Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Introduction to life insurance by heapsofluvv

VIEWS: 10 PAGES: 101

									                “Підтримка страхового сектору України”
Funded by the European Union
                  Страхування життя
                  Продукти та продаж

                  Жан-П’єр Даніель
                  ведучий експерт з навчання
Визначення
  Страхування життя включає різні типи
  страхових контрактів, пов'язаних з
  тривалістю людського життя:
    Страхування на випадок дожиття
    застрахованої особи до закінчення дії
    договору
    Страхування на випадок смерті застрахованої
    особи під час дії договору страхування
      # нещасні випадки
      # страхування здоров’я

      # довгострокова опіка

                           2
Страхування життя.
Історія виникнення.
 Виникло у XVII столітті, засновник -
 Лоренцо Тонтіні.
 Поява перших таблиць смертності
 Геллі.
 Створення першої компанії страхування
 життя – Лондон, 1762.

                   3
Страхування життя
та макроекономіка.
  У розвинених країнах:
  є  широко розповсюдженим інструментом
    накопичення
    середнє значення витрат на душу населення: США – 1750
    USD. Великобританія - 3300 USD. Німеччина – 1042 USD.
   важливий  внесок в економіку.
   В країнах ЄС активи в управлінні
   інвестовані в економіку компаніями зі
   страхування життя складають близько
   5 млрд. €.
                                4
Страхування життя
та макроекономіка.
на страхування життя витрачається:
 в Україні: 1,3 USD на душу населення
 в сусідніх постсоціалістичних країнах:
 в Угорщині - 148 USD на душу населення,
  в Польщі - 102 USD на душу населення,
  В Румунії - 14,6 USD на душу населення,
  В Росії - 6,3 USD на душу населення

                       5
Страхування життя
у країнах, що розвиваються.

  Все ще є досить недорозвинутим.
  Чому?
   Брак страхової культури.
   Брак коштів для заощаджень.
   Релігійні переконання.
   Почуття взаємодопомоги та турботи про
   старше покоління.

                       6
Страхування життя.
Орієнтованість (цілі).

 Захист родини.
 Таким було його первинне завдання:
   Залагодження несприятливих фінансових
   наслідків смерті глави сім’ї в соціальній
   системі, де батько - єдиний годувальник
   родини.


                         7
Страхування життя.
Орієнтованість (цілі).

  Заощадження та пенсія:
   Надати інструмент заощаджень, що
   дозволяє страхувальникам отримувати
   пенсію, коли вони припиняють свою
   трудову діяльність.                      8
Технічне підґрунтя
страхування життя.

  Комбінація:
   таблиць смертності щоб оцінити
   ймовірність смерті або дожиття
   Відсотковіставки для передбачення
   фінансових прибутків від інвестування
   резервів.

                       9
Технічне підґрунтя
страхування життя.

  Величезна кількість продуктів комбінують цю
  технічну та фінансову складові.
  Невичерпна уява актуаріїв та маркетологів.
  Можливості урізноманітнювати продукти,
  максимально пристосовуючи їх до місцевих
  потреб та культурного середовища.


                       10
Таблиці смертності.
 Базуються на демографічній статистиці
 кожної країни.
 Містять інформацію про:
   смертність  осіб, що помирають із року в рік
   у кожному віці із даної кількості народжень.
   середню очікуваність тривалості життя осіб
   із року в рік у кожному віці із даної кількості
   народжень

                         11
Таблиці смертності.
 Надзвичайно  надійні, бо базуються на
 інформації про все населення країни.
 Схвалені державними установам з регулювання
 страхового ринку в кожній країни.
 Можливість для страховиків використовувати
 “таблиці досвіду”, що базуються на інформації
 про певну (меншу) групу страхувальників
 (співробітників великих компаній, окремих верств
 населення, наприклад вчителів, в колективному
 страхуванні)
                       12
Відсотки від інвестицій.

  Страхова компанія інвестує отримані від
  страхувальників кошти та закладає в свої
  тарифи певний прогнозований відсоток від
  прибутку, інвестованого та отриманого
  протягом дії контракту зі страхування життя.
  Відсоток від інвестованого прибутку зазвичай
  регулюється страховим регулятором кожної
  країни (до 4% в Україні).

                        13
Механізм страхування життя.
Програми захисту.
  Ті ж принципи, що й в ризиковому страхуванні.
    Компанія зобов'язується виплатити
    10 000 € у разі смерті.
    Ймовірність смерті - 5% (5 із 1000 за рік)
    Чиста премія - 50 €
    Комерційна премія = 50 € + адміністративні
    витрати та комісійні.


                       14
Механізм страхування життя.
Програми накопичення.
  Компанія зобов'язується виплатити 10 000 € у разі
  дожиття застрахованої особи до закінчення строку дії
  договору (у нашому випадку - протягом 10 років).
  Кожного року страхувальник сплачує страховій
  компанії менш ніж 1000 €.
  < 1000 € = математичний резерв, інвестований
  компанією від імені страхувальника.
  Чому менше?
    Математичні резерви дають можливість отримувати прибуток.
    Якщо застрахована особа помирає до закінчення 10-річного
    терміну, сплачені премії розподіляються між іншими, що
    дожили.
                               15
Страхування життя.
Основні продукти.
 Продукти строкового страхування життя
 Продукти страхування на дожиття
 Накопичувальні продукти.
 Продукти універсального страхування.
 Продукти “unit linked” (“юніт-лінк”).
 Продукти страхування життя до певної дати
 Продукти кредитного страхування.

                    16
Страхування життя на певний строк
(строкове страхування).
  Компанія обіцяє виплатити вигодо набувачу
  фіксовану суму у разі смерті застрахованої
  особи до моменту закінчення терміну дії
  договору,
  а термін може бути
   кінець терміну дії договору, н-д 10 років;
   термін погашення кредиту в кредитному
   страхуванні;
   досягнення пенсійного віку, якщо йдеться про
   додаткові пільги для працівників.


                           17
Страхування життя на певний строк
(строкове страхування).
  У разі, якщо за часовий проміжок, вказаний у
  договорі, із застрахованою особою нічого не
  сталось, то застрахована особа нічого не
  отримує.
  Як варіант: застрахований взагалі не отримує
  грошей.
  За низької ймовірності смерті, премії також низькі.
  Розмір премій варіюється в залежності від віку
  застрахованої особи:
    Чим старше застрахована особа, тим більшою буде премія.

                               18
Страхування життя на певний строк
(строкове страхування).
  Значення процесу андерайтингу.
  Процес андерайтингу (цілі):
  Страхуйте здорових, або ж, якщо ні, то відповідно
  прораховуйте “додаткову премію”, або ж чітко
  прописуйте відповідні винятки.
  Необхідність медичного обстеження залежить від віку
  та від страхової суми.
  Компанія не може скасувати поліс на страхування
  життя після підписання контракту без згоди
  страхувальника та у випадку, коли страхувальник
  дисципліновано платить внески.

                          19
Страхування життя на певний строк
(строкове страхування).
 Ризик зростає із віком.
 Фіксовані премії: математичні резерви
 робляться з самого початку дії контракту для
 покриття останнього періоду за контрактом,
 коли фіксованої премії буде недостатньо для
 покриття ризику.
 Зростаючі премії: премія зростає зі
 зростанням ризику. Легко продавати на
 початку, важко – наприкінці!

                      20
Страхування життя на певний строк
(строкове страхування).
     Страхова сума - 50 000 €
        річні премії:
 Рік народження 1980: 80 €
 Рік народження 1970 : 175 €
 Рік народження 1960 : 450 €
 Рік народження 1950 : 920 €
        Французький приклад.
   Привід до детального медичного обстеження.
                         21
Основні цілі строкового
страхування.
 Надання реального захисту родині за
 помірний страховий внесок.
 Виплата позики у разі смерті
 позичальника:
   Кредитне страхування.
   Страхування, пов’язане із фінансуванням
   проектів.

                      22
Страхування на дожиття.
  Компанія обіцяє виплатити ті ж гроші:

  у разі, якщо застрахована особа не доживає до
   закінчення дії договору
   І в разі, якщо застрахована особа доживає до
   закінчення дії договору.


      Компанія здійснює виплати
        в будь якому випадку

                           23
Страхування на дожиття.
  Це комбінація страхування життя на певний
  строк та накопичувального страхування.
  Такий договір легко продавати, адже
  страхувальник гарантовано отримує вкладені
  кошти.
  Проте й розмір премій досить високий, адже
  компанія зобов’язується повернути вкладені
  кошти в будь якому разі.

                      24
Страхування на дожиття.
  Розмір премій варіюється в залежності від
  страхової суми, віку застрахованої особи та
  терміну дії полісу.
    Зазвичай премії фіксовані.
    Суми виплат у разі смерті та на момент
    закінчення дії контракту можуть бути
    різними.
    Сума прибутку додається в кінці до
    обумовленої страхової суми. Так звані
    “поліси з прибутком” у Великобританії.
                       25
Страхування на дожиття.
    Приклад розрахунку тарифу
  Контракт строком на 20 років. Вік – 30 років.
  Страхова сума: 10 000 KM.
  Річна премія: 500 KM.
  Капітал, сплачуваний наприкінці: 14 350 KM.

      Компанія заснована у Боснії та Герцеговині
         (КМ – конвертована марка)

                             26
Страхування на дожиття.
    Приклад розрахунку тарифу
  Контракт строком на 20 років. Вік – 30 років.
  Страхова сума: 10 000 €.
  Річна премія: 416,48 €.
  Капітал, сплачуваний наприкінці: 10 000 €.


         Компанія заснована Франції                        27
Основні цілі
страхування на дожиття.

 Забезпечити захист родині, що планує
 отримати вкладені кошти по закінченню
 строку дії контракту.
 Захист позичальника та виплата позики.
  Поліси на дожиття у Великобританії.                     28
Договори
накопичувального страхування.

  Компанія зобов’язується виплатити кошти по
  закінченні певного, зазначеного у договорі,
  терміну дії полісу.
  У випадку смерті страхувальника до
  закінчення терміну дії договору, накопичені
  фонди виплачуються його законним
  спадкоємцям.

                       29
Договори
накопичувального страхування.

  Різниця між полісами страхування на
  дожиття та договорами
  накопичувального страхування:
У випадку смерті, спадкоємці отримають не
   певну встановлену суму, а фактично
  заощаджену утримувачем полісу суму.


                     30
Договори
накопичувального страхування.
 Розмір премій варіюється залежно від
 суми капіталу, очікуваного до виплати по
 закінченні строку дії договору.
 Компанія не несе жодних ризиків: у разі
 смерті вигодо набувачам виплачується
 лише еквівалент суми математичних
 резервів за контрактом.

                    31
Договори
накопичувального страхування.
  Страхові внески можуть сплачуватись:
   Регулярно:  раз на місяць, раз в квартал
   або ж раз на рік.
   Одноразово: страхувальник сплачує
   необхідну суму у вигляді разового платежу.
   Довільно: страхувальник може вносити
   гроші тоді, коли забажає.


                       32
Договори
накопичувального страхування.
  Для страхувальника прибутковість
  залежить від наступних факторів:
   гарантованим  чи негарантованим є
   відсоток від інвестицій.
   у випадку “негарантованого” відсотку,
   прибутковість може бути вищою.
   проте й фінансовий ризик у такому випадку
   буде вищим.

                       33
Договори
накопичувального страхування.
  Договори накопичувального
  страхування все частіше не мають
  фіксованого терміну дії.
   По закінченні певного періоду (10 років?),
   поліс автоматично поновлюється.
   Датою закінчення дії такого договору стає
   або смерть утримувача полісу, або ж його
   бажання забрати викупну суму.

                        34
Основні цілі договорів
накопичувального страхування.
  Допомога страхувальнику в акумулюванні
  капіталу в не ризиковий спосіб та при вигідному
  оподаткуванні.
  Надання страхувальнику певної свободи у
  використанні акумульованого капіталу:
      Одноразовий платіж - купівля будинку з виходом на пенсію.
      Одноразовий платіж - контракт на по життєвий ануїтет.
      Різновид накопичувального рахунку, кошти з кого можна
      знімати тоді, коли це необхідно.
      Спосіб передачі коштів вигодо набувачам.

                               35
Універсальне страхування життя.
  Отримана премія розподіляється
  компанією наступним чином:
   частина – страховий внесок по строковому
    страхуванню життя,
    а частина – інвестується в накопичувальні
    страхові продукти.
    Пропорційне співвідношення між
   згадуваними частинами варіюється в
  часі залежно від потреб страхувальника.
                          36
Універсальне страхування життя.
  Коли власник полісу молодий,
    у нього не так багато грошей,
    йому потрібен надійний захист,

    ймовірність смерті є низькою, тому й страховий
    поліс є недорогим.
  Коли власник полісу стає більш зрілим:
    логічно, більше заробляє,
    потребує меншого захисту,

    повинен забезпечити собі пенсію.


                          37
  Універсальне страхування життя.
  Гнучкий продукт, розроблений для
  задоволення потреб споживача протягом
  усього його життя.
    Для молодих - премія невелика (на випадок смерті), з
    незначним накопичувальним компонентом.
    Коли людина стає більш зрілою та чогось в житті
    досягає, вона може більше витрачати на страхування
    життя, тож та доля премії, яка йде на страхування
    життя на випадок смерті скорочується, а доля
    накопичувального компоненту зростає.
    Частина прибутку по накопичувальному компоненту
    може направлятись на додатковий захист на випадок
    смерті.
                           38
Універсальне страхування життя.

 Відмінність від страхування на дожиття
 у тому, що в універсальному
 страхуванні отримання капіталу у разі
 дожиття не гарантовано, і залежить від
 інвестованих протягом життя сум.
 Досить складний продукт для продажу
 (за винятком США).

                    39
Продукти “unit linked”.
  Продукти «unit linked» (“юніт-лінк”) - різновид
  продуктів страхування життя також відомий
  під назвою «змінні продукти» (або
  інвестиційне страхування життя).
  Слово «змінні» тут присутнє тому, що
  виплати за такими продуктами не є
  фіксованими, і залежать (повністю або
  частково) від результатів інвестування фондів
  у взаємному користуванні.

                        40
Продукти “unit linked” та
традиційні накопичувальні контракти.
  У традиційному накопичувальному контракті
  кошти утримувача полісу “інвестуються” в
  загальні активи страхової компанії.
    Очікувана прибутковість за таких умов досить
    передбачувана, проте незначна.
  В продуктах “unit linked”, власник полісу стає
  власником паю взаємного інвестиційного
  фонду.


                            41
Продукти “unit linked”.

 Сума математичних резервів залежить
 розміру взаємного інвестиційного
 фонду.
 По закінченні дії контракту, утримувач
 полісу отримує не гарантовану суму, а
 “нинішню” вартість долей (паїв)
 взаємного інвестиційного фонду.

                    42
Продукти “unit linked”.
  Все гаразд, коли вартість інвестиційних
  фондів у взаємному користуванні
  зростає хоча б так само, як і вартість
  інших подібних інвестицій.
   Проблеми  з’являють тоді, коли:
    Власник полісу бажає забрати свої гроші тоді,
    коли на фондовій біржі зниження ставок або ж
    застій.
    Ну і коли утримувач полісу помирає в період
    зниження ставок або ж застою на фондовій
    біржі.                    43
Продукти “unit linked”.
  Для вирішення цих проблем, компанії:
   Радять інвестувати: частково – у взаємні
   фонди , а частково – у загальний портфель
   компанії.
   Пропонують застосовувати механізм
   “храповика” (зростання, або зниження ціни,
   якого не уникнути – примусове).
  Проте все це має свою ціну, що в даному
  випадку приводить до зниження
  прибутковості за інвестованими
  фондами.
                        44
Продукти “unit linked”.
  Досить поширені продукти у багатьох
  країнах Західної Європи.
    “Плюси” для власника полісу: зростання
    прибутковості, коли фондовий ринок на підйомі.
    Окрім того, це ще й величезний “плюс” для самих
    страхових компаній: немає потреби гарантувати
    відсоток прибутку для власника полісу.
    Маржа платоспроможності – нижча.

      Інвестиційний ризик, який в традиційних
          продуктах несе страховик,
           в продуктах “unit linked”
        переноситься на страхувальника. 45
Страхування життя
без обмеження терміну страхування
(довгострокове, або по життєве).

  Компанія зобов’язується виплатити
  обумовлений капітал у випадку смерті
  застрахованої особи, незалежно від
  того, коли настала смерть.
  Компанія здійснює виплату в будь-
  якому випадку, проте виплата (як і
  смерть) може статись як після кількох
  років сплати страхових внесків, так і
  після досить таки тривалого періоду…
                    46
Страхування життя
без обмеження терміну страхування
(довгострокове, або по життєве).

 Страховий контракт, в основі якого
 програма накопичення.
 Компанія сумує математичні резерви з
 метою отримання відповідної суми на
 умовну дату смерті застрахованого.
 Сплата премій як правило, відбувається
 до певної завчасно обумовленої дати, як
 то: вихід на пенсію, коли контракт
 залишається в силі до моменту смерті
 застрахованого.           47
Страхування життя
без обмеження терміну страхування
(довгострокове, або по життєве).


  Використовується в основному для
  сплати податків по майну та коштам,
  отриманим у спадок, як фінансова
  допомога спадкоємцям, або для
  продовження родинного бізнесу.


                     48
Страхування життя до певної дати.

 Компанія зобов’язується здійснити
 виплату обумовленої суми капіталу у
 певний проміжок часу, незалежно від того,
 чи жива застрахована особа жива.
 Компанія зобов’язується здійснити
 виплату у будь-якому випадку.
 Термін, протягом якого сплачуватимуться
 страхові премії, є прогнозованим та
 незнаним достеменно.
                    49
Страхування життя до певної дати.

 Своєрідний накопичувальний продукт
 страхування життя.
 Компанія акумулює математичні
 резерви для виплати необхідної суми на
 дату виплати.                   50
Страхування життя до певної дати.

  Використовується для накопичення коштів на
  навчання (дитина зможе отримати освіту, навіть
  у разі передчасної смерті годувальника родини),
  для попередньої оплати витрат на весілля, або
  ж для надання можливості сину започаткувати
  власний бізнес.
  Виплата накопиченого капіталу може
  здійснюватись як одноразово, так і певними
  частинами, скажімо, для оплати навчання.
                       51
Кредитне страхування.
 Компанія сплатить банку ту частину
 кредиту, яка залишається несплаченою
 на момент смерті страхувальника.
 З формальної точки зору, це
 страхування на строк зі зменшенням
 суми капіталу.


                  52
Кредитне страхування.
  Надзвичайно поширене:
      для позичальника та його сім'ї, що
   Вигідне
   не опиниться в скрутній ситуації, якщо
   доходи родини зменшаться.
   Алеперш за все, вигідне для банку, для
   якого це є своєрідною гарантією сплати
   кредиту, та який до того ж отримає за це
   ще й комісію від страхової компанії.

                        53
Кредитне страхування.
  Групове страхування: банк є власником
  полісу та вигодо набувачем, а
  позичальник – застрахованою особою.
  Зазвичай, однакові (фіксовані) страхові
  внески: тариф зростає пропорційно до
  віку позичальника, проте сума до сплати з
  плином часу зменшується.
  Позичальник сплачує премії по мірі
  погашення кредиту частинами, або як
  разовий страховий внесок.
                     54
Ануїтет.
  Узагальнююче поняття для всіх видів
  страхування ренти та пенсії, яке
  означає, що страхувальник сплачує
  страховій установі страхові внески
  протягом певного періоду, а потім
  отримує регулярні виплати:
   пожиттєво,
   або ж протягом певної кількості років.                        55
Ануїтет.

  Початковим капіталом може бути:
   разова сума, отримана підприємцем від
   продажу свого бізнесу.
   капітал, отриманий за полісом строкового
   страхування життя.                       56
Ануїтет.
 Ануїтет на дожиття як різновид
 пенсійного продукту.
 Ануїтет на освіту для оплати навчання
 дитини після смерті батьків.
 Ануїтет на фінансування життєво
 необхідних витрат непрацездатної
 особи після смерті батьків.

                   57
Індивідуальне страхування в порівнянні
з колективним страхуванням.
  Індивідуальне страхування: договір
  укладається на окрему особу, та
  андерайтинг за полісом здійснюється на
  основі даних про цю особу.

  Колективне страхування: власник полісу
  вступає в договір зі страховою
  компанією від імені та на користь
  застрахованої сторони.
                     58
Індивідуальне страхування в порівнянні
з колективним страхуванням.
 Приклади колективного страхування:
  Договори страхування на випадок смерті та
  інвалідності для працівників, придбані
  компанією у якості “інструментів соціальної
  мотивації” для своїх працівників.
  Кредитне страхування - банк від імені
  позичальників.
  Страхування, що придбане клубом або
  іншою неприбутковою організацією для своїх
  членів.
                      59
Договір: етапи та складові
(відповідно до західних стандартів).

 андерайтинг
 фізичні або юридичні особи, задіяні у
 договорі
 премії
 викупна сума
 “скорочення” договору
 строк дії договору

                     60
Договір: етапи та складові.

Андерайтинг.
 Рішення, яке приймає компанія щодо
 страхування будь-якої особи.
 Дуже важливий момент, оскільки
 компанія не може скасувати поліс
 страхування життя без згоди на те
 страхувальника та за умови
 дисциплінованої сплати
 страхувальником страхових внесків.

                    61
Договір: етапи та складові.

Андерайтинг.
 Потенційний страхувальник заповнює
 заявку.
 Компанія може обумовити проведення
 медичного огляду за всіма ризиковими
 контрактами.
   Це може бути більше або менш детальний
   огляд, залежно від віку потенційного
   клієнта та розміру суми.
   Вартість медичного огляду покривається
   компанією.               62
Договір: етапи та складові.

Андерайтинг.
 Компанія приймає заявку, випускає на її
 основі страховий поліс.
 Тоді, й тільки тоді, коли поліс підписано і
 компанією, і страхувальником, договір
 про страхування життя вступає в дію.
 Саме відтоді, компанія має зобов'язання
 щодо цього страхувальника доти, допоки
 страхувальник регулярно сплачує
 страхові внески.
                     63
Договір: етапи та складові.

Фізичні/юридичні
особи, задіяні у договорі.
 Страхова компанія, що несе ризики.
 Власник полісу, що заключив угоду з
 компанією і сплачує страхові внески.
 Застрахована особа - особа, щодо якої
 визначено умови страхування.
 І нарешті, - вигодонабувач, який
 отримає страхову виплату/суму

                   64
Договір: етапи та складові.

Фізичні/юридичні
особи, задіяні у договорі.
  У накопичувальному страхуванні власником полісу,
  застрахованою особою та вигодо набувачем може
  бути одна й та сама особа.
  У строковому страхуванні утримувачем полісу та
  застрахованою особою також може бути одна й та
  сама особа, а вигодо набувачем – завжди інша.
  У страхових продуктах, орієнтованих на соціальну
  мотивацію працівників, утримувачем полісу є, як
  правило, компанія, а застрахованою особою є
  співробітник цієї компанії, ну а вигодо набувачем –
  друга половина подружжя.
                           65
Договір: етапи та складові.

Фізичні/юридичні
особи, задіяні у договорі.

 У багатьох країнах утримувач полісу
 або застрахована особа вільні у своєму
 виборі вигодо набувача.
 Вигодо набувачем може бути як
 фізична,так і юридична особа.


                   66
 Договір: етапи та складові.

 Премії.
 Сума, що сплачує страхувальник для
 покриття ризику, або як внесок до
 заощаджень.
 В страхуванні життя, оскільки воно не є
 обов’язковим, якщо страхувальник не
 сплачує страхові внески, поліс:
   скасовується  – у строковому страхуванні життя

   “скорочується”  з перерахунком математичних резервів.
                             67
Договір: етапи та складові.

Премії.
  Сплата премій може відбуватись:
   Протягом усього строку дії договору:
   у строковому страхуванні, або ж у
   страхуванні на дожиття.
   Протягом коротшого періоду часу у
   накопичувальному страхуванні або ж у
   безстроковому страхуванні життя, - до
   настання пенсійного віку наприклад.

                       68
Договір: етапи та складові.

Премії.
  Сплата премій може відбуватись
   Задоговорами страхування життя від
   нещасного випадку, або ж страхування на
   дожиття:
     помісячно;
     поквартально;

     разова сплата річної премії.

   За договорами “юніт-лінк”, або
   накопичувального страхування:
     у вигляді одноразового страхового внеску;
     за бажанням страхувальника: довільна у часі
     сплата страхувальником страхових внесків. 69
Договір: етапи та складові.

Викупна сума.
Визначення:
Викупна сума - частина математичних
 резервів за страховими внесками, що є
 сумою до виплати страхувальнику на
 момент дострокового розірвання
 страхового договору.
Діючий Закон України про страхування:
 викупна сума - це сума, яка виплачується
 страховиком у разі дострокового припинення дії
 договору страхування життя та розраховується
 математично на день припинення договору
 страхування життя залежно від періоду, протягом
 якого діяв договір страхування життя.
                       70
Договір: етапи та складові.

Викупна сума.
 Викупна сума = математичні резерви -
 неамортизована комісія x +/- 0,95%
 штрафні нарахування.
 Викупна сума не передбачається:
     страхуванням життя на певний строк
     по життєвими ануїтетами.
                       71
Договір: етапи та складові.

“Скорочення”.
  В договорах з математичними резервами,
  якщо страхувальник не хоче продовжувати
  сплачувати премії, договір “скорочується”.
    Зазвичай, премії за перші 3 роки повинні
    бути сплачені.
    Премії, що вже сплачені, вважаються
    єдиним внеском, а зменшена сума капіталу
    сплачується в обумовлений раніше термін.

                       72
Договір: етапи та складові.

Строк дії договору.
  Контракт може бути в силі до:
   моменту смерті застрахованої особи;
   настання обумовленої дати сплати капіталу;
   настання певної обумовленої події (вступ до
   університету, весілля), що призводить до
   виплати капіталу;
   прийняття рішення про бажання отримати
   викупну суму.
                       73
Страхування життя.
Оподаткування.
  В багатьох країнах страхування життя
  виграє від того, що супроводжується
  певними податковими пільгами.
   Податкові пільги як аргумент допомагають
   переконати клієнтів інвестувати в
   довгостроковий продукт.
   Це виправдано, оскільки математичні
   резерви інвестуються в місцеву економіку
   та у державні облігації.
                       74
Страхування життя.
Оподаткування.
  Якщо внески сплачуються з коштів, з яких вже
  було сплачено податок на прибуток, то з
  основного капіталу та з отриманого від
  інвестицій прибутку, податок не сплачується.
  Якщо внески, інвестовані в договори
  страхування життя, звільнені від прибуткового
  податку, тоді сплачується податок з основної
  суми капіталу та з отриманого від інвестицій
  прибутку.
                       75
Страхування життя.
Оподаткування.
  Якою є фіскальна політика, - це питання
  є дуже важливим для страховиків:
   майже у всіх країнах більшість продуктів по
   страхуванню життя розроблені у
   відповідності до мінімальних податкових
   пільг,
   адже для клієнтів, та й для самих страхових
   агентів психологічний фактор часто
   важливіший за економічний.
                        76
Страхування життя.
Маркетинг.
  Продукти страхування життя – це
  продукти на всі випадки життя
  (в них є потреба на кожному етапі життя:
  молодість, зрілість, старість)
   Строкове  страхування життя /
   страхування на дожиття.
   Накопичувальне страхування /
   ”юніт-лінк” (інвестиційне страхування)
   Пенсія / Ануїтети.

                        77
Страхування життя.
Маркетинг.
  Страхування життя на певний строк/
  страхування на дожиття/страхування життя
  до певної дати (події).
  Типові продукти для молодих сімей.
      Потрібен захист для одного з подружжя та дітей.
      Потрібне покриття кредиту на придбання будинку.
      Потрібна впевненість у тому, що діти матимуть змогу
      отри мати освіту.
  Молодь не може дозволити собі сплату
  високих премій.

                                 78
Страхування життя.
Маркетинг.
 Накопичувальне страхування / “юніт-
 лінк” / універсальне страхування життя.
 Орієнтоване на пари віком понад 40-45.
  В цьому віці людина починає думати про
   пенсію.
   З одного боку, їм все ще потрібен страховий
   захист (діти, позика на будинок).
   А з іншого боку, вони вже мають досить
   коштів для придбання продуктів
   накопичувального страхування.      79
Страхування життя.
Маркетинг.
  Для людей похилого віку, пенсіонерів.
   Їм потрібна пенсія, чи то за пенсійним
   планом, чи може за по життєвим ануїтетом.
   Можливість знімати кошти у разі потреби за
   контрактами накопичувального страхування
   (часткова викупна сума)
   Часто вони і в цьому віці мають добрий
   прибуток і можуть продовжувати програму
   накопичення.
                       80
Страхування життя: канали збуту.
Ринкова доля основних каналів збуту
у деяких країнах Європейського Союзу
Джерело: Vigie.         Залежні    Брокери  Штатні  Банки  Інше
          агенти         працівни
                       ки
 Німеччина

 Іспанія          22        7    71   --

 Італія      19       1    12    62   8

 Франція      7       13    16    64


                                   81
Страхування життя.
Канали дистрибуції.
  Брокери та НФР (незалежні фінансові радники):
   представляють інтереси заможних клієнтів;
   повинні надавати найбільш професійну
   консультацію;
   повинні співпрацювати з кількома
   страховими компаніями;
   працюють за комісійну винагороду.


                        82
Страхування життя.
Канали дистрибуції.

  Брокери та НФР (незалежні фінансові радники):
   Домінують у Великобританії та Голландії.
   У Франції вони в основному мають справу
   із колективним страхуванням.
                        83
Страхування життя.
Канали дистрибуції.

  Залежні (або моно/одномандатні) агенти:
   Такіагенти представляють одну компанію
   та працюють виключно саме на неї.
   Як правило, вони не дуже залучаються до
   продажу продуктів по страхуванню життя.                       84
Страхування життя.
Канали дистрибуції.
  Агенти на ставці.
   Працівники страхової компанії, що
   отримують оклад на комісійній основі.
   Часто застосовують досить агресивні
   методи продажу.
   Як правило, популярний канал дистрибуції
   при започаткуванні компанії по страхуванню
   життя, пізніше від нього відмовляються, як
   від надто дорогого для компанії.
                       85
Страхування життя.
Канали дистрибуції.
  Через банки:
   Філіїбанку продають поліси страхування життя
   своєї сестринської компанії.
   Досить ефективний канал дистрибуції
   продуктів накопичувального страхування.
   Прості страхові продукти продаються
   звичайними банківськими працівниками.
   Як канал продажу - домінує у всіх країнах
   Південної Європи.
                        86
Страхування життя.
Канали дистрибуції.
  Яким чином мотивується оплата праці в
  мережах продажу?
   Річна комісія як відсоток (5%?) від премії.
   Попередньо оплачувана комісія. Компанія
   здійснює передоплату комісії, виходячи із
   попередніх середніх показників.
   Контракт строком на 20 років з 5% комісією
   100% комісії за перший рік.
                        87
Страхування життя.
Процес продажу.

  4 кроки:
   визначення потреб
   пояснення гарантій
   безпосередньо продаж
   привітання з укладенням договору


                     88
Страхування життя.
Процес продажу.
  Визначення потреб:
   Потрібно зробити так, щоб перспективний
   клієнт пояснив свої бажання: захист,
   заощадження, для себе, для його сім’ї?
   Варто витратити на розуміння його потреб
   стільки часу, скільки необхідно.
   Потрібно пересвідчитись, що Ви його
   правильно зрозуміли.

                      89
Страхування життя.
Процес продажу.
  Пояснення гарантій:
   Що отримає клієнт по закінченні дії контракту? Чи є
   певна сума за контрактом гарантованою до
   отримання? До чого може призвести зниження
   ставок на фондовій біржі?
   Чи є якісь податкові пільги, і що потрібно зробити
   клієнту, аби їх отримати?
   Чи може клієнт забрати свої гроші назад в будь-
   який момент часу? Якщо це накопичувальні, або ж
   “unit linked” страхові продукти, якою тоді буде
   вартість контракту? (чи враховуватимуться
   адміністративні витрати компанії, плата за послуги
   тощо)?
                            90
Страхування життя.
Процес продажу.
  Найтиповіші класичні аргументи:
   Новизна.
   Дешевизна.
   Простота/доступність.
   Для обмеженого кола
   обраних/щасливчиків.
   Турбота про інших/щедрість.
   Безпека.


                   91
Страхування життя.
Процес продажу.

  Новизна:
   Новий контракт, нещодавно розроблений
   продукт, «останній витвір мистецтва»
   тощо…
   Щодо «нових» речей завжди існує певне
   сподівання на те, що вони мають бути
   кращими, аніж «старі».


                     92
Страхування життя.
Процес продажу.

  Дешевизна:
   Дуже вигідна пропозиція, надзвичайно
   низькі адміністративні витрати, прийнятна
   для щойно створених сімейних пар сума
   премії, тощо.                       93
Страхування життя.
Процес продажу.
  Простота:
   Відсутнє попереднє медичне обстеження, -
   варто лише підписати папери на місці,
   ніякої адміністративної волокити.
   Ніяких додаткових зусиль після підписання
   полісу.
   Простота та доступність
   сприйняття/розуміння.
                       94
Страхування життя.
Процес продажу.
  Для обмеженого кола
  обраних/щасливчиків:
   Спеціальний  контракт, лише для заможних
   клієнтів.
   Лише для тих, хто здатен зрозуміти / може
   собі це дозволити.                       95
Страхування життя.
Процес продажу.

  Турбота про інших/щедрість:
   Вигоду від підписаного Вами контракту
   набувають близькі Вам люди.
   Контракт, що є свідченням Вашої
   відповідальності за сім’ю.                        96
Страхування життя.
Процес продажу.
  Безпека:
   Ви довіряєте найбільш платоспроможній
   компанії, що є гравцем № 1 на цьому ринку.
   Ваші інвестиції захищено гарантією, тому їх
   вартість ніколи не буде нижчою (сума
   вкладу не зменшиться).
   Це дуже простий контракт, в якому немає
   місця для ускладнень.
                       97
Страхування життя.
Процес продажу.

  Принаймні один або два з раніше
  наведених аргументів таки “подіють” на
  Вашого потенційного клієнта,

  проте…


                    98
Страхування життя.
Процес продажу.
проте…
 деякі з них суперечать один одному:
  Якщо клієнт належить до категорії
  “заможних”, не варто говорити такому, що
  контракт дешевий та простий.
  Якщо ж Ваш клієнт доволі зрілий та
  консервативний, в такому випадку не варто
  згадувати про “новизну” контракту.

                      99
Страхування життя.
Процес продажу.
  Продаж здійснюється:
  саме тут і саме в цей момент.
   Найпоширеніша  фраза: “Побачимо…”
   Хороший страховий агент чітко відчуває
   саме той “слушний момент”, коли слід
   піднести ручку своєму клієнту.                        100
Страхування життя.
Процес продажу.
  Після укладання угоди:
  привітайте клієнта, адже він прийняв
   найкраще для себе рішення
  А оскільки прийняти це найкраще рішення
   допомогли йому Ви, то він з радістю дасть
   Вам контакти одного або двох своїх
   знайомих, кому Ви також зможете
   запропонувати поліси.
   початок так званого “сніжного кому”
   (процесу формування клієнтського портфелю)
                          101

								
To top