001

					NAAMLYS VIR BOSMAN-FEES
Hierdie familielede/mense is gedokumenteer dat hulle die Bosman-fees bygewoon het.
Die name met ‘n asterisk (*) vooraan se handtekeninge verskyn almal in die feesboek.
Die datum in hakies na elke naam dui die geboortedatum aan van die persoon wat die
bespreking van ‘n spesifieke groep gedoen het. Die geboortedatums in vetdruk (bold)
staan langs die naam van die persoon wat wat die bespreking van ‘n spesifieke groep
gedoen het.* 001. Mina Barkhuysen: b7 (* 5.8.1962)
* 002. Dewald Barkhuysen: b7 (* 5.8.1962)

* 003. Andrew Bosman: b7 (* 7.5.1944)
* 004. Corné Bosman: b7 (* 7.5.1944)
* 005. Claude Bosman: b7 (* 7.5.1944)
006. dogtertjie Bosman: b7 (* 7.5.1944) – nie bespreek nie –

* 007. Anneke Bosman: b7 (* 26.1.1973)
* 008. Johan van Zyl (* 4.4.1982) – vriend van Anneke – – nie bespreek nie –
* 009. Andre Bosman: b7 (* 26.1.1973)
* 010. Immetje Bosman: b7 (* 26.1.1973)

* 011. Awie Bosman: b7 (* 3.4.1945)
* 012. Dalene Bosman: b7 (* 3.4.1945)
* 013. Lavonne Bosman: b7 (* 1.1.1977)
* 014. Lourie Bosman: b7 (* 20.6.1941)
* 015. Welma Bosman: b7 (* 20.6.1941)
* 016. Annamé Wolmarans: b7 (* 12.8.1973)
* 017. Gerrit Wolmarans: b7 (* 12.8.1973)
* 018. Amiel Bosman: b7 (* 20.4.1975) – nie bespreek nie –
019. Louel Wolmarans: b7 (* 17.9.2004) – nie bespreek nie –
020. Gerdian Wolmarans: b7 (* 10.3.2006) – nie bespreek nie –

* 021. Danie Bosman: b7 (* 7.9.1948)
* 022. Thomas Bosman: b7 (* 7.9.1948)

* 023. Danie Bosman: b7 (* 10.8.1972)
* 024. Freddie Bosman: b7 (* 11.1.1950)
* 025. Susan Bosman: b7 (* 11.1.1950)
* 026. Hermie Bosman: b7 (* 23.2.1947)

* 027. Awie Bosman: b7 (* 28.10.1938) – skip braai – – skip Sondagete –
* 028. Amarie Bosman: b7 (* 28.10.1938) – skip braai – – skip Sondagete –
* 029. Gideon Bosman: b7 (* 28.10.1938) – skip braai – – skip Sondagete –
* 030. Dirk Bosman: b7 (* 10.12.1952)
* 031. Verda Bosman: b7 (* 10.12.1952)

* 032. Frik Bosman: b7 (* 13.9.1947)
* 033. Vida Bosman: b7 (* 13.9.1947)

* 034. Herman Bosman: b7 (* 5.10.1944)
* 035. Denise Bosman: b7 (* 5.10.1944)

* 036. Jan Bosman: b7 (* 27.8.1960)
037. Nerina Bosman: b7 (* 27.8.1960)
* 038. Lourens Bosman: b7 (* 4.6.1959)
* 039. Ronelle Bosman: b7 (* 4.6.1959)
* 040. Martjie Bosman: b7 (* 19.9.1954)
* 041. Anna Bosman: b7 (* 27.5.1927) – nie bespreek nie –
* 042. Liona Bosman: b7 (* 22.10.1992) – nie bespreek nie –
* 043. Emma Bosman: b7 (* 13.10.1995) – nie bespreek nie –
* 044. Heloise Bosman: b7 (* 24.1.1995) – nie bespreek nie –
* 045. De Villiers Bosman: b7 (* 11.8.1992) – nie bespreek nie –
* 046. Philip Bosman: b7 (* 3.9.1990) – nie bespreek nie –
* 047. Phlippie Bosman: b7 (* 26.11.1990 ) – nie bespreek nie –

* 048. Japie Bosman: b7 (* 10.7.1957)
* 049. Babs Bosman: b7 (* 10.7.1957)

* 050. Johan Bosman: b7 (* 18.5.1952)
* 051. Berna Bosman: b7 (* 18.5.1952)
* 052. Frieda Bosman: b7 (* 18.5.1952)
* 053. Cecile Smit: b7 (* 18.5.1952)
* 054. Elda Bosman: b7 (* 18.5.1952)
* 055. Daniela Bosman: b7 (* 18.5.1952)

* 056. Johan Bosman: b7 (* 30.12.1946)
* 057. Sannie Bosman: b7 (* 30.12.1946)
* 058. Susan Bosman: b7 (* 30.12.1946)
* 059. Nicola Bosman: b7 – nie bespreek nie –

* 060. Paul Bosman: b7 (* 30.1.1940)
* 061. Ria Bosman: b7 (* 30.1.1940)
* 062. Ada van Rooyen: b7 (* 30.1.1940)
* 063. Susan Viljoen: b7 (* 2.5.1959)
* 064. Wanda Bosman: b7 (* 27.12.1936)
* 065. Hettie de Wet: b7 (* 1.6.1937)
* 066. Paul Maré: b7 (* 1.10.1962)
* 067. Hanneke Maré: b7 (* 26.9.1968) – nie bespreek nie –
* 068. Petrus Bosman: b7 (* 16.9.1966)
069. Wilma Bosman: b7 (* 16.9.1966)

* 070. Patricia Loxton: b7 (* 29.6.1940)
* 071. Earle Loxton: b7 (* 29.6.1940)

* 072. Anna van Niekerk: b7 (* 14.8.1949)
* 073. Danie van Niekerk: b7 (* 14.8.1949)

* 074. Joyce Basson: b7 (* 30.3.1931)

* 075. André Bosman: b7 (* 4.10.1946)
* 076. Ina Bosman: b7 (* 4.10.1946)
* 077. Theo Bosman: b7 (* 4.10.1946)

* 078. Leonie Bosman: b7 (* 31.7.1942)

* 079. Mike Bosman: b7 (* 16.2.1959)
* 080. Sylvia Bosman: b7 (* 16.2.1959)

* 081. Pierre Bosman: b7 (* 9.2.1943)
* 082. Gerty Bosman: b7 (* 9.2.1943)

* 083. Egbert Bosman: b7 (* 1.11.1937)
* 084. Marié Bosman: b7 (* 1.11.1937)

* 085. Dora Jonker: b7 (* 5.2.1943)
* 086. Lewis Jonker: b7 (* 5.2.1943)

* 087. Niekie Bosman: b7 (* 30.10.1946)
* 088. Suzie Bosman: b7 (* 30.10.1946)

* 089. Francois Bosman: b7 (* 17.5.1951)
* 090. Sally-Ray Bosman: b7 (* 29.8.1985) – nie bespreek nie –

091. Willemien Bosman: b7 (* 8.4.1986) – nie bespreek nie –

092. J.P. Bosman: b7 (* 3.8.1972) – nie bespreek nie –
093. Tiana Bosman: b7 (* 5.12.1976) – nie bespreek nie –
094. Marieta Bosman: b7 (* 15.7.1943) – nie bespreek nie –
095. Hettie Bosman: b7 (* 13.4.1917) – nie bespreek nie –

096. Liza Greeff: b7 (* 24.12.1946) – nie bespreek nie –
097. Freddie Greeff: b7 (* 6.12.1943) – nie bespreek nie –
* 098. Danie Bosman: b10 (* 2.6.1946)
* 099. Erna Bosman: b10 (* 2.6.1946)

* 100. Bossie Bosman: b10 (* 16.8.1935)
* 101. Rina Bosman: b10 (* 16.8.1935)
* 102. Petrus Bosman: b10 (* 16.8.1935)
* 103. Annemie Bosman: b10 (* 16.8.1935)

* 104. Bossie Bosman: b10 (* 21.8.1953)

* 105. Elsie Bosman: b10 (* 22.6.1941) – skip braai –
* 106. Magdalena Bosman: b10 (* 22.6.1941) – skip braai –
* 107. Isak Bosman: b10 (* 27.2.1980)
* 108. Piet Bosman: b10 (* 27.2.1980) – skip braai – – skip Sondagete –
* 109. Ebeth Bosman: b10 (* 27.2.1980) – skip braai – – skip Sondagete –
* 110. Isak Bosman: b10 (* 19.7.1959) – nie bespreek nie –
* 111. Isak Bosman: b10 (* 7.11.1988) – nie bespreek nie –

* 112. Frik Bosman: b10 (* 21.1.1953)
* 113. Marietjie Bosman: b10 (* 21.1.1953)
* 114. Jan Bosman: b10 (* 16.6.1928)
* 115. Bettie Bosman: b10 (* 16.6.1928)
* 116. Marilize Bosman: b10 (* 21.1.1953) – skip braai –
* 117. Steffen Petter: b10 (* 21.1.1953) – skip braai –

* 118. Hennie Bosman: b10 (* 27.2.1935) – skip braai –
* 119. Lenie Bosman: b10 (* 27.2.1935) – skip braai –

* 120. Mike Bosman: b10 (* 13.11.1960)
121. Sabine Bosman: b10 (* 13.11.1960)
122. Lisa Bosman: b10 (* 13.11.1960)
123. Aimee Bosman: b10 (* 13.11.1960)
* 124. Peter Bosman: b10 (* 26.10.1963)
125. Michelle Bosman: b10 (* 26.10.1963)
* 126. Kay Bosman: b10 (* 24.9.1932) – nie bespreek nie –

* 127. Hermien Bosman: b10 (* 13.4.1960)
* 128. Paul Bosman: b10 (* 13.4.1960)
* 129. Kotie Bosman: b10 (* 13.4.1960)
* 130. Alet la Grange: b10 (* 19.7.1960)
131. Johan la Grange (* 19.7.1960) – skip Sondagete –

* 132. Nallie Bosman: b10 (* 20.12.1944)
* 133. Dawn Bosman: b10 (* 20.12.1944)
* 134. Neil Bosman: b10 (* 30.1.1954)
* 135. Debbie Bosman: b10 (* 30.1.1954)
* 136. Jan Bosman: b10 (* 30.1.1954)
* 137. Thelma Bosman: b10 (* 30.1.1954)
* 138. Trish van Rooyen: b10 (* 5.6.1935)

* 139. Peter Cross: b10 (* 13.7.1947)
* 140. Leona Cross: b10 (* 13.7.1947)

* 141. Gert Huysamen: b10 (* 21.8.1942)
* 142. Bessie Brand: b10 (* 21.8.1942)
* 143. Elsa Naudé: b10 (* 16.1.1947)
144. Louis Naudé: b10 (* 16.1.1947)

* 145. Hendrik Bosman: b10 (* 4.5.1928)
* 146. Gert Bosman: b10 (* 28.7.1936)
* 147. Koos Bosman: b10 (* 23.12.1958) – skip braai – – skip Sondagete –

* 148. Pieter Kriel: b10 (* 9.12.1948)
* 149. Hetta Kriel: b10 (* 9.12.1948)
* 150. Frik Rossouw: b10 (* 9.12.1948)
* 151. Jobs Rossouw: b10 (* 9.12.1948)

* 152. Alta Mills-Davies: b10 (* 28.10.1941)
* 153. Kobus Bosman: b10 (* 28.10.1941)
* 154. Pieter Bosman: b10 (* 28.10.1941)
* 155. Lynette Bosman: b10 (* 28.10.1941)

* 156. Jiréh van Zyl: b10 (* 16.3.1940)

* 157. Fredor Bosman: b10 (* 12.5.1966)
* 158. Pieter Bosman: b10 (* 12.5.1966)
* 159. Marius Bosman: b10 (* 12.5.1966)
* 160. Casper Bosman: b10 (* 12.5.1966)

* 161. Anna Spaarwater: b10 (* 15.3.1941) – skip Sondagete –
* 162. Elsie Visser: b10 (* 15.3.1941) – skip Sondagete –
* 163. Izak Bosman: b10 (* 15.3.1941) – skip Sondagete –

* 164. Jozua Loots: b10 (* 25.8.1938) – skip Sondagete –

* 165. Jean van Zuydam: b10 (* 12.12.1951)

* 166. Berdine van der Merwe: b10 (* 7.8.1966)
* 167. Koos Bosman: b10 (* 7.8.1966)
* 168. Nollie Bosman: b10 (* 29.3.1938)

* 169. P.J. Bosman: b10 (* 9.4.1942)
* 170. Charlotte Bosman: b10 (* 9.4.1942)

* 171. Ena de Jongh: b10 (* 1.7.1926)
* 172. Piet de Jongh: b10 (* 1.7.1926)

* 173. Errol Bosman: b10 (* 1.1.1939)
* 174. Jopie Bosman: b10 (* 1.1.1939)

* 175. Pieter Bosman: b10 (* 1.2.1974)
* 176. Christelle Bosman: b10 (* 4.3.1975) – nie bespreek nie –

* 177. Carin Jansen van Nieuwenhuizen: b10 (* 7.12.1959)
* 178. Bessie Bosman: b10 (* 7.12.1959)
* 179. Isie de Kock: b10 (* 7.12.1959)

* 180. Jannie Bosman: b10 (* 14.6.1981) – skip Sondagete –
181. Twinkle Bosman: b10 (* 14.6.1981) – skip Sondagete –
* 182. Petrus Bosman: b10 (* 14.6.1981) – skip Sondagete –
183. Anelma Bosman: b10 (* 14.6.1981) – skip Sondagete –
184. Malané Lutzeler: b10 (* 14.6.1981) – skip Sondagete –
185. Tonia Bosman: b10 (* 14.6.1981) – skip Sondagete –

* 186. Hendrik Bosman: b10 (* 7.3.1952) – skip braai –
187. Dalene Bosman: b10 (* 7.3.1952) – skip braai –
188. Andrea Bosman: b10 (* 7.3.1952) – skip braai –
* 189. Daléne Bosman: b10 (* 7.3.1952) – skip braai –
* 190. Hendrik Bosman: b10 (* 7.3.1952) – skip braai –

* 191. Rentia Munro: b10 (* 15.3.1963)

* 192. Nolene de Jongh: b10 (* 1.3.1964) – skip braai – – skip Sondagete –


193. Ed Bosman: b10 (* 26.3.1941) – nie bespreek nie –

194. Kalla Venter: b10 (* 26.3.1954) – nie bespreek nie –
195. Wanda Lovemore: b10 (* 8.7.1958) – nie bespreek nie –

196. Alza Beyers: b10 (* 10.12.1942) – nie bespreek nie –
197. Peggy Bosman: b10 (* 1.1.1920) – nie bespreek nie –
198. Rita Watson: b10 (* 8.9.1945) – nie bespreek nie –
199. Suzanne Bennie: b10 (* 6.6.1947) – nie bespreek nie –
200. Andy Bennie: b10 (* 1.6.1946) – nie bespreek nie –

201. Pierre Bosman: b10 (* 5.1.1950) – nie bespreek nie –

* 202. Rory Peter Bosman: b?? (* 19.11.1971) – nie bespreek nie –
* 203. Laura Bosman: b?? (* 18.2.1972) – nie bespreek nie –
* 204. Natalie Bosman: b?? (* 18.2.1974) – nie bespreek nie –


205. Art Daane: -- (musikant) – skip Sondagete –
206. Johann Kok: -- (musikant) – skip Sondagete –

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:36
posted:8/27/2011
language:Afrikaans
pages:7