prema_RS by yaofenji

VIEWS: 6 PAGES: 19

									                  Vizni reţim stranih drţava
                prema drţavljanima Republike Srbije

Napomena: za detaljnija objašnjenja u vezi ulaska i boravka u strane drzave, molimo da konsultujete
ovde dostupne sajtove njihovih nadleznih organa.

ALBANIJA                      www.mfa.gov.al
Diplomatski i sluţbeni pasoši            Viza nije potrebna
Obični pasoši i druge putne isprave         Viza nije potrebna
                          Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza
ALŢIR                        www.mae.dz
Diplomatski i sluţbeni pasoši            Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave         Potrebna viza
                          Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza.
ANDORA                       www.andorra.be
Diplomatski i sluţbeni pasoši            Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu
                          od šest meseci
Obični pasoši i druge putne isprave         Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u
                          periodu od šest meseci
                          Za nosioca putnog lista u tranzitu nije neophodna viza
ANGOLA                       www.mirex.gv.ao
Diplomatski i sluţbeni pasoši            Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave         Potrebna viza
                          Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza
ANTIGVA I BARBUDA                  www.ab.gov.ag


Diplomatski i sluţbeni pasoši            Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave         Potrebna viza
ARGENTINA                      www.mrecic.gov.ar
Diplomatski i sluţbeni pasoši            Viza nije potrebna za turistički boravak do 3
                          meseca
Obični pasoši i druge putne isprave         Viza nije potrebna za turistički boravak do 3
                          meseca
                          Za nosioca putnog lista u tranzitu potrebna je viza

AUSTRALIJA                     www.dfat.gov.au
Diplomatski i sluţbeni pasoši            Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave         Potrebna viza
                          Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza.
AUSTRIJA                      www.bmeia.gv.at
Diplomatski i sluţbeni pasoši            Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu
                          od šest meseci*

Obični pasoši i druge putne isprave         Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu
                          od šest meseci*
                          *bezvizni reţim se ne odnosi na nosioce putnih isprava
                          Savezne Republike Jugoslavije i nosioce pasoša Republike
                          Srbije koje je izdalo MUP RS - Koordinaciona uprava
                          Za nosioca putnog lista u tranzitu potrebna je viza osim
                          ukoliko je reč o tranzitu na relaciji „drţava van Šengenskog
                          sporazuma – Austrija - drţava van Šengenskog sporazuma
                          (npr. Republika Srbija).
AVGANISTAN              www.mfa.gov.af
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave  Potrebna viza
                   Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza
AZERBEJDţAN              www.mfa.gov.az
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Viza nije potrebna za boravak do 90 dana
Obični pasoši i druge putne isprave  Potrebna viza
                   Za nosioca putnog lista z tranzitu neophodna je viza
BAHAMI                www.mfabahamas.org
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Potrebna viza
Obični pasoši i druge PI       Potrebna viza
BAHREIN                www.mofa.gov.bh
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave  Potrebna viza
                   Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza
BANGLADEŠ               www.mofa.gov.bd
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave  Potrebna viza
                   Za nosioca putnog lista u tranzitu veza nije neophodna
                   ukoliko ne napušta meĎunarodnu zonu tranzitnog aerodroma
                   u Bangladešu. U svim drugim slučajevima je neophodna.
BARBADOS               www.foreign.gov.bb
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave  Potrebna viza
BELGIJA                www.diplomatie.be
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu
                   od šest meseci*
Obični pasoši i druge putne isprave  Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu
                   od šest meseci*
                   *bezvizni reţim se ne odnosi na nosioce putnih isprava
                   Savezne Republike Jugoslavije i nosioce pasoša Republike
                   Srbije koje je izdalo MUP RS - Koordinaciona uprava
                   Za nosioca putnog lista u tranzitu nije neophodna viza osim
                   ukoliko iz Belgije odlazi u neku drugu drţavu Šengenskopg
                   spiska
BELIZE                www.mfa.gov.bz
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave  Potrebna viza
BELORUSIJA              www.mfa.gov.by
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Viza nije potrebna za boravak do 30 dana

Obični pasoši i druge putne isprave  Viza nije potrebna za boravak do 30 dana
                   Za nosioca putnog lista u tranzitu nije neophodna viza
BENIN                 www.embassiesabroad.com
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave  Potrebna viza
BOCVANA                www.embassiesabroad.com
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave  Potrebna viza
                   Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza
BOLIVIJA               www.rree.gov.bo
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Viza nije potrebna za boravak do 90 dana

Obični pasoši i druge putne isprave  Potrebna viza
                   Za nosioca putnog lista u tranzitu nije potrebna viza.
BOSNA I HERCEGOVINA                 www.mvp.gov.ba
Diplomatski i sluţbeni pasoši            Viza nije potrebna za boravak do 90 dana
Obični pasoši i druge putne isprave i lične karte  Viza nije potrebna za boravak do 90 dana
                          Za nosioca putnog lista u tranzitu nije potrebna viza.
BRAZIL                       www.mre.gov.br
Diplomatski i sluţbeni pasoši            Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave         Potrebna viza
                          Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza.
BRUNEI DARUSALAM                  www.mfa.gov.bn
Diplomatski i sluţbeni pasoši            Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave         Potrebna viza
BUGARSKA                      www.mfa.government.bg
Diplomatski i sluţbeni pasoši
                          Viza nije potrebna za boravak do 90 dana

Obični pasoši i druge putne isprave         Viza nije potrebna za boravak do 90 dana
                          Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza.
BURKINA FASO                    www.mae.gov.bf
Diplomatski i sluţbeni pasoši            Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave         Potrebna viza
BURUNDI                       www.embassiesabroad.com
Diplomatski i sluţbeni pasoši            Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave         Potrebna viza
                          Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza
BUTAN                        www.mfa.gov.bt
Diplomatski i sluţbeni pasoši            Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave         Potrebna viza
                          Za nosioca putnog lista u tranzitu veza nije neophodna
                          ukoliko ne napušta meĎunarodnu zonu tranzitnog aerodroma
                          u Butanu. U svim drugim slučajevima je neophodna.
CENTRALNOAFRIČKA REPUBLIKA             www.embassiesabroad.com
Diplomatski i sluţbeni pasoši            Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave         Potrebna viza
CRNA GORA
Diplomatski i sluţbeni pasoši            Viza nije potrebna za boravak
Obični pasoši i druge putne isprave         Viza nije potrebna za boravak
ČAD                         www.primature-tchad.org
Diplomatski i sluţbeni pasoši            Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave         Potrebna viza
                          Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza
ČEŠKA REPUBLIKA                   www.mzv.cz
Diplomatski i sluţbeni pasoši            Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu
                          od šest meseci*
Obični pasoši i druge putne isprave         Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu
                          od šest meseci*
                          *bezvizni reţim se ne odnosi na nosioce putnih isprava
                          Savezne Republike Jugoslavije i nosioce pasoša Republike
                          Srbije koje je izdalo MUP RS - Koordinaciona uprava
                          Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza
ČILE                        www.minrel.gov.cl
Diplomatski i sluţbeni pasoši            Viza nije potrebna za boravak do 90 dana
Obični pasoši i druge putne isprave         Viza nije potrebna za boravak do 90 dana
                          *bezvizni reţim se ne odnosi na nosioce putnih isprava
                          Savezne Republike Jugoslavije i nosioce pasoša Republike
                         Srbije koje je izdalo MUP RS - Koordinaciona uprava
                         Za nosioca putnog lista u tranzitu nije neophodna viza ukoliko
                         ne pokreće imigracioni postupak i istog dana nastavi put ka
                         krajnjem odredištu.
DANSKA                      www.um.dk

Diplomatski i sluţbeni pasoši          Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu
                         od šest meseci*


Obični pasoši i druge putne isprave       Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu
                         od šest meseci* *bezvizni reţim se ne odnosi na nosioce
                         putnih isprava Savezne Republike Jugoslavije i nosioce
                         pasoša Republike Srbije koje je izdalo MUP RS -
                         Koordinaciona uprava
                         Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza osim
                         ukoliko nosilac PL ima boravišnu dozvolu neke od drţava
                         članica „Šengenske liste“.
DOMINIKA                     www.dominica.gov.dm
Diplomatski i sluţbeni pasoši          Potrebna viza

Obični pasoši i druge putne isprave       Potrebna viza

DOMINIKANSKA REPUBLIKA              www.embassiesabroad.com
Diplomatski i sluţbeni pasoši          Potrebna viza
                         za boravak do dva meseca iz turstičkih razloga viza se moţe
                         dobiti na aerodromu.

Obični pasoši i druge putne isprave       Potrebna viza
                         za boravak do dva meseca iz turstičkih razloga viza se moţe
                         dobiti na aerodromu. Poslovne vize se izdaju u Ambasadi u
                         Italiji.
                         Za nosioca putnog lista u tranzitu nije neophodna viza
DţIBUTI                     www.embassiesabroad.com
Diplomatski i sluţbeni pasoši          Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave       Potrebna viza
                         za boravak do 10 dana viza se dobija odmah, preko tog
                         perioda se sprovodi procedura.
                         Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza
EGIPAT                      www.mfa.gov.eg
Diplomatski pasoši                Viza nije potrebna
Sluţbeni pasoši                 Potrebna viza
Obični i sluţbeni pasoši i druge putne isprave  Potrebna viza
                         Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza
EKVADOR                     www.mmrree.gov.ec
Diplomatski i sluţbeni pasoši          Viza nije potrebna za boravak do 90 dana
Obični pasoši i druge putne isprave       Viza nije potrebna za turistički boravak do 90 dana
                         Za nosioca putnog lista u tranzitu nije potrebna viza.
EKVATORIJALNA GVINEJA              www.guinea-equatorial.com
Diplomatski i sluţbeni pasoši          Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave       Potrebna viza
(EL)SALVADOR                   www.rree.gob.sv
Diplomatski i sluţbeni pasoši          Viza nije potrebna za boravak do 90 dana
Obični pasoši i druge putne isprave       Potrebna viza
ERITREJA                     www.embassiesabroad.com
Diplomatski i sluţbeni pasoši          Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave  Potrebna viza
ESTONIJA               www.vm.ee
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu
                   od šest meseci*
Obični pasoši i druge putne isprave  Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu
                   od šest meseci* *bezvizni reţim se ne odnosi na nosioce
                   putnih isprava Savezne Republike Jugoslavije i nosioce
                   pasoša Republike Srbije koje je izdalo MUP RS -
                   Koordinaciona uprava
                   Za nosioca putnog lista u tranzitu nije neophodna viza
ETIOPIJA               www.embassiesabroad.com
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave  Potrebna viza
                   Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza.
FIDţI                 www.embassiesabroad.com
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Viza nije potrebna
Obični pasoši i druge putne isprave  Viza nije potrebna
                   Za nosioca putnog lista u tranzitu nije neophodna viza
                   meĎutim zahteva se da PL traje duţe od tri meseca po
                   napuštanju Fidţija
FILIPINI               www.dfa.gov.ph
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave  Potrebna viza
                   Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza
FINSKA                www.formin.finland.fi
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu
                   od šest meseci*
Obični pasoši i druge putne isprave  Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu
                   od šest meseci* *bezvizni reţim se ne odnosi na nosioce
                   putnih isprava Savezne Republike Jugoslavije i nosioce
                   pasoša Republike Srbije koje je izdalo MUP RS -
                   Koordinaciona uprava
                   Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza
FRANCUSKA               www.diplomatie.gouv.fr
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu
                   od šest meseci*
Obični pasoši i druge putne isprave  Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu
                   od šest meseci* *bezvizni reţim se ne odnosi na nosioce
                   putnih isprava Savezne Republike Jugoslavije i nosioce
                   pasoša Republike Srbije koje je izdalo MUP RS -
                   Koordinaciona uprava
                   Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza
GABON                 www.embassiesabroad.com
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave  Potrebna viza
                   Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza
GAMBIJA                www.embassiesabroad.com
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave  Potrebna viza
GANA                 www.embassiesabroad.com
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave  Potrebna viza
                   Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza.
GRČKA                 www.mfa.gr
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu
                   od šest meseci*
Obični pasoši i druge putne isprave  Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu
                   od šest meseci* *bezvizni reţim se ne odnosi na nosioce
                   putnih isprava Savezne Republike Jugoslavije i nosioce
                   pasoša Republike Srbije koje je izdalo MUP RS -
                   Koordinaciona uprava
                   Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza
GRENADA                www.grenadaconsulate.com
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave  Potrebna viza
GRUZIJA                www.mfa.gov.ge
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Potrebna viza
                   Viza za više ulazaka do 360 dana se dobija na granici i u
                   DKP, a vize na 5, 10 i 15 godina u DKP.

Obični pasoši i druge putne isprave  Potrebna viza
                   Viza za više ulazaka do 360 dana se dobija na granici i u
                   DKP, a vize na 5, 10 i 15 godina u DKP.
                   Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza koja se
                   moţe dobiti na graničnim prelazima. Gruzije
GVAJANA                www.minfor.gov.gy
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave  Potrebna viza
                   Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza.
GVATEMALA               www.minex.gob.gt
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Viza nije potrebna za boravak do 90 dana
Obični pasoši i druge putne isprave  Potrebna viza
GVINEJA                www.embassiesabroad.com
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Viza nije potrebna za boravak do 90 dana
Obični pasoši i druge putne isprave  Potrebna viza
GVINEJA BISAO             www.embassiesabroad.com
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave  Potrebna viza
HAITI                 www.embassiesabroad.com
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave  Potrebna viza
                   Za nosioca putnog lista u tranzitu nije neophodna viza
HOLANDIJA               www.minbuza.nl
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu
                   od šest meseci*
Obični pasoši i druge putne isprave  Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu
                   od šest meseci* *bezvizni reţim se ne odnosi na nosioce
                   putnih isprava Savezne Republike Jugoslavije i nosioce
                   pasoša Republike Srbije koje je izdalo MUP RS -
                   Koordinaciona uprava
                   Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza
HONDURAS               www.sre.hn
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Viza nije potrebna za boravak do 90 dana
Obični pasoši i druge putne isprave  Potrebna viza
HONG-KONG (KINA)           www.gov.hk
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave  Potrebna viza
                   Za nosioca putnog lista u tranzitu veza nije neophodna
                   ukoliko ne napušta meĎunarodnu zonu tranzitnog aerodroma i
                   uz maksimalno zadrţavanje do dva dana. U svim drugim
                     slučajevima je neophodna.

HRVATSKA                 www.mvpei.hr
Diplomatski i sluţbeni pasoši       Viza nije potrebna za boravak do 90 dana
Obični pasoši i druge putne isprave    Viza nije potrebna za boravak do 90 dana
                     Za nosioce putnog lista nije potrebna viza
INDIJA                  www.meaindia.nic.in
Diplomatski i sluţbeni pasoši       Viza nije potrebna za boravak do 90 dana
Obični pasoši i druge putne isprave    Potrebna viza
                     Za nosioca putnog lista u tranzitu veza nije neophodna
                     ukoliko ne napušta meĎunarodnu zonu tranzitnog aerodroma
                     u Indiji. U svim drugim slučajevima je neophodna.
INDONEZIJA                www.indonesia.go.id
Diplomatski i sluţbeni pasoši       Viza nije potrebna za boravak do 14 dana
Obični pasoši i druge putne isprave    Potrebna viza
                     Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza osim
                     ukoliko ne napušta meĎunarodnu zonu aerodroma.
IRAK                   www.mofa.gov.iq
Diplomatski i sluţbeni pasoši       Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave    Potrebna viza
                     Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza
IRAN                   www.mfa.gov.ir
Diplomatski i sluţbeni pasoši       Viza nije potrebna za boravak do 30 dana
Obični pasoši i druge putne isprave    Potrebna viza
                     Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza.
IRSKA                   www.dfa.ie
Diplomatski pasoš             Potrebna viza
Sluţbeni pasoši
Obični pasoši               Potrebna viza
                     Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza
ISLAND                  www.mfa.is
Diplomatski i sluţbeni pasoši       Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu
                     od šest meseci*
Obični pasoši i druge putne isprave    Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu
                     od šest meseci *
                     *bezvizni reţim se ne odnosi na nosioce putnih isprava
                     Savezne Republike Jugoslavije i nosioce pasoša Republike
                     Srbije koje je izdalo MUP RS - Koordinaciona uprava
ISTOČNI TIMOR               www.mfac.gov.tp
Diplomatski i sluţbeni pasoši       Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave    Potrebna viza
ITALIJA                  www.esteri.it
Diplomatski i sluţbeni pasoši       Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu
                     od šest meseci*
Obični pasoši i druge putne isprave    Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu
                     od šest meseci*
                     *bezvizni reţim se ne odnosi na nosioce putnih isprava
                     Savezne Republike Jugoslavije i nosioce pasoša Republike
                     Srbije koje je izdalo MUP RS - Koordinaciona uprava
IZRAEL                  www.mfa.gov.il
Diplomatski, sluţbeni i zvanični pasoši  Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu
                     od šest meseci
Obični pasoši i druge putne isprave    Potrebna viza
                     Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza
JAMAJKA                  www.mfaft.gov.jm
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave  Potrebna viza
                   Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza
JAPAN                 www.mofa.go.jp
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave  Potrebna viza
                   Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza
JEMEN                 www.yemenembassy.com
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave  Potrebna viza
                   Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza
JERMENIJA               www.armeniaforeignministry.com
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Viza nije potrebna za boravak do 90 dana

Obični pasoši i druge putne isprave  Potrebna viza
                   .Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza
JORDAN                www.mfa.gov.jo
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Potrebna viza
                   Vize se mogu dobiti u DKP i na graničnim prelazima.

Obični pasoši i druge putne isprave  Potrebna viza
                   Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza
JUŢNOAFRIČKA REPUBLIKA        www.dfa.gov.za

Diplomatski i sluţbeni pasoši     Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave  Potrebna viza
                   Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza osim
                   ukoliko ne napušta aerodromsku meĎunarodnu zonu.
KAMBODţA               www.mfaic.gov.kh
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Potrebna viza
                   Viza je besplatna
                    Vize se mogu dobiti u DKP ili na graničnim prelazima, ili
                   elektronskim putem (E-viza) na www.mfaic.gov.kh.

Obični pasoši i druge putne isprave  Potrebna viza
                   Viza na DSPI je besplatna, za turistička putovanja 20 USD
                   Vize se mogu dobiti u DKP ili na graničnim prelazima, ili
                   elektronskim putem (E-viza) na www.mfaic.gov.kh.
                   Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza
KAMERUN                www.embassiesabroad.com
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave  Potrebna viza
KANADA                www.international.gc.ca
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave  Potrebna viza
                   Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza
KATAR                 www.mofa.gov.qa
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave  Potrebna viza
                   Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza
KAZAHSTAN               www.mfa.kz
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Viza nije potrebna za boravak do 30 dana
Obični pasoši i druge putne isprave  Potrebna viza
                   Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza
KENIJA                www.mfa.go.ke
Diplomatski i sluţbeni pasoši          Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave       Potrebna viza
                         Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza osim ako
                         tranzitira preko meĎunarodnog aerodroma „Dţomo Kenijata“
                         u Najrobiju i ne napušta tranzitnu zonu.
KINA                       www.mfa.gov.cn
Diplomatski, sluţbeni, obični („poslovno u“) i  Viza nije potrebna za boravak do 90 dana
poslovno-obični NR Kine
Obični pasoši i druge putne isprave       Potrebna viza
                         Za nosioca putnog lista u tranzitu viza nije neophodna ukoliko
                         ne napušta meĎunarodnu zonu tranzitnog aerodroma i ukoliko
                         na teritoriji Kine ne boravi duţe od 24 časa. U svim drugim
                         slučajevima je neophodna.
KIPAR                      www.mfa.gov.cy
Diplomatski i sluţbeni pasoši          Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu
                         od šest meseci*
Obični pasoši i druge putne isprave       Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu
                         od šest meseci*
                         *bezvizni reţim se ne odnosi na nosioce putnih isprava
                         Savezne Republike Jugoslavije i nosioce pasoša Republike
                         Srbije koje je izdalo MUP RS - Koordinaciona uprava
                         Za nosioca putnog lista u tranzitu nije neophodna viza
KIRGISTAN                    www.mfa.gov.cg
Diplomatski i sluţbeni pasoši          Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave       Potrebna viza
                         Za nosioca putnog lista u tranzitu nije neophodna viza
KIRIBATI
Diplomatski i sluţbeni pasoši          Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave       Potrebna viza
KOLUMBIJA                    www.minrelext.gov.co
Diplomatski i sluţbeni pasoši          Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave       Potrebna viza
                         Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza.
KOMORSKA OSTRVA                 www.embassiesabroad.com
Diplomatski i sluţbeni pasoši          Potrebna viza

Obični pasoši i druge putne isprave       Potrebna viza
                         Za nosioca putnog lista u tranzitu nije neophodna viza ukoliko
                         ne napušta meĎunarodnu zonu aerodroma
DEMOKRATSKA REPUBLIKA KONGO           www.embassiesabroad.com
Diplomatski i sluţbeni pasoši          Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave       Potrebna viza
                         Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza
KONGO BRAZAVIL                  www.embassiesabroad.com
Diplomatski i sluţbeni pasoši          Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave       Potrebna viza
                         Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza
REPUBLIKA KOREJA                 www.mofat.go.kr
Diplomatski i sluţbeni pasoši          Viza nije potrebna za boravak do 30 dana
Obični pasoši i druge putne isprave       Viza nije potrebna za boravak do 30 dana
                         Za nosioca putnog lista u tranzitu nije potrebna viza.
DNR KOREJA                    www.embassiesabroad.com
Diplomatski i sluţbeni pasoši          Viza nije potrebna za boravak do 90 dana
Obični pasoši i druge putne isprave       Potrebna viza osim za putovanja u poslovne svrhe
                         Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza osim
                   ukoliko ne napušta meĎunarodnu zonu tranzitnog aerodroma
                   a u njoj moţe boraviti najduţe 24 časa.
KOSTARIKA               www.rree.go.cr
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Viza nije potrebna za boravak do 3 meseca
Obični pasoši i druge putne isprave  Viza nije potrebna za boravak do 3 meseca
KUBA                 www.cubaminrex.cu
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Viza nije potrebna za boravak do 90 dana
Obični pasoši i druge putne isprave  Viza nije potrebna za boravak do 90 dana
                   Za nosioca putnog lista u tranzitu nije neophodna viza
KUVAJT                www.mofa.gov.kw
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave  Potrebna viza
                   Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza
LAOS                 www.mofa.gov.la
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave  Potrebna viza
LESOTO                www.lesotho.gov.ls
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave  Potrebna viza
                   Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza
LETONIJA               www.mfa.gov.lv
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu
                   od šest meseci*
Obični i sluţbeni pasoši       Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu
                   od šest meseci*
                   *bezvizni reţim se ne odnosi na nosioce putnih isprava
                   Savezne Republike Jugoslavije i nosioce pasoša Republike
                   Srbije koje je izdalo MUP RS - Koordinaciona uprava
                   Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza
LIBAN                 www.informs.gov.lb
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Potrebna viza

Obični pasoši i druge putne isprave  Potrebna viza

LIBERIJA               www.mofa.gov.lr
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave  Potrebna viza
LIBIJSKA ARPASKA DţAMAHIRIJA     www.foreign.gov.ly
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave  Potrebna viza
                   Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza
LIHTENŠTAJN              www.liechenstein.li
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu
                   od šest meseci*
Obični pasoši i druge putne isprave  Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu
                   od šest meseci*
                   *bezvizni reţim se ne odnosi na nosioce putnih isprava
                   Savezne Republike Jugoslavije i nosioce pasoša Republike
                   Srbije koje je izdalo MUP RS - Koordinaciona upravaa
LITVANIJA               www.urm.it
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu
                   od šest meseci*
Obični pasoši i druge putne isprave  Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu
                   od šest meseci*
                   *bezvizni reţim se ne odnosi na nosioce putnih isprava
                   Savezne Republike Jugoslavije i nosioce pasoša Republike
                   Srbije koje je izdalo MUP RS - Koordinaciona upravaa
                   Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza osim
                   ukoliko dolazi iz neke od drţava članica Šengenskog
                   sporazuma
LUKSEMBURG              www.mae.lu
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu
                   od šest meseci*
Obični pasoši i druge putne isprave  Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu
                   od šest meseci*
                   *bezvizni reţim se ne odnosi na nosioce putnih isprava
                   Savezne Republike Jugoslavije i nosioce pasoša Republike
                   Srbije koje je izdalo MUP RS - Koordinaciona upravaa
                   Za nosioca putnog lista u tranzitu nije neophodna viza osim
                   ukoliko iz Belgije odlazi u neku drugu drţavu Šengenskopg
                   spiska
MADAGASKAR              www.madagascar-diplomatie.net
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave  Potrebna viza
                   Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza
MAĐARSKA               www.mfa.gov.hu
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu
                   od šest meseci*
Obični pasoši i druge putne isprave  Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu
                   od šest meseci*
                   *bezvizni reţim se ne odnosi na nosioce putnih isprava
                   Savezne Republike Jugoslavije i nosioce pasoša Republike
                   Srbije koje je izdalo MUP RS - Koordinaciona upravaa
                   Za nosioca putnog lista u tranzitu nije neophodna viza
MAKEDONIJA              www.mfa.gov.mk
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Viza nije potrebna za boravak do 60 dana
Obični pasoši i druge putne isprave  Viza nije potrebna za boravak do 60 dana
                   Za nosioca putnog lista u tranzitu nije neophodna viza
MALAVI                www.malawi.gov.mw
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave  Potrebna viza
                   Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza
MALDIVI                www.foreign.gov.mv
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave  Potrebna viza
                   Za nosioca putnog lista u tranzitu nije neophodna viza
MALEZIJA               www.kln.gov.my
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave  Potrebna viza
                   Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza
MALI                 www.mmeia.gov.ml
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave  Potrebna viza
MAKAO
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave  Potrebna viza
MALTA                 www.foreign.gov.mt
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu
                   od šest meseci*
Obični i sluţbeni pasoši       Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu
                   od šest meseci *
                   *bezvizni reţim se ne odnosi na nosioce putnih isprava
                   Savezne Republike Jugoslavije i nosioce pasoša Republike
                   Srbije koje je izdalo MUP RS - Koordinaciona uprava
MAROKO                www.maec.gov.ma
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Viza nije potrebna za boravak do 90 dana
Obični pasoši i druge putne isprave  Potrebna viza
                   Za nosioca putnog lista u tranzitu nije neophodna viza ali ne
                   smenapuštati meĎunarodni prostor aerodroma.
MARŠALSKA OSTRVA
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave  Potrebna viza
MAURICIJUS              www.foreign.gov.mu
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave  Potrebna viza
                   Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza
MAURITANIJA              www.embassiesabroad.com
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave  Potrebna viza
                   Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza
MEKSIKO                www.sre.gob.mx
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Viza nije potrebna za boravak do 90 dana
Obični pasoši i druge putne isprave  Potrebna viza
                   Viza je besplatna za boravak koji nije lukrativne prirode
                   Od obaveze posedovanja vaţeće vize izuzeti drţavljani
                   R.Srbije koji mogu da dokaţu legalni boravak u SAD, Kanadi
                   i Japanu, a cilj putovanja im je turistički, poslovni ili tranzit.
                   Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza.

MIJANMAR               www.mofa.gov.mm
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave  Potrebna viza
                   Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza
MIKRONEZIJA (Federacija drţava)
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave  Potrebna viza
MOLDAVIJA               www.mfa.gov.md
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu
                   i tranzit do 7 dana
Obični pasoši i druge putne isprave  Potrebna viza
                   Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza
MONAKO
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Viza nije potrebna za boravak do 90 dana
Obični pasoši i druge putne isprave  Viza nije potrebna za boravak do 90 dana
MONGOLIJA               www.mfat.gov.mn
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Viza nije potrebna za boravak do 90 dana
                   Obaveza prijavljaivanja u roku od 7 dana po dolasku.
Obični pasoši i druge putne isprave  Potrebna viza
                   Viza nije potrebna za poslovna putovanja, odnosno vaţi
                   „poslovno u.“
                   Obaveza prijavljaivanja u roku od 7 dana po dolasku.
                   Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza. Uslov za
                   izdavanje vize je prethodno posedovanje vize zemlje u koju se
                   ulazi posle Mongolije
MOZAMBIK               www.embassiesabroad.com
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave  Potrebna viza
                   Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza
NAMIBIJA               www.mfa.gov.na
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave  Potrebna viza
                   Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza
NAURU                 www.embassiesabroad.com
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave  Potrebna viza
NEMAČKA                www.auswaertiges-amt.de
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu
                   od šest meseci*
Obični pasoši i druge putne isprave  Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu
                   od šest meseci*
                   *bezvizni reţim se ne odnosi na nosioce putnih isprava
                   Savezne Republike Jugoslavije i nosioce pasoša Republike
                   Srbije koje je izdalo MUP RS - Koordinaciona upravaa
                   Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza osim
                   ukoliko se tranzit obavlja preko aerodroma koji pposeduju
                   meĎunarodni tranzitni prostorkoji se neće napuštati
                   (Frankfurt, Minhen, Hamburg).
NEPAL                 www.mofa.gov.np
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Potrebna viza

Obični pasoši i druge putne isprave  Potrebna viza
                   Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza uz
                   navoĎenje u putnom listu kroz koje drţave će se povratak u
                   zemlju obaviti.
NIGER                 www.embassiesabroad.com
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave  Potrebna viza
                   Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza
NIGERIJA               www.mfa.gov.ng
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave  Potrebna viza
                   Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza.
NIKARAGVA               www.cancilleria.gob.ni
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Viza nije potrebna za boravak do 90 dana
Obični pasoši i druge putne isprave  Potrebna viza
                   Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza
NORVEŠKA               www.regjeringen.no
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu
                   od šest meseci*
Obični pasoši i druge putne isprave  Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu
                   od šest meseci*
                   *bezvizni reţim se ne odnosi na nosioce putnih isprava
                   Savezne Republike Jugoslavije i nosioce pasoša Republike
                   Srbije koje je izdalo MUP RS - Koordinaciona upravaa
                   Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza
NOVI ZELAND              www.mfat.govt.nz
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave  Potrebna viza
                   Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza osim ako
                      u tranzitu kroz NZ putuje za Australiju i poseduje validnu
                      australijsku vizu.
OBALA SLONOVAČE               www.dfa.ie
Diplomatski i sluţbeni pasoši        Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave     Potrebna viza
OMAN                    www.mofa.gov.om
Diplomatski i sluţbeni pasoši        Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave     Potrebna viza
                      Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza
PAKISTAN                  www.mofa.gov.pk
Diplomatski i sluţbeni pasoši        Viza nije potrebna za boravak do mesec dana
Obični pasoši i druge putne isprave     Potrebna viza
                      Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza ukoliko
                      napušta meĎunarodni prostor aerodroma.
PALAU
Diplomatski i sluţbeni pasoši        Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave     Potrebna viza
PALESTINA                  www.mofa.gov.pl
Diplomatski i sluţbeni pasoši        Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave     Potrebna viza
                      Za nosioca putnog lista u tranzitu dozvolu daje Izrael.
PANAMA                   www.mire.gob.pa
Diplomatski i sluţbeni pasoši        Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave     Potrebna viza
PAPUA NOVA GVINEJA             www.pngembassy.org
Diplomatski i sluţbeni pasoši        Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave     Potrebna viza
                      Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza
PARAGVAJ                  www.mre.gov.py
Diplomatski i sluţbeni pasoši        Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave     Potrebna viza
PERU                    www.rree.gob.pe
Diplomatski, sluţbeni i specijalni pasoši  Viza nije potrebna za boravak do 90 dana
Obični pasoši i druge putne isprave     Viza nije potrebna za boravak do 90 dana
                      Za nosioca putnog lista u tranzitu nije neophodna viza ali je u
                      PL ili notu Ambasade RS neophodno uneti itinerer nosioca
                      PL.
POLjSKA                   www.mfa.gov.pl
Diplomatski i sluţbeni pasoši        Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu
                      od šest meseci*
Obični pasoši i druge putne isprave     Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu
                      od šest meseci*
                      *bezvizni reţim se ne odnosi na nosioce putnih isprava
                      Savezne Republike Jugoslavije i nosioce pasoša Republike
                      Srbije koje je izdalo MUP RS - Koordinaciona upravaa
                      Za nosioca putnog lista u tranzitu nije neophodna viza
PORTUGALIJA                 www.mne.gov.pt
Diplomatski i sluţbeni pasoši        Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu
                      od šest meseci*
Obični pasoši i druge putne isprave     Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu
                      od šest meseci*
                      *bezvizni reţim se ne odnosi na nosioce putnih isprava
                      Savezne Republike Jugoslavije i nosioce pasoša Republike
                      Srbije koje je izdalo MUP RS - Koordinaciona upravaa
                      Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza
RUANDA                www.minaffet.gov.rw
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave  Potrebna viza
                   Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza
RUMUNIJA               www.mae.ro
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Viza nije potrebna za boravak do 90 dana
Obični pasoši i druge putne isprave  Viza nije potrebna za boravak do 90 dana
                   Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza
RUSKA FEDERACIJA           www.mid.ru
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Viza nije potrebna za boravak do 90 dana
Obični pasoši i druge putne isprave  Viza nije potrebna za boravak do 30 dana
                   PAŢNjA: Drţavljani R.Srbije, nosioci
                   biometrijskih pasoša mogu ući u Rusku Federaciju
                   samo preko graničnih prelaza otvorenih za
                   meĎunarodni saobraćaj, što znači da nije moguć
                   ulazak bez viza iz pravca R.Belorusije, jer su ove
                   dve zemlje članice Savezne drţave i izmeĎu njih
                   nema graničnih prelaza.
                   Za nosioca putnog lista u tranzitu nije neophodna viza
SAD                  www.state.gov
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave  Potrebna viza
                   Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza
SAMOA
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave  Potrebna viza
SAN MARINO              www.esteri.sm
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Viza nije potrebna za boravak do 90 dana
Obični pasoši i druge putne isprave  Viza nije potrebna za boravak do 90 dana
SAN VINCENT I GRENADINI
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave  Potrebna viza
SAO TOME I PRINCIPE          www.embassiesabroad.com
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave  Potrebna viza
SAUDIJSKA ARABIJA           www.mofa.gov.sa
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave  Potrebna viza
                   Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza
SEJŠELSKA OSTRVA           www.mfa.gov.sc
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu
                   od šest meseci
Obični pasoši i druge putne isprave  Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu
                   od šest meseci
                   Za nosioca putnog lista u tranzitu nije neophodna viza
SENEGAL                www.diplomatie.gouv.sn
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Potrebna viza
                   potreban sertifikat o vakcinaciji


Obični pasoši i druge putne isprave  Potrebna viza
                   potreban sertifikat o vakcinaciji
                   Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza
SIJERA LEONE             www.embassiesabroad.com
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave  Potrebna viza
SINGAPUR               www.mfa.gov.sg
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Viza nije potrebna za boravak do 30 dana
Obični pasoši i druge putne isprave  Viza nije potrebna za boravak do 30 dana
                   Za nosioca putnog lista u tranzitu nije neophodna viza
SIRIJA                www.syriatourism.org
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave  Potrebna viza
SLOVAČKA               www.mzv.sk
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu
                   od šest meseci*
Obični pasoši i druge putne isprave  Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu
                   od šest meseci*
                   *bezvizni reţim se ne odnosi na nosioce putnih isprava
                   Savezne Republike Jugoslavije i nosioce pasoša Republike
                   Srbije koje je izdalo MUP RS - Koordinaciona upravaa
                   Za nosioca putnog lista u tranzitu nije potrebna viza ali je
                   potrebno da DKP koje izdaje PL u njega upiše i dodatne
                   podatke o čemu se treba konsultovati sa najbliţim DKP
                   Slovačke.
SLOVENIJA               www.mzz.gov.si
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu
                   od šest meseci*
Obični pasoši i druge putne isprave  Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu
                   od šest meseci*
                   *bezvizni reţim se ne odnosi na nosioce putnih isprava
                   Savezne Republike Jugoslavije i nosioce pasoša Republike
                   Srbije koje je izdalo MUP RS - Koordinaciona upravaa
                   Za nosioca putnog lista u tranzitu nije potrebna viza.
SOLOMONSKA OSTRVA           www.embassiesabroad.com
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave  Potrebna viza
SOMALIJA               www.embassiesabroad.com
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave  Potrebna viza
SENT KIT I NEVIS           www.embassiesabroad.com
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave  Potrebna viza
SANTA LUCIJA             www.embassiesabroad.com
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave  Potrebna viza
SUDAN                 www.sudanmfa.com
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave  Potrebna viza
                   Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza
SURINAM                www.surinamembassy.org
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave  Potrebna viza
SVAZILEND               www.embassiesabroad.com
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Viza nije potrebna

Obični pasoši i druge putne isprave  Viza nije potrebna
                   Za nosioca putnog lista u tranzitu nije neophodna viza
ŠPANIJA                www.maec.es
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu
                   od šest meseci*
Obični pasoši i druge putne isprave  Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu
                   od šest meseci*
                   *bezvizni reţim se ne odnosi na nosioce putnih isprava
                   Savezne Republike Jugoslavije i nosioce pasoša Republike
                   Srbije koje je izdalo MUP RS - Koordinaciona upravaa
                   Za nosioca putnog lista u tranzitu nije neophodna viza
ŠRI LANKA               www.simfa.gov.lk
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave  Potrebna viza
ŠVAJCARSKA              www.eda.admin.ch
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu
                   od šest meseci*
Obični pasoši i druge putne isprave  Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu
                   od šest meseci*
                   *bezvizni reţim se ne odnosi na nosioce putnih isprava
                   Savezne Republike Jugoslavije i nosioce pasoša Republike
                   Srbije koje je izdalo MUP RS - Koordinaciona upravaa
                   Nosilac putnog lista kroz Švajcarsku moţe tranzitirati samo
                   avionom bez napuštanja meĎunarodnog prostora i u tom
                   slučaju nije potrebna viza. MeĎutim, DKP koje izdaje putni
                   list graničnim vlastima na aerodromu u Cirihu treba da
                   dostavi popunjen odgovarajući formular.
ŠVEDSKA                www.regeringen.se
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu
                   od šest meseci*
Obični pasoši i druge putne isprave  Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu
                   od šest meseci*
                   *bezvizni reţim se ne odnosi na nosioce putnih isprava
                   Savezne Republike Jugoslavije i nosioce pasoša Republike
                   Srbije koje je izdalo MUP RS - Koordinaciona upravaa
                   Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza osim
                   ukoiko je u avionskom tranzitu i ne napoišta meĎunarodnu
                   zonu aerodroma
TADţIGISTAN              www.mfa.tj
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Viza nije potrebna za boravak do 90 dana
Obični pasoši i druge putne isprave  Potrebna viza
                   Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza
TAJLAND                www.mfa.go.th
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave  Potrebna viza
                   Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza samo
                   ukoliko se na Tajlandu zadrţavaju duţe od 12 časova.
TANZANIJA               www.embassiesabroad.com
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Potrebna viza
                   Vize besplatne
Obični pasoši i druge putne isprave  Potrebna viza
                   Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza
TOGO                 www.embassiesabroad.com
Diplomatski i sluţbeni pasoši     Potrebna viza
                   Vize besplatne
Obični pasoši i druge putne isprave  Potrebna viza
                   Taksa iznosi 60 usd
                   Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza
TONGA                         www.embassiesabroad.com
Diplomatski i sluţbeni pasoši             Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave          Potrebna viza
                           Za nosioca putnog lista u tranzitu ukoliko putuje brodom nije
                           neophodna viza ali ukoliko putuje avionom jeste
TRINIDAD I TOBAGO                   www.foreign.gov.tt
Diplomatski i sluţbeni pasoši             Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave          Potrebna viza
TUNIS                         www.diplomatie.gov.tn
Diplomatski i sluţbeni pasoši             Viza nije potrebna za boravak do tri meseca
Obični pasoši i druge putne isprave          Viza nije potrebna za boravak do tri meseca
                           Za nosioca putnog lista u tranzitu nije potrebna viza.
TURKMEHISTAN                     www.turkmenistan.gov.tn
Diplomatski i sluţbeni pasoši             Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave          Potrebna viza
                           Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza
TURSKA                        www.mfa.gov.tr
Diplomatski,sluţbeni i specijalni i zvanični pasoši  Viza nije potrebna za boravak do 90 dana
Obični pasoši i druge putne isprave          Potrebna viza
                           Vozači kamiona iz RS mogu dobiti višekratne tranzitne vize
                           vaţnosti do 6 meseci u DKP . Nije moguće dobijanje ovih
                           viza na granici.
                           Za nosioca putnog lista u tranzitu nije neophodna je viza.
TUVALU                        www.tuvaluislands.com
Diplomatski i sluţbeni pasoši             Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave          Potrebna viza
UGANDA                        www.mofa.gov.ug
Diplomatski i sluţbeni pasoši             Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave          Potrebna viza
                           Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza
UJEDINjENI ARAPSKI EMIRATI              www.government.ae
Diplomatski i sluţbeni pasoši             Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave          Potrebna viza
                           Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza
UKRAJINA                       www.mfa.gov.ua
Diplomatski i sluţbeni pasoši             Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu
                           od šest meseci
Obični pasoši i druge putne isprave          Potrebna viza
                           Vaţi klauzula „poslovno u“ obična i poslovna vizs moţe i na
                           graničnom prelazu uz pozivno pismo overeno od strane MUP
                           Ukrajine
                           Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza.
URUGVAJ                        www.mrree.gob.uy
Diplomatski i sluţbeni pasoši             Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave          Potrebna viza
                           Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza.
UZBEGISTAN                      www.mfa.uz
Diplomatski i sluţbeni pasoši             Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave          Potrebna viza
                           Za nosioca putnog lista u tranzitu nije neophodna viza
VANUATU                        www.vanuatugovernment.gov.vu
Diplomatski i sluţbeni pasoši             Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave          Potrebna viza
                           Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza
VATIKAN                        www.vatican.va
Diplomatski i sluţbeni pasoši          Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu
                        od šest meseci*
Obični pasoši i druge putne isprave       Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu
                        od šest meseci*
                        *bezvizni reţim se ne odnosi na nosioce putnih isprava
                        Savezne Republike Jugoslavije i nosioce pasoša Republike
                        Srbije koje je izdalo MUP RS - Koordinaciona upravaa
VELIKA BRITANIJA I SEVERNA IRSKA i       www.fco.gov.uk
britanske prekomorske teritorije - Angvila,
Britanska arktička teritorija, Bermude, Teri-
torija Britanskog Indijskog okeana, Britanska
Devi-čanska ostrva, Kajmanska ostrva,
Foklandska ostrva, Gibraltar, Monserat, Sveta
Jelena, Turks i Kaikos ostrva, Pitkarn ostrvo
Diplomatski i sluţbeni pasoši          Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave       Potrebna viza
                        Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza
VENECUELA                    www.mre.gov.ve
Diplomatski i sluţbeni pasoši          Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave       Potrebna viza
                        Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza.
VIJETNAM                    www.mofa.gov.vn
Diplomatski i sluţbeni pasoši          Viza nije potrebna za boravak do 90 dana
Obični pasoši i druge putne isprave       Potrebna viza
                        Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza
ZAMBIJA                     www.embassiesabroad.com
Diplomatski i sluţbeni pasoši          Potrebna viza - moţe se pribaviti i na graničnom
                        prelazu
Obični pasoši i druge putne isprave       Potrebna viza - moţe se pribaviti i na graničnom
                        prelazu
                        Za nosioca putnog lista u tranzitu potrebna je viza.
ZAPADNA SAMOA                  www.mfat.gov.ws
Diplomatski i sluţbeni pasoši          Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave       Potrebna viza
                        Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza samo ako
                        napušta meĎunarodnu zonu aerodroma i izdaje se na licu
                        mesta
ZELENORTSKA OSTRVA               www.embassiesabroad.com
Diplomatski i sluţbeni pasoši          Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave       Potrebna viza
ZIMBABVE                    www.embassiesabroad.com
Diplomatski i sluţbeni pasoši          Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave       Potrebna viza
                        Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza

								
To top