Mosquito Magnet® Defender Viktiga Tips Flytta maskinen När skall

Document Sample
Mosquito Magnet® Defender Viktiga Tips Flytta maskinen När skall Powered By Docstoc
					              Mosquito Magnet® Defender

                   Viktiga Tips

  •  Flytta maskinen?
  •  När skall jag använda Quick Clear ventilen?
  •  Hur använder jag Quick Clear ventilen?
  •  Varför är placeringen viktig?
  •  Hur kontrollerar jag så att det är ett tillräckligt vakuum i maskinen?
  •  Kan jag använda mig av en gasmätare för att se när gasoltanken är tom?
  •  Uppstartsinstruktioner
  •  Vad händer i maskinen medans den är i uppstartsfasen?


Flytta maskinen.

Maskinens placering är väldigt viktig. En felplacerad maskin fångar inte lika effektivt.
Om du måste flytta på maskinen, till exempel om du skall klippa gräsmattan, så
MÅSTE du skruva loss regulatorn från gasoltanken, och flytta gasoltanken för hand.
Om du flyttar maskinen med gasoltanken fortfarande inkopplad så kan det hända att
gasoltanken faller omkull vilket medför att det finns en risk att regulatorn skadas, då
gäller ej garantin.När skall jag använda Quick Clear ventilen?

Det är rekommenderat att du använder Quick Clear ventilen före och efter förvaring
samt efter varannan använd gasoltank och om du har svårt att få din maskin att
starta eller att få den att vara igång.

Det förhindrar att föroreningar byggs upp i bränslesystemet i din maskin.
Föroreningar byggs upp allt eftersom och sätter sig i bränslesystemet, och orsakar
maskinen att icke fungera som den skall. För bästa resultat, använd dig av en Quick
Clear patron efter varje använd gasoltank. Det här förebygger problem.Var finner jag Quick Clear ventilen på min maskin?

(bild)Hur använder jag Quick Clear ventilen?

Vi rekommenderar att du använder genuina Quick Clear patroner som du finner hos
din närmsta återförsäljare.
  Quick Clear adapter             Quick Clear patron


Du finner instruktioner om hur du använder dig av Quick Clear ventilen och Quick
Clear patroner här: Click here. (länk till PDF)
Varför är placeringen så viktig?

Placering av maskin är en av de viktigaste bitarna för att maximera fångandet av
insekter. Om den inte är placerad riktigt så är risken stor att den fångar väldigt lite
eller inte alls. Klicka här för vidare hjälp om hur du bäst placerar din maskin: Click
here
Hur kontrollerar jag så att det är ett tillräckligt vakuum i maskinen?

Du kan kontrollera om din maskin har tillräckligt vakuum genom att hålla en bit
toalettpapper (stor som en halv krona) vid utblåset under den gröna huvudenheten.
Pilarna på bilden visar var du skall hålla pappret. Släpp pappersbiten och den borde
sugas upp i maskinen. Den kanske inte sugs upp ända in i fångstpåsen. Mest tittar
du om luften rör sig i rätt riktning. Vakuumet kanske inte verkar starkt, men tänk på
att vi bara försöker suga in en väldigt liten insekt.
Kan jag använda mig av en gasmätare för att se när gasoltanken är tom?         Det är INTE rekommenderat att du använder dig av en gasolmätare
         som är placerat mellan gasoltanken och maskinens regulator, (som
         den på bilden). Maskinen kräver ett väldigt exakt och konstant tryck
         för att fungera. En gasmätare kan strypa trycket något, tillräckligt för
         att maskinen inte skall fungera som den skall. Vi har inte testat
         gasmätare med våra produkter.

När våra regulatorer och gasolslangar tillverkades så var de noggrant rengjorda för
att minimera smutspartiklar som kan täppa till i bränslesystemet. Det kan finnas
föroreningar i mätaren eller i o-ringarna när mätaren tillverkades. Dessa föroreningar
kan möjligen orsaka att det blir tilltäppt i systemet. Detta kan orsaka att din maskin
inte fungerar som den skall, och kanske orsaka att den inte startar alls.Det bästa sättet att avgöra när din gasoltank är tom är att markera i en kalender den
dagen då du bytte gasoltank, och startade maskinen, 21 dagar senare, den dagen
kommer att bli din underhållsdag, då du underhåller maskinen och byter gasoltank.
Maskinen använder sig av mindre än ett halvt kilo gasol per dag, den använder sig
av en gasoltank på ungefär 18 till 21 dagars tid.
                Uppstartsinstruktioner

  1.  Placera gasoltanken på dess plats.
  2.  Koppla in strömsladden i maskinen
  3.  Sätt i AC adaptern i ett vägguttag.
  4.  Skruva fast regulatorn på gasoltanken.
  5.  Skruva på gasen LÅNGSAMT och tills den är helt öppen.
  6.  Tryck på strömbrytaren bak på maskinen så att den står på ”on”.

Maskinen är nu i uppvärmningsfasen. Lampan blinkar långsamt, ungefär en gång i
sekunden, medans den är i denna fas. Om den blinkar snabbare så är det något fel.
Om så är fallet, läs under felsökning i manualen.

Vad händer i maskinen under uppstartsfasen?

  1. Efter att du har satt på maskinen så börjar fläkten snurra.
  2. Uppstartsfasen varar i 5 till 10 minuter, och under tiden så blåser fläkten ut allt
   som kan finnas i förbränningsrummet, för att förbättra förbränningen när gasen
   släpps på.
  3. Efter 3 till 5 minuter så kommer du att höra att fläkten saktar ner något. Det är
   då som gasen släpps på, och börjar fylla förbränningsrummet.
  4. Inom ett par minuter så kommer glödstiftet att ha värmts upp, och antänt
   gasen.
  5. 5 till 10 minuter efter att gasen har antänts så kommer maskinen att vara i full
   gång. Detta indikeras med ett fast rött sken på strömbrytaren.Felsökning

  •  Maskinen fungerar inte, jag har en felkod
  •  Maskinen startar inte
  •  En del är sönder
  •  Maskinen fångar inte, eller fångar väldigt lite
  •  Gasolen varar längre eller mindre än 21 dagar           Maskinen fungerar inte, jag har en felkod

Efter att du startat maskinen, om du märker att lampan blinkar snabbt (ungefär en
gång i sekunden), så är detta en indikation att det varit något fel när maskinen
startade. Detta felmeddelande kan betyda en av flera saker. Nedan visar vi vad det
kan vara för fel med maskinen.

  1. Stäng av maskinen – När du felsöker, kom alltid ihåg att stänga av maskinen
   först.
     a. Dra ur strömsladden.
     b. Stäng av gasolen.
     c. Skruva bort regulatorn från gasoltanken.
  2. Hur du går tillväga – Ha allt tillhanda som du kommer att behöva när du
   problemsöker din maskin.
     a. Ha en gasoltank som INTE har en luftficka i sig
     b. Quick Clear ventil adapter
     c. Quick Clear patron (Du kan komma att behöva fler än en)
  3. Felsökning av problemet
     a. Quick Clear ventilen – Det är alltid en bra idé att rengöra maskinen så
      att inga föroreningar finns i bränslesystemet.
     b. Sätt i kontakten – Dra ut och sätt i strömkontakten i maskinen. Se till
      att det inte finns smuts i kontakten när du sätter i den igen.
     c. Skruva dit regulatorn – Skruva fast regulatorn långsamt på
      gasoltanken. Se till att du inte får fel gängar när du skruvar på den.
     d. Skruva på gasolen – Skruva på gasolen långsamt, tills den är helt
      öppen. Om du skruvar på gasolen för snabbt så kan det hända att
      regulatorn hänger sig, och då kommer ingen gasol ut.
     e. Sätt på maskinen – Efter det att du har satt i kontakten i ett uttag och
      satt på gasolen så slår du på strömbrytaren på maskinen genom att
      trycka knappen till höger.

Vid det här laget skall lampan på strömbrytaren blinka LÅNGSAMT. Efter ungefär 5
till 10 minuter så skall maskinen vara i full drift, vilket skall indikeras med att lampan
lyser med ett fast rött sken.

Om problemet kvarstår, och du fortsätter att få felmeddelande, fastän du har använt
två Quick Clear patroner så bör du ringa teknisk support.                 Maskinen startar inte


  Om maskinen inte startar, så kan det betyda ett av flera fel. Här är en lista över
             problem som kan vara orsaken.                  En del är sönder

Om en del är sönder så måste du vända dig till affären du köpte maskinen hos för att
få delen ersatt. Om garantin inte längre gäller, eller om du har haft sönder delen
själv, så kommer du att behöva betala för delen.             Maskinen fångar lite eller inte alls

Här är några tips om hur du får en bättre fångst
  •  Kontrollera placeringen av maskinen
  •  Finns det tillräckligt vakuum i maskinen?
  •  Utsöndrar maskinen tillräckligt med CO2?
  •  Är CO2:n som utsöndras av maskinen tillräckligt varm?
  •  Jag brukade få en god fångst, men nu får jag det inte?
  •  Annan viktig information
  •  Interaktiv placeringsguideKontrollera placeringen av maskinen

Att placera maskinen korrekt är mycket viktigt om du vill ha en god fångstmöjlighet.
Maskinen måste placeras så att vinden för bort lukten av Octenolen CO2:n till där
insekterna befinner sig. Vind måste kunna komma åt maskinen för att föra med
lukten till insekterna.

Det rekommenderade avståndet är 9 till 12
meter från där människor befinner sig.

Till exempel: om vinden kommer från öst, och
går mot väst, så behöver du placera
maskinen öster om dig. Anledningen till detta
är så att vinden kan föra med sig CO2:n och
lockbetet till det område du vill beskydda.
Insekterna kommer att flyga mot vinden och
maskinen, i tron om att där finns blod att
suga. När de kommer i närheten av maskinen
så kommer deras instinkt säga åt dem att
sparka med benen och flyga uppåt. Det är vid
det här ögonblicket som den trattformade
mynningen på maskinen, och vakuumet, drar in dem i maskinen, och vidare in i
fångstnätet. Där kommer de att torka ut inom 24 och 48 timmar.

Du bör märka ett resultat inom 7 till 10 dagar. Efter 4 till sex veckor av kontinuerligt
användande så kommer de äggläggande honorna i området att ha blivit fångade, och
på så sätt kommer myggorna att minska i antal. Efter att detta har hänt så kommer
du att märka att fångsten minskar, eftersom det finns mindre myggor att fånga.

För vidare assistans klicka på följande länk för att komma till vår interaktiva
placeringsguide. ( Interactive Placement Assistant)Finns det tillräckligt vakuum i maskinen?

Om det inte finns tillräckligt med vakuum i maskinen så kommer inte maskinen att
kunna dra in insekterna i fångstnätet. Här är några exempel på varför det kan vara ett
problem med vakuum i din maskin.
  •  Låg temperatur – Om temperaturen inte är den rätta så kommer inte fläkten
    att rotera tillräckligt fort. Vilket kommer att orsaka vakuum som är för lågt för
    att dra in insekter.
  •  Någonting blockerar – Om något blockerar insuget så kommer vakuumet att
    vara lägre. Kontrollera öppningen under tratten, fläkten och kylflänsarna inne i
    maskinen om det finns något som blockerar. Dammsug i så fall maskinen.
  •  Fläkten snurrar långsamt eller inte alls – Som vi nämnt förut så påverkar
    låga temperaturer fläkten, och gör att den inte snurrar lika fort. Dessutom om
    fläkten eller den termoelektriska generatorn är skadad på något sätt så kan
    det hända att det inte finns tillräckligt med ström för att få fläkten att fungera.
  •  Vakuum läckage – Om ett vakuumläckage finns så kommer maskinen inte att
    suga lika bra. Undersök packningar och se till att den genomskinliga
    fångstdörren är stängd riktigt under drift.
  •  Tilltäppt fångstnät – Undersök fångstnätet för att se om det finns rivor eller
    om porerna är tilltäppta. Nätet är återanvändbart till en viss punkt. Om du har
    stora fångster och måste tömma fångstnätet ofta, så kan du komma att
    behöva byta fångstnätet oftare.Utsöndrar maskinen tillräckligt med CO2?

Inuti maskinen så finns en fläkt. Om fläkten snurrar långsamt, eller inte alls, så
kommer maskinen att utsöndra mindre CO2.
Är CO2:n som utsöndras av maskinen tillräckligt varm?

CO2:n som maskinen utsöndrar har ungefär samma temperatur som en människas
utandning. Kontrollera detta genom att hålla handen under utblåset och se om det
känns ungefär lika varmt som om du skulle andas tungt på din egen hand.Jag brukade få en god fångst, men nu får jag det inte?

Det första du skall fråga dig själv när du felsöker din maskin är ”blir jag biten av
myggor?” Om du förut fick en bra fångst, men inte nu, så kan det betyda att du har
avbrutit myggornas reproduktionscykel i området.

Bara mygghonor är lockade av maskinen. Allt eftersom så kommer
myggpopulationen att minskas, och med den reproduktionen av myggor.
Annan viktig information

          För bästa resultat, använd dig av följande råd:

  1. Avgör var myggorna förökar sig – Maskinen måste placeras mellan dig (din
   uteplats, trädgård) och där myggorna förökar sig (stillastående vatten, buskar)
   för att myggorna skall komma till maskinen INNAN de kommer till dig.

  2. Placera maskinen en bit ifrån där människor befinner sig – Placera
   maskinen närmre insekternas kläckningsplats och långt ifrån där ni befinner
   er. Genom att placera maskinen så långt bort från er som möjligt medför att
   insekterna attraheras av maskinen istället för av er.

  3. Placera fällan i riktning med vinden mot myggornas kläcknings område –
   Myggor flyger mot vinden för att jaga efter blod. Efter att en honmygga biter en
   människa, så dubblas dess vikt tack vare blodet den har sugit i sig. Myggan
   förs sedan hem med vindens hjälp.

  4. Placera maskinen på öppet område, inte i högt gräs eller i buskage – CO2
   är tyngre än luft, därför håller det sig till marken. Myggorna följer CO2 flödet
   mot vinden till maskinen. Om tratten på maskinen är dold av gräs eller
   buskage kommer myggorna inte att hitta den, utan kommer att försöka hitta
   dig istället!

  5. Placera maskinen i skuggan – Myggor tycker inte om hetta eller direkt
   solljus. När solen går ner så blir myggorna aktiva.

  6. Vi är medvetna att allas uteplatser inte ser likadana ut, och det kommer att
   vara omöjligt för vissa att uppfylla alla ovan nämnda tips, vi rekommenderar att
   du försöker uppfylla så många av dem som möjligt. Om du har några frågor
   om placering, använd vår interaktiva placeringsguide (Interaktive Placement
   Assistant), eller kontakta teknisk support.Interaktiv placerings guide

Klicka HÄR för att använda vår interaktiva placeringsguide.Gasolen varar längre eller mindre än 21 dagar

  •  Hur gasoltanken fungerar tillsammans med din maskin
  •  Titta efter läckor
  •  Har gasoltanken luftats?
  •  Gasoltankens storlek
Hur gasoltanken fungerar tillsammans med din maskin

Maskinen använder av ungefär ett halvt kilo gasol per dag under normala
omständigheter. En normal gasoltank är 85 % fylld och har ungefär 10 kilo gasol.
Detta betyder att gasolen räcker i ungefär 20-21 dagar.Titta efter läckor

    Undersök gasoltanken och
    regulatorn med en blandning av
    tvål och vatten. Häll blandningen
    på gasoltanken och på regulatorn
    (se fotona nedan) för att se om
    små eller stora bubblor uppstår.
    Om du upptäcker bubblor så stäng
    omedelbart av maskinen och ring
    teknisk support.
Har gasoltanken luftats?

För bästa resultat så rekommenderar vi att du köper och fyller din egen gasoltank
hos en rekommenderad gasol återförsäljare. Begagnade gasoltankar har visat sig
fungera bäst. Se även till att lufta gasoltanken, så att inga luftbubblor kommer in i
bränslesystemet. Om en luftbubbla kommer in i systemet så kommer inte gasolen
igenom riktigt utan du måste göra dig av med luftbubblan innan maskinen fungerar
korrekt igen.Gasoltankens storlek

Vi rekommenderar att du enbart använder dig av gasoltankar av storleken P10 och
P11 med din maskin. Vår regulator är designad att användas med dessa storlekar.
Större gasoltank kan skada regulatorn med sitt högre tryck.
Produktinformation        Mosquito Magnet® Defender

    Vikt           13.6 kg

    Areal          2000 m²

            Låg-energi 12-volts AC
 Strömkälla    adapter(inkluderad); Gasol, för att
               skapa CO2

  Garanti          Ett års garantiDelar som är inkluderade:

  •  Defender huvudenhet
  •  Plattform
  •  Stödbåge till plattform
  •  Stativ
  •  Fångstnät
  •  AC Adapter
  •  Octenol lockbete (EPA Reg. No.72563-1)
  •  Quick Clear adapter
  •  Clips (10st)