Imbentaryo ng mga Salin sa Filipino.pdf by lovemacromastia

VIEWS: 7,595 PAGES: 73

									Imbentaryo ng mga Salin sa Filipino
       Ang kasalukuyang (Agosto 2007) mga lahok sa Imbentaryo ay halaw sa Apat na Siglo ng Pagsasalin: Bibliyograpiya
    ng mga Pagsasalin sa Pilipinas (1593-1998) ni Lilia F. Antonio, na inilathala ng SWF noong 1998, gayundin sa katalogo ng
    Aklatan ng Unibersidad ng Pilipinas. Ito ay nakahanay ayon sa anyo (i.e. tula,dula atbp) at alpabetikong pagkakasunod-sunod
    ng apelyido ng mga nagsalin. Ang mga lahok ay mulang 1960 hanggang sa kasalukuyan. Binabalak na sa kalaunan ay
    maging disiplinal ang kategorisasyon ng mga ito at maisama rin ang pangalan ng mga may-akda ng orihinal.

  Anyo          Nagsalin                      Titulo ng Akda                   Taon
Dula      Agana, Marcelino           "New Yorker sa Tundo." Salin sa Filipino ng "New Yorker in Tondo" at    1993
                          iniangkop para sa telebisyon ni Mauro R. Avena. W.l., w.p. 15 p. Ateneo
                          de Manila University Press

Dula      Aguila, Ruel at Rody Vera. J.    "Robert Oppenheimer, Ama ng Bomba Atomika." Manuskrito. Heiner
                          Kipphardt

Dula      Alejandro, Rufino          "Buong Puso't Kaluluwa." Salin ng "Deep in my Heart" ni Wilfredo Maria   1985
                          Guerrero. Nasa 18 Plays Translated in Filipino. Vessel Books.


Dula      Almario, Virgilio          "Mga Bakasyonista." Salin ng "Summerfolks" ni Maxim Gorky. Itinanghal    1990
                          ng Dulaang UP, 1990-1991.

Dula      Almario, Virgilio          “Angmga Bakkae” Salin ng dula ni Euripides. Itinanghal ng Dulang UP     1992


Dula      Anonimo               "The Chinese Wall." Dula ni Max Frisch na isinalin sa Filipino. Inihandog
                          ng Alyansa para sa Makabayang Teatro ng Kabataan (ALAMAT). Marso
                          8-12 sa Puerto Real sa Intramuros at Marso 13-17 sa FC Studio Faculty
                          Center, UP Diliman.
                                                          http://swf.upd.edu.ph
Dula  Anonimo             "Mae Balisong." Salin ng "Three Penny Opera" ni Bertolt Brecht. W.l.,
                    W.p.

Dula  Anonimo             "Ang Paglubog." Salin sa Filipino ng "Der Untergang" ni Walter Jen,
                    isang adaptasyon ng Griyegong klasiko na Trojan Women. !tinanghal sa
                    Dulaang Sulayman sa Fort Santiago, Intramuros, Manila, Disyembre
                    9-11; 16-18 at Enero 6-8.


Dula  Anonimo             "Kalatakan." Salin ng dula ni Maxim Gorky. Inihandog ng Department of    1985
                    Speech Communication and Theater Arts, UP Diliman, Hunyo 28-30;
                    Hulyo 5-7,

Dula  Antonio, Lilia F at Bienvenido  "Tres Hermanas." Salin ng "Three Sisters" ni Anton Chekhov. Itinanghal    1987
    Noriega, Jr.           ng Theater Arts Co. sa Guerrero Theatre, UP Diliman,


Dula  Antonio, Lilia F ·        "Hansel and Gretel." Adaptasyon ng opera ni Thom&$ M. Hayer.         1977
                    !tinanghal ng Los Banos Children' s Choir,.

Dula  Antonio, Lilia F ·        "Kalahating Oras sa Isang Kumbento." Salin ng "Half an Hour in a       Mayo 12-14,
                    Convent" ni Wilfredo Maria Guerrero. Nasa 18 Plays Translated in       1986
                    Filipino. Vessel Books, 1985. !tinanghal sa Vinzon' s Rooftop, UP
                    Diliman,.


Dula  Antonio, Lilia F ·        "Katanungan. " Salin ng "Question Mark" ni Wi1fredo Maria Guerrero.     1985
                    Nasa 18 Plays Translated in Filipino. Vessel Books,

Dula  Antonio, Lilia F ·        "Nora." Salin ng "A Doll's House" ni Henrik Ibsen mula sa Ingles na salin  Marso 1982
                    ni Michael Mayer. Malay: Dyornal ng Humanidades at Agham
                    Panlipunan. II, l. Itinanghal sa Metropolitan Theater, Manila. Hulyo 1981.
                                                     http://swf.upd.edu.ph
Dula  Antonio, Lilia F ·          "Pagkababa-haba Man ng Prusisyon sa Simbahan Din ang Tuloy." Salin     1976
                      ng "Much Ado About Nothing" ni William Shakespeare. tinanghal ng
                      Dulaang UP, Abelardo Hall, Abril at Hulyo.Dula  Antonio, Lilia F ·          "Mga Sira-sirang Laruan." Salin ng "The Dolls that Nobody Wanted" ni    1981
                      James Reuter, S.J. !tinanghal sa Faculty Center, Diliman, Lungsod
                      Quezon, Disyembre.

Dula  Antonio, Lilia F.          "Anim na Tauhang Naghahanap ng Isang Mangangatha." Salin ng "Six      1976
                      Characters in Search of an Author" ni Luigi Pirandello. Itinanghal ng
                      Dulaang UP, W. M. Guerrero Theater, Nobyembre.Dula  Antonio, Lilia F.          "Tatlong Ulupong." Salin ng "Three Rats" ni Wilfredo Maria Guerrero.    1983
                      Nasa 18 Plays Translated in Filipino. Vessel Books, 1985. Itinanghal ng
                      UP Mobile Theater, Tag-araw.

Dula  Arellano, Ching at Chris Millado.  "Sion, Sion, Tama na Sion." Adaptasyon ng "Female Parts" ni Dario Fo
                      at Franca Rame. Itinanghal ng Philippine Educational Theater
                      Association sa Dulaang Raha Sulayman, Fort Santiago, Intramuros,
                      Manila, Marso 4-6; 11-13; 18-21.


Dula  Balmaceda, Julian C.         "Si Barrantes at ang Dulang Tagalog." Manila: Bureau ofPrinting,.     1949


Dula  Baquiran, Romulo, Jr at Rody Vera.  "Antonio at Cleopatra." Salin ng dula ni William Shakespeare. !tinanghal  1998
                      sa Alberto Hall Auditorium, UP

Dula  Barrios, Joi at Gerry Respeto    "Ang Pagbabalik ng Madame." Salin ng "The Visit" na sinulat ni Friedrich  1991
                      Durrenmatt. Dulaang UP, 1991-1992.
                                                      http://swf.upd.edu.ph
Dula  Barrios, Joi.         "Misteryo ng Pumpon ng Rosas." Sinulat ni Manuel Puig. Dulaang UP.
                   w.p.

Dula  Barrios, Joi.         "Rashomon." Salin ng dula ni Faye Michael Kevin. Itinanghal ng Dulaang    1986
                   UP sa Wilfredo Ma. Guerrero Theater, Hulyo 17-31; Agosto 1-3,.


Dula  Borlaza, Gregorio C.     "Romeo at Julieta." Salin ng dula ni William Shakespeare. Manila: Sentro   1968
                   para sa Pag-aaral ng Wika, Dalubhasaang Normal ng Pilipinas, 1968.
                   104 p. Quezon City: Phoenix Press,.

Dula  Brocka, Lino.         "Hayop man ay Dapat Mahalin." Salin ng "A Pet for Company" ni
                   Alexander Swanbeck. W.l., w.p.

Dula  Buhain, Jose         "Kalbaryo." Salin ng "The Cavalry" ni William Butler Yeats. W.l., W.p.    1977
                   28-31atAgosto4-7

Dula  Canteras, Emmanuel      Salin ng "Spring's Awakening" ni Franz Wedekind. Dulaang UP,         1982
                   1981-1982.

Dula  Canteras, Emmanuel      "Lihis." Salin ng dulang "Bent" ni Martin Sherman.Itinanghal sa Rizal Mini  1991
                   Theater, College of Arts and Sciences, Ateneo de Mánila University,
                   Pebrero 14-16; 20-23,.

Dula  Catacataca, Pamfilo D.    "Gonzalo ng Cordoba" (Komedyang Pampango); "Ang Mananagpi"
                   (Pampango); "May Hangganan Ang Pag-ibig" (Waray); "Walang Diyos"
                   (Komedyang Pampango). W.l., W.p.

Dula  Cavestany, Marcelino D. Jr.  Mga Dulang Bayan ng Bansang Hapon. Salin ng Japanese Folk Plays ni      1992
                   Sakanishi Shio. Manila: Solidarity Foundation, Inc.,.

Dula  Cavestany, Marcelino D. Jr.  "Alitan Sa Venezia." Salin ng "Merchant ofVenice" ni Carlo Goldoni. W.I.,
                   w.p.
                                                   http://swf.upd.edu.ph
Dula  Cavestany, Marcelino D. Jr. at   "Kasal." Salin ng dula ni Isagani Cruz. Itinanghal sa Dalubdulaan (Studio  1980
    Madeleine Nicolas.         Theater ng Met), Abril 18-20; 25-27.

Dula  Cavestany, Marcelino D. Jr..    "Pamanhikan." Salin ng "A Marriage Proposal" ni Anton Chekhov. W.l.     1974


Dula  Cleto, Pete             "Operang Tatlong Kusing." Salin ng "Three Penny Opera" ni Bertolt
                      Brecht. Itinanghal ng Dalubdulaan, Hunyo 19-28.

Dula  Coronel, Rey1ie           "Kuwento ng Tigre" ni Dario Fo. W.l., w.p.
Dula  Crisologo, M.P.           "Neneng," Nasa Zarzuelang Iloko. Quezon City: Ateneo de Manila       1993
                      University Press,.

Dula  Cruz, Isagani R           "Ang Tatay Mong Kalbo." Salin ng "The Bald Soprano" ni Eugene
                      lonesco. W.l., w.p. 22 p.

Dula  Cruz, Isagani R.          "Sakada." Salin ng "The Weavers" ni Gerthart Hauptman. W.l., W.p.


Dula  Cruz, Isagani R.          Tatlong Dula mula sa Southeast Asia nina Usman Awang at Lee Joo       1988
                      For. Solidaridad Publishing,.

Dula  Cruz, Johnny Jose.         "Lagablab, 1896." Salin ng "The Long Dark Night" (1955 Palanca Best
                      Play) ni Magtanggol Asa. Itinanghal ng Kalinangan ng Lahi, Fiesta
                      Carnival Bldg., Cubao, Quezon City. Enero 31, Pebrero 1-2,7-9; 14-16,
                      w.t


Dula  Cuasay, Pablo M, at Rosario S.   "Sa Kagustuhan Mo". Salin ng "As You Like It" ni Shakespeare. Manila:    1975
    Cuasay               National Book Store,. 104 p.

Dula  Dumol, Paul at Macelino Cavestany  "Ang Butihing Babae ng Setsuan." Salin ng "The Good Woman of
                      Schezuan" ni Bertolt Brecht. W.l., W.p .
                                                      http://swf.upd.edu.ph
Dula  Flores, Alexander L.  "Artista Daw." Salin ng "Movie Artist" ni Wilfredo Maria Guerrero. Nasa   1985
                18 Plays Translated in Filipino. Vessel Books,.

Dula  Garcellano, Lemuel   "Ang mga Lalaki Talaga!" Salin ng "What a Guy" ni Wilfredo Maria      1985
                Guerrero. Nasa 18 Plays Translated in Filipino. Vessel Books.


Dula  Garcellano, Lemuel   "Magpakailan Man." Salin ng "Forever" ni Wilfredo Maria Guerrero. Nasa   1985
                18 Plays Translated in Filipino. Vessel Books.

Dula  Glinoga, Alan      "Iskandalo sa Laot." Mula kay Slamowir Grocek. W.I., w.p.
Dula  Glinoga, Alan      "Ang Hatol ng Guhit na Bilog." Bersiyong pambata. Salin ng "Caucasian
                Chalk Circle" ni Bertolt Brecht. W.I., W.p.

Dula  Glinoga, Alan      "Joe Hill." Salin mula sa "The Man Who Never Died" ni Barrie Stavis.
                W.l., W.p.

Dula  Guerrero, Wilfrido Ma  18 Plays Translated in Pilipino. Manila: Vessel Book, 1985. Gutierez,
                Belinda. "Harutan." Salin ng "Hay Fever" ni Noel Coward. !tinanghal ng
                Philippine National Bank Theater Group sa PNB Auditorium. Disyembre
                1-3, W.t.


Dula  Guttierrez, lbarra   "Private Lives." Salin sa Filipino ng dula ni Noel Coward. !tinanghal sa
                Dalubdulaan, Mayo 16-18; 23- 25. w. t.

Dula  Hemandez, George    "Asyenda Animal." Salin ng "Animal Farm" ni George Orwell. Dulaang     1976-1977
                UP,.

Dula  Jocson, Ramon      "Largo Desolato" ni Vaclav Havel. Dulaang UP, 1991-1992.
Dula  Juan, Becky       "Laruan." Salin ng "When a Children Play" ni Wilfredo Maria Guerrero.    1985
                Nasa 18 Plays Translated in Filipino. Vessel Books.
                                                 http://swf.upd.edu.ph
Dula  Lacaba, Jose F.          "Chinese Wall" ni Max Frisch. W.l., W.p. . Salin ng "Fathers and Sons."    1976
                     W.I.

Dula  Lacaba, Jose F.          "Lysistrata." Salin ng dula ni Aristophanes. Itinanghal ng CCP         1988
                     Tanghalang Pilipino sa Tanghalang Aurelio V. Tolentino. Nobyembre
                     9-11, 1988.

Dula  Laguna, Rachel C.         "Educating Josefina" ni Lilia A. Villa. Salin sa Filipino. Philippine Normal  1970
                     College,.

Dula  Lazo, I. R.            "Ako ang lyong Kaisa-isang Anak," Nasa Zarzuelang Iloko, Quezon City:     1993
                     Ateneo de Manila University Press,.

Dula  Li, Johnson            "Muli." Salin ng "Now" ni James Purdy. Isang produksiyon ng UP Nom       1986
                     de Plume, itinanghal sa UP Faculty Studio, Agosto 1-2, .


Dula  Li, Johnson            “Ang Magkatulong." Salin ng "The Maids" ni Jean Genet. Isang          1986
                     produksiyon ng UP Nom de Plume, itinanghal sa UP Faculty Studio,
                     Agosto 1-2,

Dula  Llamas, Miguel          "Inspektor Heneral." Salin ng "Inspector General" ni Nicolai Gogol. W.l.,
                     w.p.

Dula  Lucero, Rosario Cruz at Ricardo  Dulaang Hiligaynon. Tinipon ni R.C. Lucero at isinalin. Quezon City:      1996
    Oebanda Jr.            Ateneo de Manila University Press. 404 p.

Dula  Lumbera, B ienvenido       "Kasal sa Dugo. " Salin ng "B lood Wedding" ni F ederico Garcia Lorca.     1998
                     Dulaang UP,.

Dula  Lumbera, B ienvenido       "Larawan." Salin ng "Portrait of an Artist as Filipino" ni Nick Joaquin .   1993
                     Dulaang UP, 1993-1994.

Dula  Maling, Diego           "Dumb Waiter" ni Pinter Harold. W.l., W.p.
                                                       http://swf.upd.edu.ph
Dula  Matute, Jose Maria           "Ang Tagak." Salin ng "The Sea Gull" ni Anton Chekhov. W.l.,.         1992
Dula  Millado, Chris             "Ang Babae Kapag Nag-iisa." Salin ng "A Woman Alone" ni Dario Fo at
                       Rame Franca. W.l., w.p.

Dula  Millado, Chris             "Paggising sa Umaga." Salin ng "Waking Up" ni Dario Fo at Rame
                       Franca. W.l., w.p.

Dula  Mirror Magazine            "Galileo, Galilei." Isinafilipinong akda ni Patrick Getze. Katas,
                       Abril-Hunyo 1962.

Dula  Nadres, Orlando            "Flores Para los Muertos." Salin ng "A Streetcar Named Desire" ni
                       Tennessee Williams. W.l., W.p.

Dula  National Classics Illustrated     Ang Negosyante ng Venecia. Salin ng The Merchant of Venice. Mga        1973
                       saling isinakomiks,.

Dula  Nelmida, Ma. Crisanta at Linda     Sarswelang Pangasinan. Tinipon at binigyang-introduksiyon ni Priscelina    1996
    Andaya                 Legasto. Kasama ang orihinal na teksto sa Pangasinan at mga salin,
                       gayundin ang musika. Quezon City: Ateneo de Manila University Press,.Dula  Nelmida, Ma. Crisanta at Linda     "Noong Unang Panahon." Sinulat ni Pablo Mejia. Nasa Sarswelang        1996
    Andaya                 Pangasinan. Quezon City: Ateneo de Manila University Press.


Dula  Nelmida, Ma. Crisanta at Linda     "Pangangampanya." Sinulat ni Pablo Mejia. Sarswelang Pangasinan.       1996
    Andaya                 Quezon City: Ateneo de Manila University Press

Dula  Noriega, Bienvenido, Jr. at Lilia F.  "Tres Hermanas." Salin ng "Three Sisters." Sinulat ni Anton Chekhov.     1987
    Antonio                !tinanghal ng Theater Arts Co. sa Guerrero Theatre, UP Diliman.
                                                         http://swf.upd.edu.ph
Dula  Osorio, Franklin at Lito Tiongson  "Ang Hatol ng Guhit na Bilog." Salin ng "Caucasian Chalk Circle" ni
                      Bertolt Brecht.

Dula  Pagsanghan, Onofre         "Doon Po sa Amin." Salin ng dulang "Our Town" ni Thornton Wilder. W.l.,
                      W.p.

Dula  Pagusara, Don.           Dulaang Cebuano. Tinipon at isinalin sa Ingles nina Resil Mojares at   1997
                      Erlinda Alburo, isinalin sa Filipino. Quezon City: Ateneo de Manila
                      University Press,

Dula  Palileo, Allan           "Nagwawala." Salin ng "Wild Honey" ni Anton Chekhov. W.l., 1995-1996.   1995


Dula  Pambid, Manny            "Kuwentong Lukayo." Salin ng "A Jester's Tale" ni Michael Fende.


Dula  Panganiban, Jose Villa       "Ang mga Babae ay Kahanga-hanga." Salin ng "Women are           1985
                      Extraordinary" ni Wilfredo Maria Guerrero. Nasa 18 Plays Translated in
                      Filipino. Vessel Books.

Dula  Panganiban, Jose Villa       "Kailangan: Isang Tsaperon." Salin ng "Wanted: A Chaperon" ni Wilfredo  1985
                      Maria Guerrero. Nasa 18 Plays Translated in Filipino. Vessel Books,


Dula  Panganiban, Jose Villa       “Laban ng Basketbol. " Salin ng "Basketball Fight" ni Wilfredo Maria   1985
                      Guerrero. Nasa 18 Plays Translated in Filipino. Vessel Books,.


Dula  Panganiban, Jose Villa       "Pagkakaisa" Salin ng "In Unity" ni Wilfredo Maria Guerrero. Nasa 18   1985
                      Plays Translated in Filipino. Vessel Books,.
                                                      http://swf.upd.edu.ph
Dula  Panganiban, Jose Villa  "Pinakamagaling na Paraan." Salin ng "The Best Way" ni Wilfredo Maria    1985
                Guerrero. Nasa 18 Plays Translated in Filipino. Vessel Books,.


Dula  Panganiban, Jose Villa  “Ugaling Pilipino." Salin ng "Our Strange Way" ni Wilfredo Maria       1985
                Guerrero. Nasa 18 Plays Translated in Filipino. Vessel Books, .


Dula  Past, B. P        May. Zarzuelang Iloko. Quezon City: Ateneo de Manila University Press,    1993


Dula  Paz, Charley de la.   "Ang Lalaki nga Naman." Salin ng "Man, Oh! Man" ni Luecker Reiner at
                Volker Ludwig. W.l., w.p.

Dula  Perez, Tony       "Pusa sa Yerong Bubong." Salin ng "A Cat on a Hot Roof" ni Tennessee     1980
                Williams. W.l.,.

Dula  Pitchay, Nick      "Yerma" ni Federico Garcia Lorca. W.l., W.p.
Dula  Pitchay, Nick      "Peer Gynt" ni Henrik Ibsen. Itinaghal ng Dulaang UP. Guerrero Theater,
                CAS Bldg., UP Diliman, Setyembre 3- 5; 17-19; 24-26; Oktubre 1-3, w.t.


Dula  Pitchay, Nick      "Alkalde ng Zalamea." Sinulat ni Calderon de la Barca. Itinanghal ng     1990
                Dulaang UP, Pebrero.

Dula  Polo, Jaime Biron    Panulaan at Dulaang Leytenon-Samarnon. Quezon City: Ateneo de        1994
                Manila University Press,.384 p.

Dula  Ramos, Fe Corazon B.   "Marahil." Salin ng "Perhaps" ni Wilfredo Maria Guerrero.          1985
Dula  Baquiran, Romulo, Jr.  Salin ng "Shakuntala." Sinulat ni Kalidasa. itinanghal sa Faculty Center   1989
                Studio.
                                                  http://swf.upd.edu.ph
Dula    Cortez, Alexander       "Ang Paglilitis." Salin ng "The Trial" ni Adrian Cristobal. !tinanghal ng  1997
                     Oulaang UP, Wilfredo Ma. Guerrero Theater, UP Diliman, Hulyo 15-19,.


Dula    Cortez, Alexander       Salarin." Salin ng "Condemned" ni Wilfredo Maria Guerrero. Nasa 18     1985
                     Plays Translated in Filipino. Vessel Books

Maikling  Abesamis, Orpha Enriquez   "Paghahanap." Salin sa Filipino ng akda ni Josef Martin Bauer. Maynila:   1967
Kuwento                 Regal Publishing Co.

Maikling  Anonimo            "Si Kaew." Mga kuwento ng kabataan mula sa Thailand. W.1., 1992.      1992
Kuwento

Maikling  Antonio, Lamberto E.     "Nang Martes na Yaon." Salin sa Filipino ng akda ni Wolfgang Borchert.   1967
Kuwento                 Maynila: Regal Publishing Co.

Maikling  Arceo, Liwayway A.      "Ang Pagtitipon sa Istudyo." Salin sa Filipino ng akda ni Wolfgang     1967
Kuwento                 Hildesheimer. Maynila: Regal Publishing Co.

Maikling  Aspillera, Paraluman Santos  "Ang Pasko ni Uli." Mula sa "The Flying Classroom" ni Erich Kastner na   1971
Kuwento                 naglalaman ng mga kuwento tungkol sa mga batang Aleman. Manila:
                     Regal Publishing Co. at Tuebingen: Horst Erdmann Verlag. 141 p.Maikling  Avena, Mauro R.        "Mumunting lroniya." Salin ng "Little lronies" ni Catherine Lim. W.1.    1986
Kuwento

Maikling  Avena, Mauro R.        "Tigre! Tigre!" Salin ng "Tiger! Tiger!" ni Mocktar Lubis. W.1.       1989
Kuwento

Maikling  Baltazar, Silverio      "Ang Matabang Bata." Salin ng akda ni Marie Luise Kaschnitz. Maynila:    1967
Kuwento                 Regal Publishing Co.
                                                      http://swf.upd.edu.ph
Maikling  Bautista, Lualhati  Rashomon at Iba pang Kuwento. Salin ng Rashomon and Other Stories   1989
Kuwento             ni Ryunosuke Akutagawa. Manila: Solidarity Foundation, Inc.


Maikling  Bautista, Lualhati  Mga Alamat ng Hapon. Salin ng The Legends of Japan ni Hiroshi Naito.  1990
Kuwento             Manila: Solidarity Foundation, Inc.

Maikling  Bautista, Lualhati  Kuwentong Bayan mula sa Indones ia. Mula sa Folklores from Indonesia  1989
Kuwento             ni S.D.R. Aman. W.l.

Maikling  Bautista, Lualhati  "Masuyo at Malaya." Salin ng "Compassionate and Free" ni Marianne
Kuwento             Katoppo. W.1., w.p.

Maikling  Bautista, Lualhati  "Ang Paghuhukom." Salin ng "The Judgement" ni Chart Kobjitti. W.1.   1988
Kuwento

Maikling  Bautista, Lualhati  Si Taw at Iba Pang Kuwentong Thai. Salin ng Taw and Other Thai     1988
Kuwento             Stories na inedit ni Jennifer Draskau.W.l.

Maikling  Bautista, Lualhati  Mga Paboritong Kuwento ng mga Batang Hapones. Salin ng Japanese    1990
Kuwento             Children’s Favorite Stories na inedit ni Florence Sakade. Manila:
                Solidarity Foundation, Inc.
                                              http://swf.upd.edu.ph
Maikling  Belvez, Paz       "Liham ng Pag-ibig" (Tsino); "Ang Desisyon" (Tsino); "Ang Alamat ni    1987
Kuwento              Datu Omar" (Tsino); "Ang Paghahanap ng Gusi ng Ginto" (Tsino);
                  "Dobleng Kaligayahan" (Tsino); "Ang Mapalad na Mangangaso"
                  (Katutubong Kwento/Bikol); "Ang Puso ng mga Dalaga" (Katutubong
                  Kwento/Bikol); "Itim na Bathala" (Cebuano); "Mga Mata sa Dagat"
                  (Cebuano); "Ang Bangong Humahalimuyak sa Pasko" (Cebuano);
                  "Sayaw ng Kaligayahan, Sayaw ng Kalungkutan" (Cebuano); "Mama A
                  Miskin" (Kuwentong Bayan); "Ang Kwentong Kaingin Orpheus"
                  (Kuwentong Bayan); "Si Juan Pikas" (Kuwentong Bayan); "Ang
                  Pinagmulan ng Bohol" (Kuwentong Bayan); "Si Anak at ang Uwak"
                  (Kuwentong Bayan); "Potri: Intantiyaya" (Kuwentong Bayan); "Ang
                  Unang Hari ng Bembaran "; "Buhay Pa Ba Si San Guillermo?"; "Ang
                  Alamat ng Niyog"; "Ang Pinagmulan ng Kamatayan"; "Unang Ulan";
                  "Paalam sa Pagkabata"; "Kwento ng mga Tausog Tungkol kay Adan at
                  Eba"; Belvez, Paz M. "Ang Kwento ni Daragang Magayon." (Bikol).
                  Proyekto ng MECS-LEDCO-PSPW sa pagtataguyod ng Ford
                  Foundation.
Maikling  Buenaseda, Pedro    Aesopus, Si Esopo at ang Kanyang Katha-katha. Inayos sang-ayon sa     1947
Kuwento              mga tuntunin ng Balarilang pinagtibay ng Surian ng Wikang Pambansa.
                  May mga larawang guhit nina Fernando Amorsolo at Pablo J. Victoria.
                  Manila.


Maikling  Calderon, Sofronio G.  Ang Sanglibo’t Isang Gabi. Salin ng Arabian Nights. W.1., w.p.
Kuwento
                                                  http://swf.upd.edu.ph
Maikling  Carpio, Rustica     Sulyap sa Lumipas. Salin ng Glimpses from the Past: Stories from     1989
Kuwento               Singapore and Malaysia ni Meng Voon Wong. W.l.
Maikling  Catacataca, Pamfilo N.  "Anak ng Engkanto" (Waray); "Ang Bagong Piskal ng Zamboanga"       1987
Kuwento               (Waray); "Ang Pagano" (Cordillera); "Kamatayan Sa Pag-ibig"
                  (Cordillera); "Ang Kalsadang Patungo sa Alno" (Cordillera); "Ang
                  Pagbagsak ng Tulay ng Irisan" (Cordillera); "Ang Limang Lalaki at ang
                  Patay na Aso" (Ingles); "Reinkarnasyon" (Ingles); "Ang Pinagmulan ng
                  Magindanaw" (Kuwentong Bayan/Magindanaw); "Ang Alamat ng Nuling"
                  (Magindanaw); "Ang Alamat ng Palendag" (Magindanaw); "Ang
                  Pinagmulan ng Kodla ng mga Ifugao" (Kuwentong Bayan/Ifugao).
                  Proyekto ng MECS-LEDCO-PSPW sa pagtataguyod ng Ford
                  Foundation.
Maikling  Cruz, Andres Cristobal  "Dyaket na Balat ng Gazelle." Salin ng akda ni Gerd Gaiser. Maynila:   1967
Kuwento               Regal Publishing Co.

Maikling  Cruz, Andres Cristobal  Paghahanap at Iba Pang Kwentong Aleman. Maynila: Regal Publishing    1967
Kuwento               Co.

Maikling  Cruz, Andres Cristobal  "Paghihiwalay." Salin sa Filipino ng akda ni Wolfdietrich Schunurre.   1967
Kuwento               Maynila: Regal Publishing Co.

Maikling  Cruz, Andres Cristobal  "Ang Pagkabaliw." Salin ng akda ni Alfred Anderch. Maynila: Regal     1967
Kuwento               Publishing Co.

Maikling  Cruz, Andres Cristobal  "Ang Pamamasyal ng mga Naglalahong Kamag- aral." Salin ng akda ni     1967
Kuwento               Anna Seghers. Maynila: Regal Publishing Co.

Maikling  Cruz, Andres Cristobal  "Ang Panata." Salin ng akda ni Hans Bender. Maynila: Regal Publishing   1967
Kuwento               Co.
                                                  http://swf.upd.edu.ph
Maikling  Cruz-Lucero, Rosario   Sugilanon: Mga Piling Maikling Kuwentong Hiligaynon. De La Salle      1991
Kuwento               University Press.

Maikling  Cuasay, Pablo M.     Mga Kuwento sa Ilang Kalapit Bansa. Manila: National Book Store.      1973
Kuwento

Maikling  Cuasay, Pablo M.      Mga Mito ng Iba’t Ibang Bansa. Quezon City: Manlapaz Publishing.      1976
Kuwento

Maikling  Cuasay, Pablo M.     Ang mga Bata sa Iba’t Ibang Panig ng Daigdig. Manila.            1979
Kuwento

Maikling  Dizon, A. I.       "Ang Binuksang Pahatid" Salin ng akda ni Ilse Aschinger. Maynila: Regal   1967
Kuwento               Publishing Co.

Maikling  Encarnacion, Anacleta.  Mga Makabagong Kuwento Mula Sa Malaysia. Salin ng Modern          1986
Kuwento               Malaysian Short Stories.

Maikling  Garcia, Fanny       Kuwentong Bayan Mula sa Vietnam. Salin ng Vietnamese Folk Tales.
Kuwento               W.1., w.p.

Maikling  Hanewald-Guerrero, Flor  "Sulong na Mang Pinoy." Salin sa Filipino ng akda ni Epharaim Kishnon.   1984
Kuwento               Metro Manila.

Maikling  Hernandez, Juan      . Esopo: Mga Aral ni Esopo. San Pablo City: Malinaw Foundations.      1983
Kuwento

Maikling  Hertzler, Arthur     "Doktor na Nakatiburin." Salin ng "The Horse and the Buggy Doctor".     1952
Kuwento               Manila: Liwayway Publications.

Maikling  Hidalgo, Juan S.P.    Napili a Sarita Dagita Hapones. Salin ng Selected Short Stories From    1989
Kuwento               Japan. Katipunan ng mga kuwento ng 16 na manunulat na Hapones na
                   isinalin sa Ilokano. Quezon City: Ilokana Publishing House, 1978; Manila.
                                                  http://swf.upd.edu.ph
Maikling  Kipling, Rudyard    "Moti Guj: Rebeldeng Elepante." Daloy: Journal ng Departamento ng     1995
Kuwento              Filipino ng De La Salle University, IV, 2 (Disyembre 1995).

Maikling  Landicho, Domingo G.  "Muling Lumipad ang Kalapating Puti." Salin ng "The White Dove Flies    1988
Kuwento              Again" ni Khadyak Hashim. W.l.

Maikling  Laya, Juan C.     Kuwentong Bayan. Ika-3 ed. Ikinuwento sa Iluko ni Telesforo Laya; pinili  1946
Kuwento              ni Jaime C. Laya; mga larawang guhit ni Francisco Reyes. Manila: Inang
                 Wika Publishing.

Maikling  Lota, Roger M.     "Ang Tag-init, Ang Prusisyon At Ang Isang Boteng Ulan" (Iluko); "Dahil   1987
Kuwento              sa Alagang Hayop" (Iluko); "Madaling Araw" (Iluko); "Pasko sa Piling ni
                 Ate Eden" (Iluko); "Sultan" (Iluko); "Ang Kayamanan ni Apong Ciano"
                 (Buko); "Pusa" (Buko); "Taramidong" (Buko); "Nasa Iyo Mismo ang
                 Tagumpay" (Buko); "Sigaw sa Dibdib" (Iluko); "Kapag Hinog na ang
                 Katawan" (Iluko); "Kadakilaan" (Buko); "Ang Pagdating" (Iluko);
                 "Napawing Pag-aalinlangan" (Buko); "Kris at Talunasan" (Iluko);
                 "Kampilan" (Iluko); "Ang Puno ng Pag-asa" (Hiligaynon); "Pagkukunwari"
                 (Hiligaynon); "Isang Lihim" (Hiligaynon); "Si Cesara" (Ilonggo); "Ang
                 Kahon" (Hiligaynon); "Ang Itak" (Iluko); "Dogpayt" (Hiligaynon); "Ang
                 Dalaga Sa Bato" (Hiligaynon); "Ang Katarungan ng Dagat" (Hiligaynon).
                 Proyekto ng MECS-LEDCO-PSPW sa pagtataguyod ng Ford
                 Foundation.
Maikling  Mangahas, Rogelio   Kuwentong-Bayan Mula sa Asya. Salin ng Folktales from Asia for       1988
Kuwento              Children Everywhere. W.l.
                                                 http://swf.upd.edu.ph
Maikling  Mangahas, Rogelio     "Ang Pagpanaw ng Isang Matanda." Salin ng akda ni Louise Rinser.    1967
Kuwento               Maynila: Regal Publishing Co.

Maikling  Medina, Buenaventura S.  Mga Piling Akda Buhat sa Panitikang Aleman, Mula sa Edad Media     1970
Kuwento               Hanggang sa Kasalukuyang Panahon. Regal Publishing Co.

Maikling  Medina, Buenaventura S.  Mga Kuwento ng Mongheng Burmes. Salin ng akda ni Maung Htin Aling.   1988
Kuwento               Manila: Solidaridad Publishing.

Maikling  Medina, Buenaventura S.  Mga Maikling Kuwento Mula sa Southeast Asia. Manila: Solidaridad    1986
Kuwento               Publishing.

Maikling  Melendrez, Patricia M.  "Ang Pisong Buo" ni Rolf Schroers. Maynila: Regal Publishing Co.    1967
Kuwento
                                                  http://swf.upd.edu.ph
Maikling  National Bookstore  Salin ng mga kuwentong pandaigdig. Ang Batang Tinapay. Salin ng      1973
Kuwento             Ginger Bread Boy. Ang Duwende at Ang Sapatero. Salin ng The Dwarfs
                and the Shoemaker. Si Jack at ang Puno ng Bitswelas. Salin ng Jack
                and the Beanstalk. Ang Munting Pulang Inahing Manok at Ang mga Butil
                ng Trigo. Salin ng The Little Red Hen. Ang Natutulog na Kagandahan.
                Salin ng The Sleeping Beauty. Ang Prinsesa at ang Gisantes. Salin ng
                The Princess and the Pea. Ang Pulang Talukbong. Salin ng The Red
                Riding Hood. Si Pusang Nakabota. Salin ng Puss N' Boots. Rapunsel.
                Salin ng Rapunzel. Sinderela. Salin ng Cinderella. Si Snowhite at ang
                Pitong Dwende. Salin ng Snowhite and the Seven Dwarfs· Ang Tatlong
                Lalaking Kambing. Salin ng The Three Billy Goats. Ang Tatlong Maliliit
                na Baboy. Salin ng The Three Little Pigs Ang Tusong Toro at ang Pulang
                Inahing Manok. Salin ng The Wise Fox and the Little Red Hen. Natutulog
                na Kagandahan. Salin ng The Sleeping Beauty. Ang Pangit na Bibe.
                Salin ng The Ugly Duckling. National Classics Illustrated. Mga saling
                isinakomiks.
Maikling  PAKSA        "Talaarawan ng Isang Baliw." Salin ng sinulat ni Lu Shun.W.1.
Kuwento

Maikling  Panday-Salin     "Maitim na Bathala." Maikling kuwentong Sebuano ni Gumer M.        1975
Kuwento             Rafanan. Philippine Collegian, Pebrero 4, 1975.

Maikling  Panday-Salin     "Si Pingkaw." Maikling kuwentong Hiligaynon ni Isabelo Sobrevega.     1975
Kuwento             Philippine Collegian, Pebrero 4, 1975.
                                                http://swf.upd.edu.ph
Maikling  Panday-Salin            "Handa sa Patay." Maikling kuwento mula sa Turkiya ni Cevret Kudret.    1975
Kuwento                    Philippine Collegian, Agosto 14, 1975.

Maikling  Panday-Salin             "Mga Kuwentong Naging Duyan ng Aking Kamusmusan." Maikling        1975
Kuwento                    kuwento mula sa Senegal na sinulat ni Birago Diop. Philippine Collegian,
                        Agosto 14, 1975.

Maikling  Pineda, Juliana           Esopo, Mga Piling Babasahin. Halaw sa mga kuwento ni Esopo. W.l.,
Kuwento                    w.p.

Maikling  Pineda, Juliana at Andrea Amor   Mga Kuwentong Griyego. Manila: Philippine Book.              1950
Kuwento  Tablan

Maikling  Ramos, Maria S.           "Sa Ibabaw ng mga Bubungan" ni Gerhard Zwerenz. Maynila: Regal       1967
Kuwento                    Publishing Co.

Maikling  Reyes, Jun Cruz           "Tigang na Palay." Salin ng "Rice Without Rain" ni Menfong Ho. W.l.    1988
Kuwento

Maikling  Salazar, Dionisio S.        "Nakatago." Salin ng akda ni Elizabeth Langgasser. Maynila: Regal     1967
Kuwento                    Publishing Co.

Maikling  Sayas, Magdalena C.         Cuento / Kuwento. Pinili at isinaling mga kuwentong Kastila. Maynila:   1997
Kuwento                    Dela Salle University Press Inc.

Maikling  Sena, Nancy C., Hermie Beltran at  "At Ako'y Inanod." Salin sa Filipino ng maikling kuwentong Sebuwanong   1986
Kuwento  Don Pagusara            "Ug Gianod Ako" ni Marcel M. Navarro. Nasa Mga Piling Kuwentong
                        Sebuano, Teresita Maceda, ed. Quezon City: University of the
                        Philippines Press. pp. 112-117.


Maikling  Unabia, Carmen C. at Victorino   Tula at Kuwento ng Katutubong Bukidnon. Quezon City: Ateneo de       1996
Kuwento  Saway                Manila University Press. 565 p.
                                                       http://swf.upd.edu.ph
Nobela  Alejandro, Rufino  Ang Munting Prinsipeng Pilay. Hango sa The Little Lame Prince ni Miss   1950
               Dinah Craik. Manila: Bookman.

Nobela  Alejandro, Rufino  Ang Prinsipe at ang Pulubi. Salin ng The Prince and the Pauper ni Mark  1971
               Twain. Philippine Book. 194 p.

Nobela  Alejandro, Rufino  Rubaiyat at Oedipus. Salin ng nobela ni Omar Khayyam. Maynila: MCS     1972
               Enterprises.

Nobela  Alejandro, Rufino  Takip-silim sa Tokyo. Salin sa Filipino ng Twilight in Tokyo ni Leon Ma.
               Guerrero. Manila Times, w.p.

Nobela  Anonimo       Si Enrico, Ang Manunugtog. Halaw sa kasaysayang sinulat ni Vamer Jay    1926
               Johns. Manila: Philippine Publishing House.

Nobela  Antonio, Lilia F.  Ang Munting Prinsipe. Salin mula sa Ingles ng The Little Prince ni     1969
               Antoine de Saint-Exupery. Quezon City: Alemar-Phoenix Press, Inc.


Nobela  Antonio, Lilia F.  Botchan. Salin ng Botchan ni Natsume Soseki. Manila: Solidarity      1991
               Foundation, Inc.

Nobela  Avena, Mauro    Mga Apoy sa Kapatagan. Salin ng Fires on the Plain ni Shohei Ooka.     1989
               Manila: Solidarity Foundation, Inc.

Nobela  Batnag, Aurora   Ang Masayang Buhay ng Pamilya Nire. Salin ng The House of Nire ni     1993
               Morio Kita. Manila: Solidarity Foundation, Inc.

Nobela  Batnag, Aurora    Takipsilim sa Djakarta. Salin ng Twilight in Djakarta ni Mochtar Lubis.  1988
               W.l.
Nobela  Batnag, Aurora   Tatsulok na Daigdig. Salin ng Three Cornered World ni Natsume       1990
               Soseki. Manila: Solidarity Foundation, Inc.
                                               http://swf.upd.edu.ph
Nobela  Buenaventura, Ligaya C.       Ang Rosaryo. Salin sa makabagong wikang Filipino ng akdang Ang       1974
                       Rosaryo ni Florence Barclay. Quezon City: Alemar Phoenix. 126 p.


Nobela  Buenaventura, Ligaya C.        Mumunting Ligaya. Salin ng Little Women ni Louisa May Alcott. Quezon   1974
                       City: Alemar's-Phoenix Press. 226 p.

Nobela  Buenaventura, Ligaya C.        Noli Me Tangere. Salin sa Filipino. Quezon City: Alemar's-Phoenix. 354  1974
                       p.

Nobela  Buenaventura, Ligaya C.        Silas Marner. Salin ng nobela ni George Eliot. Komisyon ng Wikang     1974
                       Filipino.

Nobela  Buenaventura, Ligaya C.        Tom Sawyer. Salin sa makabagong wikang Filipino ng nobela ni Mark     1974
                       Twain. Quezon City: Alemar-Phoenix. 94 p.

Nobela  Collantes, Florentino T.       Si Aladdin at ang Kanyang Mahiwagang Lampara. Maynila: Palimbagang     1946
                       Tagumpay.

Nobela  Cruz, Andres Cristobal        Si Emil at ang mga Detektib. Akda ni Erich Kastner at iginuhit ni Walter  1968
                       Trier. Maynila: Regal Publishing. 140 p.

Nobela  de Guzman, Maria Odulio       Ang Filibusterismo, Ika-13 ed. Isinawikang pambansa at isinaayos      1967
                       pampaaralan. Manila.

Nobela  de Guzman, Maria Odulio Domingo D.  Noli Me Tangere. Isinawikang pambansa mula sa original na Kastila,    1956
     at Francisco Laksamana        isinaayos na pampaaralan, nilakipan ng mga talang pangkasaysayan, at
                       iba't ibang apendise. Manila: GOT.

Nobela  Defensor, Edward D.         Dalaga sa Tindahan. Salin ng The Lady in the Market ni Magdalena G.    1982
                       Jalandoni. Lungsod Quezon: Office of the Research Coordination.
                                                        http://swf.upd.edu.ph
Nobela  Duque, Reynaldo C.         Orkidya ng Alakdan. Salin ng Scorpion Orchid ni Fernando Lloyd.      1987
                       Manila: Solidaridad Publishing.

Nobela  Duque, Reynaldo C.          Silang Nagigising sa Madaling-Araw. Salin sa Filipino ng nobelang    1997
                       Ilokano ni Constante C. Casabar. Quezon City: Ateneo de Manila
                       University Press. 238 p.

Nobela  Encarnacion, Anacleta        Bulkan. Salin ng The Volcano ni Shusaku Endo. Manila: Solidarity      1990
                       Foundation, Inc.

Nobela  Enriquez, Salud Rosario del     Ang Tatlong Muskitero. Salin ng The Three Musketeers ni Alexander
                       Dumas. Maynila: Philippine Book Co., w.p.

Nobela  Enriquez, Virgilio         Talambuhay ng Isang Baliw: Katotohanang Naglaho at Nagbalik.        1973
                       Isinalaysay kay Marguerite Sechehaye sa wikang Pranses; isinalin sa
                       Ingles ni Grace Rubin-Rabson; at isinalin mula sa Ingles. Lungsod
                       Quezon: Departamento ng Sikolohiya, Unibersidad ng Pilipinas.Nobela  Farolan, Edmund           Don Segundo Sombra. Halaw sa akda ni R. Grimaldes. R.P. Garcia       1979
                       Publishing.

Nobela  Francia, Loreto at Lolita Bandril  El Filibusterismo. Salin ng akda ni Jose Rizal. Lungsod Quezon:      1988
                       Phoenix-Sibs Publishing House, Inc.

Nobela  Galang, Zoilo M.          Ang Anak ng Dalita. Unang pagkasalin sa Filipino. Manila: Abiva      1960
                       Publishing House.

Nobela  Gatmaitan, Pedro          Filibusterismo. Isinaayos nang alinsunod sa tunay na diwa ng orihinal na  1948
                       edisyon. "Manila Filatelica," (1908). Maynila: P. Sayo Bookstore.
                                                      http://swf.upd.edu.ph
Nobela  Guzman, Hazel D.            Treasure Island ni Robert Louis Stevenson. Komisyon ng Wikang      1995
                        Filipino.

Nobela  Ignacio, Rosendo            Ang Pagsusuwail. Ganap na salin sa Tagalog ng El Filibusterismo.     1958
                        Malabon. Rizal: ESC Press.

Nobela  Kintanar, Thelma B.          Daigdig ng Tao. Salin ng Bumi Manusia ni Pramoedya Ananta Toer.     1988
                        Manila: Solidaridad Publishing House.

Nobela  Kintanar, Thelma B.           Khuntong - Babalik Ka Paglipas ng Dilim. Salin ng Khuntong - You Will  1988
                        Return at Dawn ni Thammachote Usseri. W.1.

Nobela  Lay-Mazo, Rodolfo Cordon        Quetzalcoatle. Halaw sa akda ni Jose Lopez Portillo. Quezon City:    1981
                        University of the Philippines Press.

Nobela  Mabanglo, Ruth Elynia S.        Kung Mangarap Ka ng Matagal ni Goh Po Seng. Solidaridad Publishing.   1986


Nobela  Mabanglo, Ruth Elynia S.        Mga Liham ng Isang Prinsesang Javanese. Salin ng Letters of a      1987
                        Javanese Princess ni Roden Adjeng Kartini. W.l.

Nobela  Mabanglo, Ruth Elynia S.        Stay Alive, My Son ni Yuhay Pin. W.l.                  1989
Nobela  Magpayo, Joanne            Around the World in Eighty Days ni Jules Veme. W.l.           1994
Nobela  Malay, Carolina at Paula Carolina S.  Nasa Puso ang Amerika. Salin ng akdang Amerika is in the Heart ni    1993
     Malay                 Carlos Bulosan. Quezon City: Ateneo de Manila University Press. w.p.;
                        Quezon City: Anvil Publishing.

Nobela  Mangahas, Rogelio           Isang Personal na Bagay. Salin ng A Personal Matter ni Kenzaburo Oe.   1992
                        Manila: Solidarity Foundation, Inc.

Nobela  Mangahas, Rogelio           Ang Istorya ng 47 Ronin. Salin ng The 47 Ronin Story ni John Allyn.   1990
                        Manila: Solidarity Foundation, Inc.
                                                       http://swf.upd.edu.ph
Nobela  Mariano, Patricio           El Filibusterismo ni Jose Rizal. Maynila: Pambansang Komisyon ng     1966
                        Ikasandaang Taon ni Jose Rizal.

Nobela  Medina, Froilan S.           Ang Ulap sa Buhay ng Pamilya Nire. Salin ng The Fall of the House of   1993
                        Nire sa Ingles ni Dennis Keene ng ikatlong bahagi ng Nineke no hitobito
                        ni Morio Kita. Manila: Solidarity Foundation, Inc.Nobela  National Classics Illustrated     Mga saling isinakomiks noong 1973. Kasaysayan ng Dalawang Lunsod.     1973
                        Salin ng A Tale of Two Cities. Wuthering Heights. Salin ng Wuthering
                        Heights.

Nobela  Rodrigo, Francisco           Cyrano De Bergerac. Salin ng akda ni Edmond Rostand. Komisyon ng     1989
                        Wikang Filipino.

Nobela  Salazar, Dionisio S.          Huwag Mo Akong Salingin. Salin ng Noli Me Tangere ni Jose Rizal.     1950
                        Manila: Roberto Martinez.

Nobela  Santiago, Aurea J.           Ang Konde ng Monte Kristo. Halaw sa akda ni Alexander Dumas.       1952
                        Manila: Philippine Book Co.

Nobela  Santiago, Aurea J.           Ang Kuba sa Notre Dame. Halaw sa The Hunchback ofNotre Dame ni      1952
                        Victor Hugo. Manila: Philippine Book Co.

Nobela  Santiago, Aurea J.           Si Juan Valjean o Ang mga Imbi. Hango sa Les Miserables ni Victor    1952
                        Hugo. Manila: Philippine Book Company.

Nobela  Santiago, Aurea J.           Si Sohrab at si Rustum, at Ang Bilanggo sa Zenda. Halaw sa Sohrab at   1953
                        Rustum at Prisoner of Zenda. Manila: Philippine Book Co.


Nobela  Santiago, Aurea J. at M. J. Enriquez  Robin Hood. Komisyon ng Wikang Filipino.                 1973
                                                        http://swf.upd.edu.ph
Nobela  Sayo, Mariano      Ang Lobang Itim. Salin sa Filipino ng nobelang makasaysayan ni Jose A.    1971
                 Burgos. Manila: R. Martinez.

Nobela  Sicat, Rogelio     Ang Gubat. Salin ng The Forest ni William J. Pomeroy. Quezon City.      1997


Nobela  Sicat, Rogelio      Krisis. Salin ng Crisis ni Barclay M. Newman, Jr. Solidaridad Publishing.  1989


Nobela  Sicat, Rogelio      Lupain ng Taglamig. Salin ng Snow Country ni Yasunari Kawabata.       1990
                 Manila: Solidarity Foundation, Inc.

Nobela  Sicat, Rogelio      "Mahabang Bakasyon." Salin ng A Long Vacation ni Manuel Arguilla.
                 Philippine Collegian. w.p.

Nobela  Sicat, Rogelio     Ang Pagbabalik. Salin ng The Return ni K.S. Maniam. Solidaridad       1990
                 Publishing House.

Nobela  Solar Editorial Staff  Sa Pagitan ng Dalawang Langit. Hango sa Silas Marner ni George Eliot.    1992
                 W.l.

Nobela  Tabin, Lorenzo     Ang Ilog na Walang Tulay. Salin ng The River With No Bridge ni Sue      1992
                 Sumii. Manila: Solidarity Foundation, Inc.

Nobela  Tablan, Andrea Amor   Ang Filibusterismo ni Jose Rizal. Pinagaang bersiyon. Manila: Philippine   1949
                 Book Co.

Nobela  Tera, Perfecto Jr.   Ang Tagapayo ng mga Manggagawa. Manila: Regal Publishing Co.         1967


Nobela  Torres-Yu, Rosario   Totto Chan (Ang Batang Babae sa Bintana). Salin mula sa Ingles ng      1990
                 Madogiwa no Totto Chan ni Tetsuko Kuroyanagi. Manila: Standard
                 Printing.
                                                 http://swf.upd.edu.ph
Nobela  Valencia, Arturo  Maria Concepcion. Salin ng akda ni Catherine Ann Porter. W.l., w.p.


Nobela  Vidal, Lourdes H.  Ang Kapalaran. Salin sa Filipino ng akda ni Zoilo Galang. Quezon City:  1991
               Ateneo de Manila University Press. 334 p.

Nobela  Villanon, A. B.   Iliad at Odyssey. Salin ng akda ni Homer. Komisyon ng Wikang Filipino,
               w.p.

Nobela
Prosa  PEN         Ilse Aichinger: "Ajax"                          1973
Prosa  PEN         Peter Faecke: "Nang si Elizabeth Arden ay Labingsiyam"          1973
Prosa  PEN         Martin Walser: "Karanasan"                        1973
Prosa  PEN         Elisabeth Borchers: "Ang Kapatid na Lalaki"               1973
Prosa  PEN         Alfred Andersch: "Madilim na Katauhan"                  1973
Prosa  PEN         Hermann Kesten: "Isang Dalit para kay Wolke"               1973
Prosa  PEN         Siegfried Lenz: "Ang Parusa"                       1973
Prosa  PEN         Karlheinz Deschner: "Mga Tinig ng Alikabok"               1973
Prosa  PEN         Paul Schalluck: "Ang Aming si Edward"                  1973
Prosa  PEN         Paul Portner: "Ang Aking Panig"                     1973
Prosa  PEN         Nino Erne: "Makata sa Attic”                       1973
Prosa  PEN         Hans Werner Richter: "Ang Paglipas ng Panahon ng I".           1973
Prosa  PEN         Hans Erich Nossack: "Ang Talagang Nais Kong Sabihin"           1973
Prosa  PEN         Ernst Kreuder: "Ulilang Bahay sa Tabi ng Look"              1973
Prosa  PEN         Karl August Horst: "Sa Harap ng mga Guho"                1973
Prosa  PEN         Peter O. Chotjewitz: "Isang Liham Pangkultura mula sa Roma"       1973
Prosa  PEN         Hermann Lenz: "Gunita ng Europe"                     1973
                                              http://swf.upd.edu.ph
Prosa   PEN                Eberhard Horst: "Ibong Asul"                       1973
Prosa   PEN                Gunter Bruno Fuchs: "Ang isang Higante'y Kailangang laging Handa" /   1973
                       "Nabubuhay ang isang Emperador"

Prosa   PEN                Harald Weinrich: "Pagpili sa Pantanghaling Araw" / "Orbitwaryo para sa  1973
                       isang Kapatid na Lalaki" / "Cellar"

Prosa   PEN                Wolfgang Weyrauch: "Banggaan"                      1973
Prosa   PEN                W. Alexander Bauer: "Metropolis"                     1973
Prosa   PEN                Theodor Weissenborn: "Isang Apulitikal na Liham"             1973
Prosa   PEN                Gabriele Wohmann: "Mula sa Asul at Puting na Talaarawan"         1973
Sanaysay  Abad, Erlinda           Bulag na Pagdakila. Salin ng sinulat ni Renato Constantino. Lungsod   1987
                       Quezon: Linangan ng Kamalayang Pambansa.

Sanaysay  Abriol, Jose C. Rdo        Ang Aklat ng mga Salmo Batay sa Hebreo at Griego. W.l. 282 p.      1958
Sanaysay  Abriol, Jose C. Rdo        "Mga Aral ng Ika-2 Concilio Vaticano." Sariling mga pangungusap ng    1970
                       Concilio bilang tugon sa mga pangangailangan ng makabagong tao.
                       Pasay City: St. Paul Publishing.Sanaysay  Abriol, Jose C. Rdo        Ang Banal na Biblia. Ika-2 ed. Pasay City: St. Paul.           1968
Sanaysay  Abriol, Jose C. Rdo        Talambuhay ng mga Santo. Salin ng mga sinulat ni Alban But1er.      1957
                       Manila: Catholic Trade School.

Sanaysay  Abueva, Jose V.          "Palisi sa Wika." Salin ng "The Language Policy in UP." Lungsod     1992
                       Quezon: Sentro ng Wikang Filipino.

Sanaysay  Adea, Juan A. at Tomas B. Orlina  Takigrapiyang Gregg. Pag-aangkop sa wikang pambansa ng Pilipinas ng   1948
                       mga titik sa Takigrapiyang sinulat ni Charles Rader. New York: Gregg
                       Publishing Co.
                                                      http://swf.upd.edu.ph
Sanaysay  Agoncillo, Teodoro A.       "Sigaw ng Balintawak." Kinatas sa The Revolt of the Masses. Katas     1961
                       (Hulyo-Setyembre 1961).

Sanaysay  Alano, Catalino Jr.        Magtanong kay Doktora Holmes: Buhay, Pag- ibig, Pagnanasa. Salin     1991
                       mula sa Ingles ng Life, Love, Lust ni Margarita Go Singco- Holmes.
                       Quezon City: Oregem International Publishing Co. Inc.

Sanaysay  Alejandro, Rufino         Paglilinis ng Kaluluwa. Salin ng sinulat ni Giuseppe Chiavarino. Lipa
                       City, w.p. 203 p. illus.

Sanaysay  Alejandro, Rufino         Ang Pananampalataya ng Ating mga Ninuno. Isang tiyakang pagpa-      1950
                       pakilala at pagpapatotoo sa Iglesiang itinatag ng Panginoong Hesukristo
                       ni James Gibbons. Manila: National Bookstore.Sanaysay  Alluri, Fe Malagayo        A Bibliography of Rice Literature. Tesis.                 1976
Sanaysay  Almario, Virgilio         “Ang Edukasyong Mapagpalaya.” Salin ng sinulat ni Paulo Freire.      1971
                       Katipunan 3.

Sanaysay  Almario, Virgilio         Ang Himagsikang Pilipino. Salin mula sa Ingles. Manila: Pambansang    1989
                       Suriang Pangkasaysayan.

Sanaysay  Ambrosio, Dante L.        "Nagsasanib na mga Agos: Mga Tunguhin sa Historyograpiyang Pilipino,   1993
                       1987-1992." Salin ng sinulat ni Ferdinand C. Llanes. Kinatas sa
                       Pagbabalik sa Bayan: Mga Lektura sa Kasaysayan ng Historyograpiya at
                       Pagkamakabansang Pilipino, Ferdinand C. Llanes, ed. Quezon City: Rex
                       Book Store.


Sanaysay  Andamo, Gerardo at Manuel Pablo  Mga Tanong at Sagot Tungkol sa AIDS. Salin ng sinulat ni M.L. Tan.    1986
                       Diliman, Q.C.: Health Action Information Network.
                                                       http://swf.upd.edu.ph
Sanaysay  Anonimo  Mga Akdang Pampanitikan sa Tuluyan ni Jose Rizal. Panandaang taong    1961
           palimbag. Maynila: Pambansang Komisyon ng Ikasandaang Taon ni
           Jose Rizal.

Sanaysay  Anonimo  "Ambisyon ng mga Batang Lalaki." Salin ng sinulat ni Mark Twain. Diaryo  1992
           Filipino (Hulyo 22, 1992).

Sanaysay  Anonimo  Ang Bagong Tipan ng Ating Panginoon at Tagapagligtas na si        1959
           Jesu-Cristo. Salin mula sa Griyego at ipinaparis na mainam sa mga
           mahal na salin. Manila: Philippine Bible House. 415 p.

Sanaysay  Anonimo  Ang Banal na Kasulatan na Kinalalagyan ng Matanda at Bagong Tipan     1966
           na Isinalin sa Wikang Tagalog. Manila: Philippine Bible House.


Sanaysay  Anonimo  "Batas Blg. 2370." Batas na nagkaloob sa mga baryo sa Filipinas ng    1960
           sariling pamamahala. Tinagalog ng Pamahalaan. Enero 28, 1960.


Sanaysay  Anonimo  "Di Ka Pasisiil." Kinatas sa The Good Fight. Katas, (l 962).       l 962
Sanaysay  Anonimo  Ang Evangelio Ayon kay Lukas. Salin mula sa Griyego at ipinaris na    1954
           mainam sa mga mahal na salin. Manila: Philippine Bible Society.


Sanaysay  Anonimo  "Hamon at Tugon sa Kasaysayan ng Pilipinas: Pagtantiya Pagkaraan ng
           100 Taon." Mimeograp. Salin ng "Challenge and Response in Philippine
           History: A Centennial Estimate" ni Salvador P. Lopez. w.p.Sanaysay  Anonimo  Iba’t ibang Sinulat ni Jose Rizal. Maynila: Pambansang Komisyon ng    1961
           Ikasandaang Taon ni Jose Rizal,.
                                          http://swf.upd.edu.ph
Sanaysay  Anonimo  "Isang Pagdalaw sa Pilipinas." Salin ng "A Visit to the Philippine Islands"  1967
           ni Sir John Bowring. Katas (Abril-Diyembre 1967).


Sanaysay  Anonimo  "Isang Pranses sa Pilipinas: Paraisong Nakamit at Naglaho." Salin ng     1962
           sinulat ni Paul de la Gironiere. Kinatas sa Twenty Tears in the
           Philippines. Katas, (Hulyo 1962).

Sanaysay  Anonimo  Magandang Balita para sa Ating Panahon. May Deutrocanonico.          1966 at
           Bibliyang isinalin sa Filipino. Manila: Philippine Bible House.        1980

Sanaysay  Anonimo  "Ang Paglupig sa mga Marianas (Guam)." Salin ng sinulat ni J. P. de los    1963
           Reyes. Katas, Enero 1963.

Sanaysay  Anonimo  Pagsusulatan nina Rizal at Blumentritt. Pangmadlang palimbag. Maynila:    1962
           Pambansang Komisyon ng Ikasandaang Taon ni Jose Rizal.


Sanaysay  Anonimo  Pagsusulatan nina Rizal at Blumentritt 1886-1896, Panandaang taong      1963
           palimbag. Maynila: Pambansang Komisyon ng mga Bayani.


Sanaysay  Anonimo  Pakikipagsulatan ni Jose Rizal sa Iba't Ibang Tao. Panandaang taong      1961
           palimbag. Maynila: Pambansang Komisyon ng Ikasandaang Taon ni
           Jose Rizal.

Sanaysay  Anonimo  Pakikipagsulatan ni Jose Rizal sa Kanyang mga Magulang at mga         1961
           Kapatid. Maynila: Pambansang Komisyon ng Ikasandaang Taon ni Jose
           Rizal.
                                            http://swf.upd.edu.ph
Sanaysay  Anonimo               Pakikipagsulatan ni Jose Rizal sa mga Kasama Niya sa Pagpapa-       1962
                        laganap. Pangmadlang palimbag. Maynila: Pambansang Komisyon ng
                        Ikasandaang Taon ni Jose Rizal.

Sanaysay  Anonimo               Mga Payo sa Iglesia. Salin ng Counsels for the Church, ni Ellen G.    1970
                        White." Baesa, Caloocan City: Philippine Publishing House. 4v.


Sanaysay  Anonimo               Saligang Batas ng Pilipinas. Ang tunay na salin ng Philippine       1935
                        Constitution na pinagtibay ni Kgg. Franklin D. Roosevelt, Marso 23,
                        1935.

Sanaysay  Anonimo               "Rabindranath Tagore: Ang Henyo ng Indiya." Salin ng sinulat ni Santha  1961
                        Rama Rau. Kinatas sa Life International. Katas (Oktubre-Disyembre
                        1961).

Sanaysay  Anonimo               Saligang Aklat ng Apostolado ng Panalangin. Salin batay sa edisyong    1964
                        Ingles ng Apostleship of Prayer. Maynila: Apostolado ng Panalangin. 142
                        p.

Sanaysay  Antonio, Lamberto E. at Ariel Dim  Ang Bagong Lumipas. Salin ng A Past Revisited ni Renato Constantino.   1996
      Borlongan              Quezon City: University of the Philippines Press. 554 p.


Sanaysay  Antonio, Lilia F.          "Hesus ng Nasaret." Salin ng isinakomiks na "Jesus of Nasareth."     1985
                        Sonolux Audio-Vision, Ateneo de Manila University.

Sanaysay  Antonio, Lilia F.          Isang Minutong Karunungan. Salin ng One Minute Wisdom ni Anthony     1989
                        de Mello. Bienvenido Nebres, S. J.
                                                       http://swf.upd.edu.ph
Sanaysay  Antonio, Lilia F.  Ang Istruktura ng Amae: Sikolohiyang Hapones. Salin ng The Anatomy       1990
                of Dependence ni Takeo Doi. Manila: Solidarity Foundation, Inc.


Sanaysay  Antonio, Lilia F.  "Ang Paglilitis." Salin ng "The Investigation" ni Peter Weiss. Banyuhay III  1972
                l.

Sanaysay  Antonio, Lilia F.  "Pananakit sa Sarili." Salin ng "Self- Mutilating Behavior ni David Lester."
                Dyornal ng Malawakang Edukasyon, 22.

Sanaysay  Antonio, Lilia F.  "Pananalig at Katwiran." Salin ng "Faith and Reason" ni Thomas         1974
                Aquinas. Nasa Mga Babasahin sa Pilosopiya: Epistomolohiya, Lohika,
                Wika, at Pilosopiyang Pilipino. UP Diliman.Sanaysay  Antonio, Lilia F.  "Ang Pananaw sa Daigdig ng mga Cebuano." Salin ng "Cebuano World        1980
                View" ni Leonardo Mercardo. Nasa Ang Weltanschauung ng Pilipino.
                Surian ng Wikang Pilipino at Institute for Southeast Asian Studies.Sanaysay  Antonio, Lilia F.  "Ang Pananaw sa Daigdig ng Maranaw na Masasalamin sa Kanilang         1980
                Tradisyong Oral: Ang Radia Indrapatra Bilang Isang Halimbawa." Salin
                ng sinulat ni Nagasura Madale. Nasa Ang Weltanschauung ng Pilipino.
                Surian ng Wikang Filipino at Institute for Southeast Asian Studies.Sanaysay  Antonio, Lilia F.  Sikolohiya ng mga Hapones. Salin ng Psychology of the Japanese         1993
                People ni Hiroshi Minami. Manila: Solidarity Foundation, Inc.
                                                 http://swf.upd.edu.ph
Sanaysay  Antonio, Teo             Mga isinaling Panteknolohiyang Proseso sa Technology and Livelihood    1992
                         Resource Center (TLRC). Pag-aalaga ng Rosas ni Tomas Cetandel,
                         1990 Produksyon ng Rambutan ni Flordeliza B. Javier, 1990 Pag-aalaga
                         ng Tilapia ni Rafael Guerrero, 1991 Produksyon ng Abokado ni Teodoro
                         C. Mendoza, 1991 Mga Sakit ng Kamatis ni Arnold Estrada at Lina Ilag,
                         1991 Produksyon ng Durian ni Lean Nammes, 1991 Gumawa ng Sariling
                         Kompost ni Virginia Cuevas, 1991 Produksyon ng Telang Seda para sa
                         Kanayunan ni Delfina Torreta.
Sanaysay  Arcega, Roselle G.          Isang Maikling Kasaysayan ng Ingglatera. Binago at pinalawak na      1975
                         edisyon. Isinalin sa wikang Filipino sa klase sa Kasaysayan 105 ni Zeus
                         Salazar. Quezon City: UP Diliman.

Sanaysay  Aspillera, Paraluman         Magagandang Kaugalian ng Thailand. Salin mula sa saling Ingles ng     1969
                         sinulat ni Pakadavi Utamato na inihanda ng Thailand National
                         Commission for UNESCO. Maynila: Pambansang Komisyon ng
                         UNESCO sa Pilipinas, sa pakikipagtulungan ng UNESCO, Paris. 58 p.Sanaysay  Asuncion, Diosdado R.at Trinidad O.  "Ang Falange sa Pilipinas, 1936-1945." Salin ng sinulat ni Florentino   1993
      Regala                Radao. Kinatas sa Pagbabalik sa Bayan: Mga Lektura sa Kasaysayan
                         ng Historyograpiya at Pagkamakabansang Pilipino, ni Ferdinand C.
                         Llanes, ed. Quezon City: Rex Book Store.
                                                        http://swf.upd.edu.ph
Sanaysay  Atienza, Monico M.         "Mindanao at Sulu sa Panahon ng Rebolusyon." Salin ng sinulat ni      1994
                       Nelson S.H. Ganancial. Nasa Katipunan: Isang Pambansang Kilusan.
                       Ferdinand C. Llanes, ed. Lungsod Quezon: Trinitas Publishing.Sanaysay  Atienza, Monico M.         "Pag-iisip Tungkol sa 1896." Isinafilipinong akda ni Samuel K. Tan. Nasa  1994
                       Katipunan: Isang Pambansang Kilusan. Inedit ni Ferdinand C. Llanes.
                       Lungsod Quezon: Trinitas Publishing.

Sanaysay  Bacolod, Marilyn H.        "Simbolong Seksuwal, Integrasyon ng Pagkatao, at Kakayahan."        1971-1972
                       General Education Journal, (ika-2 semestre, 1971-1972), pp. 89-94.


Sanaysay  Badilla, Peter Lyndon S.      "Ang Historyograpiyang Pilipino sa Gitna ng mga Pagbabagong        1993
                       Panlipunan, 1950-1986." Isinafilipinong akda ni Jaime B. Veneracion.
                       Kinatas sa Pagbabalik sa Bayan: Mga Lektura sa Kasaysayan ng
                       Historyograpiya at Pagkamakabansang Pilipino, Ferdinand C. Llanes,
                       ed. Quezon City: Rex Book Store.


Sanaysay  Bailon, Rowena Q.         "Ang mga Pagsisimula ng Historyograpiyang Pilipino, 1900-1950."      1993
                       Isinafilipinong akda ni Napoleon Casambre. Kinatas sa Pagbabalik sa
                       Bayan: Mga Lektura sa Kasaysayan ng Historyograpiya at
                       Pagkamakabansang Pilipino, Ferdinand C. Llanes, ed. Quezon City: Rex
                       Book Store.


Sanaysay  Balmaceda, Chit at Ma. Isabel T.  Ang Hapon Bilang No. 1: Mga Leksiyon Para sa Amerika. Salin ng Japan    1992
      Buenaobra             as No. 1: Lessons for America ni Erza Vogel. Manila: Solidarity
                       Foundation, Inc.
                                                       http://swf.upd.edu.ph
Sanaysay  Batnag, Aurora       Hamon ng Edukasyong Hapones: Pangako sa mga Bata. Salin ng The       1992
                   Japanese Educational Challenge: A Commitment to Children ni Merry
                   White. Manila: Solidarity Foundation, Inc.

Sanaysay  Batnag, Aurora       Islam at Lipunan Sa Timog-Silangang Asya. Salin ng Islam and Society    1987
                   in Southeast Asia nina Taufik Abdullah at Sharon Siddique, mga ed. W.l.


Sanaysay  Bautista, Agripino D.   Ang Birhen sa Fatima. Salin ng sinulat ni William Thomas Walsh, 1891.   1949
                   Maynila: Sacred Heart Publications.

Sanaysay  Bautista, Erwin Thaddeus  Ang Historia de Filipinas ni Rafael Palma: Isang Pagsasalin sa Filipino.  1991-1992
                   (Kabanata I-V). W.l.

Sanaysay  Bautista, Jose       Ang Buhay ng Kaluluwa. Halaw sa aklat na Corabate Espiritual ni      1946
                   Lorenzo Escupoli. Manila.

Sanaysay  Bautista, Jose       Gabay ng Manlalakbay. Kinapapalooban ng mga paghahandog,
                   pagninilay, pasasalamat, pagrorosaryo, pangungumpisal, bendisyon, at
                   pagdalaw sa kabanal-banalang sakramento, ang daan ng krus at mga
                   awit sa kursilyo ng pagkakristiyano. San Pablo, G. Yatco, w.p.Sanaysay  Bautista, Lito       Buhay-Single. Edisyong Filipino ng Sexy, Saucy, Spicy ni Margarita Go   1996
                   Singco-Holmes. Pasig: Anvil.

Sanaysay  Bautista, Lualhati     Isang Dayaming Rebolusyon. Salin ng One Straw Revolution ni        1990
                   Masanobu Fukuoka. Manila: Solidarity Foundation, Inc.

Sanaysay  Bautista, Lualhati     Teknolohiyang Hapones. Salin ng Japanese Technology ni Masanori      1990
                   Moritani. Manila: Solidarity Foundation, Inc.
                                                    http://swf.upd.edu.ph
Sanaysay  Bernal, J. D.           Agham at Teknolohiya sa Dantaon-l 9. Proyektong pagsasalin para sa       1995
                       Science, Technology and Society. UP Diliman.

Sanaysay  Bernal, J. D.           Agham at Teknolohiya sa Panahong Bakal. Proyektong pagsasalin para       1996
                       sa Science, Technology and Society. UP Diliman.

Sanaysay  Bigornia, Miguel         Relihiyon ng mga Hapon. Salin ng Japanese Religion ng Agency for        1993
                       Cultural Affairs - Ministry of Education. Manila: Solidarity Foundation, Inc.


Sanaysay  Bonifacio, Virginia Palma     Ang Aking Talambuhay. Pangatlong limbag. Tinagalog na akdang Kastila      1953
                       ni Rafael Palma. Maynila: Gacho Hermanos.

Sanaysay  Borlongan, Ariel         Ang Bagong Lumipas. Salin ng The Continuing Past nina Renato          1996
                       Constantino at Letizia R. Constantino. Quezon City: University of the
                       Philippines Press, 450 p.

Sanaysay  Buenaobra, Ma. Isabel       Pagsulong ng Kapitalismong Ersatz sa Timog Silangang Asya. Salin ng       1993
                       The Rise of Ersatz Capitalism in Southeast Asia ni Kunio Yoshihara.
                       Manila: Solidarity Foundation, Inc.

Sanaysay  Calo, Moises           Ang Bunga ng Masasakit na Karanasan. General Education Journal         1971-1972
                       (ika-2 semestre, 1971-1972).

Sanaysay  Camagay, Ma. Luisa T.       Kasaysayang Panlipunan ng Maynila: 1765- 1898. Diliman. Salin / halaw      1982
                       ng disertasyong Le development Urbain de Manila au XIX e me sicle ng
                       maysalin. Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales.Sanaysay  Camagay, Ma. Luisa T. at Wystan  Cartas Sobre La Revolucion ni Mariano Ponce. Lungsod Quezon: Sentro       1997
      dela Peña.            ng Wikang Filipino.
                                                        http://swf.upd.edu.ph
Sanaysay  Catacataca, Pamfilo D.  "Pagislam: Ang Pagbibinyag ng mga Muslim" (Muslim); "Pagsisisi ng
                  Isang Ama" (Pampango); "Qur'an: Ang Banal na Aklat ng mga Muslim"
                  (Muslim); "Puasa: Pag-aayunong Islam" (Muslim); "Hajj: Paglalakbay sa
                  Mecca" (Muslim). Proyekto ng MECS- LEDCO-PSPW. sa pagtataguyod
                  ng Ford Foundation, w.p.
Sanaysay  Condino, Ben V.     Pag-ibig at Pag-iisang-dibdib. Salin ng sinulat ni John Delaney. Manila:  1956
                  Manor Press.

Sanaysay  Constantino, Pamela   "Bobo ang Estudyante o Hindi Marunong Magturo ang Titser?" Salin ng    1974
                  "Dumb Students or Incompetent Teachers" ni Salvador P. Lopez. UP
                  Gazette.

Sanaysay  Constantino, Pamela   "Ang Pagtuturo ng Kasaysayan." Salin ng "The Teaching of History" ni    1975
                  Oscar Alfonso. Nasa Kasaysayan: Diwa’t Lawak, Zeus Salazar, ed. W.l.


Sanaysay  Constantino, Pamela   "Mga Sajested na Direksiyon sa Pag-aaral ng Bilingguwalismo.” Salin ng   1971
                  "Suggested Directions in the Study of Bilinggualism" ni Teresita Ramos.
                  Philippine Education Quarterly. (1971)

Sanaysay  Constantino, Renato   Tungo sa Bagong Lumipas. Quezon City: Malaya Books.            1972
Sanaysay  Cruz, Andres Cristobal  Ang Lahat ay Magkakapatid. Salin sa Filipino ng All Men Are Brothers.   1969
                  Manila: Regal Print.

Sanaysay  Cruz, Andres Cristobal  Demokrasya: Rebolusyon ng Ating Panahon. Salin ng aklat ni Ferdinand    1973
                  Marcos. Manila: United Publishing, 1971; Liwayway, Nobyembre 27,
                  1972-Hunyo 25, 1973.
                                                   http://swf.upd.edu.ph
Sanaysay  Cruz, Andres Cristobal        Sa Southeast Asia at China: Mga paglilibot ni Renato Tayag. Salin sa    1969
                        Filipino ng At Home and Abroad: Odyssey in Southeast Asia ni Renato
                        Tayag. Manila.

Sanaysay  Cruz, Corazon L.           Philosophy of Man. Di-nakalimbag na salin. w.p.
Sanaysay  de Guzman, Diosdado F.        Sa Awa ng Diyos. Binago at dinagdagang limbag. Salin sa Filipino ng    1984
                        akda ni Puan Seng Go. Manila: Fookien Times Yearbook Publication.


Sanaysay  de los Reyes, Hernando at iba pa.  Buhay Katoliko. Salin sa Filipino ng sinulat ni Gerard Linssen. Makati,  1968
                        Rizal: St. Paul Publishing.

Sanaysay  De Peralta, Patricia A.       "Sikoanalisis: Ang Pagtarok sa Hindi Namamalayang Kaisipan." General    1971-1972
                        Education Journal (ika-2 semestre 1971-1972), pp. 105-113.


Sanaysay  Dimagiba, Leonora R.         Kriminal ng Digmaan. Salin ng War Criminal: The Life and Death of     1993
                        Hirota Koki ni Saburo Shiroyama. Manila: Solidarity Foundation, Inc.


Sanaysay  Dimagiba, Leonora R. at Froilan S.  Mga Sumusulong na Ekonomya at ang Hapon. Salin ng The Developing      1992
      Medina                Economics and Japan ni Saburo Okita. Manila: Solidarity Foundation,
                        Inc.

Sanaysay  Duque, Reynaldo A.          Gawa sa Hapon. Salin ng Made in Japan ni Akio Morita. Manila:       1990
                        Solidarity Foundation, Inc.

Sanaysay  Estacio, Alfred C.          "Pagsasarili o Estado ng Amerika?" W.l.                  1946
                                                         http://swf.upd.edu.ph
Sanaysay  Fajardo, Bella at Ma. Concepcion Sian  Kaisahang Europeo sa Kaisipan at Kilos. Salin sa Filipino ng European    1975-1976
                          Unity in Thought and Action ni Geoffrey Barraclough para sa klase sa
                          Kasaysayan 102. UP Diliman, ika-2 semestre 1975-1976. 21 p.Sanaysay  Florencio, Cecilia A.          Pagkain at Kalayaan. Salin ng Food and Freedom, Nutrition: A        1991
                          Springboard to Biosocial Uplift, A Test of A Nation’s Resolve, na sinulat
                          din ng tagasalin. Lungsod Quezon: Sentro ng Wikang Filipino.Sanaysay  Francisco, Lazaro            Ang Pagtuturo ng Relihiyon sa mga Paaralang Bayan sa Pilipinas. Salin
                          sa Filipino ng sinulat ni Dalmacio Martin. W.l., w.p.
Sanaysay  Fugoso, Cecilia             "Ang Ganyak ng Pagkagutom." Salin. General Education Journal, (ika-2    1971-1972
                          semestre, 1971-1972), pp. 26- 34.

Sanaysay  Garcia, Belen G.            "Ang Tagal ng Pagsasama ng Mag-asawa at ang kanilang Persepsiyon      1971-1972
                          sa Sarili." General Education Journal, ika-2 semestre, 1971-1972. pp.
                          213-219.

Sanaysay  Garcia, Lakandupil C.          "Ang Mensahe ng Medugorje." Salin ng "The Message of Medjugorje,      1988
                          Yugoslavia" ni Fr. Tomislav Vlasic, OFM. Malate.

Sanaysay  Gonzales, Leon C. Ma.          Ang Daan. Salin sa Filipino ng sinulat ni Josemaria Escriva de Balaguer.  1974
                          Quezon City: Sinag-Tala. 274 p.

Sanaysay  Gonzales, Lydia Fernando        "Modernong Literatura." Mimeograp. Salin ng sinulat ni Leopoldo Yabes.   1974


Sanaysay  Gonzales, Lydia Fernando        "Hinggil sa Ilang Aspetong Pagpapalagay ni Dr. Jose Rizal sa Kultura."
                          Salin ng sinulat ni Serafin Quiason. Dyornal ng Malawakang Edukasyon
                          27-28.
                                                          http://swf.upd.edu.ph
Sanaysay  Gutierrez, E. T.         Santa Teresita del Niño Jesus, Ang Kanyang Buhay Nang Siya'y
                      Mamatay. Isinalin sa Filipino batay sa huling limbag sa wikang Pranses.
                      Manila: Catholic Trade School. w.p.

Sanaysay  Guzman, Domingo Castro de    "Mga Interpretasyon ng Rebolusyong 1896." Salin ng sinulat ni Alice C.  1994
                      Guillermo. Nasa Katipunan: Isang Pambansang Kilusan, Ferdinand
                      Llanes, ed. Lungsod Quezon: Trinitas Publishing.

Sanaysay  Guzman, Domingo Castro de    "Pagkaran ni Cristobal Colon: Ang Diyalektika ng Kolonisasyon/      1994
                      Dekolonisasyon sa Ilokos." Salin ng sinulat ni Arnold Molina Azurin.
                      Nasa Katipunan: Isang Pambansang Kilusan, Ferdinand Llanes, ed.
                      Lungsod Quezon: Trinitas Publishing.Sanaysay  Guzman-Gagelonia, Leticia S.   Ang Kasaysayan ng Pilipinas. Salin sa Filipino ng sinulat ni Pedro    1980
                      Gagelonia. Manila: National Book Store.

Sanaysay  Henry, O.            "Regalo ng Mago." Diyaryo Filipino, Disyembre 24, 1992.          1992
Sanaysay  Kabataang Makabayan, Komite sa  "Mga Talumpati sa Palitang-Kuro sa Yenan Tungkol sa Panitikan at     1971
      Pagsasalin            Sining." Salin ng sinulat ni Mao Zedong. Katipunan 3.


Sanaysay  Komisyon ng Wikang Filipino   "RA 7275: Urban Development and Housing Act." W.l.            1997
Sanaysay  Komisyon ng Wikang Filipino   "Agreement Between the Republic of the Philippines and the Russian    1997
                      Federation on Culture Cooperation." W.l.

Sanaysay  Komisyon ng Wikang Filipino   Nutritional Handbook for Persons with Diabetes. W.l.           1997
Sanaysay  Komisyon ng Wikang Filipino   Local Government Code of the Autonomous Region in Muslim
                      Mindanao. Di-nakalimbag na salin.
                                                      http://swf.upd.edu.ph
Sanaysay  Komisyon ng Wikang Filipino at  Code of Muslim Personnel Laws of the Philippines. Di-nakalimbag na
      FNR1, DOST            salin.

Sanaysay  Lamadrid, Alex          Kasaysayan ng mga Institusyong Pulitikal ng Hapon. Salin ng A History   1990
                      of Political Institutions in Japan ni Ishii Ryosuke. Manila: Solidarity
                      Foundation, Inc.

Sanaysay  Lambino, Miguel B., S.J.     Mga Banal na Pagsasanay ni San Ignacio de Loyola. Salin ng Ejercicios   1991
                      Espirituales de San Ignacio de Loyola. Quezon City: Claretian
                      Publications.

Sanaysay  Lapar, Dedina A.         "Pagbabalik sa Ugat: Ang Karanasan sa Pilipinas." Salin sa Filipino ng  1993
                      sinulat ni Antonio de Castro. Kinatas sa Pagbabalik sa Bayan: Mga
                      Lektura sa Kasaysayan ng Historyograpiya at Pagkamakabansang
                      Pilipino, Ferdinand C. Llanes, ed. Quezon City: Rex Book Store.Sanaysay  Laudico, Adriano P.       Laurel: Buong Ulat ng Kanyang Buhay. Salin ng The Inside Story of     1946
                      Laurel ni Leon Ma. Guerrero. W.l.

Sanaysay  Leano, Andrea Barros       "Pagtiteorya sa mga Teorya ng Rebolusyon Antikolonyal." Salin sa     1994
                      Filipino ng sinulat ni Domingo Castro de Guzman. Nasa Katipunan:
                      Isang Pambansang Kilusan, Ferdinand C. Llanes, ed. Lungsod Quezon:
                      Trinitas Publishing.


Sanaysay  Legaspi, Wilfreda J.       "Kasama ni Hesus." Upper Room Devotional Material. Quezon City: New    1996
                      Day Publishers, Marso at Abril 1996.
                                                      http://swf.upd.edu.ph
      Llanes, Ferdinand C.        "Ang Rebolusyong Filipino: Mga Pagsusuri mula sa Mikro-Kasaysayan."      1993
                       Salin sa Filipino ng sinulat ni Reynaldo C. Ileto. Kinatas sa Pagbabalik sa
                       Bayan: Mga Lektura sa Kasaysayan ng Historyograpiya at
                       Pagkamakabansang Pilipino, Ferdinand C. Llanes, ed. Quezon City: Rex
                       Book Store.

Sanaysay
      Lopez, Cecilio           Ang Balarila ni Rizal. Malayang isinawikang Filipino at nilagyan ng      1962
                       paunang salita. Manila: Benipayo Press. 70 p.
Sanaysay
Sanaysay  Lupon ng mga Tagasalin ng Wikang  Mga Akdang Pampulitika at Pangkasaysayan ni Jose Rizal, W.1.         1961
      Pambansa

Sanaysay  Lupon ng mga Tagasalin ng Wikang  Mga Tala sa Paglalakbay, mga Alaala at Iba Pa ni Jose Rizal,         1961
      Pambansa              panandaang taong palimbag. Maynila: Pambansang Komisyon ng
                       Ikasandaang Taon ni Jose Rizal.

Sanaysay  Mabanglo, Ruth Elynia S.      Kababaihan ng Malaysia. Salin ng mga sinulat nina Hing Aiyun, Nik       1986
                       Safiah Karim at Rekian Talib. Solidaridad Publishing.

Sanaysay  Maceda, Teresita Jimenez      Piliin ang Buhay. Salin ng Choose Life nina Arnold Toynbee at Daisaku     1994
                       Ikeda. Lungsod Quezon: Sentro ng Wikang Filipino.

Sanaysay  Malferrari, Candida        Ang Rebolusyong Industriyal at ang Paglawak Pang-ekonomiko. Salin sa     1976
                       Filipino ng sinulat ni Ronald Maxwell Hartwell. Lungsod Quezon:
                       Unibersidad ng Pilipinas.

Sanaysay  Manahan, Jacinto G.        Sosialistang-Komunistang Walang Dios. Salin. Manila.             1941
Sanaysay  Manahan, William C.        "Ang mga Mekanismong Pananggalang." General Education Journal.        1971-1972
                       Ika-2 semestre, 1971-1972, pp. 100-104.

Sanaysay  Mariano, Arthuro D.G. Benedict   Ang Banal na Tuntunin ni San Benito [Sancti Benidicti regula         1961
                       mochorum], ika-2 ed. Maynila: Monasteryo ng Monserrat.
                                                        http://swf.upd.edu.ph
Sanaysay  Martinez, Luis Maria      "Ang Lisyang Edukasyon ng mga Pilipino." Salin ng "The Miseducation of   1987
                     Filipinos" ni Renato Constantino. W.l.

Sanaysay  Martinez, Luis Maria      "Mga Sanhi ng Pagkakanluranin ng Pilipino." Salin sa Filipino ng sinulat  1987
                     ni Renato Constantino. W.l.

Sanaysay  Medina, Buenaventura S. Jr.  Bushido, Ang Kaluluwa ng Hapon. Salin ng Bushido, the Soul of Japan ni   1990
                     Inazo Nitobe. Manila: Solidarity Foundation, Inc.

Sanaysay  Medina, Buenaventura S. Jr.  Mga Piling Akda Buhat sa Panitikang Aleman (Mula sa Edad Media       1970
                     hanggang Kasalukuyang Panahon). Maynila: Regal Publishing Co. at
                     West Germany: Horst Erdmann Verlag.

Sanaysay  Medina, Buenaventura S. Jr.  Sosyalismong Maka-Damma, Sosyalismong Maka-Diyos. Salin ng         1986
                     "Dhammic Socialism" ni Bhikku Buddhasa. W.l.

Sanaysay  Mga Estudyante ng Kasaysayan  Ang Makabagong Europa. Salin ng mga sinulat nina P. H. Beik at
                     Lawrence Lafore. Inilimbag ng mga nasa klase ni Propesor Zeus Salazar
                     ng Kagawaran ng Kasaysayan. Quezon City: Unibersidad ng Pilipinas.
                     w.p.


Sanaysay  Mga Jesuitang Iskolastiko   Ang Awit ng Ibon. Salin ng The Song of the Bird ni Anthony de Mello,    1986
                     S.J. Quezon City: Loyola House of Studies at Claretian Publications.


Sanaysay  Mga Jesuitang Juniorado    Ang Peregrinasyon: Ang Talambuhay ni San Ignacio de Loyola. Salin ng    1992
                     A Pilgrim’s Journey: The Autobiography of Ignatius de Loyola. Quezon
                     City: LHS Publications.

Sanaysay  Miclat, Mario I.        "Marxismo at mga Problema ng Linggwistika." Salin ng "Marxism and the   1995
                     Problems of Linguistics." Daluyan: Journal ng SWF sa Talakayang
                     Pangwika, VI: 1-4 (1995), p. 67.
                                                     http://swf.upd.edu.ph
Sanaysay  Miranda, Fr. Dionisio M.  Loob: The Filipino Within. Di-nakalimbag na salin.
Sanaysay  Montalban, Jeremias M.   Bagong Patnubay sa Kalusugan. Salin sa Filipino ng sinulat ni Clifford R.  1977
                   Anderson. Manila: Philippine Publishing House. 563 p.


Sanaysay  Montalban, Jeremias M.   Kaligayahan Para sa mga Mag-asawa. Salin sa Filipino ng sinulat ni     1965
                   Harold Shryrock. Manila: Philippine Publishing House.

Sanaysay  Montalban, Jeremias M.   Ang Lahat Tungkol sa Bata. Salin sa Tagalog ng sinulat ni Belle Wood    1963
                   Constock. Manila: Philippine Publishing House. 432 p.

Sanaysay  Natugba, Dindo       Ang Pag-angat ng Hapon Bilang Puwersang Pandaigdig 1895-1925        1994
                   Salin ng The Emergence of Japan as a World Power ni Kajime
                   Morinosuke. Manila. Solidarity Foundation, Inc.

Sanaysay  Nelmida, Ma. Crisanta   "Pagbabalik-Tanaw sa Pilosopiya ng Rebolusyon ni Andres Bonifacio."     1994
                   Salin sa Filipino ng sinulat ni Rolando M. Gripaldo. Nasa Katipunan:
                   Isang Pambansang Kilusan, Ferdinand Llanes, ed. Lungsod Quezon:
                   Trinitas Publishing.


Sanaysay  Nolledo, Jose       "The Corporation Code." Di-nakalimbag na salin.
Sanaysay  Ocampo, Nilo S.      "Ilang Di-hayag na mga Pag-aalsa sa Batac." Salin sa Filipino ng sinulat  1994
                   ni Ernesto Ma. Cadiz. Nasa Katipunan: Isang Pambansang Kilusan,
                   Ferdinand Llanes, ed. Lungsod Quezon: Trinitas Publishing.Sanaysay  Ocampo, Nilo S.      "Si Kapitan Panchong." Salin ng isang bahagi ng ikatlong nobela ni     1997
                   Rizal. Filipino Magazin, Enero 6, 1997.

Sanaysay  Ocampo, Nilo S.      "Si Kapitana Barang at si Anday." Salin ng isang bahagi ng ikatlong     1997
                   nobela ni Rizal. Filipino Magazin, Pebrero 17, 1997.
                                                   http://swf.upd.edu.ph
Sanaysay  Ocampo, Nilo S.          "Ang Makabayang Programa ng Katipunan: Makarelihiyon o Laban sa      1994
                       Relihiyon?" Salin ng sinulat ni John N. Schumacher. Nasa Katipunan:
                       Isang Pambansang Kilusan, Ferdinand Llanes, ed. Lungsod Quezon:
                       Trinitas Publishing.


Sanaysay  Ocampo, Nilo S.          "Makamisa II” Salin ng bahagi ng ikatlong nobela ni Rizal. Filipino    1996
                       Magazin, Hunyo 24, 1996.

Sanaysay  Ocampo, Nilo S.          "Si Padre Agaton." Salin na bahagi ng ikatlong nobela ni Rizal. Filipino  1996
                       Magazine, Disyembre 30, 1996.

Sanaysay  Ocampo, Nilo S.          Rizal: Makabayan at Martir. Salin ng Rizal: Nationalist and Martyr ni   1995
                       Austin Coates. Quezon City: University of the Philippines Press. 489 p.


Sanaysay  PAKSA, Lupon ng Pagsasalin    Mga siniping pangungusap mula sa tagapangulong Mao Tse Tung.        1969
                       Inilathala ng Paaralang Rebolusyonaryo ng Kaisipan ni Mao Tse Tung,
                       Gitnang Luzon. 98 p.

Sanaysay  Paliza, Raul D.          Gabay Pang-ekumeniko. Salin sa Filipino ng Societamus Christianorum    1975
                       Unitatem Fovendam. Quezon City: Cardinal Bea Institute, Ateneo de
                       Manila University.

Sanaysay  Palma-Bonifacio, Virginia     Maikling Kasaysayan ng Pilipinas para sa Mababang Paaralan. Salin ng    1972
                       sinulat ni Nicolas Zafra at iwinasto ni Fe Aldave-Yap. Quezon City:
                       Alemar-Phoenix Publishing, Inc. 238 p.

Sanaysay  Panganiban, Cirio H. at Teodoro  "Ang Sinuring Kodigo Penal" o "Kodigo Penal Rebisado (Batas Blg.      1932
      Gener               3815)." Salin sa wikang Filipino. W.l.

Sanaysay  Panganiban, Jose Villa      Isip, Wika, Damdamin sa Pilipino. Salin ng Thought, Language, Feeling   1979
                       in Filipino. San Juan, Rizal: Limbagang Pilipino. 210 p.
                                                       http://swf.upd.edu.ph
Sanaysay  Panganiban, Jose Villa       Ang Himala ni Marcelino Pan y Vino. Orihinal na akda sa Wikang Kastila  1958
                       ni Jose Ma. Sanchez Silva. Ginamit ng humalaw ang saling Ingles ni
                       Angela Britton. W.l. 70 p.

Sanaysay  Pangkat ng Pananaliksik at     Ang Kinatawan ng Unyon at ang Kanyang Tungkulin. Mula sa "Trade
      Paglalathala, Sentrong Asyano ng  Unions Officials and Employees." Unibersidad ng Pilipinas, Lungsod
      Edukasyon sa Paggawa        Quezon. w.p. 21 p.

Sanaysay  Panis, Bibiano R.         Ang Kasaysayan ng Unang Taon ng Digmaan sa Europa at Ang
                       Pagkaguho ng Sanglibutan sa Liwanag ng Hula. Maynila: Pasulatan ng
                       Patnubay ng Katubusan.

Sanaysay  PEN                Ernst Block: "Ang Takot at Pag-asa sa ating Panahon"           1973
Sanaysay  PEN                Dolf Sternberger: "Mga Pagbabago sa Pangangailangan sa Kaligayahan    1973
                       ng ating Panahon"

Sanaysay  PEN                Ludwig Marcus: "Indibidwalismong may Makataong Anyo"           1973
Sanaysay  PEN                Gunter Grass: "Talumpati sa Kabataang Mamamayan: Hinggil sa mga     1973
                       may Gulang na at mga Depormado"

Sanaysay  PEN                Golo Mann: "Pansamantalang Kaayusan, Modelo – o Ano?           1973
                       Dalawampung taon ng Republikang Pederal ng Alemanya"

Sanaysay  PEN                Heinz Risse: “Sino ang Nakagugunita Ngayon sa Verdun?"          1973
Sanaysay  PEN                Walter Jens: "Sampung Utos ni Billy Graham"               1973
Sanaysay  PEN                Hans Bender: "Mga Tala sa Loob ng Ilang Araw"              1973
Sanaysay  PEN                Thilo Koch: "Imbitasyon para Magkape"                  1973
Sanaysay  PEN                Horst Kruger: "Pagmamahal sa B"                     1973
Sanaysay  PEN                Walter Bauer: "Isang Pahina mula sa Talaarawan"             1973
Sanaysay  PEN                Walter Hilsbecher: "Mga Bagong Sabug-sabog na Idea"           1973
                                                      http://swf.upd.edu.ph
Sanaysay  PEN                   Albrecht Fabri: "Dalawang Pagsusuri"                    1973
Sanaysay  PEN                   Martin Walser: "Pagbibigay- Katarungan kay Holderlin"           1973
Sanaysay  PEN                   Hans Hennecke: "Ernst Arndt"                        1973
Sanaysay  PEN                   Karl Dedecius: "Pagsasalin at Lipunan"                   1973
Sanaysay  PEN                   Marcel Reich-Ranicki: "Isa pang Naliligaw na Salinlahi sa Nobelang Die   1973
                          Palette ni Hubert Fichte"

Sanaysay  PEN                   Joachim Kaiser: "Maitatanghal ba ang Katotohanan?"             1973
Sanaysay  Peneyra, Irma              "Isang Pag-aaral ng Isang Area: Isang Pagtatampok ng            1974-1975
                          Multi-disiplinaryong Pamamaraan sa Pag-aaral ng mga Agham
                          Panlipunan." Salin sa Filipino ng sinulat ni Josefa M. Saniel. Nasa
                          Dyornal ng Malawakang Edukasyon, 27/28 (1974-75).


Sanaysay  Peralejo, Cezar C.           "Family Code of the Philippines." W.l.                   1990
Sanaysay  Peralejo, Cezar C.           "Ang Kodigong Pamilya ng Pilipinas." Binagong edisyon. Salin ng      1993
                          "Family Code of the Philippines." Mass Publishing House.

Sanaysay  Peralejo, Cezar C.           "The New Civil Code of the Philippines." W.l.               1993
Sanaysay  Peralejo, Cezar C.           "Ang Pagsasanib ng Batas Internasyonal at Batas Panloob sa Pagbawi     1994
                          ng Ninakaw na Yaman" ni Jovito Salonga. Daluyan: Journal ng SWF sa
                          Talakayang Pangwika V: 1(1994), p. 16.

Sanaysay  Pineda, Gemiliano, Jacinto de Leon at  Mga Lakas na Nagpapadakila sa Ating Bansa. Salin ng sinulat ni Jose P.   1949
      Antonio D. G. Mariano          Laurel. Committee on the National Language.

Sanaysay  Pineda, Juliana C.           Ang Batang Mamamayan. Salin ng The Young Citizen. Manila: Philippine    1946
                          Book Co.
                                                          http://swf.upd.edu.ph
Sanaysay  Policarpio, Dominador C.     "Ang mga Martir ng Camarines Norte." Salin sa Filipino ng sinulat ni      1994
                       Vivencio F. Abano. Nasa Katipunan: Isang Pambansang Kilusan,
                       Ferdinand Llanes, ed. Lungsod Quezon: Trinitas Publishing.Sanaysay  Puatu, Mar V. at Puatu, Mars S.  Limang Sandali Araw-Araw. Salin sa Filipino ng sinulat ni Rev. Lawrence    1975
                       Lovasik. Pasay City: St. Paul Publication.

Sanaysay  Puatu, Mar V. at Puatu, Mars S.  Paliwanag sa Ating Pananampalataya. Salin ng The Faith Explained ni      1970
                       Leo John Trese. Pasay City: St. Paul Publication.

Sanaysay  Quillat, Dionisio M.       Ang Demokratikong Rebolusyon sa Pilipinas. Ika-3 ed. Salin sa Filipino     1977
                       ng sinulat ni Ferdinand Marcos. Manila.

Sanaysay  Quillat, Dionisio M.       Isang Ideolohiya para sa Pilipino. Salin sa Filipino ng sinulat ni Ferdinand  1980
                       Marcos. Manila.

Sanaysay  Ramos, Elsie S.          "Ang Katipunan at ang Rebolusyon sa Cebu." Salin ng sinulat ni Jose R.     1994
                       Quisumbing. Nasa Katipunan: Isang Pambansang Kilusan, Ferdinand
                       Llanes, ed. Lungsod Quezon: Trinitas Publishing.Sanaysay  Ramos, Jesus Fer         "Ang Pilipino sa Silid-Aralan." Salin ng "Filipino in the Classroom" ni    1972-1973
                       Armando Bonifacio. General Education Journal (1972-1973).


Sanaysay  Ramos, Maximo R.         The Aswang Syncrasy in Philippine Folklore. May isinalarawang teksto at    1971
                       salin sa bernakular. Philippine Folklore Society.
                                                        http://swf.upd.edu.ph
Sanaysay  Reyes, Armando, at iba pa.   "Kodigo ng Pilipinas sa Paggawa." Atas Pampanguluhan Blg. 442 na      1979
                      sinusugan ng mga Atas Pampanguluhan Blg. 570-A, 626, 643, 823,849,
                      850, 865-A, 891, 1367, 1368, 1391 at 1412. Manila: Ministri ng
                      Paggawa.


Sanaysay  Reyes, Danny at Jerry Respeto  Buhay May-asawa (ikalawang bahagi). Edisyong Filipino ng Sexy,       1996
                      Saucy, Spicy ni Margarita Go Singco-Holmes. Pasig: Orogem
                      International Publishing Co.

Sanaysay  Reyes, Portia L.        "Pagtuturo ng Kursong Kasaysayan sa Unibersidad ng Pilipinas." Salin    1993
                      sa Filipino ng sinulat ni Jaime B. Veneracion. Kinatas sa Pagbabalik sa
                      Bayan: Mga Lektura sa Kasaysayan ng Historyograpiya at
                      Pagkamakabansang Pilipino, Ferdinand C. Llanes, ed. Quezon City: Rex
                      Book Store.


Sanaysay  Rivera, Jose Ma.        Sa Harap ng mga Dambanang Pilipino. Salin sa Filipino ng ilang
                      paliwanag ni B. M. Nicasio na nasasalig sa relihiyon at katarungan ng
                      mga tapat na manlalakbay sa ika-XXXIII Kongreso Eukaristika
                      Internasyonal. Manila: Shanghai Press, w.p.Sanaysay  Romualdez, Antonio       "Ang Teolohiya ng Pagpapalaya." Salin ng sinulat ni Hugo Assman.      1971
                      Katipunan 2 (1971).

Sanaysay  Sagalongos, Felicidad      Majayjay: Kung Paano Nabuo ang Isang Bayan. Salin sa Filipino ng      1964
                      sinulat ni Juan Palazon. Manila: Historical Conservation Society.


Sanaysay  Salanguit, Ernesto A. Jr.    Ang Historia de Filipinas ni Rafael Palma: Isang Pagsasalin sa Filipino.
                      Mimeograp. Salin ng Kabanata VIX.
                                                      http://swf.upd.edu.ph
Sanaysay  Salazar, Gloria at iba pa.  Ang Panahon ng Kaliwanagan. Salin sa Filipino ng Age of Enlightenment   1976
                    ni Peter Gay. W.1.

Sanaysay  Salazar, Zeus A.       "Ang Istorismo Bilang Pangkasaysayang Pananaw." Salin sa Filipino     1974-75
                    mula German ng sinulat ni Marlies Spiecker-Salazar. Nasa Dyornal ng
                    Malawakang Edukasyon, 27/28 (1974-75).

Sanaysay  Salazar, Zeus A.       "Ang Pag-aaral Hinggil sa Pilipinas sa USSR." Salin sa Filipino ng    1973
                    sinulat nina O. Baryshnikova, G. Levinson at Yu Levtonova. Asian
                    Studies (August 1973).

Sanaysay  Salazar, Zeus A.       "Ang Pag-aaral ng Kasaysayang Pandaigdig." Salin sa Filipino mula     1974-1975
                    German ng sinulat ni Oswald Spengler. Nasa Dyornal ng Malawakang
                    Edukasyon, 27/28 (1974-75).

Sanaysay  Salazar, Zeus A.       "Si Rizal at ang Makabagong Pagkamakabansa." Isinafilipinong akda ni   1974-1975
                    Georges Fischer. Nasa Dyornal ng Malawakang Edukasyon, 27/28
                    (1974-75).

Sanaysay  Salazar, Zeus A.       "Sulat sa Patnugot mula sa isang Istoryadorang Rusa." Salin at may
                    maikling komentaryo. Nasa Kasaysayan I. W.l., w.p.

Sanaysay  Salazar, Zeus A.       __________ at Victoria S. Bataclan."Ang Pangkasaysayang          1974-1975
                    Pananaliksik: Isang Introduksyon." Salin ng akda ni Bonifacio S.
                    Salamanca. Nasa Dyomal ng Malawakang Edukasyon, 27/28 (1974- 75).Sanaysay  Salazar, Zeus A.       __________ at Proserpina D. Tapales. Pag-unlad ng Ekonomiyang       1990
                    Hapones. Salin ng Japanese Economic Development ni Kunio
                    Yoshihara. Manila: Solidarity Foundation, Inc.
                                                    http://swf.upd.edu.ph
Sanaysay  Salcedo, D. L1.            Sariling Talambuhay ng Isang Santa. Salin sa wikang Filipino ng sinulat  1973
                         ni Teresa ng Lisieux. Makati, Rizal: Society of Saint Paul.

Sanaysay  San Luis, Felicidad          Ang Propeta. Salin ng The Prophet ni Kahlil Gibran. W.1., w.p.
Sanaysay  San Luis, Felicisimo T.        Mga Itinuturo ng Kasaysayan. Salin sa Filipino ng sinulat nina Will
                         Durant at Ariel Durant. Pilipinas: New Agrix, w.p.

Sanaysay  Santos, Alfred R. at Zeus A. Salazar  "Isang Kaparaanang Punsiyonal sa Bibliograpiyang Pilipino." Salin sa    1974-1975
                         Filipino ng sinulat ni Serafin D. Quiason. Nasa Dyornal ng Malawakang
                         Edukasyon, 27/28 (1974-75).

Sanaysay  Santos, Angeles at Epifania Plana   Centro Escolar University, Source Book in Science Teaching in the     1972
                         Philippines. W.1.

Sanaysay  Santos, Angeles S.           Instrumentasyon. Salin sa Filipino ng Instrumentation ni Rev. Fr. G.    1974
                         Schwarz. Malabon, Rizal: Dalubhasang Epifanio de los Santos Press.


Sanaysay  Santos, Bienvenido           "Pagdating ng mga Kababayan." Diliman Review XL, 3 (1992), pp.36-44.    1992


Sanaysay  Sayo, Mariano             Maremagnum o Ang mga Huli kong Alalahanin. Salin sa sariling wika ng    1971
                         sinulat ni Jose A. Burgos. Manila: R. Martinez. 131 p.

Sanaysay  Sayo, Mariano             Totoo Kaya ang Kababalaghan? Salin-Pilipino ng sinulat ni Jose       1970
                         Apolonio Burgos. Isinaayos ni V.G. Suarez. Manila: R. Martinez and
                         Sons. 66 p.

Sanaysay  Sentro ng Wikang Filipino       Glosari ng mga Terminong Akademiko at Administratibo, Unang        1997
                         edisyong experimental. Lungsod Quezon.

Sanaysay  Sentro ng Wikang Filipino       Mga Tanggapan, Kolehiyo at Iba pang Yunit ng Unibersidad. Lungsod     1997
                         Quezon.
                                                          http://swf.upd.edu.ph
Sanaysay  Serrano, Anthony FV.  Talambuhay ni Yukichi Fukuzawa. Salin ng The Autobiography of        1991
                 Yukichi Fukuzawa. Manila: Solidarity Foundation, Inc.

Sanaysay  Sevilla, Mariano    Ang Santo Ebanghelyo ng Ating Panginoong Jesucristo Ayon kay San       1962
                 Lucas. Daughters of St. Paul. Pasay City: St. Paul Publications.


Sanaysay  Sia, Noima Chionglo  Legal Forms in English and Filipino. Manila: National Bookstore.       1977
Sanaysay  Sicat, Rogelio     "The Best of Broadway: Isang Pagtuklas, Ilang Pagtatanong."
                 Mimeograp. Salin ng orihinal ni Ramon T. Balthazar.

Sanaysay  Sicat, Rogelio     "Dalawang Mukha ng Ating Kultura." Mimeograp. Salin ng "The Duality of
                 Our Culture" ni Carlos P. Romulo.

Sanaysay  Sicat, Rogelio     "Dallang: Introduksiyon sa Literaturang Ilokano." Mimeograp. Salin ng
                 "Dallang: An Introduction to Ilocano Literature" ni Marcelino Forronda Jr.


Sanaysay  Sicat, Rogelio     "Edukasyon sa Taong 2000." Mimeograp. Salin ng sinulat ni Salvador P.
                 Lopez.

Sanaysay  Sicat, Rogelio     Ang Gubat: Isang Personal na Rekord ng Pakikilabang Gerilya ng mga      1997
                 Huk sa Pilipinas. Salin ng The Forest ni William Pomeroy. Quezon City:
                 University of the Philippines Press. 380 p.

Sanaysay  Sicat, Rogelio     "Heograpiya at ang mga Impluwensiya Nito sa Kultura.” Mimeograp.
                 Salin ng "Geography and its Influence on Culture" ni Mitos Sison. W.p.


Sanaysay  Sicat, Rogelio     "Ilang Aspeto ng Panitikang filipino sa Ingles." Mimeograp. Salin ng
                 "Some Aspects of Filipino Writing in English" ni Pertronilo Bn. Daroy.
                 W.p.
                                                  http://swf.upd.edu.ph
Sanaysay  Sicat, Rogelio  "Ilang Tala sa Panitikang Sebuano." Mimeograp. Salin ng "Some Notes
              on Cebuano Literature" ni Ricardo Patalhug. W.p.

Sanaysay  Sicat, Rogelio  "Isang Bata ang Ngumiti sa Akin." Mimeograp. Salin ng "A Little Child
              Smiled At Me" ni Salvador P. Lopez. W.p.

Sanaysay  Sicat, Rogelio  "Literaturang Pangasinan." Mimeograp. Salin ng "Pangasinan Literature"
              ni Ernesto M. Serote. W.p.

Sanaysay  Sicat, Rogelio  "Mga Kalakaran sa Panitikang Hiligaynon." Mimeograp. Salin ng "Trends
              in Hiligaynon Literature" ni Jan Marcella Sicat. W.p.

Sanaysay  Sicat, Rogelio  "Mga Kaugaliang Panlipunan sa Kaunlarang Pangkabuhayan."
              Mimeograp. Salin ng "Social Attitudes in Economic Development" ni
              Carmen Guerrero Nakpil. W.p.

Sanaysay  Sicat, Rogelio  "Lahat ng Ito'y Nangyari na Noon." Mimeograp. Salin ng "It All Happened
              Before" ni Carmen Guerrero Nakpil. W.p.

Sanaysay  Sicat, Rogelio  "Literaturang Muslim: Isa ng Natatanging Pamana" Mimeograp. Salin ng
              "Muslim Literature: A Rich Heritage" ni Frank Mallo. W.p.


Sanaysay  Sicat, Rogelio  "Ang Maling Edukasyon ng mga Pilipino." Mimeograp. Salin ng "The
              Miseducation of Filipinos" na sinulat ni Renato Constantino. W.p.


Sanaysay  Sicat, Rogelio  "Musika Bilang Aspeto ng Kultural na Identidad." Mimeograp. Salin ng
              "Music as an Aspect of Cultural Identity" ni William Malm. W.p.
                                              http://swf.upd.edu.ph
Sanaysay  Sicat, Rogelio       "Paghirang kay Francis Burton Harrison Bilang Gobernador-Heneral ng     1974-75
                    Pilipinas." Salin sa Filipino ng sinulat ni Napoleon J. Casambre. Nasa
                    Dyornal ng Malawakang Edukasyon, 27/28 (1974-75).Sanaysay  Sicat, Rogelio       "Panitikan sa Visayas." Mimeograp. Salin ng "Vernacular Writing in the
                    Visayas" ni Godofredo M. Roperos. W.p.

Sanaysay  Sicat, Rogelio       "Sulyap sa Ating Kontemporaryong Panitikang Hiligaynon." Mimeograp.
                    Salin ng "A Glimpse at our Contemporary Hiligaynon Literature" ni Bel S.
                    Sobrevega. W.p.

Sanaysay  Sicat, Rogelio       "Tungkol sa Pag-aaral ng Pangalawang Wika" Mimeograp. Salin ng "On
                    Learning a Second Language" ni W. E. Lambert. W.p.


Sanaysay  Somera, Rene        "Pamumuwesto ng Bundok Banahaw." Di-nakalimbag na salin. Suban,       1940
                    Jacinto. Patnubay ng Tahanan at ng Pangangatawan. Salin sa Filipino
                    ng sinulat ni Ellen Gould White. Manila: Philippine Publishing House. 240
                    p. ilus.


Sanaysay  Superiaso, Benigno V.    Mga Tuntunin ng Kaayusan. Salin sa Filipino ng sinulat ni Saturnino G.   1964
                    Respicio. Manila: Manlapaz Publishing.

Sanaysay  Surian ng Wikang Pambansa  Balangkas at Layunin ng mga Organisasyon ng Manggagawa sa          1978
                    Kanayunan. Salin ng Structure and Functions of Rural Workers’
                    Organizations ng International Labor Office: Isang manwal sa edukasyon
                    ng mga manggagawa. Geneva: International Labor Office.
                                                    http://swf.upd.edu.ph
Sanaysay  Surian ng Wikang Pambansa      Kabalikat sa Kalayaan. Salin mula sa Ingles na nakabatay rin sa salin sa  1986
                        Kastila ni Maria Kalaw Katigbak. Inedit ni Virgilio Almario. Pambansang
                        Suriang Pangkasaysayan.

Sanaysay  Surian ng Wikang Pambansa      Limang Tuntunin ng Ating Matandang Moralidad. Isang             1982
                        Pagpapakahulugan. Salin mula sa Ingles na nakabatay rin sa salin sa
                        Kastila ni Maria Kalaw Katigbak. Inedit ni Teodoro A. Agoncillo. Maynila:
                        Pambansang Suriang Pangkasaysayan.


Sanaysay  Surian ng Wikang Pambansa      Mga Tanging Paglilingkod ng mga Manggagawa sa Kanayunan. Salin ng      1978
                        Special Service of Rural Worker’s Organization, isang manwal sa
                        edukasyon ng mga manggagawa. Geneva.

Sanaysay  Tan, Samuel K.           "Isang Perspektiba ng Sandatahang Pakikibaka ng Bangsamoro."        1993
                        Di-nakalimbag na salin. Mayo 12, 1993.

Sanaysay  Tantoco, Regulus P.         "Ang Limitasyon ng Kaalamang Pangkasaysayan." Salin sa Filipino ng     1993
                        sinulat ni Robin George Col1ingwood. Di-nakalimbag na salin.


Sanaysay  Tapales, Proserpina D.       Ang Nagtayo ng Modernong Hapon: Ang Buhay ni Shogun Tokugawa        1992
                        Ieyasu. Salin ng The Maker of Modern Japan: The Life of Shogun
                        Tokugawa Ieyasu ni A.L. Sadler. Manila: Solidarity Foundation, Inc.Sanaysay  Tapales, Proserpina D. at Rodolfo  Lipunang Rural sa Hapon. Salin ng salin sa Ingles ng Nihon no Noson ni   1990
      Desuasido              Tadashi Fukutake. Ang Rural Society of Japan ay salin ng mga tauhan
                        ng The Japanese Interpreter, 1978. Manila: Solidarity Foundation, Inc.
                                                        http://swf.upd.edu.ph
Sanaysay  Teodoro, Noel V.   "Ang mga Pilipinong Muslim: Isang Interpretasyon." Salin sa Filipino ng   1974-1975
                sinulat ni Samuel K. Tan. Nasa Dyornal ng Malawakang Edukasyon,
                27/28 (1974-75).

Sanaysay  Tiongson, Nicanor  "Ang Anyo ng Pilosopiyang Pilipino." Salin ng sinulat ni Fernando Nakpil  1971
                Zialcita. Katipunan, 3 (1971).

Sanaysay  Torres, Baldomero  Saligambatas ng Pilipinas. Salin ng Constitution of the Philippines as   1953
                Amended. Manila: Philippine Education Co.

Sanaysay  Torres, Ma. Luisa  Mga Textbuk ng World Bank: Pakana ng Panlilinlang. Salin sa Filipino ng   1979
                sinulat nina Renato Constantino at Letizia Constantino. Lungsod
                Quezon: Linangan ng Malayang Makabansa.Sanaysay  Torres, Rosario   "Ang Digmaang Pilipino-Amerikano sa Ilokos." Salin sa Filipino ng sinulat  1974-1975
                ni Digna B. Apilado. Nasa Dyornal ng Malawakang Edukasyon, 27/28
                (1974-75).

Sanaysay  Trinidad, Crispulo  Ang Sanguniang Bagong Bago: o caya, ang aclat ng mga capalaran na      1975
                naguing pag aaring tangi nang Emperador Napoleon. Isinaling sipi sa
                isang sulat-kamay sa Ehipto na natagpuan ng taong 1802 ni M. Sonini
                sa ilang mga libingang hari ng mataas na Ehipto malapit sa Bondoc na
                tinatauag na Libico. Lungsod Quezon: Aklatang UP.
Sanaysay  Trinidad, Juan T.  Ang Bagong Tipan ng Ating Mananakop at Panginoong Jesucristo.        1952
                Isinalin sa wikang pambansa mula sa Vulgata Latina. Manila: Sacred
                Heart Publishing. 835 p.
                                                 http://swf.upd.edu.ph
Sanaysay  Trinidad, Juan T.         Liham ni San Pablo sa mga Taga-Roma, Korinto, Galacia, Efeso. Manila.    1950


Sanaysay  Trinidad, Juan T.         Ang Mahal na Evangelio ayon kay San Juan (I, i-ix, 35). Manila.       1950
Sanaysay  Trinidad, Juan T.         Ang Mahal na Evangelio ayon kay San Lukas (I, 1-24, 53). Manila.      1950
Sanaysay  Trinidad, Juan T.         Ang Mahal na Evangelio ayon kay San Mateo (I, 1- 288, 20). Manila.     1950


Sanaysay  Unson, Ben Cailles        Jose Rizal, Ang Buhay at mga Akda ni Rizal. Manila: Manlapaz        1960-1961
                       Publishing.

Sanaysay  Valente, Garcia.         Kasaysayan ng Imbensiyon. Salin sa Filipino ng sinulat ni Egon Larson.   1969
                       Manila: Regal Printing.

Sanaysay  Victoria, Ferdinand F.      Ang Katipunan sa Ilocos: 1898-1902. Salin sa Filipino ng sinulat ni Digna
                       B. Apilado. W.l., w.p.

Sanaysay  Villapando, Cristobal V.     Ang mga Pangkaluluwang Pagsasanay ni San Ignacio. Salin sa wikang      1967
                       pambansa ng Spiritual Exercises of Saint Ignatius. Manila: Catholic
                       Trade School.

Sanaysay  Villar, Filomena P.        Mga Kuwento sa Biblia. Salin sa Filipino ng Bible Stories for Children na  1975
                       sinulat ng mga Daughters of St. Paul. Isinalarawan ni Bienvenido C.
                       Abello. Pasay City: St. Paul Publishing. 158 p.

Sanaysay  Yatco, Clemente G.        Gabay ng Manglalakbay: Kursilyo ng Pagkakristiyano. Diyosesis ng San    1967
                       Pablo, San Pablo. 163 p.

Sanaysay  Yu, Rolando L. at Rosario T. Yu  Ang Pinuno. Salin ng The Prince ni Niccolo Machiavelli. Quezon City:    1977
                       Manlapaz Publishing.
                                                        http://swf.upd.edu.ph
Sanaysay  Yu, Rosario T. at Rolando Yu  Habambuhay na Pag-asam sa Kapayapaan: Isang Diyalogo. Salin ng A      1998
                      Life Long Quest for Peace. College of Science, Science and Society
                      Program, UP Diliman.

Sanaysay  Yu-Jose, Lydia         Ang mga Hapones. Salin ng The Japanese ni Edwin O. Reischauer.       1992
                      Manila: Solidarity Foundation, Inc.

Talakayan  PEN              Heinrich Boll: "Oo, Hindi Sila Nakalipad"                 1973
Talakayan  PEN              Ingeborg Drewitz: "Ang mga Kurtinang Pelus, Ang Sedang Kupas"       1973


Talakayan  PEN              Siegfried Lenz: "Ang Paligsahan ng Di-magkapantay"             1973
Talakayan  PEN              Stefan Andres: "Ang Musa ng Kinabukasan"                  1973
Talakayan  PEN              Heinz Friedrich: "Ang Pangmatagalan at ang Subkultura"           1973
Talakayan  PEN              Dieter Lattman: "Biyernes Santo para sa mga Dakilang Salita"        1973
Talakayan  PEN              Jens Rehn: "Mga Pundamental na Repleksiyon Tungkol sa Pagsusulat      1973
                      at ang Layunin Nito"

Talakayan  PEN              Theodor Weissenbom: "Papel-Prosa"                     1973
Talakayan  PEN              Walter Hollerer: "Ang Awtor, Pang-araw-araw na Lengguwahe at ang      1973
                      Lengguwahe ni Calculus"

Talakayan  PEN              Peter Hartling: "Ang Panitikan bilang Rebolusyon at Tradisyon"       1973
Tula    Alejandro, Rufino       Si Omar Khayyam at si Sofocles. Salin sa Tagalog ng Rubaiyat at      1972
                      Oedipus Rex. Manila: MCS Enterprises,

Tula    Alejandro, Rufino       At Iba Pa. Kudyaping Banyaga (Mga Piling Tula nina William         1966
                      Shakespeare at iba pa.) Quezon City: Journal Press.

Tula    Alejo, Albert, S.J       "Ang Malawak na Hapag" ni Pablo Neruda at "Ang Bala" ni Solomon de
                      la Silva.
                                                      http://swf.upd.edu.ph
Tula  Anonimo  Walter Hollerer: "Mga Sistema" / "Mga Pangungusap" PEN: Mga Bagong   1973
         Akda ng mga Manunulat na Aleman. Manila: Regal Publishing Co..


Tula  Anonimo  Karl Krolow: "Makinang Daigdig" / "Mortalidad" PEN: Mga Bagong Akda   1973
         ng mga Manunulat na Aleman. Manila: Regal Publishing Co..


Tula  Anonimo  Marie Luise Kaschnitz: "Huling Kampo" / "Pagtataas ng Kamao" / "Hindi  1973
         Kinipil na Lupa" I "Larawan ng Ingay" PEN: Mga Bagong Akda ng mga
         Manunulat na Aleman. Manila: Regal Publishing Co..Tula  Anonimo  Heinz Piontek: "Mga Pukyutan" PEN: Mga Bagong Akda ng mga        1973
         Manunulat na Aleman. Manila: Regal Publishing Co..

Tula  Anonimo  Hans-Jurgen Heise: "Mga Anino" / "Pangyayari" PEN: Mga Bagong Akda   1973
         ng mga Manunulat na Aleman. Manila: Regal Publishing Co..


Tula  Anonimo  Hans Peter Keller: "Pilosopiya ng Buhay" / "Parabula" / "Pagkatapos"  1973
         PEN: Mga Bagong Akda ng mga Manunulat na Aleman. Manila: Regal
         Publishing Co..

Tula  Anonimo  Hans Sahl: "Ang Mata Ko'y Tumingin sa Akin" PEN: Mga Bagong Akda    1973
         ng mga Manunulat na Aleman. Manila: Regal Publishing Co..


Tula  Anonimo  Waltec Helmut Fritz: "Ang Mata" I "Ang Daigdig sa Isang Larawan" PEN:  1973
         Mga Bagong Akda ng mga Manunulat na Aleman. Manila: Regal
         Publishing Co..
                                       http://swf.upd.edu.ph
Tula  Anonimo  Hilde Domin: "Gusto Ko" / "Bangon Abel" PEN: Mga Bagong Akda ng    1973
         mga Manunulat na Aleman. Manila: Regal Publishing Co..


Tula  Anonimo  Johannes Poethen: "Hanggat Nagtatagal ang Laban" PEN: Mga Bagong    1973
         Akda ng mga Manunulat na Aleman. Manila: Regal Publishing Co..


Tula  Anonimo  Horst Bingel: "Reklamo" PEN: Mga Bagong Akda ng mga Manunulat na    1973
         Aleman. Manila: Regal Publishing Co..

Tula  Anonimo  Helmut Lamprecht: "Teorya at Praktika" I "Kadakilaan" PEN: Mga     1973
         Bagong Akda ng mga Manunulat na Aleman. Manila: Regal Publishing
         Co..

Tula  Anonimo  Bernhard Doerhelmann: "Pasko" PEN: Mga Bagong Akda ng mga       1973
         Manunulat na Aleman. Manila: Regal Publishing Co..

Tula  Anonimo  Dogmar Bick: "Pangitain" I "Sakuna Sa Dagat" PEN: Mga Bagong Akda   1973
         ng mga Manunulat na Aleman. Manila: Regal Publishing Co..


Tula  Anonimo  Hans-Dieter Schwarse: "Ang Pagdalaw sa Sirko ng isang Komiko" /    1973
         "Kamatayan ng isang Komiko" PEN: Mga Bagong Akda ng mga
         Manunulat na Aleman. Manila: Regal Publishing Co.Tula  Anonimo  Heinz Winfried Sabais: "Kasabihan ng mga Mangingisda" / "Tao" . PEN:  1973
         Mga Bagong Akda ng mga Manunulat na Aleman. Manila: Regal
         Publishing Co..
                                       http://swf.upd.edu.ph
Tula  Anonimo  Peter Chotjewitz: "Isang Idea ng Konde ng Warwick na hango kay Lean  1973
         Anouilh" PEN: Mga Bagong Akda ng mga Manunulat na Aleman. Manila:
         Regal Publishing Co..

Tula  Anonimo  Christa Reinig: "Anim na Pato" PEN: Mga Bagong Akda ng mga       1973
         Manunulat na Aleman. Manila: Regal Publishing Co..

Tula  Anonimo  Hans Joachim Sell: "Pagpasok sa Istudyo mula sa isang Serye ng     1973
         Tapiseriya" PEN: Mga Bagong Akda ng mga Manunulat na Aleman.
         Manila: Regal Publishing Co..

Tula  Anonimo  George Schneider: "Ang Matandang Banga" I "Ang Di- Maabot" PEN:    1973
         Mga Bagong Akda ng mga Manunulat na Aleman. Manila: Regal
         Publishing Co..

Tula  Anonimo  Martha Saalfeld: "Tanawing may Bunggalo" PEN: Mga Bagong Akda ng    1973
         mga Manunulat na Aleman. Manila: Regal Publishing Co..


Tula  Anonimo  Ernst Meister: "Kunin, Gintong Pagkabulok" / "Kung Sana" / "Ang    1973
         Nakasulat" PEN: Mga Bagong Akda ng mga Manunulat na Aleman.
         Manila: Regal Publishing Co..

Tula  Anonimo  Jurgen Becker: "Tula sa Loob ng Gubat-Hari" I "Tulang-Niyebe 1969"   1973


Tula  Anonimo  Horst Bienek: "Ang Panahon Pagkaraan" I "Magsalita, Manahimik,     1973
         Magsalita" PEN: Mga Bagong Akda ng mga Manunulat na Aleman.
         Manila: Regal Publishing Co..
                                       http://swf.upd.edu.ph
Tula  Antonio, Lilia F     "Kung nais ninyong mabatid kung sino kami." Salin ng "If you want to   1983
                know who we are" ni Carlos Bulosan. The Literary Apprentice LII.


Tula  Beltran, Herminio Jr   "Awit sa Ating mga Bato" ni Sylvia Gaboudikian at "Biernes," ni Forugh
                Farrokhzad.

Tula  Bernabe, Manuel     "Paglalakbay ng Kamatayan." Philippine Collegian, Agosto 14, 1975.    1975


Tula  Bonifacio, Andres    "Pahimakas." Salin ng "Mi Ultimo Adios" ni Jose Rizal.
Tula  Constantino, Ernesto   “Dlumimbay Pagalungan: A Subanon Epic. Nalathala ng Kolehiyo ng     1994
                Sosyal Sayans at Pilosopiya, UP Diliman.

Tula  Consumido, Danilo    "Harana ng Lunsod" ni Dennis Brutus at "Oras ng Pagbebenta" ni
                Alfreda de Silva.

Tula  Dapar, Amelita G.    Mga Tulang Sugbuhanon na Isinalin sa Pilipino. Philippine Normal     1970
                College, Hunyo.

Tula  de Los Reyes       "Ang Poot" ni Cezar Vallejo.
Tula  Desuasido, Rodolfo    "Ngayong Gabi" ni Fais Ahmed Faiz at "Mabait ang Diyos" ni Hugor
                Margenat.

Tula  Espino, Federico     "Makabagong Panulaan: Mga Hiyas ng Pamasong Pandaigdig." Quezon     1974
                City: Manlapaz Publishing, 1974; Review, Hulyo-Oktubre, pp 36-37.


Tula  Espino, Federico Licsi  Mga Tulang Afro-Asyatiko. Quezon City: Alemar-Phoenix,.         1975
Tula  Espino, Federico Licsi  Alak na buhay, himig na abo, phoenix na papel, mga talinghaga sa    1968
                Ingles at Tagalog. Manila: Pioneer Print,. 34 p.
                                                http://swf.upd.edu.ph
Tula  Francia, Hilario S.  Salin ng 55 Poems ni Jose Garcia Villa. Quezon City: University of the   1988
               Philippines Press.

Tula  Gabriel, Lamberto   "Manlilikha" (Iluko); "Nang Yumao si Angkay" (Iluko); "Malayo Pa Ang    1987
               Madaling araw" (Iluko); "Ako'y Banyaga sa Pook na Ito" (Iluko); "Ang
               Kam panaryo sa Bacarra" (Iluko); "Ang Pintor" (Iluko); "May Matandang
               Babaing Nagpagamot" (Iluko); "Dito sa Kilkiling" (Iluko); "Ang Lagusan,
               Ang Punungkahoy" (Iluko); "Sa Bansa ng mga Musmos" (Iluko); "Oyayi"
               (Iluko); "Kasarinlan: Isang Tula" (Iluko); "Dalawang Kwento" (Iluko);
               "Handog" (Hiligaynon); "Pagdalaw sa Sementeryo ng mga Intsik Isang
               Dapit-Hapon" (Tsino); "Chopsuey" (Tsino); "Ang Kababaihang Intsik"
               (Tsino); "Kay Ama at Ina" (Tsino); "Pagtawa" (Tsino); "Mayaman at
               Mahirap" (Ikalahan); "Mapaghangad" (Maguindanao); "Paghamon"
               (Maguindanao); 'Kung Ako'y Mamamatay" (Tsino); "Panambitan" (Bikol);
               "Budiao" (Bikol); "Ganti-ganti Lang" (Bikol); "Isang Gabi" (Bikol); "Ang
               Pana" (Bikol); "Babang-Iuksa" (Pampango); "Sa Mga Kapatid"
               (Pampango); "Halina sa Bacolor" (Pampango); "Sa Dalampasigan"
               (Waray); "Di Malilimutang Kabiguan" (Waray); "Ang Magsasaka"
               (Waray); "Ay, Ay Paruparo" (Waray); "Ang Pagkadalaga" (Waray); "Ang
               Ina" (Waray); "Ang Marol at Alihandriya" (Waray); "O, Buwan" (Waray);
               "Takipsilim" (Waray); "Ang Mangingisda" (Waray); "Ayaw Ko Salyo"
               (Waray); "Lisanin Mo Ako" (Waray); "Ang Mga Linta" (Waray); "Sa Likod
               ng Pag- Ibig na Iyan" (Waray); "Dalawang Dalaga" (Pangasinan);
               "Malalim Na Ang Gabi" (Pangasinan); "Magkakapatid Tayo"
               (Pampango); "Bakit Ako Aawit" (Pampango); "Malaya" (Pampango).
               Proyekto ng MECS-LEDCO-PSPW sa pagtataguyod ng Ford
               Foundation..
                                              http://swf.upd.edu.ph
Tula  Gajudo, N. B.   Sa Labi ng Iba. Pasay, Metro Manila: Toledo & Bemardo Print, 1981.     1983 at
             GALIAN. Mga nalathalang tula sa GALIAN (Mga Akda sa Panahon ng       1985
             Krisis). Galian sa Arte at Tula ng Kaunlaran Printing Press.Tula  Gatmaitan, Jose.  "Huling Paalam." Salin ng "Mi Ultimo Adios" ni Jose Rizal.
Tula  Katipunan     "Ch' Angsha" ni Mao Zedong. Tula mula sa Tsina. Isinafilipino ng komite   1971
             sa pagsasalin ng PAKSA.

Tula  Katipunan     "Niyebe" ni Mao Zedong. Tula mula sa Tsina. Isinafilipino ng komite sa   1971
             pagsasalin ng PAKSA.

Tula  Katipunan     "Mga Ulap ng Taglamig" ni Lu Shun. Tula mula sa Tsina. Isinafilipino ng   1971
             komite sa pagsasalin ng PAKSA.

Tula  Katipunan     "Taglagas 1935" ni Lu Shun. Tula mula sa Tsina. Salin ni Rogelio      1971
             Mangahas.

Tula  Katipunan     "Ang Mga Paang Bakal" ni Ho Chi Minh. Tula mula sa Vietnam. Isinalin    1971
             ng komite sa pagsasalin ng PAKSA.

Tula  Katipunan     "Payo sa Sarili" ni Ho Chi Minh. Tula mula sa Vietnam. Isinalin ng komite  1971
             sa pagsasalin ng PAKSA.

Tula  Katipunan     "Mga Paghihigpit" ni Ho Chi Minh. Tula mula sa Vietnam. Isinalin ng     1971
             komite sa pagsasalin ng PAKSA.

Tula  Katipunan     "Sa Pagbabasa ng Antolohiya ng Sanlibong Makata" ni Ho Chi Minh.      1971
             Tula mula sa Vietnam. Salin ng komite sa pagsasalin ng PAKSA.


Tula  Katipunan     "Tandaan ang Aking mga Salita" ni To Huu. Tula mula sa Vietnam. Salin    1971
             ng komite sa pagsasalin ng PAKSA.
                                             http://swf.upd.edu.ph
Tula  Katipunan  "Isang Anemona" ni Yi Kwong-Su. Tula mula sa Korea. Rogelio         1971
          Mangahas.

Tula  Katipunan  "Awit kay Fidel" ni Ernesto Che Guevarra. Tula mula sa Argentina. Salin   1971
          ni Gelacio Guillermo Jr.

Tula  Katipunan  "Maipagbibili Mo Ba?" ni Nicolas Guillen. Tula mula sa Cubao        1971
          Isinafilipino mula sa Kastila nina Marra Pl. Lanot at Jose F. Lacaba.


Tula  Katipunan  "Riple Numero 5767" ni Felix Pita Rodriguez. Tula mula sa Cubao       1971
          Isinafilipino mula sa Kastila ni Jose F. Lacaba.

Tula  Katipunan  "Maybahay at Kasama" ni Alcidez Iznaga. Tula mula sa Cubao         1971
          Isinafilipino mula sa Kastila ni Jose F. Lacaba.

Tula  Katipunan  "Awit" ni Luis Marre. Tula mula sa Cubao Isinafilipino mula sa Kastila ni  1971
          Marra Pl. Lanot.

Tula  Katipunan  "Buhay" ni Fayad Jamis. Tula mula sa Cubao Isinafilipino mula sa Ingles   1971
          ng komite sa pagsasalin ng PAKSA.

Tula  Katipunan  "Para Kanino" ni Pedro de Oraa. Tula mula sa Cubao Isinalin mula sa     1971
          Kastila nina Marra Pl. Lanot at Jose F. Lacaba.

Tula  Katipunan  "Ang Sining ng Tula" ni Domingo Alfonso. Isinafilipino mula sa Ingles ni  1971
          Gelacio Guillermo Jr.

Tula  Katipunan  "Ang United Fruit Co." ni Pablo Neruda. Akda mula sa Chile. Isinafilipino  1971
          mula sa Ingles ng komite sa pagsasalin ng PAKSA.

Tula  Katipunan  Ang Mga Diktador" ni Pablo Neruda. Akda mula sa Chile. Isinalin mula    1971
          sa Kastila ni Bienvenido Lumbera.
                                          http://swf.upd.edu.ph
Tula  Katipunan  "Gutom sa Timog" ni Pablo Neruda. Tula mula sa Chile. Isinafilipino mula  1971
          sa Kastila ni Bienvenido Lumbera.

Tula  Katipunan  "Mga Apulitikal na Intelektuwal" ni Otto Rene Castillo. Tula mula sa    1971
          Guatemala. Isinafilipino mula sa Ingles ni Nicanor Tiongson


Tula  Katipunan  .                                     1971
Tula  Katipunan  "Rekiyem Para Kay Luis Agosto." Tula mula sa Guatemala. Isinalin mula   1971
          sa Ingles ni Gelacio Guillermo Jr.

Tula  Katipunan  Isinafilipino mula sa Ingles ng komite sa pagsasalin ng PAKSA.       1971
Tula  Katipunan                                       1971
Tula  Katipunan  "Ang Presyo ng Isang Bansa." Tula mula sa N icaragua. Isinapilipino    1971
          mula sa Ingles ng komite sa pagsasalin ng PAKSA.

Tula  Katipunan  "Ang Bagong Paglalakbay" ni Javier Hernand. Tula mula sa Peru.       1971
          Isinafilipino mula sa Ingles ng komite ng pagsasalin ng PAKSA.


Tula  Katipunan  "Ang Labindalawa" ni Alexander Blok. Tula mula sa Rusya. Hinalaw      1971
          mula sa Ingles ni Virgilio S. Almario.

Tula  Katipunan  "Mula sa Ubos-Lakas, Buong Dahas." Tula mula sa Rusya. Hinalaw       1971
          mula sa Ingles ni Virgilio S. Almario.

Tula  Katipunan  "Awit ng Mangangalakal" ni Bertolt Brecht. Tula mula sa Alemanya.     1971
          Isinafilipino mula sa Aleman ni Zeus A. Salazar.

Tula  Katipunan  "Paglilibing sa Manunulsol na Nasa Kabaong-Zink" ni Bertolt Brecht.    1971
          Tula mula sa Alemanya. Isinalin mula sa Aleman ni Zeus Salazar.
                                          http://swf.upd.edu.ph
Tula  Katipunan           "Walang Sinuman o Lahat" ni Bertolt Brecht. Tula mula sa Alemanya.    1971
                   Isinalin mula sa Ingles ni Zeus A. Salazar.

Tula  Katipunan           "Sa Posteridad" ni Bertolt Brecht. Tula mula sa Alemanya. Isinalin mula  1971
                   sa Ingles ni Rogelio G. Mangahas.

Tula  Katipunan           "Monangamba" ni Antonio Jacinto. Tula mula sa Angola. Hinalaw mula    1971
                   sa Ingles ni Virgilio S. Almario.

Tula  Katipunan           "Bukanliwayway sa Dibdib ng Aprika" ni Patrice Emery Lumumba. Tula    1971
                   mula sa Kongo. Isinafilipino mula sa Ingles ni Virgilio S. Almario.


Tula  Katipunan           "Panalangin Para sa Kapayapaan: II" ni Leopold Sedar- Senghor. Tula    1971
                   mula sa Senegal. Isinafilipino mula sa Inggles ni Bienvenido Lumbera.


Tula  Katipunan           "Makinig mga Kasama." Tula mula sa Senegal. Isinafilipino mula sa     1971
                   Ingles ni Bievenido Lumbera.

Tula  Kilates, Mame         "Matadero" ni Jorge Luis Borges at "Ang Alkalde" ni Luis Carlos Lopez.


Tula  Lacaba, Jose F        "Ang Bayan" ni Pablo Neruda.
Tula  Lacaba, Jose F.        Sa Daigdig ng Kontradiksyon: Mga Saling-wika. Metro Manila: Anvil     1991
                   Publishing, Inc.,

Tula  Maranan, Edgar B. at Nicole  Kudaman: Isang Epikong Inawit ni Usuy. Quezon City: Ateneo de Manila   1992
    Revel-Macdonald        University Press,. 416 p.

Tula  Martin, P. T.         "Pasinaya ni Somoza sa Estatwa sa Estadyum Somoza" ni Emesto
                   Cardenal at "Ang Mga Biktima" ni J.P. Clerk.
                                                  http://swf.upd.edu.ph
Tula  Matute, G. E. at E. G. Matute  Tuwaang. Salin ng isang buong awit mula sa epikong Bagobo, sa tulong
                    ni Saddani Pagayaw. W.l., W.p.

Tula  Pagusara, Don          Mga Panulaang Cebuano. Tinipon ni Erlinda Alburo at isinalin sa Filipino.  1993
                    Quezon City: Ateneo de Manila University Press..319 p.


Tula  Panganiban, J.V.        "Pahimakas ni Rizal." Salin ng "Mi Ultimo Adios" ni Jose Rizal. W.l., W.p.


Tula  Philippine Collegian      "Paniniwala" ni Zakiul Huq. Philippine Collegian. Tinig ng Ikatlong     Pebrero 4,
                    Daigdig.                                   1975

Tula  Philippine Collegian      "Awit ng Bayan" ni Abu Bakr Siddique. Philippine Collegian. Tinig ng     Pebrero 4,
                    Ikatlong Daigdig.                              1975

Tula  Philippine Collegian      "Munting Luom" ni To Huu.                          Pebrero 4,
                                                          1975

Tula  Philippine Collegian      "Sa Tagsibol, Tayo'y Ikakasal." Anonimo. Philippine Collegian. Tinig ng   Pebrero 4,
                    Ikatlong Daigdig.                              1975

Tula  Philippine Collegian      "Ang Taj Mahal" ni Sahir Ludhianvi. "Pagkabasa ng Diyaryo" ni        Pebrero 4,
                    Shaumuga Subbiah. Indonesiya                         1975

Tula  Philippine Collegian      "Dipo Negoro" ni Charil Anwar. "Bantayog" ni Rivai Apin. Philippine     Pebrero 4,
                    Collegian. Tinig ng Ikatlong Daigdig.                    1975

Tula  Philippine Collegian      "Balita Mula sa Asya" ni Usman Awang. Philippine Collegian. Tinig ng     Pebrero 4,
                    Ikatlong Daigdig.                              1975

Tula  Philippine Collegian      "Ang Kaning Ito na Aking Kinakain" ni Masuri S.N. Philippine Collegian.   Pebrero 4,
                    Tinig ng Ikatlong Daigdig.                          1975
                                                    http://swf.upd.edu.ph
Tula  Philippine Collegian  "Magsalita" ni Fais Ahmed Faiz. Philippine Collegian. Tinig ng Ikatlong  Pebrero 4,
               Daigdig.                                 1975

Tula  Philippine Collegian  "Hinggil Sa Pag-asa" ni Mahmoud Darweesh. Philippine Collegian. Tinig   Pebrero 4,
               ng Ikatlong Daigdig.                           1975

Tula  Philippine Collegian  "Distiyero" ni Mbella Sonne Dipoko. Philippine Collegian. Tinig ng    Pebrero 4,
               Ikatlong Daigdig.                             1975

Tula  Philippine Collegian  "Ito Ba Ang Aprika?" ni Roland Tombekai Dempter.             Pebrero 4,
                                                    1975

Tula  Philippine Collegian  Philippine Collegian. Tinig ng Ikatlong Daigdig.             Pebrero 4,
                                                    1975

Tula  Philippine Collegian  "Noong Araw" ni Gabriel Okara. Philippine Collegian. Tinig ng Ikatlong  Pebrero 4,
               Daigdig.                                 1975

Tula  Philippine Collegian  "Pag-uusap sa Telepono" ni Wole Soyinka. Philippine Collegian. Tinig ng  Pebrero 4,
               Ikatlong Daigdig.                             1975

Tula  Philippine Collegian  "Paghahanap" ni Kwesi Brew.                        Pebrero 4,
                                                    1975

Tula  Philippine Collegian                                       Pebrero 4,
                                                    1975

Tula  Philippine Collegian  "Nasaan ang mga Taong Sinaklot sa Unos ng Kabaliwan" ni Aldo Do      Pebrero 4,
               Espirito Santo. Philippine Collegian. Tinig ng Ikatlong Daigdig.     1975


Tula  Philippine Collegian                                       Pebrero 4,
                                                    1975
                                               http://swf.upd.edu.ph
Tula  Philippine Collegian                                        Pebrero 4,
                                                      1975

Tula  Philippine Collegian  "Sa Kanila'y Inagaw Nang Lahat" ni David Diop. "Itim na Babae" ni      Pebrero 4,
               Leopold Sedar Senghor. Philippine Collegian. Tinig ng Ikatlong Daigdig.   1975


Tula  Philippine Collegian                                        Pebrero 4,
                                                      1975

Tula  Philippine Collegian  "Ako, Maykulay" ni Peter Abrahams. Philippine Collegian. Tinig ng      Pebrero 4,
               Ikatlong Daigdig.                              1975

Tula  Philippine Collegian  "Pag Naipaghiganti na ang Malaking Katampalasanang Ito Na          Pebrero 4,
               Lumulukob sa Latin Amerika" ni Leopoldo Marechal.              1975

Tula  Philippine Collegian                                        Pebrero 4,
                                                      1975

Tula  Philippine Collegian                                        Pebrero 4,
                                                      1975

Tula  Philippine Collegian  "Ang Burgesya" ni Nicolas Guillen. Philippine Collegian. Tinig ng Ikatlong  Pebrero 4,
               Daigdig.                                   1975

Tula  Philippine Collegian  "Mga Digma" ni Pablo Neruda. Philippine Collegian. Tinig ng Ikatlong     Pebrero 4,
               Daigdig.                                   1975

Tula  Philippine Collegian  "Mga Kawing" ni Hugo Margenat. Philippine Collegian. Tinig ng Ikatlong    Pebrero 4,
               Daigdig.                                   1975

Tula  Philippine Collegian  "Pabula" ni Igor Calvo. "Masa" ni Cesar Vallejo. Philippine Collegian.    Pebrero 4,
               Tinig ng Ikatlong Daigdig.                          1975
                                                http://swf.upd.edu.ph
Tula  Philippine Collegian    "Tatang Utih" ni Usman Awang.                         Pebrero 4,
                                                         1975

Tula  Philippine Collegian    "Tula Kong Kundiman" ni B. Alzaga. Panday-Salin                Agosto 14,
                                                         1975

Tula  Philippine Collegian    "Anakpawis." Salin ni Reynaldo A. Duque. "Hilaga" Salin ni Fernando S.    Agosto 14,
                  Sanchez. Panday-Salin                             1975

Tula  Philippine Collegian    "Ina, Narito Ako." Salin ni Donato B. Abanilla. "Bayani. " Salin ni Calixto  Agosto 14,
                  A. Palino. Panday-Salin                            1975

Tula  Philippine Collegian    "Sa Iyo, Bayan Ko." Salin ni Cristino I. Inay.Panday Salin          Agosto 14,
                                                         1975

Tula  Philippine Collegian    "Ang Watawat." Salin ni Juan Crisostomo Soto. "Ang Puso Mo'y         Agosto 14,
                  Matutuyo" ni O.e. Muni. Panday-Salin                     1975

Tula  Philippine Collegian    "Ang Ibong Kanaway" ni Aniceto O. Llaneta. Panday-Salin.           Agosto 14,
                                                         1975

Tula  Polo, Jaime Biron      Panulaan at Dulaang Leytenon-Samarnon. Quezon City: Ateneo de         1994
                  Manila University Press, 384 p.

Tula  Recto, Claro M       "Sa Mga Bayani ng '96'." Tulang nagpupugay para sa mga bayaning        Agosto 14,
                  yumao sa digmaan ng 1896. Philippine Collegian,.               1975

Tula  Rosario, Nieves Baens del  "Huling Paalam." Salin ng "Mi Ultimo Adios" ni Jose Rizal. W.I., W.p.


Tula  Sandoval, Romulo      "Maikling Kakatwang Litaniya sa Kamatayan ni Senador McCarthy" ni
                  Nicolas Guillen.
                                                   http://swf.upd.edu.ph
Tula  Sena, Nancy              "Leandro Locsin: Ang Makata ng Espasyo." Salin sa Filipino ng "Leandro   1997
                       Locsin: Poet of Space." Cultural Center of the Philippines,.


Tula  Sevilla, Jose             "Ang Huling Paalam." Salin ng "Mi Ultimo Adios" ni Jose Rizal. W.l., w.p.


Tula  Tinio, Rolando S            "Dunung-dunungan". Aklatang UP,.                      1975
Tula  Tinio, Rolando S            "Mga Simbolo ng Mil Nuwebe Siyento Sisenta" Salin ng tulang         Enero 1971
                       Amerikano na sinulat ni Edwin Brock. Katipunan,.

Tula  Tinio, Rolando S            ·"Kung Baga sa Pusa." Salin ng tulang Amerikano na sinulat ni Phillip    Enero 1971
                       Booth. Katipunan,.

Tula  Tinio, Rolando S at Mira Solganik   . "Mga Tula ni Robert Rozhdestvensky." Tuwirang salin mula sa wikang    Agosto 1975
                       Ruso: Sagisag: Ang Magasin ng Filipino,.

Tula  Tinio, Rolando S.           "Mga Awit sa Pranses at Aleman." Tape 247, Aklatang UP.           1975
Tula  Tinio, Rolando S.           "Linggo ng Hapon." Salin ng tulang Amerikano na sinulat ni Denise
                       Levertov. Katipunan, Enero 1971.

Tula  Tinio, Rolando S.           "Mga Minero." Salin ng tulang Amerikano na sinulat ni James Wright.     Enero 1971
                       Katipunan.

Tula  Tinio, Rolando S.           "Hawig kay Lorca." Salin ng tulang Amerikano na sinulat ni Robert      Enero 1971
                       Creely. Katipunan.

Tula  Tolentino, Guillermo          "Ang Huling Paalam ni Rizal." Manuskrito. Salin ng "Mi Ultimo Adios" ni
                       Jose Rizal. W.l., w.p.

Tula  Unabria, Casman C. at Victoria Saway  Tula at Kuwento ng Katutubong Bukidnon. Quezon City: Ateneo de       1996
                       Manila University Press.
                                                       http://swf.upd.edu.ph
Tula  Valeriano, Antonio           "Ang Pahimakas ni Gat. Jose Rizal." Salin ng "Mi Ultimo Adios" ni Jose  1990
                       Rizal. National Historical Institute,.

Tula  Villanueva, Antonia F. at Adelina P.  Ang mga Epiko ng mga Pilipino. Quezon City: Bede's Publishing House,.  1970
    Estacio

Tula  Villareal, Corazon           Siday: Mga Tulang Bayan ng Panay at Negros. Quezon City: Ateneo de    1997
                       Manila University Press,.238 p.
                                                       http://swf.upd.edu.ph

								
To top