Datacenter Overview by mrkunkun238

VIEWS: 15 PAGES: 25

									Datacenter Overview
  Tran Anh Quan
        Agenda
  Định nghĩa
  Các thành phần cơ bản
  Các chuẩn
  Xu thế hiện nay
             Định nghĩa
  A data center is a facility used to house mission critical computer
  systems and associated components. It generally includes environmental
  controls (air conditioning, fire suppression, etc.),redundant/backup power
  supplies, redundant data communications connections and high security.
  A data center can occupy one room of a building, one or more floors, or an
  entire building
  Most of the equipment is often in the form of servers racked up into 19
  inch rack cabinets
  1U represents one rack unit of space. A Rack Unit is 1.75 inches in height
  (44.49 mm). The sizes are believed to have been derived from
  telecommunication equipment used in the second world war.
  Cho anh tu rack
  Cho anh 1 U vao
ảnh toàn cảnh DC
      Các thành phần cơ bản
  Air conditioning is used to keep the room cool and hudimity control
  Generally,temperature is kept around 20-22 degrees Celsius
  The humidity parameters are kept between 35% and 65 % Relative Humidity
  The primary goal of data center air conditioning systems is to keep the server
  components at the board level within the manufacturer's specified
  temperature/humidity range.
  Thổi gió lạnh ở dưới sàn giả, đẩy qua các tấm sàn giả lên mặt tủ rack
  Cho cái ảnh vào
ảnh điều hòa stulz
                   UPS
  Backup power is catered for via one or more uninterruptible power supplies and/or
  diesel generators.
  USP thường dùng loại lớn, có thêm tủ pin, theo chuẩn N + 1
  Cho ảnh UPS vào
                 ảnh UPS
  To prevent single points of failure, all elements of the electrical systems, including
  backup system,are typically fully duplicated, and critical servers are connected to
  both the "A-side" and "B-side“ power feeds. This arrangement is often made to
  achieve N+1 Redundancy in the systems.
                 Sàn giả
 Data centers typically have raised flooring made up of 60 cm (2 ft) removable square
  tiles. These provide a plenum for air to circulate below the floor, as part of the air
  conditioning system, as well as providing space for power cabling. Data cabling is
  typically routed through overhead cable trays in modern data centers.
 Smaller/less expensive data centers without raised flooring may use anti-static tiles
  for a flooring surface.
 Mục đích của sàn giả là để che đi hệ thống cable, để khí lạnh có thể thổi vào
Cho cái ảnh vào
ảnh sàn giả và tool kéo sàn lên
                Báo cháy
  Hệ thống báo và chữa cháy có 3 loại:
  Nước: ở các trung tâm tin học không dùng được
  Bột: bột siêu mịn, dính vào các thiết bị, không dùng
  Khí
  Các đầu báo khói, báo nhiệt, gắn ở trên trần giả, phát hiện ra
  Cho cái ảnh vào
ảnh hệ thống báo cháy
      Máy phát điện
  Đề phòng khi mất điện còn có máy
  phát điện
ảnh máy phát điện
      Hệ thống camera
  Giám sát an ninh
ảnh camera
     He thong giam sat vao ra
  Đầu đọc thẻ từ không tiếp xúc. Hệ thống này bao gồm 1 đầu đọc thẻ được gắn vào
  hệ thống khoá cửa và nối với một máy tính có phần mềm nhận dạng. Một người
  muốn đi qua cánh cửa này cần phải xuất trình một tấm thẻ đã được phân quyền từ
  trước, đầu đọc thẻ sẽ truyền thông tin về trung tâm để xác thực người sử dụng, nếu
  hợp lệ nó sẽ kích hoạt hệ thống khoá từ để mở cửa ra rồi đồng thời ghi lại tất cả các
  thông tin về người vào ra vào dữ liệu
ảnh quản lý vào ra
Các chuẩn của DC theo TIA
          Chuẩn 1
  - Chuẩn 1: Đây là chuẩn cơ bản, có khả năng sẵn
  sàng lên tới 99.671%.
  Chuẩn 1 chỉ có duy nhất 1 hệ thống điều hòa và
  điện, không có hệ thống dự phòng
  Hệ thống dễ bị tác động bởi các hoạt động có kế
  hoạch trước hoặc không
  Có thể có hay không có sàn giả, máy phát điện
  và UPS
  Thời gian hoàn thành là 3 tháng
  Thời gian downtime hàng năm là 28.8 giờ
  Phải tắt hoàn toàn hệ thống để thực hiện bảo trì
         Chuẩn 2
  Chuẩn 2: Có các thành phần dự phòng ,
  có khả năng sẵn sàng là 99.741 %
  Hệ thống ít bị tác động bởi các hoạt động
  có kế hoạch trước hoặc không
  Bao gồm hệ thống dự phòng
  Bao gồm sàn giả, UPS và máy phát điện
  Thời gian hoàn thành từ 3 đến 6 tháng
  Thời gian downtime hàng năm là 22 giờ
  Bảo trì hệ thống điện và những phần khác
  của hạ tầng đòi hỏi phải tắt theo trình tự
         Chuẩn 3
  Chuẩn 3: Có khả năng bảo hành đồng
  thời, khả năng sẵn sàng lên tới 99.982 %
  Cho phép những kế hoạch được hoạch
  định trước không ảnh hưởng tới tiến trình
  hoạt động của phần cứng máy tính, tuy
  nhiên những sự cố xảy ra bất ngờ vẫn có
  thể ảnh hưởng tới quá trình hoạt động
  Bao gồm nhiều nguồn điện và hệ thống
  làm mát nhưng chỉ có 1 hệ thống hoạt
  động, còn lại là hệ thống dự phòng
  Cần 15 đến 20 tháng để hoàn thành
  Thời gian downtime hàng năm là 1.6 tiếng
          Chuẩn 4
  Chuẩn 4: là chuẩn chịu đựng lỗi, khả năng sẵn
  sàng lên tới 99.995 %
  Những hoạt động có hoạch định trước không gây
  ra ảnh hưởng nghiêm trọng. DC có thể chịu đựng
  được ít nhất 1 sự cố bất ngờ mà không gây ảnh
  hưởng nghiêm trọng tới DC.
  Có nhiều hệ thống phân phối điện và làm mát,
  bao gồm những thành phần dự phòng ( Ví dụ như
  có 2 UPS, mỗi UPS bao gồm N + 1 dự phòng )
  Mất 15 đến 20 tháng để hoàn thành
  Thời gian downtime 1 năm là 0.4 tiếng
         Các xu thế hiện nay
  Ảo hóa

   bộ đàm    máy dò   điện thoại  sàn gỗ
         kim loại  bàn      công    san go cong
                      nghiệp   nghiep

  sàn gỗ giá    sách
  rẻ        tham   Nhung
           khảo         Nhung    máy uốn
                hươu tươi
                      nai tươi

   sách giáo
   khoa

								
To top