Polish Rail

Document Sample
Polish Rail Powered By Docstoc
					                                     UNRIVALLED SPEAKER
                                      LINE UP, INCLUDING:
Polish Rail
                                          Julius Engelhardt
Development 2010                               Vice-Minister of Infrastructure &
                                     Undersecretary of State For Railways
a eurotransport / european railway review conference

11th – 12th May 2010 - The Marriott Hotel, Warsaw
                                             Marek Pawlik
                                           Vice President of Board
INVESTMENT & DEVELOPMENT OPPORTUNITIES                     PKP Polish Railway Lines SA

   IN THE NEW HIGH SPEED POLAND
MOŻLIWOŚCI INWESTYCJI I ROZWOJU W NOWEJ                        Rafal Milczarski
                                     Managing Director & Board Member ,
    POLSCE DUŻYCH PRĘDKOŚCI                        Freightliner PL & President of
                                          the Board, Federation of
                                        Independent Rail Operators
    Konferencja będzie tłumaczona
   symultanicznie na język polski i angielski
                                        Wiesław Jarosiewicz
WHY ATTEND?                                             President
                                       The Office of Railway Transport

• Meet All Of The Stakeholders In Poland’s Rail Network: This Is Where
 The Future Of Poland’s Rail Net works Will Be Shaped                     Frank Jost
                                            Principal Administrator
• Uncover The Rail Operators’ Visions For The Network                 Directorate - General for
                                             Mobility & Transport
                                               EU Commission
• Explore The New Opportunities Arising From A Newly
 Liberalised Market

• Find Out How PLK’s Investment Plans Will Directly Affect            Joanna Wlodkowska
 Your Business                                  Deputy Director, Signaling and
                                         Telecommunication Department
                                         PKP Polish Railway Lines SA
• Participate In 10+ Hours Of Networking And Discussion Groups

• Hear About The Latest Projects, Bids And Tenders
                                            Michael Robson
                                             Secretary General
KORZYŚCI PŁYNĄCE Z UCZESTNICTWA W KONFERENCJI                  European Rail Infrastructure
                                              Managers (EIM)
• Konferencja zapewnia możliwość spotkania z wszystkimi
 decydentami polskich sieci kolejowych: to podczas niej kształtowana
 będzie przyszłość polskich kolei.
                                     José María Álvarez Badillo
• Uczestnicy konferencji zapoznają się z wizją operatorów sieci                 Area Director
 kolejowych dotyczącą ich funkcjonowania i z nowymi możliwościami            Patentes Talgo S.L.
 stwarzanymi przez nowo zliberalizowany rynek, oraz dowiedzą się,
 jak plany inwestycyjne PLK bezpośrednio wpłyną na działalność ich
 własnych przedsiębiorstw.
                                              Jan Raczyński
• Ponad 10 godzin udziału w grupach dyskusyjnych i procesie wymiany    Director of High Speed Lines Office
 informacji pozwoli na zapoznanie się z najnowszymi              PKP Polish Railway Lines SA
 projektami,ofertami i przetargami.


                                           Wojciech Balczun
  THE EARLIER YOU BOOK,                                       President
                                                 PKP CARGO


  THE MORE YOU SAVE!
 Register Today! T: +44 (0) 1223 345 600 F: +44 (0)1959 563 123 or       Krzysztof Sędzikowski
                                            President of the Board
   E: apearce@russellpublishing.com W: www.europeanrailwayevents.com             CTL Logistics


Hosted By:             Sponsored by:                   Organised By:

                                                european
                                                railway review events

                                                eurotransport events
Dear Industry Colleague

With more than 4 billion Euros being pumped into the Polish rail
network over the next 5 years, there is no doubt that Poland’s rail       Szanowne Koleżanki i Koledzy,
industry now offers substantial new investment, development and
business opportunities.                             Przy ponad 5 miliardach Euro, które zostaną zainwestowane w
                                         polską sieć kolejową w ciągu następnych 5 lat, nie ma
With Poland being key to the harmonisation of Europe’s rail network,       wątpliwości, że polski przemysł kolejowy oferuje obecnie
along with the imminent transport requirements for Euro 2012 and         znaczące nowe możliwości inwestycji, rozwoju i biznesu.
the liberalisation of the freight and passenger markets, I’m sure you
will agree that these are very exciting times for rail industry         Biorąc pod uwagę, że Polska jest kluczem do harmonizacji
stakeholders.                                  europejskiej sieci kolejowej, jak również pamiętając o
                                         wymaganiach transportowych, których spełnienie jest niezbędne
But bringing Poland’s rail network straight into the 21st Century is not     dla realizacji Euro 2012 oraz o liberalizacji rynków przewozów
without challenges. Achieving a rail network that is faster, smarter       towarowych i pasażerskich, z pewnością zgodzicie się ze mną, iż
and more efficient takes expertise and best in class solutions in         nadeszły wyjątkowo interesujące czasy dla decydentów
engineering and telecommunications. And rail operators and            przemysłu kolejowego.
infrastructure owners must work together to best serve cusomer needs
in these newly liberalised markets.                       Jednakże wprowadzenie polskich sieci kolejowych wprost w XXI
                                         wiek nie jest pozbawione wyzwań. Stworzenie sieci kolejowej,
   Indepth detail on approved and planned high speed projects         która będzie szybsza, sprawniejsza i wydajniejsza, wymaga
                                         doświadczenia i wiedzy fachowej oraz najlepszych w swojej klasie
Hosted by PKP Polish Railway Lines and presenting leading rail          rozwiązań technicznych i telekomunikacyjnych. Niezbędna jest
operators, Polish Rail Development will bring together every project       również współpraca operatorów kolejowych i właścicieli
stakeholder in the new high speed liberalised network.              infrastruktury w zakresie jak najlepszego zaspokajania potrzeb
                                         klientów na tych nowo zliberalizowanych rynkach.
With several high speed projects approved and many more in the
pipeline, the conference will allow you direct access to indepth detail on       Dogłębna, szczegółowa prezentacja zatwierdzonych i
planned projects, including the Y Line, Line E65 (CMK), the Łódź,              planowanych projektów dużych prędkości.
Poznań and Wrocław nodes and the new central station and
communications centre in Łódź.                          Polish Rail Development, której gospodarzem są PKP Polskie
                                         Linie Kolejowe i która prezentuje wiodących operatorów
  The only event for you to access all stakeholders in one room        kolejowych, zgromadzi wszystkich decydentów projektów
                                         dotyczących nowej zliberalizowanej sieci dużych prędkości.
Whether you are looking to uncover investment and development
opportunities, or a rail operator to whom dialogue with PLK and         Z kilkoma projektami dużych prędkości już zatwierdzonymi, i
insight into planned investments is critical to your business, Polish      wieloma innymi na etapie przygotowania, konferencja zapewni
Rail Development is the must attend event of 2010.                Państwu bezpośredni dostęp do najdrobniejszych szczegółów
                                         planowanych projektów, łącznie z Y Line, Line E65 (CMK),
I urge you to register now to secure one of a very limited number of       węzłami w Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu oraz nowym centralnym
places and look forward to welcoming you to Warsaw.               dworcem kolejowym i centrum komunikacji w Łodzi.

Yours faithfully                                 Jedyne wydarzenie, podczas którego możecie spotkać wszystkich
                                                decydentów w jednym miejscu
Sarah Gooding
Director of Polish Rail Development                       Niezależnie od tego, czy poszukujecie informacji o możliwościach
                                         inwestycji i rozwoju, czy też operatora kolejowego, z którym
                                         rozmowa z PLK i wgląd w planowane inwestycje są krytyczne dla
                                         waszego biznesu, Polish Rail Development jest wydarzeniem
                                         roku 2010, którego nie można pominąć.

                                         Zachęcam Państwa do zgłoszenia udziału już teraz, ponieważ liczba
                                         miejsc jest ograniczona, i oczekuję na spotkanie z Państwem w
Even More Reasons To Attend:                           Warszawie.

•   Overcome The Hurdles Of An Open Market                   Z poważaniem

•   Learn About The Latest Innovations In                   Sarah Gooding
                                         Dyrektor Polish Rail Development
   Railway Communications And Engineering

•   Learn How To Maintain Safety In A
   Liberalised Network

•   Listen To The Regulator

•   Uncover Detailed Future Strategy For The
   Latest High Speed Projects

•   Give Direct Feedback To The Government,
   Regulator, Owner And Operators

•   Learn About Poland’s Position In The
   Harmonisation Of Europe’s Rail Network                                       2
PROGRAMME
DAY ONE                          12:50
                             ■ LUNCH & NETWORKING IN THE
TUESDAY 11TH MAY 2010                    EXHIBITION AREA

08:30                           14:30
■ REGISTRATION & COFFEE                  ■ MAXIMISING POLAND’S PERFORMANCE
                               THROUGH ERTMS
09.00                           • Upgrading Poland’s Rail Infrastructure
CHAIR OF DAY ONE                       With Technology
Aleksander Domaradzki                   • Update on ETCS Level 1
Independent Expert                    • Infrastructure to Rail Operator Interoperability

09:10                           Joanna Wlodkowska
■ OPENING ADDRESS                     Deputy Director, Signaling and Telecommunication
Zbigniew Szafranski                    Department
President                         PKP POLISH RAILWAY LINES SA
PKP POLISH RAILWAY LINES SA
                             15:05
09:20                           ■ LIBERALISATION OF POLAND’S FREIGHT
■ MASTER PLAN FOR POLAND’S RAIL               MARKET: INDEPENDENT OPERATORS’
  NETWORKS AND INVESTING IN EURO 2012           EXPERIENCES
Juliusz Engelhardt
Vice-Minister of Infrastructure & Undersecretary of    •  Overcoming The Hurdles Of An Open Market –
State For Railways                      Poland’s Business And Legal Environment For
                               Rail Operators
09:55                           •  Main Obstacles On The Way To Liberalisation:
■ TRANSPORT HARMONISATION: NEW                • Technical
  INITIATIVES OF THE EUROPEAN COMMISSION          • Infrastructure
  TO FACILITATE CROSS BORDER TRANSPORT           • Political
Frank Jost                        •  Applying Lessons Learned To The Liberalisation
Principal Administrator                    Of The Passenger Market
Directorate - General for Mobility & Transport      •  The Way Forward: A Key Role For European
EU COMMISSION                         Union

10:30                           Rafal Milczarski
■ PLK’S INVESTMENT VISION: CREATING A           Managing Director & Board Member
  WORLD CLASS RAIL NETWORK               FREIGHTLINER PL
Marek Pawlik                       &
Vice President of Board                  President of the Board
PKP POLISH RAILWAY LINES SA                FEDERATION OF INDEPENDENT RAIL OPERATORS

                             15:40
11:05                           ■ AFTERNOON TEA & NETWORKING
■ COFFEE & NETWORKING IN THE
                             16:10
  EXHIBITION AREA
                             ■  PANEL DISCUSSION
11.40
■ DB SCHENKER: POLAND INVESTMENTS &
  OPPORTUNIES                      ■ LIBERALISATION: THE FREIGHT MARKET
Christian Schreyer                     EXPERIENCE & THE FUTURE OF THE
Board Member, HR & Logistics                PASSENGER LANDSCAPE
DB SCHENKER RAIL POLSKA
                             •  Equal Access To Infrastructure
12.15                           •  The Relationship between Owner & Operator
■ INNOVATIVE APPROACH FOR GSM R              •  Passenger Market Liberalisation: Implications
  SERVICE SOLUTIONS                     for Poland’s Rail Industry
Aneta Gorecka
Vice President Sales, Poland
NOKIA SIEMENS NETWORKS                           3
■ PANELLISTS:                       10:45
                             ■ TALGO: INNOVATIVE TECHNOLOGY AND
Frank Jost                          LATEST DEVELOPMENTS
Principal Administrator                  Mario Oriol
Directorate - General for Mobility & Transport      Market Development Director
EU COMMISSION                       PATENTES TALGO S.L.

Wiesław Jarosiewicz                    11:20
President                         ■ COFFEE & NETWORKING
THE OFFICE OF RAILWAY TRANSPORT              11.45
                             ■ CTL LOGISTICS: CREATING STRATEGY TO
Piers Marlow                         MEET CUSTOMER DEMAND
Director, Germany and Eastern Europe           • CTL’s Vision & Plans For Its Operations in Poland
ARRIVA PLC
                             Krzysztof Sędzikowski
17:00                           President of the Board
■ NETWORKING DRINKS RECEPTION               CTL LOGISTICS
See page 5
                             12.20
DAY TWO                          ■ RAIL POLSKA: INVESTMENT & VISION
                             Timothy Hollaway
WEDNESDAY 12TH MAY 2010                  President & CEO
                             RAIL POLSKA
09:15
■ HOW TO DEVELOP POLISH RAIL TACKLING           13:00
  THE RIGHT ISSUES                    ■ LUNCH & NETWORKING IN THE
• What Framework Conditions Are Needed To          EXHIBITION AREA
  Succesfully Develop The Polish Rail Market?
• What Impact Does European Legislation Have On The    14.20
  Polish Market?                     ■ BUILDING A STRONG PKP CARGO GROUP
Johannes Ludewig                       AS A WAY TO DEAL WITH THE
Executive Director                      COMPETITIVE MARKET
COMMUNITY OF EUROPEAN RAILWAY &
INFRASTRUCTURE                      •  Investment Plans Of PKP CARGO: Beyond
                               Railways; Full Logistics Chain As A Result Of A
09.45                             New Structure Of PKP CARGO Capital Group.
■ PROGRAM OF CONSTRUCTION OF THE HIGH
  SPEED LINES IN POLAND                 Wojciech Balczun
Jan Raczyński                       President
Director of High Speed Lines Office             PKP CARGO
PKP POLISH RAILWAY LINES SA
                             14.55
10.20                           ■ THE ROLE OF INFRASTRUCTURE MANAGERS
■ DELIVERING STRATEGIC OUTCOMES FROM             IN DEVELOPING RAIL TRANSPORT
  THE DEVELOPMENT, DELIVERY AND             Michael Robson
  OPERATION OF RAILWAY ASSETS              Secretary General
• Robust Business Case Approach              EUROPEAN RAIL INFRASTRUCTURE MANAGERS EIM
• Accelerate And Prioritise Projects From The
  Investment Programme                  15.30
• Certainty Of Outcome From The Effective Delivery     ■ CHAIRMAN'S CLOSING REMARKS
  Of Major Capital Projects
• Maximise Return On Investment Through          15.45
  Commercially Led Programme Management         ■ CLOSE OF CONFERENCE
Tom Kane
Sector Leader, Rail
EC HARRIS
                           4
Marketing                           ABOUT YOUR SPONSOR
Opportunities
Is the Polish Rail Industry critical to your
company’s strategy?

Should your company be perceived as a             Talgo specialises in the design, manufacturing and
crucial part of the Polish Rail Market?            maintenance of trains for regional, intercity, long-
                                distance, high speed and very high speed services as well
                                as maintenance equipment such as under-floor wheel
Do you need to differentiate your company
                                lathes, wheel diagnosis equipment and shunting cars.
from your competitors?
                                Talgo’s main objective since the establishment of the
Polish Rail Development is a first class            company in 1942 has been the constant research and
                                development of innovative, simple and efficient solutions
opportunity to:                        for railway operators not only in the field of rolling stock
                                but also in providing integrated maintenance services
•  Present your company as thought leader          customised according to the operator’s needs. This is the
•  Significantly raise your profile and increase        Talgo philosophy: to offer a complete package of
   brand awareness                      customised rolling stock and maintenance services so
                                that the operator can concentrate its activities on its
•  Showcase your solutions to an audience          main and most important business activity which is the
   of key decision makers                  commercial exploitation of trains.
•  Develop new relationships and nurture
   existing ones with key industry              Talgo trains cover today the main high speed and
                                intercity connections in Spain as well as international
   stakeholders                       routes from Spain to Portugal, France, Italy and
•  Differentiate your company from your            Switzerland. Outside Spain, Talgo trains run in Germany,
   competitors                        USA and Kazakhstan and in 2010, in Bosnia &
•  Make sure that your company is front of          Herzegovina with international routes to Croatia, Serbia
                                and Slovenia. Talgo provides complete maintenance
   mind when buying decisions are taken           services to national railway operators (DB, AMTRAK
•  Reassure your existing customers that they        and Temir Zholy).
   are working with the right company in
   these fickle markets                    In Spain, Talgo is number 1 supplier of high speed and
                                intercity trains in Spain from Renfe Operadora, and is
                                currently developing a new high speed platform, named
                                Avril. Talgo’s main manufacturing plants are located in
A limited number of opportunities are
                                Madrid and in the Basque country and the maintenance
available for organisations that wish to            workshops are located in Madrid (2), Barcelona (1) and
present at this conference. Please contact           Malaga (1).
Nick Harragin on +44 (0) 1959 563 311
NETWORKING DRINKS RECEPTION
But It’s Not All Hard Work!

Relax and unwind at the end of a day of presentations and debate. Catch up
with old friends and make invaluable new contacts at the Polish Rail
Development Networking Drinks Reception. This is your opportunity to
exchange business cards and discuss the day’s proceedings in an informal but
business conducive setting. Held at the close of Day one, all speakers,
delegates and sponsors are invited to attend.
 REGISTRATION FORM

Polish Rail                                DATE:             11-12 MAY 2010
                                     VENUE:               MARRIOTT WARSAW HOTEL
Development 2010
                                           4 EASY WAYS TO REGISTER
                                                                    COMPLETE THE REGISTRATION
WEB
                                                        EMAIL FAX
                 VISIT
                                                                      FORM AND FAX
            www.europeanrailwayreview.com
                                                                     TO +44 (0)1959 563 123
TEL
                  BOOKING HOTLINE
                                                                    apearce@russellpublishing.com
                  +44 (0) 1223 345 600


  CONFERENCE DELEGATE RATES                                                     PAYMENT METHOD
                                                        PLEASE DEBIT MY: (PLEASE INDICATE)
  STANDARD RATE
  €1,250                                                   CARD NO:                                                        SECURITY NO:
  ATTENDING IN A TEAM?                                             VISA / MasterCard: 3-digit number on reverse of card,
                                                         AMEX: 4-digit number on front of card
  Get 10% off your           Get 15% off your           Get 20% off all
  second delegate           third delegate            subsequent delegates
                                                        START DATE:
  *Group discounts only apply to colleagues from the same office who register and pay at the same time.*


                                                        EXPIRY DATE:
       CONFERENCE MATERIAL €227
       I cannot attend and would like to purchase the full conference material and CD-ROM

   ALL PRICES ARE PLUS POLISH VAT AT PREVAILING RATE
                                                        DATE:

   PLEASE COMPLETE ADDITIONAL FORMS IF YOU ARE BOOKING FOR MORE THAN 2 DELEGATES
 DELEGATE 1                                                   DELEGATE 2

 Name:                                                      Name:

 Position:                                                    Position:

 Organisation:                                                  Organisation:
 Address:                                                    Address: Postcode:                          Country:                      Postcode:                         Country:

 Tel:                             Fax:                        Tel:                            Fax:

 Email:                                                     Email:

 Company VAT Number:                                               Company VAT Number:
 (EU countries only)                                               (EU countries only)
Refund message: Please see Terms & Conditions for cancellation and refund policy.                Speaker Changes: Russell Publishing Ltd reserves the right to alter the content, timing and venue of
                                                        the event or the identity of the speakers without notice, due to any circumstances beyond its
Terms & Conditions:                                               control.

Discounts: Early booking reductions will only apply if registration form is received on or before        Accommodation: Hotel Accommodation and travel costs are not included in the conference price.
midnight of the date quoted. All discounts are subject to approval.
                                                        Marriott Hotel Warsaw, Al. Jerozolimskie 65/79, Warsaw, 00-697, Poland
Cancellations and substitutions: All cancellations will be subject to a 25%
administration fee. Cancellations must be made in writing. No refund will be made for              We have secured a preferential rate of 410 PLN (+ 7%VAT) incl Breakfast for conference delegates.
cancellations less than 28 days prior to the conference date. Any substitutions are welcome and
must be made in writing no less than 7 days prior to the event. If the event is postponed, cancelled      Please visit http://www.europeanrailwayreview.com
or changed, Russell Publishing Ltd is not liable for any costs incurred by delegates in connection       to take advantage of this rate (subject to availability).
with their attendance. No refunds of the registration fee will be paid if events outside the control of
Russell Publishing Limited, including non-availability of a venue, transport disruption, weather,        For more information contact: shood@russellpublishing.com or
terrorism or any other incidents of force majeure occur leading to the cancellation or disruption of
the Conference. In the event of non-attendance we will post the conference documents and CD-          visit www.europeanrailwayreview.com
Rom to delegates who have paid.

  Russell Publishing Ltd. is registered in England No. 2709148 Registered office: Russell Publishing Ltd. Court Lodge, Hogtrough Hill, Brasted, Kent, TN16 1NU, UK
                      ALL OTHER GENERAL ENQUIRES TELEPHONE: +44(0) 1959 563 311

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:9
posted:8/31/2011
language:English
pages:6