GIANINA
1248
     SC ORIMAR SRL    Timişoara str.Atena    magazin alimentar  1289/17.06.2008
1249                nr.7
     SC NOANA SRL    Timişoara str.Recoltei   magazin alimentar  1300/19.06.2008
1250                nr.11
1251   SC PRIDAVIS SRL   Banloc nr.192/B      magazin alimentar  1312/26.06.2008
    SC LYDY & MYHA SRL  Şandra str.Principală    magazin alimentar  1314/27.06.2008
1252                nr.175
   SC LUKOIL ROMANIA    Sânnicolaul Mare     magazin alimentar  1316/27.06.2008
1253     SRL        str.Gării nr.20
   SC LUKOIL ROMANIA    Cenad, Extravilan CF    magazin alimentar  1317/27.06.2008
1254     SRL         7501 şi 7505
1255  SC FLORIL SRL     Bârna, str.-, nr.11   magazin alimentar  1319/27.06.2008
   SC PRODINVA SRL    Timişoara, str.Gheorghe   magazin alimentar  1321 / 30.06.2008
                 Lazăr, nr.42
1256
    SC DELI DONI SRL   Timişoara , str.Macilor,  magazin alimentar  1324 / 02.07.2008
1257                 nr.22
    SC SUPERMARKET   Timişoara str.Nouă, nr.35  magazin alimentar  1326 / 07.07.2008
1258   CAZACU SNC
1259  PF VANCEA MARCEL Ficătari , str. -, nr.113   magazin alimentar  1329 / 08.07.2008
    SC LARO MARKET SRL  Timişoara, str. Ion     magazin alimentar  1330 / 08.07.2008
1260             Neculce, nr.31
   SC MODACAMI SRL     Timişoara, str.      magazin alimentar  1331 din 08.07.2008
1261            A.Demetriade, nr.1
     SC ALDIS SRL  Timişoara, str. Dacilor,    magazin alimentar  1332 din 08.07.2008
1262                nr.1
   SC TIOSS COMMERCE   Timişoara, str. Lidia,    magazin alimentar  1333 din 09.07.2008
1263     SRL          nr.78,
   SC PRIMO LIFE SRL Timişoara, str. Behela,     magazin alimentar  1334 din 09.07.2008
1264                nr.2
   SC TIOSS COMMERCE  Timişoara, str. Aştrilor,    magazin alimentar  1335 din 09.07.2008
1265     SRL          nr.20,
   SC TIOSS COMMERCE  Timişoara, P-ţa Badea     magazin alimentar  1336 din 09.07.2008
1266     SRL         Cârţan
1267  SC EXCESIV SRL  str.C.Porumbescu nr.36     magazin alimentar  1337 din 10.07.2008
   SC CFZ GROUP SRL Dumbrăviţa, str.Pluto, nr.4   magazin alimentar  1338 din 14.07.2008
1268
   SC TRIANGOLO VERDE   Timişoara, str.Albinelor,  magazin alimentar  1339 din 15.07.2008
1269     SRL           nr.97
     SC TORRI SRL     Timişoara, P-ţa Badea   magazin alimentar  1345 din 17.07.2008
1270                 Cârţan
     SC ALINDA SRL    Timişoara, str.Tigrului,  magazin alimentar  1346 din 17.07.2008
1271                  nr.2
1272
    SC BOBUL DE GRÂU    Timişoara, B-dul 16    magazin alimentar  1347 din 18.07.2008
1273     SRL       Decembrie 1989, nr.15
    SC BERJORJINI SRL   Berini, str.Principală,  magazin alimentar  1350 din 18.07.2008
1274                 nr.120
    SC DORCRISER SRL   Topolovăţu Mare        magazin alimentar  1351 din 18.07.2008
1275            str.Principală, nr.313
   SC CRIS SIL CESU SRL   Topolovăţu Mare        magazin alimentar  1352 din 18.07.2008
1276            str.Principală, nr.177
   SC L.K. PAULIN SRL     Dumbrăviţa,        magazin alimentar  1354 din 22.07.2008
              str.Alexandru Petofi,
1277                 nr.19
   SC MENIU ITALIANO   Chişoda Calea Şagului,      magazin alimentar  1355 din 25.07.2008
1278  ROMANIA SRL         nr.223
   SC MIO SENSY SRL  Timişoara, str.Nouă, nr.12    magazin alimentar  1357 din 25.07.2008
1279
      SC VELIO SRL      Timişoara, Calea     magazin alimentar  1359 din 04.08.2008
1280               Martirilor, nr.31
    AF MAGU FELICIAN     Botineşti, str.- nr.83   magazin alimentar  1362 din 05.08.2008
1281   GHEORGHE
   SC SCHNEL & TOLL SRL    Timişoara, str.Apateu    magazin alimentar  1363 din 05.08.2008
1282                  nr.45
    SC SCHNEL & TOLL SRL   Timişoara, str.Stan    magazin alimentar  1364 din 05.08.2008
1283               Vidrighin nr.14-16
    SC B.D.& FAMILY SRL   Dumbrăviţa, str.Zoltan    magazin alimentar  1366 din 05.08.2008
1284                Franyo, nr.6
     SC CEZA L&G SRL    Timişoara, str.Sfinţii   magazin alimentar  1367 din 05.08.2008
                Apostoli Petru şi Pavel,
1285                   nr.2
     SC CLAUDIA &     Găvojdia str.-, nr.291   magazin alimentar  1368 din 05.08.2008
1286  RAMONA 2008 SRL
1287  SC ROBI-NINA SRL     Măguri, str.-, nr.71    magazin alimentar  1373 din 19.08.2008
    SC OMV ROMANIA    Lugoj str.Timişorii, nr.113  magazin alimentar  1375 din 19.08.2008
1288   MINERALOEL SRL
    SC EXPOPREST VIS SRL   Lugoj, str.Dunării, nr.5  magazin alimentar  1377 din 19.08.2008
1289
     PF COSA-DAMSA     Begheiu Mic , str.- nr.15  magazin alimentar  1380 din 19.08.2008
1290    ELISAVETA
    SC BANLOC PARC SRL     Alioş , str.- nr.268   magazin alimentar  1378 din 19.08.2008
1291
     SC FREE IULIA SRL   Timişoara, B-dul      magazin alimentar  1383 din 19.08.2008
1292             Republicii nr.27-29
       SC 3 M SRL   Timişoara, B-dul.16      magazin alimentar  1384 din 19.08.2008
1293            Decembrie 1989, nr.17
      SC EDISON SRL Timişoara, str.Mitropolit    magazin alimentar  1429 din 19.09.2008
1294              Varlaam, nr.5
    SC EURO GILEMN SRL Făget, Calea Bichigiului    magazin alimentar  1385 din 19.08.2008
1295                 nr.3
1296    SC TRANELO SRL  Sinteşti, str.-, nr.160    magazin alimentar  1386 din 19.08.2008
     SC PROFI ROM FOOD Buziaş, str.Principală,    magazin alimentar  1387 din 19.08.2008
1297       SRL       nr.10-12
      SC WU-SHU SRL   Timişoara, Calea      magazin alimentar  1388 din 20.08.2008
1298             Dorobanţilor nr.56
1299   SC CURCUBEUL SRL   Belinţ, str.-, nr.634    magazin alimentar  1392 din 22.08.2008
1300   SC JON NEAGOE SRL Coşteiu, str.-, nr.311     magazin alimentar  1394 din 29.08.2008
       SC MONDO    Timişoara str.Mureş,     magazin alimentar  1397 din 11.09.2008
1301   DISTRIBUTION SRL      nr.1C
1302    SC MIARIS SRL  Calacea, str.-, nr.252     magazin alimentar  1399 din 11.09.2008
    SC CARMEN-EL-BH SRL Timişoara, str.Ardealul     magazin alimentar  1402 din 11.09.2008
1303                 nr.2/6
      SC BRENDYL SRL  Făget, str.Bichigiului,    magazin alimentar  1404 din 11.09.2008
1304                 nr.39
       SC TILOS SRL Făget, Calea Lugojului,     magazin alimentar  1405 din 11.09.2008
1305                 nr.91
      SC REDOL SRL        Timişoara,       magazin alimentar  1407 din 12.09.2008
1306               str.Telegrafului, nr.6
    SC ŞTEFAN-ANTUN SRL    Pogăneşti, str. -, nr.40  magazin alimentar  1420 din 16.09.2008
1307
    SC PAU COMPANY SRL Ohaba Forgaci, str. -, nr.-    magazin alimentar  1421 din 16.09.2008
1308
     SC DALESIS SRL  Coşteiu, str. Principală,    magazin alimentar  1422 din 16.09.2008
1309                nr.309
   SC EMI CIPI 2008 SRL  Lugoj, str. Episcop      magazin alimentar  1423 din 16.09.2008
              Dr.Ioan Bălan, nr.32/A,
1310                 Ap.2
   SC ALBERTO GRUP SRL   Lugoj, str. Coloman      magazin alimentar  1424 din 16.09.2008
1311               Walish, nr.-,
    SC BALANSOAR SRL   Timişoara, str.Flacăra,     magazin alimentar  1427 din 16.09.2008
1312                 nr.32
    SC SIBIANCA SRL  Timişoara str.Sever Bocu     magazin alimentar  1428/17.09.2008
1313                 nr.92
   SC TIOSS COMMERCE   Timişoara str.Zborului,     magazin alimentar  1440 din 22.09.2008
1314      SRL         nr.8-14
     SC PETROM SA   Sânnicolaul Mare, Drumul     magazin alimentar  1445 din 22.09.2008
1315               Saravalei nr.1
   SC CAROL & ANCA SRL   Lugoj, str.Nera, nr.36     magazin alimentar  1448 din 01.10.2008
1316
    SC DA MARYANY SRL    Darova, str.-, nr.391 E   magazin alimentar  1450 din 01.10.2008
1317
1318   SC MARYBEL SRL      Hodos, str.-, nr.65    magazin alimentar  1451 din 02.10.2008
      SC BINI SRL    Lugoj, Spl.Tinereţii, nr.-,  magazin alimentar  1452 din 02.10.2008
1319                 jud.Timiş
      SC PERLA SRL      Timişoara, Calea      magazin alimentar  1457 din 02.10.2008
1320               Buziaşului, nr.32
     SC 27 ROR SRL Dumbrăviţa, str.Ardealul,    magazin alimentar  1460 din 02.10.2008
1321               nr.1/A
   SC RONDONIA IMPEX  Recaş, str.Principală,     magazin alimentar  1461 din 02.10.2008
1322     SRL        nr.261
   SC SEMI GENERAL SRL  Murani, str.-, nr.55      magazin alimentar  1462 din 07.10.2008
1323
1324  SC IOLYCOR SRL    Ghilad, str.-, nr.1008   magazin alimentar  1463 din 08.10.2008
   SC KOVACS & KOVACS    Bucovăţ, str.-, nr.14/B   magazin alimentar  1464 din 13.10.2008
1325     SRL
   SC COMP CHINEZANE    Satchinez, str.-, nr.401  magazin alimentar  1465 din 13.10.2008
1326     SRL
    SC FLORIAN SRL     Chevereşu Mare,      magazin alimentar  1467 din 13.10.2008
1327             str.Principală, nr.277
     SC FLORIAN SRL   Buziaş str.Principală nr.33  magazin alimentar  1466 din 13.10.2008
1328
1329   SC FLORIAN SRL      Bacova nr.189     magazin alimentar  1468 din 13.10.2008
    SC MAR- CORINE SRL      Timişoara,      magazin alimentar  1499 din 24.10.2008
1330             str.Dorobanţilor, nr.D3
     SC CORINEL SRL   Timişoara, str.Burebista,  magazin alimentar  1471 din 14.10.2008
1331                  nr.3-5
1332   SC IMPERA SRL     Timişoara, P-ţa 700,   magazin alimentar  1474 din 17.10.2008
     SC STEIDO SRL     Alioş, str.Principală,   magazin alimentar  1476 din 20.10.2008
1333                  nr.237
    SC DAFI MOTORS SRL     Sânnicolau Mare     magazin alimentar  1480 din 20.10.2008
               str.Nicolae Grigorescu,
1334                   nr.9
    SC EUROAVIPO SA   Jimbolia, str.Republicii,  magazin alimentar  1481 din 20.10.2008
1335                   nr.1
    SC PROFI ROM FOOD   Jimbolia, str.Republicii,  magazin alimentar  1483 din 20.10.2008
1336     SRL            nr.23
    SC LA VALERIU SRL   SC LA VALERIU SRL       magazin alimentar  1485 din 20.10.2008
1337               Bulbuca, nr.10
     AF CĂLDĂRAŞ    Lugoj, str.C.D.Loga, nr.6   magazin alimentar  1486 din 20.10.2008
1338
    SC IOSIDOR COMPANY  Lugoj, str.Ţesătorilor, nr.8  magazin alimentar  1487 din 20.10.2008
1339      SRL
    SC IOSIDOR COMPANY  Lugoj, str.Caransebeşului,   magazin alimentar  1488 din 20.10.2008
1340      SRL           nr.4
    SC IOSIDOR COMPANY   Lugoj, str.Bucegi, nr.13   magazin alimentar  1489 din 20.10.2008
1341      SRL
    SC IOSIDOR COMPANY  Lugoj, str.Cotu Mic, nr.9   magazin alimentar  1490 din 20.10.2008
1342      SRL
    SC IOSIDOR COMPANY  Lugoj, Spl.Sporturilor nr.1  magazin alimentar  1491 din 20.10.2008
1343      SRL
    SC IOSIDOR COMPANY  Lugoj, str.Someşului nr.8   magazin alimentar  1492 din 20.10.2008
1344      SRL
    SC PINTO IMPEX SRL  Lugoj, str.Fundătura     magazin alimentar  1494 din 20.10.2008
1345                 Olari, nr.8
    SC TROPER TRADING    Timişoara, Calea      magazin alimentar  1498 din 23.10.2008
       SRL      Martirilor din 1989, nr.45
1346
     SC PESCOTIM SA    Timişoara, str.Augustin    magazin alimentar  1501 din 27.10.2008
1347                Pacha, nr.1
     SC PRODENIS-    Timişoara, str.Intrarea    magazin alimentar  1505 din 28.10.2008
1348   CONSTRUCT SRL      Sabinei, Bl.B9
     SC CUREA SRL      Gătaia, str.Tudor     magazin alimentar  1506 din 28.10.2008
1349              Vladimirescu, nr.39
     SC CĂTĂLIN ŞI   Timişoara, str.Ismail, nr.8  magazin alimentar  1510 din 31.10.2008
1350   CĂTĂLINA SRL
    SC CĂTĂLIN ŞI    Cerneteaz str.Principală   magazin alimentar  1512 din 31.10.2008
1351  CĂTĂLINA SRL         nr.98
   SC MIRAJUL MOŢILOR    Margina, str.-, nr.159    magazin alimentar  1514 din 03.11.2008
1352     SRL
   SC VIO-PRED-EST SRLFăget, Calea Bichigiului,     magazin alimentar  1515 din 03.11.2008
1353               nr.61
1354  SC GHE-JONI SRL  Răchita, str.-, nr.154      magazin alimentar  1516 din 03.11.2008
   SC PANE QUOTIDIANO Timişoara, str.C.D.Loga,      magazin alimentar  1518 din 03.11.2008
1355    S.A.S         nr.52
    SC MICAADY SRL   Timişoara, B-dul        magazin alimentar  1520 din 06.11.2008
            Revoluţiei din1989, nr.13
1356
1357  SC INVERNO SRL    Lugoj, str.Bocşei, nr.16,   magazin alimentar  1524 din 10.11.2008
   Î.F. PINTEA CIPRIAN   Pesac, str.-, nr.659    magazin alimentar  1525 din 10.11.2008
1358     GABRIEL
   SC NELONIS COM SRL    Timişoara, str.Calea     magazin alimentar  1531 din 12.11.2008
1359              Buziaşului, nr.-,
    SC CĂTĂLIN ŞI    Giarmata, str.Principală,   magazin alimentar  1533 din 14.11.2008
1360  CĂTĂLINA SRL         nr.42
    SC CĂTĂLIN ŞI    Giarmata, str.Principală,   magazin alimentar  1534 din 14.11.2008
1361  CĂTĂLINA SRL         nr.527
    SC CĂTĂLIN ŞI     Giarmata, str.Morii,     magazin alimentar  1535 din 14.11.2008
1362  CĂTĂLINA SRL         nr.853
    PF CADAR AUREL    Timişoara, str.Dr.Grigore   magazin alimentar  1537 din 14.11.2008
                 T.Popa, nr.11
1363
    SC DEMIRIS SRL   Timişoara, str.Lotus, nr.21  magazin alimentar  1539 din 17.11.2008
1364
    SC MELART SRL    Cărpiniş, str. a IV-a, nr.43  magazin alimentar  1543 din 18.11.2008
1365
1366   SC IASMI SRL    Izvin, str.-, nr.163     magazin alimentar  1547 din 20.11.2008
     SC SANTO   Cenad, str.-, nr.-, P.C.T.F    magazin alimentar  1545 din 28.11.2008
1367 INTERNATIONAL SRL
     SC MONDO      Timişoara, str.1       magazin alimentar  1551 din 21.11.2008
1368 DISTRIBUTION SRL   Decembrie, nr.90A
    SC CĂTĂLIN ŞI  Pişchia, str. Principală,    magazin alimentar  1533 din 14.11.2008
1369  CĂTĂLINA SRL        nr.42
   SC PHONIX- ROZ SRL Timişoara str.Venus, nr.17    magazin alimentar   1552/21.11.2008
1370
1371  SC MOND-DANY SRL     Lugoj, str.Tudor     magazin alimentar  1553 din 24.11.2008
                Vladimirescu, nr.57
1372   SC VAMOLINA SRL   Niţchidorf, str.-, nr.270  magazin alimentar  1555 din 10.12.2008
    SC ADNANA & SEBI SRL  Lugoj, str.Al.Mocioni,   magazin alimentar  1557 din 10.12.2008
1373
   SC BORODINO M&V&N Traian Vuia, str.-, nr.30     magazin alimentar  1561 din 10.12.2008
1374     SRL
   SC BORODINO M&V&N Dumbrava, str.-, nr.386/A     magazin alimentar  1562 din 12.12.2008
1375     SRL
   PF NOTIGAN RAMONA Făget, Calea Lugojului,      magazin alimentar  1564 din 12.12.2008
1376    CRISTINA        nr.62
   SC LERINT-COMGOLD   Săceni, str.-, nr.3,     magazin alimentar  .1565 din 12.12.2008
1377     SRL
     SC ALDIS SRL      Timişoara,        magazin alimentar  1566 din 12.12.2008
1378            str.I.Văcărescu, nr.35
1379  SC COMDANY SRL   Lugojel, str.-, nr.99,    magazin alimentar  1567 din 12.12.2008
   SC JOB & BUSINESS SRL Coşava, str.-, nr.32/A     magazin alimentar  1571 din 12.12.2008
1380
    SC BOG-RAM-STEL SRL  Făget, str.Avram Iancu,   magazin alimentar  1572 din 12.12.2008
1381                   nr.2
    Î.I. IOSIM NISTORELA   Iohanisfeld, str.-, nr.106,  magazin alimentar  1575 din 12.12.2008
1382
     SC BIONICA SRL   Făget, Calea Lugojului,     magazin alimentar  1577 din 12.12.2008
1383                  nr.14,
    SC RELVIO- LINA SRL Timişoara, str.Pindului,     magazin alimentar  1578 din 12.12.2008
1384                  nr.2
     SC VISMAT DELIZIA   Timişoara, Calea       magazin alimentar  1579 din 12.12.2008
1385       SRL       Martirilor, nr.16
      SC HUGOM SRL   Făget, Calea Lugojului,     magazin alimentar  1580 din 12.12.2008
1386                  nr.76,
1387    SC LASDAL SRL  Mănăştiur, str.-, nr.237     magazin alimentar  1582 din 15.12.2008
      SC AGROBANAT-   Făget, str.1 Decembrie     magazin alimentar  1583 din 15.12.2008
1388     VESTCOM SRL      1918, nr.12
      SC WESLEY SRL   Chişoda, str.Primăverii,     magazin alimentar  1584 din 16.12.2008
1389                  nr.33
     SC AMFIPOLIS SRL  Timişoara, str.Drubeta,     magazin alimentar  1585 din 16.12.2008
1390                  nr.95
       SC BIS SRL  Timişoara, str. Ştefan cel    magazin alimentar   1588 din 19.12.2008
1391               Mare, nr.19 B
    SC LARA & ANDRE SRL Buziaş, str. Principală,      magazin alimentar   1589 din 19.12.2008
1392                  nr.13
     SC ESTONIQUE SRL  Lugoj, str.Banatului, nr.2    magazin alimentar   1595 din 29.12.2008
1393
1394   SC MIGERO SRL     Timişoara, str.Luncani,   magazin alimentar  Nr. 1.596 din 31.12.2008
                     nr.58
    PF MURARIU RAFAELA     Răchita nr.358/B      magazin alimentar  1.597 din 31.12.2008

    SC LAVY & SORY SRL Lugoj, str. Mocioni, nr.37     magazin alimentar  1.599 din 12.01.2009
    SC SISI-MAR SRL  Făget, Calea Lugojului,      magazin alimentar  1.600 din 12.01.2009
                  nr.42
    SC PĂSTOREL SRL  Timişoara, str.Divizia 9     magazin alimentar  1.611 din 02.02.2009
1395             Cavalerie, nr.68
   SC CRISTORO-IMPORT-   Timişoara, Calea       magazin alimentar  1.612 din 02.02.2009
1396   EXPORT SRL     Buziaşului, nr.98
1397   AF TRIP DOREL   Vucova, str.-, nr.211      magazin alimentar  1.613 din 02.02.2009
   SC NEAGOE COMPANY      Timişoara,         magazin alimentar  1.614 din 02.02.2009
1398     SRL     str.Pomiculturii, nr.17
    SC MID- SENDI SRL Timişoara, str.Ion Slavici,    magazin alimentar  1.615 din 02.02.2009
1399                nr.25
   SC OTTO TRANS SRL    Timişoara, B-dul       magazin alimentar  1.619 din 03.02.2009
1400             Dâmboviţa, nr.65
1401   SC AFITAR SRL    Nerău, str.- nr.182      magazin alimentar  1.624 din 04.02.2009
1402   SC AFITAR SRL    Nerău, str.- nr.29       magazin alimentar  1.623 din 04.02.2009
    SC ANGIMAG SRL    Timişoara, B-dul       magazin alimentar  1.622 din 04.02.2009
1403             Dâmboviţa nr.60
     SC LUCRIS SRL  Timişoara, str.Ion Barac,     magazin alimentar  1.640 din 11.02.2009
1404               nr.15A
   SC AVICOLA BUZIAŞ  Timişoara, str.Borzeşti,     magazin alimentar  1.641 din 11.02.2009
1405     SRL         nr.29 B
   SC WHY- NOT RD SRL Peciu Nou , str.-, nr.167     magazin alimentar  1.638 din 10.02.2009
1406
    SC AGROBANAT-     Lugoj , Spl.Morilor, nr.4   magazin alimentar  1.649 din 18.02.2009
1407   VESTCOM SRL
    SC AGROBANAT-     Lugoj , str.Siretului, nr.2  magazin alimentar  1.650 din 18.02.2009
1408   VESTCOM SRL
    SC ROVIADRI SRL    Timişoara, str.Herodot,   magazin alimentar  1.661 din 03.03.2009
1409                  nr.20
     SC AGROBANAT    Buziaş, P-ţa Victoriei, nr.2  magazin alimentar  1.664 din 03.03.2009
1410    VESTCOM SRL
     SC VEROMEN SRL    Timişoara, str.Samuil    magazin alimentar  1.666 din 03.03.2009
1411                Sagovici, nr.115
     SC LEHACI SRL       Timişoara,       magazin alimentar  1.642 din 11.02.2009
1412              str.Pomiculturii, nr.40
    SC DENIS - SAN SRL  Timişoara, str.Frunzei,    magazin alimentar  1.670 din 12.03.2009
1413                  nr.16
    SC BONA MATINA SRL   Timişoara, str.Ardealul,   magazin alimentar  1.671 din 12.03.2009
1414                  nr.2/6
    SC BONA MATINA SRL   Timişoara, str.I.Barac,    magazin alimentar  1.672 din 12.03.2009
1415                  nr.16
    SC BONA MATINA SRL   Timişoara, str.Văliug,    magazin alimentar  1.673 din 12.03.2009
1416                  nr.15
1417   SC SOVIAN SRL  Sârbova str.Principală       magazin alimentar  129/04.04.2007
1418   SC SOVIAN SRL   Hitiaş str.Principală      magazin alimentar  128/04.04.2007
1419  SC VELSATIS SRL     Timişoara          magazin alimentar  133/04.04.2007
     SC AMALIA SRL  str.Albăstreleor nr 55
              Timişoara str.Tata       magazin alimentar  132/04.04.2007
1420              Oancea nr1
1421   SC SOVIAN SRL   Timişoara str.Ion        magazin alimentar  62/16.03.2007
    SC BRUMĂREL SRL    Mihalache nr1
              Lugoj str.Valentin       magazin alimentar  140/04.04.2007
1422              Rosada nr 32
1423  SC NOVA-CELSIUS    Birda nr.35 A         magazin alimentar  138/04.04.2007
1424      SRL
     SC NAOBIRA SRL     Birda nr 31         magazin alimentar  137/04.04.2007
1425  SC CUREA COMPANY Gătaia str.Republicii        magazin alimentar  136/04.04.2007
     SC ROMPETROL
        SRL   Timişoara str.Divizia 9
                 nr124 A          magazin alimentar  207/13.04.2007
1426   DOWNSTREAM SA    Cavalerie nr68
1427    SC LOBICA SRL  Ghiroda str.Ialomiţa       magazin alimentar  213/17.04.2007
                  nr65
   SC DOU NENIX IMP-EXP Ghiroda str.Ceahlăului       magazin alimentar  212/17.04.2007
1428     SRL         nr12
   SC DOU NENIX IMP-EXP Ghiroda str.Victoriei        magazin alimentar  211/17.04.2007
1429     SRL         nr89
    SC KAUFLAND     Timişoara str.Damaschin Bojincă   supermarket    327/18.05.2007
1430
1431  ROMANIA SCS           Nr.2-4

     SC COLHON     Timişoara str.Mureş nr       supermarket    482/19.07.2007
1432  COMPANY SRL          1E
    SC ARTIMA SA      Lugoj str.Nicolae        supermarket    323/15.05.2007
1433               Bălcesu nr.5
     SC KAUFLAND    Timişoara str.Gh.Lazăr       supermarket    314/12.05.2007
1434   ROMANIA SCS         nr.26
    SC MGV DISTRI-       Timişoara          supermarket    708/30.08.2007
1435    HIPER SA      str.Demetriade nr.1
    SC METRO CASH &     Timişoara Calea         supermarket    732/04.09.2007
1436   CARRY SRL     Torontalului DN 344
      SC REAL     Chişoda Calea Şagului        supermarket    936/07.11.2007
    HYPERMARKET         nr.223
1437   ROMANIA SRL
    SC PLUDI MARKET       Lugoj            supermarket    1205/02.04.2008
       SRL      str.Caransebeşului
1438                nr.2A
    SC NEMIDA SRL    Lugoj str.N.Titulescu       magazin carne   199/12.04.2007
1439                nr16
    SC CIREŞAN SRL    Lugoj str.Primăverii        magazin carne   244/21.04.2007
1440                nr39
     SC AGIL SRL     Timişoara str.Iancu        magazin carne   252/24.04.2007
1441             Văcărescu nr.28
     SC ALDIS SRL  Timişoara str.Divizia 9   magazin carne  338/23.05.2007
1442           Cavalerie nr.68
     SC FAVI-GAB SRL Timişoara str.Divizia 9   magazin carne  345/24.05.2007
1443           Cavalerie nr.68
     SC AMBAX SRL  Jimbolia str.Republicii   magazin carne  451/16.06.2007
1444               nr.40
    SC SMITHFIELD PROD Timişoara str.Polonă    magazin carne  651/07.08.2007
1445      SRL         nr.4
    SC NIRVANA AGRO   Lugoj str.George     magazin carne  794/25.09.2007
1446   COM PROD SRL     Coşbuc nr.7
     SC GILENA SRL Lugoj P-ţa G.Coşbuc fn    magazin carne  1.011/29.11.2007
1447
     SC CARNEXIM        Timişoara     magazin carne  1240/14.05.2008
1448    BANAT SRL     str.I.Văcărescu nr.39
    SC CAVARANTANA   Lugoj, Spl.Tinereţii,   magazin carne  1449 din 01.10.2008
1449   COMPANY SA        nr.131
     SC ZIPROMIRA  Lugoj, str.Bucegi, nr.34   magazin carne  1522 din 06.11.2008
1450   COMPANY SRL
     SC ZIPROMIRA  Lugoj, P-ţa G.Cosbuc, fn   magazin carne  1523 din 06.11.2008
1451   COMPANY SRL
   SC TRIDELIS COMPANY Sânnicolaul Mare, str.1   magazin carne  1581 din 15.12.2008
1452     SRL     Decembrie 1918, nr.18
1453    SC AGIL SRL  Timişoara, Piaţa Giroc     rulote       86/
1454    (desf. carne)     nr. 1                 3/27/2007
1455  SC FOOD LAND SRL Timişoara str.Arieş nr.9    rulote    109/04.04.2007
1456    SC AGIL SRL  Timişoara, str.Ştiinţei    rulote       130/
1457    (desf. carne)   colţ cu B-dul                4/4/2007
1458    SC AGIL SRL     Timişoara,        rulote    582/27.07.2007
1459    (desf. carne)  str.Lotusuluinr.2
   SC PENSIUNEA MUGUR Timişoara, str.A.Mocioni,  rulote  1528 din 11.11.2008
1460     SRL          nr.6
1461  SC DUMERA SRL  Racoviţa, str.-, nr.312  rulote  1594 din 23.12.2008
n
                   LISTA UNITĂŢILOR DE VÂNZARE CU AMĂNUNTUL DE PRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ ÎNREGISTRATE SANITAR VETERINAR
                          LIST OF ANIMAL PRODUCTS RETAIL ESTABLISHMENTS SANITARY VETERINARY REGISTERED

Unităţi cu alte activităţi supuse înregistrării sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi controlului sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor
                                Units performing other activities subject to sanitary veterinary and food safety registration and control

NR.            DENUMIRE/NAME                           ADRESA/ADDRESS                CATEGORIE UNITATE/
                                                                       TYPE OF UNIT
 1      SC PROMAGNUM CATERING SRL                      Timişoara, str. Gh. Lazăr nr. 36/ 3
                                                                          catering
 2          SC STAR SELECT SA                    Timişoara, str. Al. Vaida Voievod nr. 1              catering

 3         SC TEAM SYNED SRL                       Timişoara str.Cermena nr.22                  catering
 4        SC TITAN EDILITARA SRL                     Timişoara str.Iosif Bulbuca nr.156                catering
 5           SC GERECO SRL                       Timişoara P-ţa Sarmisegetuza nr.9                catering
 6         SC THALIA SUD SRL                      Timişoara B-dul Sudului nr.10-14                 catering
 7         SC ILLINOIS COM SRL                        Timişoara str.Gloriei nr.18                 catering
 8        SC EXPRES CATERING SRL                        Giarmata Vii ( aeroport)                  catering
 9          SC ASVA NOF SRL                       Timişoara P-ţa Badea Cârţan nr.7                 catering
 10        SC FARMACIA VLAD SRL                     Timişoara str.Martir Dan Carpin nr.8               catering
 11           SC ŢEPEŞ SRL                        Timişoara str.Albinelor nr.5                 catering
 12          SC ETRUSCA SRL                     Timişoara B-dul Eroilor de la Tisa nr.39               catering
 13           SC DORNA SRL                      Timişoara str.Martir Ioan Stanciu nr.2               catering
 14        SC MONROVIA IMPEX SRL                      Timişoara B-dul Dâmboviţa nr.49                 catering
 15          SC PANASPIT SRL                        Timişoara str.Zarand nr.11A                  catering
 16       SC HAPPY CHICKEN H.D.SRL                       Timişoara str.Macilor nr.1                  catering
 17           SC COSEI SRL                      Dumbrăviţa str.Octavian Goga nr.44                catering
 18       SC MANITARIS COMPANY SRL                     Timişoara str.Ştefan Stâncă nr.70                catering
 19          SC SIMO CAR SRL                    Sat Giroc,com.Giroc.str.Gospodarilor ,nr.13              catering
20         SC DO SRL         Giarmata, incinta Aeroport, nr.1    catering
21      SC HGBM COMPANY SRL       Timişoara str.I.H.Rădulescu, nr.1A   catering
22 SC BEGA TURISM SA             Timişoara, str.Mărăşeşti nr.1-3     catering
23  SC IES ITALIA ESPRESSO SYSTEM SRL         Timişoara,
                          str. Buziaşului nr. 77       depozit
24  ♦♦♦♦ SC OVERSEAS GROUP IMPEX SRL      Timişoara str. Sulina nr. 3     depozit
       UNITATE ÎNCHISĂ
25     SC ASTRAL IMPEX SRL        Timişoara str.Sever Bocu nr 2     depozit

26   ♦♦♦♦ SC DECAR DISTRIBUTION SRL     Timişoara str.Al.Macedonski nr 6    depozit
        UNITATE ÎNCHISĂ
27     SC RANDLER GROUP SRL       Timişoara Calea Buziaşului nr 126    depozit
28    ♦♦♦♦SC K & M GROUP FAMILY    Timişoara str.Mareşal C-tin Prezan nr 146  depozit
         DISTRIBUTION
       SRL UNITATE ÎNCHISĂ
29     SC BURG INFAILIBIL SRL       Lugoj str.Memorandului nr.2      depozit
30       SC NERTHUS SRL              Timişoara          depozit
                          Str.Ardealului nr.70
31       SC MAGNET SRL          Timişoara str.Preyer nr 40      depozit
32  ♦♦♦♦SC DADA`S INTERNAŢIONAL SRL     Timişoara str.C.Porumbescu nr96     depozit
        UNITATE ÎNCHISĂ
32      SC PINTO IMPEX SRL        Timişoara str.Mureş nr109       depozit
33   SC MERCANTIL DISTRIBUTION SRL      Lugoj str.Memorandului nr2       depozit
34      SC FRIGO DEPO SRL      Timişoara str.Prof.Anton Kathrein nr5   depozit
35     SC AGROCOMPANY SRL         Timişoara str.Buziaşului nr.6     depozit

36       SC KHUNTOP SRL          Lugoj str.Jabărului nr82       depozit
37    SC TABCO CAMPOFRIO SRL       Timişoara Calea Buziaşului nr 6     depozit
38    ♦♦♦♦SC STENYON COMP SRL       Timişoara Calea Buziaşului nr 6     depozit
38                       Timişoara Calea Buziaşului nr 6     depozit
        UNITATE ÎNCHISĂ
39      SC RELAD PHARMA SA        Timişoara str.Mareşal C-tin Prezan    depozit
40    SC SAMA MATAR INVEST SRL    Timişoara str.Martir Radu Constantin nr. 8  depozit
41       SC ALIMENTA SA        Timişoara str.Al.Macedonski nr 6     depozit
42       SC AVE IMPEX SRL              Timişoara          depozit
                         str.Martir C-tin Radu nr.7
43       SC BETTY ICE SRL         Dumbrăviţa str.Conac nr.33      depozit
44       SC SPIRIDUŞ SRL         Făget Calea Lugojului nr.6      depozit
45    SC FRIESLAND ROMANIA SA       Timişoara str.Anton Khatrein nr.5    depozit
46      SC LACTAPROD SRL          Timişoara C.Buziaşului nr.6      depozit
47  SC MARATHON DISTRIBUTION GROUP SRL   Timişoara str.Divizia 9 Cavalerie nr.66  depozit

48      ♦♦♦♦ SC UMCS GROUP SRL      Dumbrăviţa str.Principală nr. 10A    depozit
         UNITATE ÎNCHISĂ
49         SC ALDIS SRL      Timişoara str.Divizia 9 Cavalerie nr 68  depozit
50   SC ELGEKA FERFELIS ROMANIA SRL     Timişoara Calea Buziaşului nr.6     depozit
          SC BONITO SRL        Timişoara str.Macedonski nr.6      depozit
51      SC IUNONA GEMINA SRL        Lugoj str.Panait Cerna nr.1      depozit
52    SC TNUVA ROMANIA DAIRIES SRL     Timişoara str.Ovidiu Cotrus nr.12    depozit
       SC DORNA LACTATE SA        Timişoara str.Antenei nr.4      depozit
53   SC NORDIC IMPORT EXPORT Co SRL          Izvin nr.249         depozit
54        SC GELL-COR SRL        Timişoara str.Macedonski nr.6
55  SC EUROCAS TEHNICA ALIMENTARA SRL      Lugoj str.Jabărului nr.82      depozit
56  SC INTERTRADE DISTRIBUŢIE PRODUSE    Timişoara str.Macedonski nr.6      depozit
         ALIMENTARE SRL
57      ♦♦♦ SC AGRO-BANAT SRL         Lugoj Spl.Morilor nr.4       depozit
         UNITATE ÎNCHISĂ
58    SC INTERBRANDS MARKETING &           Dumbrăviţa          depozit
         DISTRIBUTUIN SA
58  SC INTERBRANDS MARKETING &                          depozit
       DISTRIBUTUIN SA         DJ 691 km 7+142
59    SC SMITHFIELD PROD SRL      Timişoara str.Polonă nr.4        depozit
60      SC PINTO IMPEX SRL    Timişoara Calea Lipovei Stand nr.12     depozit
61      SC MACROMEX SRL        Timişoara str.Antenei nr.4        depozit
62  SC HO.RE.CA FOOD SERVICE SRL   Timişoara str.Al.Macedonski nr.6      depozit
63       SC ION MOS SRL        Timişoara str.Edison nr1        depozit
64      SC HERIK DEAS SRL      Jimbolia Calea Timişorii nr.17       depozit
65    ♦♦♦ SC RADAN IMPEX SRL     Timişoara str.Amurgului nr.1       depozit
       UNITATE ÎNCHISĂ
66  SC DISTRICARM DISTRIBUTION SRL    Timişoara str.Macedonski nr.6       depozit
67     SC TOP GEL PROD SRL         Lugojel-Găvojdia          depozit
                          Parcela 410
68    SC VAVIAN PHARMA SRL     Timişoara str.Doaconu Coresi nr.21     depozit
69     SC FM ROMANIA SRL        Chişoda DN 59 km 8+550         depozit
70  SC NESTLE ICE CREAM ROMANIA SRL   Timişoara str.Buziaşului nr 11C      depozit
71                     Dudestii noi ,comDudestii        depozit
       FM ROMANIA SRL        noi,DN6km,570+190,dreapta
72    SC FRESH FOOD COMPANY SRL    Timişoara str.Ovidiu Cotrus, nr.24/A    depozit
73    SC KLG EUROPE LOGISTICS SRL   Remetea Mare, DN 6 km 546+400       depozit
74     SC OTZ SW LOGISTICS SRL   Remetea Mare, DN6 km 546+400, nr.636,    depozit
75     SC GABISI COMPANY SRL    Timişoara, str. Divizia9 Cavalerie, nr.68  depozit
76      SC BILEXIM TIM SRL    Timişoara, str.Divizia 9 Cavalerie, nr.68  depozit
        (DEPOZIT OUĂ)
77   SC MENIU ITALIANO ROMANIA SRL    Lugoj str.Simion Bărnuţiu, nr.4     depozit
78         SC C+C SA         Timişoara, str.Sulina, nr.15      depozit
79   SC WHITELAND LOGISTICS SRL,     Timişoara, str.Sulina, nr.6,      depozit
80       SC INGREDIA SRL        Timişoara, str.Polonă, nr.2      depozit
81     SC INTER CONECTER SRL            Săcălaz           depozit
81  SC INTER CONECTER SRL                  depozit
               TRUP A-FERMA ZOOTEHNICA
82  SC ALPIN 57 LUX SRL   Dudeştii Noi, Zona industrială  depozit
                   Pagina 8/8
EGISTRATE SANITAR VETERINAR
RY REGISTERED

alimentelor
ation and control
          Numărul de înregistrare şi data înregistrării/
             Registration date and number
                  VA-TM-14/
                   2/9/2007
                 VA-TM-189/
                  4/12/2007
               VA-TM-90/27.03.2007
               VA-TM-326/18.05.2007
               VA-TM-310/10.05.2007
               VA-TM-579/27.07.2007
               VA-TM-250/24.04.2007
               VA-TM-661/09.08.2007
               VA-TM-670/14.08.2007
               VA-TM-691/21.08.2007
               VA-TM-775/21.09.2007
               VA-TM-844/04.10.2007
               VA-TM-855/08.10.2007
               VA-TM-937/07.11.2007
              VA-TM-1053/06.12.2007
              VA-TM-1207/07.04.2008
              VA-TM-1213/08.04.2008
              VA-TM-1263/29.05.2008
              VA-TM-1310/26.06.2008
VA-TM-1342 din 16.07.2008
VA-TM-1400 din 11.09.2008
VA-TM-1435 din 19.09.2008
   VA-TM-25/
   2/19/2007
   VA-TM-77/
   3/16/2007
 VA-TM-474/10.07.2007

 VA-TM-237/19.04 2007

 VA-TM-218/18.04.2007
 VA-TM-165/04.04.2007


 VA-TM-184/12.04.2007
 VA-TM-154/04.04.2007

 VA-TM-161/04.04.2007
 VA-TM-163/04.04.2007

 VA-TM-309/09.05.2007
 VA-TM-169/04.04.2007
 VA-TM-268/04.05.2007
 VA-TM-298/09.05.2007

 VA-TM-274/07.05.2007
 VA-TM-273/07.05.2007
 VA-TM-291/08.05.2007
VA-TM-291/08.05.2007

VA-TM-272/04.05.2007
VA-TM-270/ 04.05.2007
VA-TM-269/04.05.2007
VA-TM-271/04.05.2007

VA-TM-337/23.05.2007
VA-TM-381/31.05.2007
VA-TM-543/19.07.2007
VA-TM-593/27.07.2007
VA-TM-555/27.07.2007

VA-TM-554/27.07.2007

VA-TM-339/23.05.2007
VA-TM-458/16.06.2007
VA-TM-267/03.05.2007
VA-TM-466/16.06.2007
VA-TM-634/01.08.2007
VA-TM-730/04.09.2007
VA-TM-430/15.06.2007
VA-TM-705/28.08.2007
VA-TM-783/21.09.2007
VA-TM-609/27.07.2007

VA-TM-831/02.10.2007

VA-TM-861/10.10.2007
 VA-TM-861/10.10.2007

 VA-TM-865/16.10.2007
 VA-TM-953/16.11.2007
VA-TM-1.002/29.11.2007
VA-TM-1058/11.12.2007
VA-TM-1117/18.01.2008
VA-TM-1148/05.02.2008
VA-TM-1191/25.03.2008

VA-TM-1204/01.04.2008
VA-TM-1217/14.04.2008

VA-TM-1223/18.04.2008
VA-TM-1224/18.04.2008
VA-TM-1252/23.05.2008

 VA-TM-1348/18.07.08
VA-TM-1308/25.06.2008
VA-TM-1389 din 20.08.2008
VA-TM-1393 din 29.08.2008
VA-TM-1416 din 12.09.2008
VA-TM-1482 din 20.10.2008

VA-TM-1544 din 18.11.2008
VA-TM-1541 din 18.11.2008
VA-TM-1.606 din 29.01.2009
VA-TM-1.608 din 02.02.2009
VA-TM-1.667 din 03.03.2009
VA-TM-1.667 din 03.03.2009

VA-TM-1.675 din 12.03.2009

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:426
posted:9/1/2011
language:Romanian
pages:206