Borang permohonan jawatan Rajang Port Authority by vacancysarawak

VIEWS: 917 PAGES: 2

Borang permohonan jawatan Rajang Port Authority. Uploaded by VacancySarawak.blogspot.com

More Info
									                                                         ADM.1

                  LEMBAGA PELABUHA           RAJA G
                   PERMOHO A JAWATA KOSO G
    SILA BACA KETERA GA -KETERA GA BERIKUT SEBELUM ME GISI BORA G

1.  Borang ini hendaklah diisi dalam 1 salinan.
2.  Bacalah iklan mengenai jawatan ini dengan betul.
3.  SILA sertakan salinan Surat Lepasan Sekolah, Diploma, Testimonial
   ataupun lain-lain dokumen yang seperti itu bersama dengan borang
   permohonan.
4.  JA GA memakai nama seseorang yang boleh memberi pengakuan
                                                GAMBAR
   peribadi tanpa kebenarannya.
5.  Mempengaruhi Ahli-Ahli Lembaga ataupun mana-mana Pegawai di
   Lembaga sama ada secara langsung atau tidak langsung boleh menjejaskan
   sesuatu permohonan.
6.  Jika ruang disediakan tidak mencukupi, sila kembarkan senarai yang
   berasingan.
7.  Memberi keterangan palsu di dalam borang ini adalah satu kesalahan dan
   anda boleh disabitkan kesalahan di mahkamah dengan denda RM2,000/-
   atau dua belas bulan penjara atau kedua-duanya sekali.

1.  Jawatan yang dipohon:
2.  Nama penuh pemohon:                                     Tulisan Cina
                             ( Huruf Besar)
                                                  Tulisan Cina
3.  Nama-nama lain, jika ada:
4.  Nombor Kad Pengenalan:
5.  Alamat surat menyurat:
6.  Tarikh lahir:                              Tempat:
7.  No. Telefon yang boleh dihubungi:
8.  Kampung halaman:
9.  Warganegara:                 Keturunan:            Jantina:
10.  Persekolahan / Pengajian Tinggi:
   (a)  Rekod Sekolah
             ama Sekolah                Tempoh           Kelulusan ( Gred )
   (b)  Rekod Kolej / Universiti
             ama Institusi               Tempoh         Ijazah / Diploma / Sijil
   * Sila sertakan transkrip lengkap kelayakan dinyatakan.


   (c)  Lain-lain latihan selain dari (a) dan (b) di atas :
             ama Institusi               Tempoh         Kelayakan diperolehi
                                                       ………./ 2

                              - 2 -
10.  Kelulusan Bahasa Malaysia di peringkat SRP / SPM / STPM :


11.  Kebolehan bertutur, membaca dan menulis dalam bahasa-bahasa seperti berikut :-


12.  Pengalaman bekerja :
         Jawatan              ama dan Alamat Majikan        Tempoh sebenar bekerja
13.  Pekerjaan Sekarang:
         Jawatan              ama dan Alamat Majikan         Tarikh mula dilantik
14.  Pernah / tidak pernah * dibuang kerja atas sebab berikut :-


15.  Pernah / tidak pernah * disabitkan kesalahan di mahkamah kerana kesalahan-kesalahan berikut ( tiap-tiap kesalahan
   tidak mengira bentuk dan hukuman hendaklah dimasukkan ).


16.  Kegiatan-kegiatan luar : Kelab, Persatuan, Kesatuan :


   Sukan:
17.  Nama, alamat dan pekerjaan dua orang selain dari saudara-mara yang boleh memberi maklumat mengenai
   pemohon jika diperlukan.
           ama               Alamat Dan Telefon   o.         Pekerjaan
18.  Berkahwin / Bujang / Balu / Dua * ( Jika berkahwin / Balu / Duda ) * nyatakan butir-butir mengenai anak-anak di
   bawah ) :
           ama                      Jantina            Tarikh lahir
19.  Pengakuan
   Saya mengaku bahawa keterangan-keterangan yang saya berikan di atas adalah betul dan benar.
   Tarikh:
                                              Tandatangan Pemohon* Potong mana yang tidak berkenaan.

								
To top